LEDEN VAN DE VRIJMETSELAARSLOGE ,,LA FLAMBOYANTE,, TE DORDRECHT IN DE 19e EEUW 1812-1910
(door H.W.G. van Blokland-Visser)

DEEL 8:
LEDEN UIT SLIEDRECHT VAN DE VRIJMETSELAARS LOGE "LA FLAMBOYANTE" TE DORDRECHT IN DE 19E EEUW 1812-1910

DEEL 8
LEDEN UIT SLIEDRECHT VAN DE VRIJMETSELAARS LOGE "LA FLAMBOYANTE" TE DORDRECHT IN DE 19E EEUW 1812-1910

 

De nummering is het nummer van inschrijving en datum van inwijding uit het ledenboek 1812-1910 van de Vrijmetselaarsloge "LA FLAMBOYANTE" te Dordrecht (Stadsarchief Dordrecht)

Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser Frans Halsstraat 18 3351 VE Papendrecht
email: hwg.blokland-visser@ziggo.nl (februari 2010)

 

Nr. 68 THEODORUS DE GROOT LZ Inw: 11-2-1818.
Loge "ROI DE ROME" Den Haag, later lid van Loge "LA FLAMBOYANTE".
Luitenant 3e Bat. Artillerie Nat. Militie Garnizoen te Dordrecht.
Geb: 15-11-1789 te Sliedrecht, overl: 10-6-1849 te Sliedrecht in het huis van zijn zwager Arie Prins Cz Rivierdijk nr.470.
z.v. Leendert de Groot (schoolmeester en 1e wethouder te Sliedrecht) en Martijntje van Wijngaarden.
Hij was ongehuwd.

flamboy08_01_groot.jpg (46022 bytes)
(afb. 1 - Theodorus de Groot Leendertz. In 1818 lid van Loge "La Flamboyante" te Dordrecht. Luitenant Bataljon artillerie te Dordrecht (geb. 1789/overl. 1849 te Sliedrecht))

Nr. 137 PIETER VISSER ARIEZ Inw: 5-3-1832, Mr. 2-1-1833.
Aannemer in publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 12-1-1798 te Sliedrecht, overl: 24-11-1868 te Sliedrecht, z.v. Arie Visser Korsz en Jaapje van Haaften Wouters.
Hij trouwt met PLEUNTJE PRINS.
Geb:1799, overl:1827 Sliedrecht, d.v. Huibert Prins.
Wethouder te Sliedrecht.
Werken die hij heeft uitgevoerd o.a. de aanleg v/d Haarlemmermeerpolder.
In 1835 aandeelhouder bij de rederij van Adolph Blusse van Oud Alblas te Dordrecht van de schepen :
Fregat Jacob Cats, fregat Timor, fregat Oud Alblas, fregat Orion, en aandeelhouder voor f 7000,- in het fregat Admiraal van Heemskerk.
Aandeelhouder van de fregat "Broedertrouw" het 1e schip van rederij van de Loge "La Flamboyante" te Dordrecht.
In 1843 mede oprichter v/d Maçonnieke Sociëteit "Aurora" te Sliedrecht.

Nr. 138 FREDERIK JOAN SCHWERTZEL WZ Inw: 5-3-1832, Mr. 1-1-1834.
Griffier bij het Vrede Gerecht Kantoor te Sliedrecht.
Geb: 24-2-1791 te Giessendam, overl: 1840 te Sliedrecht.
z.v. Wilhelm Schwertzel en Adriana Paulina van Houweningen.

Nr. 149 JOHANNES VISSER ARIEZ Inw: 11-11-1833.
Aannemer in publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 26-9-1794 te Sliedrecht, overl: 1843 te Sliedrecht.
z.v. Arie Visser Korsz en Jaapje van Haaften Wouters.
Hij trouwt met KORNELIA HOFMAN.
d.v. Arie Hofman Gs en Kaatje Kop.
In 1843 mede oprichter v/d Maçonnieke Sociëteit "Aurora" te Sliedrecht.

Nr. 150 CORNELIS HARTOG ARIEZ Inw: 11-11-1833.
Aannemer in publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 10-1-1794 te Sliedrecht, z.v. Arie Hartog Korsz en Pietertje Venis.
Hij trouwt op 24-2- 1820 te Sliedrecht met JAAPJE SCHRAM.
Geb: 13-3-1795 Sliedrecht, overl: 21-10-1830 Sliedrecht, d.v. Pieter Schram.
In 1835 is hij mede oprichter en commissaris v/d Maconnieke rederij van Loge "La Flamboyante" te Dordrecht en hij is mede aandeelhouder van het 1e schip v/d rederij het fregat "Broedertrouw".
In 1843 is hij mede oprichter v/d Maçonnieke Sociëteit "Aurora" te Sliedrecht.

Nr. 151 ARIE VAN SPANJE GIJSBERTZ Inw: 11-11-1833.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 17-9-1797 te Sliedrecht, z.v. Gijsbert van Spanje Maasz en Marigje v/d Vlies.
Hij trouwt met ELISABETH VISSER.
In 1843 is hij mede oprichter v/d Maçonnieke Sociëteit "Aurora" te Sliedrecht.

Nr. 152 ARIE VAN WIJNGAARDEN GERRITZ Inw: 11-11-1833.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 12-2-1803 te Sliedrecht, z.v. Gerrit van Wijngaarden en Wantje de Jong.
In 1843 mede oprichter v/d Maçonnieke Sociëteit "Aurora" te Sliedrecht.

Nr. 173 ARIE PRINS CORNELISZ Inw: 30-1-1835.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 27-2-1790 te Sliedrecht, overl: 8-2-1860 te Sliedrecht.
z.v. Cornelis Prins en Pleuntje van Haaften Aries.
Hij trouwt met CORNELIA DE GROOT, d.v. Leendert de Groot en Martijntje van Wijngaarden.
Hij neemt als enige zoon het bedrijf van zijn vader over. Hij is de eerste aannemer uit Sliedrecht die in 1815 een werk aan neemt in het buitenland, o.a. de havens in België en in Hamburg Duitsland. In 1850/1854 betrokken bij de drooglegging van de Haarlemmermeer.
Hij bouwde het mooie huis aan de Rivierdijk nr. 470 te Sliedrecht.
In 1835 is hij mede aandeelhouder van het 1e schip het fregat "Broedertrouw" van de Maçonnieke rederij van Loge "La Flamboyante" te Dordrecht.
In 1843 is hij mede oprichter Maçonnieke Sociëteit "Aurora" te Sliedrecht.

Nr. 208 CORNELIS PRINS ARIEZ Inw: 7-2-1838, Mr: 16-1-1839.
Dijkopzichter, Landmeter te Papendrecht en Hardinxveld, Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 17-9-1811 te Sliedrecht, overl: 1873 te Sliedrecht.
z.v. Arie Prins Cz en Cornelia de Groot.
Hij trouwt 1e keer met GERDINA BLOM.
Hij trouwt 2e keer met KLASINA DE JAGER (1821 Sliedrecht).
Is in 1856 is hij Dijkopzichter, Landmeter en hij woont naast de Korenmolen te Papendrecht, en later woont hij ook in Hardinxveld. In 1860 wordt hij Aannemer.
Hij zat in het bestuur van loge "La Flamboyante".
In 1843 is hij mede oprichter v/d Maçonnieke Sociëteit "Aurora" te Sliedrecht.

Nr. 231 ARIE DEKKER GERRITZ Inw: 23-1-1841, Mr: 17-8-1846.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 16-2-1794 te Sliedrecht, overl: 1869 te Sliedrecht.
z.v. Gerrit Dekker en Willemijntje Kalis.
In 1843 is hij mede oprichter v/d Maçonnieke Sociëteit "Aurora" te Sliedrecht.

Nr. 233 WOUTER KALIS JOOSTZ Inw: 23-1-1841, Mr: 26-9-1841.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 7-6-1815 te Sliedrecht, overl: 29-4-1888 te Vught.
z.v. Joost Kalis en Maaike Schram Pieters.
Hij trouwt 1e x met HENDRINA ADRIANA SCHRAM.
Hij trouwt 2e x met HELENA JOSINA PRINS.
In 1843 is hij mede oprichter v/d Maçonnieke Sociëteit "Aurora: te Sliedrecht.

Nr. 234 LEENDERT MARTINUS PRINS ARIEZ Inw: 23-1-1841, Mr: 26-9-1841.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 14-4-1814 te Sliedrecht, overl: 27-1-1854 te Sliedrecht.
z.v. Arie Prins Cz en Cornelia de Groot.
Hij trouwt met JANNA KLASINA DE JAGER.
Geb: 1820 te Sliedrecht, overl:1894 te Sliedrecht. Zij hertrouwt na 1854 met haar Zwager Arie Prins Ariez.
Hij werkt in het bedrijf van zijn vader gaat op 21 juli 1849 samen met Aart Schram Az voor een aanbesteding in Londen om samen met een Engelse aannemer voor een werk aan de pijlers voor een spoorbrug over de Dnjepr bij Kiev in Oekraïne.
In 1843 is hij mede oprichter v/d Maçonnieke Sociëteit "Aurora" te Sliedrecht.

Nr. 235 ARIE ADRIAAN VISSER JOHANNESZ Inw: 27-12-1840, Mr:1841.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 9-10-1814 te Sliedrecht, overl: 1864 te Sliedrecht.
z.v. Johannes Visser en Kornelia Hofman.
In 1843 is hij mede oprichter v/d Maçonnieke Sociëteit "Aurora" te Sliedrecht.

Nr. 236 AART HOFMAN ARIEZ Inw: 27-12-1840, Mr: 4-4-1842.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 2-8-1799 te Sliedrecht, overl: 1870 te Sliedrecht.
z.v. Arie Hofman en Kaatje Kop.
Hij trouwt met GRIETJE VISSER.
In 1843 is hij mede oprichter v/d Maçonnieke Sociëteit ,,Aurora,, te Sliedrecht.

Nr. 242 JAN ROSKAM WILLEMZ Inw: 20-9-1841, Mr: 24-4-1842.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 14-11-1806 te Sliedrecht, overl: 1856 te Sliedrecht.
z.v. Willem Roskam en Lijsje de Raad.
Hij trouwt met SIJGJE VOLKER.
d.v Philippus Volker en Jenneke van Rees.
In 1843 is hij mede oprichter v/d Maçonnieke Sociëteit "Aurora" te Sliedrecht.

Nr. 243 JAN LUYT JACOBZ Inw: 20-9-1841.
Heel en Vroedmeester te Sliedrecht.
Geb: 28-1-1818 te Sliedrecht.
z.v. Jacob Luyt (Bakker) en Jannigje Schram.
Hij trouwt in 1843 te Sliedrecht met CAROLINA E. DE BEUS.
In 1843 is hij mede oprichter v/d Maçonnieke Sociëteit "Aurora" te Sliedrecht.

Nr. 256 ANDRIES SNEEP Inw: 4-1-1843.
Chirurgijn te Sliedrecht.
Geb: 8-3-1814 te Klundert.
In 1843 is hij mede oprichter v/d Maçonnieke Sociëteit "Aurora" te Sliedrecht.

Nr. 259 FRANCOIS MARIE THEODORIS HODENPIJL Inw: 25-1-1843, Mr: 2-10- 1843.
Medisch Doctor te Sliedrecht.
Geb: 1809 te Rotterdam, vertrekt in 1848 naar Delft.
In 1843 is hij mede oprichter v/d Maçonnieke Sociëteit "Aurora" te Sliedrecht.

Nr. 271 ARIE DE GRUYTER Inw: 20-10-1844.
Schipper te Sliedrecht.
Geb: 23-6-1797 te Lekkerkerk, overl: 11-1-1867 te Sliedrecht.
Broeder Servant van de Maçonnieke Sociëteit "Aurora" te Sliedrecht.
Hij trouwt met WILLEMPJE VAN WIJNGAARDEN.
Geb: 25-3-1804 te Sliedrecht, overl: 1865 te Sliedrecht.
d.v. Gerrit van Wijngaarden en Wantje de Jong.

Nr. 272 JAN GILTAY DINGEMANZ Inw: 14-1-1845.
Chirurgijn en Vroedmeester te Sliedrecht.
Geb: 13-1-1811 te Sliedrecht, overl: 1875 te Sliedrecht.
z.v. Dingeman Giltay en Ida van der Kaa.
Hij haalde zijn arts diploma in Amsterdam.
Hij trouwt 10-1-1839 te Sliedrecht met LENA SCHRAM.
Geb: 1817 te Sliedrecht, overl: 17-7-1892 te Sliedrecht.
d.v. Wouter Schram Hendrikz en Pietertje Krouwel.

flamboy08_02_giltay.jpg (87666 bytes)
(afb. 2 - Dr. Jan Giltay Dingemanz en zijn vrouw Lena Schram. In 1823 lid van Loge "La Flamboyante" te Dordrecht. Chirurgijn en vroedmeester te Sliedrecht (geb. 1811/overl. 1875 te Sliedrecht))

Nr. 275 ARIE VISSER PIETERZ Inw: 24-9-1845, Mr: 17-8-1846.
Aannemer te Sliedrecht.
Geb 8-11-1820 te Sliedrecht, in 1861 vertrekt hij naar Haarlem.
z.v. Pieter Visser Ariez en Pleuntje Prins Huiberts.

Nr. 277 ADRIAAN SCHRAM WOUTERZ Inw: 27-10-1845.
Aannemer te Sliedrecht.
Geb: 9-8-1807 te Sliedrecht, overl: 1877 te Sliedrecht.
z.v. Wouter Schram en Cornelia van Es.
Hij trouwt met ADRIANA SCHRAM.

Nr. 292 ADRIANUS VAN HAAFTEN WOUTERZ Inw: 17-12-1847, Mr: 5-11-1848.
Aannemer te Sliedrecht.
Geb 18-4-1817 te Sliedrecht, z.v. Wouter van Haaften Wouterz en Marigje Korporaal.
Hij trouwt met NEELTJE VISSER KORSD.

Nr. 298 PIETER HARTOG CORNELISZ Inw: 5-11-1848, Mr: 17-3-1851.
Aannemer te Sliedrecht.
Geb: 29-3-1827 te Sliedrecht, overl: 9-12-1875 te Sliedrecht .
z.v. Cornelis Hartog Ariez en Jaapje Schram Pieters.
Hij trouwt in 1850 te Sliedrecht met PIETERTJE HARTOG.
Geb: 18-10-1824 te Sliedrecht.

Nr. 303 MATHIJS VISSER Inw: 15-12-1849.
Koopman in wijnen te Sliedrecht.
Geb: 22-1-1817 te Sliedrecht.
Servant van de Maçonnieke Sociëteit "Aurora" te Sliedrecht.

Nr. 310 JAN PRINS JOOSTZ Inw: 14-10-1850.
Aannemer te Sliedrecht.
Geb: 6-7-1808 te Sliedrecht.
z.v. Joost Prins Bastiaanz en Lena Hartogh.

Nr. 316 JOZIENUS HUIBERT VISSER PIETERZ Inw: 2-7-1851, Mr: 9-12-1854.
Aannemer te Sliedrecht.
Geb: 15-4-1830 te Sliedrecht, overl: 1869 te Sliedrecht.
z.v. Pieter Visser Ariez en Pleuntje Prins.
Hij trouwt met PIETERTJE ROODNAT.

Nr. 317 HERMANUS BAUDET Inw: 21-7-1851.
Instituteur te Sliedrecht.
Geb: 17-1-1815 te ?

Nr. 343 CORNELIS HARTOG CORNELISZ Inw: 3-1-1854, Mr: 9-12-1854.
Aannemer te Sliedrecht.
Geb: 1-1-1832 te Sliedrecht, z.v. Cornelis Hartog Az en Jaapje Schram Pieters.
Hij is getrouwd met JOHANNA W. SCHAAP.

Nr. 392 WILLEM DE GROOT JANZ Inw: 7-1-1856, Mr: 1859.
Aannemer te Sliedrecht.
Geb: 12-5-1828 te Sliedrecht, z.v. Jan de Groot en Neeltje Morgan.

Nr. 442 CORNELIS ROSKAM JANZ Inw: 2-12-1860, Mr: 18-10-1874.
Aannemer te Sliedrecht.
Geb: 26-4-1835 te Sliedrecht, overl: 1889 te Sliedrecht.
z.v. Jan Roskam Wz en Sijgje Volker.
Hij is getrouwd in 1856 te Sliedrecht met SUSANNA VOLKER.
d.v. Leendert Volker en Lena Schram.

Nr. 478 ARIE PRINS ARIEZ Inw: 23-12-1865.
Logement, Sociëteits houder "De Harmonie" te Sliedrecht.
Geb: 26-3-1827 te Sliedrecht, overl: 1895 te Sliedrecht, z.v. Arie Prins Cz en Cornelia de Groot Leenderts.
Hij trouwt na 1854 met JANNA KLAZINA DE JAGER (weduwe van zijn broer Leendert Martinus).
Hij werkte eerst in het aannemersbedrijf van zijn vader te Sliedrecht.
In 1865 werd hij Logement, Sociëteitshouder van het Logement, Sociëteitsgebouw "De Harmonie" in welk gebouw van af 1843 de Maçonnieke Sociëteit "Aurora" was gevestigd.

Nr. 494 WOUTER JOHANNES VISSER ARIEZ Inw: 22-12-1866, Mr: 2-11- 1869.
Koopman te Sliedrecht.
Geb: 6-7-1844 te Sliedrecht, overl: 21-3-1891 te Sliedrecht.
z.v. Arie Visser Adriaanz en Lidia van Haaften.

Nr. 501 LEONARDUS HENRICUS H. ENTERS Inw: 22-12-1866, Mr: 12-2-1867.
Apotheker te Sliedrecht.
Geb: 28-11-1828 te Arcen.

Nr. 563 JACOBUS ADRIAAN SERET Inw: 27-3-1872.
Koopman te Sliedrecht.
Geb: 25-1-1849 te Asperen.

Nr. 568 PAULUS VAN DE WETERING ADRIAANZ Inw: 18-1-1865, Mr: 9-6-1867.
Loge "Willem Frederik Karel" te Den Helder, in 1872 lid van Loge "La Flamboyante".
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 27-7-1841 te Sliedrecht, overl: 20-2- 1918 te Den Haag.
z.v. Adriaan van de Wetering(1801-1853 Sliedrecht) en Cornelia Maartens de Jong.
Hij trouwt in 1866 met JANNIGJE VAN HATTUM.
Geb: 1843 Sliedrecht d.v. Arie v Hattum .
Al jong leerde hij de Franse taal.
In 1856 deed hij zijn landmeters examen en gaat hij in dienst van een Engelse aannemer.
In 1858 wordt hij opgenomen bij de pas opgerichte compagnie van Adriaan Volker.
Hij doet veel ervaring op in de aanleg van wegen en spoorlijnen van Alkmaar naar Den Helder .
In 1884 geeft hij leiding aan grote werken in Frankrijk in Duinkerken, Boulogne en Calais.
Voor zijn inzet wordt hij in Frankrijk benoemd als Ridder in het Legioen van Eer.
In 1891 geeft hij leiding aan de aanleg van grote haven in Egypte en in Spanje .
In 1893 verhuist hij naar Den Haag.

Nr. 587 ARIE JACOB (PRINS) VISSER ARIEZ Inw: 1874.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 27-10-1848 te Sliedrecht.
z.v. Arie (Prins)Visser Pieterz (aannemer te Sliedrecht) en Pietje Hartog.
Hij trouwt met WOUTRINA CONSTANTINA VISSER.

Nr. 592 GERRIT BLOM VAN DER VLIES Inw: 29-11-1874, Mr: 1898.
Logementhouder in 1874 v/d café, herberg "De Zwaan" te Giessendam en
in 1893 "Merwezicht" te Sliedrecht.
Geb: 27-3-1842 te Sliedrecht, overl: 1917 te Sliedrecht.
z.v. Cornelis van der Vlies en Sijgje Baan.
Hij is getrouwd met NEELTJE DE RUYTER.
Geb: 1845 te Sliedrecht d.v. Adriaan de Ruyter.
In 1874 Logement, Sociëteitshouder van café, herberg "De Zwaan" te Giessendam.
In 1890 komt Blom als achternaam erbij.
In 1893 is hij Logement, Sociëteitshouder te Sliedrecht in het Logementgebouw "Merwezicht" nu Rivierdijk 456 buitendijks. Lag bij de aanlegplaats van de vervoersdienst over de Merwede de rederij "Fop Smit".
In het gebouw "Merwezicht" was vanaf 1893 de Heren Sociëteit "Ken U Zelve" ondergebracht en tevens de Maçonnieke Sociëteit "Aurora". Deze werd in 1897 Loge "Aurora".

Nr. 616 CORNELIS BOT CORNELISZ Inw: 2-9-1877.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 15-8-1830 te Sliedrecht.
z.v. Cornelis Bot Pieterz en Aagje Verboom.
In 1870 is hij eigenaar van het Logement, Sociëteit gebouw "De Harmonie" te Sliedrecht.

Nr. 626 PIETER MARTINUS BOT DIRKZ Inw: 11-7-1878
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 29-9-1842 te Sliedrecht.
z.v. Dirk Bot en Teuna Stuy.

Nr. 665 ANTONIE WOUTER BECK Inw: 17-1-1882.
Opzichter van het Staatsspoor te Sliedrecht.
Geb: 1841 te Den Haag.

Nr. 674 ARIE KRAAYEVELD PIETERZ Inw: 8-10-1882.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 7-1-1849 te Sliedrecht, overl: 5-12-1898 te Sliedrecht.
z.v. Pieter Kraayeveld en Kornelia Kros.
Hij is getrouwd met HENDRIKJE WESTERVELD.
Geb: Koog a/d Zaan.

Nr. 675 ROELOF BEKKER Inw: 8-10-1882.
Muziekmeester te Sliedrecht.
Geb: 12-7-1856 te Vlissingen.

Nr. 679 GABRIEL DAANE BOLIER Inw: 8-4-1883.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 27-9-1849 te Scherpenisse, overl: 1889.

Nr. 689 JACOB VINCENT DISSELKOEN Inw: 8-9-1876, Mr: 1878.
Loge "Jacob van Kampen" te Amersfoort.
Onderwijzer te Sliedrecht.
Geb: 8-2-1855 te Lier, overl: 27-12-1910 te Sliedrecht.
In 1895. mede oprichter van Loge "Aurora" te Sliedrecht.
In 1896 lid van de "Debating club" te Sliedrecht.

Nr. 728 THEODORUS JOHAN DANIELS WYNOLDY. Inw: 18-9-1884, Mr: 22-2-1886.
Loge te Alkmaar.
Gemeente secretaris te Sliedrecht.
Geb: 15-2-1860 te Warnsveld.

Nr. 737 HENDRIK VAN HATTEM P.Cz Inw: 27-2-1891, Mr: 28-10-1892.
Aannemer van publieke werken te Dordrecht.
Geb: 2-10-1850 te Sliedrecht, overl: 13-10-1912 te Dordrecht.
z.v. Petrus Cornelis Supet van Hattem en Janna Leonora de Jong.
Hij trouwt in 1879 met DIRKJE V/D GRAAF.

Nr. 740 WILLEM MARINUS VAN DER HOEVEN Inw: 1-27-1880.
Loge "St. Lodewijk" te Nijmegen, later lid v/d Loge "La Flamboyante" te Dordrecht.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 15-3-1853 te Sliedrecht, overl: na 1910 te Den Haag.
z.v. Cornelis Johannes v/d Hoeven (onderwijzer te Sliedrecht) en Christina Nederhouw.
In 1895 mede oprichter Loge "Aurora" te Sliedrecht.

Nr. 755 JAN LEENDERT SCHRAM PIETERZ Inw: 17-12-1873, Mr: 28-10- 1874.
Loge "La Charite" te Amsterdam.
Rentenier te Dordrecht.
Geb: 1844 te Sliedrecht, overl: nov 1906 te ?
z.v. Pieter Schram Wouterz en Magdalena van Haaften.

Nr. 771 JAN DAVID WETZELS Inw: 17-4-1896.
Ontvanger der Registratie te Sliedrecht.
Geb: 29-6-1857 te Zaltbommel.
In 1896 is hij lid van de "Debating club" te Sliedrecht.

Nr. 772 DR PIETER SCHELTEMA Inw: 17-4-1896, Mr: 27-5-1898.
Arts te Sliedrecht.
Geb: 17-6-1856 te Gouda, overl: 1905 te Sliedrecht.
In 1896 is hij lid van de "Debating club" te Sliedrecht.

Nr. 775 CORNELIS VISSER GIJSBERTZ Inw: 6-11-1896, Mr: 27-5-1898.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 4-4-1860 te Sliedrecht, overl: 13-3-1906 te Sliedrecht.
z.v. Gijsbert Visser Bastiaanz en Grietje Boer.
Hij is getrouwd met NEELTJE M. PRINS.

Nr. 776 ARIE PRINS THZ Inw: 6-11-1896, Mr: 1898
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 23-2-1860 te Sliedrecht, overl: 1938 te Sliedrecht.
z.v. Theodorus Prins Ariez en G.A. de Haan.
Hij trouwt met WILLEMINA VISSER.
Geb:1862 te Sliedrecht, overl:1938 te Sliedrecht.

Nr. 777 PIETER VISSER GIJSBERTZ Inw: 15-1-1897, Mr: 3-11-1899.
Koopman in wijn te Sliedrecht.
Geb: 8-2-1865 te Sliedrecht, overl: 1940 te Sliedrecht.
z.v. Gijsbert Visser Bastiaanz en Grietje Boer.
Hij is getrouwd met CHRISTINA VOLKER.

flamboy08_03_visser.jpg (56282 bytes)
(afb. 3 - Gezin van Gijsbert Visser (1817/1895 Sliedrecht) en zijn vrouw Grietje Boer. Aannemer te Sliedrecht. Acheraan v.l.n.r 1e Pieter Visser (1865/1940 Sliedrecht), koopman in wijn te Sliedrecht, in 1897 lid van Loge "La Flamboyante" te Dordrecht; 2. Cornelis Visser (1860/1906 te Sliedrecht, aannemer te Sliedrecht, in 1896 lid van Loge "La Flamboyante" te Dordrecht)

Nr. 817 IR. JACOBUS MARINUS PRINS - VISSER Inw: 20-1-1905, Mr: 19-11- 1909.
Ingenieur bij Kloos te Kinderdijk.
Geb: 3-1-1873 te Sliedrecht, overl: 1917 te Alblasserdam.
z.v. Arie Jacob (Prins)Visser en Woutrina Constantia Visser.
Hij is getrouwd met MARGARETHA ANTONETTA KLOOS.
Geb: te Kinderdijk, d.v. Floris Kloos en Antonetta Nelina Coert.

Nr. 820 JAN VOLKER TIJSZ Inw: 7-4-1905, Mr: 19-11-1909.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 5-1-1856 te Sliedrecht, overl: 1920 te ?
z.v. Tijs Volker (1836-1915 Sliedrecht) aannemer en Woutrina Adriana Schram (1838-1914)

Nr. 830 JOHANNES KRAAYEVELD Inw: 29-4-1910, Mr: 8-5-1914.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 19-11-1865 te Sliedrecht, overl 1928 te ?
z.v. Pieter Kraayeveld (1821-1888) en Kornelia Kros.
Hij is getrouwd met JACOBA JOHANNA HOFMAN.
Geb:1868 te Sliedrecht, overl:1939 te Sliedrecht.

Nr. 832 Ds. GERRIT JAN SCHAFFORDT KOOPS Inw: 10-3-1911.
Dominee Ned. Herv. Gemeente te Sliedrecht.
Geb: 16-2-1872 te Dedemsvaart.

 

LEDEN VRIJMETSELAARSLOGE "ORDE EN VLIJT" TE GORKUM

GERRIT LOCK

In 1843 mede oprichter van de Maçonnieke (vrijmetselaars) Sociëteit "Aurora" te Sliedrecht.

ARIE VAN HATTEM
In 1843 mede oprichter v/d Maçonnieke Sociëteit "Aurora" te Sliedrecht.

JORINUS PIETER KALIS
In 1895 mede oprichter van de Vrijmetselaarsloge "Aurora" te Sliedrecht.
Aannemer te Sliedrecht.
Geb: 21-1-1843 te Sliedrecht, overl:1919 te Sliedrecht.
z.v. Wouter Kalis Joostz en Helena Josina Prins.

LEONARDUS ADRIANUS LANGEVELD PIETERZ
In 1895 mede oprichter van de Vrijmetselaarsloge "Aurora" te Sliedrecht.
Notaris te Sliedrecht.
Geb: 18-1-1857 te Hardinxveld, vertrekt in 1907 naar Den Haag.
z.v. Pieter Langedijk Paulusz en Woutrina Visser.

 

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland maart en mei 2011.