LEDEN VAN DE VRIJMETSELAARSLOGE ,,LA FLAMBOYANTE,, TE DORDRECHT IN DE 19e EEUW 1812-1910
(door H.W.G. van Blokland-Visser)

DEEL 4:
MAÇONNIEKE (VRIJMETSELAARS) SOCIËTEITEN IN NEDERLAND IN DE 19E EEUW O.A. IN 1843 TE SLIEDRECHT

DEEL 4
MAÇONNIEKE (VRIJMETSELAARS) SOCIËTEITEN IN NEDERLAND IN DE 19E EEUW O.A. IN 1843 TE SLIEDRECHT

 

Bij mijn onderzoek naar een e.v.t. VRIJMETSELAARSLOGE in Sliedrecht die volgens familie in Sliedrecht was gevestigd in het oude Logement en Societeitsgebouw "DE HARMONIE" aan de Rivierdijk of het Logement gebouw "MERWEZICHT" dat er schuin tegenover staat aan de Rivierdijk (454) buitendijks in Sliedrecht stuitte ik op veel weerstand.
Het leek mij in eerste instantie bijna onmogelijk dat in Sliedrecht, ik ben er deels opgegroeid dit bolwerk van calvininisme een vrijmetselaarsloge was geweest. Later bleek Sliedrecht de 1e Maconnieke Societeit "AURORA" te hebben opgericht in 1843. Deze werd in 1897 inderdaad omgezet in een vrijmetselaarsloge "AURORA".

flamboy04_01_harmonie.jpg (92883 bytes) (afb. 1 - Het Logement/Societeitsgebouw "De Harmonie" te Sliedrecht, Rivierdijk/middenveer in ca. 1900. Hier werd vanaf 1843 tot 1893 de bijeenkomsten gehouden van de Maconnieke Societeit "Aurora".)

Opmerkelijk was dat ik bij mijn bestuderen van het lidmatenboek van Loge "La Flamboyante" te Dordrecht, in de 19e eeuw 1812-1910, een groot aantal van 74 leden aantrof die afkomstig waren uit Sliedrecht, en Haridnxveld-Giessendam. De meeste daarvan waren aannemers van grote werken in Nederland zoals o.a. aanleg van havens, de drooglegging van de Haarlemmermeerpolder, NoordHollandskanaal, spoorwegverbindingen enz. en ook grote projecten in het buitenland uitvoerden.

GEHEIMHOUDING
Voorzichtige navraag bij wat familie van deze Sliedrechtse aannemers, die lid waren geweest van de vrijmetselarij, stuitte ik op groot ongeloof.
Het kon eenvoudig niet waar zijn dat iemand uit hun familie vrijmetselaar was geweest, maar uit enkele families kwam er toch enige medewerking maar wel onder geheimhouding.
Een publikatie in het kwartaalblad van "Oud Sliedrecht" met een lijst van leden van Loge "La Flamboyante" te Dordrecht uit het begin van de 19e eeuw en vragen over een e.v.t Loge in Sliedrecht werd door de redactie afgewezen. Dit onderwerp zou problemen geven, maar ze wisten wel een adres van iemand die er meer van wist .
Deze deed de suggestie contact op te nemen met de nog bestaande Heren Societeit "KEN U ZELVE", opgericht in 1814 in Sliedrecht. Deze Societeit hield haar bijeenkomsten in hetzelfde gebouw als de Maconnieke Societeit "Aurora" in Sliedrecht.
De tipgever was een achterkleinzoon van Gerrit Blom v/d Vlies logementhouder van Logement "Merwezicht" aan de Rivierdijk te Sliedrecht en in 1874 lid van Loge "La Flamboyante" geworden.
Het bestuur van de Heren Societeit "Ken U Zelve" wenste onder geen beding medewerking te verlenen. Alle gegevens over leden waren geheim en ze wenste niet in verband te worden gebracht met de Vrijmetselarij.
Een publikatie in het kwartaalblad v/d "Historische Vereniging Hardinxveld/Giessendam" met een lijst van leden van Loge "La Flamboyante" te Dordrecht in de 19e eeuw gaf geen problemen en leverde mooi aanvullingen op over de Loge "Aurora" waarvan enkele familieleden nog herinnerden dat overgrootvader daar heen ging en lid was.

VERDER SPEURWERK
In het jubileumboek van 150 jaar Loge "La Flamboyante" te Dordrecht trof ik de volgende passage aan:

In 1843 vond JAN SCHOUTEN de voorzittendmeester van de Vrijmetselaarsloge "LA FLAMBOYANTE" te Dordrecht het wenselijk dat er op de vrijdagavond in het Logegebouw in de Munt te Dordrecht de leden van de Loge bij elkaar kwamen bij wijze van een Societeit voor meer persoonlijk contact met elkaar.

Deze gedachte vindt zoveel weerklank bij de leden van de Loge uit Sliedrecht en Hardinxveld/Giessendam dat 18 leden van Loge "La Flamboyante" uit Sliedrecht en Hardinxveld/ Giessendam o.l.v. Arie Prins Cz en Cornelis Hartog Ariez (van de aanvragers waren 15 aannemers in de grond en waterbouw en baggerwerken en 3 artsen) een verzoek indiende bij het Hoofdbestuur van de Vrijmetselarij te Den Haag om in Sliedrecht een Maconnieke Societeit op te richten.
In de winterdag was Dordrecht slecht te bereiken. (de spoorlijn was toen nog niet aangelegd).
Verder onderzoek in het C.M.C. (Cultureel Maconniek Centrum) te Den Haag gaf wat aanvullingen en ook een overzich van de andere Maconnieke Societeiten die er in Nederland waren geweest.

Dit is een overzicht van gegevens die ik in de loop der jaren vezameld heb uit diverse archieven.
Het is een opzet om voor een ieder die belangstelling heeft voor de vrijmetselarij en haar geschiedenis dit zelf kan aanvullen.

  Historica/Schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser Frans Halsstraat 18
  3351VE Papendrecht
  Email : hwg.blokland-visser@ziggo.nl 

  februari 2011

 

1843 SLIEDRECHT
De 1e MACONNIEKE SOCIETEIT "AURORA" werd opgericht te Sliedrecht en had ca. 30 leden.
Viel onder het bestuur van Loge "La Flamboyante" te Dordrecht.
De bijeenkomsten werden gehouden in het Logement/Societeitsgebouw "DE HARMONIE" aan de Rivierdijk op iedere dinsdag avond in de wintermaanden.
Op 30 mei 1843 werd de eerste bijeenkomst gehouden.
Van 1843 tot 1893 werden de bijeenkomsten gehouden in het Societeitsgebouw ,,DE HARMONIE,, Rivierdijk binnendijks
Van 1893 tot 1929 werden de bijeenkomsten gehouden in het Logement "MERWEZICHT" aan de Rivierdijk (nu 454) buitendijks.
Staat schuin tegenover het oude Logement/Societeitsgebouw ,,De Harmonie,,).
Op 26 januari 1897 werd de Loge "Aurora" geïnstalleerd.

1848 DORDRECHT
De Maconnieke Societeit "LA FLAMBOYANTE".
De bijeenkomsten werden gehouden in het logegebouw "DE MUNT" op iedere vrijdagavond.

1854 GORINCHEM
De Maconnieke Societeit "ORDE EN VLIJT".
De bijeenkomsten werden gehouden in het Logegebouw op woensdagavond om 7 uur.
Met de melding:
In deze Societeit hebben vrijmetselaren uit andere steden toegang mits zij door een plaatselijk lid van de Loge worden begeleid.

1857 BERGEN OP ZOOM
De Maconnieke Societeit "BERGEN OP ZOOM".
De bijeenkomster werden gehouden in "De Societeit" op dinsdagavond om 7 uur in de wintermaanden.

1865 SCHOONHOVEN
De Maconnieke Societeit "DE DELTA".
De bijeenkomsten werden gehouden in het huis van L. van ZESSEN op de 3e donderdag van de maand om half 7.

 I. Arie van Zessen, tr. Lijsje Kortenhoeven

II. Lammert van Zessen, geb. ca 1828, conducteur/won. B444/44 jaar (1872), pensionhouder (1919), overl. Apeldoorn 17-12-1919 (89 jr), tr. (1) Nieuw-Lekkerland 11-2-1858 Margaretha Alida van der BAS, geb. Groot Ammers 1835, overl. Schoonhoven 23-9-1904 (68 jaar), dochter van Johannes van der Bas en Anna Clasina Halberstadt, tr. (2) Hendrika TEMMINCK, geb. Vriezenveen, overl. Apeldoorn 1-2-1922 (65 jaar).
NB.
- Scheepmakershaven vanaf de brug in de Veerstraat in oostelijke richting, ca. 1910. Op de hoek links Fa. van Zessen in huishoudelijke artikelen, waar al sinds jaar en dag een café gevestigd is (A.N. van Zessen, zeemlappen).
[http://www.groenehartarchieven.nl/afbeeldingen/fotos/3-7713]
Kinderen eerste huwelijk:
1. Anna Margaretha Clazina van Zessen, geb. Schoonhoven 21-08-1858, tr. (1) Schoonhoven 21-10-1886 (echtscheiding 18-3-1922) Laurentius Antonius RUSZ, tr. (2) Zuilen 9-10-1931 Arie van Ree, geb. Amerongen.
2. Arie Cornelis van Zessen, geb. Schoonhoven 12-9-1860, overl. Schoonhoven 3-11-1860 (0 jaar).
3. Elisabeth Petronella van Zessen, geb. Schoonhoven 16-10-1861, overl. Utrecht 15-11-1943, tr. (1) Schoonhoven 26-10-1881 (echtscheiding 30-10-1896) Frederik TIETER, tr. (2) Dordrecht 9-9-1897 Cornelis SPEIJER, geb. Meerkerk.
4. Arie Cornelis van Zessen, geb. Schoonhoven 27-10-1863, overl. Schoonhoven 21-2-1864.
5. Johanna Jacoba Susanna van Zessen, geb. Schoonhoven 12-7-1865, overl. Schoonhoven 24-8-1865.
6. Arie Cornelis van Zessen, geb. Schoonhoven 24-11-1866, overl. Schoonhoven 25-3-1867
7. Arie Cornelis van Zessen, geb. Schoonhoven 04-03-1868, overl. Amersfoort 21-2-1942, tr. Lekkerkerk 2-6-1904 Aartje BROERE.
8. Johannes Jan Abraham van Zessen, geb. Schoonhoven 27-1-1870.
9. Abraham Nicolaas van Zessen, geb. Schoonhoven 12-8-1872
, geb. Schoonhoven 12-8-1872, drogist (1946), overl. Schoonhoven 9-10-1946 (74 jaar), tr. Schoonhoven 14-07-1898 Willemina Adriana Brandwijk, geb. Schoonhoven 1870 (28 in 1898), dochter van Adriaan Brandwijk en Cornelia Eegdeman.
10. Gerardus Gosewinus van Zessen, geb. Schoonhoven 21-4-1874, overl. Schoonhoven 24-7-1874 .
11. Margaretha Alida van Zessen, geb. Schoonhoven 19-05-1876, overl. Schoonhoven 4-8-1876, tr. Schoonhoven 17-9-1903 Christiaan NOLLE, geb. Boslward.
12. Cornelis Arie van Zessen, geb. Schoonhoven 30-08-1878, overl. Schoonhoven 25-10-1880.
13. Margaretha Alida van Zessen, geb. Schoonhoven 14-07-1880

1865 ALMELO
De Maconnieke Societeit "FRATERNITE".
De bijeenkomsten werden gehouden in het Hotel "Haring".

1868 WILLEMSTAD-CURACAO
De Maconnieke Societeit "WILLEMSTAD"
De bijeenkomsten werden gehouden in het Logegebouw op woensdag na aankomst van de Europeesche mailboot.

1875 HENGELO
De Maconnieke Societeit "TUBANTIA"
De bijeenkomsten werden gehouden in de lokalen van het Beursgebouw op de 3e zaterdag van de maand om 8 uur.
Voorz: R. Monchy, Secr: B. Boogaard.

1875 MIJNSHEERENLAND 1890 tot 1892 te KLAASWAAL
De Maconnieke Societeit "DE HOEK".
Viel onder het bestuur van Loge "La Flamboyante" te Dordrecht.
Van 1875 tot 1890 werden de bijeenkomsten gehouden te Mijnsheren land.
Voorz: Pieter v Leeuwenburgh, Secr: S de Jong.
Van 1890 tot 1892 werden de bijeenkomsten gehouden te Klaaswaal.
voorz: Antonie Marius v Drongelen, secr/penm: Jacob Arie Maaten.

1881 KAAPSTAD-ZUID-AFRIKA
De Maconnieke Societeit "DE KAAP DE GOEDE HOOP".
De bijeenkomsten werden gehouden in het Societeitsgebouw "Kaap de Goede Hoop".

1885 APELDOORN
De Maconnieke Societeit "DE VELUWE".
De bijeenkomsten werden gehouden in het Societeitsgebouw "De Veluwe".

 

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland februari en mei 2011.