LEDEN VAN DE VRIJMETSELAARSLOGE ,,LA FLAMBOYANTE,, TE DORDRECHT IN DE 19e EEUW 1812-1910
(door H.W.G. van Blokland-Visser)

DEEL 2:
JOODSE LEDEN VAN DE VRIJMETSELAARSLOGE "LA FLAMBOYANTE" TE DORDRECHT IN DE 19E EEUW

DEEL 2
JOODSE LEDEN VAN DE VRIJMETSELAARSLOGE "LA FLAMBOYANTE" TE DORDRECHT IN DE 19E EEUW

 

In Dordrecht werd in 1670 de eerste Joodse koopman eene Salomon Levie uit Polen als poorter in Dordrecht toegelaten.
Later komen we dezelfde Salomon Levie weer tegen samen met zijn twee zoons Levie en Meyer Salomons die in 1696 werden toegelaten tot het Groot Koopmans Gilde te Dordrecht.
De meeste Joodse burgers die als poorter in Dordrecht werden toegelaten waren van Duitse komaf.

In 1737 kreeg de Joodse Gemeente toestemming voor de aanleg van een Joodse begraafplaats. In 1739 werd de 1e Synagoge in gebruik genomen, deze had zijn onderkomen gekregen in het voormalige oude klooster Marienborn te Dordrecht (de Marienbornstraat geeft nog aan waar het klooster heeft gestaan). De synagoge werd in Dordrecht de Joodse kerk genoemd.En stond tussen de Nieuwkerk en het Muntgebouw.

In 1795 tijdens de Bataafse Republiek kregen de Joodse bewoners in Nederland het Burgerrecht dat gaf hun de gelegenheid deel te nemen aan het maatschappelijk en Politiek leven buiten hun eigen gemeenschap. Dit maakte de weg vrij naar beroepen en ambten die voor die tijd alleen aan de Nederlanders waren voorbehouden.

In 1811 kwam er een Wet op de Burgerlijke stand en diende iedere Burger die nog geen geslachtsnaam (achternaam) had deze aan te nemen en zich officieel in de laten schrijven. In Dordrecht waren er maar enkele Joodse families met een achternaam en er waren 41 Joodse families in Dordrecht die in December zich in Dordrecht lieten inschrijven voor een achternaam. Zoals Zadoks, Polak, v d Sluis, de Vries, Cohen, de Heer.

In 1812 heeft Dordrecht 18.119 inwoners en een Joodse gemeente met 120 leden. Deze wonen voornamelijk rond de Nieuwkerk, de Riedijk en de Gravenstraat.

Op 27-9-1854 wordt de 1e steen gelegd voor de nieuwe Synagoge aan de Varkensmarkt 193 te Dordrecht.

In 1900 heeft Dordrecht 38.804 inwoners en een Joodse gemeente met 399 leden.
In de 2e wereldoorlog worden 290 Joodse inwoners van Dordrecht weggevoerd naar Duitsland, er keerden maar enkele terug.
In 1946 werd er weer een bestuur gevormd van de Joodse Gemeente o.a. Izaak Zadoks en Izaak Dasberg, maar het leden tal loopt terug en men kan de Synagoge niet meer onderhouden en wordt verkocht en in 1965 gesloopt.

In 1987 werd de Joodse Gemeente opgeheven na een periode van 260 jaar.
De hieronder genoemde Joodse leden van Loge "La Flamboyante" te Dordrecht waren allen aktief in het sociale en bestuurlijke leven.

Op mijn site "Joodse Bewoners in de Drechtstreek" staan diverse leden uitgebreid beschreven.

Historica/schrijfster H.W.G. v Blokland Visser

 

inw. = inwijding

Nr 187. JACOB DAVIDSON Inw: 1809 Loge "Le Parfaite" te Den Haag.
Muziekmeester te Dordrecht.
Geb: 31-7-1786 te Den Haag, overl: 27-4- 1858 te Dordrecht, z.v. Joseph Ezechiel Davids en Barendina Jacobs.
Hij trouwt op 19-7- 1810 te Dordrecht met AALTJE POLAK, Geb: 12-3-1790 te Dordrecht, overl: 10-6-1870 te Dordrecht, d.v. Mozes Benjamin Polak en Schoontje Marcus Sluys.
Hij woont in 1850 aan de Riedijk 323 te Dordrecht en is Muziekmeester.

Nr 341. PHILIP ZADOKS SIMONZ Inw: 30-10-1853, Mr. 1-10-1854.
Bankier /Commissief in effecten te Dordrecht.
Geb: 30-8-1830 te Dordrecht, overl:18-4- 1902 te Parijs, z.v. Simon Zadoks Philipz en Heyer (Hesje) Heymans.
Hij trouwt 1e keer 2-9-1857 te Dordrecht met SARA LEVIE LOB, Geb: 1830 te Keulen, overl:14-10-1859, d.v. Abraham Levie Lob en Eva Herz.
Hij trouwt 2e keer op 26-9-1861 te Dordrecht met CAROLINE LEVIE LOB, Geb: 6-1-1833 te Keulen, overl: na 1891, d.v. Abraham Levie Lob bankier te Keulen en Eva Herz.

Nr 348. DANIEL DEN HARTOG Inw: 2-4-1854.
Dansmeester te Dordrecht.
Geb: 3-1-1820 te Rotterdam.
Hij komt in1851 uit Rotterdam naar Dordrecht.
Hij is getrouwd met SARA SAMUEL, Geb: 1-8-1817 te Sunderland, d.v. Samuel Levy en Margaret Davis.
Hij vertrekt in 1887 naar Den Haag.

Nr 369. SIMON ZADOKS PHILIPS Inw:1-4-1834 te Gouda, lid in 1855 te Dordrecht.
Koopman /Bankier te Dordrecht.
Geb: 18-7-1803 te Dordrecht, overl : 1879 te Dordrecht, z.v. Philip Zadoks Abrahamz en Sara Levie Meyer.
Hij trouwt op 2-5-1827 te Dordrecht met HEYER HEYMANS. Geb:1802 te Dordrecht, overl:1878 te Dordrecht, d.v. Mozes Heymans en Saartje Boelens.

flamboy02_01_zadoks.jpg (33944 bytes) (afb. 1 - Simon Zadoks Philips. In 1855 lid van :oge "La Flamboyante" te Dordrecht. Bankier te Dordrecht (1802-1878 te Dordrecht), foto 1866)

Nr 493. IZAAK ZADOKS SIMONS Inw: 17-9-1866, Mr: 24-8-1889.
Bankier te Dordrecht.
Geb: 28-12-1841 te Dordrecht, overl: 14-4-1894 te Dordrecht, z.v. Simon Zadoks Philips en Heyer Heymans.
Hij trouwt op 8-8-1867 te Dordrecht met SARA KEYSER, Geb: 28-2-1842 te Amsterdam, overl: 13-5-1933 te Den Haag, d.v. Joseph Mozes Kyser en Judith van Weenen.

Nr 495. JOSEPH ZADOKS SIMONZ Inw: 22-12-1866
Bankier Commissief in effecten te Dordrecht
Geb:18-3-1837 te Dordrecht, overl: na 1880 te Amsterdam, z.v. Simon Zadoks Philips en Heyer Heymans.
Hij trouwt met MARIANNA KYSER, Geb: 22-7-1840 te Amsterdam, overl: 23-4-1875 te Dordrecht, d.v. Joseph Mozes Kyser en Judith van Weenen. Wonend te Hannover.
Hij vertrekt in1880 naar Amsterdam.

Nr 522. JOSEPH VAN STRAATEN IZAAKZ Inw:1-3-1868, Mr: 16-9-1883.
Koopman te Dordrecht.
Geb: 7-4-1829 te Dordrecht, overl: 17-12-1885 te Dordrecht, z. v. Izaak van Straaten Hartogz en Jetje Heymans.
Hij trouwt op 27-11-1854 te Dordrecht met zijn nicht SAARTJE ZADOKS, Geb: 23-9-1827 te Dordrecht, overl: 7-2-1879 te Dordrecht, d.v. Simon Philip Zadoks en Heyer Heymans.

flamboy02_02_straaten.jpg (39810 bytes) (afb. 2 - Joseph van Straaten Izaakz. In 1868 lid van Loge "La Flamboyante" te Dordrecht. Koopman te Dordrecht (1827-1879 te Dordrecht))

Nr 654. SIMON ZADOKS PHILIPS Inw: 11-9-1881.
Rentenier te Dordrecht.
Geb : 13-11-1858 te Dordrecht, z.v. Philip Zadoks Simonz en Sara Levie Lob.
Vertrekt na 1881 naar Amsterdam.

Nr 670. JAQUES JOSEPH VAN STRAATEN Inw: 8-10-1882, Mr: 24-1-1889.
Rentenier te Dordrecht.
Geb: 2-11-1858 te Dordrecht, overl: 1936 te Den Haag, z.v. Joseph Izaak van Straaten en Saartje Zadoks Simons.
Hij trouwt op 2-9-1884 te Salzkotte Duitsland met LOUISE SPIEGELBERG, Geb: 1861 te Salskotten Duitsland, overl: 1924 Den Haag, d.v. Simon Mozes Spiegelberg (Rentenier) en Julie Hesse.
In 1882 is hij koopman en rentenier en woont in de Albert Cuypsingel 59 te Dordrecht.
In 1908 vertrekt het gezin naar Den Haag.

Nr 676. SALOMON ARON NORDEN Inw: 8-10-1882.
Officier Genie 2e klas Oost Ind. Leger, officier van gezondheid.
Geb: 23-8-1857 te Oss, z.v. Aron Salomon Norden (rabbijn te Dordrecht).

Nr 697. HERMAN FORTUIN Inw: 1885.
Winkelier te Dordrecht.
Geb: 30-1-1841 te Alkmaar, overl:1910 te Dordrecht, z.v. Barend Jacob Fortuin en Elisabeth van Raalte.
Hij is getrouwd met HELENA COHEN.

Nr 749. DAVID WOLFFSOHN Inw: 1892.
Koopman te Keulen.
Geb: 9-10-1854 te Dorian (Rusland), overl: 18-9-1914 te Homburg Duitsland.
President der Zionistische beweging na Herzl's dood in 1905 en stichter der Joodsche Kolonisten Bank.

Nr 763. ELIAS EPHRAIM HAAGENS Inw: 1897.
Koopman te Dordrecht,
Geb: 3-5-1860 te Dirksland, overl:1904 Dordrecht z.v. David Haagens en Grietje Hartogs Hij woont in 1904 in de Voorstraat te Dordrecht..

NB.
- E.E. Haagens, kastranden, kastpapier (Dordrechtsche Courant 6-4-1898);
- E.E. Haagens, Voorstraat 230 (Dordrechtsche Courant 30-8-1901);
haagens_dc30aug1901.jpg (39928 bytes) (Dordrechtsche Courant 30 augustus 1901)
- E.E. Haagens, kinderspelen, Voorstraat 230 (Dordrechtsche courant 22-10-1902);
- E.E. Haagens, sint nicolaas, Voorstraat 230 (Dordrechtsche courant 3-12-1902);
- OPROEPING. Allen die iets te vorderen hebben van- of verschuldigd zijn aan de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van den heer ELIAS EPHRAIM HAAGENS, Koopman en Winkelier, gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar overleden 31 Juli 1904, worden verzocht daarvan ten spoedigste opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris W.J. VAN BILDERBEEK, Groenmarkt 8, te Dordrecht.
[bron: Dordrechtsche courant 15-8-1904]
- De kantoorboekhandel van de firma E.E. HAAGENS wordt vanaf heden voortloopig in hetzelfde pand Voorstraat 230 voortgezet door de firma Morks & Geuze, Vischsstraat 13-15, Voorstraat 290, filiaal Zwijndrecht;
[
bron: Dordrechtsche courant 26-9-1904]

Nr 764. LEVIE LEON VAN LIER Inw: 1897.
Officier van gezondheid te Dordrecht.
Geb: 12-9-1851 te Utrecht, overl:1917 te Amsterdam .
Hij is getrouwd met R.F. VAN RAALTE.

Nr 768. MAX SPIEGELBERG Inw: 20-3-1896, Mr. 3-11-1899.
Fabrikant te Keulen.
Geb: 24-8-1853 te Salskotten Duitsland, overl: 16-8-1912 te Keulen, z.v. Simon Mozes Spiegelberg en Julie Hesse.

flamboy02_03_straaten.jpg (73287 bytes) (afb.3 - Max Spiegelberg Simonz. In 1896 lid van Loge "La Flamboyante" te Dordrecht. Fabrikant te Keulen (1853 Salskotten-1912 Keulen). Op de foto 1e links te Amsterdam ca. 1900; 2e links Fritz Spiegelberg Maxz; 3e links Jaques Joseph van Straaten Josephz. In 1882 lid van Loge "La Flamboyante" te Dordrecht. Rentenier te Dordrecht (1858 Dordrecht-1936 Den Haag))

Nr 783. Dr. ALEXANDER NATHAN VAN PRAAG Inw: 28-1-1898, Mr: 10-5-1901.
Arts te Dordrecht.
Geb 7-10-1859 te Gouda, vertrekt in1904 naar Den Haag.

 

NB.
- Sedert de laatste opgave is nog bij den Ondergeteekende ontvangen voor de Weduwen te Papendrecht (zie Dordrechtsche Courant van den 18 Jan. ll)
     Van de A. Loge la Flamboyante, gevestigd te Dordrecht f 20,00
Waarvan bij deze dankbare melding gemaakt wordt door A.t DE VOGEL.
Dordrecht, den 5 Maart 1845.
[Dordrechtsche courant 6-3-1845]

- De LOGE LA FLAMBOYANTE voornemens zijnde, even als in vroegere jaren, aan minvermogenden BROODKAARTJES uit te geven, brengt ter kennis van hare Stadgenooten, dat zij de gelegenheid voor een ieder openstelt om tot dit doel mede te werken, kunnende men zich adresseeren aan een van de leden der Loge, of wel aan haar Lokaal bij J. BRANDT, achter in de voormalige Munt, waarvan heden, 27 November, eene Lijst ter Inteekening liggen zal. Namens de Loge voornoemd, A.J. SCHOUTEN, Voorzitter.
[bron: Dordrechtsche courant, 28-11-1854]

 

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland februari en mei 2011.