LEDEN VAN DE VRIJMETSELAARSLOGE ,,LA FLAMBOYANTE,, TE DORDRECHT IN DE 19e EEUW 1812-1910
(door H.W.G. van Blokland-Visser)

DEEL 1A
ALFABETISCH OVERZICHT VAN 423 LEDEN VAN DE VRIJMETSELAARS LOGE "LA FLAMBOYANTE" TE DORDRECHT IN DE 19E EEUW van 1812-1910


DEEL 1a
ALFABETISCH OVERZICHT VAN 423 LEDEN VAN DE VRIJMETSELAARS LOGE "LA FLAMBOYANTE" TE DORDRECHT IN DE 19E EEUW van 1812-1910

 

Dit is een beknopt overzicht van 423 leden van de vrijmetselaarsloge "La Flamboyante"te Dordrecht in de 19e eeuw van 1812-1910. 
Dit is maar een deel van al de leden die er lid waren en is dus niet volledig.
[in totaal waren er in deze periode 835 personen lid; Het leden/inschrijfboek heeft in Dordrecht gelegen, maar is verplaatst naar het centrale archief van de Vrijmetselarij in Den Haag]
flamboy01a_01_vlammende_ster.jpg (48018 bytes) flamboy01a_02_hugo_van_gijn.jpg (29987 bytes)
(afb. 1 - De Vlammende Ster, het symbool van loge "La Flamboyante". 
Als plafondornament geschilderd in het gebouw van loge La Flamboyante",
in de Munt te Dordrecht.)
(afb. 2 - Simon Marinus Hugo van Gijn, houtkoper
 te Dordrecht, lid van loge La Flamboyante" te Dordrecht)

Waar mogelijk aangevuld met datum of jaar van inwijding en e.v.t. nummer van inschrijving.
Aangevuld met andere gegevens over de genoemde leden.

Verzameld uit o.a.:
- Het ledenboek van loge "La Flamboyante" te Dordrecht van 1812-1910
- Ledenlijst van 1840/1841 met 61 leden
- Ledenlijst van 1844/1845 met 66 leden
- Ledenlijst van 1848 met 71 leden
- Ledenlijst van 1862/1863 met 88 leden
- Ledenlijst van 1884/1885 met 98 leden
- Ledenlijst van 1895/1896 met 98 leden

flamboy01a_03_ledenlijst.jpg (204769 bytes) flamboy01a_04_ledenlijst.jpg (183077 bytes)  
(afb. 3 - Ledenlijst van loge "La Flamboyante" 1840/1841 (compleet)) (afb. 4 - Ledenlijst van loge "La Flamboyante" 1862/1863 (1e deel ontbreekt))  
flamboy01a_05_ledenlijst.jpg (175601 bytes) flamboy01a_06_ledenlijst.jpg (136979 bytes)  
(afb. 5 - Ledenlijst van loge "La Flamboyante" 1884/1885 (1e deel ontbreekt)) (afb. 6 - Ledenlijst van loge "La Flamboyante" 1884/1885 (1e deel ontbreekt)) Ledenlijst van loge "La Flamboyante" 1894/1895 (deel 1 en 2 ontbreken))
flamboy01a_07_ledenlijst.jpg (133276 bytes) flamboy01a_08_ledenlijst.jpg (141744 bytes)  flamboy01a_09_ledenlijst.jpg (54677 bytes)
(afb. 7 - Ledenlijst van loge "La Flamboyante" 1895/1896 (compleet)) (afb. 8 - Ledenlijst van loge "La Flamboyante" 1895/1896 (compleet)) (afb. 9 - Ledenlijst van loge "La Flamboyante" 1895/1896 (compleet))

- Kwartaal & Teken Extra 6, 175 jaar Loge "La Flamboyante" De geschiedenis van een Dordtse Vrijmetselaarsloge door Drs. T.J. de Bruijn, Drs. P. Schotel, Drs. W. de Vlaming en F. Jorissen. Een uitgave uit 1987 van Gemeentelijke Archiefdienst Dordrecht
- Doop en trouwboeken /Burgerlijkstand /Bevolkingregisters
- Archief loge "La Flamboyante" te Dordrecht, SAD
- Archief 93 Zeemanscollege te Dordrecht, SAD
- Archief 12 van de Waterschout te Dordrecht, SAD
- Archief 124 Rederij Blusse van Oud Alblas te Dordrecht, SAD
- Dhr S. Parma /E. van Dooremalen

 

DIVERSITEIT VAN DE LEDEN VAN DE VRIJMETSELAARS LOGE "La Flamboyante" TE DORDRECHT IN DE 19E EEUW


Een indruk van de grote diversiteit van de leden van loge "La Flamboyante" te Dordrecht. Door de loop der jaren heen.
De leden kwamen uit Dordrecht, de hele regio zoals de Hoeksewaard, Zwijndrechtse waard, Krimpenerwaard, Alblasserwaard en daar buiten.


(afb. 10 - Choleracommissie uit 1866. Opgericht na een grote uitbraak van cholera te Dordrecht. Met daarop 4 leden die lid waren van loge "Flamboyante". 3e van links Dr. Herman Johannes de Graaff, medisch docter te Dordrecht; 4e van links: Alexander Adriaan Obreen. Zittend: 2e van links Henri Gerard Long Epee. Geheel rechts Simon Zadoks Philipz, Joods banier te Dordrecht. )


(afb. 11 - Debating Club te Sliedrecht uit 1896. Met daarop drie leden die lid waren van Loge "Flamboyante". Staand geheel rechts Jan David Wetzels, ontvanger der registratie te Sliedrecht. Zittend 1e links Jaco Vincent Disselkoen, onderwijzer te Sliedrecht. Zittend geheel rechts Dr. Pieter Scheltema, arts te Sleidrecht.)


Nr 1. DE 1E LEDEN en OPRICHTERS van Loge "La Flamboyante" te Dordrecht.

(afb. 12 - Jan Schouten, scheepsbouwmeester te Dordrecht. oprichter van loge "La Flamboyante" te Dordrecht in 1812)

JAN SCHOUTEN Jz (* 1786 Dordrecht) inw: 2-2-1810 Breda /Scheepsbouwmeester te Ddr.
GERARD MAURITZ Ez (* 1768 Dordrecht) inw: 1794 Dordrecht / Koopman te Ddr.
FRANCISCUS D.A. BAUDUIN DFz (* 1785 Dordrecht) inw: 1811 /Koopman te Ddr.
ADRIAAN A. PASTEUR (* 1781) inw: voor 1812 /Griffier te Ddr.

JACOB ARMSTRONG FRz (* 1788 Sommelsdijk) inw: 1811 /Koopman te Ddr.
ANTHONY KIST EWz (* 1789 Rhenoy) Inw: 1810 Breda /Koopman te Ddr.
MR.CORNELIS G.O.STOOP Az (* 1785 Dordrecht) inw: 1810 Breda /Griffier te Ddr.
MR. JACOB CRANS Dz (* 1789 Dordrecht) inw: 1811 Advocaat te Ddr.
MR. PAULUS VAN WAGENINGEN JCz (* 1779 Dordrecht) inw: voor 1812 /Advocaat te Ddr.

Nr 2. DE 1E KOOPLIEDEN en REDERS UIT DORDRECHT lid v/d Loge "La Flamboyante" te Dordrecht.

Dit zijn de 1e kooplieden /reders die lid werden na de oprichting in 1812 van loge "La Flamboyante".
JACOB ANTONIE VAN DAM Rz (1791 Dordrecht) inw: 1812/Koopman te Dordrecht.
ELIAS BOONEN Hz ( 1793 Dordrecht) inw: 1814 /Koopman /reder te Dordrecht.
JACOB BUYS 'T HOOFT Pz (1797 Dordrecht) inw: 3-12-1825 Koopman/reder te Dordrecht.
HERMAN V/D SANDE Hz (1797 Dordrecht) inw: 3-12-1825/ Koopman te Dordrecht.
MR. JACOB V WAGENINGEN ACz ( 1805 Dordrecht) inw: 23-8-1830 /Koopman te Dordrecht.
JOHANNES N. VRIESENDORP Cz (1804 Dordrecht) inw: 23-8-1830 /Koopman te Ddr.
HENRI VRIESENDORP Hz (1804 Dordrecht) inw: 22-11-1830 /Koopman /reder te Ddr.
FLORENT VAN WAGENINGEN JCz (1806 Dordrecht) inw: 22-11-1830 /Koopman /reder te Ddr.
JACOB MAURITZ Gz (1805 Dordrecht) inw: 2-1-1833 /Koopman /reder te Ddr.
JACOB VAN WAGENINGEN Dz (1805 Dordrecht) inw:2-1-1833 /Koopman/reder te Ddr.
CORNELIS J.J. DE JONCHEERE JPz (1805 Dordrecht)inw: 2-1-1833/Koopman te Ddr.
HENDRIK MAURITZ Gz (1816 Dordrecht ) inw: 1840/Koopman/reder te Ddr.
THOMASN M. SANDBERG Gz (1808 Dordrecht) inw: v 1840/Koopman/reder te Ddr.
JACOB DE VOOGD Jz ( 1807 Dordrecht) inw: v 1840/Koopman/reder te Ddr.
MATTHEUS ANNE REES MWz (1814 Dordrecht) inw 1840 /Koopman/reder te Ddr.

  (afb. 13 - Henri Vriesendorp, koopman/reder te Dordrecht)

Dit is maar een klein deel van de kooplieden en reders die ik gedurende mijn onderzoek heb gevonden, die lid waren van Loge "La Flamboyante" te Dordrecht.
Dordrecht had in de 19e eeuw 21 rederijen die hun schepen lieten bouwen in Dordrecht bij de 3 grote scheepswerven van Jan Schouten, Cornelis Gips en Barend van Limmen.
Enkele grote rederijen waarvan de eigenaren en mede eigenaren lid waren van loge "La Flamboyante" waren o.a.


1. Rederij JACOB VRIESENDORP & ZN met 7 zeeschepen vanaf 1830 
    (deze rederij bestond al voor 1800 in Dordrecht)
2. Rederij GERRIT V HOOGSTRATEN met 14 zeeschepen vanaf 1819 
    (deze rederij bestond al voor 1800 in Dordrecht)
3. Rederij MATTHEUS WILLEM REES met 7 zeeschepen vanaf 1819 
    (deze rederij bestond al voor 1800 in Dordrecht)
4. Rederij GERARD MAURITZ. opgericht in 1803 met 14 zeeschepen vanaf 1823 
   
waarvan er 9 nieuw werden gebouwd in Dordrecht. Opgericht door GERARD MAURITZ Ez
5. Rederij KLERK & VOOGD opgericht in 1807 met 20 zeeschepen vanaf 1819 
    waarvan er 8 nieuw werden gebouwd in Dordrecht; opgericht door JOHAN CHRISTIAAN DE KLERK en JACOBUS DE VOOGD
6. Rederij J.B.'t HOOFT & DEKING DURA opgericht in 1838 / 17 zeeschepen. 
    Waarvan er 10 nieuw werden gebouwd in Dordrecht
    Opgericht door JACOB BUYS, 'T HOOFT en FREDERIK CORNELIS DEKING DURA
7. Rederij SANDBERG & CO opgericht in 1839 /met 21 zeeschepen
    waarvan er 11 nieuw werden gebouwd in Dordrecht.
    Opgericht door GEORGE SANDBERG en THOMAS MATTHIJS SANDBERG
8. Rederij J. & F. VAN WAGENINGEN opgericht in 1840 /met 9 zeeschepen
    Waarvan er 6 nieuw werden gebouwd in Dordrecht.
    opgericht door JACOB V WAGENINGEN en FLORENT V WAGENINGEN Jz

De vrachten die de zeeschepen mee terug brachten waren:
    Uit EUROPA o.a.:graan/zout /ijzer/ kolen /hout/ graan /wijn/traan /stokvis.
    Uit OOST & WEST INDIE o.a.: koffie /suiker cacao/rijst /hout/na 1860 thee.

Een uitgebreide informatie over de boven genoemde Kooplieden en Reders uit Dordrecht staat op mijn site.
Google : ,,Martieme Geschiedenis v Dordrecht in de 19e eeuw,, H.W.G. van Blokland-Visser
.

Nr 3. 1E KAPITEINS DER KOOPVAARDIJ lid van Loge "La Flamboyante" te Dordrecht
.

De 1e Kapiteins die lid werden van loge"La Flamboyante"

KLAAS VAN SCHINKEL Pz
(1790 Winschoten) inw: 22-1-1823
JACOB HENDRIKS HAZEWINKEL (6-9-1792 Veendam) inw: 22-1-1835
PIETER ROMIJN Hz (1807 Dordrecht) inw:1835
CORNELIS VAN LIMMEN Bz (1813 Dordrecht) inw: 24-9-1838
DIRK VARKEVISSER Gz (1798 Katwijk) inw: 24-9-1838
GOVERT CRANS Jz (1810 Dordrecht) inw: 27-12-1838
ABRAHAM BRONS Sz (1781 Schoonderloo/Groningen) lid in 1839
NANNE HARMS BROUWER (1798 Nieuwe Pekela)inw:1839
PIETER KLEY JCz (1811 Rotterdam) inw: 1-12-1839
JOHANNES MICHAEL DE WINTER (1807 Amsterdam) inw: 1-12-1839
WILLEM RUDOLPH MENKMAN WRz ( 1808 Amsterdam) inw: 1-12- 1839
BARTEL PIETERS VAN WIJLAND (1806 Appingedam) lid in 1841

(afb. 14 - Jacob Hendriks Hazewinkel, kapitein der koopvaardij te Dordrecht.)

Dit is maar een deel van de 75 Kapiteins en stuurlieden der koopvaardij die ik gedurende mijn onderzoek heb gevonden, die lid waren van loge "La Flamboyante".
Een deel van deze kapiteins was afkomstig uit Groningen.

Een uitgebreide informatie over de Kapiteins en Koopvaardij staat op mijn site
Google: "270 Kapiteins en stuurlieden der koopvaardij in de Drechtstreek" H.W.G. v Blokland-Visser
.

Nr 4. 1E LEDEN UIT DE HOEKSE WAARD lid van Loge "La Flamboyante" te Dordrecht.

Op 16-11- 1816 werden de 1e leden uit de Hoeksewaard lid van loge "La Flamboyante".
CORNELIS BOOGAARD Jz (1788 Oud Beijerland) /Notaris te Oud Beijerland.
JAN V DRIEL Jz (1779 Oud Beijerland) Koopman te Oud Beijerland.
JOHANNES A. HOLLERT (1786 Boxtel) /Ontvanger directe belasting te Oud Beijerland. 
CORNELIS KOLLAERT (1779 Den Bosch) Medisch Docter te Oud Beijerland.

Dit is maar een deel van de leden uit de Hoekse waard die ik gedurende mijn onderzoek heb gevonden die lid waren van loge "La Flamboyante".
In 1875 waren er zoveel leden van loge "La Flamboyante" woonachtig in de Hoekse waard dat men besloot met toestemming van het hoofdbestuur van de Vrijmetselarij er een MACONNIEKE SOCIETEIT "DE HOEK" op te richten. Deze resorteerder onder het bestuur van Loge "La Flamboyante" te Dordrecht.
In 1875 werden de bijeenkomsten gehouden in de wintermaanden te Mijnsherenland.
In 1890 werden de bijeenkomsten gehouden in de wintermaanden te Klaaswaal. In 1892 werd de Maconnieke Societeit "De Hoek" opgeheven.

Nr 5. 1E AANNEMERS UIT DE ALBLASSERWAARD lid van Loge "La Flamboyante" te Dordrecht

Op 13-12-1831 en 5-3-1832 werden de 1e Aannemers uit de Alblasserwaard lid van loge "La Flamboyante"
GIEL HOOGENDOORN Pz (1799 Hardinxveld) /inw: 13-12-1831 /Aannemer te Hardinxveld.
JOHANNES HANEGRAAF Wz (1789 Giessendam/inw: 13-12-1831/Aannemer te Giessendam.
ARIE BLOKLAND Jz (1787 Hardinxveld) inw: 5-3- 1832 /Aannemer te Hardinxveld.
PAULUS LANGEVELD KLz (1794 Sliedrecht) inw: 5-3- 1832/Aannemer te Giessendam
PIETER VISSER ARIEz (1798 Sliedrecht) inw: 5-3- 1832 /Aannemer te Sliedrecht.
JAN VISSER ARIEZ (1794 Sliedrecht) inw: 11-11-1833/Aannemer te Sliedrecht.
CORNELIS HARTOG ARIEZ (1794 Sliedrecht) inw: 11-11-1833/Aannemer te Sliedrecht.
ARIE PRINS CZ (1790 Sliedrecht) inw:30-1-1835/Aannemer te Sliedrecht.
LEENDERT ROODNAT CZ (1789 Ameide) inw:30-1-1835 /Aannemer te Sliedrecht.

 
(afb. 15 - Arie Prins Cz, aannemer te Sliedrecht.)

Dit is maar een klein deel van de 52 Aannemers die ik gedurende mijn onderzoek heb gevonden. Zij waren afkomstig uit Sliedrecht / Hardinxveld / Giessendam / Papendrecht / Ameide / Vreeswijk en Dordrecht.
In 1843 waren er zoveel leden van loge "La Flamboyante" woonachtig in Sliedrecht Giessendam en Hardinxveld dat men met toestemming van het hoofdbestuur van de Vrijmetselarij een 1e MACONNIEKE SOCIETEIT "AURORA"werd opgericht. Deze resorteerde onder het bestuur van loge "La Flamboyante" te Dordrecht.
De bijeenkomsten werden gehouden in de wintermaanden in het :Logement/Societeitsgebouw "De Harmonie" te Sliedrecht
In 1897 werd het vrijmetselaarsloge "AURORA".

Een uitgebreide toelichting over leden van loge "La Flamboyante" te Dordrecht, uit Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam staat op mijn site Google: Leden van Vrijmetselaarsloge "La Flamboyante" te Dordrecht in de 19e eeuw 1812-1910 uit Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam,, H.W.G. v Blokland-Visser.

Nr 6. De JOODSE LEDEN van Loge La Flamboyante,, te Dordrecht

Er waren 15 Joodse leden van loge "La Flamboyante" te Dordrecht o.a.
JACOB DAVIDSON Jz (1786 Den Haag) lid loge 1834 /Muziekmeester te Dordrecht.
PHILIP ZADOKS Sz ( 1830 Dordrecht) inw: 30-10-1853/Bankier te Dordrecht.
DAVID WOLFFSOHN (1854 Dorian/Rusland) inw: 1892/ Koopman te Keulen.
President v/d Zionistische beweging na Herzl zijn dood in 1905 en stichter der Joodsche Kolonisten Bank.


Uitgebreide informatie over de Joodse leden van loge "La Flamboyante" staat op mijn site Google :
Joodse Leden van Vrijmetselaarsloge "La Flamboyante" te Dordrecht,, H.W.G. v Blokland-Visser.


Nr 7. De BURGEMEESTERS, Lid van Loge "La Flamboyante"te Dordrecht

Dit zijn de 12 Burgemeesters die ik gedurende mijn onderzoek heb gevonden.
ARIE van DRIEL Lz (1797 Goudswaard) inw: 4-1-1826 /Burgemeester te Puttershoek.
JAN A. v DRIEL Lz (1803 Goudswaard) inw:1830/Burgermeester te Goudswaard.
JACOBUS M.STOOP ABz (1800 Dordrecht) inw: 1834 /Burgemeester te Strijen.
J. SCHADDELEE (geb: 1813) inw: 1854 /Burgemeester te Hitsert.
GERRIT A.de RAADT PJz (1818 Barendrecht) inw: 1841/in 1862 Burgemeester te Dordrecht.
JANUS C. SINGELS Az (1814 Dordrecht) inw:1865/ Burgemeester te Papendrecht.
WILLEM G.D. MURRAY Gz (1832) inw: v 1884 / Burgemeester te Pernis.
PIETER J.A. DE BRUINE (1845 Vlissingen) inw: 1885 /Burgemeester te Zwijndrecht.
JAN H. TER SPILL JHz (1846 Groningen) inw:1885 /Burgemeester te Hendrik I Ambacht.
ARIE ANTONIE VAN ELK Hz (1861 Dordrecht) inw:1889 /Burgemeester te Hendrik I Ambacht
ALEIDIS C. DE VRIES BROEKMAN ( 1873 Vlissingen)inw:1900/Burgemeester te Vianen.
HERMAN CHR. KNAPPERT GZ (1873 Schiedam) inw:1904 /Burgemeester te Heerjansdam

Nr 8. De NOTARISSEN (CANDIDAAT)/ Lid v Loge "La Flamboyante" te Dordrecht

Dit zijn de 8 Notarissen die ik gedurende mijn onderzoek heb gevonden.
CORNELIS BOOGAARD Jz (1788 Oud Beijerland) inw: 1816/Notaris te Oud Beijerland.
ANTONIUS M. v DRONGELEN Az (1828 Heusden) inw:1858/Notaris te Klaaswaal.
LEONARDUS H. MURRAY Az (1856 Monster) inw: v 1884/Notaris te Klaaswaal.
LEONARDUS A.de RAADT Jz (1838 Barendrecht) inw: v 1884 /Notaris te Barendrecht.
NICOLAAS SLOTEMAKER (1821 Molenaarsgraaf) inw:1864/Notaris te Molenaarsgraaf.
PIETER H.C.v NOORDEN Hz (1824 Kerkwijk) inw: 1866/Notaris te Papendrecht.
OTTO W.P.TUSSENBROEK GJz (1839Abcoude) nw: 1877 /Notaris te Dordrecht.
CAREL FREDERIK HEINSIUS (1859 Tiel) inw:1884 / Notaris te Dordrecht.

Nr 9. De PREDIKANTEN Lid v Loge "La Flamboyante" te Dordrecht

Dit zijn de 4 predikanten die ik gedurende mijn onderzoek heb gevonden.
GIJSBERT BOELE V SCHAGEN (1802 Etten) inw: 1855. Predikant Herv.Kerk te Nieuw Lekkerland.
NICOLAAS v KLAVEREN (1840 Amsterdam) Inw:1872. Predikant Herv.Kerk te Streefkerk.
JOHANNES SANDER inw: 1902 Luthers Predikant te Leerdam.
GERRIT JAN SCHAFFORD KOOPS (1872 Dedemsvaart) inw: 1911. Predikant Herv.Kerk te Sliedrecht.

Nr 10. De KUNSTSCHILDERS Lid v Loge "La Flamboyante" te Dordrecht

Dit zijn de 5 kunstschilders die ik gedurende mijn onderzoek heb gevonden.
ABRAHAM VAN STRIJ Lz (1753 Ddr) inw: 13-1-1812. Kunstschilder te Dordrecht.
JOHANNES CHRISTIAAN SCHOTEL Gz ( 1787 Ddr) inw: 21-9- 1829. Loge "L'Union Royal" Den Haag /lid loge van"La Flamboyante" te Dordrecht. Kunstschilder te Dordrecht /Den Haag.
WILLEM DE KLERK WZ (1800 Ddr) inw: voor 1840. Kunstschilder te Dordrecht.
FRANCOIS CARLEBUR DFZ (1821 Ddr) inw: 25-2-1850.
Loge "De 3 Kolommen" te Rotterdam/lid loge "La Flamboyante" te Dordrecht. Kunstschilder/fotografist.
CAREL FREDERIK BENDORP JCz ( 1818 Ddr)inw: 1855. Kunstschilder te Brussel en Dordrecht.
GILLIS DE MEYER JZ (1790 Rotterdam) inw: 1862. Kunstschilder te Gouda.

 
DE VERENIGING DORDRECHTS MUSEUM

De leden van Loge "La Flamboyante" te Dordrecht in de 19e eeuw waren nauw betrokken bij het culturele leven in Dordrecht.
In 1842 werd een oproep gedaan aan de stadsgenoten van Dordrecht om deel te nemen aan de stichting van een DORDRECHTS MUSEUM voor het verzamelen van werken van kunstenaars uit Dordrecht, en een bijdrage te leveren in de kosten door het kopen van inleg aandelen.
Het succes van de oproep was groot, er werd een groot bedrag bijeen gebracht.
Op 26 november 1842 werd de VERENIGING DORDRECHTS MUSEUM opgericht.
De Gemeentraad van Dordrecht stelde de de bovenzaal van de Boterbeurs in de Wijnstraat beschikbaar als tentoonstellingsruimte.
In de beginjaren werden veel kunstwerken aangekocht van Dordtse kunstenaars.
Na 1848 werden steeds vaker werken uit nalatenschappen of op veilingen aangekocht.
Vanaf 1849 werd het Dordrechts museum opengesteld op iedere eerste dinsdag van de maand.
Na 1850 was de tentoonstellingsruimte te klein geworden, en men zocht naar een grotere lokatie.
In 1857 kwam er een aanvulling van werken van de Dordtse kunstenaar Ary Scheffer.
In 1904 verhuisde het Dordrechts Museum naar de huidige lokatie in de Museumstraat.

In de periode van 1842 tot 1857 v/d VERENIGING DORDRECHTS MUSEUM waren er 113 leden waarvan er 41 lid waren van Loge "La Flamboyante" te Dordrecht.
Van de voorzitters van de Vereniging Dordrechts Museum waren o.a.
    PIETER BLUSSE VAN ZUIDLAND
    SIMON VAN GIJN
    HIDDE NIJLAND
lid van Loge "La Flamboyante" te Dordrecht.

Enkele bekende personen waren lid en aandeelhouder v/d VERENIGING DORDRECHTS MUSEUM tussen 1842/1857 en Lid v/d Loge "La Flamboyante" te Dordrecht (archief 235 : Dordrechts museum SAD).
PIETER BLUSSE VAN ZUIDLAND Pz
ADRIAAN VOS VAN HAGESTEIN Cz
DR.BARTHELOMEUS V/D ELST Frz
JACOB BUYS 'T HOOFT Pz
HENRI VRIESENDORP Hz
JACOBUS DE VOOGD Jz
THOMAS M. SANDBERG Gz
CORNELIS J.J. de JONCHEERE Jz
CORNELIS W.O. DORSSER Jz
JAN SCHOUTEN SR
JAN SCHOUTEN JR
ARNOLD J. SCHOUTEN
CORNELIS P. DE KAT Hz
WILLEM DE KLERK Wz
DR. AART DE VOGEL Cz
DIRK WILHELMUS HORDIJK Jz
MATTHEUS A.REES MWz
SIMON H. V/D NOORDAA Sz

Nr 11. De ARTSEN Lid v Loge "La Flamboyante" te Dordrecht

Dit zijn de 23 artsen die ik gedurende mijn onderzoek heb gevonden.
De benaming van de artsen zijn die wat genoteerd stond op de ledenlijsten.
Zoals Medisch Docter/Chirurgijn / Heel en Vroedmeester.
AART de VOGEL Cz (1805 Dordrecht) inw: 1835 /Chirurgijn te Dordrecht.
CASPER van DURA Pz (1784 Veere) inw: v 1840 /Chirurgijn te Dordrecht.
JAN CHR. van STEENBERGEN SCHOTEL JCz (1810 Dordrecht) inw: v 1848. Chirurgijn te Dordrecht.
CORNELIS VOS Pz (1829 Gouda) inw:1855 / Chirurgijn te Dordrecht.
DIRK TIJSSENS Pz (1822 Dordrecht) inw: 1859 /Chirurgijn te Dordrecht
DR. NICOLAAS B. DONKERSLOOT (1813 Deventer) inw: 1849. Medisch Docter te Dordrecht.
DR. BARTHELOMEUS VAN DER ELST FRz (1829 Dordrecht) inw: 1859. Medisch Docter te Dordrecht.
DR. J.H. ZILVERRUPEL (1834) inw: 1861/ Medisch Docter te Dordrecht.
DR. JOSEPH A. DELHEZ JLz (1817 Dordrecht) inw: 1861/ Medisch Docter te Dordrecht.
DR. HERMAN J. DE GRAAFF Nz (1840 Leiden) inw: 1866/ Arts te Dordrecht.
DR. ALEXANDER N. VAN PRAAG (1859 Gouda) inw: 1898 / Arts te Dordrecht.

(afb. 16 - Aart de Vogel, chirurgijn te Dordrecht)

(afb. 17 - Hermanus Johannes de Graaff, medisch docter te Dordrecht.)

JAN JACOB LUYT JCz (1818 Sliedrecht) inw: 1841 / heel en Vroed meester te Sliedrecht.
ANDRIES SNEEP Jz (1814 Klundert) inw: 1843 / Chirurgijn te Sliedrecht.
DR FRANCOIS M.TH.G. HODENPIJL (1809 R.dam) inw: 1843/ Medisch Docter te Sliedrecht.
JAN GILTAY Dz (1810 Sliedrecht) inw: 1845 / Chirurgijn te Sliedrecht.
DR. PIETER SCHELTEMA (1856 Gouda) inw:1896 / Arts te Sliedrecht.
(afb. 18 - Jan Dingemans Giltay, chirurgijn te Sliedrecht, samen met zijn vrouw Lena Schram.)

DR JAN A. ROLLOOS PMz (1869 IJsselmonde) inw: 1909 / Arts te Papendrecht.
ARIE VEENENBOS Jz (1797 Vlaardingen) inw: 1832/ Heel en vroedmeester te Giessendam.
DR.HENDRIK FREDERIK MULLER (1830 Amsterdam) inw: 1870 / Geneesheer te Molenaarsgraaf.
DR HERMAN CHR KNAPPERT Bz (1864 Maassluis) inw:1905 / Arts te Alblasserdam.

DR CORNELIS KOLLAERT (1779 Den Bosch) Inw:1816 / Medisch Docter te Oud-Beijerland.
GERRIT DEN MEY (1814 O.K. a/d IJssel) Inw: 1861/ Heel en vroedmeester te Klaaswaal.

DR ADRIANUS J.M. LOS DZ (1817 Nw Beijerland) inw: 1851/ Medisch Docter te Schiedam.

Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser Papendrecht augustus 2011 email hwg.blokland-visser@ziggo.nl

 
A.
1. ALKEMADE VAN RIJN LEENDERT WILLEM inw: 5-3-1854 / lid nr 351
Kapitein der koopvaardij.
Geb: 6-9-1819 te Gouda z.v. Abraham Alkemade van Rijn en Agatha C. Dyxmans.

2. ALKEMADE VAN RIJN MARINUS inw: 5-3-1854 /lid nr 352
Kapitein der koopvaardij. Kapiteinsvlag D 54 Dordrecht.
Geb: 6-3-1823 te Gouda, overl: 1862 te Gorinchem.
z.v. Abraham Alkemade van Rijn en Agatha C. Dyxmans.
Trouwt met CORNELIA KROES.
In 1853 is hij kapitein van het fregat "Biesbosch" rederij Buys 't Hooft & Deking Dura te Dordrecht.

3. ANDEL VAN W.G. inw: 1884.
Boekhouder te Dordrecht.
Geb: 1848.

4. ANDRE JAN JACOB Lid lijst Loge "La Flamboyante": 1840/1841
Wijnhandelaar te Dordrecht.
Geb: 29-7-1798 te Dordrecht, overl: 17-9-1886 te Dordrecht.
z.v. Matthijs Andre en Johanna d'Alling
Trouwt op 5-12-1821 te Dordrecht met JOHANNA ELISABETH V/D HEYDEN.
Geb:2-6-1796 te Dordrecht d.v. Hendrik v/d Heyden en Neeltje Olivier.
In 1838 heeft de firma Jan Jacob Andre een vracht naar Batavia van 50 kisten rode wijn met het fregat "Boedertrouw" rederij leden vrijmetselaarsloge "La Flamboyante" te Dordrecht.

5. APPEL GOTFRIED JOHAN inw: 1856 /mr 1857/ lid nr 383.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag H 24 /Harlingen.
Geb: 1-11-1816 te Leer /Oost Friesland, woont te Alblasserdam, later te Amsterdam.
In 1853 kapitein van de bark "Catharina Maria" rederij Jan v Vollenhoven te Rotterdam.

6. ARMSTRONG JACOB HOOGWERFF Lid Loge 1812.
Koopman te Dordrecht.
Geb:10-10-1788 Sommelsdijk, overl: 31-1-1864 te Dordrecht.
z.v. Francois Armstrong en Cornelia v/d Valk.
Trouwt in 1808 te Dordrecht met ANTHONIA VAN DAM.
Geb: 27-9-1788 te Dordrecht, d.v. Roeland Leonard van Dam en Agatha van Hombroek.
Woont in 1830 Voorstraat C 26 te Dordrecht
In 1835 is hij honorair lid zeemanscollege te Dordrecht. Stedelijk ontvanger te Dordrecht.

B.
7. BAKKER DANIEL inw: 23-11-1865/ Mr. 9-1-1866 /lid nr 479
Kapitein der koopvaardij. Kapiteinsvlag D 32 Dordrecht.
Geb: 14-7-1822 te Hoogkerk /Groningen, overl: 21-3-1873 te Dordrecht.
z.v. Folkert Janz Bakker en Grietje Derks Stel.
Trouwt op 9-4- 1850 te Dordrecht met IDA WILHELMINA VAN LEER.
Geb: 23-1-1821 Dordrecht, d.v. Bastiaan van Leer en Johanna Anna Nodelijk.
Woont in 1873 in de Prinsestraat D 130 te Dordrecht.
In 1868 is hij kapitein van de brik "Marie Coralie" rederij Jacob Vriesendorp te Dordrecht

8. BAUDET HERMANUS inw: 21-7-1851 /lid nr 317.
Instituteur te Sliedrecht.
Geb: 17-1-1815 te Bathmen, z.v. Pierre Josef Baudet en Aleyda Bosch.
Trouwt op 4-5-1839 te Brielle met HELENA VAN HAM.
Geb: 2-4-1811 Zwartewaa, d.v. Christiaan v Ham en Geertrui Koene.

9. BAUDUIN FRANCISCUS DOMINICUS ANDREAS Lid loge 1812.
Koopman te Dordrecht / Trasmolenaar /lid firma Penn & Bauduin.
Geb: 30-11-1785 te Dordrecht, overl: 25-7-1846 te Dordrecht.
z.v. Dominicus Franciscus Bauduin en Agatha Rens.
Trouwt op 29-9-1810 te Dordrecht met MARIA JACOBA MASION (MASJON).
Geb: 15-3-1788 te Dordrecht, overl: 30-6-1850 te Utrecht.
d.v. Gerardus Josephus Masjon en Maria v Cleef.
Woont in 1830 wijk A 114 te Dordrecht.
In 1830 richt hij met zijn zwager Hubertus Jodocus Penn de firma Penn & Bauduin op te Dordrecht.
In 1838 heeft de firma Penn & Bauduin een vracht van 18 kisten met 216 flessen azijn, (vervaardigd in hun fabriek) naar Batavia verscheept met het fregat "Broedertrouw" rederij leden vrijmetselaarsloge "La Flamboyante" te Dordrecht.

10. BAX HENDRIK inw: 1863.
Wijnhandelaar te Dordrecht.
Geb: 6-2-1837 te Dordrecht, z.v. Hendrik Nicolaas Bax en Maria Lambert.
Woont in 1860 Vischstraat 13 Dordrecht.

11. BECK ANTHONIE WOUTER inw: 17-1-1882 /lid nr 665.
Opzichter Staatsspoor te Sliedrecht.
Geb: 1841 te Den Haag, z.v. Johan Dirck Beck en Maria Jacoba Vogelsang.

12. BEHRENS ARIE inw: 17-1- 1870 Loge "Mount Sinai", Engeland.
In 1872 lid loge "La Flamboyante" /nr 569.
Kapitein der koopvaardij.
Geb: 14-4-1839 te Amsterdam, z.v. Jan Behrens en Antje Muntendam.
In 1868 is hij 1e stuurman op de bark "Cornelis Gips" rederij G v Hoostraten te Dordrecht.
In 1877 is hij kapitein op de bark "Zeenymph" rederij L. 't Hoen en Co.

13. BEKKER ROELOF inw: 8-10-1882 /lid nr 675.
Muziekmeester te Sliedrecht.
Geb: 12-7-1856 te Vlissingen, z.v. Okke Jacobus Bekker en Hendrika Siegers.
Trouwt op 15-11-1876 te Vlissingen met SARA ANETTE VAN GELDER,
d.v. Ary van Gelder en Pieternella Willems.

14. BENDORP CAREL FREDERIK inw: 1855/ mr. 1858 /lid nr 374.
Kunstschilder te Brussel en Dordrecht.
Geb: 21-11-1818 te Dordrecht, overl: 28-12-1897 te Dordrecht.
z.v. Johannes Christiaan Bendorp en Cornelia Heymans.
Trouwt op 10-4-1850 te Dordrecht met WILHELMINA JACOBA EVENWEL SCHAKEL.
Geb: 1817 te Dordrecht, d.v. Willem Jacobus Evenwel Schakel en Sophia Egidia Vos van Rijswijk.
Lid en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrechts Museum 1842-1857.

15. BLOEMEN WAANDERS VAN HENRI LOUIS lid lijst loge "La Flamboyante" 1840/1841.
Ambtenaar in Oost Indie.
Geb: 1821.

16. BLOKLAND ARIE JANZ inw: 5-3-1832 /Mr. 2-1-1833 /lid nr 134.
Aannemer publieke werken te Hardinxveld.
Geb: 11-8-1787 te Hardinxveld, overl: 24-11-1838 te Hardinxveld.
z.v. Jan Blokland en Marigje de Rover.
Trouwt op 16-4-1817 te Hardinxveld met ADRIANA BARBERA SCHWERTZEL.
Geb: 1793 te Sliedrecht d.v. Wilhelm Schwertzel en Adriana P. v Houweningen.

17. BLOKLAND JAN WILLEM ARIEZ. Inw: 28-12- 1845/mr 17-8-1846/lid nr 279
Aannemer van publieke werken te Hardinxveld.
Geb: 12-11-1819 Hardinxveld, overl: 20-7-1866 te Hardinxveld.
z.v. Arie Blokland Jz en Adriana Barbera Schwertzel.
Trouwt op 12-11-1847 te Nieuwerkerk a/d IJssel met MARIA JACOBA MIJNLIEFF.
Geb: 1824 te Nieuwerkerk a/d IJssel, d.v. Arie Mijnlieff Ariez en Kaatje Visser.

18. BLUSSE VAN ZUIDLAND PIETER inw: 1817 / lid nr 81.
Boekdrukker te Dordrecht.
Geb: 1-5-1786 te Dordrecht , overl: 31-10-1869 te Dordrecht.
z.v. Pieter Blusse (boekdrukker te Dordrecht) en Sophia Arnolda Vermeer.
Trouwt 1e x op 12-6-1807 te Dordrecht met CLARA MARIA VAN BRAAM,
Overl: 15-9-1831 te Dordrecht.
Trouwt 2e x op 18-4-1833 te Dordrecht met ANNA ELISABETH JACKSON.
Geb:1806 Groningen, d.v. John Jackson en Aletta Catharina v/d Lande.
Woont in 1830 Wijnstraat B 208 te Dordrecht.
Voorzitter en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrechts Museum 1842-1857.

19. BOCHOVE VAN WILLEM inw: 1880 /lid nr 636.
Koopman te Zwijndrecht/kandidaat notaris te Numansdorp.
Geb: 10-10-1833 te Sommelsdijk, z.v. Leendert v Bochove en Maria v Prooyen.

20. BOER DE HARM HARMS inw: 16-8-1852 /lid nr 326.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 77 /Dordrecht.
Geb: 24-7-1817 te Veendam, overl: april 1862 vermist met zijn schip na vertrek uit Batavia. z.v. Harm Eltjes de Boer en Trijntje Hendriks Braam.
Trouwt op 15-7-1846 te Dordrecht met ANTJE EDDES.
Geb:1822 Groningen, d.v. Hendrik Eddes en Trijntje Nakken.
Woont in 1856 aan de Varkensmarkt A338 te Dordrecht.
In 1852 is hij kapitein op de bark "Eva Johanna", rederij Gerard Mauritz te Dordrecht.

21. BOKMA BOKKE KLAAS inw: 1890.
Distillateur te Dordrecht.
Geb: 6-2-1839 te Grouw z.v. Klaas Bokkes Bokma en Antje Freerks Brouwer.
Trouwt met GEERTRUI CATHARINA MAESSEN.
Geb: 30-7-1838 te Nijmegen.
Woont in 1880 in de Wijnstraat 108 te Dordrecht.
Vertrekt in 1909 naar Nijmegen.

22. BOLIER GABRIEL DAANE inw: 8-4-1883 /lid nr 679.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 27-9-1849 te Scherpenisse, overl: 1889.
z.v. David Bolier Gabrielz en Elisabeth Daane.

23. BONN ULRICH HILDERT inw: 7-1-1856 /lid nr 391.
Kapitein der koopvaardij, Kapiteinsvlag R 70 /Rotterdam.
Geb: 5-10-1831 te Norden /Oost Friesland, z.v. Hildert Janz Bonn en Jantje Ulrichs Bonjer.
Trouwt op 21-11-1866 te Alblasserdam met MARIA DANIELLA LIPJES.
Geb: 1842 te Tubbergen, d.v. Pieter Lipjes en Adriana v Hee.
Woont te Alblasserdam.
In 1856 is hij kapitein op de bark "Hendrika", rederij H.J.L. Minderop te Rotterdam.

24. BOOGAARD CORNELIS inw: 16-11-1816 /lid nr 64.
Notaris te Oud Beijerland.
Geb: 11-12-1788, overl: 7-7-1851 te Oud Beijerland.
z.v. Jan Boogaard en Geertruy v/d Sijde.
Trouwt voor 1811 met ADRIANA MARIA VAN ASPEREN.

25. BOONEN ELIAS lid Loge 1814 /lid nr 54.
Koopman/reder /makelaar/houthandelaar te Dordrecht.
Geb: 21-4-1793 te Dordrecht, overl: 2-3-1854 te Dordrecht.
z.v. Hendrik Boonen en Arnoldina Mauritz.
Trouwt op 29-11-1815 te Dordrecht met JVR. CATHARINA M.GEVAERTS.
Geb: 1793 te Dordrecht, d.v. Jhr Mr. Paulus Gevaerts en Wilhelmina Cornelia v Hoorn.
In 1829 is hij lid v/d Firma Gerrit van Hoogstraten & Co te Dordrecht.
Woont in 1830 Steegoversloot C 1013 te Dordrecht.

26. BOONEN VAN RIJN ELIAS inw: 1883. Koopman /kunstschilder te Dordrecht.
Geb: 20-6-1860 te Dordrecht, overl: 1931 te Den Haag.
z.v. Robert Boonen en Christina Anthonia Maurtitz.
Trouwt op 24-7-1889 te Dordrecht met ELISABETH MARIA DE REUS.
Geb:1868 Dordrecht, d.v. Jacobus de Reus en Johanna Jacoba Slicher.
Woont in 1890 Ferdinand Bol Singel te Dordrecht.

27. BOONEN JAN PIETER MARIE lid lijst loge 1840/1841.
Makelaar te Dordrecht.
Geb: 1-2-1808 te Amsterdam, overl: 11-4-1865 te Dordrecht.
z.v. Johannes Boonen en Maria v/d Meulen.
Trouwt op 23-9-1840 te Dordrecht met CATHARINA HENRIETTE V/D MEULEN
Geb: 1815 te Amsterdam, d.v.Jacob Gerard v/d Meulen en Petronella Catharina Brouwer.
Woont in 1860 te Dordrecht.

28. BOS CAREL inw: 1812 /lid nr 32.
Suikerbakkersknecht /Broeder servant van loge "La Flamboyante" te Dordrecht.
Geb: 1784 te Dordrecht .

29. BOS VAN DEN PIETER inw: 7-5-1879 /lid nr 648.
Kapitein der koopvaardij /havenmeester te Dordrecht.
Geb: 3-6-1848 te Rotterdam, overl: 4-2-1914 te Dordrecht.
z.v. Pieter van den Bos en Pietertje Nieuwstraten.
Trouwt op 27-5-1880 te Dordrecht met ANTHONIA DROOGENDIJK.
Geb: 17-4-1856 te Dordrecht, d.v. Jan Harmen Droogendijk en Sophia v/d Ven.
Woont aan de Taankade te Dordrecht.

30. BOSCH GERARDUS CORNELIS inw: 1891.
Tandarts te Dordrecht.
Geb: 8-4-1865 te Scheveningen.
Trouwt met JOHANNA DE KEEN geb: 1866 te Workum.
Woont aan de Groenmarkt te Dordrecht.

31. BOSHART C.C.A. inw: 1891.
Directeur v/d gevangenis te Dordrecht.
Geb: 1850.

NB.
* Bron Burgerlijke stand - Huwelijk 
   Archieflocatie Het Utrechts Archief Algemeen Toegangnr: 481 
   Inventarisnr: 300 Gemeente: Utrecht 
   Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 203 Datum: 08-05-1890 
   Bruidegom Carel Cornelis Antonius Boshart Leeftijd: 36 Geboorteplaats: Amsterdam 
   Bruid Maria Catharina Jonkers Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Breda 
   Vader bruidegom Johan Hendrik Boshart / Moeder bruidegom Annetta Maria Catharina van Essen 
   Vader bruid Hendrikus Hubertus Jonkers / Moeder bruid Hendrika Josephina Kraaijvanger 
* Kind Johan Hendrik Boshart Aktenummer 605 
   Geboorteplaats Dordrecht Geboortedatum 06-07-1892 
   Vader Carel Cornelis Antonius Boshart / Moeder Maria Catharina Jonkers 
   Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 81 


32. BOT CORNELIS CZ inw: 2-9-1877/lid nr 616.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 15-8-1830 te Sliedrecht, z.v. Cornelis Bot Pieterz en Aagje Verboom.
Trouwt op 30-4-1856 te Sliedrecht met BERDINA STENIS.
Geb: 1831 te Rotterdam, d.v. Bernandus Stenis en Fransina Blommendaal.
In 1870 eigenaar van het Logement en Societeitsgebouw "De Harmonie" te Sliedrecht.

33. BOT PIETER MARTINUS DIRKZ inw: 11-7-1878 /lid nr 626.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 29-9-1842 te Sliedrecht, z.v. Dirk Bot en Teuna Stuy.
Trouwt op 25-11-1869 te Sliedrecht met MAGGELTJE SERET.
Geb: 1839 te Sliedrecht, d.v. IJsbrand Seret en Johanna Knottenbeld.

34. BOUTEN JACOB inw: 7-1-1851/lid nr 315.
Kapitein der koopvaardij, Kapitiensvlag D 18 /Dordrecht.
Geb: 30-8-1815 te Veendam, overl: 14-2- te Hees, z.v.Lutte(Ludwig) Jacobs Bouten en Anna Catharina Elisabeth Luxen.
Trouwt 1e x met ADRIANA POS, geb: 1822 te Loosdrecht, overl: 1847 te Amsterdam.
Trouwt 2e x met MARIETJE POS, geb: 1832 te Loosdrecht, overl : 1899 te Hees.
Woont in 1873 aan de Kalkhaven D 168 te Dordrecht.
In 1844 is hij kapitein op de bark "Jan van Hoorn", rederij Blusse v Oud Alblas te Dordrecht.
In 1855 is hij kapitein op de 1e clipper in Nederland "Kosmopoliet I" gebouwd op de werf van Cornelis Gips voor rederij Gebr Blusse te Dordrecht.

flamboy01a_034_bouten.jpg (38888 bytes)  (nr. 34 Jacob Bouten (1815-1894) Kapitein der Koopvaardij te Dordrecht.)

35. BOUVY JACOBUS JOHANNES BERNARD JOSEPH. Inw: 1856.
In 1883 reder /glasfabrikant / koopman in steenkool te Dordrecht.
Geb: 18-4-1828 te Dordrecht, overl: 16-7-1888 te Dordrecht, z.v. Anthonie Nicolaas Bouvy en Anna Blauw.
Trouwt 1e x in 1850 met JOHANNA M.GUDDEN, Geb: 1829 te Dordrecht, d.v. Gabriel Gudden en Maria Lauer.
Trouwt 2e x op 29-3-1876 te Dordrecht met JOHANNA DE JONGH, Geb: 1845 te Dordrecht, d.v. Hendrik de Jongh en Soetje de Haan.
In 1883 heeft hij een kantoor aan de Kuipershaven en is eigenaar v/e Stoomboot rederij.
Woont in 1860 Taankade C 119 te Dordrecht.

36. BOUWMEESTER CORNELIS CAREL inw: 24-6-1849 /lid nr 305.
Kapitein der koopvaardij.
Geb: 6-9-1818 te Hasselt, overl: 1901 te Wijk bij Duurstede.
In 1846 is hij 1e stuurman op het fragat "Generaal Baron van Geen", rederij Klerk en Voogd te Dordrecht.
In 1854 is hij kapitein op de bark "Loopuyt" rederij de Groot & Roelants en Co te Schiedam.

37. BRAKEL VAN GERRIT inw: 1866.
Koopman/reder/ te Dordrecht.
Geb: 17-12-1827 te Dordrecht, z.v. Gerrit v Brakel en Catharina Magdalena Moll.
Trouwt in 1853 te Dordrecht met CATHARINA ELISABETH KUYPERS.
Geb: 1832 te Dordrecht, d.v. Frederik Carel Kuypers en Cornelia Neeltje v/d Steen.

38. BRAKEL VAN SIMON inw: 1876 /lid nr 613.
Koopman/reder te Dordrecht.
Geb: 7-8-1850 te Dordrecht, overl: 29-8-1922 te Dordrecht, z.v. Simon v Brakel en Hendrika Catharina Weymans.
Trouwt met H.C. VAN DER LOEF.

39. BRAND BENJAMIN inw: 1825 /lid nr 106.
Timmerman te Dordrecht, broeder servant van loge "La Flamboyante".
Ged : 22-1-1792 te Dordrecht, overl: 1832 te Dordrecht (cholera), z.v. Coenraad Brand en Metje Verschuur.

40. BRAND DANIEL AZ inw: 188.
Koopman te Dordrecht.
Geb: 30-9-1855 te Dordrecht, z.v.Abraham Brand en Margaretha Willemina Norenberg.

41. BRINKMANN FREDERIK.HENDRIK inw: 8-10-1882/mr. 26-9-1884/lid nr 671.
Ingenieur te Nieuw Lekkerland, werkzaam bij het stoomgemaal de Elshout.
Geb: 14-4-1837 te Amsterdam, overl: 23-5-1918 te Nw Lekkerland, z.v. Johan Heinrich Brinkmann en Sophia Schmidt .

42. BROEKMAN (DE VRIES) ALEIDIS CORNELIS inw: ca 1900 /lid nr 796.
Burgemeester te Vianen 1899-1908.
Geb: 25-5-1873 te Vlissingen.

43. BRONS ABRAHAM inw: 1808 te Frankrijk.
In 1839 lid loge "La Flamboyante" /lid nr 216.
Kapitein der koopvaardij / stoombootkapitein te Dordrecht.
Geb: 31-3-1781 te Schoonderloo, overl: 27-7-1855 te Dordrecht, z.v. Simon Brons en Maria Heyliger.
Trouwt met ANNA CHRISTINA KLOKSTET.
Woont in 1855 in de Boomstraat C151 Dordrecht.
In 1818 is hij kapitein op het kofschip "Zeldenrust".
In 1839 is hij stoombootkapitein.
In 1855 is hij directeur van een Stoomboot maatschappij te Dordrecht.

44. BROUWER NANNE HARMS inw: 1839/lid nr 214.
Kapitein der koopvaardij /kapiteinsvlag D 55/in 1845 vlag D 3 /Dordrecht.
Geb: 25-1-1798 te Nieuwe Pekela.
In 1839 is hij 1e stuurman op de bark "Pictura" rederij Hendrik Brunner & Sandberg te Dordrecht.
In 1845 is hij kapitein op het fregat "Broedertrouw" rederij leden Vrijmetselaarsloge "La Flamboyante" te Dordrecht.

45. BRUINE DE PIETER JOHANNES ALBERTUS inw: 1885.
Burgemeester te Zwijndrecht.
Geb: 21-1-1845 te Vlissingen.
Dijkgraaf v/d Hoofheemraad v/d Zwijndrechtse Waard.

46. BRUYN DE AMES THEODOOR inw: 9-11-1851/ lid nr 319.
2e Stuurman der koopvaardij.
Geb: 16-2-1825 te Angeren.
In 1851 is hij 2e stuurman op de bark "Graaf Dirk 3" rederij Buys 't Hooft & Deking Dura te Dordrecht.

47. BURGER THEODORUS FRANCISCUS WOLTER inw: 1889.
Uitgever te Dordrecht.
Geb: 18-4-1853 te Den Haag, overl: 20-1-1914 te Dordrecht, z.v. Wolter Burger en Theresia Johanna Hendrika de Hulst.
Trouwt te Dordrecht met JOHANNA VAN EK.
Geb: 26-3-1861 te Dordrecht d.v. Anthony J. v Ek (Molenmaker) en Anna Jolina v Kamen.
Woont in 1914 Bagijnhof 58 te Dordrecht.

48. BUTNER JACOB WILLEM inw: 28-4-1856 /lid nr 397.
In 1856 1e stuurman /Kapitein der koopvaardij.
Geb: 25-2-1829 te Dordrecht, overl: 1869 te Soerabaja, z.v. Johannes Andries Butner en Anna Cramer.
Trouwt op 18-8- 1852 te Dordrecht met MARIA BEMOLT, Geb: 1832 te Dordrecht, d.v. Adrianus Bemolt en Pieternella Baars.
Woont in 1858 aan de Groenmarkt 9 te Dordrecht.
In 1855 is hij 1e stuurman op de bark "Juno" rederij Thomas Matthijs Sandberg te Dordrecht.
In 1858 is hij kapitein op de bark "Whampoa" rederij A.Sandberg & van Herwaarden te Dordrecht.

49. BUUREN VAN JAN HENDRIK LAMMERT inw: 2-4-1854 /lid nr 347.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag R 428/ Rotterdam.
Geb: 17-4-1824 te Gouda.
In 1854 is hij 1e stuurman te Rotterdam.
In 1862 is hij kapitein op de bark "Jason" rederij A. v Hoboken te Rotterdam.

50. BUYS 'T HOOFT JACOB inw : 3-12-1825 /lid nr 103.
Reder / scheepsmakelaar /houthandelaar te Dordrecht.
Geb: 29-11-1797 te Dordrecht, overl: 21-4-1858 te Dordrecht, z.v. Pieter Buys 't Hooft en Susanna Richard.
Trouwt op 22-4-1835 te Dordrecht met JOHANNA ANTONETTA VRIESENDORP.
(weduwe van Francois Blusse) geb: 1802 te Dordrecht, overl: 10-7-1838 te Meerdervoort, d.v. Cornelis Vriesendorp en Adriana Cornelia v/d Kaa.
Woont in 1830 Nieuwe Haven A 39 te Dordrecht.
1825 is hij mede oprichter en aandeelhouder van schepen v/d rederij Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsrederijen.
In 1835 is hij Honorair lid van het zeemanscollege van Dordrecht.
In 1835 is hij mede oprichter en commissaris en van de Maconnieke rederij van vrijmetselaarsloge "La Flamboyante" te Dordrecht en mede aandeelhouder van het 1e schip van de rederij het fregat "Broedertrouw".
In 1838 is hij mede oprichter van de rederij Buys 't Hooft & Deking Dura te Dordrecht samen met Frederik Cornelis Deking Dura.
Lid en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrechts Museum 1842-1857.

51. BUZEMAN SEBO inw: 11-5- 1894/ lid nr 756.
Koopman/commissionair in wijn te Oud Beijerland.
Geb: 6-6-1866 te Groningen, overl: 16-8-1926 te Oud Beijerland, z.v. Anko Jans Buzeman en Hillegien Koning.

C.

52. CANTER CREMERS UNICO ALLARD inw: 1875.
Wijnhandelaar te Dordrecht .
Geb: 11-8- 1844 te Groningen, overl: 7-3-1915 te Rotterdam, z.v. Jacobus Johannes Canter Cremers en Maria Elizabeth Alberda Menkema.
Trouwt op 12-9-1878 te Dordrecht met GERARDINA CHRISTINA MAURITZ, Geb: 1850 te Dordrecht, d.v. Hendrik Mauritz en Johanna Petronella Rees.

53. CARLEBUR FRANCOIS Inw: 25-2-1850 Loge "De Drie Kolommen" te Rotterdam.
In 1853 lid loge "La Flamboyante" / nr 333.
Kunstschilder /Fotografist te Dordrecht.
Geb: 9-8-1821 te Dordrecht, z.v. Dirk Francois Carlebur (spiegelmaker te Dordrecht) en Maria Johanna Arendina Riets.
Trouwt op 30-5-1860 te Dordrecht met ELISABETH HERMINA LOGGER, Geb: 1831 te Dordrecht, d.v. Johannes Logger en Adriana Vliegenthart.
Woont in 1850 aan de Wolwevershaven te Dordrecht.

54. CLETON JAN PIETER inw: 1874/ lid nr 591.
Schilder te Alblasserdam.
Geb: 27-8-1843 te Alblasserdam, z.v. Jan Cleton en Johanna v Leemen.

55. CHEVALIER EVERHARDUS MARTINUS inw: 22-12-1866 / lid nr 498.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 44 / Dordrecht.
Geb: 2-10-1836 te Dordrecht, z.v. Everhardus Martinus Chevalier (kapitein) en Catharina Juriana Gips.
Woont in 1879 aan de Wolwevershaven B 305 te Dordrecht.
In 1869 is hij kapitein op het clipper/fregat "Kosmopoliet II" rederij Gebr Blusse te Dordrecht.
In 1877 is hij stoomboorkapitein op de s.s. "Schiedam".

56. COENING MEIJER JOSEPH inw: 10-12-1852 Loge "Willem Frederik Karel"
Den Helder. In 1853 lid loge "La Flamboyante" /lid nr 330.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 7 /Dordrecht.
Geb: 28-4-1824 te Batavia z.v. buitenecht Joseph Meyer (notaris te Batavia) en Anna Coening.
Trouwt op 31-1-1855 te Dordrecht met ANTONETTA JOSEPHINA HORDIJK, Geb: 1829 te Dordrecht d.v. Jacob Hordijk en Agatha v Meeteren.
Woont in 1858 Wijnstraat 86 te Dordrecht.
In 1853-1861 kapitein op de bark "Jan Schouten" rederij leden Vrijmetselaarsloge "La Flamboyante" te Dordrecht.

57. COLLOT D'ESCURY BARON MR. EDMOND inw: 1882.
Advocaat te Dordrecht
Geb: 1836 te Leiden, z.v. Carel Jan Collot d' Escury en Johanna Jacoba Calkhoen.
Trouwt op 1-7-1869 te Dordrecht met AGATHA ANNA LOUISA MAURITZ.
Geb: 1844 te Dordrecht, d.v. Jacob Mauritz Anna Cornelia v Wageningen.

58. CRAMER WILLEM HENDRIK inw: 24-4-1846 /lid nr 281.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 26 /Dordrecht.
Geb: 14-8-1803 te Amsterdam, z.v. Hendrik Cramer en Gerendina Roesma.
Trouwt met ANJE JANS geb: 1805 te Friesland.
Woont in 1855 in de Steeg oversloot te Dordrecht.
In 1846 is hij kapitein op de bark "Spynx" uit Dordrecht, rederij van Wageningen te Dordrecht.

59. CRANS GOVERT inw: 27-12-1838 / lid nr 213.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 5 / Dordrecht.
Geb: 10-10-1810 te Dordrecht, overl: 4-6-1872 te Dordrecht, z.v. Jan Crans en Johanna Schoenmaker.
Trouwt 1e x in 1839 te Dordrecht met PETRONELLA V/D MEY, d.v. Willem Johan v/d Mey en Maria v Eysbergen.
Trouwt 2e x in 1855 te Dordrecht met SUSANNA MARIA BEATRIX GEISTMANN, Geb: 1830 te Brielle, d.v.Jan Geistmann (kapitein der koopvaardij).
Woont in 1857 in de Boomstraat C 154 te Dordrecht.
In 1837 is hij 1e stuurman op de brik "Nijverheid" rederij A v Hoboken te Rotterdam
In 1839 is hij kapitein op het fregat "Delta" rederij leden Vrijmetselaarsloge
"La Flamboyante" te Dordrecht.

60  CRANS Mr JACOB lid Loge 1812.
Advocaat te Dordrecht, lid v/d Hoge Raad te Den Haag.
Geb: 22-3-1789 te Dordrecht, overl: 1873 te Den Haag, z.v. Dirk Crans ontvanger der convoyen bij de Munt en Maria Petronella 't Hooft.
Trouwt op 6-12-1821 te Gorinchem met PETRONELLA ANTHONIA V/D KOOGH, Geb: 1794 Dordrecht, d.v. Matthijs v/d Koogh en Elisabeth Ringeler.
Woont in 1830 Voorstraat C 36 te Dordrecht.

61. CROIN LOUIS ABRAHAM Inw: 1864.
Rentenier te Dordrecht.
Geb: 1840 te Sluis, z.v. Daniel Croin en Cornelia de Ligny.
Trouwt op 17-12-1866 te Tholen met CATHARINA E. VAN STAPELEN.

D.

62. DAM VAN JACOB ANTHONY Inw: 1812/lid nr 27.
Koopman te Dordrecht.
Geb: 13-9-1791 te Dordrecht, z.v. Roeland Leonard van Dam en Agatha van Hombroek.
In 1830 is hij deelgenoot v/d firma Armstrong & CS te Dordrecht.

63. DAVIDSON JACOB inw: 1809 loge "La Parfaite" te Den Haag.
In 1836 lid loge "La Flamboyante" / nr 187.
Joods muziekmeester te Dordrecht.
Geb: 31-7-1786 te Den Haag, overl: 27-4-1858 te Dordrecht, z.v. Joseph Ezechiel Davids en Barendina Jacobs.
Trouwt op 19-7-1810 te Dordrecht met AALTJE POLAK, Geb: 12-3-1790 te Dordrecht, overl: 10-6-1870 te Dordrecht, d.v. Mozes Benjamin Polak en Schoontje Marcus Sluys.
Woont in 1850 aan de Rietdijk 323 te Dordrecht.

64. DEKKER ARIE GERRITZ inw: 23-1-1841/mr. 17-8-1846 /lid nr 231.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht
Geb:16-2-1794 te Sliedrecht, overl: 1869 te Sliedrecht, z.v. Gerrit Dekker en Willemientje Kalis.
Trouwt op 7-3-1816 te Sliedrecht met PLEUNTJE VOLKER, Geb: 1797 te Sliedrecht, d.v. Philip Volker en Jenneke van Rees.
In 1843 was hij mede oprichter van de Maconnieke Societeit "Aurora" te Sliedrecht.

65. DELHEZ DR. JOSEPH ANTHONIUS inw: 1861.
Medisch Docter te Dordrecht.
Geb: 1817 te Dordrech, z.v. Johannes Lambertus Delhez en Maria P.C. v Os.
Trouwt op 21-11-1849 te Dordrecht met CORNELIA FRANCOISE STOOP, Geb: 1825 te Dordrecht d.v. Francois Stoop en Anna Cornelia 't Hooft.

66. DERKS WILLEM BALTHAZAR inw 1838 te Corvez/Fr.
In 1842 lid loge "La Flamboyante" lid nr 239.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 40 / Dordrecht.
Geb: 4-1-1807 te Winschoten, overl: 30-5-1885 te Dordrecht, z.v. Willem Derks en Cornelia Middelaar.
Trouwt op 16-4-1834 te Dordrecht met ANNA HOOGERZEYL, Geb: 1810 te Dordrecht, d.v.Simon Hoogezeyl en Lissie v Epenhuizen.
Woont in 1866 aan de Hoogt E 404.
In 1840 is hij kapitein op het fregat "Jacob Cats", rederij Blusse van Oud Alblas te Dordrecht.

67. DISSELKOEN VAN JACOB VINCENT inw: 8-9-1876 loge "Jacob van Kampen" te Amersfoort. In 1883 lid loge "La Flamboyante" / nr 689.
Onderwijzer te Sliedrecht.
Geb: 8-2-1855 te Lier, overl: 27-12-1910 te Sliedrecht, z.v. Vincent Disselkoen en Neeltje v/d Dool.
In 1895 is hij mede oprichter van de vrijmetselaarsloge "Aurora" te Sliedrecht.


(afb. 11 - Debating Club te Sliedrecht uit 1896. Met daarop drie leden die lid waren van Loge "Flamboyante". Staand geheel rechts Jan David Wetzels, ontvanger der registratie te Sliedrecht. Zittend 1e links Jaco Vincent Disselkoen, onderwijzer te Sliedrecht. Zittend geheel rechts Dr. Pieter Scheltema, arts te Sleidrecht.)


68. DITMARS HERMANUS inw: 1858.
Boekhouder /kassier te Dordrecht.
Geb: 23-5-1820 te Doornik/Belgie.
Woont in 1860 Voorstraat 61.

69. DONKERSLOOT DR. NICOLAAS BERNHARD inw: 1849 /lid nr 294.
Medisch Doctor te Dordrecht.
Geb: 21-2-1813 te Deventer, overl: 10-11-1859, z.v. Nicolaas Donkersloot en A.C. Duden.
Trouwt op 21-8-1835 te Nijmegen met CLARA JACOBA CENTEN.
Geb: 17-7-1808 te Nijmegen, d.v. Dirk Willem Centen en Margaretha M. Thijssen.

70. DONZE JAN AZ inw: 1872 / lid nr 576.
Woont in de Hoeksewaard.
Geb: 1818 te Terneuzen, z.v. Adriaan Donze en Margareth Dregman.
Trouwt 1e x met HENDRIKA VAN WIJCK.
Trouwt 2e x op 4-9-1844 te Terneuzen met MAGDALENA SOPHIA TAZELAAR.
Geb: 1825 te Terneuzen, d.v. Ary Tazelaar en Catharina Traas.

71. DORSSER VAN CORNELIS.WILLEM OTTO lid lijst loge "La Flamboyante" 1840/1841.
Advocaat te Dordrecht.
Geb: 16-6-1805 te Dordrecht, z.v. Johannes Adrianus van Dorsser en Catharina Bentink.

72. DRIEL VAN ARIE LODEWIJKZ inw: 4-1-1826/mr. 5-12-1826 /lid nr 10.
Burgemeester te Puttershoek.
Geb: 14-1-1797 te Oud Beijerland, z.v. Lodewijk v Driel en Maaike van Bochove.
Trouwt in 24-11-1824 te Sliedrecht met ADRIANA VAN HATTEM.
Geb: 1805 te Sliedrecht, d.v. Gerardus van Hattem en Adriana v Driel.

73. DRIEL VAN JAN JANZ inw: 16-11-1816 /lid nr 67.
Koopman te Oud Beijerland.
Geb: 6-3-1779 te Oud Beijerland, z.v. Jan Janz van Driel (Schout te Oud Beijerland) en Adriana v Rosmalen.

74. DRIEL VAN JAN ADRIANUS inw: 1830 /lid nr 125.
Burgemeester te Goudswaard.Geb: 19-1-1803 te Goudswaard, z.v. Lodewijk v Driel en Maaike v Bochove.

75. DROOGLEVER KOOS JENNIS inw: 1869.
Koopman /stoomboot kapitein te Dordrecht.
Geb: 1831 te Leerdam.
Trouwt met MARIA SOPHIA KILLIAN, geb: 1848 te Amersfoort.

76. DRONGELEN VAN ANTONIE MARINUS inw: 1872 /lid nr 574.
Notaris te Klaaswaal.
Geb: 1828 te Heusden, z.v. Anthonie v Drongelen en Maria v Houweningen .
Trouwt op 28-9-1860 te Klaaswaal met SOPHIA JOHANN MURRAY.
Geb: 1824 te Wateringen, overl: 1892 te Klaaswaal, d.v. Gijsbert Gerard Murray en Adrianan Anna Denick Patijn.
In 1890 voorzitter van de Maconieke Sociteit "De Hoek" te Klaaswaal.

77. DIJK VAN TEUNIS inw: 5-9-1836 /lid nr 195.
Aannemer te Vreeswijk.
Geb: 27-7-1807 te Maarsen.

78. DURA VAN CASPER lid lijst loge "La Flamboyante" 1840/1841.
Chirurgijn te Dordrecht.
Geb: 1784 te Veere, overl: 13-5-1849 te Dordrechtz.v. Pieter Frans van Dura en Cornelia van Kampen.
Trouwt met JOHANNA CANTERS.

79. DUBOIS JOANNES NICOLAAS lid lijst loge "La Flamboyante" 1884/1885.
Tabaksfabrikant te Dordrecht.
Geb: 1827, z.v. Adriaan Dubois.

E.

80. EK VAN ANTHONIE AJZ inw: 1882.
Aannemer /koopman te Dordrecht.
Geb: 24-1-1857 te Dordrecht, z.v. Anthonie Johannes van Ek (molenmaker) en Anna Josina van Kamen.

81. ELK VAN ARIE ANTON inw: 1889 /lid nr 720.
Burgemeester te Hendrik Ido.Ambacht /1888-1896.
Geb: 17-7-1861 te Dordrecht, z.v. Hendrik Rijnt van Elk (boekdrukker te Dordrecht).
In 1877 is hij beheerder/bedrijfsleider v/d Oude Plaats te H.I.Ambacht.

82. ELK VAN JOHANNES MARINUS. Inw: 1887.
Koopman te Dordrecht.
Geb: 30-7-1851 te Zutphen, z.v. Hendrik van Elk (bakker) en Pieternella J. Leyten.

83. ELLERMAN HENDERIK LODEWIJK inw: 1885.
Veearts /Directeur Slachtplaats te Dordrecht.
Geb: 15-8-1856 te Haarlemmermeer, overl: 5-5-1917 te Bergen op Zoom, z.v.Lievinus Hendrikus Ellerman en Maria v/d Berg.
Trouwt op 25-7-1883 te Dordrecht met MARTINA ROSIERSE.
Geb: 2-2-1863 Dordrecht, d.v.Johannes Rosierse en Martina Adriana Krekelenberg.

84. ELST VAN DER. BARTHELOMEUS inw: 1859.
Medisch Docter te Dordrecht.
Geb: 19-9-1829 te Dordrecht, overl: 17-11-1887 te Dordrecht, z.v. Francois v/d Elst en Catharina Wilhelmina van Wageningen.
Trouwt op 23-7-1862 te Dordrecht met JEANNE DOROTHEA DEN BANDT.
Geb: 1837 te Dordrecht, d.v. Abraham den Bandt en Johanna Antonetta Huygens.
Lid en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrechts Museum 1842-1857.

85. ENTERS LEONARDUS HENRICUS HUBERTUS inw: 22-12-1866/lid nr 501.
Apotheker te Sliedrecht.
Geb: 28-11-1828 Acren /Velden, z.v. Joannes Christhoporus Enters en Petronella Cornelia Melai.
Trouwt met NEELTJE KEYZER.

86. EVERA MR. JACOB inw: 1834.
Oud controleur te Dordrecht.
Geb: 1789 te 's Gravendeel.
Trouwt met ADRIANA OOSTERMAN.

F.

87. FIGI GEORGE H. inw: 1890.
Banketbakker /kok te Dordrecht.
Geb: 1853 te Zwitserland.
Hij heeft in 1888 een banketbakkerij en Patisserie aan de Voorstraat 172 (bij de Agustijnen kerk) te Dordrecht.
Vertrekt in 1902 naar Zeist waar hij in 1909 het hotel en banketbakkerij "FIGI" opricht.

88. FLINK JAN ARIEZ inw: 22-4-1860/lid nr 436.
Grof/hoefsmid te Alblasserdam.
Geb: 3-11-1833 te Alblasserdam, overl: 25-4-1871 te Alblasserdam, z.v. Arie Flink en Pieterje van Schagen.

89. FORTUIN HERMAN inw: 1885 /lid nr 697.
Joods winkelier te Dordrecht.
Geb: 30-1-1841 te Alkmaar, overl: 1910 te Dordrecht, z.v. Barend Jacob Fortuin en Elisabeth van Raalte.
Trouwt met HELENA COHEN.

G.

90. GEERKENS JUSTUS inw: 1890.
Distilleerder te Dordrecht.
Geb: 1853 te Dordrecht, z.v. Pieter Johannes Geerkens en Helena Koekelis.
Trouwt op 2-8-1896 te Dordrecht met JOHANNA MAGDALENA ROMIJN.
Geb: 1850 te Dordrecht, d.v. Jan Romijn en Johanna M. de Groef.

91. GELDER DE IR. WILLEM HESSEL MARIUS inw: 1905/lid nr 819.
Ingenieur te Kinderdijk.
Geb: 1867 te Batavia, z.v. Johannes Arnoldus de Gelder en Maria Gerard Romijn.
Trouwt op 12-9- 1895 te Alblasserdam met CORNELIA JOHANNA KLOOS.
Geb: 18-7-1874 te Alblasserdam, d.v. Floris Kloos en Antonetta N. Court.

92. GIESSE ADOLPH FREDERIK inw: 1-3-1857 /lid nr 404.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 73 / Dordrecht.
Geb: 12-4-1819 te Dordrecht, overl: 1875 te Dordrecht, z.v. Sebastiaan Giesse en Maria Catharina Meyer.
Trouwt op 28-8-1852 te Den helder met ANNA DOROTHEA DIRKS.
Geb: 1829 te Bergen op Zoom, d.v. Justus Dirks en Maria Elselina Backer.
Woont in 1857 aan de Groenmarkt 10 te Dordrecht.
In 1857 is hij kapitein op de bark "Grootmeester Nationaal" redeij leden loge
"La Flamboyante" te Dordrecht.

93. GILTAY JAN DINGEMANZ inw: 14-1-1845 /lid nr 272.
Chirurgijn te Sliedrecht.
Geb: 13-1-1810 te Sliedrecht, overl: 1875 te Sliedrecht, z.v. Dingeman Giltay en Ida v/d Kaa.
Trouwt in 1839 te Sliedrecht met LENA SCHRAM.
Geb:1817 Sliedrecht, overl: 1892 te Sliedrecht, d.v. Wouter Schram en Pieterje Krouwel.
(afb. 18 - Jan Dingemans Giltay, chirurgijn te Sliedrecht, samen met zijn vrouw Lena Schram.)

94. GOEDHART JOSEPH PIETER inw: 1866.
Rentenier te Dubbeldam.
Geb: 8-11-1822 te Dubbeldam, overl: 1884.
Trouwt met PIETERNELLA JOHANNA VERHOEVEN.

95. GOUDOEVER (VAN) DE JONGH DIRK JOHANNES inw: 1880.
Koopman te Dordrecht.
Geb: 1-4-1837 te Dordrecht, overl: 1910 te Dordrecht, z.v. Johannes v Goudoever de Jongh en Sophia Catharina v Trigt.
Trouwt op 3-9-1862 te Dordrecht met BEATRIX VAN BREDA.
Geb: 1836 te Dordrecht, d.v. Jan van Breda en Catharina Jacoba Koentz.

96. GOUDOEVER (VAN ) DE JONGH JOHANNES inw: 1840.
Koopman te Dordrecht.
Geb: 1811.
Trouwt met SOPHIA CATHARINA VAN TRIGT.
In 1844 verzend de firma Goudoever de Jongh een vracht van 20 potten ansjovisch (door hem bereid en ingepakt) naar Batavia met het fregat "Broedertrouw" rederij leden van vrijmetselaarsloge "La Flamboyante" te Dordrecht.

97. GOUDRIAAN ARIE JOHZ inw: 19-1-1836/mr 2-7-1837/lid nr 188.
Touwslager te Hardinxveld.
Geb: 21-11-1810 te Hardinxveld, z.v. Johan Goudriaan.

98 . GOUDRIAAN JOHAN JOHZ inw: 19-1-1836/mr 3-8-1837 /lid nr 189.
2e Luitenant der rijdende artillerie te Hardinxveld.
Geb: 1-10-1813 te Hardinxveld, z.v. Johan Goudriaan.

99. GRAAF VAN DER TEUNIS inw: 1896.
Koopman te Dordrecht.
Geb: 30-11-1853 te Papendrecht, z.v. Jacob Janz v/d Graaf en Neeltje Wapperom.

100. GRAAFF DE DR. HERMAN JOHANNES inw: 1866.
Medisch Docter te Dordrecht.
Geb: 8-7-1840 te Leiden, overl: 29-11-1913 te Dordrecht.
z.v. Nicolaas de Graaff en Geertrui Wilhelmina v/d Spruyt.
Trouwt in 1866 te Leiden met CATHARINA SCHADE VAN WESTRUM.
In 1866 arts te Dordrecht, woont aan de Nieuwe Haven.

(afb. 17 - Hermanus Johannes de Graaff, medisch docter te Dordrecht.)


(afb. 10 - Choleracommissie uit 1866. Opgericht na een grote uitbraak van cholera te Dordrecht. Met daarop 4 leden die lid waren van loge "Flamboyante". 3e van links Dr. Herman Johannes de Graaff, medisch docter te Dordrecht; 4e van links: Alexander Adriaan Obreen. Zittend: 2e van links Henri Gerard Long Epee. Geheel rechts Simon Zadoks Philipz, Joods banier te Dordrecht. )

101. GRAAFF DE LEENDERT inw: 27-9-1857 / nr 412.
Stoombootkapitein te Dordrecht.
Geb: ca 1800 te Loevestein, z.v. Dirk Gerardus de Graaff.
Trouwt in ca.1825 te Loevestein met LIJNTJE DE ZEEUW.

102. GROENEVELD CADEE EVERT inw: 20-9-1841 /lid nr 241.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 33 / Dordrecht.
Geb: 3-10-1808 te Winschoten, overl: op zee 24-10-1858 a/b van zijn schip de bark "Vereniging".
Trouwt met ANJE WEERTS VINKHUIS, geb:1815 Termunten.
Woont in 1840 in de Grote Kerksbuurt te Dordrecht.
In 1838 is hij kapitein op het fregat "Louise Prinses der Nederlanden" Maatschappij De Dordrechtsche scheepsrederijen.

103. GROOT DE JURGEN inw: 22-4-1866 /lid nr 487.
Kapitein der koopvaardij te Dordrecht, kapiteinsvlag D 89 /Dordrecht .
Geb: 12-6-1824 te Harlingen, overl: maart 1887 te Oude Schilt, z.v. Jan Ages de Groot en Antje Jurgens v/d Stok.
In 1866 is hij kapitein op de clipper/fregat "Kosmopoliet I" rederij Gebr Blusse te Dordrecht.

104. GROOT DE PIETER BASTIAANZ inw: 23-12-1865 /lid nr 481.
Aannemer van publieke werken te Giessendam .
Geb: 25-7-1840 te Asperen, z.v. Bastiaan de Groot.

105. GROOT DE THEODORUS inw: 11-2-1818 loge "Roi de Rome" te Den Haag.
In 1820 lid loge "La Flamboyante" lid nr 86.
Luitenant 3e bat.attillerie te Dordrecht.
Geb: 15-11-1789 te Sliedrecht, overl: 10-6-1849 te Sliedrecht, z.v. Leendert de Groot en Martijntje van Wijngaarden.
Hij was ongehuwd.

(nr. 105 Theodorus de Groot (1789-1849) Luitenant te Dordrecht.)

106. GROOT DE WILLEM JANZ inw: 7-1- 1856/mr 30-10-1859 /lid nr 392.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 12-5-1828 Sliedrecht, overl: 28-4-1873 te Sliedrecht, z.v. Jan de Groot Lz en Neeltje Morgan.
Trouwt te Sliedrecht met SAAPKE VAN STRATEN.
Geb: 1835 te Sliedrecht, overl: 6-1-1872 te Sliedrecht, d.v. Hessel van Straten en Aafke Portinus.

107. GRUYTER DE ARIE inw: 20-10-1844 (lid nr 271).
Schipper te Sliedrecht. Br servant Maconnieke Societeit "Aurora" te Sliedrecht.
Geb: 23-6-1797 te Lekkerkerk, overl: 11-1-1867 te Sliedrecht, z.v. Willem de Gruyter en Geertrui van Werden
Trouwt op 11-7- 1822 te Sliedrecht met WILLEMPJE VAN WIJNGAARDEN, Geb: 25-3-1804 Sliedrecht, overl: 1865 te Sliedrecht.
d.v. Gerrit van Wijngaarden en Wantje de Jong.

108. GUYT FLORIS inw 1839 /lid nr 215.
2e Stuurman der koopvaardij.
Geb: 11-6-1811 te Katwijk, overl: 1840 op zee.

109. GIJN VAN HUGO SIMONZ inw: 7-1-1851 /lid nr 312.
Houthandelaar te Dordrecht.
Geb: 13-10-1811 te Vlaardingen, z.v. Simon v Gijn en Maartje de Kater.
Trouwt 1e x op 28-4-1841 te Dordrecht met HUIBERTJE ANTONIA KUYL.
Geb: 1812 te Dordrecht, d.v. Huybert Kuyl en van Welsenes.
Trouwt 2e x op 24-11-1847 te Dordrecht met CHRISTINA JOHANNA BLUSSEN.
Geb: 1816 d.v. Pieter Blusse (uitgever te Dordrecht) en Clara Maria v Braam.
Trouwt 3e x op 13-9-1855 te Dordrecht met FRANCOISE CORNELIA STOOP.
Geb 1826 te Dordrecht, d.v. Francois Stoop en Anna Gerarda 't Hooft.

110. GIJN VAN SIMON MARINUS HUGO inw: 1871.
Houthandelaar te Dordrecht.
Geb: 8-10-1848 te Dordrecht, z.v. Hugo van Gijn en 2e vrouw Christina Johanna Antonia Blusse.
Trouwt op 12-6-1872 te Dordrecht met JOHANNA HEILINA ROODENBURG.
Geb: 24-12-1849 te Dordrecht, d.v. Nicolaas Roodenburg en 1e vrouw Jeanne Vos.

111. GIJN VAN FRANCOIS HERMAN inw: 1885.
Koopman te Dordrecht.
Geb: 10-7-1861 te Dordrecht, z.v. Hugo v Gijn en 3e vrouw Francoise Cornelia Stoop.
Trouwt op 26-4-1888 te Dordrecht met LOUISE WILHELMINA ROODENBURG.
Geb: 1865 te Dordrecht, d.v. Nicolaas Rodenburg en 2e vrouw Angeligue Marie Fallot.

H.

112. HAAFTEN VAN ADRIANUS WOUTERZ inw: 17-12-1847/mr 5-11-1848 /lid nr 292.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 18-4-1817 te Sliedrecht, overl: 1898 te Sliedrecht, z.v. Wouter van Haaften Wouterz en Marigje Korporaal.
Trouwt op 15-11-1838 te Sliedrecht met NEELTJE VISSER, Geb: 1802 te Sliedrecht, d.v. Korstiaan Visser en Maayke Visser.

113. HAAFTEN VAN JOHANNES inw: 1813/ lid nr 49.
Huisbediende te Dordrecht.
Geb: 16-8-1771 te Haaften.

114. HAAGENS ELIAS EPHRAIM inw: 1897 /lid nr 763.
Joods koopman te Dordrecht.
Geb: 3-5-1860 te Dirksland, overl: 1904 te Dordrecht, z.v. David Haagens en Grietje Hartogs.
Woont in 1904 in de de Voorstraat te Dordrecht.

115. HAAN DE JACOB LEONARD inw: 9-11-1851/lid nr 320.
1e Stuurman der koopvaardij.
Geb: 3-4-1825 te Rotterdam.

116. HANEGRAAFF JOHANNES WOUTERZ inw: 13-12-1831/ lid nr 133.
Aannemer van publieke werken te Giessendam.
Geb: 23-2-1789 Giessendam, z.v. Wouter Hanegraaff en Geertje Bogaard.
Trouwt op 1-10-1818 te Werkendam met APOLONIA VAN HOUWENINGEN, Geb: 1795 te Werkendam, d.v. Gerhardus v Houweningen en Sijke Kuyck.

117. HART JACOBUS CORNELIS AZ inw: 1872 /lid nr 577.
Woont in 1872 in de Hoeksewaard.

118. HARTOG CORNELIS ARIEZ lid Loge 11-11-1833 /lid nr 150.
Aannemer publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 10-1-1794 te Sliedrecht, z.v. Arie Hartog Korsz en Pietertje Venis.
Trouwt (1) op 24-2-1820 te Sliedrecht met JAAPJE SCHRAM, overlijdt op 21-10-1830.
Geb: 1795 te Sliedrecht, d.v. Pieter Schram en Annigje Schram.
Trouwt (2) op 26-11-1831 MAAIKE PIETERS SCHRAM
In 1835 mede oprichter en commissaris van de rederij van leden Loge "La Flamboyante" te Dordrecht en aandeelhouder van het fregat "Broedertrouw" .
In 1843 mede oprichter Maçonnieke Sociëteit "Aurora"(in 1897 loge) te Sliedrecht.

119. HARTOG CORNELIS CORNELISZ inw: 3-1-1854/mr 9-12-1854 /lid nr 343.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 1-1-1832 Sliedrecht, z.v. Cornelis Hartog Az en Maaike Schram Pieters.
Trouwt met JOHANNA WILLEMINA SCHAAP.

120. HARTOG DEN DANIEL inw: 1854 /lid nr 348.
Joods dansmeester te Dordrecht.
Geb: 3-1-1820 te Rotterdam, z.v. Nathan Daniel den Hartog en Sara Frasie.
Trouwt met SARA SAMUEL, Geb: 1-8-1817 te Sunderland/Engeland, d.v. Samuel Levy en Margaret Davis.
Komt in 1851 uit Rotterdam naar Dordrecht.
Vertrekt in 1887 naar Den Haag.

121. HARTOG PIETER CORNELISZ inw: 5-11-1848 / mr 17-3-1851 / lid nr 298.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 29-5-1827 Sliedrecht, overl: 9-9-1875 te Sliedrecht, z.v. Cornelis Hartog en Jaapje Schram.
Trouwt op 24-1-1850 te Sliedrecht met PIETERTJE HARTOG, Geb: 18-10-1824 te Sliedrecht, d.v. Korstiaan Hartog en Maria Lock.

122. HATTEM VAN HENDRIK P.Kz. inw: 27-2-1891 / mr 28-10-1892/lid nr 737.
Aannemer van publieke werken te Dordrecht.
Geb: 2-10-1850 te Sliedrecht, overl: 13-10-1912 te Dordrecht, z.v. Petrus Kornelis Supet van Hattem en Janna Leonora de Jong.
Trouwt op 1-5-1879 te Papendrecht met DIRKSJE VAN DER GRAAF.
Geb: 1850 te Papendrecht, d.v. Jacob v/d Graaf Janz en Neeltje Wapperom.

123. HAZEWINKEL JACOB HENDRIKS inw :22-1-1835 / mr. 24-8-1835 /lid nr 155.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 24, na 1836 kapiteinsvlag D3 /Dordrecht.
vlag A 188/291 Amsterdam.
Geb: 6-9-1792 te Veendam, overl: 1-1-1846 te Veendam, z.v. Hendrik (zeekapitein) en Geesje Jacoba Liggers.
Trouwt met ANNECHIEN ROELFSMA.
Woont te Veendam .
In 1819 is hij 1e stuurman op de galjoot "De Hersteller" reder Jan Schouten, scheepsbouwer te Dordrecht.
In 1828 is hij kapitein op de brik "Dankbaarheid" reder Jan Schouten te Dordrecht, vertrekt met 17 man bemanning naar Batavia.
In 1836 is hij de 1e kapitein van het fregat "Broedertrouw" van rederij Loge "La Flamboyante" te Dordrecht.
In 1841 is hij 1e kapitein op het fregat "Osiris" rederij leden Loge "La Flamboyante" te Dordrecht.

(afb. 14 - Jacob Hendriks Hazewinkel, kapitein der koopvaardij te Dordrecht.)

124. HEEMSTEDE OBELT VAN CORNELIS inw: 31-8-1849 /lid nr 307.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag A 682 / Amsterdam.
Geb: 23-10-1824 te Leiden, z.v. Theodorus van Heemstede Obelt en Anna Willemina Weyers.
Trouwt in 1856 te Zwolle met MARIA V/D VOORT, geb: 1833 te Zwolle.
In 1852 is hij 2e stuurman aan boord van het fregat "Broedertrouw" rederij leden Loge "La Flamboyante" te Dordrecht.
In 1858 is hij kapitein van de bark "Johannes Christiaan" rederij G. van Baak.

125. HEER DE A.H. inw: 1868.
Koopman te 's Gravendeel .
Geb: 1825.

126. HECK VAN AREND lid lijst loge "La Flamboyante" 1840 /1841.
Makelaar/koopman in lijnolie/ eigenaar Oliemolen "De Kat" in de Mijl te Dordrecht.
Geb: 1775 te Dordrecht, overl: 14-5-1849 te Dordrecht, z.v. Johannes van Heck en Sibilla Smits.
Trouwt met JOHANNA MARGARET VAN DER VIJLES.
Woont in 1849 Prinsestraat D 217 te Dordrecht.
In 1840 heeft koopman/commisionair Arend v Heck een vracht van 300 pullen lijnolie naar Batavia met het fregat "Broedertrouw" rederij leden vrijmetselaarsloge "La Flamboyante" te Dordrecht.

127. HEINSIUS CAREL FREDERIK. Inw: 1884.
Candidaat notaris te Dordrecht.
Geb: 8-5-1859 te Tiel.
In 1884 uit Steenwijk naar Dordrecht Voorstraat 73.

128. HEMERT VAN PIETER Inw: 1868.
Oud Oost Indie ambtenaar /Rentenier te Dordrecht.
Geb: 1839.

129. HERWAARDEN VAN JAN WOLTER inw: 1840.
Mr. Zeilmaker/reder te Dordrecht.
Geb: 1803 te Dordrecht, overl: 17-6-1858 te Dordrecht, z.v. Jan van Herwaarden en Hendrina Kortenhorst.
Trouwt op 9-2-1831 te Dordrecht met ADRIANA VAN DUREN, Geb: 1798 te Dordrecht, d.v. Nicolaas Willem van Duren (houthandelaar) en Hendrika v/d Kevie.
1860 mede eigenaar rederij Sandberg & van Herwaarden te Dordrecht.
Woont in 1850 Buitenwalevest 538 te Dordrecht.
Lid en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrechts Museum 1842-1857.

130. HINTHERTHUR CHARLES LOUIS inw: Royal Lodge "Alfred 420" Simonstad/Z- Afrika /In 1878 lid loge "La Flamboyante" nr 640.
Kapitein der koopvaardij /rentenier te Dordrecht.
Geb: 1843 te Leedingerorth Dtsl, overl: 1905 te Dordrecht.
In 1877 is hij kapitein op de bark "G.H. Belz".

131. HIRSCH VAN SAMUEL Inw: 1837 /lid nr 198.
Koopman te Dordrecht.
Geb: 24-11-1811 te Wurzburg/Duitsland.

132. HODENPIJL DR. FRANCOIS MARIE THEODORUS G. inw: 25-1-1843 /lid nr 259
Medisch Doctor te Sliedrecht.
Geb: 1809 te Rotterdam.
Trouwt met CORNELIA MARIA VETH.
Vertrekt in 1848 naar Delft.

133. HOEN 'T JAN ARIEZ inw: 22-4-1860 /lid nr 437.
Kantoorbediende te Alblasserdam.
Geb: 21-8-1834 te Alblasserdam, overl: 8-4-1894 te Alblasserdam, z.v.Arie 't Hoen en Annigje 't Hoen.

134. HOEVEN V/D WILLEM MARINUS. Inw: 1-27-1880 loge "St. Lodewijk" te Nijmegen.
In 1891 lid loge "La Flamboyante" lid nr 740.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 15-3-1853 te Sliedrecht, overl: na 1910 te Den Haag, z.v. Cornelis Johannes v/d Hoeven (onderwijzer te Sliedrecht) en Christina Nederhouw.
Trouwt op 12-6-1884 te Sliedrecht met HELENA HENDRINA DE GROOT, Geb: 1860 te Sliedrecht, d.v. Leendert de Groot en Pietertje Schram.
In 1895 mede oprichter van vrijmetselaars loge "AURORA" te Sliedrecht.

135. HOFF VAN 'T JACOB.MARINUS. lid lijst loge "La Flamboyante" 1840/1841.
Griffier Kantongerecht te Dordrecht.
Geb: 1809 te te Grote Lindt, overl: 7-7-1841 te Dordrecht, z.v. Jacob 't Hoff en Maria Magdalena de Reus.
Hij was ongehuwd.

136. HOFMAN AART ARIEZ inw: 27-12-1840/ mr 4-4-1842/lid nr 236.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 2-8-1799 Sliedrecht, overl: 1870 te Sliedrecht, z.v. Arie Hofman en Kaatje Kop.
Trouwt op 10-7-1831 te Vlieland met GRIETJE VISSER, Geb: 1809 te Vlieland, overl 22-1-1850 te Sliedrecht, d.v. Joeke Geerlofs Visser en Geertje Hoedemaker.
In 1843 is hij mede oprichter van de Maconnieke Societeit "Aurora" te Sliedrecht.

137. HOLLE MR. JOHAN(JAN) HERMAN lid Loge 1812.
Inw Loge "Enfant de la Vertu" te Veere.
Officier van justitie te Dordrecht.
Geb: 2-3-1786 te Middelburg, overl: oktober 1862 te Gorkum, z.v. Paulus Holle en Henrica Pieternella van Beest (geb:1766 te Dordrecht).
Trouwt voor 1811 met LUCRETIA HENDRICA THEODORA VORSTER.
Woont in 1830 Korte Kalkhaven D 155.
In 1829 aandeelhouder bij de rederij Adolph Blusse van Oud Alblas te Dordrecht van de schepen: fregat "Dordtenaar", fregat "Jacob Cats", fregat "Admiraal van Heemskerk", bark "Jan van Hoorn".

138. HOLLE HENDRIK lid loge 1814 /lid nr 52.
Militair te Dordrecht.
Geb: 1793 te Oost Kapelle, overl: maart 1864, z.v. Paulus Holle en Henrica Pieternella van Beest.
In 1829 aandeelhouder bij de rederij Adolph Blusse van Oud Alblas te Dordrecht van de schepen: fregat "Dordtenaar", fregat "Oud Alblas" en voor f 30.000,- aandelen van het fregat "Admiraal van Heemskerk".

139. HOLLERT JOHANNES ARTUS inw: 16-11-1816 /lid nr 65.
Ontvanger direkte belastingen te Oud Beijerland.
Geb: 2-3-1786 te Boxtel.
Trouwt met MARIA HILLEGONDA V/D GEER.

140. HOLZAPFEL SAMUEL EBALDUS GERARDUS. Inw: 1858.
Apotheker te Dordrecht.
Geb: 1806 te Amsterdam, z.v.Christoffel Holzapfel en Jacomine Hillegard Aansorgh.
Trouwt op 9-8-1830 te Dordrecht met MARIA CATHARINA DUFFER, Geb: 1797 te Dordrecht, d.v. Francois Duffer en Catharina Dam.
Woont Grotekerksbuurt 71 te Dordrecht

141. HOOGENDOORN GIEL inw:13-12-1831 /bedankt in 1843/lid nr 132.
Aannemer van publieke werken te Hardinxveld.
Geb: 14-8-1799 te Hardinxveld, z.v. Pieter Hoogendoorn en Adriana Steenhoek.
Trouwt in 1824 met ARIAANTJE LANGEVELD, Ged: 8-9-1799 te Giessendam, d.v. Klaas Langeveld en Willemijntje Crouwel.

142. HOOGENDIJK WILLEM CORNELIS CZ inw: 1850 /lid nr 300.
Scheepsbouwmeester te Capelle a/d IJssel.
Geb: 8-11-1821 te Capelle a/d IJssel, z.v. Cornelis Willem Hoogendijk en Johanna Cornelia v Capellen.
Trouwt in 1852 met DINA ADRIANA V/D STOK.

143. HOOGEVEEN K.J. lid lijst loge "La Flamboyante" 1840/1841.
Majoor artillerie te Dordrecht.

144. HORDIJK ANNE JOHAN BASTIAAN inw: 20-7-1851 /Mr. 20-7-1854 /lid nr 318.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 3 /Dordrecht.
Geb: 27-12-1820 te Dordrecht, overl: 9-1-1882 te Rotterdam, z.v. Willem Hordijk en Alida Johanna Brand.
Trouwt met METTE CORNELIA DE RIDDER, Geb: 1829 te Dordrecht.
Woont in 1879 in de Prinsestraat D 130 te Dordrecht.
In 1850 is hij 1e stuurman op het fregat "Broedertrouw" rederij leden loge "La Flamboyante" te Dordrecht.
In 1853 is hij kapitein op het fregat "Broedertrouw" rederij leden loge "La Flamboyante" te Dordrecht.
In 1858 is hij kapitein op het fregat "Nova Zembla" uit Rotterdam.

145. HORDIJK JACOB lid lijst "Loge la Flamboyante" 1840/1841.
Koopman /brander te Dordrecht.
Ged: 15-7-1786 te Dordrecht, overl: 15-5-1842 te Dordrecht, z.v. Willem Hordijk en Ida v/d Elst.
Hij trouwt op 1-3-1808 te Dordrecht met AGATHA VAN MEETEREN (rentenierster)
Ged: 16-6-1789 te Dordrecht, d.v. Dirk Wilhelmus van Meeteren en Antonetta Kouwen.
Woont in 1842 Wijnstraat B 80 te Dordrecht.

146. HORDIJK DIRK WILHELMUS lid lijst loge "La Flamboyante" 1844/1845.
Procureur te Dordrecht.
Geb: 1821 te Dordrecht, z.v. Jacob Hordijk (brander) en Agatha van Meeteren.
Lid en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrechts Museum 1842-1857.

147. HORST VAN DER PAULUS JOHANNES lid lijst loge "La Flamboyante" 1840/1841.
Koopman te Dordrecht.
Geb: 22-11-1782 te Dordrecht, z.v. Dingeman v/d Horst en Susanna Wilhelmina Menges.

148. HORST VAN DER VAN LIL WILLEM HERMAN inw: 1883.
Cargadoor te Dordrecht.
Geb: 8-9-1854 te Rotterdam, z.v. Willem Gerhard Herman van der Horst van Lil en Maria Jordens.
Trouwt op 5-5 -1882 te Rotterdam met CHRISTINA JACOBA BOSMAN, Geb: 8-9-1852 te Rotterdam, d.v. Cornelis Jacob Bosman en Christina v/d Hoek.
Woont Wolwevershaven 31 te Dordrecht .

149. HOUTRIJVE VAN JOHANNES. lid lijst loge "La Flamboyante" 1840/1841.
Boekhandelaar te Dordrecht.
Geb: 7-7-1805 te Dordrecht, z.v. Jan van Houtrijve en Jannetje Munts.

150. HUENDER DERK WILLEM inw :29-11-1874/lid nr 594.
Gasfabrikant te Oud Beijerland.
Geb: 22-1-1830 te Zutphen, overl: 2-9-1886, z.v. Arnoldus Gerhardus Huender en Gerritje Antonia Langenberg.

I.

151. IMMINK DAVID LAURENTIUS inw: 23-1-1849 Loge "De 3 Kolommen" te Rotterdam.
In 1858 lid loge "La Flamboyante" nr 422.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 51 /Dordrecht.
Geb: 23-6-1818 Den Haag, overl: april 1900 te Valburg, z.v. Anthony Immink en Lucie Geertruida van Steenhoven.
Trouwt 11-8-1853 te Dordrecht met CATHARINA FRANCINA GIPS, Geb: 12-5-1818 te Dordrecht, overl: 9-1-1886 te Valburg, d.v. Dirk Gips en Catharina Vaas.
Woont in 1855 in de Voorstraat 75 te Dordrecht.
In 1857 is hij kapitein op de bark "Prins Veldmaarschalk" rederij Pieter Smits Frz te Dordrecht.

152. ISING JAN HENDRIK inw: 1820 /lid nr 23.
Vrederechter te Ridderkerk.
Geb: 8-9-1777 te Den Haag.

J.

153. JANSEN JEAN LOUIS inw: 3-11-1834 /lid nr 158.
Kastelein te Dordrecht, broeder servant van loge "La Flamboyante" te Dordrecht.
Geb: 17-12-1795 te Maastricht.

154. JONCHEERE DE JOHAN PIETER NICOLAASZ lid lijst loge"La Flamboyante" 1840/1841.
Koopman te Dordrecht.
Geb: 1758 te Oost Indie, overl: 10-4-1841 te Dordrecht, z.v. Nicolaas de Joncheere en Adriana v Son.
Trouwt op 26-5-1800 te Dordrecht met MARIA MAURITZ.
Geb: 3-5-1771 te Dordrecht, d.v. Elias Mauritz en Johanna van Poelien.

155. JONCHEERE DE CORNELIS JOHAN JACOB JOHANZ inw: 2-1-1833/ lid nr 140.
Koopman te Dordrecht / mede eigenaar firma den Bandt & Joncheere zeepziederij.
Geb: 20-6-1805 te Dordrecht, overl: 1-1-1876 te Dordrecht, z.v. Johan Pieter de Joncheere en Maria Mauritz.
Trouwt 1e x met ADRIANA DE JONCHEERE (overl: 1836 te Dordrecht)
Trouwt 2e x met JACOBA SIMONETTA MOLENAAR.
Woont in 1830 Voorstraat D 125 te Dordrecht.
In 1835 honorair lid zeemanscollege te Dordrecht.
In 1843 mede eigenaar firma den Bandt & Joncheere en Co zeepziederij te Dordrecht.
Lid en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrechts Museum 1842-1857.

156. JONCHEERE DE JOHAN PIETER Jr. lid lijst loge "La Flamboyante" 1844/ 1845.
Koopman te Dordrecht.
Geb: 17-6-1807 te Dordrecht, z.v. Johan Pieter de Joncheere en Maria Mauritz.
In 1840 mede eigenaar firma den Bandt & Joncheere zeepziederij te Dordrecht.

157. JONCHEERE DE JOHANNES GODEFRIEDUS RUDOLPH CORNELISZ. lid lijst loge "La Flamboyante" 1884/1885.
Koopman te Dordrecht.
Geb: 26-4-1856 te Dordrecht, z.v. Cornelis Johan Jacob de Joncheere en Jacoba Simonetta Molenaar.
Woont Groenmarkt A 278 te Dordrecht.
In 1884 is hij eigenaar van een platloodgieterij te Dordrecht, en maakt men loden buizen voor de waterleiding

158. JONGH DE DANIEL.WILLEMZ inw: 1855.
Makelaar /oliefabrikant te Dordrecht.
Geb: 20-4-1822 te Dordrecht, overl: 1880 te Dordrecht, z.v. Willem de Jongh en Johanna Groenenberg.

159. JORISSEN PIETER CORNELIS inw: 1885.
Rentmeester te Dordrecht.
Geb:1846.

K.

160. KALIS WOUTER JANZ inw: 23-1-1841 /lid nr 233.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb:7-6- 1815 te Sliedrecht, overl: 29-4-1888 te Vught, z.v. Joost en Maaike Schram Pieters.
Trouwt op 10-6-1841 te Sliedrecht met HENDRINA ADRIANA SCHRAM, Geb: 1824 te Sliedrecht, d.v. Hendrik Schram en Aletta Schram

161. KAT DE CORNELIS PETRUS lid lijst loge "La Flamboyante"1848.
Kassier te Dordrecht.
Geb: 1820 te Dordrecht, z.v. Herman de Kat en Susanna Leyendekker.
Trouwt op 10-6-1846 te Dordrecht met ELISE CAROLINA V/D LINDEN, Geb: 1820 te Dordrech, d.v. Adriaan Floris v/d Linden en P.W. Heyligers.

162. KIST ANTHONY inw: 2-2-1810 loge "Het Vrije Geweten" te Breda.
In 1812 lid loge "La Flamboyante".
Koopman te Dordrecht.
Geb: 12-5-1789 te Rhenoy, overl: 4-2-1841 te Dordrecht, z.v. Ds Ewaldus Kist en Cornelia Bos.
Trouwt op 30-9-1812 te Dordrecht met MARIA AMANDINA ARNOLDINA STOOP, Geb: 1786, d.v. Abraham Adriaan Stoop en Hordijk.
In 1835 is hij honorair lid zeemanscollege te Dordrecht.
In 1835 is hij mede oprichter en directeur van een rederij van leden Loge "La Flamboyante" te Dordrecht, en aandeelhouder van het 1e schip van de rederij het fregat "Broedertrouw".

163. KLAVEREN VAN NICOLAAS inw: 1872/mr 1872 /lid nr 560.
Predikant Herv Kerk te Streefkerk.
Geb: 1840 te Amsterdam.

164. KLEINDIJK WIBBE WIERTZ inw: 1845 Loge "l'Essence de la Paix" te Bordeaux /Fr.
In 1848 lid loge "La Flamboyante" lid nr 293.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 51 /Dordrecht.
Geb: 28-6-1815 te Farsum/Delfzijl, z.v. Wiert Harms Kleindijk en Jasperdina Wibbes Vos.
In 1844 is hij kapitein op de schoener "Mercurius" rederij G. van Hoogstraten uit Dordrecht.

165. KLERK DE REUS DE LEONARDUS inw: 1851.
Distilleerder/brander te Rotterdam.
Geb: 9-9-1807 te Rotterdam, z.v. Pieter Jacob de Klerk en Elisabeth Leonora de Reus.
Trouwt met HENRIETTA JOHANNA VAN VALKENBURG.

166. KLERK DE REUS DE LEONARDUS PIETER. Inw: 1860.
Distillerder/brander te Rotterdam.
Geb: 30-12-1835 te Rotterdam, z.v. Leonardus de Klerk de Reus en Henrietta Johanna van Valkenburg.

167. KLERK DE WILLEM lid lijst loge "La Flamboyante"1840/1841.
Kunstschilder te Dordrecht.
Geb: 28-11-1800 te Dordrecht, overl: 11-8-1876 te Dordrecht, z.v. Willem de Klerk en Mayke de Jongh.
Hij was een leerling v/d kunstschilder Pieter Hofman.
Lid en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrechts Museum 1842-1857.

168. KLERK DE MR J. PZ lid lijst loge "La Flamboyante" 1862/1863.
Advocaat te Amsterdam.
Geb: 1834.

169. KLEY PIETER inw: 1-12-1839 /mr. 1840 /lid nr 221.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 43 /Dordrecht.
Geb: 23-2-1811 te Rotterdam, overl: 16-4-1860 te Dordrecht, z.v. Jacob Kley en Anna Eva Vijverberg.
Trouwt op 25-3-1840 te Dordrecht met JOHANNA CATHARINA SCHOTMAN, Geb: 1813 te Dordrecht, d.v. Adrianus Schotman (wijnkoper te Dordrecht) en Jacoba Pot.
Woont in 1860 in de Wijnstraat B 110/111 te Dordrecht en is dan logementhouder.
In 1839 is hij 1e stuurman op het fregat "Orion" rederij Blusse van Oud Alblas te Dordrecht.
In 1840 is hij kapitein op het fregat "Oud Alblas" rederij Blusse van Oud Alblas te Dordrecht.
In 1850 is hij kapitein op het fregat "Admiraal van Heemskerk" rederij Blusse van Oud Alblas te Dordrecht.

170. KLEYNENBURG PIETER ABRAHAM inw: 5-11-1848 /lid nr 296.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 70 /Dordrecht.
Geb:13-11-1819 te Piershil, overl: 2-9-1871 te ?, z.v. Jacobus Abraham Kleynenburg en Elisabeth Mast.
In 1848 is hij 1e stuurman op de bark "Pictura" rederij Sandberg & Brunner & Co te Dordrecht.
In 1861 is hij kapitein op de bark "Landbouw" rederij Vaesen & Steinham te Rotterdam.

171. KLOET VAN DER ANNE MARIUS. Inw: 1885.
Mr timmerman te Dordrecht.
Geb: 1854 te Dordrecht, z.v. Hendrik Marinus v/d Kloet en Catharina Maria Dupper.
Trouwt op 21-5-1879 te Dordrecht met ANNA MARIA KUIPERS, d.v. Johannes Kuipers en Maria Spoel.

172. KNAPPERT HERMAN CHRISTIAAN inw: 1904 /lid nr 813.
Burgemeester te Heerjansdam.
Geb: 15-4-1873 te Schiedam, overl: 1956 te Zwolle, z.v. Adrianus Knappert en Petronella Geertruida Feenstra.

173. KNAPPERT HERMAN CHRISTIAAN inw: 20-1-1905/mr. 19-11-1909/lid nr 816.
Arts te Kinderdijk.
Geb: 20-6-1864 te Maassluis, z.v. Bastiaan Knappert en Anna Magdalena Vernede.

174. KOCK VAN HAAFTEN DE OTTO Inw: 1856.
Rentenier te Dordrecht.
Geb: 16-5-1795 te Dordrecht, z.v. Arie de Kock en Jacoba v Haaften.

175. KOLLAERT DR.CORNELIS inw: 16-11-1816 /lid nr 66.
Medisch docter te Oud Beijerland.
Geb: 15-3-1779 te Den Bosch.

176. KONING JOHANNES CORNELIS inw: 15-11-1849 /lid nr 304.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 48 /Dordrecht.
Geb: 9-3-1820 te Schiedam, z.v. Cornelis Koning en Cornelia van Buren.
In 1848 is hij kapitein op het kofschip "De Hoop" rederij G. v Hoogstraten te Dordrecht.

177. KONING DE WILLEM PIETERZ inw: 1817/lid nr 79.
Koopman te Dordrecht.
Geb: 6-2-1788 te Dordrecht, z.v. Pieter de Koning en Agneta van Leen.

178. KOOGH V/D HENDRIK inw: 3-12-1825/mr 1829 /lid nr 105.
Zaagmolenaar te Dordrecht.
Geb: 1794 te Dordrecht, overl: 29-11-1856 te Amsterdam, z.v. Willem v/d Koogh en Johanna Bors. Ongehuwd.

179. KRAAYEVELD ARIE PIETERZ inw: 8-10-1882/lid nr 674.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 7-1-1849 te Sliedrecht, overl: 5-12-1898 te Sliedrecht, z.v. Pieter Kraayeveld en Kornelia Kro.
Trouwt 10-10-1869 te Zaandam met HENDRIKJE WESTERVELD. Geb: 1845 te Koog a/d Zaan, d.v. Arend Westerveld en Pietertje Konijnenberg.

180. KRAAYEVELD JOHANNES PIETERZ inw: 29-4-1910/mr 8-5-1914/lid nr 830.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 19-11-1865 te Sliedrecht, overl: 1928, z.v. Pieter kraayeveld en Kornelia Kros.
Trouwt op 17-8-1893 te Sliedrecht met JACOBA JOHANNA HOFMAN, Geb: 1868 te Sliedrecht, overl: 1939 te Sliedrecht, d.v. Adrianus Hofman en Helena Maria Prins.

181. KRIM JOHANNES Inw: 1888.
Koopman te Dordrech.
Geb: 1864 te Dordrecht, z.v. Johannes Krim en Christina van Altena.
Trouwt op 27-5-1897 te Dordrecht met MARIA HENDRIKA WATERBEEK.

182. KROON JAN inw: 11-2-1818 /lid nr 84.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag A 27/95 /Amsterdam.
Geb: 27-5-1782 te Amsterdam.
In 1818 is hij kapitein op de brik "Vrouwe Sophia" rederij Gevers & co te Dordrecht.

183. KUIPERS ALBERTUS inw: 4-9-1853 /mr 1854 /lid nr 338.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 75 /Dordrecht.
Geb: 2-5-1825 te Dordrecht, overl: 7-8-1869 a/b van zijn schip "Schiedam". Begraven op het eiland Ascension, z.v. Frederik Karel Kuipers en Cornelia v/d Steen.
Trouwt te Dordrecht met JANNA CORNELIA PIEREN, Geb: 1824 te Dordrecht, d.v. Teunis Pieren (boekhandelaar te Dordrecht).
Woont in 1860 aan de Nieuwe Haven te Dordrecht.
In 1852 is hij kapitein op de bark "Euterpe" rederij J van Wageningen uit Dordrecht.
in 1869 is hij kapitein op het fregat "Schiedam" rederij B.J Suermondt te Rotterdam.

184. KUNST JAN GERRITS inw: 1842 /lid nr 251.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag in 1848 D3 /in 1852 vlag D 5/Dordrecht.
Geb: 7-12-1807 te Akersloot, overl: 26-12-1872 te Dordrecht, z.v. Gerrit kunst en Wilhelmina Renske Jongsma.
Trouwt op 28-9-1836 te Dordrecht met ETTINA EDDES, Geb: 1815 te Groningen, d.v. kapitein der koopvaardij Hendrik Eddes en Trijntje Nakken.
Woont in 1856 aan de Kuipershaven 282a te Dordrecht.
In 1842 is hij kapitein op het fregat "Broedertrouw" rederij leden loge "La Flamboyante" te Dordrecht.
In 1852 is hij kapitein op het fregat "Delta" rederij leden loge ,,La Flamboyuante,, te Dordrecht.

185. KUNST GERRIT inw: 5-2-1867 /lid nr 503.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 25 /Dordrecht.
Geb: 2-7-1837 te Dordrecht, overl: 20-8-1869 te Dordrecht aan de cholera, z.v. Jan Kunst en Ettina Eddes.
Trouwt op 18-4- 1860 te Dordrecht met ADRIANA PETRA V/D HEUVEL, Geb: 1832 te Amsterdam.
Woont in 1867 aan de Groenmarkt A 209 te Dordrecht.
In 1856 is hij 2e stuurman op de brik "Thetis" rederij Gerard Mauritz te Dordrecht.
In 1864 is hij kapitein op de bark "Louise Kroonprinses van Zweden" rederij Gerard Mauritz.

186. KUYK CORNELIS ELIZA inw: 1856.
Boekhouder te Dordrecht.
Geb: 8-2-1825 te Dordrecht, overl: te Ridderkerk.
z.v. Cornelis Kuyk en Anna Elisabeth Moll.
Vertrekt in 1875 naar Rotterdam.

L.

187. LAGESTEE JAN IZAKZ inw: 1874/lid nr 585.
Woont in 1874 in de Hoeksewaard.
Geb: 1842 te Strijen, z.v. Izak Lagestee en Lijntje Landheer.

188. LAMMERTS SIJTJE FOLKERTZ inw: 5-9-1858 /lid nr 425.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 83 / Dordrecht.
Geb: 14-9-1827 te Hindelopen, overl: 14-7-1861 te Salatiga Residentie /Samarang, z.v. Folkert Annes Lammerts (burgemeester van Hindelopen) en Reitje Klazes Tjebbe.
Trouwt te Hindelopen met ANNA MARIA TULBURUS.
In 1858 is hij kapitein op het fregat "Pieter" rederij Pieter Smits Frz te Dordrecht.
In 1861 is hij kapitein op het fregat "Susanna Johanna" rederij van Zylen & Dekker te Rotterdam.

189. LANGEVELD CORNELIS PAULUS inw: 20-1-1868 /lid nr 521.
1e Stuurman der koopvaardij.
Geb: 9-1-1843 te Hardinxveld, overl: 1871 te Pasaruan /Oost Indie, z.v. Paulus Langeveld Houtzaagmolenaar en Pieternella Hansum.
Ongehuwd. In 1871 op de reede van Pasaruan met een sloep omgeslagen en jammerlijk verdronken .

190. LANGEVELD PAULUS KLAASZ inw: 5-3-1825 /lid nr 136.
Aannemer van publieke werken te Giessendam.
Geb: 15-9-1794 te Sliedrecht, overl: 6-8-1850 te Hardinxveld, z.v. Klaas Langeveld en Willemijntje Krouwel.
Trouwt op 22-10-1819 te Bergambacht met CORNELIA JACOBA SMITS, Geb: 1799 te Berg ambacht, ovrl: 28-6-1841 te Haarlem, d.v. Pieter Jans Smits en Cornelia Jacoba v/der Gaes.
Werken uitgevoerd: o.a. Haven op Texel, aanleg Haarlemmermeerpolder.

191. LANGEVELD PIETER PAULUSZ inw: 24-9-1845/mr. 17-8-1846 /lid nr 276.
Aannemer van publieke werken te Hardinxveld.
Geb:14-3- 1824 te Giessendam, overl: 20-10-1870 te Hardinxveld, z.v. Paulus Langeveld en Cornelia Jacoba Smits.
Trouwt op 10-12-1846 te Sliedrecht met WOUTRINA VISSER, Geb: 1825 te Sliedrecht, overl: 30-1-1888 te Hardinxveld, d.v. Korstiaan Visser Ariez en Maaike Visser.

192. LEBRET MARTINUS CORNELIS inw: 1861.
Koopman te Dordrecht.
Geb: 10-9-1833 te Dordrecht, z.v. Ary Lebret en Geertje v/d Zalm.
Trouwt op 3-10-1866 te Dordrecht met ELISABETH GILTAY, Geb: 1845 te Dordrecht, d.v. Hendrik Giltay en Johanna Helena Moll.

193. LEENHEER PIETER lid lijst loge "La Flamboyante" 1884/1885.
Gemeente ontvanger te Ridderkerk.
Geb: 1848 te Ridderkerk, z.v. Cornelis Leenheer en Maaike van Gemeren.

194. LEEUWENBURG PIETER WILLEM inw: 1868 /lid nr 535.
In 1875 1e voorzitter van de Maconnieke Societeit "De Hoek" in Mijnsherenland.
Geb: 1819 te Ridderkerk, z.v. Bastiaan Leeuwenburg en Trijntje Verschoor.
Woont in 1875 te Heinenoord.

195. MAHNE JOHANNES WILLEM LEONARD inw: 8-4-1898 /lid nr 713.
Kapitein der koopvaardij.
Geb: 13-11-1861 te Dordrecht. Johannes overleed in Batavia (NI) 11-03-1905 en werd begraven in Weltevreden op 13-03-1905. Hij had een relatie met een Indonesische vrouw Alida, waaruit een zoon werd geboren, Willem Bernhard Pieter Mahne, geb. Gambi Rono, Bondowoso (NI) 31-08-1890.
Hij werd op 8 juni 1888 lid van La Flamboyante in Dordrecht, alhoewel hij het jaar daarvoor nog in Batavia was. In 1896/7 treffen we hem als lid van de Loge De Ster in 't Oosten in Zierikzee; op 5 april 1900 behaalt hij daar de tweede graad. Het is ons niet bekend waarom hij in Zierikzee verbleef - misschien bleef hij aan boord van zijn schip.
Op nieuwjaarsdag 1888 was Johannes stuurman op de Rhenania. In die hoedanigheid redde hij in de Golf van Biskaje een Fransman. Voor deze redding ontving hij, met toestemming van Koning Willem III, het Franse Legioen van Eer. Zijn werkgever Wm.H. Müller & Co begiftde hem met een gouden horloge met inscriptie. In het midden van de negentiger jaren van de 19de eeuw werkte hij als stuurman en kapitein op de ss Billiton waarmee diensten werden onderhouden tussen Batavia en Billiton.
[BRON: De Mahnes, Familie in Beweging 1750-1950, geschreven door Otto van den Muijzenberg en Dinette (Leune-)Wijnen
]

NB.
- Geboorteakte Johannes Willem Leonard Mahne, 13-11-1861
  Geboorteplaats: Dordrecht Geboortedatum: 13-11-1861
  Kind: Johannes Willem Leonard Mahne
  Vader: Willem Leonard Mahne  Moeder: Jacoba Stam
  Toegangsnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer: 50 Aktenummer: 794
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 M
  Johannes Willem Leonard Mahne
  Geboortejaar: 1861
  Deel: Db 1879-1881  Bladzijde: 172
  Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht  Inventarisnummer: 384-431
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 M
  Johannes Willem Leonard Mahne Geboortejaar: 1861
  Deel: 2 Bladzijde: 13
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 M
  Johannes Willem Leonard Mahne Geboortejaar: 1861
  Deel: 9  Bladzijde: 31
- Bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 M
  Johannes W.L. Mahne
  Deel: K  Bladzijde: 525

- J.W.L. Mahne
Zuid-Holland
per ss. 'Zuid-Holland', kapt. S. Otto zijn van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken den 16en Juni
Dordrechtsch Nieuwsblad 19 juni 1888


196. LIER VAN DR.LEVIE LEON inw: 1879 /lid nr 764.
Joods officier van gezondheid te Dordrecht.
Geb: 12-9-1851 te Utrecht, overl: 1917 te Amsterdam.
Trouwt met R.F.van Raalte.

197. LIMMEN VAN CORNELIS inw: 24-9-1838/lid nr 211.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 18/ Dordrecht.
Geb: 6-7-1813 te Dordrecht, overl: 1844 op zee met zijn schip vergaan, z.v. Barend van Limmen (scheepsbouwmeester te Dordrecht ) en Janna Baars.
In 1834 is hij kapitein op het kofschip "Eendracht" rederij van Limmen te Dordrecht.

198. LIMMEN VAN HERMAN lid lijst loge la Flamboyante 1840/1841.
Scheepsbouwmeester te Dordrecht.
Geb: 15-6-1806 te Dordrecht, overl: 3-10-1840 te Dordrecht.
z.v. Cornelis van Limmen en Maartje Baars.

199. LINDEN VAN DER CHRISTIAAN inw: 15-8-1882 /lid nr 669.
Onderwijzer te Alblasserdam.
Geb: 3-8-1859 te Baarland.

200. LONG EPEE HENRI GERARD inw: 1863.
Particulier /Winkelier te Dordrecht.
Geb: 10-7-1824 te Dordrecht, z.v. Cornelis Long Epee en Jeanette Noteman.
Woont in 1863 in de Voorstraat 120 te Dordrecht.


(afb. 10 - Choleracommissie uit 1866. Opgericht na een grote uitbraak van cholera te Dordrecht. Met daarop 4 leden die lid waren van loge "Flamboyante". 3e van links Dr. Herman Johannes de Graaff, medisch docter te Dordrecht; 4e van links: Alexander Adriaan Obreen. Zittend: 2e van links Henri Gerard Long Epee. Geheel rechts Simon Zadoks Philipz, Joods banier te Dordrecht. )

201. LOS DR.ADRIANUS JOAN MARTINUS inw: 7-1- 1851 /lid nr 313.
Medisch doctor te Schiedam.
Geb: 22-8-1817 te Nieuw Beijerland, z.v. Daniel Los en Alida v/d Zijden.
Trouwt in 1856 te Leiden met GERARDINA HENRICA HASEBROEK.

202. LOS JOHANNES inw: 1845/mr. 1848 / lid nr 280.
Onderwijzer te Dordrecht.
Geb: 19-8-1814 te Nieuw Beijerland, z.v. Daniel Los en Alida v/d Zijden.

203. LOS JOAN.ADRIANUS C. inw: 1859.
Onderwijzer te Dordrecht.
Geb: 1827 te Nieuw Beijerland, z.v. Daniel los en Alida v/d Zijden.

204. LOS PIETER ROELANDUS inw: 1852 /lid nr 329.
Geb: 12-1-1820 te Nieuw Beijerland, z.v. Daniel los en Alida v/d Zijden.

205. LUBERTI J.J. inw: 1885.
Koopman te Den Haag.
Geb: 1854.

206. LUND JOHANNES inw: 20-8-1848(1868?) /lid nr 524.
Kapitein der koopvaardij.
Geb: 24-11-1837 te Hogamas/Zweden.

207. LUYT JAN JACOBZ inw: 20-9-1841 /lid nr 243.
Heel en Vroedmeester te Sliedrecht.
Geb: 28-1-1818 te Sliedrecht, overl: 22-11-1887 te Sliedrecht, z.v. Jacob Luyt (bakker) en Jannigje Schram.
Trouwt in 1843 te Dordrecht met CAROLINA ERLANDINA DE BEUS, Geb: 1823 te Dordrecht, overl: 26-2-1888 te Sliedrecht, d.v. Karel Gijsbert de Beus en Erlandina Johanna Schrijvers.
In 1843 is hij mede oprichter v/d Maconnieke Societeit "Aurora" te Sliedrecht.

M.

208. MAARSEVEEN VAN JOHANNES CORNELIS lid lijst loge "La Flamboyante" 1840/1841.
Zakenwaarnemer te Dordrecht.
Geb: 1784 te Dordrecht.

209. MAATEN JACOB ARIE inw: 1875 /lid nr 603.
Gemeente ontvanger te Klaaswaal.
Geb: 1834 te Klaaswaal, z.v. Joost Maaten en Adriana Meijer.
In 1890 secretaris /penningmeester Maconieke Societeit "De Hoek".

210. MADE VAN DER IR. JOHANNES MARINUS inw: 1852 /lid nr 324.
Directeur Gasfabriek te Dordrecht. In 1868 Heer van Papendrecht en Matena.
Geb: 14-11-1820 te Zundert.
Trouwt met MARIA LEFEBER, geb: 16-10-1819 te Breskens.
In 1850 Civiel ingenieur/aannemer en directeur /mede eigenaar van de gasfabriek te Dordrecht.
In 1851 vennoot van de firma v/d Made & v/d Brede.
Mederoprichter van de spoorwegverbinding van Arnhem naar Moerdijk.
In 1868 koopt hij voor f 10.000,- de Heerlijkheid van Papendrecht en Matena van de stad Dordrecht, en wordt hij Heer van Papendrecht en Matena.
In 1872 verhuist hij naar Amsterdam als directeur v/d Koninklijke Fabriek voor Stoom en Werktuigen.
In 1890 gaat hij met pensioen en woont hij te Maarsen.

   (nr. 210 ir. Johannes Marinus v/d Made (1820), fabrikant te Dordrecht)

211. MADE VAN DER JOHANNES DIRK inw: 1877.
Koopman te Dordrecht.
Geb: 1847 te Arnhem, z.v. Johannes Marinus v/d Made en Maria Lefeber.

212. MADE VAN DER PAULUS ROELOF inw: 1877.
Koopman te Dordrecht.
Geb: 1855 te Dordrecht, z.v. Johannes Marinus v/d Made en Maria Lefeber.

213. MAURITZ GERARD ELIASZ inw: 1794 Loge " L'Union Fraternelle" te Dordrecht.
In 1812 lid Loge "La Flamboyante".
Koopman /Reder/Makelaar te Dordrecht.
Geb: 2-9-1768 te Dordrecht, overl: 14-12-1838 te Dordrecht, z.v. Elias Mauritz (koopman uit Wezel ) en Johanna Poelien.
Trouwt op 1-5-1802 te Dordrecht met CHRISTINA ANTHONIA 'T HOOFT, Geb: 1781 te Dordrecht, d.v. Jacob 't Hooft en Johanna Apolonia Buys.
Woont in 1830 Maartensgat A 107 te Dordrecht
In 1803 is hij oprichter van de rederij G. Mauritz te Dordrecht.
In 1825 is hij mede oprichter en aandeelhouder van de schepen van de Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsrederijen.
In 1835 is hij honorair lid v/h Zeemanscollege te Dordrecht.
In 1835 is hij mede oprichter en commissaris van een rederij van leden Loge "La Flamboyante" te Dordrecht en aandeelhouder van het 1e schip van deze rederij het fregat "Broedertrouw".

214. MAURITZ ELIAS GERARDZ lid lijst loge "La Flamboyante" 1840/1841.
Koopman te Dordrecht.
Geb: 28-2-1809 te Dordrecht, z.v. Gerard Mauritz en Christina Anthonia 't Hooft.

215. MAURITZ HENDRIK GERARDZ inw: 1840.
Reder/assuradeur/ scheepsmakelaar en koopman te Dordrecht.
Geb: 12-8-1816 te Dordrecht, overl: 9-10-1884 te Dordrecht, z.v. Gerard Mauritz en Christina Anthonia 't Hooft.
Trouwt op 7-9-1842 te Dordrecht met JOHANNA PETRONELLA ADRIANA REES, Geb: 1815 te Dordrecht, d.v. Mattheus Willem Rees en Jacoba v/d Does.
Woont in 1850 aan de Wolwevershaven 332 te Dordrecht.
In 1861 verhuist hij naar Dubbeldam.
In 1838 is hij mede eigenaar van de rederij G.Mauritz te Dordrecht.
Lid en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrechts Museum 1842-1857.

216. MAURITZ GERARD HENDRIKZ inw: 1875.
Reder/koopman te Dordrecht.
Geb: 25-6-1854 te Dordrecht, z.v. Hendrik Mauritz en Johanna Petronella Adriana Rees
Trouwt met S.CANTER CREMER.

217. MAURITZ JACOB GERARDZ inw: 22-11-1833 /lid nr 139.
Reder/scheepsmakelaar/koopman te Dordrecht.
Geb: 5-7-1805 te Dordrecht, overl: 28-3-1887 te Dordrecht, z.v. Gerard Mauritz en Christina Anthonia 't Hooft.
Trouwt in 1835 te Dordrecht met ANNA CORNELIA VAN WAGENINGEN, Geb: 25-3-1804 te Dordrecht, d.v. Anne Cornelis van Wageningen en Geertrui Vermande.
Woont in 1850 Maartensgat 3 bij de Blauwpoort te Dordrecht.
In 1835 is hij honorair lid Zeemanscollege te Dordrecht.
In 1838 is hij mede eigenaar van de rederij G. Mauritz te Dordrecht.
In 1840 is hij lid Gemeenteraad, Vice consul van Engeland en Ierland, Directeur van Naamloze Zeeverzekering mij "Merwede".

218. MEERKERK JACOB BERTUS inw: 5-3-1883 /lid nr 683.
Hoofdonderwijzer te Ned Indie.
Geb: 10-9-1856 te Wijngaarden.
Woont te Giessendam.

219. MEERMAN PIETER inw: 9-12-1871/lid nr 556.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag R 386 / Rotterdam.
Geb: 8-3-1846 te Brouwershaven.
In 1871 is hij kapitein op de bark "Hebe" rederij van Overzee & Co te Rotterdam.

220. MENKMAN WILLEM RUDOLPH inw: 1-12-1839 /lid nr 223.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag in 1840 D 3/in 1842 vlag D 12 / Dordrecht.
Geb: 1-1-1808 te Amsterdam, overl: november 1849 te Amsterdam, z.v. Willem Rudolp Menkman en Jannetje Haverkamp.
Trouwt met ISABELLA CHRISTINA VAN OTTERLOO.
In 1839 is hij 1e stuurman op het fregat "Broedertrouw" rederij leden loge "La Flamboyante" te Dordrecht.
In 1840 is hij kapitein op het fregat "Broedertrouw" rederij leden loge "La Flamboyante" te Dordrecht.
In 1842 is hij kapitein op de bark "De Amstel" rederij Boissevain & Kooy Amsterdam.

221. MEPPELDER FOLKERT HENDRIKS inw: 26-7-1856 Loge "De Goede Hoop" te Kaapstad /Z afrika. In 1857 lid loge "La Flamboyante" lid nr 398.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 69 / Dordrecht.
Geb: 25-10-1828 te Groningen, z.v. Hendrik Meppelder en Gepke Folkers Eddes.
Woont in 1840 aan de Nieuwe Haven 419 te Dordrecht.
In 1853 is hij 1e stuurman op de bark "Jan Schouten" rederij leden loge "La Flamboyante" te Dordrecht.
In 1861 is hij kapitein op de bark "Jacob Martinus" rederij M.Kerdel te Schiedeam.
In 1867 is hij kapitein op de bark "Louise Kroonprinses van Zweden" rederij Gerard Mauritz te Dordrecht.

222. MEY DEN GERRIT inw:1861 /lid nr 435.
Heel en vroedmeester te Klaaswaal.
Geb: 26-4-1814 Ouwerkerk a/d IJssel.

223. MEYER DE GILLIS lid lijst loge "La Flamboyante" 1862/1863.
Kunstschilder te Gouda.
Geb: 6-1-1790 te Rotterdam, overl: 23-1-1867 te Rotterdam, z.v. Jacob de Meyer en Anna Lammertse.

224. MOLENAAR G.J. lid lijst loge "La Flamboyante" 1848.
Koopman te Dordrecht.

225. MUGGE JAN HARMS inw: 1843 /lid nr 258.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 28 / Dordrecht.
Geb: 24-4-1795 te Pekela, overl: als passagier aanboord v/d bark "Eva Johanna" uit Dordrecht, vergaan na vertrek uit Batavia april 1861.
z.v. Harm Jans Mugge en Geertje Jans Stubbe, Trouwt met CORNELIA OLIVIER geb:1788.
Woont in 1840 in de Grote Kerksbuurt te Dordrecht.
In 1840 is hij kapitein op de bark "De Zwijger" rederij Buys 't Hooft & Deking Dura te Dordrecht.
In 1854 is hij kapitein op het fregat "Biesbosch" rederij Buys 't Hooft & Deking Dura te Dordrecht.

226. MULLER DR HENDRIK FREDERIK inw: 1870 /lid nr 551.
Geneesheer te Molenaarsgraaf.
Geb: 1830 te Amsterdam.

227. MURRAY LEONARDUS HENRICUS lid lijst loge "La Flamboyante"1884.
Candidaat notaris te Klaaswaal.
Geb: 17-9-1856 te Monster, z.v. Aart Jan Murray en Henriette Emalina Reeser .

228. MURRAY WILLEM GERARDUS DENICK lid lijst loge "La Flamboyante" 1884.
Burgemeester te Pernis.
Geb: 26-3-1832, z.v. Gijsbert Gerard Murray en Adrianan Denick Patijn.

229. MIJNLIEFF JAN ARIE inw: 15-12-1848 /lid nr 299.
Aannemer te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Geb: 2-3-1826 Nieuwerkerk a/d IJssel.

230. MIJNLIEFF JOHANNES EGBERTUS inw: 15-12- 1848 / lid nr 301 .
Koopman te Oudekerk a/d IJssel.
Geb:30-6-1826 te Oudekerk a/d IJssel, z.v. Dirk Mijnlieff en Maatje Prins.

N.

231. NOORDA VAN DER SIMON HENDRIK lid lijst loge "La Flamboyante" 1840/1841.
Commisaris van politie te Dordrecht, Griffier van Vrede Gerecht.
Geb: 1793 te Hekelingen, z.v. Ds.Simon v/d Noorda, predikant te Dinther.
Trouwt op 19-1-1825 te Dordrecht met HENRIETTE GRIMM, Geb: 1802 te Dordrecht, d.v. Jan Wilhelm Grimm en Elisabeth Birn.
Lid en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrechts Museum 1842-1857.

232. NOORDA VAN DER MR JAN WILLEM inw: 1859.
Advocaat te Dordrecht.
Geb: 25-9-1827 te Dordrecht, z.v. Simon Hendrik v/d Noorda en Henriette Louise Grimm.

233. NOORDEN VAN PIETER HENRICUS CORNELIS inw: 1866 /mr 1869 /lid nr 491.
Notaris te Papendrecht.
Geb: 11-5-1824 te Kerkwijk, overl: na 1871 te Amerika, z.v. Henricus van Noorden en Catharina v/d Meer.
Trouwt op 24-5-1860 te Molenaarsgraaf met AUGUSTA GLAUDINA LUTEYN, Geb: 1838 te Rhenen, d.v. Johan Frederik Luteyn en Alida C.W. de Jongh.

234. NOORLANDER CORNELIS PZ inw: 1888.
Koopman te Hendrik Ido Ambacht.
Geb: 28-1-1846 te Hendrik ido Ambacht, z.v. Cornelis Noorlander en Cornelia v/d Leer.

235. NORDEN SALOMON ARON inw: 8-10-1882 /lid nr 676.
Joods officier 2e kl Oost Ind leger .
Geb: 23-8-1857 te Oss, z.v. Aron Salomon Norden (rabbijn te Dordrecht).

236. NOUHUYS VAN ADRIANUS JOHANNES inw: 26-12-1849/lid nr 308.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 37 / Dordrecht.
Geb: 3-3-1819 te Ossendrecht, overl: 8-11-1863 te Ginneken.
Trouwt met ANNA JOHANNA WIJNANDA GEERTS.
Woont in 1850 aan de Wolwevershaven te Dordrecht.
In 1847 is hij kapitein op de schoener/brik "Diana" rederij Sandberg uit Dordrecht.
In 1851 is hij kapitein op de bark "Graaf Dirk 3" rederij Buys 't Hooft & Deking Dura te Dordrecht.

237. NUGTEREN AART WOUTERZ inw: 1852 /lid nr 321.
Rentenier te Dordrecht.
Geb: 5-4-1815 te Ridderkerk, z.v. Wouter Nugteren en Anna Karseboom.

238. NUGTEREN VAN DIRK ROBERT inw: 1870.
Grutter te Zwijndrecht.
Geb: 5-4-1837 te Zwijndrecht, z.v. Arie van Nugteren en Dirkje Valk.

239. NIJLAND HIDDE inw: 1883.
Koopman te Dordrecht.
Geb: 13-11-1853 te Leeuwarden, z.v. Hendrik Arend Nyland en Johanna van Heck.
Trouwt op 28-4-1880 te Dordrecht met ADRIANA VOLKER, Geb: 24-10-1854 te Rotterdam, d.v. Dirk Volker en Petronella Catharina v/d Wetering.
In 1915 woont hij in Den Haag.

O.

240. OBREEN ALEXANDER ADRIAAN lid lijst loge "La Flamboyante" 1844 /1845.
Wijnhandelaar te Dordrecht.
Geb: 27-10-1812 te Rotterdam, overl 8-12-1875 te Dordrecht, z.v. Willem Marius Obreen en Hermina Catharina v/d Spek.
In 1844 heeft de firma Obreen wijnhandel te Dordrecht een vracht van 180 flessen wijn naar Batavia met het fregat "Broedertrouw" rederij leden van loge "La Flamboyante" te Dordrecht.
Lid en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrechts Museum 1842-1857.


(afb. 10 - Choleracommissie uit 1866. Opgericht na een grote uitbraak van cholera te Dordrecht. Met daarop 4 leden die lid waren van loge "Flamboyante". 3e van links Dr. Herman Johannes de Graaff, medisch docter te Dordrecht; 4e van links: Alexander Adriaan Obreen. Zittend: 2e van links Henri Gerard Long Epee. Geheel rechts Simon Zadoks Philipz, Joods banier te Dordrecht. )

241. OLDENBORGH VAN JOAN inw: 1840 /lid nr 224.
Wijnhandelaar /reder te Dordrecht.
Geb: 1807 te Dordrecht, z.v. Johannes van Oldenborgh en Johanna Maria Vijgh.
Trouwt in 1847 te Dordrecht met ELIZABETH G.A. GRAVEN.
Verhuist in 1871 naar Warnsveld.
Lid en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrechts Museum 1842-1857.

242. OLIVIER WILLEM lid lijst loge "La Flamboyante" 1884.
Opzichter Stedebouw te Dordrecht.
Geb: 1827.

243. OLST VAN CHRISTIAAN JOHANNES Inw: 1882.
Koopman /azijnfabrikant te Dordrecht.
Geb: 26-7-1843 te Dordrecht, z.v. Mattheus van Olst en Johanna Bonket.

244. ONDERWATER HENDRI FRANCOIS inw: 1875.
Koopman te Dordrecht.
Geb: 1848 te Dordrecht, z.v. Johannes Pompejus Boudewijn Onderwater en Johanna Henrika Margaretha de Court.
Trouwt op 24-6-1874 te Dordrecht met JEANETTE NICOLIEN ROODENBURG, Geb: 1853, d.v. Nicolaas Roodenburg en 1e vrouw Jeanette Vos.

245. OSSELEN VAN JAN inw: 5-9-1836/mr 2-7-1837/lid nr 194.
Winkelier te Hardinxveld.
Geb: 13-8-1797 te Zwijndrech, z.v. Johannes van Osselen en Johanna Broeling.
Trouwt in 1829 te Hardinxveld met STIJNTJE BAKKER.

246. OUWERKERK VAN IR. LAMBERTUS DIRK inw: 19-6-1881/mr 16-9-1883 / lid nr 652.
Ingenieur te Kinderdijk.
Geb: 1857 te Gorkum.

247. OVERWATER PIETER ARIE inw: 1884.
Rentenier te Dubbeldam.
Geb: 1852.

P.

248. PASTEUR ADRIAAN ANTHONIE lid in 1812 loge "La Flamboyante".
Griffier te Dordrecht.
Geb: 3-1-1781.
Woont in 1830 C 93 boven te Dordrecht.

249. PIEREN TEUNIS JCZ lid lijst loge "La Flamboyante" 1840/1841.
Boekhandelaar te Dordrecht.
Geb: 4-3-1802 te Dordrecht, overl: 29-7-1882 te Dordrecht, z.v. Jacobus Pieren (winkelier te Dordrecht) en Maaike Boon.
Trouwt op 21-4-1824 te Dordrecht met ARETA ELISABETH LEIJENDEKKER, Geb: 1808, d.v. Johannes Leijendekker en Kuyn.

250. PIEREN TEUNIS JR lid lijst loge "La Flamboyante"1862/1863.
Boekhandelaar te Dordrecht.
Geb: te Dordrecht, z.v. Teunis Pieren en Areta Elisabeth Leijendekker.

251. PIERA MR. DAVID lid lijst loge "La Flamboyante" 1840/1841.
Rechter te Dordrecht.
Geb: 1800 te Breda, z.v. Arie Piera en Marie Daniele Perduin.
Trouwt op 19-8- 1840 te Dordrecht met HELENA ANNA V/D ELST, Geb: 27-3-1814 te Dordrecht, d.v. Jacob v/d Elst en Ida Willemina Hordijk.

252. PLOOSTER EVERHARDUS inw: 2-1-1833/mr 1-6-1834 /lid nr 141.
Aannemer te Ameide.
Geb: 19-12-1811 te Ameide.

253. PRAAG VAN DR. ALEXANDER NATHAN inw: 28-1-1898 /lid nr 783.
Joods arts te Dordrecht.
Geb: 7-10-1859 te Gouda.
Vertrekt in 1904 naar Den Haag.

254. PRINS ARIE CZ inw: 30-1-1835 /lid nr 173.
Aannemer van publieke werken / wethouder te Sliedrecht.
Geb: 27-2-1790 te Sliedrecht, overl: 8-2-1860 te Sliedrecht, z.v. Cornelis Prins en Pleuntje van Haaften.
Trouwt op 23-2-1811 te Sliedrecht met CORNELIA DE GROOT, Geb: 16-6-1787 te Sliedrecht, d.v. Leendert de Groot Kornelisz en Martijnje Jans v Wijngaarden.
Hij heeft werken uitgevoerd : havens in België en aanleg Haarlemmermeerpolder.
In 1843 mede oprichter Maçonnieke Sociëteit "Aurora" (loge 1897) te Sliedrecht.

(afb. 15 - Arie Prins Cz, aannemer te Sliedrecht.)

255. PRINS ARIE ARIEZ inw: 23-12-1865 /lid nr 478.
Logement/societeitshouder "De Harmonie" te Sliedrecht.
Geb: 26-3-1827 te Sliedrech, overl: 1895 te Sliedrecht, z.v. Arie Prins Cornelisz (aannemer te Sliedrecht) en Cornelia de Groot Leenderts.
Trouwt op 30-4-1856 te Sliedrecht met JANNA KLAZINA DE JAGER (weduwe van zijn broer Leendert Martinus Prins), Geb: 1820 te Sliedrecht, d.v. Korstiaan de Jager en Marigje v/d Vlies.
Hij werkte eerst mee in het aanemersbedrijf van zijn vader te Sliedrecht.
In 1865 werd hij Logement en Societeitshouder in het Logement en Societeitsgebouw "De Harmonie" te Sliedrecht in welk gebouw vanaf 1843 de Maconnieke Societeit "AURORA" was gevestigd.

256. PRINS ARIE THEODOORZ inw: 6-11-1896/mr 7-5-1898 /lid nr 776.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 23-2-1860 te Sliedrecht, overl:10-3- 1938 te Sliedrecht, z.v. Theodorus Prins Ariez en G.A. de Haan.
Trouwt in ca.1893 met WILLEMINA VISSER, Geb: 1862 te Sliedrecht, overl: 13-12-1938 te Sliedrecht, d.v. Arie Visser en Lena Bons.

257. PRINS CORNELIS ARIEZ inw: 7-2-1838/mr 16-1-1839 /lid nr 208.
Aannemer van publieke werken /dijkopzichter te Sliedrecht.
Geb: 17-9-1811 te Sliedrecht, overl: 1873 te Sliedrecht, z.v. Arie Prins Cz (aannemer) en Cornelia de Groot.
Trouwt 1e x met GERDINA BLOM.
Overl: 12-12-1836 d.v. Gerrit Blom en Annigje van Mourik.
Trouwt 2e x op 19-8-1839 te Sliedrecht met KLASINA DE JAGER.
Geb: 1821 te Sliedrecht, d.v. Korstiaan de Jager en Marigje v/d Vlies.

258. PRINS JAN JOOSTZ inw: 14-10-1850 /lid nr 310.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 6-7-1808 te Sliedrecht, z.v. Joost Prins Bastiaanz en Lena Hartog.
Trouwt op 2-11-1831 te Sliedrecht met JACOBA SCHRAM, Geb: 1808 te Sliedrecht, d.v. Jan Schram en Lena van Rees.

259. PRINS LEENDERT MARTINUS ARIEZ inw: 23-1-1841/mr 26-9-1841 /lid nr 234.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 14-4-1814 te Sliedrecht, overl: 27-1-1854 te Sliedrecht, z.v. Arie Prins Cz (aannemer) en Cornelia de Groot.
Trouwt op 7-4-1842 te Sliedrecht met JANNA KLASINA DE JAGER, Geb: 1820 te Sliedrecht, d.v. Korstiaan de Jager en Marigje v/d Vlies.

(nr. 259 Leendert Martinus Prins Az (1814-1854) Aannemer te Sliedrecht.)

260. PRINS VISSER IR. JACOBUS MARINUS inw: 20-1-1905/mr.19-11-1909 /lid nr 817
Ingenieur te Kinderdijk bij de firma Kloos.
Geb: 3-1-1873 te Sliedrecht, overl: 1917 te Kinderdijk, z.v. Arie Jacob Prins en Woutrina Constantia Visser.
Trouwt te Kinderdijk met MARGARETHA ANTONETTA KLOOS, d.v. Floris Kloos en Antonetta Nelina Coert.

R.

261. RAADT DE GERRIT ADRIANUS lid lijst loge "La Flamboyante" 1844/1845.
Advocaat te Dordrecht 1841-1854. Burgemeester te Dordrecht 1862-1883.
Geb: 20-3-1818 te Barendrecht, overl: 31-12-1883 te Dordrecht, z.v. Plonius Jan de Raadt en Annetje van Barendregt.
Trouwt op 19-5-1842 te Krimpen a/d IJssel met ARIAANTJE JOHANNA HOOGENDIJK. Geb: 2-2-1821 te Krimpen a/d IJssel .
d.v. Gerrit Adriaan Hoogendijk en Wilhelmina Verduin.

262. RAADT DE LEONARDUS APOLLONIUS lid lijst loge "La Flamboyante" 1884.
Notaris te Barendrecht.
Geb: 11-3-1838 te Barendrecht, overl: 1907 te Barendrecht, z.v. Jan Jacob de Raadt.
Trouwt 1e x met JOSINA HELLER.
Trouwt 2e x met HENRIETTE JOHANNE HELLER.

263. RAPPART VAN RIDDER FRANS ALEXANDER lid lijst loge "La Flamboyante" 1862/1863.
Oud secretaris van oorlog te Den Haag
Geb: 24-4-1793 te Utrecht/overl: 19-2-1867 te Utrecht, z.v. Carel Paul George Ridder van Rappart en Maria Anna van der Hoop
Trouwt met EOUDINA LUISA ELISABETH STORM VAN 'S GRAVELANDE.

264. REENEN VAN HENDRIK JACOBUS inw: 1875/ lid nr 610.
Logementhouder te Alblasserdam.
Geb: 25-6-1851 te Vreeswijk.

265. REES MATTHEUS ANNE inw: 1840 /lid nr 228.
Reder/koopman /commissionair te Dordrecht.
Geb: 18-9-1814 te Dordrecht, overl: 9-9-1888 te Breda, z.v. Mattheus Willem Rees en Jacoba v/d Does.
Trouwt op 5-6-1844 te Dordrecht met JOHANNA APOLONIA MAURITZ, Geb: 1811 te Dordrecht, d.v. Gerard Mauritz en Christina Anthonia 't Hooft.
Woont in 1850 aan de Wolwevershaven 332 te Dordrecht.
In 1851 is hij eigenaar van de rederij M.W. Rees te Dordrecht.
Lid en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrechts Museum 1842-1857.

266. RENS JAN CORNELIS lid lijst loge "La Flamboyante" 1840/1841.
Griffier te Dordrecht.
Geb: 1808 te Dordrecht, overl: 13-5-1843 te Dordrecht, z.v. Johannes Franciscus Rens en Jeanne Marie Berg.
Trouwt met ALIDA ELISABETH BERG.

267. REUS DE JOHANNES NICOLAAS inw: 1880.
Koopman te Dordrecht.
Geb: 26-6-1839 te Dordrecht, z.v. Adrianus Reus en Johanna Wilhelmina Hurkman.

268. RIDDER DE MR. WILLEM inw: 1887.
Bankier te Dordrecht.
Geb: 25-1-1854 te Utrecht, z.v. Coenraad Carel Johannes de Ridder en Johanna Maria Kemink.
Trouwt met LINA EUDIA PIERSON, Geb:26-10-1859 Rotterdam, d.v. Allard Pierson en Pauline H.E. Gildemeester.
Komt uit Amsterdam naar Dordrecht, woont in de Prinsestraat.

269. RIEMSDIJK VAN BASTIAAN inw: 1853.
Winkelier te Dordrecht.
Geb: 1-1-1826 te Dordrecht, z.v. Marinus Cornelis van Riemsdijk (ijzerkoper) en Geertrui S. de Visser.
Trouwt met HERMINE VAN SEUREN.

270. RIVIERE V/D PIETER MARIE VICTOR inw: 1856.
Instituteur te Dordrecht.
Geb: 1831 te Utrecht.
Lid en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrechts Museum 1842-1857.

NB.
* begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht 1829-1917 (veld a-b-c-d-e) 
Begraafdatum: 27-01-1894 
Naam : Pierre Mari Victor van de Riviere Leeftijd (in jaren): 62 Veld : b Rij : o No. : 32 
Bron: SA Dordrecht 180-20tm28


271. ROEST JACOB Inw: 1853.
Zakenwaarnemer te Dordrecht.
Geb: 28-9-1815 te Dordrecht, z.v. Anthony Roest en Hendrika Kuyter.

272. ROLLOOS JAN ADRIANUS inw: 1909 /lid nr 827.
Arts te Papendrecht.
Geb: 1869 te IJsselmonde, z.v. Pieter Matthijs Rolloos en Pieternella Francina Cornelia Molenaar.
Trouwt op 17-4-1901 te Dordrecht met JOHANNA CHRISTINA VAN OLST.
d.v. Christiaan van Olst en Johanna Verhoeven.

273. ROMIJN ARNOLDUS inw: 9-2-1858 /lid nr 415.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 57 / Dordrecht.
Geb: 1-5-1830 te Dordrecht, overl: 16-12-1872 te Dordrecht, z.v. Hendrik Romijn en Judith Petronella van Well.
Trouwt op 19-5-1858 te Dordrecht met BARTJE GEERTRUI QUACK, Geb: 1832 te Dordrecht, d.v. Daniel Pieter Quack en Anneke Landmeter.
Woont in 1872 in de Nieuwstraat C 124 te Dordrecht.
In 1858 is hij 1e stuurman op het fregat "Orion" rederij Gebr Blusse te Dordrecht.
In 1863 is hij kapitein op de bark "Jeanette Cornelia" rederij Buys 't Hooft & Deking Dura te Dordrecht.
In 1868 is hij kapitein op de bark "Cornelis Gips" rederij G. van Hoogstraten.

274. ROMIJN HENDRIK lid lijst loge "La Flamboyante" 1840/1841.
Koopman /boekhouder te Dordrecht.
Geb: te Dordrecht, z.v. Pieter Romijn.
Trouwt op 17-5-1804 met TEUNTJE KOREVAAR geb: te Goudriaan, d.v. Jan Korevaar.
Woont in 1830 in Steegoversloot C 1171 te Dordrecht.
In 1837 is hij lid van de directie v/h Zeemanscollege te Dordrecht.

275. ROMIJN PIETER inw: 1835 /lid nr 178.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 15 / Dordrecht.
Geb : 15-9-1807 te Dordrecht, overl: ca. 5-5-1843 op zee a/b van zijn schip het fregat "Ida Willemina" rederij Klerk & Voogd uit Dordrecht, z.v. Hendrik Romijn en Teuntje Korevaar.
Trouwt op 10-1-1838 te Dordrecht met METJE VAN SCHEERS, d.v. Jan v Scheers en Ketting.
In 1839 is hij 1e kapitein van het fregat "Ida Willemina" rederij Klerk & Voogd te Dordrecht.

276. ROODENBURG NICOLAAS inw: 1885.
Koopman te Dordrecht.
Geb: 4-12-1854 te Dordrecht, z.v. Nicolaas Roodenburg en 1e vrouw Jeanette Vos.

277. ROODNAT LEENDERT inw: 5-1-1835 / lid nr 174.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 1788 te Ameide, overl: 1850 te Sliedrecht, z.v. Cornelis Roodnat en Judith Neeltje v/d Heum.
Trouwt op 24-4-1828 te Sliedrecht met TEUNTJE HARTOG, Geb: 1799 te Sliedrecht, d.v. Arie Kors Hartog en Pietje Venis.

278. ROOSENDAAL VAN LEENDERT inw: 27-3-1872 /lid nr 562.
Kapitein der koopvaardij.
Geb: 26-9-1841 te Dordrecht, z.v. Johannes Roosendaal en Eva Foks.
Woont in 1854 in de Schrijverstraat B 151 te Dordrecht.
In 1871 is hij kapitein op de bark "Bastiaan Pot" rederij J.H. von Santen Krimpen a/d Lek.

279. ROOSENDAAL VAN WILLEM inw: 1888.
Bankier te Dordrecht.
Geb: 2-4-1842 te Dordrecht, z.v. Willem Roosendaal en Alida Francina Hackert.

280. ROSKAM JAN WILLEMZ inw: 20-9-1840/mr 24-4-1842/lid nr 242.
Aannemer publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 14-11-1806 te Sliedrecht, overl: 13-9-1856 te Sliedrecht, z.v. Cornelis Roskam en Neeltje Kroon.
Trouwt op 25-1-1826 te Sliedrecht met SIJGJE VOLKER, Geb: 1803 te Sliedrecht, d.v. Philip Volker en Jenneke van Rees.

281. ROSKAM CORNELIS KORS JANZ inw: 2-12-1860/mr 18-10-1874/lid nr 442.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 26-4-1835 te Sliedrecht, overl: 1889 te Sliedrecht, z.v. Jan Roskam en Sijtje Volker.
Trouwt op 24-4-1856 te Sliedrecht met SUSANNA VOLKER.
Geb: 1836 te Sliedrecht, d.v. Leendert Volker en Lena Schram.

282. ROTGANS GERRIT inw: 1-3-1857/lid nr 405.
Kapitein der koopvaardij, /kapiteinsvlag D 45 / Dordrecht.
Geb: 28-6-1814 te Terschelling, overl: 6-4-1869 te Terschelling, z.v. Gerrit Rotgans en Grietje Schaap.
In 1850 is hij kapitein op het fregat "Generaal Baron van Geen" rederij Klerk & Voogd te Dordrecht.

283. RIJCKEN GERHARD FRANSE inw: 24-4-1846 /lid nr 283.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag R 26 / Rotterdam, Geb: 11-3-1814 te Larrelt/Emden/ Duitsland.
Woont te Alblasserdam.
In 1845 is hij kapitein op de bark "Elshout" rederij A.van Hoboken te Rotterdam.
In 1849 is hij kapitein op de bark "Gouverneur Generaal Rochussen" rederij Overzee & co te Rotterdam.

flamboy01a_283_rijken.jpg (15608 bytes) (nr. 283 Gerhard Rijcken Fransz (1814) Kapitein der koopvaardij te Alblasserdam.)

284. RIJSBERGEN VAN CORNELIS CORSTIAAN inw: 1882.
Directeur Gemeente werken te Dordrecht.
Geb: 2-2-1839 te Hoge Zwaluwe.
Trouwt met MARIA WILHELMINA LOUISE COUVEE.
Komt in 1882 uit Harlingen naar Dordrecht.

S.

285. SAARLOOS L. inw: 1879.
Koopman te Dordrecht.
Geb: 1840.
NB.
* adresboek 1879: Saarloos Az., L., Wijk E Singel No. 362, commissionair;
* Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 S
  Leendert Saarloos Geboortejaar 1840  Deel 14 Bladzijde 67 
  Leendert Saarloos Geboortejaar 1884 Deel 14 Bladzijde 67 
  Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 384-431 

286. SALACROUP JOHANNES inw: 1811 /lid nr 17. 
Dansmeester te Dordrecht, broeder servant v/d loge. Geb: 1774 te Dordrecht. Trouwt in 1799 met ELISABETH HELENA VAN DORP uit Suriname.

287. SANDBERG ABRAHAM inw: 1848/lid nr 377.
Reder/zeilmaker te Dordrecht.
Geb: 1810 te Lulea/Zweden, overl 31-1-1873 te Dordrecht, z.v. Anders Sandberg en Anna Ronbeck.
Trouwt in 1836 te Dordrecht met ADRIANA VAN SCHELT, Geb: 17-3-1819 te Dubbeldam, overl 2-6-1880 te Dordrecht.
d.v. Zegert van Schelt en Johanna Wilhelmina Metz.
In 1838 maakt hij als 2e zeilmaker voor een gage van f 32,- per maand een reis naar Batavia aan boord van het fregat "Orion" rederij Blusse van Oud Alblas uit Dordrecht.
In 1849 is hij mede eigenaar van de rederij Sandberg & co te Dordrecht, en een zeilmakerij aan de Binnenwalevest D 175.
In 1865 is hij mede eigenaar van de rederij firma Sandberg & van Herwaarden te Dordrecht.

288. SANDBERG ERIC ROBERT inw: 28-12-1858/lid nr 426.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 61 / Dordrecht.
Geb: 26-11-1834 te Stockholm, overl: 27-5-1879 aan boord van zijn schip het fregat "Adriana" gelegen in de Kalkhaven te Dordrecht.
z.v. Eric Sandberg en Maria Hendrika Landholm.
In 1861 is hij kapitein op de schoener "Triton" rederij Abraham Sandberg te Dordrecht.
In 1871 is hij kapitein op het fregat "Adriana" rederij A, Sandberg & van Herwaarden uit Dordrecht.

289. SANDBERG THOMAS MATHIJS lid lijst loge "La Flamboyante" 1840/1841.
Reder cargadoor/commisionair /officieel vertaler Zweeds /Deens /Luthers.
Geb: 11-1-1808 te Dordrecht, overl: 5-3-1868 te Dordrecht, z.v. George Sandberg en Sebilla Margaretha Sax.
Trouwt op 26-6-1851 te Zevenaar met MARIA ANTONIA VERSTER, Geb: 30-3-1823 te Millingen, d.v. Jean Francois Verster en Maria Antonia van Dam.
Woont in 1865 aan de Hellingen te Dordrecht.
In 1839 is hij mede eigenaar van de rederij Sanberg & co, samen met zijn broer George Sandberg.
Lid en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrechts Museum 1842-1857.

290. SANDE VAN DER HERMAN HENDRIKZ inw: 3-12-1825 /lid nr 104.
Koopman /cargadoor te Dordrecht.
Geb: 14-7-1797 te Dordrecht, overl: 15-12-1844 te Dordrecht, z.v. Hendrik van der Sande Janz en Clara Maria Heringh.
Trouwt op 28-10-1818 te Den Haag met JOHANNA MARIA VERBEEK, Geb: 1796 te Dordrecht, overl: 22-1-1867 te Dordrecht, d.v. Albert Jan Verbeek en Hendrika Telders.
Woont in 1830 Maartensgat A 104. te Dordrecht.
In 1829 is hij aandeelhouder en directeur bij rederij Adolph Blusse van Oud Alblas te Dordrecht van de schepen: fregat "Dordtenaar", fregat "Jacob Cats", voor f 10.000,- in aandelen in het fregat "Isis", voor f 7.000,- in aandelen in het fregat "Admiraal van Heemskerk".
In 1835 is hij mede oprichter en directeur van een rederij van leden van de vrijmetselaars loge "La Flamboyante" te Dordrecht en aandeelhouder van het schip fregat "Broedertrouw"
In 1839 heeft de firma H.v/d Sande een vracht van 20 slijpstenen behakt en behandeld te Dordrecht naar Batavia met het fregat "Broedertrouw" rederij van leden loge "La Flamboyante" te Dordrecht.

291. SANDE VAN DER HENDRIK HERMANZ inw: 1840 /lid nr 230.
Koopman te Dordrecht.
Geb: 24-8-1819 te Dordrecht, z.v. Herman Hendrik v/d Sande en Johanna Maria Verbeek.

292. SANDE VAN DER ALBERT VERBEEK HERMANZ lid lijst loge "La Flamboyante" 1848
Koopman/reder/te Dordrecht.
Geb: 12-7-1821 te Dordrecht, overl: 29-5-1893 te Dordrecht, z.v. Herman v/d Sande en Johanna Maria Verbeek.
Trouwt op 16-5-1849 te Dordrecht met ELISABETH MARIA CORNELIA ROODENBURG, d.v. Leendert Roodenburg en Helena Johanna Hordijk.
Woont in 1850 Wolwevershaven B313 te Dordrecht.
In 1850 is hij eigenaar van een stoomboot rederij te Dordrecht.

293. SANDE VAN DER MR. JILLIS HENDRIKZ lid loge 23-8-1830. /mr. 1835.
Advocaat te Dordrecht.
Geb: 29-7-1807 te Dordrecht, overl: 16-11-1868 te Dordrecht, z.v. Hendrik van der Sande en Anna Margareta van Laren.
In 1835 mede oprichter van een rederij van leden van de vrijmetselaarsloge "La Flamboyante" te Dordrecht en aandeelhouder van het schip fregat "Broedertrouw".

294. SANDER JOHANNES inw: 1902 /lid nr 807.
Luthers predikant te Leerdam.

295. SANTHEUVEL VAN DEN F.J. inw: 1870.
Rentenier te Dordrecht.

296. SAX JACOBUS inw: 1812/ lid nr 26.
Goud en zilversmid te Dordrecht, broeder servant loge "La Flamboyante".
Geb: 31-12-1783 te Dordrecht, z.v. Hendrik Sax en Johanna Verhoeven.
Trouwt in 1826 te Dordrecht met HUIBERDINA BUYTENHEK.

297. SCHAARDENBURG VAN WILLEM Inw: 1870.
Koopman te Dordrecht, in 1895 oud wethouder te Dordrecht, lid prov Staten te Zuid Holland.
Geb: 2-12-1841 te Zwijndrecht. Trouwt met HENDRIKA VAN AMBROSIUS.
Woont aan de Albert Cuypsingel te Dordrecht.

298. SCHADDELEE J inw: 1854 /lid nr 363.
Koopman te Hitsert, in 1884 burgemeester te Hitsert.
Geb: 1813.

299. SCHAFFORDT KOOPS DS. GERRIT JAN inw: 10-3-1911 /lid nr 832.
Predikant Herv Kerk te Sliedrecht.
Geb: 16-2-1872 te Dedemsvaart, z.v. Heiman Koops en Geertrui Sypkens.

300. SCHAGEN VAN GIJSBERT BOELE inw: 1855/lid nr 379.
Predikant Herv Kerk te Nieuw Lekkerland.
Geb: 26-7-1802 te Etten.

301. SCHAGEN VAN PIETER ADRIAAN inw: 1874/lid nr 583.
Boekhouder te Kinderdijk.
Geb: 13-5-1838 te Nieuw Lekkerland, z.v. Gijsbert Boele van Schagen.

302. SCHELTEMA DR PIETER inw: 17-4-1896/mr. 27-5-1898 /lid nr 772.
Arts te Sliedrecht.
Geb: 17-6-1856 te Gouda, overl: 1905 te Sliedrecht.
Trouwt met LOUISE FREDERIKA KOCH.

303. SCHEY WILLEM HENDRIK inw: 24-5-1857/lid nr 408.
In 1857 1e stuurman, in 1863 Kapitein der koopvaardij.
Geb: 10-10-1821 te Borculo.
In 1863 is hij kapitein van de bark "Zephyr" rederij A.v Hoboken te Rotterdam.

304. SCHINKEL VAN KLAAS inw: 22-1-1823/ lid nr 100.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 35 Dordrecht, vlag R 101/ Rotterdam.
Geb: 20-4-1790 te Winschoten, overl: 10-1-1838 te Dordrecht, z.v. Pieter van Schinkel en Leentje Klaasens Keyzer.
Trouwt 1e x met ANNA MENSING V/D BERG, overl: 1821 te Rotterdam.
Trouwt 2e x op 7-5-1823 te Dordrecht met ANNA CATHARINA SCHOTMAN.
Geb: 1803 te Dordrecht, d.v. Jan Schotman (logementhouder ) en Catherina Haverbouts.
In 1828 is hij kapitein op het fregat "Neerlands Koning" rederij A.van Hoboken te Rotterdam
In 1830 is hij kapitein op het fregat "Stad Dordrecht" rederij Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsredeijen te Dordrecht.
In 1835 werd hij verbannen uit loge "La Flamboyante" wegens het schenden van geheimhouding.

305. SCHOTEL JOHANNES CHRISTIAAN GILLISZ inw: 21-9-1829 in loge L'Union Royal te Den Haag, lid van loge "La Flamboyante".
Kunstschilder te Den Haag.
Geb: 1787 te Dordrecht, overl: 21-10-1838 Den Haag .
z.v. Gillis Schotel en Cornelia Herfst.

306. SCHOUTEN HUIBERT lid lijst loge "La Flamboyante" 1840/1841.
Koopman, commissionair te Dordrecht.
Geb: 3-2-1795 te Dordrecht. Trouwt met CLASINA HENDRIKA VAN DUREN, d.v. Nicolaas van Duren en Hendrika v/d Kevie.
Lid en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrechts Museum 1842-1857.

307. SCHOUTEN JAN inw: 2-2-1810 Loge "Het Vrije Geweten" te Breda
In 1812 Oprichter van vrijmetselaarsloge "La Flamboyante" te Dordrecht.
1e Voorzittend Meester van loge "La Flamboyante" tot 1852.
Scheepsbouwmeester /reder/houthandelaar te Dordrecht.
Geb: 5-6-1786 te Dordrecht, overl:13-4-1852 te Dordrecht, z.v. Jan Schouten en Maria Boet.
Ondertrouw op 28-4-1810, trouwt op 27-5-1810 te Dordrecht met ANNA CRANS, Geb: 24-2-1786 te Dordrecht, d.v. Dirk Crans en Maria Pieternella 't Hooft.
Woont in 1830 Hellingen 449, nu De Hoogt nr 14 te Dordrecht.
Op 17 oktober 1818 is hij oprichter van het zeemanscollege "Tot Nut Van Handel en Zeevaart" te Dordrecht.
Van 1818 tot 1837is hij president van het bestuur van het zeemanscollege.
In 1825 is hij mede oprichter en aandeelhouder van de schepen van Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsrederijen.
In 1825 wordt hij genoemd op de lijst van 28 zeer vermogende kooplieden te Dordrecht.
In 1837 koopt hij een deel van "De Munt" te Dordrecht om daar de loge "La Flamboyante" onder te brengen.
In 1840 is hij lid van de Stadsraad te Dordrecht.
Lid en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrecht Museum 1842-1857.

(afb. 12 - Jan Schouten, scheepsbouwmeester te Dordrecht. oprichter van loge "La Flamboyante" te Dordrecht in 1812)

308. SCHOUTEN JAN JR inw: 1853/lid nr 340.
Scheepsbouwmeester/houthandelaar te Dordrecht.
Geb: 27-2-1811 te Dordrecht, z.v. Jan Schouten (scheepsbouwmeester te Dordrecht) en Anna Crans.
Trouwt op 27-8-1835 te Sliedrecht met LOUIZE HAYSE VAN HATTEM, Geb: 18-1-1814 te Sliedrecht, d.v. Gerardus van Hattem (burgemeester te Sliedrecht) en Adriana van Driel.
Hij werkte al jong mee als scheepsbouwmeester op de scheepswerf van zijn vader te Dordrecht.
In 1852 neemt hij na het overlijden van zijn vader de leiding over van de scheepswerf. Zijn broer Arnoldus Jan is mede eigenaar.
In 1853 wordt hij lid van loge "La Flamboyante" na het overlijden van zijn vader.
In 1856 eist zijn broer Arnoldus Jan een deel van zijn erfenis op o.a. van de 2 scheepswerven en 2 houtmolens enz. en krijgt een bedrag van f 40.000,- in een lening.
Op 24-2-1860 bedankt hij als lid van loge "La Flamboyante".
Op 8-9-1860 handelt hij het failissement af van de 2 familie scheepswerven / de 2 houtmolens / het Balkengat /de mastenmakerij en andere bezittingen voor een waarde van f 234.033,67.
In 1862 is hij ingenieur bij het Staatsspoor en woont te Rotterdam.
In 1884 is hij fabrieksdirecteur te Goor.
Lid en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrechts Museum 1842-1857.

309. SCHOUTEN GERARDUS ADRIANUS inw: 1861.
Ambtenaar te Banka Oost Indie.
Geb: 16-8-1840 te Dordrecht, z.v. Jan Schouten jr en Louise Hayse van Hattum.
Trouwt op 19-6-1867 te Rotterdam met CORNELIA JOHANNA GLAVIMANS.
Geb: 5-6-1844 te Rotterdam, overl: 22-10-1899 te Nijmegen, d.v. Cornelis Jan Glavimans.
In 1884 woont hij te Banka Oost Indie.

310. SCHOUTEN ARNOLDUS JAN inw: 1837.
Scheepsbouwmeester /in 1843 Rentenier te Dordrecht.
Geb: 6-11-1815 te Dordrecht, overl: 21-2- 1890 te Nijmegen, z.v. Jan Schouten (scheepsbouwmeester te Dordrecht) en Anna Crans.
Trouwt op 10-6-1840 te Dordrecht met JOHANNA CORNELIA PIETERS, Geb: 1818 te Batavia, overl: te Nijmegen, d.v. Pieter Its Pieters en Cornelia Spaan
In 1837 wordt hij op de leeftijd van 22 jaar lid van loge "La Flamboyante".
Hij werkte niet op de scheepswerf van zijn vader te Dordrecht.
In 1844 is hij Rentenier en aktief binnen de Vrijmetselarij.
Op 10-8-1852 volgt hij zijn vader op als voorzittendmeester van loge "La Flamboyante" te Dordrecht en blijft dit tot 1873.
In 1856 eist hij een deel van zijn erfdeel op o.a.van de 2 scheepswerven en de 2 houtmolens in Dordrecht en hij krijgt een bedrag van f 40.000,-
In 1873 vertrekt hij naar Den Haag.
In 1884 is hij rentenier en woont hij te Nijmegen.
Lid en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrechts Museum 1842-1857.

311. SCHOUTEN JAN A.JZ inw: 5-9-1864/lid nr 465.
Juridisch Student te Leiden/ Advocaat te Amsterdam/Nieuwer Amstel.
Geb: 15-9-1845 te Dordrecht, overl: 10-7-1900 te Nijmegen, z.v. Arnoldus Jan Schouten en Johanna Cornelia Pieters.
Trouwt op 26-9-1882 te Ringerberg/Dtsl met HILDA LUDOVICA ELVIRA DEETZ, Geb: 9-2-1847 te Wezel, overl: 20-8-1933 te Nijmegen, d.v. Friedrich Deetz (directeur ziekenhuis te Wezel) en Emilie Friederika Klonne.
Woont eerst aan de overtoom te Amsterdam, verhuist daarna naar Nieuwer Amstel.
In 1886 verhuisd het gezin naar Nijmegen.
(vader van de bekende wiskundige Jan Arnoldus Schouten (1883-1971) getrouwd met M.N. Backer)

312. SCHRAM ADRIAAN WOUTERZ inw: 27-10-1845/lid nr 277.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 9-8-1807 te Sliedrecht, overl: 1877 te Sliedrecht, z.v. Wouter Schram en Cornelia van Es.
Trouwt op 27-10-1831 te Sliedrecht met ADRIANA SCHRAM.
Geb: 1808 te Sliedrecht, d.v. Kornelis Hendrik Schram en Aletta Schram.

313. SCHRAM JAN LEENDERT PIETERZ inw: 17-12-1873/mr 28-11-1874. Loge "La Charite" te Amsterdam /In 1892 lid loge "La Flamboyante" lid nr 755.
Rentenier te Dordrecht.
Geb: 1844 te Sliedrecht, overl: 1906, z.v. Pieter Wouter Schram en Magdalena van Haaften.
Trouwt op 11-3-1880 te Sliedrecht met JOSINA VAN DER HOEVEN, Geb: 1855 te Sliedrecht, d.v. Cornelis Johannes v/d Hoeven en Christina Nederhouw.

314. SCHWERTZEL FREDERIK JOAN inw: 5-3-1832/mr 1-1-1834/lid nr 138.
Griffier bij het vredegerecht te Sliedrecht.
Geb: 24-2-1791 te Giessendam, overl: 1840 te Sliedrecht, z.v. Wilhelm Schwertzel en Adriana van Houweningen.

315. SERET JACOB ADRIANUS inw: 27-3-1872 /lid nr 563.
Koopman te Sliedrecht.
Geb: 25-1-1849 te Asperen, z.v. Arie Seret en Jeanetta Klazina Donkersloot.
Trouwt op 15-8-1872 te Sliedrecht met ANNIGJE VAN HAAFTEN, d.v. Jan van Haaften en Ariaantje Kivit.

316. SERLE CORNELIS lid lijst loge "La Flamboyante" 1840/1841.
Winkelier te Dordrecht.
Geb: 1806.

317. SINGELS JANUS CORNELIS inw: 1865 /lid nr 473.
Burgemeester te Papendrecht.
Geb: 1814 te Dordrecht, overl: 24-9-1870 te Papendrecht, z.v. Adriaan Singels en Cornelia Ballegooyen.
Trouwt 1e x met MARIA SOPHIA STAM.
Trouwt 2e x met ANNA SOPHIA OOSTERBEEK.

318. SIPKES TOBIAS inw: 7-1-1856/lid nr 390.
In 1856 1e stuurman /1861 Kapitein der koopvaardij.
Geb: 4-10-1826 te Amsterdam, z.v. kapitein Pieter Sipkes en Catharina v/d Wessel.
Woont in 1840 in de Voorstraat C48 te Dordrecht.
In 1856 is hij 1e stuurman te Zierikzee.
In 1861 is hij kapitein op de brik "Constance" rederij Zeilmaker & co te Harlingen.

319. SLOTEMAKER HUIBERT ANTONIE inw: 20-10-1844/mr 13-4-1845/lid nr 270.
Civiel ingenieur te Molenaarsgraaf.
Geb: 11-8-1816 te Molenaarsgraaf.

320. SLOTEMAKER NICOLAAS inw: 5-2-1864/mr 1872 /lid nr 504.
Notaris te Molenaarsgraaf.
Geb: 21-3-1821 te Molenaarsgraaf, overl: te Utrecht.

321. SMIT JAN inw: 20-9-1874/mr. 14-11-1875 /lid nr 588.
Scheepsbouwmeester /Heer van Nieuw Lekkerland.
Geb: 21-3-1837te Ridderkerk, overl: 5-1-1918 te Nieuw Lekkerland, z.v. Jan Smit en Johanna Pot.
Trouwt op 20-2-1857 te Nieuw Lekkerland met JANNETJE JOHANNA SMIT.
Geb: 11-12-1838 te Nieuw Lekkerland, d.v. Leendert Smit en Neeltje Smit.

322. SMIT JAN FRANCOIS inw: 1907/lid nr 823.
Fabrikant te Dordrecht.
Geb: 20-10-1870 te Nieuw Lekkerland, overl: 1943, z.v. Hendrik Smit en Jeanette Francoise Beckman.

323. SMITS DIRK inw: 1813/lid nr 31.
Logementhouder "Hof van Holland" te Dordrecht/broeder servant Loge "La Flamboyante"
Geb: 21-3- 1787 te Dordrecht, overl: 28-1-1835 te Dordrecht, z.v. Cornelis Smits en Adriana Singels.
Trouwt met MARGARETHA DE HAAN.
In 1824 heeft hij een Logement "Hof van Holland" aan het Kromhout te Dordrecht met
14 kamers en betaalt hij f 109,- belasting.

324. SMITS JOHANNES JZ inw: 17-10-1835 loge "La Charite" te Amsterdam.
In 1836 lid loge "La Flamboyante".
Koopman te Papendrecht.
Lid en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrechts Museum 1842-1857.

325. SMITS VAN NIEUWKERK JOHAN ANTHONY inw: 1879.
Secretaris Rentmeester te Dordrecht /Officier in de Orde v/d Eikenkroon.
Geb: 1-10-1820 te Dordrecht, z.v. Jan Janz Smits en Krijntje Maria Roest.
Trouwt met JACOBA PETRONELLA DOROTHEA BOUVY, Geb: 23-1-1820 te Bergen /Noorwegen, d.v.Anthonie Nicolaas Bouvy en Anna Blauw.
Lid en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrechts Museum 1842-1857.

326. SMITS TEUNIS JOHANNES lid lijst loge 1862/1863.
Aannemer te Dordrecht.
Geb: 21-2-1814 te Dordrecht, z.v. Joseph Smits en Anna Marie Pieters.

327. SNEEP ANDRIES inw: 4-1-1843/lid nr 256.
Chirurgijn te Sliedrecht.
Geb: 8-3-1814 te Klundert, overl: 20-12-1847 te Sliedrecht, z.v. Johannes Sneep en Neeltje Kamermans.
Trouwt in 1839 te Breda met JOHANNA MARGARETHA KOESE, Geb: te Zevenbergen.
In 1843 is hij mede oprichter v/d Maconnieke Societeit "Aurora" te Sliedrecht.

328. SON VAN LODEWIJK lid lijst loge "La Flamboyante"1844/1845.
Fabrikant te Dordrecht.
Geb: 11-1-1813 te Gellicum /Limburg.
Vertrekt in 1862 naar Amsterdam.
In 1847 heeft de firma L. van Son te Dordrecht een vracht van vernis en olie naar Batavia met het fregat "Broedertrouw" rederij leden vrijmetselaarsloge "La Flamboyante" te Dordrecht.

329. SPANJE VAN ARIE GIJBERTZ inw: 11-11-1833/lid nr 151.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 17-9-1797 te Sliedrecht, z.v. Gijsbert v Spanje Mz en Marigje v/d Vlies.
Hij trouwt op 27-11-1817 te Sliedrecht met ELISABETH VISSER.
Geb: 1799 te Sliedrecht, d.v. Pieter Visser en Adriana Bos.

330. SPANJE VAN GIJSBERT inw: 5-1-1835 /lid nr 175.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 1814 te Sliedrecht, overl: 21-1-1849 te Sliedrecht.
z.v. Maas van Spanje en Magdalena Seret.
Trouwt met WILHELMINA VAN BALEN.

331. SPIEGELBERG MAX inw: 20-3-1896 /Mr. 3-11-1899 /lid nr 768.
Joods fabrikant te Keulen.
Geb: 24-8-1853 te Salskotten/Dtsl, overl: 16-8-1912 te Keulen, z.v. Simon Mozes Spiegelberg en Julie Hesse.

(nr. 331 Max Spiegelberg (1853-1912) Koopman te Keulen.)

332. SPILL TER JAN HUGO inw: 1885.
Burgemeester van Hendrik Ido Ambacht 1885 tot 1891
Geb: 1850 te Groningen z.v. Jan Hugo ter Spill en Aurelia Gruno
Trouwt op 16-11-1878 te Arnhem met QUIRINA JACOBA JOHANNA DE MAREES VAN SWINDEREN.
Geb: 1843 te Groningen, overl: 1887 te Hendrik Ido Ambacht.
d.v. Wicherd Meynach Marees van Swinderen en Johanna Margaretha van Swinderen.

333. STAM DE JONGE GIJSBERTUS ISAAC inw: 1842/lid nr 238.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 3 in 1841 /vlag D 9 in 1842 /Dordrecht.
Geb: 19-1-1808 te West Zaan, overl: november 1850 aan boord van zijn schip fregat "Osiris".
Trouwt met GIJSBERTA J.BEUSEKAMP, geb: 1809 te Eten.
Woont in 1840 in de Prinsestraat D 127 te Dordrecht.
In 1841 is hij kapitein op het fregat "Broedertrouw" rederij leden loge "La Flamboyante" te Dordrecht.
In 1845 is hij kapitein op het fregat "Osiris" rederij leden loge ,,La Flamboyante ,, te Dordrecht.

334. STAPS JACOBUS JR lid lijst loge "La Flamboyante" 1840/1841.
Koopman te Dordrecht.
Geb: 3-7-1801 te Dordrecht, z.v. Jacobus Staps en Ardyna van Welsenes.

335. STASSE HENDRIK LEONARD inw: 28-12-1858/mr 1865/lid nr 427.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 102 / Dordrecht.
Geb: 23-8-1828 te Hardinxveld, z.v. Paulus Stasse en Adriana v/d Wiel.
Trouwt 1e x 1857 te Dordrecht met SYBILLA VAN HEMERT.
Trouwt 2e x in 1860 te Dordrecht met ADRIANA VAN HEMERT.
Dochters van Arnoldus van Hemert en Trijntje v/d Heuvel.
Trouwt 3e x in 1871 te Dordrecht met JOHANNA BARDINA BONKET. (weduwe van kapitein Matthias van Olst), Geb: 1834 te Dordrecht, d.v. Johannes Bonket en Elizabeth van Pijpen.
Woont in 1872 in de Voorstraat D 58 te Dordrecht.
In 1865 is hij kapitein op de ss"Willem en Clara" rederij Derks uit Dordrecht.

336. STEENBERGEN VAN SCHOTEL JAN CHRISTIAAN lid lijst loge "La Flamboyante" 1848 /lid nr 288.
Chirurgijn te Dordrecht.
Ged: 17-8-1810 te Dordrecht, z.v. Joan Christiaan Schotel en Petronella Elisa van Steenbergen.

337. STEENHOVEN VAN LAURENS JACOBUS J. inw: 1872.
Aannemer te Dordrecht.
Geb:17-10-1842 te Dordrecht, z.v. Henricus Johannes Christiaan van Steenhoven en Johanna Cornelia Bendeler.

338. STOK WILLEM JR inw: 1889.
Architect te Dordrecht.
Geb: 5-12-1865 te Rotterdam, z.v. Willem Stok en Pietronella v/d Wiel.

339. STOOP MR CORNELIS GILLIS OCKER inw: 1811 loge "Het Vrije Geweten" te Breda.
Griffier Vredegerecht te Dordrecht.
Geb: 1-1-1785 te Dordrecht, z.v. Anthony Balthazar Stoop en Josina Theodora Keyzer.
Trouwt met CLARA MARGARETHA V/D POT.
Woont in 1830 Wijnstraat B 214 te Dordrecht.
In 1835 is hij honorair lid zeemanscollege te Dordrecht.
In 1835 is hij aandeelhouder van rederij Adolph Blusse van Oud Alblas te Dordrecht van het fregat "Admiraal van Heemskerk".
In 1835 is hij aandeelhouder fregat "Broedertrouw" rederij leden Loge "La Flamboyante" te Dordrecht.

340. STOOP CORNELIS GILLIS OCKER inw: 1895.
Rentenier te Dordrecht.
Geb: 1857 te Dordrecht.

341. STOOP JACOBUS MATTHEUS inw: 1834 /lid nr 153.
Burgemeester /notaris te Strijen.
Geb: 29-11-1800 te Dordrecht, overl: 1874, z.v. Anthony Balthasar Stoop en Margaretha Johanna Pompe van Meerdervoort.
Trouwt met FIELEMINA MARIA BOGAARD.

342. STOOP JOHANNES ANTONIE inw: 1872 /lid nr 572.
Woont te Dordrecht.
Geb: 14-5-1842 te Strijen, z.v. Jacobus Mattheus Stoop en Fielemina Maria Bogaard.
Trouwt met GEERTRUIDA ADRIANA MARIA VAN STIPRIAAN LUISCUIS.

343. STRAATEN VAN JAQUES JOSEPH inw: 8-10-1882/ Mr. 24-1-1889 /lid nr 670.
Joods rentenier te Dordrecht.
Geb: 2-11-1858 te Dordrecht, overl: 1936 te Den Haag, z.v. Joseph Isak van Straaten en Saartje Zadoks Simons.
Trouwt op 2-9-1884 te Salzkotte/Dtsl met LOUISE SPIEGELBERG, Geb: 1861 te Salskotten/Dtsl, overl: 1924 te Den Haag, d.v. Simon Mozes Spiegelberg (Rentenier) en Julie Hesse.
Woont in 1882 aan de Albert Cuypsingel 59 te Dordrecht.
Vertrekt in 1908 naar Den Haag.

344. STRAATEN VAN JOSEPH ISAK inw: 1-3-1868 /Mr. 16-9-1883/lid nr 522.
Joods koopman te Dordrecht.
Geb: 7-4-1829 te Dordrecht, overl: 17-12-1885 te Dordrecht, z.v. Isak van Straaten Hartogs en Jetje Heymans.
Trouwt op 27-11-1854 te Dordrecht met SAARTJE ZADOKS, Geb: 23-9-1827 te Dordrecht, overl: 7-2-1879 te Dordrecht, d.v. Simon Philip Zadoks en Heyer Heymans.

(nr. 344 Joseph Izak van Straaten (1829-1885) Koopman te Dordrecht.)

345. STRIJ VAN ABRAHAM inw: 13-1-1812 /lid nr 25.
Kunstschilder te Dordrecht.
Geb: 31-12-1753, ged: 1-6-1754 te Dordrecht, overl: 7-3-1826 te Dordrecht, z.v. Leendert Strij (schilder en tekenaar te Dordrecht) en Catharina Smak.

346. STUIT JACOB HENDRIK inw: 10-12-1852/lid nr 328.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 11 / Dordrecht.
Geb: 25-9-1819 te Veendam, z.v. Hendrik Stuit en Geertje Bouten.
Trouwt in 1846 te Dordrecht met JOHANNA WILHELMINA VAN WIJNGAARDEN, Geb: 1822 te Dordrecht, d.v Teunis van Wijngaarden en Johanna Smits.
Woont in 1855 in de Prinsenstraat 211 te Dordrecht.
In 1850 is hij kapitein op de ss "Willem en Clara" rederij Jan Albert Verbeek v/d Sande te Dordrecht.

347. SWETS JAN WOUTERZ inw: 1-1-1834 /mr: 24-8-1835 /lid nr 154.
Aannemer van publieke werken te Hardinxveld.
Geb: 15-7-1793 te Hardinxveld, overl: 28-11-1879 te Hardinxveld, z.v. Wouter Swets en Hendrikje van Pelt.
Trouwt 1e x in 1813 met ELISABETH DE JONG (1785-1831) d.v. Rijk de Jong en Aagje Pijl.
Trouwt 2e x in 1837 met MARIA ELISABETH SCHWERTZEL, d.v. Wilhelm Schwerzel en Adriana P. van Houwelingen.

T.

348. TERGASTEN BRUNO JOHANNES inw: 1848/lid nr 297.
In 1848 2e stuurman der koopvaardij.
Geb: 4-11-1813 te Emden /Dtsl.

349. TERNEDEN JAN LEENDERT inw: 1871 /lid nr 558.
Opzichter 2e klas staats spoorwegen te Kinderdijk.
Geb: 8-1-1839 te Rotterdam, z.v Jan Terneden en Elisabeth van Delft.

350. TETS VAN (REES) CORNELIS OCKER lid lijst "La Flamboyante" 1840/41.
Rentenier te Dordrecht.
Ged: 8-12-1786 te Dordrecht, z.v. Adrianus van Tets en Cornelia Rees.

351. TISSOT VAN PATOT ELARD ALBERT inw: 1880.
Rijksontvanger van Belastingen te Dordrecht.
Geb: 24-9-1832 te Arnhem.
Trouwt met ADRIAANTJE KLEIMAN, Geb: 12-11-1841 te Haamstede.
Woont Buiten Kalkhaven 5 te Dordrecht.
Vertrekt in 1896 naar Den Haag.

352. TUK LEENDERT inw: 13-9-1840/lid nr 229.
In 1840 1e stuurman, in 1840 Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag A 693/325 Amsterdam.
Geb: 7-3-181 te Alblasserdam, z.v. Nicolaas Tuk en Maria Goedhart.
Trouwt in 1841 te Alblasserdam met JANTJE MEINTS RUHAAK, Geb: 1818 te Norden/Dtsl., d.v. Kapitein der koopvaardij Henrich Gerdis Ruhaak en Rukertje Gersets in der Marsch.
In 1844 is hij kapitein op de bark "Thetis" rederij Boissevain te Amsterdam.

flamboy01a_352_tuk.jpg (23952 bytes) (nr. 352 Leendert Tuk 91813) Kapitein der koopvaardij.)

353. TUSSENBROEK OTTO WILLEM PIETER inw: 1877.
Notaris te Dordrecht.
Geb: 1850 te Abcoude /Braambrugge, z.v. Gerrit Jan Anthonius en Johanna Hendrika Klumpkens.
Trouwt op 27-5-1875 te Dordrecht met JOHANNA WILLEMINA SANDBERG, Geb: 1850 te Dordrecht, d.v. Abraham Sandberg (reder te Dordrecht) en Adriana v Schelt.

354. TIJDEMAN MEYNARD FREDERIK inw: 1846 /lid nr 282.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 22 /Dordrecht/ vlag R 206 / Rotterdam.
Geb: 29-5-1815 te Harlingen, overl: 19-3-1852 op zee aan boord van zijn schip bark "Flora" in de Ierse Zee. z.v. Berend Frederik Tijdeman en Laurina Frederika Theresia v/d Pol.
Trouwt te Dordrecht met JOHANNA MARIA ROMSWINKEL, Geb: 1813 te Nieuwkerk.
Woont in 1850 in de Prinsestraat 211 te Dordrecht.
In 1849 is hij kapitein op de bark "Pictura" rederij Sandberg & Brunner & Co te Dordrecht.
In 1851 is hij kapitein op de bark "Flora" rederij George Sandberg te Dordrecht.

355. TIJSSENS DIRK Inw: 1859.
Chirurgijn te Dordrecht.
Geb: 1822 te Dordrecht, z.v. Petrus Sebastiaan Tijssen en Margareth Hoogwaarts.
Trouwt met MARIA LOUIZA KLUTGEN.

V.

356. VARKEVISSER DIRK inw: 24-9-1838/lid nr 212.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 14/ Dordrecht /vlag R 21/ Rotterdam.
Geb: 7-3-1798 te Katwijk, overl: augustus 1846, z.v. Gijsbert Varkevisser en Arendje v/d Holst.
In 1839 is hij kapitein op de bark "Pictura" rederij Sandberg & Brunner & Co uit Dordrecht.

357. VEENENBOS ARIE inw : 5-3-1832/mr 4-12-1835/lid nr 135.
Heel en vroedmeester te Giessendam.
Geb: 1-3-1797 te Vlaardingen, z.v. Jan Veenenbos en Aaltje de Pijl.
Trouwt met MARIA JOHANNA BOUMAN.

358. VELDE V/D ISAAC inw: 1892 /lid nr 754.
Aannemer te Papendrecht.
Geb: 13-5-1836 te Breskens, overl: 4-2-1911 te Papendrecht, z.v. Isaac v/d Velde en E. de Kuyter.
Trouwt met ELISABETH HUISMAN, geb: 24-5-1842 te 's Gravesande, overl 1932 te Papendrecht.
Woont aan de Veerdam B 140 te Papendrecht.

359. VELDEN VAN DER JAN inw: 1888.
Cargadoor te Dordrecht.
Geb: 1842.

360. VISSER ARIE ADRIAAN JANZ inw: 27-12-1840/mr 26-9-1841/lid nr 235
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht. Officier van Eer van" La Flamboyante".
Geb: 9-10-1814 te Sliedrecht, overl: 18-1-1864 te Sliedrecht, z.v. Jan Visser en Kornelia Hofman.
Trouwt op 5-4-1838 te Sliedrecht met LYDIA VAN HAAFTEN, geb: 30-12-1812 te Sliedrecht, overl: 31-1-1891 te Sliedrecht, d.v. Wouter van Haaften en Marigje Korporaal.

361. VISSER (PRINS) ARIE JACOB ARIEZ inw: 1874/lid nr 587.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 27-10-1848 te Sliedrecht, z.v. Arie Visser en Pietertje Hartog.
Trouwt met WOUTRINA CONSTANTIA VISSER, Geb: 3-1-1873 te Sliedrecht.

362. VISSER (PRINS) ARIE PIETERSZ inw: 24-9-1845/mr 17-8-1846/lid nr 275.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 8-1-1821 te Sliedrecht, overl: 28-2- 1880 te Sliedrecht, z.v. Pieter Visser Az en Pleuntje Prins Huiberts.
Trouwt op 14-5-1846 te Sliedrecht PIETJE HARTOG, geb: 13-9-1824 te Sliedrecht, overl: 1883 te Sliedrecht, d.v. Cornelis Hartog en Jaapje Schram.

363. VISSER CORNELIS GIJBERTZ inw: 6-11- 1896/mr 7-5-1898/lid nr 772.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 4-4-1860 te Sliedrecht, overl: 13-3-1906 te Sliedrecht, z.v. Gijsbert Visser en Grietje Boer.
Trouwt op 19-9-1889 te Sliedrecht met NEELTJE MARIA PRINS, Geb: 1866 te Sliedrecht, d.v. Theodorus Prins en Gerardina Adriana de Haan.

flamboy01a_363_visser_gijsbert.jpg (33271 bytes) (nr. 363 Cornelis Visser Gijsbertz (1860-1906) Aannemer te Sliedrecht.)

364. VISSER JAN ARIEZ inw: 11-11-1833 /lid nr 149.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 26-4-1794 te Sliedrecht, overl: 28-11-1843 te Sliedrecht, z.v. Arie Visser Korstiaanz en Jaapje van Haaften Wouters.
Trouwt op 14-3-1813 te Sliedrecht met KORNELIA HOFMAN, geb: 1794 te Sliedrecht, d.v. Arie Hofman Gz en Kaatje Kop.

365. VISSER JORINUS HUIBERT PIETERZ inw: 2-7-1851/mr 9-12-1854/lid nr 316.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 15-4-1830 te Sliedrecht, z.v. Pieter Visser Az en Pleuntje Prins Huiberts.
Trouwt op 24-6-1851 te Sliedrecht met PIETERTJE ROODNAT, geb: 1831 te Sliedrecht, d.v. Leendert Roodnat en Teuntje Hartog.

366. VISSER MATHIJS inw: 15-12-1849 /lid nr 303.
Slijter in wijnen te Sliedrecht, broeder servant maconniek Societeit "Aurora" te Sliedrecht.
Geb: 22-1-1817 te Sliedrecht.

367. VISSER PIETER ARIEZ inw: 5-3-1832/ mr 2-1-1833 /lid nr 137.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht, wethouder te Sliedrecht.
Geb: 12-1-1798 te Sliedrecht, overl: 24-11-1868 te Sliedrecht, z.v. Arie Visser Korstiaanz en Jaapje van Haaften Wouters.
Trouwt op 29-10 1818 te Sliedrecht met PLEUNTJE HUIBERTS PRINS, ged: 18-7-1799 te Sliedrecht, overl: 10-3-1827 te Sliedrecht, d.v. Huibert Prins en Adriana Schram.
Werken uitgevoerd: o a. aanleg van de Haarlemmermeerpolder.
In 1835 is hij aandeelhouder bij de rederij van Adolph Blusse van Oud Alblas te Dordrecht
van de schepen: fregat "Jacob Cats", fregat "Timor", fregat "Oud Alblas", fregat "Orion" en voor f 7.000,- in aandelen in het fregat "Admiraal van Heemskerk".
In 1843 is hij mede oprichter Maçonnieke Sociëteit "Aurora" (in 1897 Loge) te Sliedrecht.

368. VISSER PIETER GIJSBERTZ inw: 15-1-1897/mr 3-11-1899 /lid nr 777.
Koopman in wijn te Sliedrecht.
Geb: 8-2-1865 te Sliedrecht, overl: 1940 te Sliedrecht, z.v. Gijsbert Visser Bastiaanz en Grietje Boer.
Trouwt op 16-7-1891 te Sliedrecht met CHRISTINA VISSER, Geb: 1871 te Sliedrecht.

369. VISSER PIETER inw: 1889 loge "De Drie Kolommen" te Rotterdam.
Lid Loge "La Flamboyante" / nr 729.
Landbouwer te H.I. Ambacht.
Geb: 14-1-1842 te H.I. Ambacht.

370. VISSER WOUTER JOHANNES ARIEZ inw: 22-12-1866/mr 2-11-1869/lid nr 494.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 6-7-1844 te Sliedrecht, overl: 21-3-1891 te Sliedrecht, z.v. Arie Visser en Lydia van Haaften.
Trouwt op 19-12-1867 te Sliedrecht met ALETTE KORNELIA SCHRAM, Geb: 1846 te Sliedrecht, d.v. Adriaan Wouters Schram en Adriana Schram.

371. VLIES V/D GERRIT BLOM inw: 29-11-1874/lid nr 592.
(in 1890 kwam officieel de 2e naam Blom bij de achternaam)
In 1874 is hij logementhouder v/d "De Zwaan" te Giessendam.
In 1893 is hij logementhouder v/d "Merwezicht" te Sliedrecht.
Geb: 27-3-1842 te Giessendam, overl: 1917 te Sliedrecht, z.v. Cornelis v/d Vlies en Sijgje Baan.
Trouwt op 7-10-1869 te Hardinxveld met NEELTJE DE RUYTER, Geb: 14-3-1845 te Hardinxveld, d.v. Dirk de Ruyter en Jannetje de Jong.
In 1893 is hij logement /societeitshouder in het Logementgebouw "Merwezicht", Rivierdijk 456 /buitendijks te Sliedrecht,
Vanaf 1893 werd in het logementengebouw "Merwezicht" de bijeenkomsten van de Maconnieke Societeit "Aurora" gehouden.
(in 1897 werd het de vrijmetselaarsloge "Aurora")

(nr. 371 Gerrit Blom v/d Vlies (1842-1917) logementhouder te Sleidrecht.)

372. VLOTEN VAN EDUARD FRANS inw: 1865
Kassier te Dordrecht.
Geb: 12-11-1843 te Amsterdam.
Trouwt met ANNA CHRISTINA BLUSSE VAN BRAAM, d.v. Pieter Blusse van Braam.
Woont St Jorisweg te Dordrecht.

373. VOGEL DE AART inw: 1835.
Chirurgijn te Dordrecht.
Geb: 15-2-1805 te Dordrecht, overl: 11-4-1883 te Dordrecht, z.v. Cornelis Johannes de Vogel en Adriana Priel.
Trouwt op 7-3-1827 te Dordrecht met JACOBA ROMIJN, Geb: 1804 te Dordrecht, d.v. Balthasar Romijn.
Lid en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrechts Museum 1842-1857.
(afb. 16 - Aart de Vogel, chirurgijn te Dordrecht)

374. VOGEL DE JOHANNES ADAM inw: 22-12-1866/lid nr 299(499?).
1e stuurman der koopvaardij.
Geb: 2-4-1841 te Dordrecht, z.v. Cornelis Johannes de Vogel en Catharina Johanna van Buren.
In 1869 is hij 1e stuurman op de clipper/fregat "Dordrecht II" rederij van Hoogstraten te Dordrecht.

375. VOGELZANG EVERT HENDRIK inw: 12-11-1868/lid nr 529.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 16 / Dordrecht.
Geb: 30-6-1831 te Kampen, overleden 1873 voor de kust van Ameland, vergaan met zijn schip de bark "Whampoa", z.v. Cornelis Vogelenzang en Anna Petronella v/d Veen.
Trouwt op 30-11-1864 te Dordrecht met BASTIAANTJE FRANKER, d.v. Willem Franken en Maria Helena Schouten.
In 1868 is hij kapitein op de schoener "Triton" rederij A. Sandberg & van Herwaarden te Dordrecht.
In 1873 is hij kapitein op de bark "Whampoa" rederij A.Sandberg & van Herwaarden te Dordrecht.

376. VOLKER JAN TIJSZ inw :7-4-1905/ mr 19-11-1909 /lid nr 820.
Aannemer te Dordrecht.
Geb: 5-1-1856 te Sliedrecht, overl: 1920 te Dordrecht.
z.v. Tijs Volker en Pietertje Giltay.

377. VOOGD DE JACOBUS lid lijst loge "La Flamboyante"1840/1841.
Koopman/reder te Dordrecht.
Geb: 1807 te Dordrecht, overl: 1882 te Dordrecht, z.v. Jacobus de Voogd en Neeltje Palestein.
Trouwt op 14-8-1833 te Dordrecht met IDA WILLEMINA HORDIJK, Geb:1809 te Dordrecht, overl:1888 te Dordrecht, d.v. Jacob Hordijk en Agatha van Meeteren.
In 1833 is hij mede eigenaar van de rederij Klerk & Voogd te Dordrecht, samen met Johan Christiaan de Klerk.
Woont in 1850 Wolwevershaven 53 rood te Dordrecht.
Eigenaar van de rederij de Klerk & Voogd opgericht in 1807 te Dordrecht.
Lid en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrechts Museum 1842-1857.

378. VOOGD DE WOUTER JOHANNES inw: 1872.
Koopman/reder te Dordrecht.
Geb: 1848 te Dordrecht, z.v. Jacobus de Voogd en Ida Willemina Hordijk.
Trouwt op 3-8-1876 te Deventer met WILLEMINA FRANCISCA BLOK, Geb: 1854 te Breukelen/Nyenrode, d.v. Gerrit Blok en Jacomina Maria Armstrong.

379. VOS VAN HAGESTEIN ADRIANUS inw: 1840 /lid nr 225.
(In 1850 werd de 2e naam toegevoegd) Koopman te Dordrecht.
Ged: 14-11-1790 te Dordrecht, overl: 24-4-1873 te Dordrecht, z.v. Cornelis Vos en Jannetje de Greef.
Trouwt op 8-9-1819 te Dordrecht met HEILTJE JOHANNA VAN BUUL, d.v. Gerrit van Buul en Katharina van Buul.
Lid en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrechts Museum 1842-1857.

(nr. 379 Adrianus Vos van Hagestein (1790-1873) Koopman te Dordrecht.)

380. VOS VAN HAGESTEIN JOHANNES ADRIANUS inw: 1855 /lid nr 373.
Koopman te Dordrecht.
Geb: 25-6-1831 te Dordrecht, overl: 8-4-1907 te Brussel, z.v. Adrianus de Vos (van Hagestein) en Heiltje J. van Buul.
Trouwt 1e x met HENRIETTE ELISABETH VAN BEVER (gescheiden).
Trouwt 2e x met MARGUERITE MARTHE HAINAUT.

381. VOS CORNELIS inw: 1855.
Chirurgijn te Dordrecht.
Geb: 14-12-1829 te Gouda, overl: 1870, z.v. Petrus Franciscus Vos en Adriana Thomas.
Trouwt op 28-4-1858 te Dordrecht met MARIA DE KONING, Geb: 15-8-1826 te Dordrecht, d.v. Jacob Romijn en Maria Catharina Meertens.

382. VOS JOHANNES WILHELMUS inw: 27-9-1857 /lid nr 411.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 20 /Dordrecht.
Geb: 6-5-1823 te Gouda.
In 1856 is hij kapitein op de bark "Hellevoetsluis" rederij Buys 't Hooft & Deking Dura te Dordrecht.

383. VRIES DE GIJSBERT ISAAK inw: 1854.
Muziekmeester te Dordrecht.
Geb: 7-6-1822 te Nijmegen, overl 2-7-1905 te Dordrecht, z.v. Gijsbert de Vries.
Trouwt met CATHARINA SAMUELS KRETCHIN.
Woont Wijnstraat 101 te Dordrecht.

384. VRIESENDORP CORNELIS ADRIEN HENDRIKZ lid lijst loge "La Flamboyante" 1840/1841
Wijnhandelaar te Dordrecht.
Geb: 1808 te Dordrecht, z.v. Hendrik Vriesendorp en Mathilde van Dorssen.
Trouwt op 25-11-1835 te Dordrecht met ANTONETTA ROODENBURG, Geb: 1815 te Dordrecht, d.v. Leendert Roodenburg en Helena Johanna Hordijk.
Woont aan het Blauwpoortsplein te Dordrecht.
In 1838 heeft de wijnhandel van C. A.Vriesendorp te Dordrecht een vracht van 18 kisten wijn gemerkt met C.A. Vriesendorp met 900 bottels rode wijn naar Batavia met het fregat "Broedertrouw" rederij leden loge "La Flamboyante" te Dordrecht.
Lid en aandeelhouder v/d Verenigign Dordrechts Museum 1842-1857.

(nr. 384 Cornelis Adriaan Vriesendorp (1808) Koopman te Dordrecht.)

385. VRIESENDORP HENRI HENDRIKZ inw: 22-11-1830 /lid nr 122.
Koopman /reder te Dordrecht.
Geb: 1-11-1804 te Dordrecht, overl: 14-12-1864 te Dordrecht, z.v. Hendrik Vriesendorp en Machtilde van Dorsser.
Trouwt met DIEWERTJE HEUMEN VERWEY.
Geb: 1806 te Dordrecht, overl: 1850 te Dordrecht.
In 1835 is hij honorair lid zeemanscollege te Dordrecht.
In 1835 is hij mede oprichter en directeur van een rederij van leden Loge "La Flamboyante" te Dordrecht en aandeelhouder van het fregat "Broedertrouw".
In 1846 is hij enige eigenaar van de FIRMA JACOB VRIESENDORP & ZN rederij en houthandel te Dordrecht.
Lid en aandeelhouder v/d Verenigign Dordrechts Museum 1842-1857.

flamboy01a_385_vriesendorp.jpg (27459 bytes) (nr. 385 Henri Vriesendorp (1804-1864) Reder/koopman te Dordrecht.)
(afb. 13 - Henri Vriesendorp, koopman/reder te Dordrecht)

386. VRIESENDORP JOHANNES NICOLAAS CORNELISZ inw: 23-8-1830/lid nr 121.
Koopman in Hout/ commissionair /kassier /brouwer te Dordrecht.
Geb: 7-7-1804 te Dordrecht, overl: 1855 te Lobith, z.v. Cornelis Vriesendorp en Adriana Cornelia van der Kaa.
Trouwt op 19-9-1826 te Dordrecht met ADRIENNE MADELEINE VAN WAGENINGEN, Geb: 1803 te Dordrecht, d.v. Jacob van Wageningen en Maria v/d Linden.
Woont in 1830 Hooge Nieuwstraat.A 475 te Dordrecht.
In 1825 is hij mede oprichter en aandeelhouder van de schepen van de Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsrederijen.
In 1830 is hij deelgenoot van de firma Jacob Vriesendorp en zonen /mouter en moutmolenaar/bierbrouwer met 4800 vaten per jaar en kassier bij de bank.
In 1835 is hij honorair lid v/d zeemanscollege te Dordrecht.
In 1835 is hij mede oprichter en commissaris van een rederij van leden loge "La Flamboyante" te Dordrecht en aandeelhouder van het fregat "Broedertrouw".

W.

387. WAANDERS VAN BLOEMEN HENRI LOUIS inw: 1842.
Ambtenaar in Oost Indie.
Geb: 1821.

388. WAGENINGEN VAN JACOB DIRKZ lid lijst loge "La Flamboyante" 1840/1841.
Reder /Koopman in ijzer en glas /assuradeur te Dordrecht.
Geb: 1805 te Dordrecht, z.v. Dirk van Wageningen en Anna Maria Petronella Keun.
Trouwt op 25-7-1832 te Dordrecht met CORNELIA AGATHA MARIA PETRONELLA VAN WAGENINGEN, Geb: 1802 te Dordrecht, d.v. Jacob van Wageningen en Maria v/d Linden.
Woont in 1850 aan de Wolwevershaven B 316 te Dordrecht.
In 1840 richt hij de rederij Firma van Wageningen op samen met zijn neef
Florent van Wageningen Jz.
Lid en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrechts Museum 1842-1857.

389. WAGENINGEN VAN JACOB A.C.Z. inw: 23-8-1830 /lid nr 119.
Procureur te Dordrecht.
Geb: 15-9-1805 te Dordrecht, overl: 13-10-1841 te Dordrecht, z.v. Anne Cornelis van Wageningen en Geertrui Johanna Vermande.
Hij is ongehuwd.
Woont in 1830 Houttuinen A 248 te Dordrecht.
In 1835 is hij mede oprichter en commissaris van een rederij van leden loge "La Flamboyante" te Dordrecht en aandeelhouder van het fregat "Broedertrouw".

390. WAGENINGEN VAN FLORENT JZ inw: 22-11-1830.
Reder /koopman in stokvis en traan te Dordrecht.
Geb: 16-2-1806 te Dordrecht, overl: 25-1-1864 te Dordrecht, z.v. Jacob van Wageningen en Maria van der Linden.
Trouwt op 23-4-1834 te Dordrecht met CLASINA ANTONETTA WILHELMINA VRIESENDORP, Geb: 29-7-1810 te Dordrecht, d.v. Cornelis Vriesendorp en Adrianan Cornelia v/d Kaa.
Woont in 1830 Maartensgat A 108 te Dordrecht.
In 1829 is hij aandeelhouder en directeur van de rederij Adolph Blusse van Oud Alblas te Dordrecht en heeft hij voor f 30.000,- in aandelen in het fregat "Admiraal van Heemskerk".
In 1835 is hij honorair lid zeemanscollege te Dordrecht.
In 1835 is hij mede oprichter en directeur van een rederij van leden Loge "La Flamboyante" te Dordrecht en aandeelhouder van het fregat "Broedertrouw".
In 1840 richt hij de rederij firma van Wageningen te Dordrecht op samen met zijn neef Jacob van Wageningen Dirkz.
Lid en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrechts Museum 1842-1857.

391. WAGENINGEN VAN PAULUS in 1812 lid loge "La Flamboyante".
Procureur te Dordrecht.
Geb: 18-2-1778 te Dordrecht, overl: 12-4-1826 te Dordrecht, z.v. Jacob v Wageningen en Anna Cornelia de Bruyn. Ongehuwd.

392. WALL VAN DER PIETER HENDRIK lid lijst loge "La Flamboyante" 1840/1841.
Rechter te Dordrecht.

393. WAL V/D PIETER inw: 22-4-1860 /lid nr 435.
Kantoorbediende te Alblasserdam.
Geb: 1812 te Alblasserdam.

394. WALRAVEN VAN R. inw: 1872/lid nr 580.
Woont in 1872 in de Hoeksewaard.

395. WAPPEROM TEUNIS JANZ inw: 1831 /nr 129.
Aannemer /dijkopzichter te Papendrecht.
Geb: 1783 te Papendrecht, overl: 1843 te Papendrecht, z.v. Jan Wapperom en Trijntje v/d Veer.
Trouwt te Papendrecht met MAAIKE VERMEULEN.

396. WEEL VAN MR JOHANNES KORNELIS inw: 30-10-1875/lid nr 611.
Griffier v/h kantongerecht te Oud Beijerland.
Geb: 5-5-1847 te Oud Beijerland, z.v. Anthony van Weel en Diederica Helena Petronella Schutter.

397. WEGMAN (WIGMAN) GERRIT inw: 5-11-1848 /lid nr 295.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 32 / Dordrecht.
Geb: 27-6-1818 te Oude Schilt, overl: 1860 te Amsterdam.
Trouwt te Dordrecht met MARIA EVERDINA EDDES, Geb: 1829 te Groningen, d.v. Hendrik Eddes en Trijntje Nakken.
Woont in 1854 aan de Nieuwe Haven A 397 te Dordrecht.
In 1850 is hij kapitein op de bark "Sfinx" rederij van Wageningen uit Dordrecht.

398. WEPSTER BARTHELOMEUS MEINDERT inw: 1885.
Onderwijzer te Hendrik Ido Ambacht.
Geb: 1849.
Trouwt met ELISABETH ALIDA LANCEL.

399. WETERING V/D PAUL AZ inw: 18-1-1865/ loge "Willem Frederik Karel" Den Helder.
In 1873 lid loge "La Flamboyante"/lid nr 568.
Aannemer van publieke werken te Sliedrecht.
Geb: 27-7-1841 te Sliedrecht, overl: 20-2- 1918 te Den Haag, z.v. Adriaan v/d Wetering (1801-1853) en Cornelia Maartens de Jong.
Trouwt op 14-6-1866 te Sliedrecht met JANNIGJE VAN HATTUM, Geb: 1843 te Sliedrecht, d.v. Arie van Hattum en Petronella Anna de Jong.
In 1858 gaat hij bij de pas opgerichte firma van aannemer/baggeraar Adriaan Volker werken.
In 1884 geeft hij leiding aan grote werken in Frankrijk in Duinkerken/Calais.
Voor zijn inzet werd hij in Frankrijk benoemd tot Ridder in het Legioen van Eer.
In 1893 verhuisd hij naar Den Haag.

(nr. 399 Paul v/d Wetering Az (1841-1918) Aannemer te Sliedrecht.)

400. WETZELS JAN DAVID inw: 17-4-1896 /lid nr 771.
Ontvanger der Registratie te Sliedrecht.
Geb: 29-6-1857 te Zaltbommel.


(afb. 11 - Debating Club te Sliedrecht uit 1896. Met daarop drie leden die lid waren van Loge "Flamboyante". Staand geheel rechts Jan David Wetzels, ontvanger der registratie te Sliedrecht. Zittend 1e links Jaco Vincent Disselkoen, onderwijzer te Sliedrecht. Zittend geheel rechts Dr. Pieter Scheltema, arts te Sleidrecht.)


401. WIEBES BAREND MARINUS inw: 1882 /lid nr 672.
Koopman te Oud Beijerland.
Geb: 19-1-1842 te Oud Beijerland, z.v. Jillis Wiebes en Pietertje Cornelia van Laar.

402. WINTER JOHANNES MICHAEL inw: 1-12-1839 /lid nr 222.
1n 1839 1e stuurman /in 1840 Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag R 163/ Rotterdam.
Geb: 7-11-1807 te Amsterdam, overl: 1857 te ?
In 1840 is hij 1e kapitein op het fregat "Generaal Chasse" rederij Hudig & Blokhuizen te Rotterdam.

403. WITT DE BOUDEWIJN Inw: 1856.
Makelaar te Dordrecht.
Geb: 23-1-1817 te Dordrecht, z.v. Nicolaas Boudewijns de Witt en Catharina Visser.

404. WOERKOM VAN JOHANNES PIETER inw: 1876.
Onderwijzer te Grote Lindt.
Geb: 1844 te Grote Linst, z.v. Willem van Woerkom en Geertrui Lankhout.
Trouwt op 9-7-1869 te Heerjansdam met THERESIA MARIA IDA DONKERSLOOT, Geb: 1822 te Heerjansdam, d.v. Jacobus Donkersloot en Maria Stam.

405. WOLFFSOHN DAVID inw: 1892 /lid nr 749.
Joodse koopman te Keulen.
Geb: 1854 Dorian/Rusland, overl: 18-9-1914 te Homburg/Duitsland.
President der Zionistische beweging na Herzl's dood in 1905 en stichter der Joodsche Kolonisten Bank.

406. WIJLAND VAN BARTEL PIETERS inw: 17-8-1833 loge "St John the Baptist Lodge 83" te Plymouth. In 1843 lid loge "La Flamboyante" /lid nr 240.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 8 Dordrecht/ vlag A 535/ Amsterdam.
Geb: 13-3-1806 te Appingedam, overl: 30-12-1866 te Dordrecht, z.v. Pieter van Wijland en Annigje Bartels.
Trouwt op 10-6-1840 te Dordrecht met CHRISTINA VLIEGENTHART.
Geb: 25-7-1814 te Dordrecht, d.v. Martinus Vliegenthart (korenmolenaar aan de Kalkhaven te Dordrecht) en Johanna Kruys.
Woont in 1866 aan de Hoogt E 404 te Dordrecht.
In 1842 is hij kapitein op het fregat "Generaal Baron van Geen" rederij de Klerk & Voogd te Dordrecht.
In 1850 is hij kapitein van het fregat "Ida Wilhelmina" rederij de Klerk & Voogd te Dordrecht.

(nr. 406 Bartel Pieters van Wijland (1806-1866) Kapitein der koopvaardij.)

407. WIJN DE KASPER SIMON lid lijst 1889
Postdirecteur te Zwijndrecht.
Geb: 24-11-1845 te Clinge, z.v. Pieter Willem de Wijn en Cornelia Retterinck.
Trouwt met ANNA CATRIENA DIDERICA GOOLEN.

408. WIJNGAARDEN VAN ARIE GERRITZ inw: 11-11-1833 /lid nr 152,
Aannemer te Sliedrecht.
Geb: 12-2-1803, overl:1848. z.v. Gerrit van Wijngaarden en Wantje de Jong.

409. WIJNGAARDEN VAN WILLEM TEUNISZ inw: 1852 /lid nr 323.
Stads Opzichter waterwerken te Dordrecht.
Geb: 18-10-1814, z.v. Teunis van Wijngaarden en Johanna Wilhelmina Smits.
Trouwt in 1858 met CHRISTINA JOHANNA MINNINGH.

410. WIJNGAARDEN VAN/ REES VAN WILLEM inw: 21-3-1861/lid nr 449.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 106 /Dordrecht.
Geb: 3-9-1827 te Terschelling, overl: 9-6-1868 te Buenos Aires aan boord van zijn schip de brik "Sliedrecht" rederij Gebr Goedkoop te Amsterdam, z.v. Dirk Willems van Wijngaarden en Tetje Johanna Mink.
Trouwt met ANNA VAN DER KLOET.
Woont in 1868 te Dordrecht.
In 1855 is hij 1e stuurman op de clipper/fregat "Kosmopoliet I" rederij Gebr Blusse te Dordrecht.
In 1868 is hij kapitein op de brik "Sliedrecht" rederij Gebr Goedkoop te Amsterdam.

411. WIJNHOFF JOHANNES inw: 1811/lid nr 18.
Deurwaarder te Dordrecht, broeder servant van de loge "La Flamboyante".
Geb: 1773 te Dordrecht.
Ondertrouwt op 17-10-1799 te Dordrecht met Geertrui v/d Wulp.

412. WIJNOLDY THEODOOR JOHAN DANIELS Inw:18-9-1884 te Alkmaar. In 1889 lid loge "La Flamboyante" /nr 728.
Geb: 15-2-1860 te Warnsveld. z.v. Eduard Daniel en Jacoba Maria Wynoldy.

Z.

413. ZADOKS ISAK SIMONZ inw: 17-9-1866/mr. 24-8-1889 /lid nr 493.
Joods bankier te Dordrecht.
Geb: 28-12-1841 te Dordrecht, overl: 14-4- 1894 te Dordrecht, z.v. Simon Philip Zadoks en Heyer Heymans.
Trouwt op 8-8-1867 te Dordrecht met SARA KEYSER, Geb: 28-2-1842 te Amsterdam, overl: 13-5-1933 te Den Haag, d.v. Joseph Mozes Keyser en Judith van Weenen.

414. ZADOKS JOSEPH SIMONZ inw: 22-12-1866 /lid nr 495.
Joods bankier te Dordrecht.
Geb: 18-3-1837 te Dordrecht, overl: na 1880 te Amsterdam, z.v. Simon Philip Zadoks en Heyer Heymans.
Trouwt met MARIANA KEYSER, Geb: 22-7-1840 te Amsterdam, overl: 23-4-1875 te Dordrecht, d.v. Joseph Mozes Keyzer en Judith van Weenen.
Vertrekt in 1880 naar Amsterdam.

415. ZADOKS PHILIP SIMONZ inw: 30-10-1853/Mr. 1-10-1854 /lid nr 341.
Joods bankier te Dordrecht.
Geb: 30-8-1830 te Dordrecht, overl: 18-4-1902 te Parijs, z.v. Simon Philips Zadoks Philips en Heyer Heymans.
Trouwt 1e x op 2-9-1857 te Dordrecht met SARA LEVIE LOB, Geb: 1830 te Keulen, overl: 14-10-1859 te Dordrecht.
Trouwt 2e x op 26-9-1861 te Dordrecht met CAROLINE LEVIE LOB, Geb: 6-1-1833 te Keulen, overl: na 1891.
Beide dochters van Abraham Levie Lob (bankier te Keulen) en Eva Herz.

416. ZADOKS SIMON PHILIPZ.. inw: 1-4-1834 te Gouda.
In 1855 lid loge "La Flamboyante" / lid nr 369.
Joods bankier/koopman te Dordrecht.
Geb: 18-7-1803 te Dordrecht, overl: 1879 te Dordrecht, z.v. Philip Abraham Zadoks en Sara Levie Meyer.
Trouwt op 2-5-1827 te Dordrecht met HEYER HEYMANS.
Geb:1802 te Dordrecht, overl: 1878 te Dordrecht, d.v. Mozes Heymans en Saartje Boelens.
Lid en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrechts Museum 1842-1857.

(nr. 416 Simon Philips Zadoks (1803-1879) Bankier te Dordrecht.)


(afb. 10 - Choleracommissie uit 1866. Opgericht na een grote uitbraak van cholera te Dordrecht. Met daarop 4 leden die lid waren van loge "Flamboyante". 3e van links Dr. Herman Johannes de Graaff, medisch docter te Dordrecht; 4e van links: Alexander Adriaan Obreen. Zittend: 2e van links Henri Gerard Long Epee. Geheel rechts Simon Zadoks Philipz, Joods banier te Dordrecht. )

417. ZADOKS SIMON PHILIPS Jr inw: 11-9- 1881/ lid nr 654.
Joods rentenier te Dordrecht.
Geb: 13-11-1858 te Dordrecht, z.v. Philip Simon Zadoks en Sara Levie Lob.
Vertrekt na 1881 naar Amsterdam.

418. ZAHN JACOB inw: 1840/lid nr 232.
Boekhouder te Dordrecht.
Geb: 14-6-1790 te Dordrecht, overl: 1851, z.v. Johan Bartold Zahn en Everdina Louwen.
Lid en aandeelhouder v/d Vereniging Dordrechts Museum 1842-1857.

419. ZANTEN VAN ARIE inw: 23-12-1865/lid nr 480.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag vlag D 100 / Dordrecht.
Geb: 16-12-1830 te Maassluis, z.v. Nicolaas van Zanten en Pietertje Groenwegen.
Trouwt met HELENA DE HEER, Geb: 1831 te Hellevoetsluis.
Woont in 1873 in de Vriesestraat D 1039 te Dordrecht.
In 1856 is hij kapitein op de brik "Concordia" rederij Gerard Mauritz uit Dordrecht.

420. ZANTEN VAN WILLEM MATTHIJS HUIBERT inw: 1890.
Vleeshouwer te Dordrecht.
Geb: 1845 te Dordrecht, z.v. Huibert van Zanten en Cornelia Johanna Hack.
Trouwt op 26-4-1871 te Dordrecht met JENNEKE JACOBA MORKS.
Geb: 1850 te Dordrecht, d.v. Jacob Morks en Klasina van Hulst.

421. ZILVERRUPEL DR.J.H. inw: 1861.
Medisch docter te Dordrecht.
Geb: 1834.
NB.
* Jan Hendrik Zilver Rupe, geb. Amsterdam 1834, zoon van Jan Gijsbert Zilver Rupe en Cornelia Scheerer, tr. Dordrecht 15-7-1863 Ida Willemina Piera, geb. Dordrecht 1843, dochter van David Piera en Helena Anna van der Elst.
* adresboek 1865: Zilver Rupe J.H. Wijk C Steegoversloot No. 1183 med. chir. et art. obst. doctor;
* Bevallen 1/3 Julij. I.W. Zilver Rupe-Piera, dochter, E588; [Dordrechtsche courant 05-07-1866]
* overleden: Ida Willemina Piera geh. met J.H. Zilver Rupe, 24 jaar, B142, overl. 20-12-1867; [Dordrechtsche courant, 28-12-1867]
* adresboek 1868: Zilver Rupe J.H. Wijk B Wijnstraat No. 142 med. chir. et art. obst. doctor;

* Hoofdbewoners in register inkwartiering ca 1842-1866 (wijk A-B-C-D-E/MW) 
  Naam : J.H. Zilver Rupe Woonplaats : Wijnstraat B142 geh. Beroep : Med. Doctor  Eigen of huur : huur 
  Regel doorgestreept (of niet) : doorgestreept Bron : SAD 6-7283 
  +
  Naam : J.H. Zilver Rupe Woonplaats : Steegoversloot C1183a geh. Beroep : med. doctor 
  Regel doorgestreept (of niet) : niet doorgestreept Bron : SAD 6-7284 


422. ZUYLEN VAN J. inw: 1884.
Klerk te Dordrecht.

423. ZUIDEMA EDO HENDRIK inw: 9-2-1858/lid nr 416.
Kapitein der koopvaardij, kapiteinsvlag D 94 / Dordrecht.
Geb: 7-5-1828 te Muiden.
In 1855 is hij kapitein op de brigantijn "Eensgezindheid" rederij van Oldenborgh uit Dordrecht.
In 1874 is hij kapitein op de ss "Rotterdam" Kon Ned Stoomvaartmij te Amsterdam.
 

CHRONOLOGISCH INWIJDINGEN LEDEN (1812-1910)

inw: 1794 Loge "L'Union Fraternelle" te Dordrecht. MAURITZ GERARD ELIASZ
inw: 1808 te Frankrijk. BRONS ABRAHAM 
inw: 1809 loge "La Parfaite" te Den Haag. DAVIDSON JACOB 
inw: 02-02-1810 Loge "Het Vrije Geweten" te Breda. KIST ANTHONY
inw: 02-02-1810 Loge "Het Vrije Geweten" te Breda. SCHOUTEN JAN
inw: 1811 loge "Het Vrije Geweten" te Breda. STOOP MR CORNELIS GILLIS OCKER 
inw: 1811 / lid nr 17. SALACROUP JOHANNES 
inw: 1811 / lid nr 18. WIJNHOFF JOHANNES
lid Loge 1812. ARMSTRONG JACOB HOOGWERFF 
lid Loge 1812. CRANS Mr JACOB 
lid Loge 1812. BAUDUIN FRANCISCUS DOMINICUS ANDREAS 
lid Loge 1812. HOLLE MR. JOHAN(JAN) HERMAN
lid Loge 1812. PASTEUR ADRIAAN ANTHONIE
lid Loge 1812. WAGENINGEN VAN PAULUS

inw: 13-01-1812 / lid nr 25. STRIJ VAN ABRAHAM
inw: 1812 / lid nr 26. SAX JACOBUS
inw: 1812 / lid nr 27. DAM VAN JACOB ANTHONY 
inw: 1813 / lid nr 31. SMITS DIRK
inw: 1812 / lid nr 32. BOS CAREL 
inw: 1813 / lid nr 49. HAAFTEN VAN JOHANNES
lid Loge 1814 / lid nr 52. HOLLE HENDRIK
lid Loge 1814 / lid nr 54. BOONEN ELIAS
inw: 16-11-1816 / lid nr 64. BOOGAARD CORNELIS
inw: 16-11-1816 / lid nr 65. HOLLERT JOHANNES ARTUS
inw: 16-11-1816 / lid nr 66. KOLLAERT DR.CORNELIS
inw: 16-11-1816 / lid nr 67. DRIEL VAN JAN JANZ
inw: 1817 / lid nr 79. KONING DE WILLEM PIETERZ
inw: 1817 / lid nr 81. BLUSSE VAN ZUIDLAND PIETER
inw: 11-02-1818 / lid nr 84. KROON JAN
inw: 11-02-1818 loge "Roi de Rome" te Den Haag. GROOT DE THEODORUS
inw: 1820 / lid nr 23. ISING JAN HENDRIK
inw: 22-01-1823 / lid nr 100. SCHINKEL VAN KLAAS
inw: 03-12-1825 / lid nr 103. BUYS 'T HOOFT JACOB 
inw: 03-12-1825 / lid nr 104. SANDE VAN DER HERMAN HENDRIKZ
inw: 03-12-1825 / lid nr 105. KOOGH V/D HENDRIK
inw: 1825 / lid nr 106. BRAND BENJAMIN
inw: 23-08-1830 / lid nr 119. WAGENINGEN VAN JACOB A.C.Z.
inw: 23-08-1830 / lid nr 121. VRIESENDORP JOHANNES NICOLAAS CORNELISZ
inw: 22-11-1830 / lid nr 122. VRIESENDORP HENRI HENDRIKZ
inw: 22-11-1830. WAGENINGEN VAN FLORENT JZ
inw: 1831 / nr 129. WAPPEROM TEUNIS JANZ
inw: 05-03-1832 / lid nr 135. VEENENBOS ARIE
inw: 05-03-1825 / lid nr 136. LANGEVELD PAULUS KLAASZ
inw: 04-01-1826 / lid nr 10. DRIEL VAN ARIE LODEWIJKZ
inw: 21-09-1829 in loge L'Union Royal te Den Haag, lid van loge "La Flamboyante". SCHOTEL JOHANNES CHRISTIAAN GILLISZ
lid loge 23-8-1830. SANDE VAN DER MR. JILLIS HENDRIKZ
inw: 05-03-1832 / lid nr 137. VISSER PIETER ARIEZ
inw: 05-03-1832 / lid nr 138 SCHWERTZEL FREDERIK JOAN
inw: 22-11-1833 / lid nr 139. MAURITZ JACOB GERARDZ
inw: 1830 / lid nr 125. DRIEL VAN JAN ADRIANUS
inw: 13-12-1831 / bedankt in 1843/lid nr 132. HOOGENDOORN GIEL
inw: 13-12-1831 / lid nr 133. HANEGRAAFF JOHANNES WOUTERZ
inw: 05-03-1832 / lid nr 134. BLOKLAND ARIE JANZ
inw: 02-01-1833 / lid nr 140. JONCHEERE DE CORNELIS JOHAN JACOB JOHANZ 
inw: 02-01-1833 / lid nr 141. PLOOSTER EVERHARDUS
inw: 11-11-1833 / lid nr 149. VISSER JAN ARIEZ
lid Loge 11-11-1833 / lid nr 150. HARTOG CORNELIS ARIEZ
inw: 11-11-1833 / lid nr 151. SPANJE VAN ARIE GIJBERTZ
inw: 11-11-1833 / lid nr 152 WIJNGAARDEN VAN ARIE GERRITZ
inw: 1834. EVERA MR. JACOB
inw: 1-4-1834 te Gouda. ZADOKS SIMON PHILIPZ.
inw: 1834 / lid nr 153. STOOP JACOBUS MATTHEUS
inw: 01-01-1834 / lid nr 154. SWETS JAN WOUTERZ
inw: 22-01-1835 / lid nr 155. HAZEWINKEL JACOB HENDRIKS
inw: 03-11-1834 / lid nr 158. JANSEN JEAN LOUIS
inw: 30-01-1835 / lid nr 173. PRINS ARIE CZ
inw: 05-01-1835 / lid nr 174. ROODNAT LEENDERT
inw: 05-01-1835 / lid nr 175. SPANJE VAN GIJSBERT
inw: 1835 / lid nr 178. ROMIJN PIETER
inw: 1835. VOGEL DE AART
inw: 17-10-1835 loge "La Charite" te Amsterdam. SMITS JOHANNES JZ
inw: 19-01-1836 / lid nr 188. GOUDRIAAN ARIE JOHZ 
inw: 05-09-1836 / lid nr 194. OSSELEN VAN JAN
inw: 05-09-1836 / lid nr 195. DIJK VAN TEUNIS
inw: 1837. SCHOUTEN ARNOLDUS JAN
Inw: 1837 /lid nr 198. HIRSCH VAN SAMUEL
inw: 07-02-1838 / lid nr 208. PRINS CORNELIS ARIEZ
inw: 27-12-1838 / lid nr 213. CRANS GOVERT
inw: 1838 te Corvez/Fr. DERKS WILLEM BALTHAZAR
inw: 24-09-1838 / lid nr 211. LIMMEN VAN CORNELIS
inw: 24-09-1838 / lid nr 212. VARKEVISSER DIRK
inw: 1839 / lid nr 214. BROUWER NANNE HARMS 
inw: 1839 / lid nr 215. GUYT FLORIS
inw: 01-12-1839 / lid nr 221. KLEY PIETER
inw: 01-12-1839 / lid nr 222. WINTER JOHANNES MICHAEL
inw: 01-12-1839 / lid nr 223. MENKMAN WILLEM RUDOLPH
lid lijst 1840/1841. DURA VAN CASPER
lid lijst 1840/1841. ANDRE JAN JACOB 
lid lijst 1840/1841. BLOEMEN WAANDERS VAN HENRI LOUIS
lid lijst 1840/1841. BOONEN JAN PIETER MARIE
lid lijst 1840/1841. DORSSER VAN CORNELIS.WILLEM OTTO lid 
lid lijst 1840/1841. HECK VAN AREND
lid lijst 1840/1841. HOFF VAN 'T JACOB.MARINUS.
lid lijst 1840/1841. HORDIJK JACOB
lid lijst 1840/1841. HORST VAN DER PAULUS JOHANNES
lid lijst 1840/1841. HOUTRIJVE VAN JOHANNES.
lid lijst 1840/1841. JONCHEERE DE JOHAN PIETER NICOLAASZ
lid lijst 1840/1841. KLERK DE WILLEM
lid lijst 1840/1841. LIMMEN VAN HERMAN
lid lijst 1840/1841. MAARSEVEEN VAN JOHANNES CORNELIS
lid lijst 1840/1841. MAURITZ ELIAS GERARDZ
lid lijst 1840/1841. NOORDA VAN DER SIMON HENDRIK
lid lijst 1840/1841. PIEREN TEUNIS JCZ
lid lijst 1840/1841. PIERA MR. DAVID
lid lijst 1840/1841. RENS JAN CORNELIS
lid lijst 1840/1841. ROMIJN HENDRIK
lid lijst 1840/1841. SANDBERG THOMAS MATHIJS
lid lijst 1840/1841. SCHOUTEN HUIBERT 
lid lijst 1840/1841. SERLE CORNELIS 
lid lijst 1840/1841. STAPS JACOBUS JR
lid lijst 1840/1841. TETS VAN (REES) CORNELIS OCKER
lid lijst 1840/1841. VOOGD DE JACOBUS
lid lijst 1840/1841. VRIESENDORP CORNELIS ADRIEN HENDRIKZ
lid lijst 1840/1841. WAGENINGEN VAN JACOB DIRKZ
lid lijst 1840/1841. WALL VAN DER PIETER HENDRIK
inw: 1840 / lid nr 224. OLDENBORGH VAN JOAN
inw: 1840 / lid nr 225. VOS VAN HAGESTEIN ADRIANUS
inw: 1840. GOUDOEVER (VAN) DE JONGH JOHANNES 
inw: 1840. HERWAARDEN VAN JAN WOLTER
inw: 1840. MAURITZ HENDRIK GERARDZ 
inw: 1840 / lid nr 228. REES MATTHEUS ANNE
inw: 13-09-1840 / lid nr 229. TUK LEENDERT
inw: 1840 /lid nr 230. SANDE VAN DER HENDRIK HERMANZ
inw: 23-01-1841 / lid nr 231. DEKKER ARIE GERRITZ
inw: 1840 / lid nr 232. ZAHN JACOB
inw: 23-01-1841 / lid nr 233. KALIS WOUTER JANZ
inw: 23-01-1841 / lid nr 234. PRINS LEENDERT MARTINUS ARIEZ
inw: 27-12-1840 / lid nr 235. VISSER ARIE ADRIAAN JANZ
inw: 27-12-1840 / lid nr 236. HOFMAN AART ARIEZ
inw: 1842 / lid nr 238. STAM DE JONGE GIJSBERTUS ISAAC
inw: 17-8-1833 loge "St John the Baptist Lodge 83" te Plymouth. In 1843 lid loge "La Flamboyante" /lid nr 240. WIJLAND VAN BARTEL PIETERS
inw: 20-09-1841 / lid nr 241. GROENEVELD CADEE EVERT
inw: 20-09-1840 / lid nr 242. ROSKAM JAN WILLEMZ
inw: 20-09-1841 / lid nr 243. LUYT JAN JACOBZ
inw: 1842 / lid nr 251. KUNST JAN GERRITS
inw: 1842. WAANDERS VAN BLOEMEN HENRI LOUIS
inw: 04-01-1843 / lid nr 256. SNEEP ANDRIES
inw: 1843 / lid nr 258. MUGGE JAN HARMS
inw: 25-01-1843 / lid nr 259 HODENPIJL DR. FRANCOIS MARIE THEODORUS G.
lid lijst 1844/1845. HORDIJK DIRK WILHELMUS
lid lijst 1844/1845. JONCHEERE DE JOHAN PIETER Jr.
lid lijst 1844/1845. OBREEN ALEXANDER ADRIAAN
lid lijst 1844/1845. RAADT DE GERRIT ADRIANUS
lid lijst 1844/1845. SON VAN LODEWIJK
inw: 20-10-1844 / lid nr 270. SLOTEMAKER HUIBERT ANTONIE
inw: 20-10-1844 / lid nr 271 GRUYTER DE ARIE
inw: 1845 Loge "l'Essence de la Paix" te Bordeaux /Fr. KLEINDIJK WIBBE WIERTZ
inw: 14-01-1845 / lid nr 272 GILTAY JAN DINGEMANZ
inw: 24-09-1845 / lid nr 275. VISSER (PRINS) ARIE PIETERSZ
inw: 24-09-1845 / lid nr 276. LANGEVELD PIETER PAULUSZ
inw: 27-10-1845 / lid nr 277. SCHRAM ADRIAAN WOUTERZ
inw: 28-12-1845 / lid nr 279 BLOKLAND JAN WILLEM ARIEZ.
inw: 1845 / lid nr 280. LOS JOHANNES
inw: 24-04-1846 / lid nr 281. CRAMER WILLEM HENDRIK
inw: 1846 / lid nr 282. TIJDEMAN MEYNARD FREDERIK
inw: 24-04-1846 / lid nr 283. RIJCKEN GERHARD FRANSE
lid lijst loge "La Flamboyante" 1848 / lid nr 288. STEENBERGEN VAN SCHOTEL JAN CHRISTIAAN
lid lijst loge "La Flamboyante" 1848. KAT DE CORNELIS PETRUS 
lid lijst loge "La Flamboyante" 1848. MOLENAAR G.J.
lid lijst loge "La Flamboyante" 1848. SANDE VAN DER ALBERT VERBEEK HERMANZ
inw: 17-12-1847 / lid nr 292. HAAFTEN VAN ADRIANUS WOUTERZ 
inw: 05-11-1848 /lid nr 295. WEGMAN (WIGMAN) GERRIT
inw: 1848 / lid nr 377. SANDBERG ABRAHAM
inw: 1849 / lid nr 294. DONKERSLOOT DR. NICOLAAS BERNHARD
inw: 05-11-1848 / lid nr 296. KLEYNENBURG PIETER ABRAHAM
inw: 1848 / lid nr 297. TERGASTEN BRUNO JOHANNES
inw: 05-11-1848 / lid nr 298. HARTOG PIETER CORNELISZ
inw: 15-12-1848 / lid nr 299. MIJNLIEFF JAN ARIE
inw: 23-01-1849 Loge "De 3 Kolommen" te Rotterdam. IMMINK DAVID LAURENTIUS
inw: 15-12-1849 / lid nr 303. VISSER MATHIJS
inw: 15-11-1849 / lid nr 304. KONING JOHANNES CORNELIS
inw: 24-06-1849 / lid nr 305. BOUWMEESTER CORNELIS CAREL 
inw: 31-08-1849 / lid nr 307. HEEMSTEDE OBELT VAN CORNELIS
inw: 26-12-1849 / lid nr 308. NOUHUYS VAN ADRIANUS JOHANNES
inw: 25-02-1850 Loge "De Drie Kolommen" te Rotterdam. CARLEBUR FRANCOIS
inw: 1850 / lid nr 300. HOOGENDIJK WILLEM CORNELIS CZ
inw: 14-10-1850 / lid nr 310. PRINS JAN JOOSTZ
inw: 1851. KLERK DE REUS DE LEONARDUS
inw: 07-01-1851 / lid nr 312. GIJN VAN HUGO SIMONZ
inw: 07-01-1851 / lid nr 313. LOS DR.ADRIANUS JOAN MARTINUS
inw: 07-01-1851 / lid nr 315. BOUTEN JACOB
inw: 02-07-1851 / lid nr 316. VISSER JORINUS HUIBERT PIETERZ
inw: 21-07-1851 / lid nr 317. BAUDET HERMANUS
inw: 20-07-1851 / lid nr 318. HORDIJK ANNE JOHAN BASTIAAN
inw: 09-11-1851 / lid nr 319. BRUYN DE AMES THEODOOR 
inw: 09-11-1851 / lid nr 320. HAAN DE JACOB LEONARD
inw: 1852 / lid nr 321. NUGTEREN AART WOUTERZ
inw: 1852 / lid nr 323. WIJNGAARDEN VAN WILLEM TEUNISZ
inw: 1852 / lid nr 324. MADE VAN DER IR. JOHANNES MARINUS
inw: 16-08-1852 / lid nr 326. BOER DE HARM HARMS
inw: 10-12-1852 / lid nr 328. STUIT JACOB HENDRIK
inw: 1852 / lid nr 329. LOS PIETER ROELANDUS
inw: 10-12-1852 Loge "Willem Frederik Karel" COENING MEIJER JOSEPH
inw: 1853. RIEMSDIJK VAN BASTIAAN
Inw: 1853. ROEST JACOB
inw: 04-09-1853 / lid nr 338. KUIPERS ALBERTUS
inw: 1853 / lid nr 340. SCHOUTEN JAN JR
inw: 30-10-1853 / lid nr 341. ZADOKS PHILIP SIMONZ
inw: 03-01-1854 / lid nr 343. HARTOG CORNELIS CORNELISZ
inw: 02-04-1854 / lid nr 347. BUUREN VAN JAN HENDRIK LAMMERT
inw: 1854 / lid nr 348. HARTOG DEN DANIEL
inw: 05-03-1854 / lid nr 351 ALKEMADE VAN RIJN LEENDERT WILLEM
inw: 05-03-1854 / lid nr 352 ALKEMADE VAN RIJN MARINUS 
inw: 1854 / lid nr 363. SCHADDELEE J
inw: 1854. VRIES DE GIJSBERT ISAAK
inw: 1855. JONGH DE DANIEL.WILLEMZ
inw: 1855. VOS CORNELIS
inw: 1855 / lid nr 373. VOS VAN HAGESTEIN JOHANNES ADRIANUS
inw: 1855 / lid nr 374. BENDORP CAREL FREDERIK
inw: 1855 / lid nr 379. SCHAGEN VAN GIJSBERT BOELE
inw: 1856. KUYK CORNELIS ELIZA
inw: 1856. RIVIERE V/D PIETER MARIE VICTOR
inw: 1856 / lid nr 383. APPEL GOTFRIED JOHAN 
inw: 28-04-1856 / lid nr 397. BUTNER JACOB WILLEM 
inw: 26-07-1856 Loge "De Goede Hoop" te Kaapstad (Z afrika) In 1857 lid loge "La Flamboyante" lid nr 398. MEPPELDER FOLKERT HENDRIKS
Inw: 1856 / BOUVY JACOBUS JOHANNES BERNARD JOSEPH. 
Inw: 1856. KOCK VAN HAAFTEN DE OTTO 
Inw: 1856. WITT DE BOUDEWIJN
inw: 07-01-1856 / lid nr 390. SIPKES TOBIAS
inw: 07-01-1856 / lid nr 391. BONN ULRICH HILDERT
inw: 01-03-1857 / lid nr 404. GIESSE ADOLPH FREDERIK
inw: 01-03-1857 / lid nr 405. ROTGANS GERRIT
inw: 24-05-1857 / lid nr 408. SCHEY WILLEM HENDRIK
inw: 27-09-1857 / lid nr 411. VOS JOHANNES WILHELMUS
inw: 27-09-1857 / lid nr 412. GRAAFF DE LEENDERT 
inw: 1858. DITMARS HERMANUS
inw: 1858. HOLZAPFEL SAMUEL EBALDUS GERARDUS. 
inw: 09-02-1858 / lid nr 415. ROMIJN ARNOLDUS
inw: 09-02-1858 / lid nr 416. ZUIDEMA EDO HENDRIK
inw: 05-09-1858 / lid nr 425. LAMMERTS SIJTJE FOLKERTZ
inw: 28-12-1858 / lid nr 426. SANDBERG ERIC ROBERT
inw: 28-12-1858 / lid nr 427. STASSE HENDRIK LEONARD
inw: 1859. ELST VAN DER. BARTHELOMEUS 
inw: 1859. LOS JOAN.ADRIANUS C. 
inw: 1859. NOORDA VAN DER MR JAN WILLEM
Inw: 1859. TIJSSENS DIRK
Inw: 1860. KLERK DE REUS DE LEONARDUS PIETER.
inw: 22-04-1860 / lid nr 435. WAL V/D PIETER
inw: 22-04-1860 / lid nr 436. FLINK JAN ARIEZ
inw: 22-04-1860 / lid nr 437. HOEN 'T JAN ARIEZ
inw: 02-12-1860 / lid nr 442. ROSKAM CORNELIS KORS JANZ
inw: 1861. DELHEZ DR. JOSEPH ANTHONIUS 
inw: 1861. LEBRET MARTINUS CORNELIS
inw: 1861. SCHOUTEN GERARDUS ADRIANUS
inw: 1861. ZILVERRUPEL DR.J.H.
inw: 1861 / lid nr 435. MEY DEN GERRIT
inw: 21-03-1861 / lid nr 449. WIJNGAARDEN VAN/ REES VAN WILLEM
lid lijst loge "La Flamboyante" 1862/1863. KLERK DE MR J. PZ
lid lijst loge "La Flamboyante" 1862/1863. PIEREN TEUNIS JR
lid lijst loge "La Flamboyante" 1862/1863. RAPPART VAN RIDDER FRANS ALEXANDER
lid lijst loge "La Flamboyante" 1862/1863. SMITS TEUNIS JOHANNES 
inw: 1863 / BAX HENDRIK
inw: 1863. LONG EPEE HENRI GERARD
inw: 1864. CROIN LOUIS ABRAHAM 
inw: 05-09-1864 / lid nr 465. SCHOUTEN JAN A.JZ
inw: 1865 / lid nr 473. SINGELS JANUS CORNELIS
inw: 1865 VLOTEN VAN EDUARD FRANS
inw: 18-01-1865 / loge "Willem Frederik Karel" Den Helder. WETERING V/D PAUL AZ
inw: 23-12-1865 / lid nr 478. PRINS ARIE ARIEZ
inw: 23-11-1865 / lid nr 479 BAKKER DANIEL
inw: 23-12-1865 / lid nr 480. ZANTEN VAN ARIE
inw: 23-12-1865 / lid nr 481. GROOT DE PIETER BASTIAANZ 
inw: 1866 / BRAKEL VAN GERRIT
inw: 1866. GOEDHART JOSEPH PIETER
inw: 1866. GRAAFF DE DR. HERMAN JOHANNES 
inw: 22-04-1866 / lid nr 487. GROOT DE JURGEN
inw: 1866 / lid nr 491. NOORDEN VAN PIETER HENRICUS CORNELIS
inw: 17-09-1866 / lid nr 493. ZADOKS ISAK SIMONZ
inw: 22-12-1866 / lid nr 494. VISSER WOUTER JOHANNES ARIEZ
inw: 22-12-1866 / lid nr 495. ZADOKS JOSEPH SIMONZ
inw: 22-12-1866 / lid nr 498. CHEVALIER EVERHARDUS MARTINUS
inw: 22-12-1866 / lid nr 499. VOGEL DE JOHANNES ADAM
inw: 22-12-1866 / lid nr 501. ENTERS LEONARDUS HENRICUS HUBERTUS 
inw: 05-02-1867 / lid nr 503. KUNST GERRIT
inw: 05-02-1864 / lid nr 504. SLOTEMAKER NICOLAAS
inw: 1868. HEER DE A.H.
inw: 1868. HEMERT VAN PIETER
inw: 20-01-1868 / lid nr 521. LANGEVELD CORNELIS PAULUS
inw: 01-03-1868 / lid nr 522. STRAATEN VAN JOSEPH ISAK
inw: 20-08-1868 / lid nr 524. LUND JOHANNES
inw: 12-11-1868 / lid nr 529. VOGELZANG EVERT HENDRIK
inw: 1868 / lid nr 535. LEEUWENBURG PIETER WILLEM
inw: 1869. DROOGLEVER KOOS JENNIS 
inw: 17-01-1870 Loge "Mount Sinai", Engeland. BEHRENS ARIE
inw: 1870. NUGTEREN VAN DIRK ROBERT
inw: 1870. SANTHEUVEL VAN DEN F.J.
Inw: 1870. SCHAARDENBURG VAN WILLEM
inw: 1870 / lid nr 551. MULLER DR HENDRIK FREDERIK
inw: 1871. GIJN VAN SIMON MARINUS HUGO 
inw: 09-12-1871 / lid nr 556 MEERMAN PIETER
inw: 1871 / lid nr 558. TERNEDEN JAN LEENDERT
inw: 1872 / lid nr 560. KLAVEREN VAN NICOLAAS
inw: 27-03-1872 / lid nr 562. ROOSENDAAL VAN LEENDERT
inw: 27-03-1872 / lid nr 563. SERET JACOB ADRIANUS
inw: 1872. VOOGD DE WOUTER JOHANNES
inw: 1872 / lid nr 572. STOOP JOHANNES ANTONIE
inw: 1872 / lid nr 574. DRONGELEN VAN ANTONIE MARINUS
inw: 1872 / lid nr 576. DONZE JAN AZ
inw: 1872 / lid nr 577. HART JACOBUS CORNELIS AZ
inw: 1872. STEENHOVEN VAN LAURENS JACOBUS J.
inw: 1872 / lid nr 580. WALRAVEN VAN R.
inw: 1874 / lid nr 583. SCHAGEN VAN PIETER ADRIAAN
inw: 1874 / lid nr 585. LAGESTEE JAN IZAKZ
inw: 1874 / lid nr 587. VISSER (PRINS) ARIE JACOB ARIEZ
inw: 20-09-1874 / lid nr 588. SMIT JAN
inw: 1874 / lid nr 591. CLETON JAN PIETER 
inw: 29-11-1874 / lid nr 592. VLIES V/D GERRIT BLOM
inw: 29-11-1874 / lid nr 594. HUENDER DERK WILLEM
inw: 1875. CANTER CREMERS UNICO ALLARD 
inw: 1875. MAURITZ GERARD HENDRIKZ 
inw: 1875. ONDERWATER HENDRI FRANCOIS
inw: 1875 / lid nr 603. MAATEN JACOB ARIE
inw: 1875 / lid nr 610. REENEN VAN HENDRIK JACOBUS
inw: 30-10-1875 / lid nr 611. WEEL VAN MR JOHANNES KORNELIS
inw: 1876 / lid nr 613 BRAKEL VAN SIMON 
inw: 1876. WOERKOM VAN JOHANNES PIETER
inw: 08-09-1876 loge "Jacob van Kampen" te Amersfoort. DISSELKOEN VAN JACOB VINCENT
inw: 1877. MADE VAN DER JOHANNES DIRK 
inw: 1877. MADE VAN DER PAULUS ROELOF
inw: 1877. TUSSENBROEK OTTO WILLEM PIETER
inw: 02-09-1877 / lid nr 616. BOT CORNELIS CZ
inw: Royal Lodge "Alfred 420" Simonstad/Z- Afrika /In 1878 lid loge "La Flamboyante" nr 640. HINTHERTHUR CHARLES LOUIS
inw: 11-07-1878 / lid nr 626. BOT PIETER MARTINUS DIRKZ
inw: 1879. SAARLOOS L.
inw: 1879. SMITS VAN NIEUWKERK JOHAN ANTHONY 
inw: 07-05-1879 / lid nr 648. BOS VAN DEN PIETER
inw: 1879 / lid nr 764. LIER VAN DR.LEVIE LEON
inw: 188. BRAND DANIEL AZ 
inw: 12-07-1880 loge "St. Lodewijk" te Nijmegen. HOEVEN V/D WILLEM MARINUS.
inw: 1880 / lid nr 636. BOCHOVE VAN WILLEM
inw: 1880. GOUDOEVER (VAN) DE JONGH DIRK JOHANNES
inw: 1880. REUS DE JOHANNES NICOLAAS
inw: 1880. TISSOT VAN PATOT ELARD ALBERT
inw: 19-06-1881 / lid nr 652. OUWERKERK VAN IR. LAMBERTUS DIRK
inw: 11-9- 1881 / lid nr 654. ZADOKS SIMON PHILIPS Jr
inw: 17-01-1882 / lid nr 665. BECK ANTHONIE WOUTER 
inw: 15-08-1882 / lid nr 669. LINDEN VAN DER CHRISTIAAN
inw: 08-10-1882 / lid nr 670. STRAATEN VAN JAQUES JOSEPH
inw: 08-10-1882 / lid nr 671. BRINKMANN FREDERIK HENDRIK
inw: 08-10-1882 / lid nr 674. KRAAYEVELD ARIE PIETERZ
inw: 08-10-1882 / lid nr 675. BEKKER ROELOF
inw: 1882. COLLOT D'ESCURY BARON MR. EDMOND 
inw: 1882. EK VAN ANTHONIE AJZ 
inw: 1882. OLST VAN CHRISTIAAN JOHANNES
inw: 1882. RIJSBERGEN VAN CORNELIS CORSTIAAN
inw: 15-08-1882 / lid nr 669. LINDEN VAN DER CHRISTIAAN
inw: 1882 / lid nr 672. WIEBES BAREND MARINUS
inw: 08-10-1882 / lid nr 676. NORDEN SALOMON ARON
inw: 08-04-1883 / lid nr 679. BOLIER GABRIEL DAANE
inw: 05-03-1883 / lid nr 683. MEERKERK JACOB BERTUS
inw: 1883. BOONEN VAN RIJN ELIAS
inw: 1883. HORST VAN DER VAN LIL WILLEM HERMAN 
inw: 1883. NIJLAND HIDDE
inw: 1884. ANDEL VAN W.G. 
inw: 1884. HEINSIUS CAREL FREDERIK
inw: 1884. OVERWATER PIETER ARIE
inw: 1884. ZUYLEN VAN J.
lid lijst loge "La Flamboyante" 1884. MURRAY LEONARDUS HENRICUS
lid lijst loge "La Flamboyante" 1884. MURRAY WILLEM GERARDUS DENICK
lid lijst loge "La Flamboyante" 1884. OLIVIER WILLEM
lid lijst loge "La Flamboyante" 1884. RAADT DE LEONARDUS APOLLONIUS
lid lijst loge "La Flamboyante" 1884/1885. DUBOIS JOANNES NICOLAAS
lid lijst loge "La Flamboyante" 1884/1885. JONCHEERE DE JOHANNES GODEFRIEDUS RUDOLPH CORNELISZ.
lid lijst loge "La Flamboyante" 1884/1885. LEENHEER PIETER 
inw: 1885. BRUINE DE PIETER JOHANNES ALBERTUS 
inw: 1885. ELLERMAN HENDERIK LODEWIJK 
inw: 1885 / lid nr 697. FORTUIN HERMAN 
inw: 1885. GIJN VAN FRANCOIS HERMAN 
inw: 1885. JORISSEN PIETER CORNELIS
inw: 1885. LUBERTI J.J.
inw: 1885. ROODENBURG NICOLAAS
inw: 1885. SPILL TER JAN HUGO
inw: 1885. WEPSTER BARTHELOMEUS MEINDERT
inw: 1887. ELK VAN JOHANNES MARINUS. 
inw: 1887. RIDDER DE MR. WILLEM
inw: 1888. KRIM JOHANNES
inw: 1888. NOORLANDER CORNELIS PZ 
inw: 1888. ROOSENDAAL VAN WILLEM
inw: 1888. VELDEN VAN DER JAN
inw: 1889. BURGER THEODORUS FRANCISCUS WOLTER
inw: 1889. STOK WILLEM JR 
inw: 1889 / lid nr 720. ELK VAN ARIE ANTON 
Inw: 18-09-1884 te Alkmaar. In 1889 lid loge "La Flamboyante" /nr 728 WIJNOLDY THEODOOR JOHAN DANIELS
inw: 1889 loge "De Drie Kolommen" te Rotterdam. VISSER PIETER
lid lijst 1889 WIJN DE KASPER SIMON
inw: 1890. BOKMA BOKKE KLAAS
inw: 1890. FIGI GEORGE H. 
inw: 1890. GEERKENS JUSTUS
inw: 1890. ZANTEN VAN WILLEM MATTHIJS HUIBERT
inw: 1891. BOSCH GERARDUS CORNELIS 
inw: 1891. BOSHART C.C.A. 
inw: 27-02-1891 / lid nr 737. HATTEM VAN HENDRIK P.Kz.
inw: 1892 / lid nr 754. VELDE V/D ISAAC
inw: 17-12-1873/mr 28-11-1874. Loge "La Charite" te Amsterdam /In 1892 lid loge "La Flamboyante" lid nr 755. SCHRAM JAN LEENDERT PIETERZ
inw: 11-05-1894 / lid nr 756. BUZEMAN SEBO
inw: 1895. STOOP CORNELIS GILLIS OCKER
inw: 1896. GRAAF VAN DER TEUNIS
inw: 1897 / lid nr 763. HAAGENS ELIAS EPHRAIM
inw: 08-04-1898 / lid nr 713. JOHANNES WILLEM LEONARD MAHNE
inw: 1892 /lid nr 749. WOLFFSOHN DAVID
inw: 20-03-1896 / lid nr 768. SPIEGELBERG MAX
inw: 17-04-1896 / lid nr 771. WETZELS JAN DAVID
inw: 17-04-1896 / lid nr 772. SCHELTEMA DR PIETER
inw: 06-11-1896 / lid nr 772. VISSER CORNELIS GIJBERTZ
inw: 06-11-1896 / lid nr 776. PRINS ARIE THEODOORZ
inw: 15-01-1897 / lid nr 777. VISSER PIETER GIJSBERTZ
inw: 28-01-1898 / lid nr 783. PRAAG VAN DR. ALEXANDER NATHAN
inw: ca 1900 / lid nr 796. BROEKMAN (DE VRIES) ALEIDIS CORNELIS 
inw: 1902 / lid nr 807. SANDER JOHANNES
inw: 1904 / lid nr 813. KNAPPERT HERMAN CHRISTIAAN
inw: 20-01-1905 / lid nr 816. KNAPPERT HERMAN CHRISTIAAN
inw: 20-01-1905 / lid nr 817. PRINS VISSER IR. JACOBUS MARINUS
inw: 1905 / lid nr 819. GELDER DE IR. WILLEM HESSEL MARIUS
inw: 07-04-1905 / lid nr 820. VOLKER JAN TIJSZ
inw: 1907 / lid nr 823. SMIT JAN FRANCOIS
inw: 1909 / lid nr 827. ROLLOOS JAN ADRIANUS
inw: 29-04-1910 / lid nr 830. KRAAYEVELD JOHANNES PIETERZ
inw: 10-03-1911 / lid nr 832. SCHAFFORDT KOOPS DS. GERRIT JAN

 
(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland augustus en september (afbeeldingen) 2011.