DEEL 2a:
PAPENDRECHT EN DE GENEALOGIE FAMILIE VISSER

door H.W.G. van Blokland-Visser
GENEALOGIE VISSER
Generatie 1
I. verm. Paulus Jansen, tr. Maritge Janse.
Generatie 2
II. verm. Joannes Paulusse Visser (Jan Pauwelsen [Visser]), j.m. van Slijdrecht, geass. met neef Cornelis Willemse, otr. Streefkerk 19-1-1619, tr. Slijdrecht 10-2-1619 Neeltgen Jans, j.d. van Streefkerk, geass. met stiefvader Adriaen Andriesse.
Generatie 3
III. verm. Paulus Jans Visser, tr. Pleuntje Pieters Baen.
Generatie 4
IV. Jan Paulusz Visser, tr. Neeltje Meusen Baan
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Jansz Visser, geb. Sliedrecht ca 1660, volgt Vb.
2. Paulus Janz Visser, overl. impost overl. Niemandsvriend 16-9-1751 door zijn zoon Leendert Paulusse Visser, tr. Annigje Leenderts Schram, dr. van Leendert Hermens Schram en Aegie Cornelisse Kalis.
3. Pleun
Generatie 5
Vb. Pieter Jansz Visser, geb. Sliedrecht ca 1660, bouwman (boer), overl. ald. na 1732, otr. Brandwijk 6-1-1703, tr. Sliedrecht 28-1-1703 Ariaantje Eikelenboom, geb. Brandwijk-Gijbeland ca. 1680, overl. Sliedrecht/Naaldwijk 23-9-1763, dochter van Arien Pietersz Eikelenboom en Grietje Cornelisse Eikelenboom.
- Piter Janssen en Ariaentjen Ariens Eijkelboom doen belijdenis Sliedrecht 16-3-1704.
- Lijst van woningen in 1730 huisnr.: 161 (Naaltwijk);
Uit dit huwelijk:
1. Pleuntjen Pietersd. Visser, ged. Sliedrecht 26-10-1704, overl. ald. 25-9-1758, waarsch. tr. Leendert Aartszn Vervoorn, ged. Sliedrecht 18-12-1720, begr. ald. 26-3-1806, zoon van Arien Aartzn Vervoorn en Johanna Leendertsdr van Vossel.; hij otr. (2) Sliedrecht 1-5-1760 Neeltje Jacobsdr Dekker, geb. Lekkerkerk.
2. Aertie Pietersdr Visser, ged. Sliedrecht 15-11-1705.
3. Mees Pietersz Visser, ged. Sliedrecht 12-6-1707, volgt VIc.
4. Grietje Pieters Visser, ged. Sliedrecht 9-10-1712, overl. ald. 21-7-1790, tr. Arien Pieters Both, ged. Sliedrecht 12-2-1713, overl. Naaldwijk aang. impost 23-6-1790 door Klaas van Es, zoon van Pieter Gijsbertsz Both en Marigje Leenderts Nederlof.
5. Marichje Visser, ged. Sliedrecht 27-10-1715 (get. Poulus Jansz Visser en Neeltje Meezen), otr/tr. Papendrecht 11-4/4-5-1738 Joost Jacobs van Hofwegen, ged. Sliedrecht 8-8-1716, overl. Papendrecht ??, zoon van Jacob Jansen Hofwegen en Geertruij Joosten. Slagboom.6. Arien Visser, ged. Sliedrecht 31-5-1722, volgt VId.
Generatie 6
VIc. Mees Pietersz Visser, ged. Sliedrecht 12-6-1707, bouwman (boer) te Papendrecht, tr. Papendrecht 11-2-1735 Ariaantje Stolk, ged. Papendrecht 16-2-1710, dochter van Arien Coenen Stol(c)k en Marijke Cornelis Koninghs.
- Lijst van woningen in 1755 huisnr.: 8 (Oosteinde);
- Lijst van woningen in 1767 huisnr.: 13 (Oosteinde, Papendrecht);
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Visser, geb. Papendrecht 29-12-1735 (get. haar oma Ariaantje Eikelenboom).
2. Pieter Visser, ged. Papendrecht 21-6-1739, volgt VIId.
3. Maayke Visser, geb. Papendrecht 23-1-1744, tr. Boudewijn Blom, ged. Papendrecht 22-3-1733, zoon van Arien Buijens Blom en Aagje Schorteldoek.
4. Kornelis Visser, geb. Papendrecht 21-1-1745.
5. Ariaantje Visser, ged. Papendrecht 6-3-1746, overl. voor 1808, tr. (1) Sliedrecht 7-4-1774 Teunis van Trooyen, ged. Sliedrecht 10-2-1745, zoon van Jan Hendriksz van Trooyen en Lijsbeth Ariensd Guijs, tr. (2) Willem Stolk, geb. Bleskensgraaf; hij otr/tr. (2) Papendrecht 23-9/15-10-1808 Kommertje Wapperom, ged. Papendrecht 28-1-1856, dochter van Heyndrik Wapperom en Grietje Bisschop.
6. Ary Visser, ged. Papendrecht 6-9-1750.
7. Lijsbeth Visser, ged. Papendrecht 13-1-1754, overl. voor 1812, waarsch. tr. (1) Pieter Schram, ged. Papendrecht 25-12-1746, zoon van Gerrit Schram en Kaatje Wapperom, tr. (2) Papendrecht 20-9-1789 Willem Smit, ged. Papendrecht 19-9-1735, overl. aldaar 30-12-1812, zoon van Korstiaan Willemse Smit en Aagje Gijze van Wingerden.
Generatie 7
VIId. Pieter Visser, ged. Papendrecht 21-6-1739, bouwman (boer) te Papendrecht, overl. Papendrecht 5-2-1802, tr. Kornelia Blom, geb. Papendrecht 26-7-1739, overl. Papendrecht 5-2-1802, dochter van Arien Buijens Blom en Aagje Schorteldoek.
- Lijst van woningen in 1784 huisnr.: 13 (Oosteinde);
- Hij was in 1780 'schepen' van Papendrecht;
- Lijst van weerbare mannen 1784 als 'vermogend';
Uit dit huwelijk:
1. Ariaantje Visser, ged. Papendrecht 3-8-1766, overl. Papendrecht 9-4-1835 (68 jr.), tr. Papendrecht 26-4-1800 Kornelis Vink, ged. Papendrecht 1-10-1769, zoon van Arie Vink en Hilligje Timmer.
2. Arien Visser, ged. Papendrecht 31-1-1768.
3. Mees (Mewus) Visser, ged. Papendrecht 2-9-1770, volgt VIIIg.
4. Aagje Visser, ged. Papendrecht 9-8-1772, otr./tr. Papendrecht 4/27-10-1793 Pons de Rover, ged. Hardinxveld 30-8-1767, zoon van Dirk de Rover en Fijgje Ponse Jongeschaar.
5. Maaike Visser, ged. Papendrecht 9-2-1777, overl. ald. 15-2-1812 (35 jr), otr/tr. Papendrecht 17-1/7-2-1801 Aart Dekker, ged. Papendrecht 27-4-177, overl. ald. 1-7-1822 (45 jr), zoon van Arie Janse Dekker en Engeltje Aartse Schorteldoek.
Generatie 8
VIIIg. Mees (Mewus) Visser, ged. Papendrecht 2-9-1770, bouwman (boer) te Papendrecht, overl. Papendrecht 12-6-1829 (58 jr), otr/tr. Sliedrecht 17-7/10-8-1795 Lijsbeth (Elisabeth) Vermeulen, geb. Sliedrecht 15-9-1776, overl. Papendrecht 8-6-1853 (76 jr), dochter van Pleun Woutersz Vermeulen (scheepmaker) en Bastiaantje Pleunsd de Borst.
- Lijst van woningen in 1813  huisnr.: 38 (Oosteinde);
- Boerderij in 1801 gekocht van Hendrikje de Groot voor f 900;
- Boerderij in 1855 verkocht aan Adriaan Verdoorn (boer);
- Hij was in 1804 'schepen' van Papendrecht;
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Meesz Visser, geb/ged. Papendrecht 31-12-1798/6-1-1799, volgt IXk.
2. Bastiaantje Visser, geb/ged. Papendrecht 27-1-1800/4-2-1800, tr. Papendrecht 27-2-1824 Pieter van der Linden, geb/ged. te Papendrecht 4/10-1-1796, timmerman, zoon van Willem van der Linden (metselaar) en Dirksje Liefholland.
3. Pleun Visser, geb/ged. Papendrecht 11/14-6-1801, volgt IXl.
4. Arie Visser, geb/ged. Papendrecht 30-11/9-12-1804, volgt IXm.
5. Kornelia Visser, geb/ged. Papendrecht 29-9/2-10-1808, overl. aldaar 19-2-1880 (71 jr), tr. Papendrecht 23-11-1839 Jan Christoffel Böhre, ged. Papendrecht 21-8-1798, broodbakker en bakker, overl. Papendrecht 7-11-1851, zoon van Hendrik Frederik Diderik Böhre (broodbakker) en Magdalena Goor; hij tr. (1) Papendrecht 18-11-1830 Dirksie Verdoorn, geb/ged. Papendrecht 23-2/4-3-1810, overl. Papendrecht 23-1-1839, dochter van Philippus Verdoorn (bouwman en veehouder) en Pieternella Hermanse Dekker.
6. Jan Visser, geb/ged. Papendrecht 19/27-5-1810, overl. Papendrecht 24-5-1890 (80 jr).
7. Adriaan Visser, geb. Papendrecht 17-9-1812, volgt IXn.
8. Gerrit Visser, geb. Papendrecht 17-9-1812, volgt IXo.
9. Wouter Visser, geb. Papendrecht 5-11-1815, volgt IXp.
10. Aagje Visser, geb. Papendrecht 14-8-1818, overl. Papendrecht 12-4-1874, tr. Papendrecht 26-2-1858 Jan Jacobsz Veth, geb. Papendrecht 3-2-1812, griendbaas en rietbaas, overl. Papendrecht 29-11-1893, zoon van Jacob Veth en Aagje Besemer; hij tr. (1) Papendrecht 21-4-1837 Barbara Besemer, geb. Papendrecht 1-1-1816, overl. Papendrecht 24-9-1856, dochter van Gerrit Besemer (bouwman) en Kornelia Roodnat (zonder beroep).
Generatie 9
IXk. Pieter Meesz Visser, geb/ged. Papendrecht 31-12-1798/6-1-1799, bouwman (boer) te Papendrecht, overl. Papendrecht 6-2-1874, tr. Papendrecht 27-9-1822 Teuntje Verheul, geb/ged. Papendrecht 11/16-11-1800, dochter van Kornelis Verheul (bouwman) en Pieternel de Heer.
- Adres: bij de grote Waal hoek Karhoek/Edelweislaan, Papendrecht;
Uit dit huwelijk:
1. Kornelis Visser, geb. Papendrecht 3-3-1823, volgt Xl.
2. Pieternella Visser, geb. Papendrecht 9-2-1824.
3. Elisabeth Visser, geb. Papendrecht 6-9-1825, overl. aldaar 23-6-1861 (35 jr), tr. Papendrecht 5-11-1858 Huibert de Borst, geb. Papendrecht 6-1-1826, arbeider, aannemer en griendbaas, zoon van Cornelis de Borst (arbeider) en Maaijke Verdoorn; hij tr. (2) Papendrecht 24-12-1862 Neeltje Verdoorn, geb. Papendrecht 21-10-182, dienstbode, overl. ald. 25-1-1868, dochter van Cornelis Verdoorn en Aartje Veth; hij tr. (3) Papendrecht 4-5-1870 Adriana Johanna Sterk, geb. Papendrecht 27-4-1823, overl. Papendrecht 2-9-1893, dochter van Peter Sterk (voermansknecht) en Maria Rosetta Kuijpers.
4. Masje Visser, geb. Papendrecht 18-2-1827, overl. Papendrecht 29-3-1895 (ongehuwd).
5. Mees Visser, geb. Papendrecht 21-1-1828, overl. Papendrecht 3-8-1830 (verdronken).
6. Teunis Visser, geb. Papendrecht 26-2-1830, volgt Xm.
7. Barbera Visser, geb. Papendrecht 18-1-1832, overl. Papendrecht 28-9-1891, tr. Papendrecht 9-11-1854 Dirk Verdoorn, geb. Papendrecht 13-3-1830, griendbaas en zandschipper, begr. Papendrecht 25-10-1818, zoon van Cornelis Verdoorn en Aartje Veth.
Adres: Westeind D54.
8. Mees Visser, geb. Papendrecht 21-3-1835, volgt Xn.
9. Pieter Visser, geb. Papendrecht 17-4-1839, volgt Xo.
10. Jan Visser, geb. Papendrecht 27-5-1841 (oud Geref.), broodbakker en tuinman, begr. Papendrecht  3-5-1816, tr. Papendrecht 27-12-1871 Clasina Bakker, geb. Papendrecht 13-11-1845, dochter van Cornelis Bakker (schipper en veermansknecht) en Elisabeth Catharina Monfoort (naaister).
Adres: Bosch B119.

IXl. Pleun Visser, geb/ged. Papendrecht 11/14-6-1801, bouwman, overl. ald. 2-5-1876 (74 jr), tr. Papendrecht 28-5-1825 Teuntje Stekelbosch, geb/ged. Papendrecht 12/16-10-1803, overl. ald. 7-8-1887 (83 jr), dochter van Teunis Stekelbos (werkman) en Ariaantje Wervenbosch.

IXm. Arie Visser, geb/ged. Papendrecht 30-11/9-12-1804, bouwman (boer), overl. Papendrecht 24-9-1873 (68 jr), tr. Papendrecht 17-11-1837 Cornelia van Houwelingen, geb. Bleskensgraaf 17-7-1813, overl. Papendrecht 2-12-1882 (69 jr), dochter van Leendert van Houwelingen en Willempje Goedhart.
Uit dit huwelijk:
1. Elizabeth Visser, geb. Papendrecht 15-5-1838, overl. 18-12-1896 (58 jr), tr. Papendrecht  16-3-1864 Adriaan Broer, geb. Middelburg 26-11-1832, arbeider en bouwknecht, overl. Papendrecht 9-10-1894 (61 jr), zoon van Leendert Broer (werkman) en Engeltje Besemer.
2. Willemina (Meinsje) Visser, geb. Papendrecht 24-8-1842, begr. ald. 18-1-1918, tr. Papendrecht 28-1-1865 Philippus de Koning, geb. Papendrecht 8-3-1838, arbeider en griendwerker, overl. ald. 14-8-1906 (68 jr), zoon van Philippus de Koning (arbeider) en Maaike de Gelder.
3. Willempje Visser, geb. Papendrecht 6-3-1844, overl. 11-8-1891, tr. Papendrecht 27-3-1875 Bernardus Marinus Giffart, geb. Arnemuiden ca 1843, schipper, zoon van Bernardus Marinus Giffart (veerman) en Dina Trumper.
4. Arie Visser, geb. Papendrecht 17-7-1849, volgt Xp.
5. Leendert Visser, geb. Alblasserdam 14-1-1853, volgt Xq.
6. Elizabeth Visser, geb. Papendrecht 18-4-1857, tr. Papendrecht 13-4-1882 Hendrik Huis, geb. Nieuwerkerk a.d. Ijssel 13-9-1841, overl. Papendrecht 9-5-1892 (50 jr), zoon van Cornelis Huis (machinist) en Elizabeth Kool; hij tr. (1) Wilhelmina van Ameide, geb. Dordrecht 25-5-1846, overl. Papendrecht 6-8-1878, dochter van Willem van Ameide (rentenier) en Johanna den Herder.

IXn. Adriaan Visser, geb. Papendrecht 17-9-1812, timmerman, overl. Papendrecht 22-6-19874, tr. (1) Papendrecht 18-3-1836 Neeltje Hello, geb. Papendrecht 21-2-1815, overl. Papendrecht 9-9-1849, dochter van Barent Hello (bouwman, koopman, griendbaas, aannemer en rietbaas) en Neeltje Wapperom, tr. (2) Papendrecht 23-1-1852 Anna van Wijngaarden, geb. Oud-Alblas 15-9-1816, winkelierster, overl. Papendrecht 20-10-1894, dochter van Philip van Wijngaarden (koopman en bouwman) en Elisabeth van Zuijlen;  zij tr. (1) Papendrecht 9-6-1837 Gerrit Wapperom, geb. Papendrecht 13-11-1814, vrijwillig schutter, rijswerker en bouwman, overl. Papendrecht 22-9-1847 (32 jr), zoon van Teunis Wapperom (aannemer, dijkopzichter, entrepreneur en koopman) en Maaike Hermensd Vermeulen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Neeltje Visser, geb. Papendrecht 5-10-1838, overl. ald. 21-5-1887, tr. Papendrecht 27-2-1862 Leendert van den Adel, geb. Papendrecht 11-3-1831, scheepstimmerman en kastelein, zoon van Hermen van den Adel (arbeider, schipper, kastelein en schuitvoerder) en Trijntje de Graaff (dienstbode).
2. Barend Visser, geb. Papendrecht 21-11-1842, wonende te Poederooijen en te Papendrecht, verdronken te Poederooijen 13-6-1898 (55 jaar).
Uit het tweede huwelijk:
1. Philippina Visser, geb. Papendrecht 21-5-1852, tr. Papendrecht 27-12-1876 Jacob Veth, geb. Papendrecht 21-12-1844, zoon van Leendert Veth (bouwman) en Arjaantje Tromp.

IXo. Gerrit Visser, geb. Papendrecht 17-9-1812, aannemer/Gebr. Visser aannemers / Oosteind / Papendecht opgericht 1868/in 1900 Visser & Smit, overl. Papendrecht 3-10-1885 (73 jr), tr. Papendrecht 24-4-1835 Pieternella Vink, geb. Papendrecht 2-10-1812, overl. Papendrecht 19-12-1885 (73 jr), dochter van Aderjaan Vink (bouwman) en Cornelia Bakker.
Uit dit huwelijk:
1. Mees Visser, geb. Papendrecht 25-6-1835, volgt Xr.
2. Cornelia Visser, geb. Papendrecht 3-4-1837, overl. 5-8-1868, tr. Papendrecht 21-10-1859 Cornelis van der Tak, geb. Papendrecht 30-9-1837, schipper, zoon van Maaike van der Tak (boeremeid); hij tr. (2) Papendrecht 24-4-1869 Janna de Groot, geb. Papendrecht 15-2-1841, overl. 18-7-1901 (60 jr), natuurlijk dochter van Pieternella de Groot, zij tr. (1) Papendrecht 10-10-1862 Jan van de Graaf, geb. Papendrecht 29-1-1836, arbeider, overl. Papendrecht 28-12-1867, zoon van Huig van de Graaf en Maaike de Gelder. (Cornelis 1861, Pieter 1864)
3. Adrianus Visser, geb. Papendrecht 23-2-1839, volgt Xs.
4. Pleun Visser, geb. Papendrecht 1-2-1841, volgt Xt..
5. Elizabeth Visser, geb. Papendrecht 19-9-1843, overl. Sliedrecht 20-10-1887, tr. Papendrecht 8-5-1885 Aart Dekker, geb. Papendrecht 15-7-1826, arbeider en bouwman, wonende Sliedecht, zoon van Pieter Dekker (bouwman en werkman) en Engeltje Veth; hij tr. (1) Papendrecht 26-2-1868 Pieternella Verdoorn, geb. Papendrecht 17-9-1835, overl. Sliedrecht 7-6-1884, dochter van Adriaan Verdoorn (veehouder en bouwman) en Elizabeth van Houwelingen (dienstbode). (Aart 1886, woont in Canada)
6. Martinus Visser, geb. Papendrecht 28-12-1845, volgt Xu.
7. Jan Visser, geb. Papendrecht 29-7-1851, volgt Xv.

Generatie 10
Xl. Kornelis Visser, geb. Papendrecht 3-3-1823, werkman, overl. Papendrecht 4-5-1904, tr. 5-4-1850 Maaike de Heer, geb. Papendrecht 15-4-1826, zonder beroep, dochter van Hendrik Willemsz de Heer (bouwman) en Lena van Andel (dienstbode).
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Visser, geb. Papendrecht 8-10-1850.
2. Hendrik Visser, geb. Papendrecht 26-9-1852, tr. Papendrecht 11-12-1885 (gescheiden Rotterdam 30-6-1899) Huibertje Kooij, geb. Dubbeldam ca 1855, dochter van Dirk Kooij (werkman) en Geertrui van Gameren; zij tr. (1) Papendrecht 11-9-1872 (gescheiden Dordrecht 16-1-1884) Arie Veth, geb. Papendrecht 25-12-1843, werkman, wonende te Dordrecht, zoon van Kornelis Veth (melkboer en bouwman) en Jannigje Zantman (dienstbode); hij tr. (2) Papendrecht 26-8-1898 Lena Martina Nederlof, geb. Sliedrecht 31-8-1840, gescheiden van Johannes Abraham Voogt (*Rotterdam 10-9-1842, metselaar), dochter van Jasper Nederlof (griendwerker) en Marja Huisman.
3. Teuntje Visser, geb. Papendrecht 21-6-1855, begr. Papendrecht 30-12-1913, tr. Papendrecht 22-5-1880 (gescheiden Dordrecht 1-2-1882) Leendert Ottevanger, geb. Papendrecht 29-6-1856, scheepmaker, zoon van Arie Ottevanger (scheepstimmerman) en Pieternella Verdooren; hij tr. (2) Anna Maria Kolk, geb. Schagen ca 1863, overl. Papendrecht 3-8-1889, dochter van Jan Kolk en Anna Maria Piependiener.
4. Lena Visser, geb. Zijpe 8-7-1861, overl. voor 1888, tr. Papendrecht 4-7-1884 Pieter Romijn, geb. Papendrecht 19-7-1861, visser, rijksveldwachter en brigade-commandant rijkspolitie, overl. Sliedrecht 2-3-1932 (70 jaar), zoon van pieter Romijn (arbeider en werkman) en Dirkje van Es (zonder beroep); hij tr. (2) Papendrecht 8-11-1888 Elizabeth Ansems, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 4-3-1868, zonder beroep, overl. Sliedrecht 12-2-1951 (82 jaar), dochter van Bastiaan Ansems en Tanneke Tollenaar.
Adres: Stationsweg 12, Sliedrecht;
5. Cornelis Visser, geb. Papendrecht 7-7-1864, volgt XIr.

Xm. Teunis Visser, geb. Papendrecht 26-2-1830, arbeider, overl. Papendrecht 12-12-1865, tr. Papendrecht 22-6-1859 Alida Verheul, geb. Papendrecht  6-4-1827, overl. Papendrecht 13-6-1881, dochter van Teunis Verheul (scheepmaker) en Neeltje van den Adel; zij tr. (1) Papendrecht 10-5-1855 Jan Kortianus Romijn, geb. Papendrecht 5-11-1827, scheepmakersknecht, overl. Papendrecht 16-4-1857, zoon van Arie Romijn (arbeider, molenaarsknecht en trasmolenaar) en Cornelia Visser (naaister).
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Visser, geb. Papendrecht 19-3-1862, volgt XIs.
2. Neeltje Visser, geb. Papendrecht 16-5-1864, op 9-5-1898 verhuist het gezin naar Heinenoord, tr. Papendrecht 21-6-1894 Pieter van Wijngaarden, geb. Papendrecht  1-8-1864, koopman, wonende te Rotterdam, zoon van Cornelis van Wijngaarden (bouwman en koopman) en Maaike de Groot.

Xn. Mees Visser, geb. Papendrecht 21-3-1835, schipper te Papendrecht , begr. ald. 12-2-1921 (85 jr), tr. (1) Papendrecht 25-5-1861 Janna Cornelia Matena, geb. Papendrecht 25-12-1842, overl. ald. 27-9-1873, dochter van Adriaan Matena (bouwman, arbeider, winkelier) en Jannigje Kraal (zonder beroep), tr. (2) Papendrecht 13-5-1874 Annigje de Borst, geb. Papendrecht 23-3-1828, werkster, overl. Papendrecht 12-8-1910 (82 jr), dochter van Cornelis de Borst (arbeider) en Maaijke Verdoorn.
Adres: In Bosch A219 iets. voorbij Karhoek;
Uit het eerste huwelijk:
1. Pieter Visser, geb. Papendrecht 31-12-1861, volgt XIt.
2. Jannigje Visser, geb. Papendrecht 16-11-1863, overl. Bergen op Zoom 11-5-1949, begr. Papendrecht 14-5-1949.
3. Adriaan Visser, geb. Papendrecht 14-1-1865, volgt XIu.
4. Teunis Visser, geb. Papendrecht 21-8-1866, volgt XIv.

Xo. Pieter Visser, geb. Papendrecht 17-4-1839, aannemer en riethandelaar, overl. ald. 27-9-1902 (63 jr), tr. Papendrecht 9-7-1874 Adriana Verheul, geb. Papendrecht 25-12-1848, dochter van Cornelis Verheul (scheepstimmerman) en Anna Pieternella van Wijngaarden (scheepsmaakster).
NB.
- PAPENDRECHT. Ter voorziening in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer P. VISSER Pz, die in 1903 aan de beurt van aftreden zou zijn gekomen, zal 9 December de verkiezing plaats hebben van een lid van den gemeenteraad.
[bron: Merwebode (weekblad voor Sliedrecht) 6 december 1902 (op microfiches stadsarchief Dordrecht)]

Uit dit huwelijk:
1. Teuntje Visser, geb. Papendrecht 28-9-1874, tr. Papendrecht 24-8-1899 Machiel Spiering, geb. Dordrecht ca 1868, orgelhandelaar, wonende Dordrecht, zoon van Wijnand Spiering (steenkolenhandelaar) en Maaijke van Zijl.
2. Cornelis Visser, geb. Papendrecht 12-1-1876, volgt XIw.

Xp. Arie Visser, geb. Papendrecht 17-7-1849, sjouwerman, bouwman en ijzerwerker, overl. Papendrecht 30-8-1914, begr. Papendrecht 3-9-1914 (65 jr), tr. Papendrecht 5-6-1875 Gijsbertje Kraaiejveld, geb. Papendrecht 25-5-1846, overl. Papendrecht 4-7-1912, begr. Papendrecht 8-7-1912 (66 jr), dochter van Pieter Kraaijeveld (kastelein en werkman) en Jannigje Kraal.
Adres: Veerstoep C39.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Visser, geb. Papendrecht 5-9-1876, overl. Dordrecht 31-5-1941, tr. Papendrecht 9-9-1898 Cornelis Veth, geb. Papendrecht 5-8-1873, eigenaar scheepswerf, overl. 19-6-1944 (70 jr), zoon van Cornelis Veth en Trijntje Hubers.
2. Arie Visser, geb. Papendrecht 12-1-1878, volgt XIx.
3. Jannigje Visser, geb. Papendrecht 5-12-1879, overl. ald. 26-2-1945, begr. ald. 2-3-1945, tr. Papendrecht 26-9-1901 Willem Holdermans, geb. Papendrecht 21-4-1879, overl. Papendrecht 10-8-1941, begr. ald. 14-8-1941 (62 jr), zoon van Willem Holdermans (smid) en Maria van der Most.
Zelf geen kinderen, maar opvangadres voor kinderen uit de familie waarvan de ouders moeielijkheden hadden c.q. waren overleden.
4. Pieter Visser, geb. Papendrecht 8-12-1882, volgt XIy.
5. Bertus Visser, geb. Papendrecht 25-10-1886, volgt XIz.

Xr. Mees Visser, geb. Papendrecht 25-6-1835, metselaar en aannemer, 1868 Gebr. Visser samen met Pleun/Adriaan/Martinus en Jan, overl. 2-3-1908, tr. Papendrecht 2-8-1861 Leentje Kraal ook genaamd Helena Kraal, geb. Papendrecht 10-5-1843, overl. Papendrecht 10-5-1866 (66 jr), dochter van Joannes Kraal en Neeltie Matena.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Visser, geb. Papendrecht 13-10-1862, volgt XIaa.
2. Neeltje Visser, geb. Papendrecht 25-8-1864, tr. Papendrecht 5-3-1892 (gescheiden Dordrecht 29-4-1908) Cornelis Visser, geb. Papendrecht 7-7-1864, volgt XIr.
3. Johan Visser, geb. Papendrecht 24-6-1866, volgt XIab.
4. Mees Visser, geb. Sliedrecht 13-4-1869, ketelmaker te Dordrecht en schipper, wonende te Dordrecht, tr. Papendrecht 9-5-1895 Hendrika Rosetta Wilhelmina Vos, geb. Klundert ca 1872, dochter van Jacobus Hermanus Vos (schipper) en Wilhelmina Petronilla IJzerlooij. (Wilhelmina 1897)
5. Teunis Johannes Visser, geb. Papendrecht 30-1-1871, volgt XIac.
6. Pieter Cornelis Visser, geb. Papendrecht 5-12-1872, schipper, tr. Zwijndrecht (gescheiden Dordrecht 30-6-1897) Pietertje Hartmeijer, afkomstig uit Zwijndrecht.
7. Adrianus Visser, geb. Papendrecht 8-2-1876, volgt. XIad.

Xs. Adrianus Visser, geb. Papendrecht 23-2-1839, aannemer, overl. Papendrecht, begr. Papendrecht 1-11-1913 (74 jr), tr. (1) Sliedrecht 14-3-1868 Sijgje Zegelaar, geb. ca. 1842, overl. voor 20-5-1869, dochter van Jan Zegelaar en Jochebeth Visscher, tr. (2) Papendrecht 4-4-1889 Steintje Baldé, geb. Ellewoutsdijk ca 1838, dochter van Maarten Baldé (watermolenaar en scheepmakerknecht) en Maria van der Wouden; zij. tr. (1) Papendrecht 10-1-1867 Aart Vogel, geb. Dordrecht 23-10-1820, wonende te Sliedrecht, bouwman, zoon van Cornelis Vogel (bouwman) en Ariaantje Baan, tr. (2) Willem Vogel.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerrit Visser, geb. Sliedrecht 3-12-1868, overl. 20-5-1869.

Xt.. Pleun Visser, geb. Papendrecht 1-2-1841, metselaar en aannemer, werkte samen met zijn broers aannemers Gebr. Visser te Papendrecht, overl. Papendrecht 26-6-1922, tr. Papendrecht 21-12-1867 Marigje van der Tak, geb. Papendrecht 15-9-1844, overl. Papendrecht 14-5-1910 (65 jr), dochter van Teunis van der Tak (arbeider en aakschipper) en Maria van den Adel.
NB.
- Dinsdagmorgen had de 20-jarige dochter van Pleun VISSER, op het Oosteinde alhier het ongeluk bij het spoelen van eenig goed in de GEUL te glijden. Eene buruvrouw hoorde eenig geraas van den emmer en waarschuwde den vader. Deze, op de plek des onheils gekomen, zag een klomp drijven. Hij moest zich eerst gekleed te water begeven, voordat hij zijn dochter op het droge kon brengen, waar de drenkelinge weer spoedig bijkwam. Doordien het schot van 't meisje voor haar mond gekomen was, was zij zoo spoedig gezonken. Nu kwam zij er door de hulp van haar vader er gelukkig af, anders had het geval zeker een treurigen afloop gehad.
[bron: Merwebode 14 okt 1899 (microfiche stadsarchief Dordrecht)]

Uit dit huwelijk:
1. Pleuntje Visser, geb. Papendrecht 3-3-1865 (geecht bij huwelijk), overl. Papendrecht 21-12-1886, tr. Papendrecht 17-7-1885 Jacob Veth, geb. Papendrecht 18-10-1850, bouw en griendbaas, begr. Papendrecht 3-7-1940, zon van Jan Jacobsz Veth (griendbaas en rietbaas) en Barbera Besemer; hij tr. (2) Papendrecht 17-3-1897 Maaike van der Putte, geb. Papendrecht 8-9-1869, dochter van Jan van der Putte (werkman en koopman) en Pietertje Balde. (uit huwelijk: Jan, geb. 1885
2. Gerrit Visser, geb. Papendrecht 18-4-1869, volgt XI-ae.
3. Cornelia Visser, geb. Papendrecht 21-3-1870, overl. Papendrecht 26-7-1949, begr. 29-7-1949, tr. Papendrecht 20-8-1892 Hendrik van Dalen, geb. Papendrecht 14-12-1866, steenlosser en ponser, overl. Papendrecht 19-6-1928, zoon van Cornelis van Dalen (bouwman) en Harske van Horssen. (6 zoons, 4 dochters)
4. Maria Visser, geb. Papendrecht 17-11-1872, overl. ald. 24-12-1913, begr. Papendrecht 27-12-1913, tr. Papendrecht 19-1-1894 Joost Matena, geb. Papendrecht  25-1-1872, hoepelmaker, zoon van Joost Matena en Fijgje Stuy van de Herik. (4 zoons, 4 dochters)
5. Teunis Visser, geb. Papendrecht  18-8-1875, volgt XIaf.
6. Pieternella Visser, geb. Papendrecht 19-10-1877, overl. Papendrecht 30-11-1912, begr. ald. 3-12-1912, tr. Papendrecht 15-5-1901 Leendert Besemer, geb. Papendrecht 13-7-1877, metselaar, overl. Papendrecht 27-8-1957, zoon van Gijsbert Besemer (bouwman) en Dirksje van de Graaf. (2 zoons, 3 dochters)
7. Elisabeth Visser, geb. Papendrecht 28-1-1881, begr. ald. 2-1-1952 (ongehuwd, 'de eeuwige bruid').
8. Mees Visser, geb. Papendrecht 14-4-1886, volgt XIag.
9. Pleun Visser, geb. Papendrecht 12-12-1887, volgt XIah.

Xu. Martinus Visser, geb. Papendrecht 28-12-1845, metselaar en aannemer, overl. Papendrecht 15-1-1930, begr. Papendrecht 18-1-1930, tr. Papendrecht 27-5-1870 Adriana van de Graaf, geb. Papendrecht 30-7-1845, overl. Papendrecht 31-8-1915, begr. Papendrecht 4-9-1915, dochter van Teunis van de Graaf (rietbaas) en Trijntje van Wijngaarden (winkelierster).
- Adres: Oosteinde, Veerweg 51, Kerkvuurt 116, Papendrecht;
- Na jaren samen met zijn en 4 broers samengewerkt te hebben richtte hij een eigen aannemersbedrijf op het later Visser en Smit te Papendrecht. Stichter in 1905 van de N.V. Alblasserdamsche Waterleiding.
- Adriana erfde in 1863 van haar grootvader Jan van de Graaf, die voor zijn tijd een vermogend man was, grote delen van Papendrecht bezat en in de riethandel zat. (Hij woonde in het Oosteinde te Papendrecht) Toen zij daar in 1891 over kon beschikken, kon haar man voor zichzelf beginnen.
- [NRC 1925-02-18-2-07] Heden overleed na een langdurig en geduldig lijden in de Hope des Eeuwigen Levens, onze teer geliefde Dochter, Zuster, behuwdzuster en Tante Janna Cornelia Visser in den ouderdom van ruim 54 jaar;
nrc_1925_janna.jpg (108031 bytes) visser_graaf.jpg (59499 bytes)
- De heibaas F. de K. [Flip de KONING], werkzaam bij den aannemer Marts. Visser te Papendrecht, had gisteren het ongeluk met zijn hand in aanraking te komen met een der draaiende deelen van de heimachine.Twee zijner vingers kwamen daardoor zoodanig in de klem, dat geneeskundige hulp noodzakelijk was en hij vermoedelijk nog wel eenigen tijd werkeloos zal moeten blijven.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 19 augustus 1899]

Uit dit huwelijk:
1. Janna Cornelia Visser, geb. Papendrecht 3-8-1870, overl. Amsterdam 17-2-1925, begr. Papendrecht 21-2-1925 (ongehuwd).
2. Jan Teunis Visser, geb. Papendrecht 28-8-1871, volgt XIai.
3. Pieternella Visser, geb. Papendrecht 7-12-1872, overl. Papendrecht 20-2-1961, begr. ald. 20-2-1961 (ongehuwd, Kerkbuurg 116 te Papendrecht)
4. Gerrit Visser, geb. Papendrecht 25-10-1878, volgt XIaj.
5. Martinus Visser, geb. Papendrecht 10-6-1880, volgt XIak.
6. Trijntje Visser, geb. Papendrecht 1-4-1882, onderwijzeres te Giessendam overl. 10-10-1949, begr. Papendrecht 13-10-1949, tr. 1910 Mattheus Johannes IJzerman, geb. 18-1-1883, ir. en commissaris van N.V. Visser & Smit te Papendrecht, overl. 31-5-1962, begr. Papendrecht, zoon van Abraham IJzerman en Geuvertje Antonia van de Koppel; hij. tr. (2) na 1949 Anna L. Wierema, geb. 31-1-1884, overl. 5-9-1970. (Geuvertje 1911, Adriana 1913, Geertruida 1915, Abraham 1921)
7. Arie Visser, geb. Papendrecht 22-1-1885, volgt XIal.
8. Janna Elisabeth Visser, geb. Papendrecht 23-7-1886, onderwijzeres en boekhoudster, tot op hoge leeftijd werkzaam eerst bij haar vader en later bij N.V. Visser & Smit, overl. Papendrecht ca 9-9-1980, begr. ald 12-9-1980 (ongehuwd). (Kerkbuurt 116 te Papendrecht)

Xv. Jan Visser, geb. Papendrecht 29-7-1851, aannemer, architect en gemeente-ontvanger te Papendrecht (1879), begr. Papendrecht 20-8-1913, tr. Papendrecht 3-4-1878 Heiltje Maria Rijshouwer, geb. Papendrecht 23-5-1851, overl. 1939, dochter van Pieter Antonie Rijshouwer (molenaar) en Maria Veth.
NB.
- Woonde Bosch 49 te Papendrecht;
- [NRC 1929-03-30-2-07; www.kb.nl/kranten] In plaats van kaarten. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze Vader, behuwd- en grootvader Matthys van Rossum, in den ouderdom van 78 jaren. // A. van Rossum, M.P. van Rossum-Visser en Kinderen. // Papendrecht, 29 maart 1929;
nrc_rossum.jpg (48262 bytes)
- Zaterdag werd de eerste vergadering houden van de vereeniging VOLKSWEERBAARHEID, welke reeds 45 leden telt. Besloten werd zich vooral te wijden aan het leeren schiten en de beoefening der gymnastiek. Het voorloopig bestuur, bestaande uit de heeren J. VISSER Gz, M. van Walbeek, K. Klomp en H.v.d. Esch Hz, werd aangevuld met de heeren A. van Rossum, J. VETH Tz en W. Oldemans.
[bron: Merwebode 2 juni 1900 (microfiche stadsarchief Dordrecht)]
- Toen Woensdagavond omstreeks elf uur de Geneeskundige Raad van Zuid-Holland,die met de "W.F. LEEMANS" een boottocht naar Gorinchem had gemaakt het "Huis te Merwede" passeerde, werd deze ruine door den heer J. VISSER Gz alhier men Bengaalsch vuur verlicht, hetgeen bij den stillen zomeravond een alleraardigst gezicht opleverde. Ook vanuit Dordrecht was het oude gebouw nuduidelijk te onderscheiden en maakte de verlichting, die geruimen tijd duurde, een keurig effect. Onder luide hoera's stoomde de boot langzaam voorbij en we kunnen wel aannemen, dat het voor de heeren van den Raad, een aardige verrassing was, die de lastgever van den heer VISSER hun in stilte had bereid.
[bron: Merwebode (weekblad voor Sliedrecht) 9 juli 1902]

Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Cornelis Visser, geb. Papendrecht 20-5-1879, volgt XIam.
2. Gerrit Pieter Antonie Visser, geb. Papendrecht 23-4-1881, volgt XIan.
3. Maria Pieternella Visser, geb. Papendrecht 16-5-1882, overl. Papendrecht 4-8-1955, begr. ald. 8-8-1955, tr. Papendrecht 1903 Anthonie van Rossum, geb. 24-5-1879, overl. Papendrecht 8-12-1958, begr. ald. 12-12-1958, zoon van Matthijs van Rossum (smid en fabrikant; overl. 1929) en Annigje Pietje Neven. (Mathijs, Jan, A., Heiltje, Rie, Nel)
4. Pieternella Elisabeth Visser, geb. Papendrecht 3-1-1886, begr. Papendrecht 2-12-1967 (ongehuwd).
5. Pieter Antonie Visser, geb. Papendrecht 26-10-1887, begr. Papendrecht 26-2-1970 (ongehuwd).
6. Jenneke Philipina Visser, geb. Papendrecht 24-11-1890, overl. (ongehuwd).
Generatie 11
Xq. Leendert Visser, geb. Alblasserdam 14-1-1853, postbode, overl. Dordrecht 17-4-1924, tr. Papendrecht 4-8-1877 Pleuntje van Rossum, geb. Papendrecht 15-5-1858, overl. Dordrecht 9-9-1931 (73 jr), dochter van Anthonie van Rossum (smidsknecht en hoefsmid) en Pleuntje van den Adel.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Visser, geb. Papendrecht 9-12-1878.
2. Pleuntje Visser, geb. Papendrecht  24-10-1880, tr. Dordrecht 15-12-1902 Pieter Hendrik Kes, geb. Dordrecht 19-7-1873.
3. Anthoni Visser, geb. Alblasserdam 5-10-1882. 

XIr. Cornelis Visser, geb. Papendrecht 7-7-1864, sjouwerman, wonende te Herpt, tr. Papendrecht 5-3-1892 (gescheiden Dordrecht 29-4-1908) Neeltje Visser, geb. Papendrecht 25-8-1864, dochter van Mees Visser en Leentje Kraal.

XIs. Pieter Visser, geb. Papendrecht 19-3-1862, tr. Papendrecht 16-9-1881 Adriana Pieternella Breur, geb. Antwerpen, dcohter van Willem Breur (schipper) en Geertrui van Wijngaarden (tapster en koopvrouw).
Uit dit huwelijk:
1. Alida Visser, geb. Papendrecht 27-12-1881, tr. Jan Weber.
2. Willem Visser, geb. Papendrecht 25-2-1883.
3. Teunis Visser, geb. Papendrecht 16-5-1885.
4. Fijgje Visser, geb. Papendrecht 11-7-1887.

XIt. Pieter Visser, geb. Papendrecht 31-12-1861, schipper en zandtrekker, overl. ald. 11-5-1938, begr. ald. 14-5-1938, tr. Papendrecht 4-7-1890 Marigje van Wijngaarden, geb. Papendrecht 15-6-1864, dochter van Jan van Wijngaarden (melkboer en bouwman) en Pietertje Veth.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Visser, geb. Papendrecht 20-7-1892, tr. Papendrecht 18-6-1919 Adriana Bezemer, geb. Papendrecht 1-10-1893, overl. Papendrecht 30-1-1966, begr. Papendrecht 3-2-1966 (72 jr), dochter van Jan Bezemer en Maaike de Koning.

XIu. Adriaan Visser, geb. Papendrecht 14-1-1865, bakker te Schoonhoven (na 1913), tr. (1) Maria Bijkerk, tr. (2) Papendrecht 30-4-1913 Anna Cornelia Boland, geb. ca. 1869, afkomstig uit Leiderdorp, dochter van Gerardus Boland en Magheltje Ouwerkerk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Janna Cornelia Visser, geb. Papendrecht 11-12-1893, tr. Papendrecht 1915 Aart Dubbeldam.
2. Aagje Helena Visser, geb. Papendrecht 9-12-1895.

XIv. Teunis Visser, geb. Papendrecht 21-8-1866, bouwman (boer) te Papendrecht en veehouder, begr. ald. 16-7-1955 (88 jr), tr. Papendrecht 4-10-1894 Jannigje van Hemert, geb. Papendrecht 31-8-1868, dochter van Wouter van Hemert (bouwman te Papendrecht  en melkboer) en Neeltje van Wijngaarden.
Adres: hoek Karhoek/Edelweislaan;
Uit dit huwelijk:
1. Janna Cornelia Visser (ook Jannekee; Janna volgens bev.reg.), geb. Papendrecht 3-4-1895, begr. Papendrecht 5-3-1937 (41 jr), tr. Piet Bezemer.
2. Wouter Visser, geb. Papendrecht 29-3-1896, begr. Dordrecht 6-7-1985 (89 jr), tr. Cornelia Abbering.
3. Mees Visser, geb. Papendrecht 25-3-1897, begr. ald. 3-2-1965 (67 jr).
4. Neeltje Visser, geb. Papendrecht 17-9-1898, overl. Dordrecht 6-10-1966, begr. Papendrecht 10-10-1966 (68 jr), tr. Cornelis Kraal, geb. 10-5-1895, overl. 11-2-1975, begr. Papendrecht  14-2-1975 (79 jr).
5. Pieter Teunis Visser, geb. Papendrecht 8-1-19o0, begr. ald. 11-2-1970, tr. Commertje van Leer. (geen kinderen)
6. Adriaan Visser, geb. Papendrecht 1-6-1901, volgt XIIt.
7. Annigje Visser, geb. Papendrecht 28-12-1902, overl. Sliedrecht (Wearthove) 10-10-1995, begr. Papendrecht 14-10-1995, tr. Teunis van der Leer.
8. Karel Visser, geb. Papendrecht 21-3-1905, overl. U.S.A., tr. Anna Dekker. (geëmigreerd naar Amerika)
9. Jannigje Visser, geb. Papendrecht 2-7-1906, overl. 4-11-1969 (63 jr), begr. Hardinxveld, tr. Jan Dukel, geb. 12-4-1904, overl. 30-3-1960, begr. Hardinxveld.
10. Arie Visser, geb. Papendrecht 20-1-1908, begr. ald. 11-9-1981 (73 jr).
11. Teunis Visser, geb. Papendrecht 28-3-1910, volgt XIIu.

XIw. Cornelis Visser, geb. Papendrecht 12-1-1876, koopman en riethandelaar, tr. Papendrecht 22-11-1900 Grietje Verheul, geb. Papendrecht 17-2-1876, dochter van Bastiaan Verheul (bouwman) en Annigje Cornelia Duivendijk.
Adres: Kerkbuurt A208;
Uit dit huwelijk:
1. Annigje Cornelia Visser, geb. Papendrecht 4-3-1901.
2. Pieter Visser, geb. Papendrecht 27-2-1903.
3. Bastiaan Visser, geb. Papendrecht 21-8-1903.
4. Adriana Visser, geb. Papendrecht 14-4-1906.
5. Teuntje Visser, geb. Papendrecht 18-2-1908.
6. Cornelis Visser, geb. Papendrecht 15-8-1909.
7. Grietje Visser, geb. Papendrecht 28-3-1911.

XIx. Arie Visser, geb. Papendrecht 12-1-1878, scheepmaker, overl. Krugersdorp (Zuid-Afrika) 11-12-1957 (79 jaar), begr. Pretoria (Zuid-Afrika), tr. Pretoria (Zuid-Afrika) 31-5-1915 Anna Susanna Naudé, geb. Middelburg (Zuid-Afrika) 26-1-1881, overl. Potchefstroom (Zuid-Afrika) febr. 1949, begr. ald., dochter van Jozua Francois Naudé en Louisa van den Berg.
Uit dit huwelijk:
1. Bartje Louisa Visser, geb. Rustenburg (Zuid-Afrika) 10-8-1918, tr. 3-10-1942 Paul Geert Geertsema, geb. Siddeburen (Groningen), predikant, overl. Cape Town (Zuid-Afrika) 28-4-1986, begr. Pretoria (Zuid-Afrika) 2-5-1986, zoon van Simon Hamveld Geertsema en Frensia Roelfina de Vries.
Paul Geert Geertsema was in de volgende plaatsen predikant: 
Ned. Herv. Kerk te Benoni 1949, Otjiwarongo cs 1951, Balfour 1974, Wonderfontein 1978, Nederlandsprekende Gemeente 1981; 
Gereformeerde kerk te: Middelburg Tvl 1955, Joahnensburg-Noord 'Zendeling' 1956, Kaapstad 1959, Ref. Church pf Perth (Australie) 1963, Johannesburg Centraal 1967, Louis Trichardt 'Zendeling' 1970.

2. Ariana Visser, geb. Rustenburg (Zuid-Afrika) 28-4-1921, overl. Witbank (Zuid-Afrika) ca 13-3-1996, gecrem. 19-3-1996 (74 jr), tr. Pretoria (Zuid-Afrika) 2-10-1948 Willem Sterrenburg Pretorius de Klerk, geb. Johannesburg (Zuid-Afrika) 17-6-1919, ingenieur bij Eskom.

XIy. Pieter Visser, geb. Papendrecht 8-12-1882, scheepmaker, overl. Vlissingen 28-7-1937 (54 jr), tr. (1) 2-6-1904 Neeltje Kraal, geb. Papendrecht 15-12-1863, overl. Vlissingen 3-12-1915, dochter van Adrianus Kraal en Ida van Loon [tr. (1) Papendrecht 1-10-1889 Cornelis Dekker, geb. Papendrecht 8-3-1867, bouwman en melkboer, zoon van Gerrit Dekker (bouwman) en Cornelia Veth], tr. (2) 16-2-1917 Leintje Johanna Leenhouds, geb. 1884, overl. Koudekerke 11-8-1969, begr. Vlissingen 14-8-1969.
NB.
- Engelsch-Amerikaansche bomaanval op Vlissingen. 33 personen gedood
In de avonduren van 15 Augustus vond een aanval van Engelsch-Amerikaansche plaats op een buitenwijk van Vlissingen. Volgens de voorloopige berichten werden onder de Nederlandsche burgerbevolking 33 personen gedood en een vrijgroot aantal zwaar en licht gewond. Voorts werd schade aangericht aan de huizen.
[bron: Het Vaderland 1943_08_16_1_01]

Uit het eerste huwelijk:
1. Gijsbartje Visser, geb. Papendrecht 18-9-1904.
2. Cornelia Visser, geb. Papendrecht 26-6-1906.
3. Jannigje Visser, geb. Papendrecht 13-10-1908, overl. ald. 24-12-1993, begr. ald. 29-12-1993, tr. Jan Vink.
4. Ida Visser, geb. Papendrecht 24-8-1910.
5. Neeltje Visser, geb. Vlissingen 6-5-1912.
6. Maria Magdalena Visser, geb. Vlissingen 11-2-1914.
7. Arie Visser, geb. Vlissingen 15-9-1915.
Uit het tweede huwelijk:
1. Arie Visser, geb. Vlissingen 27-12-1917, tr. Oost-Souburg 12-10-1945 Nel Schout.
2. Maatje Visser, geb. Vlissingen 25-9-1920, dienstbode, verongelukt aldaar op 15-8-1943, begr. ald. 18-8-1943 (22 jr), otr. Vlissingen Abraham van der Hof, geb. 1920, overl. Vlissingen 15-8-1943, begr. ald. 18-8-1943 (23 jr).
3. Isaäc Visser, geb. Vlissingen 20-7-1925, tr. Vlissingen 15-10-1954 Jenny Melissant.

XIz. Bertus Visser, geb. Papendrecht 25-10-1886, smid en scheepstimmerman, overl. Papendrecht 25-6-1944, begr. ald. 29-6-1944, tr. Sliedrecht 28-10-1916 Leentje Visser, geb. Sliedrecht 26-11-1992 (Ch.Ger.), overl. Papendrecht 7-8-1962, begr. ald. 10-8-1962, dochter van Joost Visser (baggeraar bij Volker en arbeider) en Korstiana Visscher.
Bertus Visser schreef zijn naam altijd met een 'h' dus 'Berthus';
In de eerste jaren is Berthus 'smid' geweest maar om gezondheidsredenen is hij hiermee gestopt;

Uit dit huwelijk:
1. Korstiana Visser, geb/ged. Papendrecht 5/1910-1919, overl. Dordrecht 1-6-1985, begr. Papendrecht 6-6-1985, tr. Papendrecht 15-7-1947 Jan Keesmaat, geb/ged. Papendrecht 18-1/28-3-1915, timmerman en magazijnmedew. 'Aviolanda', overl. Papendrecht 30-12-1980, begr. ald. 3-1-1981, zoon van Willem Keesmaat (koster Chr.Ger. Kerk en ijzerwerker) en Helena Besemer.
2. Arie Visser, geb/ged. Papendrecht 10-12-1921 / jan 1922 (Chr. Ger), betonwerker (Lingen) en senior substation oprichter (ESCOM), wonende te Witbank (Zuid-Afrika), overl. ald. 11-1-1995, begr. ald. 18-1-1955, tr. Witbank (Zuid-Afrika) 23-8-1986 Catahrina Maria Stolz, geb. Belfast (Zuid-Afrika) 14-3-1929, weduwe van Booyse (overl. voor 1980).
3. Joost Visser, geb/ged. Papendrecht 14-1/28-2-1925 (Chr. Ger), volgt XIIw.
4. Pietje Neeltje Visser, geb/ged. Papendrecht 8-4/2-5-1926 (Chr. Ger), tr. Papendrecht 22-4-1947 Johannes Cornelis van Mourik, geb. melsisant 26-11-1921, conciërge confectiebedrijf, demonstrateur bedrijfsschap vlees en Hofmeester (marine), zoon van Pieter van Mourik en Elizabeth Katharina van Wezel.

XIab. Johan Visser, geb. Papendrecht 24-6-1866, timmerman, uitvoerder bij aannemer Visser & Smit Papendrecht, overl. 1909 (43 jr), tr. Maria Snijders, afkomstig van Waalwijk.
Uit dit huwelijk:
1. Mees Arnoldus Visser, geb. Besoyen 1892, heier bij Visser en Smit, tr. Papendrecht 25-7-1922 Elisabeth Pieternella Kuijpers, geb. Papendrecht 25-4-1891, overl. 26-7-1970, begr. Papendrecht 31-7-1970, dochter van Simon Kuijpers en Jacoba Verweij. (Simon, Johan)
2. Adriana Visser, geb. Besoyen 1902, tr. Papendrecht Teunis de Lange, geb. Papendrecht 31-7-1887, zoon van Adrianus de Lange (werkman) en Maria van Wijngaarden. (1 zoon, 1 dochter)

XIac. Teunis Johannes Visser, geb. Papendrecht 30-1-1871, timmerman en aannemer, overl. Zwijndrecht 18-6-1953 (82 jr), tr. Wemeldingen mei 1894 (gescheiden 1916) Maria Kole, geb. Wemeldingen 5-11-1874, overl. Zwijndrecht 27-2-1940.
In 1904 woonhuis Visschersbuurt binnendijks (overkant de werf aan de gantel)
Uit dit huwelijk:
1. Leentje Visser, geb. Papendrecht 5-11-1894, overl. Zwijndrecht 30-12-1970, tr. Papendrecht 1914 Cornelis Troost. (5 kinderen).
2. Adriana Visser, geb. Papendrecht 14-10-1898, overl. Sliedrecht 7-11-1982, tr. Papendrecht 1919 Gerrit van Bennekum, geb. Kun. 1919, overl. Aart. 1921.
3. Mees Visser, geb. Papendrecht 19-8-1900, overl. Zwijndrecht 6-10-1982, tr. Elisabeth Stoel. (Mees 1946 en 5 dochters)
4. Janna Wilhelmina Visser, geb. Papendrecht 12-9-1904, overl. Zwijndrecht 25-3-1985, tr. H.J. Kaufman. (5 zoons en 2 dochters).
5. Gerrit Visser, geb. Papendrecht 2-1-1907, machinebankwerker, overl. Zwijndrecht 27-2-1976, tr. A. Hofwegen. (Teunis J. 1928, Marius 1932 en 2 dochters).
6. Jan Visser, geb. Papendrecht 20-1-1908, overl. Zwijndrecht 19-8-1963, tr. G. Willemstein. (Teunis J. 1934, Jan 1932 en 1 dochter).
7. Johan Pieter Visser, geb. Papendrecht 24-8-1910, overl. Zwijndrecht 12-5-1969, tr. M. Bakker. (Teunis 1936, Marinus 1939).
8. Teunis Johannes Visser, geb. Papendrecht 22-7-1914, tr. M. van der Wiel. (3 dochters)

XIad. Adrianus Visser, geb. Papendrecht 8-2-1876, aannemer van heiwerken Westeind, aannemer en timmerman, overl. Rotterdam 1940, tr. Papendrecht 5-6-1901 Hermijntje Hardam, geb. Papendrecht 19-12-1873, overl. Rotterdam 12-11-1936, dochter van Cornelis Hardam (schipper) en Teuntje Naderom. 
Uit dit  huwelijk:
1. Cornelis Visser, geb. Papendrecht 6-12-1901, volgt XIIx.
2. Leentje Visser, geb. Papendrecht 10-3-1903, overl. Rotterdam 26-4-1979, tr. Rotterdam 21-4-1927 Albert A. Bergshoef, aannemer te Rotterdam, zoon van Jacob Bergshoef en Neeltje Elisabeth Klip. (Johanna 1927)
3. Johan Teunis Visser, geb. Papendrecht 25-6-1904, volgt XIIy.
4. Bastiaan Visser, geb. Papendrecht 5-1-1906, volgt XIIz.
5. Adrianus Visser, geb. Papendrecht 3-11-1907, volgt XIIaa.
6. Pieter Visser, geb. Dordrecht 10-12-1908, volgt XIIab.
7. Gerrit Visser, geb. Papendrecht 5-9-1919, volgt XIIac.
8. Gijsbert Visser, geb. Papendrecht 11-3-1916, volgt XIIad.

XIae. Gerrit Visser, geb. Papendrecht 18-4-1869, metselaar, tr. Papendrecht 19-8-8-1898 Pieternella Dekker, geb. Molenaarsgraaf 30-12-1873, dochter van Arie Dekker en Ariaantje Trapman.
Uit dit  huwelijk:
1. Adriana Visser, geb. Papendrecht 9-7-1906.
2. Margje Visser, geb. Papendrecht 5-1-1909.

XIaf. Teunis Visser, geb. Papendrecht  18-8-1875, metselaar, overl. Papendrecht  16-1-1953, begr. ald 20-1-1953, tr. Papendrecht 27-10-1904 Johanna Roodbol, geb. Zwijndrecht 18-3-1878, overl. Papendrecht 6-6-1949, begr. ald. 10-6-1949, dochter van Jacob Roodbol en Pieternella Korthof.
Uit dit  huwelijk:
1. Pleuntje Visser, geb. Papendrecht 20-10-1905, overl. 15-10-1981, begr. Papendrecht 19-10-1981, tr. Gerrit van de Graaf, geb. 18-9-1900, overl. 27-2-1964, begr. Papendrecht 2-3-1964.
2. Jacob Visser, geb. Papendrecht 15-10-1914, volgt XIIae.

XIag. Mees Visser, geb. Papendrecht 14-4-1886, metselaar, overl. Papendrecht 4-2-1945, begr. Papendrecht 8-2-1845, tr. Papendrecht 3-4-1918 Gerrigje Dekker, geb. Papendrecht 30-8-1887, overl. ald. 2-4-1931, begr. ald. 7-4-1931, dochter van Arie Dekker en Ariaantje Trapman.
Uit dit  huwelijk:
1. Pleun Visser, geb. Papendrecht 10-10-1918, volgt XIIaf.
2. Arie Visser, geb. Papendrecht 30-1-1920, volgt XIIag.
3. Marrigje Visser, geb. Papendrecht 28-4-1925.

XIah. Pleun Visser, geb. Papendrecht 12-12-1887, uitvoerder aannemers Gebr. Visser te Papendrecht met broer Mees, overl. Dordrecht 20-10-1963, begr. Papendrecht 24-10-1963, tr. Papendrecht 7-11-1912 Susanna Dekker, geb. Papendrecht 1-6-1892, begr. ald. 25-8-1977, dochter van Jan Jansz Dekker en Neeltje Dekker.
Uit dit  huwelijk:
1. Marrigje Pieternella Visser, geb. Papendrecht 17-3-1913, tr. Gerrit Pullen, slager.
2. Jan Visser, geb. Papendrecht 18-7-1915, volgt XIIah.
3. Neeltje Visser, geb. Papendrecht 5-3-1918, overl. 10-9-1998, begr. Papendrecht 14-9-1998, tr. Bart Kok.
4. Pleun Visser, geb. Papendrecht 23-2-1920, volgt XIIai.
5. Suzanna Visser, geb. Papendrecht 18-9-1922, tr. Jan Verhoeven.

XIai. Jan Teunis Visser, geb. Papendrecht 28-8-1871, aannemer, directeur N.V. Visser & Smit te Papendrecht en directeur van de Waterleiding Mij te Leerdam, overl. Papendrecht 3-4-1946, begr. ald. 6-4-1946, tr. Geuvertje Geertrui Adriana IJzerman, geb. Leerdam 5-10-1878, overl. Papendrecht 8-8-1962, begr. ald. 11-8-1962, dochter van Abraham IJzerman en Geuvertje Antonia van de Koppel.
NB.
- Aan de heeren VISSER en BOTTENBERG te Oud-Beierland, is door den Raad der gemeente Leerdam vergunning verleend om aldaar een waterleiding te leggen. Zij ontvangen eene subsidie van de gemeente de eerste 10 jaar f 600 per jaar, de volgende 10 jaar f 500 en verder f 300 per jaar. Zij leveren de gemeente kosteloos 1000 kub m water en bovendien water bij brand.
[bron: Merwebode 1 jan 1899 (microfiche stadsarchief Dordrecht)]
- PAPENDRECHT. In een gehouden vergadering van aandeelhouders der vennootschap LEERDAMSCHE WATERLEIDING is - in de plaats van wijlen den heer Bottenberg te Oud-Beierland - benoemd tot directeur, de heer J.T. Visser alhier, uitvoerder der werkzaamheden van de Leerdamsche Waterleiding.
[bron: Merwebode 27 jan 1900 (microfiche stadsarchief Dordrecht)]
- akte 2761 (22-7-1916) Hypotheek stelling (in minute) door en ten laste van Jan Teunis Visser, Martinus Visser en Gerrit Visser allen te Papendrecht ten behoeve van de Credietvereeniging te Amsterdam, groot f 20.000;
[Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 20 inventarisnr 2439 (repertorium notaris D. Wisboom Verstegen)] 

- Hij was eerste directeur van Visser & Smit vanaf 1927 tot 1946, lid provinciale Staten 1909-1919;
- [Woerdensch Weekblad, 13/05/1939; p. 15/20] Seizoen 1939 Bernard en G.L. Conord Motorpompen. De motorpompen met het laagste benzineverbruik.

- [Woerdensch Weekblad, 10/06/1939; p. 7/14] BUCHER motorgrasmaaiers met Bernard of Conord Motor.

-
Collectie Beerman 309_11353; E14 Papendrecht, mevr v.  Rossum - Visser, 9-10-1928                    
[bron: BEELDBANK stadsarchief Dordrecht/DiEP (http://sa-dordrecht.cust.iaf.nl/beeldbank)]

=> Adriana Cornelia Visser, geb. Papendrecht 21-6-1903
Uit dit  huwelijk:
1. Adriana Cornelia Visser, geb. Papendrecht 21-6-1903, wonende aldaar en te Sliedrecht, overl. Dordrecht 19-12-1997, begr. Papendrecht 24-12-1997, tr. Papendrecht 10-10-1928 (met de handschoen) achterneef Matthijs van Rossum, geb. 26-7-1903, wonende te Balik Papan (1928), directeur 'VAN ROSSUM MOTOREN' te Papendrecht, overl. Papendrecht 5-2-1975, begr. ald. 8-2-1975, zoon van Anthonie van Rossum en Maria Pieternella Visser. (Thijs 1934, Geertruida, Marian)
2. Abraham Arie Visser, geb. Papendrecht 20-9-1904, volgt XIIaj.
3. Martinus Gerrit Visser, geb. Papendrecht 15-3-1907, volgt XIIak.
4. Geuvert Antonie Visser, geb. Papendrecht 1-10-1911, volgt XIIal.

XIaj.. Gerrit Visser, geb. Papendrecht 25-10-1878, aannemer en Directeur van N.V. Visser & Smit te Papendrecht, gemeenteraadslid te Papendrecht, overl. Papendrecht juni 1954, begr. Papendrecht 1-7-1954, tr. Nieuw-Lekkerland 28-8-1912 Alida Cornelia Geertruida Verheij, geb. Nieuw-lekkerland 16-5-1882, overl. voor 7-9-1965, begr. Papendrecht 7-9-1965, dochter van Cornelis Antonie Verheij (1915 te Elshout) en Neeltje Pieternella Vos.
NB.
- Woonde Kerkbuurt 120, Papendrecht;
- Hij werd in 1955 opgevolgd als directeur door zijn beef Wilem M.C. Visser.
- [NRC 1915_02_13_2_04] Heden overleed tot onze diepe droefheid plotseling onze zeer geliefde Zoon, broeder en Schoonbroeder Gerrit Jan Verhey in den ouderdom van ruim 27 jaar.
nrc_1915_verhey.jpg (55685 bytes)
- akte 2761 (22-7-1916) Hypotheek stelling (in minute) door en ten laste van Jan Teunis Visser, Martinus Visser en Gerrit Visser allen te Papendrecht ten behoeve van de Credietvereeniging te Amsterdam, groot f 20.000;
[Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 20 inventarisnr 2439 (repertorium notaris D. Wisboom Verstegen)] 

- ART. 24 GEMEENTEWET.
Gedupt. Staten van Zuid-Holland hebben gistermiddag in openbare vergadering behandeld een onderzoek naar de vraag of door het lid van den raad der gemeente Papendrecht, de heer G. VISSER, gehandeld is in strijd met art. 24 der Gemeentewet.
De heer Visser is directeur der N.V. Alblasserdamsche Waterleiding, die het water levert aan de gemeente Papendrecht. Een ander raadslid, opzichter eener bouwvereeniging aldaar, opperde onlangs bezwaren tegen deze dubbele functie van den heer VISSER en achtte deze in strijd met art. 24 der Gemeentewet. in dne raad kon het verzoek tot schorsing, behoudends de toelichting van het lid, niet behandeld worden, omdat het geen enkelen steun vond.
Dr. Schokking rapporteerde in deze zaak: In het adres gad adresaant te kennen, dat gebleken was, dat de heer Visser, als directeur der N.V. zijn belangen in dne raad had doen gelden bij een voorstel om een onderzoek in te stellen naar de te hooge waterprijzen, dat verworpen is.
De heer Visser merkte op, dat hij zelf geen water levert. Hij heeft den laatsten keer zijn benoeing tot lid van den raad bij enkele candidaatstelling aangenomen, nadat in 1916 Ged. Staten geen aanleiding hadden gevonden, deze zaak nader te onderzoeken. Wat de functie van spr. betreft, hij doet niet anders dan het geld innen. Steeds heeft hij zich buiten waterleidingsaangelegenheden in den raad gehouden.
De burgemeester van Papendrecht, de heer P. van REES, zeide, dat de zaak feitelijk steeds in 1916 door Ged. Staten is afgedaan. Het is spreker's overtuiging, dat deze behandeling opnieuw te wijten is aan minder gelukkige persoonlijke verhoudingen.
Spr. wilde den heer VISSER reeds bij voorbaat gezuiverd zien van een blaam, die op hem zou kunnen worden geworpen. Toen het vorig jaar het contract met de Alblasserdamsche Waterleiding moest worden vernieuwd, is ment tot een accoord gekomen tusschen het bestuur der waterleiding en het gemeentebestuur.
Toen de raad in Mei een beslissing zou nemen, was de heer VISSER is de vergadering niet tegenwoordig, zoodat hij niet geacht kan worden invloed op het besluit te hebben gehad.
Mr. Limburg merkte op, dat het contract in 1923 toch door den directeur moet zijn geteekend. in de statuten der N.V. staat nl, dat het beheer berust bij den directeur, onder toezicht van commissarissen. De vraag, die Ged. Staten hebben te beantwoorden is dus of de levering door de vennootschap beschouwd meot worden als de levering door den directeur. De beslissing volgt later. 
[NRC 1924-11-25-1-01; www.kb.nl/kranten]

Uit dit  huwelijk:
1. Adriana Neeltje Visser, geb. Papendrecht 20-2-1917, overl. Papendrecht 24-2-1917, begr. 26-2-1917.

XIak. dr. Martinus Visser, geb. Papendrecht 10-6-1880, dr. in Letteren, commissaris van N.V. Smit & Visser te Papendrecht 1927-1960, begr. Papendrecht 24-10-1960, tr. Rotterdam 1909 Marigje Schuller, geb. 29-11-1882, overl. 28-12-1970, begr. Papendrecht 2-1-1971, dochter van Antonie Schuller (schipper, kapt. binnenvaart en reder te Rotterdam) en Willemina van Dalen.
NB.
- Woonde te Amsterdam.
- akte 2761 (22-7-1916) Hypotheek stelling (in minute) door en ten laste van Jan Teunis Visser, Martinus Visser en Gerrit Visser allen te Papendrecht ten behoeve van de Credietvereeniging te Amsterdam, groot f 20.000;
[Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 20 inventarisnr 2439 (repertorium notaris D. Wisboom Verstegen)] 

- Achternaam Visser Voornamen Gerrit Marten Voorletters G.M. Titel Mr.
  Geboorteplaats Zierikzee Geboortedatum 03-04-1917
  Overlijdensplaats Nederland Overlijdensdatum 11-02-1945
  Begraaf-/gedenkplaats Onbekend, Nederland (meer informatie) Gedenkboek 36 [www.ogs.nl]

Uit dit  huwelijk:
1. dr. Martinus Adriaan Jan Visser, geb. Valburg 29-5-1910, volgt XIIam.
2. mr. Antonie Willem Visser, geb. Valburg 17-1-1912, volgt XIIan.
3. ds. Jan Adriaan Visser, geb. 1913, volgt XIIao.
4. ir. Willem Marius Cornelis Visser, geb. Valburg 15-5-1914, volgt XIIap.
5. Adriana Petronella Catharina Visser, geb. 1915, tr. J. Postmus
6. mr. Gerrit Marten Visser, geb. Zierikzee 3-4-1917, in het verzet te Amsterdam 1940/45 verdronken in de Merwede 10-2-1945 op de vlucht, overl. (Nederland) 11-2-1945.

XIal. Arie Visser, geb. Papendrecht 22-1-1885, dir. N.V. Visser & Smit Papendrecht, overl. 2-3-1974, tr. Dordrecht 13-6-1917 Ottolina Helena Cornelia Dicke, geb. Dordrecht 19-5-1889, overl. Dordrecht 8-5-1969, begr. Papendrecht 13-5-1969, dochter van Hendrik Adolph Dicke en Helena Cornelia Walraven.
Arie Visser was ook een verdienstelijk tekenaar/schilder.
in de winter 1997/1998 was er een tentoonstelling van zijn tekeningen (bijbelse thema's) in museum De Rietgors te Papendrecht.
Woonde Veerdam 30 te Papendrecht;

Uit dit  huwelijk:
1. Adriana Cornelia Visser, geb. Papendrecht 5-5-1918, tr. Jan Korevaar, geb. 1918, overl. 1990. (Beatrijs 1952, Arjan 1953)
2. Hendrik Adolph Visser, geb. Papendrecht 6-1-1920, volgt XIIaq.
3. Martinus Visser, geb. Papendrecht 26-1-1922, volgt XIar.
4. Helena Cornelia Visser, geb. Papendrecht 1-5-1924, tr. W.J. Koppens, geb. 1922. 
5. Arie Jan Matteus Visser, geb. Papendrecht 28-7-1925, volgt XIIas.
6. Carel Nicolaas Visser, geb. Papendrecht 3-5-1928, volgt XIIat.
7. Geert Jan Visser, geb. Dordrecht 8-6-1931, civiel ingenieur, ongehuwd.

XIam. Hendrik Cornelis Visser, geb. Papendrecht 20-5-1879, eigenaar technisch bureau en werktuigkundige, garagehouder kerkbuurt te Papendrecht, overl. 18-2-1948, begr. Papendrecht 23-2-1948, tr. 1910 Adriana de Kok, geb. Giessendam 10-3-1879, overl. 5-7-1967, begr. Papendrecht 8-7-1967.
Uit dit  huwelijk:
1. Adri Visser, geb. Papendrecht 1911, tr. ... van Loon (1 kind)

XIan. Gerrit Pieter Antonie Visser, geb. Papendrecht 23-4-1881, dir N.V. Aannemingsmij Concordia 1916 Kerkbuurt te Papendrecht, aannemer, overl. 29-5-1946, begr. Papendrecht 1-6-1946, tr. 1913 Elisabeth Petronella van Bommel, geb. 7-8-1886, overl. 1-2-1958, begr. Papendrecht 6-2-1958.
Uit dit  huwelijk:
1. Heiltje Geertruida Visser, geb. 8-10-1914, overl. Papendrecht 3-7-2005 (90 jaar), crem. Dordrecht 8-7-2005 (BRON: overlijdensbericht De Dordtenaar 6-7-2005), tr. (1) Willem Mc Keown, tr. (2) Herman van Loon, overl. voor 3-7-2005. (1 dochter)
2. Jan Visser, geb. 27-10-1918, volgt XIIau. 
Generatie 12
XIIt. Adriaan Visser, geb. Papendrecht 1-6-1901, overl. Bleskensgraaf 27-4-1985, begr. ald. 2-5-1985 (83 jr), tr. Janna Cornelia Veth, geb. 27-12-1898, overl. 20-9-1948, begr. Bleskensgraaf.
Uit dit huwelijk:
1.  
2..

XIIu. Teunis Visser, geb. Papendrecht 28-3-1910, overl. Giessenburg 9-12-1977, begr. Papendrecht 13-12-1977 (67 jr), tr. Papendrecht 1935 Heiltje Woutrina Pullen, geb. Papendrecht 22-11-1910, overl. Ridderkerk 28-9-1996, begr. Papendrecht 3-10-1996 (85 jr), dochter van Gerrit Pullen (spekslager) en Cornelia van Dalen.
Uit dit huwelijk:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

XIIw. Joost Visser, geb/ged. Papendrecht 14-1/28-2-1925 (Chr. Ger), betonwerker (Lingen), overl. Sliedrecht 18-12-1994, begr. Papendrecht 22-12-1994, tr. Hendrik-Ido-Ambacht 11-8-1949 Cornelia Klazina van der Linden, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 19-12-1924, overl. Dordrecht 27-10-1997, begr. Papendrecht 31-10-1997, dochter van Bastiaan van der Linden en Ingetje Bakker.
Uit dit huwelijk:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

XIIx. Cornelis Visser, geb. Papendrecht 6-12-1901, timmerman in Zuid-Afrika en scheepstimmerman, tr. Papendrecht 20-6-1923 Abramina Bouwmeester, geb. ca. 1905, afkomstig uit 's-Gravendeel, dochter van Abraham J. Bouwmeester (smid), en Bastiaantje Kramers.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Visser, geb. 10-11-1924.
2. Abraham Visser, geb. 20-12-1925.
3. Hermijntje Visser, geb. 4-12-1926.
4. Bastiaan Visser, geb. 15-10-1930.

XIIy. Johan Teunis Visser, geb. Papendrecht 25-6-1904, hoofd van de tekenkamer werf te Vlissingen, overl. Vlissingen 11-12-1962 (58 jr), tr. Vlisisngen 24-5-1929 Catharina Maria van der Grijp, geb. Vlissingen 13-12-1905. 
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Visser, geb. Vlissingen 1-10-1930.
2. 
3. 

XIIz. Bastiaan Visser, geb. Papendrecht 5-1-1906, timmerman en rijwielhersteller, verongelukt 4-7-1932 (op de motor / IJsselmonde), begr. Papendrecht 7-7-1932, tr. Papendrecht 1-8-1925 Neeltje Veth, geb. ca. 1907, begr. Papendrecht 17-12-1991.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Visser, geb. 14-1-1926, bedrijfsleider van een Chemisch bedrijf te Sydney, wonende te Australie, overl. Sydney 1998 (ongehuwd).
2. Maria Visser, geb. 31-1-1931, overl. Oud-Alblas 29-10-1986.
 
XIIaa. Adrianus Visser, geb. Papendrecht 3-11-1907, electrotechniscus, wonende Tilburg, overl. Tilburg 20-3-1957, tr. Papendrecht 25-4-1939 Jannie van der Esch, geb. Papendrecht 19-7-1909, overl. Tilburg 25-2-1973, dochter van Pieter Arie van der Esch en Aagje Dekker.
Uit dit huwelijk:
1. Hermijntje Visser, geb. Tilburg 20-3-1940, overl. Tilburg 1997.
2. 
3.
4. 
5. Adrianus Pieter Arie Visser, geb. Tilburg 6-8-1950, overl. 15-9-1972 (22 jr).

XIIab. Pieter Visser, geb. Dordrecht 10-12-1908, aannemer in Kaapstad, tr. Papendrecht 24-6-1934 Martijntje Elisabeth van Gils, dochter van Cornelis van Gils en Woutrina Adriana Otto.
Gezin verhuist in 1948 naar Zuid-Afrika. 
Uit dit huwelijk:
1. 
2. 
3. 

XIIac. Gerrit Visser, geb. Papendrecht 5-9-1919, monteur tech. dienst Fokker in Monster, overl. Uithuizen 1990, tr. Papendrecht 11-7-1931 Geertje Lagendijk, afkomstig uit Rotterdam, dochter van Arie Lagendijk en Geertje van der Poel. 
Uit dit huwelijk:
1. 
2. 

XIIad. Gijsbert Visser, geb. Papendrecht 11-3-1916, eigenaar van een meubelbedrijf in Grave en meubelmaker, overl. Grave 1987 (71 jaar), tr. E. van Goethem, geb. Den Bosch 24-5-1924. 
Uit dit huwelijk:
1. 

XIIae. Jacob Visser, geb. Papendrecht 15-10-1914, overl. Sliedrecht (Waerthove) 26-4-1998, begr. Papendrecht 1-5-1998, tr. Papendrecht 1947 Pietertje van der Linden, geb. 1921, dochter van Jacob van der Linden en Anna van der Esch.
Uit dit huwelijk:
1. 
2. 
3.

XIIaf.. Pleun Visser, geb. Papendrecht 10-10-1918, bankwerker, wonende te Dordrecht, overl. Dordrecht 21-9-1998, begr. Papendrecht, tr. Sliedrecht 15-5-1945 Ariena Monster, geb. Sliedrecht 27-11-1920, dochter van Hendrik Monster (machinist) en Adriana Eijkelenboom.
Uit dit huwelijk:
1. 
2. 
3. 

XIIag. Arie Visser, geb. Papendrecht 30-1-1920, metaalbewerker, tr. Sliedrecht 29-11-1946 Pietje van Wijngaarden, geb. Sliedrecht 24-12-1928, dochter van Marinus van Wijngaarden en Antje Visser.
- Arie was in 1982 werkzaam bij Dupont de Nemours (Ned) BV in Dordrecht. 
Uit dit huwelijk:
1.

XIIah. Jan Visser, geb. Papendrecht 18-7-1915, uitvoerder bij aannemers Visser & Smit Papendrecht, tr. Sliedrecht 17-12-1946 Jacoba Elizabeth Alblas, geb. Sliedrecht 8-10-1920, dochter van Joris Alblas (steenzetter) en Neeltje Batenburg. 
Uit dit huwelijk:
1.
2. 
3. 
4. 

XIIai. Pleun Visser, geb. Papendrecht 23-2-1920, wonende te Zeist, aannemer te Zeist, tr. Marie Pors
Uit dit huwelijk:
1.

XIIaj. Abraham Arie Visser, geb. Papendrecht 20-9-1904, Directeur N.V. Visser & Smit te Papendrecht, overl. Parijs 8-4-1971, begr. Papendrecht 13-4-1971, tr. Papendrecht 22-11-1933 Martina Neeltje van de Erve, geb. 29-6-1904, overl. 6-2-1987, begr. Papendrecht 10-2-1987, dochter van Wouter Jan van de Erve (gemeente secr. van Papendrecht) en Cornelia van Bezeij.
- Hij volgde zijn vader op als directeur in 1946;
- Woont Westeind en Veerdam 32 te Papendrecht;

Uit dit huwelijk:
1.
2. 
3. 

XIIak. Martinus Gerrit Visser (oom Ties), geb. Papendrecht 15-3-1907, Directeur van de Waterleiding Mij te Leerdam, overl. Hardinxveld 16-10-1973, begr. Papendrecht 20-10-1973, tr. (1) Papendrecht 26-7-1939 Maria Bencze, geb. Bieske (Hongarije) 5-10-1908, overl. Papendrecht 4-2-1971, begr. ald. 8-2-1971, dochter van Ferenc Bencze en Zsofia Batijai, tr. (2) W.M. de Jong.
NB.
- Westeind E14 (ouderlijk huis);

- (J.P. Visser Visser 23-12-1923, Westeind E14, collectie Beerman 309-1212 (beeldbank Dordrecht))
 
Uit het eerste huwelijk:
1. 
2.

XIIal. Geuvert Antonie Visser, geb. Papendrecht 1-10-1911, overl. Dordrecht 31-3-2001 (89 jr; Haringvlietstraat 515, Dordrecht; bron: overlijdensbericht De Dordtenaar 6-4-2001), tr. (1) (gescheiden) Nelly Antoinette Mooij, geb. Aalten 23-2-1911, overl. Dordrecht 1969, tr. (2) ca 1947 Anna Cornelia Maria Vera, geb. 4-11-1911, overl. Dordrecht 22-8-1997, gecrem. Dordrecht (85 jr); zij. tr. (1) Willem Constant Marie Tupker
Uit het eerste huwelijk:
1. 
2. 
Uit het tweede huwelijk:
1.

XIIam. dr. Martinus Adriaan Jan Visser, geb. Valburg 29-5-1910, wonende te Enkhuizen, gemeenteraadslid te Den Haag, tr. Wilhelmina Scholten.
Woonde te Den Haag, Enkhuizen en Breda. 
Uit dit huwelijk:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

XIIan. mr. Antonie Willem Visser, geb. Valburg 17-1-1912, overl. Den Haag 5-9-2006, tr. Elly Elisabeth Mathilda Lumentut, overl. april 2000.
Woonde Parkweg te Voorburg. 
Uit dit huwelijk:
1.
2. 
3. 
4.

XIIao. ds. Jan Adriaan Visser, geb. 1913, predikant, tr. 1943 E. Faber.
Dominee te Enkhuizen en Weesp.
Uit dit huwelijk:
1. 
2. 
3. 
4.
5.

XIIap. ir. Willem Marius Cornelis Visser, geb. Valburg 15-5-1914, directeur van N.V. Visser & Smit te Papendrecht en civiel ingeneieur, overl. Halle 19-9-2001, tr. Enkhuizen 4-10-1939 Hendrika Scholten, geb. Zeist 1-3-1916, overl. Antwerpen 1-7-1987, dochter van Jan Scholten en Hendrika ten Have.
Hij werd in 1955 Directeur van N.V. Visser & Smit en volgt zijn oom Gerrit Visser op die geen kinderen had.
Uit dit huwelijk:
1.
2. 
3. 
4.
5.
6. 

XIIaq. Hendrik Adolph Visser, geb. Papendrecht 6-1-1920, overl. Arnhem 5-5-2008 (88 jr; bron: Papendrechts Nieuwsblad 14-5-2008), begr. Papendrecht, tr. Papendrecht 21-4-1949 Janny Nugteren.
NB.
* Schrijver van het boek "Papendrecht Dorp aan de Rivier";
   Hij studeerde aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam;
   Was van 1949 tot 1979 directeur van de N.V. Alblasserdamsche Waterleiding;
   Woonde Veerdam 30 te Papendrecht.
* [gemeentepolitie Dordrecht] (rapport 228) Vrijdag 16 Augustus 1946
te --.-- uur - Bekeurd door agent K.J. Rosendaal, t/z als wielrijder niet stoppen voor het roode verkeerslicht: Hendrik Adolf Visser, geb. te Papendrecht 6-1-1920, woont aldaar Veerdam 30
* [gemeentepolitie Dordrecht] (rapport 240) Woensdag 28 Augustus 1946
Bekeurd door P. van Gent, agent, terzake wielrijden in verboden straat: Hendrik Adolph Visser, kantoorbediende, geb. 6-1-1920 te Papendrecht, wonende aldaar Veerdam 30.

Uit dit huwelijk:
1. 
2.  
3. 

XIar. Martinus Visser, geb. Papendrecht 26-1-1922, opleiding waterbouwkunde M.T.S., bouwkundig tekenaar, verkoper meubelafdeling Bijenkorf (1947-1954), meubelontwerper (vanaf 1947), Laureaat oeuvreprijs 1998, conservator Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam (1978-1983), tr. (1) Mia van der Hoek, geb. 1925, overl.1990, tr. (2) Joke v.d. Heyden, geb. 1938.
- Woont te Bergeyk.
- Laureaat oeuvreprijs 1998. Martin Visser (1922, Papendrecht )
Na enkele jaren als bouwkundig tekenaar te hebben gewerkt begon Martin Visser in 1947 met het ontwerpen van meubels. Tot 1955 ontwierp hij meest sobere houten meubelen. Van 1954 tot 1974 werkt Visser als ontwerper voor Het Spectrum in Bergeyck, dat meubels in kleine oplages voor de Nederlandse markt produceerde.
Staalbuizen werden het belangrijkste element in Vissers ontwerpen, waaronder enkele klassiekers die veertig jaar na dato nog steeds worden geproduceerd: de fauteuil Cato (1959/1960) en de zit/slaapbank BR02 (1958/1960). In tegenstelling tot deze toonbeelden van ijle, geometrische vormgeving paste Visser in de meubels die hij vanaf
1965 maakte meer ronde, zwaardere vormen toe.
Nadat Visser in de jaren zeventig het ontwerperschap enige jaren stopzette om zich volledig te kunnen concentreren op het verzamelen van beeldende kunst en zijn conservatorschap bij het Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam gaat hij in de jaren tachtig verder op de lijn die hij met zijn eerdere ontwerpen uitzette. Hij
ontwierp eigenzinnige, sculpturaal vormgegeven tafels en stoelen die zwaar lijken, maar dat niet zijn: de massief ogende onderstellen van aluminium en hout zijn hol. Visser werkte steeds in de omgeving van de industrie, maar ziet zichzelf eerder als een 'artisan', een vrij kunstenaar. De halfambachtelijke productie van zijn laatste werken is
dan ook kenmerkend voor Vissers benadering. Het is zijn wens iets te maken dat 'bijna uniek' is, een meubel dat functioneel is maar niet onzichtbaar. De Commissie Oeuvreprijzen wil deze oorspronkelijkheid en de grote kwaliteit van zijn meubels met een Oeuvreprijs nog eens onder de aandacht brengen.
[http://www.fondsbkvb.nl/downloads/Laureaat_oeuvreprijs_1998_Visser.pdf.]
- Guus Vreeburg, 'De meubelkunst van Martin Visser' [Jong Holland 1 (1985) 2, pp. 38-55].
- Martin Visser en Joke van der Heyden verschenen in: Metropolis M 9 (1988) 4, pp 40-42 [http://www.guusvreeburg.nl].

Uit dit huwelijk:
1. 
2.

XIIas. Arie Jan Matteus Visser, geb. Papendrecht 28-7-1925, onderwijzer, tr. S.A. Demmink.
Woonde te Middelburg.
Uit dit huwelijk:
1. 
2.  
3. 
4. 

XIIat. Carel Nicolaas Visser, geb. Papendrecht 3-5-1928, tr. Greet Donker, geb. 1931.
Woont in Zuid-Frankrijk, Toulouse bij zoon Harm. 
Uit dit huwelijk:
1. 
2. 

XIIau Jan Visser, geb. 27-10-1918, onderwijzer, woonde te Texel, overl. 1996, tr. 1946 Louise Spaan, geb. 29-9-1918, dochter van Cornelia Spaan en L. Nieuwenhuijzen.
Uit dit huwelijk:
1
2.
3
4.
Generatie 13

(C) Papendrecht mei 2008 H.W.G. van Blokland-Visser / Dordrecht E.v.D. april 2012.