PAPENDRECHT EN ZIJN OUDE SCHEEPSWERVEN EN SCHEEPSBOUWERS
(door H.W.G. van Blokland-Visser)

DEEL 11D
SCHEEPSWERF & MACHINEFABRIEK van N.V. SCHEEPSWERF V/H J & A V/D SCHUYT NOORDHOEK /HOOGENDIJK TE PAPENDRECHT 1905-1926

DEEL 11D
SCHEEPSWERF & MACHINEFABRIEK van N.V. SCHEEPSWERF V/H J & A V/D SCHUYT NOORDHOEK /HOOGENDIJK TE PAPENDRECHT 1905-1926

 

scheepswerf11_luchtfoto.jpg (154576 bytes) (luchtfoto)

scheepswerf11d_01_vanderschuijt.jpg (28364 bytes)

(afb. 1 - In 1922 ligt het stomschip 'KAYESON I', in aanbouw op de scheepswerf van J. & A. v/d Schuyt aan de Hoogendijk te Papendrecht, gebouwd voor de rederij Kaye Steam Navigation & Co Ltd.)

Op 15 mei 1905
staat in het Rotterdams Nieuwsblad dat de in 1903 opgerichtte N.V. Stoombootrederij voorheen J.& A. van der Schuyt gevestigd te Rotterdam in bezit is
Van de N.V. SCHEEPSWERF & MACHINEFABRIEK V/H J.& A. V/D SCHUYT TE PAPENDRECHT aan de Hoogendijk te Papendrecht met 80 werknemers in dienst.

Na het overlijden van de beide oprichters JOHANNES V/D SCHUYT in 1891 te Den Bosch en ABRAHAM V/D SCHUYT in 1902 te Rotterdam werd de Firma J.& A. v.d Schuyt omgezet in een naamloze vennootschap.
Op 22-7-1903 werd de N.V. STOOMBOOTREDERIJ V/H J.& A. VAN DER SCHUYT gevestigd te Rotterdam opgericht.
De akte werd gepasseerd bij Notaris P. Schameyer -Verbrugge te Rotterdam.
De ondertekenaars waren de neefs:
LOUIS V/D SCHUYT ABRZ ( 1871 Rotterdam) en
ABRAHAM V/D SCHUYT JOHZ ( 1853 Den Bosch)
Met een kapitaal van f 350.000,- in aandelen.
Op 15 mei 1905 zijn zij in bezit van de Scheepswerf en Machinefabriek te Papendrecht die zij hebben gekocht uit de failliete boedel van de Firma John Kievits & A.A. Wilton v Reede Cz.
De Scheepswerf werd gebruikt voor reparatie en nieuwbouw van hun steeds grotere rederij en veerdiensten in heel Nederland.


(afb. 2 - Melding in de Gorinchemsche Courant in juli 1910 van een opdracht op 21 juli 1910 aan de scheepswerf J. & A. v/d Schuyt te Papendrecht voor de bouw van 5 passagiersboten voor Turkije)

Verder werden op deze werf ook nieuwe passagiersschepen gebouw o.a. 5 passagiersschepen voor Turkije in 1910, er werden op deze werf ook zeeschepen gebouwd.
In 1916 wordt de Scheepswerf uitgebreid met een stuk grond in polder Nieuwland, gelegen naast de werf, dat werd opgehoogd.


(afb. 3 - Advertentie in het Rotterdamsch Nieuwsblad in 1916 voor een lasser, die bekend is met Electrisch lassen van stoomketels, gevraagd door de Scheepswerf & Machinefabriek J. & A. v/d Schuyt te Papendrecht)

Tussen 1917 en 1920 laat de directie van v/d Schuyt voor hun personeel dat werksaam was op de scheepswerf en in de machine fabriek 89 nieuwe woningen bouwen aan de Hoogendijk te Papendrecht gelegen tegen over de werf.

scheepswerf11d_04_hogendijk.jpg (49475 bytes)
(afb. 4 - Huizen aan de Hogendijk te Papendrecht tussen 1917 en 1920 gebouwd door de directie van de Scheepswerf & Machinefabriek J. & A. v/d Schuyt te Papendrecht voor hun personeel)

In 1920 wordt onder de fabrieksarbeiders v/d Machinefabriek en scheepwerf V/D/SCHUYT een collecte gehouden voor de aanschaf van nieuwe voetballen voor de net opgerichtte voetbal Vereniging Papendrecht.

In 1926 wordt door de directie van de N.V. STOOMBOOTREDERIJ J& A V/D SCHUYT besloten om afstand te doen van de scheepswerf en de machinefabriek te Papendrecht.
Op 16-2-1926 staat in het N.R.C. Handelsblad een aankondiging van de publieke verkoop van
J.& A. van der Schuyt's Scheepswerf en Machinefabriek te Papendrecht.
Deze werd overgenomen door N.V. Motor Industrie v/h Schuyt.

STOOMBOOTREDERIJ VAN JOHANNES & ABRAHAM VAN DER SCHUYT ANNO 1845

In 1845 werd de firma J.& A van der Schuyt opgericht voor een veerdienst tussen Den Bosch en Rotterdam (de familie VAN DER SCHUYT kwam van oorsprong uit Werkendam)
De oprichters waren:
De broers en beurtschippers JOHANNES V/D SCHUYT (1818 Den Bosch) en ABRAHAM V/D SCHUYT (1823 Den Bosch) zoons van Abraham van der Schuyt (1788 Werkendam) beutschipper uit Den Bosch.
De 1e stoomboot ,,JAN VAN ARKEL,, in bezit van de rederij legde na ROTTERDAM ook aan te SCHIEDAM
In 1862 gaat ABRAHAM V/D SCHUYT JR en zijn gezin in Rotterdam wonen en vestigde daar een kantoor voor de stoombootdiensten naar ZUTPHEN, ZALTBOMMEL en TIEL.
In 1900 worden er veerdiensten overgenomen van IJSSELMONDE, GOUDA, LEKKERKERK en GOES.


(afb. 5 - Melding in het Rotterdamsch Nieuwsblad van 15 mei 1905 over de geschiedenis van de Firma v/d Schuyt en zijn stoombootrederij en zijn SCHEEPSWERF TE PAPENDRECHT MET 80 WERKLIEDEN IN DIENST)

Op 15 mei 1905
staat een artikel in de krant dat
de N.V. STOOMBOOTREDERIJ v/h/ J.& A. VAN DER SCHUYT te Rotterdam,
In het bezit is van een eigen Scheepswerf en Machinefabriek te PAPENDRECHT met 80 werklieden.
En in bezit is van de volgende Veerdiensten:
Veerdienst op TIEL.
Veerdient op EINDHOVEN.
Veerdienst met 2 schepen op DEN BOSCH.
Veerdienst met 2 schepen op MAASSLUIS.
4 kantoren voor de Veerdiensten te Rotterdam.
Kantoren te: HARINGVLIET, DEN BOSCH, TIEL, ZWOLLE, DEVENTER, MAASLUIS, ZIERIKZEE,
EINDHOVEN en BERGEN OP ZOOM.
Later volgen: MAASTRICHT en ALKMAAR.
In 1917 hebben zij een vloot van 18 stoomschepen en 33 slepers en lichters.
In 1924 is het aandelen kapitaal van de N.V. Stoombootrederij v/h J.& A. v/d Schuyt f 500.000,-
Zij werken samen met o.a.:
Spoorwegen, Bestel en afhaaldiensten.
Vrachtauto en busdiensten.
Reisbureau's en agentschappen van o.a. K.L.M.
In 1948 gaat VAN DER SCHUYT samen met VAN DEN BOOM.

FAMILIE VAN DER SCHUYT BEURTSCHIPPERS en REDERS UIT WERKENDAM, DEN BOSCH en ROTTERDAM.
Deze ondernemende familie van beurtschippers en reders van veerdiensten in heel Nederland kwam van oorsprong uit Werkendam en begint met de grondlegger van de latere zo bekende veerdiensten J.& A van der Schuyt met:

ABRAHAM VAN DER SCHUYT JOHANNESZ
(Beurtschipper) geb: 17-2-1788 te Werkendam, overl: 27-8-1859 te Oosterhout.
Z.v. Johannes v/d Schuyt en Maria de Gelder.
Hij trouwt op 29-11-1817 in Den Bosch met HERMINA VAN HEMERT.
Geb: 6-11-1890 te Den Bosch, overl: 10-12-1871 te Rotterdam, d.v. Gerardus Hendrikus van Hemert en Maria Trooster.
Kinderen geboren te Den Bosch o.a.:
9-3-1818 JOHANNES tr. met Apollonia Catharina Bouman.
10-11-1823 ABRAHAM tr. met Maria Tromp.

JOHANNES VAN DER SCHUYT ABRAHAMZ
(Beurtschipper) In 1845 oprichter van de Firma J& A. van der Schuyt veerdienst Den Bosch- Rotterdam samen met zijn broer Abraham v/d Schuyt.
Geb: 9-3-1818 te Den Bosch, overl: 19-6-1891 te Den Bosch, z.v. Abraham v/d Schuyt en Hermina v Hemert.
Hij trouwt op 8-11-1843 te Den Bosch met APOLLONIA CATHARINA BOUMAN.
Geb: 18-5-1820 te Werkendam, d.v. Jan Bouman en Josina Vermeulen.
In 1875 is hij kapitein op een passagiers schroefstoomboot.
Hij blijft met zijn gezin in Den Bosch wonen.
Kinderen geboren te Den Bosch o.a:
1853 ABRAHAM tr. 1e 1884 te Rotterdam Johanna van Kerkhoven, tr. 2e 1902 te Rotterdam Sophia Elisabeth van Kerkhoven.

ABRAHAM VAN DER SCHUYT JOHANNESZ
In 1903 Directeur van de N.V. Stoombootrederij v/h J. & A.v/d Schuyt samen met zijn neef Louis v/d Schuyt Abrz.
Geb: 1853 te Den Bosch, overl: 23-1-1922 te Rotterdam, z.v. Johannes v/d Schuyt en Apollonia Catharina Bouman.
Hij trouwt 1e keer in 1884 te Rotterdam met JOHANNA VAN KERKHOVEN
Geb: 1857 te Rotterdam, overl: 24-11-1898 te Rotterdam, d.v. Johannes Adriaan van Kerkhoven en Klara Susanna Hahn.
Hij trouwt 2e keer op 30-1-1902 te Rotterdam met SOPHIA ELISABETH VAN KERKHOVEN.
Geb: 1868 te Rotterdam, d.v. Johannes Adriaan v Kerkhoven en Klara Susanna Hahn.
Kinderen geboren te Rotterdam:
3-3-1885 APOLLONIA CATHARINA VAN DER SCHUYT trouwt op 7-9-1911 te Ridderkerk met JAN PIETER BOELE (scheepsbouwer te Ridderkerk), z.v. Maarten Pieter Boele (scheepsbouwer te Ridderkerk) en Annigje Plonia den Ouden.
7-10-1886 JOHANNES ADRIAAN VAN DER SCHUYT ABRZ (overl: 19-12-1919) trouwt in 21-5-1908 te Ridderkerk met PIETERNEL WIJNANDINA BOELE. Geb: 8-8-1887 te Ridderkerk d.v. Maarten Pieter Boele (scheepsbouwer te Ridderkerk) en Aagje Plonia den Ouden.

ABRAHAM VAN DER SCHUYT ABRAHAMZ
(Beurtschipper) in 1845 oprichter van firma J.& A. van der Schuyt veerdienst Den Bosch-Rotterdam samen met zijn broer Johannes v/d Schuyt.
Geb: 10-11-1823 te Den Bosch, overl: 13-8-1902 te Rotterdam, z.v. Abraham v/d Schuyt en Hermina van Hemert.
Hij trouwt op 27-9-1856 te Wijmbritseradeel /Frl. met MARIJTJE TROMP.
Geb: 1834 te Wijmbritseradeel, overl: 6-7-1918 te Voorburg, d.v. Lykle Ages Tromp en Janke Douwes Kuipers.
In 1862 vestigde hij zicht te Rotterdam en richt daar een kantoor op voor zijn Veerdienst.
Kinderen geboren te Rotterdam:
27-2-1863 ABRAHAM tr. 1e x 1899 te R.dam met Elisabeth C.Haspels, tr. 2e x 1911 te Amsterdam met Elisabeth Pijl.
22-4-1865 EVERDINA tr. 1891 (sch 1903) te Rotterdam met Johannes Adrianus Kerkhoven, z.v. Johannes Adriaan v Kerkhoven en Klara Susanna Hahn.
30-12-1869 EUGENIE
20-9-1871 LYKLE (LOUIS) (overl: 1933 te Den Haag).
In 1903 is hij Directeur van NV Stoombootrederij v/h/ J.& A. v/d Schuyt samen met zijn neef Abraham v/d Schuyt Johz.

ENKELE SCHEPEN GEBOUWD OP DE SCHEEPSWERF VAN J. & A. V/D SCHUYT TE PAPENDRECHT
1907 "NYMEGEN V" Schroefstoomschip.
1910 Opdracht uit Turkije voor de bouw van 5 passagiersstoomschepen.
1910 "NOORD BRABANT" Stoomvrachtschip.
1913 "BERENDINA" Stoomvrachtschip.
1914 "HOOP" Sleepschip.
1915 "PAULINE" Sleepboot, voor rederij WIJSMULLER.
1915 Opdracht van de rederij WIJSMULLER voor bouw van 6 sleepboten.
1916 "MAAS" Stoomschip.
1917 "STAD GOES II" Stoomschip.
1917 "WESTPOLDER" Stoomschip, 749 ton (met 2 stoomketels), reder N.V. Stoomvaartmaatschappij Westpolder te Rotterdam , 54.90m lang, 8.57m breed.
1918 Opdracht van de rederij Stoomboot Mij van Nievelt & Goudriaan en Co te Rotterdam voor de bouw van 10 schepen.
1921 "ZEEBURG II" Stoomvrachtschip.
1922 "KAYESON I" Stoomschip voor reder Kaye Steam Navigation Co Ltd.
1926 "SINT JOSEPH" Schip met 2 x 800 pk Deutz motoren voor Rederij v/h J.& A. VAN DER SCHUYT.

* * uit de krant * *

NB.
- Te water gelaten schepen.
PAPENDRECHT, 10 Aug. Aan den machinefabriek en scheepswerf der firma J. en A. van der Schuijt alhier is met goed gevolg te water gelaten het goederen en passagiersstoomschip "AMSTERDAM". De afmetingen zijn: lengte 39.75 M., breedte 5.30 M. en diep 2.50 M. Het is gebouwd voor rekening van Verschure & Co's Algemeene Binnenlandsche Stoomvaart-Maatschappij te Amsterdam en bestemd voor den dienst Amsterdam-Meppel. De machine, triple compound met oppervlak condensatie, sterk 180 I.P.K., as de daarbij passende ketel, werden aldaar ook vervaardigd. Het geheel krijgt eene electrische installatie.
[bron: Het nieuws van den dag : kleine courant 22-08-1906]

- PAPENDRECHT. Van de scheepswerf der N.V. v.h. J. en A. van der Schuijt werd met goed gevolg te water gelaten een zeeboot. Bijna 267 lang, breed 42 en hol 20 voet. Het vaartuig is gebouwd volgens de hoogste klasse bureau Veritas en heeft een laadvermogen van 3200 ton. Het is ingericht voor de hotuvaart en gebouwd voor Noorsche rekening. De machines zijn aan de machinefabriek alhier vervaardigd en zijn 900 P.K. sterk.
De 2 ketels, elk van 3810 mM. diameter hebben een verwarmingsoppervlakte van 150 M2.
[
bron: Nieuwe Gorinchemsche Courant, 03/09/1919; p. 3/4][http://gorinchem.courant.nu]

 

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland mei en september 2011.