PAPENDRECHT EN ZIJN OUDE SCHEEPSWERVEN EN SCHEEPSBOUWERS
(door H.W.G. van Blokland-Visser)

DEEL 11C
SCHEEPSWERF & MACHINEFABRIEK FIRMA JOHN KIEVITS & A.A.WILTON VAN REEDE NOORDHOEK /HOOGENDIJK TE PAPENDRECHT 1896-1905

DEEL 11C
SCHEEPSWERF & MACHINEFABRIEK FIRMA JOHN KIEVITS & A.A.WILTON VAN REEDE NOORDHOEK /HOOGENDIJK TE PAPENDRECHT 1896-1905

 

JOHANNES MARIA CONSTANT (JOHN) KIEVITS
(Scheepmaker/machinefabrikant/ gieter / ketelmaker en electrotechnicus) In 1896 is hij mede eigenaar van de scheepswerf en machinefabriek aan de Noordhoek/Hoogendijk te Papendrecht, samen met Adrianus Antonie Wilton van Reeder onder de naam
FIRMA JOHN KIEVITS & A.A. WILTON VAN REEDE CZ te Papendrecht.
Geb: 30-8-1870 te Londen, overl: 13-3-1929 te Laren ( N.H.),
z.v. Dominicus Wilhelmus Kievits (1843-1896) en Maria Hendrika Boekhoorn (1848-1906).
Hij trouwt op 29-1-1896 te Alphen a/d Rijn (gesch: 21-11-1924) met
ADRIANA CORNELIA SCHOUTEN,
Geb: 17-12-1874 te Alphen a/d Rijn, overl: 16-4-1942 te Wassenaar,
d.v. Pieter Hendrik Schouten en Adriana C. Kruyt.
In 1896 woont hij te Papendrecht.
In 1900 woont hij met zijn gezin te Dordrecht.
Kinder geboren te Papendrecht:
20-10-1896 DOMINICUS WILHELMUS JOHANNES (overl: 1954)
25-10-1897 MARIA HENDRIKA CORNELIA tr. te Dordrecht 1920 met Frederik Carel Lodewijk Kuipers (geb 1895 te Haarlem).
Kinderen geboren te Dordrecht:
1900 ADRIANA CORNELIA JOSEPHINA (overl: 1982) tr. 1923 te Dordrecht Anne Leonard Wijnand van Heel.

FAILLISSEMENT VAN DE FIRMA JOHN KIEVITS & A.A.VAN REEDE CZ TE PAPENDRECHT in 1903.
Wijk E nr 92 (Hoogendijk te Papendrecht).
Kadaster nr 1693 Sektie A buitendijks gelegen.
Groot: 78 aren en 11 centiaren.
Op 29-8-1903 wordt het faillissement ingeschreven bij de arrondissementsrechtbank te Dordrecht (Nationaal archief nr 303.1201/inv nr 959/Dossier 28).
Het bedrijf staat op naam van JOHANNES MARIA CONSTANT KIEVITS te Papendrecht en Dordrecht.
Scheepmaker, Machinefabrikant, gieter, ketelmaker en Electrotechnicus.
Curator is : Mr. H.Ph. de Kanter te Haarlem voor de firma Firma Laan & v Bommel.
De Scheepswerf en machinefabriek worden op 6 en13 nobember 1903 openbaar verkocht.

Goederen en onroerende goederen die verkocht worden:
BUITENDIJKS SEKTIE A nr 1693
ERF MET GEBOUWEN OP 78 AREN EN 11 CENTIAREN
2 IJZER LOODSEN
4 STENEN GEBOUWEN INGERICHT VOOR DE FABRIEK MET:
BANKWERKERIJ
KETELMAKERIJ
SMEDERIJ
MODELMAKERIJ
KOPERGIRETERIJ
MAGAZIJN
WOONHUIS EN VERDER GETIMMERTE
Waarde f 16.389.92

De taxatie van de Scheepswerf en Machinefabriek werd gedaan door de heren:
HENDRIK VAN DUYVENDIJK HUIGZ Scheepsbouwkundige te Papendrecht.
HERMAN VAN DUYVENDIJK AARTZ Scheepsbouwmeester te Papendrecht.

Nog te vorderen goederen en verrichtte arbeid en leveranties
NIEUW LEEUWARDER STOOMBOOT MIJ f 1.000,-
A.T. VOLKER CORNZ te Sliedrecht f 890,-
Dhr. J.& A. VAN DER SCHUYT f 201,-

In 1905 is de Scheepswerf en machinefabriek in bezit van de N.V. Stoombootrederij v/h J.& A. van der Schuyt te Rotterdam.

ENKELE SCHEPEN GEBOUWD OP DE SCHEEPSWERF VAN JOHN KIEVITS & A.A.WILTON VAN REEDE CZ NOORDHOEK/HOOGENDIJK TE PAPENDRECHT
1896-1905.
1896 "ZAANDAM" Kraakschip gebouwd voor reder P.J.M Verschuere & Co.
26.80m lang, 4.76m breed.
1897 "ORION" Schroefstoomschip, 16pk, sleepboot reder B.Wafelbakker te Zaandam. 15.70m lang, 4.30m breed.
1897 "HELMONDS INDUSTRIE" Schroefstoomschip, 20 pk, rederij Helmonds Schroefstoomboot Mij v/h J.C. STAAL te Amsterdam. 36.20m lang, 5.96m breed.
1898 "AMSTERDAM XI" Dubbelschroefstoomschip, 120 pk, Stoombootrederij "AMSTEL, RIJN, MAIN" te Amsterdam. 82.20m lang, 9.10m breed.
1898 "ROERSTROOM" Schroefstoomschip, 22pk, rederij Helmonds Schroefstoomboot Mij v/h J.C. STAAL te Amsterdam.
1899 "D.A.VERSCHURE II" Schroefstoomboot, 18 pk, rederij Zuid en Noord-Hollandse Stoomvaartmij te Rotterdam.
1899 "STANFRIES VII" Schroefstoomboot, 31.34m lang, 5.34m breed.
1900 "JADE " Motorschip, reder J.Jongman te Dordrecht, 29.40m lang, 4.89m breed.
1901 "ADRIANA MARGARETHA" Schoefstoomschip, reder Amsterdamse Ballast Mij te Amsterdam, 18.80m lang, 5.30m breed.


(afb. 1 - Melding in de Nieuwe Gorinchemsche Courant van 27-2-1902 de te waterlating van de schroefstoomboot "Generaal de Wet" op de scheepswerf van de Firma John Kievits & Van Reede Cz te Papendrecht gebouwd voor Engelse rekening bestemd voor Zuid-Afrika)

1902 "GENERAAL DE WET" Schroefstoomschip, voor een Engelse reder bestemd voor Zuid-Afrika, te water: 27-7-1902.
1903 "STAD TIEL III" Passagiersstoomschip, 17pk, Stoombootrederij v/h J.& A VAN DER SCHUYT te Rotterdam.
1903 "JADI" motorschip.

 

Reacties:

----- Original Message -----
From: Adriaan van Heel
To: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
Sent: Thursday, March 06, 2014 9:10 AM
Subject: Uw website over Papendrechtse scheepswerven.

Geachte heer of mevrouw Blokland,
Ik kwam uw website tegen in een speurtocht naar mijn familie. Op deze link vond ik mijn overgrootvader John Marie Constant Kievits http://blokland-visser.dordtenazoeker.nl/scheepswerf_11c.htm Ontzettend leuk om dit allemaal te lezen, ik wist er wel iets van, maar lang niet zo gedetailleerd als ik nu las.
Er staan een paar kleine foutjes in uw site. John Marie Constant Kievits is gescheiden in 1924 en niet in 1925. Op de site groenehartarchieven kunt u lezen dat het huwelijk op 21-11-1924 is ontbonden door de arrondisementsrechtbank van Amsterdam.
Verder is mijn oma Adriana Cornelia Josephina Kievits getrouwd in 1923 met Anne Leonard Wijnand van Heel en niet met Jan Abraham van Heel (Jan Abraham van Heel was mijn overgrootvader en Anne Leonard Wijnand van Heel mijn opa).
Verder een leuke site.
Met vriendelijke groet
Adriaan van Heel

 

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland mei 2011-maart 2014.