PAPENDRECHT EN ZIJN OUDE SCHEEPSWERVEN EN SCHEEPSBOUWERS
(door H.W.G. van Blokland-Visser)

DEEL 11B
SCHEEPSWERF & MACHINEFABRIEK FA. C.J. WILTON VAN REEDE & ZN NOORDHOEK/HOOGENDIJK TE PAPENDRECHT ca. 1864-1896

DEEL 11B
SCHEEPSWERF & MACHINEFABRIEK FA. C.J. WILTON VAN REEDE & ZN NOORDHOEK/HOOGENDIJK TE PAPENDRECHT ca. 1864-1896

 

CORNELIS JOHANNES WILTON VAN REEDE
(Scheepsbouwer/scheepsbouwkundige) in ca.1864 huurt hij de scheepswerf van Jan Smit Cz aan de Noordhoek/Hoogendijk te Papendrecht. In 1880 koopt hij de scheepswerf van Jan Smit Cz scheepsbouwer uit Alblasserdam.
In 1871 is hij reder, eigenaar v/d Stoombootdienst Hellevoetsluis-Rotterdam.
Geb: 8-7-1829 te Rotterdam, overl: 5-8-1894 te Delft. z.v. (buiten echt) Petronella Maria Wilton en Adrianus Antonie van Reede.
Op 24-12-1852 erkend door de ouders bij vonnis 6-7-1854 akte nr.143 met de naamsverandering van Wilton in Wilton van Reede.
Zijn moeder PETRONELLA MARIA WILTON was een zuster van BARTEL WILTON van de latere bekende scheepwerf WILTON te Rotterdam.
Hij trouwt op 8-9-1854 te Heenvliet (gescheiden op 14-8-1878 te Rotterdam) met ARENDJE VAN DER GRAAF.
Geb: 10-3-1835 te Heenvliet, overl: 13-11-1901 te Rotterdam, d.v. Pieter v/d Graaf en Klaasje Lammerse.
Kinderen geboren te Rotterdam:
1856 CLASINA PETRONELLA MARIA tr.1878 Carl Rudolph Hanno uit Pruisen.
1857 ADRIANUS ANTONIE tr.1e 1880 Emma Smith uit Londen, tr 2e 1909 Sara van Engers.
1859 CATHARINA MARIA GEERTRUIDA tr.1881 Theodor Johannes Plass uit Varel /Dtsl

SCHEEPSBOUWER / SCHEEPSBOUWKUNDIGE EN REDER STOOMBOOTDIENST CORNELIS JOHANNES WILTON VAN REEDE
Kwam uit een familie van scheepsbouwers, machinefabrikanten en eigenaren van stoombootrederijen.
Zijn broer Hendrik Antonie Wilton v Reede uit Hillegersberg was in 1870 eigenaar van de stoombootdienst /rederij "Den Bommel"
Zijn neef Bartel Wilton richtte in 1876 zijn scheepwerf en machinefabriek op in Rotterdam het latere bekende Wilton Feijenoord en een machinefabriek in Delft.

In ca.1864 huurt CORNELIS J. WILTON VAN REEDE de scheepswerf van JAN SMIT CZ aan de Noordhoek/ Hoogendijk te Papendrecht.
In 1865 wordt een melding in de krant gemaakt van de bouw van het
1e schip "HELMONDS INDUSTRIE" een schroefstoomschip van 18 pk voor
reder J.C. STAAL te Amsterdam.
Het schip had de lengte van 35.10 meter en was 4.80 meter breed, gebouwd op de scheepswerf van C.J. WILTON VAN REEDE te Papendrech.
Op 31-12-1866 staat vermeld in het Algemeen Handelsblad dat Dhr. C.J. WILTON VAN REEDE scheepsbouwkundige, toezicht houdt op het door hem ontworpen schip op de scheepswerf van P & C Boele te Slikkerveer.
Het betreft de bouw van een raderstoomschip "JOHAN DE WITT II" van 80 pk voor de rederij W. DE BRUYN & CO eigenaar van de Bootdienst Dordrecht-Rotterdam.
(De Stoommachine wordt geleverd door J.Penn & Son in Greenwich)
In 1871 is CORNELIS J. WILTON VAN REEDE Directeur van de Maatschappij voor Stoomvaart tussen Rotterdam en Hellevoetsluis met o.a. het raderstoomschip "MAASNYMPH I" 133 ton, gebouwd in 1861 op de werf van SMIT te Kinderdijk.

HINDERWETVERGUNNING EN OPRICHTINGSAKTE FIRMA C.J.WILTON VAN REED & ZN ANNO 1882 TE PAPENDRECHT.
In 1880 koopt hij de scheepswerf van JAN SMIT CZ en vraagt hij een Hinderwetvergunning aan bij de Gemeente Papendrecht om naast de bestaande scheepswerf aan de Hoogendijk een machinefabriek te mogen vestigen.
Om samen met zijn zoon Adrianus Antonie Wilton van Reede stoomwerktuigen te mogen maken.


(afb. 1 - Melding in het Rotterdamsch Nieuwsblad in 1883 dat Dhr. A.A. Wilton van Reede Cz lid v/d Firma C.J. Wilton van Reede & zn fabrikanten van Stoomwerktuigen te Papendrecht een roterende stoommachine heeft vervaardigd een geheel nieuwe vinding, die is ingezonden anar de tentoonstelling te Amsterdam.)

Op 14-3-1882 staat in de Dordrechtsche Courant vermeld dat:
De oprichtingsakte is getekend bij Notaris P.H.C. v Noorden te Papendrecht door
CORNELIS JOHANNES WILTON VAN REEDE
ADRIANUS ANTHONY WILTON VAN REEDE CZ
Van de FIRMA C.J. WILTON VAN REEDE & ZN TE PAPENDRECHT voor:
HET DRIJVEN ENER FABRIEK VAN STOOM EN ANDERE WERKTUIGEN EN HET MAKEN VAN IJZEREN SCHEPEN EN VAARTUIGEN.
Het terrein MET DE SCHEEPSWERF EN MACINEFABRIEK is gelegen aan de Hoogendijk buitendijks aan de rivier de Noord te Papendrecht en
GROOT 78 AREN en 11 CENTIAREN
MET
2 IJZER LOODSEN
4 STENEN GEBOUWEN INGERICHT VOOR DE FABRIEK MET:
BANKWERKERIJ
KETELMAKERIJ
SMEDERIJ
MODELMAKERIJ
KOPERGIETERIJ
MAGAZIJN

ADRIANUS ANTONIE WILTON VAN REEDE
(Scheepsbouwer en Machinefabrikant) in1882 is hij lid van de Fa C.J. Wilton van Reede en Zn, en mede eigenaar samen met zijn vader van de scheepswerf en machinefabriek aan de Noordhoek/Hoogendijk te Papendrecht.
Geb: 16-7-1857 te Rotterdam, overl: 4-2-1937 te Delft (begraven te Dordrecht).
z.v. Cornelis Johannes Wilton van Reede en Arendje v/d Graaf.


(afb. 2 - Melding in Het Vaderland van 4 februari 1932 dat Dhr. A.A. Wilton van Reede is overleden op de leeftijd van 80 jaar te Delft. Hij werd begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht in aanwezigheid an enkele familieleden en oud-werknemers, die bij hem hadden gewerkt op de scheepswerf en Machinefabriek aan de Hoogendijk te Papendrecht.)

Hij trouwt 1e keer op 26-8-1880 te Rotterdam (gesch: 1903) met EMMA SMITH,
Geb: 1859 te Londen d.v.Baillie Smith en Sarah Parker.
Hij trouwt 2e keer op 4-2-1909 te Rotterdam met de Joodse SARA VAN ENGERS
Geb: 1880 te Schiedam, d.v. Michiel van Engers en Berthe de Vries
Kinderen geboren te Papendrecht:
3-12-1880 SARAH tr. in 1902 met Dhr. Wesselman.
In 1880 woont hij aan de Noordhoek B 136 A te Papendrecht. (waarde huisraad f 350,-)
Kantoor van de scheepswerf en Machinefabriek is aan de Noordhoek B 137 te Papendrecht (waarde huisraad f 30,-)
In 1903 woont hij Goteburg /Zweden.

ADRIANUS ANTONIE WILTON VAN REEDE
Was als enige zoon betrokken bij de oprichting van de nieuwe Machinefabriek naast de
bestaande scheepswerf aan de Noordhoek/Hoogendijk die door zijn vader werd gehuurd van JAN SMIT CZ scheepsbouwer te Alblasserdam.
In januari 1883 wordt in de krant vermeld dat Dhr A.A. WILTON VAN REEDE lid v/d Fa C.J. WILTON VAN REEDE te Papendrecht heeft een nieuwe vinding vervaardigd, een roterende stommachine. Hij heeft deze nieuwe vinding ingezonden naar de tentoonstelling voor nieuwe uitvindingen te Amsterdam.
In 1889 werd de werf uitgebreid met een Helling en Bouwkranen voor de bouw van zeeschepen en heeft het bedrijf bij een inspectie 66 arbeiders in dienst waarvan er 11 onder de 18 jaar zijn..
In 1896 gaat ADRIANUS ANTONIE WILTON VAN REEDE een compagnonschap aan met JOHN KIEVITS (1870 Londen) en richten zij samen een nieuwe FIRMA JOHN KIEVITS & A.A. WILTON VAN REEDE CZ te Papendrecht op.
In 1903 gaat de Scheepswerf en Machinefabriek failliet en wordt openbaar verkocht, koper
is de N.V. STOOMBOOTREDERIJ V/H J.& A. V/D SCHUYT.

FAMILIE WILTON VAN REEDE TE ROTTERDAM
(De Naams verandering werd door Adrianus Antonie van Reede en Petronella Maria Wilton op 24-12-1852 aangevraagd bij het kantongerecht te Rotterdam en werd bij vonnis van 6-7-1854 goedgekeurd (akte nr.1431)

HENDRIK VAN REEDE JANZ
Ged: 12-12-1741 te Rotterdam, overl: 25-11-1833 te Rotterdam.
z.v. Jan van Reede en Margareth Geurs.
Hij trouwt in 1777 te Ameide met JANNETJE VAN DER HAM.
Geb: 1748 te Ameide, overl: 13-2-1820 te Rotterdam.
d.v. Cors v/d Ham en Jannetje van Bree.

ADRIANUS ANTONIE VAN REEDE HENDRIKZ
Ged: 15-2-1778 te Rotterdam, overl: 7-8-1853 te Rotterdam.
z.v. Hendrik v Reede en Jannetje van der Ham.
Hij trouwt 1e keer met MARGARET ALLSOP.
Margaret Alsop ged. 23-0-1774 Rotterdam ( Schotse kerk), vader: George Allsop, moeder Ryrsy Coustos, overl. 12-04-1832 Rotterdam.
Hieruit geen nageslacht. Grootvader m.z. Maty Coustos.

Hij trouwt 2e keer op 22-1-1834 te Rotterdam met PETRONELLA MARIA WILTON.
Ged: 22-5-1800 te Rotterdam, overl: 2-2-1885 te Rotterdam,
d.v. Bartel Wilton en Anna Carolina Margaret de Vries.
Hij woont aan de Wijnhaven.
Kinderen geboren buiten echt te Rotterdam:
29-6-1822 PIETER ADRIANUS WILTON (in 1854 VAN REEDE bij de naam) trouwt in 1847 te Zierikzee met Dorothea Jacobi.
10-7-1824 HENDRIK ANTONIE WILTON (in 1854 VAN REEDE bij de naam) trouwt in 1857 te Rotterdam met Anna Maria Schroot.
20-9-1826 CAROLINA MARIA WILTON (in 1854 VAN REEDE bij de naam) trouwt 1e x met Joan S. Lund/tr 2e x Lodewijk A.v Viegen.
8-7-1829 CORNELIS JOHANNES WILTON (in 1854 VAN REEDE bij de naam) trouwt op 8-9-1854 te Heenvliet met Arendje v/d Graaf.

Op 24-12-1852 werden de boven genoemde kinderen erkend door de vader Adrianus Antonie van Reede, in 1834 getrouwd met Petreonella Maria Wilton en kregen zij de naam WILTON VAN REEDE.
Op 6-7-1854 werd dit goedgekeurd bij vonnis door het Kantongerecht akte nr.1431 te Rotterdam.

Kinderen geboren binnen het huwelijk te Rotterdam:
3-3-1835 CATHARINA MARIA GEERTRUI VAN REEDE (overl: 1898)
6-6-1838 ADRIANUS ANTONIE VAN REEDE tr op 24-1-1866 met Maria v Nimwegen

FAMILIE WILTON TE ROTTERDAM
(Hier stammen de scheepsbouwers WILTON en WILTON VAN REEDE in Rotterdam, Schiedam en Papendrecht van af)

BARTEL WILTON (I) (V)
Geb: 1730 te Rotterdam.
Overl: 29-5-1805 te Rotterdam.
Woont in de Goudswagenstraat t/o Weeshuys.
z.v. Cornelis Wilton.
Hij trouwt 1e x 1759 Sara Verbrugge.
Hij trouwt 2e x op 1-5-1774 te Rotterdam met MARIA VERMEER.
Geb: 1743 te Maassluis, overl: 22-1-1826 te Rotterdam.

BARTEL WILTON (II) (VI)
Ged: 8-9-1774
Hij trouwt op 30-7-1797 te Rotterdam met ANNA CAROLINA MARGARETH DE VRIES, ged: 10-4-1774 te Rotterdam, overl: 16-7-1818 te Rotterdam, d.v. Cornelis de Vries en Petronella la Tour.
Hij woont in 1797 in de Goudsewagenstraat te Rotterdam.
Hij woont in 1798 in de Lange Baanstraat te Rotterdam.
Kinderen geboren te Rotterdam:
13-3-1798 BARTEL (smid /scheepsbouwer oprichter van de scheepwerf Wilton te Rotterdam), tr.1e 1822 te Ridderkerk met Lijntje Langendijk, tr.2e x 1826 te R.dam met Pieternella Visser.
22-5-1800 PETRONELLA MARIA tr op 22-1-1834 te R.dam met Adrianus Antonie van Reede.

BARTEL WILTON (III) (VII)
(Smid en scheepsbouwer) op 7-1-1854 richt hij een smederij op aan "De Baan" te Rotterdam.
Ged: 13-3-1798 te Rotterdam, overl: 25-11-1858 te Rotterdam, z.v. Bartel Wilton en Anna Carolina Margaretha de Vries.
Hij trouwt 1e x op 29-11-1822 te Ridderkerk met LIJNTJE LANGENDIJK, Geb: 1798 te Ridderkerk, overl: 1825 te Ridderkerk, d.v. Jan Langendijk en Neeltje Langendijk.
Hij trouwt 2e x op 1-11-1826 te Rotterdam met PIETERNELLA VISSER.
Geb: 1800 te Rotterdam, overl: 21-11-1881 te Rotterdam, d.v. Martinus Visser en Catharina Peeters.
In 1828 woont het gezin te Kralingen.

BARTEL WILTON (IV) (VIII)
(Scheepsbouwer ) In 1876 is hij eigenaar van WILTON's scheepswerf te Rotterdam
Geb: 25-5-1828 Kralingen, overl: 24-9-1898 te Rotterdam, z.v. Bartel Wilton en Pieternella Visser.
Hij trouwt op 25-1-1860 te Rotterdam met HENDRIKA STORK.
Geb: 1829 te Dordrecht, overl: 8-10-1900 te Rotterdam, d.v. Johan Hendrik Stork en Elisabeth Bruning.

In 1854 is Bart jr in Engeland waar hij zijn opleiding in praktijk opdoet en wordt voor het vanwege de oprichting van de smederij aan "De Baan" teruggeroepen.
In 1858 woont hij in Oost-Indie en keert hij terug na het overlijden van zijn vader op.
25-11-1858 en neemt de door zijn vader op 7-1-1854 opgerichtte smederij aan "De Baan" te Rotterdam over.
In 1876 huurt hij als onderhuurder een scheepswerf aan de West-Zeedijk aan de Maas met een kleine haven en een dwarshelling geschikt voor de bouw van binnenvaartschepen voor de tijd van 30 jaar.
In 1876 kan hij de scheepswerf kopen.
In 1884 heeft de firma Wilton scheepsbouwonderneming 300 man in dienst.
[FOUT: Na 1884 richt hij een machinefabriek op te Delft.]
Op 4-3-1895 trekt Bartel Wilton zich terug en wordt hij opgevolgd door zijn 2 zoons Bartel Wilton (1863) en Ir. Johan Henry Wilton (1869).

BARTEL WILTON (V) IX
(scheepsbouwer en machine fabrikant ) in 1895 is hij Pres. Directeur N.V. WILTON 'S MACHINE FABRIEK & SCHEEPSWERF te Rotterdam en Schiedam.
Geb: 26-4-1863, overl: 15-2-1938 te Rotterdam, z.v. Bartel Wilton en Hendrika Stork.
Hij trouwt 1e x MARIEK JANTJE HULSING.
Hij trouwt 2e x MARIA VAN AS uit Oosterhout.
In 1895 wordt hij President Directeur van de naamloze vennootschap N.V. Wiltons 's machinefabriek en scheepswerf opgericht met een kapitaal van f 300.000.

ENKELE SCHEPEN GEBOUWD OP DE SCHEEPSWERF VAN FA C.J.WILTON VAN REEDE & ZN NOORDHOEK/HOOGENDIJK TE PAPENDRECHT 1865-1896
1865 "HELMONDS IDUSTRIE" Schroefstoomschip, 18 pk, reder J.C. STAAL te Amsterdam 35.10 m lang, 4.80m breed.
1879 "KEULSCHEVAART VI" Schroefsleepstoomschip, 24 pk, rederij De Stoombootdienst KEULSE VAART Utrecht.
1879 "MERWEDE III" Schroefstoomschip voor passagiers voor stoombootrederij FOP SMIT & CO te Rotterdam.
1880 "WILLY" Schoefstoomboot , 14 pk, reder L.Kooy te Rotterdam.
1882 "NIEUWE ZORG" Schroefsleepstoomboot, 35 pk, reder Willem v Driel te Rotterdam.
1883 "RIJN & GOUWE II" Schoefstoomschip, 12 pk, reder v/d Linden & Vermeulen te Alphen a/d Rijn, 25.90m lang, 4.42m breed.
1884 "TELEFOON" Schoefstoomschip, 6 pk, reder J.Timmers te Rotterdam.
1886 "ELECTRIC" Schoefstoomssleepboot, 8 pk, reder J.Blom te Dordrecht.
1886 "MERCURIUS II" Schroefstoomschip, 20 pk, voor rederij N.V. Stoomdienst van C.J. WILTON V REEDE, te water: 17-9-1886.
1887 "HARMONIE I" Passagiersstoomschip, 50 pk, voor Stoombootrederij J.& A. v/d Schuyt te Rotterdam.
1887 "HARMONIE II" Passagiersstoomschip voor Stombootrederij J.& A. v/d Schuyt te Rotterdam.
1887 "LEKSTROOM" Stoomvrachtschip, 1640 ton.


(afb. 3 - Melding in de Nieuwe Gorinchemsche Courant van 22-1-1888 dat op de scheepswerf van Dhr. A.A. WILTON VAN REEDE te Papendrecht de kiel is gelegd voor de sleepboot "JOHANNA", gebouwd voor de Heren van Beusekom & Smits te Gorinchem.)

1888 "JOHANNA" Sleepboot, reder van Beusekom & Smits te Gorkum,
kiel gelegd: 22-1-1888.
1888 "AMSTERDAM VIII" Schoefstoomschip 70 pk , 557.5 ton, Stoombootrederij "AMSTEL, RHIJN, MAIN" te Amsterdam , 66.20m lang, 7.78m breed.
1889 "ANNA" Schoefstoomschip 20 pk, gebouwd voor reder J.C. Rubsaam.
1891 "TENGBERGEN II" (oud controleur) Stoomvrachtschip.
1892 "ADRIANA WILHELMINA" Schoefstoomschip.

 

- [1886] (Gorinchem) Woensdag jl. werd van de scheepstimemrwerf van de heer A.A. Wilton van Reede te Papendrecht met het beste gevolg te water gelaten de ijzeren schroefstoomboot MERCURIUS II, bestemd tot vervoer van pasagiers, goederen en vee, gebouwd voor rekening der Naamlooze Vennootschap gevestigd alhier. De machine van 20 paardenkrachten, hooge en lage drukking met condensatie, is vervaardigd in de fabriek voor stoomwerktuigen van den heer Reede voornoemd. De directie denkt in het laatst dezer maand hun nieuw stoomschip in dienst te brengen.
[bron: Advertentieblad, 17/09/1886; p. 3/4]

- [1891] Te water gelaten
(Papendrecht a/d Noord 30 Sept) Van de werf van den heer A.A. Wilton van Reede Czn is heden met gunstig gevolg te water gelaten de schroefboot "MARGARETHE HELENA", gebouwd, voor rekening van den heer Gottfried Borgards, en bestemd om te sleepen op den Boven-Rijn. De machine van 80 I.P.K. systeem hooge en lage druk, met condensatie en de daarbij behoorende ketel, worden mede aan de inrichting van genoemde fabrikaat vervaardigd.
(Papendrecht, 1 Oct) Aan de werf van de wed. P. VAN DER POEL alhier is heden met gunstig gevolg te water gelaten een nieuw gebouwd ijzeren Rijnzeilschip, groot 70 last, voor rekening van den heer K. de Raadt te Sliedrecht. Daarna werd de kiel gelegd voor een boervaartuig voor rekening van den heer J. Boerman te Hardinksveld.
(Bolnes, 30 Sept.) Van de werd der heeren GEBROEDERS POT, scheepsbouwmeesters alhier, is heden met goed gevolg te water gelaten het petroleumtankschip JOSEPH, groot ongeveer 700 lasten, gebouwd voor rekening van dne heer Jos. Conr. FENDEL te Rotterdam. Daarna is de kiel gelegd voor een Rijnschip groot ongeveer 600 lasten, voor rekening van den heer Julius de Gruijter te Ruhrort.
[Algemeen Handelsblad 03-10-1891]

 

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland mei en september 2011.