PAPENDRECHT EN ZIJN OUDE SCHEEPSWERVEN EN SCHEEPSBOUWERS
(door H.W.G. van Blokland-Visser)

DEEL 11A
SCHEEPSWERF VAN JAN SMIT CORNELISZ NOORDHOEK /HOOGENDIJK TE PAPENDRECHT 1856-1880

DEEL 11A
SCHEEPSWERF VAN JAN SMIT CORNELISZ NOORDHOEK /HOOGENDIJK TE PAPENDRECHT 1856-1880

 

JAN SMIT CORNELISZ
(Scheepsbouwer te Alblasserdam) van 1856 tot 1880 is hij eigenaar van de scheepswerf aan de Noordhoek /Hoogendijk te Papendrecht.
Geb: 20-1-1825 te Alblasserdam, overl: 19-2-1908 te Alblasserdam.
z.v. Cornelis Smit Jz (scheepsbouwer te Alblasserdam) en Neeltje Tuytel.
Hij trouwt in 1849 te Alblasserdam met JOHANNA CHRISTINA BONN.
Geb: 28-12-1828 te Norden , Oost Friesland, Dtsl, overl: 12-11-1894 te Alblasserdam
d.v. Hildert Jans Bonn (kapitein der koopvaardij in dienst van Cornelis Smit Jz) en Jantje Ulrich Bonjer.
Als enige zoon van Cornelis Smit (hij had 6 zusters) werd hem al gauw verantwoordelijkheden opgedragen. Met 23 jaar werd hij in 1848 boekhouder van zijn 1e schip de bark "Graafstroom".
In 1852 krijgt hij de leiding over de scheepswerf van zijn vader "De Hoop Geleidt Ons" aan de Noordhoek te Papendrecht.
Op 26 juli 1854 wordt deze werf verkocht voor f 3.000,- aan Jacob van Duyvendijk Janz scheepsbouwmeester in dienst op deze werf.

OP 7 DECEMBER 1854 STAAT IN DE "DORDRECHTSCHE COURANT" VERMELD:
Zitting van de Gemeente Raad van Dordrecht behandelde een ingekomen request van J.SMIT CZ scheespbouwmeester te Alblasserdam.
Vragende een perceel Buitengrond onder Papendrecht in aankoop.(in de Heerlijkheid van Papendrecht in bezit van de gemeente Dordrecht).
Thans verhuurd aan de Weduwe de Boer verkoopwaarde f 3200,- per bunder.
(voor de aanleg van een nieuwe scheepswerf)
De Gemeente opzichter van Dordrecht Dhr v Wijngaarden maakt een kaartje van de ligging van het perceel.


(afb. 1 - Een melding van de kiellegging in de Dordrechtsche Courant op 25-8-1855 van het 1e schip op de nieuwe scheepswerf van Jan Smit Cz te Papendrecht de bark "LANDBOUW", van ca. 400 last gebouwd voor de rederij Vaesen & Steinhaus te Rotterdam.)

Op 25 augustus 1855 is de nieuwe scheepswerf klaar en wordt de kiel gelegd van de 1e schip "LANDBOUW".

OP 31 OKTOBER 1856 STAAT IN DE "DORDRECHTSCHE COURANT" VERMELD
Woensdag is van de werf van PAPENDRECHT van den scheepsbouwmeester JAN.SMIT CZ uit Alblasserdam te water gelaten HET CAMPAGNE BARKSCHIP "LANDBOUW" groot 383 gemeten lasten,
voor REDER VAESEN & STEINHAUS te Rotterdam.
Het welk gevoerd zal worden door:
KAPITEIN P.A.KLEIJENENBERG. (VLAG D 70)
Onmiddelijk daarna is de kiel gelegd voor
EEN CAMPAGNE BARKSCHIP GENAAMD "ROBERTUS HENDRIKUS" 398 gemeten lasten.
Voor REDER VAESEN & STEINHAUS TE ROTTERDAM.

Dit schip was voor JAN SMIT CZ het eerste schip dat hij bouwde in opdracht van zijn vader Cornelis Smit op de werf in Papendrecht.

|
(afb. 2 - Een melding van de te waterlating in de Dordrechtsche Courant op 9-10-1858 op de scheepswerf van Jan Smit Cz te Papendrecht de bark "ROBERTUS HENDRIKUS", van ca 400 last gebouwd voor de rederij Vaesen & Steinhaus te Rotterdam; 1e kapitein J. Mulder.)

De bark "ROBERTUS HENDRIKUS" gaat op 9 oktober 1858 te water. Aandeelhouder van het schip was o.a. JAN SMIT CZ.
1e KAPITEIN J.MULDER. Het schip zou in 1879 vergaan voor de kust van Estland.

Na 1860 verhuurd JAN SMIT CZ zijn scheepswerf aan de scheepsbouwkundige en eigenaar van stoombootrederij CORNELIS JOHANNES WILTON VAN REEDE die in 1880 de scheepwerf koopt van JAN SMIT CZ.

ENKELE SCHEPEN GEBOUWD OP DE SCHEEPSWERF van JAN SMIT CZ NOORDHOEK /HOOGENDIJK TE PAPENDRECHT 1855-1880

1856 "LANDBOUW" Bark, 382 last, 725 ton.
Reder Vaesen & Steinhaus
43.63 ellen lang, 7.757 ellen breed, 4.94 ellen hol.
Kiel gelegd: 25-8-1855, te water: 31-10-1856.
1e kapitein P.A. Kleijnenberg (vlag D 70).

1857 "VREDE" Bark 399 last.
Reder Boissevain & Co te Amsterdam.
Kiel gelegd: 1856, te water: 1857.
1e kapitien Lv/d Plas uit Katwijk.


(afb. 3 - Afbeelding van de bark "Robertus Hendrikus", door Jacob Spin, linkermast heeft de kapiteinsvlag van het zeemanscollege van Rotterdam met nr. 204; middelste mast met de wimpel met de naam van het schip; rechtermast met de rederijvlag V & S (van Vaesen & Steinhaus)

1858 "ROBERTUS HENDRIKUS" Bark, 387 last, 754 ton.
Reder Vaesen & Steinhaus te Rotterdam.
43.13 ellen lang, 7.67 ellen breed, 5.04 ellen hol.
Kiel gelegd: 31-10-1856, te water: 9-10-1858.
1e kapitein J. Mulder (aandeelhouder Jan Smit cz ). Het schip is in 1879 vergaan voor de kust van Estland.


(afb. 4 - Afbeelding van de bark "Vrede", 399 last; kiel gelegd in 1856 en gebouwd op de scheepswerf van Jan Smit Cz te Papendrecht voor rederij Boissevain & Co; 1e kapitein L. v/d Plas uit Katwijk.)

1859 "JACOBUS HENDRIKUS" Bark, 752 ton.
Reder Vaesen & Steinhaus te Rotterdam.
43.75 ellen lang, 7.69 ellen breed, 5.04 hol.
Kiel gelegd: 1857, te water: 1859.

 

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland mei en september 2011.