PAPENDRECHT EN ZIJN OUDE SCHEEPSWERVEN EN SCHEEPSBOUWERS
(door H.W.G. van Blokland-Visser)

DEEL 8
90 JAAR SCHEEPSWERF FAMILIE VERHEUL WESTEIND te PAPENDRECHT 1800-1892

DEEL 8
90 JAAR SCHEEPSWERF FAMILIE VERHEUL WESTEIND te PAPENDRECHT 1800-1892

 

LOKATIE: Sektie A 682 /681 (kadasterkaart uit 1832) nu Westeind nr.39, oud kantoor N.V. Visser & Smit Aannemers te Papendrecht

scheepswerf09_01_kadaster1832.jpg (206060 bytes)
(afb. 1 - Kadasterkaart uit 1832 van het Oude Veer en het Westeind te Papendrecht. Lokatie van de scheepswerf van de familie VERHEUL. Links midden op de kaart (later de werf en kantoor van het aannemersbedrijf Visser & Smit.)

Dit is een overzicht van gegevens die ik in de loop der jaren bij elkaar heb verzameld uit diverse archieven en burgerlijkestanden enz.
(zonder intensief onderzoek in o.a. notariele archieven.)
Het is een opzet om voor een ieder die belangstelling heeft voor de scheepsbouw in Papendrecht dit zelf kan aanvullen.
Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser Papendrecht, maart 2011
Email: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

 

EIGENAREN VAN DE SCHEEPSWERF
1. PIETER VERHEUL JANZ (1800-1848)
2. CORNELIS VERHEUL PIETERZ (1848-1859)
3. WEDUWE CORNELIS VERHEUL ANNA PIETERNELLA VAN WIJNGAARDEN (1869-1892)

SCHEEPSWERF VAN PIETER VERHEUL JANZ TE PAPENDRECHT 1800-1848
(Scheepsbouwer) van 1800 tot 1848 is hij eigenaar van de scheepswerf in het Westeind te Papendrecht.
(het is mij niet bekend of hij de werf heeft overgenomen of nieuw heeft opgericht)
Geb: 1768 te Papendrecht in het Oosteind, overl: 14-8-1848 (80 jaar) te Papendrecht, z.v. Jan Verheul Cz en Teuntje Guys.
Hij trouwt in ca.1794 met ALIDA BROERE.
Geb: 1774 Noordeloos, overl: 10-1-1844 te Papendrecht, d.v. Arie Broere en Jacoba Verloop.
Pieter Verheul Jz werkte als Scheepsbouwer op een scheepswerf in Kinderdijk en woont met zijn gezin in 1795 te Nieuw Lekkerland.
In 1800 vestigde het gezin zich in Papendrecht. Al zijn 6 zoons gaan de scheepmakerij in.
Kinderen te Nieuw Lekkerland:
1795-JAN (scheepsbouwer "De Buitenwerf" te Papendrecht ) tr. in 1815 te Papendrecht met Aartje van Stenis (zij hebben geen kinderen)
1799-JACOBUS (scheepsbouwer te Papendrecht) tr. in 1828 te Papendrecht met Maria Pieternella Blom.
Kinderen te Papendrecht:
1800-TEUNIS (Scheepsbouwer te Papendrecht) tr. in 1823 Papendrecht met Neeltje v/d Adel
1810-JACOB (scheepsbouwer te Papendrecht ) tr. in 1835 Papendrecht met Adriana Johanna Kraal
1812-WILLEM (scheepsbouwer te Papendrecht ) tr. in 1828 Papendrecht met Lijsbeth de Kok
1816-CORNELIS (scheepsbouwer te Papendrecht) tr. in1840 Papendrecht met Anna Pieternella van Wijngaarden

In 1828 staat de scheepswerf op de kadasterkaart Sektie A 682 gelegen aan de Gantel in het Westeinde te Papendrecht vlak naast de werf van van der Esch.
Na zijn overlijden wordt de werf aan het Westeind voortgezet door zijn zoon Cornelis Verheul zijn broers blijven bij hem in dienst.

SCHEEPSWERF VAN CORNELIS VERHEUL PIETERZ TE PAPENDRECHT 1848-1859
(Scheepsbouwer) van 1848 tot 1859 is hij eigenaar van de scheepswerf in het Westeind te Papendrecht.
Geb: 13-5-1816 te Papendrecht, overl: 12-11-1859 (43 jaar) te Papendrecht, z.v. Pieter Verheul Janz (scheepsbouwer te Papendrecht) en Alida Broere.
Hij trouwt op 18-12-1840 te Papendrecht met ANNA PIETERENELLA VAN WIJNGAARDEN.
Geb: 11-3-1818 te Papendrecht, overl: 24-10-1891 te Papendrecht, d.v. Ary van Wijngaarden (boer in het Oosteind) en Adriana Wapperom.
Kinderen te Papendrecht:
1842-ARIE (scheepsbouwer "De Buitenwerf" te Papendrecht) tr. in 1869 Papendrecht met Trijntje Neven.
1845-HENDRIK (Scheepsbouwer te Papendrecht)
Na zijn overlijden in 1859 zet zijn vrouw Anna Pieternella van Wijngaarden als scheepsbouwmeesteresse de werf voort.

SCHEEPSWERF VAN WED. CORNELIS VERHEUL, ANNA PIETERNELLA VAN WIJNGAARDEN TE PAPENDRECHT 1859-1891
(Scheepsbouwmeesteresse) van 1859 tot 1891 is zij eigenares van de scheepswerf in het Westeind te Papendrecht, samen met haar zoon Hendrik.
Geb: 11-3-1818 te Papendrecht, overl: 24-10-1891 te Papendrecht.
In 1890 staat Anna Pieternella van Wijngaarden op de lijst van belastingbetalers in Papendrecht als Wed. Cornelis Verheul Scheepsbouwmeesteresse Westeind B 94.
Zij betaalt f 15,- belasting.
In 1892 verkoopt de familie Verheul de scheepswerf :

EEN SCHEEPSWERF MET SCHUUR EN VERDER GETIMMERTE EN WATER IN DE PAPENDRECHTSE GANTEL / SEKTIE A682/681 IN HET WESTEIND TE PAPENDRECHT
Aan Matthijs van Rossum Smid te Papendrecht, die er zijn handel in scheepsmotoren in onderbrengt.
In 1899 koopt Martinus Visser Gerritz Aannemer te Papendrecht de werf met loodsen enz. voor een bedrag van f 2.700,-. Het wordt daarmee de 1e werf, kantoor van de N.V. Visser & Smit Aannemers te Papendrecht.

 

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland mei en september 2011.