PAPENDRECHT EN ZIJN OUDE SCHEEPSWERVEN EN SCHEEPSBOUWERS
(door H.W.G. van Blokland-Visser)

DEEL 5
300 JAAR SCHEEPSBOUWERS FAMILIE VAN DUYVENDIJK

UIT OUDEKERK A/D IJSSEL VANAF 1703 EN TE PAPENDRECHT,
KRIMPEN A/D IJSSEL, HENDRIK IDO AMBACHT EN GOUDERAK

DEEL 5
300 JAAR SCHEEPSBOUWERS FAMILIE VAN DUYVENDIJK
UIT OUDEKERK A/D IJSSEL VANAF 1703 EN TE PAPENDRECHT, KRIMPEN A/D IJSSEL, HENDRIK IDO AMBACHT EN GOUDERAK

 

Bij mijn onderzoek naar de Maritieme geschiedenis van de Drechtstreek in de 19 ? eeuw,
kwam ik veelvuldig de scheepsbouwersfamilie VAN DUYVENDIJK tegen op verschillende lokaties in de regio, met de bouw van zeezeilschepen op hun scheepswerven.
Het is een scheepsbouwersfamilie die al 250 jaar werkzaam was op hun scheepswerven verspreid in de regio Drechtstreek en Krimpenerwaard met vaak dezelfde voornamen.
Met verder onderzoek naar de scheepsbouwers en scheepswerven in Papendrecht kwam ik daar ook een familie VAN DUYVENDIJK tegen met een scheepswerf in 1854 aan de Noordhoek en een familie VAN DUYVENDIJK met een scheepswerf in 1904 "De Buitenwerf" aan de Veerdam naast het Veer naar Dordrecht, die verwant waren aan elkaar.
De tak van JACOB VAN DUYVENDIJK JANZ met de scheepswerf aan de Noordhoek en tak van HUIG VAN DUYVENDIJK CORNELISZ met "De Buitenwerf" aan de Veerdam, beide families waren afkomstig uit Lekkerkerk.
Het bleek een hele puzzel te zijn om de familie VAN DUYVENDIJK in beeld te krijgen. De naam wordt ook nog vaak verschillend gescheven VAN DUIVENDIJK en VAN DUIJVENDIJK.
Het is een beknopt overzicht van deze scheepsbouwersfamilie, ik ben niet in gegaan op een uitgebreide geschiedenis van de scheepswerven van de familie van Duyvendijk.
Een ieder die daar belanstelling voor heeft, kan dit zelf aanvullen.

Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser, Frans Halsstraat 18, 3351 VE Papendrecht.
Email: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

 

De familie van Duyvendijk komt van oorsprong uit Zeeland. De oudst bekende voorvader is QUERIJN CORNELIS DUWEDICK, geboren 1530 in Duivendijk, Zeeland.
Het verhaal van de scheepsbouwers van Duyvendijk begint in Oudekerk a/d IJssel met
de 1e scheepsbouwer in de familie

JAN VAN DUYVENDIJK DIRCKZ

(mr. scheepstimmerman) in 1737 eigenaar van de 1e scheepswerf van Duyvendijk te Lekkerkerk.
Ged:1-7- 1703 te Oudekerk a/d IJssel, overl: 21-1-1769 te Lekkerkerk, z.v. Dirck v Duyvendijk Willemz en Susanna v Dijk.
In 1715 gaat hij als leerling scheepstimmerman werken op de scheepswerf van Oosten in de Stormpolder, Krimpen a/d IJssel, gelegen op de punt waar de Hollandse IJssel, de Maas en de Lek bijelkaar komen.
In 1732 gaat hij na zijn trouwen naar Lekkerkerk en huurt hij daar een scheepswerf.
In 1737 richt hij zijn eigen scheepswerf op te Lekkerkerk.
Hij trouwt op 29-7-1732 te Oude kerk a/d IJssel met WILLEMIJNTJE SCHILT.
Ged: 25-12-1707 te Oudekerk a/d/ IJssel, overl: 5-12-1777 te Lekkerkerk, d.v.Maarten Schilt en Duyfje Coneen.
Kinderen te Lekkerkerk:
1732 MAARTEN
1735 DIRK (scheepsbouwer te Lekkerkerk) tr.1764 met Wijntje Oskam (zijn nakomelingen blijven in bezit v/d scheepswerf te Lekkerkerk)
1738 JOHANNES
1740 SUSANNA
1742 WILHELM
1747 CORNELIS (scheepsbouwer, overl 1816) tr. 1768 met Cornelia v Twigt (zijn nakomelingen vestigen zich als scheepsbouwers te Krimpen a/d IJssel, Hendrik Ido Ambacht en Papendrecht)


JAN VAN DUYVENDIJK DIRCKZ wordt samen met 2 van zijn zoons DIRK en CORNELIS de grondleggers van de bekende scheepswerven van VAN DUYVENDIJK in:
LEKKERKERK opgericht in 1737 tot 1963 in bezit v/d familie v Duyvendijk.
KRIMPEN A/D IJSSEL
OUDEKERK A/D IJSSEL
HENDRIK IDO AMBACHT
PAPENDRECHT
GOUDERAK

De scheepswerf in Lekkerkerk werd opgericht in 1737 daar werden eerst binnenvaartschepen gebouwd zoals Hengsten, Hoorgaarsen en Aken. In de 19e eeuw ging men over op de bouw van Zeeschepen.
Na 1860 ging men over op de bouw van de snelle rivierclippers, de alom bekende "DUYVENDIJKERS". De scheepswerf in Lekkerkerk bleef tot 1963 in bezit van de familie.

DIRK (I) VAN DUYVENDIJK JANZ TE LEKKERKERK
(Scheepsbouwer ) in 1769 is hij eigenaar v/d scheepswerf te Lekkerkerk.
Ged: 2-3-1735 te Lekkerkerk, z.v. Jan v Duyvendijk Dirckz (scheepsbouwer) en Willemijntje Schilt.
Hij trouwt op 1-1-1764 te Lekkerkerk met WIJNTJE OSKAM, ged: 4-12-1740 te Lekkerkerk, overl: 5-3-1820 te Lekkerkerk, d.v. Teunis Oskam en Trijntje Jans.

TEUNIS (I ) VAN DUYVENDIJK DIRKZ TE LEKKERKERK
(Scheepsbouwer) in 1805 is hij eigenaar v/d scheepswerf te Lekkerkerk.
Geb: 1769 te Lekkerkerk, overl: 1-9-1843 te Lekkerkerk, z.v. Dirk (I) van Duyvendijk Janz (scheepsbouwer) en Wijntje Oskam.
Hij trouwt ca.1805 te Lekkerkerk met KLAASJE VERKAIK, geb: 1778 te Lekkerkerk, overl: 27-6-1841 te Lekkerkerk, d.v. Jan Verkaik en Trijntje Schilt.
Kinderen te Lekkerkerk:
1807 DIRK (scheepsbouwer te Lekkerkerk, overl 1847). Tr. 1836 met Annigje Visser Paulusd uit Sliedrecht.
1809 JAN (scheepsbouwer te Lekkerkerk, overl 1875). Tr. 1831 L.kerk met Klasina v Zoest.
1810 TRIJNTJE tr. 1820 met J.H.Peper
1813 WIJNTJE


JAN (II) VAN DUYVENDIJK DIRKZ TE LEKKERKERK
(Scheepsbouwer) In 1847 is hij eigenaar v/d de scheepswerf te Lekkerkerk, geb: ca 1809 te Lekkerkerk, overl: 6-11- 1875 te Lekkerkerk, z.v. Teunis (I) van Duyvendijk Dirkz (scheepsbouwer) en Klaasje Verkaik.
Hij trouwt op 51-1-1831 te Lekkerkerk met KLASINA VAN ZOEST, geb: 1813 te Lekkerkerk, overl: 28-12-1890 te Lekkerkerk, d.v. Jan v Zoest Huigz en Johanna Nijsing.
Kinderen te Lekkerkerk:
1831 KLAASJE tr. 1851 met Jan Stam.
1836 JOHANNES
1839 JAN
1844 TEUNIS (scheepsbouwer te Lekkerkerk, overl 1918). Tr. 1875 met Adriana Johanna Streefland.

TEUNIS (II) VAN DUYVENDIJK JANZ TE LEKKERKERK
(Scheepsbouwer) In 1875 is hij eigenaar v/d scheepswerf te Lekkerkerk.
Geb: 7-8-1844 te Lekkerkerk, overl: 1918 te Lekkerkerk, z.v. Jan II van Duyvendijk Dirkz (scheepsbouwer) en Klasina v Zoest.
Hij trouwt op 9-9-1875 te Lekkerland met ADRIANA JOHANNA STREEFLAND.
Geb: 1854 te Lekkerkerk, overl: in kraam 28-12-1881 te Lekkerkerk, d.v. Aart Streefland en Neeltje Huyzer.
Kinderen te Lekkerkerk:
1876 KLAZINA
1877 NEELTJE
1880 JAN (overl 1889)
1881 ANETTE CHRISTINA (overl 61-1-1882 )

Hij was raadslid te Lekkerkerk

SCHEEPSWERF VAN DUYVENDIJK TE LEKKERKERK 1737 tot 1963
1737 tot 1769 Jan van Duyvendijk Dirckz
1769 tot 1805 Dirk (I) van Duyvendijk Janz
1805 tot 1843 Teunis (I) van Duyvendijk Dirkz
1843 tot 1847 Dirk (II) van Duyvendijk Teunisz
1847 tot 1875 Jan (II) van Duyvendijk Teunisz
1875 tot 1918 Teunis (II) van Duyvendijk Janz

ENKELE ZEESCHEPEN GEBOUW OP DE WERF V DUYVENDIJK TE LEKKERKERK
1852 "BULGERSTEIN" bark, 577 ton, 36.40 L, reder Pistorius en Bicker te Rotterdam.
1854 "MINISTER THORBECKE" bark, 566 ton, 37.50 L. (te water: 1-6-1854) kapitein A. Benuik.
1854 "ALMONDE" bark, 556 ton, 37.10 L, reder Pistorius en Bicker te Rotterdam. (te water: 4-10-1854) kapitein H.G. Sutte.
1855 "VONDEL" bark, 644 ton, 37.10 L, reder Pistorius Bischer & Caarten te Rotterdam. (Kiel: 4-10-1854, te water: 18-12-1855) kapitein B.Verhagen.
1856 "BILLITON" bark, 579 ton, 38.30 L.
1857 "KRIMPENERWAARD" bark, 725 ton.
1858 "HUYDECOPER" bark, 794 ton, 41.10 L.
1858 "NEDERLAND EN ORANJE" bark, 755 ton, 41.00 L.
1864 "GIJSBERT KAREL VAN HOGENDORP" bark, 754 ton, 40.70 L. (te water: 13-2-1864) reder Hartog & Glazener te Rotterdam.
1865" LEOPOLD GRAAF Van LIMBURG STIRUM" bark, 756 ton, 41.80 L. (info uit ,,Nederlandse Clippers,, Ron de Vos)

CORNELIS VAN DUYVENDIJK JANZ TE LEKKERKERK

(scheepbouwer) te Lekkerkerk.
Ged: 12-2-1747 te Lekkerkerk, overl: 1-4-1816 te Lekkerkerk, z.v. Jan v Duyvendijk Dirkz(scheepsbouwer) en Willemijntje Schilt.
Hij trouwt op 22-10-1768 te Lekkerkerk met CORNELIA V TWIGT.
Ged: 2-4-1742 te Ouderkerk a/d IJssel, overl: 13-3-1793 te Lekkerkerk.
Kinderen te Lekkerkerk:
1771 JOHANNES
1774 LEENDERT (scheepsbouwer te Oudekerk a/d IJssel, overl: 1831). Tr. ca. 1805 met Neeltje Boer .
1778 WILLEMIJNTJE (overl: 1831) tr. met Aart Vonk.
1781 JAN (scheepsbouwer te Lekkerkerk, overl: 1825). Tr. 1804 met Ingetje Pietertje Hofman
1784 PIETER


LEENDERT VAN DUYVENDIJK CORNELISZ TE OUDEKERK A/D IJSSEL
(scheepsbouwer) te Oudekerk a/d IJssel.
Geb: 1774 te Lekkerkerk, overl: 19-3-1831 te Oudkerk a/d IJssel, z.v. Cornelis van Duyvendijk Janz (scheepsbouwer) en Cornelia v Twigt.
Hij trouwt in ca.1805 te Oudekerk a/d IJssel met NEELTJE BOER. Geb: ca.1781 te Oudekerk a/d IJssel, overl: 13-3-1851 te Oudekerk a/d IJssel, d.v. Roeland Boer en Maria Water.
Kinderen te Oudekerk a/d IJssel:
1806 ROELAND (scheepsbouwer te Oudekerk a/d IJssel, overl: 1888). Tr. ca. 1835 met Neeltje Vervoorden.
1820 JOHANNES tr.1840 met Magdalena van Mourik.
1825 NICOLAAS overl:1830.


ROELAND VAN DUYVENDIJK LEENDERTZ TE OUDEKERK A/D IJSSEL
(scheepsbouwer) te Oudekerk a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, na 1869 te Gouderak.
Geb: ca 1806 te Oudekerk a/d IJssel, overl: 15-9-1888 (82 jaar) te Gouderak, z.v. Leendert van Duyvendijk Cornelisz (scheepsbouwer) en Neeltje Boer.
Hij trouwt ca.1835 te Oudekerk a/d IJssel met NEELTJE VERVOORDEN. Geb: ca.1808 te Oudekerk a/d IJssel, overl: 30-4-1876 te Gouderak, d.v. Aart Vervoorden en Marrigje Mik.
Kinderen te Oudekerk a/d IJssel:
1836 LEENDERToverl 1839
1837 NEELTJE
1839 AART overl 1849
1840 LEENDERT (scheepsbouwer) tr.1867 met Aartje van Dam.

Kinderen te Krimpen a/d IJssel
1843 NICOLAAS (scheepsbouwer)tr.1865 te Gouderak met Marrigje de Groot uit Jaarsveld.
1845 JAN (scheepsbouwer)tr. met Hendrica Francken.
1850 AART (scheepsbouwer te Gouderak, overl:1906) tr. ca.1880 met Lena Vermeer.
1853 MARRIGJE MARIA tr. met Lennart v Annaus.


AART VAN DUYVENDIJK ROELANDZ TE GOUDERAK
(scheepsbouwer) te Gouderak.
Geb: 1850 te Krimpen a/d IJssel, overl: 16-1-1906 (56 jaar) te Gouderak, z.v. Roeland v Duyvendijk Leendertz (scheepsbouwer) en Neeltje Vervoorden.
Hij trouwt in ca.1880 met LENA VERMEER. Geb: ca.1848 te Moordrecht, overl: 1932 te Gouderak, d.v. Johannes Vermeer en Maria de Graaff.
Kinderen te Krimpen a/d IJssel:
1881 ROELAND (overl 1944)
18.. HANS
18.. LEENDERT
18.. ARIE
18.. JOHANNES


SCHEEPSWERF "DE IJSSEL" VAN DUYVENDIJK TE KRIMPEN A/D IJSSEL, GOUDERAK
1869 tot 1888 Roeland van Duyvendijk Leendertz.
1888 tot 1890 Gebr. van Duyvendijk.
1890 tot 1906 Aart van Duyvendijk Roelandz.
1906 tot 1932 Weduwe A.van Duyvendijk (Lena Vermeer).
1932 tot 1940 Gebr. van Duyvendijk.
Bijzonder om te vermelden is dat in dezelfe periode een scheepsbouwer Aart van Duyvendijk Jacobz een ver familielid, een scheepswerf heeft aan de Noordhoek te Papendrecht.
Na zijn overlijden in 1895 wordt de scheepswerf voorgezet door zijn vouw Jansje Tromp en onder de naam Weduwe A.van Duyvendijk te Papendrecht.

JAN VAN DUYVENDIJK CORNELISZ TE LEKKERKERK
(Scheepsbouwer) te Lekkerkerk.
Ged: 28-3-1781 te Lekkerkerk, overl: 16-8-1825 (44 jaar) te Lekkerkerk, z.v. Cornelis van Duyvendijk Janz (scheepsbouwer) en Cornelia van Twigt.
Hij trouwt op 26-8-1804 te Lekkerkerk met INGETJE PIETERTJE HOFMAN. Geb: 1776 te Lekkerkerk, overl: 13-2-1826 (50 jaar) te Lekkerkerk, d.v. Arie Hofman en Jannigje Klein.
Kinderen te Lekkerkerk:
1805 CORNELIA tr. met Thomas Hoogendoorn.
12-2-1806 ARIE (scheepsbouwer te Lekkerkerk, overl: 1850 ) tr. in 1848 met Annigje Visser Paulusd uit Sliedrecht weduwe van Dirk van Duyvendijk Teunisz.
2-7-1807 CORNELIS (scheepsbouwer te Hendrik Ido Ambacht) tr.1828 met Maria v Zoest.
3-5-1815 JACOB(scheepsbouwer te Papendrecht, overl 1866) tr. 1e 1839 Annigje Pot, Tr. 2e 1848 Aartje Pot.


CORNELIS VAN DUYVENDIJK JANZ TE LEKKERKERK, HENDRIK IDO AMBACHT
(Scheepsbouwer) in 1850 is hij eigenaar van een scheepswerf te Hendrik Ido Ambacht.
Geb 2-7-1807 te Lekkerkerk, z.v. Jan van Duyvendijk Cornelisz (scheepsbouwer) en Ingetje Pietertje Hofman.
Hij trouwt op 16-5-1828 te Lekkerkerk met MARIA VAN ZOEST. Geb: 1808 te Lekkerkerk, d.v. Jan van Zoest Huigz en Johanna Nijsing.
Kinderen te Lekkerkerk:
1830 JAN
1832 HUIG (scheepsbouwer te H.I.Ambacht, na 1885 te Papendrecht, overl: 1903). Tr. 1855 te Alblasserrdam Klaasje Bothof.
1833 INGETJE
1838 CORNELIA
1839 JOHANNA
1841 JACOB


HUIG VAN DUYVENDIJK CORNELISZ TE HENDRIK IDO AMBACHT, PAPENDRECHT.
(Scheepsbouwer) eigenaar van een scheepswerf te H.I.Ambacht, in 1885 naar Papendrecht.
Geb: 26-11-1832 te Lekkerkerk, overl: 5-7-1903 te Papendrecht, z.v. Cornelis van Duyvendijk (scheepsbouwer te H.I. Ambacht) en Maria v Zoest.
Hij trouwt op 18-5-1855 te Alblasserdam met KLAASJE BOTHOF. Geb: 6-3-1836 te Alblasserdam, overl: 25-4-1916 te Papendrecht, d.v. Arnoldus Bothof en Maria J. Brandwijk.
Kinderen te Hendrik Ido Ambacht:
1857 ARNOLDUS CORNELIS (scheepsbouwer te Papendrecht, overl: 1930), tr. 1884 Dirkje G.Bode
1864 JACOB (scheepsbouwer te Papendrecht, overl: 1944) ongehuwd.
1869 CORNELIS ANTONIE (scheepsbouwer te Papendrecht), tr. 1901 Papendrecht Geertrui van Duyvendijk Aarts.
1866 MARIA tr.1886 Ridderkerk met Blazius de Beer.
1871 INGETJE CORNELIA tr.1896 Papendrecht met Pieter Slikkerveer.
1873 HENDRIK (scheepsbouwer te Papendrecht) tr.1898 Papendrecht met Aartje van Duyvendijk Aarts.


ENKELE ZEESCHEPEN GEBOUWD OP DE WERF VAN DUYVENDIJK
TE HENDRIK IDO AMBACHT
1855 "BREDERODE" bark, 589 ton, 36.92 L, reder Pistorius en Bicker te Rotterdam.
1856 "TOLLENS" bark, 711 ton. 43.50 L.
1857 "HENDRIK IDO AMBACHT" 756 ton, 41.13 L.

ARNOLDUS CORNELIS VAN DUYVENDIJK HUIGZ TE PAPENDRECHT
(Scheepsbouwer) in 1904 is hij eigenaar v/d "Buitenwerf" Veerdam B 147 te Papendrecht.
Geb: 14-8-1857 te Hendrik Ido Ambacht, overl: 29-4-1930 te Papendrecht, z.v. Huig van Duyvendijk Cornelisz (scheepsbouwer) en Klaasje Bothof.
Hij trouwt op 17-10-1884 te Ridderkerk met DIRKJE GEERTJE BODE. Geb: 14-4-1860 te Ridderkerk, overl: 28-8-1817 te Papendrecht, d.v. Pieter Bode en Jannigje Krijgsman.
Kinderen te Papendrecht:
1885 KLAZINA
1887 PIETER
1889 HUIG (overl: 1967 te Papendrecht) tr. met Wilhelmina Dekker.
1893 JAN
1899 ANTHONIE

In 1919 verkoopt hij zijn "Buitenwerf" aan de Veerdam gelegen naast het Veer naar Dordrecht aan zijn broer Hendrik van Duyvendijk en zijn neefs Hermen en Jacob van Duyvendijk Aartz van de N.V. Scheepswerf v/h Weduwe A.van Duyvendijk. Hier werd een grotere scheepswerf aangelegd en in 1929 verkocht aan Dhr. Burghout uit Rotterdam die er zijn vliegtuigfabriek "Aviolanda" vestigde.

JACOB VAN DUYVENDIJK HUIGZ TE PAPENDRECHT
(Scheepsbouwkundige) woont in 1900 Bosch B 107 te Papendrecht.
In 1908 is hij commissaris v/d N.V. Scheepswerf Wed. A. van Duyvendijk te Papendrecht.
Geb: 26-6-1864 te Hendrik Ido Ambacht, overl: 1944 te Papendrecht, z.v. Huig van Duyvendijk Cornelisz (scheepsbouwer ) en Klaasje Bothof.
Hij was ongehuwd, en heeft in 1917 een inkomen van ca f 2500,-

CORNELIS ANTONIE V DUYVENDIJK HUIGZ TE PAPENDRECHT
(Scheepsbouwkundige) woont in1900 Noordhoek E 81 te Papendrecht, in 1901 te Rotterdam, in 1907 te Haarlem.
Geb:13-5-1869 te Hendrik Ido Ambacht, overl: 1907 te ?, z.v. Huig van Duyvendijk Cornelisz (scheepsbouwer) en Klaasje Bothof.
Hij trouwt op 19-6-1901 te Papendrecht met GEERTRUI VAN DUYVENDIJK. Geb: 13-5-1880 te Papendrecht, d.v. Aart van Duyvendijk Jacobz (scheepsbouwer) en Jansje Tromp.
In 1908 verhuist Geertrui van Duyvendijk als weduwe met haar kinderen samen met haar moeder Jansje Tromp, weduwe Aart van Duyvendijk, en haar broer Antonie Cornelis van Duyvendijk en zijn gezin naar de A.v Bleijenhoekstraat te Dordrecht.
Kinderen te Rotterdam:
1902 JANSJE
1903 CLASINA AARTJE


HENDRIK VAN DUYVENDIJK HUIGZ TE PAPENDRECHT
(Scheepsbouwer) In 1908 is hij Directeur van de N.V. Scheepswerf v/h Wed A.v Duyvendijk aan de Noordhoek te Papendrecht.
Geb: 1873 te Hendrik Ido Ambacht, z.v. Huig v Duyvendijk Cornelisz (scheepsbouwer) en Klaasje Bothof.
Hij trouwt op 16-3-1898 te Papendrecht met AARTJE VAN DUYVENDIJK, Geb: 23-9-1877 te Papendrecht, d.v. Aart van Duyvendijk Jacobz (scheepsbouwer) en Jansje Tromp.
In 1908 is hij Directeur en mede vennoot van de op 8 februari 1908 opgerichtte "N.V. Scheepswerf v/h Weduwe A.van Duyvendijk" aan de Noordhoek te Papendrecht samen met zijn zwagers Hermen en Jacob van Duyvendijk Aartz.
Commissarissen zijn Dhr. D.Brand te Dordrecht en zijn broer Jacob van Duyvendijk Huigz scheepsbouwkundige.
Het kapitaal van f 100.000 is geheel geplaatst.
In 1913 gaat hij een vennootschap aan met de Gebr. van Driel (Willem jr. en Anton v Driel) reders te Rotterdam, voor de bouw van grote zeeschepen van 700 ton a 2600 ton op de scheepswerf aan de Noordhoek te Papendrecht.
In 1919 wordt de "Buitenwerf" aan de Veerdam te Papendrecht van zijn broer Arnoldus Cornelis van Duyvendijk Huigz aangekocht, om daar een grote scheepwerf aan te leggen voor grote zeeschepen.
Verder dan de kiel van het 1e schip is het niet gekomen door de crisis en werd de werf verhuurd en in 1929 verkocht aan Dhr Burghout uit Rotterdam die er zijn vliegtuigfabriek "Aviolanda" vestigde.

JACOB VAN DUYVENDIJK JANZ TE PAPENDRECHT
(Scheepsbouwer) In 1854 is hij eigenaar v/d scheepswerf Noordhoek B 155/B156/B158a
Geb: 3-5-1815 te Lekkerkerk, overl: 1-3-1866 te Papendrecht (49 jaar), z.v. Jan van Duyvendijk Cz (scheepsbouwer te Lekkerkerk) en Ingetje Pietertje Hofman.
Hij tr.1e op 3-8-1839 te Lekkerkerk met ANNIGJE POT (20 jaar). Geb: 13-10-1818 te Lekkerkerk, overl: 2-2-1846 te Papendrecht (in kraam 26 jaar), d.v. Aart Pot Joostz (scheepsbouwer te Lekkerkerk en Annigje de Haan.
Hij tr. 2e op 26-4- 1848 te Lekkerkerk met AARTJE POT. Geb: 26-4-1824 te Lekkerkerk, overl: 12-12-1901 te Papendrecht, d.v. Aart Pot Joostz (scheepsbouwer te Lekkerkerk) en Annigje de Haan.
Kinderen te Papendrecht 1e huwelijk:
1840 JAN (overl 1860/ 20 jaar).
1843 LEENDERT (scheepsbouwer te Papendrecht, overl: 1887). Tr. 1868 Pietertje Demper de Koster.

Kinderen te Papendrecht 2e huwelijk:
1849 ANNIGJE CORNELIA tr. 1871 Papendrecht Bastiaan Verheul (Boer te Papendrecht).
1852 ARIE CORNELIS (scheepsbouwer, overl: 1877) ongehuwd.
1856 AART ( scheepsbouwer te Papendrecht, overl: 1895) tr.1876 Papendrecht Jansje Tromp.
1861 JOHANNA JACOBA tr.1886 Papendrecht Jan v/d Graaf (griendbaas te Papendrecht).
1862 AARTJE tr.1891 Papendrecht Hermen Vermeulen scheepmaker te Papendrecht.


In 1840 vestigd hij zich te Papendrecht en is hij als scheepsbouwmeester werkzaam op de nieuwe werf "Hoop geleidt ons" aan de Noordhoek te Papendrecht van Cornelis Smit Jz scheepsbouwer uit Alblasserdam waar grote fregatten en barken werden afgebouwd.
Op 26 juli 1854 koopt hij voor f 3.000,-de scheepswerf van Jan Smit Cornelisz scheepsbouwer uit Alblasserdam.
Akte werd gepasseerd bij Notaris van Wageningen te Alblasserdam op het kantoor te Papendrecht.
* 1e de scheeptimmerwerf (sektie A 939)
   met een eigen haven.
   een dwarshelling van 95 meter.
   2 langshellingen.
   2 loodsen gelegen aan de rivier de Noord
en
* 2e een nieuw gebouwd huis (sektie A 1017) met grond en hakhout gelegen aan de rivier de Noord.

Op zijn werf werden nog 2 zeeschepen gebouwd
1854 Bark "GUURTJE MARIA" 380 last, 716 ton, 39.63 m L, voor reder P.Varkevisser te Scheveningen.
1855 Bark "HENDRIKA" 397 last, 752 ton, 41.07 m L, voor reder H.J.L. Minderop te Rotterdam.
Na 1855 ging de scheepswerf over op de bouw van de zo bekende snelle rivierclippers van ca. 200 ton "DUYVENDIJKERS" genoemd.
Hij overlijdt in 1866 op de leeftijd van 49 jaar en zijn weduwe Aartje Pot, die zelf uit een scheepsbouwersfamilie kwam, nam als scheepsbouwmeesteresse het beheer van de werf over samen met Leendert van Duyvendijk oudste zoon van Jacob.
Aartje Pot, de weduwe van Duyvendijk stond in 1890 op de lijst van belasting te Papendrecht als scheepsbouwmeesteresse en woonde toen in huis Bosch A 253a te Papendrecht en betaalde f 70,- belasting.
Deze werf zou tot 1926 in bezit van de familie van Duyvendijk blijven, en verkocht aan de Firma Van Vliet & De Groot uit Bolnes.

LEENDERT VAN DUYVENDIJK JACOBZ TE PAPENDRECHT
(Scheepsbouwmeester) In 1866 is hij eigenaar v/d scheepswerf, na het overlijden van zijn vader, Noordhoek B 131 Papendrecht.
Geb: 26-4-1843 te Papendrecht, overl: 9-1-1887 te Papendrecht (43 jaar), z.v. Jacob van Duyvendijk Janz en Annigje Pot.
Hij trouwt op 24-10-1868 te Papendrecht met PIETJE DEMPER DE KOSTER. Geb: 28-11-1842 te Papendrecht, overl: 16-3-1895 te Papendrecht, d.v. Huibert Demper de Koster en Annigje Veth.
In 1886 woont hij met zijn gezin bij de werf B 131 Noordhoek en betaald hij belasting over zijn inboedel die een waarde had van f 380,-.
Kinderen te Papendrecht
1869 ANNIGJE
1872 JACOB (overl:1952 te Papendrecht), tr.1895 Maria v/d Veer, geb:1875 Papendrecht.

Kinderen te Alblasserdam:
1896 LEENDERT
1898 BAREND
1901 PIETER
1911 ANNIGJE


AART VAN DUYVENDIJK JACOBZ TE PAPENDRECHT
(Scheepsbouwer) In 1887 is hij eigenaar v/d scheepswerf Noordhoek B 131 te Papendrecht. Geb: 1856 te Papendrecht, overl: 6-4-1895 te Papendrecht (oud 39 jaar), z.v. Jacob van Duyvendijk Janz en Aartje Pot.
Hij trouwt op 31-5-1876 te Papendrecht met JANSJE TROMP. Geb: 13-5-1855 te Papendrecht, overl: 1921 te Dordrecht, d.v. Herman Tromp en Geertrui van Wijngaarden.
(Scheepsbouwmeesteresse) van 1895 tot 1908 na het overlijden van haar man in 1895.
Kinderen te Papendrecht:
1877 AARTJE tr.1898 Papendrecht met Hendrik van Duyvendijk Huigz (scheepsbouwer).
1879 HERMEN (scheepsbouwer) tr.1908 te Rotterdam met Johanna M.van Driel.
1880 GEERTRUI tr.1901 te Pdr met Corenlis Antonie v Duyvendijk Huigz (scheepsbouwer).
1882 JACOB (scheepsbouwer) tr.1905 te Papendrecht met Jacoba M. de Graaff.
1884 ARIE CORNELIS (schipper) tr.1909 te Rotterdam met Eva Frederika Adriana v Laar.
1892 INGETJE PIETERTJE tr. met Harm Drenthen.

Na het overlijden in 1887 van zijn oudere halfbroer Leendert van Duyvendijk(1843) uit het 1e huwelijk van zijn vader heeft hij samen met zijn moeder de leiding van de scheepswerf aan de Noordhoek .
In 1889 staat op de lijst van de arbeidsinspectie dat hij 48 man in dienst heeft op zijn werf.
In 1890 staat hij op de lijst van de inkomsten belasting te Papendrecht, en is hij Scheepsbouwmeester en gemeenteraadslid van Papendrecht, en woont hij in Noordhoek B 131 en betaald f 70,- belasting. Na zijn overlijden in 1895 heeft zijn vrouw als scheepsbouwmeesteresse de leiding over op de scheepwerf en kreeg de werf de naam de "Weduwe A.van Duyvendijk".
In 1908 richtte zijn zoons Hermen en Jacob van Duyvendijk en schoonzoon Hendrik van Duyvendijk Huigz de "N.V. SCHEEPSWERF v/h WEDUWE A.van DUYVENDIJK" op.

HERMEN VAN DUYVENDIJK AARTZ TE PAPENDRECHT
(scheepsbouwer) in 1908 is hij mede eigenaar van de scheepswerf aan de Noordhoek te Papendrecht.
Geb: 7-5-1879 te Papendrecht, overl: 15-4-1950 te Soest, z.v. Aart van Duyvendijk Jacobz (scheepsbouwer) en Jansje Tromp.
Hij trouwt op 9-7-1908 te Rotterdam met JOHANNA MARGARETHA VAN DRIEL, Geb: 1885 te Rossum, overl: 1950 te Soest, d.v. Hendrik van Driel en Hendrika W.Baggerman.
In 1908 is hij mede vennoot v/d N.V. Scheepswerf v/h Wed A.v Duyvendijk, samen met zijn broer Jacob v Duyvendijk Aartz en zwager Hendrik v Duyvendijk Huigz.
In 1913 gaat hij samen met zijn broer en zwager een vennootschap aan met de Gebr. van Driel (Willem jr. en Anton) reders te Rotterdam voor de bouw van grote zeeschepen op hun scheepswerf aan de Noordhoek.

JACOB VAN DUYVENDIJK AARTZ TE PAPENDRECHT
(Scheepsbouwer) In 1908 is hij mede eigenaar van de scheepswerf aan de Noordhoek te Papendrecht.
Geb: 8-10-1881 te Papendrecht, overl: 1938 te Papendrecht, z.v. Aart van Duyvendijk Jacobz (scheepsbouwer ) en Jansje Tromp.
Hij trouwt op 27-4-1905 te Papendrecht met JACOBA MARIA DE GRAAFF, Geb: 9-2-1881 te Alblasserdam, overl: 13-6- 1947 te Oegsgeest, d.v. Leendert de Graaff en Philippina Johanna Rijshouwer.
In 1908 is hij mede vennoot samen met zijn broer Hermen van Duyvendijk Aartz en zijn zwager Hendrik van Duyvendijk Huigz van de N.V. SCHEEPSWERF V/H WED.A. VAN DUYVENDIJK.
Kinderen te Papendrecht:
19.. AART tr. met C.A. Wessel, woont te Honselerdijk.
19.. JOHANNA PHILIPPINA tr. met H. Lefferstra, woont te Oegstgeest.
19.. JACOB CORNELIS woont te Oegstgeest.
19.. LEENDERT H. tr. met R.Hoek woont te Voorburg.


ARIE CORNELIS VAN DUYVENDIJK AARTZ TE PAPENDRECHT
(Schipper) Tot 1908 is hij mede eigenaar v/d scheepswerf Noordhoek B 131 te Papendrecht.
Geb: 21-4-1884 te Papendrecht, z.v. Aart van Duyvendijk Jacobz (scheepsbouwer) en Jansje Tromp.
Hij trouwt op 27-5-1909 te Rotterdam met Eva Frederika Adriana van Laar, Geb: 13-2-1884 te Rotterdam, d.v. Jacob van Laar en Hendrika Los.
In 1908 doet hij afstand van zijn aandeel in scheepswerf van zijn vader aan de Noordhoek.
Zijn broers Hermen en Jacob van Duyvendijk Aartz en zijn zwager Hendrik van Duyvendijk Huigz zijn aandeelhouders van de nieuw op te richten N.V Scheepswerf v/h Weduwe A.van Duyvendijk te Papendrecht.
In 1908 verhuist hij met zijn zijn moeder naar de A.van Bleijenhoekstraat te Dordrecht en is dan van beroep schipper.
In 1913 verhuist hij met zijn gezin naar Millingen.
Kinderen te Rotterdam:
1910 AART HERMEN
1912 HENDRIKA L.


SCHEEPSWERF VAN DUYVENDIJK NOORDHOEK TE PAPENDRECHT
1854 tot 1866 Jacob v Duyvendijk Janz
1866 tot 1887 Leendert v Duyvendijk Jacobz
1887 tot 1895 Aart v Duyvendijk Jacobz
1895 tot 1908 Weduwe Aart v Duyvendijk (Jansje Tromp)
1908 tot 1913 N.V. Scheepswerf v/h Weduwe A. v Duyvendijk
1913 tot 1926 N.V. Scheepswerf v/h Weduwe A.v Duyvendijk & Gebr v Driel
1926 verkocht aan Firma De Groot & Van Vliet uit Bolnes

Op 26 juli 1854 koopt JACOB VAN DUYVENDIJK JANZ voor f 3.000,- de scheepswerf "Hoop Geleidt Ons" aan de Noordhoek te Papendrecht van JAN SMIT CZ scheepsbouwer uit Alblasserdam.
Met een eigen haven aan de rivier de Noord, een dwarshelling van 95 meter,
2 langshellingen en 2 loodsen.

Op 8 februari 1908 is de oprichtings akte van de nieuwe N.V. SCHEEPSWERF voorheen WEDUWE A. VAN DUYVENDIJK te Papendrecht.
Het kapitaal van f 100.000,- is geheel geplaatst.
Direkteur:
HENDRIK VAN DUYVENDIJK HUIGZ
En zijn zwagers:
HERMEN VAN DUYVENDIJK AARTZ
JACOB VAN DUYVENDIJK AARTZ
Alle drie wonend te Papendrecht.
Commisarissen:
D. BRAND AZ uit Dordrecht
JACOB VAN DUYVENDIJK HUIGZ scheepsbouwkundige uit Papendrecht.

In 1913 wordt de N.V. SCHEEPSWERF V/H WED.A. V DUYVENDIJK aangepast met de mede aandeelhouders de GEBR.V DRIEL (WILLEM JR en ANTON) reders uit Rotterdam,
voor de bouw van zeeschepen van 700 a 2300 ton.

In 1917 laat de N.V. SCHEEPSWERF V/H A.VAN DUYVENDIJK huizen bouwen in de 1e en 2e Boezemsingel op het terrein gelegen tegenover de scheepswerf aan de Noordhoek voor het vele personeel wat nodig was voor de bouw van de grote zeeschepen.

In 1926 werd de scheepswerf verkocht aan de FIRMA DE GROOT & VAN VLIET uit Bolnes.

ZEESCHEPEN GEBOUWD OP DE N.V. SCHEEPSWERF V/H WEDUWE A. VAN DUYVENDIJK TE PAPENDRECHT
Al de schepen werden gebouwd voor de rederij N.V. WILLEM VAN DRIEL, Stoomboot en Transport onderneming te Rotterdam.
1915 S.S. "ZUIDERZEE" 741 ton, 55.07 L (te water: 15-5-1916)
1916 S.S." NOORDZEE" 725 ton, 57.15 L
1917 S.S." WITTE ZEE" 741 ton, 55.07 L
1918 S.S. "LAUWERSZEE(I)" 741 ton, 54.10 L (te water: 17-4-1918)
1919 S.S. "OOSTZEE (II)" 1291 ton, 72.28 L
1920 S.S. "NOORDZEE (II)" 1326 ton, 72.73 L (te water: 18-9-1920)
1921 S.S. "WITTE ZEE (II)" 2.630 ton, 91.94 L (te water: 14-7-1921)
1922 S.S. "WILLEM VAN DRIEL (II)" 2.580 ton, 91.94 L
1923 S.S. "LAUWERSZEE (II)" 1.385 ton, 72.74 L (te water: 6-6-1923)

Reactie september 2013:
Op internet vond ik de site over de gemeente Papendrecht, en de scheepswerven die daar vroeger geweest zijn.
Vervolgens kwam ik ook een lijst tegen met schepen die in Papendrecht gebouwd zijn.
Hier vond ik ons schip.
Onder nummer 548 staat de Maria Hendrika gebouwd bij wed A. van Duijvendijk in het jaar 1892 voor de familie Vermeulen te Middelburg.
Wij hebben haar in 1987 van de fam Vermeulen gekocht, en liggen nu nog steeds in Middelburg.
De bouwmaten waren 22,05meter lang, 5.05 meter breed en 100 ton laad vermogen. In 1923 is ze met 5 meter verlengt bij ,s lands welvaren te Maassluis, met deze verlenging werd haar tonnenmaat 136 ton.  Haar teboekstellingsnummer is 777B Rott 1927. Haar huidige naam is de Anna Catharina
Bij materiaal soort staat staal/ijzer, dit klopt want haar romp is van staal, en de dekken, roef en den zijn van ijzer.
Bijgaand een foto van ons schip
Met vriendelijke groeten,
J. & F. K...-V.... a/b Anna Catharina, Middelburg
Maria Hendrika (gebouwd 1892), nu Anna Catharina Maria Hendrika (gebouwd 1892), nu Anna Catharina

 

* * uit de krant * *

NB.
- [1887] Gisteren werd aan de werd van den heer A. van Duijvendijk, scheepsbouwmeester te Papendrecht, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnzeilschip, groot ongeveer 100 last, voor rekening van den heer Arie Swets Az te Hardingsveld.
[bron: Advertentieblad, 01/07/1887; p. 3/4]

- [1891] SCHEEPSTIJDINGEN.
Te water gelaten. 
(Papendrecht, 18 Juli) Heden werd aan de werd van den heer J. Duyvendijk met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijn-zeilschip, groot 180 last gebouwd voor rekening van den heer A. de Jong, te Ter Neuzen.
Daarna werd de kiel gelegd voor een stalen aakschip, groot 100 last, te bouwen voor rekening van den heer J. van den Bossche, te Steendorp.
[bron: Algemeen Handelsblad 21-07-1891]

- [1891] SCHEEPSTIJDINGEN. 
Te water gelaten.
(Papendrecht, 20 Aug.) Aan de werf van den scheepsbouwmeester A. van Duijvendijk worden heden met goed gevolg te water gelaten een stalen zeilaak, groot 80 last, gebouwd voor rekening van den heer G. MAIS te Willebroek, en een ijzeren boeieraak groot 35 ton, gebouwd voor rekening van den heer G. Breur te Giessendam.
Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnzeilschip, groot 120 last, te bouwen voor rekening van den heer L. FONTSE te Bergen op Zoom.
[bron: Algemeen Handelsblad 22-08-1891]
[http://kranten.kb.nl]

- [1894] Scheepsbouw.
Op 25 Mei werd met gunstig gevolg te water gelaten, aan de werf van de scheepsbouwmeester A. van Duijvendijk te Papendrecht de schroefstoomboot ORDONNANCE, gebouwd voor rekening van den heer J. JANSEN te Dordrecht, Machine en ketel (16 paardenkracht) waren vervaardigd door de firma Huiskens en Van Dijk, fabrikanten te Dordrecht.
De kiel werd gelegd voor een ijzeren tjalkschip, groot 55 last, voor rekening van den heer J. Bons te Zevenbergen.
[
bron: Algemeen Handelsblad 27-05-1894][http://kranten.kb.nl]

- [1902] Aan de werf van mej. de wed. A. van Duijvendijk te Papendrecht werd met gunstig gevolg te water gelaten het Rijnzeilschip genaamd QUO VADIS (Waarheen?) van den heer H. de Jong te Ureterp (Fr.). Terstond daarna werden de kielen gelegd van een zeilaak voor rekening van dne heer L. de Boon te 's-Gravendeel, groot 65 last, en een Rijnzeilaak voor den heer A.H. Swets Az te Hardinxveld, groot 180 last. Voor laatstgenoemde is dit reeds het derde vaartuig, dat aan deze werf werd gebouwd.
[bron: Advertentieblad, 07/11/1902; p. 3/8]

- [1907] Scheepsbouw
Van de werf van den heer A. van Duyvendijk te Papendrecht is te water gelaten de sleepkaan "CHARLES" groot 450 last, gebouwd voor rekening van den heer Ch. Vergouwen.
- Aan den scheepsbouwmeester A. van Duivendijk te Papendrecht is door den heer W. van Driel te Rotterdam opgedragen het bouwen van een sleepboot met een stoommachine van 500 I.P.K.
[bron: Algemeen Handelsblad 08-08-1907]

- [1908] Te water gelaten schepen.
Van de werf van den heer A.C. van Duijvendijk te Papendrecht is te water gelaten het stalen sleepschip Catharina, gebouwd voor rekening van den heer P. Hovestadt te Herwijnen. Het schip meer ongeveer 540 ton.
[
bron: Het nieuws van den dag : kleine courant 18-06-1908][http://kranten.kb.nl]

 

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland februari  2011 (en toevoegingen mei 2011).