PAPENDRECHT EN ZIJN OUDE SCHEEPSWERVEN EN SCHEEPSBOUWERS
(door H.W.G. van Blokland-Visser)

DEEL 4
300 JAAR SCHEEPSBOUWERSFAMILIE POT
UIT PAPENDRECHT EN KINDERDIJK VANAF 1685

DEEL 4
300 JAAR SCHEEPSBOUWERSFAMILIE POT UIT PAPENDRECHT EN KINDERDIJK VANAF 1685

 

Historica-schrijfster H.W.G.van Blokland-Visser, Frans Halsstraat 18, 3351VE, Papendrecht. Email: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

 

De families POT, alias DE JONGH, DE CAT, VAN RIJN stammen uit dezelfde familie die in de loop van de tijd verschillende achternamen gingen gebruiken.
De oudst bekende gegevens van dez familie stammen uit Papendrecht.

JAN SEBASTIAAN ( DE CAT)
(Schout van Papendrecht, Waarsman v/d Nederwaard, Hoogheemraad v/d Alblasserwaard)
Geb: ca 1575 te Papendrecht, overl: tussen 28-4-1640 en 22-3-1641 te Papendrecht, z.v. Sebastiaan (de Cat).
Hij trouwt 2 maal
1e in ca.1600 met FIJGJE JOBS.
2e op 7-4-1626 te Dordrecht met CRIJNTJE LEENDERTS.
Op 5-11-1625 is hij Waarsman van de Nederwaard en Schout van Papendrecht.
Op 19-2-1632 wordt hij beleend met grond van de Grafelijkheid in Alblasserdam.
Op 4-7-1638 is hij Hoogheemraad v/d Alblasserwaard.
Op 16-8-1640 maakt hij zijn testament samen met zijn 2e vrouw bij Notaris Daniel Eelbo te Dordrecht.
Kinderen te Papendrecht uit het 1e huwelijk:
ca. 1601 BASTIAAN (de Oude alias de Cat) voerman tr. 1639 met Neeltje Willems.
ca. 1604 JAN (v Rijn) tr. in 1634 met Ariaantje Jans.
ca. 1607 JOB (van Rijn, Pot, de Cat) tr. 8-2-1643 Papendrecht met Marichje Geerits.
ca. 1610 BASTIAAN (de Jonge) tr. 12-1-1642 te Papendrecht met Teuntje Pieters.
ca. 1613 MACHELTJE tr. 4-1-1643 te Papendrecht Baen Jaspers.

Kinderen te Papendrecht uit het 2e huwelijk:
ca. 1626 JOOST (de Jongh, Pot, de Cat ) tr. Marigje Jans Teer.


JAN DE JONGH (POT, DE CAT) BASTIAANZ TE PAPENDRECHT
(1e bekende scheepmaker te Papendrecht) eigenaar van een scheepswerf in het Oude Veer- Westeind te Papendrecht.
Geb: ca.1652 te Papendrecht, overl: 2-2-1719 te Papendrecht, z.v. Bastiaan de Oude, alias de Cat, en Neeltje Willems.
Hij trouwt in ca.1680 met zijn nicht GRIETJE DE JONGH, Geb: ca.1655 te Papendrecht, overl: 9-12-1730 te Papendrecht, d.v. Joost de Jongh, Pot, de Cat en Marigje Jans Teer.
Kinderen te Papendrecht:
25-8-1686 JAN DE JONGH alias Pot, Schouten, scheepsbouwer te Papendrecht, (doopgetuige is grootvader JAN TEER) tr. met Arientje Ouwerkerck uit Papendrecht.
30-1-1689 BASTIAAN DE JONGH alias Pot, scheepsbouwer te Papendrecht. (vader noemt zich bij de doop JAN DE CAT) tr. 1710 te Pdr. Maayke Plomp uit Papendrecht.
1690 PIETERTJE POT
1692 JOOST POT, scheepsbouwer te Kinderdijk. (vader noemt zich bij de doop JAN POT, doopgetuige is BASTIAAN VAN RIJN), tr.1723 te Nieuw Lekkerland met Maria Starrenborgh. Grondlegger van de bekende scheepswerf POT aan de Kinderdijk.


JAN DE JONGH (POT, DE CAT) BASTIAANZ was de eerste bekende scheepmaker.
(in de 17e eeuw mr. schuytenmaker genoemd) met een scheepswerf in 1685 te Papendrecht, gelegen aan de Gantel naast het Veerhoofd v/h Veer naar Dordrecht t/o de Veerweg. Of hij zelf de scheepswerf heeft opgericht is mij niet bekend .
In 1733 is de lokatie Oude Veer- Westeinde nr 132.
In 1680 is hij gerechtsbode van de Alblasserwaard.
Op 11-11-1689 wordt hij beleend met grond door de Grafelijkheid te Alblasserdam.
In 1702 wordt hij benoemd tot Sluismeester van de sluizen bij de Elshout in Kinderdijk voor de Nederwaard.
Hij wordt later opgevolgd als Sluismeester door zijn jongste zoon Joost Pot die in Kinder dijk woont.
Hij heeft 3 zoons die scheepmaker worden.
Zijn 2 zoons JAN en BASTIAAN gaan zich de JONGH noemen en nemen de werf in over Papendrecht.
Zijn jongste zoon JOOST gaat zich POT noemen en gaat als scheepmaker werken op de scheepswerf van JOHAN PHILIP SCHOP ( BLAZIUS) in Kinderdijk. In 1753 koopt hij de scheepwerf van Johan Philip Schop en wordt daarmee de grondlegger van de bekende scheepswerven van de SCHEEPSBOUWERSFAMILIE POT.

In 1755 staan de 3 broers op de lijst van huizen en grondeigenaren te Papendrecht
- Nr 132 BASTIAAN JANS DE JONGH, eigenaar van een Huis, een Werf en Water (deel v/d Gantel) in Oude Veer-Westeind nr.132
- Nr 132 JOOST JANS POT, eigenaar van Grond in Oude Veer-Westeind nr.132. JAN JANS DE JONGH alias SCHOUTEN, eigenaar van een Huis en Grond in Oude Veer- Westeind nr.132.


In 1777 wordt de scheepswerf van JAN DE JONGH (POT) BASTIAANZ verkocht aan zijn achterkleinszoon WILLEM V/D ESCH GERRITZ, scheepmaker te Papendrecht. (zoon van Heiltje Bastiaans de Jongh (1710) en Gerrit v/d Esch Cz ).
De scheepswerf bleef tot 1910 in bezit blijft de familie v/d Esch.

JAN DE JONGH (POT) JANZ TE PAPENDRECHT
(Scheepsbouwer ) In 1719 is hij mede eigenaar v/d scheepswerf Oude Veer-Westeind.
Ged: 25-8-1686 te Papendrecht, overl: na 1755 te Papendrecht, z.v. Jan de Jongh(Pot)Bastiaans (scheepmaker te Papendrecht) en Grietje Joosten de Jongh.
Hij trouwt te Papendrecht met ARIENTJE OUWERKERKCK, geb: te Papendrecht.
In 1755 wordt hij genoemd Jan de Jongh alias Schouten op de lijst van grondeigenaren en bezit hij grond in het Oude Veer-Westeind nr.133.

BASTIAAN DE JONGH (POT) JANZ TE PAPENDRECHT
(Scheepsbouwer) in 1719 is hij mede eigenaar van de scheepswerf Oude Veer-Westeind.
Ged: 30-1-1689 te Papendrecht, overl: na 1755 te Papendrecht, z.v. Jan de Jongh(Pot) Bastiaanz (scheepmaker te Papendrecht) en Grietje Joosten de Jongh.
Hij trouwt in 1710 te Papendrecht met MAAIKE PLOMP, Geb: te Papendrech, d.v. Cornelis Plomp (boer in het Westeind).
Kinderen te Papendrecht:
1710 HEILTJE tr. te Papendrecht met Gerrit v/d Esch Cornelisz (visser in het Westeind).
1713 JAN (scheepmaker te Papendrecht), ongehuwd overl: na 1777. Hij verkoopt 18-3-1777 de scheepswerf aan zijn neef en scheepmaker Willem v/d Esch Gerritz voor f 1.400,-.

In 1733 staat Bastiaan de Jongh Janz op een lijst van huizen en grond te Papendrecht en bezit hij in het Oude Veer-Westeind nr.132 EEN HUIS (binnendijks) en EEN KEET (buitendijks bij de scheepswerf).
In 1755 is dit nog in zijn bezit en staat hij op een lijst van grondbezit nr.132 een werf en een Huis.

JOOST (I) POT JANZ UIT PAPENDRECHT EN "DE OUDE WERF" TE KINDERDIJK 1650-1858
De "Oude Werf" was gelegen op de punt waar de Lek en de Noord bij elkaar komen in Kinderdijk (dat bestuurlijk onder Nieuw Lekkerland valt).
De "Oude Werf" was eerst in bezit van:

JAN BLASERIS, BLASIUS, BLEYSEN TE KINDERDIJK
(Mr. Schuytenmaker /scheepmaker) in 1650 eigenaar v/d "Oude Werf" te Kinderdijk.
Geb: 1618 Kinderdijk, overl: 1670 Kinderdijk.
Er is een grafsteen van hem bewaard gebleven uit 1679 daar staat op:
JAN BLASERIS in zijn leven scheepstimmerman te Elshout oud 52 jaar.
Hij trouwt in ca.1644 met NEELTJE GERRITS, Geb: ca.1620, overl: 19-1-1692 Kinderdijk.

ARIE BLASIUS JANZ TE KINDERDIJK
(Mr Schuytenmaker) In 1692 eigenaar v/d "Oude Werf" te Kinderdijk.
Geb: ca.1645 te Kinderdijk, z.v. Jan Blasius en Neeltje Gerrits.

CORNELIS BLASIUS JANZ TE KINDERDIJK
(Scheepsbouwer) In 1720 eigenaar van de "Oude Werf" te Kinderdijk.
Geb: ca.1670 te Kinderdijk, z.v. Jan Blasius.
Hij trouwt in ca.1701 met ZIJCHJE ARIENS.
Kinderen te Kinderdijk:
1702 MARITJE tr. ca.1725 met Cornelis Boerman Leendertz.
1704 NEELTJE tr. ca. 1735 met Johannes Schop Philipz (scheepsbouwer) uit Sliedrecht.


JOHANNES SCHOP PHILIPZ TE KINDERDIJK
(Scheepsbouwer) In 1753 eigenaar v/d "Oude Werf" te Kinderdijk, schoonzoon van Cornelis Blasius Janz.
Ged: 5-3-1713 te Sliedrecht, z.v. Philip Schop Johannesz en Dingena Dirks v/d Berg.
Hij trouwt ca.1735 te Kinderdijk met NEELTJE BLASIUS, Ged: 6-4-1704 te Kinderdijk, d.v. Cornelis Blasius Janz (scheepsbouwer) en Zijchje Ariens.
In 1753 verkoopt hij de "Oude Werf" te Kinderdijk.

JOOST (I) POT JANZ TE PAPENDRECHT EN "DE OUDE WERF" KINDERDIJK
(Scheepsbouwer) In 1753 eigenaar v/d "Oude Werf" Kinderdijk.
Sluismeester van de Nederwaard (1727-1747).
Ged: 3-2-1692 te Papendrecht, overl: na 1765 te Kinderdijk, z.v. Jan de Jongh, Pot, Bastiaans (scheepsbouwer Oude Veer-Westeind te Papendrecht) en Grietje Joosten de Jongh.
Hij trouwt in 1723 te Kinderdijk met MARIE STARRENBORGH, Ged: 7-5-1695 te Nieuw Lekkerland, overl: 2-12-1749 Kinderdijk, d.v. Ary Starrenborgh Janz (mr. Grutter te Nieuw Lekkerland) en Neeltje Leenderts.
Kinderen te Kinderdijk:
1724 GRIETJE tr.1746 met Fop v/d Graaf Huygz.
1727 JAN tr. op 16-11-1753 te Streefkerk met Reympje den Butter Egberts uit Streefkerk.
1731 ARY (scheepsbouwer) tr. in 1753 te Hillergersberg met Gerrigje v Leeuwen Melis.
1735 BASTIAAN tr. op 20-5-1764 te Alblasserdam met Sophia Bakker, geb 1738 te Alblasserdam, d.v. Leendert Bakker en Annigje den Boeff.


JOOST (I) POT JANZ leerde het vak van scheepstimmerman op de scheepswerf van zijn vader Jan de Jongh Pot Bastiaanz, gelegen in het Oude Veer-Westeinde naast het Veerhoofd in Papendrecht. Hier werkten ook al zijn oudere broers Jan en Bastiaan .
In ca.1720 gaat hij als mr. Scheepstimmerman werken op de "Oude Werf" te Kinderdijk, die toen in bezit was van Cornelis Blasius (Blaes) Janz.
In 1727 -1747 volgt hij zijn vader op als Sluismeester van de Nederwaard, en woonde hij als Sluismeester, in het Gemeenlandshuis van de Nederwaard naast de sluizen van "de Elshout" in Kinderdijk en kreeg een jaarloon van f 500,-
In 1732 koopt hij een stukgrond buitendijks gelegen tegenover het Gemeenlandshuis in Kinderijk, waar later "De Nieuw Werf" van scheepsbouwers POT werd gesticht met daarbij een Mastenmakerij en Molenroedefabriek.
In 1755 heeft hij nog grond bezit te Papendrecht en wordt hij genoemt op een lijst van grondbezit in Papendrecht gelegen in het Oude Veer-Westeind nr.133 naast de werf van zijn broer Bastiaan de Jongh (Pot) Janz.
In 1759 maakt hij zijn testament bij Notaris C.Pijl te Alblasserdam.

ARY (I) POT JOOSTZ "DE OUDE WERF TE KINDERDIJK
(Scheepsbouwer) In 1770 is hij eigenaar v/d "De Oude Werf" te Kinderdijk.
Ged: 25-2-1731 te Kinderdijk, overl: 1-6-1821 te Kinderdijk, z.v. Joost Pot Janz en Maria Starrenborgh Arysd.
Hij trouwt in 1753 te Hillegersberg met GERRIGJE VAN LEEUWEN, Geb: ca.1732 te Hillegersberg d.v. Melis v Leeuwen.
Kinderen te Kinderdijk:
1754 JOOST tr.1779 te Streefkerk met Pietertje de Haan Aerts.

JOOST (II) POT ARYZ "DE OUDE WERF" TE KINDERDIJK
(Scheepsbouwer) In 1780 is hij mede eigenaar als enige zoon v/d "De Oude Werf " te Kinderdijk.
Ged: 4-8-1754 te Kinderdijk, overl: 30-12-1796 te Kinderdijk (42 jaar oud), z.v. Ary Pot Joostz en Gerrigje Melis van Leeuwen.
Hij trouwt in 1779 te Streefkerk met PIETERTJE DE HAAN, Ged: 26-9-1756 te Streefkerk, overl: 11-5-18 35 te Kinderdijk, d.v. Aart de Haan Aartz en Lijsbeth Jans Groenevelt.
Kinderen te Kinderdijk:
1780 ARY (scheepsbouwer werf Gebr. Pot, Bolnes 1839) tr.1810 Pleuntje v/d Graaf Jansd.
1782 AART (scheepsbouwer te Lekkerkerk) tr.1808 Annigje de Haan Huigz.
1783 GERRITJE tr.1807 met Adrianus Stam Cornelisz.
1784 ELISABETH tr.1808 met Martinus Mak.
1787 BASTIAAN (scheepsbouwer "De Nieuwe Werf" Gebr. Pot, Kinderdijk 1840), Tr. 1e 1808 Annigje Boer. Tr. 2e 1820 Aaltje Boer.
1789 JAN (scheepsbouwer :De Oude Werf" Kinderdijk). Tr.1821 Johanna v/d Wiel.


JAN (I) POT JOOSTZ "DE OUDE WERF" TE KINDERDIJK
(Scheepsbouwer) Na het overlijden in 1796 van zijn vader Joost Pot blijft "De Oude Werf" in beheer van zijn groot vader Ary Pot Joostz.
In 1821 is hij eigenaar van de "De Oude Werf" Kinderdijk na het overlijden van zijn grootvader in Ary Pot Joostz .
Ged: 16-8-1789 te Kinderdijk, overl: 1856 te Kinderdijk, z.v. Joost Pot Aryz en Pietertje de Haan Aarts.
Hij trouwt op 6-12-1821 te Kinderdijk met JOHANNA V/D WIEL, Ged: 14-11-1797 te Kinderdijk, overl: 27-5-1874 te Kinderdijk, d.v. Cornelis v/d Wiel en Jannigje Verspuy.
Kinderen te Kinderdijk:
1822 PIETERTJE tr.1864 Hendrik Otto (kapitein der koopvaardij).
1823 CORNELIS PUTTEN (overl: 1887).
1826 ARIE (overl: 1895).
1828 GERRIT (overl: 1884).
1834 LEENDERT (overl: 1914).
1839 JANNIGJE.


SCHEPEN GEBOUWD OP DE SCHEEPSWERF "DE OUDE WERF" VAN DE FAMILIE POT TE KINDERDIJK
Tussen 1845 en 1858 werden 14 barken gebouwd. In 1858 werd de werf opgeheven.
1e schip
1845 "HONGKONG" Bark, 137 last, reder J.Vroege uit Alblasserdam.
1846 "BUITENZORG" Bark, 204 last, reder M. Varkevisser te Rotterdam.
1847 "ECHO" Bark, 145 last, reder Fa. Kranen & Co te Rotterdam.
1849 "KON NED.JACHTCLUB" Bark, 330 last, reder F.H. v Lindern & Co te Rotterdam.
1852 "HOLLANDER" Schoener, 69 last, reder Gebr. v Rossum te Rotter dam.
1851 "WILHELMINA CATHARINA" Bark, 386 last, reder Jhr. J.L. de Jonge Alblasserdam.
1854 "ARGUS" Brik, 92 last, reder Gebr. v Rossum te Rotterdam.
1853 " GENERAAL DUYMAR VAN TWIST" Bark, 219 last, reder G. Schimmelpenning.
1854 "ZWAAN" Bark, 261 last, reder H.G. Crookwit te Amsterdam.
1855 "DAVO" Bark, 260 last, reder G. Schimmelpenning te Deventer.
1856 "AMALIA AUGUSTA" Bark, 399 last, reder P.L.A. Goudswaard te Amsterdam.
1857 "TWEE VRIENDEN" Schoener, 90 last, reder C.Kraan te Rotterdam.
1857 "CERES" Schoener-Brik, reder Gebr. v Rossum te Rotterdam.
1858 "ECONOMIE" Bark, 110 last, reder C.Kraan te Rotterdam.
Info: "Nederlandse Clippers" Ron de Vos. "Nederlandse Schoeners en Brikken" Ron de Vos.

ARY (II) POT JOOSTZ TE BOLNES / RIDDERKERK
(Scheepsbouwer) Richt in 1839 een nieuwe scheepswerf "GEBR POT" op te Bolnes,/Ridderkerk.
Ged: 27-8-1780 te Kinderdijk, overl: 1858 te Kinderdijk, z.v. Joost Pot Aryz en Pietertje de Haan Aarts,
Hij ondertrouwt op 19-5- 1810 te Kinderdijk met PLEUNTJE V/D GRAAF, Ged: 6-1-1788 te Papendrecht, d.v. Jan v/d Graaf en Judik v/d Graaf.
Kinderen te Kinderdijk:
1811 JOOST(III) (scheepsbouwer te Slikkerveer en Vlaardingen), overl: 1888 te Vlaardingen, tr.1846 te Ridderkerk met Adriana Lagendijk.
1814 JOHANNA tr.1835 met Jan Smit Fopz (scheepsbouwer).
1821 PIETER (scheepsbouwer, overl: 1883) ongehuwd.
1821 SOPHIA tr.1860 met Arend Kwikelsburg.
1823 HENDRIK (scheepsbouwer, overl: 1893) ongehuwd.
1825 PIETERTJE tr.1856 met Jan den Ouden.
1828 JULIA tr.1863 met Frederik Schmidt.

SCHEPEN GEBOUWD OP DE SCHEEPSWERF ARY (II) POT JOOSTZ (GEBR.POT) TE BOLNES, RIDDERKERK
Opgericht in 1839 te Bolnes.
Van 1839 tot 1880 werden er zeezeilschepen gebouwd op de scheepswerf.
Van 1880 tot 1914 werden er binnenvaartschepen gebouwd op de scheepswerf.
Van 1914 tot 1924 werden er zeeschepen gebouwd op de scheepswerf.
Van 1924 tot 1945 werden er binnenvaart en tankschepen gebouwd op de scheepswerf.
Van 1945 tot 1966 werden er zeeschepen gebouwd.
In 1966 werd de werf verkocht aan de firma Broere te Bolnes.

In 1849 werd het 1e grote zeezeilschip de schoener/brik "AXIM" gebouwd op de werf voor reder H.v Rijckevorsel uit Rotterdam.
1849 "AXIM" schoener, brik (1e grote zeezeilschip ), reder H.v Rijckevorsel te Rotterdam.
1849 "PIET HEIN" schoener, reder D.A. Schuurman te Rotterdam.
1852 "SALATIGA" Bark, 435 ton, 33m L.
1853 "ADRIANA PETRONELLA" Bark, 320 last, reder P.Varkevisser.
1854 "SCHEVENINGEN" Bark, 722 ton, reder P. Varkevisser.
1855 " ANNA DIGNA" Fregat, 500 last, 47.80 L, reder Blaauw & Co te Amsterdam. te water op 13-8-1855, 1e kapitein C. Ouman.
1856 "GORINCHEM" Bark, 786 ton, 40.43 L.
1857 "HENRIETTE WILHELMINA" 3 mast schoener, 327 last, 34.20mL, reder R.v Buren & Co Rotterdam.
1858 "MARIA ELISABETH" 3 mast schoener , 313 last, 35.25mL, reder Batenburg & Co te Rotterdam.
1859 " SOPHIA AMALIA" 3 mast schoener, 319 last, 36.60 m L, reder Batenburg & Co te Rotterdam.
1863 "ELLINA" 3 mast schoener, 365 last, 40.26mL, reder Batenburg & Co te Rotterdam.
1863 "PHILIPS VAN MARNIX" clipper-fregat, 1516 ton, 58.15mL, reder v Zeylen & Decker te Rotterdam.
1864 "MINISTER FRANS VAN PUTTEN" Clipper-Fregat, 828 last, 58.15m L, reder v Zeylen & Decker te Rotterdam, te water op 18-10-1864.
1865 "CATHARINA MARIA" Clipper-Bark, 386 last, 40mL, reder Batenburg & Co te Rotterdam.
1865 "WILLEM POOLMAN" Clipper-Fregat, 1627 ton, 58.80 m L, reder v Zeylen & Decker te R.dam, kiel gelegd op 18-10-1864.
1866 " S,GRAVENHAGE" Clipper-Fregat, 1907 ton, 68m L, reder v Zeylen & Decker te Rotterdam.
1867 "CONSTANCE" Clipper- Bark, 387 last, 40.10mL, reder Batenburg & Co te Rotterdam
1868 "UTRECHT" Clipper-Fregat, 1933 ton, 71.95mL, reder v Zeylen & Decker te R.dam.
Info: "Nederlandse Clippers" Ron de Vos. "Nederlandse Schoeners en Brikken" Ron de Vos.

JOOST (III) POT ARYZ TE SLIKKERVEER EN TE VLAARDINGEN
(Scheepsbouwer) In 1855 is hij eigenaar v/e scheepswerf te Slikkerveer. In 1872 is hij eigenaar v/e scheepswerf te Vlaardingen.
Geb: 25-10-1811 te Nieuw Lekkerland, overl: 18-2-1888 te Vlaardingen, z.v. Arie Pot Joostz en Pleuntje v/d Graaf Jans.
Hij trouwt op 6-11-1846 te Ridderkerk met ADRIANA LAGENDIJK, Geb: 1816 te Ridderkerk, d.v. Frank Lagendijk en Annigje Slikkerveer.
Kinderen te Nieuw Lekkerland:
1848 ARIE
1849 FRANK
1850 JAN
1852 AART
1860 BASTIAAN

SCHEPEN GEBOUWD OP DE SCHEEPSWERF VAN JOOST (III) POT ARYZ TE SLIKKERVEER EN TE VLAARDINGEN
In 1855 gaat hij zijn eigenweg en richt een scheepwerf met 2 loodsen op te Slikkerveer, waar tot 1871 zeezeilschepen werden gebouwd. In 1871 wordt de werf verkocht aan zijn zwager Pieter Smit Fopz scheepsbouwer te Slikkerveer
In 1872 vetrekt hij naar Vlaardingen waar hij weer een scheepswerf oprichtte.
Tussen 1872 tot 1893 werden er 33 haringloggers gebouwd.
1857 "CORNELIS ANTHONIE" Bark.
1858 "SINGAPORE" Schoener-Brik, reder De Vletter & Co te Rotterdam.
1865 "DUODECIMA" Brik, reder De Groot ,Roelants & Co te Schiedam.
1866 "JOHANNA ANTHONIA" Bark.
1868 "MARIE CORNELIE" Brik, reder H.Muller & Co te Rotterdam.
1870 "NIJVERHEID" Brik, reder Joost Pot Aryz te Slikkerveer.
info "Nederlandse Clippers" Ron de Vos "Nederlandse Schoeners en Brikken" Ron de Vos.

BASTIAAN (I) POT JOOSTZ "DE NIEUWE WERF" TE KINDERDIJK
(scheepsbouwer) Richt in 1839 een nieuwe scheepwerf op "DE NIEUWE WERF" bij de Elshout te Kinderdijk samen met zijn zoons.
Ged: 15-7-1787 te Kinderdijk, overl: 15-12-1860 te Kinderdijk, z.v. Joost Pot Aryz en Pietertje de Haan Aarts.
Hij trouwt 1e op 4-6- 1808 te Kinderdijk met ANNIGJE BOER, Ged: 3-7-1785 te Kinderdijk, overl: 14-4-1818 te Kinderdijk, d.v. Adriaan Boer Pieterz en Sijgje v/d Werken.
Hij trouwt 2e in 1820 met AALTJE BOER, Ged: 15-12-1791 te Kinderdijk, overl: 1852 te Kinderdijk, d.v. Adriaan Boer Pieterz en Sijgje v/d Werken.
Kinderen te Kinderdijk:
1810 JOOST (scheepsbouwer) tr.1857 met Margareth de Vries.
1811 ADRIAAN (scheepsbouwer) tr. 1e 1845 Sijgje Stam, tr. 2e 1848 Cornelia Smit.
1812 BASTIAAN (scheepsbouwer) tr. met Adriana Huyzer.
1814 PIETERTJE tr.1852 met Jan Chr. W. Loos, Kapitein der koopvaardij.


ADRIAAN POT BASTIAANZ "DE NIEUWE WERF" TE KINDERDIJK
(Scheepsbouwer) In 1860 heeft hij de leiding over "de Nieuwe Werf" te Kinderdijk, geb: 21-5-1811 te Kinderdijk, overl: 12-9-1868 te Kinderdijk, z.v. Bastiaan pot Joostz en Antje Boer,
Hij trouwt 1e keer in 1845 met SIJGJE STAM.
Hij trouwt 2e keer op 4-3-1848 te Kinderdijk met CORNELIA SMIT, Geb: 17-7-1820 te Kinderdijk, overl: 25-9-1874 te Kinderdijk, d.v. Jan Smit (II) (scheepsbouwer) en Teuntje v Rijs.
Kinderen te Kinderdijk:
1848 ANTJE tr.1867 met Arie Smit (scheepsbouwer).
1852 BASTIAAN
1853 JAN
1855 CORNELIA tr.1877 met Jan Smit (VI) (scheepsbouwer).
1857 ADRIAAN

SCHEPEN GEBOUWD OP DE SCHEEPSWERF "DE NIEUWE WERF"
(GEBR. BASTIAAN POT) TE KINDERDIJK.

"De Nieuwe Werf" werd in 1839 opgericht door Bastiaan Pot Joostz en zijn zoons Gebr Bastiaan Pot. Aangelegd naast "De Oude Werf" te Kinderdijk, op het terrein dat in 1732 was aangekocht naast de sluizen bij de Elshout door overgrootvader JOOST POT JANZ uit Papendrecht,
Voor het 1e schip werd in juni 1839 op deze scheepswerf de kiel gelegd voor de 3 mast bark "OOSTINDIA PACKET" 294 last dat werd gebouwd in opdracht van de reder Gebr. Hendriks te Amsterdam.
Het schip werd op 16-4-1840 te Kinderdijk te water gelaten.
In 1852 begon men op deze werf ook met de fabrikage van ijzeren molenroeden (volgens eigen patent voor 10 jaar) te maken en ijzeren masten voor de zeeschepen.
De werf werd in 1915 opgeheven.
1840 tot 1867 werden 21 barken en fregatten gebouwd op de scheepswerf.
1867 tot 1874 werden 6 loggers gebouwd op de scheepswerf.

1874 tot 1885 werden 12 loggers gebouwd op de scheepswerf.
1839 "OOST INDIA PACKET" Bark, 294 last, reder Gebr Hendriks te Amsterdam.
1840 "JAVA COURIER" Bark, 286 last, reder Gebr. Hendriks te Amsterdam.
1841 "JOHANNA MARIA" Bark, 321 last, reder F.H. von Lindern te Alblasserdam.
1842 "VRIENSCHAP" Bark, 400 last, reder Hoogerwerff & Chabot te Rotterdam.
1843 "DEN ELSHOUT" Bark, 334 last, reder J. van Vollenhoven te Rotterdam.
1846 "CATHARINA MARIA" Bark, 348 last, reder J.van Vollenhoven te Rotterdam.
1847 "G.G. ROCHUSSEN" Bark, 377 last, reder van Overzee & Co te Rotterdam.
1848 "JOAN" Bark, 363 last, reder van Overzee & Co te Rotterdam.
1850 "ALBLASSEDAM" Bark, 365 last, reder J.Vroege te Alblasserdam, te water op 16-4-1850
1851 "VERTROUWEN" Bark, 377 last, reder J.Vroege te Alblasserdam.
1851 "HOLLANDS TROUW" Bark, 387 last, 39.50m L, reder J.Vroege te Alblasserdam.
1853 "MARIA ELIZA" Bark, 387 last, 39.69m L, reder J.Barge te Amsterdam.
1854 "GENERAAL DE STUERS" Bark, 396 last, reder J.Vroege te Alblasserdam.
1854 "BENJAMIN OCTAVIO" Bark, 425 last, reder M.M.v Dam & Fokkens te Rotterdam.
1855 "S.VAN HEEL" Bark, 396 last, reder J. v Delft & Co te Vlaardingen.
1856 "AMALIA AUGUSTA" Bark, 755 ton, 40m L.
1856 "HENRIETTA" Bark, 320 last, reder W. Bange & Co te Rotterdam.
1858 "NIEUWLAND" Bark, 398 last, reder J. Vroege te Alblasserdam.
1863 "BASTIAAN POT" Bark, 378 last, reder J.H. von Santen te Krimpen a/d Lek, te water op 17-4-1863, 1e Kapitein Pieter v/d Hoog.
1865 "ROTTERDAM" Bark, 375 last, reder Hoogerwerff & Chabot te Rotterdam.
1866 "ANTJE" Bark, 378 last reder J.H von Santen te Krimpen a/d Lek.
1867 "RIO DE LA PLATA" Bark, reder P. Rademakers & Co te Delfshaven.
info "Nederlandse Clippers" Ron de Vos. "Nederlands Schoeners en Brikken" Ron de Vos.

AART POT JOOSTZ TE LEKKERKERK
(Scheepsbouwer) Werkte op de scheepswerf van Duyvendijk te Lekkerkerk.
Ged: 3-3-1782 Kinderdijk, z.v. Joost Pot Aryz en Pietertje de Haan Aartz.
Hij trouwt op 18-6-1808 te Kinderdijk ANNIGJE DE HAAN, d.v. Huig de Haan Pieterz en Neeltje Dekker Dirkse.
Kinderen te Lekkerkerk:
1813 JOOST (overl: 1894 Papendrecht) ongehuwd.
1818 ANNIGJE (overl: 1846 Papendrecht), tr.1839 Jacob v Duyvendijk Janz (scheepsbouwer te Papendrecht).
1821 GERRIGJE tr.1841 met Aart Neven (scheepmaker te Papendrecht).
1824 AARTJE (overl: 1901 Papendrecht) tr.1848 Jacob v Duyvendijk Janz (scheepsbouwer te Papendrecht).
1827 MARIGJE tr.1860 met Hermen Vermeulen (scheepmaker te Papendrecht).

 

NB.
- Te water gelaten
(Papendrecht a/d Noord 30 Sept) Van de werf van den heer A.A. Wilton van Reede Czn is heden met gunstig gevolg te water gelaten de schroefboot "MARGARETHE HELENA", gebouwd, voor rekening van den heer Gottfried Borgards, en bestemd om te sleepen op den Boven-Rijn. De machine van 80 I.P.K. systeem hooge en lage druk, met condensatie en de daarbij behoorende ketel, worden mede aan de inrichting van genoemde fabrikaat vervaardigd.
(Papendrecht, 1 Oct) Aan de werf van de wed. P. VAN DER POEL alhier is heden met gunstig gevolg te water gelaten een nieuw gebouwd ijzeren Rijnzeilschip, groot 70 last, voor rekening van den heer K. de Raadt te Sliedrecht. Daarna werd de kiel gelegd voor een boervaartuig voor rekening van den heer J. Boerman te Hardinksveld.
(Bolnes, 30 Sept.) Van de werd der heeren GEBROEDERS POT, scheepsbouwmeesters alhier, is heden met goed gevolg te water gelaten het petroleumtankschip JOSEPH, groot ongeveer 700 lasten, gebouwd voor rekening van dne heer Jos. Conr. FENDEL te Rotterdam. Daarna is de kiel gelegd voor een Rijnschip groot ongeveer 600 lasten, voor rekening van den heer Julius de Gruijter te Ruhrort.
[Algemeen Handelsblad 03-10-1891]

 

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland februari 2011.