PAPENDRECHT EN ZIJN OUDE SCHEEPSWERVEN EN SCHEEPSBOUWERS
(door H.W.G. van Blokland-Visser)

DEEL 2
OVERZICHT VAN SCHEEPSBOUWMEESTERS, SCHEEPMAKERS
SCHEEPSTIMMERLIEDEN, WERKZAAM TE PAPENDRECHT VANAF 1685

DEEL 2
OVERZICHT VAN SCHEEPSBOUWMEESTERS, SCHEEPMAKERS,
SCHEEPSTIMMERLIEDEN, WERKZAAM TE PAPENDRECHT VANAF 1685

 

Veel van deze gegevens komen van BEWONERSLIJSTEN VAN PAPENDRECHT uit 1733, 1815, 1856, 1890 en een groot deel uit het BEVOLKINGSREGISTER VAN PAPENDRECHT van 1900 tot 1910 (Stadsarchief Dordrecht)

Dit overzicht heb ik samengesteld als onderdeel van Papendrecht en zijn geschiedenis om te laten zien dat de bewoners van Papendrecht ook met de scheepsbouw verbonden waren.
Daarbij moet ik opmerken dat er veschillende soorten van benaming werden gebruikt.
In de 17e, 18e en 19e eeuw werden het Schuytenmakers, Scheepstimmerlieden of Scheepmakers genoemd.
In de 19e eeuw kwamen daar andere benamingen bij zoals Scheepsbouwers, Scheepsbouwmeester (meestal een eigenaar van een grote werf) of een scheepsijzerwerker toen de bouw van ijzeren schepen begon.

Dit heb ik aangevuld met de vele Genealogische gegevens die ik in de loop der jaren heb vezameld over de Papendrechtse families.
Uit de Doop en Trouwboeken van Papendrecht tot 1811 en de Burgerlijkestand van Papendrecht na 1811 (Stadsarchief Dordrecht).

Ook de nummering van de huisnummers kunnen afwijken, bij de groei van Papendrecht veranderde de nummering van de wijken mee.
De personen die zijn overgenomen uit het bevolkingregister van Papendrecht van 1900 tot 1910 zijn beperkt tot het geboorte jaar en de e.v.t vrouw en woon lokatie.
Waarbij ik wil melden dat dit maar een overzicht is en voor een ieder die daar belangstelling heeft voor de geschiedenis van Papendrecht dit zelf kan aanvullen .

Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser, februari 2011, Frans Halsstraat 18, 3351VE Papendrecht, email: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

 

A

SCHEEPSBOUWERS en SCHIPPERS FAMILIE VAN DEN ADEL TE PAPENDRECHT
De familie van den ADEL komt van oorsprong uit Leuven/Heukelum/Betuwe.
De eerste van deze familie die in Papendrecht woonde was
:

HENDRIK DEN ADEL/ NADEL

(Voerman/Stalhouder) Westeind, hoek Veerweg in 1753.
Geb: 1730 te Leuven/Heukelum, overl: 1765 te Papendrecht z.v. Floris den Adel.
Hij kwam op 21-1-1753 met attestatie uit Leuven naar Papendrecht. Hij kocht de stalhouderij van de familie PAX, deze stond op de hoek van het Westeind en de Veerweg.
Hij had 2 zoons met de naam HENDRIK wat veel verwarring gaf in de familie.

1e HENDRIK V/D ADEL
Geb: 1762 te Papendrecht
z.v. Hendrik v/d Adel, buitenecht met MAAIKE DE LEEUW.
Hij trouwt in ca 1785 te Papendrecht met ANNEKE STERK.

2e HENDRIK V/D ADEL

(Schuytenvoerder, Voerman) woont in Westeind te Papendrecht.
Ged: 27-10-1765 te Papendrecht.
z.v. Hendrikv/d Adel in ondertrouw met NEELTJE OTTO.
Hij trouwt in 1786 te Nieuw Lekkerland met TEUNTJE STAM.
Geb: 1764 te Nieuw Lekkerland.

TEUNIS V/D ADEL HENDRIKZ

(Schuytenvoerder) woont in Westeind huis nr 151 te Papendrecht.
Geb: 1786 te Papendrecht, overl: 1830 te Papendrecht.
z.v. Hendrik v/d Adel en en Teuntje Stam.
Hij trouwt te Papendrecht met HEILTJE V/D ESCH.
d.v. Pleun v/d Esch.

PLEUN V/D ADEL TEUNISZ
(1e Scheepsbouwer in de familie v/d Adel)
In 1864 is hij eigenaar v/d scheepswerf Westeind B 115 te Papendrecht.
( lokatie nu t/o huis Westeind nr 204)
In 1890 had de werf 31 man in dienst.
Geb: 1826 te Papendrecht , overl: 1885 te Papendrecht, z.v.Teunis v/d Adel en Heiltje v/d Esch.
Hij trouwt in 1856 te Papendrecht met JOHANNA ELISABETH VETH, Geb: 1823 te Papendrecht, overl:1895 te Papendrecht, d.v. Arie Veth (boer Noordhoek) en Maaike v Leen.
In 1853 wordt hij genoemd als scheepsmakersknecht.
Na zijn overlijden in 1885 nam zijn vrouw als scheepsbouwmeesteresse de scheepswerf over onder de naam Weduwe Pleun v/d Adel.
Kinderen te Papendrecht:
1859 ARIE (Scheepsbouwer) tr. 1885 te Papendrecht Maaike Veth.
1862 TEUNIS (Scheepsbouwer) tr 1900 Papendrecht Teuntje Verheul

ARIE V/D ADEL PLEUNZ
(Scheepsbouwer) in 1900 is hij eigenaar v/d scheepswerf Westeind B115 te Papendrecht.
Geb: 1859 te Papendrecht, overl: na 1927, z.v. Pleun v/d Adel Tz en Johanna Elizabeth Veth.
Hij trouwt in 1885 te Papendrecht met MAAIKE VETH, Geb: 1856 te Papendrecht, overl: 1897 te Papendrecht, d.v. Arie Veth en Neeltje v Wijngaarden.
Het gezin woonde naast de werf in het Westeind. In 1909 liet hij een nieuw huis bouwen tegenover de werf nu Westeind nr. 204.
Na het vroege overlijden van zijn vrouw Maaike Veth op de leeftijd van 32 jaar, werd het huishouden met 5 kinderen gedaan door de huishoudsters:
Wilehelmina v Dijk en Antonia Bakker .
De volgend grote klap die Arie kreeg was het vroege overlijden van zijn broer Teunis in 1901, op de leeftijd van 39 jaar waarmee hij onder de naam Gebr v/d Adel de werf in 1895 had overgenomen.
Kinderen te Papendrecht:
1888 JOHANNA ELISABETH
1889 ARIE
1891 NEELTJE
1893 PLEUN
1895 WOUTER
In 1917 staat Arie v/d Adel Pleunz op de lijst van inkomsten belastingen en woont hij Westeind E 54 en heeft een inkomen van f 4.500,- per jaar.
In 1925 staat Arie v/d Adel sr op een lijst van bedrijven te Papendrecht en is hij eigenaar van de scheepswerf in het Westeind.

TEUNIS V/D ADEL PLEUNZ
(Scheepsbouwer) woont Westeind E 54 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 1862 te Papendrecht, overl: 1901 te Papendrecht, z.v. Pleun v/d Adel Tz en Johanna Elisabeth Veth.
Hij trouwt in 1900 te Papendrecht met TEUNTJE VERHEUL, Geb:1869 te Papendrecht.
Nam in 1895 na het overlijden van zijn moeder de leiding van de scheepswerf over samen met zijn broer Arie onder de naam Gebr v/d Adel.

LEENDERT V/D ADEL
(Scheepmaker) woont in 1890 Kerkbuurt A 166 te Papendrecht.

SCHIPPERS UIT DE FAMILIE V/D ADEL TE PAPENDRECHT

ARIE V/D ADEL CORNELISZ
(Aakschipper) woont Veerstoep-West C 47 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 1842 te Papendrecht z.v. Cornelis v/d Adel.
Hij trouwt in 1866 te Papendrecht met JOHANNA HUBERS.
Geb: 1849 te Papendrecht d.v. Hendrik Hubers Barendz en Kornelia de Heer.

CORNELIS V/D ADEL ARIEZ
(Aakschipper) woont Veerstoep-west C 44 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 1873 te Papendrecht z.v. Arie v/d Adel en Johanna Hubers.
Hij trouwt in 1899 te Papendrecht met JANNIGJE VAN ROTTERDAM
Geb: 1874 te Puttershoek.

HENDRIK FRANC V/D ADEL
(Aakschipper) woont Veerstoep-West C 50 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 1851 te Papendrecht.
Hij trouwt in 1874 met NEELTJE BAKKER.
Geb: 1850 te Hekelingen.
In 1890 woont hij kerkbuurt A 154 en is hij koopman.

LEENDERT V/D ADEL HENDRIK FRANCZ
(Aakschipper) woont Veerstoep -West C 50 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 1880 te Papendrecht z.v. Hendrik Franc v/d Adel en Neeltje Bakker

TEUNIS V/D ADEL HENDRIKZ
(Aakschipper) woont Kerkbuurt A 201 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 1844 te Papendrecht z.v. Hendrik v/d Adel.
Hij trouwt met JOOSTJE VAN VUGT.
Geb: 1840 te Zwijndrecht.

GERRIT V/D ADEL HENDRIKZ
(Zandtrekker) woont Bosch B 102 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 1870 te Papendrecht z.v. Hendrik v/d Adel.
Hij trouwt te Papendrecht met PIETJE VERDOREN.
Geb: 1871 te Papendrecht.

CORNELIS V/D ADEL HENDRIKZ
(Zandtrekker) woont Westeind E 42 in 1900-1910 te Papendrecht.
geb: 1874 te Papendrecht z.v. Hendrik v/d Adel.
Hij trouwt in 1898 met HELENA DE WIT.
Geb: 1880 te Zwijndrecht.

B

SCHEEPSBOUWERS FAMILIE BALDE TE PAPENDRECHT
De familie Balde komt van oorsprong uit Krinpen a/d Lek.

ARIE BALDE JANZ
(Scheepmaker) woont in 1815 Oude Veer in Papendrecht.
Geb: 1781 te Krimpen a/d Lek, overl: 18-3-1827 te Papendrecht, z.v. Jan Balde en Neeltje Broere.
Hij trouwt in 1805 te Papendrecht met ADRIANA OTTO.
In 1815 was hij scheepmaker. Het is niet bekend of hij een eigen scheepswerf had.
Kinderen te Papendrecht:
1806 MAARTEN (scheepmaker/watermolenaar) tr. Maria v/d Woude.
1812 ADRIANUS (scheepmaker te Dordrecht) tr. Everdina Peters.
1818 WIJNAND (scheepmaker) tr. 1842 Papendrecht Maria Pieternella Kuipers.

MAARTEN BALDE ARIEZ
(Scheepmaker/watermolenaar) woont in 1856 te Papendrecht.
Geb: 1806 te Papendrecht , z.v. Arie Balde en Adriana Otto.
Hij trouwt met MARIA V/D WOUDE.

ADRIANUS BALDE ARIEZ
(Scheepmaker) woont in 1856 te Papendrecht. Hij vertrekt naar Dordrecht.
Geb: 1812 te Papendrecht, overl: 1867 te Dordrecht, z.v. Arie Balde Janz en Adriana Otto.
Hij trouwt met EVERDINA PETERS.

WIJNAND BALDE ARIE Z
(Scheepmaker) woont in 1856 Oude Veer B 46 te Papendrecht.
Geb 1818 te Papendrecht, z.v. Arien Balde Janz en Adriana Otto.
Hij trouwt in 1842 te Papendrecht met MARIA PIETERNELLA KUIPERS.
Geb:1822 Papendrecht, d.v. Simon Kuypers en Marigje de Jong.

SCHEEPSBOUWERS EN SCHIPPERS FAMILIE BORSJE TE PAPENDRECHT
Deze familie komt van oorsprong uit Alblasserdam.

GERRIT BORSJE ADRIAANZ
(Scheepstimmerman) in 1866 eigenaar van een scheepswerf Bosch te Papendrecht.
Geb 24-9-1838 te Papendrecht, overl: 24-12-1869 te Papendrecht (31 jaar), z.v. Adriaan Borsje Teunisz en Neeltje Veth.
Hij trouwt ca. 1862 te Papendrecht met TEUNTJE VAN DALEN.
Geb: 15-12-1836, overl: 12-7-1879 te Papendrecht, d.v. Willem v Dalen Wz en Johanna Vink.
Na het overlijden van haar man in 1869 neemt zij de werf over als scheepsmaakster.

ADRIANUS BORSJE GERRITZ
(Scheepstimmerman) in 1889 eigenaar van een scheepswerf Bosch te Papendrecht.
Geb: 9-5-1862 te Papendrecht, overl: 13-4-1890 te Papendrecht, z.v. Gerrit Borsje Adriaanz en Teuntje van Dalen.
Hij trouwt in 28-3-1889 te Papendrecht met WILLEMINA HOORNMAN.
Geb: te Alblasserdam, overl: 2-11-1927 te Papendrecht,
d.v. Arnoldus Hoornman en Anna van Wijngaarden.

SCHIPPERS UIT DE FAMILIE BORSJE TE PAPENDRECHT

WILLEM BORSJE ADRIAANZ
(Schipper) woont in 1856 Visschersbuurt te Papendrecht.
Geb: 1795 te Alblasserdam, z.v. Adriaan Borsje.
Hij trouwt met MARIGJE V/D GRAAF uit Papendrecht.

ADRIANUS BORSJE WILLEMZ
(Schipper) woont in 1856 Visschersbuurt te Papendrecht.
Geb : ca 1830 te Papendrecht, z.v. Willem Borsje Adriaanz en Marigje v/d Graaf.
Kinderen te Papendrecht:
1857 WILLEM (schipper) tr. te Papendrecht Neeltje Steynis.
1861 JOHANNES(schipper) tr. te Papendrecht Marigje Borsje.

WILLEM BORSJE ADRIANUSZ
(Schipper) woont Visschersbuurt A 116a in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 1857 te Papendrecht, z.v. Adrianus Borsje Wz.
Hij trouwt te Papendrecht met NEELTJE STEYNIS.

JOHANNES BORSJE ADRIANUSZ
(Schipper) woont Visschersbuurt B 83 in1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 1861 te Papendrecht, z.v. Adrianus Borsje Wz.
Hij trouwt te Papendrecht met MARIGJE BORSJE

CORNELIS BORSJE WILLEMZ
(Schipper) woont Bosch B 129 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 14-7-1832 te Papendrecht.

WILLEM BORSJE CORNELISZ
(Schipper) woont Visschersbuurt A 139 in 1900-1910 te Papendrecht.
geb: 1845 te Papendrecht.
Hij trouwt met PIETERTJE DE LANDGRAAF.

LEENDERT BORSJE WILLEMZ

(Tjalk schipper) woont Visschersbuurt te Papendrecht.
Geb: 1835 te Papendrecht, z.v. Willem Borsje.
Hij trouwt met MARIA VERMEULEN.
Schipper, eigenaar van een koftjalk "De Vrouw Maria", 149 ton gebouwd in 1875.

WILLEM BORSJE LEENDERTZ
(Schipper op rivierclipper) woont Visschersbuurt B 83 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 1858 te Papendrecht, z.v. Leendert Borsje en Maria Vermeulen.
Hij trouwt met JOBINA VAN WESTEN.
Geb: 1863 te Zierikzee.
In 1908 Schipper, eigenaar van een 2 mast rivierclipper "JOBINA" 220 ton gebouwd in 1898 op de werf de Weduwe A v Duyvendijk Noordhoek te Papendrecht.

HUIG BRANDEWIJN ARIEZ
(Mr. Scheepstimmerman) in 1711 eigenaar scheepswerf Oude Veer huis nr 128 te Papendrecht .
Geb: 1649 te Alblasserdam, overl: 1715 te Papendrecht, z.v. Arie Cornelis Brandewijn.
Hij trouwt in 1678 te Oud Alblas met ARIAANTJE BRAS.

D

FAMILIE VAN DALEN TE PAPENDRECHT
De familie VAN DALEN, VAN DAEL, VAN DAELE in Papendrecht stamt af van:

WILLEM VAN DALEN ARIEZ , STAMVADER VAN DE FAMILIE
Ged: 19-3-1666 te Alblasserdam, overl: 27-3-1732 te Papendrecht, z.v. Arie v Dael en Aaltje Willems.
Hij trouwt op 16-3-1692 te Papendrecht met NEELTJE V/D SLUIS.
Geb te Papendrecht d.v. Arie v/d Sluis Cornelisz en Sygje Wouters v/d West.
In 1730 is hij boer en woont aan de Noordhoek huis nr 167.
Zij krijgen 9 kinderen waarvan 2 zoons die de familie voortzetten.

TAK 1 VAN DE FAMILIE VAN DALEN TE PAPENDRECHT

ARIE VAN DALEN WILLEMZ (tak 1)
(Hier stamt tak 1 van af deze blijven wonen aan de Noordhoek en het Westeind van Papendrecht).
Ged: 15-3-1693 te Papendrecht, z.v. Willem v Dalen Ariez en Neeltje v/d Sluis.
Hij trouwt in 1725 te Papendrecht met MARIA MUYEN, Ged: 12-1-1698 te Papendrecht, overl: na sept 1751 te Papendrecht, d.v. Wijnant Cleysse Muyen en Pietertje Meertens.
Hij woont in 1755 in het Westeind huis nr 138.
Hij heeft 3 Zoons:

1e WILLEM VAN DALEN ARIEZ (tak 1)

Ged: 27-1-1726 te Papendrecht, overl na 1761 te Papendrecht, z.v. Arie v Dalen en Maria Muyen.
Hij trouwt op 13-4 1749 te Papendrecht met MAAYKE STEKELBOS, d.v. Hendrik Stekelbos en Maria Stok.
Kinderen te Papendrecht:
1751 NEELTJE tr. 1780 Papendrecht Cornelis Verdoorn.
1756 ADRIANA tr. Papendrecht Dirk de Heer Wz.
1759 ARY tr. 1787 Papendrecht Pieterje v/d Kevie.
1761 KORNELIS tr. 1785 Papendrecht Niesje Verloop.

2e WYNANT VAN DALEN ARIEZ (tak 1)
Ged: 18-5-1730 te Papendrecht, overl 17-9-1783 te Papendrecht, z.v. Arie v Dalen Willemz en Maria Muyen.
Hij trouwt op 17-5-1761 te Papendrecht met KORNELIA VISSER, Ged 16-1-1735 te Papendrecht , d.v. Arie Visser Ariez en Neeltje Veth Aertz.
Kinderen te Papendrecht :
1764 NEELTJE tr.1790 Papendrecht Leendert Plomp Wijnandz.
1766 ADRIANA tr. 1801 Papendrecht Arie Otto.
1768 ARIE tr.1792 Papendrecht Cornelia v/d Leeden.

3e JACOB VAN DALEN ARIEZ (tak 1)
Ged: 26-3-1732 te Papendrecht, overl: 25-10-1783 te Papendrecht, z.v. Arie v Dalen Willemz en Maria Muyen.
Hij trouwt op 12-1-1763 te Papendrecht met AARTJE VERMEULEN, Ged: 18-5-1738 te Papendrecht, overl: 13-8-1814 te Papendrecht, d.v. Jan Vermeulen Pleunz en Neeltje Dekker.
Kinderen te Papendrecht:
1763 NEELTJE tr. Papendrecht Jan Dekker Hermenz.
1764 ARIE tr. ca. 1793 Papendrecht Adriana Troost.
1766 MARIA tr. 1790 Papendrecht Jan Veth.
1768 JOHANNA tr. Papendrecht Cornelis v Dalen.
1770 CORNELIA tr. Papendrecht Teunis Veth.
1772 PLEUNTJE tr. Papendrecht Jacob Vermeulen.
1775 JAN tr. ca. 1797 Papendrecht Cornelia Plomp.

ARIE VAN DALEN WILLEMZ (tak 1)
(Schuytenvoerder/boer) te Papendrecht.
Ged: 6-5-1759 te Papendrecht, z.v. Willem v Dalen en Maaike Stekelbos.
Hij trouwt op 17-6-1787 te Papendrecht met PIETERTJE V/D KEVIE.
Ged: 30-5-1762 te Papendrecht d.v. Mathijs v/d Kevie en Geertrui de Haas.

WILLEM VAN DALEN ARIEZ.
(Scheepstimmerman) te Papendrecht.
Ged: 1-2-1789 te Papendrecht, overl: 29-11-1855 te Papendrecht, z.v. Arie v Dalen Wz en Pietertje v/d Kevie.
Hij trouwt op 25-8-1811 te Papendrecht met GEERTRUI DE HAAS.
Ged: 6-8-1786 te Papendrecht, d.v. Samuel de Haas en Magdalena v Sprang.
Kinderen te Papendrecht:
1812 SAMUEL (scheepstimmerman) tr. 1838 Cornelia Crouwel.
1815 ARIE (timmerman) tr. 1840 Maria v Leeuwen.
1819 JAN (kleermaker) tr. 1862 Papendrecht Neeltje Visser (vertrekt naar Dordrecht).

TAK 2 VAN DE FAMILIE VAN DALEN TE PAPENDRECHT

WILLEM VAN DALEN WILLEMZ (tak 2)
(Hier stamt tak 2 vanaf, deze vestigen zich ook in het Oosteind van Papendrecht )
Ged: 16-11-1698 te Papendrecht, z.v. Willem v Dalen Ariez en Neeltje v/d Sluis.
Hij trouwt op 15-11-1727 te Papendrecht met PIETERNELLA WAPPEROM.
Ged: 25-10-1702 te Papendrecht, d.v. Arie Jaspers Wapperom (waarsman) en Arjaantje den Ouden.
In 1755 is hij boer en woont hij in huis nr 31 in het Oosteind te Papendrecht.
In 1755 is hij Schepen van Papendrecht
1 zoon zet tak 2 voort te Papendrecht.

WILLEM VAN DALEN WILLEMZ (tak 2)
Ged: 22-12-1735 te Papendrecht, overl: 5-12-1811 te Papendrecht, z.v. Willem v Dalen Wz en Pieternella Wapperom.
Hij trouwt op 2-5-1756 te Papendrecht met zijn nicht ADRIANA V/D MEENT.
Ged: 3-7-1729 te Papendrecht, d.v. Cornelis v/d Meent en Cornelia Wapperom.
2 zoons zetten tak 2 v/d familie voort.

KORNELIS VAN DALEN WILLEMZ (tak 2)
Ged: 30-7-1758 te Papendrecht, z.v. Willem v Dalen Wz en Adriana v/d Meent.
Hij trouwt op 29-4-1792 te Papendrecht met zijn achternicht JOHANNA V DALEN.
Ged: 7-8-1768 te Papendrecht, d.v. Jacob v Dalen en Aartje Vermeulen.
Kinderen te Papendrecht:
1792 WILLEM tr. 1816 Papendrecht Teuntje Hartkoren.
1800 AARTJE tr. 1824 Papendrecht Hermen Verdoorn.
1804 JACOB tr. 1828 Papendrecht Cornelia Muyen.

WILLEM VAN DALEN WILLEMZ (tak 2)
Ged: 13-9-1761 te Papendrecht/overl: 11-1-1821 te Papendrecht, z.v. Willem van Dalen en Adriana v/d Meent
Hij trouwt op 25-8-1782 te Papendrecht met ADERJANA VAN DER VEER.
Ged: 3-5-1761 te Papendrecht, overl: 1828 te Papendrecht, d.v. Pieter v/d Veer en Neeltje van Vuuren.
In 1782 is hij boer en woont hij aan de Noordhoek huis nr 172.
In 1790 is hij Schepen van Papendrecht.
Kinderen te Papendrecht:
1783 WILLEM (smid) tr. 1e 1809 Papendrecht Pietertje Steynis, tr. 2e 1827 Papendrecht Johanna Vink.
1790 NEELTJE tr. 1811 Papendrecht Johannes Kraal.
1794 PIETERTJE tr. 1814 Papendrecht Cornelis v Wijngaatden Pieterz.
1803 CORNELIA tr. 1820 Papendrecht Adriaan Kraal.

WILLEM VAN DALEN WILLEMZ (tak 2)
(Smid) in 1822 Westeind huisnr 113.
Ged: 5-1-1783 te Papendrecht, overl: 22-9-1859 te Papendrecht, z.v. Willem van Dalen en Aderjana v/d Veer.
Hij trouwt 1e x op 16-9-1809 te Papendrecht met PIETERTJE STEYNIS.
Ged: 14-10-1781 te Papendrecht, overl: 31-8-1824 te Papendrecht, d.v. Wouter Steynis (hoefsmid /Westeind) en Neeltje Smit.
Kinderen te Papendrecht 1e huwelijk:
1812 WILLEM tr. 1842 Papendrecht Barbera de Heer.
1815 ARIE tr. 1843 Papendrecht Cornelia Kraal.
1817 CORNELIA tr. 1840 Papendrecht Aart v Dalen.
1819 WOUTER tr. 1852 Pietertje v Wijngaarden.

Hij trouwt 2e x op 26-1-1827 te Papendrecht met JOHANNA VINK.
Geb: 1796 te Hoog Blokland, overl: in kraam 17-12-1841 te Papendrecht.
Weduwe van Jan Liefting d.v. Jacob Vink en Grietje Stigter.
Kinderen te Papendrecht 2e huwelijk: (10 kinderen waarvan er maar 2 in leven bleven)
1833 NEELTJE tr. 1858 Papendrecht Jan v Wijngaarden.
1836 TEUNTJE tr.1862 Papendrecht Gerrit Borsje (scheepstimmerman) te Papendrecht.

SCHEEPMAKERS UIT DE FAMILIE VAN DALEN TE PAPENDRECHT

GERRIT VAN DAELE ARIEZ (tak 1)
(mr Scheepstimmerman) in 1733 eigenaar scheepswerf Oude Veer huis nr 128 te Papendrecht
samen met zijn zwager Willem (de) Vogel Pieterz.
Geb: te Alblasserdam, overl: voor 1755 te Papendrecht,
z.v. Arie v Dale en Willemijntje v/d Esch.
Hij trouwt in 1716 te Papendrecht met MAAYKE PIETERS (DE) VOGEL,
Ged: 8-5-1695 te Papendrecht, d.v. Pieter Willems (de) Vogel (uit Sliedrecht) en Neeltje Cornelis (de) Vogel.
Kinderen te Papendrecht:
1717 ARIE
1719 WILLEMYNA
1721 CORNELIS
1723 NEELTJE
1725 PIETER
1732 MARIJTJE tr met Kornelis Dekker
1735 PLEUN

WILLEM VAN DALEN ARIEZ (tak 1)
(Scheepstimmerman) te Papendrecht.
Ged: 1-2-1789 te Papendrecht, overl: 29-11-1855 te Papendrecht,
z.v. Arie v Dalen Wz en Pietertje v/d Kevie.
Hij trouwt op 25-8-1811 te Papendrecht met GEERTRUY DE HAAS, geb: 1786 te Papendrecht, d.v. Samuel de Haas en Magdalena v Sprang.

SAMUEL VAN DALEN WILLEMZ (tak 1)
(Scheepstimmerman) aan boord van 3 mast fregatten en barken uit Dordrecht.
Geb: 17-10-1812 te Papendrecht, overl: 8-1-1872 te Papendrecht, z.v. Willem v Dalen Ariez en Geertruy de Haas.
Hij trouwt op 21-4-1838 te Papendrecht met CORNELIA CROUWEL, geb: 1805 te Gorkum, d.v. Maarten Crouwel en Johanna Marie Knipperman.
In 1836 vertrekt hij als 1e scheepstimmerman met een gage van f 50,- per maand aan boord van het fregat "Generaal Baron van Geen" uit Dordrecht voor een reis naar Batavia.
In 1845 vertrekt hij als 1e scheepstimmerman aan boord van het fregat "Delta" uit Dordrecht voor een reis naar Batavia.
In 1849 vertrekt hij als 1e scheepstimmerman aan boord van de bark "Jan van Hoorn" uit Dordrecht voor een reis naar Valparaiso (Chili) en Batavia.

WILLEM CORNELIS VAN DALEN JANZ (tak 1)
(Scheepstimmerman) te Papendrecht, 1898 Vlissingen, 1901 Dordrecht.
Geb: 30-1-1866 te Papendrecht, overl: 22-1-1930 te Amsterdam, z.v. Jan v Dalen Willemz en Neeltje Visser.
Hij trouwt te Dordrecht op 2-10-1889 met JOHANNA VAN EYNSBERGEN.
Geb: 18-8-1867 te Dordrecht, d.v. Rudolph van Eynsbergen en Hendrika Arbouw.

DANIEL VAN DALEN HENDRIKZ (tak 2)
(Scheepmaker) woont in 1887 te Papendrecht.
Geb: 28-2-1866 te Papendrecht, z.v. Hendrik v Dalen en Hendrina Dwarswaardt.
Hij trouwt op 7-1-1887 te Papendrecht met JANSJE BEYER,
Geb: 1864 te Dordrecht, d.v. Johannes Beyer en Maria Duister.

JACOB VAN DALEN JACOBZ (tak 2)
(Scheepstimmerman) woont Kerkbuurt B 92 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 18-6- 1869 te Papendrecht, z.v. Jacob v Dalen Jacobz en Catharina Veth.
Hij trouwt op 8-9- 1894 te Papendrecht met ADRIANA WILHELMINA DE HEER, geb: 4-9-1872 te Papendrecht, d.v. Cornelis de Heer en Elisabeth Dubbeldam.

LEENDERT VAN DALEN ARIEZ (tak 2)
(Scheepstimmerman) woont Westeind E 72 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 30-10-1859 te Papendrecht, z.v. Arie v Dalen Leendertz en Aaltje Donker.
Hij trouwt 20-11- 1890 te Papendrecht met SIJGJE DE BOUW, geb: 5-1- 1867 te Oud Alblas, d.v. Pleun de Bouw en Sijgje Hoogendoorn.

WILLEM VAN DALEN ARIEZ (tak 2)
(Scheepstimmerman) woont Westeind E 2 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 27-1-1844 te Papendrecht, z.v. Arie v Dalen Willemz en Cornelia Kraal.
Hij trouwt op 1-6-1867 te Papendrecht met METJE HARDAM, geb: 1845 te Papendrecht, d.v. Bastiaan Hardam en Hermijntje Broere.

WILLEM VAN DALEN WILLEMZ (tak 2)

(Scheepmaker) woont te Papendrecht.
Geb: 7-11-1848 te Papendrecht, z.v. Willem v Dalen Willemz en Barbera de Heer.
Hij trouwt op 1-9-1877 te Papendrecht met MARIA CORNELIA VAN WAGENINGEN, geb: 16-4-1845 te Papendrecht, d.v. Gerrit Antonie v Wageningen en Adriana Maria Kuypers.

SCHEEPSBOUWERS UIT DE FAMILIE VAN DUYVENDIJK TE PAPENDRECHT

JACOB VAN DUYVENDIJK JANZ
(Scheepsbouwer) woont in 1840 Noordhoek. In 1854 is hij eigenaar v/d scheepswerf Noordhoek te Papendrecht.
Geb: 3-5- 1815 te Lekkerkerk, overl: 1-3- 1866 te Papendrecht, z.v. Jan v Duyvendijk Cornelisz (scheepsbouwer te Lekkerkerk) en Ingetje Pietertje Hofman.
Hij trouwt 1e x in 1839 te Lekkerkerk met ANNIGJE POT, geb: 1818 te Lekkerkerk, overl 1846 te Papendrecht, d.v. Aart Pot Joostz en Annigje de Haan.
Hij tr 2e x in 1848 te Lekkerkerk met AARTJE POT, geb: 1824 te Lekkerkerk, overl: 1901 te Papendrecht, d.v. Aart Pot Joostz en Annigje de Haan.
Kinderen 1e huwelijk te Papendrecht:
1840 JAN ongehuwd, overl 1860.
1843 LEENDERT (scheepsbouwer) overl 1887, tr. 1868 Papendrecht met Pietje Demper de Koster.
Kinderen 2e huwelijk te Papendrecht:
1849 ANNIGJE CORNELIA tr. 1871 Papendrecht met Bastiaan Verheul.
1852 ARIE CORNELIS ongehuwd, overl 1877.
1855 INGETJE PIETERJE ongehuwd , overl 1928.
1856 AART (scheepsbouwer) overl 1895, tr. 1876 Papendrecht met Jansje Tromp.
1861 JOHANNA JACOBA overl 1909, tr. 1886 Papendrecht met Jan v/d Graaf.
1862 AARTJE overl 1934, tr. 1891 Papendrecht met Hermen Vermeulen.

LEENDERT VAN DUYVENDIJK JACOBZ
(Scheepsbouwer) in 1868 is hij eigenaar scheepswerf Noordhoek B 131 te Papendrecht
Geb: 26-4- 1843 te Papendrecht, overl: 9-1-1887 te Papendrecht, z.v. Jacob van Duyvendijk Janz en Annigje Pot.
Hij trouwt op 24-11- 1868 te Papendrecht met PIETERTJE DEMPER DE KOSTER, geb: 1842 te Papendrecht, overl: 1895 te Papendrecht, d.v. Huibert Demper de Koster en Annigje Veth.
Kinderen te Papendrecht:
1869 ANNIGJE
1872 JACOB tr. 1895 Papendrecht Maria v/d Veer.

AART VAN DUYVENDIJK JACOBZ
(Scheepsbouwer) in 1890 is hij eigenaar werf Noordhoek B 131 te Papendrecht.
Geb: 1856 te Papendrecht, overl: 6-4-1895 te Papendrecht, z.v. Jacob van Duyvendijk Janz en Aartje Pot.
Hij trouwt in 1876 te Papendrecht met JANSJE TROMP, geb: 13-5-1855 te Papendrecht, overl: 1921 te Dordrecht,
d.v. Hermen Tromp en Geertrui van Wijngaarden.
Na het overlijden in 1895 van Aart van Duyvendijk nam zijn vrouw als scheepsbouwmeesteresse de leiding over op de scheepswerf onder de naam de Weduwe A. van Duyvendijk.
Kinderen te Papendrecht:
1877 AARTJE, tr.1898 Papendrecht met Hendrik v Duyvendijk Huigz (scheepsbouwer).
1879 HERMEN (scheepsbouwer) tr. 1908 te Rotterdam met Johanna M.van Driel.
1880 GEERTRUI tr.1901 Papendrecht met Cornelis Antonie van Duyvendijk Huigz (scheepsbouwer)
1881 JACOB (scheepsbouwer) tr.1905 Papendrecht met Jacoba M. de Graaff.
1884 ARIE CORNELIS (schipper) tr.1909 Rotterdam met Eva F. A. van Laar.
1892 INGETJE PIETERTJE tr met Harm Drenthen.

scheepswerf02_01_personeel1895.jpg (63678 bytes)
(afb. 1 - De Scheepswerf van Aart van Duyvendijk Noordhoek te Papendrecht 1895. Achteraan o.a. v.l.n.r. Jaap Verwey, Dirk Blaak, Jan Vermeulen, Piet Roodnat; 2e Rij v.l.n.r. Scheepsbouwmeester Aart van Duyvendijk Jz, Hermen van Duyvendijk Aartz, Johan de Ruiter, Koos de Heer, Siem Kuipers, Jan Keesmaat, uiterst rechts met bolhoed Hendrik van Duyvendijk Huigz scheepsbouwkundige. Vooraan de krullenjongen met een dissel in zijn hand.)


(afb. 2 - Scheepmakers gereedschap een dissel, breekijzer en boren.)


HERMEN VAN DUYVENDIJK AARTZ

(Scheepsbouwer) In 1908 is hij mede eigenaar v/d scheepswerf Noordhoek B 131 te Papendrecht, samen met zijn broer Jacob en zwager Hendrik v Duyvendijk Huigz onder de naam N.V. Scheepswerf v/h Weduwe A. van Duyvendijk.
In 1919 is hij mede eigenaar samen met de Gebr. van Driel, (Willem jr en Anton van Driel) reders uit Rotterdam , v/d Buitenwerf aan de Veerdam, in 1929 lokatie Aviolanda.
Geb: 7-5-1879 te Papendrecht, overl: 15-4-1950 te Soest, z.v. Aart van Duyvendijk Jacobz en Jansje Tromp.
Hij trouwt op 9-7-1908 te Rotterdam met JOHANNA MARGARETHA VAN DRIEL, geb: 1885 te Rossum, overl 1950, d.v. Hendrik van Driel en Hendrika W.Baggerman.

JACOB VAN DUYVENDIJK AARTZ
(Scheepsbouwer) In 1908 is hij mede eigenaar v/d scheepswerf Noordhoek B 131 te Papendrecht, samen met zijn broer Hermen en zwager Hendrik v Duyvendijk Huigz onder de naam N.V. Scheepswerf v/h Weduwe A.van Duyvendijk.
Geb: 8-10-1881 te Papendrecht,overl:1938 te Papendrecht, z.v. Aart van Duyvendijk Jacobz en Jansje Tromp.
Hij trouwt op 27-4-1905 te Papendrecht met JACOBA MARIA DE GRAAFF, geb: 9-2- 1881 te Alblasserdam, overl: 1947 te Papendrecht, d.v. Leendert de Graaff en Philippina J. Rijshouwer.

ANTONIE CORNELIS VAN DUYVENDIJK AARTZ
(Schipper) te Rotterdam en Dordrecht
Geb: 21-4-1884 te Papendrecht, z.v. Aart van Duyvendijk Jacobz en Jansje Tromp.
Hij trouwt op 27-5-1909 te Rotterdam met EVA FREDERIKA ADRIANA VAN LAAR, geb: 13-2-1884 te Rotterdam, d.v. Jacob van Laar en Hendrika L.Vos.
Hij verhuist in 1908 met zijn gezin samen met zijn moeder naar de A.van Bleijenhoekstraat te Dordrecht.

HUIG VAN DUYVENDIJK CORNELISZ
(Scheepsbouwer) In 1855 te Hendrik Ido Ambacht, in 1885 te Papendrecht.
Woont in 1886 B 134 Noordhoek, woont in 1900 Bosch B 107 te Papendrecht.
Geb: 26-11-1831 te Lekkerkerk, overl: 5-7-1903 te Papendrecht, z.v. Cornelis v Duyvendijk Janz (scheepsbouwer te H.I.Ambacht) en Maria van Zoest.
Hij trouwt op 18-5-1855 te Alblasserdam met KLAASJE BOTHOF, geb: 6-3-1836 te Alblasserdam, overl: 25-4-1916 te Papendrecht, d.v. Arnoldus Bothof en Maria J. Brandwijk.
Kinderen te Hendrik Ido Ambacht:
1857 ARNOLDUS CORNELIS (scheepsbouwer) tr.1884 te Ridderkerk Dirksje G.Bode.
1864 JACOB (scheepsbouwer) ongehuwd.
1866 MARIA tr.1886 Ridderkerk met Blazius de Beer.
1873 HENDRIK (scheepsbouwer) tr.1898 Papendrecht Aartje van Duyvendijk Aartz.
1874 INGETJE CORNELIA tr.1896 te Papendrecht Pieter Slikkerveer.
1869 CORNELIS ANTHONIE (scheepsbouwer) tr.1901 Papendrecht Geertrui van Duyvendijk Aartz.

ARNOLDUS CORNELIS VAN DUYVENDIJK HUIGZ
(Scheepsbouwer) In 1904 is hij eigenaar v/d "Buitenwerf" Veerdam B 147 te Papendrecht.
Geb: 14-8-1857 te Hendrik Ido Ambacht, overl: 29-4-1930 te Papendrecht, z.v. Huig van Duyvendijk Cornelisz en Klaasje Bothof.
Hij trouwt op 17-10-1884 te Ridderkerk met DIRKJE GEERTJE BODE, geb: 14-4-1860 te Ridderkerk, overl: 28-8-1917 te Papendrecht d.v. Pieter Bode en Jannigje Krijgsman
Kinderen te Papendrecht:
1885 KLAZINA
1887 PIETER
1889 HUIG tr. met Wilhelmina Dekker.
1893 JAN
1899 ANTHONIE
Hij woont in 1886 Noordhoek B 134, hij woont in 1900 Noordhoek E 88, hij woont in 1917 bij "De Buitenwerf" Veerdam B 147 te Papendrecht.
Zijn inkomen is in 1917 tussen f 2.500,- / f 2.700,-.
In 1919 verkoopt hij zijn scheepswerf aan zijn broer Hendrik v Duyvendijk Huigz en zijn neefs Hermen en Jacob van Duyvendijk Aartz eigenaren van de N.V. Scheepswerf v/h Weduwe A.van Duyvendijk samen met de Gebr v Driel (Willem jr en Anton van Driel) reders uit Rotterdam ,om daar een grote werf aan te leggen voor de bouw van zeeschepen. In 1929 werd
de werf verkocht aan Dhr Burghout die er zijn vliegtuigfabriek ,,Aviolanda,, vestigde.

JACOB VAN DUYVENDIJK HUIGZ
(Scheepsbouwkundige) Woont in 1900 Bosch 107 te Papendrecht.
Geb: 26-6-1864 te Hendrik Ido Ambacht, z.v. Huig van Duyvendijk Cornelisz en Klaasje Bothof.
Hij was ongehuwd en heeft een inkomen in 1917 tussen f 2.350/ f 2.500.
In 1908 is hij commissaris van de N.V. Scheepswerf v/h Weduwe A.v Duyvendijk van zijn broer Hendrik van Duyvendijk Huigz en zijn neefs Hermen en Jacob van Duyvendijk Aartz.

CORNELIS ANTONIE VAN DUYVENDIJK HUIGZ
(scheepsbouwkundige) Woont in 1900 Noordhoek E 81 te Papendrecht,in 1902 te Rotterdam, in 1907 te Haarlem.
Geb: 13-5-1869 te Hendrik Ido Ambacht, overl: 1907 te ?,
z.v Huig van Duyvendijk Cornelisz en Klaasje Bothof.
Hij trouwt op 19-6-1901 te Papendrecht met GEERTRUI VAN DUYVENDIJK, geb: 13-5-1880 te Papendrecht, d.v. Aart van Duyvendijk Jacobz en Jansje Tromp.
In 1908 verhuist Geertrui v Duyvendijk als weduwe met haar kinderen naar Dordrecht, samen met haar moeder naar de A v Bleyenhoekstraat.
Kinderen te Rotterdam:
1902 JANSJE.
1903 CLASINA AARTJE.

HENDRIK VAN DUYVENDIJK HUIGZ
(Scheepsbouwer) in 1908 is hij Directeur en mede eigenaar v/d nieuw opgerichtte N.V. Scheepswerf v/h Weduwe A.v Duyvendijk samen met zijn zwagers Hermen en Jacob van Duyvendijk Aartz uit Papendrecht.
Geb: 1873 te Hendrik Ido Ambacht, z.v. Huig van Duyvendijk Cornelisz en Klaasje Bothof.
Hij trouwt op 16-3-1898 te Papendrecht met AARTJE VAN DUYVENDIJK, geb: 23-9-1877 te Papendrecht, d.v. Aart van Duyvendijk Jacobz en Jansje Tromp.

E

SCHEEPSBOUWERS FAMILIE VAN DER ESCH TE PAPENDRECHT
De familie van der ESCH is een van de oude families in Papendrecht en wordt genoemd op een lijst van inwoners van Papendrecht uit 1680. Het waren vissers van beroep en woonden in de Visschersbuurt.
o.a.

CORNELIS V/D ESCH BASTIAANS
In 1680 riviervisser, woont in de Visscherbuurt te Papendrecht.

POUWEL V/D ESCH WILLEMS
In 1680 riviervisser woont met zijn gezin met 4 kinderen in de Visschersbuurt.

CLEYS V/D ESCH WILLEMS
In 1680 riviervisser woont in de Visscherbuurt.

CORNELIS V/D ESCH
(Visser) woont in 1733 Westeind huis nr. 157 te Papendrecht.
Geb: 1681 te Papendrecht, overl: 1743 te Papendrecht.
Hij trouwt in 1709 te Papendrecht met JANNETJE DE VRIES, d.v. Gerrit de Vries (scheepmaker).

GERRIT V/D ESCH CORNELISZ
(Visser) woont in 1755 Westeind huis nr.157 te Papendrecht.
Geb: 1710 te Papendrecht, z.v. Cornelis v/d Esch en Jannetje de Vries Gerrits.
Hij trouwt in ca.1740 te Papendrecht met HEILTJE DE JONGH, geb: 1710 te Papendrecht, d.v. Bastiaan de Jongh Janz (scheepmaker en eigenaar scheepswerf het Oude Veer, Westeind nr.132 te Papendrecht) en Maaike Plomp.

WILLEM V/D ESCH GERRITZ
(1e Scheepmaker in familie v/d Esch) In 1777 is hij eigenaar v/d scheepswerf in het Oude Veer, Westeind nr.132 te Papendrecht. (lokatie vroegere drukkerij van Koppelaar)
In 1828 op de kadasterkaart sektie A 796-A 697.
Ged: 21-8-1746 te Papendrecht, overl: 1835 te Papendrecht, z.v. Gerrit v/d Esch Cz en Heiltje de Jongh.
Hij trouwt op 30-4-1780 te Papendrecht met zijn nicht LEENTJE V/D ESCH, Ged: 17-12-1752 te Papendrecht, d.v. Cornelis v/d Esch Cornelisz en Pieternella Bressers.
Hij leert het vak van scheepmaker van zijn oom Jan de Jongh Bastiaanz (broer van zijn moeder) op de scheepswerf van zijn grootvader Bastiaan de Jongh Janz in het Oud Veer Westeind te Papendrecht.
Op 18 maart 1777 koopt hij voor f 1.400,- van zijn oom Jan de Jongh Bastiaanz die ongehuwd was de scheepstimmerwerf met schuur gelegen aan de Gantel hoek Oude Veer Westeind en het tegenovergelegen woonhuis. Zijn direkte buren waren Teunis Wapperom en Hendrik Bouman.
De koopakte werd ondertekend te Papendrecht door Jan de Jongh, Willem v/d Esch, Pieter Besemer schout van Papendrecht en de schepenen Pieter v/d Veer en Adriaan Bressers.
Deze werf bleef tot 1918 in bedrijf.
Kinderen te Papendrecht :
1780 GERRIT (geen gegevens bekend)
1782 PIETERNELLA (geen gegevens bekend)
1785 CORNELIS (scheepmaker) tr.1e Cornelia van Asperen, tr.2e 1829 Kundertje v Rij.
1787 HEILTJE tr. in 1824 met Philippus Veth (Griendbaas / Westeind).
1790 JAN (scheepmaker) ongehuwd.
1793 BASTIAAN (scheepmaker) tr.1830 Papendrecht Marretje de Quant
         MAAIKE tr. met Johannes Zonneveld.

CORNELIS V/D ESCH WILLEMZ
(Scheepmaker) woont in 1856 Westeind B 83 te Papendrecht.
Geb: 8-5-1785 te Papendrecht, z.v. Willem v/d Esch Gz en Leentje v/d Esch.
Hij trouwt 1e x met CORNELIA VAN ASPEREN.
Hij trouwt 2e x in 1829 met KUNDERTJE VAN RIJ.

JAN V/D ESCH WILLEMZ
(Scheepmaker) woont in 1856 Westeind te Papendrecht.
Geb: 22-8- 1790 te Papendrecht, z.v. Willem v/d Esch en Leentje v/d Esch. Ongehuwd.

BASTIAAN V/D ESCH WILLEMZ
(Scheepmaker) woont in 1856 Westeind B 80 te Papendrecht.
Geb: 1793 Papendrecht ,z.v. Willem v/d Esch Gz en Leentje v/d Esch,
Hij trouwt in 1830 met MARRETJE DE QUANT.

WILLEM V/D ESCH BASTIAANZ
(Scheepbouwmeester) In 1865 bezit hij de familiewerf Oude Veer/ Westeind A 179 te Papendrecht.
Geb: 1830 te Papendrecht, overl: na 1890 te Papendrecht, z.v. Bastiaan v/d Esch Willemz (scheepmaker ) en Marretje de Quant .
In 1899 is hij gemeenteraadslid /scheepsbouwmeester en betaald hij f 50,- belasting.
In 1889 heeft de werf 20 arbeiders in dienst.
Op de werf werden voornamelijk houten schepen gebouwd.
In 1910 werd de werf verkocht aan Adrianus Jacobus Verwey. (scheepstimmerman)

BASTIAAN V/D ESCH TEUNISZ

(Scheepmaker) woont in 1890 Bosch A 214 te Papendrecht.
Geb: 1842 te Papendrecht. z.v. Teunis v/d Esch.
In 1890 is hij scheepmaker en betaald hij f 50 belasting.

HENDRIK V/D ESCH TEUNISZ
(Scheepstimmerman) woont Bosch A 216 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 1855 Papendrecht, z.v. Teunis v/d Esch.
Hij trouwt met ANNA VAN ZON, geb: 1855 te Papendrecht.

G

CORNELIS GIPS PIETERZ
(Scheepsbouwmeester) In 1856 eigenaar reparatie werf "De Sleep"
Veerdam -Oost B 39 te Papendrecht 1856-1901.
"De Dordrechtsche Sleephelling" firma Cornelis Gips en zonen te Dordrecht.
Ged: 28-6-1778 te Dordrecht, overl: 1843 te Dordrecht, z.v. Pieter Gips (scheepsbouwer) en Dingena v Limmen.
Hij trouwt in 1801 te Dordrecht met ADRIANA BOEST, geb: 1776 te Dordrecht, d.v. Dirk Boest (scheepsbouwer te Dordrecht) en Judik Versteeg.
Eigenaar van de in 1794 door zijn vader gestichtte scheepswerf aan de Riedijkshaven te Dordrecht.
Kinderen te Dordrecht:
1801 PIETER (scheepsbouwer te Dordrecht).
1803 DIRK BOEST (scheepsbouwer te Dordrecht).
1806 DINGEMAN (scheepsbouwer te Schiedam).
1816 REGORIUS (scheepsbouwer te Dordrecht).
Op de scheepswerf werden eerst kleine schepen gebouwd. In 1825 bouwde hij zijn 1e zeeschip de kof "De Hoop", in 1830 zijn 1e Oost Indie vaarder "De Dordtenaar" 851 ton.
Op zijn werf werden 54 zeeschepen gebouwd tot 1870.

JAN LEENDERT V/D GRAAF WILLEMZ
(Scheepstimmerman) in 1900 is hij eigenaar van een scheepswerf Oosteind A 17 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 1834 te Papendrecht, overl: 1910 te Papendrecht,
z.v. Willem v/d Graaf en Marrigje v/d Graaf.
Hij trouwt in 1860 te Papendrecht met JANNIGJE V/D TAK, geb: 1835 te Papendrecht, d.v. Hendrik v/d Tak en Willemijntje Suiker.

WILLEM V/D GRAAF JAN LEENDERTZ
(Scheepstimmerman) Oosteind A 16 in 1900-1910 te Papendrecht
Geb: 1861 te Papendrecht, z.v. Jan Leendert v/d Graaf en Jannigje v/d Tak.
Hij trouwt te Papendrecht met WOUTRINA DEKKER geb: 1864 te Papendrecht

HENDRIK V/D GRAAF JAN LEENDERTZ
(Scheepstimmerman) woont Oosteind te Papendrecht .
Geb: 1864 Papendrecht, z.v. Jan Leendert v/d Graaf en Jannigje v/d Graaf.
Hij trouwt met ANNIGJE DEKKER.

JAN LEENDERT V/D GRAAF JAN LEENDERTZ
(Scheepsklinker ) te Papendrecht, vertrekt in 1904 naar Rotterdam.
Geb. 1875 Papendrecht, z.v. Jan Leendert v/d Graaf en Jannigje v/d Tak.

ARIE V/D GRAAF JANZ
(Scheepmaker) woont Oosteind B2 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 1876 te Papendrecht, z.v. Jan v/d Graaf.
Hij trouwt met ANNA C. KOOIMAN uit Sliedrecht.

H

PAULUS HARTKOREN
(Scheepsijzerwerker) woont Westeind E 34 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 1871 te Papendrecht.
Hij trouwt te Papendrecht met ADRIANA DEKKER, geb: 1872 te Papendrecht.

CORNELIS DE HEER JOHZ
(Scheepsijzerwerker) woont Westeind E 32 in 1900-1910 te Papendrecht .
Geb: 1868 te Papendrecht.
Hij trouwt te Papendrecht met NEELTJE V/D TAK, geb:1870 te Papendrecht.

J

JAN DE JONGH/POT BASTIAANZ
(Mr Schuytenmaker) in 1685 is hij eigenaar van de scheepswerf Oude Veer/Westeind nr 132 te Papendrecht,
Geb: ca.1652 te Papendrecht, overl: 2-2-1719 te Papendrecht, z.v. Bastiaan de Jongh /Pot /de Cat en Neeltje Willems.
Hij trouwt op 9-4-1684 te Papendrecht met GRIETJE DE JONGH, Geb: ca. 1655 te Papendrecht, overl: 9-12-1730 te Papendrecht, d.v. Joost de Jongh Janz en Marigje Teer Jansd.
In 1689 is hij gerechtsbode in de Alblasserwaard en in 1702 Sluismeester v/d Elshout/Nederwaard.
Kinderen te Papendrecht : (die verschillende achternamen gebruiken)
1686 JAN DE JONGH (scheepmaker), tr. Papendrecht Arientje Ouwerkerck.
1689 BASTIAAN DE JONGH (scheepmaker), tr.1710 Papendrecht met Maaike Plomp.
1692 JOOST POT (scheepmaker te Kinderdijk), tr.1723 Papendrecht Maria Starrenborgh.

JAN DE JONGH JANZ
(Scheepmaker) in 1733 is hij mede eigenaar scheepswerf Oude Veer /Westeind nr.132 te Papendrecht.
Ged: 25-8-1686 te Papendrecht, overl: na 1755 te Papendrecht, z.v. Jan de Jongh Bastiaanz en Grietje Joosten de Jongh.
Hij trouwt te Papendrecht met ARIENTJE OUWERKERCK, geb: te Papendrecht.

BASTIAAN DE JONGH JANZ
(Scheepmaker) in 1733 is hij mede eigenaar v/d scheepswerf Oude Veer/Westeind nr 132 te Papendrecht.
Ged: 30-1-1689 te Papendrecht, overl: na 1755 te Papendrecht, z.v. Jan de Jongh Bastiaanz en Grietje Joosten de Jongh.
Hij trouwt in 1710 te Papendrecht met MAAIKE PLOMP, geb: te Papendrecht, d.v. Cornelis Plomp (boer Westeind)

JAN DE JONGH BASTIAANZ
(Scheepmaker) in 1777 is hij eigenaar v/d scheepswerf Oude Veer/Westeind nr 132 te Papendrecht.
Geb: 1713 te Papendrecht, overl: na 1777 te Papendrecht, z.v. Bastiaan de Jongh Janz en Maaike Plomp.
Ongehuwd, in 1777 verkoopt hij de werf aan zijn neef Willem v/d Esch Gz, z.v. Gerrit v/d Esch en Heiltje Bastiaans de Jongh.

K

PIETER KELDERMAN
(Scheepstimmerman) woont Bosch A 241 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 1830 te Papendrecht, overl: 1908 te Papendrecht.
Hij trouwt te Papendrecht met GERRIGJE MENS, geb: 1840 te Papendrecht.

HENDRIK DE KONING
(Scheepmaker) woont Westeind E 63 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 1862 te H.I.Ambacht.
Hij trouwt te Papendrecht met SIENTJE BROER, geb: 1861 te Papendrecht.

JAN DE KONING
(Scheepmaker) woont in 1890 Oude Veer A 244 te Papendrecht.

PLEUN DE KONING GERRITZ

(scheepsijzerwerker) woont Oosteind A 84 in 1900-1910 te Papendrecht.
In 1910 eigenaar van een scheepswerf Bosch/Veerdam tot 1930.
Geb: 1882 te Papendrecht, overl: na 1930 te Papendrecht, z.v. Gerrit de Koning en Jesanna Muys.
In 1910 is hij eigenaar van een scheepswerf Bosch/Veerdam waar hij samen werkt met zijn 2 broers Pieter de Koning en Gerrit de Koning.
In 1922 werkten er 13 man op de werf. De werf bleef tot 1930 in bedrijf.


(afb. 5 - Scheepswerf van Pleun de Koning Gz Veerdam Oost te Papendrecht 1924. opgericht in 1910 op de werf liggen 2 schepen in aanbouw op de achtergrond het voormalig politiebureau van Papendrecht.)


(afb. 6 - personeel van de scheepswerf van Pleun de Koning Gz te Papendrecht in 1924. Achteraan v.l.n.r. J. IJzerman, W. de Bondt, D. Markesteyn, A. Kok, J. Romijn, W. de Radder, W. Vink, G. Broere, G. Bezemer. Zittend v.l.n.r. H. IJzerman, B. Kraal, A. de Jong, A. v.d. Graaf.)


GERRIT DE KONING GERRITZ
(Scheepsijzerwerker) woont Oosteind A 84 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 1885 te Papendrecht, z.v. Gerrit de Koning en Jesanna Muys.
In 1910 werkt hij op de werf van zijn broer Pleun de Koning aan het Bosch te Papendrecht.

PIETER DE KONING GERRITZ
(Scheepsijzerwerker) woont Oosteind A 84 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb.1883 Papendrecht, z.v. Gerrit de Koning en Jesanna Muys.
In 1910 werkt hij op de werf van zijn broer Pleun de Koning aan het Bosch te Papendrecht.

ARIE KRIJGSMAN
(Scheepmaker) woont Westeind E 65 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 1864 H.I.Ambacht.
Hij trouwt met PIETERTJE V/D JAGT, geb: 1869 te Oud Beijerland.

SIMON KUYPERS
(Scheepstimmerman) woont Bosch B 130 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 1858 te Papendrecht, overl: 1908 te Papendrecht.
Hij trouwt te Papendrecht met JACOBA VERWEY, geb: 1861 te Papendrecht.

L

WILLEM V/D LINDEN

(Scheepmaker) woont Veerstoep-Oost C 31 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 1838 te Papendrecht, z.v. Pieter v/d Linden en Bastiaantje Visser.
Hij trouwt te Papendrecht met HEILTJE V/D ADEL, geb: 1841 te Papendrecht.

M

WILLEM MATENA ARIEZ
(Scheepsijzerwerker) woont in 1900 Westeind E 39, in 1909 is hij eigenaar van een scheepswerf Westeind E 39 te Papendrecht.Lokatie t/o de van Maerlandstraat. Deze werf bleef tot 2001 in bedrijf.
Geb 11-8-1870 Papendrecht , z.v. Arie Matena en Pietertje Kort.
Hij trouwt in 1896 te Papendrecht met MARIA W. HARTKOREN, geb: 17-10-1870 te Papendrecht, d.v. Hendrik Hartkoren.
In 1896 als scheepmaker is hij in dienst van de werf v/d Adel in het Westeind.
Kinderen te Papendrecht:
1896 ARIE (scheepsijzerwerker)
1899 HENDRIK (scheepijzerwerker) tr. 1920 Cornelia v/d Herik.
1902 TEUNIS (scheepsijzerwerker)

ARIE MATENA WILLEMZ
(Scheepsijzerwerker) woont Westeind te Papendrecht werkt op de scheepswerf van zijn vader.
Geb: 1896 te Papendrecht, z.v. Willem Matena Az en Maria W. Hartkoren.

HENDRIK MATENA ARIEZ
(Scheepsijzerwerker) woont Westeind te Papendrecht, zet de scheepswerf van zijn vader voort
Geb: 1899 te Papendrecht, z.v. Willem Matena Ariez en Maria W.Hartkoren.
Hij trouw in 1920 te Papendrecht met CORNELIA V/D HERIK, geb: 1901 te Papendrecht.

TEUNIS MATENA ARIEZ
(Scheepsijzerwerker) woont Westeind te Papendrecht, werkt op de werf van zijn vader.
Geb: 1902 te Papendrecht, z.v. Willem Matena Ariez en Maria W. Hartkoren.

N

AART NEVEN CORNELISZ
(Scheepmaker) In 1841 werkzaam op de werf C.Smit Jz Noordhoek te Papendrecht.
Geb 24-3- 1821 te Lekkerkerk, overl: 14-7-1909 te Papendrecht, z.v. Cornelis Neven en Trijntje Slingerland.
Hij trouwt in 1840 te Lekkerkerk met GERRIGJE POT, Geb: 30-12- 1819 te Lekkerkerk, overl: 21-1-1865 te Papendrecht, d.v. Aart Pot (scheepsbouwer te Lekkerkerk) en Annigje de Haan.

O

WILLEM OTTEVANGER
(Scheepsmaker)woont in 1856 Westeind te Papendrecht.
Geb:1820 te Papendrecht .

ARIE OTTEVANGER
(Scheepsmaker) woont in 1856 Westeind te Papendrecht.
Geb: 1827 te Papendrecht.
Hij trouwt te Papendrecht met AALTJE ROMIJN, geb: 1830 te Papendrecht.

P

DIRK PAARDEKOPER
(Scheepsmaker) woont in 1890 Bosch A 230 te Papendrecht.

CORNELIS PLAYSIER
(Scheepsijzerwerker) woont Westeind E 28 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 1855 Ridderkerk.
Hij trouwt te Papendrecht met ANNIGJE MUYS, geb:1867 te Papendrecht.

S

CORNELIS SMIT JANZ
(Scheepsbouwmeester) eigenaar scheepswerf te Alblasserdam en in 1839 is hij eigenaar v/d scheepswerf "Hoop Geleidt Ons" Noordhoek 1839-1854 te Papendrecht.
Ged: 13-4-1784 te Alblasserdam, overl: 12-6-1858 te Alblasserdam, z.v. Jan Smit (scheepsbouwer te Alblasserdam) en Marrigje Ceelen.
Hij trouwt met NEELTJE TUYTEL uit Alblasserdam.
Hij was de grote kracht achter de scheepsbouw in het zuidelijk rivieren gebied de Noord, de Lek en de Merwede.
In 1826 bouwde hij zijn 1e Oost Indie vaarder het fregat "De Jonge Jan".
In 1839 richt hij een 2e scheepswerf op te Papendrecht aan de Noordhoek met de naam "Hoop Geleidt Ons" deze werf werd in 1854 verkocht aan Jacob van Duyvendijk Janz.
Op zijn 2 werven in Alblasserdam en Papendrecht liepen 81 schepen van stapel.

JAN SMIT CORNELISZ
(Scheepsbouwmeester) eigenaar van een scheepwerf te Alblasserdam en de scheepswerf Noordhoek, Nieuwland (latere werf "Piet Hein" van Schram) te Papendrecht van 1854 tot 1880.
Geb: 20-1-1825 te Alblasserdam, overl: 1908 te Alblasserdam,
z.v. Cornelis Smit Janz en Neeltje Tuytel.
Hij trouwt te Alblasserdam met JOHANNA CHRISTINA BONN, Geb 28-12-1828 te Norden, Oost Friesland, Duitsland, overl. 12-11-1894 te Alblasserdam, d.v. Hildert Jans Bonn (kapitein der koopvaardij te Alblasserdam) en Jantje Ulrich Bonjer.
Als enige zoon volgde hij zijn vader op en met 23 jaar kreeg hij in 1848 het beheer over zijn 1e schip de bark "Graafstroom".
In 1853 kreeg hij de leiding over de scheepswerf in Papendrecht en bouwde hij onder toezicht van zijn vader zijn 1e schip de 3 mast bark "JOHAN MELCHIOR" 423 last.
In 1854 verkoopt hij zijn werf in Papendrecht aan Jacob van Duyvendijk Janz die bij hem op zijn werf als scheepsbouwmeester werkzaam was.
In 1855 huurt hij grond aan de Noordhoek naast de werf van Duyvendijk op daar een nieuwe scheepswerf aan de Noorhoek, Nieuwland te stichten, waar in 1856 het 1e schip te water werd gelaten, de 3 mast bark "LANDBOUW" 383 last.
In 1880 verkoopt hij deze werf aan de reder Cornelis Wilton van Reede.

PHILIP STEYNIS
(Scheepstimmerman) woont Westeind E 27 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 1842 te Papendrecht.
Hij trouwt te Papendrecht met ALIDA VERHEUL, geb:1845 te Papendrecht.

V

HENDRIK TE VELDHUIS
(Scheepsbouwer) woont in 1917 Bosch B 79, eigenaar v/d scheepswerf "Huis de Merwede" Visschersbuurt van 1913-1946.
Geb: te Dordrecht.
Vanaf 1913 tot 1924 werden er zeeschepen op de werf gebouwd en in drukke tijden werkten er 300 man op de werf. Na 1924 ging men over op de bouw van binnenvaartschepen.
In 1917 staat hij op de lijst van inkomsten belasting en te Papendrecht en hij heeft een inkomen van ca f 2.900,- per jaar.


(afb. 3 - De scheepswerf Huis te Merwede Visschersbuurt te Papendrecht 1922. Op de helling ligt in aanbouw de ss FLORA 2200 ton gebouwd voor K.N.S.M. te Amsterdam. De scheepswerf is opgericht in 1913 door Hendrik te Veldhuis. Er waren soms 300 man werkzaam op de werf.)

scheepswerf02_04_huistemerwede1922.jpg (63396 bytes)

(afb. 4 - personeel van de scheepswerf "Huis te Merwede" Visschersbuurt te Papendrecht 1922. Achteraan v.l.n.r G.J. Midelkoop, dhr. Visser (Sliedrecht), Jan Mes (Sliedrecht), G. Zegelaar, C. Donker, Flip Broere. Middelste rij v.l.n.r. P. Besemer, Nico van Hofwegen, Aart Besemer, Gerrit Voogt, Hannes Blokland. Voorste rij v.l.n.r. Dhr Stierman (Oud Alblas), Hannes Meyer (Oud Alblas), Adriaan Besemer, Mees van Dalen.)

SCHEEPSBOUWERS FAMILIE VERHEUL TE PAPENDRECHT
De familie Verheul in Papendrecht stamt af van:

JAN VERHEUL CORNELISZ griendbaas en woont in het Oosteind huis nr. 42 te Papendrecht.
Geb: 1729 te Naaldwijk, Sliedrecht, z.v. Cornelis Verheul Huybrechts.
Hij trouwt in 1752 te Sliedrecht met TEUNTJE GUYS, Geb: te Sliedrecht, d.v. Willem Guys (griendbaas) en Grietje Bom.

PIETER VERHEUL JANZ
(1e scheepmaker in de familie Verheul) In 1800 is hij eigenaar van de scheepswerf Westeind B79 (nu Westeind nr 39, oud kantoor Visser & Smit) te Papendrecht.
In 1828 op de kadasterkaart sektie A 682 (werf) A 681.
Geb: 1768 te Papendrecht, z.v. Jan Verheul Cz (griendbaas) en Teuntje Guys.
Hij trouwt in ca.1794 met ALIDA BROERE, Geb: 1774 te Noordeloos, d.v. Arie Broere en Jacoba Verloop.
In 1794 werkte hij als scheepmaker bij een scheepswerf in Kinderdijk, Nieuw Lekkerland.
In 1800 vestigd hij zich te Papendrecht en is hij eigenaar van een scheepswerf in het Westeind
Kinderen te Nieuw Lekkerland:
1795 JAN ( scheepmaker /Buitenwerf) tr.1815 Pdr Aartje Steynis
1799 JACOBUS (scheepmaker) tr 1828 Pdr Maria Pieternella Blom
Kinderen geboren te Papendrecht
1800 TEUNIS (scheepmaker) tr.1823 Papendrecht Neeltje v/d Adel.
1810 JACOB(scheepmaker) tr.1835 Papendrecht Adriana Johanna Kraal.
1812 WILLEM (scheepmaker) tr.1828 Papendrecht Lijsbeth de Kok.
1819 CORNELIS (scheepmaker) tr.1840 Papendrecht Anna Pieternella van Wijngaarden.

JAN VERHEUL PIETERZ
(Scheepbouwer) in 1830 is hij eigenaar v/d "De Buitenwerf" Veerdam B 41te Papendrecht.
Geb: 1795 Nieuw Lekkerland, overl 1867 te Papendrecht, z.v. Pieter Verheul Janz en Alida Broere.
Hij trouwt in 1815 te Papendrecht met AARTJE STEYNIS. (geen kinderen)

JACOBUS VERHEUL PIETERZ
(Scheepsmaker) woont in 1856 Westeind te Papendrecht.
Geb: 1799 te Nieuw Lekkerland, overl: 1866 te Papendrecht, z.v. Pieter Verheul Janz en Alida Broere.
Hij trouwt in 1828 te Papendrecht met MARIA PIETERNELLA BLOM.

TEUNIS VERHEUL PIETERZ
(Scheepmaker ) woont in 1856 Bosch B 36 te Papendrecht.
Geb: 1800 te Papendrecht, z.v. Pieter Verheul Janz en Alida Broere.
Hij trouwt in 1823 te Papendrecht met NEELTJE V/D ADEL.
Kinderen te Papendrecht:
1827 ALIDA tr.1859 Papendrecht met Teunis Visser Pieterz.

JACOB VERHEUL PIETERZ
(Scheepmaker) woont in 1856 Westeind B 126 te Papendrecht.
Geb: 1810 te Papendrecht , z.v. Pieter Verheul Janz en Alida Broere.
Hij trouwt in 1835 te Papendrecht met ADRIANA JOHANNA KRAAL.

WILLEM VERHEUL PIETERZ
(Scheepmaker) woont in 1856 Westeind B 99 te Papendrecht.
Geb: 1812 Papendrecht, z.v. Pieter Verheul Janz en Alida Broere .
Hij trouwt in 1828 te Papendrecht met LIJSBETH DE KOK.

PIETER JOHANNES VERHEUL JACOBZ
(Scheepmaker) woont Westeind te Papendrecht .
Geb: 1850 te Papendrecht, overl: 7-12-1923 te Papendrecht, z.v.Jacob Verheul Pieterz en Adriana Johanna Kraal.
Hij trouwt op 2-7-1896 te Papendrecht met WILHELMINA HOORNMAN, Weduwe van Adrianus Borsje Gerritz, geb: 1861 te Alblasserdam, overl: 2-11-1927 te Papendrecht, d.v. Arnoldus Hoornman en Anna v Wijngaarden

CORNELIS VERHEUL PIETERZ
(Scheepsbouwer) in 1856 is hij eigenaar v/d familie scheepswerf Westeind B 94 te Papendrecht.
Geb: 1819 te Papendrecht , overl: 1869 te Papendrecht, z.v. Pieter Verheul Janz en Alida Broere.
Hij trouwt in 1840 te Papendrecht met ANNA PIETERNELLA VAN WIJNGAARDEN, geb: 11-3-1818 te Papendrecht , d.v. Ary v Wijngaarden (boer, Oosteind) en Adriana Wapperom.
Na zijn overlijden zet zijn vrouw als scheepsbouwmeesteresse de werf voort.
Zij verkoopt in 1892 de scheepswerf aan Matthijs van Rossum voor f 2.700,-
Kinderen te Papendrecht:
1842 ARIE tr. Papendrecht 1869 Trijntje Neven.
1845 HENDRIK
1848 ADRIANA tr.1874 met Pieter Visser Pieterz.

ARIE VERHEUL CORNELISZ
(Scheepsbouwer) van 1867 tot 1900 is hij eigenaar v/d "De Buitenwerf" Veerdam te Papendrecht.
Geb: 1842 te Papendrecht, z.v. Cornelis Verheul Pieterz (scheepsbouwer) en Anna Pieternella van Wijngaarden.
Hij trouwt in 1869 te Papendrecht met TRIJNTJE NEVEN, Geb: 1841 te Papendrecht d.v. Aart Neven (scheepmaker) en Gerritje Aartse Pot.
In 1867 volgt hij zijn oom Jan Verheul Pieterz op, die kinderloos was, op de scheepswerf "De Buitenwerf" aan de Veerdam te Papendrecht.

HENDRIK VERHEUL CORNELISZ
(Scheepsbouwer) woont in 1900 Veerdam B 79 te Papendrecht.
Geb: 1844 te Papendrecht, z.v. Cornelis Verheul Pieterz en Anna Pieternella van Wijngaarden.

HENRI ADRIANUS JOHANNES VERHEUL PIETERZ
(Scheepsbouwer) van 1900 tot 1904 is hij eigenaar van "De Buitenwerf" Veerdam te Papendrecht .
Geb: 26-10-1872 te Bergen op Zoom, z.v. Pieter Verheul . (scheepmaker te Bergen op Zoom)
en Johanna Meeuwen.
Hij trouwt op 8-7-1897 te Papendrecht met JOHANNA WILLEMINA VERHEUL, Geb: te Papendrecht d.v. Arie Verheul en Gijsberta Bruynen.
In 1904 wordt de werf verkocht aan Arnoldus Cornelis van Duyvendijk Huigz.
Kinderen te Papendrecht:
1898 GIJSBERTA JOHANNA
1900 PIETER ADRIANUS GERARDUS

BASTIAAN VERHEUL PIETERZ
(Scheepstimmerman) woont in de Veerstoep-Oost C 25 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 1868 te Papendrecht, z.v. Pieter Verheul.

AART CORNELIS VERHEUL PIETERZ
(Scheepstimmerman) woont in Veerstoep-Oost C 25 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 1877 te Papendrecht, z.v. Pieter Verheul.

GERRIT VERMEULEN
(Scheepmaker) In 1864 is hij eigenaar van een scheepswerf Oude Veer-Veerdam B 88 te Papendrecht.
Geb: 1801 te Papendrecht, z.v. Neeltje Vermeulen (uit Sliedrecht), vader onbekend.
Hij trouwt in 1824 te Papendrecht met JOHANNA M. BLOK uit Waalwijk.
In 1864 heeft hij een scheepswerf samen met zijn 2 zoons Herman en Jan.
Kinderen te Papendrecht:
1830 HERMAN (scheepsmaker) tr. Catharina van Zetten.
1834 JAN (scheepsmaker) tr. 1e Dirksje v/d Graag, tr. 2e in 1864 Elisabeth Kort.

HERMAN VERMEULEN GERRITZ
(Scheepmaker) woont in 1900 Bosch B 122 te Papendrecht, in 1906 in Dordrecht.
Geb: 1830 te Papendrecht, z.v. Gerrit Vermeulen en Johanna M. Blok.
Hij trouwt met CATHARINA VAN ZETTEN, geb: 1831 te Drumpt.
Kinderen te Papendrecht:
1860 JAN (scheepsmaker) in 1906 naar Dordrecht.
1867 GERRIT (scheepsmaker) in 1906 naar Dordrecht.

JAN VERMEULEN GERRITZ
(Scheepmaker) in 1890 is hij eigenaar v/d scheepswerf Oude Veer-Veerdam B 88 te Papendrecht.
Geb: 7-11- 1834 te Papendrecht, z.v. Gerrit Vermeulen en Johanna M. Blok.
Hij tr. 1e met DIRKSJE V/D GRAAF.
Hij tr. 2e in 1864 te Papendrecht met ELISABETH KORT.
Geb: 1839 te Papendrecht.
In 1883 heeft hij op zijn werf 3 man in dienst .

JAN VERMEULEN HERMENZ
(Scheepmaker) woont in 1890 Bosch B 36 te Papendrecht.
Geb: 1833 te Papendrecht, z.v. Hermen Vermeulen.
Hij trouwt in ca 1880 met JACOBA VAN NOORT, geb: 1848 te Zwijndrecht.

HERMEN VERMEULEN JANZ
(Scheepmaker) woont in 1900 Bosch B 36 te Papendrecht.
Geb: 1886 te Papendrecht, z.v. Jan Vermeulen Hermenz en Jacoba v Noort.

ADRIANUS JACOBUS VERWEY
(Scheepmaker) van 1910 -1918 is hij eigenaar v/d scheepswerf v/d Esch
Oude Veer-Westeinde te Papendrecht.
Hij woont in 1900 Veerstoep-West C 59.
Geb: 1861 te Papendrecht.
Hij trouwt te Papendrecht met MAAIKE VAN WIJNGAARDEN.
Geb:1862 te Papendrecht.

CORNELIS VETH JACOBZ
(Scheepstimmerman) in 1895 is hij eigenaar van een scheepswerf Bosch te Papendrecht.
Geb: 1840 te Papendrech, overl: 1900 te Papendrecht, z.v. Jacob Veth en Neeltje Kros.
Hij trouwt in 1861 te Papendrecht met TRIJNTJE HUBERS, Geb:1835 te Papendrecht, d.v.Hendrik Hubers Barendz (kleermaker) en Kornelia de Heer.
Kinderen te Papendrecht:
1867 GERRIT (smid)
1873 CORNELIS (scheepmaker) , tr. 1898 Papendrecht Cornelia Visser.

CORNELIS VETH CORNELISZ
(Scheepstimmerman ) in 1900 eigenaar van een scheepswerf Bosch te Papendrecht.
Geb: 5-8-1873 te Papendrecht, overl: 19-6-1944 te Papendrecht,
z.v. Cornelis Veth Jacobz en Trijntje Hubers.
Hij trouwt op 9-9-1898 te Papendrecht met CORNELIA VISSER, Geb: 6-9-1876 te Papendrecht, overl: 31-5-1941 te Dordrecht, d.v. Ary Visser Aryz en Gijsbertie Kraayeveld.

WILLEM VETH AZ
(Scheepmaker) woont in 1890 B112 te Papendrecht.

WILLEM VINK MARTINUSZ
(Scheepmaker) woont in Oosteind A 85 in 1900-1910 te Papendrecht, vertrekt in 1902 naar Puttershoek.
Geb: 1878 Papendrecht, z.v. Martinus Vink en Neeltje Pleysir.

ADRIANUS VINK MARTINUSZ
(Scheepmaker) woont in Oosteind A 85 te Papendrecht, in 1900-1910 te Papendrecht, vertrekt in 1908 naar Dordrecht.
Geb: 1880 te Papendrecht, z.v. Martinus Vink en Neeltje Pleysir.

ARIE VISSER ARIEZ
(Scheepmaker) woont in Veerstoep-West C 39 te Papendrecht, in 1900-1910, vertrekt in 1904 naar Transvaal Zuid Afrika.
Geb: 14-1- 1878 te Papendrecht, overl: 11-12-1957 Pretoria, z.v. Arie Visser Aryz en Gijsbertie Kraayeveld.
Hij trouwt in 1915 te Pretoria, Zuid Afrika met ANNIE NAUDE

PIETER VISSER ARIEZ
(Scheepmaker ) woont in Veerstoep-West C 39 te Papendrecht , in 1900-1910 te Papendrecht vertrekt in 1910 naar Vlissingen.
Geb: 8-12-1882 te Papendrecht, overl: 28-7-1937 te Vlissingen, z.v. Arie Visser Aryz en Gijsbertie Kraayeveld.
Hij trouwt op 2-6-1904 te Papendrecht met NEELTJE KRAAL, Geb: 25-12-1883 te Papendrecht, overl: 3-12-1915 te Vlissingen, d.v. Lambertus Kraal en Cornelia Hartog.

WILLEM VOGEL PIETERS
(Scheepmaker) in 1733 is hij mede eigenaar v/d scheepswerf in het Oude Veer huisnr.128
samen met zijn zwager Gerrit van Daele Ariez.
geb: ca. 1692 te Papendrecht, overl: voor 1755 te Papendrecht, z.v. Pieter Vogel Willemz uit Sliedrecht en Neeltje Cornelis Vogel.
Hij trouwt ca 1720 met JANNIGJE ARIENS.
Kinderen te Papendrecht:
Ca 1725 PIETER
Ca 1727 JAN (scheepmaker)
Ca 1729 LEENDERT (scheepmaker) tr. ca 1755 Lydia Elseman.
5-7-1732 NEELTJE

JAN VOGEL WILLEMZ
(scheepmaker) In 1787 is hij eigenaar scheepswerf Oude Veer nr.128 te Papendrecht .
Geb: ca 1727 te Papendrecht, z.v. Willem Vogel Pietersz (scheepmaker) en Jannigje ?
In 1784 op de lijst van weerbare mannen en is hij vermogend.

LEENDERT VOGEL WILLEMZ
(Scheepmaker) In 1777 is hij eigenaar scheepswerf Oude Veer nr.128 te Papendrecht.
Geb: ca 1729 te Papendrecht, overl: 17-2-1815 (86 jaar) te Papendrecht, z.v. Willem Vogel Pieterz (scheepmaker) en Jannigje Ariens.
Hij trouwt ca.1755 met LYDIA ELSEMAN.
Laat in 1777 een nieuwe loods bouwen bij zijn werf.
In 1784 op de lijst van weerbare mannen en is hij vermogend.

WILLEM VOGEL LEENDERTZ
(Scheepmaker) In 1801 is hij eigenaar scheepswerf Oude Veer nr 128 te Papendrecht.
Ged: 6-11-1774 te Papendrecht, overl: 21-6-1846 te Papendrecht, z.v. Leendert Vogel Willemz (scheepmaker) en Lydia Elseman.
Hij trouwt in 1801 met TRIJNTJE VETH, geb: 25-7-1784 te Papendrecht.
Kinderen te Papendrecht:
4-1-1802 LEENDERT (korenmolenaar)

W


MARTINUS WETZEL CHRISTOFFELZ
(Scheepsbouwer ) Noordhoek in 1854 te Papendrecht.
Geb: 1820 te Alblasserdam, z.v. Christoffel Wetzel en Adriana Smit.
(zuster van Scheepsbouwer Cornelis Smit Jz uit Alblasserdam)

CORNELIS JOHANNES WILTON VAN REEDE
(scheepsbouwer/reder ) In 1882 eigenaar v/d scheepswerf en machinefabriek Noordhoek B 146 te Papendrecht, eigenaar v/d fa C.J.Wilton van Reede fabriek van stoom en werktuigen
Geb: 1814 te ? , overl: augustus 1894 te Delft.
Hij trouwt ca.1845 met ARENDJE V/D GRAAF, Overl: na 1885 te Nieuwersluis, d.v. Pieter v/d Graaf en Klaasje Lammerse.

ADRIANUS ANTHONIE WILTON VAN REEDE
(Scheepsbouwer/reder) In 1886 eigenaar scheepswerf en machinefabriek Noordhoek B 146 te Papendrecht.
Geb: ca.1855 te ?, overl: 4-2-1937 te Delft, z.v. Cornelis Johannes Wilton van Reede en Arendje v/d Graaf.
Hij trouwt in ca 1874 met Arnoldina Maria Louise v Nimwegen.
In 1886 woont hij Noordhoek B 136 te Papendrecht.
In 1890 had de scheepswerf en machinefabriek 66 man in dienst.

HENDRIK VAN WIJNGAARDEN PIETERZ
(scheepsijzerwerker) Woont Westeind E 29 in 1900-1910 te Papendrecht.
Geb: 1864 te Papendrecht
Hij trouwt te Papendrecht met SUSANNA DEKKER, geb:1865 te Papendrecht.

 

NB.
- Scheepsbouw.
In de plaats van hare loggers A.E. 3 Frst von Bismarck, die vermodelijk in n van de Decemberstormen verkoren ging, en A.E. 43 Dortmund, die den vorigen zomer door den IJmuider Stroomtrawler Elsa werd overstoomd, laat de Emdener Heringfischerei Aktien Gezellschaft thans twee stoomloggers bouwen naar het model van haren stoomlogger A.E. 109 HAMBURG, die geheel modern ingericht en schijnbaar goed voldoet.
De schepen zullen worden gebouwd bij de firma Meijer in Papendrecht.
[bron: Het nieuws van den dag : kleine courant 08-01-1910]

 

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland februari en september 2011.