DEEL 6:
PAPENDRECHT EN DE HEERLIJKHEID EN DE HEREN EN VROUWEN VAN PAPENDRECHT EN MATENA

Door H.W.G. van Blokland-Visser

FAMILIE VAN MUYLWIJK UIT DORDRECHT EN DE HEERLIJKHEID VAN PAPENDRECHT EN MATENA
(Een deel v/h archief v/d Heerlijkheid van Papendrecht en Matena vanaf ca 1540 is bewaard gebleven in Archief 3 /Stadsarchief Dordrecht).

Het familiewapen van Muylwijk de Gorter:
   Een veld met de bovenste helft in rood /de onderste helft in zwart
   Met daarin twee staande zalmen van goud
pdrecht3d_1_muylwyk.jpg (21596 bytes) (afb. 1)
De familie van Muylwijk de Gorter stamt af van Gerrit van Muylwijk Janz in 1421 Rentmeester van Zuid- Holland.

Mr. JAN VAN MUYLWIJK DE GORTER
z.v. Francois van Muylwijk de Gorter, schepen te Dordrecht.
Hij trouwt in ca 1570 met Elisabeth Schoock.
(Leenvolgster van Willem Oem Heer van Papendrecht (overl: 1584) voor de Heerlijkheid van Papendrecht als afstammeling van Elisabeth Oem Tielmansd getrouwd met Mr. Pieter Schoock).
Kinderen:
Ca.1571 TIELMAN ongehuwd (Heer v Papendrecht en Matena 1625-1648).
Ca.1573 ADRIAAN ongehuwd (Heer v Papendrecht en Matena 1648-1652).
Ca.1576 ANNA (overl: 1660 te Dordrecht ) tr Dr. Otto Hoynck.

TIELMAN VAN MUYLWIJK JANZ Heer van Papendrecht en Matena 1625-1648
Geb: Ca. 1571 te Dordrecht, overl: 1648 te Papendrecht. z.v. Mr. Jan van Muylwijk de Gorter en Elisabeth Schoock.
Hij was ongehuwd.
Op 19 mei 1625 koopt hij de Heerlijkheid van Papendrecht en Matena voor f 10.000,- van de Dijkgraaf en Hoogheemraden van de Alblasserwaard en wordt Heer van Papendrecht en Matena.
In 1645 laat hij op de oude kelders van het Huis te Papendrecht van de familie Oem een nieuw Huis te Papendrecht bouwen. Tevens liet hij een mooie tuin met paden aanleggen en een laan voerde naar een theekoepel dat op een heuveltje stond. Er werden grote vijvers aangelegd met een eigen inlaat naar de rivier de Merwede en boomgaarden en moestuinen. De landerijen bij het Huis te Papendrecht liepen tot aan de grens met Oud Alblas.
De schrijver van Oudenhoven schrijft over de bouw van het nieuwe Huis te Papendrecht.
Lang heeft Tielman v Muylwijk niet van zijn huis kunnen genieten, hij overleed in 1648.
In 1647 had Tielman van Muylwyk problemen met de zalmvissers in Papendrecht over het aantal zalmsteken in de rivier de Merwede.
Het Hof van Holland doet daarover een uitspraak, uit deze akte van het Hof van Holland weten we dat Papendrecht in die tijd 5 zalmsteken had:
MATENASTEEK, NANEGATSTEEK, MEENT OF KERCKSTEEK, STOCKSTEEK (bij het veer) en WEERSTEEK (in het Westeind).
Na zijn overlijden in 1648 gaat de Heerlijkheid van Papendrecht en Matena over naar zijn broer Adriaan v Muylwijk.

pdrecht3d_2_muylwyk.jpg (90839 bytes) pdrecht3d_2a_muylwyk.jpg (37928 bytes)
(Verkoop van de Heerlijkheid van Papendrecht en Matena door
Adriaan van Muylwyck, Heer van Papendrecht en Matena aan
zijn neef Cornelis Hoynck (van Papendrecht) op 13 juni 1652 voor f 40.000
(Erfgoedcentrum DiEP, archief 3 Heerlijkheid van Papendrecht, inv. nr. 2259)
)

ADRIAAN VAN MUYLWIJK JANZ Heer van Papendrecht en Matena 1648-1652
Geb: 1573 te Dordrecht z.v. Mr Jan van Muylwijk de Gorter en Elisabeth Schoock.
Hij was ongehuwd.
In 1648 wordt hij Heer van Papendrecht en Matena na het overlijden van zijn broer Tielman van Muylwijk .
Op 13 juni 1652 wordt de Heerlijkheid van Papendrecht en Matena voor f 40.000,-verkocht aan zijn neef Cornelis Hoynck z.v. zijn zuster Anna van Muylwijk Jansd en Dr. Otto Hoynck.

(C) Papendrecht februari 2009 H.W.G. van Blokland-Visser.