DEEL 6:
PAPENDRECHT EN DE HEERLIJKHEID EN DE HEREN EN VROUWEN VAN PAPENDRECHT EN MATENA

Door H.W.G. van Blokland-Visser

FAMILIE VAN HEMERTEN (VAN HEMERT) UIT RHENEN EN AMERONGEN
EN DE HEERLIJKHEID VAN PAPENDRECHT EN MATENA


Familie wapen:
   Een veld van goud
   Met daarin 3 blauw getongde zwarte leeuwenkoppen
   K.B. dd 18 juli 1818 nr. 4 bepaald aan de wettige afstammelingen van
pdrecht3c_1_hemert.jpg (62888 bytes)
(afb. 1 - HET WAPEN VAN HEMERTEN/HEMERT (Insciptiones van Buchel); Papendrecht, te leen gehouden van Holant in hoogen gerechte, eerst bij den huse van Brederode, groot 616 mergen. Anno 1415 stack heer Walraven de spade op den dijck, doch daerna heer Willem van Bredenrode daermede verlijt, gaf de heerlickheit over aen Aernt van Genth anno 1421, ende 'tselve vervallen sijnde door wanversueck anno 1476, daermede verlijt Reynier van Hemerten, vercocht anno 1480 bij Gijsbert van Hemerten aen Tielman Oem Godscalcsoon, wiens nacomelingen deselve hebben beseten totten jaere 1570, wanneer de erfgenamen van Willem Oem, leste heer van dat geslacht, die bij spadesteeckinge hebben verlaten aen 't gemeen van Alblasserweert, totdat anno 1625 dese heerlickheit bij coope ende transactie, ter seacke van oude pretensen, gecomen is aen Tielman van Muylwijck, oudtse soon van Mr Jan Muylwijck en Elisabeth Schoock, naeste leenvolger van Willem Oem.)

REYNIER/REIJER VAN HEMERT vermeld in 1447 als Dijkgraaf van de Alblasserwaard
De titel van Baron van Hemert tot Dingshof is toegekend.
1e Baron Wolf Floris van Hemert tot Dingshof werd benoemd in het ridderschap van Overijssel.
Een familie van Hemerten/Hemert stamt uit de omgeving van Rhenen en Amerongen en was verwant aan de familie van Hemert van kasteel van Hemert (Neder-Hemert) in de Betuwe (deze familie heeft een ander familiewapen).
In 1303 wordt Henricus van Hemert vermeld als getuige van de Bisschop van Utrecht.

JAN VAN HEMERTEN
Geb: ca 1370 z.v Albert van Hemerten en NN.
Hij trouwt in ca 1400 met Elisabeth van Slingeland d.v. Dirk v Slingeland.
Kinderen:
Ca 1400 REYNIER (REIJER) tr met een dochter van Herlaer of van Vianen.
CA 1400 JAN
CA 1400 PETER
Op 27-7-1407 wordt hij beleend met 8 morgen land te Ameide.
(Leenboek v Vianen boek C blz. 19).

REYNIER (REIJER) VAN HEMERTEN/HEMERT JANZ Heer van Papendrecht 1460-1476
Geb: ca 1400, overl: 1482 z.v. Jan van Hemerten/Hemert en Elisabeth van Slingeland Dirksd.
Hij trouwt in ca 1430 met een dochter uit de familie van Vianen of van Herlaer.
Kinderen:
Ca 1430 GIJSBERT tr Hillegonda van Loenersloot.
Ca 1430 LIJSBETH tr Adriaan van Rijn (dochter Agnieze v Rijn tr Jan v Noortwijk)
In 1460 is hij Heer van Papendrecht, van Matena, van Neder-Slingeland, van Vliet, van Zevenhoven
Van 1450 tot 1460 is hij Dijkgraaf v/h Hoogheemraadschap in de Alblasserwaard na overname van dijkgraaf Arend van Gendt Willemz.
In 1448 wordt hij beleend met het Steenhuis te Lopik door Gijsbrecht van Vliet Lambrechtz (Hollandse leenkamer nr. 116 Sticht fol. 1).
Op 15-11-1459 wordt hij Heer v Vliet en beleend in opdracht van Wolter Vrenck van Winssen
Op 18-12-1461 beleend hij het Steenhuis te Lopik aan zijn dochter Lijsbeth v Hemerten getrouwd met Adriaan v Rijn (Hollandse leenkamer Sticht fol. 2).
Op 2-12-1465 wordt Reynier van Hemerten (als zwager v Walraven v Brederode) beleend met 18 morgen land te Lopik genaamd het Grote Loe /Loo en 10 Morgen land in Sevenhoven in opdracht van Goesen van Driel (Leenboek v Vianen E fol. 74/75).
In 1476 draagt hij de heerlijkheid van Papendrecht en Matena over aan zijn zoon Gijsbert van Hemerten/Hemert.
In 1478 heeft hij een Steenhuis te Ameide (achter de kerk).

GIJSBERT VAN HEMERTEN REYNIERZ Heer van Papendrecht en Matena 1476-1486
Geb: ca 1430/overl: 1503 z.v. Reynier van Hemerten en NN v Herlaer of NN v Vianen
Hij trouwt in ca 1460 met Hillegonda van Loenersloot.
Kinderen:
Ca 1460 Jan tr Aleida van Rhenen.
Ca 1461 Reijer tr NN.
Ca 1463 Joris tr NN.
Ca 1464 Mechteld tr Arent van Haeften.
Ca 1470 Catharina tr Goris Albertz.
In 1482 is hij Heer van Papendrecht, Matena, Neder-Slingeland (1476), van Vliet (1484), van Zevenhoven, van Amerongen (1477), van Cabbau (1466).
Hij woont vanaf 12-8-1480 met zijn gezin in het kasteel te Amerongen (overgenomen van Dirk van Swieten Willemz).
Op 28-2-1466 wordt hij beleend met de heerlijkheid van Cabbau in opdracht van Lodewijk van Treslong (Ridder) (Hollandse leenkamer nr. 117 N-H fol. 24).
Op 16-4-1470 wordt hij beleend met hoeve te Helsingen. (Hollandse leenkamer nr. 118 Sticht fol. 5).
Op 17-10-1476 wordt hij beleend (als neef v Walraven v Brederode) met 10 morgen in het landgoed te Loe genaamd Cleyn Loe (Leenboek v Vianen E fol. 150).
Op 17-1-1477 wordt hij beleend met de Heerlijkheid van Papendrecht en Matena in opdracht van zijn vader Reynier van Hemerten (Hollandse leenkamer nr. 118 Z-H fol. 32) (was bezit van zijn vader.)
Op 14-2-1477 is hij Heer van Amerongen gekocht van Dirk v Swieten Willemz in 1557 verkocht door de familie v Hemert aan Goert v Reede.
Op 13-8-1482 wordt hij beleend met leengoed onder Lopik groot 18 morgen genaamd ,,De Grote Loe/Loo" en hoeve land in Meerkerk op Middelbroek en 8 morgen land aan verschillende percelen en een huis te Ameide (Leenboek v Vianen fol. 9/10).
In 1486 draagt hij de heerlijkheid Papendrecht en Matena over aan Tielman Oem Godschalkz uit Dordrecht.

Bronvermelding:
Hist. kring Rhenen
Dr. A.J. de Jong te Voorhuizen (uit zijn gegevens van het door hem te schrijven boek over de familie van Hemerten/van Hemert).
Erica van D. te Dordrecht, gegevens over de familie van Hemerten/van Hemert uit De Nederlandsche Leeuw december 1920 (onderzoek van Jhr Mr. W.A. Beelaerts van Blokland)
Leenboeken van Vianen en de Hollandse leenboeken

(C) Papendrecht februari 2009 H.W.G. van Blokland-Visser.