PAPENDRECHT IN DE 2e WERELDOORLOG 1944-'45
(door H.W.G. van Blokland-Visser)

Deel 10  
,,DE PAPENDRECHTSCHE COURANT,, DECEMBER 1944

Deel 10
,,DE PAPENDRECHTSCHE COURANT,, DECEMBER 1944
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

 


We kunnen ons nu nauwelijks voorstellen dat het rondbrengen van ,,De Papendrechtse Courant,, levensgevaarlijk was in de kersttijd van 1944/1945.
Deze krant werd
door enkele moedige bewoners van Papendrecht in het diepste geheim zelf gedrukt in de drukkerij van Arie Koppelaar aan het Westeind 30 (in deze drukkerij werd ook de landelijke verboden krant ,,het Parool,, gedrukt) en door hen zelf, 3 maal in de week verspreid in een oplage van 100 exemplaren met gevaar voor eigen leven. Als je werd verraden of gepakt kon het je kop kosten. Moedige mensen die er later nooit over spraken in Papendrecht.

Wie nog aanvullingen heeft van ,,De Papendrechtsche Courant,, dan hoor ik dit graag zodat ik het op mijn site ,,Papendrecht in de 2e werldoorlog,, kan zetten.

Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser Papendrecht
 

 

,,DE PAPENDRECHTSCHE COURANT,, DECEMBER 1944 

,,DE PAPENDRECHTSCHE COURANT,, NR 4

19 december 1944 Oplage: 100 exemplaren verschijnt 3 x per week .

Motto voor deze week: Verbeter de wereld en begin bij u zelf.

Dat het bezorgen van een krant zo'n aangenaam werk was, hebben wij nimmer kunnen vermoeden.

U moet weten dat een groot gedeelte van de oplage door onszelf wordt bezorgd, hoe minder medewerkers hoe beter, want ons is reeds gebleken dat inderdaad ,,Vele honden der hazen dood zijn,, Op zo'n wandeling van 2 a 2 uur door Papendrecht, doe je dan ook heel wat ervaringen op.

Enkele wil ik hier van weergeven: Voorzichtig sta ik de krant in de brievenbus te wurmen, ineens gaat de de deur open, een zaklantaarn schijnt in mijn gezicht en een stem zegt: ,,Laat die fijn zijn, nu weet ik tegelijk wie je bent. Een tweede geval: Ik moet aan de achterkant van het huis zijn, loop dus om het huis heen, de deur staat echter al open en een vrouwestem zegt: ,,Ik dacht wel dat u om deze tijd zou komen, ik hoorde u al lopen, kom er maar in,, Dat is anders niet mijn gewoonte, maar ik ken mijn pappenheimers hier wel, dus stap naar binnen en geef de krant. Dank je wel zegt het vrouwtje, ik ben er toch zo blij mee, niets is toch niets ook en er staat zooveel in , zo van alles wat, dat vind ik juist zo liefies. Maar vertel me eens mijnheer, wat kost die krant ? Ik wil er graag voor betalen,daar had ik nu in het geheel niet over gedacht,dus zeg ik ,,Niets,, ,,Ja maar dat gaat toch niet, dat papier kost toch ook geld, kijk net als nu, 4 bladen,dat is 400 vel, dat moet toch betaald worden,, ,,Hier heeft u f 5,- en dat krijgt u de volgende maand weer. Hoewel ik ervan overtuigd ben dat papier geld kost heb ik de f 5,- geweigerd.

PLAATSELIJK NIEUWS

Blijkens aanplakbiljetten van heden morgen kunnen nieuwe klanten voor de centrale keuken nog niet worden aangenomen, het is de schuld van degenen die van de keuken eten, terwijl zij nog over een voorraad aardappelen, kookgelegenheid en brandstof beschikken.

Zoo deze personen ,een ieder weet wel voor zichzelf of hij hiertoe behoort, niet ophouden met eten te halen van de gaarkeuken ,zullen wij genoodzaakt zijn de namen van deze personen te publiceren. Iemand die 13 mud aardappelen in de kelder en 7 mud tarwe op zolder heeft behoort niet van de gaarkeuken te eten.

 

,,DE PAPENDRECHTSCHE COURANT,, NR 5

21 December 1944 oplage: 100 exemplaren. Verschijnt 3 x per week .

Motto van deze week: Verbeter de wereld, begin bij u zelf.

Plaatselijk nieuws: Van bevoegde zijde wordt ons verzocht, het volgende op te nemen .

Maatregelen tegen zwarthandelaren.

Nu heel Nederland onder de nijpende schaarste van levensmiddelen lijdt en vooral de minder gegoeden, die zich geen voorraden konden vormen, reeds het slachtoffer worden van den in steeds scherper vorm optredende hongersnood, woekert de zwarthandel klaarblijkelijk rustig verder en neemt zelfs een omvang aan, welke die in het  verleden verre overtreft.

Het is dan ook niet alleen begrijpelijk, doch ook noodzakelijk dat hier tegen met grootste kracht zal worden opgetreden.

Nu door de zeer bijzondere tijdsomstandigheden het officiele apparaat niet meer in staat is afdoende maatregelen te nemen, zal van illegale zijde worden opgetreden.

Tot dusverre werd in de meeste gevallen volstaan met een waarschuwing aan het adres van de meest beruchte zwarthandelaar.

Voortaan zullen echter andere en eventueel bloedige maatregelen worden getroffen.

Betrokkenen dienen zich deze laatste waarschuwing ter harte te nemen.

Er zijn wederom Duitschers in ons dorp. Naar verluidt 120 stuks, de meeste zijn S.S. mannen.

't Enige voordeel is, dat diegene die vereerd zijn met inkwartiering, wederom zijn aangesloten op het lichtnet.

Wij herhalen de reeds eerder gegeven waarschuwing .Al is er nog niets gebeurd, het is nog steeds onveilig.

Razzia's kunnen ook hier worden gehouden. WEEST OP UW HOEDE

WIST U :

Dat sedert het begin van den oorlog op de werven in Canada 3   millioen ton scheepstuimte is gebouwd, waaronder 300 vrachtvaarders van 10.000 ton. Dat de Zweedsche minister van binnenlandsche zaken heeft verklaard dat Zweden het recht van asyl niet zal toe passen op gevluchtte oorlogsmisdadigers en landverraders.

Dat van de 10 vliegende bommen die per dag in de omgeving van Den Haag worden afgeschoten, er zeker 5 mislukken en deze steeds grote schade aanbrengen aan de woonwijken en dat er steeds doden bij te betreuren zijn.

 
(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland mei 2012.