FAMILIE LEVISSON / LEEVENSON TE DORDRECHT

De familie kwam tussen 1887/1890 uit Litouwen naar Amsterdam daarna naar Dordrecht
In 1900 worden de achternamen vastgelegd en splitst de familie zich in LEVISSON/ LEEVENSON in Dordrecht en LEVIESON/LEFERSON in Amerika.

Een ware puzzeltocht om tot een overzicht te komen van de gehele familie Levisson waarvan veel familie leden niet wisten dat ze familie van elkaar waren.
De speurtocht begon in januari 2005 toen ik n.a.v. 60 jaar bevrijding van de Duitsers een bewerking maakte van het verhaal ,,De Ark,, geschreven door Cees de Koning, lid van een familie van griendeigenaren in de Biesbosch uit Papendrecht, over zijn tijd als verzetsstrijder. Het helpen van onderduikers en het overzetten van Joden, Engelse en Amerikaanse piloten en verzetstrijders. Dit gebeurde vanuit het Oosteind te Papendrecht via de crosslijn van zijn vader Pieter de Koning met de naam ,,Het Lijntje van de Koning" Door de Biesbosch naar het al bevrijdde Brabant/Lage Zwaluwe in de winter van 1944/45 en over de oorlogsjaren 1943/45. Daar werd o.a. het wel en wee van twee jonge Joodse onderduikers uit Dordrecht beschreven, de broers SIMON (Tom) LEVISSON (1914) en MEYER (Jan) LEVISSON (1916), zoons van Mozes Levisson en Jette de Boers, deze twee zaten ondergedoken in een ark in de Biesbosch van de familie de Koning griendhandelaren te Papendrecht.

joodse_022.jpg (111061 bytes)

(AFB 22 - foto uit mei 1945 aan het Oosteind te Papendrecht met 3e van links Meyer (Jan) Levisson (1916) bij de familie de Koning waar hij tijdens de oorlog zat ondergedoken. In 1947 trouwde hij met Jans de Koning, 5e van links. Meyer Levisson, geb. 1916 te Dordrecht, zoon van Mozes Nathan Levisson en Jette de Boers.)


Om meer te weten te komen over de familie Levisson stuurde ik een briefje met wat vragen om informatie aan enkele leden van de familie Levisson in Dordrecht en Papendrecht die ik had kunnen achterhalen. Hierop werd door de familie gereageerd met wat informatie uit overlevering.

Een oproep in de ,,Misjpoge,, 2005 nr 2 het blad van de Ver. van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie over de achtergronden van de familie Levisson leverde reactie op van de familie Levisson. en waardevolle aanvullingen van Dhr. J.H. Cohen uit Amsterdam over de familie Levisson.
Sue Leferson uit Manassas U.S.A. en Johan Klijn uit Mijdrecht zochten contact via www.nljewgen.org en gaven aanvullende gegevens over de Amerikaanse tak Levisson / Levison / Leferson.

LEIPOLSKI /LEIPSON/LEIWENSOHN/LEVISSON/LEEVENSON
Wat de oorspronkelijke naam is geweest heb ik niet kunnen achterhalen, omdat je met diverse talen te maken hebt. Het Jiddisch /Litouws/Pools en de officiele taal Russischs die allen een naam anders schreven b.v. de plaats Klikol/Klikolt Klikow/Klykoliai/ in Litouwen de woon- en geboorteplaats waar de familie Leviesson vandaan vluchtte naar Amsterdam voor de vervolging van de Joodse bevolking door de Russen tussen 1887/1890.
Na de Franse oorlog van Napoleon in 1815 behoorde Litouwen tot Rusland. Hier bleef het redelijk rustig tot er in 1881 hongersnood uitbrak. Een jaar erna in 1882 werd de Russische Tsaar Alexander 1 door een bom explosie vermoord en weer kreeg de Joodse bevolking van alle narigheid de schuld. Hierdoor ontstonden er uitbarstingen van Jodenhaat, Pogroms genoemd.
Er werd geplunderd en gemoord en de vrijheid van de Joodse bevolking werd beknot. Dit was het signaal voor veel Joden hun boel op te pakken en te vluchten naar het westen, naar Amerika en West Europa
Ook Nathan Leviesson trok met zijn vrouw Jette Kaplan in 1888 uit Litouwen naar Amsterdam. Daar was al een hele kolonie vluchtelingen uit Oost Europa.

Drie generaties Levisson
joodse_023.jpg (21049 bytes)
(AFB 23 - Nathan Filip Levisson, 1819 Klikow/Litouwen / 1894 Amsterdam)
joodse_024.jpg (46131 bytes) joodse_024a.jpg (16152 bytes)
(AFB 24 - Mozes Nathan Levisson, 1858 Klikow/Litouwen / 1943 Poortugaal, Ned)
joodse_025.jpg (46100 bytes)
(AFB 25 - Nathan Mozes Leevenson 1895 Oldenzaal / 1970 Dordrecht)

NATHAN FILIP LEVISSON
geb: 20-8-1819 te Klikow Litouwen /overl: 12-6-1894 te Amsterdam, zoon van Filip Levisson en Anna Hirschmann / hij trouwt in ca 1857 met Jette Kaplan geb: 15-7-1834 te Sigarn/Litouwen /overl: 1-5-1906 te Amsterdam, dochter van David Kaplan.
In 1888 woont hij met zijn vrouw aan de Mauritskade te Amsterdam
Kinderen geboren te Litouwen/Letland:
1858 MOZES te Klikow/Litouwen tr 1e keer in ca 1884 te Riga met Rebecka Becker, tr 2e 1901 te Oldenzaal met Jette de Boers.
1871 ANNA te Riga/Letland /overl:8-7- 1923 Kings Park te USA./tr ca 1886 te Riga met Abraham Joseph Samiljan (kleermaker te Amsterdam geb: 30-10-1866 Luknik /Litouwen, zoon van Joseph Abraham Samiljan en Rachel /het gezin vertrekt in 1907 met 5 kinderen uit Rotterdam naar Amerika.
1872 DAVID te Klikow/Litouwen /overl: 3-7-1941 te Point Pleasant/ U.S.A./tr op 2-9- 1897 te Etten Leur met Rachel Levie geb: 25-4-1874 te etten-Leur /overl 31-1-1937 te Point Pleasant/U.S.A., dochter van Jacob Hyman Levie en Jenneke de Roos. David is kleermaker van beroep en vertrekt in 1910 uit Rotterdam met zijn gezin naar Amerika.
Kinderen geboren in Nederland
1898 Nathan
1900 Jacob Hyman te Rotterdam.
1902 Henriette
1905 Maria Rosa
1907 Ida 1909
Anna
Kinderen geboren in Amerika:
1912 Elisabeth
1914 Joseph / Leferson
1917 Catharina

FAMILIE LEVISSON TE DORDRECHT

MOZES NATHAN LEVISSON
Geb. 25-5-1858 te Klikow/Litouwen/overl: 9-1-1943 te Poortugal, zoon van Nathan Levisson en Jette Kaplan (ook o.a.Frama Kapelaan geschreven). (aangifte van overlijden op 15-1-1943 te Dordrecht/ akte nr 24) .
Hij trouwt 1e in ca 1884 te Riga/Letland met REBECKA BECKER. Geb: 1-4-1858 te Riga/Letland/overl: 19-4-1901 te Oldenzaal (akte nr. 102 ).
d.v. Wilhelmus Becker (koopman te Latzkon) en Jette Kahn.
In 1890 komt het gezin uit Litouwen naar Amsterdam /Mozes heeft de Russische nationaliteit evenals zijn vrouw en kinderen.
In 1895 is hij logementhouder en woont in wijk A huisnr 690 te Oldenzaal /in 1905 is hij logementhouder te Rotterdam /in 1910 is hij logementhouder en woont met zijn gezin in de Torenstraat 24 te Dordrecht
Kinderen uit het 1e huwelijk:
1885 ELIAS Geb. 15-8-1885 te Riga/Letland / overl: 31-12-1942 Auschwitz tr/ (1) 1915 te Dordrecht (gescheiden) Celina de Boers, geb. 1895 te A.dam /d.v. Samuel de Boers en Elisabeth Emmering, tr. (2) (gescheiden) Anna Elisabeth Smol, tr. (3) Zwijndrecht 06-08-1925 Maria Woudhuijsen, geb. Amsterdam 10-02-1885, overl. Auschwitz 17-09-1942.
1891 NOACH Geb: 1891 te Amsterdam overl :19-5-1901 te Oldenzaal
1895 NATHAN (LEEVENSON) Geb. 7-3-1895 te Oldenzaal /overl:15-1-1970 te Dordrecht /(wordt te Oldenzaal bij zijn geboorte met de achternaam LEEVENSON ingeschreven ) tr 1921 te Dordrecht met Johanna Adriana Sebes

CopieŽn van het trouwboekje van Mozes Nathan Levisson en zijn tweede vrouw Jette de Boers
joodse_026.jpg (50521 bytes)
(AFB 26)
joodse_027.jpg (40122 bytes)
(AFB 27)
joodse_028.jpg (39802 bytes)
(AFB 28)

2e huwelijk MOZES NATHAN LEVISON
Hij trouwt op 30-10-1901 te Oldenzaal met Jette de Boers, geb: 6-1-1877 te Amsterdam /overl: 5-3-1943 te Sobibor (aangifte van overlijden op 2-12-1949 te Dordrecht akte nr 704), dochter van Samuel de Boers en Elisabeth Emmering.
Kinderen uit het 2e huwelijk:
Kinderen geboren te Oldenzaal (krijgen de achternaam Levisson):
1902 ELIZABETH (geen gegevens bekend)
1903 JOHANNA, tr in 1923 te Dordrecht met Cornelis Prins, geb: 1903 te Dordrecht.
Kinderen geboren te Rotterdam:
1905 MARIE ROZA, tr in 1925 te Dordrecht met Johannes Engels, geb: 1899 te Dordrecht.
1906 SAMUEL tr in 1929 te Dordrecht met Elizabeth v/d Linden geb: 1911 te Dordrecht. Kinderen te Dordrecht: Wilhelmina (1931) Mourits Samuel (1928) Marien (1932)
1910 HERMAN tr 1933 te Dordrecht met Wilhelmina Huygen geb: 1916 te Alblasserdam. Kinderen te Dordrecht : Jette (1934) Grietje(1935) Marie Roza (1937) Greta Johanna (1939) het gezin vertrekt in 1939 naar Rotterdam.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1911 IDA, tr. in 1930 te Dordrecht met Wijnand Hoogmoed, geb: 1903 te Dordrecht.
1912 HENRIETTE, tr. in 1932 te Dordrecht met Cornelis van de Giessen, geb: 1912 te Dordrecht.
1914 SIMON (Tom), tr. in 1935 te Dordrecht met Neeltje van der Wal, geb: 1904 te Dordrecht Kinderen te Dordrecht: Jacoba (1937)
1916 MEYER (Jan), tr. te Papendrecht met Jans de Koning, geb: te Papendrecht, dochter van Pieter de Koning en Wilhelmina de Koning. Kinderen te Papendrecht: Jan / Mourits /Jette / Jannie.

joodse_029.jpg (34856 bytes)
(AFB 29 - foto van Simon (Tom) Levisson (1914 Dordrecht), zoon van Mozes Nathan levisson en Jette de Boers met zijn vrouw Nelly v/d Wal en dochter Jaocba (1937))

NB.
I. Mozes Levisson, geb. Klikow (Rusland) 25-5-1858, logementhouder te Dordrecht (bev.reg. 1917-1938), tr. (2) Oldenzaal 30-10-1901 Jette de Boer, geb. te Amsterdam 6-1-1877.
Wonende te Dordrecht: Torenstraat 28, (vanaf 5-10-1934) Smidshof 9, (vanaf 26-9-1935( Hellingen 38, (vanaf 3-2-1936) Jacobahof 2; (vanaf 12-3-1937) Elfhuizen 4rd;
Kinderen eerste huwelijk:
1. Elias
2. Noach
3. Nathan Levisson (Leevenson), geb. Oldenzaal 7-3-1895, arbeider, 2-1-1919 naar Zwijndrecht/Heerlen, uit Zwijndrecht 17 maart 1919.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Elisabeth Levisson, geb. Oldenzaal 26-1-1902, vertrekt 2-6-1919 naar Den Haag Dirk Hoogenraadstraat 55, uit Den Haag 8 april 1920, vanaf 7-8-1920 eigen kaart.
2. Johanna Levisson, geb. Oldenzaal 19-6-1903, werkster, vanaf 21-6-1921 eigen kaart.
3. Marie Roza Levisson, geb. Rotterdam 2-7-1905, vertrekt 20-5-1925 naar kaar van Johs. Engels.
4. Samuel Levisson, geb. Rotterdam 2-12-1906, matroos, vanaf 29-5-1928 eigen kaart, matroos/stoker op een sleepboot/arbeider, overl. Dordrecht 28-10-2002 (95 jaar), tr. Dordrecht 14-6-1928 Elisabeth van der Linden, geb. Dordrecht 4-7-1911. (Kinderen: Maurits Samuel Levisson (Max), geb. 15-12-1928, overl Dordrecht 6-11-2001 (72 jr); Wilhelmina Johanna 26-6-1931, Marien 24-11-1932)
5. Herman Levisson, geb. Rotterdam 23-2-1910, matroos, vanaf 27-4-1933 eigen kaart, volgt II.
6. Ida Levisson, geb. Dordrecht 8-7-1911, vanaf 24-12-1930 op gezinskaart W. Hoogmoed.
7. Henriette Levisson, geb. Dordrecht 13-11-1912, (niet vertrokken op 28-1-1926 naar Zwijndrecht Ringdijk 344).
8. Simon Levisson, geb. Dordrecht 11-7-1914, vanaf 3-10-1931 eigen kaart, metselaar, hulpbesteller PTT, tr. Dordrecht 3-10-1935 Neeltje van der Wall, geb. Dordrecht 5-4-1904. (Kinderen: stiefdochter bertha Gesina Henriette Grobben 3-10-1923; Jacoba Levisson 20-7-1937)
9. Meijer Levisson, geb. Dordrecht 22-12-1916, huisschilder.
10. Wilhelmina Levisson, geb. Dordrecht 22-12-1920 (nationaliteit: Russisch/zonder), winkeljuffrouw, serveerjuffrouw (o), 10-10-1939 naar Rotterdam Ommoordschestraat 83a, vestigt 23-11-39 uit Rotterdam Ommoordschestraat 83a.

II. Herman Levisson, geb. Rotterdam 23-2-1910, matroos, vanaf 27-4-1933 eigen kaart, besteller/loopknecht, fabr.arb. (o), tr. Dordrecht 27-4-1933 Wilhelmina Johanna Huijgen, geb. Alblasserdam 4-1-1914.
Wonende: Pompstraat 2, (vanaf 3-8-1933) Nieuwkerkstraat 13; (vanaf 7-12-1933) Steenstraat 14rood, (vanaf 19-7-1934) Loggerstraat 6, (vanaf 24-12-1934) Steenstraat 9ben, (vanaf 20-8-1935) Steenstraat 9 boven, (vanaf 9-3-1936) Vredehof 8, (vanaf 2-2-1937) Riedijk 32rd, (vanaf 21-9-1937) Hellingen 78, (vanaf febr 1938) Scheepmakershof 6, (vanaf 6-7-1938) Rotterdam Toesteiger 2, Rotterdam Pieretstraat 64am (vanaf 11 Oct 1939) Dordrecht Gravenstraat 12rd, (vanaf 28 dec 1939) Voorstraat 24rd 2e etage.
Kinderen: 
1. Jette Levisson, geb. Dordrecht 9-2-1934. 
2. Grietje Levisson, geb. Dordrecht 13-12-1935, overl. Dordrecht 2-3-1937 (akte 125). 
3. Marie Roza Levisson, geb. Dordrecht 6-6-1937, overl. Dordrecht 6-6-2010, tr. Henk Nuijten.
4. Greta Johanna Levisson, geb. Rotterdam 18-6-1939, overl. Dordrecht 23-12-2006 (67 jr), tr. Kees Blom.

- overlijdensbericht (De Dordtenaar) 2-11-2002
Samuel LEVISSON (Sal)
Overlijdensdatum/plaats en leeftijd 28-10-2002 Dordrecht (95 jaar)
Begraaf/crematiedatum / plaats 1-11-2002
weduwnaar van Elisabeth van der LINDEN

- overlijdensbericht (AD De Dordtenaar) 29-12-2006
Greta Johanna LEVISSON (Greetje)
Overlijdensdatum/plaats en leeftijd 23-12-2006 Dordrecht (De Linde) (67 jaar)
weduwe van Kees BLOM

- overlijdensbericht (AD De Dordtenaar) 08-06-2010
Marie Roza LEVISSON (Riet)
Geboortedatum/plaats 06-06-1937
Overlijdensdatum/plaats en leeftijd 06-06-2010 Dordrecht
Begraaf/crematiedatum / plaats 10-06-2010 RK Begraafplaats, Dordrecht
weduwe van Henk NUIJTEN

- overlijdensbericht (De Dordtenaar) 8-11-2001
Maurits Samuel LEVISSON (Max)
Overlijdensdatum/plaats en leeftijd 6-11-2001 Dordrecht (72 jaar)
Begraaf/crematiedatum / plaats 12-11-2001 Essenhof, Dordrecht

NATHAN MOZES LEEVENSON
Geb: 7-3-1895 te Oldenzaal /overl: 15-1-1970 te Dordrecht, zoon van Mozes Nathan Levisson en Rebecka Becker.
(wordt te Oldenzaal bij zijn geboorte met de achternaam LEEVENSON ingeschreven).
Hij trouwt op 24-11-1921 te Dordrecht met Johanna Adriana Sebes, geb: 24-3-1900 te Dordrecht/overl: 30-12-1971, dochter van Hendrik Sebes en Wilhelmina Fok.
Alleen zijn vader is bij dit huwelijk aanwezig en geeft aan geen Nederlands te kunnen lezen en schrijven.
Nathan ondertekend met de achternaam Leevenson en heeft de Russische nationaliteit net als zijn vader.
Op 25-2-1949 krijgt hij de Nederlandse nationaliteit.
Hij verhuist in1904 naar Rotterdam en vertrekt op 16-5-1911 naar Losser waar zijn oudere broer Elias al woonde. Nathan werkt bij de familie G. Snippert en woont de Marke nr 226. Op 30-11-1914 vertrekt hij naar Dordrecht en trekt in bij zijn vader en 2e vrouw in de Torenstraat waar zijn vader een logement heeft.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1922 HENDRIK (overl: 9-2-1979 te Dordrecht), tr. J.M.C. van Dijk.
1926 REBECKA, tr. 1942 te Dordrecht met Simon Hugo van Sluysdam. (Kinderen te Dordrecht: 1942 Marina Roza (overl: 21-10-2007) tr. Theo van Meel)
1929 WILLEMINA, tr. F. Spaans.
1931 JOHANNA A., tr. J. Uitenbogaard.
1943 JAN,  tr. M.A. Versteeg.
1946 ELI,  tr. G.M. Willems.

joodse_030.jpg (56705 bytes)
(AFB 30 - foto van Nathan Mozes Leevenson (1895/1970) met zijn vrouw Johanna A. Sebes)
joodse_031.jpg (83329 bytes)
(AFB 31 - kopie trouwakte uit 1921 van Nathan Leevenson geb 1895 te Oldenzaal, zoon van Mozes Nathan Levisson en Rebecka Becker (eerste vrouw) en Johanna Adriana Sebes)

(C) Papendrecht 2008 H.W.G. van Blokland-Visser