FAMILIE /DE HEER/COHEN DE HEER TE DORDRECHT
In 1811 werd in Dordrecht de geslachtsnaam DE HEER ingeschreven.

I. JACOB PHILIP COHEN
(koopman te Dordrecht) geb: ca 1757 te Frankfurt a/d Main /overl: 16-6-1813 te Dordrecht z.v. Philip Jacob Cohen en Belia Levie /hij ontr op 2-3-1780 /tr 8-4-1780 te Dordrecht met 
SPRIJNTJE (PRIENA) LEVIE MEYER geb: ca 1760 te Dordrecht /overl: 16-3-1832 te Dordrecht d.v. Levie Meyer en zijn 1e vrouw.
Hij woont in de Kromme Elleboog C 1683 met zijn gezin en laat zich op 31 december 1811 te Dordrecht inschrijven met de geslachtsnaam DE HEER, en laat de volgende kinderen inschrijven met de achternaam DE HEER.
Kinderen geboren te Rotterdam:
1781 PHILIP JACOB, tr. 1806 te Woensel met Catharina Israel van Wijnbergen zij wonen in 1811 te Eindhoven /Stratum (naam DE HEER), volgt IIa.
1782 BELIA, tr. op 5-6-1808 te Rotterdam met Philip Joseph van Gelderen /Maassluis.
1783 MEYER, tr. 1814 te Dordrecht met Johanna Levie Pinto (naam COHEN DE HEER), volgt IIb.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1785 ISRAEL (naam DE HEER )
1787 JUDITH tr. op 17-8- 1825 te Rotterdam met Abraham Samuel Meerlo.
1788 HENDRIKA, overl: 23-6-1866 te Maassluis, tr. 18-11-1818 te Maassluis met Marcus Katan, geb:1792 te Maassluis z.v. Salomon Katan en Vrouwtje Israel.
1790 JACOB COHEN DE HEER, geb. 1790, overl. 1856, tr.
24-4-1839 in de synagoge en op 1-5-1839 voor de wet te Rotterdam met Grietje Hertz uit Zutphen (naam COHEN DE HEER), volgt IIc.
1792 SARA
1794 MARIE tr. 15-5- 1822 te Maassluis met Israel Salomon Katan, geb: 22-12 1787 te Rotterdam, zoon van Salomon Katan en Vrouwtje Israel .
1796 MARIA, geb: 1-3-1796/overl: 11-3-1869 te Maassluis

De 2 zoons PHILIP en ISRAEL gaan de naam DE HEER gebruiken / de andere 2 zoons MEYER en JACOB die met hun nakomelingen in Dordrecht blijven wonen noemen zich afwisselend COHEN DE HEER of COHEN of DE HEER wat het moeilijk maakte om een beeld van de familie te krijgen.

* DORDRECHT quotisatie ca 1799 (SAD 4-374)
J. Cohen, C0518, klasse 41
, belasting 0-10-0
P. Cohen, C0528,  klasse 41
, belasting 0-10-0

IIa. PHILIP DE HEER
(koopman te Woensel) geb: 1781 te Rotterdam z.v. Jacob Philip (Cohen) de Heer en Sprijntje Levie Meyer /hij ondertrouwt 4-10- 1806 te Dordrecht en trouwt te Woensel met Catharina Israel van Wijnbergen / in 1820 wonen zij te Woensel.
Een nakomeling van deze tak:
JOSEPH DE HEER trouwt op 3-4-1883 te Tiel met Marianne van Blijdesteyn afkomstig uit een Joodse textiel familie uit Tiel en Andernach bij Koblenz. Hun zoon JAQUES A. DE HEER sticht in 16-5-1916 te Geldrop de textielfabriek ,,TWEKA,, (van deze tak zijn nog nakomelingen).

IIb. MEYER JACOB COHEN DE HEER
Geb: ca 1783 te Rotterdam/ overl: 30-4-1856 te Dordrecht z.v. Jacob Philip (Cohen) de Heer en en Sprijnje Levie Meyer / hij trouwt op 13-4- 1814 te Dordrecht (bij zijn huwelijk alleen de achternaam DE HEER) met Judik Pinto geb: 1788 te Amsterdam / overl: 29-1-1864 te Dordrecht d.v. Joseph Levie Pinto Koopman en Judik Cohen.
Kinderen geboren te Dordrecht :
1814 JACOB, tr op 29-11-1848 te Amsterdam met Anna Tamson.
1816 JOSEPH, tr 1840 te Dordrecht met Elizabeth Polak, volgt IIIa.
1818 LEVIE, tr 1842 te Dordrecht met Engelina Polak geb: 1805 te Dordrecht d.v. Machiel Jonas Polak.
1824 PHILIP, tr 1849 te Rotterdam met Jacoba Wessel, volgt IIIb.
1826 ESTHER, tr op 6-6-1849 te Dordrecht met Hartog Isac Sanders geb: 22-2-1817 te Amsterdam z.v. Isak Abraham Sanders en Matje Salomon Frank.

* DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B-C-D-E incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1808)
Naam : Mijer de Heer
Woonplaats : C509 boven Beroep : arbeider Belasting : 20 Folionummer : 21
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

IIIa. JOSEPH MEYER COHEN DE HEER
Geb: 1-8-1816 te Rotterdam /overl: 2-3-1888 te Dordrecht z.v. Meyer Jacob Cohen de Heer en Judik Pinto / hij trouwt op 4-3-1840 te Dordrecht met Elisabeth (Bloemetje) Polak geb: 1-6-1815 te Dordrecht /overl: 30-7-1891 te Dordrecht, dochter van Machiel Jonas Polak en Catharina v Wijnbergen.

- Dordrecht - patenten schippers en kramers dienstjaar 1850-1851.
* [nr. 368] 14 Oct. f 0,77 J.M. Cohen, Inl. Kr. met een hondenkar oud-ijzer en vodden in gemeenten van den 6e rang waarde f 20, 14B 208a; f 0,60 + f 0,17 = f 0,77;
(bron: SAD 5-1376)

Kinderen geboren te Dordrecht:
1841 KAATJE tr op 30-12-1874 te Dordrecht met Benjamin Salomon Cohen geb: 2-11-1841 te De Mijl/overl 2-4-1918 te Dordrecht z.v. Salomon Eliazar Cohen en Elizabeth Cohen.
1846 MEYER tr 1870 te Dordrecht Rozetta de Heer, volgt IVa.
1848 MACHIEL tr 1871 te Breda Helena v Stratumr, volgt IVb.
1853 SAMUEL ongehuwd.
1855 ISRAEL tr 1892 te Dordrecht Henriette uit de Tuinen, volgt IVc.
1858 HARTOG tr 1903 te Dordrecht Hendrika Stolk, volgt IVd.

IVa. MEYER JOSEPH COHEN DE HEER
(Leerlooyer te Dordrecht) geb: 19-3-1846 te Dordrecht /overl: 16-10-1909 te Dordrecht z.v. Joseph Meyer Cohen de Heer en Elisabeth Machiel Polak /hij trouwt op 13-7-1870 te Dordrecht met zijn nicht Rosetta Philip de Heer geb: 15-5-1850 te Rotterdam /overl: 1917 te Dordrecht z.v. Philip Meyer de Heer en Jacoba Wessel.

- Dordrecht bevolkingsregister 1890-1917 (C109)
1. Meijer Joseph Cohen, 19-3-1846 Dordrecht, koopman (h), van kaart C38; overl. 16-10-1909;
2. Rosetta de Heer, 15-5-1850 Rotterdam, 20-12-1910 naar Klundert;
3. Joseph Cohen, 19-6-1871 Dordrecht, 30-9-1892 naar Amsterdam;
4. Philip Cohen, 29-7-1873 Dordrecht, slagersknecht, vertr. 23-10-1897 ambthalve;
5. Sophia Cohen, 1-8-1875 Dordrecht, 5-10-1910 naar Klundert;
6. Miechel Cohen, 24-11-1877 Goes, 14-4-1894 naar Haarlem;
7. Jacob Cohen, 8-2-1880 Dordrecht, naar kaart D355;
8. Samuel Cohen, 2-1-1882 Dordrecht, bediende (o), 1 april 1904 naar s Gravenhage;
9. Jacoba Cohen, 14-3-1884 Dordrecht, vertr. 7 nov 1901 naar Amsterdam;
10. IsraŽl Cohen, 17-1-1886 Dordrecht vertr. 8 septb. 1908 naar Amsterdam;
11. Hartog Cohen, 13-6-1899 Dordrecht, tagrijn (h) [L.S.];
12. Benjamin Cohen, 13-6-1899 Dordrecht, magazijnbediende, 11-11-1913 naar Amsterdam;
13. Jacob Cohen, 8-2-1880 Dordrecht, van kaart D355, 29-7-1900 naar Antwerpen;
14. Samuel Cohen, 14-5-1853 Dubbeldam (broeder), koopman, van C95, overl. 22-11-1904;
15. Jacoba Cohen, 14-3-1884 Dordrecht, 18-6-1920 van Amsterdam, 16-4-1903 naar Rotterdam;
16. Jacoba Cohen, 14-3-1884 Dordrecht, 26-9-1903 van Rotterdam, 7-11-1904 naar Amsterdam;
17. Miechel Cohen, 24-11-1877 Goes, van 15-10-1903 van s Gravenhage, 31-3-1905 naar Djokjokarta [G.R.][opb.];
18. Jacob Cohen, 8-2-1880 Dordrecht, 29-1-1904 van Antwerpen, 31-1-1905 naar Antwerpen;
19. Samuel Cohen, 2-1-1882 Dordrecht, kelner, 12-2-1906 van s Gravenhage, 24 mei 1907 naar s Gravenhage;
20. Samuel Cohen, 2-1-1882 Dordrecht, kellner, 26-9-1907 van s Gravenhage, 14 dec 1908 naar s Gravenhage;
21. Samuel Cohen, 2-1-1882 Dordrecht, kellner, 29-4-1911 naar Amsterdam (Ambtsh. 1910);
22. Jacoba Cohen, 14-3-1884 Dordrecht, db. 21-10-1910 van Amsterdam, 20-4-1911 naar Rotterdam;
23. Adolf Cohen (neef) 7-9-1872 Dordrecht, koopman, van C105, 24-8-1918 naar s Gravenhage;
24. Jacoba Cohen, 14-3-1884 Dordrecht, van s Gravenhage 19-2-1915, 8-2-1916 naar Rotterdam;
WONENDE: Raamstraat 11, Raamstraat 17; Dubbeldamscheweg 28rd; Biesboschstraat 1rood; Voorstraat 154rood;
https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=7913061&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256&miview=viewer2

- Amsterdam
1. Michel(!) Cohen 24-11-1877 Goes, koopman, 22-1-1912 van NO Indie; 3-7-1923 naar NO Indie, tr. Semarang 23-8-1922;
2. Sophie Goldsman 11-4-1884 Cairo
3. Alfred Beno Brings, geb Makassar 15-7-1907, eigen kaart 26-7-1923 [tr. 1932 Frederika Barendina Luijbe];
4. Alice Brings, geb Makassar 3-10-1908, 23-7-1923 NO Indie;
Wonende: (buurt AE) 2e Jan Steenstraat 32 II;
https://archief.amsterdam/indexen/gezinskaarten_1893-1939/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=m&a1=cohen&x=3&z=a#5422-0274-3790

- Den Haag
1. Miechel Cohen 24-11-1877 Goes (is reizende), journalist
Wonende: Nice tot 15-10-1936; L. v. Meerdervoort 504 (15-10-1936), 20-11-1936 naar Semarang;
http://denhaag.digitalestamboom.nl/(S(njqrr3ouqpif40q2kkhm4zin))/scan.aspx?book=R&id=366050

- Amsterdam (kopie persoonskaart)
Miechel Cohen, geb. 24-11-1877 Goes, koopman;
tr. (1) Eveline van Leeuwen, Rotterdam 11-11-1880, tr. 11-10-1905, ontbonden 2-2-1921 Soerabaja;
tr. (2) Sophia Goldsmann, geb. Cairo 11-4-1884, tr. Semarang 26-8-1922;
WONENDE: Makassar; 10-7-1946: ASD Pascalstr. 11 hs; 8-4-1947 GV [=Den Haag] Pr. Mauritsplein 23;
https://archief.amsterdam/indexen/archiefkaarten_1939-1994/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=mie&vf1=1&a1=cohen&x=1&z=a#A01232_0158_0769

- Amsterdam (kopie persoonskaart)
Sophia Goldsmann, geb. Cairo 11-4-1884, tr. Semarang 26-8-1922 Miechel Cohen, geb. 24-11-1877 Goes;
dochter van Ferdinand Goldsmann en HťlŤne Brasseur;
WONENDE: Makassar; 10-7-1946: ASD Pascalstr. 11 hs; 8-4-1947 GV [=Den Haag] Pr. Mauritsplein 23;
https://archief.amsterdam/indexen/archiefkaarten_1939-1994/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=s&a1=goldsmann&x=1&z=a#A01232_0273_0172

- De ontkwetsbare korporaal. 
Zestig jaar Ridder Militaire Willems Orde.
(Elsevier 9-7-1960)
Woensdag 13 Juli zal de heer M. Cohen - wonende in het bejaardencentrum aan de Haagse Twickelstraat - zich ongetwijfeld tooien met de vele onderscheidingen die hij in de loop van zijn 83-jarig leven heeft verdiend. Het is zonder twijfel een omposante rij die zijn borst zal sieren. Bij die onderscheidingen zijn er enkele die hij als "heel gewoon" kwalificeert - anders gezegd: onderscheidingen die hij in een handomdraai heeft verdiend en die niet de moeite waard zijn om er lang over te praten. De heer Cohen kan zich een dergelijke instelling permiteren, want de eerste onderscheiding van de lange rij is de Militaire Willemsorde 4e klasse, een decoratie, die nu eenmaal niet m(et) een handomdraai wordt verkregen. Woensdag de 13e dan zal het precies 60 jaar geleden zijn dat de heer Cohen deze hoge onderscheiding kreeg.
De Atjeh-oorlog
Zijn bijzondere prestatie verrichtte de heer Cohen in de Atjeh-oorlog, in 1899.
Op 14 november zou men slag leveren met een beruchte bende. Het 14e bataljon van het Indsiche leger trok moeizaam door de rimboe. Een peloton cavalerie trok naar voren in de richting van een rotswand, waar men de vijand vermoedde. Tot op 50 meter van de rotswand ging alles goed. Toen klonken er schoten en wilde strijdkreten. Het peloton moest zich terugtrekken. Plotseling zag korporaal Cohen, dat het paard van de wachtmeester Verbeek onbemand achterbleef.
Anderen vertelden hem dat de wachtmeester zwaar was gewond. Ondanks de waarschuwingen, keerde hij zijn paard en ging terug op zoek naar de wachtmeester.
"Zelfmoord", zeiden de achterblijvers hoofdschuddend en trokken verder terug. Korporaal Cohen vond de wachtmeester krimpend van pijn in het hoge gras. Hij was gewond aan een arm en een been. De wachtmeester raadde Cohen aan er onmiddellijk vandoor te gaan en hem achter te laten, want ieder moment konden zij door de bende worden overmeesterd, met alle verschrikelijk gevolgen van dien. Cohen zag drie bendeleden naderen. Hij greep zijn karabijn, schoot enige malen, zag twee mannen vallen, terwijl de derde er vandoor ging. Hij hees de gewonde wachtmeester op zijn paard en leidde het dier aan de teugel terug naar de plaats waar de anderen zich inmiddels bevonden. Nog steeds bleven de bendeleden vuren. Het paard werd geraakt en met moeite kon de korporaal het dier in toom houden. Toen deed hij een verschrikkelijke ontdekking. Hij had zijn karabijn laten liggen op de plaats waar hij de wachtmeester op zijn paard had gehesen.
Er zat niets anders op dan weer terug te gaan. Immers, zo was het standpunt van korporaal Cohen, zonder karabijn ben ik neits waard. En hij keerde terug. De bendeleden vergaten te schiten bij het aanschouwen van zoveel euvele moed. pas toen de korporaal weer op de terugweg was, kwamen zij tot bezinning en openden wederom het vuur. De gewonde wachtmeester werd nog een keer getroffen, doch de kleine korporaal naast het paard bleek onkwetsbaar.
Dodelijk vermoeid bereikte korporaal Cohen met zijn "vracht" de kampong waar de troepen waren gelegerd. Het leven van de wachtmeester was gered. Zo verdiende de heer Cohen de M.W.O., die hem bij Koninklijk Besluit van 13 juli 1900 te Salatiga (op Java) werd uitgereikt. De heer Cohen had reeds in 1897 een eervolle vermelding verkregen bij een actie op Lombok.
Tegen Japan in 1942 verwisselde de heer Cohen zijn burgerpak voor het uniform. Als eerste-luitenant nam hij, toen de oorlog met Japan uitbrak, als 64-jarige dienst in het leger. Hij kreeg het commando over een munitiedepot op Celebes. En wederom zou hij voor zijn activiteiten daar - het onder zeer moeilijke omstandigheden leiden van een munitietransport - een onderscheiding krijgen: het Bronzen Kruis.
Ten slotte nog een vierde vermeldenswaardige onderscheiding van de heer Cohen: de Verzetster Oost-AziŽ. Deze werd hem toegekend wegens zijn moedig en voorbeeldig gedrag in Japanse krijgsgevangenschap. Met de herinnering aan zijn roemruchte daden leidt de heer Cohen in het bejaardencentrum een rustig leven, met zijn trofeeŽn om zich heen. Woensdag 13 juli wordt hij gehuldigd, 's Middags om half drie recipieert hij in de oude Cavaleriekazerne in Den Haag, waar hij indertijd nog als wachtmeester heeft gediend.
Frank_Cohen (overl akte).jpg (294248 bytes)
(overlijdensakte 9-12-1925 (Klundert, nr 51) Pieter Korteweg, 51 jaren en Cornelis van de Rees, 49 jaar
9/12 8 uur voormiddags; overleden Sophia Cohen, 50 jaren, zonder beroep, geb. Dordrecht, wonende Klundert, echtg. van Jacques Frank, dochter van Meijer Jozeph Cohen en van Rosetta de Heer, beiden overleden
)(met dank aan: mw. B.S. Betty Smoli-Cohen, IsraŽl)
cohen_Michel1877.jpg (53223 bytes) 
(FOTO: Miechel Meyer Cohen (Ridder in de Militaire Willemsorde) geb: 12-11-1877 te Goes/overl: 17-10-1968 te Den Haag, zoon van Meyer Joseph Cohen en Rozetta de Heer tr(1e) in 1905 met Evelina van Leeuwen tr (2e) in 1922 te Semarang met Sophie Goldsmann)
(De Militaire Willemsorde ontving hij op 13-7-1900 te Salatiga /Java voor zijn moedig optreden en het redden van enkele van zijn kameraden uit het 14 e bataljon v/h Indische leger in de Atjeh oorlog in 1899
)
(met dank aan: mw. B.S. Betty Smoli-Cohen, IsraŽl)

Kinderen geboren te Dordrecht:
- 1871 JOSEPH tr 1897 Groningen met Bruintje Levie van Geuns, volgt Va.
- 1873 PHILIP tr te Den Bosch met Mina Eismann geb: 27-9-1895 te Den Bosch d.v. Jacob Mozes Eismann.
- 1875 SOPHIA, geb. Dordrecht 1-8-1875, overl. Klundert 9-12-1925 (50 jaar), tr. Dordrecht 10-9-1910 met Jacques Frank geb: 17-12-1874 te Fijnaart z.v. Marcus Frank en Sophia Andriessen.
- 12-11-1877 MIECHEL, Ridder in de Militaire Willemsorde (KB 13-7-1900), tr. (1e) in 1905 te Rotterdam met Evelina/Eveline van Leeuwen, tr. (2e) 26-8-1922 te Semarang met Sophie Goldsman, geb. Cairo (Egypte) 11-4-1884, dochter van Ferdinand Goldsmann en HťlŤne Brasseur.
- 1880 JACOB (overl: 1942 Duitsland) tr op 30-11-1905 te Dordrecht met Esther Meyer geb: 10-9-1881 te Dordrecht d.v. Mozes Meyer en Elisabeth Barkelau.
- 1882 SAMUEL
- 1884 JACOBA (overl: 1943 Duitsland) tr. op 12-7-1916 te Rotterdam met Tjalie Wery geb: 7-3-1893 te Rotterdam.
- 1886 ISRAEL tr. met Henriette Engers geb: 10-4-1883 te Rotterdam /overl: 1942 Duitsland.
- 1888 HARTOG (overl: 1943 Duitsland) tr. op 27-10- 1920 te Dordrecht Marianna Cohen de Heer geb: 1-12-1886 d.v. Mozes Cohen de Heer en Sientje v Baale.
- 1890 BENJAMIN (overl: 1942 Duitsland) tr. in ca 1920 met Roosje van Wezel, volgt Vb.

Va. JOSEPH MEYER COHEN (DE HEER)
(Koopman in metalen te Dordrecht) geb: 19-6-1871 te Dordrecht /overl: 20-3-1931 te Dordrecht z.v. Meyer Joseph de Heer en Rozetta Philip de Heer/hij trouwt op 15-11-1896 te Groningen met Bruintje van Geuns, geb: 5-9-1864 te Groningen /overl: 21-12-1933 te Dordrecht, dochter van LEVIE van Geuns en Hanna Polak.
NB.
- Gasverstikking? Te Dordrecht ontdekten Woensdagmiddag half vijf buren, argwanend gemaakt door een geluid van kreunen, dat mevr. de wed. JOS. COHEN bedwelmd lag in een vertrek van haar woning in de Voorstraat. Daar een der twee aanwezige gaskranen open stond, dacht men aan gasverstikking, hoewel andere verschijnselen wezen op een beroerte. Geneeskundige hulp werd ingeroepen, maar kunstmatige ademhaling mocht er neit in salgen de levensgeesten te behouden.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 21/12/1933; p. 1/10]

Kinderen geboren te Dordrecht:
31-08-1897 ROSETTA (geb. Dordrecht)
24-11-1898 JOHANNA (geb. Amsterdam)
30-08-1900 CORNELIA JACOBA (geb. Dordrecht), tr. met P v/d Bos.
30-08-1900 MEYER MICHIEL  (geb. Dordrecht), volgt VI.

- bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917
1. Cohen, Jozeph 19-6-1871 Dordrecht, kellner
2. van Geuns, Bruintje 5-9-1864 Groningen
3. Cohen, Rozetta 31-8-1897 Dordrecht
Wonende: uit Amsterdam 6mei1897; Nieuwstraat 20; Kolfstraat 9; naar Amsterdam 15-8-1896;
- bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917
1. Cohen, Jozeph 19-6-1871 Dordrecht, ..zanger(?), koopman (h);
2. van Geuns, Bruintje 5-9-1864 Groningen
3. Cohen, Rozetta 31-8-1897 Dordrecht, naar Amsterdam 12 mrt 1917;
4. Cohen, Johanna 24-11-1898 Amsterdam
5. Cohen Cornelia Jacoba 30-8-1900 Dordrecht
5. Cohen, Meijer Michiel 30-8-1900 Dordrecht
Wonende: uit Amsterdam 30mrt1899, Kolfstraat 15rd, Kolfstraat 18,Voorstraat 12;
- akte 563 (7-.-1918) Testament van Joseph Cohen te Dordrecht;
  akte 564 (7-.-1918) Testament van Bruintje van Geuns te Dordrecht echtgenoote van Joseph Cohen;
[Erfgoedcentrum DiEp (stadsarchief Dordrecht) archief 20, inv. nr. 2483 repertoria]
joodse_019.jpg (42460 bytes)
(AFB 19 - foto uit 1930 te Dordrecht van Joseph Meyer Cohen (de Heer) 1871/1931 Dordrecht als metaalhandelaar op zijn bedrijfsterrein aan de Staart te Dordrecht, zoon van Meyer Joseph Cohen de Heer en Rozetta Philip de Heer / getrouwd met Bruintje Levie van Geuns)
Cohen_Joseph Meyer_1871_1931.jpg (69108 bytes)
(FOTO: Joseph Meyer Cohen (1871-1931), koopman in metalen te Dordrecht)
(met dank aan: mw. B.S. Betty Smoli-Cohen, IsraŽl)
Cohen_Joseph_Metaalhandel_dordrecht.jpg (71917 bytes)
(FOTO: het huis en metaalhandel van
Joseph Meyer Cohen (1871-1931) te Dordrecht
)
(met dank aan: mw. B.S. Betty Smoli-Cohen, IsraŽl)
Cohen _van Geuns_Bruintje.jpg (72083 bytes)
(FOTO: Bruintje Cohen van Geuns geb 1864 te Groningen/overl: 1933 te Dordrecht, getrouwd met Joseph Meyer Cohen te Dordrecht)
(met dank aan: mw. B.S. Betty Smoli-Cohen, IsraŽl)
cohen_Cornelia_Joseph_tweeling.jpg (83088 bytes)
(FOTO: De tweeling Cohen: Cornelia Jacoba Cohen en Meyer Michiel Cohen geboren in 1900 te Dordrecht; kinderen van Joseph Cohen en Bruintje Cohen van Geuns. Zij staan op het terrein van de metaalopslag te Dordrecht.)
(met dank aan: mw. B.S. Betty Smoli-Cohen, IsraŽl)
cohen_Cornelia_vdBos.jpg (74212 bytes)
(FOTO: Cornelia Jacoba Cohen geb 30-8-1900 te Dordrecht
(d.v. Joseph Cohen en Bruintje van Geuns) getrouwd met P v/d Bos
)
(met dank aan: mw. B.S. Betty Smoli-Cohen, IsraŽl)
cohen_Joseph_bruintjevanGeuns.jpg (100005 bytes)
(FOTO: Het echtpaar Joseph Cohen (1871/1931 te Dordrecht) z.v. Meyer Joseph Cohen en Rozetta de Heer (metaal handelaar te Dordrecht) met zijn vrouw Bruintje v Geuns (1864/1933) d.v. Levi v Geuns en Hanna Polak)
(met dank aan: mw. B.S. Betty Smoli-Cohen, IsraŽl)
 

VI. MEYER MICHIEL COHEN
(koopman in metalen te Dordrecht), geb: 30-8-1900 te Dordrecht/overl: 21-2-1958 te Dordrecht, zoon van Joseph Meyer Cohen en Bruintje van Geuns /hij trouwt in 1930 te Velzen met Gesina Keesje, geb: 1-4-1906 te Velzen.
Meyer Michiel Cohen overleefde de oorlog samen met zijn gezin op bijzondere wijze in november 1942 werd het gezin opgepakt en naar Westerbork gebracht, maar na 4 dagen weer uit het kamp gehaald om zich te melden in Amsterdam daar werd hem de opdracht gegeven om terug te keren naar Dordrecht, omdat de Duitsers behoefte hadden aan een metaalhandelaar. Meyer wilde wel terug keren op voorwaarde dat zijn gezin mee terug mocht .Op 2 maart 1943 dook het gezin onder zoon Joseph Jacob Cohen ging naar Oene op de Veluwe en zat daar ondergedoken. Na de oorlog probeerde het hele gezin weer overeind te komen en Meyer Cohen was actief binnen de Joodse gemeente tot aan zijn dood in 1958. De kinderen Betty en Joseph verkozen om naar IsraŽl en Amerika te gaan.

- bevolkingsregister Dordrecht 1918-1937 (1e serie)
1. Cohen, Meijer Michiel, 30-8-1900 Dordrecht, koopman in metalen, tr. Velsen 5-3-1930
2. Keesje, Gesina 1-4-1906 Velsen, vestigt zich uit Velsen op 11-3-1930
3. Cohen, Bruintje Susanna 5-3-1931 Dordrecht
4. Cohen, Jozeph Jacob 10-3-1935 Dordrecht
Wonende: Bleekersdijk 10rood, Toulonschelaan 7 (vanaf 2 nov 1937);
(foto's met dank aan: mw. B.S. Betty Smoli-Cohen, IsraŽl)
Cohen_Keesje_echtpaar.jpg (127488 bytes)
(FOTO: Het echtpaar Meyer Michiel Cohen (1900/1958) metaalhandelaar te Dordrecht z.v. Joseph Cohen en Bruintje van Geuns en Gesina Cohen Keesje (1906/1977) voor de oorlog)
RozettaCohen_BettyCohen.jpg (63059 bytes)
(FOTO: Betty Smoli Cohen (1931) als klein meisje d.v. Meyer Michiel Cohen en Gesina Keesje met haar tante Rozetta Cohen (1897-1943) te Dordrecht)
Keesje_gesina_Cohen.jpg (84884 bytes)
(FOTO: Gesina Cohen -Keesje geb 1-4-1906 te Velsen tr in 1930 met Meyer Michiel Cohen (1900/1958 te Dordrecht) metaalhandelaar te Dordrecht)
cohen_Meijer Michel.jpg (75146 bytes)
(FOTO: Meyer Michiel Cohen geb: 30-8-1900 te Dordrecht/overl: 21-2-1958 te Dordrecht z.v. Joseph Meyer Cohen en Bruintje van Geuns (metaalhandelaar te Dordrecht) getrouwd met Gesina Keesje)
Smoli_Cohen_Raphael_Betty.jpg (86081 bytes) 
(FOTO: Betty Smoli Cohen met haar man Raphael Smoli)
Cohen_Smoli-Cohen.jpg (129302 bytes) 
(FOTO: Broer en zus Cohen bijelkaar op familie bezoek. 
Joseph Jacob Cohen en Betty Smoli-Cohen
.)
Jeugdherinneringen
van Betty Smoli-Cohen
1931-1945

NEW oktober 2008
 

Kinderen geboren te Dordrecht:
05-3-1931 BRUINTJE SUSANNA (Betty), geb. Dordrecht (Bleekersdijk 10 rood), naar de school op de Vest (directeur dhr. Brans), van 1937-1953 gewoond op Toulonselaan 7. na 3 maanden bevrijd uit Westerbork, heeft haar jeugdherinneringen vlak na de oorlog opgeschreven (2e klas H.B.S. Oranjepark), tr. in Israel met Raphael Smoli (wonen in IsraŽl met nakomelingen);
10-3-1935 JOSEPH JACOB, tr. met Henriette Cato Zadoks (wonen in U.S.A. met nakomelingen);

Vb. BENJAMIN MEYER COHEN ( DE HEER)
Geb: 13-6-1890 te Dordrecht/overl: 1942 Duitsland, zoon van Meyer Joseph Cohen de Heer en Rosetta Philip de Heer / hij trouwt in ca 1920 met Roosje van Wezel geb: 19-10-1888 /overl: 1945 Duitsland.
Kinderen geboren te Soerabaja:
1921 ELLY(overl: 1945 Duitsland).
1923 MAX
1925 EDUARD

IVb. MACHIEL JOSEPH COHEN DE HEER
Geb: 14-3-1848 te Dordrecht /overl: 5-1-1900 te Dordrecht z.v. Joseph Meyer Cohen de Heer en Elisabeth Machiel Polak /hij trouwt op 24-6-1870 te Breda met Helena van Stratum geb: 17-11-1839 te Breda /overl: 26-6-1903 te Dordrecht d.v. Andries v Stratum en Anna de Roos.
In 1872 wonen zij in de Voorstraat 32 te Dordrecht.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1872 ADOLF (overl:1943 Dtsl) (vertrekt in 1894 naar Amsterdam).
1874 BERTHA (overl: 1942 Dtsl), tr. met Hendrik Eijl (vertrekt naar Rotterdam).
1875 ANNA (overl: 1942 Dtsl), tr. 1904 met Abraham Hartog (vertrekt naar Rotterdam).
1876 MEYER, tr. 1909 met Neeltje Schotel, volgt Vc.
1878 VERONICA (overl: 1942 Dtsl), tr. 1910 met Georg Simon Frank.
1879 SOPHIA
1880 ALIDA
1882 CATO

Vc. MEYER MACHIEL COHEN (DE HEER)
(Kelner te Rotterdam), geb: 19-11-1876 te Dordrecht, z.v. Machiel Joseph Cohen de Heer en Helena Andries v Stratum /hij trouwt op 9-6-1909 te Dordrecht met Neeltje Schotel, geb: 6-10-1882 te Dordrecht, dochter van David Schotel en Neeltje Rook.
Kinderen geboren te Rotterdam:
19.. MICHIEL (overl: 6-7-1957)

IVc. ISRAEL JOSEPH COHEN (DE HEER)
Geb: 27-10-1855 te Dordrecht /overl: 10-10-1924 te Dordrecht z.v. Joseph Meyer Cohen de heer en Elisabeth Machiel Polak /hij trouwt op 8-6-1892 te Dordrecht met Henriette uit de Tuinen geb: 29-9-1860 te Dordrecht / overl:17-7-1928 te Dordrecht, d.v. Machiel Mozes uit de Tuinen en Vogeltje Barend Suikerman.
NB.
- Ter terechtzitting van de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht van den 30sten maart 1927 is BEEDIGD als Makelaar in het vak van metalen, machinerieŽen en aanverwante artikelen, alsmede taxatie van dezelve, de Heer JOS. COHEN, koopman, wonende te DORDRECHT. 't Welk certificeeren, Mrs. VAN MARWIJK KOOY & RENS. Dordrecht, 30 Maart 1927.
[bron: Dordrechtsche Courant 7 april 1927]
- Eenige en algemeene kennisgeving. De Choepa van 2835 Is. COHEN en Leni COHEN-MEIJER zal plaats vinden Woensdag 3 Juni (18 Siwan) a.s. te 2.30 in de Synagoge Varkenmarkt te Dordrecht. Geen ontvangdag. Rotterdam, Statensingel 161B. Dordrecht, Vest 57B.
[bron: Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam 29-05-1942 (http://kranten.kb.nl)]
- [http://www.joodsmonument.nl/person/491347]

Kinderen geboren te Dordrecht:
1894 JOSEPH (overl: 28-1-1944 Auschwitz), tr. (1) Haarlem 22-8-1916 (gescheiden 13-10-1926; 2 kinderen) met Rachel de Raay, geb. Haarlem 1888 (28 in 1916), dochter van Emanuel de Raaij en Duifje Veerman, tr. (2) Rachel Engelsman, geb. Amsterdam 6-7-1896, overl. Auschwitz 28-1-1944, dochter van Godschalk Engelsman en Marianne de Goede.
1896 SOPHIA
1899 BERTHA, tr. op 17-8-1921 te Dordrecht met Louis Bremer (coupeur te Dordrecht), geb 1896 te Dordrecht, z.v. Hendrik Bremer en Rozetta Hartog.

joodse_020.jpg (44712 bytes)
(AFB 20 - trouwfoto uit 1921 te Dordrecht van Bertha Cohen (de Heer) d.v. Israel Joseph Cohen de Heer en Henriette uit de Tuinen en Louis Hendrik Bremer)

IVd. HARTOG JOSEPH COHEN (DE HEER)
(koopman te Dordrecht) geb: 1-6-1858 te Dordrecht/overl: 12-10-1931 te Dordrecht, z.v. Joseph Meyer Cohen de Heer en Elisabeth Machiel Polak /hij trouwt op 26-2-1903 met de niet Joodse Hendrika Stolk, geb: 16-1-1860 te Dordrecht /overl: 28-9-1946 te Dordrecht d.v. Gerrit Stolk en Jannetje Buitendijk (sedert 1889 gescheiden vrouw van Jan H. de Roo met 3 kinderen uit haar 1e huwelijk).
Sinds 1890 huishoudster bij Hartog Cohen (de Heer).
Kinderen geboren te Dordrecht:
(bij het huwelijk geecht en Ned Hervormd)
1891 ELISABETH
1893 WILLEM
1895 KAREL
1897 JACOBA
1899 NICOLAAS
1900 HENRI
1903 ROSETTA
(In Dordrecht wonen nog nakomelingen van dit gezin)

IIIb. PHILIP MEYER DE HEER (zonder Cohen)
Geb: 4-1-1824 te Dordrecht /overl: 1902 te Dordrecht, zoon van Meyer Jacob Cohen de Heer en Johanna Levie Pinto /hij trouwt op 20-6-1849 te Dordrecht met Jacoba Wessel, geb: 16-6-1817 te Rotterdam/overl: 2-3-1908 te Dordrecht, dochtter van Jacob David Wessel en Roosje Levie Haagman.
In 1856 uit Rotterdam naar Dordrecht Riedijkstraat 299.

- Dordrecht - patenten schippers en kramers dienstjaar 1850-1851.
* [nr. 345] 6 Sept. f 1,16 P.M. de Heer, Inl. Kr. met oud ijzer op de weekm(ark)t te Dordrecht, waarde f 15, 207a 15B, f 0,90 + f 0,26 = f 1,16;
* [nr. 367] 14 Oct. f 0,77 P.M. de Heer, Inl. Kr. met een hondenkar oud-ijzer en vodden in gemeenten van den 6e rang waarde f 20, 14B 208a; f 0,60 + f 0,17 = f 0,77;
(bron: SAD 5-1376)

Kinderen geboren te Rotterdam:
1850 ROSETTA tr op 13-7- 1870 te Dordrecht met haar neef Meyer Joseph Cohen, geb: 19-3-1846 te Dordrecht, zoon van Joseph Meyer Cohen en Elisabeth Polak.
1856 JACOB tr 1882 te Dordrecht Roosje v/d Ham.

IIc. JACOB COHEN DE HEER
Geb 1790 te Dordrecht /overl: 26-11-1856 te Dordrecht, zoon van Jacob Philip de Heer en Sprijntje Levie Meyer / hij trouwt in ca 1839 met Grietje Hertz, geb: 6-3-1802 te Zutphen/overl: 20-9-1880 te Dordrecht, dochter van Liefman Hertz en Sabilla Mozes.
Hij woont in 1860 in de Dwarsgang 1468 te Dordrecht.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1840 SOPHIA (krijgt ongehuwd een zoon Mozes Cohen de Heer op 9-4-1863 te Dordrecht).
1843 JACOB, volgt IIIc.

IIIc. JACOB COHEN DE HEER
Geb: 20-4-1843 te Dordrecht, overl: voor 1914 te Rotterdam, zoon van Jacob Cohen de Heer en Grietje Hertz , hij trouwt op 21-6-1876 in de synagoge te Rotterdam / op 1-7-1876 te Rotterdam met Grietje Spetter, geb: 17-10-1841 te Rotterdam, overl: 15-11-1914 te Rotterdam, d.v. Isaac Spetter en Saartje de Winter.

NB.
- o.a. gegevens van H. Lusse;

Kinderen geboren te Dordrecht:
1863 MOZES, geb. Dordrecht 9-4-1863,
volgt IVe.
1871 JACOB, geb. 1871, overl: 1942 Duitsland.
1877 JACOB, geb. Dordrecht op 18-4-1877, overl. Auschwitz op 15-10-1942, tr. Rotterdam 22-5-1907 met Alida Betsi van Witsen, geb. Rotterdam op 3-8-1876, dochter van Salomon van Witsen en Rosetta Roos.
1879 SAARTJE, geb. Rotterdam 11-3-1879.
1881 IZAK, geb. Rotterdam 25-5-1881.
1884 BETJE, geb. Rotterdam 12 juli 1884, overl. Auschwitz 15-10-1942, tr. Rotterdam 27-12-1905 met Ruben Eliasar Friezer, geb. Rotterdam 10-3-1880, overl. Auschwitz 15-10-1942, zoon van Eliasar Friezer en Alida van Moppes.

IVe. MOZES COHEN DE HEER (via de vrouwelijke lijn )
Geb: 9-4- 1863 te Dordrecht /overl: 15-12-1942 Auschwitz (Duitsland), zoon van Sophia Cohen de Heer (vader onbekend)/ hij trouwt op 26-11-1884 te Dordrecht met Sientje van Baale geb : 15-2-1859 te Amsterdam/overl: 24-7-1920 te Dordrecht, dochter van Samuel van Baale en Rachel Heintje van Maarsen.
Kinderen geboren te Dordrecht:
29-11-1886 MARIANNA, (geb. Dordrecht, overl: 1943 Duitsland), tr. Dordrecht 27-10-1920 Dordrecht met Hartog Cohen, geb. Dordrecht 3-6-1886. (Dochter: Sientje Cohen de Heer, geb. Dordrecht 20-8-1921, overl. Sobibor 9-7-1943, tr. ... van Beugen)
23-12-1889 FLORA (geb. Dordrecht, overl: 1943 Duitsland), tr. in 1922 Dordrecht met Henry Aron Nieweg.
13-06-1894 BETJE (geb. Dordrecht)
15-06-1896 SARA (geb. Dordrecht)
07-02-1899 GRIETJE (geb. Dordrecht, overl. Auschwitz 19-11-1942)
19-02-1901 ROSALIE (geb. Dordrecht, overl. Auschwitz 19-11-1942)

- bevolkingsregister Dordrecht 1918-1937 (1e serie)
1. Cohen de Heer, Mozes 9-4-1863 Dordrecht, winkelier, tr.
2. van Baalen, Sientje 15-2-1859 Amsterdam, overl. 24-7-1920
3. Cohen de Heer, Marianne 29-11-1886 Dordrecht, 27-10-1920 naar gezinskaart Hartog Cohen;
4. Cohen de Heer, Flora 23-12-1889 Dordrecht, naaister, 3-2-1920 naar Lochem;
5. Cohen de Heer, Sara 15-6-1896 Dordrecht winkeljuf, 19-6-1925 naar 's-Gravenhage (Katwijkstraat 45);
6. Cohen de Heer, Grietje 7-2-1899 Dordrecht
7. Cohen de Heer, Rosalie 19-2-1901 Dordrecht, kantoorbediende
8. Cohen de Heer, Betje 13-6-1894, winkeljuf
9. Cohen de Heer, Flora 23-12-1889 Dordrecht, uit Lochem 17-3-1921, 10-6-1921 naar Appingedam;
10. Cohen de Heer, Flora 23-12-1889, uit Appingedam 20-2-1922, 10-5-1922 naar Groningen (Folkingstraat 34);
11. Cohen de Heer, Sara 15-6-1896 Dordrecht, uit 's-Gravenhage 7-10-1925, naar 's-Gravenhage 9-11-1926 (Hoefkade 19);
12. Cohen de Heer, Sara 15-6-1896 Dordrecht, uit 's-Gravenhage 8-1-1922, 2-3-1922 naar Den Haag (Spinozastraat 11);
Wonende: Voorstraat 7a rood, Turfsteiger 2 rood; Nieuwbrug 4 rood (vanaf 3-6-1921); Boomstraat 3 rood (vanaf 8-11-1927), 22 rood (vanaf 15 nov 1932);
- bevolkingsregister Dordrecht 1918-1937 (1e serie)
1. Cohen, Hartog 3-6-1888 Dordrecht, tagrijn, magazijnmeetser, loopknecht, tr. 27-10-1920
2. Cohen de Heer, Marianne, 29-11-1886
3. Cohen, Sientje 20-8-1921
Wonende: Voorstraat 154rood, 158rood, Wijngaardstraat 25rood, naar 's-Gravenhage 20mei1925 (Katwijkstraat 115, Scheveningen).
- bevolkingsregister Dordrecht 1918-1937 (1e serie)
1. Cohen, Hartog 3-6-1888 Dordrecht, kellner, tr. 27-10-1920
2. Cohen de Heer, Marianne, 29-11-1886
3. Cohen, Sientje 20-8-1921
Wonende: uit 's-Gravenhage 7okt 1925, Wijngaardstraat 25rood, kromhout 133rood (1 aug 1936).
joodse_021.jpg (21091 bytes)
(AFB 21 - foto uit ca 1895 van de zusjes Flora en Marianna Cohen de Heer uit Dordrecht. 
Links: Flora (1889/1943), tr. in 1922 met Henry Aron Nieweg. Rechts: Marianna (1886/1943), tr. in 1920 met Hartog Cohen. Dochters van Mozes Cohen de Heer (Sophia.z.) en Sientje van Baale; Fotograaf Josef M. Weber Steegoversloot 13 Dordrecht
)
cohen_de_heer_sophia.jpg (60145 bytes) grafsteen Joodse begraafplaats, Dordrecht
"Sophia Cohen de Heer overleden 17 januari 1981|12 sjewat 5741 in de leeftijd van 89 jaar
deze steen is tevens ter nagedachtenis aan haar gedurende de jaren 1940-1945 ongekomen familieleden
"

(C) Papendrecht 2008 H.W.G. van Blokland-Visser. (http://blokland-visser.dordtenazoeker.nl)
(C) Dordrecht 2008-2009 E. van Dooremalen.