WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser

Deel 3: 270 KAPITEINS DER KOOPVAARDIJ IN DE DRECHTSTREEK IN DE 19E EEUW
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
 
 
RUHAAK GERD HENRICHS R 161/ A 620/272
(Kapitein te Alblasserdam) In 1837 lid van zeemanscollege Rotterdam vlag R 161 en Amsterdam vlag A 620/272.
Geb: 15-12-1810 te Norden/Dtsl / overl:28-3-1861 te Alblasserdam z.v. Hinrich Gerdes Ruhaak (1778-1837) en Rukertje Gersets in der March (1784-1837). 
ruhaak.jpg (26323 bytes)(zie kopie foto van Gerd Henrichs Ruhaak in de bijlage).

In 1837 is hij kapitein op het fregat ,,JOHANNA ELIZABETH,, werf Cornelis Smit / reder Cornelis Smit Jz te Alblasserdam.
Op 13-11-1843 / 50 is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,DE DRIE VRIENDEN,, 314 last /werf Cornelis Smit / reder Cornelis Smit Jz te Alblasserdam en vertrekt uit Hellevoet naar Batavia.
Op 25-6-1850 / 57 is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,DE ZES GEZUSTERS,, 695 ton werf Cornelis Smit / reder Cornelis Smit Jz te Alblasserdam en vertrekt naar Batavia.
Op zijn reis in 1856 naar Batavia redt hij het leven van zijn bootsman Nelis Bremer door hem een hand af te zetten na een ongeluk aan boord. In de raadsvergadering van 22 augustus 1858 te Alblasserdam, krijgt hij uit handen van burgemeester Bisdom van Alblasserdam een getuigschrift van betoonde moed namens Koning Willem 2.
In 1857 is hij kapitein op de bark ,,BROUWERSHAVEN,, 599 ton / (1841)werf Corenlis Smit te Zierikzee / reder Minderop van Heel te Rotterdam.
In januari 1858 / 60 gaat hij als toekomstige kapitein aan wal, om op de werf van Jan Smit Cz te Alblasserdam het tuig in gereedheid te brengen van de in aanbouw zijnde bark ,,DE GRAAFSTROOM 2,, 600 ton / reder Jan Smit Cz te Alblasserdam.
In 21-5-1837 heeft hij te Alblasserdam de Nederlandse nationaliteit gekregen (akte nr 89 jaarboek C.B.G. 1992)
Hij trouwt 1e x op 6-4- 1837 te Alblasserdam met Johanna 't Hoen (1814/1848 Alblasserdam) d.v. Jan 't Hoen Johz (rietdekker) en Ariaantje Kortland.
Getuigen bij zijn huwlijk waren Frans Harms von Lindern en Fredrik Wilhelm Eduard Schuchard / beide uit Oost Friesland / Duitsland en als kapitein in dienst bij reder Cornelis Smit Jz.
In 1841 liet hij bij Notaris van Wageningen te Alblasserdam een akte opmaken als koopvaardijkapitein Gerd Henrichs Ruhaak: De welke wegens zijn beroep gehouden zijnde gedurig buitenlandse reizen te doen en heeft tot zijn algemene en bijzondere gemachtigde aangesteld zijne huisvrouw Johanna 't Hoen en in geval van overlijden van zijn huisvrouw Jan Johannesz 't Hoen rietdekker te Alblasserdam zijn schoonvader.
Hij trouwt 2e x met Geertje Hooghart (1811 Hellevoetsluis)
Kinderen te Alblasserdam:
1840 Hendrik Gerdes (kapitein der koopvaardij vlag R 94 )tr 1865 Dederica v/d Berg .
1841 Jan Adriaan (kapitein der koopvaardij).
1843 Gerd Hendrik (kapitein der koopvaardij).
1846 Adriana Jaduna. 1853 Johanna.

NB.
- DORDRECHT 7 December.
Gisteren heeft te Alblasserdam een verschrikkelijk ongeluk plaats gehad. Het barkschip ZES GEZUSTERS, kapt. Ruhaak, door de sleepboot De Reserve, van Rotterdam naar de werf van den heer C. Smit gesleept, is, nadat genoemde bodem door de stoomboot was los gelaten, de aan boord behoorende Rotterdamsche roeijer, met zijn bootje, bij het in de haven halen van gemeld schip, tusschen het schip en den kant in de klem geraakt, met dat ongelukkig gevolg, dat het bootje geheel en den roeijer zijne beide beenen werden verpletterd. Geene operateurs aldaar zijnde, is de ongelukkige, naar men verneemt, vader van 5 kinderen, per de sleepboot Reserve, naar Rotterdam vervoerd.
[bron: Leeuwarder Courant 11 december 1855]
 
RUHAAK HENRICH (HENDRIK) GERDES (GEERT) R 94
(Kapitein te Alblasserdam) Lid zeemanscollege Rotterdam vlag R 94.
Geb: 29-5-1840 te Alblasserdam / overl: 1905 te Rotterdam z.v. Gerd Henrichs Ruhaak (kapitein der koopvaardij) en Johanna 't Hoen.
In 1863 / 68 is hij stuurman en in 1868 / 70 is hij kapitein op de bark ,,NIEUWLAND,, 754 ton / (1857) werf Gebr Pot /Elshout / reder Jan vroege te Alblasserdam. 
(zie kopie afbeelding v/d ,,Nieuwland,, in de bijlage). 
(de bark 'Nieuwland' van reder Jan Vroede te Alblasserdam. Van 1868 tot 1870 was Hinrich Gerdes Ruhaak gezagvoerder op de bark 'Nieuwland')

In 1870 is hij 1e kapitein op het nieuwe fregat ,,JOHANNA EN MARGARETHA,, 1133 ton / werf Rijkee en Co te Rotterdam / reder Jan Vroege te Alblasserdam. In 1875 is hij kapitein op het fregat ,,STER DER HOOP,, reder Jan Vroege te Alblasserdam. Van 1879 / 84 is hij kapitein op het fregat ,,GEBROEDERS SMIT,, 1534 ton / (1875)werf Jan Smit Alblasserdam / reder Jan Smit Cz te Alblasserdam. Van 1885 / 91 is hij 1e kapitein op het eerste stoomschip ,,DE SMIT,, van reder en bouwer Jan Smit Cz te Alblasserdam.
Na zijn loopbaan als kapitein wordt hij in 1891 Directeur van Ned Scheepvaart Mij te Amsterdam en is hij leraar praktische zeevaartkunde op de zeevaartschool te Rotterdam.
Hij trouwt in 1865 te Overschie met Dederica van de Berg. Hij woont in 1880 te Overschie waar hij na 1891 jaren raadslid en wethouder is.
 
RUHAAK JAN ADRIANUS
(Kapitein te Alblasserdam) Geb: 22-8-1841 te Alblasserdam / overl: 1888 te Soerabaya z.v. Gerd Henrichs Ruhaak (Kapitein der koopvaardij) en Johanna 't Hoen.
In 1870 is hij kapitein op de bark ,,MARIA ADRIANA,, reder Jan Vroege te Alblasserdam. Met dit schip lijdt hij schipbreuk op de thuisreis op de rede van Brouwershaven.
Van 1872 / 76 is hij kapitein op de bark ,,NIEUWLAND,, 754 ton / (1857)werf Gebr Pot / Elshout / reder Jan Vroege te Alblasserdam. 
nieuwland.jpg (135744 bytes)(zie kopie afbeelding v/d ,,Nieuwland,, in de bijlage).
Hij vertrekt in 1885 naar Soerabaya /Indonesie waar hij samen met zijn broer Gerd Hendrik Ruhaak (Kapitein der koopvaardij) in zaken gaat.
 
RUHAAK GERD HENDRIK
(Kapitein te Alblasserdam) Geb: 28-9-1843 te Alblasserdam / overl: 1889 te Soerabaya z.v. Gerd Henrichs Ruhaak (kapitein der koopvaardij) en Johanna 't Hoen.
Van 1870/73 is hij kapitein op de bark ,,DE VIER GEBROEDERS,, 717 ton (de ex
,,Johanna Christina,,) (1854) werf Cornelis Smit /reder Jan Smit Cz te Alblasserdam.
In 1872/75 is hij kapitein op de bark ,,NOORD BRABANT,, reder van Beek te Waalwijk.
Van 1875/79 is hij 1e kapitein op het nieuwe fregat ,,GEBROEDERS SMIT,, 1534 ton / werf Smit / reder Jan Smit Cz te Alblasserdam.
In 1879 vestigt hij zich in Soerabaya, waar hij later met zijn broer Jan Adrianus Ruhaak (Kapitein der koopvaardij) in Soerabaya de Machine fabriek Ruhaak en Co opricht, en ook een Handelsmij.
 

RUHAAK HAIJE RICKERS R 270
(Kapitein te Alblasserdam)Geb: 1820 te Westerende/Hage/Ost Friesland/Dtsl. Overl: voor 1872 z.v. Jan Gerdes Ruhaak en Vomtje Jaspers.(neef van Gerd Hinrichs Ruhaak) In 1849 is hij kapitein op de bark ,,HONGKONG,, 137 last / werf Cornelis Smit te Alblasserdam / reder Frans Harms von Lindern te Alblasserdam.
In 1851/54 is hij kapitein op de bark ,,NOORD,, 345 last / reder F.H. von Lindern te Alblasserdam. Het schip vergaat op weg naar Batavia op 27-4-1854 op de rede van Schouwen, op de voor de kust liggende ,,Banjaard,, Door koelbloedig optreden en zijn schip voor de wind op de kust te zetten heeft Kapitein Ruhaak zijn bemanning gered. Jammer genoeg liep het schip op ,,de Banjaard,, de bemanning heeft zich in de boten gered en is door de voorgaats kruisende loodsboot uit Brouwershaven op genomen en te Brouwershaven binnengebracht.
Hij trouwt op 23-8-1848 te Alblasserdam met Lucke Weers (1816 Hagermarsch/Norden/ 1872 Alblasserdam) d.v. Peter Heije Weers (Weyers) en Antje Willems Oosterman.
In 1845 kreeg hij te Alblasserdam de Nederlandse Nationaliteit.

SANDBERG ERIC ROBERT D 26
(Kapitein te Dordrecht) Op 11-10-1860 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 26. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 in de bijlage).
Geb: 26-11-1834 te Stockholm / overl: 27-5-1879 te Dordrecht aan boord van zijn schip fregat ,,ADRIANA,, z.v. Eric Sandberg en Maria Hendrika Landholm.
Op 28-12-1858 (nr 426) lid v/d vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht. (zie ledenlijst loge ,,La Flamboyante,, 1862 / 1863 in de bijlage).
Op 3-9-1855 (MRD nr 1707) is hij 3e stuurman op de bark ,,JOHANNA WILHELMINA,, reder Abraham Sandberg te Dordrecht en vertrekt naar New Castle /kapitein is H de Groot.
Op 24-10-1858 neemt hij het gezag over (hij is dan 1e stuurman) van de kapitein aanboord van de bark ,,VERENIGING,, (1856) werf Jan Schouten / reder Abraham Sandberg te Dordrecht op weg naar Java na het overlijden op 24-10-1858 van kapitein Evert Groeneveld Cadee 50 jaar vlag D 33.
Op 26-10-1860 (MRD nr 1924) t/m 1868 is hij kapitein op de schoener ,,TRITON,,159 ton/ reder A.Sandberg te Dordrecht en vertrekt naar Barcelona.
Op 15-7-1868 (MRD nr 2323) t/m 1869 is hij kapitein op de bark ,,WHAMPOA,, 466 ton reder Abraham Sandberg te Dordrecht en vertrekt naar Sundswal.
Op 9-10-1869 (MRD nr 2397) t/m 1879 is hij kapitein op het fregat ,,ADRIANA,,767 ton reder Abraham Sandberg te Dordrechten vertrekt met 18 man naar West Indië.
Uit akte van overlijden te Dordrecht: Eric Robert Sandberg ongehuwd, overleden s'morgens om 6 uur op 27 mei 1879 aan boord van zijn schip liggende in de Kalkhaven te Dordrecht.

 
SANTEN von J.H.
(Kapitein te Krimpen a/d Lek) overl: 1877 te Krimpen a/d Lek
In 1854/58 is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,JOHANNA CHRISTINA,, werf Cornelis Smit / reder Jan Smit Cz te Alblasserdam.
In 1863 is hij reder van zijn 1e schip de bark ,,BASTIAAN POT,, 400 last/ te water op 17-7-1863 op de werf van Gebr Pot aan de Elshout te Kinderdijk ( schip werd vernoemd naar de vader van Gebr Pot). 1e kapitein is Pieter de Hoog uit Krimpen a/d Lek. In 1866 laat hij weer een nieuw schip bouwen de bark ,,ANTJE,, op de werf van Gebr Pot na zijn overlijden in 1876 wordt hij in de rederij opgevolgd als reder door kapitein Pieter v/d Hoog.

SAP EPPO J. D 80
(Kapitein te Dordrecht) Op 4-2-1853 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 80. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 in de bijlage). Geb: 1817 te Veendam. Op 4-2-1853 is hij kapitein op de bark ,,VASCO DE GAMA,, reder Gerrit van Hoogstraten te Dordrecht. In 1861 is hij kapitein op de schoener ,,JOHANNA JACOBA,, reder Ned Kofschip Rederij te Amsterdam.

SCHABERLING (SCHABELS) PIETER HANS D 27
(Kapitein te Dordrecht) In 1841 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 27. (zie ledenlijst zeemanscollege 1850 / 1861 in de bijlage).
Geb: 13-10-1799 te Oude Pekela / overl: 4-12-1870 te Oude Pekela z.v. Hans Schabels (scheepstimmerman te Oude Pekela) en Elsien Kok.
In 1841/49 is hij kapitein van het kofschip ,,MAAS,, 61 last / reder Pieter en Jan Hordijk te Dordrecht.
Op 6-3-1849 (MRD nr 1405) 1861 is hij kapitein op het kofschip ,,HARMONIE,, 102 last /reder Georg Sandberg te Dordrecht en vertrekt met 7 man op avontuur / mee aanboord als scheepsjongen zijn zoon Pieter Hans Schaberling 14 jaar.
Hij trouwt op 15-12-1829 te Oude Pekela met Grietje Luitjes Hensema (1800 Oude Pekela) d.v. Luitje Harms Hensema en Zwaantje Nankes.
Kinderen te Oude Pekela:
1834 LUITJE SCHABERLING in 1854 over boord geslagen en verdronken a/b van het schip ,,IDA BERENDINA,,
1835 PIETER HANS SCHABERLING (kapitein te Nieuwe Pekela) tr 1869 met Hendrika de Weerd /In 1865 lid zeemanscollege Nieuwe Pekela vlag nr 48 / kapitein op de bark ,,MARIA,,
 
SCHEP P.L. D 48
(Kapitein te Dordrecht) Op 25-11-1853 lid zeemanscollege Dordrecht. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 in de bijlage).
Geb: 1815 te Vlaardingen /overl: 27-5-1875 Rotterdam.
Op 18-12-1847 (MRD nr 1356) is hij 1e stuurman op de nieuwe schoener /brik ,,DIANA,, 99 last / werf Cornelis Gips / reder Abraham Sandberg te Dordrecht en vertrekt met 11 man naar Rio de Janairo / kapitein is A.J.van Nouhuys vlag D 37.(zie kopie monsterrol in de bijlage). In 1861 is hij kapitein op het kofschip ,,CORNELIA,, reder D.A. Schuurman te Rotterdam.

SCHINKEL (v) KLAAS D 35/ R 101
(Kapitein te Dordrecht) Op 18-12-1830 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 35 en Rotterdam vlag R 101.
Geb: 20-4-1790 te Winschoten /overl: 10-1-1838 te Dordrecht. z.v. Pieter Schinkel (Timmermansbaas /1756 Winschoten) en Leentje Klaassens Keyser.
Op 27-1-1823 (nr 100) lid v/d vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht. In 1835 uit de Loge wegens het niet houden aan de geheimhouding.
In 1828 is hij kapitein op het schip ,,NEERLANDS KONING,, uit Rotterdam.
Op 26-11-1830 ( MRD nr 468) is hij 1e kapitein op het het nieuwe fregat ,,STAD DORDRECHT,, 448 last /werf Jan Schouten/ reder Maatschappij Dordrechtsche Scheepsrederij en vertrekt op 26-12-1830 uit Hellevoetsluis met 41 man naar Batavia. Mee aanboord als kajuitwachter zijn zoontje Jan van Schinkel 7 jaar/terug in Holland op 7-10-1831. 2e reis vertrekt op 29-12-1831 / terug in Holland op 7-10-1832. (zie kopie monsterrol en afbeelding v/d ,,Stad Dordrecht,, in de bijlage).
stad dordrecht.jpg (31422 bytes) 09_27dordrecht_a.jpg (128029 bytes) 09_27dordrecht_b.jpg (183628 bytes)
  (K. Schinkel, J.H. Zeeman (33, s Gravendeel), E.M. Chevalier, G. Crans (30, Dordrecht), A. Preesman (60, Heinenoord), W. Gertz (27, Dantzig), R. Laarman (40, Dordrecht), F.F. Dieden (35, Groningen), Martin Hal, P. Versteeg (47, Dordrecht), H. Stam (20, s-Gravendeel), P. van der Sobbe? (Makkum), A. van Roozendaal (16, Dordrecht), S. van Driel (32, Dordrecht), J. den Hartog Hzoon (15, Dordrecht), Robbert Murk (39, Rotterdam), Hinrich Kieling (45, Reckum), Johan Hendrik Server, F. Pitry (Stettin), Jacob Henningjen (Hamburg), Peter Welson (Zweden); SAD archief 12 waterschout, 26-11-1830 (MRD nr 468))
Hij is weduwnaar van Anna Mensina Hoorn van den Berg (overl 1821 Rotterdam) en hij trouwt op 7-5-1823 te Dordrecht met Anna Catharina Schotman (1803 Dordrecht) d.v. Jan Schotman (logementhouder) en Catharina Haverkamp.
In 1830 woont hij aan de Hoogt E 440 te Dordrecht met zijn vrouw en zoontje Jan (1823). In 1838 bij zijn overlijden woont hij aan de Zandweg E 586 te Dordrecht.
 

SCHUCHARD(T) FRIEDRICH WILHELM EDUARD R 132 / A 506/205
(Kapitein te Alblasserdam) In 1837 lid zeemanscollege Rotterdam vlag R 132 en Amsterdam vlag A 506/205.
Geb: 28-4-1802 te Berlijn/Dtsl /overl: 1880 te Alblasserdam z.v. Johan Christiaan Schuchard en Johanna Sophia Klaus (wonen in Swinemunde/Swinoujscie (Polen). 
schuchardt.jpg (28976 bytes)(zie kopie foto van Friedrich W.E. Schuchardt in de bijlage).

In 1831 is hij 1e stuurman op het fregat ,,DE JONGE JAN,, 490 ton/(1830) werf Cornelis Smit/ reder Cornelis Smit Jz te Alblasserdam /kapitein is Jan Janz Bonn (Norden O/Frl) vlag R 120.
In 1836/38 is hij kapitein op het fregat ,,DE HOOP VAN ALBLASSERDAM,, 189 last / (1828) werf Cornelis Smit / reder Cornelis Smit Jz te Alblasserdam.
Toen hij in 1836 als kapitein in dienst kwam van scheepbouwer / reder Cornelis Smit Jz te Alblasserdam op het fregat ,,DE HOOP VAN ALBLASSERDAM,, was dat tegen de zin van de Ned.Handels Mij. die aan Cornelis Smit liet weten het niet goed te vinden dat hij weer een Duitser als gezagvoerder aanstelde op een van zijn schepen. Hij had al 3 Oost Friezen uit Duitsland in dienst als kapitein de broers Jan en Hildert Bonn uit Norden en Frans Harm von Lindern uit Schaar.
Cornelis Smit liet per brief aan de Ned Handels Mij weten dat hij zelf wel zou beslissen wie hij op zijn bodem (schip) zou toevertrouwen en beschreef daarna kapitein Schuchard. Dat hij al geruime tijd in verschillende rangen op zijn schepen had gevaren en reeds als jongeling in Holland en onder Hollandse vlag had gevaren. Dat hij ook op zijn werf had gewerkt, om het tuig van zijn schepen in orde te brengen. Cornelis schreef verder dat hij hem als en braaf mens had leren kennen en dat hij daardoor de meest geschikt kapitein op zijn schip was.

In 1839/42 is hij kapitein op de bark ,,KOLONEL KOOPMAN,, 294 last / (1835)werf Cornelis Smit / reder Cornelis Smit Jz te Alblasserdam.
In 1843/55 is hij kapitein op het fregat ,,DE VRIENDSCHAP,, (1843) werf Cornelis Smit te Alblasserdam / reder Hoogerwerff en Chabot te Rotterdam. Op 6-3-1836 krijgt hij te Alblasserdam de Nederlandse Nationaliteit. (akte nr 11 / jaarboek C.B.G.1992).
Hij trouwt in 1837 te Alblasserdam met Josina de Haan (1810 / 1878) te Alblasserdam d.v. Pieter de Haan en Woutrina Hopman.
In 1865/71 is hij raadslid in de gemeente Alblasserdam.

 
SCHUCHARD(T) AUGUST FERDINAND THEODOOR R 92
(Kapitein te Alblasserdam) In 1865 lid zeemanscollege Rotterdam vlag R 92.
Geb: 1824 te Swinemunde/Swinoujscie/Polen/ overl:14-12-1898 te Alblasserdam z.v. Johan Carl August Friedrich Schuchard en Anna Christina Friederike Munch (wonen in Swinemunde).
In 1859 /1861 is hij kapitein op de bark ,,CATHARINA MARIA,, 659 ton / (1846) werf Gebr Pot / Elshout / reder J.H. von Santen te Krimpen a/d Lek. Het schip werd in 1861 in Kaapstad afgekeurd en verkocht voor 700 pond. In 1869/77 is hij 1e kapitein op het nieuwe fregat ,,HENRIETTE ADRIANA,, 1455 ton werf van Jan Smit Cz te Alblasserdam / reder E. Suermondt en Zn en Co te Rotterdam.
Hij trouwt in1870 te Alblasserdam met Anna Katrina de Haan (1842 Maartensdijk / 1900 Alblasserdam) d.v. Pieter de Haan(Gem ontvanger te Alblasserdam) en Cornelia Verkerk. In 1900 woont hij te Kinderdijk.
 

SCHURING BEREND HENDRIKS D 5
(Kapitein te Dordrecht) In juni 1833 t/m 39 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 5. (zie ledenlijst zeemanscollege 1833 / 1837 in de bijlage).
Geb: 28-2-1778 te Zuidbroek /Gr / overl: op 18-4-1839 als stuurman aan boord van het kofschip,,JANTINA,, het schip verongelukt 18-19 april 1839 voor de zuidkust van Noorwegen bij zware storm. Zijn lijk is aangespoeld en op 30 april te Vansa begraven. Z.v. Hendrik Koerts Schuring en Harmke Engels.
Op 1-10-1829 (MRD nr 386) monstert hij aan te Dordrecht als stuurman 51 jaar uit Pekela op het kofschip ,, DE ZWAAN,, werf Cornelis Gips / reder Anthonie de Bouvy te Dordrecht en vertrekt met 10 man op avontuur / kapitein is Cornelis Jan Driesten uit Pekela / vlag D 30.
Op 7-2-1832 (MRD nr 531) is hij stuurman /gage f 33,- p.m. op het kofschip ,,DE HOOP,, 217 ton / werf Cornelis Gips / reder Gerrit van Hoogstraten en vertrekt met 9 man naar Liverpool / kapitein is zijn zwager Jan Harms Mugge uit Pekela vlag D 28.
Op 5-6-1834 (MRD nr 694) is hij kapitein op het kofschip ,,JACOB CORNELIS,, reder Gerrit v Hoogstraten te Dordrecht en vertrekt met 7 man naar Sunderland / mee als stuurman zijn zwager Eildert Jans Mugge / het schip vertgaat in 1835.
Op 18 december 1835 wordt in de vergadering van het zeemanscollege te Dordrecht door de penningmeester voorgesteld dat kapitein Berend Hendriks Schuring, welk zijn schip ,,JACOB CORNELIS,, heeft verloren, geen contributie hoeft te betalen.
Op 9-3-1836 (MRD nr 774) is hij kapitein op schoener / kof ,,TRITON,, 159 ton/ reder Gerrit van Hoogstraten te Dordrecht en vertrekt met 8 bemanningsleden naar Belfast / mee aan boord als scheepsjongen zijn zoon Berend Schuring 14 jaar. (zie overzicht monsterrollen 1814 / 1840 in de bijlage).
Op 2-3-1839 monstert hij te Oude Pekela aan als stuurman op het kofschip ,,JANTINA,, kapitein is Reinr Tonnis de Jonge uit Oude Pekela en vertrekt voor een reis naar Noorwegen. Het schip vergaat bij zware storm voor de zuidkust van Noorwegen op 18/19 april 1839. Alleen de kapitein overleefde de schipbreuk door zich aan de mast vast te binden
In oktober 1839 krijgt de weduwe van kapitein B.H. Schuring f 75,- uitbetaald door het zeemanscollege te Dordrecht.
Hij trouwt in 1802 1e keer te Oude Pekela met Antje Jacobs. Hij trouwt 2e keer op 5-2- 1808 te Oude Pekela met Grietje Harms Mugge (1789 te Oude Pekela) d.v. Harm Jans Mugge (Kapitein der koopvaardij) en Geertje Harms Stobbe (zuster van Jan Harms Mugge kapitein der koopvaardij vlag D 28 en Eldert Harms Mugge kapitein der koopvaardij vlag D 10. 
Kinderen te Oude Pekela: Harm (1818), Berend (1822), Hinderk (1831), Geertje (1816), Grietje (1818), Harmke (1824).

SIKKE(N)S JAN D 23
(Kapitein te Dordrecht) Voor 1830 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 23. (zie ledenlijst zeemanscollege 1832 in de bijlage).
Geb: 12-1-1768 te Makkum/ overl: 8-2-1836 te Dordrecht z.v. Sikke Klaasses en Fietje Jans.
Op 4-5-1814 (MRD nr 9) is hij stuurman op het kofschip ,,DE JONGE MAGDALENA,, vaart onder Pruisische vlag / kapitein is Sent de Best uit Emden.
Op 15-2-1821 (MRD nr 6) is hij kapitein / mede eigenaar ¾ deel op het kofschip ,,MARIA,, 64 last / reders G.Stoop en Willem de Jongh te Dordrecht. (zie overzicht monsterrollen 1814 / 1840 in de bijlage).
Hij is weduwnaar van Trientje Jacobs overl: 21-5-1813 te Dordrecht en trouwt in 1815 te Dordrecht met Ann Ward (1794 te Nappelton/Yorkshire /Engeland d.v. John Ward zeekapitein en Hanna Harrisson).
In 1825 woont hij in De Hoogt E 443 te Dordrecht.
In april 1836 krijgt de weduwe J.Sikkes f 72,- uitgekeerd van het zeemanscollege te Dordrecht.

SIPKES PIETER D 1 / A 46/25
(Kapitein te Dordrecht)Voor 1830 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 1. (zie ledenlijst zeemanscollege  1832 / 1837 / 1842 in de bijlage). En in 1826 van Amsterdam vlag A 46/25
Geb: 8-4-1793 te Amsterdam / overl: 6-4-1848 te Dordrecht. z.v. Feyke Sipkes en Maartje Gerrekes (beide wonend te Amsterdam).
IN 1823 KAPITEIN OP HET 1E SCHIP WAT VAART VAN DORDRECHT NAAR BATAVIA IN DE 19E EEUW.
Op 25-11-1823 ( MRD nr 82) is hij kapitein van de 3 mast galjoot ,,CORNELIA,, 560 ton werf Archangel (1809) reder Jacob Buys 't Hooft te Dordrecht en hij vertrekt met 33 man aan boord uit Dordrecht voor een reis naar Batavia. (zie overzicht monsterrollen 1814 / 1840 in de bijlage).
Met als 1e stuurman J.K.Troost uit Texel / gage f 70,- p m, 2e stuurman J.F.Amelings uit Bergen/Noorwegen /gage f 50,- p m, 3e stuurman H.K.de Haan uit Emden / gage f 30,- p m, 4e stuurman Johan.Evert Strumphler (later kapitein vlag D 36)uit Amsterdam /gage f 18,- p m, en docter Pieter Musch uit Zaandam f 50,-p m, de rest van de bemanning kwam uit Friesland, Noorwegen, OostFriesland / Duitsland.
In juni 1827 is de 1e aanmonstering en is hij 1e kapitein van het 1e nieuwe fregat gebouwd te Dordrecht voor de vaart naar Oost Indië ,,LOUISA (AUGUSTA) PRINSES DER NEDERLANDEN,, 250 last/ gebouwd op werf Jan Schouten te Dordrecht / reder de in 1825 opgerichtte Maatschappij Dordrechtsche Scheepsredrij en vertrekt op 21-8-1827 uit Hellevoetsluis met 37 man bemanning en een troepentransport van 150 manschappen en 4 officieren aan boord voor een reis naar Batavia. Mee als1e stuurman Cornelis Sipkes 32 jaar uit Den Helder (broer van Pieter Sipkes) voor een gage van f 70,- p m, 2e stuurman W.Buysekool 42 jaar uit Texel /gage f 50,-p m, 3e stuurman Pieter Marinus Vogelsang (later kapitien vlag D 34) 18 jaar uit Den Haag / gage f 40,-p m.
Op 4-10-1828 (MRD nr 332) 2e reis naar Batavia. (zie kopie monsterrol en afbeelding v/d ,,Louise Prinses der Nederlanden,, in de bijlage).

09_28louise_a.jpg (131680 bytes) 09_28louise_b.jpg (198972 bytes)
(P. Sipkes, W. Buijsekool (42, Texel), P.M. Vogelsang (18, Den Haag), J.H. Arends (27, Duive), Johann Holjos, Hinrik Kroege, P.C. Chormonting (Egersand), Gerrit Bruijn, T. Rola..?; SAD archief 12 waterschout, 4-10-1828 ( MRD nr 332))
Op 25-11-1830 (MRD nr 457) is hij 1e kapitein op het nieuwe fregat ,,KONINGIN DER NEDERLANDEN,, 392 last/werf Jan Schouten te Dordrecht/ reder Maatschappij Dordrechtsche Scheepsrederij en vertrekt op 25-11-1830 uit Hellevoetsluis met 40 man naar Batavia / terug in Holland op 13-10-1831. (zie kopie monsterrol in de bijlage). 
09_29koningin_a.jpg (140355 bytes) 09_29koningin_b.jpg (151149 bytes)
(Jan van Nassau (28, Amsterdam), Peeter Marinus Vogelsang (20, Dordrecht), Boote J. Post (23, Amsterdam), W. van heumen (24, Dordrecht), C. Snut (21, Amsterdam), Willem van Dieën (37, sGravendeel), L. Linwis, A. de Vogel (22, Dordrecht), Herman Diederich Köhn, J.W. Kals / P. van Geluk, L.C. Smit (39, Amsterdam), W. Hordijk Wz (17, Dordrecht), A.F. Tijdeman (15, Dordrecht), SAD archief 12 waterschout, 30-8-1830 ( MRD nr 457))
Mee als 1e stuurman Jan van Nassau (later kapitein vlag D35) 28 jaar uit Amsterdam/gage f 70,-p m, 2e stuurman Pieter Marinus Vogelsang 20 jaar uit Den Haag /gage f 50,-p m.
In 1839 wordt 1 reis overgenomen door kapitein F.A.Begeman Sietses vlag D 34.
Hij maakt met dit schip 8 reizen. In 1844 bij zijn laatste reis heeft hij als 4e stuurman zeilmaker zijn zoon Tobias Sipkes 17 jaar mee aan boord / terug in Holland op 19-2-1845.
Op 5-7-1846 is hij kapitein op het fregat ,,BATO,, 471 last / (1837)werf Jan Schouten / reder Maatschappij Dordrechtsche Scheepsredrij en vertrekt naar Batavia / terug in Holland op 29-7-1847. Op 23-1-1848 is de aanmonstering voor zijn 2e reis op de ,, BATO,, maar hij komt op 6-4-1848 te overlijden. 
Hij is getrouwd met Catharina van der Wessel (1797 Zierikzee ). In 1840 woont hij in de Voorstraat C48 te Dordrecht met zijn vrouw en kinderen geboren te Amsterdam: Marie (1821), Jacob (1823), Elisabeth (1825), Tobias (1826). Te Dordrecht Cornelis (1832), Jan (1836)
Op 13-4-1848 krijgt de weduwe Pieter Sipkes f 97,- uitgekeerd van het zeemanscollege te Dordrecht.
 
SIPKES CORNELIS A 312
(Kapitein te Dordrecht) In 1830 lid zeemanscollege Dordrecht en Amsterdam vlag A 312. Geb: 1796 te Amsterdam / overl: 8-5-1831 enkele dagen na terugkeer uit Batavia 's avonds om half 10 in de Prinsenstraat D 213 te Dordrecht. Z.v. Feyke Sipkes 62 jaar te Amsterdam en Maartje Gerrekes.
Op 4-10-1828 (MRD nr 332) monstert hij aan als 1e stuurman 32 jaar uit Den Helder op het fregat ,,LOUISE PRINSES DER NEDERLANDEN,, 250 last /(1827) werf Jan Schouten/ reder Maatschppij Dordrechtsche Scheepsrederij en vertrekt naar Batavia / kapitein is zijn broer Pieter Sipkes vlag D 1.(zie kopie monsterrol in de bijlage). Op 1-5-1830 (MRD nr 436) is hij kapitein op het fregat ,,LOUISE PRINSES DER NEDERLANDEN,, en vertrekt naar Batavia / in Batavia op 30-10-1830 / terug in Holland op 5-5-1831 / enkele dagen na terugkeer komt hij te overlijden.
Op 27-5-1831 krijgt de weduwe van kapitein C Sipkes f 75,- uitgekeerd van het zeemanscollege te Dordrecht / Hij is getrouwd met Antje Koff (1802 Den Helder).
 
SPIEGELBERG CHRISTOFFEL D 29 / A 428/315/102
(Kaptein te Dordrecht) Op 28-5-1841 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 29. (zie ledenlijst zeemanscollege  1842 in de bijlage) en Amsterdam vlag A 428/315/102.
Geb: 31-5-1805 te Amsterdam / overl: 14-10-1876 te Amsterdam.
In 1835/38 is hij kapitein op de bark ,,SUSANNA MARIA,, (1816) werf in Amerika / reder P.J.N. Verheul te Amsterdam.
In 1838/1840 is hij kapitein op het fregat ,,HENRIETTE EN HENRI,, reder P.J.N. Verheul te Amsterdam. Op 6-10-1841(MRD nr 1075) is hij 1e kapitein op het nieuwe fregat ,,GEERTRUIDA MARIA,, 899 ton /werf Cornelis Gips te Dordrecht /reder Voogd en Co te Amsterdam / vertrekt met 38 man naar Batavia.
Op 19-4-1853 vertrekt hij voor zijn 7e reis met de ,,GEERTRUIDA MARIA,, maar het gezag wordt op 25-5-1853 overgenomen door kapitein van Hartepol en deze vertrekt voor een reis naar Java. Op 23-11-1858 ( MRD nr 1851) is hij kapitein samen met Dirk Jan Mulder Drenth vlag D 10 op het fregat ,,GEERTRUIDA MARIA,, en vertrekt voor een reis naar King George Town via Sunderland. Hij blijft kapitein tot 1864 op dit schip. Hij is getrouwd met Johanna Christina Sigling (1815 Amsterdam).
 
NB.
- (ca nov. 1839) Per Schip Pieter Floris Kapitein J.F. Spiegelberg; van Amsterdam naar Soerabaia;
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]
- Koningrijk der Nederlanden.
Provincie Zuid-Holland Gemeente Dordrecht.
Certificaat van oorsprong van goederen te verzending bestemd naar de Indiën Eiland Java
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, verklaren bij dezen, dat op heden den Twintigsten November 1839 voor hen verschenen is de Heer Hendrik Lagerwey, Boekhandelaar en Boekdrukker wonende binnen deze Stad dewelke met solemneelen ede heeft verklaard dat hij voornemens is van hier te verzenden, per Schip genaamd Pieter Floris gevoerd door kapitein J.F. Spiegelberg, leggende te Amsterdam naar Sourabaija op het Eiland Java te worden uitgevoerd, de hier onder omschreven goederen als zijnde alles van Nederlandschen oorsprong, en grootendeels te zijnen Drukkerij alhier gedrukt en vervaardigd.
400 zegge vierhonderd s Brink eenvoudig onderwijs
25 zegge vijfentwinting Hamelberg inleiding tot de fransche taal 1ste stuk
25 zegge vijfentwinting Hamelberg inleiding tot de fransche taal 2de stuk
4 zegge vier lagerweij engelsche Spraakkunst Pes en Gijangen gebonden in Maraqum
24 zegge vierentwinting Nieuw test.
100 zegge honderd neiuw jaars kransjes;
12 zegge twaalf Cijferboek 1e en 2de stuk met vr. antw.
12 zegge twaalf Blanchard, En Tres or des Enfans
6 zegge zes Sluijters meetkundig Schoolboek met antw.
6 zegge zes W. van der Kalft tweede Rekenboek met antw.
7 zegge zeven Mengel, reis naar Italië
7 zegge zeven Laval, Robert van Normandie 2 deelen
7 zegge zeven Geelhoud, handboek voor de hoogste klasse
6 zegge zes Rheinwald, reis van eenen Edelman 2 deelen
6 zegge zes Moller, liefde en Waarheid
6 zegge zes van Bemmelen, Geschiedenis der Maicatien
12 zegge twaalf Pieter Spa, reis naar Londen
4 zegge vier Europa Jaargang 1838
2 zegge twee Eurorpa Jaargang 1839
3 zegge drie Tijdschrift voor Reken en Stelkunst 1839
1 zegge een Leerboek der Aardrijkskunde
2 zegge twee Riem gekl. kinderprenten
1 zegge een Riem gouden Prenten
1 zegge een Riem gemarmerd papier
Dus ten oorkonde, hebben wij deze met het Zegel dezer Stad en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]
- Hordijk & Gips, Branders te Dordrecht te verzenden naar Batavia per het Schip Geertruida Maria, Cap. C. Spiegelberg
50 Kelders Binnel. Gedisteleerd uit granen gestookt gem.t N-I inh. 750 flessen waarin 931 Kann.
Jacob Hordijk voor zijne firma van Hordijk & Gips uit granen gestookt, in hunne Branderij in gereedheid gebragt en aldaar afgebotteld op Inl. flesschen
    16 October 1841.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]
- De ondergeteekende verzoek beleefdelijk Certificaat d'origine, tot uitsleg en uitvoer per Capitein C. Spiegelberg, met het Schip Geertruida Maria, destinatie Batavia, van 34 Kisten Roode Wijn, inhoudende 1700 flesschen, of dertien Honderd zes en twintig Kannen gemerkt N-I benevens
Zestien kisten inhoudende 192 flesschen of 156 Kannen Rhijnsche Wijn Gemerkt V & C
door ondergeteekende in hun particulier Entrepot gebotteld in flesschen van Nederlandsche oorsprong en berder in orde gebragt.
   Dordrecht 14 october 1841.
   pp J. van Oldenborgh & Zonen
   (L.C. van Oldenborgh)
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- De ondergeteekende J. van Oldenborgh voor zijne firma J. van Oldenborgh & Zonen, Wijnhandelaars alhier, verzoeken Crtificaat van Oorsprong, voor Zes kisten inhoudende drue honderd bottels Roode wijn, benevens twaalf Kistjens inhoudende Een Honderd vier en viertig bottels Rhijnwijn, zijnde alle gemerkt I& V Zn O WYN K&N I& V
door hun te verzenden per het Nederlandsche Schip Geertruida Maria, Capitein C. Spiegelberg, gedestineert naar Batavia, verklarende al verder deze wijn uit hunne particulier Entrepot herkomstig te zijn, aldaar in order gebragt en in flesschen van Nederlandsche OorSprong is gebotteld.
    Dordrecht 5 Junij 1845
    J. van Oldenborgh
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- De ondergeteekende Adolf Adriaan Hordijk Jz voor de firma van Hordijk & Gips Branders van de 6e klasse alhier, verzoeken Certificaat van Oorsprong voor 100 kisten inhoudende 1500 flesschen genever of 2000 Kannen gemerkt (vogel) H&C door hen te verzenden per het Nederlandsch Schip Geertruida Maria, kapitein C. Spiegelberg naar Java, verkalrende alverder deze genever uit hunne branderij is herkomstig, aldaar in orde Gebracht en in flesschen van Nederlandsche Oorsprong gebotteld.
   Dordrecht 8 Sept. 1848
   A.A. Hordijk Jz
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- De 720 Bottels Rhijnwijn, waarvoor Certificaat van Oorsprong is aangevraagd bevatten (621) zes honderd Een en twintig Ned. kannen.
Joh. van Oldenborgh & Zonen
    Dordt 7 Sept 48.
+ De ondergeteekende J. van Oldenborgh voor zijne firma J. van Oldenborgh & Zonen, Wijnhandelaars alhier, verzoeken vertificaat van Origine voor Zestig Kistjens, inhoudende Zevenhonderd twintig (720) heele bottels RijnWijn gemerkt
JvO& RHIJNWIJN JvO& door hem te verzenden per het Fregat Schip Geertruida Maria, Capitein C. Spiegelberg gedestineerd naar Batavia, verklarende alverder deze Wijn uit hunne Entrepot herkomstig, aldaar in order gebragt en in flesschen van Nederlandsche Oorsprong zijne gebotteld.
    Dordrecht September 1848.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]
 
STAAL JANNES ROELOF D 95
(Kapitein te Dordrecht) Op 18-1-1856 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 95. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 in de bijlage).
Geb: te Pekela / overl: 1863 vermist op zee
In 1856 is hij kapitein op het kofschip ,,MARIA JANNA JACOBA BARENDINA,, 38 last werf Barend v Limmen te Dordrecht / reder B.van Limmen en co te Dordrecht.
 
STAM JONGE de GIJSBERTUS ISAAC D 3 / D 9 /A 598
(Kapitein te Dordrecht) In 1841 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 3 in 1845 vlag D 9 en amsterdam vlag A 598. (zie ledenlijst zeemanscollege  1842 in de bijlage.
Geb: 19-1-1808 te West-Zaandam /overl: november 1850 op zee aan boord van zijn schip het fregat ,,OSIRIS,, (akte van overlijden 15-10-1851 te Dordrecht).
In 1842 (nr 238) lid v/d vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht. (zie ledenlijst loge ,,La Flamboyante,,1844 in de bijlage).
Op 1-5-1832 (MRD nr 565) is hij 3e stuurman 24 jaar woont te Delfshaven / gage f 30,- p m op het fregat ,,DE DORDTENAAR,, 450 last / (1831) werf Cornelis Gips / reder A Blusse van Oud Alblas te Dordrecht. Vertrekt naar Batavia / kapitein is Frans van Ginkel 30 jaar uit Rotterdam vlag D 19. Mee als 1e stuurman Pieter Kraay, 2e stuurman Samuel v/d Koppel 26 jaar, als 4e stuurman Meynard Frederik Tijdeman 16 jaar.(zie kopie monsterrol in de bijlage).
Kapitein Frans van Ginkel komt op 1-12-1832 te overlijden aan boord van zijn schip te Samarang. Het gezag wordt overgenomen door de 1e stuurman Pieter Kraay. Deze komt op de terugweg op het eiland St Helena na een val van zijn paard op 6-3-1833 te overlijden. Nu wordt het gezag overgenomen door de 1e stuurman Samuel van der Koppel 27 jaar, en wordt Gijsbertus bevorderd tot 1e stuurman op weg naar Philadelphia. Het schip is terug in Holland in september 1833. (zie kopie verhaal / het logboek en plattegrond v/d ,,Dordtenaar,, in de bijlage).
Op 5-12-1839 (MRD nr 955) is hij 1e stuurman 31 jaar woont te Westzaan /gage f 70,- p m op het nieuwe fregat ,,DELTA,, 498 last/werf Jan Schouten/ reder leden loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht en vertrekt met 40 man naar Batavia / kapitein is Govert Crans vlag D 5.(zie kopie monsterrol in de bijlage)
Op 8-12-1841(MRD nr 1084) is hij kapitein op het fregat ,,BROEDERTROUW,, 436 last (1835) werf Jan Schouten / reder leden loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht en vertrekt op 3-4-1842 uit Hellevoetsluis naar Batavia / terug in Holland op 14-3-1843.
De 2e reis vertrekt op 28-3-1844 naar Batavia / terug in Holland/Amsterdam op 9-1-1845.
Op 11-6-1845 is hij kapitein op het fregat ,,OSIRIS,, 530 last/(1841) werf Jan Schouten reder leden loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht en vertrekt naar Batavia / Amsterdam / terug in Holland op 14-3-1846. Hij maakt met dit schip 4 reizen.
Zijn laatste reis vertrekt op 22-7-1850 naar New York / Batavia. Op weg naar Batavia komt hij te overlijden op zee in november 1850.
Hij is getrouwd met Gijsberta Jacoba Beusekamp geb: (1809 Eten /1873 Delfshaven)
In 1850 woont hij met zijn gezin in de Prinsestraat D 127 te Dordrecht met zijn vrouw en kinderen te Dordrecht:
1838 Gijsbertus Isaac gaat in 1854 naar zee als scheepsjongen aan boord van het fregat ,,OSIRIS,, kapitein is Govert Crans vlag D 5 en vertrekt uit Dordrecht naar Australie/Java.
1842 Pieter Anthony Jacob (boekhouder te Zwolle) tr 1873 te Dordrecht met Cornelia Christina v Scheers (1849 Dordrecht) d.v. Francois Izaak van Scheers (boekhouder te Dordrecht) en Christina Cornelia de Haan.
Akte van overlijden 15-10-1851 te Dordrecht opgemaakt door de waterschout dat vorig jaar november is overleden Gijsbert Isaac Stam de Jonge 42 jaar aan boord van het Nederlandsche fregatschip ,,OSIRIS,, gezagvoerder van dit schip ter hoogte van gegiste chronometers 6°27' NB en 19°54' W L.
Op 21-12-1850 krijgt de weduwe van kapitein G. I. Stam de Jonge f 100,- uitgekeerd van het zeemanscollge te Dordrecht.
 

STAPERT B. J. D 79
(Kapitein te Dordrecht) Op 5-11-1851 t/m 55 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 79. .
Geb: 1819 te Lemmer ? / overl: voor januari 1854 op zee aan boord van zijn schip de bark ,,CLARA ANNA MARIA,, op de thuisreis.
Op 8-10-1835 (MRD nr 750) is hij ligt matroos 16 jaar uit Lemmer /gage f 11,- p.m. op het fregat ,,DE DORDRTENAAR,, 450 last/(1831) werf Cornelis Gips/ reder A Blusse van Oud Alblas te Dordrecht en vertrekt naar Batavia / kapitein is Jan F.P.A. Abbema vlag D 41.
In januari 1852 is hij kapitein op de bark ,,CLARA ANNA MARIA,, 136 last / (1843)werf Cornelis Gips / reder H van der Sande te Dordrecht en vertrekt naar China / terug in Holland op 2-10-1852. 2e reis vertrekt op 25-12-1852 / terug in Holland op 28-6-1854 op de thuisreis komt hij voor januari 1854 te overlijden. In januari 1854 krijgt de weduwe van kapitein B.J.Stapert f 100,- uitgekeerd van het zeemanscollege te Dordrecht.

 
STASSE Jan D 101  (MEER INFORMATIE)
(Kapitein te Dordrecht) In 1858 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 101. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 in de bijlage). Geb: Hardinxveld 9-5-1815, overl. Vlissingen 8-4-1901, zoon van Paulus Stasse (1780-1845) en Adriana van der Wiel (1794-1870).
In 1858 is hij kapitein op de schoener ,,WILHELMINA MARIA,, reder K.Wibaut te Vlissingen. In 1859 is hij kapitein op de schoener ,,DANKBAARHEID,, reder K.Wibaut te Vlissingen. In 1859 woont hij te Vlissingen.

Hij trouwt op 11-4-1855 te Vlissingen met Adriana Domisse.
 

STASSE HENDRIK LEONARDUS D 102  (MEER INFORMATIE)
(Kapitein te Dordrecht) Op 3-3-1859 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 102. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 in de bijlage).
Geb: 23-8-1828 te Hardinxveld / overl: 12-2-1895 te Vlissingen z.v. Paulus Stasse en Adriana van der Wiel.
Op 28-12-1858 (nr 427) lid v/d vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht
Op 3-10-1856 (MRD nr 1768) is hij kapitein op het smakschip ,,CORNELIA,, 42 last reder Penn en Bauduin te Dordrecht.
Op 21-11-1864 ( MRD nr 2113) is hij 1e kapitein het nieuwe schroefstoomschip ,,WILLEM EN CLARA,, 400 ton /werf Fop Smit Kinderdijk / reder Willem Balthasar Derks te Dordrecht. En vertrekt met 17 man naar Goteborg / Dordrecht.
In 1874 is hij kapitein op het stoomschip ,,DORDRECHT,, reder Stoom Mij Zeeland.
In 1874 is hij Ridder van de ,,Eikenkroon,,

Hij trouwt 1e x op 12-3-1857 te Dordrecht met Sybilla van Hemert (1834-1859 Dordrecht). Hij trouwt 2e x op 4-4-1860 te Dordrecht met Adriana Adamina van Hemert, beide dochters van Arnoldus van Hemert (winkelier te Dordrecht) en Trijntje van den Heuvel. Hij trouwt 3e x op 6-1-1871 te Dordrecht met Johanna Bardina Bonket 37 jaar weduwe van Matthias van Olst d.v. Johannes Bonket en Elizabeth Francina van Pijpen. Hij woont in 1872 in de Voorstraat D 58 te Dordrecht.

 
STEUR DIRK R 58
(Kapitein te Rotterdam) In 1837 lid zeemanscollege Rotterdam vlag R 58.
Geb: 1787 te Rotterdam.
Op 25-9-1839 (MRD nr 946) is hij 1e kapitein op het nieuwe fregat ,,SAMARANG,,werf Cornelis Gips te Dordrecht (te water 28-8-1839) reder J.Serruys te Rotterdam en vertrekt met 28 man naar Batavia / mee als 1e stuurman G. Steur 22 jaar uit Rotterdam.
 
STOFFELS GERBRAND SIMONS D 16
(Kapitein te Dordrecht) Voor 1830 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 16.
Geb: 1761 te Grauw z.v. Simon Stoffels en Mensje Bauke.
Op 11-5-1819 (MRD nr 16) is hij kapitein op het kofschip ,,COURIER VAN DORDRECHT,, 39 last / reder Jan Hordijk te Dordrecht. Vertrekt met 6 man naar Lissabon. (zie overzicht monsterrollen 1814 / 1840 in de bijlage).
 
NB.
- (ca sept 1815) Een Certificaat d'origine
dat de Zes Tonnen Berger Levertaan gemerkt L door de Heeren LOTSY & Comp te Dordt op heden afgeladen in 't Schip genaamd RESULTAAT Capn Corn. Castanje aan 't ad. van de spediteurs Braubach freres te Ceulen, zijn aangebragt met 't schip de Courier Capn. C. Huun, direct van Bergen in Noorwegen, dat die gemelde Zes tonnen Traan van na Transito Keulen gaan, om weder in 't groot Hertogdom Luxemburg ingevoerd te worden; en dat den president gebleken is, dat de rechten daar van alhier betaald zijn.
NB in 't Fransch
[bron: SAD archief 5 inv.nr. 1977 verklaringen 1815-1837]
- Adviesgelden zeeschepen Dordrecht (68a-40 1814-1830) :
datum van uitklaring - schipper - lasten - adviesgeld
27-09-1814 C. Huun 40 f 3,00 
17-12-1814 C. Huun 40 f 3,00 
10-07-1815 C. Huun 40 f 3,00 
05-10-1815 C. Huun 40 f 3,00
03-07-1816 C. Huun 40 f 3,00
27-08-1816 C. Huun 40 f 3,00
31-12-1816 C. Huun 40 f 3,00 
20-08-1817 C. Huun 36 f 3,00 
02-10-1817 C. Huun 36 f 3,00 
30-12-1817 C. Huun 36 f 3,00 
06-06-1818 C. Huun 36 f 3,00
 
STOFFELS BOUKE SIMONS D 3
(Kapitein te Dordrecht) Voor 1830 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 3. (zie ledenlijst zeemanscollege 1832 / 1837 / 1842 in de bijlage).
Geb: 1758 te Grauw / overl: 2-1-1843 te Dordrecht z.v. Simon Stoffels en Mensje Bauke.
Op 6-5-1819 (MRD nr 14) t/m 1827 is hij kapitein op het kofschip ,,DE GOEDE VERWACHTING,, 64 last / reder Gerrit van Hoogstraten en Zn te Dordrecht en vertrek met 7 man naar Ferrol. Mee aan boord als stuurman zijn zoon Simon Boukes Stoffels. (zie overzicht monsterrollen 1814 / 1840 in de bijlage).
Hij is getrouwd met Walburdina Janssen (1764 te Emden/Dtsl / na 1840). In 1840 woont hij aan het Vlak bij de Hoogt E 445a te Dordrecht.
NB.
* [1798-1805] Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
Naam : B.S. Stoffels
Woonplaats (info): D0083
Lijst : Lijst der Apparente Stemgerechtigden in D, E & F; Lijst der Apparente Stemgerechtigde Burgers binnen Dordrecht en de Merwede, wonende in het Kwartier D
Bron : SAD 4, inventarisnr. 9b
+
Naam : Bouke Stoffels
Woonplaats (info): D0083
Grondvergadering (kiesdistrict) : 23ste grondvergadering
Lijst : lijst (2) met titel Lijst der Stemgerechtigden in Letter D
Bron : SAD 4, inventarisnr. 8
* Johanna, ged. Dordrecht 11-8-1800, dochter van Bauke Stoffers en Maartje van der Lek.
* Maria, ged. Dordrecht 27-6-1802, dochter van Bouke Simon Stoffels en Maartje van der Lek.
* [1802] Quotisatie 1802 (wijk B, D, E en F) (8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)
Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F

Naam : B.S. Stoffels
Woonplaats (oude huisnummers!) : D0083
Biljet (of arm) : biljet
Paginanummer : 05
Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)
* [1804] [SAD 11-72] (begraven) Nieuwkerk (folio 272vs) 23-01-1804 
het kind van de kaptijn Bauke Stofvels een 1/2 jaar, ziekte teeren, woonen op de Voorstraad bij de Ruijterstraad, beste graffie (Andries Plukhooij)
* [1804(Nieuwkerk)(folio 274vs) 11-02-1804
het kind van Bauke Stoffels oud 6 jaar ziekte mazelen, woonen op de Voorstraad bij de Ruijterstraad, best graf (Andries Plukhooij);
* [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : B.S. Stoffels
Woonplaats (oude huisnummers!) : D0083
Biljet (of arm) : biljet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
 

STOORVOGEL JOHANNES D23
(Kapitein te Dordrecht) Op 16-2-1849 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 23. (zie ledenlijst zeemanscollege 1850 in de bijlage).
Geb: 1818 te Maassluis / overl: 26-5-1882 te Maassluis.
In aug 1841 is hij stuurman aan boord van het kofschip ,,ROELAND VAN VEENDAM,, gezagvoerder S.B. Kuiper.
Op 21-11-1849 is hij kapitein op het kofschip ,,ADRIANA VAN DORDRECHT,, reder Abraham du Bois te Dordrecht en vertrekt naar Belfast.
In 1855 is hij kapitein op de schoener ,,JENNEKE HENDRIKA,, 151 ton, reder Pieter Smits Fransz te Dordrecht.
In 1856 is hij kapitein op de bark ,,BETSY,, 163 last /reder Visser en v/d Sande te Dordrecht.

 
STRANG VAN HEES GOVERT D 2 / R 463
(Kapitein te Rotterdam) In 1861 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 2 en Rotterdam vlag R 463.
Geb: :16-3-1824 te Rotterdam /overl: 21-4-1866 na brand a/b van zijn schip zich door het hoofd geschoten te Port Stanley / Falkland eilanden z.v. Herman van Hees commissionair te Rotterdam (1794-1850) en Jannetje Strang (1796-1871). Govert was enig kind en had daarom later de dubbele naam van vader en moeder.
In 1856 lid v/d vrijmetselarij Loge ,,De Drie Kolommen,, te Rotterdam en in 1860 lid Loge ,,De Goede Trouw,, te Kaapstad.
In 1837 leerling op de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. Volgde er 3 jaar een opleiding.
In 1858/62 is hij kapitein op het fregat ,,HESTER ADRIANA,, 477 last/ reder de Groot Roelants en Co te Schiedam.
In 1862 /66 is hij 1e kapitein op het nieuwe clipper/fregat ,,ORANJE NASSAU,, 378 last werf Cornelis Gips te Schiedam / reder de Groot Roelants en Co te Schiedam.
In september 1865 vertrekt hij met zijn schip ,,ORANJE NASSAU,, voor de rampzalige reis naar Glasgow / San Francisco met als 1e stuurman Cornelis Antonius Kettler (later kapitein vlag R 42).
Verslag uit het logboek door de 1e stuurman:
Op de hondenwacht van 17 oktober 1865 zag ik (met gestadig weer) omstreeks 2 uur het vuur van een schip aan stuurboordkant
Ik draaide het roer op om af te vallen zodat de ,,ORANJE NASSAU,, over stuurboord kwam te liggen
Mijn schip reageerde hierop maar het andere vaartuig waarschijnlijk niet gezien hebbende, hoewel wij beide seinlantaarns op hadden, en ramde ons tussen de kraanbalk en de fokkemast aan bakboord boeg die daardoor geheel verpletterde.
Bij daglicht zagen wij de grote schade aan het schip en probeerde de gaten te dichten en wierpen een deel van de lading over boord, (20 ton steenkool, 49 vaten bier en 25 ton ijzer) zodat het voorschip zou lichten. Op 9 november 1865 kwamen wij aan in de haven van Rio de Janairo.
Na 4 maanden reparatie is het schip weer onderweg naar San Fransisco en ter hoogte van Kaap Hoorn wanneer er op 21 april 1866 brand uitbreekt in de lading. Het schip keert noodgedwongen terug naar de haven van Port Stanley / Falkland eilanden. De stuurboord kant is zwaar beschadigd en de kapitein schiet zich voor het hoofd met zijn pistool.
De brand is op 25 april 1866 geblust op dezelfde dag wordt kapitein Govert Strang van Hees in Port Stanley begraven.
De 1e stuurman Cornelis Antonius Kettler is nu bevorderd tot kapitein en moet alles afhandelen.
Een deel van de lading wordt gelost, het schip is niet te repareren en wordt op 3 oktober 1866 afgekeurd.
Op 11 juni 1866 te Port Stanley ondertekent kapitein C.A. Kettler met 1e stuurman H. van Dorssen en 2e stuurman J.J.v/d Weyden de papieren van de nalatenschap van wijlen gezagvoerder G. Strang van Hees.
21 Handdoeken, 2 duffelse jekkers, 1 laken jas, 1 laken rok, 4 laken broeken, 2 zee jasjes, 2 laken zeebroeken, 1 zeejekker, 1 winterbroek, 6 vesten, 2 kijkers, 6 colletjes, 6 paar handschoenen, 43 kraagjes, 2 petten, 12 witte vesten, 1sprei, 2 wollen hemden, 8 katoenen hemden, 3 cabaayen, 16 witte jasjes, 7 nachtbroeken, 12 flanel hemden, 15 witte onderbroeken, 5 borstrokken, 51 overhemden, 16 paar witte kousen, 13 paar witte sokken, 1 cache-nez, 2 matras slopen, 15 kussenslopen, 7 paar wollen kousen, 18 zakdoeken, 5 beddelakens, 3 paar laarzen, 3 paar pantoffels, 3 paar schoenen, 1 zwarte en 1 witte castor hoed, 1 zwarte hoed met leren doos, 1 panama hoed, 1 laarzen trekker, 2 wandelstokken, 3 chinesche koffers, 1 geldriem, 1 toilet doos met toebehoren, 2 borstels, 1 paraplue, 1 matras, 1 peluw, 3 kussens, 1 wol en katoenen dekens, 1 waschmand 84 diverse boeken, 38 Metereologische kaarten, Maryatts, signaal vlaggen met kist, Amsterdamse, Dordtse en Rotterdamse nummervlag, (lid zeemanscolleges Rotterdam kapiteinsvlag R 463 en Dordrecht kapiteinsvlag D 2), 2 driehoeken, 1 vouwbeen, 2 linialen, 2 sectanten, 1 Aneroide barometer, 1stempel en cachet, 1 inktkoker, 1 zilveren penhouder, 1 koperen papierttrommel, 1 vislijn, 1 vogelkooi, 1 spiegel, 1 dominospel, 2 stoelen en stoof, 1 kist vrijmetselaars gereedschap (lid loge ,,De Drie Kolommen,, te Rotterdam). 
09_30strangvanhees.jpg (187272 bytes) (zie kopie lijst van zijn bezittingen in de bijlage).
 
STROBUUR (STROBIUS) JACOB D 8
(Kapitein te Dordrecht) Voor 1830 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 8. (zie ledenlijst zeemanscollege in de bijlage).
Geb: 1788 te Veendam / overl: 6-4-1836 aan de roodvonk te Dordrecht. z.v. Jacob Strobuur (overl: op zee) en Heltje Legger.
Op 26-08-1815 (MRD nr. 32) is hij stuurman uit Veendam op het kofschip,,RESOLUTION,, met 4 man naar Bergen in Noorwegen /kapitein is Roelof Muring.
Op 19-11-1815 (MRD nr. 42) is hij stuurman uit Veendam op "de Goede Verwagting" met 6 man naar Lissabon /kapitein is Poppe Strating.
Op 17-02-1817 (MRD nr. 3) is hij stuurman op het kofschip,,RESOLUTION,, met 6 man naar Libou of Trindon /kapitein is Roelof Muring..
Op 23-6-1817 is hij stuurman uit Veendam /gage f 36,- p.m. op het kofschip,,RESOLUTION,, en vertrekt uit Dordrecht met 5 man naar Bergen /kapitein is Roelof Muring.
Op 15-12-1820 (MRD nr 9) is hij kapitein op het kofschip ,,RESOLUTION,, 40 last/ reders Johan Christiaan de Klerk en Jacobus de Voogd te Dordrecht. Vertrekt met 6 man naar Lissabon. 
Op 17-12- 1824 (MRD nr 114) is hij kapitein op het kofschip ,,VROUW NEELTJE,,124 ton reder Klerk en Voogd te Dordrecht. Op 3-5-1827 (MRD nr 229) t/m 1830 is hij 1e kapitein op het nieuwe kofschip ,,HARMONIE,, 182 ton / werf Jan Schouten / reder Klerk en Voogd te Dordrecht. Vertrekt met 7 man naar Marennes. 
Op 14-11-1827 (MRD nr 332) 2e reis met zijn neefje Jacob Lutte Bouten als scheepsjongen aan boord. (zie kopie monsterrol in de bijlage). 
09_31harmonie_a.jpg (77902 bytes) 09_31harmonie_b.jpg (50005 bytes)
(B.J. Bakker (stuurman, Veendam), A.J. de Baer (Hogezand), Harm F. Bieze (Sapmeer), Wouter van Heumen (matroos, Dordrecht), D.H. Stut (Veendam), R.H. Duintjer (matroos, Veendam), J.L. Bouten (jongen, Veendam))
Op 5-3-1830 ( MRD nr 403 )is hij 1e kapitein op het nieuwe kofschip ,,MERWESTROOM,, 48 last /werf Cornelis Gips /reder Klerk en Voogd te Dordrecht. Vertrekt naar de Oostzee. (zie kopie afbeelding v/d ,,Merwestroom,, in de bijlage).
Hij gaat eind 1835 aan wal om als toekomstige kapitein op de werf van Cornelis Gips mee te werken aan de tuigage van het nieuwe fregat ,,GENERAAL BARON VAN GEEN,, voor reder Klerk en Voogd te Dordrecht. Tijdens de bouw overlijdt hij op 6-4-1836 en de reders Klerk en Voogd moeten op zoek naar een andere kapitein. Dat wordt Jan Jacobs Kortrijk die ook vlag nr D 8 krijgt. In oktober vertrekt het schip voor een reis naar Batavia.
Hij is getrouwd met Femmigje de Vreden (1789). In 1836 woont hij aan de Varkensmarkt A 348 te Dordrecht.
In april 1836 krijgt de weduwe J Strobuur f 75,- uitgekeerd van het zeemanscollege te Dordrecht.
 
STRUMP(H)LER JOHANNES EVERT D 37/A 400/287
(Kapitein te Dordrecht Op 30-9-1836 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 37. (zie ledenlijst zeemanscollege 1837 in de bijlage) en Amsterdam vlag A 400/287.
Geb: 1805 te Amsterdam / overl: voor september 1845.
Op 25-11-1823 (MRD nr 82) is hij 4e stuurman /gage f 18,- p m voor de 1e reis vanuit Dordrecht naar Oost Indië / Batavia op het fregat ,,CORNELIA,, 560 ton / reder J.B.'t Hooft te Dordrecht / kapitein is Pieter Sipkes vlag D 1.
Op 4-1-1826 schrijft A.J. Strumphler kapitein der koopvaardij namens zijn broer J.E. Strumphler voor een bewijs van aanmmonstering als 4e stuurman in nov.1823 bij kapitein Sipkes van de ,,CORNELIA,, te Batavia als brief met zegel.
Op 8-9-1835 schrijft Hendrik Philip Visser kapitein op het fregat ,,DORDTENAAR,, af te zien om de nieuwe kapitein te worden op het in aanbouw zijnde fregat ,,OUD ALBLAS,, 401 last/ op de werf van Cornelis Gips te Dordrecht voor reder Adolph Blusse v Oud Alblas te Dordrecht. Er moet naar een nieuwe kapitein worden gezocht en de keuze valt op Johannes Strumpler.
Op 4-10-1836 (MRD nr 789) is hij 1e kapitein 31 jaar woont te Amsterdam op het nieuwe fregat ,,OUD ALBLAS,, 401 last/ vertrekt op 11-11-1836 uit Hellevoetsluis met 38 man naar Batavia/Amsterdam / terug in Holland op 23-8-1837.  (zie kopie monsterrol en afbeelding v/d ,,Oud Alblas,, in de bijlage).


afbeelding (1836) DI 2473 Stadsarchief Dordrecht/tekening door F.J. v/d Blijk / De werf van Cornelis Gips te Dordrecht / de te waterlating op 29-7-1836 van het fregat Generaal Baron van Geen 443 last (rechts op de tekening). Links op de tekening het fregat Oud-Alblas.

afbeelding (1836) museum van Gijn / schilderij van F.J. v/d Blijk / De werf van Cornelis Gips te Dordrecht / de te waterlating op 29-8-1836 van het fregat Oud Alblas 401 last / bijlbrief nr 82 / 3e schip van reder Adolph Blussé van Oud-Alblas te Dordrecht / 1e kapitein Johan Evert Strumphler (1805 Amsterdam) met kapiteinsvlag D37 / (links op het schilderij) het opgetuigde fregat Generaal Baron van Geen
09_32oudalblas.jpg (209420 bytes)
(J.E. Strumphler (31, Amsterdam), N.H. Brouwer (38, Pekela), Engel van der Valk (23, Santvoort), D.P. van Wageningen (20, Dordrecht), A.E.P. Dassevael (20, sHage), J. .. (Schiedam), J. Diederich (Stettin), C. Kool (37, Ze..), W. Vogel (33, Dordrecht), A.A. Smidh (22, Vlissingen), Jewazio Jarzino (Triest))
De 2e reis vertrekt op 5-12-1837 naar Batavia / terug in Holland op 24-12-1838.
Op 21-1-1841 (MRD nr 1027) is hij 1e kapitein op het nieuwe fregat ,,ADMIRAAL VAN HEEMSKERK,, 596 last/werf Cornelis Gips te Dordrecht /reder A Blusse van Oud Alblas te Dordrecht. Het schip wordt op 4-3-1841 uit Dordrecht gesleept door de stoomboot ,,STAD ANTWERPEN,, naar Brouwershaven en vertrekt op 14-3-1841 met 43 man naar Batavia/Amsterdam / terug in Holland op 14-1-1842.
De 2e reis vertrekt op 3-1-1843 naar Batavia/Amsterdam / terug in Holland na 2 maal met schade een haven binen te zijn gelopen op 15-2-1844.
In september 1845 krijgt de weduwe J.E. Strumpler te Amsterdam f 100,- uitgekeerd van het zeemanscollege te Dordrecht.
 

STUIT JACOB HENDRIK D 11
(Kapitein te Dordrecht) Op 19-1-1849 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 11. (zie ledenlijst zeemanscollege 1850 / 1861 in de bijlage).
Geb: 25-9-1819 te Veendam /overl: 1879. z.v. Hendrik R. Stuit (Duit) (zeekapitein /vlag Veendam nr 29) en Geertje Bouten (neef van kapitein Jacob Bouten vlag D 18).
Op 10-12-1852 (nr 328) lid v/d vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht. (zie ledenlijst loge ,,La Flamboyante,,1862 / 1863 in de bijlage).
Op 11-9-1835 (MRD nr 748) is hij matroos 15 jaar /gage f 15,- p.m. op het kofschip ,,MERWESTROOM,, met kapitein Dirk Hendriks Hazewinkel. (zie kopie monsterrol in de bijlage).
Op 23-10-1845 (MRD nr 1263) is hij stuurman / gage f 30,- p m op het kofschip ,,MERWESTROOM,, 48 last / reder Klerk en Voogd te Dordrecht / kapitein is Dirk Hendriks Hazewinkel vlag D 36 uit Veendam en vertrekt met 5 man naar Belfast.
Op 19-6-1850 (MRD nr 1453) t/m 1858 is hij 1e kapitein op het nieuwe schroef stoomschip ,,STAD DORDRECHT,, 132 last/werf Fop Smit te Kinderdijk / reder Albert Jan Verbeek - van der Sande en Vriesendorp c.s te Dordrecht. Vertrekt voor de lijndienst naar Londen / Dordrecht met 14 man aan boord.
De bemannings leden:
Stuurman Hendrik Eddes 25 jaar uit Dordrecht / gage f 40,- p m. Machinist H de Grooth 42 jaar uit Dordrecht / gage f 60,- .p.m.
Kok Ton Rip 45 jaar uit Dordrecht. Hofmeester G.Blom 33 jaar uit Eck en Wiel.
Matroos en Loods I van der Sloot 35 jaar uit Dordrecht gage f 30,- p.m..
Stokers C. Wilson 35 jaar uit Dordrecht/ gage f 26,- Govert van Olm 36 jaar uit Dordrecht en Jacob Charite 23 jaar uit Zwijndrecht en nog 5 matrozen.
Op 1-4-1853 (MRD nr 1578) een reis naar Londen. (zie kopie monsterrol in de bijlage).

09_33dordrecht_a.jpg (397635 bytes) 09_33dordrecht_b.jpg (503396 bytes)
(J.H. Stuit, H. Eddes (28, Dordrecht), H.G. Orth, Jon Rip, G. Blom (33 Eck en Wiel), J. v.d. Sloot (55, Dordrecht), L. de Korte (23, Dordrecht), G. Molf (35, Dordrecht))
In 1874 is hij gezagvoerder op het stoomschip ,,MARTINUS EN HENRIETTE,, reder Jacob Bouten oud kapitein der koopvaardij te Dordrecht.
Hij is getrouwd met Johanna Wilhelmina van Wijngaarden (1822 Dordrecht).
In 1854 woont hij in de Prinsenstraat D 211 te Dordrecht met zijn vrouw en kinderen geboren te Dordrecht: Jacoba Catharina (1847), Jacob Hendrik (1849).
 
SWART FRANS CORNELIS D 30
(Kapitein te Dordrecht) Op 14-12- 1865 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 30.
Geb: 1821 te Terschelling / overl: 7-3-1902 te Terschelling.
Op 26-5-1857 (MRD nr 1801) is hij 1e stuurman op het fregat als bark getuigd ,,BROEDERTROUW,, 428 last / (1837) werf Jan Schouten. Reder leden loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht / in 1857 verkocht aan reder Klerk en Voogd te Dordrecht. Vertrekt met 29 man naar Java /kapitein is Gerrit Rotgans vlag D 45.
Op 16-5-1863 (MRD nr2041) is hij kapitein op het kofschip ,,ZEEMEEUW,, 107 ton. Reder Klerk en Voogd te Dordrecht. Vertrekt met 5 man naar Windau.
In 1871 / 74 is hij kapitein op de brik ,,VOLHARDING,, reder Klerk en Voogd te Dordrecht.
 
TAAY FOKKES D 23
(Kapitein te Dordrecht) In 1839 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 23 en Delfzijl nr.4. (zie ledenlijst zeemanscollege 1842 in de bijlage) en Delfzijl nr 4.
Geb: te Delfzijl / overl: voor 2 mei 1847(=1848?).
Op 11-6-1836 (MRD nr 780) is hij kapitein op het kofschip,,GESINA,, reder Gerard Mauritz te Dordrecht.
Op 15-4-1838 (MRD nr 869) is hij kapitein op het kofschip ,,FORTUNA,, 95 ton reder Mattheus Willem Rees en Co te Dordrecht. Vertrekt met 8 man uit Dordrecht. (zie overzicht monsterrollen 1814 / 1840 in de bijlage).
Op 2 mei 1847 krijgt de weduwe F Taay f 97,- uitgekeerd van het zeemanscollege te Dordrecht.

NB.
- Vier weken geleden, ontving ik het verpletterend berigt, dat het Kofschip Fortuna, gevoerd door Kapitein FOKKE TAAY, mijn geliefden Echtgenoot, op de kust van Frankrijk, bij La Flotte de Ré gestrand, en de gansche equipage was ongekomen. Dit berigt kwam tot mij, in d eplaats van den braven Man en Huisvader zelven, wiens te huiskomst ik reeds reikhalzend te gemoet zag. Moet ik echter nog aan de mogelijkheid denken, dat de Heer mij den dierbare kon gered en gespaard hebben, thans is ook die laatste schemering van hoop voor mij verdwenen; en mij blijft niets over, dan het weduwkleed aan te doen en in mijn diepe droefheid mij vast te houden aan de hope des wederziens in eene betere wereld.
Zestien jaren was ik gezegend door de trouwe en hartelijke liefde van den edelen man. De hans des Heeren is zwaar op mij; maar Hij leert mij aanbiddend buigen, en ondersteunt mij door het besef mijner dubbelde verpligting, om te leven voor de drie onverzorgde kinderen, die de dierbare Overledene mij achterliet, en bij die zoo teederlijk lief had. Doch het voornaamste middel van bestaan is mij met hem ontrukt, en er is mij niets overgebleven, dan een kleine winkel in garen en band (Groenmarkt A14), dien ik thans met de ondersteuning van edelmoedige Begunstigers mijns man, hoop uit te breiden; en met den handel in manufacturen te vermeerderen. - Stadgenooten! Ik wil alles aanwenden, om door eene goede en civiele bediening uwe gunst waardig te zijn. Helpt mij, gelukkiger Echtgenooten en Huismoeders, die mijn teostand begrijpt en gevoelt! - helpt mij, om mijne kinderen met eere groot te brengen, en met Gods zegen de bede te vervullen, die ik weet, dat in die veege ure, de laatste is geweest van mijnen doode !
  Dordrecht, den 25 April 1848.
  De Wed. N. taay geb. Zeeven
[Dordr Coruant 29 april 1848]

TANGE RINSE ANTHONIE R 174 / A 639/286
(Kapitein te Alblasserdam) In 1842 lid zeemanscollege Rotterdam vlag R 174 en Amsterdam vlag A 639/286.
Geb: 15-1-1814 te Harlingen/overl: 8-4-1861 te Delft z.v. Anthoon Tange (1782/1838 in 1815 kapitein op de brik ,,Goede Trouw,,) en Maayke Rinses Seba.
In 1842/47 is hij kapitein op de bark ,,DE JONGE JAN,, 490 ton / (1830) werf Cornelis Smit/ reder Cornelis Smit Jz te Alblasserdam.
In 1848/50 is hij 1e kapitein op de bark ,,SCHOUWEN,, (1848)werf Cornelis Mak te Zierikzee / reder De Jonge en Keller te Zierikzee.
In 1850 is hij kapitein op de bark ,,DE DRIE VRIENDEN,,314 last / (1843) werf Cornelis Gips / reder J.F.de Jong koopman te Alblasserdam . Vertrekt op 30-4-1850 naar Batavia /op 23-10-1850 gestrand met zijn schip bij het eiland Raas/Ind. de gehele bemanning werd gered.
In 1852 /54 is hij kapitein op de bark ,,AUSTRALIE,, 608 ton /(1847)werf J.Otto/ Krimpen.
In 1856 is hij kapitein op de bark ,,MARIA AGNES,, reder James Barge te Amsterdam.
Op 1-11-1856 is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,FERNANDINA EMMA,, 753 ton /werf J.Jonkers te Alblasserdam / reder James Barge te Amsterdam en vertrekt uit Hellevoetsluis naar Batavia / 1 ½ jaar later is hij weer terug met zijn schip.
Op 28 -11-1859 strandt hij op het strand van Egmond / Camperduin met zijn schip de bark ,,FERNANDINA EMMA,, op de thuisreis uit Batavia. Wegens de de hoge zee was het schip moeilijk te bereiken. Van een sloep met 6 man en een vrouw heeft men niets meer vernomen. De Egmonder reddingsboot heeft na herhaalde inspanning 16 man van de bemanning aan wal weten te brengen.
Hij trouwt in 1838 te Alblasserdam met Maria 't Hoen (1806 Alblasserdam) d.v. Jan Johannes 't Hoen en Ariaantje Kortland.
Zijn dochter Maaike Isseltje Tange (1842 Alblasserdam) trouwt in 1863 met Willem Agathus Huygens (1841 Den Haag) Scheepsbouwer en reder in Amsterdam. z.v. Huygens Apotheker en Reder. Zij had haar man Willem Huygens leren kennen toen hij zijn opleiding kreeg als scheepsbouwer bij diverse werven te Alblasserdam / Kinderdijk.
 
TEERLINK HENDRIK D 74
(Kapitein te Dordrecht) Op 25-7-1851 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 74. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 in de bijlage).
Geb: 1818 te Dordrecht /overl: 25-6-1864 te Dordrecht z.v. Hendrik Teerlink en Cornelia Maria v Limmen (ongehuwd).
Op 25-7-1851 is hij kapitein op de bark ,,WELTEVREDEN,, (1838) werf Fop Smit / reder Fop Smit te Nieuw Lekkerland.
In 1861 is hij kapitein op de bark ,,RIDDERKERK,, 754 ton/(1858 ) werf Fop Smit / reder Fop Smit te Nieuw Lekkerland.
 
TIJDEMAN MEYNARD FREDERIK D 55 / R 206
(Kapitein te Dordrecht ) Op 30-1-1846 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 55. (zie ledenlijst zeemanscollege  1850 in de bijlage) en Rotterdam vlag R 206.
Geb: 19-5-1815 te Harlingen/ overl: 19-3-1852 op zee op zijn 1e reis a/b van zijn nieuwe bark ,,FLORA,, (aangifte van overlijden 18-12-1852 te Dordrecht) z.v. Berend Frederik Tijdeman en Vrouwe Lavina Frederika Theresia van de Pol.
In 1846 (nr 282) lid v/d loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Op 4-10-1828 (MRD nr 332) is hij stuurmans leerling 13 jaar gage nihil op het fregat ,,LOUISE PRINSES DER NEDERLANDEN,, 250 last/werf Jan Schouten /reder Maatschappij Dordrechtsche Scheepsrederij en vertrekt met 38 man naar Batavia / kapitein is Pieter Sipkes vlag D 1.
Op 1-5-1832 ( MRD nr 565) is hij 4e stuurman /gage f 22,- p. m. op het fregat ,,DE DORDTENAAR,, 451 last /(1831) werf Cornelis Gips /reder A.Blusse van Oud Alblas te Dordrecht. Vertrekt met 42 man naar Batavia / kapitein is Frans van Ginkel vlag D 19 en als 1e stuurman Pieter Kraay (beide zouden onderweg sterven kapitein van Ginkel op 1-12- 1832 aan boord te Samarang en de 1e stuurman dan kapitein Pieter Kraay sterft op 6-3-1833 te St Helena op deze reis sterven er ook nog 6 andere bemannings leden.
Mee aan boord 1e stuurman Samuel van der Koppel 27 jaar wordt in St Helena na het overlijden van kapitein Pieter Kraay bevorderd tot kapitein, als 2e stuurman Gijsbertus Isaac Stam de Jonge 21 jaar wordt in St Helena 1e stuurman, en Meynard Tijdeman is vanaf St Helena bevorderd is tot 2e stuurman dan 18 jaar, de reis werd onder moeilijke omstandigheden en met een te kort aan bemanning en te jonge en onervaren kapitein en stuurlieden verder voortgezet naar Philadelphia. In september 1833 was het schip weer terug in Holland.(zie kopie monsterrol /verhaal /logboek en plattegrond achterschip v/d ,,Dordtenaar,, in de bijlage).
Op 22-1-1836 (MRD nr 761) is hij 2e stuurman /gage f 40,- p m op de brik ,,DANKBAARHEID,,112 last/ (1828) werf Jan Schouten/ reder J.B.'t Hooft te Dordrecht en vertrekt naar Batavia / kapitein is Pieter Marinus Vogelzang vlag D 24.
Op 24-10-1838 (MRD nr 904) is hij 2e stuurman op het nieuwe fregat ,,ADMIRAAL JAN EVERDSEN,, werf Jan Schouten /reder Udink te Amsterdam /na een week wordt hij bevorderd dan 23 jaar tot 1e stuurman in plaats van H.H.Wessels, die ontslagen is uit zijn functie, en vertrekt met 41 man naar Batavia / kapitein is Pieter Kraay 50 jaar uit Amsterdam vlag A 30.
Op 8-2-1841 is hij 1e stuurman op het fregat ,,MARIA,, reder Hartsen te Amsterdam kapitein is Gerbert de Jong vlag A 55/96.
In de Dordtsche Courant van 8-2-1841 stond het volgende bericht van de rechtbank te Amsterdam:
Gerbert de Jong kapitein van het fregat ,,MARIA,, reder Hartsen te Amsterdam (vlag A 55/96) veroordeeld voor het mishandelen van zijn opperstuurman M.F.Tijdeman en de kajuitwacht C.J. Huffnagel en krijgt 6 weken gevangenis en boete van f 25,-.
Op 4-8-1841 (MRD nr 1067) is hij 1e stuurman /gage f 70,- p m op het fregat ,,DELTA,, 498 last / (1839) werf Jan Schouten / reder leden loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht en vertrekt met 40 man naar Batavia / kapitein is Govert Crans vlag D 9.
Op 11-7-1844 (MRD nr 1212) is hij 1e stuurman op de bark ,,PICTURA,,317 last (1839) werf Barend v Limmen / reder H. Brunner en co te Dordrecht./kapitein is Nanne Harms Brouwer Op 18-7-1844 wordt hij kapitein op de bark ,,PICTURA,, i.p.v. de zieke kapitein Nanne Harms Brouwer en vertrekt op 23-7-1844 naar Batavia. Hij maakt 4 reizen met dit schip tot 6-2-1850, waarna het publiek werd verkocht.
Op 19-4-1851 (MRD nr 1490) is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,FLORA,, 206 last / werf Jan Schouten te Dordrecht / reder Georg.Sandberg te Dordrecht. Vertrekt met 12 man naar Batavia / Rio de Janeiro / hij komt onderwerg te overlijden.op 19-3-1852 op de Noord Atlantische Oceaan aan boord van zijn schip.
09_34FLORA.jpg (158853 bytes)
(M.F. Tijdeman, A. Koomans (23, Dordrecht), L. Kruijmel (30, Dordrecht), A. Coenraads (30, Dordrecht), Jan van Teijlingen (Maassluis), J.A.A. Green, C. Gerling (27, Hillegom), K. van Veen (23, Albrandswaard), Willem Th. Mettima(?); 19-4-1851 (MRD nr 1490))
Hij trouwt op 23-10-1839 te Dordrecht met Johanna Maria Romswinkel (1813 Nieuwkerk ) d.v. Ds. Adam Cornelis Romswinkel Herv kerk te Dordrecht en Margareta P. van Hengel.
In 1850 woont hij in de Prinsenstraat 211 te Dordrecht met zijn vrouw en zoontje Meynard Frederik (1848 Dordrecht).
Op 17 mei 1852 ontvangt de wed. M.F.Tijdeman f 100,- v/ h zeemanscollege te Dordrecht.
(In 1853 vertrekt Johanna Maria Romswinkel naar Oosterhout).
Zij kreeg als ondersteuning van het Rotterdamse zeemanscollege in 1855 een jaarlijkse uitkering voor ondersteuning van f 205,- voor haarzelf en twee kinderen incl. schoolgeld.
Akte van overlijden 8-12-1852 te Dordrecht: Meynard Frederik Tydeman 36 jaar scheepsgezagvoerder gehuwd met Johanna Maria Romswinkel wonend te Dordrecht z.v. Berend Frederik Tydeman en Laurina Frederika Theresia van de Pol is overleden op 19-3-1852 's avonds om 8 uur op de Noord Atlantische Oceaan op 2°54' NBr en 25°04 LW Greenwich. (er wordt in de akte geen schip genoemd).
 
TUK LEENDERT A 693 / 325
(Kapitein te Alblasserdam) In 1844 lid van zeemanscollege Amsterdam vlag A 693 / A 325.
Geb: 7-2-1813 te Alblasserdam/ overl: na 1879 z.v. Nicolaas Tuk (Veerman) en Maria Chrisina Goedhart.
tuk.jpg (38103 bytes)(zie kopie foto van Leendert Tuk in de bijlage).
Op 13-9-1840 (nr 229) lid v/d vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Op 25-2-1831 (MRD nr 472) is hij lichtmatroos /gage f 16,- p.m. op het nieuwe fregat ,,DE DORDTENAAR,, 450 last/ werf Cornelis Gips/ reder A Blusse van Oud Alblas te Dordrecht. Vertrekt met 44 man naar Batavia / kapitein is Dirk Van der Koogh 32 jaar uit Dordrecht.
In 1844/45 is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,THETIS,, 319 ton / werf Cornelis Smit te Alblasserdam / reder Boissevain en Kooy te Amsterdam.
In1846/53 is hij kapitein op de bark ,,JAVA,, 625 ton / werf Cornelis Smit te Albalsserdam. Reder Boissevain en Kooy te Amsterdam.
In 1854/63 is hij 1e kapitein op het nieuwe fregat ,,NIEUW HOLLAND,, 390 last / werf F. Kloos te Alblasserdam / reder Boissevain en Kooy te Amsterdam.
Bericht in de krant: Te water gelaten op 21-19-1854 bij de werf van F. Kloos de clipper/campagne fregatschip ,,NIEUW HOLLAND,, groot 390 / last voor de rederij /directie Boissevain en Kooy te Amsterdam /gezagvoerder Leendert Tuk uit Alblasserdam.
In 1864 verandert hij van beroep en is hij van 1864-1874 bestuurslid van het zeemanscollege ,, Zeemanshoop,, te Amsterdam.
Hij trouwt op 8-7-1841 te Alblasserdam met de Duitse Jantje Meints Ruhaak (1818 Norden /Ost Friesland) d.v. Hinrich Gerdes Ruhaak (kapitein der koopvaardij) en Rukertje Gersts in der March (wonen beide te Alblasserdam).
Kinderen geboren te Alblasserdam: Maria Christina (1842), Rekkertje (1845), Jantje Helena (1847), Hendrika Clasina (1849), Hendrik Nicolaas (1854), Gerrit Johannes (1858),
 
ULRICH JOHAN ROELOF
(Kapitein te Alblasserdam) Geb: 1813 te Rotterdam/ overl: 14-2-1880 te Alblasserdam z.v. Johan Frederik Ulrich (kapitein der koopvaardij en mede oprichter in 1819 zeemanscollege te Rotterdam) en Maria Tromp.
(zie kopie foto van Johan Roelof Ulrich in de bijlage).
Op 19-3-1859 is hij kapitein op de bark ,,PRESIDENT RAM,, reder Minderop en van Heel te Rotterdam. Hij vertrekt uit Brouwershaven naar Batavia in 105 dagen.
In 1861 is hij kapitein op het nieuwe fregat ,,DAGERAAD,, (1861) werf en reder Fop Smit te Nieuw Lekkerland.
Op 5-5-1864 is hij kapitein op het snelste zeilschip van Nederland de clipper /fregat ,,NOACH 1,, reder Fop Smit te Alblasserdam en vertrekt hij voor een 5e reis van uit Brouwershaven en vaart hij in 93 dagen naar Batavia / vertrekt op 16-12-1864 van Banjoewangi en hij vaart in 86 dagen naar Holland. Aankomst te Brouwershaven op 12-3-1865.
Hij trouwt op 19-11-1846 te Alblasserdam met Gerrigje Mak (1814 Alblasserdam) d.v. Martinus Mak en Elizabeth Pot.
 

VARKEVISSER DIRK D14 / R 21
(Kapitein te Dordrecht) Op 4-9-1838 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 14 en Rotterdam vlag R 21.
Geb: 7-3-1798 te Katwijk / overl: 7-7-1846 te Katwijk z.v. Gijsbert Jacobz Varkevisser (koopvaardij kapitein overl: 1803 op zee) en Arendje v/d Holst.
Op 24-9-1838 (nr 212) lid v/d vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
In 1837 is hij kapitein op de brik ,,NEERLANDS KROONPRINSES,,
Op 31-8-1838 wordt Dirk Varkevisser in de vergadering van het zeemanscollege te Dordrecht voorgedragen als lid. Op 4-9-1838 wordt hij aangenomen met vlag nr 14 en zullende voeren het in aanbouw zijnde barkschip ,,PICTURA,,
Op 22-3-1839 ( MRD nr 924) is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,PICTURA,, 317 last werf Barend v Limmen te Dordrecht / reder Hendrik Brunner en cs te Dordrecht. (zie overzicht monsterrollen 1814 / 1840 in de bijlage). Vertrekt op 19-5-1839 uit Hellevoetsluis met 30 man naar Batavia / terug in Holland op 15-4-1840. In 1842 is hij kapitein op de bark ,,JACAITRA,, reder J.Ketelaar te Rotterdam.
Hij is trouwt in 1822 te Katwijk met Leuntje Hus d.v. Jacob Hus. Op 9-8-1846 krijgt de wed. van kapt Dirk.Varkevisser te Katwijk f 100,- uitgekeerd v/h zeemanscollege te Dordrecht.

VELTDMAN THOMAS KLASES D 46/R 210
(Kapitein te Dordrecht) In 1839 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 46 en Rotterdam vlag R 210. (zie ledenlijst zeemanscollege  1842 / 1850 in de bijlage).
Geb: 1803 te Oldeboorn/Friesland /overl: 27-11-1859 a/b van zijn schip de bark ,,AEGIDIA PAULINA,, te Sindjai /Indië (aangifte van overlijden op 30-7-1860 te Dordrecht).
Op 22-1-1836 (MRD nr 761) is hij 1e stuurman op de brik ,,DANKBAARHEID,, 112 last (1828) werf Jan Schouten / reder J.B.'t Hooft te Dordrecht en vertrekt naar Batavia / kapitein is Pieter Marinus Vogelsang vlag D 24.
Op 7-8-1838 (MRD nr 886) is hij kapitein op de brik ,,DANKBAARHEID,, en vertrekt naar Batavia.
Op 28-6-1842 (MRD nr 1435) is hij 1e kapitein op het nieuwe fregat ,,CERAM,, 602 last werf Cornelis Gips / reder J.B.'t Hooft en Dura te Dordrecht en vertrekt op 14-9-1842 met 45 man naar Batavia / Rotterdam / terug in Holland op 6-10-1843.
De 2e reis vertrekt op 31-8-1844 naar Batavia / terug in Holland op 13-7-1845.
De 3e reis vertrekt op 27-7-1846 naar Batavia en op zijn 3e reis verongelukt zijn schip totaal op 5-11-1846 in Straat Sunda.
Op 21-8-1848 (MRD nr 1391) is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,JEANETTE CORNELIA,, 260 last / werf Cornelis Gips / reder J.B.'t Hooft en Dura te Dordrecht en vertrekt op 5-9-1848 met 18 man naar Batavia / terug in Holland op 23-7-1849.
Op 28-7-1856 ( MRD nr 1755) is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,AEGIDA PAULINA,, 395 last / werf Cornelis Gips / reder J.B.'t Hooft en Deking Dura te Dordrecht en vertrekt met 22 man naar Java./ mee aan boord de Javaanse manschappen van de schepen, de barken ,,DE ZWIJGER,, en ,,JEANETTE CORNELIA,, die weer naar Java gaan. 
aegidia pauline.jpg (54232 bytes)(zie afbeelding v/d ,,Aegida Paulina,, in de bijlage).
Hij is getrouwd met Lisette Magdalena Schmidt (1810 Hamburg).
In 1854 woont hij aan de Nieuwe Haven A 425 te Dordrecht met zijn vrouw en kinderen
- CLASINA Magdalena Antonia (1837 te Rotterdam) tr 1860 te Dordrecht met Levinius Francois de Groot houthandelaar te Dordrecht
- KLAAS BAUKUS (1840) Op 2-8-1858 (MRD nr 1843) is hij 3e stuurman 18 jaar op de medium/ clipper ,,Kosmopoliet 1,, reder Gebr Blusse te Dordrecht / kapitein is Jacob Bouten met kapiteinsvlag D 18.
- ALBERT (1848 ).
Aangifte van overlijden op 30-7-1860 te Dordrecht:
Afdruk Burgelijke stand ontvangen extract journaal gehouden aan boord van het schip ,,AEGIDIA PAULINE,, kapitein T.K.Veltman / opgemaakt door den eerste stuurman op het schip / ouderdom onbekend gezagvoerder op gemelde bodem woonde laatst te Dordrecht ouders en geboorte onbekend is overleden op 27-11-1859 'smiddags half 4 / liggende het schip ter Reede in Sindjai / Indonesie.

VERHOEVEN JOHANNES D 79
(Kapitein te Dordrecht) Op 25-7-1856 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 79. (zie ledenlijst zeemanscollege  1861 in de bijlage).
Geb: 2-1-1818 te Dordrecht / overl: 24-4-1896 te Dordrecht z.v. Arie Verhoeven (steenhouwer Kalkhaven 183) en Wilhelmina Willems.
Op 9-8-1844 (MRD nr 1217) is hij 4e stuurman / zeilmaker op het fregat ,,BIESBOSCH,, 504 last / (1841)werf Jan Schouten / rederJ.B.'t Hooft / Deking Dura te Dordrecht. Vertrekt met 41 man naar Batavia / kapitein is Pieter Marinus Vogelsang vlag D 24.
Op 16-4-1849 is hij 2e stuurman op het fregat ,,BIESBOSCH,, en vertrekt naar Batavia / kapitein is Pieter Marinus Vogelsang D 24.
Op 22-7-1854 (MRD nr 1647) is hij 1e stuurman op het fregat ,,BIESBOSCH,, en vertrekt naar St Francisco via Cardiff / kapitein is Jan Harmz Mugge vlag D 28. (zie kopie monsterrol in de bijlage).
Op 14-7-1856 (MRD nr 1754) t/m 1860 is hij kapitein op de bark ,,JEANETTE CORNELIA,, 263 last / (1848)werf Cornelis Gips / reder J.B.'t Hooft en Deking-Dura te Dordrecht en vertrekt naar Hongkong.
Op 12-3-1868 (MRD nr 2302) is hij kapitein clipper/fregat ,,DORDRECHT 1,, 399 last (1863)werf Cornelis Gips / reder G.van Hoogstraten te Dordrecht en vertrekt met 25 man naar Batavia. 
(zie kopie monsterrol en afbeelding v/d ,,Dordrecht 1,, in de bijlage).

09_35dordrecht_a.jpg (93091 bytes) 09_35dordrecht_b.jpg (107985 bytes)
(J. Verhoeven (44, Dordrecht), J.R. de Vries (43 sGravenhage), F.W. Kollöffel (24, Rotterdam), J. Mink (24, Amsterdam), B. Vollers (39, Dordrecht), W. de Vries (41, Dordrecht), F.C. Martijn (59, Rotterdam), DirkKleijn (45, Rotterdam), F.C. Zeeman (28, Rotterdam), C.P. van der Voort (31, Dordrecht), J. Butt (25), H. Moll, H. Elen, Ald Jinjun, Frans A.C. Dietz (43, Rotterdam), W. Westerveld (35, Amsterdam), W. van den Berg (32, Leer), K. Eijskoot (23, Dordrecht), Peter Olsen (37, Bergen); monsterrol 2302, 12-3-1868)
Op de 8e september 1868 vertrekt het schip uit Batavia om voor de 4e maal de grote oversteek te maken naar Nederland / kapitein is Johannes Verhoeven / met een lading koloniale waren aan boord en tevens 40 militairen en 28 passagiers.
Na 83 dagen varen kwam Nederland in zicht en men verheugde zich al op de thuiskomst.
Op 30 november 1868 sloeg het noodlot toe. Men voer op de Banjaard, een gevaarlijke zandbank voor de Zeeuwse kust voor Schouwen Duivenland.
Onmiddelijk werden 80 balen koffie over boord gezet en de passagiers werden van boord gehaald door de sleepboot ,,Hellevoetsluis,, .
Het mocht niet baten want al gauw stond er 12 voet water in het ruim en ging het schip verloren. Het schip werd verkocht op 9 december 1868 op de plaats waar het lag.
 
VERNES PIETER D 52
(Kapitein te Dordrecht) In 1842 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 52. (zie ledenlijst zeemanscollege  1850 / 1861 in de bijlage).
Geb:27-1-1812 te Dordrecht / overl: 14-4-1873 te Dordrecht z.v. Johannes Vernes en Maria Buitenhoek.
Op 14-12-1826 monstert hij aan als lichtwacht voor een gage van f 8,- aan boord van het kofschip ,,GOEDE HOOP,, kapitein is Egbert Jan Dik.
Op 26-2-1835 (MRD nr 725) is hij stuurman op het kof schip ,,ZEELUST,,105 ton kapitein is Jan van Noord vlag D 22.
Op 2-12-1846 (MRD nr 1321) is hij kapitein op de schoener/kof ,,CERES,, 155 ton, reder Mattheus W. Rees te Dordrecht en vertrekt met 8 man naar Belfast.
Op 15-8-1851 (MRD nr1504) t/m 1858 is hij kapitein op de schoener ,,MERWESTROOM,, 54 last / werf Cornelis Gips / reder Klerk en Voogd te Dordrecht en vertrekt naar Bergen.
Hij trouwt op 27-6-1832 te Dordrecht met Elisabeth Prins (1812 Dordrecht) d.v. Aalbert Prins en Elizabeth Baan.
In 1840 woont hij aan de Hoogt E 435 te Dordrecht met zijn vrouw en kinderen geboren te Dordrecht: Johannes (1833), Aalbert (1834) verdronken op 7-2-1852 a/b bij zijn vader.
Zijn zoon Johannes Vernes monstert op 25-4-1877 (MRD nr 18) aan als stuurman a/b van het schroefstoomschip ,,MARTINUS HENRIETTE,, kapitein is Pieter Willem Pieters.
In 1854 woont hij aan de Nieuwe Haven A 419 te Dordrecht.
Akte van overlijden zoon Aalbert op 20-12-1852 te Dordrecht: Aan boord van het schoenerschip ,,MERWESTROOM,, door den gezagvoerder Pieter Vernes waaruit blijkt dat is overleden Aalbert Vernes 17 jaar geb 11-11-1834 wonend te Dordrecht z.v. Pieter Vernes en Elizabeth Prins overboord geslagen en verdronken op 7-2-1852 op de hoogte van Grintenland.
 

VERSTEEGH AART (Kapitein te Rotterdam) Geb: 30-4-1821 te Dordrecht.z.v. Nicolaas Versteegh en Jannigje v Pelt. Op 15-6-1849 (MRD nr 1418) is hij 1e stuurman 31 jaar uit Dordrecht /gage f 70,- p.m. op de bark ,,JAN VAN HOORN,, reder Gebr Blusse en vertrekt voor een reis naar Valparaiso / Chili. Kapitein is Jacob Bouten / vlag D 18. In 1850 vertrekt hij naar Rotterdam.

VERSTEEGH LEONARDUS MICHIEL
(Stuurman der koopvaardij) Geb: 22-9-1856 Dordrecht z.v. Michiel Versteegh (zeeman) en Dina Antonetta Mahne.
Op 16-3-1875 (MRD nr 1375/6) is hij 3e stuurman op de clipper ,,KOSMOPOLIET 3,, reder Gebr Blusse te Dordrecht en vertrekt voor een reis naar Batavia. Kapitein is Hendrik Dienske / vlag D 7.

 

VISSER HENDRIK PHILIP D 37
(Kapitein te Dordrecht) Op 16-11-1832 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 37. (zie ledenlijst zeemanscollege  1832 in de bijlage).
Geb: 1806 te Twello/ Deventer/overl: 20-3-1852 te Dordrecht z.v. Jurriaan Hendrik Visser wijnhandelaar te Deventer (over1 1836 Deventer) z.v. Oede Visser (1798 Edam) en Maria Wendt (1791 Edam ) en Swanide Helena Budde (overl 1833 Deventer) d.v. Hendrik Philip Budde (1795 Edam zeekapitein) en Paulina Wildrik (1804 Deventer).
Op 8-11-1833 (MRD nr 652) is hij kapitein op het fregat ,,DE DORDTENAAR,, 451 last (1830)werf Cornelis Gips / reder Adolph Blusse van Oud Alblas te Dordrecht en vertrekt op 2-2-1834 uit Hellevoetsluis met 35 man naar Batavia/Japan /terug in Holland in 30-8-1835. (zie kopie monsterrol in de bijlage).

09_36dordtenaar_a.jpg (185200 bytes) 09_36dordtenaar_b.jpg (178591 bytes)
(H.P. Visser, J.F.P.A. Abbema (28, Amsterdam), R.H. Duintjes (26, Veendam), W. Bauduin (22, den Bosch), J. de Koningh (29, Hardinxveld), M.H.B. Scharmberg (27, Stralsund), Samuel van Dalen (21, Papendregt); monsterrol nr 652, 9-11-1833)
Op 2-2-1834 vertrekt het fregat ,,DE DORDTENAAR,, uit Hellevoetsluis /op 10 -3-1834 bevindt het schip zich voor de kust van Brazilie 27° WL 11°38' Z B en steekt dan over richting Kaap de Goede Hoop. In juni is hij in Batavia en vertrekt op 24 juni uit Batavia naar Japan en komt op 4-8-1834 aan te Nagasaki weer terug naar Batavia / terug in Holland op 30-8-1835. Het schip wordt met de stoomboot ,,Curacao,, naar Dordrecht gesleept. Het schip is 1 ½ jaar weg geweest.
(Het verslag van deze reis is te lezen in het Logboek nr 19 / arch 124 / rederij Blusse van Oud Alblas te Dordrecht Stadsarchief Dordrecht).
In 1835 is hij als toekomstige kapitein aangesteld om toezicht te houden op het in aanbouw zijnde fregat ,,OUD ALBLAS,, op de werf van Cornelis Gips te Dordrecht voor reder Blusse v Oud Alblas /op 8-9-1835 laat hij per brief weten aan reder A Blusse van Oud Alblas dat hij afziet de nieuwe kapitein te worden op het nieuwe schip.
In 1837 is hij cargadoor en mede eigenaar van de rederij ,,Visser en Muller,, te Dordrecht.
Hij trouwt op 17-5-1837 te Dordrecht (hij is dan cargadoor) met Hendrika Petronella Blusse van Oud Alblas (1814 Dordrecht) d.v. Adolph Blusse van Oud Alblas reder te Dordrecht en Jacoba Holle.
In 1850 woont hij aande Wolwevershaven 310 B te Dordrecht met zijn vrouw en kinderen geboren te Dordrecht: Swanide Helena (1838), Jacoba (1840), Geertruida (1844), Maria Magdalena (1847), Hendrik Philip (1850).
 

VOGEL DE JOHAN ADAM
(1e stuurman der koopvaardij) Geb: 2-4-1841 te Dordrecht z.v. Cornelis Johannes de Vogel Cornz en Catharina Johanna Hendrika v Buren.
Op 22-12-1866 lid v/d vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Op 27-5-1869 (MRD nr 2368) is hij 1e stuurman op het nieuwe fregat ,,DORDRECHT 2,, 486 last / werf Cornelis Gips te Dordrecht. Reder Gerrit v Hoogstraten te Dordrecht en vertrekt met 25 man voor een reis naar Batavia / kapitein is Cornelis Jans Rotgans/ vlag D 37.

 
VOGELENZANG EVERT HENDRIK D 16
(Kapitein te Dordrecht) Op 7-10-1869 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 16.
Geb: 30-6-1831 te Kampen/ overl : 12-11-1873 op zee / bij Ameland met zijn schip de bark ,,WHAMPOO,, vergaan op zijn reis van Riga naar Dordrecht. Geen aangifte van overlijden te Dordrecht z.v. Cornelis Vogelenzang en Anna Petronella van de Veen.
In 1868 (nr 529) lid v/d vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Op 21-8-1868 is hij kapitein op de schoener ,,TRITON,, 159 ton / reder Abraham Sandberg te Dordrecht.
Op 9-10-1869 (MRD nr2390) is hij kapitein op de bark ,,ADRIANA,, 767 ton / reder Abraham Sandberg te Dordrecht en vertrekt met 18 man naar West Indië.
Op 22-6-1871 is hij kapitein op de bark ,,WHAMPOO,, 244 last / reder A.Sandberg en van Herwaarden te Dordrecht.
Op 20-8-1873 ( MRD nr 48) is de aanmonstering voor de laatste reis van Evert Hendrik Vogelenzang en zijn bemanning die op 12 november 1873 met een storm zullen vergaan bij Ameland. Op weg van Riga naar Dordrecht met de bark ,,WHAMPOO,, reders A Sandberg en van Herwaarden te Dordrecht. Vertrekt uit Rotterdam mee aan boord 12 bemanningsleden kapitein Evert Hendrik Vogelenzang 42 jaar uit Dordrecht / 1e stuurman H.C.Ouwehand 30 jaar uit Dordrecht /gage f 45,- p m / 2e stuurman L.C.H. Schneider 29 jaar uit Schmiegel / gage f 38,- / kok J. Sarto 38 jaar uit Amsterdam. De matrozen Eduard Larsson 24 jaar uit Flekkfjord, August Ringe 39 jaar uit Lihau, J van der Wal 39 jaar uit Rotterdam, A. Schoebaan 34 jaar uit Rotterdam, F.Mante 23 jaar uit Rotterdam, Gustaaf Jerson 23 jaar uit Danzig, W. Swijthenberg 33 jaar uit Danzig en Lichtmatroos J.M. Bonte 22 jaar uit Dordrecht.(zie kopie monsterrol in de bijlage).
09_37whampoa_a.jpg (131522 bytes) 09_37whampoa_b.jpg (86788 bytes)
Hij trouwt op 30-11-1864 te Dordrecht met Bastiaantje Franken (1831 Dordrecht) winkelierster weduwe van Pieter van Suglichem d.v. Willem Franken en Maria Helena Schouten.
 
VOGELSANG PIETER MARINUS D 24 / A 337
(Kapitein te Dordrecht) In 1837 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 24. (zie ledenlijst zeemanscollege  1842 / 1850 in de bijlage) en Amsterdam vlag A 337.
Geb: 1810 te Dirksland/ overl: 17-2-1854 te Dordrecht z.v. Hermanus Pieters Vogelsang en Adriana Magdalena van de Meyden.
Op 19-12-1854 werd zijn testament bij notaris Dorsser nr 20/1853 behandeld te Dordrecht.
Op 4-10-1828 ( MRD nr 332) hij 3e stuurman op het fregat ,,LOUISE PRINSES DER NEDERLANDEN,, 250 last / (1827) werf Jan Schouten / reder Maatschappij Dordrechtsche Scheepsrederij en vertrekt naar Batavia / kapitein is Pieter Sipkes vlag D 1. (zie kopie monsterrol in de bijlage).
Op 30-8-1830 (MRD nr 457) is hij 2e stuurman en in 1833 is hij 1e stuurman op het nieuwe fregat ,,KONINGIN DER NEDERLANDEN,, 392 last / (1830) werf Jan Schouten / reder Maatschappij Dordrechtsche Scheepsrederij en vertrekt voor reizen naar Batavia, kapitein is Pieter Sipkes vlag D 1.(zie kopie monsterrol in de bijlage).
Op 9-3-1837 (MRD nr 807) is hij kapitein van de brik ,,DE DANKBAARHEID,, 112 last (1828) werf Jan Schouten / reder J.B.'t Hooft te Dordrecht en vertrekt met 17 man naar Batavia.
dankbaarheid.jpg (62518 bytes)(zie overzicht monsterrollen 1814 / 1840 en afbeelding v/d ,,Dankbaarheid,, in de bijlage).
Op 22-4-1839 (MRD nr 929) is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,, DE ZWIJGER,, 329 last / werf Jan Schouten / reder J.B. 't Hooft en Deking Dura te Dordrecht en vertrekt op 31-5-1839 uit Hellevoetsluis met 29 man naar Batavia / terug in Holland op 5-4-1840.
Op 23-2-1841 (MRD nr 1034) is hij 1e kapitein op het nieuwe fregat ,,BIESBOSCH,, 504 last / werf Jan Schouten / reder J.B. 't Hooft en Deking Dura te Dordrecht en vertrekt op 11-4-1841 uit Hellevoetsluis met 40 man naar Batavia / terug in Holland op 13-2-1842.
Hij maakt met dit schip 7 reizen / terug in Holland van zijn 7e reis op 2-3-1853.
Hij is getrouwd met Geertrui Crollius (1816 Dordrecht)
In 1840 woont hij in de Vriesestraat C 1654 te Dordrecht met zijn vrouw en kinderen geboren te Dordrecht: 
- Hermanus (1838) reder te Dordrecht, 
- Jacobus Abraham (1839) kapitein der koopvaardij D 14. 
In februari 1854 krijgt de wed. van kapitein P. Vogelsang f 100,- v/h zeemanscollege te Dordrecht. Hij woont in 1854 aan de Groenmarkt A 7.
 
VOGELSANG JACOBUS ABRAHAM D 14
(Kapitein te Dordrecht) Op 18-12-1875 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D14 .
Geb: 22-6-1839 te Dordrecht/ overl: na 1904 z.v. Pieter Marinus Vogelsang (Kapitein der koopvaardij vlag D 24) en Geertrui Crollius .
Op 16-4-1849 monstert hij aan als scheepsjongen op het fregat ,,BIESBOSCH,, en vertrekt naar Batavia / kapitein is zijn vader Pieter Marinus Vogelsang vlag D 24.
Op 22-7-1854 (MRD nr 1647) is hij lichtmatroos 15 jaar /gage f 8,- p.m op het fregat ,,BIESBOSCH,, en vertrekt naar St Francisco via Cardiff / kapitein is Jan Harms Mugge vlag D 28.
Op 5-3-1866 (MRD nr 2189) is hij 2e stuurman op de medium/clipper ,,KOSMOPOLIET 2,, 569 last / (1865) werf Cornelis Gips / reder Gebr Blusse te Dordrecht en vertrekt op 21-3-1866 naar Batavia / kapitein is Jacob Bouten vlag D 18.
Het verslag van deze reis is te lezen in logboek nr 65 archief 124 rederij Adolph Blusse van Oud Alblas te Dordrecht. (Stadsarchief Dordrecht).
Op 16-3-1872 ( MRD nr 14) is hij kapitein op de schoener ,,BIESBOSCH,, reder is zijn broer Hermanus Vogelsang te Dordrecht.
Hij trouwt op 11-1-1865 te Dordrecht met Marianne Benigne Andre (1837 Dordrecht) d.v. Jules Jean Andre en Sophia Maria Recourt. In 1866 woont hij in de Voorstraat D 55 te Dordrecht.
 

VOGELESANG TEUNIS
(Kapitein te Alblasserdam) Geb: 15-1-1825 te Alblasserdam / overl: 5-2-1897 te Rotterdam z.v. Adrianus Vogelesang (Koopman) en Pieternella Mulder.
In 1856 is hij kapitein op de bark ,,BEIJENKORF,, (ex ,,Mary en Hillegonda,,) 275 ton / (1834)werf Amsterdam.
In 1875 is hij kapitein op het fregat ,,JOHANNES LODEWIJK,, (ex ,,Jonge Jan,,)756 ton / werf Smit / reder J Vroege te Alblasserdam.
Hij trouwt op 29-4-1854 te Alblasserdam met Stijntje Verheul (1830 Alblasserdam) d.v. Arie Verheul (scheepstimmerman) en Ariaantje Oosterom.

VOOGD van der STRAATEN ARIE /R 263
(Kapitein te Rotterdam) Lid zeemanscollege Rotterdam vlag R 263
Geb: 1824 te Puttershoek.
Op 14-4-1849 (MRD nr 1441) is hij 2e stuurman 25 jaar uit Puttershoek / gage f 40,-p.m. op het fregat ,,BERNHARD HERTOG VAN SAKSEN WEIMAR,, reder Hendrik Brunner te Dordrecht /kapitein is Pieter Hendriks Hazewinkel en vertrekt voor een reis naar Batavia.

VOOGD van der STRAATEN HENDRIK R 67
(Kapitein te Dordrecht) Lid zeemanscollege Rotterdam vlag R 67 Geb: 20-6-1826 te Dordrecht z.v.Cornelis van der Straaten Aartz en Margarethe Clasina Bax (grootouders Aart van der Straaten en Huiberta Voogd).
Op 13-3-1844 (MRD nr 1199) monstert hij aan als lichtmatroos op het fregat ,,JACOB CATS,, 419 last / (1835) werf Cornelis Gips / reder A.Blusse van Oud Alblas te Dordrecht en vertrekt op 9-8-1844 met 33 man naar Batavia / kapitein is Willem B. Derks vlag D 40.
Op 21-11-1849 is hij stuurman (woont te Puttershoek) gage f 27,- p.m op het kofschip ,,ADRIANA VAN DORDRECHT,, reder Abraham du Bois te Dordrecht en vertrekt naar Belfast / kapitein is Johannes Stoorvogel vlag D 23.
Op 6-9-1858 (MRD nr 1845) is hij 1e stuurman op de bark ,,CORNELIS GIPS,, 343 last, (1854) werf Cornelis Gips, reder G v Hoogstraten te Dordrecht. kapitein is Marinus van Alkemade van Rijn vlag D 54.(zie kopie monsterrol in de bijlage).
In 1866 is hij kapitein op het fregat ,,JOHANNES ANTHONIUS,,

VOS WILHELMUS JOHANNES D 20
(Kapitein te Dordrecht) Op 24-6-1853 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 20. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 in de bijlage).
Geb: 6-5-1823 te Gouda / overl: 21-3-1877.
Op 27-9-1857 (nr 411) lid v/d vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht. (zie ledenlijst Loge ,,La Flamboyante,,1862 / 1863 in de bijlage).
Op 4-5-1840 (MRD nr 988) is hij leerling stuurman / gage f 13,- p.m op de bark ,,DE ZWIJGER,, 329 last / (1839) werf Jan Schouten / reder J.B.'t Hooft en Deking Dura te Dordrecht en vertrekt met 28 man naar Batavia / kapitein is Jan H.Mugge vlag D 28.
Op 9-6-1853 ( MRD nr 1750) t/m 1861 is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,HELLEVOETSLUIS,, 333 last / werf Cornelis Gips / reder J.B.'t Hooft en F.C.Deking Dura te Dordrecht en vertrekt met 21 man naar Singapore via Cardif.
Hij is weduwnaar van Antonia Wilhelmina G.Taats (1821 Delft).
Hij is getrouwd met Petronella Pos (1825 Oud Loosdrecht / 1861 Dordrecht) d.v. Gerrit Pos en Grietje Stam.

 

VOS DE FRANS
(Kapitein te Alblasserdam) Geb: 1815 te Maassluis/ overl: 21-5-1896 te Alblasserdam z.v. Izak de Vos en Grietje van Veen.
In 1858 is hij kapitein op het schip ,,DE BEURS VAN ROTTERDAM,,
Hij is getrouwd met Sara van Dijk (1815 /1896 te Alblasserdam). Kinderen te Vlaardingen: 1841 HUGO (kapitein der koopvaardij) tr 1867 Albasserdam Pietertje de Haan.
1849 SARA tr 1872 te Maassluis met Geert Harms Pott (sigaren fabrikant te Alblasserdam).

VOS DE HUGO
(Kapitein te Alblasserdam) Geb: 1841 te Vlaardingen / overl: op zee 15-5-1877 z.v. Frans de Vos (Kapitein der koopvaardij) en Sara van Dijk.
In 1876 t/m 1877 is hij kapitein op het fregat ,,ZES GEZUSTERS,, 1455 ton / (1871) werf F.H. von Lindern te Alblasserdam / reder F.H. von Lindern te Alblasserdam.
Hij trouwt op 27-6-1867 te Alblasserdam met Pietertje de Haan (1839/1915 Alblasserdam) d.v. Arie de Haan (arts te Alblasserdam) en Antje Jonker.
Kinderen te Alblasserdam: SARA (1868), ARY (1871), ANTJE (1873).
Akte van overlijden:
Is gezien door de Consul op St Helena op 24 mei 1877 / dat is overleden op 15 mei 1877 Hugo de Vos gezagvoerder op het fregatschip ,,ZES GEZUSTERS,, varende op 20°29' ZB - 0°28' OL. Hij overleed aan een buikziekte op de Atlantische Oceaan, 36 jaar oud.

VRIES de EISE EISES JR D9 / D 29
(Kapitein te Dordrecht) Voor 1830 t/m 41 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 29. (zie ledenlijst zeemanscollege  1832 in de bijlage).
Geb: te Workum / overl: voor mei 1841.
Op 5-2-1824 (MRD nr 88) t/m 1828 is hij kapitein op het kofschip ,,DE VLIJT,, 66 ton reder Ruben Vogelsang te Dordrecht en vertrekt met 8 man naar Belfast.
Op 12-10-1829 (MRD nr 391) is hij 1e kapitein op het nieuwe kofschip,,DE ZEEMEEUW,, 76 last/werf Cornelis Gips / reder Anthonie Nicolaas Bouvy te Dordrecht. (zie overzicht monsterrollen 1814 / 1840 in de bijlage).
In mei 1841 krijgen de erven van kapitein E.E. de Vries f 75,- uitgekeerd v/ h zeemanscollege te Dordrecht.

WAAL de JOHANNES MARINUS D 105
(Kapitein te Dordrecht) Op 18-8-1859 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 105. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 in de bijlage).
Geb: 29-4-1825 te Dordrecht / overl: 30-8-1897 te Delft z.v. Nicolaas de Waal en Lena Schuyer.
Op 12-5-1842 (MRD nr 1124) is hij scheepsjongen op het nieuwe fregat ,,PHILIPS VAN MARNIX,, 635 last / werf Jan Schouten / reder Kooy te Amsterdam en vertrekt met 47 man naar Batavia / kapitein is Pieter Kraay vlag A 30.
In 8-3-1844 (MRD nr 1197) is hij lichtmatroos op het fregat ,,BROEDERTROUW,, 436 last (1835) werf Jan Schouten / reder leden Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht en vertrekt met 38 man naar Batavia / kapitein is Gijsbert Stam de Jonge vlag D 3. In 1859 is hij kapitein op de brigantijn ,,TOSCA HELENA,, reder J Meyer en zn. te Amsterdam.
In 1861/74 is hij kapitein op de bark ,,EENSGEZINDHEID,, reder J.Meyer en zn te Amsterdam.

 
WAGENINGEN van PAULUS D 51
(Kapitein te Dordrecht) In september 1841 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 51. (zie ledenlijst zeemanscollege  1842 in de bijlage). Geb: 28-10-1812 te Dordrecht / ongehuwd/ overl: na 15 november 1842 vermist op zee met zijn schip ,,ATALANTE,, op zijn reis van Batavia naar Holland. z.v.Anne Cornelis van Wageningen en Geertrui J.Vermande.
Op 8-11-1841 (MRD nr 1021) is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,ATALANTA,, 274 last, werf Barend v Limmen te Dordrecht / reders (zijn neefs) Jacob Dirkz en Florent Jacobz van Wageningen te Dordrecht. Kiel: 31-7-1840 / te water: 17-4-1841. Hij vertrekt op 30-12-1841 met 21 man uit Hellevoetsluis naar Batavia / in Batavia april 1842. Mee als 1e stuurman C. van Doorn 27 jaar uit Rotterdam / 2e stuurman J.M.v Someren Greve 24 jaar uit Haarlem en 3e stuurman P.deWilde 22 jaar uit Ligtevoorde en scheepstimmerman Dingeman Versluis 27 jaar. En de lichtmatrozen en scheepsjongens Jacobus van der Laars 23 jaar / Jan Boonstoppel 19 jaar G.J. Flamme 15 jaar A.G.E. de Boer 15 jaar en Pieter van den Laars 17 jaar allen uit Dordrecht keerden niet meer terug . Op 5-9-1842 ligt het schip in lading voor koffie te Tjilatjap aan de zuid kust van Java vanwaar kapitein v.Wageningen laat weten per brief dat hij op 6 september de terugreis naar het vaderland zou beginnen. Aan boord was alles wel. Op 15-11-1842 is het schip ter hoogte van het Eiland Ascension waar het schip is gepraaid, en bericht door gegeven naar Nederland. Daarna is niets meer van het schip en zijn equipagie vernomen.
 
WAGENINGEN VAN DIRK PETRUS
(1e Stuurman der koopvaardij) Geb:17-3-1816 te Dordrecht /ongehuwd/overl:1866 te Bombay. Z.v. Anne Cornelis v Wageningen en Geertrui J.Vermande. (broer van kapitein Paulus van Wageningen /vlag D 51.
Op 11-5-1835 (MRD nr 736) is hij 4e stuurman / 19 jaar uit Dordrecht op het nieuwe fregat ,,JACOB CATS,, 405 last / werf Cornelis Gips te Dordrecht / reder Adolph Blusse v Oud Alblas te Dordrecht. Vertrekt met 40 man voor een reis naar Batavia / kapitein is Jan Ingerman /vlag D 40.
Op 4-10-1836 (MRD nr 789) is hij 3e stuurman /20 jaar uit Dordrecht /gage f 30 p.m. op het nieuwe fregat ,,OUD ALBLAS,, 401 last / werf Cornelis Gips te Dordrecht / reder Adolph Blusse v Oud Alblas te Dordrecht. Vertrekt met 38 man voor een reis naar Batavia
Kapitein is Johannes Evert Strumphler / vlag D 37.
Twee maanden voor zijn broer kapitein Paulus van Wageningen op de bark ,,ATALANTE,,
In oktober 1841 vertrekt hij als 1e stuurman op de bark ,,TIMOR,, voor een reis naar Batavia. Hij zal zijn broer niet weer zien, die vergaat op de terugreis naar Nederland met man en muis met zijn nieuwe schip.
Op 7-9-1841 (MRD nr 1070) monstert hij aan asl 1e stuurman /25 jaar uit Dordrecht /gage f 70,- p.m. op de bark ,,TIMOR,, 240 last/reder Adolph Blusse v Oud Alblas te Dordrecht en vertrekt met 20 man voor een reis naar Batavia / kapitein is Johannes Albertus Boning / vlag D 49.Na deze reis komt hij niet voor op de monsterrollen in Dordrecht. Waarschijnlijk is hij naar Rotterdam of Amsterdam gegaan. Of hij kapitein van een schip is geworden heb ik niet kunnen achterhalen. Hij overlijdt in 1866 in Bombay.In 1862 woont hij in Dordrecht bij zijn broer Anne Cornelis v Wageningen jr en is hij zeevarend.
 

WEGMAN (WIGMAN) GERRIT D 32 /R 286
(Kapitein te Dordrecht) Op 10-8-1847 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 32 en Rotterdam vlag R 286. (zie ledenlijst zeemanscollege in de bijlage).
Geb: 27-6-1818 te Oude Schild Texel / overl: 1860 te Amsterdam.
Op 5-11-1848 (nr 295) lid v/d vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
In 1842 is hij 2e stuurman op de bark ,,DECIMA,, met kapitein Bolhuis. Vertrekt naar Java mee aan boord als 1e stuurman Jacob Bouten. (kapitein Jacob Bouten vlag D 18).
Op 6-10-1847 is hij 1e gezagvoerder op de nieuwe bark ,,SPHYNX,,139 last / werf Jan Schouten / reder Jacob en Florent van Wageningen te Dordrecht en vertrekt op 13-10-1847 uit Hellevoetsluis met 17 man naar Java / aankomst te Batavia op 29-1-1848 / terug in Holland op 1-7-1848 / hij maakt nog 4 reizen met dit schip tot 2-11-1854.
Op 30-4-1856 staat in de krant dat kapitein Gerrit Wegman van de clipper ,,ELECTRA,, (gebouwd in 1851 in Amerika, eerste naam ,,WITCH OF THE WAVE,,) een record reis van 76 dagen heeft gemaakt van Liverpool naar Melbourne / reder de Heren Eeghen kochten het schip in 1855 in het Nieuwe Diep.
In 1858 heeft hij geen schip meer.
Hij is getrouwd met Susanna Frederika Hardes (1818 Alkmaar).
In 1854 woont hij aan de Nieuwe Haven A 397 te Dordrecht met zijn vrouw en zoon Pieter (1847 Amsterdam). Het gezin vertrekt in 1855 naar Amsterdam.
Zoon Pieter Wegman is op 18-3-1869 2e stuurman op de bark ,,GROOTMEESTER NATIONAAL,, 755 ton / (1857) werf Jan Schouten te Dordrecht / rederij leden vrijmetselarij Nederland en vertrekt naar Java / kapitein is Willem Adolph Frederik Giesse vlag D 73.

WESTEROUEN van METEREN van JOHAN JACOBUS D 47
(Kapitein te Dordrecht) In 1841/1847 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 47. (zie ledenlijst zeemanscollege  1842 in de bijlage). Geb: 1-3-1808 te Dordrecht z.v. Arnoldus Gijsbertus v Westerouen v Meteren (uit Dinther / Meyerij /Breda) en Elizabeth van Doorn (uit Gorkum).
Op 16-3-1842 (MRD nr 1099) is hij 1ekapitein op het nieuwe fregat ,,'S HERTOGENBOSCH,, 820 ton / werf Barend v Limmen te Dordrecht / reder G Sandberg te Dordrecht en De Bosche Scheepsrederij te 's Hertogenbosch en vertrekt met 41 man naar Batavia / Middelburg / aankomst te Batavia op 27-7-1842 / terug in Holland op 13-3-1843.
De 2e reis vertrekt op 1-4-1844 naar Batavia / Amsterdam / terug in Holland op 17-11-1845.

WIERIKX PETRUS R 6
(Kapitein te Alblasserdam) in 1847/73 lid zeemanscollege te Rotterdam vlag R 6.
Geb: 1-5-1816 te Zierikzee / overl: 16-11-1892 te Rotterdam z.v. Anthonie Wierikx en Josina de Neef.
Op 4-3-1842 (MRD nr 1093) is hij 2e stuurman 25 jaar uit Zierikzee /gage f 50,- p.m. op de bark ,,DE ZWIJGER,, reder Jacob Buys 't Hooft /Deking-Dura te Dordrecht / kapitein is Jan Harms Mugge.
Op 31-7-1844 (MRD nr 1216) is hij 1e stuurman voor een gage van f 70,- p.m. op het fregat ,,CERAM,, 602 last / (1842) werf Cornelis Gips / reder J.B.'t Hooft en Deking Dura te Dordrecht en vertrekt naar Batavia / kapitein is Thomas Klases Veltman vlag D 46.
Hij werd vaste kapitein op de nieuwe schepen van Fop Smit te Kinderdijk.
In 1849/55 1e kapitein op de bark ,,REYERWAARD,, 242 last / werf Slikkerveer / reder Fop Smit te Kinderdijk.
Op 23-5-1858 vetrekt hij als 1e kapitein op het nieuwe clipper/fregat ,,NOACH 1,, 892 ton werf Smit Kinderdijk / reder Fop Smit te Kinderdijk, naar Batavia.
In 1864 t/m 1867 is hij 1e kapitein op het nieuwe clipper/ fregat ,,LICHTSTRAAL,, 1500 ton werf Slikkerveer / reder Fop Smit te Kinderdijk.
In 1868 t/m 1869 is hij 1e kapitein op het nieuwe clipper/fregat ,,NOACH 2,, 945 ton werf Slikkerveer / reder Fop Smit jr Rotterdam.
In 1869 t/m 1871 is hij 1e kapitein op het nieuwe clipper/fregat ,,NOACH 3,, 1230 ton werf Slikkerveer / reder Fop Smit jr Rotterdam.
In 1873 t/m 1877 is hij 1e kapitein op het nieuwe clipper/fregat ,,LIBERAAL,, 2062 ton werf Slikkerveer / reder Jan Smit Slikkerveer..

SNELLE REIS NAAR BATAVIA
Vermelding in de krant van een snelle reis: Rotterdam 7 maart 1877.
Als een bijzonderheid dient vermelding dat de schepen de clipper ,,KOSMOPOLIET 3,, met kapitein Hendrik Dienske (vlag D 7) vertrok op 24-6-1876 uit Brouwershaven /aankomst in Batavia op 20-9-1876 / en de clipper ,,LIBERAAL,, met kapitein Anthonius Bernhardus  (oudste zoon van Petrus Wierikx (vlag R 6)) vertrok op 26-6-1876 uit Brouwershaven /aankomst in Batavia op 22-9-1876 beide schepen voeren de reis in 88 dagen.

(by Christer Doeleman (Sweden), february 2014)
After Petrus Wierikx retirement in Februari 1874, his son A.B. Wierikx took charge over the Liberaal until she was driven aground at Port Elizabeth, in Mei 1881 due to leak. A.B. Wierikx got his fathers R6 flag.
Between the Years 1884-1885, he was the captain from the steamer Nederland en Oranje, that sunk 1st Februari 1884. She was raised a mounth later under his command at set “sail” to India for sale.
A.B. Wierikx was borned 12th April 1846 and died 17th April 1923. He retired in 1910. He was at the sea all the time.

Beide schepen blijven 3 maanden in Indie en vertrokken op 10 en 12 december 1876 uit Batavia naar Holland. De beide schepen vertrokken op 25-1-1877 uit St Helena en kwamen na 84 dagen weer aan in Brouwershaven op 6-3-1877.
Kapitein Wierikx heeft in zijn tijd op zijn clipper ,,Noach 1,, veel bekendheid gekregen door zijn snelle reizen naar Batavia en zorgde daarmee voor een goede naam van de Nederlandse scheepvaart.
Hij trouwt (1) met Theodora Gijsberta van Beuzekom 1822-1881.
Hij trouwt (2) met Dedrieka (Dederika) Elisabeth Coerman 1852-??
Nakomelingen van kapitein Wierikx zijn naar Zweden gegaan waar nu nog familie woont.

WIERSMA DIRK JOUKES D 107 / A 355
(Kapitein te Dordrecht) Op 30-6-1864 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 107 en Amsterdam vlag A 355.
Geb: 1803 te Lemmer / overl: 3-5-1884 te ?.
Op 13-2-1853 (MRD nr 1582) is hij kapitein op de galjoot ,,MENTOR,, 102 last. Reder Jacob Vriesendorp te Dordrecht en vertrekt met 9 man naar Liverpool.
Op 20-3-1865 (MRD nr 2127) is hij kapitein op de schoener ,,MATHILDE,, 80 last. Reder de Court /J. Vriesendorp en Zn te Dordrecht en vertrekt met 8 man naar Noorwegen.

WIJNGAARDEN van JOHANNES HENDRIK D 104 /R 557
(Kapitein te Dordrecht) Op 1-9-1859 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 104 en amsterdam vlag A 557.(zie ledenlijst zeemanscollege  1861 in de bijlage)
Geb: 23-9-1817 te Dordrecht / overl: 12-2-1895 te Dordrecht z.v. Adriaan Arnold van Wijngaarden en Anna van der Kloet.
Op 9-11-1833 (MRD nr 652) is hij lichtmatroos op het fregat ,,DE DORDTENAAR,, 451 last / (1830) werf Cornelis Gips / reder A .Blusse van Oud Alblas te Dordrecht en vertrekt naar Batavia / kapitein is Hendrik Pieter Visser vlag D 37.
Op 11-7-1836 (MRD nr 786) is hij lichtmatroos en op 5-7-1837 (MRD nr 827) is hij 4e stuurman op het fregat ,, JACOB CATS,, 419 last / (1835) werf Cornelis Gips. Reder A.Blusse van Oud Alblas te Dordrecht en vertrekt beide reizen naar Batavia / kapitein is Jacob van der Linden vlag D 6. Op 8-3-1840 hij 3e stuurman op hetzelfde schip maar dan met kapitein Willem.B Derks vlag D 40 .
Op 22-11-1859 is hij kapitein op de galjoot ,,PRESTO,, 250 ton / reder Jacob Vriesendorp te Dordrecht.
Op 14-9-1864 (MRD nr2101) is hij kapitein op de bark ,,HENRIETTE SUSANNE,, 331 ton reder Jacob Vriesendorp te Dordrecht en vertrekt met 11 man naar Frederiksstad.
Op 21-5-1867 (MRD nr 2261) is hij kapitein op de bark ,,BULGERSTEYN,, 305 last reder Abraham Sandberg te Dordrecht en vertrekt met 12 man naar Wyborg met 1e stuurman Hendrik Derks Hazewinkel.
Hij trouw in 1870 met Maria Well (1826) weduwe van Edwin Potter (overl te Corves).
Haar dochter Emily Potter tr 1872 te Dordrecht met Zegert Sandberg (reder te Dordrecht).

WIJNGAARDEN van REES van WILLEM D 106 /A 809
(Ook alleen ,,van Rees,, genoemd)
(Kapitein der koopvaardij) Op 22-12-1859 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 106 en Amsterdam vlag A 809. (zie ledenlijst zeemanscollege  1861 in de bijlage).
Geb: 3-9-1827 te Terschelling / overl: 9-8-1868 te Buenos Aires in Argentinie. (aangifte van overlijden op 31-12-1868 te Dordrecht) z.v. Dirk Willems van Wijngaarden van Rees (geb: te Sliedrecht), Rijksopzichter van Waterstaat op Terschelling en Tetje Johanna Mink.
Op 21-3-1861 (nr 449) lid v/d vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
In november 1850 is hij 3e stuurman op bark ,,J.C. SCHOTEL,,334 last / (1849) werf Cornelis Gips / reder Gebr Blusse te Dordrecht en vertrekt met 22 man naar Batavia/ kapitein is Jan de Ridder vlag D56.
Op 4-4-1855 (MRD nr1682) is hij 1e stuurman op de nieuwe en 1e in Nederland gebouwde medium/clipper,,KOSMOPOLIET 1,, 398 last / werf Cornelis Gips te Dordrecht / reder Gebr Blusse te Dordrecht en vertrekt op 18-4-1855 uit Hellevoetsluis naar Batavia / kapitein is Jacob Bouten vlag D 18.(zie kopie monsterrol in de bijlage).
In 1859 t/m 1868 is hij kapitein op de schoener/brik ,,SLIEDRECHT,, reder Gebr Goedkoop te Amsterdam.
Hij trouwt op 16-9-1857 te Dordrecht met Helena van Twist (1836 Dordrecht d.v. Willem van Twist (Loods) en Adriana van der Giesen.

Aangifte van overlijden te Dordrecht op 31-12-1868:
Ministerie van Marine, aangifte van het overlijden door de Consul der Nederlanden te Buenos Aires op 10-8-1868, van Willem van Wijngaarden van Rees gezagvoerder van Nederlandsch brikschip ,,SLIEDRECHT,, (reder Gebr. Goedkoop te Amsterdam) overleden op 9-8-1868 kwart over 11 voor de middag in het Hotel de Paris, kamer 9 straat de Hayo 25 te Buenos Aires Argentinie.

 

WINDT van der ARY D 91 /A 674
(Kapitein te Dordrecht) Op 24-11-1854 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 91 en Amsterdam vlag A 674. (zie ledenlijst zeemanscollege  1861 in de bijlage).
Geb: 1811 te Vlaardingen.
Op 21-11-1854 (MRD nr 1665)is hij kapitein op het fregat als bark getuigd ,,JACOB CATS,, 419 last / (1835) werf Cornelis Gips / reder Gebr Blusse te Dordrecht en vertrekt naar Akyab Japan. (zie kopie monsterrol in de bijlage).

09_38jacobCATS.jpg (178027 bytes)
(A. van der Windt, Th. Ennen (25, Zurich/Rotterdam), H. Kip (22, Amsterdam), W.F.K. Siller (18, sGravenhage), Friedrich Eilers, E.H. de Ruiter (31, Rotterdam), Parl Magnusson, Jacob .., P. Verkiel (62, Vlaardingen))
Op 24-3-1858 (MRD nr 1825) is hij kapitein op de bark ,,TWEE JEANNES,, 359 last (1854) werf Jan Schouten / reder Abraham Sandberg te Dordrecht en vertrekt met 23 man naar Batavia.
 
WINDT van der CORNELIS D 12 / R 59
(Kapitein te Dordrecht) voor 1830 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 12. (zie ledenlijst zeemanscollege  1832 in de bijlage) en Rotterdam vlag R 59.
Geb: 1800 te Krimpen a/d Lek / overl: voor sept 1841.
Op 24-8-1821 (MRD nr 20) is hij stuurman op de galjoot ,,HERSTELLER,, 90 last / reder Jan Schouten en vertrekt met 10 man uit Dordrecht / kapitein is Roelof Harms Velthuys
Op 15-11-1826 (MRD nr 211) t/m 1833 is hij kapitein op de galjoot ,,DE HERSTELLER,, 90 last / (1819) werf Jan Schouten, reder Jan Schouten te Dordrecht en vertrekt met 11 man.
Hij is getrouwd met P.J.de Haas.(zie overzicht monsterrollen 1814 / 1840 in de bijlage).
In september1841 krijgt de wed.van kapitein C.v/d Windt f 75,- v /h zeemanscollege te Dordrecht.
 
WINTER de JOHANNES MICHAEL R 163/ A 429/162
(Kapitein der koopvaardij) Lid zeemanscollege Rotterdam vlag R 163 en amsterdam vlag A 429/162 Geb: 7-11-1807 te Amsterdam / overl: 1857 te ?.
Op 1-12-1839 (nr 222) lid v/d vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Op 26-6- 1840 (MRD nr 1003) is hij kapitein uit Amsterdam op het fregat ,,GENERAAL CHASSE,, reder Hudig en Blokhuizen te Rotterdam en vertrekt naar Batavia / Dordrecht.
NB.
 - ZEETIJDINGEN. Hellevoetsluis den 10 Febr. Heden morgen arriveerden uit zee: M. Harkema, generaal Chasse, van Batavia, laatst van Vlissingen;
[Dordrechtsche courant, 12-02-1839]
- De ondergeteekende vezoekt certificaat van oorsprong van wijn welke in zijn particulier Entrepot C959 is behandeld en in order gebracht A#1-8 acht oxhoofden rode wijn inhoudende zeventien honderd en zestig kannen, om te verzenden na Batavia of elders per het schip Generaal Chassé, Kapt.n. Winter.
   Dordt. 26 Junij 1840 
   J.J. André (Jules Jean)
(In zijnen particulier Entrepot alhier in orde gebragt en in flesschen van Nederl. oorsprong afgebotteld)
- Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van twintig kisten inhoudende een duijzend flesschen of acht honderd kannen wijn van de moer te vervoeren naar Batavia met het Nederlandsch FregatSchip de Generaal Chassé, kapitein J.M. de Winter, welke kisten gemerkt zijn als: AS WYN N. 1-20.
    Dordrecht 6 Junij 1840
    Adrianus Schotman
(beëdigd 10 Junij 1840)
(door hem zelfs in Zijne wijnkoperij zijn in orde gebragt en afgebotteld op Inl. flessen)
- Dordrecht, 1 Julij. Gisteren morgen vroegtijdig is van voor deze stad, met behulp eener sleepboot, vertrokken, het naar Batavia bestemde fregatschip de generaal Chasse, kap J.M. de Winter.
[Dordrechtsche courant, 02-07-1840]
- ......fregatschip Sumatra, laatst gevoerd door Kapitein M. de Winter...
[Dordrechtsche courant, 09 en 14-07-1840]
- Hellevoetsluis den 17 Julij. Heden morgen zeilde naar zee: J.M. de Winter, generaal Chasse, naar Batavia, gesleept wordende door Zr Ms stoomschip Cerberus. De wind W.N.W. Den 18 dito Kap J.M. de Winter, die gisteren gemeld naar zee zeilde, is over het Pampus ten anker gekomen.
[Dordrechtsche courant, 21-07-1840]
- Hellevoetsluis den 26 Julij. Heden morgen zeilde naar zee: ...J.M. de Winter, generaal Chasse, naar Batavia....
[Dordrechtsche courant, 28-07-1840] [http://www.archieven.nl/pls/m/zkstart.zoek?p1=46]
- Scheepstijdingen. BINNENGEKOMEN. Helvoetsluis 25 Mei N.O. J.M. de Winter, Generaal Chassé, Batavia
[Algemeen Handelsblad 27-05-1841]
- Carga-Lusten. AMSTERDAM. BATAVIA J.M. de Winter, Generaal Chasse: 1551 kan. Suiker, 3711 z. en 7031 z. Koffij, 603 schuitjes Banca Tin, 840 boss. en 30 pic. Bindrotting, N.H.M. [=Nederl. Handel Mij]
[Algemeen Handelsblad 28-05-1841][http://kranten.kb.nl]
- ZEETIJDINGEN.
Brouwershaven den 24 Mei Heden is uitgezeild het schip Generaal Chasse, kapt J.M. de Winter, naar Rotterdam;
[Zierikzeesche Courant, 25/05/1841; p. 2/2][http://zoeken.krantenbankzeeland.nl]
- ZEETIJDINGEN.
Hellevoetsluis den 25 Mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: J.M. de Winter, generaal Chasse, van Batavia, laatst van Brouwershaven;
[Dordrechtsche courant, 27-05-1841]
- [1894 van 't Repertoire] Wij Burgemeester en Wethouders deze Stad Dordrecht Certificeren bij deze ter verzoeke van den heer John Alexander MAC LENNAN, van beroep particulier, geboren te Samarang, zich thans alhier bevindende, oud 22 jaren, hebbende zwart haar, dito wenkbraauwen en donkerbruine oogen, ordinair Neus, zwarte baard en zijnde lang 1 El 6 palm 9 duimen, vornemens zijnde om met het Fregat Schip de Generaal Chassé te vertrekken naar Batavia, waartoe zijn Ed. benoodigd heeft een buitenl. paspoort, dat aan ons geene redenen bekend zijn, waarom aan gemelde Heer, tot het doen van dezelve reize, zoodanig een paspoort, zoude bekomen te worden geweigerd.
En vooral niet om dat deszelfs voogd de Edel Achtb Heer Adrianus Vos, lid der Raad dezer Stad, gemeld verzoek zelf heeft geapprorieerd. 
     Dordt den 15 December 1841.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]
- Den 3 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: J.M. de Winter, generaal Chasse, van Batavia, laatst van Brouwershaven;
[Dordrechtsche courant, 06-12-1842]
- Het schip generaal Chasse, kap J.M. de Winter is door stoomboot Kinderdijk binnendoor van Brouwershaven op het kanaal gesleept.
[Dordrechtsche courant, 15-10-1844]
 
WINTER de F. D 22 / R 154/A 809/421
(Kapitein der koopvaardij) In 1851 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 22 /Rotterdam vlag R 154 en Amsterdam vlag A 809/421. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 in de bijlage).
Geb: 1813 te Amsterdam / overl: 1868.
Op 7-10-1842 (MRD nr 1142) is hij 1e stuurman uit Amsterdam/ gage f 70,- p m op het fregat ,,BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR,, 500 last / (1840) werf Barend van Limmen te Dordrecht / reder Hendrik Brunner te Dordrecht en vertrekt met 39 man naar Batavia / kapitein is Pieter Hendriks Hazewinkel vlag D 26.
In 1858 is hij kapitein op de bark ,, DE ZEELAND,, 294 last / werf C.Smit Zierikzee reder W.Kaars Sypestein te Krommenie.
In 1861 is hij kapitein op de bark ,,STAATSRAAD CORNELIS VAN EWIJCK,, reder W.Kaars Sypestein te Krommenie.

WYK van der ANDRIES A. D 55/ R 93
(Kapitein te Dordrecht) Op 14-10-1853 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 55 en Rotterdam vlag R 93. (zie de ledenlijst zeemanscollege  1861 in de bijlage).
Geb: 1814 te Groningen.
Op 31-7-1844 (MRD nr 1216) is hij 3e stuurman op het fregat ,,CERAM,, 602 last. (1842) werf Cornelis Gips / reder J.B.'t Hooft en Deking Dura te Dordrecht en vertrekt met 41 man naar Batavia / kapitein is Thomas Klases Veltman vlag D 46.
Op 23-1-1848 (MRD nr 1357) is hij 2e stuurman / gage f 45,- p m op het fregat ,,BATO,, 471 last / (1837) werf Jan Schouten / reder Maatschappij Dordrechtsche Scheepsrederij en vertrek op 3-6-1848 naar Batavia / kapitein is W.P. Broek Smit vlag D 44.
Op 23-4-1850 (nr 1445 MRD) is hij 1e stuurman op de bark ,,TIMOR,,240 last / (1840) werf Cornelis Gips / reder Gebr Blusse te Dordrecht / kapitein is Jan Koning vlag D 14.
Op 27-9-1853 is hij 1e stuurman op de bark ,,FLORA,,172 last / (1851) werf Jan Schouten / reder Abraham Sandberg te Dordrecht. Kapitein Arie Kooimans vlag D 55 komt onderweg te overlijden en neemt hij het gezag over als kapitein / naar Batavia / weer terug in Londen op 19-3-1855.
Hij is getrouwd met Catharina Rosius (1822 Delft). In 1852 woont hij aan de Varkensmarkt 33b te Dordrecht met zijn vrouw en kinderen geboren te Dordrecht: Annigje (1847), Catharina Wilhelmina (1849 ).
 
WYLAND van BARTEL PIETERS D 8/ A 535/224
(Kapitein te Dordrecht) Op 11-6-1840 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 8 en Amsterdam vlag A 535/224. (zie ledenlijst zeemanscollege 1842 / 1850 in de bijlage).
Geb: 13-3-1806 te Appingedam / overl: 30-12-1866 te Dordrecht. z.v. Pieter van Wijland en Annigje Bartels. 
wijland.jpg (21133 bytes)(zie kopie afbeelding van Bartel Pieters v Wijland in de bijlage).
Op 17-8-1833 lid v/d vrijmetselarij loge ,,St John the Baptist,, loge nr 83 te Plymouth. In 1843 lid vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht lid nr 240. (zie ledenlijst loge ,,La Flamboyante,, 1844 in de bijlage).
Op 1-9- 1836 (MRD nr 788) is hij 1e stuurman woont te Rotterdam / gage f 70,- p m op het nieuwe fregat ,,GENERAAL BARON VAN GEEN,, 443 last/werf Cornelis Gips te Dordrecht / reder Klerk en Voogd te Dordrecht en vertrekt met 40 man naar Batavia / kapitein Jan Jacobs Kortrijk 39 jaar vlag D 8. 
baron van geen_2.jpg (81828 bytes) (zie kopie monsterrol en afbeelding v/d ,,Generaal Baron van Geen,, in de bijlage).
Op de 3e reis van Holland naar Batavia komt op 30-5-1839 kapitein Kortrijk onderweg aan boord te overlijden en als 1e stuurman neemt Bartel Pieters v Wijland het gezag over en wordt kapitein op het schip en geeft op 17-6-1839 te Batavia het overlijden van de kapitein schriftelijk aan.
Op 10-5-1840 is hij kapitein op het fregat ,,GENERAAL BARON VAN GEEN,, en vertrekt in juli 1840 vanuit Amsterdam naar Batavia.
Zijn 5e en laatste reis op dit schip / terug in Holland op 4-7-1849.
Op 30-5- 1850 ( MRD nr 1447) t/m 1863 is hij kapitein op het fregat ,,IDA WILLEMINA,, 416 last / (1839) werf Cornelis Gips / reder Klerk en Voogd te Dordrecht. (zie kopie monsterrol in de bijlage).
09_39idaWillemina_a.jpg (77878 bytes) 09_39idaWillemina_b.jpg (82345 bytes)
(B.P. van Wijland, B.P. Hoogland (39, Dordrecht), W.G. Rotgans (27, Terschelling), C.L. Knauss (24, Amsterdam), J.H. Putter, P. van Deijster, Jacob Kooper (35, Dordrecht); 30-5- 1850 (MRD nr 1447))
Hij trouwt de 1e keer op 9-3-1831 te Dordrecht en wordt dan Barteld Wieland genoemd met Jozelina de Groot (1811 Zuidbroek /1831 Dordrecht) d.v. Himme Hendriks de Groot en Geesina Haykens / Hij ondertekent met Bartel Pieter van Wijland.
Hij trouwt de 2e keer op 10-6-1840 te Dordrecht met Christina Vliegenthart (1815 Dordrecht d.v. Martinus Vliegenthart (korenmolenaar aan de Kalkhaven) en Johanna Kruys. Getuige bij het huwlijk is Johannes Keyser zeekapitein. 
Kinderen geboren te Dordrecht:
1844 Maarten Bartel, tr 1867 te Dordrecht met Johanna de Jong.
1848 Pieter Cristoffel, tr 1885 te Dordrecht met Dingena van Vliet.
1850 Margretha Johanna. 
1852 Hendrik Pieter.
In 1866 woont hij aan de Hoogte E 404 te Dordrecht.
 

ZANTEN van ARIE D 100
(Kapitein te Dordrecht) Op 11-2-1858 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 100. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 in de bijlage).
Geb: 16-12-1830 te Maassluis / overl: 10-4-1893 te Dordrecht.
Op 23-12-1865 (nr 480) lid v/d vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht
Op 8-3- 1856 (MRD nr 1731) t/m 1874 is hij kapitein op de schoener/brik ,,CONCORDIA,, 128 last / werf Jan Schouten / reder Gerard Mauritz te Dordrecht en vertrekt met 8 man naar West Indië.
Hij is getrouwd met Helena de Heer (1831 Hellevoetsluis) en komt op 1-12-1856 in Dordrecht wonen.
Hij woont in 1860 te Dordrecht met zijn vrouw en kinderen geboren te Dordrecht: 
- Arie (1856)
- Frederik Willem (1858 ).

ZEE van der LEENDERT
(Kapitein te Dordrecht ) Geb: 1800 te Harlingen.
Op 11-8-1827 (MRD nr 239) is hij stuurman op het kofschip ,,VROUW GESINA,, kapitein is J.L.Vos vlag A 7 en vertrekt met 5 man naar Bonness.
Op 24-5-1830 (MRD nr 444)is hij kapitein op het kofschip ,,DE MAAGD VAN DORDRECHT,, 78 last / reder Vogelsang en Co te Dordrecht. (zie overzicht monsterrollen 1814 / 1840 in de bijlage). Hij is getrouwd met Anna Hoogerzeyl (1806 Dordrecht). In 1830 woont hij in het Willigenbosch E 463 te Dordrecht.

ZEEGERS PIETER HARMS D 60
(Kapitein te Dordrecht) Op 10-8-1865 lid zeemanscollege Dordrecht D 60.
Geb: 1810 te Hoogezand / overl: 19-10-1868 op zee.
Op 13-7-1865 (MRD nr 2149) is hij Kapitein op de brik ,,DE HOOP,, 179 ton. reder Abraham Sandberg te Dordrecht en vertrekt naar New Castle.

ZEEUW de BAGCHUS C. D 15
(Kapitein te Dordrecht) Op 28-6-1860 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 15. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 in de bijlage).
In 1860 is hij kapitein op de bark ,,EERSTELING,, 384 last / (1854) werf Jan Schouten reder Abraham du Bois en Zn te Dordrecht.

ZIJP van WILLEM BRUINIS D 85 /A 892/498
(Kapitein te Dordrecht) Op 31-5-1860 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 85 en Amsterdam vlag A 892/498. (zie ledenlijst zeemanscollege  1861 in de bijlage).
Geb: 1824 / overl: 9-9-1897 te Dordrecht.
Op 5-9-1857 (MRD nr 1899) is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,AGATHA MARIA,, 282 last / werf Jan Schouten te Dordrecht / reder van Zijp en di Gazar te Amsterdam en vertrekt met 20 man naar Liverpool / Batavia / Amsterdam.

ZOETEKERK BAREND J. D 19
(Kapitein te Dordrecht) Op 27-9-1839 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 19. (zie ledenlijst zeemanscollege  1842 in de bijlage).
Geb: 1819 te Nw Pekela.
Op 20-6-1839 (MRD nr 937) is hij kapitein op het kofschip ,,HARMONIE,, 182 ton. (1827) werf Jan Schouten / reder Klerk en Voogd te Dordrecht en vertrekt met 8 man naar Nerva.(zie overzicht monsterrollen 1814 / 1840 in de bijlage). In 1850 is hij kapitein op het kofschip ,,MARGRITA,, reder P.J. Zoetekerk te Pekela.

ZUIDEMA EDO HENDRIK D 94 / A 697
(Kapitein te Dordrecht) Op 29-6-1855 lid van Zeemanscollege Dordrecht vlag D 94 en Amsterdam vlag A 697. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 in de bijlage).
Geb: 7-5-1828 te Muiden / overl: na 1879.
Op 9-2-1858 (nr 416) lid v/d vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Op 29-6-1855 is hij kapitein op de brigantijn ,,EENSGEZINDHEID,, reder Joan van Oldenborgh en Zn te Dordrecht.
In 1858 is hij kapitein van de schoener/brik ,,BACCHUS,, reder Joan van Oldenborgh en Zn te Dordrecht.
In 1874 is hij kapitein op het stoomschip ,,ROTTERDAM,, reder Kon Ned Stoomvaart mij te Amsterdam.

(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2008 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl)