WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser
Deel 3: 270 KAPITEINS DER KOOPVAARDIJ IN DE DRECHTSTREEK IN DE 19E EEUW
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
 
IMMINK DAVID LAURENTUS D 51/R 58
(Kapitein te Dordrecht) Op 31-1-1861 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 51 en Rotterdam vlag R 58. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 /bijlage)
Geb: 23-6-1818 te Den Haag / overl: april 1900 z.v. Antonie Cornelis Immink (Particulier) en Lucia Geertruida van Steenhoven.
Op 23-1-1849 lid v/d vrijmetselarij loge ,,De Drie Kolommen,, te Rotterdam en loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht (nr 422). (zie ledenlijst Loge ,,La Flamboyante,, 1862/1863 in de bijlage)
Op 24-4-1856 (MRD nr 1739) t/m 1861 is hij kapitein op de bark ,,PRINS VELDMAARSCHALK,, 246 last reder Pieter Smits en Zn te Dordrecht.
In 1874 heeft hij geen schip meer.
Hij trouwt op 11-8-1852 te Dordrecht met Catharina Francina Gips (1816 Dordrecht) d.v. Dirk Gips en Catharina de Vaas.
Getuigen bij het huwelijk: Dirk Gips 24 jaar (Particulier te Dordrecht), Pieter Gips 38 jaar (geneesheer te Strijen), broers van de bruid.
Ludovicus Johannes Immink 30 jaar (Civiel Ingenieur/Architect te Zaandam) broer van de bruidegom.
In 1855 woont hij met zijn gezin in de Voorstraat nr 75 te Dordrecht.
 
INGEN van EVERHARDUS D 8/A 827
(Kapitein te Dordrecht) Op 9-5-1867 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 8 en Amsterdam vlag A 827.
Geb: 1834 te Terschelling.
In 1867 is hij kapitein op het fregat ,,NEDERLAND,, 373 last/reder Klerk en Voogd te Dordrecht.
In 1874 is kapitein op het stoomschip ,,JAVA,, reder J.C. Schol te Amsterdam.
 
INGERMAN JAN B. D 40 / A 49/89
(Kapitein te Dordrecht) In 1836 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 40. (zie ledenlijst zeemanscollege 1837 / bijlage) en Amsterdam vlag 49/89.
Geb: 6-4- 1786 te Amsterdam / overl: 1851 te Amsterdam.
In 1825/1829 is hij kapitein op het fregat ,,VROUW KATHARINA ELIZABETH,, reder A.L. van Harpen en Zn. 
Op 11-5-1835 ( MRD nr 736) is hij 1e kapitein op het nieuwe fregat ,, JACOB CATS,, 405 last/ werf Cornelis Gips te Dordrecht /reder A Blusse van Oud Alblas te Dordrecht en vertrekt op 30-6-1835 uit Hellevoetsluis met 40 man naar Batavia / terug in Holland op 28-5-1836.  (zie kopie monsterrol en afbeelding v/d ,,Jacob Cats,, in de bijlage)
09_20jacobcats_a.jpg (177479 bytes) 09_20jacobcats_b.jpg (183256 bytes)
(J. Ingerman (49, Amsterdam), Pieter Carst (36, Schiermonnikoog), Jan. C. Woldringh (37, Amsterdam), L.G. Verbeek (Delft), D.P. van Wageningen (19, Dordrecht), J. koning (17, Schiedam), C.J. Nanninga (38, Amsterdam), Harm Andriesen (29, Stathuns); monsterrol nr 736, 11-5-1835; SAD archief 12 waterschout)

(afbeelding (1835) DI (DI=Dordracum Illustratum) 2472 Stadsarchief Dordrecht / tekening door F.J. v/d Blijk van de werf van Cornelis Gips aan de Riedijkshaven rond de te waterlating op 11-3-1835 van het fregat 'Jacob Cats' 405 last / bijlbrief nr 75 / 18-4-1835 het 7e schip voor reder Adolph Blusse van Oud Alblas te Dordrecht)
In 1837/1838 is hij kapitein op de bark ,,MARIA,, reder Gebr Hendrikcks en Co.
Hij is getrouwd met Marie Andriessen (1792 Amsterdam).
 

JASKI EEN KAPITEINS FAMILIE UIT SCHIERMONNIKOOG

JAN CHRISTIAAN JASKI VAN WEENDER
(Zeekapitein te Schiermonnikoog) Geb: 1742 te Weener/ Oost Friesland/Duitsland. Overl: 22-6-1817 te Schiermonnikoog (in 1817 Jaski genoemd).
Hij trouwt op 29-1-1768 te Schiermonnikoog met Christina Simons Coldewy (1743/1826 Schiermonnikoog).
Kinderen geboren te Schiermonnikoog:
1769 Christiaan Jans (kapitein der koopvaardij) tr. Geertruida Remts Coerkamp.
1770 Simon Jans ( kapitein der koopvaardij).
1772 Benjamin Jans (kapitein der koopvaardij) tr. Lollina Teunis Mellema.

 
JASKI SIMON JANS
(Kapitein der koopvaardij) Geb: 1770 te Schiermonnikoog z.v. Jan Christiaan Jaski (koopvaardij kapitein) en Christina Simons Coldewy.
Op 5-10-1815 (MRD nr 35) aanmonstering te Dordrecht en is hij kapitein op het kofschip ,,VROUW ELIZABETH,, en vertrekt met 4 man uit Dordrecht. (zie overzicht monsterrollen 1814 / 1840 in de bijlage)
 
JASKI BENJAMIN JANS
(Kapitein der koopvaardij) Geb: 1775 te Schiermonninkoog z.v. Jan Christiaan Jaski (koopvaardij kapitein) en Christina Simons Coldewy.
Op 30-3-1815 (MRD nr 12) aanmonstering te Dordrecht en is hij kapitein op het kofschip ,,DE VROUW LOLLINA,, en veretrekt met 4 man uit Dordrecht . (zie overzicht monsterrollen 1814/1840 in de bijlage)
Hij trouwt 9-2-1800 te Schiermonnikoog met Lollina Teunis Mellema.
 
JASKI CHRISTIAAN JANS
(Kapitein der kopvaardij) Geb: 26-1-1769 te Schiermonnikoog /overl: 1823 te Schiermonnikoog z.v. Jan Christiaan Jaski en Christina Simons Coldewy.
In 1823 was hij kapitein/eigenaar op het kofschip ,,VROUW GEERTRUI,, 83 ton
In 1824 wordt zijn schip in geschreven door zijn zoon Christiaan Jans Jaski in het register van bijl en koopbrieven te Dordrecht. Bijlbrief nr 35 van het kofschip,,VROUW GEERTRUI,, 83 ton/ gebouwd in 1805 op de werf van Girbe Kalverboer te Workum / akte mee afgegeven door secr. S.Stoffels te Workum /aan Christiaan Jan Christiaanz (nader Jaski genaamd) wonend te Schiermonnikoog en aan de weduwe Christiaan Jaski /Geertrui Remts Coerkamp.
Hij trouwt in 1800 te Schiermonnikoog met Geertruida Remts Coerkamp (1773-1828 te Schiermonnikoog).
Kinderen geboren te Schiermonnikoog:
1802 Christiaan Jan (kapitein der koopvaardij) overl: 16-2-1861 te Soerabaja tr 1828 Liefke Kuyper.(kapitein op het fregat ,,Anna en Elize,,)
18.. Remt Christiaans (kapitein der koopvaardij / vlag A 340/223) tr Aagtje Hendriks Boermeester.
1810 Feye Christiaans (kapitein der koopvaardij / vlag A 660) tr.1836 Lollina Benjamins Jaski.
18 .. Benjamin Christiaans (kapitein der koopvaardij / vlag A 394/281).
 
JASKI FEIJE PIETER JANS D 68/A 568/240
(Kapitein der koopvaardij) Op 23-11- 1849 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 68 en Amsterdam vlag a 568/240. (zie ledenlijst zeemanscollege 1850/1861 /bijlage)
Geb: 16-6-1811 te Schiermonnikoog /overl: 29-6-1865 op zee a/b de ,,Jacoba & Christina,, op weg van Java naar Holland z.v. Jan Janz Jaski en Geertruida Feyes Visser
In 1861 is hij kapitein op het fregat ,,STAD UTRECHT,, reder Trakanen en Com te Amsterdam.
In 1865 is hij kapitein op het schip ,,JACOBA en CHRISTINA,,
Hij trouwt 1e 1839 te Amsterdam met Willemina Bart ( 1815- 1849 te Amsterdam) 3 zoons en 2 dochters trouwt 2e 17-3-1850 te Dordrecht met Petronella Elisabeth Kuipers geb: 1819 te Dordrecht/overl 1887 te Amsterdam d.v.Frederik Karel Kuipers en Cornelia v/d Steen / 2 zoons en 2 dochters
 

JASKI FEIJE CHRISTIAANZ A 660/301
(Kapitein der koopvaardij) Lid zeemanscollege Amsterdam vlag A 660
Geb: 23-12-1810 te Schiermonnikoog /overl: 4-12- 1882 te Amsterdam z.v.Christiaan Jans Jaski (kapitein der koopvaardij) en Geertrui Remts Coerkamp. (zie kopie foto van Feije Christiaan Jaski in de bijlage).
In 1840/1842 is hij kapitein op de bark ,,CATHARINA JOHANNA,, reder L.Bienfait en Zn.
Van 1843/46 is hij kapitein op het fregat ,,VIER GEBROEDERS,, reder L. Bienfait en Zn te Amsterdam.
In 1847/48 is hij kapitein op het fregat ,,FANNY,,
1848/52 kapitein op de bark ,,BALTIMORE,,
Hij schreef een boek over zijn reis. ,,Aantekeningen op reis om de wereld 1851/52 op de bark ,,BALTIMORE,,
1853/54 is hij 1e kapitein op het fregat ,,CALIFORNIA,, reder L.Bienfait en Zn te Amsterdam.
Hij trouwt in 1836 te Schiermonnikoog met zijn nicht Lollina Benjamins Jaski (1807 Schiermonnikoog /1891 Amsterdam) d.v. Benjamin Jans Jaski en Lollina Teunis Mellema.

 
JASKI HENDRIK BOERMEESTER A 672
(Kapitein te Amsterdam) Lid zeemanscollege Amsterdam vlag A 672 Geb: 28-1-1829 te Joure/Haskerland / overl jan 1891 te Hoboken U.S.A. z.v. Remt Christiaan Jaski (kapitein der koopvaardij)en Aagtje Hendriks Boermeester. (ouders wonen in 1860 in het Nieuwe Diep bij Den Helder).
In 1860/67 is hij kapitein op de clipper ,,STAD DOCKUM,, 206 last /reder Posthuma en Goslings Den Haag / kiel op 11-10-1856 / te water 30-5-1857 werf King William te Amsterdam.
Hij trouwt op 7-6-1860 te Dordrecht met Johanna Wilhelmina Gips (1825 Dordrecht/ 1898 Paterson U.S.A.) d.v. Dirk Gips (scheepsbouwer te Dordrecht) en Catharina Haas.
 
JASKI JAN JANZ
(stuurman der koopvaardij)
Geb: Schiermonnikoog ca 1780 z.v. Jan Christiaan Jaski en Christina Simons Coldewij
Op 30-3-1815 (MRD nr 12)is hij stuurman op het kofschip ,,VROUW LOLLINA,, en vertrekt uit Dordrecht voor een reis naar Bergen/Noorwegen/ kapitein is zijn broer Benjamin Jans Jaski
Hij is getrouwd met Geertrui Feyes Visser.
 
JASKI CHRISTIAAN JAN A 592
(Kapitein te Amsterdam) In 1854 lid zeemanscollege Amsterdam vlag A 592.
Geb: 1829 / overl: 22-1- 1884 te Delft z.v. Christiaan Jan Jaski en Liefke Kuyper.
In 1858/59 is hij kapitein op de bark ,,CORNELIA HENDRICA,, In 1879 is hij kapitein op het stoomschip ,,MADURA,,
Hij trouwt met A.C.G. van Deventer
 

JONG(H) de JAN JANS D 20 /A 644/289/ Veendam 14
(Kapitein te Dordrecht) Op 16-2-1838 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 20 /Amsterdam vlag A 644/289/Veendam nr 14. (zie ledenlijst zeemanscollege 1842/bijlage)
Geb: te Veendam / overl: 1845.
Op 15-3-1838 (MRD nr 856 ) is hij kapitein op het kofschip ,,DIANA,, reder Gerard Mauritz
Op 11-8-1840 (MRD nr 1009) t/m 1845 is hij kapitein op de galjoot ,,URANIA,, reder Gerard.Mauritz te Dordrecht.(zie overzicht monsterrollen 1814/1840 in de bijlage)

JONG de JAN D 38
(Kapitein te Dordrecht)Op 20-1-1859 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 38. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861/bijlage)
Geb: te Veendam.
In 1859 is hij kapitein op de bark ,,VERENIGING,, reder A Sandberg en P v/d Slik te
Dordrecht.

 
JONG de HARMEN TJEBBES (TIEDENS) D 26
(Kapitein te Dordrecht)Voor 1830 /45 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 26. (zie ledenlijst zeemanscollege  1832/1837/1842 / bijlage) Geb: 1794 te Emden/ v Wurpel / overl: 1845 verongelukt op zee met zijn tjalk ,,JOHANNA,, z.v. Harm Harmz de Jonge (ook van Wurpel overl:1816 te Wolbrecht) en Dina Mozes Cuyk.
Op 5-6-1826 is hij kapitein op het kofschip ,,VROUW ENGELINA,,
Op 25-6-1828 (MRD nr 311) is hij kapitein op het kofschip ,,TREKVOGEL,, 55 last/ reder Jacob Buys't Hoofd te Dordrecht en vertrekt met 7 man naar Liverpool.
Op 8-3-1839 (MRD nr 918)t/m 1845 is hij kapitein /eigenaar voor f 1.200,- van het kofschip ,,JOHANNA,, 31 last /gekocht van kapitein Markus Freeks Raskes uit Groningen en wordt onder koopbrief nr 101 in het register van bijl en koopbrieven te Dordrecht ingeschreven. (zie overzicht monsterrollen 1814/1840 in de bijlage)
Hij trouwt op 18-12-1819 te Dordrecht (is dan stuurman) met Johanna Stoffels (1801 /1844 Dordrecht) d.v. Bouke Simons Stoffels ( zeekapitein 1758 te Grauw ) en Walburdina Janssen (1764 Emden/Dtsl). Hij woont in 1830 bij de Hoog E 445a te Dordrecht met zijn vrouw en zoon Bauke Simon (1822 Dordrecht).3

NB.
- notarisakte 078 (4-12-1828) Hendrik Feirabend, houtkooper -> Herme Tijsse de Jong, zeekapitein
Huis Hoogt bij het jodenkerkhof E445;
[bron: Erfgoedcentrum DiEP=stadsarchief Dordrecht 20-1597 notarisakten 1828]
- Heden ontvang ik de voor mij en mijne betrekkingen ebdroevende tijding, dat mijn oudste Zoon, H.H. DE JONGE, bij het verongelukken van het kofschip Jacob Cornelis, kapitein B.H. Schuring, in de baai van Pirano, op den 30 September ll, in den ouderdom van bijna 16 jaren, het leven verloren heeft.
     J. STOFFELS Huisvrouw van H.T. de Jonge, voerende het kofschip Johanna, thans op reis van Bordeaux naar deze stad.
    Dordrecht, den 20 October 1835.
    Dienende deze tot bijzondere kennisgevinbg aan Vrienden en Bekenden ook binnen deze stad.
[bron: Dordrechtsche courant 22-10-1835]
 

JONG de BAUKE SIMON
(1e Stuurman der koopvaardij) geb: 13-4-1822 te Dordrecht z.v. Harm Tiedens de Jong (Kapitein der koopvaardij) en Johanna Stoffels.
In 1863 is hij 1e stuurman(woont te Dordrecht) op de bark ,,GROOTMEESTER NATIONAAL,, 755 ton/(1857) werf Jan Schouten /rederij Ned Vrijmetselarij en vertrekt naar Batavia / kapitein is Willem Adolph Frederik Giese vlag D 73.
Op 9-10-1845 krijgt hij als enig kind van wijlen kapitein H T.de Jong gevoerd hebbend het kofschip ,,JOHANNA,, en daarmee verongelukt een toelage van f 100,- van het zeemanscollege te Dordrecht.

JONKER KLAAS JAN R 222
(Kapitein te Nieuw Lekkerland) In 1848 lid zeemanscollege Rotterdam vlag R 222.
Geb: 23-1-1815 te Workum / overl: 25-6-1864 te Caelao / Peru.
In 1848/61 is hij kapitein op het fregat ,,MARIA ELIZABETH,, reder P Varkevisser.
Hij trouwt op 1-7-1843 te Nieuw Lekkerland met Leentje v/d Kuyl (1819 Nw Lekkerland) d.v. Hendrik van der Kuyl (scheepstimmerman) en Geertruida Pijl.

KAMMINGA JAN HENDRIK D 20
(Kapitein te Dordrecht) In 1844 lid zeemanscollege te Dordrecht vlag D 20.
Geb: 1797 te Veendam / overl: 22 mei 1849 te Dordrecht aan boord van zijn schip ,,URANIA,, liggende in de Kalkhaven. In augustus1845 is hij kapitein op de galjoot ,,URANIA,, reder G Mauritz te Dordrecht Hij is getrouwd met Barbera Jans Willingen. Op 24-5-1849 krijgt de weduwe J.H. Kamminga / f 100,- uitgekeerd van het zeemanscollege te Dordrecht en betaling v/d onkosten begrafenis f 6,20,-

 
KEEMAN JOHANNES ALBERTUS D 53/A 580
(Kapitein te Dordrecht) In 1842 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 53 en Amsterdam vlag A 580. (zie ledenlijst zeemanscollege  1842 / bijlage).
Geb: 1809 te Amsterdam.
Op 8-3-1840 ( MRD nr 968) is hij 1e stuurman /gage f 70,- p m op het fregat ,,JACOB CATS,, 419 last/(1835) werf Cornelis Gips/ reder A.Blusse van Oud Alblas te Dordrecht en vertrekt naar Batavia. Kapitein is Willem B. Derks vlag D 40. 
Op 31-3-1842 (MRD nr 1111) is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,JAN VAN HOORN,,292 last/werf Cornelis Gips/ reder A Blusse van Oud Alblas te Dordrecht en vertrekt op 11-4-1842 uit Hellevoetsluis met 22 man naar Batavia / terug in Holland op 6-4-1843. 
(zie kopie afbeelding v/d ,,Jan van Hoorn,, in de bijlage

Op 29-8-1845 is hij kapitein op het fregat ,,JACOB CATS,, reder A.Blusse van Oud Alblas te Dordrecht en vertrekt naar Batavia / met dit schip maakt hij 5 reizen / de 5e reis weer terug in Holland op 3-3-1851. 
Op 26-9-1853 (MRD nr 1594) is hij kapitein op het fregat ,,SUMATRA,, 408 last/ reder Gebr Blusse te Dordrecht en vertrekt naar Australie via Liverpool.
In 1854 heeft hij geen schip meer.
 

KETTLER CORNELIS ANTONIUS R 42
(Kapitein te Rotterdam)In 1872 lid zeemanscollege Rotterdam vlag R 42.
Geb:27-4-1836 te Rotterdam.
In september 1865 is hij 1e stuurman op het clipper/fregat ,,ORANJE NASSAU,, werf Gips te Schiedam en vertrekt voor een reis via Glasgow naar San Fransisco/ kapitein is Govert Strang van Hees vlag D2 / R 463.
Op 17 oktober 1865 ondekt hij onderweg om 2 uur s'nachts een schip met seinlichten, aan stuurboordzijde. Verslag logboek: Ik draaide het roer op om af te vallen, maar het andere vaartuig had ons niet gezien. Hoewel wij ook seinlichten voerden, voer het schip tegen ons schip aan backboord zijde. Veel schade aan het schip probeerde de gaten te dichten en wierpen 20 ton steenkool, 49 vaten bier en 25 ton ijzer overboord zodat het voorschip zou lichten. Op 9 november 1865 kwamen we in de haven van Rio de Janairo aan.
Na reparatie in Rio de Janairo in maart 1866 opweg naar San Fransisco, brak er op 21 april 1866 ter hoogte bij KaapHoorn brand uit aan boord in de lading en keerde men terug naar de haven Port Stanley Falklandeilanden. Kapitein Strang van Hees schoot zich van narigheid door het hoofd bij aankomst in de haven. Hij wordt op 25-4-1866 begraven in Por Stanley. De brand was op 25 april pas geblust.
Hij neemt als 1e stuurman het gezag over op het schip en ondertekent op 11-6-1866 als kapitein de papieren van de nalatenschap van de overleden kapitein Govert Strang van Hees van het fregat ,,Oranje Nassau,, mede ondertekenaars zijn 1e stuurman H. van Dorssen en 2e stuurman J.J.v/d Weijden.
Het schip was zo zwaar beschadigt dat het op 3 oktober 1866 is afgekeurd en voor 500 pond is vekocht aan een koopman in Rio de Janairo.
Op 20-6-1867 (MRD nr 2270) t/m 1869 is hij 1e stuurman van de clipper ,,KOSMOPOLIET 1,, 398 last/(1855) werf Cornelis Gips /reder Gebr Blusse te Dordrecht en vertrekt naar Batavia. Kapitein is Jurgen de Groot vlag D 89.
Op 24-7-1869 (MRD nr 2375) is hij 1e stuurman 34 jaar uit Rotterdam gage f 70,- p.m .(zie kopie monsterrol in de bijlage)
Hij is getrouwd met Christina Antonia van der Weg.

 
KEYZER JOHANNES D 17
(Kapitein te Dordrecht) Op 24-6-1831 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 17. (zie ledenlijst zeemanscollege 1832 / 1837 / 1842 / bijlage).
Ged: 10-9-1791 te Dordrecht /overl: 18-3-1873 te Dordrecht z.v. Johannes Adam Keyzer (van Wenk /Hessen/Dtsl) en Anna Katrina Dolleman.
Op 10-9-1819 (MRD nr 27) is hij kapitein op het schip ,,VESTA VAN DORDRECHT,, 92 last / reder Ruben Vogelsang te Dordrecht en vertrekt naar Palermo. (zie overzicht monsterrollen 1814/1840 in de bijlage)
Op 27-8-1831( MRD nr 518) is hij kapitein op het fregat ,,LOUISE PRINSES DER NEDERLANDEN,, 250 last/(1827) werf Jan Schouten/reder Maatschappij Dordrechtsche. Scheepsrederij en vertrekt op 29-9-1831 uit Hellevoetsluis met 34 man naar Batavia / terug in Holland op 21-9-1832 / terug van zijn 4e reis op 1-9-1836.
Op 21-2-1837 (MRD nr 803) is hij 1e kapitein op het nieuwe fregat ,, BATO,, 471 last/werf Jan Schouten/ reder Maatschappij Dordrechtsche Scheepsrederij en vertrekt op 12-4-1837 uit Hellevoetsluis met 43 man naar Batavia / terug in Holland op 23-5-1838. 
(zie kopie monsterrol en afbeelding v/d ,,Bato,, in de bijlage

Hij maakt met dit schip 6 reizen tot 4-6-1845.
In 1850 heeft hij geen schip meer.
Hij trouwt op 31-10-1832 te Dordrecht met Petronella Vliegenthart (1806 Dordrecht) d.v. Martinus Vliegenthart (korenmolenaar aan de Kalkhaven te Dordrecht) en Johanna Kruys.
In 1873 woont hij in de Prinsenstraat D 129 te Dordrecht en is hij gepensioneerd havenmeester.
 

KLEINDIJK WIBO WIERTZ D 51
(Kapitein te Dordrecht) Op 8-11-1844 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 51. (zie ledenlijst zeemanscollege 1850 / bijlage).
Geb: 28-6-1815 te Delfzijl.
In 1845 lid v/d vrijmetselarij Loge ,,L'Essance de la Paix,, te Bordeaux / Frankrijk en Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht (nr 293).
Op 24-6-1833 (MRD nr 612) is hij hofmeestersmaat /gage f 10,- p.m. op het fregat,,DE STAD DORDRECHT,, 448 last /(1830) werf Jan Schouten / reder Maatschappij Dordrechtsche.Scheepsrederij / kapitein is Jan van Nassau vlag D 35. (zie kopie monsterrol in de bijlage)
Op 22-11-1844 (MRD nr 1229) is hij kapitein 29 jaar (woont te Dordrecht) op de schoener /brik,,MERCURIUS,, 126 last /reder Gerrit v Hoogstraten te Dordrecht en vertrekt met 6 man naar Belfast. In 1850 heeft hij geen schip meer.

 
KLEYNENBURG PIETER ABRAHAM D 70
(Kapitein te Dordrecht) Op 8-11-1850 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 70. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 / bijlage)
Geb: 31-11-1819 Piershil / overl: 25-6-1871 te Rotterdam. z.v. Jacobus Abraham Kleynenburg (Geneesheer te Piershil) en Elizabeth Mast.
Op 5-11-1848 (nr 296) lid v/d vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Op 21-2-1837 (MRD nr 803) is hij kajuitjongen op het nieuwe fregat ,,BATO,,471 last/werf Jan Schouten/ reder Maatschappij Dordrechtsche Scheepsredrij en vertrekt met 43 man naar Batavia / kapitein is Johannes Keyzer vlag D 17 / terug in Holland op23-3-1838.
Op 21-2-1838 is hij Lichtmatroos / gage f 9,- p.m./ en op 10-6-1839 is hij matroos op het fregat ,,BATO,, met kapitein Johannes Keyzer met reizen naar Batavia.
Op 19-3-1849 (MRD nr 1408) is hij 1e stuurman /gage f 60,- p m op de bark ,,PICTURA,, 317 last/(1839) werf Barend v Limmen / reder H. Brunner en Co te Dordrecht en vertrekt naar Batavia / kapitein is Meynard Frederik Tijdeman vlag D55.
OP 8-11-1850 is hij kapitein op de brik ,,ANNA,, reder M.Verdel te Schiedam.
In de vergadering van 6-2-1852 van het zeemanscollege te Dordrecht wordt in aanwezigheid van kapitein Kleynenberg zijn brief voorgelezen: Dat kapitein P.A. Kleynenberg met zijn schip ,,ANNA,, op weg van Shanghai naar Rotterdam op 12-10-1851 in de Zuid Chineesche Zee, op 3░28' NBr -107░43' OL twee boven water uitstekende klippen heeft ontdekt welke niet op de kaart geplaatst waren. Door de vele branding bij deze klippen kon men daar niet aan land. Dit zal worden doorgegeven aan de zeemanscolleges van Rotterdam en Amsterdam en aan de zeereders dat de klippen niet op de zeekaart staan.
Op 24-10-1856/1861 is hij kapitein op de nieuwe bark ,,LANDBOUW,, werf Jan Smit Cz te Papendrecht / reder Vaesen en Steinham te Rotterdam.
Hij trouwt op 22-5-1850 te Dordrecht met Maria Everdina Eddes (1829 Groningen) d.v. Folkert Hendriks Eddes (Kapitein der koopvaardij) en Trientje Nakken / een zoon Jacobus Abraham (1851 Piershil).
 
KLEY PIETER D 43/A 498/200
(Kapitein te Dordrecht) In 1841 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 43 en Amsterdam vlag A 498/200. (zie ledenlijst zeemanscollege 1842 / bijlage).
Geb: 23-2-1811 te Rotterdam / overl: 16-4-1860 te Dordrecht z.v. Jacob Kley zeekapitein (overl: 1823 te Batavia) en Anna Eva Vijverberg. Op 1-12-1839 (nr 221) lid v/d vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht. (zie ledenlijst Loge ,,La Flamboyante,, 1844 in de bijlage)
Op 2-10-1839 ( MRD nr 900) is hij 1e stuurman /gage f 70,- p.m. op het nieuwe fregat ,,ORION,,489 last/ werf Cornelis Gips /reder A Blusse van Oud Alblas te Dordrecht en vertrekt met 40 man naar Batavia / kapitein is Jacob v/d Linden vlag D 6. (zie kopie monsterrol in de bijlage) Op 11-7-1840 (MRD nr 1004) is hij kapitein op het fregat ,,OUD ALBLAS,, 401 last/(1836)werf Cornelis Gips / reder A. Blusse van Oud Alblas te Dordrecht en vertrekt naar Batavia
Op 12-7-1842 vertrekt hij uit Hellevoetsluis met de als bark omgetuigde ,,OUD ALBLAS,, en 32 in plaats van 38 bemanningsleden .Hij komt op 1-10-1842 aan in Batavia en laat in een brief van 10-10-1842 aan zijn reder Gebr Blusse te Dordrecht weten ,bijzonder tevreden te zijn over zijn als bark getuigd schip het liep net zo goed als toen het als fregat getuigd was en het stuurde nu beter op 1-4-1843 is hij weer terug in Holland /Amsterdam
hij maakt 6 reizen op dit schip / de laatste reis vertrekt op 16-5-1848 / terug in Holland op 30-4-1849.
Op 20-5-1850 /1856 is hij kapitein op het fregat ,,ADMIRAAL VAN HEEMSKERK,, 599 last / (1840) werf Cornelis Gips/ reder Gebr Blusse te Dordrecht en vertrekt met 43 man naar Batavia hij maakt met dit schip 5 reizen / laatste reis vertrekt op 6-6-1853 naar Batavia.
(Het verslag van zijn reis van 15-5-1850 tot 22-3-1851 naar Batavia is te lezen in logboek nr 39 archief 124 rederij Blusse v oud Alblas te Dordrecht Stadsarchief Dordrecht)
Het logboek begint op 15 mei 1850
Kapitein P.Kley 39 jaar uit Rotterdam. Opperstuurman Willem Adolph Frederik Giesse 31 jaar uit Dordrecht/ gage f 70,- p.m. Onderstuurman J.D. van Dolder 26 jaar uit Meliskerke/ gage f 40,- p.m. Derde stuurman H.Steffens 20 jaar uit Amsterdam/ gage f 25,- p.m. Dokter J.W. Stouw 66 jaar uit Amsterdam/ gage f 55,- p.m. Van Amsterdam via NoordHollandskanaal naar zee Woensdag 15 mei 1850: Om 4 uur in de morgen het schip los en om 8 uur in de sluis namen de boot om het schip over het IJ in het NoordHollands Kanaal te slepen en waren om 2 uur door de sluis gehaald. Jaagden met 16 paarden tot voor de sluis bij Purmerend alwaar we het schip om 10 uur in de avond vast maakten / betalen tolhuis f 2,50. Donderdag 16 mei 1850: Met de dag door de sluis en jaagden met 14 paarden tot West Graafdijk / met 16 paarden tot Alkmaar / met 20 paarden tot Zijpe sluis en met 24 paarden tot aan het Zand alwaar het schip af meerden voor de ballastplaats en we maakten stelling om de volgende dag vroeg te kunnen ballasten. Vrijdag 17 mei 1850 :150 last ballast in genomen sjorden alles zeevast en waren in staat van vertrek Zaterdag 18 mei 1850: Namen 90 last zand over en met 18 paarden naar het Nieuwe Diep waar we werden opgehouden door een schip wat aan de grond zat / waardoor wij na zonsondergang bij de sluis arriveerden maakten het schip vast en hielden de wacht met 1 man. Zondag 19 mei 1850: Haalden door de sluis op de aangewezen plaats in de haven van het Nieuwe Diep / zetten de ankers buiten boord en verrichten alles om te kunnen zeilen klaarden na middags het schip uit. Maandag 20 mei 1850: Zette de lootsvlag / deden het sein voor de stoomboot om 1 uur voor het schip en werden uitgesleept tot aan het Westen hoofd / zeilden volgens aanwijzing van de lootsman het Gat uit / om 2 uur ging de loots van boord / koers Z.W.Z. peilden om 5 uur de toren van Egmond. Het schip had 290 lasten zand geballast en had een diepgang van 13 el / 14 7/8 rijnlandse voeten N.B. 52░40' L.O. 4░29' flauwe koelte / aannemende wind / dik v/d mist. Woensdag 22 mei 1850: in het Engelse Kanaal /18 september 1850: in Batavia. 16 november vertrek Batavia, 22 maart terug in Holland.
In 1858 heeft hij geen schip meer. Hij trouwt op 25 -3-1840 te Dordrecht met Johanna Catharina Schotman (1813 Dordrecht) d.v. Adrianus Schotman (wijnkoper) en Jacoba Pot. In 1860 is hij Logementhouder in de Wijnstraat B 110/111 te Dordrecht.
 

KNIJF MICHIEL GIJSBERT
(Kapitein te Dordrecht) geb: 7-11-1836 te Dordrecht z.v. Harpert Knijf en Johanna Walburg
Op16-3- 1867 (MRD nr 2252) is hij 1e Stuurman op de bark ,,J.C.SCHOTEL,, 334 last (1849) werf Cornelis Gips / reder Gebr Blusse met kapitein Everhardus Martinus Chevalier D 44. Op 9-9-1869 (MRD nr 2383) is hij kapitein op de schoener ,,Triton,,159 ton/ reder Abraham Sandberg te Dordrecht.Vertrekt naar Riga voor hout. Op 8-8-1876 ( MRD nr 34) is hij kapitein op het fregat ,,BATO,, 734 last / reder Klerk en Voogd te Dordrecht en vertrekt met 27 man naar Batavia / met als 1e stuurman Willem Hazewinkel Derkz 31 jaar uit Pekela. Hij trouwt op 3-9-1862 te Dordrecht met Francina W. Steiner (1835 Dordrecht). Kinderen geboren te Dordrecht: Harpert Adrianus (1874). In 1888 vertrekt hij met zijn gezin naar Kruiningen en is hij agent van een sleepbootdienst.

KONING JAN D 14 / A 756/376
(Kapitein te Dordrecht)Op 10-8- 1847 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 14. (zie ledenlijst zeemanscollege  1850 / 1861 / bijlage) en Amsterdam vlag nr 756 / 376.
Hij is in 1819 te Amsterdam geboren als zoon van David Koning(Houtkoper te Amsterdam) en Anna Henriette Tofte.
Hij trouwt met Josina Regina Crollius (1822 Dordrecht), d.v. Abram Crollius en Jacobs v Slingeland (zie copie trouwakte van 1-17 1846 / Reg Archief Dordrecht)
Het echtpaar had geen kinderen en woonde in 1855 aan de Groenmarkt te Dordrecht.
Op 11-10-1835 is hij Lichtmatroos/ op het fregat ,,DORDTENAAR,,451 last/(1830) werf Cornelis Gips / reder A Blusse v Oud Alblas te Dordrecht en vertrekt met 43 man naar Batavia / kapitein is Jan.F.P.A. Abbema vlag D 41. (zie kopie monsterrol in de bijlage) Hij is matroos tot 22-5-1839 en krijgt dan eervol ontslag.
Op 10-8-1847 is hij kapitein op de bark ,,TIMOR,, 240 last / (1840) werf Cornelis Gips. reder Gebr Blusse te Dordrecht en vertrekt met 22 man naar Batavia / hij maakt met dit schip 4 reizen / terug van de 4e reis uit Valpariso in Holland op 1-3-1852.
Op 28-4-1851 (nr 1532 MRD nr 1532 ) is hij kapitein op het fregat ,,JACOB CATS,, 405 last /(1835) werf Cornelis Gips/ reder Gebr Blusse te Dordrecht en vertrekt met 28 man naar Batavia.
jacob cats.jpg (45715 bytes)(zie kopie afbeelding v/d ,,Jacob Cats,, in de bijlage).

Op 15-5- 1856 is hij kapitein op het fregat ,,ADMIRAAL VAN HEEMSKERK,, 599 last/(1840) werf Cornelis Gips / reder Gebr Blusse te Dordrecht en vertrekt naar Batavia / met als 1e stuurman Adolph.F.Giesse 31 jaar uit Dordrecht.
Op 4-7-1863 t/m 1866 is hij kapitein op medium/ clipper ,,KOSMOPOLIET 1,,398 last / (1855) werf Cornelis Gips/ reder Gebr Blusse te Dordrecht en vetrekt hij uit Brouwershaven met een transport van 3 officieren en 125 manschappen naar Batavia /na een reis van 95 dagen op 7-10-1863 in Batavia.
kosmopoliet_I.jpg (105361 bytes)(zie kopie afbeelding v/d ,,Kosmopoliet,, in de bijlage)

Hij wordt in 1871 als overleden verklaard nadat hij met zijn schip.
De 2 mast Schoener ,,PRESIDENT BENSON,, van Rederij Hendrik Muller & Co te Rotterdam, vanaf 1869 werd vermist. (Pietsscheepsindex.nl)
Overlijdensakte Den Haag dd. 19-12-1872 (no. 2385):
Jan Koning, zonder beroep, gewoond hebbende alhier, op den zestienden dezer, des namiddags ten vijf ure is overleden, oud 53 jaren, geboren te Amsterdam, getrouwd met Josina Regina Crollius, zoon van Doede Egbertus Koning en van Anna Henriette Toften (beiden overleden
).

(overlijdensakte Den Haag 19-12-1872 (no. 2385))

Dordrechtsche Courant dd. 5-1-1873:
Gevoelig voor zoovele blijken van deelneming van buiten en van binnen de stad, zoowel gedurende de ziekte als na het overlijden van mijnen hartelijk geliefden Echtgenoot, den Heer J. KONING, ondervonden, betuig ik langs dezen weg aan allen in het bijzonder mijnen innigen dank.
's Gravenhage, den 4 Januarij 1873.
Wed. J.R. KONING, CROLLIUS.

(Dordrechtsche Courant dd. 5-1-1873)


Zijn weduwe hertrouwt in 1878 te Heinenoord met Anne Lammerts, z.v. Folkert Annes Lammerts en Reitje Klazes Tjibbes.

KONING CORNELIS JOHANNES D 48
(Kapitein te Dordrecht)Op 2-2- 1849 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 48. (zie ledenlijst zeemanscollege 1850 /bijlage)
Geb: 9-5-1820 te Schiedam / overl: 16-12-1872 z.v. Cornelis Koning en Cornelia van Buren.
Op 15-12-1849 (nr 304) lid v/d vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Op 29-5-1848 ( MRD nr 1383 ) is hij kapitein op het schoenerkofschip ,,DE HOOP,, reder Gerrit van Hoogstraten te Dordrecht en vertrekt met 8 man naar Archangel. Mee aan boord als lichtmatroos zijn broer Thomas Gerrit Koning (1829 Schiedam).
Op de vergadering van 24-10-1851 van het zeemanscollege te Dordrecht geeft hij per brief te kennen te bedanken voor zijn lidmaatschap voor het volgende jaar.
Op 15-10-1851 is hij vertrokken uit Elst naar Engeland.

 
KOOGH VAN DER DIRK (Kapitein te Dordrecht)Geb: 10-7- 1798 te Dordrecht / overl: 16-5-1831 op zee a/b van zijn schip fregat ,,DE DORDTENAAR,, op de 1e reis naar Batavia (aangifte overlijden te Dordrecht op 27-4-1832) z.v. Hendrik van der Koogh en Maria Huiser.
Op 25-3-1820 (MRD nr12) is hij matroos op het kofschip,,DE GOEDE VERWACHTING,, en vertrekt met 7 man uit Dordrecht / kapitein is Bouke.Simons Stoffels vlag D 3.
Verslag van de vergadering van de rederij Adolph Blusse v Oud Alblas te Dordrecht op 17-11-1829:
Mede aandeelhouder ( 1/16e deel) Dirk van der Koogh is tot kapitein gekozen van het nieuw te bouwen schip ,,DE DORDTENAAR,, ,de kapitein krijgt f 50,- per maand tot de monstering, waarvoor hij ook vanaf het begin aan tot de gehele bouw en uitrusting van het genoemde fregatschip, alle surveillance zal verrichten.
Op 25-2-1831 (MRD nr 472) is hij 1e kapitein op het nieuwe fregat ,,DE DORDTENAAR,, 415 last /werf Cornelis Gips te Dordrecht/ 1e schip van reder Adolph. Blusse van Oud Alblas te Dordrecht. Hij vertrekt uit Dordrecht met 44 man aan boord voor een reis naar Batavia. Op weg naar Batavia op 16-5-1831 komt hij aan boord te overlijden.
Hij trouwt op 25-8-1830 met Catharina Juriana Gips (1813) Dordrecht d.v. Cornelis Gips (Scheepsbouwer te Dordrecht ) en Adriana Boest.
Aangifte van overlijden door de waterschout aan de Burgemeester te Dordrecht op 27-4-1832:
Dirk van der Koogh, Schipper der Koopvaardij 32 jaar overleden aan boord van het fregat schip ,,DE DORDTENAAR,, ter hoogte van 12░13' ZB en 29░36' L.W van Greenwich s'nachts om half 3 op 16 mei 1831 extract van monsterrol van Kapitein Frans van Ginkel (was op de heenreis 1e stuurman) voerende het Nederlandsche fregatschip ,,De Dordtenaar,, getekend door de waterschout te Dordrecht.
Uit archief 124 /nr 16 rederij Blusse van Oud Alblas (Stadsarchief Dordrecht) Verslag in de notulen van vergadering november 1831 van de redrij A Blusse v Oud Alblas te Dordrecht vermeldt dat Dirk van der Koogh kapitein op het fregat ,, DE DORDTENAAR,, op zijn eerste reis op het nieuwe schip was overleden op weg naar Batavia door herhaald bloedspuwen en na de gebruikelijke plechtigheden aan de golven was overgegeven. Het schip kwam op 11-8-1831 aan in Batavia.

NB.
- Op heden ontving ik het voor mij allersmartelijkst berigt, dat mijn Geliefde Man, DIRK VAN DER KOOGH, met wien ik naauwelijks een jaar gehuwd was, op de uitreize naar Batavia met het Fregatschip de Dortenaar, hetwelk hij als Kapitein voerde; den 6 Mei ll. tot grievende smart van mij, en van zijne verdere betrekkingen en vrienden, overleden is, in den ouderdom van ruim 32 jaren.
  C.J. GIPS Wed. D. van der Koogh
   Dordrecht, den 11 Augustus 1831.
[Dordrechtsche courant, 12-08-1831]
 
KOO(Y)MANS ARIE D 55
(Kapitein te Dordrecht) In 1853 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 55.
Geb: 1828 te Puttershoek / overl: 27-9-1853 te Dordrecht z.v. Huibert Koomans (scheepmaker) en Adriaantje van Es beide wonend te Dordrecht.
Op 19-4-1851 (MRD nr 1490) is hij 1e stuurman /gage f 55,- p.m. op de nieuwe bark ,,FLORA,, 172 last/werf Jan Schouten te Dordrecht /reder Abrham Sandberg te Dordrecht. Vertrekt naar Rio de Janeiro / Batavia / kapitein is Meynard Frederik Tydeman vlag D 55. (zie kopie monsterrol in de bijlage). Deze komt onderweg te overlijden op 19-3-1852 op de Noord Atlantische Oceaan / het gezag wordt overgenomen door 1e stuurman Arie Koomans het schip is in mei 1852 terug in Dordrecht waarop A.Koomans aangifte doet bij de waterschout van het overlijden van de gezagvoerder Tydeman.
Op 23-7-1852 is hij kapitein op de bark ,,FLORA,, reder Sandberg te Dordrecht en vertrekt naar Batavia / terug in Holland op 4-9-1853. (3 weken later komt hij te overlijden).
In oktober 1853 krijgt de weduwe A. Koomans f 100,- uitgekeerd van het zeemanscollege te Dordrecht.
Hij is getrouwd met Elizabeth Rivius.
 
KOPPEL VAN DER SAMUEL R 147 /A 608
(Kapitein te Rotterdam) In 1841 t/m 1871 lid zeemanscollege Rotterdam vlag R 147 en op 9-11-1841 Amsterdam vlag A 608.
Geb: 8-5- 1806 te 's-Gravendeel.
Op 25-2-1831 (MRD nr 472) is hij 3e stuurman 25 jaar (uit 's-Gravendeel ) gage f 30,- p.m. op het nieuwe fregat ,,DE DORDTENAAR,,415 last/werf Cornelis Gips / 1e schip reder Adolph Blusse van Oud alblas en c.s. te Dordrecht en vertrekt naar Batavia / kapitein is Dirk van der Koogh, deze komt op 16 mei 1831 op de heen reis te overlijden, en 1e stuurman Frans van Ginkel neemt het gezag. Samuel wordt bevorderd tot 2e stuurman op deze reis.
Op 1-5-1832 (MRD nr 565) is hij 2e stuurman 26 jaar op het fregat ,, DE DORDTENAAR,, en vertrekt naar Batavia / Philadelphia / kapitein is Frans van Ginkel vlag D 19 (zie kopie monsterrol in de bijlage
09_14dordtenaar_a.jpg (130562 bytes) 09_14dordtenaar_b.jpg (175624 bytes) 09_14dordtenaar_c.jpg (183037 bytes)
(F. van Ginkel, F. Kraaij, P. van de Koppel (Dordrecht), G.J. Stam de Jonge, A.F. Tijdeman, F. Petersen (Amsterdam), Aart Danser (25, Dordrecht), Otto G. Meijer, P. Willems (28, Duinkerke), Andreas Jacob Waldman (24, Born), Johann Putzer, Cornelis Siequeier, Johannes meijers, Aart Mijnders (25, Dordrecht), Johannes de Wit (41, Dordrecht), Cornelis Boon (42, Vlaardingen), Theod. van Vuursen (43, Nijmegen), C.J.N. Piper (21, Altona), Charles Thompson, Henri Hern, John Pedrick, John Albertson, H.K. Eelders (32, Dordrecht), Peter Jacobs, Klaas de Jonge (45, Dordrecht), Jacob Foks (27, Dordrecht), Cornelis Uitenbogaard (30, Dordrecht), H.H.W. v.d. Berg (20, Rotterdam), F. Ros (22, Dordrecht), F. Roos (17, Dordrecht), Willem Verhoeven (17, Dordrecht), C.J.Wittjes (25, Wageningen), J. v.d. Bosche (17, Dordrecht), Bruijninghuijs (14 jr), H. Meijer (30, Oldenburg), J. Koenraads (17, Dordrecht), A. Maij van Vollenhoven, Arie Goudswaard (geroijeerd), Willem H. Bekkering (22 jr); monsterrol nr 565 1-5-1832; SAD archief 12 waterschout)
deze komt op 1-12-1832 te Samarang te overlijden en 1e stuurman Pieter Kraay neemt het gezag over en vertrekt uit Java op weg via Sint Helena naar Philadelphia met Samuel v/d Koppel als 1e stuurman. Kapitein Pieter Kraay maakt op Sint Helena een tocht te paard en komt na een val van het paard op 6-3-1833 te overlijden. Hij wordt begraven op Sint Helena en het gezag over het schip gaat over naar de jonge 1e stuurman Samuel van de Koppel.
Als kapitein 27 jaar vertrekt hij naar Philadelphia en komt 16-9-1833 te Dordrecht aan met zijn schip en laat een akte van overlijden opstellen bij de waterschout van de kapiteins Frans v Ginkel en Pieter Kraay en 5 andere bemanningsleden die onderweg waren overleden:
Het schip De Dordtenaar gevoerd door kapitein Samuel van der Koppel te Dordrecht uit Batavia / Philadelphia gearriveerd, dat is overleden op 6-3-1833 te St Helena Pieter Kraay kapitein van bovengenoemd bodem oud 33 jaar zijn betrekkingen onbekend.
De rederij Blusse van Oud Alblas keerde aan Samuel v/d Koppel voor de 7 maanden en 6 dagen als kapitein een gage van f 100,- per maand.
Het verslag van deze reis is te lezen in het logboek nr 18 arch 124 redery Blusse van Oud Alblas te Dordrecht (Stadsarchief Dordrecht). (zie kopie logboek en verhaal over de reis in de bijlage).
In 1841/1847 is hij kapitein op de bark ,,TERNATE,, 520 ton / werf C.Smit Kinderdijk / reder H. v Rijckevorsel te Rotterdam / op 18-3-1844 wordt er melding gemaakt in de Dordtsche Courant, van de aankomst van zijn schip in Brouwershaven van een reis naar Batavia.
Hij is getrouwd met Lina Adriana van der Feen (1808 Drimmelen).
 
KORTRIJK JAN JACOB D 2 / D 8 /A 357
(Kapitein te Dordrecht )Voor 1830 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D2 / D8. (zie ledenlijst zeemanscollege 1832 / 1837 / bijlage) en Amsterdam vlag A 357.
Geb: 25-11-1796 te Groningen / overl: 30-5-1839 aan boord van zijn schip /fregat ,,BARON VAN GEEN,, op weg naar Batavia.(akte van overlijden 26-11-1839 te Dordrecht) z.v.Jacob Jans Kortrijk (kapitein/eigenaar van het kofschip,,MARGARETH LAURENTIA,, en Zwaantje Dirks. Aanmonstering op 2-3-1821 (MRD nr 32) te Dordrecht)
Op 21-8-1826 (MRD nr 199) is hij kapitein op het kofschip ,,JOHANNA ANNA ALIDA,, vertrekt met 8 man aan boord vanuit Dordrecht naar Brest.
Op 31-10-1829 (MRD nr 394) is hij 1e kapitein op het nieuwe kofschip,,VENILIA,, 78 last / werf Cornelis Gips / reder Gerard Mauritz te Dordrecht en vertrekt met 7 man naar Cette. (zie overzicht monsterrollen 1814 / 1840 in de bijlage).
In 1836 wordt hij na het overlijden van kapitein Jacob Strobuur aangenomen als diens opvolger op het nieuwe fregat ,,GENERAAL BARON VAN GEEN,,
Kapitein Jacob Strobuur vlag D 8 overlijdt op 6-4-1836 te Dordrecht aan de roodvonk. Als toekomstige kapitein hield hij toezicht op de bouw van zijn nieuwe schip het fregat ,,GENERAAL BARON VAN GEEN,, op de werf van Cornelis Gips te Dordrecht voor de reders Klerk en Voogd. Er moest op kort termijn een andere kapitein worden gevonden. Dat werd Jan Jacob Kortrijk en kreeg diens kapiteinsvlag D 8.
Op 1-9-1836 (MRD nr 788) is hij 1e kapitein 39 jaar op het nieuwe fregat ,,GENERAAL BARON VAN GEEN,, 443 last /reder Klerk en Voogd te Dordrecht en vertrekt op 21-10-1836 met 40 man uit Hellevoetsluis naar Batavia /met als 1e stuurman Bartel Pieters van Wijland (zijn zwager getrouwd met Christina Vliegenthart) 31 jaar uit Groningen. 2e stuurman F.Ganoco 29 jaar uit Dordrecht en 3e stuurman J.P.A.Gielham 25 jaar uit Rotterdam (neef van Generaal Baron van Geen kwam in de plaats van Jacob Bouten die ook voor 3e stuurman had gesolliciteerd) terug op 17-7-1837 te Amsterdam.  (zie kopie monsterrol en afbeelding v/d Generaal Baron van Geen in de bijlage)
baron van geen_2.jpg (81828 bytes) 09_21vangeen.jpg (216151 bytes)
(afbeelding v/d Generaal Baron van Geen) (monsterrol nr 788  1-9-1836)
2e reis vertrekt op 13-10-1837 naar Batavia/ 3e reis vertrekt op 6-2-1839 naar Batavia en komt hij op 30-5-1839 onderweg te overlijden en 1e stuurman Bartel Pieters van Wijland neemt het gezag aan boord over.
In oktober 1839 krijgt de weduwe van kapitein J.J. Kortrijk f 75,- uitgekeerd van het zeemanscollege te Dordrecht.
Hij trouwt op 12-4-1826 te Dordrecht met Maria Margrieta Vliegenthart (1804 Dordrecht) d.v. Martinus Vliegenthart (korenmolenaar) en Johanna Kruis en overlegt een een extract van Notaris Mr. Herman Trip uit Groningen voor zijn aangenomen achternaam, zijn ouders zijn beide in 1826 overleden / zijn grootvader is rentenier in Groningen en 81 jaar.
Akte van overlijden op 26-11-1839 te Dordrecht: schriftelijke aangifte van overlijden te Batavia op 17-6-1839 door opperstuurman Bartel Pieters v Wijland nu gezagvoerder op het schip is een akte opgemaakt dat is overleden Jan Jacobs Kortrijk 42 jaar aan boord van het Nederlandse schip ,,GENERAAL BARON VAN GEEN,, op 30 mei 1839 op zee.
 
KRAAY PIETER A 30 / 53
(Kapitein te Amsterdam) in 1837 lid van zeemanscollege Amsterdam vlag 30 / 53. Geb: 1788 te Amsterdam. 
Op 1-7- 1835 (MRD nr 743) is de 1e aanmonstering te Dordrecht en is hij 1e kapitein op het nieuwe fregat ,,NEPTHUNIS,,werf Jan Schouten te Dordrecht / reder Udink en Co te Amsterdam en vertrekt met 37 man naar Batavia. (zie overzicht monsterrollen 1814 / 1840 in de bijlage)
Op 24-10-1838 (MRD nr 904) is de 1e aanmonstering en is hij 1e kapitein op het nieuwe fregat ,,ADMIRAAL JAN EVERTSEN,, 160 voet/ werf Jan Schouten /reder Udink en Co te Amsterdam en vertrekt met 41 man naar Batavia.
Op 12-5-1842 (MRD nr 1124) is hij 1e kapitein op het nieuwe fregat ,,PHILIPS V MARNIX,, 635 last/ werf Jan Schouten /reder J Kooy en Barend Kooy te Amsterdam en vertrekt met 47 man naar Batavia.
09_14dordtenaar_a.jpg (130562 bytes) 09_14dordtenaar_b.jpg (175624 bytes) 09_14dordtenaar_c.jpg (183037 bytes)
(F. van Ginkel, F. Kraaij, P. van de Koppel (Dordrecht), G.J. Stam de Jonge, A.F. Tijdeman, F. Petersen (Amsterdam), Aart Danser (25, Dordrecht), Otto G. Meijer, P. Willems (28, Duinkerke), Andreas Jacob Waldman (24, Born), Johann Putzer, Cornelis Siequeier, Johannes meijers, Aart Mijnders (25, Dordrecht), Johannes de Wit (41, Dordrecht), Cornelis Boon (42, Vlaardingen), Theod. van Vuursen (43, Nijmegen), C.J.N. Piper (21, Altona), Charles Thompson, Henri Hern, John Pedrick, John Albertson, H.K. Eelders (32, Dordrecht), Peter Jacobs, Klaas de Jonge (45, Dordrecht), Jacob Foks (27, Dordrecht), Cornelis Uitenbogaard (30, Dordrecht), H.H.W. v.d. Berg (20, Rotterdam), F. Ros (22, Dordrecht), F. Roos (17, Dordrecht), Willem Verhoeven (17, Dordrecht), C.J.Wittjes (25, Wageningen), J. v.d. Bosche (17, Dordrecht), Bruijninghuijs (14 jr), H. Meijer (30, Oldenburg), J. Koenraads (17, Dordrecht), A. Maij van Vollenhoven, Arie Goudswaard (geroijeerd), Willem H. Bekkering (22 jr); De Dordtenaar, de rampzalige tweede reis waarbij twee kapiteins onderweg overlden kapt. Pieter Kraay en kapt. Frans van Ginkel; het gezag werd overgenomen door de jonge kapt. Samuel v.d. Koppel - monsterrol nr 565 1-5-1832; SAD archief 12 waterschout)
 

KRANENBURG REINDERT JOHANNES D 2 / A 410/297/93
(Kapitein te Dordrecht) In 1836 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 2.en Amsterdam vlag A 410/297/93 (zie ledenlijst zeemanscollege 1837 in de bijlage)
Geb: 1800 te Sappermeer z.v. Jan Reinders Kranenburg (overlijden en woonplaats onbekend) en Lammegien Hendriks (1802 Veendam).
Op 7-6-1833 (MRD nr 600) is hij stuurman (woont te Dordrecht) gage f 32,- p.m. op de schoener/kof ,,CONCORDIA,, 70 last/ reder Gerard Mauritz te Dordrecht/ en vertrekt met 7 man uit Dordrecht /kapitein is Folkert Hendriks Eddes vlag D 7.
Op 28-9-1837 (MRD nr 834) is hij kapitein op het kofschip ,,VENILIA,, 78 last / (1829) werf Cornelis Gips, reder G.Mauritz te Dordrecht. (zie overzicht monsterrollen 1814 / 1840 in de bijlage)
In 1852 is hij kapitein op het kofschip ,,VROUW NEELTJE,,124 ton/(1824) werf Molenaar te Lemmer reder Klerk en Voogd te Dordrecht. In 1858 heeft hij geen schip meer.
Hij trouwt op 6-6-1832 te Dordrecht met Etje Eddes (Schelts) (1807 Dordrecht) d.v. Edde Schelts Loots / te Dordrecht (1780 Sappermeer/Blyham / 1852 Dordrecht ) (Loots) en Maria van den Berg. .
In 1854 woont hij aan de Nieuwe Haven A 429 te Dordrecht /kinderen geboren te Dordrecht: Lamechina Maria (1835), Hendrik (1842), Reindert (1847).

KRIJT SAMUEL JACOB R 50
(Kapitein te Rotterdam) In 1882/1885 lid zeemanscollege Rotterdam vlag R 50.
Geb: 3-12-1843 te Den Haag
Signalement in 1866: 1mtr.68 / lichtblond haar / blauwe ogen / gezond.
(achief 12 waterschout te Dordrecht / signalementen scheepslieden GAD).
Op 23-6- 1866 is hij 3e stuurman op de medium/clipper ,,KOSMOPOLIET 1,, 398 last/(1855) werf Cornelis Gips /reder Gebr Blusse te Dordrecht en vertrekt naar Batavia/ kapitein is Jurgen de Groot vlag D 89.
Op 24-7-1869 (MRD nr 2375) is hij 2e stuurman op de medium/clipper,,KOSMOPOLIET 1,, en vertrekt naar Batavia kapitein is Jurgen de Groot. (zie kopie monsterrol in de bijlage)
Op 16-8-1870 is hij 1e stuurman op de medium/clipper ,,KOSMOPOLIET 1,, en vertrekt naar Batavia /kapitein is Hendrik Dienske D 7 / als 1e stuurman schreef hij het logboek van deze reis (logboek nr 65/ archief 124 rederij Blusse v Oud Alblas te Dordrecht Stadsarchief Dordrecht).
Op 7-7-1871 (MRD nr 35 ) t/m 74 is hij 1e stuurman aan boord van de clipper ,,KOSMOPOLIET 2,, 569 last/(1865) werf Cornelis Gips/ reder Gebr Blusse te Dordrecht/ kapitein is Teunis Huizer D 13.
In 1882/83 is hij kapitein op het schroefstoomschip ,,ROTTERDAM,,reder Ned /Amerikaans Stoomvaartmy te Rotterdam.
Op 26-1-1883 strandde het schip om 10.33 op de zuidpunt van de Zeehondenplaat (westkust van Schouwen) en brak. Alle opvarende werden gered. Het schip was op weg van New York naar Rotterdam.

 
KROON JAN A 95/27
(Kapitein te Dordrecht) In 1827 lid zeemanscollege Amsterdam vlag A 95 / 27
Geb: 27-5-1782 te Amsterdam.
Op 11-2-1818 (nr 84) lid v/d vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Op 30-3-1818 (MRD nr 10) is hij kapitein op het schoener/brik ,,DE VROUWE SOPHIA,,reder Gevers en Co te Dordrecht en vertrekt met 12 man ( stuurman/bootsman/timmerman/kok/5 matrozen/2 lichtmatrozen en een kajuitwacht) uit Dordrecht naar Lissabon.(zie overzicht monsterrollen 1814 / 1840 in de bijlage).
 
KRUIMEL NICOLAAS D 12
(Kapitein te Dordrecht) Op 26-8-1853 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 12 . (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 / bijlage).
Geb: 4-9-1815 te Dordrecht /overl: 30-10-1884 te Dordrecht z.v. Karel Kruimel en Catharina Loos.
Op 1-9-1836 (MRD nr 788) is hij lichtmatroos op het nieuwe fregat ,,GENERAAL BARON VAN GEEN,, 443 last/werf Cornelis Gips/ reder Klerk en Voogd te Dordrecht en vertrek naar Batavia / kapitein is Jan Jacobs Kortrijk vlag D 8.
Op 26-6-1844 (MRD nr 1211) is hij 2e stuurman /gage f 45,- p.m. op het fregat ,,IDA WILLEMINA,, 416 last /(1839) werf Cornelis Gips/ reder Klerk en Voogd / kapitein is G.G. Geerling vlag D 15.
Op 24-5-1851 is hij 1e stuurman op het als bark getuigde fregat ,,OUD ALBLAS,, 401 last (1836) werf Cornelis Gips/ reder A. Blusse van Oud Alblas te Dordrecht en vertrekt naar Valpariso / kapitein is Willem Hendrik Budde vlag D12 deze komt te overlijden op 11-10-1851 na een val van het paard in Valpariso / als 1e stuurman neemt hij het gezag over het schip over / terug in Holland januari 1853.
In 1853 /1861 is hij kapitein op het fregat en (als bark getuigd) ,,OUD ALBLAS,,758 ton, 1836 werf Cornelis Gips te Dordrecht /reizen naar Melbourn/Sydney/Macassar/Calcutta. Reder Gebr Blusse te Dordrecht.
In 1861 is hij kapitein op de bark ,,BARON FOSTENER V DAMBENOY,, reder E.H. Roggenkamp te Delfzijl.
kruijmel1858.jpg (77621 bytes)
[http://files.archieven.nl/46/f/569.64/Dordrechtse_Courant_1858-02-02_004.pdf]
NB.
I. Hendrik Kruimel, overl. Brielle 2-10-1811, tr. Jozijntje van der Waal, overl. Brielle 26-8-1811.
Kinderen o.a.:
1. Hendrik Kruimel, geb. Brielle 26-08-1781, vleeshouwer (1825), tr. Brielle 07-04-1825 Maria van Vliet, geb. Maassluis 14-08-1799
2. Karel Kruimel, geb. Brielle 2-5-1785, volgt II.
II. Carel Kruimel (Karel Kruimel), geb. Brielle 2-5-1785, ged. Brielle (Grote Kerk) 5-5-1785, vleeshouwer D693 (quotisatie ca 1808), paspoort Dordrecht (3-10-1811; 25 jaar, 1.80 m; SAD 4-203f), vleeshouwer D746 (lijst 1813 te Dordrecht), overl. voor 1855, tr. Dordrecht 13-01-1812 Catharina Loos, geb. 1794, overl. Dordrecht na 1873, dochter van Johan Gotlob Loos en Anna de Voogd.
Kinderen o.a.:
1. Hendrik Kruimel, geb. 1812 (33 in 1845), tr. Dordrecht 7-5-1845 Cornelia Beekman.
2. Johan Godlieb Kruimel, geb. Dordrecht 11-10-1813=datum geboorteakte (29 in 1843), tr. Dordrecht 05-04-1843 Catharina Vernes, dochter van Johannes Vernes en Maria Buitenhek.
3. Carel Kruimel, geb. Dordrecht 29-6-1815=datum geboorteakte
4. Nicolaas Kruimel, geb. Dordrecht 4-9-1818, zeeman (bev. reg. Amsterdam 1850), overl. Dordrecht 30-10-1884.
5. Leonard, geb. Dordrecht 1-11-1820=datum geboorteakte
6. Anna, geb. Dordrecht 12-9-1823=datum geboorteakte
7. Catharina, geb. Dordrecht 16-8-1827=datum geboorteakte
 

KRUISINGA ALBERT A. D 59
(Kapitein te Dordrecht) Op 12-10-1849 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 59. (zie ledenlijst zeemanscollege 1850 / bijlage). Geb: 1813 te Veendam.
In 1849 is hij kapitein op het kofschip ,,VROUW NEELTJE,, 124 ton/ reder Klerk en Voogd te Dordrecht.
Op 9-7-1855 (MRD nr1698) is hij kapitein opde bark ,,SPHYNX,,139 last//(1846) werf Jan Schouten/ reder Joan v Oldenborgh en vertrekt met 11 man naar Brazilie via Cardiff.

KUIPER B.H. D 67
(Kapitein te Dordrecht) Op 28-9-1849 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 67. (zie ledenlijst zeemanscollege 1850 / bijlage).
Geb: 1810 Delfzijl.
Op 19-11-1850 (MRD nr1466) t/m 1861 is hij kapitein van het nieuwe kof schip ,,CATHARINA JOHANNA,, 115 last / werf Ledeboer te Oud Pekela/reder Sandberg en Co te Dordrecht en vertrekt met 6 man naar Belfast.

 
KUIPERS ALBERTUS D 75/ A 896/502
(Kapitein te Dordrecht) Op 23-1-1852 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 75 en Amsterdam vlag A 896/502. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 / bijlage).
Geb: 2-5-1825 te Dordrecht / overl: 7-8-1869 op zijn terugreis van Java a/b van zijn schip het fregat ,,Schiedam,, bij het eiland Ascension en aldaar begraven (aangifte van overlijden op 11-10-1869 te Dordrecht) z.v. Frederik Karel Kuipers (Koopman) en Cornelia Neeltje van der Steen.
Op 4-9-1853 (nr 338) lid v/d vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Op 23-9- 1852 (MRD nr 1553) is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,EUTERPE,, 266 last / werf Cornelis Gips te Dordrecht / reder J van Wageningen Dz te Dordrecht, vertrekt met 18 man naar Bengalen.
In 1869 is hij kapitein op het fregat ,,SCHIEDAM,, reder B.J. Suermondt te Rotterdam.
Hij trouwt op 4-9-1850 te Dordrecht met Janna Cornelia Pieren (1824 Dordrecht) d.v.Teunis Pieren en Elisabeth Leyendekker.
In 1860 woont hij aan de Nieuwe Haven te Dordrecht met zijn vrouw en kinderen geboren te Dordrecht: Albertus (1854), Cornelis (1858), Anton Eliza (1859).
Aangifte van overlijden 11-10-1869 te Dordrecht:
Aan boord van het fregatschip ,,SCHIEDAM,, gevoerd door Pieter Goedvolk Opperstuurman op gemelde bodem /op 8-8- 1869 waar uit blijkt dat Albertus Kuipers 44 jaar gezagvoerder op voornoemde bodem geb. te Dordrecht op 2-5-1825 is overleden op boven genoemd schip op 7 augustus 1869 op 10░59' Z.B. en 12░ 05' O.L.
 
KUNST JAN GERRITS D 3 / D5 /R 119
(Kapitein te Dordrecht) In 1848 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D3 / D5 en Rotterdam vlag R 119. (zie ledenlijst zeemanscollege 1850 / bijlage).
Geb: 7-12-1807 te Akersloot / overl: 26-10-1872 te Dordrecht z.v. Gerrit Kunst en Wilhelmina Renske Jongsma.
In 1842 (nr 251) lid v/d vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Van 1848/52 is hij kapitein op het fregat ,,BROEDERTROUW,, 436 last/(1837 ) werf Jan Schouten/ reder leden Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht. Op 28-8-1852 is hij kapitein op het fregat ,,DELTA,,498 last/(1839) werf Jan Schouten/ reder leden loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht en vertrek naar Batavia / terug in Holland op 23-5-1853. (zie kopie bouwtekening v/d ,,Delta,, in de bijlage). Op 30-5-1854 lijdt kapitein Kunst schipbreuk met de ,,DELTA,, op de terugreis uit Batavia bij Kenn's Rif /de bemanning wordt gered door de Engelse Kapitein R .Chamers van het schip de ,,CULDEE,, Op 23-4-1856 ( MRD nr 1738) t/m 1867 is hij 1e kapitein op het nieuwe fregat ,,ARIJ SCHEFFER,, 398 last/werf Jan Schouten te Dordrecht/ reder G.Mauritz te Dordrecht en vertrekt met 26 man naar Java /mee aan boord zijn zoontje Folkert Kunst 10 jaar als passagier.
Hij trouwt op 28-9-1836 te Dordrecht met Ettina Eddes (1815 Groningen) d.v. Folkert Hendrik Eddes (zeekapitein) en Trientje Nakken.
In 1856 woont hij aan de Nieuwe haven A 419 te Dordrecht met zijn vrouw en kinderen geboren te Dordrecht: Gerrit (1837), Folkert (1846).
In 1872 is hij Commissaris bij de zakkendragers te Dordrecht.
 

KUNST GERRIT D 25
(Kapitein te Dordrecht )In 1864 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 25.
Geb: 2-7-1837 te Dordrecht /overl: 20-8-1867 te Dordrecht aan de cholera. z.v. Jan Gerrits Kunst (Kapitein der koopvaardij) en Ettina Eddes.
Op 5-2-1867 (nr 503) lid v/d vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Op 22-5-1850 (MRD nr 1448) is hij lichtjongen 13 jaar bij zijn vader aan boord/gage f 6,- p.m. op het fregat ,,BROEDERTROUW,, 436 last/(1837) werf jan Schouten/ reder leden Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht en vertrekt naar Batavia / kapitein is Jan Gerrits Kunst vlag D 3 / D 5.
Op 22-12-1856 ( MRD nr 1774) is hij 2e stuurman /gage f 40,- p.m. op de brik ,,THETIS,, 100 last/(1849) werf v Arnhem te Groningen / reder G. Mauritz te Dordrecht en vertrekt naar Belfast / kapitein is Hendrik Meppeler vlag D 4 /52 jaar uit Dordrecht /hij maakt op deze reis een schipbreuk mee waarbij het schip zinkt en de kapitein verdrinkt, na een aanvaring met een stoomschip. Het schip was uit Belfast vertrokken met vlas op 28 maart 1857.
In 1864 is hij kapitein op de bark ,,LOUISE KROONPRINSES VAN ZWEDEN,, 298 last / (1854) werf Jan Schouten / reder G Mauritz te Dordrecht . .
Hij trouwt op 18-4-1860 te Dordrecht (hij is dan 1e stuurman) met Adriana Petra van den Heuvel (1833 Amsterdam) d.v. Pieter v/d Heuvel en Teuntje v/d Heuvel. Getuige bij het huwelijk is grootvader Folkert Hendrik Eddes Koopvaardij Kapitein 76 jaar.
In 1867 woont hij aan de Groenmarkt A 209 te Dordrecht.

LAMMERTS KLAAS FOLKERTZ D 19
(Kapitein te Dordrecht)Op 29-7-1853 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 19. (zie ledenlijst zeemanscollege  1861 / bijlage).
Geb: 20-10-1825 te Hindelopen / overl: 27-3-1867 op zee Mountsbay Zuid/West Engeland. z.v. Edelachtbare Heer Folkert Annes Lammerts (1796 oud kapitein der koopvaardij vlag A 28 in 1837). Burgemeester van Hindelopen en vrouwe Reitje Klazes Tjibbes (1797) wonend te Hindelopen. (broer van Sijtje Folkerts Lammerts kapitein der koopvaardij vlag D 83)
Op 1-12-1853 (MRD nr 1608) is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,MARIA JACOBA,, 280 last /werf Cornelis Gips/ reder J van Wageningen Dz te Dordrecht/reis naar Londen/Australie.
Op 13-11-1856 (MRD nr1060) is hij 1e kapitein .op de nieuwe bark ,,JHR VAN DE WAL VAN PUTTERSHOEK ,, 328 last /werf Cornelis Gips / reder J. van Wageningen Dz te Dordrecht en vertrekt met 22 man naar Cardiff / Adelaide.
Het schip vergaat op 27-3-1867 bij de zuidkust van Engeland op de thuisreis uit Batavia de kapitein en bemanning en passagiers komen om op een matroos na die aan wal spoelt en verslag doet.
Bericht in de krant van 30 maart 1867 uit Falmouth: De bark ,,Jhr v/d Wal v Puttershoek,, met kapitein Lammerts voor de kust van Cornwall / Landsend totaal verongelukt op de reis uit Batavia naar Nederland. Op 19 januari 1867 vertrokken uit Sint Helena met een lading koffie suiker en tin. Het schip werd geheel opengebroken. De kapitein, 2 stuurlieden, de bootsman, en 20 bemanningsleden, en de passagiers, 3 vrouwen en 2 mannen verdronken bij Kaap Lizard bij storm op 27 maart 1867 s'morgens om 4 uur op de rotsen van Paljew Cove gedreven. In 20 minuten was het schip in stukken geslagen. De volgende dag zijn 10 verminkte lijken aangespoeld bij Mullion, de andere lijken worden nog vermist.
Hij trouwt op 28-4-1852 te Dordrecht (hij is dan stuurman) met Margaretha van der Plank (1828 Dordrecht) d.v. Cornelis van der Plank ( koopman te Dordrecht) en Johanna Crollius.
Op 25-11-1853 laat hij een testament opmaken nr 1685 bij Notaris J.de Koning te Dordrecht.
In 1860 woont hij aan de Groenmarkt met zijn vrouw en kinderen geboren te Dordrecht: Folkert (1853) (vertrekt in 1881 naar Assen), Maria Johanna (1856) (tr in 1881 te Dordrecht), Klasina (1857) (tr 1881 te Dordrecht).

LAMMERTS SIJTJE FOLKERTZ D 83 (Kapitein te Dordrecht) Op 25-4-1854 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 83. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 / bijlage). Geb: 14-9-1827 te Hindelopen / overl: 14-7-1861 te Salatiga residentie /Samarang/ Indonesie (akte van overlijden 15-12-1862 te Dordrecht) z.v. Folkert Annes Lammerts (1796) burgemeester van Hindelopen en Reitje Klazes Tjibbes(1797)(broer van Klaas Folkerts Lammerts kapitein der koopvaardij vlag D 19).
Op 5-9-1858 (nr 425) lid v/d vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Op 27-3-1840 (MRD nr 976) monstert hij aan te Dordrecht als kajuitsjongen 12 jaar woont te Hindelopen /gage f 5,- p m aan boord bij zijn vader op de brik ,,VREDE EN VRIJHEID VAN HINDELOPEN,, kapitein is Folkert Annes Lammerts 44 jaar uit Hindelopen vlag A28. Mee aan boord Anne Folkerts Lammerts 15 jaar Lichtmatroos /gage f 13,- p.m. en de matrozen Haring Ymes 47 jaar /P.H. de Koe 25 jaar /Jan Jacobs Kooy 30 jaar allen uit Hindelopen. (zie kopie monsterrol in de bijlage).
In 1854/56 is hij kapitein op de bark ,, MACHTILDA CORNELIA,, 243 last/(1844)werf Cornelis Gips/ reder Hendrik Brunner te Dordrecht.
Op 25-4- 1856 is hij kapitein op de als bark getuigde ,,MARIA JACOBA,, 302 last (1853)werf CornelisGips /reder Jacob v Wageningen Dirkz te Dordrecht.
Op 8-9-1857 (MRD nr 1810) is hij kapitein op de bark ,,PIETER,, 386 last/werf Cornelis Gips reder Pieter Smits Fransz te Dordrecht en vertrek naar Hongkong.
In 1861 is hij gezagvoerder op het fregat ,,SUSANNA JOHANNA,, reder v Zeylen en Dekker te Rotterdam.
Hij is getrouwd met Anna Maria Tilbrun (1832 Amsterdam) Hij woont in 1861 te Hindelopen.
Akte van overlijden 15-12-1862 te Dordrecht:
Overleden op 14-7-1861 te Salatiga residentie /Samarang/Indonesie, Sijtje Folkertz Lammerts z.v. De edelachtbare Folkert Annes Lammerts Burgemeester van Hindelopen en Vrouwe Reitje Klazes Tjibbes (Particuliere), getrouwd met Anna Maria Tilbrun, woont te Hindelopen gezagvoerder van het fregatschip ,,SUZANNA JOHANNA,,

 

LAMMERTS SIJTJE D 64/ A 500
(Kapitein te Dordrecht) Op 6-1-1843 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 64 en Amsterdam vlag A 500.
Geb: 13-11-1814 te Maastricht/overl: 1853 te Amsterdam z.v. ?
In 1840 is hij 1e kapitein op het nieuwe fregat ,,JOHANNA CATHARINA,, 500 last te water op 18-6-1840 op de werf ,,Het Wapen van Amsterdam,,van J.C.R. Fonk voor reder Tollius Bennet

In januari 1843 wordt hij in de ,,Dordrechtsche Courant,, al als gezagvoerder genoemd van de in aanbouw zijnde bark ,,MACHTILDA CORNELIA,,243 last en zal hij op de werf betrokken zijn geweest bij de bouw van het schip op de werf van Cornelis Gips te Dordrecht.
Op 7-2-1844t/m 1845 ( MRD nr 1188) is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,MACHTILDA CORNELIA,, 243 last /werf Cornelis Gips /reder Hendrik.Brunner te Dordrecht en vertrekt op 21-3-1844 met 23 man naar Batavia / terug in Holland op 24-11-1845.
In 1846 t/m 1852 is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,VICE-ADMIRAAL RIJK,, 262 ton in 1846 gebouwd wer ? te Dordrecht voor reder A.Ahlers Jr.
Hij is getrouwd met Johanna Catharina Scheurleer geb: 1816 te Deventer /heeft 3 kinderen in 1853.

LAMMERS JACOBUS MARIUS WILHELM
(Kapitein te Nieuw Lekkerland) Geb: 1836 te Baarle Nassau z.v. Pieter Matthijs Lammers en Aleida Zandbergen.
Hij trouwt in 1871 te Nieuw Lekkerland met Teuntje Pot d.v. Adriaan Pot en Cornelia Smit.

LANDBERG PIETER (PETER) R 109
(Kapitein te Alblasserdam) In 1837 lid van zeemanscollege Rotterdam vlag R 109.
Van 1832/39 is hij kapitein op de bark ,,DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDELSMAATSCHAPPIJ,, reder/bouwer Cornelis Smit Jz te Alblasserdam.
In 1837 is hij voor 1/6e eel mede eigenaar van zijn schip. De andere eigenaren waren 1/6e deel Jan van Vollenhoven, 1/6e deel Jan Smit en 3/6e deel Cornelis Smit.
Op 18-10-1841 koopt hij ,,Het Huis te Kinderdijk,, met erf, koetshuis, moerland, bleekveld en boomgaard voor het bedrag van f 2.700,- van Cornelis Smit. (Op 15-5-2001 was hetzelfde huis te koop met grond voor f 2.700.000).
In 1866 is hij reder te Batavia en koopt hij voor f 16.000,- de bark ,,HENDRIKA,, 397 last/(1856) werf Jan Smit Cz te Papendrecht van reder Minderop te Rotterdam, kapitein is A.J.Bus vlag R 93 / het schip krijgt de naam ,,MARIA AUGUSTA,,
Hij is getrouwd met Johanna Elsabee Schelkas. Hij woont in 1886 in Indonesie Batavia met zijn familie. Hij heeft daar een Firma, rederij met handels-, bevrachtings kantoor.

LIGNY de MAXIMILIAAN D 91
(Kapitein te Dordrecht) Op 5-6- 1856 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 91. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 / bijlage).
Geb: 18.. /overl: 1868
Op 5-6-1856 /1863 is hij kapitein op de bark ,, BARENDINA FORTUNA,, 235 last (eerst ,,AEOLUS,,)1841 werf C.Gips, reder Klerk en Voogd te Dordrecht.
In 1864/68 is hij kapitein op het fregat ,,GEERTRUIDE MARIA,, 899 ton /(1841)werf Cornelis Gips / reder Klerk en Voogd te Dordrecht.

LIMMEN van CORNELIS D 18
(Kapitein te Dordrecht) In 1834 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 18. (zie ledenlijst zeemanscollege  1837 / bijlage).
Geb: 6-7-1813 te Dordrecht /overl: 1844 op zee vergaan met zijn schip (geen aangifte van overlijden te Dordrecht) z.v. Barend van Limmen (scheepmaker) en Janna Baars.
Op 24-9-1838 (nr 211) lid v/d vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Op 4-10-1828 (MRD nr 332) is hij leerling stuurman a/b van het fregat,,LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN,, 250 last/1827 werf Jan Schouten/ reder Maatschappij Dordrechtsche Scheepsrederij / kapitein is Pieter Sipkes vlag D 1 en vertrekt naar Batavia.
Op 21-4-1838 (MRD nr 872)t/m 1844 is hij kapitein op het nieuwe kofschip ,,EENDRACHT,,171 ton/werf Barend v Limmen / reder Herman van Limmen en co te Dordrecht en vertrekt met 7 man naar Liverpool.
Hij woont in 1830 met zijn ouders aan de Noordendijk bij de scheepswerf te Dordrecht.

LINDEN van der JACOB D 6 / A 377
(Kapitein te Dordrecht) Op 30-7-1837 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 6. (zie ledenlijst zeemanscollege  1842 / 1850 / bijlage) en Amsterdam vlag 377.
Geb: 1806 te Krimpen a/d Lek / overl: 1867 te Krimpen a/d Lek.
Op 26-11-1830 (MRD nr 468)is hij 1estuurman op het nieuwe fregat,,STAD DORDRECHT,, 448 last /werf Jan Schouten / reder Maatschappij Dordrechtsche Scheepsrederij en vertrekt met 41 man naar Batavia / kapitein is Klaas van Schinkel vlag D 43. (zie kopie monsterrol in de bijlage)
Op 11-7-1836 (MRD nr 786) is hij 1e stuurman op het fregat ,,JACOB CATS,, 419 last (1835)werf Cornelis Gips / reder A Blusse van Oud Alblas te Dordrecht / kapitein is Jan B Ingerman /vlag D 40.
Op 14-7-1836 neemt Jacob van der Linden als 1e stuurman het gezag over van Jan B. Ingerman en wordt hij kapitein op het fregat ,,JACOB CATS,, en vertrekt op 28-7-1836 uit Hellevoetsluis met 40 man naar Batavia / terug in Holland op 7-5-1837. 
jacob cats.jpg (45715 bytes)
(zie kopie afbeelding v/d ,,Jacob Cats,, in de bijlage).

2e reis vertrekt op 6-8-1837 naar Batavia / terug in Amsterdam op 1-5-1838.
Op 20-9-1838 (MRD nr 900) is hij 1e kapitein op het nieuwe fregat,,ORION,, 489 last/ werf Cornelis Gips / reder A.Blusse van Oud Alblas te Dordrecht en vertrekt op 18-11-1838 uit Hellevoetsluis met 42 man naar Batavia / terug in Amsterdam op 19-8-1839 . (zie kopie monsterrol in de bijlage).

09_22orion_a.jpg (86570 bytes) 09_22orion_b.jpg (105652 bytes)
(J. van der Linden (32, Dordrecht), P. Kleij, K. Keuken (23, Steeker), A. Dassevaal (22, s Gravenhage), W.H. Budde (19, Deventer), G.A. van Hemert (27, s Gravenhage), Johann Seeman (54, Rotterdam), A.H. de Klouwer (30, Dordrecht), J. Biltheuser, A.K. Schutt, A. Sandberg (28, Luleo); monsterrol 900, 20-9-1838)
Op 21-5-1848 (MRD nr 1380) is hij 1e kapitein op de bark ,,ADMIRAAL PIET HEIN,, 671 ton/werf Jan Schouten / reder van Baggen en Co te Amsterdam en vertrekt.met 27 man naar Batavia.
Op 5-10-1854 (MRD nr 1655) t/m 1864 is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,LOUISE KROONPRINSES VAN ZWEDEN,, 381 last / werf Jan Schouten / reder G Mauritz te Dordrecht en vertrekt met 21 man naar Akyab.
Hij is getrouwd met Agata Boogaart (1813 Krimpen a/d Lek). In 1840/1854 woont hij op de Hoogt E 443 te Dordrecht. In 1860 vertrekt hij naar Krimpen a/d Lek.
 

LINDERN von FRANS HARMS R 101
(Kapitein te Alblasserdam) Lid van zeemanscollege Rotterdam vlag R 101.
Geb: 17-9-1804 te Schaar/Jever/Oost Friesland, gedoopt in de Lutherse kerk op 18-9-1804. overl: 17-5-1882 te Alblasserdam. z.v. Frans Harms von Lindern en Trada Margaretha Gerken (wonen te Schaar bij Jever).
lindern.jpg (20043 bytes)
(zie kopie foto van Franz Harms von Lindern met handtekening en zijn vrouw Deliaantje Smit in de bijlage).

Onderstaande verslagen komen uit :,,Beschrijving van zijn leven op zee en als kapitein,, door Frans Harms von Lindern (in familie bezit).
In 1681 kwam de kloosterhof Lindern/Bockhorn/Oldenborg in bezit van Renke von Lindern. De familie von Lindern was tussen 1681 en 1732 in bezit van de kloosterhof Lindern. Laatste eigenaar was zijn overgrootvader Harm von Lindern.
Frans Harms wist zich als kajuitjongen op te werken tot kapitein der koopvaardij.
De volgende gegevens komen uit zijn beschrijving van zijn jaren op zee van 1820 t/m1834
Tot aan zijn trouwdag 28-6-1834 met Deliaantje Smit d.v. scheepsbouwer/reder Cornelis Smit
Hij begint zijn loopbaan op zee bij 2 kapiteins Hildert en Jan Bonn beiden afkomstig uit Norden. (OostFriesland).
Op 30-7-1819 vertrekt hij 14 jaar oud uit Schaar naar Schiedam waar zijn broer Tjark Harms als stuurman op een kofschip werkt (verdronken in 1823 ). Hij monstert aan voor de kost aan boord op 3-11-1819 voor 3 maanden bij kapitein Hildert (Heinrich) Jans Bonn.
Op 31-3-1820 monstert hij aan te Rotterdam als koksmaat 15 jaar /gage f 10,- p.m. op de brik ,,DE JONGE JACOBUS,, 178 ton/reder Anthony van Hoboken te Rotterdam, kapitein is Jan Jans Bonn / vlag R 120 en vertrekt naar Batavia.
Op 14-12-1822 is hij licht matroos op de brik ,,DE JONGE MARIA,, reder A v Hoboken.
Op 29-9-1823 is hij lichtmatroos op het fregat ,, DE JONGE ADRIANA,, 200 last, reder A v Hoboken / kapitein is Hildert Jans Bonn / vlag D 70 en vertrekt naar Batavia.
Op 10-1-1825 gaat hij een paar maanden in de leer bij Dhr.Hollander te Rotterdam om de stuurmanskunst te leren en de lengte op zee te berekenen.
Op 14-3-1825 is hij matroos /gage f 20,- p.m. op het fregat ,,DE JONGE ADRIANA,, kapitein is Hildert Jans Bonn / na terugkeer uit Batavia is hij in de zomer 1826 weer leerling in de stuurmanskunst te Rotterdam.Op 18-7-1826 is hij 4e stuurman en op 1-11-1827 is hij 2e stuurman op het fregat ,,DE VIJF GEZUSTERS,, reder A v Hoboken te Rotterdam / kapitein is Hildert Jans Bonn en vertrekt naar Batavia.
Op 30-3-1829 gaat hij in dienst bij scheepsbouwer / reder Cornelis Smit te Alblasserdam, waar hij voor f 9,- per week belast is met het op tuigen van de in aanbouw zijnde bark ,,DE NEDERLANDSE NIJVERHEID,, 251 last/ op de werf van Cornelis Smit.
Op 6-11-1829 is de aanmonstering te Rotterdam en is hij 1e stuurman /gage f 70,-p.m. op de bark ,,DE NEDERLANDSE NIJVERHEID,, met kapitein Hildert Jans Bonn vlag R 70 en vertrekt met 32 man naar Batavia. Door ijsgang kon het schip pas op 30-3-1830 uit Hellevoetsluis vertrekken.
Op 8 augustus 1830 vertrekt uit Batavia / op 20-9-1830 zijn zij bij Kaap de Goede Hoop en op de 105 e dag op 21-11-1830 lieten zij het anker vallen in Hellevoetsluis.
Op 30-3-1831 is de aanmonstering te Rotterdam en is hij kapitein op de bark ,,DE NEDERLANDSE NIJVERHEID,, en vertrekt op 8-5-1831 uit Hellevoetsluis naar Batavia / in 104 dagen aankomst te Batavia op 24-8-1831 / vertrek uit Batavia op 1-10-1831 en na een lange reis van 156 dagen op 4-3-1832 aankomst te Hellevoetsluis.
Op 16-5-1832 vertrek uit Hellevoetsluis voor zijn 3e reis / in 105 dagen aankomst te Batavia op 29-8-1832.
Zijn verdiensten in 1832 de 1e reis als kapitein f 3.779,64.
Zijn verdiensten in 1833 de 2e reis als kapitein f 2.825,62.
Op 18-9-1833 gaat hij in Alblasserdam wonen en trekt in bij Dhr A.Nugteren, boekhouder van Dhr Cornelis Smit. Hij blijft daar wonen tot zijn trouwdag op 28-6-1834 als hij met zijn Deliaantje Smit trouwt. Zij gaan wonen in het kleine huis naast zijn schoonvader Dhr Cornelis Smit in Alblasserdam.
Op zijn trouwdag tekent hij het volgende op: Op onzen trouwdag heb ik aan geld f 6.443,37 en heeft mijne Deliaantje mede gebragt f 500,- onze gezamelijke gelden zijn nu f 6.943,37.
In 1835 gaat hij aan de wal om op de werf zijn schoonvader Cornelis Smit te Alblasserdam het tuig in gereedheid te brengen van de in aanbouw zijn de bark ,,KOLONEL KOOPMAN,, 552 ton / reder Cornelis Smit.
In november 1836 hij vertrekt hij als 1e kapitein op de nieuwe bark ,,KOLONEL KOOPMAN,, naar Batavia.
In maart 1838 vertrekt hij voor zijn laatste reis als kapitein naar Batavia.
In 1840 eenmaal aan de wal richtte hij in Alblasserdam een touwslagerij op aan de Lijnbaan ,,Straat Sunda,, en begint een eigen werf en een eigen rederij.
In 1867 heeft hij als reder 10 groote zeilschepen onder zijn beheer.
Op 27-3-1831 neemt hij de Nederlandse nationaliteit aan te Alblasserdam akte nr 1 / bij wet erkend op 3-5-1851 Stbl no 33.
Hij trouwt op 28-6-1834 te Alblasserdam met Deliaantje Smit (1812/1864 te Alblasserdam)
d.v. Cornelis Smit Jz scheepsbouwer/reder te Alblasserdam en Neeltje Tuytel.
Kinderen te Alblasserdam:
1835 MARGARETHA HERMINA tr 1856 met Hendrik Kam (touwslager).
1837 NEELTJE tr 1859 met Jan Veth (zeilmaker te Amsterdam)
1838 CORNELIS (scheepsbouwmeester) tr met Agatha Barendina Rijkee.
1841 FRANS HARMS (scheepsreder/touwslager tr te Boston/U.S.A. met Alice F.M.M. van den Brandhof.
1843 TJARK GERHARD (zeildoek fabrikant)tr 1866 met Neeltje v/der Lee.
1845 JAN (scheepsbouwmeester) tr 18.. met Helena van Haaften.
1852 ANNA MARGARETHA tr 1873 met Cornelis M van Vessem.

In 1862 is hij lid van de societeit ,,De Eendracht,, te Alblasserdam.
In 1865/83 is hij raadslid/wethouder van gemeente Alblasserdam.
In1864/80 is hij lid van de Provinciale Staten van Zuid Holland.

LINDERN von CARL GEORG AUGUST
(Kapitein te Alblasserdam) Geb: 1838 te Neuenberg/Varel/Dtsl /overl: 1891 te Alblasserdam. z.v. Hermann von Lindern en Catharina Margaretha Auguste Eiben. In 1870 is hij kapitein op de bark ,,MARIA DIEDERIKA,, reder J.Kam te Delfshaven. In 1875/90 is hij 1e kapitein op het nieuwe fregat ,,DELIANE,, 1490 ton. Werf F.H. von Lindern te Alblasserdam / reder J.Veth te Amsterdam.
Hij trouwt op 14-8-1865 te Alblasserdam met Woutrina de Haan (1839 /1901 Alblasserdam) d.v. Arie de Haan en Antje Jonker.

LOGGER MARTINUS JOHANNES D 87
(Kapitein te Dordrecht) Op 31-3-1854 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 87.
Geb: 1835 te Bergen op Zoom / overl: mei 1856 te Batavia z.v. Logger en Martha Koch (woont te Delft).
Op 1-12-1846 krijgt hij van het Ministerie v Marine een oproep, om bij Dhr Swart lid v/d commissie examen der zeeofficieren te Amsterdam, examen te doen in de stuurmanskunst. Hij woont dan te Haarlem.
In 1853 is hij kapitein op de brik ,,CATHARINA MARIA,,138 last. Op 28-6-1854 (MRD nr 1644) is hij kapitein op de bark ,,JAN VAN HOORN,, 292 last / (1841) werf Cornelis Gips / reder Gebr Blusse te Dordrecht en vertrekt op 6-8-1854 met 22 man naar Batavia / Australie. 
jan van hoorn.jpg (43628 bytes)(zie kopie afbeelding v/d ,,Jan van Hoorn,,in de bijlage

Op 16-11-1855 (MRD nr 1715) vertrekt hij voor zijn 2e en laatste reis als kapitein op de ,,JAN VAN HOORN,, naar Batavia met 1e stuurman H de Vos 32 jaar uit Rotterdam. Op 11-5-1856 maakt hij zijn testament op te Batavia bij Notaris Joseph Cornelis Meyer. Hij is dan kapitein van de bark ,,JAN VAN HOORN,, en ligt ziek in Hotel des Indes in de Molenvliet te Batavia. Zijn vrouw welke zich in zwangere staat bevindt is bij hem en getuige is Johannes Lubertus ten Boekel, kapitein der koopvaardij van het 3 mastschip ,,SARA JOHANNA,, van Amsterdam. Hij is te zwak om de akte te onder tekenen waarna hij komt te overlijden.(gegevens uit de familie) Hij is getrouwd met Margaretha Riewel uit Groot Ammers.

 

LOOS FREDERIK HENDRIK ARNOLD D 90 / A 598
(Kapitein te Dordrecht) Op 29-9- 1854 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 90. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 / bijlage) en Amsterdam vlag A 598.
Geb: 1822 te Amsterdam / overl: 1866
Op 8-3- 1853 (MRD nr 1573) is de aanmonstering te Dordrecht kapitein is Evert Groenenveld Cadee samen met kapitein F.H.A. Loos op het fregat,,KONINGIN DER NEDERLANDEN,, 392 last / (1830) werf Jan Schouten / reder Maatschappij Dordrechtsche Scheepsrederij. Vertrekt met 30 man naar Batavia /Hongkong /wegens ongesteldheid van kapitein Groeneveld Cadee wordt het gezag overgedragen aan kapitein F.H.A. Loos.
Op 9-11-1854(MRD nr 1663) is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,BOMMELERWAARD,, 371 last / werf Cornelis Gips /reder J.B.'t Hooft en F.C.Deking te Dordrecht en vertrekt met 24 man naar Akyab / Met dit schip verongelukt hij in 1859 bij Swatow.
In 1861/63 is hij kapitein op de bark ,,CORNELIS GIPS,, 343 last /(1854) werf Cornelis Gips /reder G.v. Hoogstraten.
Op 13-11-1863 (MRD nr 2060) tot 1866 is hij de 1e kapitein op het nieuwe clipper/fregat ,,DORDRECHT,,399 last/werf Cornelis Gips/te water 31-7-1863 / reder Gerrit van Hoogstraten te Dordrecht en vertrekt met 25 man naar Batavia. 
(zie kopie afbeelding v/d ,,Dordtenaar,, in de bijlage).
Op 2-11-1864 vertrekt hij uit Brouwershaven met zijn schip ,,DORDRECHT 1,, met een troepentransport van 8 officieren en 100 manschappen en komt na een reis van 102 dagen aan op 12-2-1865 in Batavia.

LOOS JAN CHRISTIAAN WILHELMUS /R 175
(Kapitein te Nieuw Lekkerland) Lid van het zeemanscollege Rotterdam vlag R 175 Hij trouwt in 13-4-1852 te Nieuw Lekkerland met Pietertje Pot (1814 Nw Lekkerland) d.v. Bastiaan Pot (scheepsbouwmeester) en Antje Bo.

MATTHYSSEN F.J. D 66
(Kapitein te Dordrecht) In 1845 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 66. (zie ledenlijst zeemanscollege 1837 / bijlage). Geb: 1817.
Op 30-11-1846 (MRD nr 1318) is hij kapitein op het fregat ,,'S-HERTOGENBOSCH,, 820 ton/(1841) werf Barend v Limmen Dordrecht / reder Georg Sandberg en de Bossche redrij Co te Dordrecht en vertrekt met 36 man naar Batavia / hij maakt 3 reizen met dit schip/ 3e reis terug in Holland op 12-1-1850.

 
MENKMAN (MINKMAN) WILLEM RUDOPH JR. D 3 / D 12
(Kapitein te Dordrecht) Op 17-1-1840 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D3. (zie ledenlijst zeemanscollege 1842 / bijlage).
Geb: 1-1-1808 te Amsterdam / overl: voor 29-5-1849.
Op 1-12-1839 (nr 223) lid v/d vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Op 31-3- 1839 (MRD nr 921) is hij 1e stuurman op het fregat ,,BROEDERTROUW,, 436 last /(1837) werf Jan Schouten/ reder leden loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht en vertrekt met 36 man naar Batavia / kapitein is Jacob Hendriks Hazewinkel vlag D 3.
Op 10-3-1840 (MRD nr 970) is hij kapitein op het fregat ,,BROEDERTROUW,, en vertrekt met 35 man naar Batavia / terug in Holland op 24-2-1841.(zie kopie monsterrol in de bijlage).
Dat de gebeurtenissen aan boord wel eens uit de hand kunnen lopen ondervond kapitein Menkman net 32 jaar oud en zijn 1e reis als kapitein. Het begon al bij de monstering in maart 1840. Er was niet genoeg bemanning en op het laatst kwamen er nog de voorgeschreven 5 matrozen bij.
Wat hij niet had voorzien was dat hij 4 opgeschoten pubers, zoons van relaties, mee kreeg aan boord als scheepsjongens en 2 jonge leerling stuurman, dus 6 jongens aan boord waar hij niets aan had.
De scheepsjongens waren C.A.Suyk 15 jaar uit Kralingen, A.G.E. de Boer 14 jaar uit Rotterdam, Samuel van Gerlaar 15 jaar uit Delft en Adrianus Jacobus Cornelis Musquetier 14 jaar uit Leerdam. Met deze laatste scheepsjongen kreeg hij onderweg grote problemen. Aan de manier van schrijven van hun handtekening waren het studenten. (zie kopie monsterrol in de bijlage).
Het gebeurde in die tijd nog al eens dat de jongelui een tijdje mee werden gestuurd aan boord om wat dicipline te leren. Een bekend voorbeeld zijn de zoons van minister Thorbecke, die mee werden meegestuurd als scheepsjongens aan boord van de clipper ,,Kosmopoliet 1,, in 1855 en daardoor onder de hoede kwamen van kapitein Jacob Bouten minister. Thorbecke was mede aandeelhouder van dit schip en bevriend met de reder Blusse uit Dordrecht.
Kapitein Menkman werd ontheven uit zijn functie als kapitein van de ,,BROEDERTROUW,, vanwege een veroordeling voor mishandeling aan boord van de scheepsjongen Adrianus J.C. Musguetier. Hij kreeg 2 maanden gevangenisstraf, f 25,- boete en het betalen van de procedure.
Het volgende staat in de ,,Dordtsche Courant,, van 14 april 1841:
Zaak Adrianus Jacobus Cornelis Musquetier eischer tegen Willem Rudolf Menkman gezagvoerder op het fregatschip ,,BROEDERTROUW,,
Kapitein heeft slagen en mishandeling gepleegd aan de scheepsjongen Musquetier op reis van Dordrecht naar Batavia en verwonding met een mes toegebracht waarvan de scheepsjongen 20 dagen ziek was
.
Het jaar erop in 1842 was hij alweer kapitein op de bark ,,DE AMSTEL,,397 last/(1841)werf C Smit te Alblasserdam / reder Boissevain en Kooy te Amsterdam.
Op 29 mei 1849 krijgt de weduwe van kapitein W.R. Menkman (zij woont te Hilversum). f 100,- uitgekeerd van het zeemanscollege te Dordrecht.
 

MEPPELER FOLKERT HENDRIKS D 69 /R 450
(Kapitein te Dordrecht) Op 11-10-1850 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 69 en Rotterdam vlag R 450. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 / bijlage).
Geb: 25-10-1828 te Groningen /overl:25-5-1898 te Dordrecht z.v.Hendrik Meppeler (kapitein der koopvaardij vlag D 4) en Gepke Eddes.
Op 26-7-1856 lid v/d vrijmetselarij loge ,,De Goede Hoop,, in Kaapstad en lid bij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht(nr 398).
Op 1-11-1844 ( MRD nr 1228) is hij Lichtmatroos 15 jaar op het kofschip ,,VENILIA,, 78 last/(1829) werf Cornelis Gips/reder G Mauritz en vertrekt naar Belfast met 8 man aan boord / kapitein is zijn vader Hendrik Meppeler vlag D 4.
Op 11-10-1850 is hij kapitein op het kofschip ,,CONCORDIA,, reder G.Mauritz te Dordrecht.
Op 27-1-1853 (MRD nr 1599) is hij 1e stuurman /gage f 65,- p.m. op de nieuwe bark ,,JAN SCHOUTEN,, 381 last/werf Jan Schouten/ reder leden loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht en vertrekt met 25 man naar Batavia / kapitein is Joseph Coening Meyer vlag D 7. (zie kopie monsterrol in de bijlage).
In 1861 is hij kapitein op de bark ,,JACOBUS MARTINUS,, reder M.Kerdel te Schiedam.
Op 28-8- 1867 is hij kapitein op de bark ,,LOUISE KROONPRINSES VAN ZWEDEN,, 298 last/(1854) werf jan Schouten /reder G Mauritz te Dordrecht en vertrekt naar Australie.
In 1874 heeft hij geen schip meer. Hij is getrouwd met Fokkelien Mooi (1832 Groningen). In 1858 woont hij in de Hooge Nieuwstraat te Dordrecht met zijn vrouw en kinderen geboren te Groningen: Gepke (1850), en te Dordrecht: Willemina Fokkelina (1852), Hendrika (1856). Het gezin vertrekt in oktober 1859 naar Delfshaven.

MEPPELER HENDRIK D 4
(Kapitein te Dordrecht) In 1831 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 4 . (zie ledenlijst zeemanscollege 1832 / 1842 / 1850 in de bijlage).
Geb: 1804 te Groningen / overl: 28-3-1857 verdronken bij Belfast / Ierland na aanvaring van zijn schip (aangifte van overlijden op 10-9-1857 te Dordrecht).
In 1831/42 is hij kapitein op de brik ,,AURORA,, 70 last /reder Gerard Mauritz te Dordrecht.
In 1844 is hij kapitein op het kofschip ,,VENILIA,, 78 last/(1829) werf Cornelis Gips reder Gerard Mauritz te Dordrecht.
In 1849/1857 is hij kapitein op de brik ,,THETIS,, 100 last / werf Willem Carel van Arnhem Groningen / reder Gerard.Mauritz te Dordrecht.
Hij is getrouwd met Gepke Eddes (1808 Groningen/1865 Dordrecht) d.v.Folkert Hendriks Eddes (Kapitein der koopvaardij) en Trientje Nakken.
In 1840 woont hij aan de Nieuwe Haven 419 te Dordrecht met zijn vrouw en zoon Folkert Hendrik (1828 Groningen).
Aangifte van overlijden op 10-9-1857 te Dordrecht:
Op 10-9-1857 ontvangen van het Hoog gerechthof van Ierland te Dublin /aan den te Maassluis wonende matroos Jacob de Kromme meegeven akte aangaande het overzeilen der Brik ,,Thetis ,, van den Heren Mauritz van Dordrecht door de Stoomboot Frelisonde van Triest en het in de grond varen van de brik.
H.Meppeler 52 jaar Kapitein op genoemd schip is verdronken op 28-3-1857 om half 3 's middags op een reis van Belfast naar Dordrecht met lijnzaad en vlas.

MEYER MARTINUS DAVID R 9
(Kapitein te Alblasserdam) In 1820 lid zeemanscollege Rotterdam vlag R 9.
Geb: 14-7-1787 te Wintershagen / overl: 30-4-1847 aan boord van zijn schip ,,NEDERWAART,, van Brouwershaven op weg naar Rotterdam. z.v.Martin Meyer en Catharina Hildebrandt.
Op 24-5-1837/1846 is hij kapitein op de bark ,,DE HOOP VAN ALBLASSERDAM,, 189 last / (1827) werf Cornlis Smit jz te Alblasserdam / Op woensdag 24-5-1837 begint het scheepsjournaal te Rotterdam in lading: stenen en stukgoed en vertrekt op 7 juni 1837 naar Batavia / in Batavia op 29 september 1837. In 1847 is hij kapitein op het schip de ,,NEDERWAART,,
Hij trouwt op 20 -5-1818 te Rotterdam met Ida S.Brons (1793 Delfshaven) d.v. Simon Brons en Maria Heikers.

 

MEYER JOSEPH COENING D 7
 (Kapitein te Dordrecht) Op 18-2-1853 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 7. (zie ledenlijst zeemanscollege  1861 in de bijlage). Geb: 28-4-1824 te Batavia/ overl 24-5-1870 te Rotterdam z.v.Annet Coening /haar verblijf of overlijden onbekend /vader onbekend (waarschijnlijk notaris Joseph Meyer te Batavia)
In 1851 lid v/d/ vrijmetselarij loge ,,Willem Fredrik Karel,, in Den Helder en van loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht (nr 330).
Op 12-9-1839 (MRD nr 944) monstert hij aan te Dordrecht als leerling stuurman genaamd Joseph de Meyer 15 jaar geboren te Batavia aan boord van het nieuwe fregat ,,IDA WILLEMINA,, 416 last/werf Cornelis Gips/ reder Klerk en Voogd te Dordrecht en vertrekt met 37 man naar Batavia / kapitein is Pieter Romijn 31 jaar uit Dordrecht vlag D 15.
Op 26-6-1844 (MRD nr 1211) is hij 3e stuurman /gage f 26,- p.m.op het fregat ,, IDA WILLEMINA,, en vertrekt met 33 man naar Batavia/Rotterdam / kapitein is G.G. Geerling.
Op 27-10- 1853 (MRD nr 1599) is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,JAN SCHOUTEN,, 381 last /werf Jan Schouten / reder leden vrijmetselaars Loge La Flamboyante,, te Dordrecht en vertrekt met 25 man naar Batavia.(zie kopie monsterrol in de bijlage).

09_10schouten.jpg (156692 bytes)
(J. Coening Meijer, F. Meppelder (26, Dordrecht), A. Muijsson (30, Rotterdam), H. poots (28, Dordrecht), H. Bazuin (33, Rotterdam), Jacob Koper (39, Dordrecht) - (monsterrol 27-10-1853 nr 1599 (Stadsarchief Dordrecht, archief 12 waterschout))
Hij trouwt 1e keer op 31-1-1855 te Dordrecht met Antoinetta Josephina Hordijk geb: (1822/ 1859 Dordrecht) d.v. Jacob Hordijk en Agatha van Meeteren. Er wordt een notariele akte op gemaakt en een aantekening over de naam Josephus Coening bijgenaamd Meyer 30 jaar zo zijne naam geschreven geboren te Batavia, zeekapitein z.v. Annet Coening verblijfplaats of overleden onbekend, geen geboorte akte en zeer jong zijnde overgebracht naar Nederland te Den Haag onder de naam Josephus Coening Meyer.
In 1858 woont hij in de Wijnstraat 86 te Dordrecht met zijn vrouw en kind Joseph Anthonie (1856 Dordrecht).
Hij trouwt 2e keer op 21-8-1861 te Dordrecht mer Pieternella Johanna Cataharina Kley 15 jaar (met dispensatie van zijne Majesteit de koning ) d.v. Pieter Kley (oud Kapitein der koopvaardij) en Johanna Catharina Schotman.
 
MIK DOUWE JANZ D 44
(Kapitein te Dordrecht) In 1833 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 44. (zie ledenlijst zeemanscollege 1837 in de bijlage).
Geb: 1797 te Wildervank / overl: augustus 1845 verongelukt met zijn schip ,,APOLLO,, z.v. Jan Douwes Mik (overl: 1805 te Amsterdam) en Swaantje Jacobs.
Op 6-6-1833 (MRD nr 598) is hij kapitein op het kofschip ,,CHRISTINA CORNELIA,, (1825) werf Jan Schouten/ reder J.B.'t Hoofd te Dordrecht en vertrekt met 8 man uit Dordrecht. Op 27-2-1836 (MRD nr 769) is hij kapitein op het kofschip ,,ZEELUST,, reder G.Mauritz te Dordrecht. (zie overzicht monsterrollen 1814 / 1840 in de bijlage).
Op 14-11-1843 (MRD nr 1183) is hij kapitein op de nieuwe schoener ,,APOLLO,, 65 last werf Jan Schouten / reder Gerard Mauritz te Dordrecht en vertrekt met 7 man naar Suriname.
In 1830 is hij weduwnaar van Meins Tjersen Kooiker (overl/1821 Fort Bath/Bath) en trouwt hij op 10-2-1830 te Dordrecht met Maria Pothuis (1800 Dordrecht /weduwe van Roelof Hendrik de Groot zeekapitein / overl 17-11-1828) d.v. Jan Pothuis en Maria Louman.
In 1840 woont hij in de 20 Huisjes 184 [Twintighuizen] te Dordrecht samen met zijn vrouw en kinderen. Geboren te Dordrecht: Leendert (1834), Jacob (1836), Jan Douwe (1839), en twee zoons uit eerste huwelijk van Maria, Jan en Hermanus de Groot beide varensgezellen.
Op 18 augustus 1846 krijgt de weduwe Douwe Mik f 100,- uitgekeerd van het zeemanscollege te Dordrecht.
NB.
- (19-6-1856)  ..... Cornelis de Zoete, laatst gewoond hebbende te Terheijde, gemeente Monster, doch thans afwezig, exploit doende bij aanplakking aan do voorname deur der vergaderplaats van voornoemde Rogtbank en aan het Raadhuis der gemeente Monster, terwijl ik mede een afschrift heb overgegeven aan den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij gemelde Regtbank, die het oorspronkelijke met gezien heeft geteekend, zullende deze mede worden geplaatst in de Nederlandsche Staatscourant en het Dagblad van Zuidholland en 'sGravenhage, als daartoe bij voormelde vergunning aangewezen; Ten einde, aangezien de requirante op den achttienden Mei achttien honderd vier en veertig, te Monster, met den gedaagde is gehuwd; aangezien gemelde haar echtgenoot, den negentienden September achttien honderd vijf en veertig zijne woonplaats Terheijde, gemeente Monster, heeft verlaten , en als matroos op het schoonerschip Apollo , gevoerd door kapitein D. J. Mik, van uit Dordrecht, naar New-York gevaren ; aangezien gemeld schip den zes en twintigsten December 1800 vijf en veertig van New- Vork naar Antwerpen is vertrokken, maar sedert dien tijd, en alzoo in meer dan tien volle jaren, noch van gemelden bodem, noch van deszelfs equipage eenig berigt is ingekomen, zoo dat vermoed wordt, dat hetzelve schip en met hetzelve haar echtgenoot is vergaan; aangezien de requirante, ingeval de gedaagde op deze en volgende dagvaardingen niet van zijn aanwezen doet blijken, van de Rogtbank vergunning tot het aangaan van een ander huwelijk wenscht te vragen; mitsdien vˇˇr of uiterlijk op den zes en twintigsten September aanstaande, hetzij in persoon of door iemand van zijnentwege, ter griffie van de Arrondissements-Regtbank te 's Gravenhage, van zijn aanwezen te doen blijken; zullende bij gebreke daarvan, door de requirante verlof worden verzocht tot het doen eener tweede openbare dagvaarding. De kosten dezes bedragen in debet. (get.) ....
BRON: Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 24-06-1856

MOERKERKEN van HENDRIK
(Kapitein te Alblasserdam) Geb: 1834 te Deventer z.v. Hendrik Corstiaan van Moerkerken en Geertruida van Zalingen. In 1866 is hij kapitein op de bark ,,COMMISSARIS DE KONINGS,, 665 ton /werf C Smit te Alblasserdam /reder van der Helm / het schip lijdt in 1866 schipbreuk.
In 1875 is hij kapitein op de bark ,,JOHANNES LODEWIJK,, 756 ton/ reder Jan Vroege te Alblasserdam.
Van 1876/79 is hij kapitein op het fregat ,,LUITENANT GENERAAL VAN SWIETEN,, 1328 ton/ reder Jan Vroege te Alblasserdam.
Hij trouwt op 4-5-1862 te Alblasserdam met Lena Nugteren (1840 Alblasserdam) d.v. Aart Nugteren (Boekhouder bij rederij Cornelis Smit) en Lidia Stijnis.
Kinderen te Alblasserdam: Aart (1865 / broodbakker), Jan Gerard (1868), Jacob (1871), Lidia Hendrika (1875).
 
MOLLER JENS WILHELM D 99
(Kapitein te Dordrecht) Op 26-7-1860 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 99. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 in de bijlage).
Geb: 1824 te Nyborg /Denemarken
Op 29-11-1860 (MRD nr 1929) is hij kapitein op de bark ,,BONI,, 303 last/ reder Gerrit van Hoogstraten te Dordrecht en vertrekt naar Hongkong.
In 1871/1886 is hij kapitein op het fregat ,,UTRECHT,, 1163 last / werf Gebr Pot te Bolnes reder van Zeylen en Decker te Rotterdam.
 
MOLS BAREND D 87
(Kapitein te Dordrecht )Op 19-12-1856 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 87. (zie ledenlijst zeemanscollge 1861 in de bijlage). Geb: 31-3-1826 te Dordrecht / overl: 1861 te Amsterdam. z.v. Hendrik Mols en Hendrika van Ameyde.
 Op 15-6-1849 (MRD nr 1418) is hij 3e stuurman op de bark ,,JAN VAN HOORN,, 292 last / (1841) werf Cornelis Gips / reder Pieter Blusse v Oud Alblas en vertrekt naar Valpariso / kapitein is Jacob Bouten vlag D 18.(zie kopie monsterrol in de bijlage
Op 18-12-1856 (MRD nr 1773) is hij kapitein op de bark ,,JAN VAN HOORN,, en vertrekt naar Hongkong via Cardiff. 
jan van hoorn.jpg (43628 bytes)(zie kopie afbeelding v/d ,,Jan van Hoorn,, in de bijlage
Hij trouwt op 23-4-1851 te Dordrecht met Lamberdina Elizabeth Lambinon (1830 Dordrecht) d.v. Lambertus Lambinon en Elisabeth v/d Want. In 1860 vertrekt hij met zijn gezin naar Amsterdam.
 
MUGGE JAN HARMZ D 28
(Kapitein te Dordrecht) Voor 1830 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 28. (zie de ledenlijst zeemanscollege 1832 / 1837 / 1842 / 1850 / in de bijlage).
Geb: 24-4-1795 te Pekela / overl :1861 aan boord als passagier van de bark ,,EVA JOHANNA,, het schip is vergaan na vertrek uit Batavia. Z.v. Harm Jans Mugge (kapitein der koopvaardij (1767 / 1828 ) verongelukt met zijn schip de kof ,,ANNA WILHELMINA,, op reis van Bordeaux naar Amsterdam in 1828) en Geertje Harms Stobbe (1763 /1820 op zee a/b van het kofschip Anna Wilhelmina).
In 1843 (nr 258) lid v/d vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht. (zie ledenlijst loge ,,La Flamboyante,, 1844 in de bijlage).
Op 22-5-1824 (MRD nr 100) is hij stuurman / gage f 30,- p.m. op het kofschip ,,MARIA,, 64 last en vertrekt naar Liverpool / kapitein is Jan Sikkes vlag D 20. Op 20-3-1827 (MRD nr 221) is hij kapitein op het nieuwe kofschip ,,DE HOOP,, 217 ton werf Cornelis Gips / reder G.van Hoogstraten en zn te Dordrecht en vertrekt met 9 man naar Liverpool.
Op 5-5-1840 (MRD nr 988)is hij kapitein op de bark ,,DE ZWIJGER,,329 last/(1839) werf Jan Schouten/ reder J.B.'t Hooft en F.G. Deking Dura te Dordrecht en vertrekt met 28 man voor een reis naar Batavia / terug op 20-4-1841 / hij maakt met dit schip 11 reizen. (zie overzicht monsterrollen 1814 / 1840 in de bijlage). 
Op 22-7-1854 (MRD nr 1647) is hij kapitein op het fregat ,,BIESBOSCH,,504 last/ (1841)werf J.Schouten/ reder J.B.'t Hooft en F.G.Deking Dura te Dordrecht en vertrekt op 10-8-1854 uit Hellevoetsluis met 31 man naar St Francisco via Cardiff. (zie kopie monsterrol inde bijlage). 
09_23biesbosch.jpg (179975 bytes)
(J.H. Mugge, J. Verhoeven (30, Dordrecht), P.A.C. Hugenholtz (25, Warnsveld), F. Pronk (31, s Gravenhage), K. Kruijmel (38, Dordrecht), T. Bouman (48, Gouda), C. Nielsen, P. Larsen; 22-7-1854 (MRD nr 1647))
Mee als bemanning 6 matrozen uit Hongkong en 4 matrozen uit Soerabaya. Hij blijft op dit schip varen tot het schip in 1861 op Java wordt afgekeurd. (bouwtekeningen van de ,,BIESBOSCH,, liggen in het Maritiem Museum te Rotterdam).
Hij moet dan noodgedwongen als passagier mee (hij is dan 66 jaar) terug naar Holland. Eind 1861 vertrekt hij aan boord van de bark ,,EVA JOHANNA,, reder G Mauritz te Dordrecht /kapitein is Harm Harms de Boer uit Batavia naar Holland. Op de terugreis is het schip met man en muis vergaan.
Hij is getrouwd met Cornelia van Olivier (1788 Dordrecht), weduwe met een dochter Johanna Hermina Raadgeep (1809 Dordrecht). Hij woont in 1840 in de Groote Kerksbuurt te Dordrecht.
 

MUGGE EILDERT HARMS D 10
(Kapitein te Dordrecht) In 1837 t/m 1853 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 10. (zie ledenlijst zeemanscollege  1842 / 1850 in de bijlage). Geb:25-3-1803 te Pekela / overl: voor 24-6-1853 op zee met zijn schip ,,DE HOOP,,(een andere lezing is dat hij is overl: 6-8-1879 te Kralingen?) z.v. Harm Jans Mugge (kapitein der koopvaardij) en Geertje Harms Stobbe (broer van Jan Harms Mugge vlag D 28).
Op 24-2-1827 monstert hij aan als matroos (woont te Kralingen) aan boord van het schip ,,CLAMOR GEORG,, onder de vlag van Hannover / kapitein is Arend Middendorf.
Op 21-1-1835 is hij stuurman aan boord van het kofschip ,,JACOB CORNELIS,, reder G v Hoogstraten te Dordrecht / kapitein is zijn zwager Berend Hendrik Schuring vlag D 5.
Op 14-6-1837 (MRD nr 825) t/m 1853 is hij kapitein op het kofschip ,,ANTHONY,, 148 ton (ex. ,,ZEEMEEUW,,) bijlbrief nr 57 / 8-8-1828 werf Cornelis Gips te Dordrecht voor reder Anthonie Nicolaas Bouvy te Dordrecht. Op 13-6-1837 / koopbrief nr 87 verkocht voot f 10.600,- aan reder G.van Hoogstraten en Zn te Dordrecht.
In 1852 is hij kapitein op het kofschip ..DE HOOP,,
Hij trouwt 1e keer in 1824 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Cornelia Schenk (1800 Nieuwerkerk a/d IJssel /1839 aan boord van het kofschip ,,Anthony,,).
Hij trouwt 2e keer in 1845 te Kralingen met Pietertje de Wit (1820 Nieuwerkerk a/d IJssel /1847 Dordrecht) d.v. Maarten de Wit en Adriana Schenk.
In de vergadering van 24-6-1853 van het zeemanscollege te Dordrecht wordt melding gemaakt dat van kapitein E.H. Mugge a/b van zijn kofschip ,,DE HOOP,, sedert 21-10-1852 vertrokken van Constantinopel naar Falmouth tot op heden niets is vernomen nog van zijn schip. Gezonde vrees bestaat dat het schip en eguipagie weg zal zijn.
Op 26 augustus 1853 krijgen de nagelaten betrekkingen van kapitein Mugge f 100,- uitgekeerd van het zeemanscollege te Dordrecht.

MULDER EGBERT ADRIAAN
(Kapitein te Alblasserdam) Geb: 15-1-1816 te Alblasserdam / overl: voor 1863 z.v. Teunis Mulder en Johanna Alida Pijl.
Hij trouwt in 1846 te Alblasserdam met Hebe Ruhaak (1825 te Norden /Ost Friesland) d.v. Hinrich Gerdes Ruhaak (Kapitein der koopvaardij) en Rukertje Gersts in der March.

 

MULDER GERRIT JANS A 309/ A 202/ A 58
(Kapitein te Alblasserdam) In 1830 lid zeemanscollege Amsterdam vlag A309/202/58
Geb: 13-8-1798 te Amsterdam /overl: 4-10-1880 te West Terschelling.
In 1830/34 is hij kapitein op het fregat ,,FELICITAS,, reder P.Oudshoorn te Amsterdam
In 1838 is hij kapitein op de bark ,,STRAAT SUNDA,,.reder Gebr Hendrichs en Co te Amsterdam.
In 1841/56 is hij kapitein op het fregat ,,STRAAT BALI,, reder Gebr Hendrichs.
In 1857 is hij kapitein op het fregat ,,MARIA VERONICA,, reder Gebr Hendrichs.
Hij trouwt op 16-5-1827 te Terschelling met Trijntje Wigles Swart (1807 /1886 Terschelling). d.v. Wiggele Tjebbes Swart (Kapitein der koopvaardij) en Elisabeth Cornelis Winter.
Kinderen te Terschelling:
1828 TJEBBE MULDER (Kapitein der koopvaardij/ vlag A 588)
1833 JETSKE MULDER tr 1856 te Alblasserdam met Cornelis Ruijge (Kapitein der koopvaardij en reder te Alblasserdam).
In 1856 woont hij met zijn gezin te Alblasserdam.

MULDER DRENTH DIRK JANS D 10
(Kapitein te Dordrecht) Op 28-3-1861 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 10.
Geb: 1824 te Veendam z.v. Jan Mulder (zeekapitein).
Op 23-11-1858 ( MRD nr 1851) is hij kapitein samen met Cornelis Spiegelberg op het fregat ,,GEERTRUIDA MARIA,, 899 ton/(1841)werf Cornelis Gips/ reder Klerk en Voogd te Dordrecht, en vertrekt met 32 man naar King George Town via Sunderland. Op 19-9-1867 (MRD nr 2284) is hij kapitein op de brik ,,ZEEVAART,, 146 last/ reder Abraham Sandberg en Co te Dordrecht en mede eigenaar Jan Mulder kapitein te Veendam en vertrekt met 10 man naar Cardif / Brazilie.

 
MULLER HAYE JACOB
(Kapitein te Alblasserdam) Geb: te Oost Friesland/Dtsl /overl: februari 1879 aan boord van zijn schip ,,BASTIAAN POT,, op weg van Tjilp Tjap naar Rotterdam. 
muller_hj.jpg (17634 bytes)(zie kopie foto van Haye Jacob Muller in de bijlage).

In 1867 is hij kapitein op de bark ,,KOOPHANDEL,, 531 ton /(1850)werf Cornelis Smit /reder Jan Smit Cz te Alblasserdam. In 1869 is hij kapitein op de bark ,,TOLLENS,, 711 ton/werf C. v Duyvendijk H.I.Ambacht reder J.H. von Santen te Krimpen a/d Lek. In 1870 t/m 76 is hij gezagvoerder op de bark ,,ELIZABETH MARIA,, reder J.H. von Santen te Krimpen a/d Lek.
Op 13 mei 1876 krijgt hij een diploma en zilveren medaille voor het invullen van journalen van meteriologische waarnemingen op zee (documenten zijn nog in bezit van zijn familie).
In 1876 is hij kapitein op de bark ,,BASTIAAN POT,, 400 last/ in 1863 gebouwd op de werf van Gebr Pot aan de Kinderdijk / reder J.H. von Santen te Krimpen a/d Lek.
Op 11 maart 1879 staat in het Handelsblad: Ned schip ,,Bastiaan Pot,, met kapitein Muller van Tjilp Tjap met koffie naar Rotterdam na een maand reizen op 11░Z.Br /102░O.L. gepraaid, equipage ziek aan de koorts / 10 bemanningleden overleden waaronder de kapitein / het schip keerde terug naar Batavia voor herstel en aanvulling van de bemanning. Volgens overlevering heeft kapitein Muller al uit Tjilatjap aan zijn reder laten weten dat iets met de lading koffie niet in orde was. Maar er moest toch geladen worden. Onderweg naar Rotterdam kwamen er giftige dampen uit de lading.
Onderweg overleden: Kapitein Haye Jacob Muller, 2e stuurman J.Zorgdrager, timmerman J. Burggraaf en de matrozen en lichtmatrozen: V.Klyn, A.v.Heusden, Ipsen, Spinsen, M. Rijsenberg en J.Chernetick en een matroos naam onbekend.
 
MULLER MICHIEL STEFENS D 6
(Kapitein te Dordrecht) Voor 1830 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 6.
Geb:1786 te Emden. z.v. Stephen Michiels Muller (zeekapitein) en Dina Abrams de Rott.
Op 7-3-1821 (MRD nr 16) is hij kapitein op het kofschip ,,VROUW PETRONELLA,, 276 ton/ reder Klerk en Voogd te Dordrecht en vertrekt met 8 man naar Bergen/Noorwegen. 
Op 23-1-1825 (MRD nr 121) is hij kapitein op het kofschip,,TREKVOGEL,, 106 ton/reder Ruben Vogelsang en Adolph Blusse v Oud Alblas en vertrekt met 8 man naar Newry. 
Op 13-8-1830 (MRD nr 380) is hij kapitein op de 3 mast 2 deks galjoot ,,DORDTSCHE WELVAART,, (eerst ,,ROTTERDAM,,) 361 ton / reder Gerard Mauritz te Dordrecht en vertrekt met 14 man op avontuur.(zie overzicht monsterrollen 1814 / 1840 in de bijlage) 
In 1820 is hij weduwnaar van Mary Henley (1780 Ditford /1820 Dordrecht). Hij trouwt op 23-10-1823 te Dordrecht met Leonora Loos (1792 Dordrecht) d.v. Johan Gotlop Loos en Anna de Voogd (getuige bij het huwelijk is Jacob de Voogd 45 jaar reder te Dordrecht en oom v/d bruid). In 1830 woont hij in de Nieuwstraat met zijn vrouw en kinderen geboren te Dordrecht: Dina(1824), Steffen (1825), Johan Gotlob (1827), Nicolaas (1830). In 1836 is hij geen kapitein meer maar cargadoor en mede eigenaar van de firma Visser en Muller te Dordrecht, samen met oud kapitein Hendrik Pieters Visser (schoonzoon van reder Adolph Blusse v Oud Alblas).
NB.
- Wij Ondergeschreve verklaren dat aan ons zeer wel bekend is dat Mejuffrouw Leonora Loos wed. van Michiel Muller in leven koopvaardij kapitein, wonende alhier een tamelijk burgerlijk vermogen bezit, waar door zij in staat is zich zelve te kunnen ondehrouden
   Dordrecht 9 October 1840
   Jacobus de Voogd
   Leenderd Feirabend

- Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bijdeze op het getuigenis van de Heeren jacobus de Voogd en Leendert Feirabend, beide kooplieden alhier, dat het vermogen van mejuffrouw Leonora Loos wed. Michiel Muller, in leven koopvaardij kapitein, gewoond hebbende alhier en thans te Embden, naar of volgens aangifte van gemelde haren plus minus f 3000 Hollandsch bedraagt, spruitende uit de nog onverdeelde boedel haren overledene ouders; En wijders, dat naar het ons is voorgekomen de verklaring van gemelde Heeren den waarheid overeenkomstig is.
     Dordt 2 Novb. 1840
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]
 

NANNEN OLAF NANNINGS R 84
(Kapitein te Alblasserdam) Lid van het zeemanscollege Rotterdam vlag R 84 Geb: 1796 /overl: 27-12-1843 op zee a/b schip ,,KOLONEL KOOPMAN,, op de Indische Oceaan.
In 1842 is hij kapitein op de bark ,,KOLONEL KOOPMAN,, 294 last/ werf C Smit (1835) reder C Smit te Alblasserdam.
Hij is getrouwd met Ingeborg Jensen (1814). Kinderen geboren te Alblasserdam: Nahmen (1840). Anna Dorothea (1843).

NANNEN NANNING J D 25
(Kapitein te Dordrecht) Op 30-1-1846 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 25. (zie ledenlijst zeemanscollege 1850 in de bijlage). Geb: 1811 te Medemblik / overl: voor 25-8-1854.
Op 26-6-1844 (MRD nr 1211) monstert hij aan als 1e stuurman op het fregat ,,IDA WILLEMINA,, 416 last/(1839) werf Cornelis Gips/ reder Klerk en Voogd te Dordrecht /kapitein is G.G.Geerling.
Op 23-2-1846 (MRD nr 1275) t/m1854 is hij kapitein op de bark ,,MACHTILDA CORNELIA,, 243 last /(1844)werf Cornelis Gips,, reder Hendrik Brunner te Dordrecht en vertrekt met 23 man naar Batavia / China.
Op 25-8-1854 ontvangt de weduwe van kapitein Nannen f 100,- van het zeemanscollege te Dordrecht.

 

NASSAU van JAN D 35
(Kapitein te Dordrecht) Op 1-7-1833 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 35. (zie ledenlijst zeemanscollege 1832 / 1837 / 1842 / 1850 in de bijlage). Geb: 1802 te Amsterdam / overl: 25-12-1872 te Dordrecht z.v. Nicolaas van Nassau en Maria Leelie.
Op 30-8-1830 (MRD nr 457) is hij 1e stuurman 28 jaar uit Amsterdam / gage f 70,- p.m. op het nieuwe fregat ,,KONINGIN DER NEDERLANDEN,, 392 last/werf Jan Schouten/reder Maatschappij Dordrechtsche Scheepsredrij en vertrekt naar Batavia / kapitein is Pieter Sipkes vlag D 1.(zie kopie monsterrol in de bijlage). Op 24-6-1833 (MRD nr 612) is hij kapitein op het fregat ,,DE STAD DORDRECHT,, 448 last (1830)werf Jan Schouten /reder Maatschappij Dordrechtsche Scheepsredrij en vertrekt op 15-7-1833 uit Hellevoetsluis met 39 man naar Batavia. (zie kopie monsterrol en kopie afbeelding v/d ,,Stad Dordrecht,, in de bijlage). 
stad dordrecht.jpg (31422 bytes)

09_24dordrecht_a.jpg (114691 bytes) 09_24dordrecht_b.jpg (182631 bytes)
(J. van Nassau, C.M. Chevalier, W. van Heumen (26, Dordrecht), E.C. Gravestein (21, Princenhage), P. Swart (29, Amsterdam), Peter Hebert, Willem Kruiswijk (26, Enkhuizen), J.B. Cinstrom, Johann Christian Anffarth, P. Pieters, Jan N. Nieman (22, Emden), H. Durbij, W.W. Kleindijk (17, Delfzijl), C. de Vogel (matroos, 32, Dordrecht); monsterrol 620, 24-6-1833)
2e reis vertrekt op 10-12-1835. 3e reis vertrekt op 13-7-1837. Hij maakt 12 reizen (allen naar Batavia) met dit schip tot 27-7-1852. In 1858 geen schip meer.
Hij trouwt in 1833 te Dordrecht met Maria Clasina Wilhelmina Anslijn (1809 Amsterdam / 1873 Dordrecht).d.v. Nicolaas Anslijn P.A.Zn en Maria Cornemans. In 1840 woont hij in de Prinsenstraat D 122 te Dordrecht met zijn vrouw en zoon Nicolaas van Nassau (1834 Amsterdam). Technisch instrument maker tr 1858 te Dordrecht met Anna v/d Kloet (1837 Dordrecht). Kinderen geboren te Dordrecht: Marcus (1859), Jan (1864), Willem Nicolaas (1866), Anna en Nicolaas ( 1869). In 1872 woont hij in de Voorstraat D 85 te Dordrecht.
 

NOORD (van) JAN D 22
(Kapitein te Dordrecht) Voor 1830 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 22. (zie ledenlijst zeemanscollege 1832 / 1837 / 1842 in de bijlage).
Geb: 1798 te Slagtwedde /Vrieseloo / overl: ter hoogte van Sint Helena 14-9-1849.
Op 12-11-1817 (MRD nr 28) is hij matroos /gage f 10,- p.m. op het kofschip,,DE GOEDE VERWACHTING,, 64 last/reder G v Hoogstraten te Dordrecht / kapitein is Gerbrand Simons Stoffels vlag D 16.
Op 11-2-1826 (MRD nr162) is hij 1e kapitein op het nieuwe kofschip ,,CHRISTINA CORNELIA,, werf Jan Schouten / reder Klaas v Eysbergen te Dordrecht en vertrekt met 7 man naar Belfast.
Op 17-2-1836 (MRD nr 766) is hij kapitein op het kofschip,,CERES,, 77 last / reder M.W. Rees te Dordrecht en vertrekt met 6 man naar Belfast. (zie overzicht monsterrollen 1814 / 1840 in de bijlage).
In 1842/50 is hij kapitein op het fregat ,,ZEELAND,, 294 last/ (1841) werf ,,De Goede Intentie,, van Cornelis Smit te Zierikzee / reder W.Kaars Sijpestein te Krommenie.
Hij is getrouwd met Arondina Juliana Borghuis (1802 Winschoten) .
In 1840 woont hij aan de Wolwevershaven B 305 te Dordrecht met zijn vrouw en kinderen geboren te Pekela: Hendrika (1821), Willem (1823). Kinderen geboren te Dordrecht: Anne Rebekka (1831), Reindert (1836), Juliana (1838).
De familie Jan Noord verliet Dordrecht op 31-04-1841 en vertrok naar Zierikzee De ouders van Jan Noord zijn: Willem Hindriks Klei(ij), geboren 19-08-1756 Schildesche Bielefeld (DL) en Rebekka Jans Timmer, ged. 08-07-1764 Vlagtwedde. Hij had 7 zussen en 2 broers, die niet naar zee gingen.
Op 20 februari 1850 krijgen de kinderen van de overleden kapitein Jan Noord gevoerd hebbende het schip fregat ,,ZEELAND,, f 94,- uitgekeerd van het zeemanscollege te Dordrecht.

 
Jan Noort is van diverse schepen mede eigenaar geweest:
1e schip / Op 24-12-1823 is hij kapitein en mede eigenaar voor f 800,- van het kofschip ,,LEONARDUS,, 129 ton en mede eigenaar houthandelaar Klaas v Eysbergen te Dordrecht (koopbrief nr 28/nr 29 notarieel transport 24-12- 1823 notaris Monthenius en Prill te Rotterdam /register van bijl en koopbrieven te Dordrecht
Op 15-2-1824 (monsterrol nr 91) monstert hij als kapitein aan te Dordrecht en vertrekt met 6 bemanningsleden naar Liverpool
2e schip / Op 16-11-1825 is hij kapitein en mede eigenaar voor f 2000,- van het nieuwe kofschip ,,CHRISTINA CORNELIA,,mede eigenaar Klaas v Eysbergen (bijlbrief nr 35) met dit schip maakt hij diverse reizen naar Belfast t/m 1830
3e schip / Op 12-3-1831(monsterrol nr 485) monstert hij te Dordrecht aan als kapitein aan op het kofschip ,,VROUW PETRONELLA,, 276 ton/ reder Klerk en Voogd te Dordrecht (koopbrief nr 46) /met dit schip maakt hij 2 reizen naar Bergen/Noorwegen
4e schip / Op 28-3-1833 (monsterrol nr 588) monster hij te Dordrecht aan als kapitein op het kofschip ,,PHONIX,, 231 ton/ reder Klerk en Voogd te Dordrecht
5e schip / Op 4-6-1834 is hij kapitein eigenaar van het kofschip ,,DE ZEELUST,, 105 ton en verkoopt hij het schip voor f 6500,- aan reder Matheus Willem Rees te Dordrecht (koopbrief nr 77 notaris Schulz v Hagen te Dordrecht) met dit schip maakt hij als kapitein 4 reizen
6e schip / Op 26-2-1835 monstert hij te Dordrecht aan als kapitein op het kofschip ,,CERES,, 183 ton/ reder Matheus Willem Rees te Dordrecht
Op 10-7-1840 (monsterrol nr 1008) monstert hij voor zijn 10e en laatste reis aan op dit schip ( reizen van 3 maanden) en zal hij wel al geweten hebben dat hij de 1e kapitein zal worden op het nieuwe fregat ,,ZEELAND,,.
 
Hermanus Kroes voor zijne Firma van H. Kroes & Comp Branders alhier verzonden 1903 kannen binn. Getabt ad 94% in 100 kelders gemerkt K
te verzenden per het Fregatschip Zeeland gevoerd door kapitein J. Noord naar Batavia.
In hunne Branderij zijn vervaardigd en afgetabt op ... flesschen
       den 18 Julij 1842
[bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht) archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]
noord_jan_17dec1849.jpg (93502 bytes) (overlijdensakte Amsterdam dd 17-12-1849;
Jan NOORD, overl. 14-9-1849 Nederlandsch fregat ZEELAND, gezagvoerder op gemelde bodem, wonende Nieuwe Heerengracht 73, in den ouderdom van 55 jaren, geboren te Pekel A, weduwnaar van Juliana Wendelina Berghuis, welk schip op eene reize van Batavia naar Amsterdam toen zeilde op de hoogte van 22' 25 zuiderbreedte en 61'18 Lengte Oost van Greenwich
)
 
Nederlands fregat ZEELAND:
-
op 26-07-1842 vertrok het schip onder bevel van kapitein J.Noord voor zijn eerste reis richting Batavia.
- op 28 februari 1843 arriveerde het schip van zijn verre reis terug in Texel. Onder kapitein Noord maakte het schip diverse reizen naar Oost-Ind´e.
- in 1849 overleed de kapitein en werd opgevolgd door F. de Winter die in 1856 het commando overdroeg aan kapitein H.P. Hazewinkel. Hij voerde het bevel tot 1860 over dit schip. 
- in 1860 werd het fregat verkocht naar waarschijnlijk Duitsland en omgedoopt in "Mercurius". Zoon Willem Noord ging mee als 4e stuurman op deze reis (mogelijk dat hij tot het overlijden van zijn vader, altijd mee is gevaren).
- op 21 februari 1860, op voordracht van T.D.Sickens werd Willem Noord als lidmaatschap in geschreven bij College Zeemanshoop te Amsterdam: "W. Noord werd met vlagnummer 767 effectief lid van Zeemanshoop A'dam. Varend als kapitein/eigenaar Andreasa gebouwd in 1859/60 te Sappemeer, 179 ton, 95 lasten". 
[bron (maart 2008): Hanna Noort (dhr Parma en het archief te Zierikzee)]
 
NOORDZIEK J.W. D 85
(Kapitein te Dordrecht) Op 28-10-1853 lid zeemanscollege vlag D 85. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 in de bijlage). Geb: 1827 te Den Haag. Op 28-10-1853 is er een melding bij het zeemanscollege dat kapitein J.W. Noordziek zullende voeren het in aanbouw zijnde (op de werf van Jan Schouten te Dordrecht) barkschip ,,TWEE JEANNES,, reder Sandberg te Dordrecht voor toelating bij het zeemanscollege te Dordrecht. Op 28-11-1854 (MRD nr 1667) is hij 1e kapitein op de bark ,,TWEE JEANNES,, 359 last/werf Jan Schouten/reder Abraham Sandberg te Dordrecht en vertrekt met 28 man naar AustraliŰ.

NOUHUYS (N(E)UHUYS) van ADRIANUS JOHANNES D 37
(Kapitein te Dordrecht) Op 10-8-1847 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 37. (zie ledenlijst zeemanscollege 1850 / 1861 in de bijlage).
Geb: 3-3-1819 te Ossendrecht / overl: 1863.
Op 26-12-1849 (nr 308) lid v/d vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Op 7-7-1845 is hij 1e stuurman (woont te Roozendaal) gage f 60,- p.m. op de bark ,,JUNO 1,, 353 last/(1843) werf Jan Schouten/reder Sandberg te Dordrecht en vertrekt naar Batavia. kapitein is Willem Jacob Chevalier vlag D 61.
Op 18-12-1847 ( MRD nr 1356) is hij 1e kapitein op de nieuwe schoenerbrik ,,DIANA,, 99 last / werf Cornelis Gips / reder Abraham Sandberg te Dordrecht en vertrekt met 11 man via Lissabon naar Rio de Janairo.(zie kopie monsterrol in de bijlage).
Op 25-2-1851 (MRD nr 1473) is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,GRAAF DIRK 3,, 316 last / werf Cornelis Gips / reder J.B.'t Hooft en F.C. Deking Dura te Dordrecht en vertrekt op 7-3-1851 uit Hellevoetsluis met 20 man naar Batavia / in Batavia op 13-7-1851 / vertrek Java op 4-9-1851 / terug in Holland op 9-12-1851. Mee aan boord zijn zoontje L.C. van Nouhuys 12 jaar als scheepsjongen / gage f 5,- p.m.
2e reis vertrekt uit Londen op 25-1-1852 / vertrekt uit Java op 25-9-1853 / terug in Holland op 20-1-1854 / hij was toen 2 jaar weg geweest.
Hij is getrouwd met Anna Johanna Wijnandts Geerts (1818 Amsterdam).
In 1850 woont hij met zijn gezin aan de Wolwevershaven te Dordrecht en vertrekt in 1854 naar Oisterwijk.

OLD(T)MANS AREND JANS D 39 / A 501/202
(Kapitein te Dordrecht) Op 11-11-1839 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 39 en Amsterdam vlag 501/202. (zie ledenlijst zeemanscollege 1841 in de bijlage).
Geb: 1804 te Pekela
Op 17-6-1833 (MRD nr 606) is hij kapitein op het kofschip ,,REMKE,, reder? en vertrekt met 8 man naar Liverpool.
Op 12-10-1839 (MRD nr 950) is hij kapitein op het kofschip ,,JOHANNA,, 77 last /reder J.B.'t Hooft te Dordrecht. (zie overzicht monsterrollen 1814 / 1840 in de bijlage).
In 1850 is hij kapitein op de schoener/kof ,,MONNIKENDAM,, reder J.G. Boerlage te Monnikendam.
 
PARREL KLAAS D 13 /A 259/161/45
(Kapitein te Dordrecht ) Voor 1830 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 13 en Amsterdam vlag A 259/161/45 . (zie ledenlijst zeemanscollege 1832 / 1837 / 1842 in de bijlage). Geb: 1783 te Veendam / overl:1861.
Op 22-4-1826 (MRD nr181) is hij kapitein op het kofschip ,,RESOLUTION,, 40 last/reder Klerk en Voogd te Dordrecht en vertrekt met 5 man naar Bergen.
Op 22-3-1827 (MRD nr 221) is hij kapitein op het kofschip ,,VROUW NEELTJE,, 104 ton (1824) werf Molenaar te Lemmer / reder Klerk en Voogd te Dordrecht en vertrekt met 6 man naar Bergen, Noorwegen en Schotland.(zie overzicht monsterrollen 1814 / 1840 in de bijlage).
In 1858 heeft hij geen schip meer.
 
PICCARDT HENDRIK OTTO D 39 / R 184
(Kapitein te Nieuw Lekkkerland) Op 26-4-1860 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 39. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 in de bijlage).
en Rotterdam vlag R 184.
Geb: 1827 te Den Helder / overl: 21-7-1866 te Nieuw Lekkerland z.v. Willem A Piccardt en Frederika Blom.
In 1858/61 is hij kapitein op de bark ,,VERTROUWEN,, 378 last/ (1851) werf Gebr Pot Elshout / reder Jan Vroege te Alblasserdam.
In 1861 is hij kapitein op op het zelfde schip maar dan met de naam ,,JOHANNA,, reder F. van Holst te Delfshaven.
Op 31-8-1861/1866 is hij kapitein op de brik ,,MARY EN HILLEGONDA,, 754 ton (1856)werf Smit Alblasserdam / reder E Suermondt en Co te Rotterdam.
Hij trouwt 1ex in 1856 te Alblasserdam met Geertje M. Pijl (1829 Alblasserdam / zuster van kapitein Leendert Pijl) d.v. Cornelis Jacobs Pijl (griendbaas) en Hendrika Maria van Vulp.
Hij trouwt 2ex in 1864 met Pietertje Pot (1822 Nieuw Lekkerland) d.v. Jan Pot (scheepstimmerman) en Johanna van der Wiel.
 
POTT HARM GEERTS R 87
(Kapitein te Alblasserdam) In 1837 lid zeemanscollege Rotterdam vlag R 87. Geb: 1803 te Oude Pekela / overl: 1865 te Alblasserdam z.v. Geert Harms Pott (Zeekapitein) (1761 Oude Pekela /1821 met zijn schip vergaan samen zijn zoon Albertus 13 jaar) en Roelina Bonnes (broer van kapitein Pieter Geerts Pott kapitein vlag R 208). 
pot_hg.jpg (28604 bytes)(zie kopie foto van Harm Geerts Pott in de bijlage).

In 1837/45 is hij kapitein op het fregat ,,DE NEDERLANDSE NIJVERHEID,, 251 last (1829) werf Cornelis Smit / reder Cornelis Smit te Alblasserdam.
In 1844/48 is hij kapitein op het fregat ,,KOLONEL KOOPMAN,, 294 last / (1835)werf Cornelis Smit / reder Cornelis Smit te Alblasserdam.
In 1848/51 is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,DE NOORD,, 655 ton / reder Frans Harms von Lindern te Alblasserdam.
In 1852/57 is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,VERTROUWEN,, 378 last /werf,, De Elshout,, / reder J. Vroege te Alblasserdam.
Hij trouwt in 1840 te Alblasserdam met Geertje van der Hoogt (1816 /1870 Alblasserdam) d.v. Pieter van der Hoogt (korenmolenaar) en Geertje Vroege.
Kinderen te Alblasserdam: Harm Geerts (1840) (broodbakker), Pieter Harms (1843) (Kapitein der koopvaardij) tr 1871 Alblasserdam met Cornelia de Haan.
 
POTT PIETER GEERTS R 208
(Kapitein te Alblasserdam) In 1847 lid zeemanscollege Rotterdam vlag R 208.
Geb:1815 te Oude Pekela / overl: 1868 te Alblasserdam z.v. Geert Harms Pott (Zeekapitein) en Roelina Bonnes. (broer van kapitein Harm Geerts Pott vlag R 87). 
pot_pg.jpg (36944 bytes)(zie kopie foto van Pieter Geerts Pott in de bijlage).

In 1842/43 was hij 1e stuurman bij zijn broer kapitein Harm Geerts Pott op het fregat ,,DE NEDERLANDSE NIJVERHEID,, 251 last/(1829) werf Cornelis Smit / reder Cornelis Smit te Alblasserdam.
In 1846/50 is hij kapitein op het fregat ,,DE DANKBAARHEID VAN DE NEDERLANDSCHE HANDELS MIJ,, werf Cornelis Smit / reder Cornelis Smit te Alblasserdam.
In 1850/58 is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,DE ALBLASSERDAM,, 371 last werf Pot te Bolnes / reder Jan Vroege te Alblasserdam. 
(zie kopie afbeelding v/d ,,Alblasserdam,, in de bijlage).
In 1857/67 is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,NIEUWLAND,, 754 ton werf Gebr Pot Elshout / reder JanVroege te Alblasserdam. 
nieuwland.jpg (135744 bytes)(zie kopie afbeelding v/d ,,Nieuwland,, in de bijlage).
Hij trouwt in1846 te Alblasserdam met Bastiaantje Pijl (1817 Alblasserdam) d.v. Jacob Pijl (griendbaas) en Neeltje de Haan.
Kinderen te Alblasserdam: 
Pieter Geerts (1854) (machinist op stoomschip) ongehuwd,
Neeltje Rolina (1856) tr 1879 te Alblasserdam met Hendrik Jonker (koopman te Alblasserdam).
 
POTT PIETER HARMS R 52
(Kapitein te Alblasserdam) In 1881 lid zeemanscollege Rotterdam vlag R 52.
Geb: 1843 te Alblasserdam / overl: 1915 te Oud Alblas z.v. Harm Geerts Pott (kapitein der koopvaardij vlag R 87) en Geertje van der Hoogt. Op 10-2-1865 kreeg hij zijn stuurmansdiploma van de stuurmans opleiding te Dordrecht. Hij was stuurman op het fregat ,,JOHANNA,, op de bark,,HOLLANDS TROUW,, en op de bark ,,MARIA DIEDERIKA,,. Alle schepen van reder Jan Vroege te Alblasserdam.
In1876/77 is hij kapitein op de bark ,,DE GRAAFSTROOM,, 600 ton / bouwer / reder Jan Smit Cz te Alblasserdam.
In 1878/88 is hij kapitein op het fregat ,,JOHANNA,, 1570 ton bouwer / reder Jan Smit Cz te Alblasserdam. (zie kopie afbeelding v/d ,,Johanna,, en rekening met handtekening v Pieter Harms Pott in de bijlage).
Hij trouwt in1871 te Alblasserdam met Cornelia de Haan (1843 Alblasserdam) d.v. Arie de Haan (chirurgijn) en Antje Jonker.
Kinderen te Alblasserdam: Harm Geerts (1874) (korenmolenaar te Oud Alblas),
Arij (1881) (korenmolenaar / grutter te Zevenhuizen en Leidschendam).
 
POST BOOTE JOCHEMS A 346 / A720
(Kapitein te Alblasserdam) In 1845 lid zeemanscollege Amsterdam vlag A 346 / A720
Geb: 3-12-1806 te Ameland /overl: 1867 te Alblasserdam z.v. Jochem Franse Post en Antje Bootes Bakker.
Op 30-8-1830 (MRD nr 457) is hij 3e stuurman 23 jaar uit Amsterdam /gage f 30,- p.m. op het nieuwe fregat ,,KONINGIN DER NEDERLANDEN,, werf Jan Schouten /te Dordrecht. Reder Maatschappij Dordrechtsche Scheepsrederij en vertrekt voor een reis naar Batavia. /kapitein is Pieter Sipkes met vlag D 1.(zie kopie monsterrol in de bijlage).
In 1845 /1863 is hij kapitein op het fregat ,,PAULINE,, reder Boddaert en Co te Middelburg.
Hij trouwt met Janke Oudgers (1806). Kinderen: Jetta (1830), Joseph (1834), Pieter (1840).
 

PRATER EESGE D 39
(Kapitein te Dordrecht) Op25-11-1853 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 39.
Geb: 1817 te Nes /Ameland / overl: 1856 te Oost IndiŰ z.v. Tjerk Eesges Prater (op zee overleden) en Hiltje Jans Brouwer.
Op 25-11-1853 is hij kapitein op de bark ,,COPERNICUS,, 742 ton / werf C Smit te Alblasserdam / reder te Schiedam.
Hij trouwt op 1-11-1849 te Dordrecht met Jeanette Marie Vliegenthart (1823 Dordrecht) d.v. Martinus Vliegenthart (korenmolenaar) en Johanna Kruis. Hij woont dan te Schiedam.
Getuigen bij het huwlijk zijn twee zwagers, (beide kapitein der koopvaardij) Johannes Keyser vlag D 17 en Barteld Pieters van Wijland vlag D 8.
In 1850 woont hij met zijn vrouw in bij weduwe Vliegenthart-Kruis molenaarster wijk D Binnenkalkhaven D 178.

PIJL MAARTEN R 172 / H 28
(Kapitein te Alblasserdam) In 1865 lid van zeemanscollege Rotterdam vlag R 172 /in 1873 lid van zeemanscollege Harlingen vlag H 28.
Geb: 1835 te Alblasserdam /overl: 1909 te Rotterdam z.v. Adriaan Pijl (Herbergier ) en Klasina Jonkers.
In 1859 is hij 2e stuurman op de bark ,,GENERAAL DE STUERS,,
In 1872/74 is hij kapitein op de bark ,,HELENA,, 250 ton / reder Repko en Co te Harlingen met dit schip strand hij voor de kust van Schagen op 12-3-1874.
In 1874/76 is hij kapitein op de 3 mast/schoener ,,MARIA ELISABETH,, 331 ton / reder Repko en co te Harlingen.

Hij was getrouwd in 1869 (gesch 1877) met Rigtje Schaafsma (1845 Almerumsweerd). .
In 1862 is hij lid van societeit ,,DE EENDRACHT,, te Alblasserdam.
In 1877 is hij Logement en Societeitshouder en Postdirecteur te Alblasserdam.
Kinderen te Alblasserdam: Klasina (1870), Adrianus (1877).

PIJL LEENDERT R 87
(Kapitein te Alblasserdam) Lid zeemanscollege Rotterdam vlag R 87 Geb: 21-11-1842 te Alblasserdam / overl: 1892 te Alblasserdam. z.v. Cornelis Jacobs Pijl (griendbaas) en Hendrika Maria van Vulpen.
In 1873 lid v/d vrijmetselarij loge ,,De Drie Kolommen,, te Rotterdam.
In 1874 is hij kapitein op het fregat ,,MARY,, 1495 ton / (1873) werf Jan Smit Cz te Alblasserdam / reder E Suermondt en Zn te Rotterdam.
Hij trouwt in 1878 te Alblasserdam met Aplonia Boelen (1851 Alblasserdam) d.v. Engel A. Boelen (Molenmaker) en Ariaantje Spruit.

REUS (de) CORNELIS JANS D 27
(Kapitein te Dordrecht) Voor 1830 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 27. ( zie ledenlijst zeemanscollege 1832 in de bijlage).
Op 10-7-1826 ( MRD nr 314) is hij 1e kapitein op het nieuwe kofschip ,,DE HARMONIE,, 74 last / werf Simon Geertens te Joure / reder Recourt en J.B.'t Hooft te Dordrecht en vertrekt met 7 man naar Liverpool.(zie overzicht monsterrollen 1814 / 1840 in de bijlage).

 

RIDDER DE JAN D 56
(Kapitein te Dordrecht) Op 30-4-1847 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 56. (zie ledenlijst zeemanscollege  1850 in de bijlage).
(op een extra vergadering van het zeemanscollege wegens spoedig vertrek).
Geb: 1819 te Krimpen a/d Lek / overl: juni 1852 aan boord van zijn schip bark ,,J.C. SCHOTEL,, op de thuisreis uit Batavia.
Op 9-5-1831 (MRD nr 509) is hij scheepsjongen 12 jaar uit Krimpen a/d Lek /gage f 7,- p.m. aan boord van de galjoot ,,DE HERSTELLER,, en vertrekt met 10 man voor een reis naar Rio de Janairo/kapitein is Cornelis v/d Wind uit Krimpen a/d Lek met kapiteins vlag D 12.
Op 23-5-1847 is hij kapitein op het fregat ,,ORION,, 483 last / (1838) werf Cornelis Gips. Reder A.Blusse van Oud Alblas te Dordrecht en vertrekt naar Havanna / terug in Holland op 17-10-1847.
Daarna gaat hij aan wal om als toekomstige kapitein toezicht te houden bij de in aanbouw zijnde bark ,,J.C. SCHOTEL,, 334 last / op de werf van Cornelis Gips te Dordrecht / reder Gebr Blusse.
Op 29-3-1849 (MRD nr 1410) is de 1e aanmonstering en hij vertrekt op 21-5-1849 uit Hellevoetsluis met 16 man naar Batavia / terug in Holland in oktober 1850.
2e reis op 30-11-1850 (MRD nr 1467) vertrekt hij naar Batavia / hij vertrek uit Java op 9-4-1852. Onderweg komt hij te overlijden op de Indische Oceaan en neemt 1e stuurman Johannes van Beest Holle het gezag over. deze wordt kapitein in 1852 op dit schip. (zie kopie monsterrol in de bijlage).

09_25schotel_a.jpg (81145 bytes) 09_25schotel_b.jpg (70889 bytes)
(P.J.L.B. Batenburg (26, Middelburg), J. van B(eest) Holle (25, Rotterdam), H. van Ogterop (Zwolle); 30-11-1850 (MRD nr 1467))

Het Logboek nr 50 /archief 124 rederij Blusse v Oud Alblas te Dordrecht begint in november 1850.
Kapitein Jan de Ridder vertrekt met 22 bemanningsleden naar Valpariso / Chili / Batavia.
1e stuurman P.J.L.B. Batenburg.
2e stuurman Johannes P.v Beest Holle.
3e stuurman Willem v Wijngaarden v Rees.
1 december 1850 Loods Willem v Twist komt aan boord en het schip word met stoomboot ,,Kinderdijk,, naar Brouwershaven gesleept, loods W.ADAMS aan boord.
3 december 1850 vertrek naar zee.
30 april 1851 ronden van Kaap Hoorn met storm en hagelbuien / het schip zwaar slingerend.
30 mei 1851 de bootsman / de kok en een matroos ziek.
9 juni 1851 aankomst in Valpariso.
7 augustus 1851 vertrekt uit Valpariso naar Batavia.
26 augustus 1851 wegens weigering van dienst wordt 1e stuurman Batenburg gedegradeerd tot 2e stuurman en v Beest Holle werd bevorderd tot 1e stuurman.
9 april 1852 vertrek uit Batavia.
12 april 1852 in Straat Madura het logboek wordt ondertekend door kapitein J de Ridder en 1e stuurman v Beest Holle.
2 mei 1852 het schip vaart op de Indische Oceaan en kapitein de Ridder wordt ziek.
7 juni 1852 43e etmaal op zee uit Batavia kapitein de Ridder ernstig ziek, 31░29' ZB-35░14'OL, kort erna overlijdt de kapitein en 1e stuurman v Beest Holle neemt het gezag over.
26 augustus 1852 aankomst te Dordrecht.
(Het verslag van deze reizen 1849 /1852 is te lezen in de logboeken nrs 49 / 50 / 51 / 52 archief 124 van rederij Blusse van Oud Alblas te Dordrecht (Stadarchief Dordrecht).
Op 16-9-1852 krijgt de weduwe van kapitein J.de Ridder f 100,- uitgekeerd van het zeemanscollege te Dordrecht.

 
RIJ(C)KEN GEERT (GERHARD) FRANSE R 159
(Kapitein te Alblasserdam) In 1843 t/m 1855 lid van zeemanscollege Rotterdam vlag R 159 Geb: 11-3-1814 te Larrelt/Emden /Duitsland. 
(zie kopie foto van Gerhard Franse Rijcken in de bijlage). 

Op 24-4-1846 (nr 283) lid v/d vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
In 1844 is hij kapitein op het schip ,,MENADO,, Op 2-4-1844 wordt er in de ,,Dordtsche Courant,, melding gemaakt van binnenkomst in de haven van Dordrecht met zijn schip uit Batavia.
In 1845 is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,DEN ELSHOUT,, 629 ton / werf Gebr Pot Elshout / reder Jan van Vollenhoven te Rotterdam.
In 1846 is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,CATHARINA MARIA,, 659 ton/ (1846)werf Gebr Pot /Elshout / reder Jan van Vollenhoven te Rotterdam.
In 18 49/59 is hij kapitein op de bark ,,GOUVENEUR GENERAAL ROCHUSSEN,, 715 ton / (1848)werf Gebr Pot / Elshout /reder van Overzee en Co te Rotterdam. Het schip verging voor de kust van Goeree op 15-2-1859 op de thuisreis uit Java.
 
RIJ(C)KEN PETRUS FREDERICH R 75
(Kapitein te Alblasserdam) In 1848 lid zeemanscollege Rotterdam vlag R 75.
Geb: 20-11-1818 te Larrelt/Emden/Dtsl /overl:8-12-1892 te Rotterdam z.v. Pieter Frederichs Rijcken en Sophia Sassen.
In 1848/54 is hij kapitein op de bark ,,DEN ELSHOUT,, 629 ton / (1845) werf Gebr Pot/ Elshout / reder Jan van Vollenhoven .te Rotterdam.
In 1856 is hij kapitein op de bark ,,VESTA,, 231 last / reder v Overzee en Co te Rotterdam.
In 1858 is hij kapitein op de bark ,,MAARTEN VAN ROSSUM,, 723 ton / werf C Smit te Alblasserdam.
Hij trouwt op 13-7- 1853 te Rotterdam met Maria Schipper (1826 Rotterdam) d.v. Arnoldus Schipper (boekhouder) en Cornelia La Combe.
 
RIJNBENDE PAULUS R 2
(Kapitein te Alblasserdam) In 1819 lid zeemanscollege te Rotterdam vlag R 2.
Geb: 1780 te Schiedam z.v. Paulus Rijnbende (varensgezel) en Barbera van den Egaart.
Op 6-9-1820 wordt hij kapitein op de schoener/brik ,,ROTTERDAM,,(ex ,,VROUW SOPHIA,,) voor f 12.000,- gekocht van rederij Gevers en Co te Dordrecht door L.F. de Bruyn te Rotterdam
In 1823/30 is hij kapitein op de ,,MARIA AGNETA,, In 1825 is hij met zijn schip in de haven van Paramaribo betrokken bij een brand waarbij 8 naast elkaar liggende zeeschepen uit Nederland in brand stonden.
De schepen de ,,BETSY,, en de ,,WILLEM DE EERSTE,, brandden af. Hij kan met zijn schip aan de brand ontkomen, maar loopt vast op de wal. Gelukkig voorkwam een zware regenbui dat de brand oversloeg naar de huizen in Paramaribo.
In 1819 was hij een van de medeoprichters van het zeemanscollege ,,Maatschappij tot Nut der Zeevaart,, te Rotterdam.
Hij trouwt in1812 te Alblasserdam met Henrica Bos (1783 Alblasserdam) d.v. Cornelis Bos (smidsbaas) en Aagje Koppen.
 
ROMIJN ARNOLDUS D 57
(Kapitein te Dordrecht) Op 30-4-1863 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 57 .
Geb: 1-5-1830 te Dordrecht / overl: 16-12-1872 te Dordrecht z.v. Hendrik Romijn en Judith Petronella van Well.
Op 9-2-1858 (nr 415) lid v/d vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Op 8-7-1844 (MRD nr 1213) is hij scheepsjongen 14 jaar / gage f 6,- p.m. op de als bark getuigde ,,LOUISE PRINSES DER NEDERLANDEN,, 250 last / (1827) werf Jan Schouten / reder Maatschappij Dordrechtsche Scheepsredrij en vertrekt met 29 man naar Batavia. Kapitein is Evert Groeneveld Cadee vlag D 33.
Op 26-9-1853 is hij 2e stuurman /gage f 45,- p.m. op de bark ,,SUMATRA,, 408 last/reder Gebr Blusse te Dordrecht en vertrekt naar Australie / Liverpool / kapitein is Johannes Adriaan Keeman vlag D 53.
Op 21-5-1858 (MRD nr 1838) hij 1e stuurman op het fregat ,,ORION,, 483 last/(1838) werf Cornelis Gips / reder Pieter Blusse van Oud Alblas en vertrekt naar Java / kapitein is Cornelis Marius Borghorst vlag D 49.
Op 30-4-1863 is hij kapitein op de bark ,,JEANETTE CORNELIA,, 260 last / (1848) werf Cornelis Gips/reder J.B.'t Hooft en Deking Dura te Dordrecht.
Op 2-6-1868 is hij kapitein op de bark ,,CORNELIS GIPS,, 343 last / (1854) werf C.Gips reder Gerrit van Hoogstraten te Dordrecht en vertrekt naar Java.
Hij trouwt op 19-5-1858 te Dordrecht met Bartje Geertrui Quak (1832 Dordrecht) d.v. Daniel Pieter Quack (boekhouder te Dordrecht) en Anneke Landmeter.
In 1872 woont hij in de Nieuwstraat C 124 te Dordrecht.
 
ROMIJN PIETER D 15/A414/147
(Kapitein te Dordrecht) In 1839 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 15 en amsterdam vlag A 414/147. (zie ledenlijst zeemanscollege 1842 in de bijlage).
Geb: 15-9-1807 te Dordrecht / overl: voor 5-5-1843 op zee aan boord van zijn schip fregat ,,IDA WILLEMINA,, op zijn thuisreis (geen aangifte van overlijden te Dordrecht) z.v. Hendrik Romijn en Teuntje Korevaar.
In 1835 (nr 178) lid v/d vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Op 23-8-1825 (MRD nr 142) is hij Lichtmatroos /gage f 20,- p.m. op het kofschip ,,MARIA,, en vertrekt met 8 man naar Liverpool / kapitein is Jan Sikkes vlag D 20. 
Op 1-10-1839 (MRD nr 944) is hij 1e kapitein 31 jaar op het nieuwe fregat ,,IDA WILLEMINA,, 416 last / werf Cornelis Gips / reder Klerk en Voogd te Dordrecht en vertrekt met 37 man naar Batavia / Amsterdam. Daarna maakt hij nog 2 reizen met het schip /zijn laatste reis vertrekt op 31-7-1842 naar Batavia / aankomst te Batavia op 18-12-1842 /het schip is weer terug in Holland in july 1843.
Hij trouwt op 10-1-1838 te Dordrecht met Metje Scheers (1810 Dordrecht) d.v. Jan Scheers en Teuntje Ketting.
Kinderen te Dordrecht:
1843 JAN ROMIJN (kantoorbediende te Dordrecht) tr op 7-6-1871 te Dordrecht met Helena Cornelia van Duren (1851 Dordrecht) d.v. Leendert v Duren en Teuntje Antonetta Rijshouwer. (geen akte van overlijden vader, vermoedelijk op zee overleden).
Op 5 mei 1843 krijgt de weduwe P. Romijn f 100,- uitgekeerd van het zeemanscollege te Dordrecht.

NB.
- Heden ontving ik het treurig berigt, dat mijn Echtgenoot, P. ROMIJN, Gezagvoerder op het O.I. Fregatschip Ida Willemina, op deszelfs reis anar Batavia, in December ll., tot bitterre dorefheid van mij en zijne betrekkingen, in den ouderdom van 35 jaren, is overleden, mij nalatende 2 kinderen, te jong om huin verlies te beseffen.
  Dordrecht, den 12 April 1843.
  De Wed. P. ROMIJN, geb. van Scheers.
  Eenige kennisgeving.
[bron: Dordrechtsche Courant 13-4-1843]
- Voor de veelvuldige bewijzen van deelneming, betoond wegens het overlijden van mijn geliefden Echtgenoot, P. ROMIJN, betuig ik door deze, ook namens de verdere Familie, opregten dank. Dordrecht, den 18 April 1843.
   De Wed. P. ROMIJN, geb. van Scheers.
[bron: Dordrechtsche Courant 18-4-1843]
- DORDRECHT Hoofdbewoners in register inkwartiering ca 1842-1866
Naam : P. Romijn (Wed.)
Woonplaats : Prinsestraat D0125 geh.
Beroep : zeekapitein
Eigen of huur : huur
Getal kinderen : 1
Aanmerkingen : C321
Regel doorgestreept (of niet) : doorgestreept
Bron : SAD 6-7285
 
ROOSENDAAL van LEENDERT
(Kapitein te Dordrecht) Geb: 26-9-1841 te Dordrecht z.v. Johannes van Roosendaal en Eva Foks.
Op 27-3-1872 (nr 562) lid v/d vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Op 21-9-1857 (MRD nr 1811) is hij Lichtmatroos /gage f 10,- p.m. op de mediumclipper ,,KOSMOPOLIET 1,, 398 last (1855 ) werf Cornelis Gips / reder Gebr Blusse en vertrekt naar Java / kapitein is Jacob Bouten vlag D 18.
In 1871 /76 is hij kapitein op de bark ,,BASTIAAN POT,, 400 last/ (1863)werf Gebr Pot/ Elshout / reder J.H. von Santen te Krimpen a/d Lek.
Hij kwam in het nieuws toen hij in november 1871 aankwam in Straat Bali met overlevenden van het Engelse schip ,,GUIDING STAR,, Dit schip was tot de waterlijn afgebrand en de bemanning bevond zich al 9 dagen in de sloepen en werd ontdekt door het schip,,BASTIAAN POT,, Er was toen al weinig of geen water en eten meer. De 5 andere overlevende werden opgepikt door de bark ,,NEVADO,, uit Boston.
Hij trouwt op 8-11-1877 te Dordrecht met Elizabeth Maria Faber (1844 Rotterdam) d.v. Michael Johan Faber (houthandelaar te Rotterdam).
Hij vertrekt in 1877 naar Rotterdam.
 
ROTGANS GERRIT D 45/ A 823/432
(Kapitein te Dordrecht) Op 14-6-1850 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 45 enAmsterdam vlag A 838/432. (In een extra vergadering van het zeemanscollege wegens spoedig vertrek) (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 in de bijlage). Geb: 31-8-1814 te Terschelling /overl: 6-4-1869 te Terschelling z.v. Gerrit Rotgans en GrietjeSchaap. Op 1-3-1857 (nr 405) lid vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Op 20-6-1850 ( nr 1454 MRD) is hij kapitein op het fregat ,,GENERAAL BARON VAN GEEN,, 443 last / (1836) werf Cornelis Gips / reder Klerk en Voogd te Dordrecht en vertrekt op 22-7-1850 uit Hellevoetsluis met 35 man naar Batavia / met als 1e stuurman P.W.B. Mellink 29 jaar uit Nijmegen / 2e stuurman G.J. Swart 27 jaar uit Terschelling en als licht matrozen Sijbrand J.Bakker 18 jaar / gage f 14,- p.m. / D. Swart 15 jaar / gage f 10,- p.m. / G.C.Rotgans 15 jaar / gage f 12,- p.m. en D.B.Gorter 17 jaar /gage f 14,- p.m. allen uit Terschelling. Terug in Holland op 20-6-1851. 
baron van geen_2.jpg (81828 bytes)(zie kopie afbeelding v/d Generaal Baron van Geen in de bijlage).
Op 26-5-1857 (MRD nr 1801) is hij kapitein op het fregat en als bark getuigde ,,BROEDERTROUW,, 428 last / (1835) werf Jan Schouten / reder leden loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht verkocht in 1857 aan reder Klerk en Voogd te Dordrecht en vertrekt met 29 man naar Java, mee aan boord als 1e stuurman Frans Cornelis Swart 35 jaar uit Terschelling.
In 1861 vertrekt hij met ,,BROEDERTROUW,, naar Batavia, mee aan boord zijn zoon Jan Rotgans 17 jaar als licht matroos. Deze verongelukt te Batavia door een val uit de mast. Thuisgekomen doet kapitein Gerrit Rotgans aangifte bij de waterschout van het overlijden van zijn zoon.
Hij trouwt op 12-7-1839 te Terschelling met Grietje Swart (1814 te Terschelling. 
Kinderen te Terschelling: Jan (1844 /1861 Batavia) , Neeltje (18../ 1920 Nieuwer Amstel), Grietje (18.. /1894), Trijntje (1850 /1920 Leeuwarden), Gerrit (1854 / 1904).
 
ROTGANS CORNELIS JANS D 37 / A 641
(Kapitein te Dordrecht) Op 29-6-1855 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 37. (In een extra vergadering zeemanscollege wegens spoedig vertrek). (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 in de bijlage) en Amsterdam vlag A 641.
Geb: 7-4-1819 te Amsterdam / overl: 25-4-1880 aan boord van zijn schip de ,,DORDRECHT 2,, te Amsterdam z.v.Jan Rotgans en Wietske van der Zee.
In 1837 is hij scheepsjongen op het schip ,,EDAMS WELVAREN,, en vertrekt naar Suriname en Ned. Antillen / Kapitein is Jacob Meyer. Van 29-6-1855/64 is hij kapitein op de bark ,,GRAAF DIRK 3,, 316 last / (1851) werf Cornelis Gips / reder J.B.'t Hooft en F.C.Deking Dura te Dordrecht / in 1864 reder G.van Hoogstraten te Dordrecht. In 1866 is hij kapitein op de bark ,,BONI,, 303 last / reder Gerrit v Hoogstraten te Dordrecht Op 27-5-1869 (MRD nr 2368) is hij 1e kapitein op de nieuwe medium/clipper ,,DORDRECHT 2,, 408 last / werf Cornelis Gips te Dordrecht / reder Gerrit van Hoogstraten te Dordrecht en vertrekt met 25 man naar Batavia. Op 3-6-1870 vertrekt hij vanuit het Nieuwediep met zijn schip voor een troepen transport van 4 offficieren en 125 manschappen, en arriveert na 80 dagen op 22-8-1870 in Batavia. Op dit schip blijft hij kapitein tot 1880.
Na terugkeer in 1880 uit Batavia in de haven van Amsterdam was er aan boord van zijn schip ,,DORDRECHT 2,, de roodvonk uitgebroken en de patienten mochten niet van boord wegens gevaar van besmetting. Hij bleef als kapitein ook aan boord en kreeg ook de roodvonk en overleed op 23-4-1880.
Hij trouwt op 29-8-1849 te Middelburg met Dina Petronella Willems (1822 Middelburg / 1873 Dordrecht) d.v. Jacobus Willems en Susanna Antonia Hoogvliet. In 1850 wonen zij te Dordrecht.
 
 

(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2008 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl)