WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser

Deel 3: 270 KAPITEINS DER KOOPVAARDIJ IN DE DRECHTSTREEK IN DE 19E EEUW
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
 
 
ABBEMA JAN FREDERIK PIETER ANTHONIE D 41 /A 439 Kapitein te Dordrecht). In 1835 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 41 en Amsterdam vlag A 326 / 43. (naam als leerling zeevartschool te Amsterdam :Jean Frederic Pierre Antoine) (zie ledenlijst zeemanscollege 1837 i/d bijlage) Geb:4-3-1806 te Amsterdam z.v. Jan Frederik Abbema (militair te Batavia) en Maria Elisabeth Martin. Op 9-11-1833 (MRD nr. 652) monstert hij aan als 1e stuurman voor een gage van f 70,- p m op het fregat ,,DE DORDTENAAR,,451 last / (1830) werf Cornelis Gips / reder Adolph Blusse van Oud Alblas te Dordrecht. Hij vertrekt met 43 man naar Batavia / Nagasaki / kapitein is Hendrik Philip Visser vlag D 37. (zie kopie monsterrol in de bijlage
Op 8-10-1835 (MRD nr. 750) is hij de 3e kapitein op het fregat ,,DE DORDTENAAR ,, en vertrekt naar Batavia / terug in Holland in oktober 1836.
dortenaar.jpg (85628 bytes)(zie kopie monsterrol en plattegrond achterschip,,DE DORDTENAAR,, in de bijlage
Hij vertrekt in november 1835 voor zijn 1e reis als kapitein, hij is net lid van het zeemanscollege Dordrecht geworden. Hij vergeet bij het uitvaren van de haven in Dordrecht de groet met zijn kapiteins vlag te brengen aan de schepen in de haven.
In december 1835 wordt bij de vergadering van het zeemanscollege Dordrecht een klacht ingediend door 2 kapiteins. Beide sinds 2 maanden lid van het zeemanscollege. De klacht was: Dat kapitein Jan Frederik P.A. Abbema met vlag D 41 met zijn schip het fregat ,,De DORDTENAAR,, bij het uitvaren van de haven vergeten was zijn groet met zijn kapiteins vlag te brengen bij het passeren van de schepen die nog in de haven lagen, en tot de college behorende met het gewone saluut niet de nummervlag hebben ontwaard. Dit groeten strekt zich uit tot in de haven en op de rivier liggen de schepen. Kapitein Abbema krijgt bij terug komst hier voor een boete van f 8,- (archief 93 zeemanscollege Dordrecht Stadsarchief Dordrecht).
(Het verslag van deze reis is te lezen in de logboeken nrs 21 / 22 archief 124 rederij Blusse v Oud Alblas te Dordrecht Stadsarchief Dordrecht).
Op 5 april 1837 (MRD nr. 817) en vertrekt hij voor zijn 2e reis met 40 man naar Batavia. Op de terugweg komt het schip op het 65e etmaal vanuit Batavia volgens het logboek van deze reis terecht in een storm bij Simonsbaai en komt op het Kaapse rif terecht. Het schip moet worden gerepareerd in Simonsstad en vertrekt op 4 september 1838 uit Zuid Afrika en komt op 12 december 1838 aan op de rede van Brouwershaven.
Op 11-5-1839 wordt zijn schip te koop aangeboden via de cargadoors Visser en Muller te Dordrecht bij publieke verkoop te Amsterdam.
Op 6-9-1839 (MRD nr 945) is hij 1e kapitein op het nieuwe fregat ,,ISIS ,, 487 last / werf Cornelis Gips / reder A.Blusse van Oud Alblas te Dordrecht en vertrekt op 4-10-1839 uit Hellevoetsluis met 39 man naar Batavia / terug in Holland op 20-10-1840. 
(zie overzicht monsterrollen 1814/1840 in de bijlage)
09_01abbema_a.jpg (163056 bytes) 09_01abbema_b.jpg (216476 bytes)
(J.F.P.A. Abbema (capitein, 29, Amsterdam), S. Doodenhuis (38, Dordrecht), D. Leeuwerik (25, Amsterdam), B. de Rie (27, Sliedrecht), F.H. Pen (22 Bahren), J.A. van 't Hoff (18, Dordrecht), Barend Hinderik Sturran (29, Papenburg), F.W. Blohm (26, Straalsund), W. van DieŽn (12, Dordrecht) - (monsterrol 8-10-1835 nr 750 (Stadsarchief Dordrecht, archief 12 waterschout))
2e reis vertrek op 18-6-1841/ terug op 28-5-1842. 3e reis tevens de laatste op dit schip / terug in Holland op 7-6-1844.
Op 23-10-1844 vertrekt hij als kapitein op het fregat ,,ADMIRAAL VAN HEEMSKERK,, 599 last / werf Cornelis Gips / reder A. Blusse van Oud Alblas te Dordrecht / naar Batavia terug in Holland op 12-12-1845 / 2e reis vertrek 11-7-1846 / terug op 12-6-1847 en 3e reis vertrek 16-5-1848 / terug op 26-4-1849.
In 1851 heeft hij geen schip meer en veranderde van beroep en wordt scheepsbouwer/ eigenaar v/d werf ,,IJhoek,, te Amsterdam.
In 1840 woont hij aan de Boompjes C 51 te Dordrecht en is hij getrouwd met Christina Valentein (1806 Amsterdam).
 
AGEMA J.T. D 42/R 344
(Kapitein te Dordrecht) Op 19-3- 1852 t/m 1861 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 42. Geb: 1814 te Kampen. (lid zeemanscollege Rotterdam 1852 t/m 1858 vlag R 344 Op 29-5-1849 (MRD nr 1410) monstert hij aan als 1e stuurman aan boord van de nieuwe bark ,,J.C. SCHOTEL,, 334 last / werf Cornelis Gips / reder Gebr. Blusse te Dordrecht en vertrekt met 26 man naar New York / kapitein is Jan de Ridder vlag D 56.
( Het verslag van deze reis is te lezen in het logboek nr 49/ archief 124 rederij Blusse van Oud Alblas te Dordrecht Stadsarchief Dordrecht).
Op 4-5-1852 is hij als kapitein op de bark ,,TIMOR,, 240 last / werf Cornelis Gips / reder A Blusse van Oud Alblas te Dordrecht en vertrekt naar Valpariso.
Op 4-4-1855 vertrekt hij voor een 3e reis op dit schip ( het verslag van deze reis is te lezen in het logboek nr 42 arch. 124 rederij Blusse van Oud Alblas te Dordrecht Stadsarchief Dordrecht).
 
ALEWIJN van GENIS WOUTERS D 58 (Kapitein te Dordrecht) In 1842 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 58. (zie ledenlijst zeemanscollege 1842 en 1850/bijlage).
MariaVerdoren wonend te Vlaardingen.
Op 24-2-1840 (MRD nr 965) is hij kapitein op het kofschip ,, DIANA VAN DORDRECHT,,
reder Gerard Mauritz te Dordrecht. (zie overzicht monsterrollen 1814/1840 / bijlage).
In 1844 is hij kapitein op de brik ,,AURORA,, 70 last / reder Gerard Mauritz te Dordrecht en op 7-2-1844 wordt er in de Dordtsche Courant melding gemaakt dat hij de haven van Workinton is binnen gelopen met veel schade en de fokke- en bezaanmast had verloren.
Op 28-2-1848 is hij kapitein op het kofschip ,,HELENA,, reder Visser en van der Sande te
Dordrecht en vertrekt naar Liverpool met 1e stuurman K van Alewijn uit Vlaardingen.
Hij is getrouwd met Neeltje Kalishoek (1809 Vlaardingen). In 1850 woont hij aan de Varkensmarkt 338 te Dordrecht samen met zijn vrouw en kinderen geboren te Dordrecht: Arie (1836), Genis (1840), Wouter (1847).
Op 31-7-1857 krijgt de weduwe van kapitein v Alewijn f 100, - uitgekeerd van het zeemanscollege te Dordrecht.
 
ALKEMADE van RIJN van LEENDERT WILLEM
(De achternaam wordt heden ook andersom geschreven)
(Kapitein te Rotterdam) Geb: 6-9-1819 te Gouda / overl: 1888 Den Haag z.v. Abraham van Alkemade van Rijn en Agatha Cornelia Dyxmans. Op 5-3-1854 (nr 351) lid v/d vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
In 1859/62 is hij kapitein op de bark ,,TWEE ANTHONY'S,, reder Anthony van Hoboken te Rotterdam.
 
ALKEMADE van RIJN  van MARINUS D 54
(Kapitein te Dordrecht) Op 3-3- 1854 wordt hij lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 54. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861/bijlage).
Geb: 6-3-1823 te Gouda / overl: 31-10-1862 te Gorinchem. z.v. Abraham van Alkemade van Rijn en Agatha Cornelia Dyxmans. 
Op 5-3-1854 (nr 352 ) lid v/d vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht. 
Op 31-1- 1853 is hij kapitein op het fregat ,,BIESBOSCH,, 504 last / (1841) werf Jan Schouten / reder J.B.'t Hooft en Deking -Dura te Dordrecht en vertrekt naar Batavia. Op 18-4-1854 (MRD nr 1635) t/m 1861 is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,CORNELIS GIPS,, 343 last / werf Cornelis Gips / reder G van Hoogstraten en Zn te Dordrecht en vertrekt met 22 man via Londen naar AustraliŽ.
Op 6-9-1858 (MRD nr 1845) reis naar Java en AustraliŽ (zie kopie monsterrol / bijlage). 
09_26gips_a.jpg (70290 bytes) 09_26gips_b.jpg (95397 bytes)
(M. van Rijn van Alkemade, H. de Voogd van der Straaten, E.M. Chevalier, W. Plaizier (22, Dordrecht); 6-9-1858 (MRD nr 1845))
Marinus van Rijn van Alkemade is getrouwd met Cornelia de Kroes (1823 Gorinchem). In 1862 woont hij in de Hoogstraat B 716 te Dordrecht.
 
ANNOKKEE JOHANNES KAREL D 62
(Kapitein te Den Haag) Op 26-4-1860 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 62. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 /bijlage).
Geb: 1-4-1827 te Den Haag /overl: 22-4-1883 te Batavia. z.v. Dirk Annokkee (koopman in brandstof) en Joba Weber. In 1858 t/m 1861 is hij kapitein op de bark ,,SCHEVENINGEN,, reder Pieter Varkevisser te Den Haag. In 1861/73 is hij kapitein op de bark ,,ADRIANA PETRONELLA,, reder P.Varkevisser.
In 1873 is hij kapitein op het fregat ,,VICE ADMIRAAL MAY,, reder Rutgers zn. Den Haag. Hij trouwt op 4-5-1853 te Den Haag met Jannie de Zwaan. Hij is dan 1e stuurman.
(Zoon) Dirk Annokkee geb: 18../ overl; 21-10-1909 te Den Haag (Procuratie houder).
 
APPEL JOHAN GOTTFRIED H 24
(Kapitein te Alblasserdam) In 1864 lid zeemanscollege Harlingen vlag H 24
Geb: 1-11-1816 te Leer / Oost Friesland / Duitsland.
In 1856 (nr 383) lid v/d vrijmetselarij Loge La ,,Flamboyante,, te Dordrecht (woont te Alblasserdam).
In 1856 kapitein op de bark ,,CATHARINA MARIA,, 659 ton / reder Jan van Vollenhoven
In 1864/67 is hij kapitein op de brik ,,DE ENGEL,, reder B.W. Kaars Sypestein.Purmerend
In 1870/76 is hij kapitein op het fregat ,,Amstelstroom,, reder P.H.Kaars Sypestein Krommenie
In 1877/83 is hij kapitein op de clipperbark ,,Thorbecke 3,,reder A.H.Meursing Nieuwendam
Hij krijgt in 1849 te Alblasserdam de Nederlandse nationaliteit woont later te Amsterdam.
 
ARENDS JAN HENDRIKS D 34
(Kapitein te Dordrecht) In 1837 t/m 1839 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D34 . (zie ledenlijst zeemanscollege 1837/bijlage).
geb: 1801 te Emden.
Op 27-4-1835(MRD nr 757) is hij kapitein op kofschip ,,DE VRIENDSCHAP,, of (,,FREUNDSCHAFT,,). Reder Anthony Nicolaas Bouvy te Dordrecht / vertrekt met 8 man. (zie overzicht monsterrollen 1814/1840 / bijlage).
 
ARMSTRONG ARIE PIETER D 15
(Kapitein te Dordrecht) Op 14-3-1856 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 15. Geb: 1823 te Zierikzee /overl: 22-5-1860 te Dordrecht (ongehuwd) z.v. Cornelis Jacobus Armstrong en Pieternella Maas. Op 9-8-1844 (MRD nr 1217) is hij 3e stuurman op het fregat ,,BIESBOSCH,, reder J.B. 't Hooft te Dordrecht / kapitein is Pieter M.Vogelsang vlag D 24. Op 15-3-1850 (MRD nr 1442) is hij 2e stuurman op het fregat ,,DELTA,, met kapitein Govert Crans. Op 14-3- 1856 t/m 1860 is hij kapitein op de bark ,,DE EERSTELING,, 384 last / werf Jan Schouten te Dordrecht/ reder A.du Bois te Dordrecht.
 
ARTES JOHAN ERNST
(Kapitein te Dordrecht) Geb: 1831 te Dordrecht. Op 22-5-1869 (MRD nr 2367) is hij kapitein op de schoener ,,CATHARINA MARGARETHE,, (ex ,,Havana Packet,,) reder: Gerardus 't Hooft te Dordrecht.
 
BAAS LAMMERT NANNES D 33
(Kapitein te Dordrecht)Voor 1830 lid zeemanscollege te Dordrecht vlag D 33
Geb: te Oude Pekela.
Op 22-12-1828 (MRD nr 59) is hij kapitein op het kofschip ,,ZEELUST,, 105 ton reder Anthonie.N. Bouvy te Dordrecht.(zie overzicht monsterrollen 1814/1840 / bijlage).
In 1830 is hij kapitein op het kofschip ,,VROUW PETRONELLA,,
 
BAKEMA PIETER JOSEPHUS D 62 /A 375/128
( Kapitein te Dordrecht) In 1843 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 62. (zie ledenlijst zeemanscollege 1850/bijlage) In 1837 te Amsterdam vlag A 375/128 .
Geb: 5-10-1806 te Groningen/overl: 15-6-1887 te Harlingen
Op 18-9-1838 (MRD nr 897) t/m 1841 is hij kapitein op het kofschip ,,DE MAAS,, 61 last / reder Visser en Muller te Dordrecht.(zie overzicht monsterrollen 1814/1840 / bijlage)
Op 13-2- 1843 (MRD nr 1147) is hij 1e kapitein voor een gage van f 100,- per maand op de nieuwe bark ,,CLARA ANNA MARIA,, 310 ton/ werf Cornelis Gips / reder Visser en H van der Sande Hz te Dordrecht en vertrekt met 16 man naar Batavia / Calcutta / China / weer terug in Holland op 18-7-1844.
2e reis vertrekt op 2-11-1844 naar China/Batavia/ Rotterdam / terug op 7-5-1846
3e reis vertrekt op 28-7-1846 naar China / terug op 10-7-1847. 4e reis vertrekt op 28-9-1847 naar Batavia / terug op 24-11-1848. 5e reis vertrekt op 17-3-1849 naar Lima / terug in Holland op 16-8-1851 / hij is dan ruim 2 jaar weg geweest.
Reisverslag van de reis van 17-3- 1849 / 16-8-1851: In 1849 maakte de bark ,,CLARA ANNA MARIA,, met kapitein Pieter Josephus Bakema een reis om de Kaap Hoorn. Het schip deed de ronding in de maand juni bezuiden Staten Eiland en de Diego Ramirez eilanden om. In Valparaiso werden planken en kelders jenever gelost. Geladen werd wijn, spek en ovenstenen (grote bakstenen voor Tahiti ). Op Papeete werd leeggelost waarbij alle zware uitrusting zoals geschut in het onderruim werd geplaatst om de stabiliteit te bewaren, daarbij een flinke bodem ballaststenen ingenomen en afgetopt met een lading tripang voor Macao en Whampoa. Daar kon na veel oponthoud worden gelost. Terwijl de inheemse timmerlieden een nieuwe sloep bouwden en een nieuw galjoen aangezet hebben omdat de oude was weg geslagen bij Kaap Hoorn.Geladen met gember /anijs/casterolie en bagage van 52 Chinese dekpassagiers voor Batavia kwam het schip weer in vertrouwd gebied
In 1856 is hij kapitein op de ss ,,AMSTEL,, reder Paul v Vlissingen te Amsterdam.
In 1858 / 1863 is hij kapitein op de ss ,,BERENICE,, 440 ton / reder KNSM te Amsterdam.
 
BAKKER A.J. D 9 / 21
(Kapitein te Dordrecht) In 1832 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 9/21. (zie ledenlijst zeemanscollege 1832/1837/bijlage)
Geb: 1801 te Veendam / overl: 1870 te Veendam.
Op 15-4-1830 (MRD nr 435) is hij stuurman / gage van f 31 p m op het kofschip ,,DE DOLPHIJN,, reder A.N.Bouvy te Dordrecht met kapitein B.J. Bakker vlag D 31.
Op 18-7-1833 (MRD nr 626) is hij kapitein op het kofschip ,,VIER GEBROEDERS,, reder Anthonie Nicolaas Bouvy te Dordrecht en vertrekt met 8 man naar Marennes.(zie overzicht monsterrollen 1814/1840 / bijlage)
In 1842 is hij kapitein op het kofschip ,,'t ZEEPAARD,, reder A.N.Bouvy te Dordrecht.
 
BAKKER BARTELD JANS D 31
(Kapitein te Dordrecht )In 1832 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 31. (zie ledenlijst zeemanscollege 1832/1837 / bijlage) en Rotterdam vlag R127 . Geb: 1800 te Veendam / overl: voor juni 1854. Op 14-11-1827 ( MRD nr 255 ) is hij stuurman / gage van f 31,-p m op het kofschip ,,HARMONIE,, (zie kopie monsterrol / bijlagen). Reder Klerk en Voogd te Dordrecht en vertrekt met 7 man op avontuur / kapitein is Jacob Strobuur vlag D 8. Op 15-4-1830 (MRD nr 435) t/m1842 is hij kapitein op het kofschip ,,DE DOLPHIJN,, 152 ton / reder A.N.Bouvy te Dordrecht. (zie overzicht monsterrollen 1814/1840 / bijlage)Hij vaart voornamelijk op Bergen / Noorwegen In juni 1854 keert het zeemanscollege te Dordrecht f 100, - uit aan de weduwe van B.J. Bakker.
 
BAKKER DANIEL D 32
(Kapitein te Dordrecht) Op 25-8-1864 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 32
Geb: 14-7-1822 te Groningen / overl: 21-2-1873 te Dordrecht z.v. Folkert Jans Bakker en Grietje Dirks Stel.
Op 23-11-1865 (nr 479 ) lid v/d vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht. Op 6-7-1846 is hij 3e stuurman 24 jaar / gage van f 25,- p m op het fregat ,,GENERAAL BARON VAN GEEN,, reder Klerk en Voogd te Dordrecht en vertrekt naar Batavia. Kapitein is Bartel Pieters van Wyland vlag D 8. Op 15-3-1850 (MRD nr 1442 ) is hij 1e stuurman 27 jaar / gage van f 65,- p m op het fregat ,,DELTA,, 498 last/(1839)werf Jan Schouten / reder leden Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht en vertrekt naar Australie / Dordrecht / kapitein is Govert Crans vlag D 9. Op 14-2- 1852 is hij 1e stuurman op het fregat ,,BROEDERTROUW,, 436 last / (1835)werf Jan Schouten / reder leden Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht en vertrekt naar Batavia / kapitein is Anne Johan Bastiaan Hordijk vlag D 3. Op 29-9-1864 (MRD nr 2105) is hij kapitein op de brik ,,MARIE CORALIE,, reder Jacob Vriesendorp en Zn te Dordrecht en vertrekt met 9 man naar Christianstad. Hij trouwt in 1850 te Dordrecht met Ida Woutrina van Leer (1821 Dordrecht) d.v. Bastiaan J. van Leer en Anna C. Nodelijk. In 1873 woont hij in de Prinsenstraat D 130 te Dordrecht.
 
BALEN VAN CORNELIS
(Kapitein te Alblasserdam) Geb: 9-9-1838 te Vlaardingen / overl: 7-8-1892 te Falmouth. z.v Jacob van Baalen Pieterz en Jansje Brouwer.
In 1878 t/m 1881 is hij kapitein op de bark ,,ERASMUS,, (ex ,,Noord Brabant,,) 2298 ton / (1859) werf Maine Amerika / reder van Zeijlen en Dekker te Rotterdam.
In 1890 /92 is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,GEERTRUIDA GERARDA,, 1300 ton werf J en K Smit te Krimpen a/d Lek / reder Pieter van der Hoog te Krimpen a/d Lek.
Hij trouwt in 1873 te Alblasserdam met Neeltje Langeveld (1844 Hardinxveld /1916 Alblasserdam), d.v. Paulus Langeveld Cz en Pieternella Hansum.
Kinderen geboren te Alblasserdam: Johanna (1875), Petronella (1877), Adriaantje (1883), Cornelia (1884), Jacob Pieter(1886).
 
BARGMAN EELT JANSSEN R 284
(Kapitein te Alblasserdam) Geb: 1821.
In 1849 t/m1859 is hij 1e kapitein op de bark ,,EUGENIE,, 636 ton / werf Smit Alblasserdam (1849) / reder Kun en van Schelle te Rotterdam.
Hij is getrouwd met Aafje Fokken Rose / Kinderen te Alblasserdam: Johannes Jans (1853).
 
BEEST VAN HOLLE JOHANNES PIETER D 56
(Kapitein te Dordrecht) Op 24-9-1852 t/m 1863 lid van zeemanscollege Dordrecht. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861/bijlage).
Geb: 9-2-1826 te Dordrecht z.v. Isaac van Beest Holle (geb: te Oost Kapelle) trouwt in 1820 te Dordrecht met Adelaide Sophia Charlotte du Ry d.v. Gerard du Ry (grootouders Paulus Holle en Henrica Pieternella van Beest te Oost Kapelle) en neef van de reders Adolph en Pieter Blusse van Oud Alblas te Dordrecht.
Later wordt de naam nog uitgebreid als van Beest Holle du Ry.
Op 30-11- 1850(MRD nr 1467) is hij 2e stuurman op de bark ,,J.C. SCHOTEL,, reder Gebr Blusse te Dordrecht met kapitein Jan de Ridder vlag D 56 en vertrekt naar Batavia met 22 man en 1e stuurman is P.J.L.B. Batenburg. (zie kopie monsterrol in de bijlage)
Uit het Logboek van deze reis:
Op 1 december 1850 komt de loods Willem van Twist aan boord, het schip wordt met de stoomboot ,,Kinderdijk,, van Dordrecht naar Brouwershaven gebracht. Daar ging van Twist van boord en werd vervangen door de loods W.Adams. Het 1e deel van de reis eindigt na 127 dagen te Valparaiso op 9 juni 1851.
2e deel van deze reis begint op 7 augustus 1851 in Valparaiso. Het schip vertrekt naar Batavia op 12 april 1852 zeilen ze in Straat Madura. Het logboek wordt getekend door kapitein J de Ridder en de toen 1e stuurman J.v. Beest Holle. Deze was bevorderd nadat 1e stuurman P.J.L.B. Batenburg op weg naar Valparaiso bij kaap Hoorn dienst weigerde en werd gedegradeerd. Op 2 mei 1852 het schip is dan op de Indische Oceaan tekent kapitein J.de Ridder voor het laatst het logboek van de reis. Daarna wordt hij ziek op 7 juni 1852 is de kapitein ernstig ziek en bevindt zich op 31į29' Z.B.-35į14' O.L. kort daarna zal de kapitein overlijden aan boord. Op 26 augustus 1852 is het schip weer terug in Nederland.
Op 11-11-1852 is hij kapitein op de bark ,, J.C.SCHOTEL,, 334 last / (1849 werf Cornelis Gips / reder Gebr Blusse te Dordrecht en vertrekt voor naar Akyab / hij maakt 7 reizen t/m 1863.
( verslag van zijn reizen zijn te lezen in 6 logboeken nrs 51 t/m 60 archief 124 rederij Blusse van Oud Alblas te Dordrecht Stadsarchief Dordrecht).
 
BEGEMAN SIETSES FREDERIK ADOLF D 34/A 507
(Kapitein te Dordrecht) In 1839 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 34. (zie ledenlijst zeemanscollege 1842/bijlage).
Geb: 1807 te Slochteren.
Op 1-7-1835 (MRD nr 743) monstert als 2e stuurman / gage f 50,- pm aan boord op het nieuwe fregat ,, NEPTHUNIS,, werf Jan Schouten / reder Udink en Co Amsterdam / kapitein is Pieter Kraay vlag A 30.
Op 19-8-1839 (MRD nr 941) is hij kapitein op het fregat ,,KONINGIN DER NEDERLANDEN,,392 last (1830) werf Jan Schouten / reder Maatschappij der Dordtsche Scheepsrederijen en vertrek naar Batavia / terug op 19-4-1841 te Dordrecht. (zie overzicht monsterrollen 1814/1840 / bijlage).
In 1844 is hij kapitein op het schip ,,CORNELIS HOUTMAN,, op 26-3-1844 melding in de ,,Dordtsche Courant,, van binnenkomst te Amsterdam uit Batavia.
 
BEMOLT ARIE ADRIAAN D 19 /R 74
(Kapitein te Dordrecht) Op 14-12-1871 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 19.
Geb: 1831 te Dordrecht / overl: 6-10-1875 te Cheribon z.v. Adriaan Bemolt Az (ambtenaar) en Pieternella Baars.
Op 30-11-1846 is hij Lichtmatroos op het fregat ,,S'HERTOGENBOSCH,, reder G Sandberg te Dordrecht en vertrekt naar Batavia / kapitein is F.J. Matthijssen vlag D 16. In 3-5-1850 (MRD nr 1446) is hij 3e stuurman / gage f 25,- p m op het fregat ,,JACOB CATS,, 419 last / (1835) werf Cornelis Gips / reder Gebr Blusse te Dordrecht en vertrekt naar Batavia / kapitein is J.A. Keeman D 53.
 
BIESHORST HENDRIK GERRIT A 620
(Kapitein te Alblasserdam )In 1855 lid zeemanscollege Amsterdam vlag 620.
Geb: 1822 te Den Helder z.v. Egbertus Bieshorst en Bernhardina M van Kempe.
In 1855/56 is hij kapitein op de bark ,,ANJER,, reder Duyts te Amsterdam.
In 1864 tot 1870 is hij kapitein op de bark ,,MARIE,, reder Charante en Co te Amsterdam. Hij trouwt op 1-2-1863 te Alblasserdam met Hebe Ruhaak, weduwe van Egbert Mulder. Kapitein der koopvaardij (1825 te Hage / Oost Friesland / Duitsland d.v. Hinrich Gerdes Ruhaak en Rukertje Gersets in der Marsch.
 
BOER DE CHRISTOFFEL MARTINUS D 98
(Kapitein te Dordrecht) Op 19-12-1856 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 98. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861/bijlage). Geb: 1822 te Harlingen z.v. Martin Feikes de Boer en Roelofke van Dijk. Op 6-4-1857 ( MRD nr 1789) is hij kapitein op de bark ,,ANNA EN HELENA,, 234 ton/ reder Pieter Smits Fransz en Zn te Dordrecht en vertrekt met 16 man naar Hongkong. In 1861 is hij kapitein op de bark ,,MACASSAR,, reder Harmen en Zn te Harlingen. Hij trouwt op 28-2-1855 te Dordrecht met Dirkje Unnik (1831Dordrecht) d.v. Johannes v Unnik en Dirkje Brouwer. In 1856 woont hij in de Hooge Nieuwstraat 434 te Dordrecht met zijn vrouw en zoon Roelof (1856 Dordrecht).
 
BOER(de) GENUS (GIESE) E. D11 / A 296 / 409
(Kapitein te Dordrecht) Voor 1830 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D11. (zie ledenlijst zeemanscollege 1832 / bijlage) / Amsterdam vlag 296/409. Geb: te Pekela.
Op 22-9-1828 (MRD nr 331) is hij kapitein op het kofschip ,,HARMONIE,,182 ton / werf Jan Schouten / reder Klerk en Voogd te Dordrecht. Mee aan boord als scheepsjongen Jacob Lutte Bouten (later kapitein vlag D 18)13 jaar uit Veendam, woont te Rotterdam. (zie overzicht monsterrollen 1814/1840 in de bijlage).
In 1836 maakt hij een reis met de ,,HARMONIE,, een reis naar Suriname met als stuurman Jacob Lutte Bouten.
 
BOER de JAN RINJES R 105
(Kapitein te Alblasserdam) Lid van zeemanscollege Rotterdam vlag R 105.
Geb: 1819 te Norden / Oost Friesland / Duitsland /overl: 9-11-1873 te Rotterdam. z.v. Rinje Heinke de Boer en Catharina Jans Bonn. (op 2-3-1848 akte nr 69 Ned Nationaliteit).
En neef kapitein van Ulrich Bonn te Alblasserdam.
In 1849/1857 is hij 1e kapitein op de bark ,,De GRAAFSTROOM(1),, 600 ton / werf Smit / reder Jan Smit cz te Alblasserdam.
In jan 1857 is hij kapitein op de bark ,,DE ZES GEZUSTERS,, 695 ton /(1850) werf C Smit / reder Jan Smit Cz. te Alblasserdam / hij verloor het schip op de uitreis naar Batavia op 21 maart 1857 bij Sunderland, Noord Oost kust van Engeland. Het schip werd verbrijzeld / de bemanning gered. In 1869/73 is hij kapitein op het fregat ,,CORNELIA,, 1456 ton/(1867) werf Smit. Reder Jan Smit Cz te Alblasserdam. Van zijn reis naar Batavia 1871 / 1872 is de briefwisseling bewaard gebleven tussen hem en zijn patroon Jan Smit Cz. (zie kopie brief in de bijlage). 
Hij is getrouwd met Tetje Christina Bonjer.
 
BOER de HARM HARMS D77 / R 341
(Kapitein te Dordrecht) Op 19-3-1852 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 77. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 / bijlage) en Rotterdam 1852 / 62 vlag R 341.
Geb: 24-7-1817 te Veendam / overl: 1861 op zee vergaan met zijn schip de bark ,,EVA JOHANNA,, na vertrek uit Java. z.v. Harm Eltjes de Boer (zeekapitein in 1824 met zijn schip op de Noord Zee met man en muis vergaan) en Tryntje Hendriks Braam.
Op 16-8-1852 (nr 326) lid v/d vrijmetselaars Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Op 7-10-1842 ( MRD nr 1142) monstert hij aan te Dordrecht als 2e stuurman gage van f 50,- p.m. op het fregat ,,BERNHARD BARON VAN SAKSEN WEIMAR,,500 last / (1840) werf Barend v Limmen / reder Hendrik Brunner en Co te Dordrecht, en vertrekt naar Batavia / kapitein is Pieter Hendriks Hazewinkel vlag D 50. In 1844 is hij 1e stuurman op het fregat ,,BERNHARD BARON VAN SAKSENWEIMAR,, Reder H.Brunner en Co te Dordrecht / kapitein is Pieter Hendriks Hazewinkel.
Op 22-10-1852 (MRD nr 1556) is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,, EVA JOHANNA,, 343 last/ werf Jan Schouten/ reder Gerard Mauritz te Dordrecht. Vertrekt op 12-11-1852 met 22 man naar Calcutta / terug in Holland op 28-11-1853.
Op 11-6-1858 (MRD nr 1841) vertrekt hij voor een reis naar Batavia. (zie kopie monsterrol in de bijlage).
09_02eva.jpg (187779 bytes)
(H. de Boer (schipper, 40, Dordrecht), A.H.D. Wijster(?)(1e stuurman, 29, Krimpen a/d Lek), D. de Vries (2e stuurman, 27, Kapelle a/d IJssel), J.A. v.d. Heuvel (3de stuurman, 40, Dordrecht), K. Kruijmel (bootsman, 42, Dordrecht) - (monsterrol 11-6-1858 nr 1841 (Stadsarchief Dordrecht, archief 12 waterschout))
Hij blijft op dit schip varen tot in 1861 als hij na vertrek uit Java op weg naar Holland met zijn schip met man en muis vergaat en als vermist wordt opgegeven. Mee aan boord was als passagier naar Holland, kapitein Jan Harmz Mugge 66 jaar vlag D 28 uit Pekela.
Hij trouwt op 15-7-1846 te Dordrecht met Antje Eddes (1822 Groningen) d.v. Folkert Hendriks Eddes (Zeekapitein) en Trientje Nakken (beide wonend te Dordrecht).
In 1856 woont hij aan de Varkensmarkt A 338 te Dordrecht met zijn vrouw en kinderen. Kinderen geboren te Dordrecht: Harm Hendrik (1850), Folkert Hendrik (1854).
 
BONING JOHANNES ALBERTUS D 49/A 519
(Kapitein te Dordrecht) in 1840 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 49. (zie ledenlijst zeemanscollege 1842/bijlage).
Geb: 1813 te Amsterdam / overl: 23-7-1844 te Dordrecht. z.v. Johannes Rynhardus Boning zeekapitein (op zee in 1824 met zijn schip vergaan) en Johanna Velsing. 
Op 20-1-1835 ( MRD nr 720) is hij 3e stuurman uit Amsterdam / gage van f 30,- p m op het fregat ,,KONINGIN DER NEDERLANDEN,, 392 last / (1830) werf Jan Schouten / reder Maatschappij Dordrechtsche Scheepsrederij / kapitein is Pieter Sipkes vlag D1. 
Op 5-5- 1840 (MRD nr 989) is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,TIMOR,, 240 last/ werf Cornelis Gips te Dordrecht / reder A.Blusse van Oud Alblas te Dordrecht en vertrekt op 6-6-1840 uit Hellevoetsluis naar Batavia / aankomst te Batavia op 19-9-1840 / terug in Holland op 17-2-1841(zie overzicht monsterrollen 1814/1840 in de bijlage). 2e reis vertrekt op 24-9-1841 naar Batavia / terug in Holland op 1-9-1842. 3e reis vertrekt op 28-8-1843 naar Batavia / terug in Holland op 5-7-1844. Veertien dagen erna komt hij te overlijden.
Hij trouwt op 28-4-1841 te Dordrecht met Adriana Schotman (1818 Dordrecht) d.v. Adrianus Schotman 60 jaar wijnkoper te Dordrecht en Jacoba Pot 51 jaar te Dordrecht. Hij kan van zijn vader geen overlijdensakte tonen omdat deze in 1824 met zijn schip ,,ZEEMEEUW,, is vergaan. Was wel in Curacao aangekomen, maar na hun vertrek heeft niemand meer iets van het schip vernomen. In 1844 woont hij aan de Wolwevershaven B 305 te Dordrecht.
 
BONJER EDUARD FREDERIK R 413 (Kapitein te Alblasserdam) in 1854 lid zeemanscollege Rotterdam vlag R 413 .
Geb: 15-2-1827 te Emden / Duitsland / overl: in maart 1881 omgekomen bij Anjar/ Indonesie met zijn schip het fregat ,,HENRIETTE ADRIANA,, op weg naar Rotterdam. In 1855/62 is hij kapitein op de bark ,,DEN ELSHOUT,, 629 ton / (1844) werf Pot / Elshout. Reder Jan van Vollenhoven te Rotterdam. In 1862/69 is hij kapitein op het fregat ,,MARIA ELIZABETH,, 1300 ton / werf Smit / reder Jan Smit Cz te Alblasserdam. In 1869/81 is hij 1e kapitein op het nieuwe fregat ,,HENRIETTE ADRIANA,, 1455 ton / (1869) werf Smit / reder Jan Smit Cz te Alblasserdam.
Op 28-3-1881 vertrokken uit Anjer / Indonesie werd vermist nadat hij op 29-3-1881 Straat Sunda passeerde op weg naar Rotterdam (zeetijdingen 1-11-1881) en het schip is nooit meer terug gevonden. Hij is getrouwd met Geertrui Appel (1826 Emden).
 
BONN HILDERT JANZ R 70 (Kapitein te Alblasserdam) In 1829 lid zeemanscollege Rotterdam vlag R 70.
Geb: 1790 te Norden/Dtsl / overl: 1866 te Alblasserdam z.v. Jan Arendz Bonn (zeekapitein) en Heintje Helders (broer van Jan Jans Bonn kapitein vlag R 120).
Op 29-9-1823 t/m 1826 te Rotterdam is hij kapitein op het fregat ,,JONGE ADRIAAN,, 200 last / reder A van Hoboken te Rotterdam / gebouwd in Denemarken / met Frans Harms von Lindern als Lichtmatroos gage van f 16, - p m. Op 18-7-1826 te Rotterdam is hij kapitein op het fregat ,,DE VIJF ZUSTERS,, reder A van Hoboken te Rotterdam, en vertrekt naar Batavia / terug in Holland in augustus 1827 / mee als 4e stuurman Frans Harms von Lindern. Op 6-11-1829 is de aanmonstering te Rotterdam en is hij 1e kapitein op het nieuwe fregat ,,DE NEDERLANDSE NIJVERHEID,, 251 last / werf Cornelis Smit / reder Cornelis Smit Jz te Alblasserdam (schip te water op 26-9-1829) als 1e stuurman Frans Harms von Lindern voor een gage van f 70,- p m (later kapitein vlag R 101). In1832/38 is hij kapitein op het fregat ,, JOHANNA ELISABETH,, werf Cornelis Smit. Reder Cornelis Smit jz te Alblasserdam. In 1840 is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,VICE ADMIRAAL GOBIUS,, 558 ton / werf Cornelis Smit Jz te Alblasserdam / schip te water op 8-7-1840 / reder Minderop en van Heel te Rotterdam. In 1862 is hij wethouder / raadslid van de gemeente Alblasserdam en mede oprichter van de werf / droogdok van H.J.Bonn en Mees en Wilton te Katendrecht / Rotterdam. Hij is getrouwd met Jantje Ulrichs Bonjer.
Kinderen te Dornumersyhl / Ost Friesland / Duitsland.
28-12-1826 JOHANNA CHRISTINA trouwt op 12-11-1849 te Alblasserdam met Jan Smit (1825 Alblasserdam )scheepsbouwer en reder / enige zoon van Cornelis Smit scheepsbouwer en reder te Alblasserdam en Neeltje Tuytel. Getuigen bij het huwlijk was oom van de bruid Jan Janz Bonn kapitein der koopvaardij en scheepsreder 53 jaar woont te Den Haag.
5-10-1831 ULRICH HILDERT Kapitein der koopvaardij tr.1866 te Alblasserdam Maria Daniela Lipjes.
 
BONN JAN JANZ R 120
(Kapitein te Alblasserdam) In 1829 lid van zeemanscollege Rotterdam vlag 120.
Geb: 1796 te Norden/Dtsl /overl: 13-2-1852 te Den Haag z.v. Jan Arendz Bonn (zeekapitein) en Heintje Helders. (broer van Hildert Jans Bonn kapitein vlag R 70 )
Op 31-3-1820 t/m 1823 te Rotterdam is hij kapitein op de brik ,,DE JONGE JACOBUS,, 178 ton / gebouwd 1818 / reder Anthony van Hoboken te Rotterdam en vertrekt naar Batavia. Mee als koksmaat Frans Harms von Lindern 15 jaar / gage f 10, - p.m.
In 1828 is hij 1e kapitein op het nieuwe fregat ,,DE HOOP VAN ALBLASSERDAM,,189 last /werf Cornelis Smit/reder Cornelis Smit Janz te Alblasserdam.
In 1832/1834 is hij kapitein op het fregat ,,DE JONGE JAN,, 490 ton /werf Cornelis Smit / reder Cornelis Smit Jz te Alblasserdam.
Hij is in 1828 getrouwd met Geertruida H. ten Cate (uit Rotterdam).
In 1849 is hij reder en woont in Den Haag.
 
BONN ULRICH HILDERT R 70
(Kapitein te Alblasserdam) In 1857 lid van zeemanscollege Rotterdam vlag R 70.
Geb: 5-10-1831 te Dornumersyhl / Norden Dtsl / overl: 1874 te Soerabaja. z.v. Hildert Janz Bonn (Kapitein der koopvaardij) en Jantje Ulrichs Bonjer.
Op 7-1-1856 (nr 391) lid v/d vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
In 1856 is hij de 1e kapitein op de nieuwe bark ,,HENDRIKA,, 397 last/ reder H.J.L. Minderop te Rotterdam / te water in 1856 op de werf van Jan Smit Cz te Papendrecht.
Hij trouwt in 1866 te Alblasserdam met Maria Danielle Lipjes (1842 Tubbergen) d.v. Pieter Lipjes (Rijksontvanger) te Alblasserdam en Maria Adriana van Heels.
 
BORGHORST CORNELIS MARINUS D 49 / R 22
(Kapitein te Dordrecht) Op 6-8-1844 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 49. (zie ledenlijst zeemanscollege 1850 / bijlage) en Rotterdam vlag R 22. Geb: 1811 te Tiel. In 1841t/m 1843 is hij kapitein op de bark ,,JACOBUS,, 235 ton /gebouwd in 1828/reder Anthony v Hoboken te Rotterdam. In 1844/47 is hij kapitein op de bark ,,TIMOR,, 240 last/(1840) werf Cornelis Gips/ reder A.Blusse van Oud Alblas te Dordrecht en vertrekt op 31-8-1844 naar Batavia. 
Op 6-4-1848 t/m 1859 is hij kapitein op het fregat ,,ORION,, 483 last / (1838) werf Cornelis Gips /reder A. Blusse van Oud Alblas te Dordrecht en vertrekt op 6-5-1848 uit Hellevoetsluis naar Batavia / terug op 26-1-1849.
Het verslag van zijn reis 1854/55 is te lezen in het logboek nr 32 / archief 124 rederij Blusse v Oud Alblas te Dordrecht in Stadsarchief Dordrecht en werd geschreven door 1e stuurman Johannes Andreas Butner uit Dordrecht. Het schip zeilt uit op 1 augustus 1855, op het 100e etmaal op 16 november 1855 komt men aan in straat Sunda en op 16 mei 1856 terug in de Kalkhaven te Dordrecht.
In 1860 is hij kapitein op de bark ,,JAN VAN HOORN,, 292 last/(1841) werf Cornelis Gips/ reder A. Blusse van Oud Alblas te Dordrecht /2e reis vertrekt in juni 1861 / terug in Holland in juni 1862 (Het verslag van deze reis is te lezen in het logboek nrs 59/60 archief 124 rederij Blusse v Oud Alblas te Dordrecht Stadsarchief Dordrecht).
jan van hoorn.jpg (43628 bytes)(zie kopie afbeelding van de ,,Jan van Hoorn,, in de bijlage)
In 1855 woont hij aan de Engelenburg nr 119 te Dordrecht en is ongehuwd.
 
BOUDET (BOUTET) JAN (JEAN) FILIP (FELIX)
(Kapitein te Dordrecht) Geb: 1818 te Paemboeuf/ Frankrijk/ overl: 22-9-1868 op het eiland Sint Helena z.v. Jean Marie Boudet (Zeeman) en Marie Siegnard.
Op 5-12-1839 (MRD nr 955) is hij matroos 20 jaar uit Nantes /gage f 20,- p.m. op het nieuwe fregat ,,DELTA,, werf Jan Schouten te Dordrecht met kapitein Govert Crans vlag D 5 en vertrekt naar Batavia (zie kopie monsterrol in de bijlage).
Op 29-7-1852 (MRD nr 1548) monstert hij aan te Dordrecht als bootsman / gage f 40,- p.m. op het fregat ,,DELTA,, 498 last/ reder leden Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht en vertrekt naar Batavia / kapitein is Jan.Gerrits Kunst.vlag D6. Op 23-11-1858 (MRD nr 1851) is hij 2e stuurman / gage f 45,- p m op het fregat ,,GEERTRUIDA MARIA,,899 ton/ reder Klerk en Voogd en vertrekt naar King Georg Town via Sunderland / met de kapiteins D.J. Mulder Drenth /pp Cornelis Spiegelberg D 29. In 1868 is hij kapitein op de bark ,,JACOB,, hij overlijdt op reis van Batavia naar Holland op het eiland Sint Helena.
Hij trouwt op 11-7-1849 te Dordrecht met Wilhelmina Pieternella van Leeuwen (1820 Dordrecht) d.v. Gerrit van Leeuwen en Johanna Otjes.
In 1850 woont hij aan het Vlak 428 te Dordrecht
Akte van overlijden op 10-11-1868 te Dordrecht:
Ministerie van marine van het eiland Sint Helena/dat op 22-9-1868 is overleden Jan Boud(t)et (Jean Felix) 50 jaar gezagvoerder van het schip ,,JACOB,, in het burgelijk hospitaal te St Helena.
 

BOUTEN JACOB LUTTE D 18 / R 215
(Kapitein te Dordrecht ) Op 30-1-1846 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 18 (zie ledenlijst zeemanscollege 1850/1861/bijlage) en Rotterdam vlag R 215 In verband met zijn spoedige vertrekt is er een extra vergadering van het bestuur van het zeemanscollege voor de toelating van kapitein Bouten op 30-1-1846. Geb: 30-8-1815 te Veendam overl: 14-2-1894 te Hees/Nijmegen z.v.Lutte Jacobs Bouten (kapitein der koopvaardij geb: 1789 te Veendam /overl:1836 te Rotterdam) en Anna Catharina Elizabeth Luxen. (geb: te Koningsbergen/ overl: te Rotterdam).
bouten.jpg (47314 bytes)(zie kopie afbeelding Jacob Bouten in de bijlage).

Zijn grootvader Jacob Lutte Plat (Bouten) was zeekapitein geb: 1760 te Veendam/overl: voor 1816 en had een eigen schip waarmee hij naar de Oostzee, Frankrijk en Engeland voer. Trouwt ca 1788 met Nienke?
Kinderen van Jacob Lutte Plat (Bouten) en Nienke? Geboren te Veendam:
1789 LUTTE (kapitein der koopvaardij) tr ca 1813 met Anna Catharina Elizabeth Luxen. Kinderen: Jacob (1815 te Veendam) / Andreas George (1818 te Koningbergen)/ Hendrika (1819 te Koningsbergen)/ Jeltina Margareth (1821 te Koningsbergen / ongehuwd overl: 1868 te Dordrecht).
1790 GEERTJE tr ca 1814 met Hendrik R. Duit/Stuit uit Veendam (kapitein der koopvaardij lid zeemanscollege Veendam nr. 29) Kinderen: Jacob Hendrik Stuit (1819 te Veendam) kapitein der koopvaardij /vlag D 11.

In 1822 maakt Jacob Bouten zijn 1e reis aan boord van het kofschip van zijn vader die voor de reders Muller te Koningsbergen vaart. De reis is naar Schotland om steenkool te laden. Hij is dan 7 jaar en zijn moeder is ook mee aan boord. Zij lopen bij storm op een zandbank bij Yarmouth en worden gered door vissers. Het schip moet op de helling voor reparatie wat lang kan gaan duren. Jacob wordt bij een Engelse familie in de kost gedaan en gaat naar de Engelse school.
In 1823 woont het gezin Bouten in Antwerpen na faillissement van de reders Muller. Samen met zijn neef Jacob Hendriks Duit(Stuit) speelt Jacob Bouten in de haven. Zij klimmen in masten, spelen en halen een nat pak. Hun beider grote wens was varen en kapitein worden. Jacob Bouten werd in 1844 kapitein en had kapiteinsvlag v/h zeemanscollege Dordrecht D 18. Jacob Hendriks Duit (Stuit) werd in 1849 kapitein en had kapiteinsvlag v/h zeemanscollege Dordrecht D 11.
Vader Lutte Bouten gaf toestemming voor het varen, maar dan moest kleine Jacob het wel onder vreemden leren en niet bij zijn vader aan boord.
In oktober 1827 vertrekt hij uit Antwerpen Jacob is dan 12 jaar met De Stoomboot ,,Amacitia,, naar Dordrecht, om te gaan varen aan boord van zijn oom Jacob Strobuur (1788 Veendam), een neef van zijn vader met kapiteinsvlag v/h zeemanscollege Dordrecht D 8. 
Op 14-11-1827 (MRD nr. 255) monstert hij aan te Dordrecht als jongen zonder gage 12 jaar uit Veendam op de nieuwe schoener/kof ,, HARMONIE,, 182 ton/werf Jan Schouten/ reder Klerk en Voogd te Dordrecht /kapitein is zijn oom Jacob Strobuur vlag D 8 en vertrekt met 7 man naar Cette in Frankrijk om wijn te halen.(zie kopie monsterrol in de bijlage). Op 22-9-1828 (MRD nr 331) is hij scheepsjongen 13 jaar gage f 8,- p.m. op het kofschip ,,HARMONIE,, reder Klerk en Voogd te Dordrecht / kapitein is Gieze (Genus) E.de Boer (Oude Pekela) vlag D 11. En vertrekt voor een reis naar SiciliŽ, hij wordt daar ziek en verpleegd. Op de terugweg worden zij bij Malaga overvallen door piraten en na een reis van bijna 2 jaar komt hij weer in Nederland.
In september 1830 vlucht de familie Bouten voor de oorlog met BelgiŽ uit Antwerpen via Dordrecht naar Rotterdam.
In oktober 1831 vertrekt Jacob Bouten voor zijn eerste reis naar Batavia/China op het fregat ,,TWEE ANTHONIES,, van reder van Hoboken te Rotterdam. Een schip met 21 stuks geschut en 40 bemanningsleden. Op de terugreis maakt hij een blokkade door de Engelsen in Sint Helena mee en vlak bij huis komt het schip weer in een blokkade door de Engelsen terecht en liggen zij 3 maanden in de haven van Portmouth, waar nog 14 Oost IndiŽ vaarders aan de ketting liggen. Ook liggen er kleinere schepen o.a. de schoener/kof ,,HARMONIE,, uit Dordrecht met kapitein Genus de Boer. Mee aan boord als matroos zijn broer Andreas Georg Bouten. Op 2 juni 1833 wordt de blokkade opgeheven en mogen de schepen weer vertrekken.
Op 9-7-1835 (MRD nr 744 is hij matroos 19 jaar woont te Rotterdam / gage f 20,- aan boord van het kofschip ,,MERWESTROOM,, 48 last/(1830) werf Cornelis Gips/ reder Klerk en Voogd te Dordrecht en vertrekt met 5 man naar Bergen/Noorwegen /kapitein is Jacob Strobuur vlag D 8. 
Op 11-9- 1835 (MRD nr 748) is hij stuurman / gage f 26,- p m op het kofschip ,,MERWESTROOM,, reder Klerk en Voogd te Dordrecht / kapitein is Dirk Hendriks Hazewinkel (1807 Veendam) vlag D 36 vertrekt naar Bergen/Noorwegen.
merwestroom.jpg (41498 bytes)(zie kopie monsterrol en afbeelding v/d ,,Merwestroom,, in de bijlage).

09_16merwestroom_a.jpg (168213 bytes) 09_16merwestroom_b.jpg (165397 bytes)
(J.L. Bouten, E. Sijpkens (19, Groningen), Jan R. Oppentoegt (Veendam), Jacob H. Stuit (Veendam); monsterrol nr 748, 11-9-1835; SAD archief 12 waterschout)
 
In december 1835 gaat hij als 2e stuurman in Amsterdam weer aan boord van de schoener/kof ,,HARMONIE,, met kapitein Genus de Boer en vertrekt uit Amsterdam naar West IndiŽ / Paramaribo om suiker te laden voor Amsterdam. Hij krijgt in Paramaribo de gele koorts en wordt daar verpleegd. Op deze reis leerde hij veel over de navigatie en bij terugkeer in mei 1836 Amsterdam vertrekt de 1e stuurman en krijgt Jacob Bouten dan als 1e stuurman de opdracht het schip te lossen in Amsterdam.
In mei 1836 wacht hem bij terugkeer een teleurstelling. Zijn oom Jacob Strobuur is op 4 april 1836 te Dordrecht overleden aan de rood vonk. Deze zou kapitein worden op het nieuwe fregat ,,GENERAAL BARON VAN GEEN,, voor reders Klerk en Voogd, dat werd gebouwd op de werf van Cornelis Gips te Dordrecht. Kapitein Strobuur had aan Jacob Bouten beloofd dat hij 3e stuurman bij hem zou worden op het nieuwe schip. Dat ging nu niet door en teleurgesteld neemt Jacob Bouten zijn ontslag
In december 1836 wacht hem nog een zware slag. Zijn vader, die met zijn schip in Rotterdam ligt, wordt ziek en overlijdt 47 jaar oud. Jacob Bouten neemt het schip over.
In 1837 monstert hij aan te Rotterdam als 2e stuurman op het galjoot ,,JULIANA,, voor reder Serruys te Rotterdam met kapitein F.Poodts vlag R 187 en vertrekt naar KaapverdiŽ om zout te laden, naar Buenos Aires gedroogd vlees te laden voor de slaven op de plantages in Havanna. In Havanna krijgt een groot deel van de bemanning gele koorts, er wordt suiker geladen en na een reis van 21 maanden is hij weer terug in Rotterdam.
Na 3 weken aan de wal vertrekt hij weer als 2e stuurman op de bark/galjoot ,,VIJF GEBROEDERS,, 242 ton voor reder Serruys met kapitein F.Poodts weer naar Kaap VerdiŽ waar zij op het eiland Mayo het Oud en Nieuw vieren 1839/1840 en zout laden op weg naar Buenos Aires, daar weer gedroogd vlees laden voor Havanna waar het schip 9 maanden blijft liggen en met suiker uit Havanna weer terug keert naar Amsterdam. Het schip wordt verkocht en Jacob Bouten kan weer naar een ander schip zoeken.
In dec 1840 monstert hij te Amsterdam aan als 2e stuurman op de bark ,,DECIMA,, kapitein is zijn oom K.J.Bolhuis neef van zijn vader (uit Veendam) vlag A 433 /Veendam nr 41 en vertrekt voor een reis naar West IndiŽ.
In 1841 vertrekt hij voor een 2e reis op de bark ,,DECIMA,, maar dan als 1e stuurman naar West IndiŽ in december 1841 is hij weer terug in Amsterdam waar hij bij de familie van de 2e stuurman Gerrit Wegman het Oud en Niuew 1841/1842 viert en daar zijn toekomstige vrouw Adriana Pos uit Oud Loosdrecht leert kennen.
Op 31-3-1842 ( MRD nr 1111) monstert hij aan als hij 2e stuurman maar wordt 1e stuurman op de nieuwe bark ,,JAN VAN HOORN,, 292 last/werf Cornelis Gips/ reder Gebr Blusse te Dordrecht en vertrekt op 11-4-1842 uit Hellevoetsluis met 22 man naar Batavia /aankomst in Batavia op 2-8-1842. In Batavia is kapitein Keeman ziek en Jacob Bouten moet met het schip naar Soerabaja om koffie en suiker laden. Als de kapitein weer beter is keert men terug naar Nederland. Aankomst op 6-4-1843 /kapitein is Johannes Adrianus Keeman (1812 Amsterdam) vlag D 53.
2e reis vertrekt 9-8-1843 naar Batavia met kapitein Keeman die weer veel ziek is en veel driftbuien heeft en ruzie maakt. Jacob Bouten besluit na terug keer in Nederland niet op dit schip en bij deze kapitein te blijven. Na terug keer in Holland op 5-8-1844 verzoekt kapitein Keeman aan de reders Gebr Blusse om een reis thuis te blijven om weer helemaal beter te worden. Jacob Bouten werd in zijn plaats aangesteld als kapitein op het schip.
1e reis als kapitein begint op 21-11-1844 op de bark ,,JAN VAN HOORN,, en vertrekt hij met 25 man naar Batavia / aankomst in Batavia op 25-2-1845 / terug in Holland op 11-8-1845. (vlak na zijn terugkeer trouwt hij op 1-9-1845 met zijn 1e vrouw Adriana Pos ) Hij blijft op dit schip kapitein tot januari 1854.
2e reis vertrekt op 13-7-1846 naar Tagal/Java / terug in Holland in juli 1847 (tijdens deze reis wordt zijn 1e dochtertje geboren op 25 juli 1846 te Dordrecht).
3e reis vertrekt op 25-8-1847 naar Batavia /terug in Holland op 15-5-1848 (tijdens deze reis overlijdt zijn 1e vrouw op 30 oktober 1847 te Dordrecht).
4e reis vertrekt op 30-7-1848 naar Batavia /terug in Holland op 21-4-1849 (vlak voor zijn vertrek overlijdt zijn dochtertje van bijna 2 jaar aan de kroep op 20-7-1848 te Dordrecht).
5e reis begint op 15-6-1849 (MRD nr 1418) Met de aanmonstering van 21 man te Dordrecht met als 1e stuurman Arie Versteegh 31 jaar uit Dordrecht / gage f 70,- p.m./ 2e stuurman E.Verginius 24 jaar uit Amsterdam/ gage f 45, -p.m. / 3e stuurman Barend Mols 23 jaar uit Dordrecht/ gage f 30, -p.m. / bootsman Willem Cornelis Maas 45 jaar woont te Dordrecht / gage f 40, -p.m.  (zie kopie monsterrol en kopie afbeelding v/d Jan v Hoorn in de bijlage)..
jan van hoorn.jpg (43628 bytes)
09_04hoorn_a.jpg (150754 bytes) 09_04hoorn_b.jpg (158834 bytes)
(naar Valparazo / J. Bouten (kapitein, 33, Dordrecht), A. Versteegh (1ste stuurman, 31 Dordrecht), E. Verginius (2de stuurman, 24, Amsterdam), B. MŲls (3e stuurman, 28, Dordrecht), W. maas (bootsman, 45, Dordrecht), S. van Dalen (timmerman, 35, Papendrecht), H. Dubbeld (kok, 35, Dordrecht), W. Garrama (zeilmaker, 26, Dordrecht) - (monsterrol 15-6-1849 nr 1418 (Stadsarchief Dordrecht, archief 12 waterschout))

De reis gaat naar Valparaiso/Chili via Californie naar Java /terug in Holland op 16-12-1850.
Over deze spannende reis heeft hij geschreven in zijn boek :,,MIJN LEVEN ALS KLIPPERKAPITEIN,,
Over de grote moeilijkheden onder aanvoering van bootsman Willem Maas die met een deel van de bemanning deserteerde in Valparaiso. Enkele van zijn bemanning weet hij te behouden, maar aangekomen in Californie waren er weer problemen met de bemanning die vanwege de goudkoorts wilde deserteren.
6e reis vertrekt in mei 1851 naar Batavia / terug in Holland op 22-4-1852.
7e reis vertrekt op 8-7-1852 naar Batavia /terug in Holland 22-1-1854 (voor zijn vertrek trouwt hij op 22-5-1852 met zijn 2e vrouw Marietje Pos (1832 ) zuster van zijn 1e vrouw). Tijdens zijn reis wordt zijn 1e zoon Adriaan Louis Gerard geboren op 4-4-1853. Deze overlijdt vlak voor zijn terugkeer op 4-1-1854 te Dordrecht, dit kind heeft hij dus niet gezien)

Bij zijn terugkeer in januari 1854 wordt hij door zijn reders Gebr Blusse aangesteld als de toekomstige kapitein van de 1e medium/clipper ,,KOSMOPOLIET 1,, 398 last die in Nederland in aanbouw is op de werf van Cornelis Gips te Dordrecht.
Naar voorbeeld van een halfmodel van een Amerikaanse Theeclipper van 1200 ton v/d scheepsbouwers Perrine Patterson en Stack te New York die 1e luitenant ter Zee Marin Henri Jansen (1817 Antwerpen) had meegnomen uit Amerika. In augustus 1852 krijgen de reders Gebr Blusse te Dordrecht dit halfmodel in handen en laten naar voorbeeld van dit halfmodel een kleiner ontwerp maken door Christiaan Gips (1827 Dordrecht) scheepsbouwkundige en kleinzoon van Cornelis Gips. Jacob Bouten die onderweg op zijn reis naar Californie, een goede studie gemaakt had van de Amerikaanse Clippers, maakt zo goed mogelijk een plan voor de tuigage voor het schip. Ook is hij betrokken bij de bouw v/h schip dat mede onder toezicht stond van de landsscheepsbouwmeester Hendrik Schokker waarmee hij grote onenigheid krijgt over het plaatsen van de masten en het tuig. Het schip werd te water gelaten op de werf aan de Riedijkshaven op 29-11-1854.
1e reis op 2-4-1855 (nr 1682 MRD) is de 1e aanmonstering te Dordrecht en 29 man monsteren aan. Kapitein Jacob Bouten 39 jaar woont te Dordrecht / en vertrekt op 18 april 1855 uit Hellevoetsluis. 1e stuurman Willem v Wijngaarden v Rees 27 jaar woont te Dordrecht / gage f 70, -p.m. 2e stuurman J.Hoogerwerff 31 jaar uit Vlaardingen /gage f 50, -p.m. / 3e stuurman Raphael G v/der Blijk uit Dordrecht. (zie kopie monsterrol en afbeelding v/d ,,Kosmopoliet 1,, in de bijlage)
kosmopoliet_I.jpg (105361 bytes)

09_05kosmopoliet_a.jpg (79910 bytes) 09_05kosmopoliet_b.jpg (110100 bytes) 09_05kosmopoliet_c.jpg (126475 bytes)
(J. Bouten, W. van Rees (Urk), J. Hoogenweg (Vlaardingen), R.C. van dne Blijk (Dordrecht), P.J.Q. Bos (Middelburg), J. Olderick, C. Doorn (Dordrecht), Huivis MŁillur, C. Kriens (Dordrecht), J.H.F. Gehnelle (Rotterdam), Pieter de Meester (Neuzen), J. Schrijver (Rotterdam), Arnoldus Hooimaaijers (Waspik), James Lyon, E. Carlson, C.A. Gensinge, G.M. Schmoll (Amsterdam), J.P. Bosman (Dordrecht), Jacob Thune, Jamie Flint, H.J. Roelijn (Dordrecht), J.MŲls, E.M. Chevalier, A.O. Roosenboom (Haarlem/Brussel), P. Hofman (Dordrecht), R.F.C. Thorbecke, G.T. van Reijn (s Bosch), F. Grootenboer (Dordrecht), Gerrit Roelofs (Voorst) - (monsterrol 2-4-1855 nr 1682 (Stadsarchief Dordrecht, archief 12 waterschout))
Na een reis van 86 dagen aankomst te Batavia op 15-7-1855/terug in Holland op 9-12-1855.
2e reis vertrek op 16-2-1856 (snelste reis gemaakt door een Nederlands schip in 76 dagen naar Batavia ). Mee aan boord zijn vrouw en zoontje Adriaan.
3e reis vertrekt op 12-12-1856. 4e reis vertrekt op 21-9-1857. 5e reis vertrekt op 2-8-1858.
De reizen 6 t/m 8 naar Batavia vertrekken uit Rotterdam.
Hij maakt met dit schip 8 reizen tot december 1861.
09_03kosmopoliet1862.jpg (130254 bytes) (advertentie Kosmopoliet (vertrekt begin mei 1862), 1862)
In december 1861 gaat hij aan de wal om als toekomstige kapitein toezicht te houden op de bouw van de nieuwe mediumclipper ,,KOSMOPOLIET 2,, 1077 ton die de reders Gebr Blusse te Dordrecht willen bouwen op de werf van Cornelis Gips te Dordrecht. Hij gaat speciaal naar Engeland voor een studiereis omdat de clipperbouw in Engeland verder gevorderd was dan in Nederland. De bouwkosten v/h schip werden begroot op f 303.995, -
1e reis op 23-3- 1865 (nr 2132 MRD) is de 1e aanmonstering te Dordrecht en hij vertrekt met 36 man voor een reis met 1e stuurman Vellinga in 78 dagen naar Batavia.
2e reis op 5-3-1866 (nr 2189 MRD) is de aanmonstering te Dordrecht voor een reis naar Batavia met 34 man. Van deze reis is het logboek bewaard gebleven met kapitein Jacob Bouten en geschreven door de 1e stuurman Hendrik Dienske (archief 124 nr 65 Rederij Blusse van Oud Alblas te Dordrecht /Stadfsarchief Dordrecht). Vertrekt top 16-6-1866 uit Brouwershaven /terug in Holland op 5-11-1866.
3e reis op 16-1-1867 (nr 2239 MRD) is de aanmonstering voor een reis naar Batavia met 1e stuurman Hendrik Dienske reis in 82 dagen naar Batavia /terug in Holland in september 1867. De reizen 4 en 5 vertrekken uit Rotterdam.
Hij maakt met dit schip 5 reizen.
09_06kosmopoliet_a.jpg (110256 bytes) 09_06kosmopoliet_b.jpg (170732 bytes) 09_06kosmopoliet_c.jpg (129685 bytes) 09_06kosmopoliet_d.jpg (145203 bytes) 09_06kosmopoliet_e.jpg (137536 bytes)
(logboek (SAD 124-65); Journaal gehouden aan boord van het schip Kosmopoliet II gevoerd door kapitein J. Bouten op deszelfs reize van Rotterdam naar Java uitgezeild den 21-3-1866)  -  J. Bouten, H. Dienske, J.A. Vogelzang, G. Pols (Utrecht), A. Hendriks (Middelburg), P. Nieuwstraten (Rotterdam), F. van Houten (Geertruidenberg), L. Vermeulen (Dordrecht), D. van Waden (Varel), C. Doorn (Dordrecht), J.M. Schrijnemakers (Dordrecht), J.N. Ochman (Rohne), C. Schmidt (Potsdam), W. Mangelsdorff (Charlottenburg), W. Wanjon (Oost Capelle), H. Visser (Harlingen), C.A. Jansson (Stokholm), C.A. Carlsson, J. Buitenhek (Dordrecht), A. Versluis (Werkendam), J. van Dijl (Dordrecht), T.J. Pik (Veendam), J. Groen (Rotterdam), L. Jurgens (Bremen), O. Knutsson, H. Crone, C. Rozenthal, J.C. Vrijdag (18 jr., Dordrecht), F. Schellus, M. de Neef (Brouwershaven), H. van der Koogh (Dordrecht), W. Schmoeker, H.G. Dolleman (Schiedam), van den Adel (15 jr, Papendrecht))

In april 1869 gaat hij aan de wal en wordt hij opgevolgd door kapitein Everhardus Martinus Chevalier vlag D 44 uit Dordrecht.
Op 7-1-1851 wordt hij lid v/d vrijmetselarij en ingewijd als leerling in Loge ,,La Flamboyante,, in het Muntgebouw te Dordrecht. (in 1854 ingewijd tot Meester vrijmetselaar). (zie ledenlijst Loge ,,La Flamboyante,,1862/1863 in de bijlage).
In 1869 is hij reder en wordt hij benoemd tot Ridder van de ,,Eikenkroon,, een ridderorde die werd toegekend door koning Willem 3 aan mensen die van grote verdiensten zijn geweest voor de ontwikkeling van de scheepvaart en industrie in Nederland.
In 1874 is hij directeur en reder van de stoombootdienst te Dordrecht en reder van het stoomschip ,,MARTINUS EN HENRIETTE,, kapitein is zijn neef Jacob Hendrik Stuit (1819 Veendam) met kapiteinsvlag v/h zeemanscollege Dordrecht vlag D 11.
In 1885 wordt hij gekozen in het bestuur van de Kamer van koophandel. Hij treedt hier weer uit op 28-4-1886 wegens het verlaten van de gemeente en wordt opgevolgd door Philip Zadoks Bankier te Dordrecht.
Hij trouwt 1e x 1 september 1845 te Amsterdam met Adriana Pos (geb: 1825 te Oud Loosdrecht/ 30-10-1847 te Dordrecht aan de thyphus) d.v. Gerrit Pos en Grietje Stam.
Kinderen uit 1e huwelijk te Dordrecht
25-7-1846 Catharina Margrietha (overl: 20-7-1848 te Dordrecht aan de kroep)
Hij trouwt 2e x op 22- 5-1852 met Marietje Pos ( geb: 1832 te Oud- Loosdrecht) (zuster van zijn 1e vrouw). In 1846 woont hij met zijn gezin aan de Grote Kerksbuurt / in 1858 aan de Groenmarkt 12./ in 1873 aan de Kalkhaven D 168. En in 1876 aan de Lijnbaan E 1230 te Dordrecht.
Kinderen uit 2e huwelijk
Te Amsterdam
4-4-1853 Adriaan Louis Jacob (overl: 4-1- 1854 Dordrecht).
Te Dordrecht:
28-10-1854 Adriaan Louis Jacob tr. 1880 Ddr met Cornelia van Brakel.
19-9-1857 Louis Gerard (vertrekt op 24-1-1875 naar Amsterdam).
13-2-1860 Margaretha Jacoba (vertrekt in 1886 met ouders mee naar Hees).
16-12-1863 Gerard Petro.(vertrekt op 3-9-1878 naar Breda).
1-10-1864 Eduard Jan (overl: 13-5-1876 te Ddr).
1-10-1866 Jacob Georg (overl: 8-4-1867 te Ddr).
1-2-1870 Catharina Maria (vertrekt in 1886 met ouders naar Hees).
12-2-1872 Maria Cornelia (vertrekt in 1886 met ouders mee naar Hees).
17-5-1874 Laura Henriette (vertrekt in 1886 met ouders mee naar Hees).
9-10-1876 Jacoba (vertrekt in 1886 met ouders mee naar Hees)
Jacob Bouten vertrekt met zijn gezin op 30-4-1886 uit Dordrecht naar Hees. Zijn oudste zoon Adriaan Louis Jacob Bouten vertrekt op 9-10-1871 voor studie naar Delft en wordt leraar aan de H.B.S. te Dordrecht. Hij trouwt op 24-3-1880 te Dordrecht met Cornelia Neeltje van Brakel (1855 Dordrecht) d.v. Gerrit van Brakel Gerritz (reder te Dordrecht) en Catharina Elisabeth Kuypers. (getuigen bij het huwlijk zijn: Gerrit van Brakel Jr 23 jaar te Dordrecht en Simon van Brakel 63 jaar koopman / reder te Dordrecht, oom van de bruid / Daniel Jan Steyn Parve 25 jaar ingenieur te Den Haag en Frans Dekker 24 jaar candidaats medicijnen te Leiden, beiden vrienden van de bruidegom.) Hij vertrekt op 16-12-1886 met zijn gezin uit Dordrecht naar Amsterdam, waar hij leraar wordt op het ,,Spinoza Lyceum,, in de Roelof Hart straat en er later directeur werd tot 1913. Adriaan Louis Jacob Bouten trouwt voor 2e keer met de Hoop Scheffer, kinderen uit dit huwlijk hebben nakomelingen gekregen o.a. te Delft

 
* Uit het leven van kapitein Jacob Bouten 1815-1894 door Kees Bouten (2009) -- WORD-file 4.64 Mb
* DORDRECHT Belastingkohier uit ca 1855 (huurwaarde, hoofdgeld, wijn- en vuurgeld)
  Wijk en Nommer : A012 Groenmarkt
  Namen der belastingschuldigen : J. Bouten
  Beroep : koopv.kapt.
  Getal personen, buiten de dienstbaren : 2
  Getal dienstbaren : 1
  Huurwaarde der woning : 160
  Huurwaarde der plasiertuinen en buitenverblijven :
  Plasierpaarden :
  Grondbelasting: f -
  Personeel : -
  DIRECTE GEMEENTE-BELASTINGEN
  Grondbelasting (Opc. en Bedrag): f -
  Personeel (Opc. en Bedrag) : - / f -
  Huurwaarde (Percent. en Bedrag) : 16 / f 25,60
  Wijn- en vuurgeld (Klasse en Bedrag met 10 opc.) : 8 / f 19,80
  Hoofdgeld (Klasse en Bedrag met 10 opc.) : 1 / f 9,90
  Aanmerkingen : totaal f 55,30; Was met 1e Mei met echtg. op zee.
[Bron Erfgoedcentrum DiEP: SAD 6-7512 (wijk A 8e klasse wijn- en vuurgeld)]
 
BOUTEN ANDREAS GEORGE D 2/R 347
(Kapitein te Dordrecht) Op 9-9-1869 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 2 en Rotterdam vlag R 347.
Geb: 1818 te Koningsberg /Duitsland / overl: 26-3-1888 te Rotterdam z.v. Lutte Jacobs Bouten (Kapitein der koopvaardij /overl: 1836 Rotterdam) en Anna Catharina Elizabeth Luxen. (broer van Jacob Bouten kapitein der koopvaardij vlag D 18).
Op 9-11-1833 (MRD nr 651) monstert hij te Dordrecht aan als Lichtmatroos 16 jaar woont te Rotterdam op het kofschip ,,HARMONIE,, 182 ton / reder Klerk en Voogd te Dordrecht. Kapitein is Gieze (Genus) E de Boer vlag D 11.
Op 6-4-1839 is hij stuurman/ gage f 30,- p.m. op het kofschip ,,DE HANDELAAR VAN SAPPERMEER,, reder J.B.'t Hooft te Dordrecht / kapitein is B.H.Nijman vlag S 48 uit Sappermeer.
In 1849 (MRD nr 1414) is hij 3e stuurman /gage f 26,- p.m. op het fregat ,,KONINGIN DER NEDERLANDEN,, 392 last / reder Maatschappij Dordrechtsche Scheepsrederij en vertrekt naar Batavia / kapitein is Evert.Groeneveld Cadee vlag D 33.
Op 27-10-1869 (MRD nr 2397) t/m 1874 is hij kapitein op het fregat ,,NICOLETTE,, 640 last / reder Gerrit van Brakel en Co te Dordrecht. Vertrekt met 26 man naar Batavia.
 
BRAAK van den EVERHARDUS JOHANNES D 76/R 288
(Kapitein te Dordrecht) Op 19-3-1852 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 76.
Geb: 1821.
Op 7-5-1851 is hij kapitein op het fregat ,,'s HERTOGENBOSCH,, 820 ton / (1841) werf Barend v Limmen / reder Sandberg te Dordrecht, en vertrekt naar Batavia.
Op 28-6-1852 (MRD nr 1543) is de aanmonstering voor zijn 2e reis met het fregat ,,'s HERTOGENBOSCH,, en vertrekt uit Dordrecht via Engeland om Kaap Hoorn. Het zal een rampzalige reis worden. Hij vertrekt op 8-7-1852 uit Hellevoetsluis met 29 bemanningsleden waarvan er maar 6 terug komen. (zie kopie monsterrol in de bijlage)
09_07hertogenbosch_a.jpg (81190 bytes) 09_07hertogenbosch_b.jpg (96050 bytes) 09_07hertogenbosch_c.jpg (164981 bytes)
(E.J. v.d. Braak, M.J. Zwart (34, Rotterdam), A.D.H. van der Heijde (25, Dordrecht), A. Papenhuijzen (26, Dordrecht), J. Swindjen (28, Lawick), J. van der Hoft (42, Dordrecht), B.J. Baukes (32, Dordrecht), A. Guilliams (Gent), John Green, P. Kamsteeg (31, Kleine Lindt) - SAD archief 12 waterschout, monsterrol nr 1543 28-6-1852)
Hij maakt bij terugkeer hiervan melding bij de waterschout dat er 4 bemanningsleden onderweg zijn overleden. De rest van de bemanning werd onderweg geroyeerd of deserteerde in een van de havens. (in de monsterrol zit hierover een aantekening).
Op 11-12-1852 wordt de 1e stuurman M.J. Zwart 34 jaar uit Rotterdam vermist op zee op 13į7' N.B.-113į43' W.L.
Op 26-4-1853 overlijdt zeilmaker Joseph.Green 41 jaar op 21į'0 N.B.- 119į19' O.L.
Op 29-5-1853 overlijdt bij Macon de scheepstimmerman Jacob van der Hof 42 jaar uit Dordrecht.
Op 30-6-1853 overlijdt op zee, matroos C.J. Winge 26 jaar uit Holmerstrand.
Van de gehele equipage kwam terug: Kapitein van der Braak 31 jaar uit Dordrecht, 1e stuurman A. D. H. van der Heyden 25 jaar uit Deventer (was 2e stuurman), 2e stuurman A. Papenhuizen 26 jaar uit Dordrecht (was 3e stuurman), Lichtmatroos / zeilmaker A. Oltmanns 21 jaar uit Emden, kok / Lichtmatroos Jan Mosselman 25 jaar uit Dordrecht en de matroos W. Stuurman 28 jaar uit Dordrecht.
 
BREEMS den ARIE D 34
(Kapitein te Dordrecht) Op 21-1-1848 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 34. (zie ledenlijst zeemanscollege 1850/bijlage).
Geb: 1790 te Vlaardingen./ overl: juni 1861 z.v. Doeden Breems (kapitein op zee overleden) en Willempje Wemmeris.
Op 4-4-1845 (MRD nr 1241)/61 is hij kapitein op de galjoot ,,DE KLEINKINDEREN,, 113 ton / werf v Willigen te Vlaardingen / reder Jacob en Florent van Wageningen te Dordrecht. Vertrekt met 8 man naar Schotland.
In 1840 woont hij te Dordrecht met zijn vrouw Petronella Koster (overl: 1848 Dordrecht) en kinderen: Johanna (1822) en Willempje (1827).
Hij trouwt 2e x op 12-11-1851 te Dordrecht met Hendrika Kemp d.v. Martinus Kemp en Johanna van Slingerland.
In 1860 woont hij aan de Varkensmarkt B 333 met zijn vrouw en kinderen geboren te Dordrecht: Willem -Arie (1855) en Hendrik Johannes (1857).
 
BROEKSMIT WILLEM FREDERIK D 44/R 235
(Kapitein te Dordrecht) Op 28-5- 1847 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 44. (zie ledenlijst zeemanscollege 1850 /bijlage).
Geb: 1818 te Zierikzee / overl: 3-3-1862 te Dordrecht z.v. Adriaan Frederik BroekSmit (overl: te Zierikzee) en Geertrui de Zwisser.
In 1834 monstert hij aan als scheepsjongen 16 jaar woont te Zierikzee op het fregat ,,LOUISE PRINSES DER NEDERLANDEN,, 250 last / (1827) werf Jan Schouten / reder Maatschappij Dordrechtsche Scheepsrederij. Vertrekt naar Batavia / kapitein is Johannes Keyzer vlag D 17.
Op 21-2- 1837 is hij Lichtmatroos /op 16-6-1839 is hij 4e stuurman. Op 7-6-1844 (MRD nr 1209) is hij 1e stuurman op het fregat ,,BATO,, 471 last / (1837 werf Jan Schouten / reder Maatschappij Dordrechtsche Scheepsrederij en vertrekt naar Batavia / kapitein is Johannes Keyzer vlag D 17.
Op 3-6-1848 ( MRD nr 1357) neemt hij als kapitein het gezag over van de overleden kapitein Pieter Sipkes vlag D 1 / op het fregat ,,BATO,, reder Maatsch.D.S. en vertrekt naar Batavia, terug in Holland op 19-5-1849. Hij maakt 7 reizen met dit schip tot 1858.
bato.jpg (110192 bytes)(zie kopie afbeelding v/d ,,Bato,, in de bijlage).
In de vergadering van het zeemanscollege van Dordrecht gehouden op 23 maart 1855 wordt op plechtige wijze uitgereikt een gouden medaille aan kapitein W.F.Broeksmit van het schip ,,BATO,, en aan de 1e stuurman van der Eijk een zilveren medaille, tevens een loffelijk getuigschrift toekgekend door de Zuid Hollandsche Maatschappij tot redding der Equipages van:
1e Engels fregat ,,FATYMA,, kapitein W. Hardie bestaande uit 23 personen.
2e Engels barkschip ,,THOMASSIN,, kapitein Holmes equipage 12 personen de kapiteinsvrouw en 3 kinderen.
3e Engels barkschip ,,ELIZABETH,, kapitein H.Churchill 13 personen .
Welke schepen in de Torresstraat bij de noord/oost en noord/west kust van Australie gestrand waren op de eilanden RAINE en BOOT noord /oost kust en het eiland BOOBY noord /west kust en zich in de sloepen bevonden.
Zij werden aan boord van de ,,BATO,, met zeemanshartelijkheid verpleegd, later werden 11 personen aan een ander schip overgegeven / de overigen werden veilig in Batavia aan wal gebracht (Straat Torres tussen noord Australie en Nieuw /Guinea).
Hij woont in 1862 te Zwijndrecht. Hij is getrouwd met Helena G. Broeksmit (geb. Zierikzee).

NB.
* Geconfineerden (opgeslotenen) Stads Krankzinnig en Beterhuis 1805-1884
Periode : 1842-1884
Nummer (of folionr) : 0867
Naam : Willem Frederik Broeksmit
Bron : SAD 22-428
Toevoegingen : # (SAD 22-422 (1856-1862)) 867. Willem Frederik Broeksmit, geboren te Zierikzee den 12 Mei 1818, woonplaats Zwijndrecht, van de Nederduitsch Hervormde Godsdienst, Kapitein ter Koopvaardij, gehuwd met Helena Gijzerina Broeksmit. (Opneming gevraagd door: Helena Gijzerina Broeksmit, geboren den 11 Mei 1821, zonder beroep, woonplaats Zwijndrecht);
 
BRONS ABRAHAM R 24
(Kapitein der koopvaardij) in 1837 lid van zeemanscollege Rotterdam vlag R 24. (zie ledenlijst zeemanscollege 1837/bijlage).
Geb: 31-3-1781 te Schoonderloo/overl: 27-7-1855 te Dordrecht z.v. Simon Brons en Maria Heykers. In 1839 (nr 216) lid v/d vrijmetselaars Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.(zie ledenlijst 1844 in de bijlage).
In 1815 is hij kapitein op het kofschip,,JOSINA CHRISTINA,, en vertrekt uit Dordrecht naar Bergen/Noorwegen 
Op 16-2-1818 (MRD nr 3) is hij kapitein op het kofschip ,,ZELDENRUST,, en vertrekt met 5 man uit Dordrecht.(zie kopie overzicht monsterrollen 1814/1840 in de bijlage)
In 1837 is hij kapitein op een stoomschip en woont te Dordrecht. Hij is getrouwd met Anna Christina Klokstet.( 1783 R.dam/1848 D.dr)d.v. Abraham Klokstet en Jenneke Ridders In 1855 woont hij in de Boomstraat C 151 te Dordrecht, hij is dan directeur van de Dordtsche en Moerdijksche Stoomboten Mij.
 
BROUWER NANNE HARMS D 55/A 538
(Kapitein te Dordrecht) In 1840 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 55. (zie ledenlijst zeemanscollege 1842 /bijlage).
Geb: 25-1-1798 te Nieuwe Pekela .
In 1839 (nr 214) lid v/d vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Op 30-5-1817 (MRD nr 11) monstert hij aan te Dordrecht als matroos (woont te Pekela )gage f 21,- p m op de schoener ,,HARIET,, kapitein is D Arentzen en vertrekt met 15 man naar St Petersburg.
Op 4-10-1836 ( MRD nr 789) is hij 1e stuurman / gage f 70,- p. m. op het nieuwe fregat ,,OUD ALBLAS,, 401 last / werf Cornelis Gips / reder A. Blusse van Oud Alblas te Dordrecht en vertrekt naar Batavia / kapitein is Johan Evert Strumphler vlag D 37.(zie kopie monsterrol in de bijlage)
Op 22-3-1839 ( MRD nr 924) is hij 1e stuurman op de nieuwe bark ,,PICTURA,, 317 last / werf Barend van Limmen te Dordrecht / reder Hendrik Brunner te Dordrecht en vertrekt met 36 man naar Batavia / kapitein is Dirk Varkevisser vlag D 14.
Op 30-6-1840 (MRD nr 998)is hij kapitein op de bark ,,PICTURA,, reder H.Brunner en co te Dordrecht en vertrekt naar Batavia / in Batavia op 21-10-1840 / terug in Holland op 8-7-1841.(zie kopie overzicht monsterrollen 1814/1819 in de bijlage).
Op 23-9-1845 t/m 1847 is hij kapitein op het fregat ,,BROEDERTROUW,, 436 last (1835) werf Jan Schouten / reder leden van loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht, en maakt reizen naar Batavia.
In1857 is hij kapitein op het schip ,,HERMINA NIPPERIUS,,
In1861 is hij kapitein op het schip ,,JONKVROUW GEERTRUI,,
 
BUDDE WILLEM HENDRIK D 12
(Kapitein te Dordrecht) Op 14-6-1850 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 12.
geb: 1819 te Deventer / overl: 11-10-1855 Valpariso / Chili.
Op 2-10-1838 (MRD nr 900) is hij 4e stuurman 19 jaar uit Deventer /gage f 20,- p.m.op het nieuwe fregat ,,ORION,, 483 last, werf Cornelis Gips/reder A.Blusse van Oud Alblas/ kapitein is Jacob van der Linden /vlag D6. (zie kopie monsterrol in de bijlage).
Op 24-6-1850 is hij als kapitein op het fregat als bark getuigd ,,OUD ALBLAS,, 401 last (1836 werf Cornelis Gips/ reder A.Blusse van Oud Alblas te Dordrecht. Terug in Dordrecht op 28-5-1851.
baron van geen_2.jpg (81828 bytes)(zie kopie afbeelding v/d ,,Oud Alblas,, in de bijlage).
Op zijn 2e reis met de bark ,,OUD ALBLAS,, is de reis naar Valpariso en daar aangekomen schrijft hij op 25 september 1851 uit Valpariso naar de reders Blusse, de brief komt aan op 29-11-1851 ( in archief 124 rederij Blusse v Oud Alblas te Dordrecht Stadsarchief Dordrecht) de reis was moeilijk, het schip was lek en het koper beschadigd.
Op 28-12-1851 komt er weer een brief aan bij de reders Gebr Blusse dat kapitein Budde was overleden ten gevolge van een val van het paard te Valparaiso. Hij wordt opgevolgd door de opperstuurman Nicolaas.Kruymel. Het schip is weer terug van zijn reis in Holland in juni 1853.
Akte van overlijden 27-1-1852 is door de consul der Nederlanden te Valpariso opgemaakt op 11-10-1855: dat Dhr Willem Hendrik Budde in leven gezagvoerder van het Ned. Barkschip ,,OUD ALBLAS,, in Hotel de Paris te Valparaiso is overleden.
 
BURG VAN DER CORNELIS D 88/R 435
(Kapitein te Dordrecht) Op 3-3-1854 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 88. (zie ledenlijst zeemanscollege 1861/bijlage).
Geb: te Rotterdam /overl: febr 1873 vermist op zee.
In1854 is hij kapitein op de bark ,,WILLEM 3,, (1851) werf Cornelis Gips te Dordrecht/ reder de Groot en Roeland en Co te Schiedam.
In 1861 is hij kapitein op het fregat ,,BATO,, 471 last/(1837) werf Jan Schouten/ reder Maatsch Dordrechtsche Scheepsrederij.
 
BUTNER JACOB WILLEM
(Kapitein te Dordrecht) Geb: 25-2-1829 te Dordrecht / overl 26-3-1869 te Soerabaja. z.v. Johannes Andreas Butner (z.v. Johannes Coenraad Butner (1756 Wiershausen)(tr 1813) en Anna Cramer. In 1856 ( nr 397) lid v/d vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht. Op 2-9-1853 ( MRD nr 1592) is hij 1e stuurman op de nieuwe bark ,,HELLEVOETSLUIS,,333 last /werf Cornelis Gips/ reder J.B.'t Hooft en Deking Dura te Dordrecht en vertrekt naar Australie kapitein is Wilhelmus Johan Vos vlag D 20. In 1854/55 is hij 1e stuurman op het fregat ,,ORION,,483 last /(1838) werf Cornelis Gips/ reder Gebr Blusse te Dordrecht en vertrekt naar Batavia/ kapitein is Cornelis Marinus Borghout D 49.
Het verslag van deze reis is te lezen in logboek nr 32 geschreven door 1e stuurman Butner archief 124 rederij Blusse v Oud Alblas te Dordrecht Stadsarchief Dordrecht
Hij trouwt op 18-8-1852 te Dordrecht met Maria Bemolt (1832 Dordrecht) d.v. Adriaan Bemolt (ambtenaar) en Pieternella Baars.
In 1858 woont hij met zijn vrouw en zoontje Adriaan (1857 Dordrecht) aan de Groenmarkt 9 te Dordrecht. In 1864 vertrekt hij met zijn gezin naar Soerabaja.
 
BUUREN van JAN HENDRIK LAMMERTS/ R 428
(Kapitein te Rotterdam) Geb: 17-4-1824 te Gouda. Op 2-6-1854 (nr 347) lid v/d vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht. Hij is dan 1e stuurman en woont te Rotterdam. 
In 1862 is hij kapitein op het clipper /fregat ,,JASON,, (1857) werf P.H.Kortland te Rotterdam / reder A v Hoboken te Rotterdam. Komt op 6-9-1862 terug van een reis naar Batavia in de haven van Dordrecht.
 
CHEVALIER EVERHARDUS MARTINUS D 42 / A 328/441
(Kapitein te Dordrecht) In 1835 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 42. (zie ledenlijst zeemanscollege 1837/ bijlage) en Amsterdam vlag 328/441. Geb: 11-6-1810 te Dordrecht / overl: 22-2-1852 te Dordrecht z.v. Everhardus Chevalier en Martina Roest (wonen te Amsterdam) broer van Willem Jacob Chevalier kapitein der koopvaardij vlag D 61.
Op 26-11-1830 (MRD nr 468) is hij 3e stuurman /gage f 30,- p.m. op de 1e reis en op 5-12-1831 (MRD nr 526) is hij 2e stuurman / gage f 45,- p.m. op het nieuwe fregat ,,STAD DORDRECHT,, 448 last /(1830) werf Jan Schouten/ reder Maatschappij Dordrechtsche Scheepsrederij en vertrekt met 41 man naar Batavia /kapitein is Klaas v Schinkel vlag D35. Op 24-6-1833 (MRD nr 612) is hij 1e stuurman op het fregat ,,STAD DORDRECHT,, met kapitein Jan v Nassau vlag D 35. (zie kopie monsterrol in de bijlage).
Op 25-1-1836 ( MRD nr 762 ) 1e reis als hij kapitein op het fregat ,,LOUISE PRINSES DER NEDERLANDEN,, 250 last/(1827)werf Jan Schouten/ reder Maatschappij Dordrechtsche Scheepsrederij en vertrekt met 35 man naar Batavia. Terug in Holland op 7-2-1837. (zie kopie afbeelding v/d ,,Louise Prinses der Nederlanden,, in de bijlage)
Op 6-8-1837 2e reis vertrekt naar Batavia / terug in Holland op 20-6-1838. 
Op 11-3-1839 (MRD nr 920) is hij 1e kapitein op het nieuwe fregat ,,STAD TIEL,, 890 ton / werf Cornelis Gips te Dordrecht / reder Brunner en vertrekt op 28-4-1839 uit Hellevoetsluis met 34 man naar Batavia / terug in Holland / Amsterdam op 28-1-1840. (zie kopie monsterrol en kopie plattegrond achterschip v/d ,,Stad Tiel,, in de bijlage)
09_08tiel.jpg (193126 bytes)
(E.M. Chevalier, A. van der Abeele (46, Dordrecht), J.J. Donema (25, Schiermonnikoog), P. Woortmann (29, Emden), N. Koense (19, Schiedam), J.H. Niemann (26, Voorthuizen), Antonie Warbie (26, Dordrecht), H. Dos (Amsterdam), J.F. Ponte (42 jr), Henry Williams (30, New York), J. Williams (24, Antwerpen) - (monsterrol 11-3-1839 nr 920 (Stadsarchief Dordrecht, archief 12 waterschout))
Hij maakte 7 reizen op dit schip tot 21-2-1851.
Hij trouwt op 28-10-1835 te Dordrecht met Catharina .Juriana. Gips (1813 Dordrecht) weduwe van Dirk van der Koogh (kapitein der koopvaardij in mei 1831 overleden op zee aan boord van zijn schip het fregat ,,De Dordtenaar,,) d.v. Cornelis Gips (scheepsbouwer te Dordrecht) en Adriana Roest.
In 1850 woont hij in Steegoversloot C 1013 te Dordrecht samen met zijn vrouw en zoon Everhardus Martinus (1836 Dordrecht.)
 
CHEVALIER EVERHARDUS MARTINUS D 44 /R 35
(Kapitein te Dordrecht) Op 14-3-1867 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 44 en Rotterdam 1877/85 vlag R 35.
Geb: 2-10-1836 te Dordrecht / overl: september 1904 z.v. Everhardus Martinus Chevalier ( Kapitein der koopvaardij D 42) en Catharina J.Gips (kleinzoon van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht).
Op 22-12-1866 (nr 498) lid v/d vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Op 4-4-1851 ( MRD nr 1487) is hij scheepsjongen 14 jaar / gage f 4,- p.m.op het fregat ,,BERNHARD HERTOG VAN SAKSEN WEIMAR,, 500 last/(1840) werf Barend v Limmen/ reder Hendrik Brunner en co te Dordrecht en vertrekt naar Batavia/Amsterdam, kapitein is Pieter Hendriks Hazewinkel vlag D 50. 
Op 29-11-1855 (MRD nr 1718) is hij 3e stuurman 19 jaar/ gage f 24,- p.m. op het fregat ,,BATO,,471 last/(1837) werf Jan Schouten/ reder Maatsch D. S . En vertrekt naar Batavia /kapitein is Willem.F.Broeksmit vlag D 44. 
Op 6-9-1858 (MRD nr 1845) is hij 2e stuurman op de bark ,,CORNELIS GIPS,,343 last/(1854) werf Cornelis Gips/reder Gerrit v Hoogstraten te Dordrecht/ kapitein is Marinus van Alkemade van Rijn vlag D 54.(zie kopie monsterrol in de bijlage).
Op 16-3- 1867 (MRD nr 2252) is hij kapitein op de bark ,,J.C. SCHOTEL,,334 last/(1849) werf Cornelis Gips/reder Gebr Blusse te Dordrecht. 
Op 10-4- 1869( MRD nr 2362) t/m 1871 is hij kapitein op de medium/clipper ,,KOSMOPOLIET 2,, 596 last/(1865) werf Cornelis Gips /reder Gebr Blusse te Dordrecht en vertrekt met 35 man naar Java.
kosmopoliet2.jpg (34382 bytes)(zie kopie afbeelding v/d ,,Kosmopoliet 2,, met kapiteinsvlag 44 in de bijlage
Op 22-7-1871 (MRD nr 36) t/m 1874 is hij 1e kapitein op de medium/clipper ,,KOSMOPOLIET 3,, 1348 ton/ werf Cornelis Gips te Dordrecht / reder Gebr Blusse te Dordrecht (het was het grootste schip wat ooit in Dordrecht is gebouwd en te groot was voor de wateren rond Dordrecht) en vertrekt met 35 man naar Java met als 1e stuurman S.J. Krijt uit Dordrecht gage f 70, - p.m. / 2e stuurman L Smak Gegoor 32 jaar uit Dordrecht / gage f 42, - p.m. / 3e stuurman W. Mulder 22 jaar uit Groningen/ gage f 30, -p.m. 
In 1874 is hij kapitein op de ss ,,MAAS,, reder Ned/Amerikaans Stoomboot My te Rotterdam In 1877/82 is hij kapitein op de s.s. ,,SCHIEDAM,, 2404 ton reder Ned/Amerikaans Stoomboot My. te Rotterdam. 
In 1883/85 is hij kapitein op de ss ,,ZAANDAM,, reder Ned/Amerikaans Stoomboot My te Rotterdam.
Hij woont in 1879 aan de Wolwevershaven B 305 c te Dordrecht.
 
CHEVALIER WILLEM JACOB D 61
(Kapitein te Dordrecht) Op 26-8-1842 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 61. (zie ledenlijst zeemanscollege 1850 / bijlage).
Geb:10-6-1815 te Dordrecht / overl: 19-2-1884 te Dordrecht, zoon van Everhardus Chevalier en Martina Roest (wonen te Amsterdam) broer van Everhardus Martinus Chevalier (Kapitein der koopvaardij vlag D 42).
Op 9-10-1837 ( MRD nr 837) is hij 3e stuurman /gage f 30,- p.m. op het fregat ,,ELIZABETH EN ANTONIA,, reder Voute en Co te Amsterdam / kapitein is S.H.Veer. Op 6-10-1843 ( MRD nr 1181) t/m 1852 is hij 1e kapitein op de bark ,,JUNO 1,, 353 last/ werf Jan Schouten / reder Sandberg en co te Dordrecht en vertrekt op 2-11-1843 uit Hellevoetsluis met 30 man naar Batavia/ terug in Holland op 15-9-1844 /met dit schip maakt hij 7 reizen. Het schip verongelukt op de thuisreis op 2-3-1852 op de rotsen bij Kaap Agulhas Zuid Afrika. Op 1-8-1853 ( MRD nr 1588) t/m 1860 is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,JUNO 2,, 350 last/ werf Jan Schouten/ reder Sandberg en co te Dordrecht en vertrekt op 10-8-1853 met 23 man via Cardiff naar Hongkong / terug in Holland op 20-11-1854 .
Op 6-4-1855 (MRD nr 1683) vertrekt hij voor een reis naar Cardif/Hongkong (zie kopie monsterrol in de bijlage). 


NB.
* Dordrecht - Overlijdensaktes uit 1852
(akte no. 523)
Copij Acte van Overlijden, wij ondergeteekende gezagvoerder en stuurlieden van de Nederlandsche Bark Juno, verklaren, bij deze dat den 2de Maart 1852 bij het stranden van voorgemelde bodem nabij Kaap Aguilhas, zijn verdronken de navolgende Vrouwen, als
- Mathilda Carolina Sussanna Hancke, Echtgenoote van den Heer Joanne Marie Hageman, zij is geboren den 1 Junij 1826 te Bonn alsmede haar 3 kinderen genaamd,
- Stephanie Mari Hageman, geboren te Batavia den 3 Januarij 1848, en
- Annette Carolina Augusta Hageman, geboren te Ngamie (Eijland Java) den 25 Junij 1849,
- en Henriette Mathilda Hageman, geboren te Ngamie (Eijland Java) den 19 October 1850
- alsmede Agnes Clementine Carolina Hancke, weduwe van den Heer Carl Ludwig Marie Anton Schwaner. Zij is geboren te Bonn, den 18 Augustus 1833,
en dat deze begraven zijn op Kaap Aguilhas, nabij de Vuurtoren aldaar hetgeen bij ondergeteekende ten alle tijd met Eeden willen bevestigen. Kaap Aguilhas, den 5 maart 1852
(geteekend) Kaptein W.J. Chevalier, 1ste stuurman W. v.d. Mark, 3de stuurman S.S. de Jong
(ter zijde stond) Ontvangen voor zegelregt vijftig cents Zwolle den 29sten Mei 1852. De ontvanger (geteekend) A.L. van Cittenborg (aan ommezijde stond) Geregistreerd een Blad zonder renvooij te Zwolle den 20sten Mei 1852 deel een en veertig folio een honderd zes verso vak 4. Ontvangen voor regt 80 cents met 38 opcenten Eene gulden en een halve cent.
De Ontvanger (geteekend) A.L. van Letterberg (nog stond) Gezien bij het waterschuits Ambt te Dordrecht voor legalisatie der op omme zijde voorkomende handtekeningen van W.J. Chevalier, Kapitein, W. v.d. Mark 1e stuurman en S.S. de Jong, 3de stuurman, allen van het te Kaap Aguilhas gestrande Nederlandsche Barkschip JUNO, Dordrecht den 22 Julij 1852 (onder stond) De waterschuit (geteekend) C.V. Moulin (nog stond)
gezien voor Legalisatie, der bovenstaande handtekening van den Heer C.V. Moulin, waterschout der Stad Dordrecht 's-Gravenhage den 16 Augustus 1852 de secretaris Generaal bij het Departement van Marine (geteekend) Muller.
Voor Copij Conform De Wethouder, Ambtenaar van de Burgerlijke Stad van Dordrecht. Van de Elst van Bleskensgraaf. (De gedrukten woorden in deze acte voorkonmende door gehaald Van de Elst van Bleskensgraaf)

[https://www.dordtenazoeker.nl/HulpbronnenDordrecht/overlijdensakten_1921]
+
* (fragment e-mail (maart 2018)) ... the drowning of Mathilda Susanna Constantia Hageman (geb. Hancke) on 2 March 1852. This event is documented at the Bredasdorp Shipwreck Museum, where the "black cloth" is kept. A Mr. Lambinon was also aboard the doomed Dutch barque JUNO. He had attempted to save either the before-mentioned ancestor or her sister, Agnes Clementine Caroline HANCKE (SCHWANER) ...;
+
* (e-mail (maart 2018) Lucas van Heeren) Johannes Lambertus Lambinon (1827-1886):
"Johannes Lambinon was a keen sailor and in his early 20ís decided to sail around the Cape of Good Hope to Batavia during the spice trade. The ship was called the Juno and they set sail from Rotterdam Holland in 1851. Johannes Lambinon was the 2nd helmsman of the ship and the Captain was Willem Jacob Chevalier. On their way back from Asia they were approaching the eastern coast of the southern Cape on the 2nd March 1852 when there boat hit the rocks off Cape Agulhas a few hundred meters from shore and just below the Agulhas light house. It was around 14.30 in calm seas but heavy mist. They decided to lower the small boats and get the woman and children on board. When the woman and children were in the small boats a wave crashed over the boat causing it to capsize and the woman and children were thrown out. The men tried to save the woman and children but some lives were lost. Johannes Lambinon managed to swim to shore after having tried to save a woman and he had a piece of her dress in his hand. Johannes decided to stay in South Africa. He wrote to his father Lambertus Lambinon in Dordrecht Holland giving him the news about the ship wreck and saying that he wanted to stay in South Africa. Johannes Lambinon lived and worked on the farm Renosterkop in Bredasdorp and eventually settled on the farm Ezelshoek in Burgersdorp Cape Colony."
Deze Johannes stichtte een gezin in Zuid-Afrika, waar nog nakomelingen van hem wonen, met 1 van hen, Wayne heb ik zelfs enige tijd contact gehad via email.
09_09juno.jpg (166473 bytes)
(W.J. Chevalier, J.A. Butner (34, Dordrecht), E.C. Schott, Gerben F. van der Werf, P. Nagtegaal (38, Dordrecht), P. Muller (38, Amsterdam/Dordrecht), H. Roggenkamp (37, Boekel), W. Plaizier (19, Dordrecht), J. op den Zieken (31, Dordrecht), J. Vogelenzang (27, Kampen) - monsterrol(=MRD) 6-4-1855 nr 1683 (Stadsarchief Dordrecht, archief 12 waterschout))
Hij maakt een schipbreuk mee met het schip in augustus 1860 bij Macassar.
Hij is getrouwd met Eleanora Helena Cardina Romswinckel (1816), dochter van Ds Adam Cornelis Romswinckel dominee te Dordrecht en Marqurite P van Hengel.
In 1884 woont hij aan de Leeuwenbrug A 83/84 te Dordrecht.
 
CLERCQ le SIMON R 104
(Kapitein te Alblasserdam)
Simon le Clercq geboren 27 februari 1832. te Goes.
Simon is overleden op 8 mei 1884 in Rotterdam, 52 jaar oud.
Hij bezat een huis in de Sint Jacobstraat, achter de Grote kade van de stadshaven te Goes.
Beiden verhuisden toen naar Rotterdam in 1880.
Zijn vrouw Maartje Donkers is een jaar eerder op 29 augustus 1883 in Rotterdam overleden, 52,8 jaar oud.

clercq.jpg (40568 bytes)(zie kopie foto van Simon le Clercq in de bijlage).

In 1860 is hij 1e stuurman op de bark ,,DE GRAAFSTROOM,, reder Jan Smit cz te Alblasserdam / kapitein is Gerd Henrichs Ruhaak. Op 2-3-1863 is hij kapitein op het schip ,,JOHANNA CHRISTINA,,717 ton / 1854 werf Jan Smit te Rotterdam, komt met zijn schip in de haven te Dordrecht. Van 1869/75 is hij kapitein op de de bark ,,DE GRAAFSTROOM 2,, reder Jan Smit Cz te Alblasserdam. Van 1875/82 is hij kapitein op het fregat ,,CORNELIA,, 1456 ton (1867) werf Smit/ reder Jan Smit cz te Alblasserdam.
In 1885 woont hij te Alblasserdam en is getrouwd met Maartje Donkers.

Nederlandsch barkschip Johanna Christina, kapitein S. Le Clercq
Bron: Goessche Courant 2 juni 1864


Nederlandsch fregatschip Cornelia, kapitein S. Le Clercq

Bron: Goessche Courant 6 maart 1880


kapitein S. Le Clercq, huis Groote Kade te Goes
Bron: Goessche Courant 10 juli 1879

meid mej. Le Clercq-Dronkers
Bron: Goessche Courant 12 augustus 1869

Simon Le Clercq, gemeenteraad
Bron: Goessche Courant 16 maart 1880

Johanna Christina, kapitein S. le Clercq
Bron: Goessche Courant 30 mei 1864

Nederlandsch barkschip Johanna Christina, kapitein S. Le Clercq
Bron: Zeeuwsche Courant 15 april 1863

Nederlandsch barkschip Johanna Christina, kapitein S. Le Clercq
Bron: Zeeuwsche Courant 15 november 1865

Nederlandsch barkschip Johanna Christina, kapitein S. Le Clercq
Bron: Zeeuwsche Courant 28 februari 1863
 

C(K)RAMER WILLEM HENDRIKS D 26/A 737/360
(Kapitein te Dordrecht) In 1845 lid zeemanscollege Dordrecht vlag D 26. (zie ledenlijst zeemanscollege 1850 / bijlage).
Geb: 14-8-1803 te Amsterdam z.v. Hendrik Cramer en Gerendina Roesma.

In 1846 ( nr 281) lid van de vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Op 8-3-1844( MRD nr 1197) is hij 1e stuurman op het fregat,,BROEDERTROUW,, 436 last / (1836) werf Jan Schouten / reder leden Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht / kapitein is Gijsbertus Isaac Stam de Jonge vlag D 3.
Op 20-9-1846 is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,SPHYNX,, 139 last/ werf Jan Schouten/ reder Jacob v Wageningen Dirkz en Florent van Wageningen te Dordrecht en vertrekt met 14 man naar Batavia /onderweg te Mauritius met schade binnen gelopen /terug in Holland op 4-9-1847. 
Op 21-11- 1847 ( MRD nr 1354) t/m1856 is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,ANNA,, 162 last/werf Jan Schouten/ reder J v Wageningen.Dz en F. van Wageningen te Dordrecht / op 16-9-1847 te water gelaten en vertrekt met 14 man naar Batavia / uit Batavia op 13-7-1848 / terug in Holland op 2-11-1848. Op zijn reis van 5-2-1850 heeft hij zijn zoon J.F. Cramer 18 jaar als Lichtmatroos mee aan boord voor een gage f 16, - p m. 
In 1856/59 is hij de 4e kapitein op het fregat ,,OSIRIS,, 530 last/(1841) werf Jan Schouten/ reder leden Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht /met dit schip strand hij op 15-12-1859 op de kust van Madoera (Ind) een deel van de lading, koffie en suiker kon worden geborgen.
Hij is getrouwd met Antje Jans (1805 Friesland) In 1855 woont hij in de Steegoversloot te Dordrecht met zijn gezin en zijn moeder Gerendina Roesma / In januari 1856 verhuist het hele gezin naar Jutphaas.

 
CRANS GOVERT D 5 /A 460/180
(Kapitein te Dordrecht) Op 15-3-1839 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 5. (zie ledenlijst zeemanscollege 1842 / bijlage)
Geb: 16-10-1810 te Dordrecht / overl: 4-6-1872 te Dordrecht z.v. Jan Crans en Johanna Schoenmaker (neef v scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht).
Op 27-12-1838 (nr 213) lid v/d vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht. (zie ledenlijst Loge ,,La Flamboyante,, 1844 in de bijlage).
Op 26-11-1830 (MRD nr 463) is hij 4e stuurman op het nieuwe fregat ,,STAD DORDRECHT,, 448 last/(1830) werf Jan Schouten/ reder Maatschappij Dordrechtsche Scheeprederij en vertrekt met 41 man naar Batavia / kapitein is Klaas van Schinkel vlag D 35. (zie kopie monsterrol in de bijlage
In 1837 is hij 1e stuurman op de brik ,,NIJVERHEID,, op de Indische Oceaan raakt het schip door bliksem inslag in de groote top in brand en strandt met de gehele bemanning op de kust van Mocambique. 
Op 5-12-1839 (MRD nr 955) is hij kapitein op het nieuwe fregat ,,DELTA,, 498 last/werf Jan Schouten/ reder leden Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht en vertrekt op 7-1-1840 uit Hellevoetsluis met 40 man naar Batavia /in Batavia op 23-4-1840/ terug in Holland op 2-1-1841. (zie kopie monsterrol en kopie bouwtekening v/d ,,Delta,, in de bijlage)

(fregat Delta, 498 last / ontwerp van scheepstekenaar Cornelis Hoogerwerf)
09_11delta.jpg (236162 bytes)
(G. Crans, G.J. Stam de Jonge, P. van Stavoren, F.F. Hoogland, N.M.O. de Groot, Benifacius Teil (23, Sneek), Hendrik H. Schokkenbroek, N.W. de Klouwer (32, Dordrecht), W. van Dieen (45, Dordrecht), P. Kallewaard (21, Vlissingen), Delfs Ruger, H.F. Harlin (24, Delfzijl) - monsterrol(=MRD) 5-12-1839 nr 955 (Stadsarchief Dordrecht, archief 12 waterschout))

Op 15-3-1850 (nr 1442 MRD) is de aanmonstering voor een reis naar Australie van het fregat ,,DELTA,, met als 1e stuurman Daniel Bakker 27 jaar uit Groningen/ gage f 65,-p.m./ 2e stuurman A.Armstrong 27 jaar uit Bergen op Zoom / 3e stuurman Cornelis van Heemstede Obelt 23 jaar uit Zwolle (De kapitein en stuurlieden zijn allen lid van de vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,,) Hij maakte met dit schip 7 reizen tot 15-8-1851.
Op 23-1- 1853 is hij de 3e kapitein op het fregat ,,OSIRIS,, 530 last/(1841) werf Jan Schouten / reder leden Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht en vertrekt naar Australie/Java/ terug in Holland op 28-11-1853 / daarna maakt hij nog 2 reizen. In 1858 heeft hij geen schip meer.
Hij trouwt 1e x op 18-9-1839 te Dordrecht met Petronella Adriana van der Mey (1823 Dordrecht) d.v. Willem Johan van der Mey (winkelier) en Maria Ey. Hij trouwt 2e x in 1855 met Susanna Maria Beatrix Geistmann (1830 Brielle) d.v. Jan Geistmann (Kapitein der koopvaardij).
In 1857 woont hij in de Boomstraat C 154 te Dordrecht met zijn vrouw en kinderen geboren te Dordrecht: Adriaan Johan (1840), Govert (1856). In 1872 woont hij in de Voorstraat C 935 te Dordrecht.

 
C(K)REMER FEKKE FEKKES D 89
(Kapitein te Dordrecht) Op 25-8- 1854 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag D 89 . (zie ledenlijst zeemanscollege 1861 / bijlage)
Geb: 1818 te Groningen /overl: 1862
Op 14-5-1855 (MRD nr 1690) is hij kapitein op de schoener ,,MENTOR,, 87 last/ werf Viktor de Wijk te Oude Zijl / reder Jacob Vriesendorp te Dordrecht /reis naar Toulon. In 1858 is hij kapitein op de galjoot ,,PRESTO,, 250 ton / werf E.M. Meursing Hoogezand reder Gerard Maurits/Jacob Vriesendorp en Co te Dordrecht.
 
 

(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser.
(C) Dordrecht 2007-2008-2011 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl).