WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser

Deel 3: 270 KAPITEINS DER KOOPVAARDIJ IN DE DRECHTSTREEK IN DE 19E EEUW
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
 
ZOEKEN NAAR GOEDE KAPITEINS

Het was een probleem voor de reders in de Drechtstreek om goede kapiteins en bemanning te krijgen voor hun nieuwe zeeschepen in het begin van de 19e eeuw. De enkele Nederlandse zeekapiteins die er nog waren, vonden het varen op een boerenschuit zoals zij de schepen noemden die buiten de grote steden waren gebouwd, beneden hun waardigheid. De reders in Alblasserdam zoals de familie Smit, Bonn, von Lindern en Vroege haalden de kapiteins voor hun schepen uit Duits Oost Friesland en Oost Groningen.
De reders uit Dordrecht haalden de kapiteins van de Groningse kofschepen die op de kustvaart hadden gevaren voor reders uit Dordrecht. De rest van de bemanning kwam voornamelijk uit Groningen, Katwijk, Duitsland en Denemarken.
In Dordrecht was de handel in het begin van de 19e eeuw redelijk in tact gebleven, maar dan alleen de kustvaart. Vele kapiteins uit Groningen boden hier, met hun kofschepen, hun diensten aan of gingen in dienst bij reders uit Dordrecht.
Deze kapiteins uit Oost Friesland en Groningen waren tijdens de Franse en Engelse oorlog begin 19e eeuw gewoon blijven varen en handel drijven onder de Kniphauser vlag. Zij konden daardoor de blokkade van de Nederlandse handelsschepen ontduiken.
Kniphausen was een neutraal staatje in Duits Oost Friesland dat boven Wilhelmshafen ligt aan de Jade. Er was een vrijstrand van 10 km en een vrijhaven. Dit alles was in bezit van de Hollandse Graven van Bentinck.
Reder en scheepsbouwer Cornelis Smit uit Alblasserdam kreeg door het aannemen van Oost Friese kapiteins problemen met de Nederlandse Handels Mij. Daar is het volgende verhaal van bekend:

In 1836 had Cornelis Smit al 3 kapitein uit Oost Friesland in dienst op zijn schepen. Deze hadden intussen de Nederlandse nationaliteit: Jan Janz Bonn, Hildert Janz Bonn en Frans Harms von Lindern. Toen hij begin 1836 Friedrich W.E.Schuchard uit Oost Friesland als kapitein aanstelde op zijn fregat ,,DE HOOP VAN ALBLASSERDAM,, liet de Ned. Handels Mij per brief aan Cornelis Smit weten niet ingenomen te zijn met weer een Duitser als gezagvoerder. Op 20-5-1836 schreef Cornelis Smit aan de Ned. Handels Mij dat het hem speet onaangenaamheden te veroorzaken door de aanstelling van Friederich W.E. Schuchard als kapitein op zijn schip. ,, Het is geen sinds mijn bedoeling buitenlanders te prefereren, maar ik vind het een gewichtig punt aan wie ik het bevel over mijn bodem (schip) toe vertrouw. De heer Schuchard heeft al geruime tijd in verschillende rangen op mijn schepen gevaren en is bij mij op de werf werkzaam geweest om het tuig van de schepen in gereedheid te brengen. Ik heb hem als handig en braaf mens leren kennen. Daarom kon ik geen geschikter persoon vinden om als kapitein aangesteld te worden. Tevens voer hij reeds als jongeling in Holland en onder Hollandse vlag en is als Hollander genaturaliseerd

(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2008 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl)