WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser

Deel 3: 270 KAPITEINS DER KOOPVAARDIJ IN DE DRECHTSTREEK IN DE 19E EEUW
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
 
DEEL 3 270 KAPITEINS DER KOOPVAARDIJ IN DE DRECHTSTREEK IN DE 19E EEUW

Dit is een alfabetisch overzicht van 270 kapiteins die genoemd worden, woonden en in dienst waren in de Drechtstreek (Dordrecht/Alblasserdam en Nieuw Lekkerland) in de periode 1819 tot 1870.
Daarbij moet worden opgemerkt het grote aantal van 115 kapiteins uit Groningen /Waddeneilanden/Friesland en Duits/Oost Friesland die in dienst waren in de Drechtstreek.
Uit Dordrecht kwamen 33 kapiteins (zie achterin een lijst van deze kapiteins).
Bij mijn onderzoek naar leden van de vrijmetselaarsloge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht vanaf 1812 t/m 1910 i.v.m. de maritieme geschiedenis van Dordrecht trof ik 72 kapiteins en 1e stuurlieden der koopvaardij aan die lid waren van deze loge ,,La Flamboyante,,
Met aanvulling uit de monsterrollen te Dordrecht en uit de ledenlijst van het zeemanscollege te Dordrecht ontstond er een overzicht van een groot aantal die in deze streek in dienst waren bij de reders in Dordrecht en Alblasserdam.
Er valt nog veel onderzoek te doen naar de maritieme geschiedenis van Dordrecht en de Drechtstreek in de 19e eeuw. Misschien kunnen deze gegevens een aanknopingspunt hiervoor zijn. Daarom heb ik deze gegevens aangevuld met achtergrond informatie zodat een ieder die op zoek is naar zijn voorouders met maritieme achtergronden ook iets aan deze gegevens kan hebben.
Waar mogelijk heb ik dit aangevuld met gegevens uit de Burgerlijke stand en Bevolkingsregisters te Dordrecht, Alblasserdam en Nieuw Lekkerland.
Aanvullingen zijn altijd welkom.

H.W.G. van Blokland-Visser
Frans Halsstraat 18
3351 VE Papendrecht


In de bijlage vindt u afbeeldingen van enkele kapiteins, schepen, monsterrollen, overzicht v/d monsterrollen te Dordrecht 1814-1840, ledenlijsten van het zeemanscollege te Dordrecht en Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht. Het wereld reiszakboekje voor vrijmetselaars met daarin een lijst van de Nederlandse en Engelse loges.

Andere gegevens komen uit:
* Archief 12 v/d waterschout te Dordrecht (Stadsarchief Dordrecht).
In dit archief zijn de monsterrollen vanaf 1814 van uitgaande schepen, met daarop de bestemming, de kapitein en bemanning, en de rederij. De genoemde monsterrollen zijn afgekort in MRD en nr.

* Archief 93 van het zeemanscollege van Dordrecht (opgericht in 1818) vanaf 1830 (Stadsarchief Dordrecht).
Geeft inzicht in de gang van zaken over de kapiteins en hun kapiteinsvlag met nummer , hun schepen en rederij , gemeld in de jaarboekjes van het zeemanscollege.

* Het archief van de vrijmetselaarsloge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht (opgericht in 1812)(op aanvraag in te zien in het Stadsarchief Dordrecht).
Uit het ledenboek van loge ,,La Flamboyante,, vanaf 1812 tot 1910 kon ik de namen en geboorte data noteren van 72 kapiteins en stuurlieden die lid waren van deze Loge.

* Archief 124 van de rederij Adolph Blusse v Oud Alblas te Dordrecht(opgericht 1829 tot 1870) (Stadsarchief Dordrecht).
Dit is het enige rederij archief dat bewaard is gebleven in Dordrecht. Een archief met veel informatie over kapiteins de bouw van de schepen en de kosten hiervan. En 26 logboeken v/d reizen van diverse schepen van de rederij.

* Registratie van bijl en koopbrieven te Dordrecht vanaf 1819 t/m 1869 (Nat. Archief Den Haag nr.3.03.54, bestanddeel 160 502A 25/01 plank 4) met veel informatie over de schepen en tonnage / last, de rederij en de 3 grote scheepswerven in Dordrecht van JAN SCHOUTEN, CORNELIS GIPS EN BAREND VAN LIMMEN.
IN DEEL 1 v/d MARITIEME GESCHIEDENIS VAN DORDRECHT IN DE 19E EEUW 21 REDERIJEN: Maatschappij Dordrechtsche Scheepsrederij, Vriesendorp, de Klerk en Voogd, van Hoogstraten, Sandberg, Mauritz, Rees, Bouvy, Blusse v Oud Alblas, Visser, Muller en v/d Sande, Verbeek, Leden vrijmetselaarsloge ,,La Flamboyante,, 't Hooft en Deking-Dura, van Wageningen, Brunner, Smits, Castendijk, van Herwaarden, de Jong, van Meteren, van Oldenborgh, Vogelsang.
3 SCHEEPSWERVEN Jan Schouten, Cornelis Gips en Barend v Limmen.

* Aanvullende gegevens over kapiteins en hun schepen kreeg ik van:
Dhr. S. Parma te Hilversum, Dhr Suyk te Heiloo, Dhr W v/der Plas te Katwijk, Ron de Vos te Frankrijk, Gezagvoerders der koopvaardij te Rotterdam in de 19e eeuw door Ron Rimkes te Rotterdam.

* KopieŽn van afbeeldingen van kapiteins, schepen, monsterrollen en ledenlijsten komen van het Stadsarchief Dordrecht, Veenkoloniaal museum te Veendam, Stichting v Nederlandse Kaap Hoornvaarders te Hoorn, familie archieven.

(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2008 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl)