WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser
Deel 2: Register van Bijl en Koopbrieven van 269 schepen te Dordrecht vanaf 1819 t/m 1869
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
 
bron                         : Nationaal Archief
archief                     : toegang 3.03.54 Rechtbank van Eerste Aanleg te Dordrecht
inventarisnummer : 160 (Register van bijl- en koopbrieven ter verkrijging van zeebrieven (wet van 1819 Maart 14). 1819-1869 1 deel )
 
REGISTRATIE VAN BIJL EN KOOPBRIEVEN VAN SCHEPEN TE DORDRECHT V/A 1819 T/M 1869.
 
Nr. 1 11-5-1819 Kofschip ,,DE GOEDE VERWACHTING,, 64 last
Onderhands transport 22-9-1815: van Lambert Koster.
Aan: Gerrit v Hoogstraten en Zn. te Dordrecht / voor f 5.000, -
Kapitein: Bouke.Simons.Stoffels/ vlag D3. (1758 Grauw /1843 Dordrecht )
1e reis MRD nr. 14 / 6-5-1819/ met 7 man naar de Bocht van Frankrijk.
 
Nr. 2 13-5-1819 Schoenerschip ,,DE COURIER,, 39 last
Onderhands transport 6-11-1816 te Rotterdam: van Anthony van Laar en Auke van Dijk
Aan: Jan Hordijk te Dordrecht / voor f 4.400, -
 
Nr. 3 13-5-1819 Schoenerschip ,,DE COURIER,, 39 last
Onderhands transport 1-5-1819: van Jan Hordijk reder te Dordrecht
De helft aan Ary Paling te Dordrecht/ voor f 1.000, -
Kapitein: Gerbrand Simons.Stoffels / vlag D16 (1761Grauw )
1e reis MRD nr. 16 / 11-5-1819 / met 5 man naar Lissabon.
 
Nr. 4 21-5-1819 3 mast galjoot ,,DE HERSTELLER,, 90 last
Bijlbrief 18-5-1819: van scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht
Aan: reder Jan Schouten te Dordrecht.
Te water: 30-10-1818
Kapitein: Roelof Harms Velthuis (Groningen). 1e reis MRD nr.20 9-6-1819/ met 11 man
 

Nr. 5 21-6-1819 Tjalkschip ,,DE GEBROEDERS,, 20 last
Notarieel transport 28-3-1814: van Willem Menkes Cramer schipper te Groningen
Aan Jacob Hendrik Kuiper schipper (Appingedam) / voor f 1.500, -

Nr. 6 30-7-1819 Schoenerschip ,,CONSTANCE,, 72 last
Transport griffier te Amsterdam 20-7-1819: van Dhr. Arnoldus v/d Berg / consul v/d Koning der Nederlanden te Portsmouth .
Aan: Gebr Castendijk 2/3 deel / Mattheus W. Rees te Dordrecht 1/3 deel voor f 3.000, -
Kapitein: J.B. Fuchs/Fichs / vlag Amsterdam nr. 6 / 23 / 44
1e reis MRD nr. 30 /1-11-1819/ met 17 man naar Port au Prince.

Nr. 7 31-8-1819 Brikschip ,,VESTA,, 92 last
Transport te Dordrecht 29-7-1819: van de Heren van Meteren en Brand te Dordrecht
Aan: Ruben Vogelsang te Dordrecht / voor f 4.950, -
Kapitein: Jan Keyzer / vlag D 17 (1791 / 1873 Dordrecht)
1e reis MRD nr. 27 / 10-9-1819/ met 9 man naar Palermo.

Nr. 8 31-8-1819 Kofschip ,,FLORA,, 52 last
Transport makelaar 11-12-1818 : van de Heren Dieraxen ? te Amsterdam
Aan: Ruben Vogelsang te Dordrecht / voor f 3.780, -
Kapitein: Obbe P. Blom / vlag Amsterdam nr. 52/931e reis MRD nr. 26/4-9-1819/ met 6 man naar Plymouth.

Nr. 9 8-10-1819 Berkentijn ,,DE VROUW NEELTJE,, 204 ton
Transport griffier te Dordrecht 19-8-1819: van de Heren van Meteren en Brand te Dordrecht
Aan: de Heren Johan Christiaan de Klerk en Jacobus de Voogd / voor f 3.300, -
Kapitein : J.E. de Jong. 1e reis MRD nr. 29 / 25-10-1819 / met 9 man op avontuur.

Nr. 10/11 16-10-1819 Kofschip ,,BOUDEWINA,, 165 ton
(ex ,,ALEXANDER,,)
Notarieel transport te Dordrecht 10-5-1814 notaris G.Telders: van Dhr D. van Poulien van Nuland te Dordrecht
Aan: Gebr Castendijk te Dordrecht /voor f 7.450, -
Kapitein: Jacob Strobuur / vlag D 8 (1788 Veendam / 1836 Dordrecht )
1e reis MRD nr.28 /19-10-1819/ met 7 man naar Lissabon.

Nr. 12 26-8-1820 Smakschip ,,VROUW GERDINE,, 106 ton
Bijlbrief 2-6-1803: van pastoor en kerkvoogden te Zuidbroek/ Muntendam en Dhr Cornelis Bijlholt
Aan: kapitein Lucas Timons Sok en huisvrouw te Veendam / voor f 6.289, -
Kapitein: Lucas Timons Sok / vlag Veendam nr. 66 (Veendam)
1e reis MRD nr. 24 / 27-8-1819/ met 4 man

06a_bijlkoopbrief_a.jpg (266805 bytes) 06a_bijlkoopbrief_b.jpg (258191 bytes)
(kopie eerste pagina van het Register van Bijl en Koopbrieven te Dordrecht vanaf 1819 t/m 1869. Het omvat 268 nummers van ingeschreven schepen. Het origineel ligt in Nationaal Archief Den Haag 14.3.03.54 bestanddeel 160 depot 502a 25/01 plank 4 (H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht))
 

Nr. 13 18-9-1820 Tjalkschip ,,VIER GEBROEDERS,, 88 ton
Koopbrief te Groningen 29-7-1810 notaris B. Gaskinga: van Klaas Sipkes de Vries
Aan: kapitein Doeke Klaasens Pot en huisvrouw (Appingedam) voor f 800, -

Nr. 14 8-12-1820 Kofschip ,,RESOLUTIE,, 40 last
Transport 11-3-1811 Minister van financieen van het Franse Keizerrijk / gebouwd in 1806
Aan: Johan Christiaan de Klerk en Jacobus de Voogd te Dordrecht
Kapitein: Jacob Strobuur / vlag D 8 (1788 Veendam/ 1836 Dordrecht)
1e reis MRD nr. 9 / 15-12-1820 /met 6 man naar Lissabon.

Nr. 15 20-1-1821 Galjasschip ,,ZELDENRUST,, 32 last
Koopbrief te Rotterdam 23-3-1816 / makelaar Frederik van Dam: van Antonie May van Vollenhoven koopman te Rotterdam
Aan: Dirk 't Hooft koopman te Dordrecht / voor f 4.000, -
Kapitein: F.P. Gorter / 1e reis MRD nr.12 / 3-2-1821/ met 5 man naar Bergen/Noorwegen.

Nr. 16/17 15-2-1821 Kofschip ,,MARIA,, 64 last
Rederij cedul 19-10-1816 te Dordrecht: van Gebr Castendijk / Stoop en Sikkes te Dordrecht.
Aan: Willem de Jong 3/8 deel/ G.C. Stoop 2/8 deel / kapitein Jan Sikkes ¾ deel te Dordrecht / voor f 2.700, -
Kapitein: Jan Sikkes / vlag D 20 (1768 Makkum) 1e reis MRD nr. 6 / 15-2-1820 / met 7 man naar Liverpool.

Nr. 18 26-2-1821 Kofschip ,,VROUW PETRONELLA,, 276 ton
(ex ,,MINA BOUMAN,,)
Koopbrief 30-6-1811 te Emden: van Jan Izaak Bouman / gebouwd in 1810
Aan: reders Klerk en Voogd te Dordrecht / voor f 4.200, -
Kapitein: Michiel.Muller Stefens/ vlag D 6 (1786 Emden). 1e reis MRD nr.16 / 7-3-1821 / met 8 man naar Bergen/Noorwegen.

Nr. 19 7-3-1821 1 mast Galjoot ,,DE JONGE WILLEM,, 114 last
(ex Vrouw Sjouke Groot )
Transport griffier K v K Amsterdam 14-9-1818: van Teunis Helring Backer
Aan: Huybert Kuyl Az 5/16 deel / Willem Welarmis van Ooyen 5/16 /
Kapitein Poppe Strating 4/16 deel /George Sandberg 2/16 deel te Dordrecht / voor f 9.000, -
Kapitein: Poppe Strating (Delfzijl). 1e reis MRD nr.18 /13-3-1820/ met 10 man naar Bergen.

Nr. 20 29-3-1821 Fregat ,,MARIA,, 169 last/481 ton
(ex ,,Vrede van Dordrecht,,)
Rechtbank te Rotterdam 19-6-1820: van kapt Mathijs Carel Pantekoek Casperz
Aan: reder Jan Schouten te Dordrecht/ voor f 1.950, -
Kapitein: Jacob Hendriks Hazewinkel / vlag D 24 (1792 / 1846 Veendam )
1e reis MRD nr.18 /8-5-1821/ met 11 man naar Archangel.

Nr. 21 9-5-1821 Smakschip ,,VROUW ANNEGIE ,, 111 ton
Notarieel transport 7-5-1819: Kapitein Jan Jans Boon en huisvrouw / voor f 3.800, -
Kapitein: Jan Jans Boon. 1e reis MRD nr.19 /12-5-1821/ met 4 man naar de Oostzee.

Nr. 22 2-8-1821 Tjalkschip ,,DE VIER GEBROEDERS,, 80 last
Onderhands transport 1-2-1821: van Jan de Lange schipper te Veendam
Aan: Dirk v Asperen te Rotterdam / voor f 525, -

Nr. 23 31-8-1821 Schoenerschip ,,DE ZWAAN,, 46 last
Onderhands transport 3-2-1814: van Jacob Blauw te Bergen/ Noorwegen
Aan: D.Vos en Co te Dordrecht / voor f 5.000, -

Nr. 24 7-9-1821 Ned brikschip ,,VESTA,, 230 ton
Verkoop 23-8-1821: van Ruben Vogelsang te Dordrecht
Aan: van Meteren te Dordrecht / voor f 4.000, -
Kapitein: Harm Tiedens de Jong / vlag D 26 (1794 Emden / 1845 op zee )
1e reis MRD nr.157/ 26-11-1825/ met 7 man naar Newry.

Nr. 25 7-10-1822 Tjalkschip ,, 3 GEBOEDERS,,
Notarieel transport 7-3-1799: van Dirk Willems schipper te Noordwoude
Aan: kapt Jan Jans Drie (Schiermonnikoog) voor f 6.425, -

Nr. 26 24-3-1823 Kofschip ,,VROUW PETRONELLA,, 46 last
(ex ,,HERSTELLING,,)
Notarieel transport 5-3-1823: van Jacob Folkersma koopman te Veendam
Aan : Recourt en 't Hooft te Dordrecht en de kapitein Hendrik Klaasens de Groot / vlag D 14 ( Nw Pekela) voor f 5.115,- / M.R.D. Nr 73/13-9-1823/5 man.

Nr. 27 22-9-1823 Tjalkschip ,,DE EENDRAGT,, 40 ton
Notarieel transport 13-6-1821/ notaris F.J.J. Cremers te Groningen: van Reindert Lammert schipper te Delfzijl en c.s.
Aan: kapt Willem Reinders Reining (Delfzijl) voor f 1.926, -

Nr. 28 24-12-1823 Kofschip ,,LEONARDUS,, 129 ton
(ex ,,VLASBLOM,,)
Notarieel transport 1-4-1823 / notaris Monthenius en Prill te Rotterdam
Van: T.van Egmont en Zn te Rotterdam. Aan: Klaas Eijsbergen houtkoper te Dordrecht voor f 1.500, -
Kapitein: Jan Noord / vlag D 22 (1798 Slagtwedde /1850 te Dordrecht).
1e reis MRD nr.28 / 24-12-1823 .

Nr. 29 24-12-1823 Kofschip ,,LEONARDUS,,
Notarieel transport 24-11-1823 / notaris Jan Jacob Blussé te Dordrecht: van Klaas Eijsbergen te Dordrecht de helft
Aan: kapitein Jan Noord / vlag D 22 / voor f 800, -

Nr.30 19 1-1824 Kofschip ,,VRIENDSCHAP,, 66 last
(ex ,,DE VLIJT,,)
Openbare verkoop 15-9-1823/ deurwaarder Frans Verdusten te Antwerpen: van Chr Bregius makelaar te Antwerpen.
Aan: reder Ruben Vogelsang ½ deel / Barend Bruininghuis ¼ deel / kapitein Eime Eimes de Vries / vlag D 9(Workum ) ¼ deel /voor f 3.650, -

Nr. 31 13-7-1824 Kofschip ,,TREKVOGEL,, 55 last/106 ton
Verkoop 26-6-1827/ makelaar Louis Alexander de Mary te Antwerpen: van Josephus M.Bonen te Antwerpen.
Aan: reder Ruben Vogelsang 2 delen / en Adolph Blussé van Oud Alblas 4 delen. /van f 12.757, -
Kapitein: Michiel.Muller Stefens / vlag D 6 (1786 Emden )1e reis MRD nr.121 / 23-1-1825/ met 8 man naar Newry.

Nr. 32 19-7-1824 Kofschip ,,VROUW GEERTRUI,, 83 ton
Bijlbrief 16-8-1805: van Secr S.Stoffels en Girbe Kalverboer scheepsbouwmeester te Workum.
Aan: Christiaan Jans (nader Jaski genaamd) kapitein wonend te Schiermonnikoog en weduwe Christiaan Jaski. Geertrui Reints (Coerkamp)/voor f 572,39

Nr. 33 13-12-1824 Kofschip ,,VROUW NEELTJE,, 124 ton
Bijlbrief 9-12-1824: van scheepsbouwmeester H.W. Molenaar te Lemmer
Aan: reder Klerk en Voogd te Dordrecht
Kapitein: Jacob Strobuur/ vlag D 8 (1788 Veendam /1836 te Dordrecht )
1e reis MRD nr.114 /17-12-1824 / met 6 man naar Lissabon / verongelukt in 1854.

Nr. 34 12-10-1825 Kofschip ,,DE VOS VAN DORDRECHT ,, 90 ton
Verkoop 8-10-1825 / notaris Huibert Struyk te Dordrecht: van Hendrik Roelof Grimmenga te Pekela
Aan: Anthonie Nicolaas Bouvy te Dordrecht / voor f 3.000, -
Kapitein: R.R. Kuipers. 1e reis MRD nr.153 /16-10-1825 / met 5 man naar Ferol

Nr. 35 6-12-1825 Kofschip ,,CHRISTINA CORNELIA,,
Bijlbrief 28-11-1825: van scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht
Aan: Klaas Eysbergen houthandelaar en kapitein Jan Noord te Dordrecht
Te water op: 16-11-1825
Kapitein: Jan Noord / vlag D 22 (1798 Slagtwedde / 1850 Dordrecht )
1e reis MRD nr.162 / 11-2-1826/ met 7 man naar Belfast

Nr. 36 10-2-1826 Kofschip ,,CORNELIA,, 34 last Verkoop 13-1-1826 / notaris Sophius Piccardt te Pekela: van Egbert P. Brons te O Pekel. 
Aan: de Heren Recourt en 't Hooft kooplieden te Dordrecht en kapitein Hendrik Klaasens de Grooth / vlag D 14 ( Pekela) voor f 1.000, -

Nr. 37 7-4-1826 Kofschip ,,HARMONIE,, 74 last
Bijlbrief 23-2-1826: van scheepsbouwmeester Simon Geertens te Joure Friesland.
Aan: reders Recourt en 't Hooft te Dordrecht.
Kapitein: Cornelis Jans. Reus / vlag D 27 ( Terschelling). 1e reis MRD nr.314 /10-7-1828/ met 7 man.

Nr. 38 17-3-1827 Kofschip ,,DE HOOP,, 217 ton
Bijlbrief 8-3-1827: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht(1e zeeschip van de werf van Cornelis Gips )
Aan: reder Gerrit van Hoogstraten en zn te Dordrecht
Kiel: 24-8-1825 / te water: 17-8-1826
Kapitein: Jan Harms Mugge / vlag D 28 (1795 Pekela /1861 op zee.)
1e reis MRD nr.221 / 24-3-1827/ met 9 man naar Liverpool.

Nr. 39 27-4-1827 Kofschip ,,HARMONIE,, 182 ton
Bijlbrief 27-4-1827: van scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht.
Aan: reder Klerk en Voogd te Dordrecht.
Te water: 27-10-1826.
Kapitein: Jacob Strobuur / vlag D 8 (1788 Veendam / 1836 Dordrecht ).
1e reis MRD nr. 229 / 3-5-1827 met 7 man op avontuur / verongelukt in 1862.

Nr. 40 30-6-1827 Fregat ,,LOUISA (AUGUSTA) PRINSES DER NEDERLANDEN,,
250 last
Met toestemming van prins Frederik Willem der Nederlanden vernoemd naar zijn aanstaande vrouw prinses Louisa Augusta van Pruisen
Bijlbrief 15-6-1827: van scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht (1e fregat gebouwd op de werf van Jan Schouten voor de Maatschappij der Dordrechtsche scheeps rederij.
Kiel: 4-4- 1825 / te water: 16-10-1826.
1e kapitein: Pieter Sipkes / vlag D 1 (1793 te Amsterdam / 1848 Dordrecht)
1e reis vertrekt op 21-8-1827 uit Hellevoetsluis met 37 man naar Batavia / in Batavia op 20-1-1828 / 15 reizen naar Oostindie /afgekeurd in 1858

Nr. 41 2-10-1827 Barkentijn ,, DE ZWAAN,, 170 last
Bijlbrief 29-10-1827: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan: reder Anthonie Nicolaas de Bouvy te Dordrecht.
Kiel: 10-9-1826.
Kapitein: Cornelis Jans van Driesten / vlag D 30 (1797 Pekela).
1e reis MRD nr. 386 / 1-10-1829 met 10 man op avontuur.

Nr. 42 1-3-1828 3 mast/2 deks Galjoot ,,DORDTSCHE WELVAART,, 361 ton
(eerst ,,ROTTERDAM,,)
Verkoop 20-11-1827 griffier v/d rechtbank van koophandel te Rotterdam: van Dir Maatschappij Walvisvangst te Rotterdam.
Aan : Johan Gotloob Loos uit Emden (getr.met Anna de Voogd zuster van reder Jacobus de Voogd) koopman in vlees te Dordrecht / wed. J.van Herwaarden(zeilmakerij) / Adriaan Vos / Hendrik en Adolf Dicke, en kapitein Michiel Muller te Dordrecht /voor f 9.325,-
Kapitein: Michiel.Muller Stefenz / vlag D 6 (1786 Emden). 1e reis MRD nr 380 / 13-8-1830 met 14 man op avontuur.

Nr. 43/44 1-3-1828 Galjoot ,,DORDTSCHE WELVAART,, 361 ton
(ex ,,ROTTERDAM,,)
Onderhands transport 7-12-1827: van Jan Gotloob Loos te Dordrecht / gebouwd in 1811 te Rotterdam
Aan: Gerrit van Hoogstraten 1/8 deel voor f 1.220, - Nr. 44. Aan: Gerard Maurtiz scheepsmakelaar 1/8/deel / voor f 1.220, -

Nr. 45 22-3-1828 Kofschip ,,NEPTUNIS ,, 69 last/130 ton
Verkoop 2-3-1828 / griffier v/d rechtbank van koophandel te Dordrecht: van schipper Tjabbe Jans Bruyn te Pekel A
Aan: D. van Poelien van Nuland 4/16 deel, Adolph Blussé van Oud Alblas 4/16 deel, Pieter de Jonchere Sr. 2/16 deel, Cornelis Jacob van Rees 2/16 deel, Gerrit van Hoogstraten 1/16 deel, Gerard Mauritz 2/16 deel, allen te Dordrecht en kapitein O.L. Roelfsema 1/16 deel te Veendam, voor f 16.000, -
Kapitein: Obbe.L. Roelfsema (Veendam). 1e reis MRD nr 323 / 9-8-1828/ met 7 man Liverpool.

Nr. 46/47 29-5-1828 Kofschip ,,MERCURIUS,, 97 last
(ex ,,ADRIANUS,,)
Publieke verkoop 12-5-1828 te Amsterdam en onderhands transport 13-5-1828 /
1e van Nolle Jans Derks koopman te Leeuwarden. Aan: Jan van Nulok te Amsterdam
2e van Jan van Nulok te Amsterdam. Aan: Recourt en 't Hooft te Dordrecht / voor f 8.500,-
Kapitein: G.L. Swart. 1e reis MRD nr. 323 / 9-8-1828.

Nr. 48 2-6-1828 Kofschip ,,DE VLIJT,,
Reder cedul 13-2-1824: van Ruben Vogelsang boekhouder van het schip.
Aan: Dhr I.J. Reus te Dordrecht / voor f 1.298, -
Kapitein: Eime Eimens de Vries /vlag D 9 (Workum). 1e reis MRD nr.325 / 19-8-1828.

Nr. 49 2-6-1828 Kofschip ,,TREKVOGEL,,
Notarieel transport 30-6-1827 / notaris G. Telders te Dordrecht:
Van: de erven van wijlen Ruben Vogelsang (1754 's Hertogenbosch) en Anna Debora Kesselius / beide overleden te Dordrecht .
Aan: van Balen en Rovers te Dordrecht /voor f 2.312,50
Kapitein: Harm Tiedens de Jong / vlag D 26 (1794 Emden/1845 op zee).

Nr. 50/51 2-6-1828 Kofschip ,,TREKVOGEL,,
Onderhands transport 1-2-1827: van Philip Willems Rovers commissionair te Dordrecht.
Aan: Jacob Buys 't Hooft te Dordrecht.
Kapitein: Harm.Tiedens de Jong / vlag D 26 .
1e reis MRD nr.311 / 25-6-1828 / met 7 man naar Liverpool.

Nr. 52/53 19-7-1828 Kofschip ,,VROUW PETRONELLA,, 46 last
(ex ,,DE HERSTELLING,,)
Verkoop 5-3-1823 / notaris M v/d Fuik te Veendam:1e Van Jacob Folkesma koopman te Veendam en kapitein Hendrik Klaassen de Grooth / vlag D 14 te Nieuwe Pekela /nr 53 / 17-7-1828 / notaris Huibert Struyk te Dordrecht
Aan : Recourt en 't Hooft te Dordrecht / voor f 5.115, -
Kapitein: A.R. Zwaal / vlag D 5 (PekelA) 1e reis MRD nr.340 / 9-3-1829 /met 4 man.

Nr. 54/55/56 29-7-1828 Kofschip ,,MERCURIUS,, 97 last
(ex  ,,ADRIANUS,,)
Publieke verkoop 12-5-1828 /notaris J.H. Haag te Amsterdam nr 55/ notarieel transport 13-5-1828/ notaris J.H.Haag te Amsterdam nr 56/ notarieel transport 24-7-1828/
Nr 54/ van Nolle Jans Derks koopman te Leeuwarden aan Jan van Nulok te Amsterdam
Nr 55/van Jan van Nulok te Amsterdam / aan Recourt en 't Hooft te Dordrecht
Nr 56/van Recourt en 't Hoofd /een deel aan: kapitein Hendrik Klaassens de Grooth/ vlag D 14 (Nw Pekela) /voor f 1.500,- / M.R.D. Nr 364/30-3-1829/ 8 man

Nr. 57 18-8-1828 Kofschip ,,DE ZEEMEEUW,, 76 last
Bijlbrief 8-8-1828: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan: reder Anthonie Nicolaas. Bouvy te Dordrecht.
Kapitein: Eime Eimes de Vries jr / vlag D 29 (Workum ) 1e reis MRD nr.391 / 12-10-1829 / op 22-5-1837 verkocht.

07_zeemeeuw_a.jpg (109907 bytes) 07_zeemeeuw_b.jpg (115637 bytes)
(bijlbrief 57 / verkoop schepen, Stadsarchief Dordrecht archief 226, inv.nr. 104 van Hoogstraten/Boonen)
Nr. 58 9-9-1828 Kofschip ,,CONCORDIA,, 70 last
Bijlbrief 30-8-1828: van scheepsbouwmeester Willem Hendriks Kuyper te Oude Pekela.Notaris Sophius Piccardt
Aan: reder Gerard Mauritz te Dordrecht
Kapitein: Folkert Hendriks Eddes / vlag D 7(1783 Bellingwoude/1866 Dordrecht ). 1e reis MRD nr 412 /16-3-1830/ met 6 man op avontuur.
 

06b_dankbaarheid.jpg (164120 bytes)

(nrs 59 t/m 63 de schepen Resolution/Vinilia/De Dankbaarheid)
 

Nr. 59 22-12-1828 Kofschip ,,ZEELUST,, 105 ton
Bijlbrief 19-12-1828: van scheepsbouwer Gerrit van Striemen te Dordrecht.
Aan: rederij van directie Anthonie Nicolaas Bouvy te Dordrecht.
Te water: 12-11-1828.
Kapitein: N.Lammerts Baas / vlag D 33 (PekelA). 1e reis MRD nr.335 / 24-12-1828 / met 5 man.

Nr. 60 21-3-1829 Kofschip ,,RESOLUTION,, 89 ton
Notarieel transport 12-3-1829 / notaris G. Telders te Dordrecht:
Van: Jacobus de Voogd koopman /handelt onder Firma Klerk en Voogd te Dordrecht.
Aan: Harmanus Eilandus Sleehuis / kapitein te Veendam /voor f 1.000, -
Kapitein: Harmanus Eilandus Sleehuis (Veendam) / 1e reis MRD nr.361/30-3-1829.

Nr. 61 21-9-1829 Brikschip ,,NEPTHUNIS,, 127 ton
Publieke verkoop 29-8-1829/ griffier van rechtbank van koophandel te Dordrecht: Van: gezamenlijke makelaars te Dordrecht
Aan: Jan Wouter van Herwaarden zeilmaker te Dordrecht / voor f 1.800, -

Nr. 62 24-9-1829 Kofschip ,,VENILIA,, 78 last
Bijlbrief 10-9-1829: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan: reder /boekhouder Gerard Mauritz te Dordrecht.
Kapitein: Jan Jacobs Kortrijk / vlag D 8 (1796 Groningen / 1839 op zee).
1e reis MRD nr 394 / 31-10-1829 /met 7 man naar Cette / in 1858 verkocht.

Nr. 63 4-10-1829 Schoener ,,DANKBAARHEID,, 112 last
Bijlbrief 22-9-1829: van scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht.
Aan: reder Jan Schouten, Jacob.Buys en 't Hooft te Dordrecht
Kiel: 25-8-1825 / te water: 6-12-1828
Kapitein: Jacob Hendriks Hazewinkel / vlag D 24 (1792 / 1846 Veendam )
1e reis MRD nr.393 / 29-10-1829/ vertrekt op 15-11-1829 uit Hellevoetsluis met 19 man naar Batavia / terug in Holland / Dordrecht op 21-9-1830 met koffie en thee uit Soerabaja.

 
06c_hoebee.jpg (187952 bytes)
(nrs 64 t/m 70 de schepen Merwestroom/Dolfijn/fregat Louise Prinses der Nederlanden)
 

Nr. 64 3-3-1830 Kofschip ,,MERWESTROOM 1,, (,,IRENE,, in 1851) 48 last
Bijlbrief 24-2-1830: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan: reder Jacobus de Voogd van Klerk en Voogd te Dordrecht.
Kapitein: Jacob Strobuur /vlag D 8 (1788 Veendam /1836 Dordrecht).
1e reis MRD nr. 403 / 5-3-1830 /met 6 man op avontuur / in 1860 verongelukt.

Nr. 65 2-4-1830 Kofschip ,,DE DOLFIJN,, 152 ton
Bijlbrief 25-3-1830: van scheepsbouwer Pieter Hoebee werf de Hellingen te Dordrecht.
Aan: reder Anthonie Nicolaas Bouvy en c.s. te Dordrecht.
Kapitein: B.J. Bakker / vlag D 31 (Veendam). 1e reis MRD nr. 435 /15-4-1830 / met 8 man 

Nr. 66 26-6-1830 Kofschip ,,DE MAAGD,, 78 last
Bijlbrief 21-6-1830: van scheepsbouwer Nicolaas van Striemen te Dordrecht.
Aan: Reder Vogelsang en c.s. te Dordrecht.
Kapitein: Leendert van der Zee (1800 Harlingen). 1e reis MRD nr.444 / 24-6-1830.

Nr. 67 18-9-1830 Fregat ,,KONINGIN DER NEDERLANDEN,, 392 last
Bijlbrief 14-9-1830: van scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht
Aan: de Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsrederij / te water: 22-5-1830.
Kapitein: Pieter Sipkes / vlag D 1 (1793 Amsterdam / 1848 Dordrecht)
1e reis MRD nr.457 / 30-8-1830 / vertrekt op 25-11-1830 uit Hellevoetsluis met 41 man naar Batavia /terug in Holland /Dordrecht op 13-10-1831. In 1854 verkocht voor f 25.000,-.
In 1857 bij Milford gestrand.

Nr. 68 25-11-1830 Fregat ,,STAD DORDRECHT,, 448 last
Bijlbrief 22-11-1830: van scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht
Aan: Nicolaas Rodenburg / Dir. Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsrederij 
Te water: 28-8-1830
Kapitein: Klaas van Schinkel / vlag D 35 (1790 Winschoten / 1838 Dordrecht).
1e reis MRD nr.468/26-11-1830/ vertrekt op 26-12-1830 uit Hellevoetsluis met 41 man naar Batavia / terug in Holland/Dordrecht op 7-10-1831. 
Het schip verkocht in 1854 te Penang.

Nr. 69 21-1-1831 Kofschip ,,3 GEBOEDERS,,
Bijlbrief 13-9-1830: van scheepsbouwer Willem Jan Hoogendijk te Capelle aan de IJssel.
Aan: Anthonie.Nicolaas Bouvy te Dordrecht.

Nr. 70 18-2-1831 Kofschip ,,CHRISTINA CORNELIA,,
Onderhands transport 14-2-1831: van Jan Noord, Kapitein te Dordrecht.
Aan: Klaas Eijsbergen houthandelaar te Dordrecht / voor f 2.000, -

 
06d_blusse.jpg (195116 bytes)
(nrs 71 t/m 79 fregat De Dordtenaar/kof Johanna/ fregat Jacob Cats)
 

Nr. 71 25-2-1831 Fregat ,,DE DORDTENAAR,, 451 last
Bijlbrief 19-2-1831: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht(1e fregat gebouwd op de werf van Cornelis Gips).
Aan: reder Adolph Blussé van Oud Alblas en c.s. te Dordrecht (1e fregat van de rederij)
Kiel: 23-12-1829 / te water: 28-8-1830.
Kapitein: Dirk van der Koogh (1798 Dordrecht / 1831 op zee).
1e reis MRD nr. 472 /25-2-1831/ vertrekt op 25-3-1831 uit Hellevoetsluis met 44 man naar Batavia/ op 7-5-1831 gezag aan boord overgenomen door kapt Frans v Ginkel (was 1e stuurman) /vlag D 19 (1802 Rotterdam /1832 Samarang) schip in Batavia op 16-9-1831 / terug in Holland /Dordrecht op 16-3-1832.
Het schip maakte 5 reizen naar Batavia en Nagasaki en werd op 13 april 1839 publiek verkocht te Amsterdam aan dhr W.P.Pool v Braggen te Amsterdam voor f 47.200, -

Nr. 72 4-6-1833 Kofschip ,,DE OPHEFFING,, 75 last
Verkoop 15-5-1833 / notaris G.J.L. Mauritz te Dordrecht: van W.de Jongh ijzerhandelaar en c.s. te Dordrecht.
Aan: Frederik.Cornelis Deking Dura te Dordrecht.
Kapitein: Cornelis van Limmen / vlag D 18 (1813 Dordrecht /1844 op zee).
1e reis MRD nr.596 /28-5-1833/ met 7 man naar Belfast.

Nr. 73 12-1-1835 Kofschip ,,JOHANNA,, 77 last
Bijlbrief 22-12-1834: van scheepsbouwmeester Harm.Derks Hesseling te Oude Pekela.
Aan: reder J.B.'t Hooft te Dordrecht. Lang 26 el/breed 4 el.82 duim/hol 2 el.62 duim
Kapitein Arend Jans Oltmans /vlag D 39 (1804 Pekela) verkocht op 8-1-1842.

07_zeemeeuw_a.jpg (109907 bytes) 07_zeemeeuw_b.jpg (115637 bytes)
(bijlbrief 73 / verkoop schepen, Stadsarchief Dordrecht archief 226, inv.nr. 104 van Hoogstraten/Boonen)

Nr. 74 14-4-1835 Kofschip ,, JOHANNA MARIA,, 80 last
Bijlbrief 9-3-1835 / notaris Mr Sophius Piccardt te Pekela.
Aan: Adriaan de Groot te Dordrecht.

Nr. 75 18-4-1835 Fregat ,,JACOB CATS,, 419 last
Bijlbrief 9-4-1835: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan : reder A Blussé van Oud Alblas en c.s.te Dordrecht.
Te water: 16-3-1835.
Kapitein: Jan Ingerman / vlag D 40 (1786 Amsterdam/ 1851).
1e reis MRD nr. 736 /11-5-1835 /vertrekt op 30-6-1835 uit Hellevoetsluis met 40 man naar Batavia/ terug in Holland /Dordrecht op 28-5-1836.
Het schip maakte 16 reizen voor de rederij en werd in 1858 publiek verkocht in Batavia.

Nr. 76 16-1-1835 Kofschip ,,CERES,, 77 last
Verkoop proces verbaal 9-12-1835 / J.Couperus Laarhoven: van Age Tromp koopman Woudsend/ Friesland Aan: M.W. Rees en Co te Dordrecht / voor f 8.200, -
Kapitein Jan Noord / vlag D 22 (1798 Slagtwedde / 1850 op zee). 1e reis MRD nr.766/ 17-2-1836 /met 6 man naar Belfast.

Nr. 77 20-2-1836 Kofschip ,,ZEELUST,, 105 ton
Verkoop 4-6-1834 / notaris Schulz van Haagen te Dordrecht: van kapitein Jan Noord
Aan: Mattheus Willem Rees te Dordrecht / voor f 6.500, -

Nr. 78 9-3-1836 Schoenerkof ,,TRITON,, 159 ton
Verkoop 2-3-1836 griffier v rechtbank: van F.C. Deking Dura.
Aan: Gerrit van Hoogstraten en Zn te Dordrecht / voor f 7.100, -
Kapitein: Berend Hendriks. Schuring / vlag D 5 (1778 Zuidbroek/1839 op zee ). 1e reis MRD Nr. 774/9-3-1836 / met 8 man naar Belfast.

Nr. 79 19-4-1836 Kofschip ,,HERSTELLING,,
Verkoop proces verbaal 2-6-1831 / notaris G.J.L. Mauritz te Dordrecht: van Siebe Broers koopman te Stellingwerf.
Aan: reder Anthonie Nicolaas Bouvy te Dordrecht / voor f 2.450, -
Kapitein: J.H. Drent (Wildervank). 1e reis MRD nr. 851 / 12-3-1838 / met 5 man naar Cardif.

06e_broedertrouw.jpg (157740 bytes)
(nrs 80 t/m 88 fregat Generaal Baron van Geen/fr. Oud Alblas/fr Broedertrouw/ fr Bato/sch. Aurora))
 

Nr. 80 31-8-1836 Fregat ,,GENERAAL BARON VAN GEEN,, 443 last
Bijlbrief 20-8-1836: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan: reder Jacobus de Voogd van rederij Klerk en Voogd te Dordrecht.
Te water: 28-7-1836.
Kapitein: Jan Jacobs Kortrijk / vlag D 8 (1796 Groningen/ 1839 op zee).
1e reis MRD nr.788 / 1-9-1836/ vertrekt op 21-10-1836 uit Hellevoetsluis met 40 man naar Batavia / terug in Holland / Amsterdam op 17-7-1837.
In 1857 als bark getuigd. Verkocht op 27-2-1857.

07_barongeen_a.jpg (137054 bytes) 07_barongeen_b.jpg (156483 bytes) 07_barongeen_c.jpg (165929 bytes)
(bijlbrief 80 / verkoop schepen, Stadsarchief Dordrecht archief 226, inv.nr. 104 van Hoogstraten/Boonen)
 

Nr. 81 15-9-1836 Kofschip ,,DE MAAS,, 61 last
Verkoop proces verbaal 12-9-1836 / notaris Tijdeman te Amsterdam: Van: Jan F. Opbaan te Amsterdam.
Aan: Visser en Muller te Dordrecht / voor f 4.000, -
Kapitein: Pieter Josephus Bakeman /vlag D 62 / A 128/375 (1806 Harlingen)
MRD nr 897 / 18-9-1838 / met 6 man.

Nr. 82 1-10-1836 Fregat ,,OUD ALBLAS,, 401 last
Bijlbrief 20-9-1836: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan: reder Adolph Blussé van Oud Alblas en c.s. te Dordrecht.
Kiel: 19-3-1835 /te water: 29-8-1836.
Kapitein: Johannes Evert Strumphler /vlag D 37 (1805-1845 Amsterdam ).
1e reis MRD nr. 789 / 4-10-1836/ vertrekt op 11-11-1836 uit Hellevoetsluis met 38 man naar Batavia/ terug in Holland/ Amsterdam op 23-8-1837.
Het schip maakte 14 reizen voor de rederij en werd in 1858 verkocht.

Nr. 83 3-11-1836 Kofschip ,,NOOIT GEDAGT,, 38 last
(ex ,,DE JONGE SIMON,,)
Onderhands transport 31-10-1836: van Gerard Mauritz makelaar te Dordrecht voor Simon Boon koopman te Harlingen.
Aan: Johannes de Bondt koopman te Zwijndrecht, voor f 2.000, -

Nr. 84 3-2-1837 Fregat / Bark in 1857 ,,BROEDERTROUW ,, 436 last
Bijlbrief 27-1-1837: van scheepsbouwer Jan Schouten. (1e schip van leden vrijmetselaars Loge La Flamboyante te Dordrecht) / lang 41el .38 duim / breed 7el.82 duim / hol 5 el.63 duim / kosten ca f 144.000, - ontwerp van Cornelis Hoogerwerff scheepstekenaar van Jan Schouten.
Aan: Anthonie Kist Ewaldz en Herman v/der Sande Hendrikz en c.s. te Dordrecht (directie van de rederij).
Kiel gelegd: 26-6-1835 / te water: 21-11-1836.
Kapitein: Jacob Hendriks Hazewinkel / vlag D 3 (1792 Veendam/ 1845Veendam).
De kapiteinsvlag nr.D 3 als symbool van de Vrijmetselarij.
Voorwaarde was dat de kapitein op de ,,Broedertrouw,, lid was van de vrijmetselaars Loge La Flamboyante te Dordrecht.
1e reis MRD nr. 796 / 19-1-1837 / vertrekt op 31-3-1837 uit Hellevoetsluis met 40 man naar Batavia / terug in Holland / Dordrecht op 16-12-1837.
Het schip werd verkocht op 3-3-1857 aan reder Klerk en Voogd te Dordrecht / in 1863 verkocht naar Noorwegen.

07_broedertrouw_a.jpg (130906 bytes) 07_broedertrouw_b.jpg (132175 bytes)
(bijlbrief 84 / verkoop schepen, Stadsarchief Dordrecht archief 226, inv.nr. 104 van Hoogstraten/Boonen)
 

Nr. 85 3-3-1837 Kofschip ,,ONRUST,, 77 last
Bijlbrief 16-2-1837: van scheepsbouwmeester Harm Derks Hesseling te Oude Pekela
Aan: Visser en Muller te Dordrecht

Nr. 86 7-3-1837 Fregat ,,BATO,, 471 last
Bijlbrief 7-2-1837: van scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht.
Aan: de Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsrederij.
Te water: 12-9-1836.
Kapitein: Jan Keyzer / vlag D 17 (1791 /1873 Dordrecht).
1e reis MRD nr. 803 / 21-1-1837/ vertrekt op12-4-1837 uit Hellevoetsluis met 43 man naar Batavia / terug in Holland / Dordrecht op 23-3-1838.
Verkocht in 1863.

Nr. 87 13-6-1837 Kofschip ,,ANTHONIE,, (ex ,,DE ZEEMEEUW,,) 148 ton
Verkoop 22-5-1837 / griffier v/d rechtbank te Dordrecht: van Frederik Cornelis Deking Dura te Dordrecht. Lang 25 el 86 duim/breed 4 el 72 duim/hol 2 el 73 duim.
Aan: Gerrit van Hoogstraten te Dordrecht / voor f 10.600, -
Kapitein: Eldert Harms. Mugge / vlag D 10(1803 Pekela/ 1853 op zee) 1e reis MRD Nr. 825 / 14-6-1837 / met 8 man.
In 1844 verkocht aan W.J. Nipperius.

Nr. 88 7-9-1837 Brikschip ,,AURORA,, (ex  ,,DE HOOP,,)
Verkoop proces verbaal 30-8-1837 /notaris W. Kley te Rotterdam: van Jan Hudig.
Aan: Gerard Mauritz te Dordrecht/ voor f 6.093, - Gebouwd in 1826 te Rotterdam.
Kapitein: Cornelis. Dingemans. 1e reis MRD nr.832 / 16-9-1837/ met 9 man.
In 1844 bij Maryport gestrand.

 
06f_bijlbrieven.jpg (171520 bytes)
(nrs 89 t/m 98 kof Diana/kof Eendragt/fregat Orion/bark De Zwijger/bark Pictura/fr Ida Willemina)
Nr. 89/90 1-4-1838 Kofschip ,,DIANA VAN DORDT,,
Verkoop: van Jan Jans de Jong te Dordrecht en Jan Wilkens te Veendam.
Aan: Gerard Mauritz te Dordrecht / voor f 3.200, -
Kapitein: Jan Jans de Jong / vlag D 20 (Veendam). 1e reis MRD nr 856 / 15-3-1838.
Verkocht op 26-7-1843 te Dordrecht.
07_diana_a.jpg (62770 bytes) 07_diana_b.jpg (47277 bytes) 07_diana_c.jpg (78469 bytes) 07_diana_d.jpg (76140 bytes)
07_diana_e.jpg (78678 bytes) 07_diana_f.jpg (82379 bytes) 07_diana_g.jpg (53704 bytes)
(bijlbrief 89 / verkoop schepen, Stadsarchief Dordrecht archief 226, inv.nr. 104 van Hoogstraten/Boonen)

Nr. 91 1-4-1838 Kofschip ,,EENDRAGT,, 171 ton
Bijlbrief 28-3-1838: van scheepsbouwer Barend van Limmen te Dordrecht.
Aan: reder Herman van Limmen te Dordrecht. Te water: 26-3-1838.
Kapitein: Cornelis van Limmen / vlag D 18 (1813 Dordrecht / 1844 op zee).
1e reis MRD nr. 872 /21-4-1838/ met 7 man naar Liverpool.. 
In 1843 na vertrek uit Grangesmouth op zee vergaan.

Nr. 92 7-4-1838 Kofschip ,,FORTUNA,, 95 last
(ex  ,,NIEUWE ONDERNEMING,,)
Notarieel transport 16-3-1838 / notaris Mulhuys en Havenberg te Amsterdam: Van: reder Mattheus Willem Rees en c.s.te Dordrecht. In 1818 gebouwd te Lemmer.
Aan: Klerk en Voogd te Dordrecht / voor f 9.500, -
Kapitein: J.Engelenburg /1e reis MRD nr. 873 / 2-5-1838.

Nr. 93 4-8-1838 Kofschip ,,EENSGEZINDHEID,, 67 ton
Verkoop 9-6-1838: van Visser en Muller scheepsmakelaars te Dordrecht.
Aan: Anthonie Nicolaas Bouvy.
Kapitein: Pieter.Bosselaer. 1e reis MRD nr. 891 / 29-8-1838/ met 4 man Duinkerken.

Nr. 94 25-9-1838 Fregat ,,ORION,, 483 last
Bijlbrief 15-9-1838: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan: reder Adolph Blussé van Oud Alblas te Dordrecht.
Kapitein: Jacob v/d Linden / vlag D 6 (1806 Krimpen a/d Lek).
1e reis MRD nr.900 / 20-9-1838 vertrekt op 18-11-1838 uit Hellevoetsluis met 42 man naar Batavia / terug in Holland / Amsterdam op 19-8-1839.
Het schip maakte 12 reizen en werd op 23-8-1859 publiek verkocht te Rotterdam.

Nr. 95 8-2-1839 Kofschip ,,HARMONIE,, 76 last
Verkoop 1-2-1839 : van Recourt en 't Hoofd te Dordrecht.
Aan: Pieter en Jan. Hordijk te Dordrecht.
Kapitein: Berend Jans. Zoetekerk / vlag D 19 (1819 Nw Pekela).
1e reis MRD nr. 937 / 20-6-1839 / met 8 man naar Nerva.

Nr. 96 1-5-1839 Bark ,,DE ZWIJGER,, 329 last
Bijlbrief 24-4-1839: van scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht (1e bark).
Aan: reder Jacob.Buys 't Hooft en Frederik Cornelis Deking Dura te Dordrecht.
Kiel: 21-11-1836 / te water: 12-4-1839.
Kapitein: Pieter Marinus Vogelsang / vlag D 24 (1810 Dirksland /1854 Dordrecht).
1e reis MRD nr. 929 /22-4-1839 / vertrekt op 31-5-1839 uit Hellevoetsluis met 29 man naar Batavia / terug in Holland op 5-4-1840.
Het schip werd verkocht in 1861.

Nr. 97 3-5-1839 Bark ,,PICTURA,, 317 last
Bijlbrief 9-4-1839: van scheepsbouwer Barend van Limmen te Dordrecht.
Aan: reder Hendrik.Brunner en Sandberg en Co te Dordrecht. Kiel: 26-3-1838. Te water: 15-3-1839.
Kapitein: Dirk Varkevisser / vlag D 14 (1798 Katwijk ).
1e reis MRD nr. 924 / 22-3-1839 / vertrekt op 19-5-1839 uit Hellevoetsluis met 30 man naar Batavia./ terug in Holland op 15-4-1840.
In 1851 verkocht te Batavia.

Nr. 98 2-9-1839 Fregat / Bark ,,IDA WILLEMINA,, 416 last
Bijlbrief 30-8-1839: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan: reder Klerk en Voogd te Dordrecht.
Te water: 19-8-1839.
Kapitein: Pieter Romijn /vlag D 15 (1807 Dordrecht / 1843 op zee).
1e reis MRD nr. 944 /.4-9-1839./ vertrekt op zee 1-10-1839 uit Hellevoetsluis met 37 man naar Batavia / terug in Holland / Amsterdam op 14-6-1840. 
In 1857 als bark getuigd. In 1862 verkocht te Dordrecht.

 
06g_bijlbrieven.jpg (183142 bytes)
(nrs 99 t/m 108 fr Isis/fr Delta/kof Helena/sch Urania/bark Timor/ fr Bernard van Saksen Weimar/fr Biesbosch/fr Osiris)
 

Nr. 99 7-9-1839 Fregat ,,ISIS,, 487 last
Bijlbrief 2-9-1839: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan: reder Adolph Blussé van Oud Alblas en c.s. te Dordrecht.
Kapitein: Jan Frederik Pieter Anthonie Abbema / vlag D 41 (1806 Amsterdam).
1e reis MRD nr. 945/6-9-1839/ vertrekt op 4-10-1839 uit Hellevoetsluis met 39 man naar Batavia / terug in Holland op 20-10-1840.

Nr. 100 8-11-1839 Fregat ,,DELTA,, 498 last
Bijlbrief 1-11-1839: van scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht ( 2e schip van leden vrijmetselaarsloge La Flamboyante te Dordrecht ontwerp van Cornelis Hoogerwerff scheepstekenaar van Jan Schouten).
Aan: directeur rederij Athonie Kist Ez en c.s. te Dordrecht.
Te water: 22-10-1839.
Kapitein: Govert Crans / vlag D 9 (1810 /1872 Dordrecht).
1e reis MRD nr. 955 / 5-12-1839 / vertrekt op 7-1-1840 uit Hellevoetsluis met 40 man naar Batavia / in Batavia op 23-4-1840 / terug in Holland op 2-1-1841.
Het schip verongelukt op 30-4-1854 bij Kenn's Rif / de gehele bemanning werd gered.

Nr. 101 13-11-1839 Kofschip ,,JOHANNA,, 31 last
Onderhands transport 20-10-1839: van Markus Freeks Raskes Schipper te Groningen.
Aan: kapitein Harm Tiedens de Jong /vlag D 26 (1794 Emden) voor f 1.200, -
MRD nr 918/ 8-3-1839/ met 8 man.

Nr. 102 8-2-1840 Kofschip ,,HELENA,, 99 last
Bijlbrief 25-1-1840: van scheepsbouwer H.J. Limburg te Groningen.
Aan: reder Visser en Muller te Dordrecht. Kapitein Jan Jans Bakker.

Nr. 103 28-2-1840 Barkentijn/kof ,,URANIA,, (ex ,,KINDERDIJK,,) 204 ton
Onderhands transport 26-2-1840: aan Gerard Mauritz te Dordrecht / voor f 9.625, -
Kapitein: Jan Jans de Jong /vlag D 20 (Veendam). 1e reis MRD nr 1009 /11-8-1840.
In 1858 gestrand.

Nr. 104 7-5-1840 Bark ,,TIMOR,, 240 last
Bijlbrief 1-5-1840: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht (1e bark).
Aan: reder Adolph Blussé van Oud Alblas en c.s. te Dordrecht.
Kiel: 4-9-1839 / te water: 30-4-1840.
Kapitein: Johannes Albertus Boning / vlag D 49 (1813 Amsterdam / 1844 Dordrecht).
1e reis MRD nr. 989 / 5-5-1840 / vertrekt op 6-6-1840 uit Hellevoetsluis met 22 man naar Batavia / in Batavia op 19-9-1840 / terug in Holland op 17-2-1841.
Het schip maakte 14 reizen voor de rederij en keerde van de laatste reis niet terug en verging op 22 december 1856 in de Tafelbaai bij Robbeneiland Zuid-Afrika.

Nr. 105 5-9-1840 Fregat ,,BERNHARD HERTOG V SAKSEN WEIMAR ,, 500 last
Bijlbrief 27-8-1840: van scheepsbouwer Barend van Limmen te Dordrecht.
Aan: reder Hendrik Brunner en c.s. te Dordrecht.
Kiel: 15-3-1839 / te water: 31-7-1840.
Kapitein: Pieter Hendriks Hazewinkel / vlag D 50 (1804 te Veendam ).
1e reis MRD nr.1011 / 31-8-1840 / vertrekt op 11-3-1841 uit Hellevoetsluis met 38 man naar Batavia / in Batavia op 6-7-1841/ terug in Holland op 17-1-1842.

Nr. 106 5-9-1840 Overd.Pavill.Spiegelschip ,,HENRIETTE,,
Onderhands transport 5-9-1840 aan: Anthony Nicolaas Bouvy / voor: f 400, -

Nr. 107 6-3-1841 Fregat ,,BIESBOSCH,, 504 last
Bijlbrief 16-2-1841: van scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht.
Aan: reders Jacob Buys 't Hooft en Frederik.Cornelis Deking Dura te Dordrecht.
Kapitein: Pieter Marinus Vogelsang / vlag D 24 (1810 Dirksland / 1854 Dordrecht).
1e reis MRD nr.1034 / 23-2-1841 / vertrekt op 11-4-1841 met 41 man naar Batavia / in Batavia op 27-8-1841 / terug in Holland op 13-2-1842.
Het schip werd in 1860 te Java afgekeurd.

Nr. 108 30-4-1841 Fregat ,,OSIRIS,, 530 last
Bijlbrief 20-4-1841: van scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht (3e schip van leden vrijmetselaarsloge La Flamboyante te Dordrecht) ontwerp van Cornelis Hoogerwerff
Aan: de boekhouder van de rederij Herman van der Sande Hz en c.s. te Dordrecht.
Kiel: 22-10-1839 / te water: 28-2-1841.
Kapitein: Jacob Hendriks Hazewinkel /vlag D 9 (1792 / 1846 Veendam ).
1e reis MRD nr.1060 / 21-6-1841 / vertrekt op 20-8-1841 uit Hellevoetsluis met 42 man naar Batavia / in Batavia op 30-11-1841 / terug in Holland /Amsterdam op 26-5-1842.
Het schip is gestrand op 5-12-1859 bij Madura O.Indie / schip ging verloren een deel van de lading werd geborgen.

 
06h_blusse.jpg (182583 bytes)
(nrs 109 t/m 121 bark Atalanta/bark Jan van Hoorn/fr Ceram/bark Clara Antonette/bark Abel Tasman/bark Juno/sch Apollo)
 

Nr. 109 3-7-1841 Bark ,,ATALANTA ,, 274 last
Bijlbrief 23-6-1841: van scheepsbouwer Barend van Limmen te Dordrecht.
Aan: reders Jacob v Wageningen Dz en Florent van Wageningen Jz en c.s. te Dordrecht.
Kiel: 31-7-1840. Te water: 17-4-1841.
Kapitein: Paulus van Wageningen A.Cz / vlag D 51 (1812 Dordrecht /1842 vermist op zee ).
1e reis MRD nr.1021 /8-11-1841 / vertrekt op13-12-1841 uit Hellevoetsluis met 22 man naar Batavia
Het schip vertrekt uit Batavia in april 1842. Op 15 december 1842 nog gezien ter hoogte van het eiland Ascension. Daarna als vermist opgegeven.

Nr. 110 16-6-1841 Bark ,,JAN VAN HOORN,, 292 last
Bijlbrief 26-6-1841: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan: reder Adolph Blussé van Oud Alblas en c.s. te Dordrecht.
Te water: 19-6-1841.
Kapitein: Johannes Adriaan Keeman / vlag D 53 (1812 Amsterdam).
1e reis MRD nr. 1111/31-3-1842 / vertrekt op 11-4-1842 met 22 man naar Batavia / in Batavia op 24-12-1842 / terug in Holland / Amsterdam op 6-10-1843.
Het schip maakte 13 reizen voor de rederij en werd in 1862 bubliek verkocht in Schiedam.

Nr. 111/112 28-7-1841 Kofschip ,,VESTA,, 72 last
Verkoop 13-7-1841 / notaris W.Kley te Roterdam: van George Sandberg te Rotterdam.
Aan: Pieter Smits Frz te Dordrecht /voor f 2.400, - Gebouwd te Hoogezand.
Onderhands transport 24-7-1841: van Pieter Smits Frz.
Aan: Gerard / Jacob en Elias Mauritz te Dordrecht / voor f 1.200, -

Nr. 113 3-11-1841 Schoene/Hoeker ,,HARMONIE,, (CLASINA EN GEERTRUIDA) 62 last
Verkoop 11-10-1841 : van J.en A.de Kuyper te Rotterdam. In 1826 gebouwd te Vlaardingen.
Aan: Mattheus Willem. Rees en Co te Dordrecht / voor f 5.000, -
Kapitein : Reinder Johannes Kranenburg /vlag D 2 (1800 Sappermeer)
MRD nr 1132/9-8-1842.

Nr. 114 6-7-1842 Fregat ,,CERAM,, 602 last
Bijlbrief 15-6-1842: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan: reders Jacob Buys 't Hooft en Fredrik Cornelis Deking Dura te Dordrecht.
Te water:15-10-1841.
Kapitein: Thomas Klaasens Veldman /vlag D 46 (1803 Oldeboorn / 1859 op zee).
1e reis MRD nr.1127 / 28-6-1842 / vertrekt op 14-9-1842 met 40 man naar Batavia/in Batavia op 24-11-1842 / terug in Holland / Rotterdam op 6-10-1843.

Nr. 115 2-2-1843 Bark ,,CLARA ANNA MARIA,, 136 last
Bijlbrief 26-1-1843: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan: reder Herman van der Sande Hz en c.s. te Dordrecht.
Kapitein: Pieter Josephus Bakema / vlag D62 (1806 Harlingen).
1e reis MRD nr. 1147 /13-2-1843 / vertrekt op 26-2-1843 met 16 man naar Oost Indie / China / terug in Holland op 28-7-1844.

Nr. 116 11-3-1843 Kofschip ,,JANA,, ( ,,Machtilda Maria,,) 34 last
Bijlbrief 8-3-1843: van scheepsbouwer Barend van Limmen te Dordrecht.
Aan: reder Barend van Limmen en Co te Dordrecht.
Kapitein: Genus v/d Velde.

Nr. 117 23-3-1843 Bark ,,ABEL TASMAN,, 162 last
Proces verbaal 2-5-1842 / notaris J.A.Haag te Amsterdam: van werf te Amsterdam.
Aan: reders Jacob.Buys 't Hoofd en Gerrit v Hoogstraten te Dordrecht / voor f 24.000, -
Kapitein: Lourens van Haften / vlag D 63 / (1815 Brielle).
1e reis MRD nr. 1163 / 4-4-1843/ vertrekt op 10-5-1843 met 17 man naar Batavia / in Batavia op 29-8-1843 / terug in Holland op 28-1-1844.

Nr. 118 17-6-1843 Kofschip ,,VESTA,, 65 last/123 ton
Bijlbrief 17-5-1843: van scheepsbouwer Hooites te Hoogezand.
Aan: Gerard Mauritz te Dordrecht.

Nr. 119 5-7-1843 Kofschip ,,ZEEPAARD,, 126 ton
Verkoop 6-5-1843: van Anthonie Nicolaas Bouvy.
Aan: Visser en van der Sande te Dordrecht / voor f 2.500, -
Kapitein: Pieter Rentes Huisman /vlag D 65 (1817 Pekela). 1e reis MRD nr. 1190 /19-2-1844 / met 7 man naar Gribraltar.

Nr. 120 30-9-1843 Bark ,,JUNO 1 ,, 353 last
Bijlbrief 26-7-1843: van scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht.
Aan: reder Thomas Mathijs. Sandberg en c.s. te Dordrecht. Kiel: 26-7-1843.
Kapitein: Willem Jacob Chevalier / vlag D 61 (1815 -1884 Dordrecht).
1e reis MRD nr. 1181 / 6-10-1843 / vertrekt op 2-11-1843 met 30 man naar Batavia/in Batavia op 4-2-1844 / terug in Holland op 15-9-1844. 
Het schip verongelukt in maart 1852 voor de kust van Zuid Afrika.

Nr. 121 21-10-1843 Schoener ,,APOLLO,, 65 last
Bijlbrief 4-10-1843: van scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht.
Aan: reder Gerard.Mauritz te Dordrecht. Kiel: 4-10-1843. Lang 85 voet.
Kapitein: Douwe Jans Mik /vlag D 44 (1797 Wildervank-1845 op zee).
1e reis MRD nr.1187 / 14-11-1843 / met 7 man naar Suriname.
Het schip verongelukt voor augustus 1845.

 

Nr. 122 5-3-1844 Bark ,,MACHTHILDE CORNELIA,, 243 last
Bijlbrief 19-2-1844: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan: reder Hendrik Brunner en c.s. te Dordrecht / kiel: januari 1843.
Kapitein: S.Lammerts / vlag D 64 (1815 Hindelopen).
1e reis MRD nr.1188 / 7-2-1844 / vertrekt op 21-3-1844 met 23 man naar Batavia.
In 1858 verongelukt in de Chineesche Zee.

Nr. 123 26-7-1844 Galjoot ,,KLEINKINDEREN,, 113 ton
Verkoop 22-7-1844 / notaris J. Knottenbelt te Vlaardingen: van de scheepswerf Willigen te Vlaardingen. Gebouwd in 1836.
Aan: reders J van Wageningen Dz en Florent van Wageningen Jz. te Dordrecht/voor f 6.000, - 
Kapitein: Arie van Breems / vlag D 34 (1791 Vlaardingen).
1e reis MRD nr.1241 / 4-4-1845 /met 8 man naar Schotland.

Nr. 124 20-1-1845 Kofschip ,,JANNA,, (ex ,,MACHTELD MARIA,,) 34 last
Onderhands transport 28-1-1845: van Barend van Limmen te Dordrecht.
Aan: reder Barend van Limmen te Dordrecht en kapitein Genus v/d Velde.

Nr. 125 21-4-1845 Brikschip ,,DE ZWAAN,, 126 last
(ex  ,,MERCURIUS,,)
Verkoop 15-3-1845 / griffier kantongerecht te Dordrecht: van Gerrit van Hoogstraten te Dordrecht. Aan: Anthonie.Nicolaas Bouvy te Dordrecht / voor f 12.300, -

Nr. 126 29-4-1845 Kofschip ,,GESINA,, 72 last/127 ton
Bijlbrief 31-4-1845: van scheepsbouwer Barend van Limmen te Dordrecht.
Aan: reder Barend van Limmen te Dordrecht
Kapitein: K.K. Wijkmeyer / vlag Pekela 88 (1807 PekelA ).
1e reis MRD nr.1248 / 15-5-1845 / met 7 man naar Danzig.

Nr. 127 1-8-1845 Kofschip ,,MARIA HELENA,, 40 last
Verkoop 31-7-1845 / notaris Bruin Tutsman te Amsterdam: Aan: Pieter Smits Frz. te Dordrecht/ voor f 4.300, -

Nr. 128 2-10-1845 Kofschip ,,PAULINA,, 83 last
Onderhands transport 29-9-1845: van Hendrik v/der Sande Hz.
Aan: Visser en van/der Sande te Dordrecht / voor f 2.500, -
Kapitein: Siebe F. de Boer / vlag A 261 / 374 (1801 Lemmer).
1e reis MRD nr.1262 / 1-10-1845 / met 7 man naar Liverpool.

Nr. 129 4-2-1846 Schoener Kof ,,CERES,, 155 ton
Verkoop 24-1-1846 / notaris Sophius Piccardt te Oude Pekela: Aan: reder Mattheus Willem Rees en co te Dordrecht. Kapitein: Pieter Vernes / vlag D 52 (1802 -1873 Dordrecht).
1e reis MRD nr.1321 / 23-12-1846 / met 8 man naar Belfast.

Nr. 130 14-3-1846 Tjalk ,,DE HOOP,,
Bijlbrief 24-8-1840: van scheepsbouwer Lutje Klaas de Vries/ Obergum / Groningen.
Aan: Johan Christiaan Frederik Gesings.

Nr. 131 1-5-1846 Galjootschip ,,IDEE,, (,,IDA,,) 58 last
(ex ,,DANIEL EN MARIA,,)
Verkoop 21-4-1846 / griffier kantongerecht te Rotterdam: van de Groot en Roeland en co te Schiedam.
Aan: Pieter Smits Fransz te Dordrecht / voor f 1.950, -
Kapitein: Pieter Don / vlag D 58 (1819-1862 Vlaardingen).
1e reis MRD nr.1289 / 5-5-1846 / met 5 man naar Hull.

Nr. 132 12-8-1846 Bark ,,SPHINX,, 139 last
Bijlbrief 3-8-1846: van scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht. Lang 29.60 el / breed 5.o8 el/ hol 3.93 el.
Aan: reder Jacob van Wageningen Dz. te Dordrecht.
Kapitein: Gerrit Wigman/Wegman / vlag D 32 (1818 -1860 Texel).
1e reis MRD nr.1350 / 6-10-1847 / vertrekt op 20-9-1846 met 14 man naar Java.
Verkocht op 19-5-1855 te Dordrecht.

07_sphynx_a.jpg (131329 bytes) 07_sphynx_b.jpg (133839 bytes)
(bijlbrief 132 / verkoop schepen, Stadsarchief Dordrecht archief 226, inv.nr. 104 van Hoogstraten/Boonen)

Nr. 133 23-2-1847 Kofschip ,,ANNA MARIA,, 60 last
Verkoop 21-12-1846 te Dordrecht: aan Jacob van Wageningen Dz. te Dordrecht.
In 1839 gebouwd te Muiden. Kapitein: D. Lovius.

Nr. 134 2-4-1847 Tjalk ,,JANTINA,,
Bijlbrief 27-10-1846: van scheepsbouwer de Vries te Groningen.
Aan: Jan Andries Klein schipper te Wildervank.

Nr. 135 7-4-1847 Tjalk ,,CATHARINA,,
Bijlbrief 31-5-1844: van scheepsbouwer Wijnand Bosekamp te Martenshoek/Kropswolde
Aan: Harm Harms Boer.

Nr. 136 30-4-1847 Schoener ,,ADRIANA,, 115 ton
Verkoop 21-4-1847 te Rotterdam: aan Florent van Wageningen te Dordrecht voor f 7.500, - In 1829 gebouwd te Veendam.
Kapitein: Johannes L. Stoorvogel / vlag D 23 (1818 / 1882 Maassluis)

Nr. 137 7-5-1847 Tjalk ,,JACOBA,, 39 last
Verkoop 17-8- 1844: aan Jan L.Muntendam te Sappemeer/voor f 1.000, -

Nr. 138 18-5-1847 Tjalk ,,VROUW WILLEMINA,, 29 last
Bijlbrief 10-5-1847: van scheepsbouwer Gerrit Burg te Sappemeer.
Aan: Harm Dirks Giese te Sappemeer.

Nr. 139 2-6-1847 Tjalk ,,MARGARETHE ,, 27 last
Bijlbrief 13-3-1843: van scheepbouwer Johannes Nijkerk te Sappemeer.
Aan: ...Glimmenga.

Nr. 140 1-7-1847 Tjalk ,,VROUW GEERTRUIDA,, 29 Last
Bijlbrief 29-6-1839: van scheepsbouwer Jan Wynkes Bijlholt te Martenshoek /Kropswolde.
Aan: Reindert Jans Speelman.

Nr. 141 1-7-1847 Tjalk ,,HELENA VAN GRONINGEN,, 93 ton
Bijlbrief 28-7-1842: van scheepsbouwer Klaas Klaasen de Vries te Groningen.
Aan: G.G. Menholts te Groningen.

Nr. 142 2-7-1847 Tjalk ,,VROUW SARA,, 84 ton
Bijlbrief 29-4-1847: van scheepsbouwer Geert Klaasen de Vries te Groningen.
Aan: F.T. Folkers te Groningen.

Nr. 143 10-7-1847 Hektjalk ,,DE TWEE GEBROEDERS,, 30 last
Verkoop 4-8-1843 proces verbaal rechtbank te Groningen: van Martinus Douwe de Jong schipper te Groningen.
Aan: Geert Roelfs Kramer schipper te Groningen /voor f 1.000, -

Nr. 144 10-7-1847 Tjalk ,,JANNEKE,, 29 last
Verkoop 2-4-1843 / notaris Christiaan Hartman Basman te Sappemeer: van Geert Rudolf Bok Okkez te Annerveen en Jan Douwes Romkes te Hoogezand.
Aan: Kornelis Lambert Jonker / schipper / voor f 1.000, -

Nr. 145 15-7-1847 Tjalk ,,VROUW GESINA,,
Verkoop 3-4-1834 / notaris Mr. J. Rengers Honig te Hoogezand: van Jan Wynkes Bijlholt / scheepsbouwer te Martenshoek/Kropswolde.
Aan: Harm Harmens Bouwes /schipper te Gasselter Nijeveen/ voor f 1.000, -

Nr. 146 23-7-1847 Tjalk ,,VROUW ALIDA,, 22 last
Bijlbrief 20-8-1840: van scheepsbouwer Jan Potjes te Waterhuizen / Haren.
Aan: Johan Jans Vlanstra.

Nr. 147 23-7-1847 Tjalk ,,GEERTRUIDA,, 29 last
Bijlbrief 17-7-1847: van scheepsbouwer Geert I.Bodewes te Mastenbroek/Kropswolde.
Aan: H.S. Alberts.

Nr. 148 31-7-1847 Tjalk ,,DRIE GEZUSTERS,, 28 last
Verkoop 14-1-1843 / notaris Jan Johannes de Blecourt te Wildervank: van Adde Jans Bieze scheeptimmerman te Wildervank.
Aan: Thijs Jans Smit en Jan Jans Smit schippers te Wildervank /voor f 800, -

Nr. 149 21-7-1847 Tjalk ,,MARGARETHE ,, 29 last
Verkoop 16-12-1841 / notaris Mr. Willem? Trip te Groningen: van Geagien Freeks Raskes schipper te Groningen.
Aan: Gerrit Geerts de Winter schipper en Grietje Eibra Gran… ? Voor f 4.200, -

Nr. 150 4-8-1847 Tjalk ,,CONCORDIA,, 30 last
Verkoop 13-4-1838 / notaris Mr. Johan Hora Siccema te Hoogezand: van Jan Wynkes Bijlholt / scheepsbouwer te Martenshoek/Kropswolde.
Aan: kapitein Albert Wijbes Banting ( Gasselter Nijeveen) /voor f 500, -

Nr. 151 7-8-1847 Tjalk ,,VROUW JANTIENA,, 26 last
Verkoop 1-9-1843 / notaris Mr. Christiaan Hartman Basman te Sappemeer: van Jan Veenhoven Henderiks te Hoogeveen.
Aan: kapitein Geert Saps Scholten ( Wildervank) /voor f 1.200, -

Nr. 152 12-8-1847 Tjalk ,,ALBERTINA,, 27 last
Verkoop 16-3-1840 / notaris Jan Johan de Blecourt te Wildervank: van Roelf Jans Giesen te Muntendam van firma R.J.Giesen en zn.
Aan: Albertje Hendriks Tuil Scheepsvrouw wed.van Hendrik ..../voor f 1.300,-

Nr. 153 12-8-1847 Tjalk ,,HARMONIE,, 30 last
Bijlbrief 7-8-1848: van scheepsbouwer Okke Takkes aan de Werff te Martenshoek.
Aan: Abraham Ottes Hazewinkel.

Nr. 154 1-10-1847 Bark ,,ANNA,, (,,BETSY,, 1856 Nr 216 ) 162 last
Bijlbrief 22-9-1847: van scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht /te water:16-9-1847.
Aan: reder Florent en Jacob van Wageningen te Dordrecht.
Kapitein: Willem Hendriks Cramer / vlag D 26 (1803 Amsterdam).
1e reis MRD nr.1354 /12-11-1847 / vertrekt op 21-11-1847 met 14 man naar Rio de Janeiro.

Nr. 155 13-12-1847 Schoener/2 mast ,,DIANA,, 99 last
Bijlbrief 7-12-1847: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan: reder Abraham Sandberg te Dordrecht. Kiel : 7-12-1847.
Kapitein: Adriaan Johannes v. Nouhuys /vlag D 37 (1819 Ossendrecht ).
1e reis MRD nr.1356 /18-12-1847 / met 11 man via Lissabon naar Rio de Janeiro / terug in Holland op 12-9-1848..

Nr. 156 10-5-1848 Tjalk ,,VROUW ROELFINA,, 78 ton
Bijlbrief 19-7-1847: van scheepsbouwer Adde Jans Bieze te Wildervank.
Aan: Eifo Jacobs Pronk te Wildervank.

Nr. 157 14-8-1848 Bark ,,JEANETTE CORNELIA,, 260 last
Bijlbrief 8-8-1848: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan: reders Jacob.Buys 't Hooft en Frederik.Cornelis Deking Dura te Dordrecht.
Kapitein: Thomas Klaases Veldman / vlag D 46 (1803 Oldeboorn / 1859 op zee).
1e reis MRD nr 1391 / 21-8-1848 / vertrekt op 5-9-1848 met 18 man naar Batavia / in Batavia op 13-12-1848 / terug in Holland op 23-7-1849.

Nr. 158 20-3-1849 Kofschip ,,DE HARMONIE,, 102 last
Verkoop 9-3-1849 deurwaarder te Amsterdam: van Petrus Scheffer te Amsterdam.
Aan: Herman v/der Sande Hendrikz te Dordrecht / voor f 4.050, -
Kapitein: Pieter Hans Schaberling / vlag D 27 (1799/ 1870 Oude Pekela. 1ereis MRD nr. 1405 / 6-3-1849 / met 7 man avontuur.

Nr. 159 2-4-1849 Bark ,,J.C.SCHOTEL,, 334 last
Bijlbrief 26-3-1849: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan: reder Gebr. Blussé en c.s. te Dordrecht.
Kapitein: Jan de Ridder / vlag D 56 (1818 Krimpen a/d Lek / 1852 op zee).
1e reis MRD nr.1410 / 29-3-1849 / vertrekt op 21-5-1849 met 16 man naar New York / terug in Holland 29-11-1849.
Het schip maakte 13 reizen voor de rederij bij de laatste maakte het schip zoveel averij dat het op 41-1-1869 in Batavia werd verkocht.

Nr. 160 11-5-1849 Tjalk ,,DE JONGE BARBERA,, 32 last
Bijlbrief 1-5-1849: van scheepsbouwer Tolke Ubels aan/de Werff te Groningen.
Aan: Jan Beck te Groningen.

Nr. 161 5-6-1849 Tjalk ,,ADRIANA VAN RAAMSDONK,, 40 last
Bijlbrief 5-4-1849: scheepsbouwer: Symen Geertens te Joure.
Aan: Johannes Stoeldraayer schipper te Raamsdonk.

Nr. 162 13-6-1849 Tjalk ,,ANGENIE,, 29 last
Bijlbrief 9-5-1840: van scheepsbouwer Marie I.Uil te Martenshoek wed. van Jan Wynkes Bijlholt.
Aan: Jan Alberts Munneke te Wildervank.

Nr. 163 11-7-1849 Tjalk ,,DE OUDE .....,,
Bijlbrief 3-7-1847: van scheepsbouwer Johan Clases Sjollema te Grouw.
Aan: Pieter Gerrits Eisenga te Grouw.

Nr. 164 16-7-1849 Tjalk ,,VROUW GRIETJE,, 32 last
(ex ,,VROUW JANTJE,,)
Verkoop 20-2-1846 / notaris Douwe de Vries te Joure: van Hette Simons Geertens.
Aan: Roelof Hendriks Been voor f 2.200, -

Nr.165 17-7-1849 Brik ,,THETIS,, 100 last
Bijlbrief 2-7-1849: van scheepsbouwer Willem Carel van Arnhem te Groningen.
Aan: Firma Gerard Mauritz te Dordrecht.
Kapitein: Folkert Meppeler / vlag D 4 (1804 Groningen / 1857 op zee).
Het schip ging verloren op 28-3-1857. Het werd overvaren door een stoomboot ,,Trelisonde van Triest,, in de Ierse zee op een reis van Belfast met lijnzaad en vlas naar Dordrecht. Hierbij is kapitein Meppeler verdronken.

Nr. 166 13-9-1849 Kofschip ,,JONGE WICHER,, 50 last
Verkoop 9-4-1834 / notaris Johan Hora Siccema te Hoogezand: van Wicher Hooites Meursing.
Aan: Derk Derks Kuitse en Sietze Derks Kuitse te Wildervank voor f 5.600, -
Kapitein: Sietze Derks Kuitse (1809 Wildervank). 1e reis MRD nr.1421 / 20-7-1849.

Nr. 167 29-4-1850 Schoenerkof ,,ERATO,, 71 last
Bijlbrief 12-4-1850: van scheepsbouwer Herman Schagen De Mijl te Dordrecht. Kiel 1-11-1848.
Aan: reder Pieter Smits Fransz te Dordrecht. In 1853 reder Klerk en Voogd.
Kapitein: Pieter Don / vlag D 58 (1819 Vlaardingen / 1862 op zee).
1e reis MRD nr. 1451 / 29-5-1850 / met 7 man naar Anco / Priesto.

06i_sandberg.jpg (204032 bytes)
(nrs 167 t/m 175 bark Graaf Dirk 3/bark Flora)

Nr. 168 27-5-1850 Stoomschroefschip ,,STAD DORDRECHT,, 132 last
Bijlbrief 27-4-1850: van scheepsbouwer Fop Smit te Kinderdijk.
Aan: reder Albert Jan Verbeek v/d Sande en c.s.te Dordrecht.
Kapitein: Jacob Hendriks Stuit / vlag D 11 (1819 Veendam).
1e reis MRD nr.1453 / 19-6-1850.
In 1858 verkocht aan W.B.Derks (nr 230).

Nr. 169 5-6-1850 Kofschip ,,CATHARINA JOHANNA,, 115 ton
Bijlbrief 21-5-1850: van scheepsbouwer Johannes Gerrits Ledeboer te Oude Pekela.
Aan: reder Abraham. Sandberg en co. Te Dordrecht.
Kapitein: B.B. Kunen Rz. (1810 Delfzijl). 1e reis MRD nr.1466 / 19-11-1850 / met 6 man naar Belfast.

Nr. 170 11-6-1850 Tjalk ,,JONGE JACOB,, 35 last
Bijlbrief 6-7-1849: van scheepsbouwer Bartel Pieters Cats te Nijekaske.
Aan: Teunis de Klerk te Raamsdonk.

Nr. 171 13-7-1850 Tjalk ,,JONGE HENDRIK,, 19 last
Bijlbrief 8-7-1850: van scheepsbouwer Gijsbert Bogaert te Zevenbergen.
Aan: Dirk van Es te Zevenbergen.

Nr. 172 8-2-1851 Schoenerkof ,,MERWESTROOM,,(1) (,,IRENE,,) 48 last
Verkoop 15-1-1851: van Klerk en Voogd te Dordrecht.
Aan: Pieter Smits Fransz te Dordrecht / voor f 1.400, -

Nr. 173 3-3-1851 Bark ,,GRAAF DIRK 3,, 316 last
Bijlbrief 13-2-1851: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan : reders Jacob Buys 't Hooft en Frederik Cornelis Deking Dura te Dordrecht.
Kapitein: Adriaan Johannes v Nouhuys / vlag D 37 (1819 Ossendrecht ).
1e reis MRD nr.1473 / 25-2-1851 / vertrekt op 7-3-1851 naar Batavia/ in Batavia op 13-7-1851 / terug in Holland op 9-12-1851.

Nr. 174 5-4-1851 Bark ,,FLORA,, 172 last
Bijlbrief 25-3-1851: van scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht.
Aan: reder Abraham Sandberg en c.s. te Dordrecht.
Kapitein: Meynard Frederik Tijdeman / vlag D 55 (1815 Harlingen / 1852 op zee ).
1e reis MRD nr.1490 / 19-4-1851 / met 13 man naar Java via New York.

Nr. 175 3-6-1851 Brigantijn ,,BRAAMSPUNT,, (ex ,,EENSGEZINDHEID,,) 105 last
Verkoop 19-5-1851 / notaris Frederik Franke te Amsterdam: van Anthonie August Balful… ? te Amsterdam.
Aan: firma Joan van Oldenborgh en zn. Wijnhandelaar te Dordrecht / voor f 12.200, -
Kapitein: Albert A Kruisinga/ vlag D59 (1813 Veendam).

 
06j_klerkvoogd.jpg (170191 bytes)
(nrs 176 t/m 181 fr Sumatra/sch Merwestroom/bark Euterpe/bark Eva Johanna/bark Tagal)

Nr. 176 11-7-1851 Fregat ,,SUMATRA,, 408 last
Verkoop12-5-1851 / notaris Jacobus de Man te Amsterdam: van Heinrich Rudolf Tollens Glasenkamp te Amsterdam.
Aan: reders Gebr Blussé en c.s te Dordrecht / voor f 50.000,-
Kapitein: JohannesAdriaan Keeman /vlag D 53 (1812 Amsterdam ).
1e reis MRD nr.1594 / 26-9-1852/ naar Australie via Liverpool.
Het schip maakte 4 reizen voor de rederij en werd in 1862 verkocht aan een Zweeds handelshuis.

Nr. 177 13-8-1851 Schoenerschip ,,MERWESTROOM 2,, 54 last
Bijlbrief 11-8-1851: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan: reders Klerk en Voogd te Dordrecht.
Kapitein: Pieter Vernes / vlag D 52 (1812 /1873 Dordrecht).
1e reis MRD nr1504 /15-8-1851 / naar Bergen Noorwegen.

Nr. 178 18-8-1852 Bark ,,EUTERPE,, (1864 ,,SAMARANG,,) 266 last
Bijlbrief 21-7-1852: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan: reder J van Wageningen Dz.en c.s. te Dordrecht.
Kapitein: Albertus Kuiper / vlag D 75 (1825 Dordrecht / 1869 op zee).
1e reis MRD nr. 1553 / 23-9-1852 / vertrekt op 12-10-1852 met 18 man naar Bengalen / in Batavia op 4-4-1853 / terug in Londen op 27-9-1853.

Nr. 179 27-9-1852 Bark ,,EVA JOHANNA,, 343 last
Bijlbrief 19-8-1852: van scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht.
Aan: reder Gerard Mauritz te Dordrecht. Lang 136 voet.
Kapitein: Harm Harms de Boer / vlag D 77 (1817 Veendam /overl:1861 op zee).
1e reis MRD nr 1556 / 22-10-1852 / vertrekt op12-11-1852 met 22 man naar Calcutta, terug in Londen op 28-11-1853.

Nr. 180 14-12-1852 Tjalk ,,DE HOOP,, 31 last
Verkoop 29-11-1850 / notaris J.W. Quintus te Groningen: van Johan Christiaan Frederik Gesings schipper te Groningen.
Aan: kapitein Albert Tuilschuur (Wildervank) / voor f 2.700, -

Nr. 181 28-1-1853 Bark ,,TAGAL,, 391 last
Bijlbrief 20-1-1853: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan: reder Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsrederij .
Kapitein: Jan Frederik Hendrik Gobel / vlag D 1 (1814 Amsterdam).
1e reis MRD nr. 1569 /31-3-1853/ vertrekt op 21-3-1853 met 26 man naar Batavia / in Batavia op 21-6-1853 / terug in Holland op 31-12-1853.
In 1867 verkocht naar Noorwegen.

 

Nr. 182 16-2-1853 Bark ,,VASCO DE GAMA,,
Verkoop 29-12-1852 / notaris Mr. Tydeman te Amsterdam: van Cazemiro Thoma Guyqura Coverich koopman te Lissabon.
Aan: Firma Gerrit van Hoogstraten te Dordrecht / voor f 13.850, -
Kapitein: Eppo J. Sap / vlag D 80 (1817 Veendam)

Nr. 183 24-3-1853 Schoenerkof ,,ENGELINA PIETERNELLA,, 67 last
Bijlbrief 24-2-1853: van scheepsbouwer Jan v/d Werf te Hoogezand.
Aan: reder Abraham Sandberg en Co te Dordrecht.
Kapitein: H.H. Kuiper /vlag D 78.

Nr. 184 26-4-1853 Galjoot ,,MENTOR,, 102 last
Verkoop 18-4-1853 te Rotterdam: van Firma Bonke een co. te Rotterdam
Aan: Firma Jacob Vriesendorp / voor f 13.500, - Gebouwd in 1840.
Kapitein: Dirk Jonkes Wiersma /vlag D 82 (1805 Lemmer).
1e reis MRD nr. 1582 13-2-1853 / met 9 man naar Liverpool.

Nr. 185 19-5-1853 Tjalk ,,PIETERTJE,, 97 ton
Bijlbrief 29-7-1852: van scheepsbouwer Klaas Klaasen de Vries te Groningen.
Aan: P.K. Kramer te Groningen.

Nr. 186 11-6-1853 Schoenerbrik ,,ANNA ELISABETH,, (,,BACCHUS,,) 97 last
Verkoop 23-5-1853 / notaris Johannes Petrus van Vianen te Amsterdam van Willem Petrus Breedebacht.
Aan: firma Joan van Oldenborg en zn. / wijnhandelaar te Dordrecht / voor f 19.300,-
Kapitein: Edo Hendrik Zuidema/ vlag D 94 (1828 Muiden).

Nr. 187 26-6-1853 Bark ,,JUNO 2,, 350 last
Bijlbrief 20-6-1853: van scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht.
Aan: reder Abrham. Sandberg en Co te Dordrecht.
Kapitein: Willem Jacob Chevalier / vlag D 61 (1815 -1884) te Dordrecht.
1e reis MRD nr.1588 /1-8-1853 / vertrekt op 10-8-1853 met 22 man naar Londen en Australië / in Batavia op 18-5-1854 terug in Holland op 20-11-1854.
Het schip verongelukt in augustus 1860 bij Macassar.

Nr. 188 17-8-1853 Bark ,,HELLEVOETSLUIS,, 333 last
Bijlbrief 3-8-1853: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan: reders Jacob.Buys 't Hooft en FrederikCornelis Deking Dura te Dordrecht
Kapitein: Wilhelmus Johan Vos / vlag D 20 (1823 Gouda ).

Nr. 189 9-11-1853 Bark ,,JAN SCHOUTEN,, 381 last
Bijlbrief 11-10-1853: van scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht (4e schip van leden Loge La Flamboyante te Dordrecht).
Aan: Gerard Mauritz boekhouder van de rederij te Dordrecht.
Te water: 28-8-1853.
Kapitein: Joseph Coening Meyer / vlag D 7 (1824 Batavia / 1870 ).
1e reis MRD nr. 1599 / 27-10-1853 / met 25 man naar Batavia.
Het schip werd verkocht op 24-5-1861 aan reder J.A. Veder en zn. te Rotterdam onder de naam ,,Zeemanshoop,,

Nr. 190 23-11-1853 Bark ,,MARIA JACOBA,, 302 last
Bijlbrief 1-11-1853: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan: reder Jacob van Wageningen Dz. te Dordrecht.
Te water: 27-10-1853.
Kapitein: Klaas Folkerts Lammerts / vlag D 19 (1825 Hindelopen / 1867 op zee).
1e reis MRD nr. 1608 /1-12-1853 / met 20 man naar Londen en Australie.

Nr. 191 23-12-1853 Schoener ,,BERTHE,, 65 last
Bijlbrief 13-11-1853: van scheepsbouwer P. Rumbist te La Rochelle.
Aan: kapitein Pieter Freeks Wold (Groningen).
1e reis MRD nr. 1611 / 23-1-1854 / met 6 man naar New Castle.

Nr. 192 4-4-1854 Plechtschip ,,DE ONDERNEMING,, 96 ton
Verkoop 25-3-1854: van M.C. de Crane en zn. te Zierikzee.
Aan: Pennen Bauduin te Dordrecht voor f 2800, -
Kapitein: Maarten Ouwehand ( 1812 Katwijk aan Zee ).
1e reis MRD nr 1633 / 6-4-1854 / met 6 man naar St Malo.

Nr. 193 19-4-1854 Bark ,,CORNELIS GIPS,, 343 last
Bijlbrief 1-4-1854: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan: reders Jacob.Buys 't Hooft en Frederik Cornelis Deking Dura te Dordrecht.
Kapitein: Marinus van Rijn van Alkemade / vlag D 54 (1823 Gouda / 1862 Gorkum).
1e reis MRD nr. 1635 /18-4-1854 / met 22 man naar Londen en Australie.

Nr. 194 16-4-1854 Schoener kof ,,JONGE HERMAN,, 47 last
Openbare verkoop /griffier rechtbank te Dordrecht: van Cornelis Koeman te Alkmaar.
Aan: Willem Kolkman te Dordrecht/ voor f 6.600, -

Nr. 195 18-7-1854 Kofschip ,,MARIA JANNA JACOBA BARENDINA,, 38 last
Bijlbrief 13-7-1854: van scheepsbouwer Barend van Limmen te Dordrecht.
Aan: reder Barend van Limmen te Dordrecht.
Kapitein: Jannes Roelof Staal /vlag D 95 (Pekela-1863 op zee vermist). 
In 1863 schip vermist op zee.

Nr. 196 20-9-1854 Overdekte tjalk ,,GENIUS,, 35 last
Bijlbrief 31-5-1854: van scheepsbouwer Jelle Gerrits Berg te Sappemeer.
Aan: Harm Harmens Bouwens schipper te Gasselter Nijeveen.

Nr. 197 29-9-1854 Bark ,,LOUISE KROONPRINSES VAN ZWEDEN,, 298 last
Bijlbrief 18-9-1854: van de scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht.
Aan: reder Gerard Mauritz en c.s. te Dordrecht. Lang 135 voet.
Kapitein: Jacob van der Linden / vlag D 6 (1806 Krimpen a/d Lek/ 1867).
1e reis MRD nr. 1655 / 5-10-1854 / met 21 man naar Akyab.
In 1870 verkocht aan Duitsland.

Nr. 198 25-10-1854 Fregat ,,KONINGIN DE NEDERLANDEN,, (zie nr. 67) 392 last
Verkoop 19-8-1854 / griffier rechtbank te Dordrecht: van Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsrederij.
Aan: Dirk Arie de Jong te Zwolle / voor f 25.000, -
Kapitein: Dirk Arie de Jong (1802 Harlingen ).
1e reis MRD nr. 1661 / 26-10-1854 / naar St Francisco via Cardiff.

Nr. 199 30-10-1854 Bark ,,BOMMELERWAARD,, 371 last
Bijlbrief 17-10-1854: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan : reders Jacob Buys 't Hooft en Frederik Cornelis Deking Dura te Dordrecht.
Kapitein: F.H.A. Loos / vlag D 90 (1822 Amsterdam ).
1e reis MRD nr. 1663 / 9-11-1854/ met 24 man naar Akyab.
Het schip is verongelukt op 29-6-1861 bij Swatow.

Nr. 200 6-11-1854 Bark ,,EERSTELING,, 384 last
Bijlbrief 26-10-1854: van scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht.
Aan: reder Abraham du Bois en c.s. te Dordrecht. Kapitein: H.J.W. Schelkes / vlag D 15 ( 1821). 
1e reis MRD nr.1664 /13-11-1854 / naar Akyab.
In 1867 verkocht naar Noorwegen.

Nr. 201 28-11-1854 Bark ,,TWEE JEANNES,, 359 last
Bijlbrief 30-10-1854: van scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht.
Aan: reder Abrham. Sandberg en Co te Dordrecht.
Kapitein: J.W. Noordziek / vlag D 85 (1817 Den Haag .)
1e reis MRD nr.1667 / 28-11-1854 / met 28 man naar Australie.

06k_kosmopoliet.jpg (192712 bytes)
(nrs 202 t/m 208 medium clipper Kosmopoliet/bark Sphynx)

Nr. 202 15-1-1855 Medium/clipper ,,KOSMOPOLIET 1,, 398 last
Bijlbrief 2-1-1855: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht. (1e medium clipper gebouwd in Nederland / ontwerp van Christiaan Gips ).
Aan: reders Gebr Blussé en c.s. te Dordrecht (kosten schip f 212.038, -).
Kiel 27-10-1853: te water: 29-11-1854
Kapitein: Jacob Bouten /vlag D 18 (1815 Veendam / 1894 Hees).
1e reis MRD Nr. 1682 / 4-4-1855 / vertrekt op 18-4-1855 uit Hellevoetsluis met 36 man naar Batavia / in 86 dagen naar Batavia.
Het schip maakte 18 reizen voor de rederij en werd in 1871 verkocht naar Engeland.

Nr. 203 21-3-1855 Bark ,,DE VLASHANDEL,, 250 last
Verkoop 12-12-1854: van Adrianus van de Weg te Dordrecht.
Aan: Abraham Sandberg en v/d Slik te Dordrecht voor f 9.000,-.

Nr. 204 17-4-1855 Kofschip ,,RUDOLF,, (,,VOLHARDING,,) 32 last
Verkoop 3-4-1854 / griffier W.G. Rietstap kantongerecht te Rotterdam: van P. van Rossum te Rotterdam.
Aan: Penn en Bauduin te Dordrecht voor f 2.700, -

Nr. 205 11-6-1855 Bark ,,SPHYNX,, ( zie nr 132) 139 last
Verkoop 19-5-1855 / notaris Mr H.W. v/d Bergh te Dordrecht: van J. van Wageningen Dz.
Aan: Joan van Oldenborgh / wijnkoopman te Dordrecht / voor f 24.600, -
Kapitein: Albert A. Kruisinga / vlag D 59 (1813 Veendam ).
1e reis MRD nr.1698 / 9-7-1855 / met 11 man naar Brazilie via Cardiff.

Nr. 206 11-6-1855 Schoener ,,MENTOR,, 87 last
Bijlbrief 18-4-1855: van scheepsbouwer Victor de Wijk te Oude Zijl/ Gem Berta.
Aan: reders Visser en v/de Sande en c.s. te Dordrecht.
Kapitein: Fekke Fekkes Cremer / vlag D 89 (1818 Groningen/ 1862 .
1e reis MRD nr.1690 / 14-5-1855 / naar Toulon.

Nr. 207 1-8-1855 Overdekte 2 mast schoener ,,JENNEKE HENDRIKA,, 151 ton
Bijlbrief 23-7-1855: van scheepsbouwer Jelle Gerrits Berg te Sappermeer.
Aan: Pieter Smits Fransz te Dordrecht.
Kapitein: Johannes Stoorvogel / vlag D 43 (1819 Maassluis ).

Nr. 208 18-3-1856 Kofschip ,,HELENA,, 114 ton
(ex ,,ADRIANA,,)
Onderhands transport 14-3-1856: van Florent van Wageningen.
Aan: kapitein Albert Jans Dongen (1812 Farmsum/ Delfzijl) voor f 5.900, -
1e reis MRD nr 1733 / 21-3-1856 / met 6 man naar Danzig.

 

Nr. 209 21-3-1856 Schoener kof ,,DE MAAS,, 161 ton
Bijlbrief 14-3-1856: van scheepsbouwer Willem Willems Kuiper te Oude Pekela.
Aan: Pieter en Jan Hordijk te Dordrecht.
Kapitein: Pieter Hans Schaberling / vlag D 27 (1799 / 1870 Oude Pekela ).
1e reis op 27-1-1857 met 9 man naar Belfast.

Nr. 210 21-3-1856 Tjalk ,,VAARWEL,, 91 ton
Bijlbrief 20-3-1854: van scheepsbouwer Hendrik Roelofs v/de Werf te Wildervank.
Aan: Evert Frederiks Schutte te Wildervank.

Nr. 211 21-3-1856 Overdekte tjalk ,,DE 4 GEBROEDERS,, 91 ton
Bijlbrief 13-7-1853: van scheepsbouwer Tolke Ubels aan/de Werff te Groningen.
Aan: Nicolaas Wijnstok te Groningen.

Nr. 212 3-4-1856 Fregat ,,ARY SCHEFFER,, 398 last
Bijlbrief 27-3-1856: van scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht. Lang 150 voet.
Aan: reder Gerard Mauritz en c.s. te Dordrecht. Kiel: 28-9-1854. Te water : febr 1856.
Kapitein: Jan Gerrits Kunst / vlag D 5 (1807 Akersloot / 1872 Dordrecht).
1e reis MRD nr.1738 / 23-4-1856 / met 26 man naar Java.
In 1870 verkocht.

Nr. 213 15-4-1856 Bark ,, DE VELDMAARSCHALK,, 246 last
Verkoop 18-3-1856 / notaris Willem Simon Burger Wz te Rotterdam: van de Groot en Roelants te Rotterdam. Gebouwd op de werf ,,De Nijverheid van Gips te Schiedam. Kiel 19-6-1838. Te water: 20-9-1839.
Aan: Pieter Smits Fransz te Dordrecht voor f 21.700, -
Kapitein: David Laurentus Immink / vlag D 51 (1818 Den Haag ).
1e reis MRD nr.1739 / 24-4-1856 / met 16 man naar Java.

Nr. 214 10-5-1856 Bark ,,BARENDINA FORTUNA,, 235 last
(ex ,,AEOLUS ,, geb 1841 Gips))
Onderhands transport 21-3-1856: van A van Berkel te Delft / C.Gips te Dordrecht en Gebr.Ban en Bonke te Rotterdam.
Aan: Klerk en Voogd te Dordrecht / voor f 28.500, -
Kapitein: Maximiliaan de Ligny / vlag D 96.

Nr. 215 16-5-1856 Schoener ,,DE LEVANT,, 133 ton
Notarieel transport 28-4-1856 /notaris Willem Simon Burger Wz. te Rotterdam: van Klaas Jans Folnes te Hoogeveen. In 1851 gebouwd te Winschoten.
Aan: Visser en v/de Sande te Dordrecht /voor f 17.500, -
Kapitein: Gosse van/de Velde ( 1799 Sappemeer) met 6 man naar Belfast.

Nr. 216 5-6-1856 Bark ,,BETSY,, 163 last
(ex ,,ANNA,, zie nr 154)
Verkoop 5-5-1856 / griffier Bertram Farrel rechtbank te Amsterdam: van Jacob en Florent van Wageningen te Dordrecht.
Aan: firma Visser en v/de Sande te Dordrecht / voor f 29.000, -
Kapitein: Johannes Stoorvogel /vlag D 43 (1819 Maassluis).

Nr. 217 16-6-1856 Bark ,,AEGIDIA EN PAULINE,, 395 last
Bijlbrief 28-5-1856: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan: reder Jacob Buys't Hooft en Frederik Cornelis Deking Dura te Dordrecht.
Kapitein: Thomas Klaasens Veldman / vlag D 46 (1803 Oldeboorn / 1859 op zee).
1e reis MRD nr.1750 /18-7-1856 / met 22 man naar Batavia.

Nr. 218 30-8-1856 Bark ,,VERENIGING,,
Bijlbrief 19-8-1856: van de scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht.
Aan: reders Abraham Sandberg en P van der Slik Dz.te Dordrecht.
Kapitein: Frederik Julius van Gijzel / vlag D 38 (1818 Appingedam/1857 ).
1e reis MRD nr.1766 / 13-9-1856 / met 21 man naar New Castle /Golf van Mexico.

Nr. 219 12-9-1856 Bark ,,JHR W. V/D WALL VAN PUTTERSHOEK,, 328 last
Bijlbrief 27-8-1856: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan: reder Jacob van Wageningen Dz te Dordrecht. Kiel: 8-5-1855. Te water: 16-8-1856.
Kapitein: Klaas Folkerts Lammerts / vlag D 19 (1825 Hindelopen / 1867 op zee bij schipbreuk / Mounts Bay / Zuid kust Engeland ).
1e reis MRD nr.1060 /13-11-1856 / met 22 man naar Cardiff naar Adelaide./ terug in Holland op 6-12-1857.
Het schip is vergaan in maart 1867 bij Mounts Bay / zuid kust Engeland de gehele bemanning is verdronken.

Nr. 220 30-9-1856 Smakschip ,,CORNELIA,, 42 last
Onderhands transport 24-9-1856: van Gerrit Anes zeilmaker te Rotterdam.
Aan: Penn en Bauduin reders te Dordrecht voor f 4.500, -
Kapitein: Hendrik Leonard Stasse/ vlag D 102 (1828 Hardinxveld / 1895 Vlissingen).
1e reis MRD nr.1768 / 3-10-1856 / met 5 man naar St Malo.

Nr. 221 4-3-1857 Bark ,,ANNA HELENA,, 234 ton
(ex ,,CATHARINA,,)
Verkoop 17-2-1857 / notaris Willem Simon Burger Wz te Rotterdam: van A.van Hoboken te Rotterdam. In 1835 gebouwd op de werf van Hoboken te R.dam.
Aan: Pieter Smits Fransz te Dordrecht voor f 7.000, -
Kapitein: Christoffel Martinus de Boer / vlag D 98 (1823 Veendam).
1e reis MRD nr 1789 / 6-4-1857 / met 12 man naar Hongkong via New Castle.

Nr. 222 6-3-1857 Galjoot ,,MEULAS,, 102 last
Onderhands transport 25-11-1856: van firma Jacob Vriesendorp te Dordrecht.
Aan: Cornelis Teves zeilmaker te Harlingen voor f 11.000, -

Nr. 223 11-3-1857 Schoener ,,NEPTHUNIS,, 90 last
Bijlbrief 3-3-1857: van scheepsbouwer Harmanus Halbers Nijhuis te Sappemeer.
Aan: Abraham Sandberg en Co te Dordrecht.
Kapitien: W.J. Nipperius /vlag D 10.

Nr. 224 26-5-1857 Fregat ,,BROEDERTROUW,, ( zie nr 84) 428 last
Verkoop 7-3-1857 / griffier rechtbank te Dordrecht: van Florent v Wageningen voor zich en 94 verkopers / leden van Loge la Flamboyante te Dordrecht.
Aan: Klerk en Voogd te Dordrecht / voor f 21.250, -
Kapitein: Gerrit Rotgans /vlag D 45 (1814- 1869 Terschelling).
1e reis MRD nr 1801 / 26-5-1857 / met 29 man naar Cardiff / Java.

Nr. 225 2-6-1857 Tjalk ,,VROUW CATHARINA ,, 89 ton
Onderhands transport 28/30-5-1857: van Geert Klaasen de Vries te Groningen.
Aan: Jacob Jans Speelman te Wildervank /voor f 700, -

Nr. 226 22-7-1857 Bark ,,PIETER,, 386 last
(ex ,,BATAVIA,,)
Onderhands transport 26-6-1857 / notaris Jacob de Koning te Dordrecht: van Cornelis Gips en zn.te Dordrecht.
Aan: Pieter Smits Fransz te Dordrecht / voor f 22.000, -
Kapitein: Sijtje Folkerts Lammerts / vlag D 83 (1827 Hindelopen / 1861 Salatiga / Samarang) 1e reis MRD nr.1810 / 8-9-1857 / naar Hongkong./ terug in Holland op 12-10-1858.

Nr. 227 1-10-1857 Bark ,,GROOTMEESTER NATIONAAL,, 755 ton
Bijlbrief 29-8-1857: van scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht (100 jaar Nederlandse vrijmetselarij).
Aan : dir. rederij Jacob Mauritz / Florent van Wageningen / P van Oldenborgh en c.s.
Kiel: 19 mei 1856 / te water: 11-1-1857.
Kapitein: Adolph Frederik. Giesse / vlag D 73 ( 1819 -1876 Dordrecht ).
1e reis MRD nr.1812 / 23-9-1857 / met 26 man naar Java.
Het schip werd verkocht op 4-6-1870 naar Duitsland.

Nr. 228 16-3-1858 Galjoot ,,PRESTO,, 250 ton
Bijlbrief 12-2-1858: van scheepsbouwer E.M. Meursing te Hoogezand.
Aan: Gerard Mauritz te Dordrecht.
Kapitein: Fekke Fekkes Cremer /vlag D 89.
In 1864 verongelukt bij Mexico.

Nr. 229 9-4-1858 Schoener ,,CONCORDIA,, 128 last
Bijlbrief 30-3-1858: van de scheepsbouwer Jan Schouten te Dordrecht. Lang: 105 voet. Te water: 26-3-1858.
Aan: reder Gerard Mauritz te Dordrecht.
Kapitein: Arie van Zanten / vlag D 100 (1830 Maassluis/ 1893 Dordrecht).

Nr. 230 25-2-1858 Stoomschip ,,STAD DORDRECHT,, 244 ton
Verkoop 17-4-1858 / griffier rechtbank te Dordrecht: van Albert Jan Verbeek v/der Sande te Dordrecht.Aan: reder Willem Balthasar Derks te Dordrecht / voor f 24.750, -

Nr. 231 2-2-1859 Aandelen in fregat ,,ADMIRAAL VAN HEEMSKERK,, 596 last
Het schip werd gebouwd in 1839/1840 op werf Cornelis Gips te Dordrecht. Reder: Blussé
Verkoop 17-4-1858 / griffier rechtbank te Dordrecht: van Joan van Haaften te Utrecht / Jacob Vriesendorp te Dordrecht / Lambertus Zegers Veecher te Amsterdam / Jan Prins Visser te Sliedrecht.
Aan: Gerrit van Hoogstraten /Gebr Blussé /Florent van Wageningen te Dordrecht.
Het schip maakte 12 reizen voor de rederij en werd in 1862 verkocht.

Nr. 232 14-9-1859 Pruissisch Schoener Schip ,,GRAF VON SCHWERIN,,
Verkoop 17-8-1859 rechtbank te Rotterdam / Aan: H.en D. Schouten en Co.te Dordrecht voor f 8.150,-

Nr. 233 19-11-1859 Tjalk ,,D'EENDRAGT,, 35 last
Bijlbrief 25-3-1858: van scheepsbouwer Klaas Kater te Groningen.
Aan: Pieter Fransen schipper te Groningen.

Nr. 234 28-3-1860 Schoener/Kofschip ,,VROUW CLARA,, 97 ton
Verkoop 16-3-1860 / notaris S. van Dorsser te Dordrecht /gebouwd in 1841/ van Willem Kolkman te Dordrecht.
Aan: Jacobus Johannes B.J. Bouvy en Jacob de Voogd te Dordrecht / voor f 2.000, -
Kapitein: Adrianus Don /vlag D 30 (1822 Vlaardingen / 1865 vermist op zee).
1e reis MRD nr 1906 / 23-4-1860 / met 5 man naar Bergen..

Nr. 235 8-10-1860 Bark ,,BONI,, (ex ,,KERMANGLEN,,) 303 last
Onderhands transport 1/3-9-1860: van Frederik Cornelis Deking Dura voor zijn firma Boonen en van Hoogstraten te Dordrecht. In 1855 gebouwd op de werf W.C. Hoogendijk Capelle a/d Yssel.
Aan: Nicolaas Roodenburg voor zijn firma Gerrit van Hoogstraten / voor f 24.700, -
Kapitein: Jens Wilhelm Moller /vlag D 99 (1824 Rotterdam).
1e reis MRD nr.1929 / 29-11-1860 / naar Hongkong.

Nr. 236 2-10-1860 Schoener ,,TRITON,, 159 ton
(ex ,,ARNOLDINA CATHARINA,,)
Verkoop 25-9-1860 / griffier W.G. Rietstap kantongerecht te Rotterdam: van Pieter Rademaker te Delfshaven.
Aan: reder Abraham Sandberg te Dordrecht /voor f 9.000, -
Kapitein: Eric Robert Sandberg , vlag D 26 geb: (1834 Stockholm/1879 Dordrecht).
1e reis MRD nr.1924 / 26-10-1860 / naar Barcelona en New Castle

Nr. 237 8-2-1862 Kofschip ,,ALPHA,, 108 ton
Verkoop 30-11-1861: van Johannes Zijl kapitein te Groningen. In 1848 gebouwd werf Veendam.
Aan: Klerk en Voogd te Dordrecht/ voor f 5.500, -
Kapitein: Adrianus Don/ vlag D 30 (1822 Vlaardingen).
1e reis MRD nr 1969 / 26-2-1862 / met 6 man naar Belfast.
In 1865 vermist.

Nr. 238 20-6-1862 Schroefstoomboot ,,SARA,, 202 last
Bijlbrief 11-6-1862: van scheepsbouwer Fop Smit te Kinderdijk. Lang 52.2. Breed 7.89.
Aan: Reder Willem Balthasar Derks te Dordrecht.
Kapitein: Jacob Meindert Zeeman. 
1e reis MRD nr 1996 / 31-7-1862 /met 4 man naar Cronstad / terug naar Dordrecht.
In 1868 verkocht naar Engeland.

Nr. 239 13-5-1863 Kofschip ,,ZEEMEEUW,, 107 ton
(ex  ,,HELENA,,)
Onderhands transport 14-4-1863: van Pieter Vernes te Dordrecht. In 1850 gebouwd te Sappermeer.
Aan: reders Klerk en Voogd te Dordrecht voor f 4.300, -
Kapitein: Frans Cornelis Swart / vlag D 30 (1822-1902 Terschelling). 
1e reis MRD nr.2041 / 16-5-1863 / met 5 man naar Windam.
In 1875 vermist.

Nr. 240 15-10-1863 Clipper/fregat ,,DORDRECHT I,, 399 last
Bijlbrief 26-9-1863: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan: reder Gerrit v Hoogstraten te Dordrecht / te water 31-7-1863.
Kapitein: F.H.A. Loos / vlag D 90 (1822 Amsterdam). 1e reis MRD nr. 2060/13-11-1863 /met 25 man naar Batavia.
Het schip maakte 4 reizen naar Batavia en verging op de thuisreis van uit Batavia op 30 november 1868 op de zandbank de Banjaard voor de kust van Schouwen met kapitein Johannes Verhoeven D 79. De passagiers werden gered maar de vracht ging verloren.

Nr. 241 10-11-1863 Schoener ,,AGATHA CATHARINA,, (ex ,,TWEE GEBROEDERS,,) 82 last
Onderhands transport 30-10-1863: van Tjaal Hendrik Bossmak te Termuntenzijl. In 1859 gebouwd te Veendam.
Aan: reders Klerk en Voogd te Dordrecht /voor f 14.000, -
Kapitein: G.G. Potjewijd. 1e reis gemonsterd te Maassluis op 12-9-1863.
In 1877 gestrand.

Nr. 242 30-3-1864 Schoenerkof ,,CONCORDIA,, (,,MATHILDE,,) 165 ton
Onderhands transport 3/6/-3-1864: van Anne Blijdten scheepsgezagvoerder te Harlingen. In 1839 gebouwd te Joure.
Aan: Jacob Vriesendorp en zn. te Dordrecht /voor f 8.500, -
Kapitein: E.H. de Groot (1841 Nw Pekela). 1e reis MRD nr 2075 / 22-3-1864 / met 5 man op avontuur.

Nr. 243 22-8-1864 Brik ,,HERMINA FREDERICA,, (,,MARIA CORALIE,,) 200 ton
Onderhands transport 29-2-1864: van Willem Testas te Amsterdam. In 1854 gebouwd te Nieuwendam.
Aan: Jacob Vriesendorp en zn. te Dordrecht /voor f 8.500, -

Nr. 244 10-9-1864 Bark ,,HENRIETTE SUSANNE,, 331 ton
(ex ,,MAASSLUIS,,)
Verkoop 30-8-1864 / griffier kantongerecht te Rotterdam: van Willem Francois Bomblee /firma J.M. v/de Lely te Maassluis.
Aan: Jacob Vriesendorp en zn. te Dordrecht / voor f 19.700, -
Kapitein: Johannes Hendrik van Wijngaarden / vlag D 104 (1817 Dordrecht).
1e reis MRD nr 2101 / 14-9-1864 / met 11 man naar Frederiksstad.

Nr. 245 21-11-1864 Schroefstoomboot ,,WILLEM EN CLARA,, 400 ton
Bijlbrief 4-11-1864: van scheepsbouwer Fop Smit te Kinderdijk. Te water 4-10-1863.
Aan: reder Willem Balthazar Derks te Dordrecht.
Kapitein: Hendrik Leonard Stasse / vlag D 102 (1828 Hardinxveld).
1e reis MRD nr. 2113 / 21-11-1864 / met 17 man naar Goteborg -Dordrecht.
In 1866 naar Engeland verkocht.

Nr. 246 28-11-1864 Brik ,,ADELINE,, 102 last/193 ton
Bijlbrief 14-11-1864: van scheepsbouwer Gips / werf te Schiedam.
Aan: reder Jacobus.Johannes.Bernard Joseph. Bouvy te Dordrecht.
Kapitein: Tjalke Idtzes Wijbrands / vlag D 34 (Hindelopen / 1866 vermist met zijn schip). 1e reis MRD nr. 2118 / 13-12-1864 / met 9 man naar Shanghai.
Het schip werd in 1866 als vermist opgegeven).

Nr. 247 16-1-1865 Bark ,,SAMARANG,, 505 ton
(ex ,,EUTERPE,, zie nr 178)
Verkoop 26-11-1864 / griffier rechtbank te Dordrecht: van Jacob v Wageningen en c.s. te Dordrecht.
Aan: Gerrit van Hoogstraten te Dordrecht /voor f 31.000, -
Kapitein: Hendrik Bartels de Groot / vlag D 4 (1830 Delfzijl).
1e reis MRD nr.2120 / 11-2-1865 / met 17 man naar Sidney /Australie.

Nr.248 2-3-1865 Clipper ,,KOSMOPOLIET 2,, 569 last
Bijlbrief 13-2-1865: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan: reders Gebr Blussé en c.s. te Dordrecht (kosten schip f 303.995, -).
Kapitein: Jacob Bouten / vlag D 18 (1815 Veendam / 1894 Hees.)
1e reis MRD nr. 2132 / 23-3-1865 / met 36 man naar Batavia in 78 dagen / terug in Holland / Rotterdam op 12-1-1866.
Het schip maakte 10 reizen voor de rederij en werd op 25 juli 1876 publiek verkocht te Rotterdam.

Nr. 249 22-4-1865 2 mast Schoener ,,MATHILDE,, 80 last
Bijlbrief 16-4-1865: van scheepsbouwer A. de Lange te Veendam.
Aan: reder de Court en co te Dordrecht.
Kapitein: Dirk Jonkes Wiersma / vlag D 107 (1805 Hindelopen).
1e reis MRD nr 2127 / 20-3-1865 / met 8 man naar Noorwegen.
In 1880 verkocht Noorwegen.

Nr. 250 8-6-1865 Brik ,,DE HOOP,, 179 ton
(ex ,,ANDREASCH,,)
Verkoop 22-1-1865 / rechtbank te Rotterdam: van Willem van Noord te Rotterdam.
Aan: reder Abraham Sandberg te Dordrecht /voor f 14.800, -
Kapitein: Pieter Harms Zeegers / vlag D 60 (1810 Hoogezand / 1868 op zee). 1e reis MRD nr 2149 / 13-7-1865 / naar New Castle.

Nr. 251 5-3-1866 Fregat ,,NEDERLAND,, 373 last
Verkoop 1-2-1865 / notaris J. Commelin te Amsterdam: van firma Gebr Hartsen te Amsterdam. In 1854 gebouwd te Amsterdam.
Aan: reders Klerk en Voogd te Dordrecht /voor f 39.000, -
Kapitein: Everhardus van Ingen / vlag D 8 (1834 Terschelling).

Nr. 252 22-3-1867 Brik ,,ZEEVAART,, 146 last
(ex ,,NAGASAKI,,)
Verkoop 20-2-1867 / notaris Willem Simon Burger Wz. te Rotterdam: van firma C.Vlierboom en zn. te Rotterdam.
Aan: Abraham Sandberg en co.en kapitein Jan Mulder (Veendam) voor f 14.000,-
Kapitein: Dirk Jans Mulder Drenth / vlag D 10 (1824 Veendam ).
1e reis MRD nr. 2284 / 19-9-1867 /met 10 man naar Cardif / Brazilie.

Nr. 253a 13-5-1867 Bark ,,BULGERSTEIN,, 305 last
Verkoop 26-3-1867 / griffier rechtbank te Rotterdam: van Pistorius en Bucher te Rotterdam.
Aan: Adrianus v/de Weg te Dordrecht /voor f 15.500, -

Nr. 253b 13-5-1867 Bark ,,BULGERSTEIN,, 305 last
Onderhands transport 8-5-1867 te Dordrecht: van Adrianus v/de Weg te Dordrecht ¾ deel. In 1852 gebouwd te Lekkerkerk.
Aan: reder Abraham Sandberg te Dordrecht.
Kapitein: Johannes Hendrik van Wijngaarden / vlag D 104 (1817 Dordrecht ).
1e reis MRD nr.2261 / 21-5-1867 / met 15 man naar Wyborg.

Nr. 254 6-6 -1867 Fregat ,,BATO,, 793 last
(ex ,,JOSEPH WILLEM,,)
Verkoop 15-4-1867 / notaris Willem Simon Burger Wz. te Rotterdam: van Joseph Willem Anthony makelaar te Rotterdam.
Aan: Jacobus de Voogd voor Klerk en Voogd / voor f 30.000, -
Kapitein: Hendrik Willem Kramer / vlag D 45 (Oosthuizen / 1876 Dordrecht).

Nr. 255 17-7-1867 Tjalk ,, AALTJE VAN GRONINGEN,, 108 ton
Bijlbrief 20-6-1867: van scheepsbouwer Luitje Hendriks Plukker te Kiel.
Aan: Geert Jonker te Groningen.

Nr. 256 10-7-1868 Bark ,,WHAMPOA,, 466 ton
Verkoop 2-7-1868 / notaris Willem Simon Burger Wz. te Rotterdam: van firma W. Ruys te Rotterdam.
Aan: reder Abraham Sandberg en co te Dordrecht /voor f 12.500, -
Kapitein: Eric Robert Sandberg / vlag D 26 (1834 Stockholm / 1879 Dordrecht).
1e reis MRD nr.2323 / 15-7-1868 / naar Sundswal.
Het schip vergaat in november 1872 voor de kust van Ameland, de gehele bemanning is verdronken.

Nr. 257 16-7-1868 Brik ,,BENGALEN,, 293 ton
Onderhands transport 17-6-1868 te Dordrecht: van Mees en Moens / reders te Dordrecht. In 1854 gebouwd te Rotterdam.
Aan: reder Abraham Sandberg en c.s. te Dordrecht /voor f 8.000, -
Kapitein: Hugo Cornelis de Goede / vlag D 55 (1821 Vlaardingen).
1e reis MRD nr. 2326 / 20-7-1868 / naar de Oostzee.

Nr. 258 12-9-1868 Tjalk ,,MARGARETHA,, 67 ton
(ex ,,EENDRAGT,,)
Verkoop 18-1-1865 / notaris W.K. Y. Muller te Groningen: van Jan Harms Tunkeler kapitein te Groningen.
Aan: kapitein Geert Bloemendael (Groningen) voor f 2.250, -

Nr. 259 14-9-1868 Tjalk ,,ZORG EN VLIJT,, 107 ton
Bijlbrief 17-6-1868: van scheepsbouwer Gerardus G. Bodewes te Martenshoek /Kropswolde.
Aan: Salomon Willems Salomons te Gasselter Nyeveen.

 
06l_hoogstraten.jpg (192565 bytes)
(nrs 260 t/m 265 clipper fregat Dordrecht 2)
Nr. 260a 24-9-1868 Schroefstoomschip (ijzer) ,,IRONMASTER,, (,,MARTINUS EN HENRIETTE,,) 422 ton
Verkoop 28-12-1867 / griffier rechtbank te Rotterdam: van J. Hudig / agent v Lloyds te Rotterdam. Lang 54 /breed 7.23. In 1856 gebouwd in Engeland.
Aan: Pieter Kalis Wouterz aannemer te Sliedrecht / voor f 5.050, -
 
HAVENGELD DORDRECHT
  01-09-1864 zeevaart (inkomend), z.i. no. 155 J. Wright, Ironmaster, à 6 cent per ton, 405 Tonnen
  13-09-1864 zeevaart (inkomend), z.i. no. 159 J. Wright, Ironmaster, à 6 cent per ton, 405 Tonnen
  15-10-1864 zeevaart (inkomend), z.i. no. 185 J. Wright, Ironmaster, à 7 cent per ton, 405 Tonnen
  16-03-1867 zeevaart (inkomend), z.i. no. 014 J. Wright, Ironmaster, à 10 cent per ton, 405 Tonnen
 

Nr. 260b 24-9-1868 Schip ,,IRONMASTER,, 
Onderhands transport: van Pieter Kalis Wz. te Sliedrecht 12/14 aandelen.
Aan: Arie van Hattem / aannemer en c.s. te Sliedrecht / voor f 4.320, -

Nr. 261 28-4-1869 Tjalk ,,CHRISTINA DE VRIES,, 68 ton
Bijlbrief 12-6-1868 : van scheepsbouwer Christiaan Martinus ...? en C. Maathuis te Sappemeer. 
Aan: kapitein B.J.v/de Worp ( Groningen).

Nr. 262 3-5-1869 Clipper/fregat ,,DORDRECHT 2, 468 last
Bijlbrief 24-10-1868: van scheepsbouwer Cornelis Gips te Dordrecht.
Aan: reder Gerrit van Hoogstraten te Dordrecht.
Kapitein: Cornelis Jan Rotgans / vlag D 37 (1819 Terschelling / 1880 a/b schip Amsterdam).
1e reis MRD nr. 2368 / 27-5-1869 / met 25 man naar Batavia.

Nr. 263 14-5-1869 Schoener ,,CATHARINA MARGARETHE,,
(ex ,,HAVANA,,)
Koopbrief 21-4-1869 / notaris Mr Jacob de Koning te Dordrecht:
Aan : Gerardus 't Hooft en Marinus Kemp te Dordrecht / voor f 6.500,-
Kapitein: Johan Ernst Artes (1831 Dordrecht). 1e reis MRD nr 2367 / 22-5-1869.

Nr. 264 12-6-1869 Tjalk ,,WELTEVREDEN,, 103 ton
Bijlbrief 30-7-1868: van scheepsbouwer Marten Wijnanden Bodewes te Martenshoek / Kropswolde.
Aan: Klaas de Vries te Groningen.

Nr. 265 7-7-1869 Tjalk ,,DRIE GEZUSTERS,, 106 ton
Bijlbrief 3-6-1868: van scheepsbouwer Willem Boersma te Kiel.
Aan: Hendrik Willems Meinders te Gasselter Nijeveen.

Nr. 266 3-9-1869 Tjalk ..........? 62 ton
(ex ,,DE TIJD,,)
Verkoop 12-5-1869 / notaris Jan Andries Zaal: van Jacoba en Simon Wiarda te Harlingen.
Aan: Wouter Paulus Kamal te Amsterdam /voor f 900, -

Nr. 267 18-9-1869 Fregat ,,NICOLETTE,, 1064 ton
(ex ,,BONNITON,,)
Verkoop 2-9-1869 / notaris Willem Simon Burger Wz. te Rotterdam: van Robert William Morgan te Londen. In 1865 gebouwd werf David Quebec Canada.
Aan: Gerrit v Brakel Gz. te Dordrecht /voor f 78.000, -
Kapitein: Andreas Georg Bouten / vlag D 2 (1817 Koningsberg / 1888 Rotterdam).
1e reis MRD nr 2397 / 27-10-1869 / met 26 man naar Batavia.

Nr. 268 22-10-1869 Bark ,,ADRIANA,, 767 ton
(ex ,,L.K.C.,,)
Verkoop 29-9-1869 / notaris H.A. Schuder te Rotterdam: van Herbert Harlee Playford te Londen. In 1860 gebouwd te Archangel.
Aan: Abraham Sandberg te Dordrecht /voor f 18.000, -
Kapitein: Evert Hendrik Vogelzang / vlag D 16 (1831 Kampen / 1873 op zee kust Ameland). 
1e reis MRD nr 2390 / 9-10-1869 / met 18 man naar West Indie via Engeland.

Gegevens uit Stadsarchief Dordrecht:
- Burgerlijkestand
- Arch 569: Jaargangen ,,Dordrechtsche Courant,,
- Arch 12: Waterschout, met de monsterrollen vanaf 1814 tot 1930 van schepen uit Dordrecht en klapper op deze monsterrollen (Nr. 14)
- Arch 93: Zeemanscollege te Dordrecht met gegevens over de kapiteins en hun vlag nummers
- Arch 124:Rederij Blussé v Oud Alblas te Dordrecht met daarin gegevens over de rederij, bouw schepen en logboeken van de schepen.
- Arch: Vrijmetselaarsloge La Flamboyante Dordrecht (op aanvraag)
- Aanvulling gegevens kapiteins van Dhr S.Parma te Hilversum


(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2008 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl)