WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser
Deel 1: 21 Rederijen en 3 Scheepswerven te Dordrecht in de 19e eeuw
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
 
SCHEEPSWERF VAN BAREND VAN LIMMEN TE DORDRECHT

De werf van Barend van Limmen aan de Noordendijk te Dordrecht bestond al in 1739 en werd in 1873 verkocht wegens gebrek aan opvolging.

BAREND VAN LIMMEN
(1785 -1873 Dordrecht) z.v. Herman van Limmen, scheepmaker en houthandelaar te Dordrecht en Jacoba de Bruin.
Hij trouwt in 1805 te Dordrecht met Janna Baars (1785 Dordrecht) d.v. Jan Baars houthandelaar en Dingena van Rees.
In 1830 is hij scheepsbouwer/reder en houthandelaar en woont hij aan de Noordendijk te Dordrecht.
In 1838 wordt hij lid van Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
De werf was kleiner dan de werven van Jan Schouten en Cornelis Gips. Er werden diverse grote zeeschepen gebouwd.


SCHEPEN VAN DE WERF VAN LIMMEN

Kofschip ,,EENDRACHT,, 171 ton / bijlbrief nr 91 / 1-4-1838. Reder Herman van Limmen Dordrecht.
1e Kapitein Cornelis van Limmen Barendz / vlag D 18 (1813-Dordrecht /1844 op zee).
1e reis MRD nr 872 / 21-4-1838 / met 7 man naar Liverpool.
In 1844 vergaan.

Bark ,,PICTURA,, 317 last / bijlbrief nr 97 / 3-5-1839. Reder Hendrik Brunner en c.s./ Sandberg. Kiel: 26-3-1838  / lang 39 Ellen 55 duimen, wijd 7 Ellen 19 duimen en Hol 5 Ellen 37 duimen / Te water: 15-3-1839.
1e Kapitein Dirk Varkevisser / vlag D 14 (1798 / 1846 Katwijk).
1e reis MRD nr 924 /22-3-1839 / vertrekt op19-5-1839 uit Hellevoetsluis met 30 man naar Batavia / terug in Holland in april 1840.
In 1851 verkocht te Batavia.

Fregat,,BERNARD HERTOG VAN SAKSEN WEIMAR,, 500 last / bijlbrief nr 105 / lang 39 Ellen 55 duimen, wijd 7 Ellen 19 duimen en Hol 5 Ellen 37 duimen / 5-9-1840. Reder Hendrik Brunner en c.s. te Dordrecht. Kiel: 15-3-1839 / te water: 31-7-1840
1e Kapitein Pieter Hendriks Hazewinkel / vlag D 50 (1804 Veendam).
1e reis MRD nr 1011 / 31-8-1840 / vertrekt op 11-3-1841 uit Hellevoetsluis met 38 man naar Batavia / in Batavia op 6-7-1841 / terug in Holland in januari 1842.
In 1862 gezonken.

Bark ,,ATALANTA,, 274 last / bijlbrief nr 109 / lang 35 Ellen 67 duimen, wijd 6 Ellen 33 duimen en hol 5 Ellen 17 duimen / 3-7-1841. Reder Florent en Jacob van Wageningen Dirkz te Dordrecht. Kiel: 31-7-1840. Te water: 17-4-1840.
1e Kapitein Paulus van Wageningen A.C.Zn / vlag D 51 (1812 Dordrecht / 1842 op zee).
1e reis MRD nr 1021 / 8-11-1841 / vertrekt op 30-12-1841 uit Hellevoetsluis met 22 man naar Batavia / in Batavia in april 1842.
Het schip wordt vermist na het vertrek in april 1842 uit Batavia. Nog gezien op 15 november 1842 bij het eiland Ansencion daarna vermist.

Fregat ,,s'HERTOGENBOSCH,, 820 ton / geen bijlbrief te Dordrecht (1841 / 42). Reder George Sandberg en Bossche rederijen.
1e Kapitein Johannes Jacobus Westerouwen van Meteren / vlag D 47 (1808 Dordrecht).
1e reis MRD nr 1099 / 16-3-1842 / vertrekt op 18-5-1842 uit Hellevoetsluis met 41 man naar Batavia / in Batavia op 27-7-1842 / terug in Holland / Amsterdam in oktober 1843

Kofschip ,,JANNA,, (1845 ,,MACHTILDA MARIA,, 1854 ,,VOLHARDING,,) 34 last / bijlbrief nr 116 /11-3-1843. Reder Barend van Limmen.
Kapitein Genus v/d Velde.

Kofschip ,,GESINA,, 127 ton / bijlbrief nr 126 / 29-4-1845. Reder Barend van Limmen. 
1e Kapitein K.K. Wijkmeyer / vlag Pekela 88 (1807 Pekela).
1e reis op 15-5-1845 / MRD nr 1248 / 15-5-1845 / met 7 man naar Danzig.

Kofschip ,,BARENDINA MARIA JANNA JACOBA,, 38 last / bijlbrief nr 195 / 26-3-1854. Reder Barend van Limmen te Dordrecht. 
Kapitein: Jannes Roelof Staal. 
In 1863 vermist op zee.

TOEGEVOEGDE GEGEVENS:

- Wij ondergeteekende verklaren wel te kennen Schipper Willem VENUS, alhier en dat dengene is inwoner dezen stad van een goed zedelijk en onbesproken gedrag zijnde den eigenaar Barend van Limmen van het schip genaamd de Vrouw Cornelia welk schip in het jaar 1803 bereid in de Noord Nederlandsche vaart gebezigd is en thans bevaren wordt door Willem Venus.
     Dordrecht den 16 October 1832
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD) 5-1977 verklaringen 1815-1837]

- Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze ten verzoeke van Barend van Limmen dat denzelven Zederd Vijf en Twintig Jaren is Scheepmaker alhier en bekwaam en genoegzaam gegoed om alle vaartuigen geschikt, geschikt zoo voor de binnenlandsche als zeevaard te kunnen maken en leveren.
    Dordt 19 Januarij 1832
+ Een van gelijken inhoud als voren gegeven aan Cornelis Gips den 19e Jan.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD) 5-1977 verklaringen 1815-1837]

- Wij B en WW etc Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ten vollen overtuigd houden, dat het Schoener kofschip genaamd Eendragt, lang 26 Ellen 25 duimen, wijd 5 Ellen 5 duimen, Hol 2 ellen 91 duimen en alzoo groot 171 Tonnen alhier op de werf van de Scheepsbouwmeester Barend van Limmen & Compagnie geheel nieuw is gebouwd en op den 24 Maart 1838 frisch van de Bijl is te water gelaten.
     Dordrecht den 30 Maart 1838.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is, en wij ons ten vollen overtuigd houden, dat het tjalkschip genaamd De Vrouw Adriana gemeten op 82 tonnen; alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeesters Barend van Limmen en Comp voor Rek(ening) van Cornelis van Beek, Schipper te Dordrecht, is gebouwd en op den 18 April 1829 frisch van de Bijl van derzelven Werf de Eendragt is te water gelaten.
       Dordrecht den 11 Julij 1848
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

*

- [838] Wij B enb WW etc certificeren bij deze dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Barkschip genaamd Pictura lang 39 Ellen 55 duimen, wijd 7 Ellen 19 duimen en Hol 5 Ellen 37 duimen makende 662 belastbare tonnen, alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeester Barend van Limmen & Co geheel nieuw is gebouwd en op den 15 Maart 1839 van dezelve is van Stapel gelaten.
  Dordrecht den 1 Mei 1839
  B & W voornoemd
  Ter ordonnantie van dezelve.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

*

- [1345] Wij B. en WW etc, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het FregatSchip genaamd Bernhard Hertog van Saxe Weimar, lang 40 Ellen 4 duimen, wijd 8 ellen 15 duimen, en hol 4 Ellen 63 duimen en daar over gemeten op 341 Lasten; alhier op de Werf van de Scheepbouwmeester Barend van Limmen & Co voor rekening onder Directie van de heer Hendrik Brunner, als Boekhouder wonende te Dordrecht geheel nieuw is gebouwd en op den 31 Julij 1840 van dezelve is van Stapel gelaten.
   Dordrecht den 28 Augs. 1840.
   B. en WW voorn.d
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

*

- [1672] Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Barkschip genaamd Atalante, lang 35 Ellen 67 duimen, wijd 6 Ellen 33 duimen en hol 5 Ellen 17 duimen, makende 519 belastbare Tonnen; alhier op de Werf van de Scheepbouwmeester Barend van Limmen & Co is gebouwd en op den 15 April 1841 van dezelve is te water gelaten.
       Dordrecht 24 Junij 1841.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip Gesina
1 jan. t/m 30 apr. 1850 zeevaart (uitgaand), Wijkmeijer, Gesina, Belfast, Lijnzaadt, 140 Tonnen f 10,00
1 jan. t/m 30 apr. 1851 zeevaart (uitgaand), K.K. Wijkmeijer, Gesina, Glasgow, bruinsteen, 140 Tonnen f 10,00
1 jan. t/m 30 april 1852 zeevaart (uitgaand), H. Wijkmeijer, Gesina, Belfast, lijnzaadt, 140 Tonnen f 10,00

- [1232] Wij B en WW Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ten vollen overtuigd houden dat het kofschip genaamd Ge(es)sina, lang volgens 's Rijks meetbrief 22 Ellen 84 duimen, wijd 5 Ellen 5 duimen, hol 2 Ellen 68 duimen, metende 137 belastbaar tonnen, alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeester Barend van Limmen en Comp is gebouwd en op de 5de April 1845 van haar Werf de Eendragt is te water gelaten.
    Dordrecht den 23 April 1845
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

*

Havengeld Dordrecht voor het kofschip Janna (Machtilda Maria)
3 nov. t/m 31 dec. 1844 zeevaart (uitgaand), K.B. Wijgers, Janna, na Dantzig, met ijzer, 75 Tonnen f 3,00
1 okt. t/m 30 nov. 1846 zeevaart, van der Velde, Mariea Machtelda, Antwerpen, 64 Tonnen f 2,00
31-07-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 147 P. Lammers, Volharding, 6 cent per ton, 60 Tonnen f 3,60
30-11-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 281 A. Lammerts, Volharding, 6 cent per ton, 60 Tonnen f 3,60
31-05-1856 zeevaart (inkomend), z.i. no. 88 A.F. Lammerts, Volharding, 6 cent per ton, 60 Tonnen f 3,60
30-09-1856 zeevaart (inkomend), z.i. no. 231 M. Ouwehand, De Volharding, 6 cent per ton, 61 Tonnen f 3,66
29-11-1856 zeevaart (inkomend) z.i. no. 297 Ouwehand, Volharding, 6 cent per ton, 60 Tonnen f 3,60
31-03-1857 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 11 Ouwehand, Volharding, 6 cent per ton, 61 Tonnen f 3,66
31-07-1858 zeevaart (inkomend), z.i. no. 147 M. Ouwehand, Volharding, 6 cent per ton, 60 Tonnen f 3,60
26-05-1860 zeevaart (inkomend), z.i. no. 37 J. Litzau, De Volharding, 6 cent per ton, 60 Tonnen f 3,60
07-08-1860 zeevaart (inkomend), z.i. no. 94 J. Litrau, Volharding, 6 cent per ton, 60 Tonnen f 3,60
30-11-1860 zeevaart (inkomend), z.i. no. 181 J. Litzaw, Volharding, 6 cent per ton, 60 Tonnen f 3,60
07-08-1860 zeevaart (inkomend), z.i. no. 94 J. Litzau, Volharding, 6 cent per ton, 60 Tonnen f 3,60
30-11-1860 zeevaart (inkomend), z.i. no. 181 J. Litzaw, Volharding, 6 cent per ton, 60 Tonnen f 3,60
29-06-1861 zeevaart (inkomend), z.i. no. 79 J. Litzon, Volharding, 6 cent per ton, 60 Tonnen f 3,60
31-08-1861 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 41 J. Litzou, Volharding, 6 cent per ton, 60 Tonnen f 3,60
31-01-1862 zeevaart (inkomend), z.i. no. 4 J. Litzau, De Volharding, 6 cent per ton, 60 Tonnen f 3,60

*

Havengeld Dordrecht voor het kofschip Maria Janna Jacoba Berendina
31-07-1854 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 75 A. v.d. Veen, Maria Janna Jacoba Berendina, 6 cent per ton, 72 Tonnen f 4,32
31-01-1856 zeevaart (uitgaand), z.i. no. 1 A. v.d. Veen, Maria Janna Jacoba Barendina, 6 cent per ton, 72 Tonnen f 4,32
30-04-1859 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 19 J.R. Staal, Maria Janna Jacoba Berendina, 6 cent per ton, 72 Tonnen f 4,32
30-04-1860 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 16 J.R. Staal, Maria Janna Jacoba Barendina, 6 cent per ton, 72 Tonnen f 4,32
30-03-1861 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 8 J.R. Staal, Maria Janna Jacoba Barendina, 6 cent per ton, 72 Tonnen f 4,32
30-03-1861 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 8 J.R. Staal, Maria Janna Jacoba Barendina, 6 cent per ton, 72 Tonnen f 4,32
28-02-1862 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 5 J.B. Staal, Maria Janna Jacoba Berendina, 6 cent per ton, 72 Tonnen f 4,32
10-06-1862 zeevaart (uitgaand), z u. no. 53 J.R. Staal, Maria Janna Jacoba Barendina, 6 cent per ton, 72 Tonnen f 4,32
09-03-1863 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 6 J.R. Staal, Maria Janna Jacoba Barendina, 6 cent per ton, 72 Tonnen f 4,32

(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2008 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl)