WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser
Deel 1: 21 Rederijen en 3 Scheepswerven te Dordrecht in de 19e eeuw
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
 
REDER/KOOPMAN WILLEM FREDERIK DE JONGH
(Rederij bestond al voor 1800)

WILLEM FREDERIK DE JONGH (1779 Zutphen /1863 Dordrecht) z.v. Christiaan Frederik de Jongh en Margaretha Teunisse. Hij trouwt in 1810 te Dordrecht met Maria Helena Perrien d.v. Johannes Perrien en Jenneke Landmeter.
Op 31-5-1797 maakt bij notaris Elders te Dordrecht Willem de Jongh en Hendrik 't Hooft Jacobz een akte van lading op samen met schipper Cornelis van Zouw van het pinkschip ,,Altona,, nu liggend te Dordrecht dat hij in september 1795 een partij geslagen touwwerk geladen heeft te Dordrecht en dit in december 1795 uitgelost heeft in st Barthelome.
In 1810 woont hij in de Voorstraat bij de Nieuwbrug en is koopman in ijzer. In die tijd woont de toekomstige scheepsbouwer en reder Cornelis Smit Janz uit Alblasserdam in huis, die daar verbleef voor medische behandeling en studie.
In 1826 tot 1834 woonde hij in Alblasserdam daarna weer te Dordrecht.


# Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814)
Naam : W.F. Jong
Geboren : -
Beroep : koopman
Woonplaats : D859
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 15
Titel lijst : Opgave van Manspersonen, geboren van den Jare 1764 tot 1798 en wonende in wijk No. 15.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343

# Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : Willem Frederik Jong
Woonplaats : D798 geheel
Beroep : tangerijn
Belasting (of huurwaarde?): 20
Folionummer : 31
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

# Kohier van het patent-regt over het jaar 1824
Artikelnummer: 1630
Afschrijvingen: 1 nov. f 21,84
Namen der patentschuldigen De Heer W.m F.k Jong (wonende in wijk D798)
is schuldig: Als: Koopman tab. 14 No. 6 8B (f 1,82)
Bedrag der regten in hoofdsom f 17,00
13 op-cents voor het Sijndikaat: f 4,84
Bron: Erfgoedcentrum DiEP 5-884

# Kohier van het patent-regt over het jaar 1827
Artikelnummer: 1723
Afschrijvingen: 19 Julij f 21,42
Namen der patentschuldigen De Heer Wm. F.k Jong (wonende in wijk D799)
is schuldig: Als: koopman, 8B
Bedrag der regten in hoofdsom f: 17,00
26 opcenten f: 4,42
Folionummer: 345
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885

4 SCHEPEN:

Kofschip ,,MARIA,, 64 last / koopbrief nr 16 / 15-2-1821 / voor f 2.700, -
Kapitein Jan Sikkes/ vlag D 20 (1768 Makkum).
1e reis MRD nr 6 /15-2-1820 / met 7 man naar Liverpool.

Bark ,,DE HOOP VAN ALBLASSERDAM ,, 1826 1e zeeschip werf Cornelis Smit Jz te Alblasserdam, voor 1/4 e deel mede aandeelhouder.

Bark ,,DE JONGE JAN,, werf Cornelis Smit Jz te Alblasserdam voor 1/6e deel mede aandeelhouder.

Kofschip ,,OPHEFFING,, 75 last / koopbrief nr 72 / 4-6-1833.
Kapitein Cornelis van Limmen /vlag D 18 (1810 Dordrecht -1844 op zee). 
1e reis MRD nr 596 / 28-5-1833 / met 7 man naar Belfast.

TOEGEVOEGDE GEGEVENS:

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-40 (1813-1830)]
12-05-1826 Jan Sikkes 71 last f 6,00
27-07-1827 Jan Sikkes 71 f 6,00
14-11-1827 Jan Sikkes 71 f 6,00
05-05-1828 Jan Sikkes 71 f 6,00
13-05-1829 Jan Sikkes (Liverpool) 71 f 6,00

*

- [14-5-1834] Koninkrijk der Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 14 Mei 1834 voor hen is verschenen [Joseph Zender winkelier en Boekverkooper] de Heeren Paulus Stuijs voor zijne firma van Dirk Struijs & Zoonen gepatenteerd Liqueurstoker wonende binnen deze Stad, dewelke met solemnele Eede heeft verklaard dat
de
[de kist gemerkt met No. 105 verzeld met eene gedrukte lijst waarop nominatien vermeld staan zestig verschillende kinderwerkjes waar van in 53 bij hem en 7 bij onderscheiden inlandsche Boekhandelaar zijn uitgegeven en die door hem verzonden zijn met het schip genaamd De Hoop van Alblasserdam naar ...]
de 4 mandjes gemerkt J.K. van No. 1 tot 4 met busjes waarop staat Maag Bitter van D. Struijs & Zn te Dordrecht
kist gemerkt IB en waarin gepakt zijn Een Honders twintig halve Vlesjes Maag bitter verzegeld met het Cachet hunner stokerik hier nevens staat en beplakt met een briefje; onder de Naam van maag-Bitter van D. Struijs en Zonen te Dordrecht,
verzonden per het schip De Vrouw Maria [Capitein A.M. Noordhoek][Louisa Prinses der Nederlanden], naar Batavia, in hunne liquer Stokerij zijn gefabriceerd.
Des ten oirkonde hebben wij deze met het Zegel deze Stad en de handtekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
Ten Ordonnantie van dezelve.
[bron: SAD archief 5 inv.nr. 1977 verklaringen 1815-1837]

*

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-40]
09-08-1833 C. van Limmen 75 f 6,00
09-11-1833 C. van Limmen 76 f 6,00
23-04-1834 C. van Limmen 75 f 6,00
16-07-1838 de Eendragt  C. van Limmen 90 f 6,00
21-04-1840 E(e)ndragt C. van Limmen 90 f 6,00
24-08-1840 Eendragt C. van Limmen 90 f 6,00

+

Havengeld Dordrecht voor een schip 'Eendracht'
1 jan. t/m 5 apr. 1840 zeevaart (inkomend), C. van Limmen, Eendracht, Liverpool, zout stukg., 171 Tonnen f 10,00
16 aug. t/m 30 sept. 1840 zeevaart (inkomend), C. van Limmen, Eendracht, Riga, hout, 171 Tonnen f 10,00
7 aug. t/m 9 okt. 1843 zeevaart (inkomend), C. van Limmen, Eendracht, Torksca, zout, 161 Tonnen f 10,00

(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2008 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl)