WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser
Deel 1: 21 Rederijen en 3 Scheepswerven te Dordrecht in de 19e eeuw
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
 
REDER/KOOPMAN KLAAS EIJ(N)SBERGEN

KLAAS EIJ(N)SBERGEN (1788 Dubbeldam) z.v. Leendert van Eijnsbergen en Johanna Broeksmit. Hij trouwt 1e keer met Christina Cornelia Bloot. 2e keer in 1827 te Dordrecht met Elisabeth Overbeek.
In 1830 woont hij in het Wilgenbosch en is hij houthandelaar en scheepssloper.


# Kohier van het patent-regt over het jaar 1824
Artikelnummer: 2006
Afschrijvingen: 4 mei f 1,85
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer Kl. Eijsbergen (wonende in wijk E467)
is schuldig: Als: 1 open houtpont 4 ton
Bedrag der regten in hoofdsom: f 1,44
13 op-cents voor het Sijndikaat: f 0,40
+
Artikelnummer: 1865
Afschrijvingen: 1 nov. f 34,44
Namen der patentschuldigen De Heer Klaas Eijsbergen (wonende in wijk E467)
is schuldig: Als: (1/12 f 2,87) Scheepsslooper 12B f 4 / Scheepstagrijn 9B f 12 / Houtkoper tab. 14 No. 6 13b f 1,80 / Rheder op vragt 10B f 9,--
Bedrag der regten in hoofdsom: f 26,80
13 op-cents voor het Sijndikaat: f 7,64
Bron: Erfgoedcentrum DiEP 5-884

# Kohier van het patent-regt over het jaar 1827
Artikelnummer: 1968
Afschrijvingen: 23 Aug f 33,77
Namen der patentschuldigen De Heer Kl. Eijsbergen (wonende in wijk E468)
is schuldig: Als: scheepsloper, 12B f 4 / scheepstagrijn, 9B f 12 / koopman, 13B f 1,80 / rheder op vragt, 10B f 9
Bedrag der regten in hoofdsom f: 26,80
26 opcenten f: 6,97
Folionummer: 394
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885

# Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van ongehuwden en weduwnaars zonder kinderen in de Gemeente Dordrecht en Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van gehuwden en weduwnaars met kinderen in de Gemeente Dordrecht Wijk A-B-C-D-E/MW (1832; NB. in de inventaris gedateerd 1825)
NB. weerbare mannen tussen de 18 en 50 jaar

Volgnummer : 004
Naam : Klaas Eijsbergen
Ouderdom : 42
Beroep : koopman
Woonplaats : E467 Willigenbosch
Ongehuwd/gehuwd/wedn : gehuwd (4 kinderen)
Boek : gehuwden en weduwnaars met kinderen Wijk E
Bron : SAD 5-562

# Kohier buitengewone omslag (voor behoeftige schutters en vrijwilligers) 1833
Volgnummer : 1209
Wijkletter en huisnummer : E467
Naam : Klaas Eijsbergen
Rijksaanslag : f 22,30
Percenten : 50
Gehele aanslag : f 11,00
Eerste termijn (voor/op 15 april 1833): f 5,50
Tweede termijn (voor/op 15 juli 1833): f 2,75
Derde termijn (voor/op 15 oktober 1833): f 2,75
Bron: stadsarchief Dordrecht, 5-1349 (http://www.dordtenazoeker.nl/)

# Dordrechtsche Courant 01-09-1835
Overleden: Klaas Eijsbergen 44 jaar echtg. van Elisabeth van Overbeek; + 28-08-1835 Dordrecht; slepende ziekte

# Dordrechtsche Courant 05-09-1835
Overleden : Klaas Eijsbergen echtg. van Elisabeth van Overbeek; + 28-08-1835 Dordrecht

# begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht 1829-1917 (veld a-b-c-d-e)
Begraafdatum: 02-09-1835
Naam : Klaas Eijsbergen
Leeftijd (in jaren): 44
Veld : b Rij : - No. : -
Bron: SA Dordrecht 180-20 t/m 28 Registers houdende aantekening van de begraven overledenen 1829-1917.


SCHEPEN KLAAS EIJ(N)SBERGEN

Kofschip ,,LEONARDUS,, 129 ton / koopbrief nr 28 / 24-12-1823 / voor f 1.500, -
Kapitein Jan v Noord /vlag D 22 (1798 Slagtwedde / 1850 Dordrecht).
1e reis MRD nr 28 / 24-12-1823.

Kof ,,CHRISTINA CORNELIA,, 95 last/ bijlbrief nr 35 /12-6-1825 / werf Jan Schouten.
Te water: 16-11-1825.
Kapitein Jan v Noord /vlag D 22 (1798 Slagtwedde -1850 Dordrecht).
1e reis MRD nr 162 /11-2-1826 / met 7 man naar Belfast.

TOEGEVOEGDE GEGEVENS:

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-40/41]
22-07-1824 Jan Noord 68 last f 6,00
03-05-1825 Jan Noord 68  f 6,00
06-06-1826 Jan Noord 87 last f 6,00
24-08-1826 Jan Noord 87 f 6,00
22-12-1826 Jan Noord 87 f 6,00
25-06-1827 Jan Noord 87 f 6,00
12-11-1827 Jan Noord 87 f 6,00
16-06-1828 Jan Noord 87 f 6,00
25-09-1828 Jan Noord 87 f 6,00
24-12-1828 Jan Noord 87 f 6,00
20-06-1829 Jan Noord (Liverpool) 87 f 6,00
18-12-1829 Jan Noord (Liverpool) 87 f 6,00
29-12-1830 Jan Noord (Liverpool) 87 f 6,00
09-06-1831 Jan Noord (Riga) 96 last f 6,00
10-09-1832 Jan Noord (Oostzee) 96 f 6,00
13-12-1832 Jan Noord (Oostzee) 96 f 6,00

(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2008 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl)