WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser

Deel 1: 21 Rederijen en 3 Scheepswerven te Dordrecht in de 19e eeuw
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
 
REDERIJ HENDRIK BRUNNER ANNO 1837 TE DORDRECHT
(Van deze rederij is geen archief bewaard gebleven in het Stadsarchief te Dordrecht)
o.a. George Sandberg en P.A. Reuchlin burgemeester van Tiel

HENDRIK BRUNNER
(1794 Dordrecht) z.v. Frederik Brunner (uit Glarus Zwitserland) en Casparina Trumpi. Hij trouwt in 1835 te Dordrecht met Vrouwe Machtilde Cornelia van Bosveld. (1803 Schoonhoven) d.v. Jan van Bosveld en Cornelia Sterrenburg.
In 1860 woont hij in de Prinsenstraat 219 te Dordrecht en is hij reder / koopman.

SCHEPEN REDERIJ HENDRIK BRUNNER EN C.S.
(4 schepen allen nieuw gebouwd)

Fregat ,,STAD TIEL,, 890 ton/ geen bijlbrief te Dordrecht (1838) / werf Cornelis Gips.
Kiel 5-12-1837. Te water 14-11-1838. (Tielse rederij /dir P.A. Reuchlin te Tiel)
1e Kapitein: Everhardus Marinus Chevalier/ vlag D 42 ( 1810 / 1852 Dordrecht).
1e reis MRD nr 920 / 11-3-1839 /op zee 28-4-1839 uit Hellevoetsluis met 34 man naar Batavia / terug in Holland op 28 januari 1840 / Amsterdam.
In 1856 wrak geslagen Borneo.

stad tiel.jpg (35662 bytes)

Bark ,,PICTURA,, 317 last / bijlbrief nr 97 / 3-5-1839 / werf Barend van Limmen te Dordrecht, samen met rederij Sandberg en Co. Kiel 26-3-1838. Te water 15-3-1839.
1e Kapitein: Dirk Varkevisser / vlag D 14 (1798 / 1846 Katwijk). 
1e reis MRD nr 924 / 22-3-1839 /op zee 19-5-1839 met 30 man naar Batavia / terug in Holland op 15 april 1840.
In 1851 verkocht.

Fregat ,,BERNARD HERTOG VAN SAKSEN WEIMAR,, 500 last / bijlbrief nr 105 / 5-9-1840 / werf Barend van Limmen te Dordrecht. Kiel:15-3-1839 / te water: 31-7-1840.
1e Kapitein Pieter Hendriks Hazewinkel / vlag D 50 (1804 /1882 Veendam)
1e reis MRD nr 1029/28-1-1841 / op zee 11-3-1841 uit Hellevoetsluis met 38 man naar Batavia / in Batavia op 6-7-1841 / terug in Holland op 17 januari 1842.

Bark ,,MACHTILDA CORNELIA,, 243 last /bijlbrief nr 122 / 5-3-1844 / werf Cornelis Gips.
1e Kapitein: S.Lammerts / vlag D 64 (1815 Hindelopen). 
1e reis MRD nr 1188 / 7-2-1844 /op zee 31-3-1844 met 23 man naar Batavia / terug in Holland op 24 november 1845.
In 1858 verongelukt.

TOEGEVOEGDE GEGEVENS:

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Stad Tiel' :
1 juni t/m 31 juli 1847 zeevaart, E. Chaevalier, Stadt Thiel, Niewdiep, Ballast, 892 Tonnen f 16,67
31-10-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 265 W. Derks, Stad Thiel, 15 cent per ton, 890 Tonnen f 133,50

- Om te verzenden met het Fregatschip de Stad Thiel, kapitein E.M. Chevalier naar Oost Indin.
3/2 onsen inlandsche Wijn azijn ieder 80 K
10/1 ankers inlandsche Wijn azijn ieder 40 K
25/2 ankers inlandsche Wijn azijn ieder 20 K
30/4 ankers inlandsche Wijn azijn ieder 10 K
door G.M. van Someren Brand
    Dordrecht 14 jan 1839
(Gerardus Marius, Azijnmaker, door hem zelfs gefabr.)
+
- KONINGRIJK DE NEDERLANDEN.
Certificeert van oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 14-1-1839 voor hen is verschenen
de Heer Gerardus Marius van Someren Brand azijnmaker te Dordrecht
Dewelke met solemnele Eede heeft verklaard
Dat de 
3/2 amen Inlandsche Wijn azijn van 80 kannen
10/1 ankers Inlandsche Wijn azijn van 40 kannen
25/2 ankers Inlandsche Wijn azijn van 20 kannen
30/4 ankers Inlandsche Wijn azijn van 10 kannen
door hem te verzenden met het Nederlandsche Fregatschip de Stad Thiel, gevoerd door kapitein E.M. Chevalier, gedestineerd naar Batavia, door hem zelfs in zijne azijnmakerij te dezer stede is gefabriceerd.
Des ten Oirkonde hebben wij deze met het Zegel dezer Stad en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- [778] Wij B. en WW etc. Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd, dat het Fregatschip genaamd de Stad Tiel, lang 43 Nederl. Ellen wijd 8 Nederl. Ellen 50 duimen en hol 5 Nederl. Ellen en 78 duimen, makende 939 belastbare tonnen; alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeester Cornelis Gips & Zoonen geheel nieuw is gebouwd op den 24 Novb. 1838, van dezelve is van Stapel gelaten.
  Dordrecht den 13 Maart 1839.
  B&WW voornoemd.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong van twintig kisten inhoudende een duizend flesschen of acht honderd kannen Roode wijn van de moer te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsch Fregatschip De Stad Tiel, kapitein E.M. Chevalier, welke kisten gemerkt zijn AS WYN N 1-20
   Dordt den 22 Maart 1839
   Adrianus Schotman
(In zijne wijnkoperij zijn gebotteld en in orde gebragt)
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong van vijfentwintig Kisten inhoudende elf honderd vijfentwintig flesschen of negenhonderd vijdenzeventig Kannen Roode wijn van de moer te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsch Fregatschip Stad Tiel, Kapitein E.M. Chevalier, welke kisten gemerkt zijn AS WYN No. 1/25.
  A. Schotman (Adrianus)
  (Door hem zelfs in zijne wijnkoperij zijn in orde gebragt en afgebotteld op Inl. flessen)
  30 Maart 1840
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van vijfentwintig Kisten inhoudende 1250 flesschen of 1000 Kannen Roode wijn van de moer te verzenden naar Batavia per het Nederlandsch Fregatschip Stad Tiel, Kapitein E.M. Chevalier thans liggende te Amsterdam.
   Dordt den 26 November 1841.
    Adrianus Schotman
(merken der Kisten als volgt: A.S. WYN N. 1 a 25)
(In zijne wijnkoperij alhier zijn in orde gebragt en in flesschen van Nederl. Oorsprong afgebotteld. Den 7 Decb. 1841)
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van 25 Kisten inhoudende 1250 flessen of 1000 Kannen Roode wijn van de moer gemerkt AS WYN N 1 a 25 te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsch Fregatschip Stad Tiel Kapitein E.M. Chevalier thans liggende te Amsterdam.
   Dordt 12 Junij 1846.
   A. Schotman en Zoon
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (mei 1848) Verzoeke Certificaat van Oorsprong over
10 kelders inh. 150 fl. gedroogde vruchten
12 kistjes inh. 72 fl. Banket etc.
4 kistjes inh. 24 fl. Ansovisch
3 kistjes inh. 36 fl. vruchten in Brandewijn
gem. GMG No. 1-29
1 Mand inh. 10 fl. en twee blikken vruchten in water
6 Blikken inh. 6 kistjes Marperdel? rozijn
2 Kisten inh: 48 Koeken
(5 vaatjes Boter)
Alles door J. van Goudoever de Jongh bewerkt en gepakt in Emballage als van Nederlandsche oorsprong of bewerking om te verzenden na java met het Fregatschip Stad Tiel kapt E.M. Chevalier
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (mei 1848) Pieter & Jan Hordijk kooplieden te Dordrecht Verzoeken 2 Certificaten van Oorsprong als:
Een van Drie honderd Stolksche kazen wegende 1500 Nld waarvan 200 lbk in een kistje te verzenden naar Neerlands Indie per het Fregatschip De Stad Thiel kaptijn E.M. Chevalier
en Een van 200 Stolksche kazen weegende 1500 Nld waarvan 200 elk in een kistje te verzenden naar Neerlands Indie per het fregatschip Ida Willemina kaptijn G.G. Geerling.
Jan Hordijk zal compareren en vraagt te mogen weeten hoe laat.
gemerkt H.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- Gerrit van Hoogstraten & Zoon, verzoeken Certificaat van Oorsprong van 12 Stukken Patent Touwwerk, vervaardigd in hunne alhier gevestigde Touwslagerij, om naar Java verzonden te worden per het Nederlandsch fregatschip Stad Tiel, kapitein E.M. Chevalier te weten:
H01 1 Stuk Patent Want 120 vm 5 d 388 id
H02 1 Stuk Patent Want 120 vm 4 1/2 d 325 id
H03 1 Stuk Patent Want 120 vm 4 1/4 d 295 id
H04 1 Stuk Patent Want 120 vm 4 d 264 id
H05 1 Tros Patent Lijk 120 vm 3 1/2 d 153 id
H06 1 Tros Patent Lijk 120 vm 3 1/4 d 133 id
H07 1 Tros Patent Lijk 120 vm 3 d 111 id
H08 1 Tros Patent Lijk 120 vm 2 3/4 d 94 id
H09 1 Tros Patent Lijk 120 vm 2 1/2 d 80 id
H10 1 Tros Patent Lijk 120 vm 2 1/4 d 66 id
H11 1 Tros Patent Lijk 120 vm 2 d 53 id
H12 1 Tros Patent Lijk 120 vm 1 3/4 d 39 id
te beedigen door den Heer Frederik Cornelis Dking Dura.
         den 22 Mei 1848.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong over Een fust & 3 kisten inh. 150 flesschen of te zamen 336 Kannen Roodewijn van de moer in een kistje inh: 24/2 fleeschen Malagawijn 24/2 fl. Muscaatwijn te zamen 20 kannen gemerkt AS WYN 1 tot 5 te vervoeren naar batavia per het Ned. Fregatschip Stad Tiel Kapt. E.M. Chevalier liggende alhier op stroom.
    Dordrecht den 17 Meij 1848
    A. Schotman & Zoon
(Compareert Adrianus Schotman)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- Gerrit van Hoogstraten & Zoon, verzoeken Certificaat van Oorsprong van het onderstaande patent Touwwerk, vervaardigd in hunne Touwslagerij alhier, en bestemd om naar Java gezonden te worden met het Nederlandsch Schip de Stad Tiel, Kapitein E.M. Chevalier, zijnde:
H01 1 Stuk patent want 120 vm 5 1/2 d 465 d
H02 1 Stuk patent want 120 vm 5 d 380 d
H03 1 Stuk patent want 120 vm 4 1/2 d 313 d
H04 1 Stuk patent lijktros 120 vm 4 1/2 d 205 d
H05 1 Stuk patent lijktros 120 vm 3 3/4 d 203 d
H06 1 Stuk patent lijktros 120 vm 3 1/2 d 180 d
H07 1 Stuk patent lijktros 120 vm 3 1/4 d 141 d
H08 1 Stuk patent lijktros 120 vm 3 d 120 d
H09 1 Stuk patent lijktros 120 vm 2 3/4 d 100 d
H10 1 Stuk patent lijktros 120 vm 2 1/2 d 86 d
H11 1 Stuk patent lijktros 120 vm 2 1/4 d 72 d
H12 1 Stuk patent lijktros 120 vm 2 d 60 d
H13 1 Stuk patent lijktros 120 vm 1 3/4 d 48 d
H14 1 Stuk patent lijktros 120 vm 1 1/2 d 37 d
     den 27 Mei 1850.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- Wordt verzoekt Certificaat van Oorsprong
van 40 ankers Wijnazijn gemerkt MVO en genummerd van 1-40
van 30 fusten Wijnazijn gemerkt MVO en genummerd van 1-30
inhoudende te zamen Veertig Ned Vaten gefabriceerd door den ondergeteekende in de fabriek genaamd De Hazewindhond
  Dordrecht 14 Mei 1850
  M. van Olst Jr. (Matthias van Olst Junior)
om uittevoeren per schip Stad Tiel, kapitein E.M. Chevalier
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Pictura' :
5 apr. t/m 18 mei 1840 zeevaart (inkomend), N.H. Brouwer, Batavia, koffij suiker, 662 Tonnen f 50,00
18 juli t/m 31 aug. 1841 zeevaart (inkomend), G. Herdersche, Pictura, Passarang, koffij suiker, 662 Tonnen f 50,00
12 juni t/m 6 aug. 1843 zeevaart (inkomend), N.H. Brouwer, Pictura, Batavia, koffij suiker, 662(162) Tonnen f 50,00
12 juli t/m 31 aug. 1846 zeevaart (uitgaand), M.F. Tijdeman, Picturie, Batavia, kolen, 657 Tonnen f 25,00
1 aug. t/m 30 sept. 1847 zeevaart, M.F. Tijdeman, Pictura, Passaroeang, 661 Tonnen f 50,00
1 nov. t/m 31 dec. 1848 zeevaart, M.F. Tijdeman, Pictura, Batavia, Koffij & Suijker, 661 Tonnen f 50,00
1 jan. t/m 31 mrt. 1849 zeevaart (uitgaand), Tijdeman, Pictura, Batavia, Steenkolen, 661 Tonnen f 25,00
1 jan. t/m 30 apr. 1850 zeevaart (inkomend), M.F. Tijdeman, Pictura, Samarang, Koffij & Suijker, 661 Tonnen f 50,00

- De Ondergeteekenden hebben het genoegen bij deze aan hunnen geeerde Stadgenooten kennis te geven, dat zij voornemens zijn om het Barkschip PICTURA, aanstaanden Vrijdag den 15 dezer, des namiddags ten 3 1/2 ure, zoo het water de vereischte hoogte bereikt, van hunnen werf te water te laten. 
     Dordrecht, den 13 Maart 1839. B. van Limmen en Co.
[BRON: SAD 569-45, Dordrechtsche Courant 14 maart 1839]

- Heden namiddag is alhier, van de werf van de heeren B. van Limmen en Co, met het beste gevolg van stapel gelaten het barkschip Pictura, en onmiddelijk daarna de kiel opgehaald voor een dergelijk schip, genaamd Bernhard Hertog van Saxe-Weimar;
[BRON: SAD 569-45, Dordrechtsche Courant 16 maart 1839]

- (april 1839) Om te verzenden met het Barkschip Pictura kapitein Varkevisser naar O.I.
400 Ned. kannen Inlandsche Wijn-Azijn
door G.M. van Someren Brand
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van vijftig kisten Roode wijn inhoudende twee duizend vijfhonderd flesschen of twee duizend kannen te vervoeren naar Batavia met het Nederlandsch Barkschip Pictura gevoerd door kapitein D. Varkevisser welke wijnen gemerkt zijn AS WYN N 1 a 50.
   Dordrecht den 23 April 1839
   Adrianus Schotman
(In zijne Wijnkoperij zijn gebotteld en in Orde gebragt)
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- [838] Wij B enb WW etc certificeren bij deze dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Barkschip genaamd Pictura lang 39 Ellen 55 duimen, wijd 7 Ellen 19 duimen en Hol 5 Ellen 37 duimen makende 662 belastbare tonnen, alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeester Barend van Limmen & Co geheel nieuw is gebouwd en op den 15 Maart 1839 van dezelve is van Stapel gelaten.
  Dordrecht den 1 Mei 1839
  B & W voornoemd
  Ter ordonnantie van dezelve.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van
twaalf kisten inhoudende zeshonderd flesschen of vier honderd en tachtig Kannen Roode wijn
te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsch Barkschip Pictura Kapitein N. Brouwer
merken der kisten
zijn A.S. / WYN / N 1-12
    Dordrecht 5 Julij 1842
    Adrianus Schotman
In zijne Wijnkoperij zijn in Orde gebragt en in flesschen van Nederl. Oorsprong gevuld geworden
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van tien Kisten in houdende 500 flessche of 400 Kannen Roode wijn van de moer gemerkt AS WYN N 1 a 10 en drie kisten Rijnwijn inhoudende 150 flessche of 120 kannen te vevroeren naar Batavia per het Nederl. Barkschip Pictura kapitein N.H. Brouwer
   Dordt den 1 Julij 1844.
   Adrianus Schotman
(In zijne wijnkoperij zijn in orde gebragt en in flesse van Nederl. Oorsprong afgebotteld)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (juli 1846) De ondergeteekende verklaart dat de hieronder vermelde goederen welke met het schip de PICTURA Kapt M.F. Tijdeman verzonden worden aan en ten behoeven van den Heer W. Krafft, Ingenieur van den Waterstaat te Samarang op Java zijn van binn. / buit. Oorsprong als
* Binnenlandsche Oorsprong
6 flesse roode besse Jenever inhoud 5 Kann
4 flesse Bramb. stroop inhoud 3 Kann
4 flesse Bramb. Azijn inhoud 3 Kann
12 flesse BesseSap inhoud 10 Kann
6 flesse vruchte op Brandewijn
2 flesse gedroogde Appelen 17 1/2 onc
3 flesse gedroogde Peeren 2 onc
1 flesse theebanket 9 onc
1 flesse Bitterkoekjes 5 1/2 onc
1 flesse Pistaches 6 1/2 onc
1 flesse Kon. Krakelingen 4 onc
1 flesse pepermintjes 3 onc
[doorgestr.] 1 flesse ..etc.

* Buitenlandsche Oorsprong 
18 Flessen Madiera wijn 15 Kann
12/2 2/1 flessen liguer 11 Kann
18 flesse vruchte op water
[doorgestreept:]
1 flesse rozijnen 15 ..
2 flesse krenten 3 ..
21 Saucijs de Barlo..
3 Blikjes Pitto Pois
2 Blikjes Per.. tr..ffers
2 Blikjes Aperges
12 flessen Pur...
6 flessen hu..
2 kisjes Eau de Cologne
2 Patjes odonteur
in 2 kisten WK; in mijn banketbakkerij zijn bewerkt en in fless. v. Ned. Oorsprong ingemaakt; 
Cornelis Jan van Eijsden, Banket Bakker;
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (juli 1846) Leendert van Tetteroode, Meubelmaker, verzend met het Barkschip PICTURA kap M.F. Tijdeman naar Batavia een Biljard tafel gemaakt van Mahonij, geemballeerd in 4 pakken gemerkt F.
in zijne werkplaats alhier is vervaardigd
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (juli 1846) 
30 stuks geemballeerde Hammen wegd. 94 lb gemerk A
12 stuks geemballeerde Hammen wegd. 65 lb gemerk B
6 vatjes Rolpens wegd. 30 lb gemerk ROLPENS
6 vatjes Worst wegd. 30 lb gemerk WORST
6 vatjes Saucijsen wegd. 30 lb gemerk SAUCIJSEN
Naar Batavia met het Barkschip Pictura de her kapt. M.F. Tijdeman
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (juli 1846) Een kist gemerkt Eau de Cologne inhoudende 63 Kistjes zeskante flesschen Eau de Cologne medetegaan naar Java per het barkschip Pictura Kapitein M. Tijdeman
(Reukwater) Certificaat van oorsprong.
Karel George Willem de Bosson voor firma de Bosson & Zn, apoth.
in hun laboratorium is vervaardigd en in gereedheid vervaardigd. 
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- De ondergeteekenden Pieter & Jan Hordijk verzoeken Certificaat van Oorsprong van
200 Goudse kazen wegende 1000 Ned lb &
150 vaatjes delfsche Boter van Dubbelde fust inhoudende 900 Nld allen gemerkt H
te verzenden naar Batavia per het schip PICTURA Kaptijn M.F. Tijdeman.
    Dordt 8 November 1847.
    Pieter & Jan Hordijk
Jan Hordijk zal compareren.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (nov. 1847) Johannes van Goudoever de Jongh
20 Kisten vruchten in Brandewijn inhoudende 240 flesschen
per Barkschip Pictura GezagVoerder M.H. Tijdeman
Gem. W.D. No. 1-20.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van zes Kisten inhoudende drie honderd flesschen of twee honderd veertig Kannen Roode wijn van de moer en gemerkt AS WYN N 1 a 6 en
acht Kistjes inhoudende zesennegentig flesschen of vijfentwintig Kannen Rijnwijn gemerkt AS WYN N 1 a 8 R.
deze wijnen te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsch Barkschip Pictura.
   Dordt 29 Octob. 1847
   A. Schotman & Zoon
(Kapt. M.F. Tijdeman)
(Mijndert Schotman voor zijne firma van A. Schotman & Zoon)

- (maart 1849)(VISSER & VD SANDE DORDRECHT HOLLAND) 1 a 100
100 Roode Kelders Genever inh. 1900 kan 94% in 1500 flessen naar Batavia per Pictura, kapt. H.F. Tijdeman.
    Kroes & Co, distillateurs
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (maart 1849) 30 bemande flesschen wijn azijn gemt. B No. 1 a 30 inhoudende p.m. 2000 kannen uit de fabriek van G.M. van Someren Brand te Dordrecht, bestemd voor Oost-Indien per 't Schip Pictura, kapitein M.F. Tijdeman.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Bernard Hertog van Saksen Weimar'
1 jan. t/m 11 apr. 1842 zeevaart (inkomend), J.H. Hazewinkel, H. v. S. Weimar, Samarang, koffij, 817 Tonnen f 50,00
29 juni t/m 30 aug. 1844 zeevaart (inkomend), P.H. Hazewinkel, Saxen Weimar, Batavia, koffij, 817 Tonnen f 50,00
1 jan. t/m 21 apr. 1845 zeevaart (inkomend), D.H. Hazewinkel, Saxen Weimar, Batavia, koffij, 817 Tonnen f 50,00
10 mei t/m 6 juni 1846 zeevaart (inkomend), P.H. Hazewinkel, Bernhard Hertog Sax. Weim., Batavia, koffij, 817 Tonnen f 50,00
1 april t/m 31 mei 1848 zeevaart, Hazewinkel, Saxewijmar, Batavia, koffij En Suijker, 817 Tonnen f 50,00
1 jan. t/m 31 mrt. 1849 zeevaart (uitgaand), Hazewinkel, Saxewijmar, Batavia, Steenkolen, 817 Tonnen f 25,00
1 jan. t/m 30 apr. 1850 zeevaart (inkomend), Hazewinkel, Saxewijmar, Java, Koffij & Suijker, 817 Tonnen f 50,00
30-04-1859 zeevaart (inkomend), z.i. no. 36 P.H. Hazewinkel, Baron Hertog van Saxewijmar, 15 cent per ton, 820 Tonnen f 123,00

- [1345] Wij B. en WW etc, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het FregatSchip genaamd Bernhard Hertog van Saxe Weimar, lang 40 Ellen 4 duimen, wijd 8 ellen 15 duimen, en hol 4 Ellen 63 duimen en daar over gemeten op 341 Lasten; alhier op de Werf van de Scheepbouwmeester Barend van Limmen & Co voor rekening onder Directie van de heer Hendrik Brunner, als Boekhouder wonende te Dordrecht geheel nieuw is gebouwd en op den 31 Julij 1840 van dezelve is van Stapel gelaten.
   Dordrecht den 28 Augs. 1840.
   B. en WW voorn.d
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Verzoeke van bewijs van oorsprong van
M.v.M. & Zn
10 kisten Wijn (roden) inh. 390 kannen
1 kist rhijnwijn inh. 3 kannen
1 kist madera wijn inh. 39 kannen
te verzenden met het Ned. fregatschip Bernard Hertog van Saxe Weimar, Capt. P.H. Hazewinkel, bestemd naar Batavia.
   Dordt 14 maart 1844.
   M. van Meeteren & Zoon (Gijsbert Eliza Westerouwen van Meteren)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Ferdinand Johannes Penn voor zijn firma van F.J. Penn & Co koper & Metaal gieters alhier, verzendt per het fregat schip de Saxe Weymar, Capitein P. Hazewinkel.
2 Vaatjes gemerkt F.J.P. & Co N 1-2 inhoudende 325 Ned. ponden Conpontie huis spijkers
1 Maid of ton gemerkt F.J.P.&Comp inhoudende een metale Scheepsklok
   In dezelve Fabriek gegoten en vervaardigd.
   den 15 mei 1845.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

*

- Wij Burgemester en Wethouders der Stad Dordrecht Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Barkschip genaamd Machtilda Cornelia, lang 33 Nederlandsche Ellen 60 duimen, wijd 6 Nederlandsche Ellen 23 duimen en hol 4 Nederlandsche Ellen 95 duimen, makende 461 belastbare tonnen,alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeesters Cornelis Gips & Zoonen is gebouwd en op den 21 December 1843 van gemelde Werf te water gelaten.
      Dordrecht den 20 Februarij 1844. 
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (febr. 1844) 10 Kelders gemerkt 1 tot 10 in een (.) inh:
25 fl. amandelen
25 fl. rozijnen
25 fl. corenten
25 fl. pruimen
25 fl. Appelen (gedroogde)
25 fl. peeren (gedroogde)
2 kelder gem. 11 en 12 in een (.) inh:
24 fl. Banket
3 kistjes gem. 13, 14, 15 in een (.) inh:
36 fl. vruchten in brandewijn
om te worden vervoerd per het schip Machtilda Cornelia Kapt S. Lammerts te Batavia.
Johannes van Goudoever de Jongh, Banket Bakker
door hem zijn bereid en in orde gebragt.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Leendert van Tetterode, schrijnwerker alhier verzendt per het schip Machtilda Cornelia, kapitein S. Lammerts, gedestineerd naar Batavia
Een Biljard Tafel door hem alhier in zijne werkplaats gemaakt van Eiken en opgelegen met Mahonij hout, gedikt met Inlandsch groen Laken, uit elkanderen genomen en in Zes Moscovische Matten ingepakt en ider gemerkt met letter T.
  Den 9 Maart 1844.
[BRON: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD) archief 5, inv.nr. 1979 verklaringen van goed gedrag etc  (1844-1851)]

- (maart 1844) 600 roode wijn flesschen bordeaux 90/2 fles madera en 45 fless. Rijnwijn op 13 kisten en 1 mande gewerkt CV No. 1=14 te verzenden naar O.I. per schip Mathilda Cornelia, kapiteijn Lammers
     C.A. Vriesendorp
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (mrt 1844) Verzoeken een certificaat van oorsprong tot het vervoer naar Batavia met het Barkschip Machtilda Cornelia, kapt. Lamers, voor 10 kelders fruchten gemerkt B bestaande in amandelen, peeren, appelen, pruimedante, rozijnen, krenten
zijnde verwerkt door M. van Olst te Dordrecht (Matthias)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (mrt 1844) Bewijs van oorsprong voor 50 roode Kelders inhoudende 943 kan Jenever van 94 % bewerkt in de fabriek van H. de Jongh & Co en bestemd naar Batavia met het Nederl. Barkschip Machtilda Cornelia, Kaptein J. Lammerts.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Verzoeken een Certificaat van Oorsprong van
10 kisten roden wijn inh. 390 kannen Gemt. J / MvM &Zn
per het Nederlandsche Fregatschip 's Hertogenbosch Captn. J.J. Westerouden van Meeteren bestemd naar den Oost Indien.
   Dordt maart 1844
   M. van Meeteren & Zoon
   +
Verzoeken een Certificaat van Oorsprong van
11 kisten roden Wijn inh. 429 kan Gemt. J / MvM &Zn
per het Nederlandsche Barkschip Machtilda Cornelia, Captn. S. Lammerts bestemd naar den Oost Indien.
  Gijsbert Eliza Westerouen.
  Dordt maart 1844.
  M. van Meeteren & Zoon
- KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
Certificaat van oorsprong van Goederen ter verzending naar Oost-Indien
.
Burgemeester en Wethouders der stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 9-3-1844 voor hen is verschenen:
De Heer Gijsbert Eliza Westerouwen van Meteren, voor zijne firma van M. van Meeteren en Zoon, wijnkoopers te dezer stede.
Dewelke met solemnele Eede heeft verklaard dat de 10 kisten roden wijn inhoudende 390 kannen gemerkt J MvM & Zn door hun te verzenden per het Nederlandsche Fregatschip 'sHertogenbosch gevoerd door kapitein J.J. Westerouwen van Meteren gedestineerd naar Oost Indienl In hunne wijnkoperij is in ord egebragt en in flesschen van Nederlandsche oorsprong afgebotteld.
Des ten oirkonde hebben wij deze met het zegel dezer stad en de handtekening van onzer Secretaris doen bevestigen.
+ dat de 11 kisten roden wijn inhoudende 429 kannen gemerkt R MvM&Zn door hun te verzenden per het Nederlandsche barkschip Machtilda Cornelia gevoerd door kapitein S. Lammerts gedestineerd naar Oost Indie;
[BRON: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD) archief 5, inv.nr. 1979 verklaringen van goed gedrag etc  (1844-1851)]

- Verzoeke bewijs van oorsprong voor gemt. HDI & Co 150 roode kelders jenver van granen inhoudende 3020 kan van 94% naar Batavia verscheept met het barkschip Machtilde Cornelia kaptein J. Nanne
   Dordt 13 maart 1846
   H. de Jongh & Co
(Johannes de Haar compareerd voor de firma van H. de Jongh & Co, is van granen gestookt in hunnen dustilleerderij in gereedheid gebragt en afgetapt)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (mrt 1846) Wed. H. van Sluisdam verzoek Een Certificaat van oosprong van
300 Stuks hammen geemballeerd wegd. 1246 N lb naar Batavia per Barkschip Machtilda Cornelia, kapt. N.J. Nannen
gemerk H: BRUNNER TE DORDRECHT W

[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (mrt 1846) Pieter & Jan Hordijk, Kooplieden te Dordrecht verzoeken een Certificaat van Oorsprong van
200 Stolksche Kazen wegende 1000 lb ) elk in een kist Gem. H
25 Leidsche kazen wegende 140 lb       )
Om te vervoeren naar Java per het schip Machtilda Cornelia Kapitijn N.J. Nannen.
Jan Hordijk zal de Eed doen.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Huibert van der Straaten Spekslager een Certificaat van Oorsprong om met het BarkSchip Machtilda Cornelia kapitein N.J. Nannen naar Batavia te zenden honderd hammen wegende te zamen 407 N ld geemballeerd en linnen zakken alle gemerkt H. Brunner
      den 28 febr. 1846.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (febr. 1846) Leendert van Tetterode [=GRAVENSTRAAT] Schrijnwerker
Kaptein, ... Schip Machtilda Cornelia, kap N.J. Nannen
Een magonie houten Billard gepakt in vier pakken gemerkt V.B.
een laupe(?) in 1 pak V.B.
en een Dames schrijftafel in 2 pakken V.B. 
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Java
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze, dat op heden den 3-3-1846 voor hen is verschenen:
* de Heer Jan Hordijk, voor zijne firma van Pieter en Jan Hordijk kooplieden alhier.
De welke met solemnele Eede heeft verklaard dat
de 200 stuks Stolksche kazen wegende 1000 lb, ieder gepakt in een kistje gemerkt H
en 25 Leidsche kazen wegende 140 lb gemerkt H
door hen te verzenden met het Nederlandsche Barkschip Machtilda Cornelia, gevoerd door kapitein N.J. Nannen gedestineerd naar Java, is Nederlandsch product.
Des ten Oirkonde hebben wij deze met het zegel dezer Stad, en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
Ter ordonnantie van dezelve.
* J.Z. Gartar(?) Varkenslager alhier als gevolm. van A. Singels wed. Van Sluisdam Varkensslagerij uitoefende alhier ingevolge volmagt gepasseerd voor de Notaris J. de Koning en getuigen te Dordrecht den 4 maart 1846 en aldaar behoorlijk geregistreerd tenzelvedage [..] in hunne wijnkoperij zijn in orde gebragt en op flesschen van Nederlandschen Oorsprong afgebotteld.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (juli 1847) Een Mahonie houte Billard gepakt in vier kiste gemerkt V.B.
Naar Batavia met het schip Machtilde Cornelia gevoerd door Kapt. N.J. Nannen
door Leendert van Tetterode.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (juli/aug 1847) Certificaat van Oorsprong voor verzending naar Java, voor
100 Stuks gemerkt H. BRUNNER te Dordrecht ingepakte Hammen wegende 600 lb Ned: (elke ham gepakt in wa.. linnen Zakken) af te geven aan Huibert van der Straten, spekslager te Dordrecht.
per het schip Machtilda Cornelia, kapt. S. Lammerts.
Ter Registratie opzenden aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken. 
(Honderd Stuks gerookte Hammen, wegende Netto 600 Nederl. ponden, elke ham gepakt in ...(?)linnen zak, gemerkt H. Brunner te Dordt. En welke Hammen is Nederlandsch Product)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- De ondergetekende P. & J. Hordijk, kooplieden alhier, verzoeken Certificaat van Oorsprong van 300 Goudse Kazen weegende 1500 ld waarvan 200 in elk in een kistje en 100 los gemerkt H te verzenden naar Neerlands Indie per het Schip Machtilde Cornelia, kaptijn N.J. Nannen.
   Dordrecht 18 September 1849.
   Pieter & Jan Hordijk
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (sept 1849) Certificaat van Oorsprong van 300 Goudse Kazen weegende 1500 ld waarvan 200 in elk in een voor 384 Flesschen Rijnwijn in 32 Kistjes ieder 12 Flesse gemerkt CA VRIESENDORP DORDRECHT N 1-32 te verzenden naar Oost Indien per het Schip Machtilde Cornelia, kapt N. Nannen. (332 kan)
    Corneille Adrien Vriesendorp.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2008 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl)