WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser


Deel 1: 21 Rederijen en 3 Scheepswerven te Dordrecht in de 19e eeuw
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
 
REDERIJ FLORENT EN JACOB VAN WAGENINGEN ANNO 1840
(Van deze rederij is geen archief bewaard gebleven/ wel is het archief 128 v/d firma Jacob v Wageningen.in het Stadsarchief Dordrecht bewaard gebleven)

Het archief van het Handelshuis ,,JACOB VAN WAGENINGEN,, te Dordrecht op gericht door Jacob v Wageningen Johannesz(1729) samen met zijn 4e zoon Anne Cornelis van Wageningen(1775). Archief 128 in het Gem Archief te Dordrecht).
De rederij van het handelshuis van Wageningen wordt opgericht in 1840 door de neven Florent van Wageningen Jacobz (1806) Jacob van Wageningen Dirkz(1805) en hun oom Anne Cornelis van Wageningen Jacobz (1775 / 1844 Dordrecht).
Het 1e schip wat werd gebouwd was de bark ,,ATALANTA,, in 1840/41 op de werf van Barend van Limmen te Dordrecht.
In mei 1840 bestond het Handelshuis JACOB VAN WAGENINGEN te Dordrecht uit de volgende bedrijven:
Zoutziederij/ tabaksfabriek ,, Het Vat van Heidelberg,, een expeditie in goederen, kleinhandel in tabak, snuif en zoet. Een handel in staafijzer, een handel in vensterglas en een smederij.

JACOB VAN WAGENINGEN
(1729 Dordrecht)z.v. Johannes van Wageningen en Agatha Hoymayer. Hij trouwt in 1755 te Dordrecht met Anna Cornelia de Bruyn uit Rotterdam.
In 1783 heeft hij een huis erf en pakhuis aan den Grote Kerksbuurt te Dordrecht.
Hij richt het Handelshuis op Jacob v Wageningen te Dordrecht samen met zijn 4e zoon Anne Cornelis v Wageningen.
Kinderen te Dordrecht:
1758 OTTO JOHANNES(makelaar) tr. 1788 te Dordrecht met Catharina W.Perduyn d.v. Jasper Perduyn en Petronella Keun.
1764 JAN CORNELIS
1772 JACOB tr. 1800 te Dordrecht met Maria v/d Linden .
1775 ANNE CORNELIS tr 1803 te Dordrecht met Geertrui Vermande.
1776 DIRK tr 1804 te Dordrecht met Anna Maria Petronella Keun.
1778 PAULUS (ongehuwd).

ANNE CORNELIS VAN WAGENINGEN
(1775 /1844 Dordrecht) z.v. Jacob van Wageningen en Anna Cornelia de Bruyn. Hij trouwt in 1803 te Dordrecht met Geertruy Vermande d.v. Jan Vermande.
Hij is mede oprichter en directeur van het Handelshuis van Wageningen en mede oprichter van de rederij in 1840 en woont in de Grote Kerksbuurt.
Kinderen te Dordrecht:
1804 ANNA CORNELIA tr.1835 te Dordrecht met Jacob Mauritz(reder).
1805 JACOB (procureur) ongehuwd.
1807 JOHANNA GEERTRUI tr.1834 te Dordrecht met (neef) Paulus v Wageningen. (olie slager) z.v. Otto J v Wageningen en Catharina Perduyn.
1809 JAN tr.1840 te Dordrecht met Catharina J.A. Dorsser.
1812 PAULUS (kapitein der koopvaardij)ongehuwd in 1842 met zijn schip ,,ATALANTA,, reder v Wageningen vergaan in Oost Indie.
1816 DIRK ( 1e stuurman der koopvaardij) ongehuwd. 1823 FLORIS.

FLORENT VAN WAGENINGEN
(1806 / 1864 te Dordrecht) z.v. Jacob van Wageningen en Maria v/d Linden. Hij trouwt in 1834 te Dordrecht met Clasina Anthonetta Wilhelmina Vriesendorp (1810 Dordrecht). d.v. Cornelis Vriesendorp en Adriana Cornelia van der Kaa.
In 1829 is hij mede oprichter en directeur en aandeelhouder van de rederij Adolph BLUSS van Oud alblas.
Op 22-11-1830 wordt hij lid van de vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
In 1831 is hij agent van de Ned Handels Mij te Dordrecht.
In 1835 is hij honorair lid van het zeemanscollege te Dordrecht.
In 1835 is hij mede oprichter en directeur van de rederij leden Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht en aandeelhouder in het fregat ,,Broedertrouw,,
In 1850 woont hij aan het Maartensgat A 108 en is hij reder/ koopman in stokvis en traan.

JACOB VAN WAGENINGEN
(1805 Dordrecht) z.v. Dirk van Wageningen Jacobz en Anna Maria Petronella Keun. Hij trouwt in 1832 te Dordrecht met zijn nicht Cornelia Agatha van Wageningen (1802 Dordrecht) d.v. Jacob van Wageningen Jacobz en Maria v/der Linden.
In 1840 wordt hij lid van de vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
In 1850 woont hij aan de Wolwevershaven B 316 en is hij reder/ koopman in ijzer en glas en assuradeur.

SCHEPEN VAN DE REDERIJ VAN WAGENINGEN
(9 schepen waarvan 6 nieuw gebouwd / 2 schepen zijn vergaan.)

Bark ,,ATALANTA,, 274 last /bijlbrief nr 109 / 3-7-1841 / lang 35 Ellen 67 duimen, wijd 6 Ellen 33 duimen en hol 5 Ellen 17 duimen / werf Barend van Limmen.
1e Kapitein: Paulus van Wageningen /zoon van Anne Cornelis van Wageningen / vlag D 51 (1812 Dordrecht-1842 op zee). 
1e reis MRD nr 1021/ 8-11-1841 /op zee 13-12-1841 met 22 man naar Batavia. Het schip wordt na vertrek in april 1842 uit Batavia nog gezien op 15 november 1842 bij het eiland Ansencion, daarna vermist.

(schaalmodel Atalante)

Galjoot ,,KLEINKINDEREN,, 113 ton/ koopbrief nr 123 / 26-7-1844 / voor f 6.000, -
Kapitein Arie van Breems / vlag D 34 (1791 Vlaardingen).
1e reis MRD nr 1241 / 4-4-1845 / met 8 man naar Schotland.

Bark ,,SPHINX,, 139 last/ bijlbrief nr 132 / 12-8-1846 / werf Jan Schouten / Lang 29.60 el. Breed 5.08 el. Hol 3.93 el.
1e Kapitein Gerrit Wigman (Wegman) vlag D 32 (1818 Texel/ 1860 Amsterdam).
1e reis MRD nr 1350 / 6-9-1846 /op zee 20-9-1846 uit Hellevoetsluis met 14 man naar Java. in Batavia op 19-1-1847 / terug in Holland op 4 september 1847.
Verkocht in 1855 aan J. van Oldenborgh te Dordrecht

Kofschip ,,ANNA MARIA,, 60 last / koopbrief nr 133 / 23-2-1847 /voor f 7.800, -

Kofschip ,,ADRIANA,, 115 ton / koopbrief nr 136 / 30-4-1847 /voor f 7.500, -

Bark ,,ANNA,, 163 last / bijlbrief nr 154 / 22-9-1847 / werf Jan Schouten.
1e Kapitein Willem Hendriks Cramer / vlag D 26 (1803 Amsterdam).
1e reis MRD nr 1345 / 12-11-1847 / op zee 21-11-1847 uit Hellevoetsluis met 14 man naar Rio de Janeiro / terug in Holland op 2 november 1848.

Bark ,,EUTERPE,, 266 last / bijlbrief nr 178 / 18-8-1852 / werf Cornelis Gips.
1e Kapitein Albertus Kuiper / vlag D 75 (1825 Dordrecht-1869 op zee).
1e reis MRD nr 1553 / 23-9-1852 /op zee 12-10-1852 met 18 man naar Bengalen. In Batavia op 4-4-1853 / terug in Londen op 27 september 1853.
samarang.jpg (62392 bytes)

Bark ,,MARIA JACOBA,, 302 last / bijlbrief nr 190 / 23-11-1853 / werf Cornelis Gips.
1e Kapitein: Klaas Folkers Lammerts / vlag D 19 (1825 Hindelopen-1867 op zee).
1e reis MRD nr 1608 / 1-12-1853 / met 20 man naar Londen / Australie.

Bark ,,JHR VAN DER WALL VAN PUTTERSHOEK,, 328 last / bijlbrief nr 219 / 12-9-1856 / werf Cornelis Gips.
1e Kapitein Klaas Folkerts Lammerts / vlag D 19 (1825 Hindelopen -1867 op zee).
1e reis MRD nr 1060 / 13-11-1863 / met 22 man naar Cardiff / Adelaide.
Het schip vergaat met zware storm in maart 1867 bij Mounts Bay / zuid kust van Engeland. Alle passagiers en bemanning zijn omgekomen.

 

Tekening van de verdeling der dekbalken en de inrichting der beschieting van het barkschip "Jonkheer Mr. van de Wall van Puttershoek". Het schip werd in 1856 gebouwd voor J. van Wageningen Dzn. te Dordrecht en was groot 328 lasten of 621 tonnen. Kapitein K. F. Lammerts. (Komende van Java met volle lading en passagiers is het in de nacht van 25-26 maart 1867 bij Kaap Lizzard op de rotsen verbrijzeld. Slechts een matroos kon zich redden). Ges. Chr. Gips. DBzn; 9 Juli 1856. Gemerkt N.18 Met schaal in Amsterdamsche voeten: 1 voet = 0.5 cm.
[bron: T1267 Maritiem Museum Rotterdam (http://www.maritiemdigitaal.nl)]

Jhr en Mr Van de Wall van Puttershoeck, kapitein K.F. Lammerts, gebouwd te Dordrecht 1856. Vergaan bij de ...? in het Engelsche Kanaal 25 Maart 1867


(http://nies.liacs.nl:1860; studio H. van Houwelingen (Dordrecht); picture No=13445)

TOEGEVOEGDE GEGEVENS:

- [1672] Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Barkschip genaamd Atalante, lang 35 Ellen 67 duimen, wijd 6 Ellen 33 duimen en hol 5 Ellen 17 duimen, makende 519 belastbare Tonnen; alhier op de Werf van de Scheepbouwmeester Barend van Limmen & Co is gebouwd en op den 15 April 1841 van dezelve is te water gelaten.
      Dordrecht 24 Junij 1841.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Verzoeken een Certificaat van Oorsprong van 200 Stolksche Kazen wegende 1000 Ned.d Gemerkt A te verzenden naar Batavia per het schip Atalante, kapitein P. van Wageningen
    Dordrecht 11 November 1841.
    Pieter & Jan Hordijk
Jan Hordijk zal de Eed doen.
Is Nederl. Product.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- [Certificaat van Oorsprong] 9 Oxhoofden Bier, gemerkt
't LAM per Atalante, kapitein P. van Wageningen.
Jacob Staets Vriesendorp voor zijne firma van Gebr. Vriesendorp, Bierbrouwers welke in hunne brouwerij 't Lam zijn vervaardigd.
    Den 6 September 1841.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- 6 kisten Roode wijn inhoudende 270/4 flessen gemerkt N-6, verzenden per het Schip de Atalante, kapitein P. van Wageningen naar Batavia.
   Paulus Jan Lotsij voor zijne firma van van Nievervaart en Lotsij
In hunne alhier gevestigde wijnkooperij in orde gebragt en afgebotteld op flessen van Nederl. oorsprong.
   Den 30 Aug 1841
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- De Atalante, een Dordtse Vliegende Hollander ?
Het Dordtse barkschip Atalante werd op 16 april 1841 te water gelaten en vertrok in december naar Nederlands Indi. De reis is in de Dordrechtsche Courant te volgen, maar plotseling stopt de berichtgeving: het schip is vermoedelijk vergaan met man (o.a. een verre voorvader van de schrijver van dit artikel) en muis.
[bron: artikel 'Oud-Dordrecht' door J.M.A. van Wageningen (jaargang 24 (2006) nummer 2)]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Kleinkinderen'
30 aug. t/m 3 nov. 1844 zeevaart (inkomend), A.D. Bruins, Kleinkinderen, Bergen, traan vis, 113 Tonnen f 6,00
30 aug. t/m 3 nov. 1844 zeevaart (uitgaand), A.D. Bruins, Kleinkinderen, (na) Belfast, zaad, 113 Tonnen f 6,00
1 jan. t/m 21 apr. 1845 zeevaart (inkomend), H. van Breems, Kleinkinderen, Liverpool, ruw zout, 113 Tonnen f 6,00
1 jan. t/m 21 apr. 1845 zeevaart (uitgaand), H.H. den Breems, Kleinkinderen, na Belfast, zaad vlas, 113 Tonnen f 6,00
21 mei t/m 30 juni 1845 zeevaart (inkomend), H. den Breems, Kleinkinderen, St. Davids, kolen, 113 Tonnen f 4,00
21 mei t/m 30 juni 1845 zeevaart (uitgaand), H. den Breems, Kleinkinderen, Kelkaldy, zaad vlas, 113 Tonnen f 6,00
7 aug. t/m 17 sept. 1845 zeevaart (inkomend), A. den Breems, Kleinkinderen, Bergen, traan & vis, 113 Tonnen f 6,00
17 sept. t/m 14 nov. 1845 zeevaart (inkomend), A. den Breems, Kleinkinderen, Bergen, traan en visch, 113 Tonnen f 6,00
17 sept. t/m 14 nov. 1845 zeevaart (uitgaand), A. den Breems, Kleinkinderen, na Belfast, zaad & vlas, 113 Tonnen f 6,00
1 jan. t/m 31 mrt. 1846 zeevaart (inkomend), A. den Breems, Kleinkinderen, Liverpool, zout, 113 Tonnen f 4,00
1 jan. t/m 31 mrt. 1846 zeevaart (uitgaand), A. den Breems, Kleinkinderen, Ierl(and), vlas & z(aa)d, 113 Tonnen f 6,00
1 april t/m 9 mei 1846 zeevaart (inkomend), A. den Breems, Kleinkinderen, Liverpool, zout, 113 Tonnen f 4,00
10 mei t/m 6 juni 1846 zeevaart (uitgaand), A. den Breems, Kleinkinderen, Belfast, vlas, 113 Tonnen f 6,00
12 juli t/m 31 aug. 1846 zeevaart (inkomend), A. den Breems, Kleinkinderen, Liverpool, zout, 113 Tonnen f 4,00
12 juli t/m 31 aug. 1846 zeevaart (uitgaand), H. den Breems, Kleinkinderen, Peter.ij.(..), [..], 13 Tonnen f 6,00
1 okt. t/m 30 nov. 1846 zeevaart, H. den Breems, Kleinkinderen, Belfast, 115 Tonnen f 6,00
1 aug. t/m 30 sept. 1847 zeevaart, A. den Breems, Kleinkinderen, Bergen, vis, 113 Tonnen f 6,00
1 t/m 31 dec. 1847 zeevaart, H. Den Breems, Kleinkinderen, Bergen, Stokvis, 113 Tonnen f 6,00
1 jan. t/m 31 mrt. 1848 zeevaart, H. Den Breems, Kleinkinderen, Belfast, Vlas & Zaadt, 113 Tonnen f 6,00
1 april t/m 31 mei 1848 zeevaart, A. den Breems, De Kleinkinderen, Liverpool, zout, 113 Tonnen f 6,00
1 april t/m 31 mei 1848 zeevaart, A. Den Breems, Kleinkinderen, Belfast, L.zaadt, 113 Tonnen f 6,00
1 sept. t/m 30 okt. 1848 zeevaart, A. Den Breems, Kleinkinderen, Bergen, Stokvis en Traan, 113 Tonnen f 6,00
1 sept. t/m 30 okt. 1848 zeevaart, A. den Breems, Kleinkinderen, Bergen, Vis & Traan, 113 Tonnen f 6,00
1 jan. t/m 31 mrt. 1849 zeevaart (ingaand), A. den Breems, Kleinkinderen, Liverpool, Zout, 110 Tonnen f 6,00
17 aug. t/m 31 dec. 1849 zeevaart (inkomend), A. den Breems, Kleinkinderen, Beregn, vis & traan, 113 Tonnen f 6,00
17 aug. t/m 31 dec. 1849 zeevaart (uitgaand), A. den Breems, Kleinkinderen, Bergen, Hoepels, 113 Tonnen f 6,00
1 aug. t/m 31 okt. 1851 zeevaart (inkomend), A. den Breems, Kleinkinderen, Bergen, vis etc, 111 Tonnen f 6,00
1 aug. t/m 31 okt. 1851 zeevaart (inkomend), A. den Breems, Kleinkinderen, Bergen, vis etc., 111 Tonnen f 6,00
1 nov. t/m 31 dec. 1851 zeevaart (uitgaan), A. den Breems, Kleinkinderen, Belfast, lijnzaadt, 102 Tonnen f 6,00
1 jan. t/m 30 april 1852 zeevaart (inkomend), A. den Breems, Kleinkinderen, Liverpool, zout, 115 Tonnen f 6,00
1 jan. t/m 30 april 1852 zeevaart (uitgaand), A. den Breems, Kleinkinderen, Liverpool, zout, 115 Tonnen f 6,00
1 mei t/m 30 juni 1852 zeevaart (inkomend), A. den Breems, Kleinkinderen, Liverpool, zout, 115 Tonnen f 4,00
1 mei t/m 30 juni 1852 zeevaart (uitgaand), A. den Breems, Kleinkinderen, bergen, hoepels, 115 Tonnen f 6,00
1 juli t/m 31 okt. 1852 zeevaart (inkomend), A. den Breems, Kleinkinderen, Bergen, stokvis, 111 Tonnen f 6,00
1 juli t/m 31 okt. 1852 zeevaart (uitgaand), A. den Breems, Kleinkinderen, Bergen, hoepels, 115 Tonnen f 6,00
1 nov. t/m 31 dec. 1852 zeevaart (inkomend), A. den Breems, Kleinkinderen, Bergen, stokvis, 115 Tonnen f 6,00
30-12-1854 zeevaart (inkomend), z.i. no. 284 A. den Breems, Kleinkinderen, 6 cent per ton, 111 Tonnen f 6,66
31-05-1855 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 027 A. d. Breems, Kleinkinderen, 6 cent per ton, 111 Tonnen f 6,66
31-07-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 156 A. d. Breems, Kleinkinderen, 6 cent per ton, 111 Tonnen f 6,66
29-09-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 238 J. den Breems, Kleinkinderen, 6 cent per ton, 111 Tonnen f 6,66
30-11-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 285 A. den Breems, Kleinkinderen, 6 cent per ton, 111 Tonnen f 6,66
30-11-1855 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 052 A. den Breems, Kleinkinderen, 6 cent per ton, 111 Tonnen f 6,66
31-01-1856 zeevaart (inkomend), z.i. no. 004 A. d. Breems, Kleinkinderen, 6 cent per ton, 111 Tonnen f 6,66
28-02-1857 zeevaart (inkomend), z.i. no. 009 A. den Breems, Kleinkinderen, 6 cent per ton, 111 Tonnen f 6,66
31-12-1857 zeevaart (inkomend), z.i. no. 323 A. den Breems, Kleinkinderen, 6 cent per ton, 111 Tonnen f 6,66
31-08-1858 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 022 A. den Breems, Kleinkinderen, 6 cent per ton, 111 Tonnen f 6,66
30-09-1858 zeevaart (inkomend), z.i. no. 218 A. den Breems, Kleinkinderen, 6 cent per ton, 111 Tonnen f 6,66
30-11-1858 zeevaart (inkomend), z.i. no. 251 A. den Breems, De Kleinkinderen, 6 cent per ton, 111 Tonnen f 6,66
31-10-1859 zeevaart (inkomend), z.i. no. 147 A. den Breems, Kleinkinderen, 6 cent per ton, 111 Tonnen f 6,66
31-10-1859 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 065 A. den Breems, Kleinkinderen, 6 cent per ton, 111 Tonnen f 6,66
31-12-1859 zeevaart (inkomend), z.i. no. 177 A. den Breems, Kleinkinderen, 6 cent per ton, 111 Tonnen f 6,66
31-03-1860 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 011 A. den Breems, Kleinkinderen, 6 cent per ton, 111 Tonnen f 6,66
30-09-1860 zeevaart (inkomend), z.i. no. 149 A. den Breems, Kleinkinderen, 6 cent per ton, 111 Tonnen f 6,66
28-02-1861 zeevaart (inkomend), z.i. no. 007 A. den Breems, Kleinkinderen, 6 cent per ton, 111 Tonnen f 6,66

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Sphinx'
1 aug. t/m 30 sept. 1847 zeevaart, W.H. Cramer, Sphijnx, Batavia, Rijst, 263 Tonnen f 50,00
1 juni t/m 30 aug. 1848 zeevaart, G.J. Wigman, Phijnx, Batavia, Rijst & Suijker, 263 Tonnen f 22,00
1 juni t/m 16 aug. 1849 zeevaart (inkomend), G. Wigman, Sphijnxs, Batavia, Suijker, 263 Tonnen  f 36,00
1 mei t/m 31 juli 1850 zeevaart (inkomend), G. Wigman, Spinx, Batavia, Koffij, 262 Tonnen f 36,00
30-12-1854 zeevaart (inkomend), z.i. no. 276 G. Wegman, Sphynx, 6 cent per ton, 263 Tonnen f 39,45

- de ondergetekende Pieter & Jan Hordijk, Kooplieden te Dordrecht verzoeken Certificaat van Oorsprong van
400 Goudsche kazen 2000 d          ) Gemt. FvW
100 Leidsche komine kazen 659 d )
om met het Schip Sphijnx Kapiteijn W.H. Cramer naar Batavia te verzenden.
   Dordt 14 Septb. 1846
   Jan Hordijk zal de Eed doen.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Aan ondergetekende verzoeke Certificaat van Oorsprong van Eenhonderd negentig Stuks gerookte Hammen Wegende Netto Zevenhonderd Acht en Zeventig Nederl. Ponden alle behoorlijk geemballeerd en gemerkt met de letters FvW zijnde deze gerookte Hammen Nederlandsch Product.
om te worden overgebragt naar Nederlandsch Indie per het Nederl. Barkschip Sphijnx Kapitein W.H. Kramer.
   Dordrecht den 15 September 1846
   O.O. Faasen Az
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (sept 1845) Verzoeke Certificaat van Oorsprong over 10 Kisten vruchten in Brandewijn inh. 120 flesschen gem. W.D. N. 1-10 om te verzenden met het Barkschip Sphijnx kapt. Kramer, ten einde met bovengenoemd schip na Java te worden vervoerd, aan het Adres van den WelEdele Heer W. Dorrepaal te Samarang
ten behoeve van 
     J. van Goudoever de Jongh
     (in zijne banketbakkerij zijn bewerkt en in flesschen van Ned. oorsprong ingemaakt)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (okt 1847) de wegt der vier honderd kaasjes per Sphijnx
lb 1950 Ned d
P. & J. Hordijk
- Pieter & Jan Hordijk kooplieden te Dordrecht verzoeken Certificaat van Oorsprong van Vierhonderd Stolksche kazen wegende 1950 Nederl. lb gemerkt H. om te verzenden naar Batavia per het schip Sphijnx kaptijn G. Wigman
   Jan Hordijk zal de Eed doen.
    Dordt. 5 october 1847.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (juli 1849 H. de Jongh &Co) 50 Kelders Jenever gemerkt HDI&C(zwaan)DK inhoudende elk circa twintig kan Jenever van 94% met het Ned. barkschip Sphijnx, kapt. G. Wigman naar Batavia uit onse branderij de Swaan op de Voorstraat wijk C No. 535
(50x15=250x50=750 flessen inh circa 975 kan)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- De ondergeteekende Jan Hordijk, voor zijn firma Pieter & jan Hordijk, kooplieden te Dordrecht, verzoekt Certificaat van Oorsprong van 150 vaatjes delfsche Boter elk inhoudende 6 Ned ld in dubbelde fust gemerkt K om te verzenden naar Nederlandsch Indien per het Barkschip Sphynx, kaptijn G. Wigman
en nog een Certificaat van Oorsprong van 30 Vaatjes Delftsche Boter elk inhoudende 6 Ned l in dubbelde fust gemerkt B om te verzenden naar Nederlandsch Indin per het Barkschip Sphynx, kaptijn G. Wigman
   Dordt 11 Julij 1849
(Verzoeken per brenger dezer te mogen weten, wanneer en hoe laat Jan Hordijk moet komen om de Eed te doen, konde het nog van daag, zoude het hem aangenaam zijn)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (juli 1849) Een Certificaat van Oorsprong van
25 Vaatjes Boter Gem: G.I. wegende Netto 150 N lb en
10 Kelders Gem: G.I. inhoudende 150 flesschen gedroogde vruchten
per het Barkschip Sphijnx, kapt. G. Wigman
   Goudoever de Jongh
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Adriana'
1 t/m 30 april 1847 zeevaart, J. Stoorvogel, Adriana, Rotterdam, Ballast, 115 Tonnen f 4,00
1 aug. t/m 30 sept. 1847 zeevaart, J. Strovogel, Adriana, Archangel, Teer, 115 Tonnen f 6,00
1 juni t/m 30 aug. 1848 zeevaart, J. Stoorvogel, Adriana, Liverpool, Zout & Katoen, 115 Tonnen f 2,00
1 sept. t/m 30 okt. 1848 zeevaart, J. Stoorvogel, Adriana, Bergen, Vis & Traan, 115 Tonnen f 6,00
1 sept. t/m 30 okt. 1848 zeevaart, J. Stoorvogel, Adriana, Bergen, Vis & Traan, 115 Tonnen f 6,00
1 jan. t/m 31 mrt. 1849 zeevaart (ingaand), J. Stoorvogel, Adriana, Bergen, Stokvis & Frewen(?), 115 Tonnen f 6,00
1 jan. t/m 31 mrt. 1849 zeevaart (uitgaand), J. Stoorvogel, Adriana, Belfast, Lijnzaadt & Vlas, 115 Tonnen f 6,00
1 apr. t/m 31 mei 1849 zeevaart (inkomend), J. Stoorvogel, Adriana, Liverpool, Zout & Cattoen, 115 Tonnen f 4,00
1 juni t/m 16 aug. 1849 zeevaart (uitgaand), J. Stoorvogel, Adriana, Bergen, Hoepels & pannen, 115 Tonnen f 6,00
17 aug. t/m 31 dec. 1849 zeevaart (inkomend), J. Stoorvogel, Adriana, Bergen, Vis & Traan, 115 Tonnen f 6,00
17 aug. t/m 31 dec. 1849 zeevaart (inkomend), J. Stoorvogel, Adriana, Bergen, vis & traan, 115 Tonnen f 6,00
17 aug. t/m 31 dec. 1849 zeevaart (uitgaand), J. Stoorvogel, Adriana, Belfast, Lijnzaadt, 115 Tonnen f 6,00
1 jan. t/m 30 apr. 1850 zeevaart (inkomend), J. Stoorvogel, Adriana, Liverpool, Zout, 115 Tonnen f 4,00
1 jan. t/m 30 apr. 1850 zeevaart (uitgaand), J. Stoorvogel, Adriana, Liverpool, Graan, 115 Tonnen f 6,00
1 aug. t/m 31 okt. 1850 zeevaart (inkomend), J. Stoorvogel, Adriana, Bergen, vis & traan, 91 Tonnen f 6,00
1 aug. t/m 31 okt. 1850 zeevaart (inkomend), J. Stoorvogel, Adriana, Bergen, vis & traan, 115 Tonnen f 6,00
1 aug. t/m 31 okt. 1850 zeevaart (uitgaand), J. Stoorvogel, Adriana, Bergen, Hoepels, 115 Tonnen f 6,00
1 aug. t/m 31 okt. 1851 zeevaart (uitgaand), J. Stoorvogel, Adriana, Bergen, hoepels, 115 tonnen f 6,00
1 aug. t/m 31 okt. 1851 zeevaart (inkomend), J. Stoorvogel, Adriana, Begren, vis & traan, 115 Tonnen f 6,00
15 nov. t/m 31 dec. 1845 zeevaart (uitgaand), J. v.d. Linden, Adriana, Liverpool, schors, 130 Tonnen f 10,00
1 nov. t/m 31 dec. 1851 zeevaart (inkomend), J. Stoorvogel, Adriana, Bergen, stokvis & traan, 115 Tonnen f 6,00
1 jan. t/m 30 april 1852 zeevaart (uitgaand), J. Stoorvogel, Adriana, Bergen, hoepels, 115 Tonnen f 6,00
1 juli t/m 31 okt. 1852 zeevaart (inkomend), J. Stoorvogel, Adriana, Bergen, stokvis, 115 Tonnen f 6,00
1 juli t/m 31 okt. 1852 zeevaart (uitgaand), Stoorvogel, Adriana, Begren, hoepels, 111 Tonnen f 6,00
1 nov. t/m 31 dec. 1852 zeevaart (inkomend), J. Stoorvogel, Adriana, Bergen, stokvis, 115 Tonnen f 6,00
1 jan. t/m 31 mei 1853 zeevaart (uitgaand), J. Stoorvogel, Adriana, Dantzig, oud ijzer, 115 Tonnen f 6,00
1 juni t/m 30 sept. 1853 zeevaart (inkomend), J. Stoorvogel, Adriana, Bergen, vis & traan, 115 Tonnen f 6,00
1 okt. t/m 31 dec. 1853 zeevaart (inkomend), J. Stoorvogel, Adriana, Bergen, vis & traan, 115 Tonnen f 6,00
1 okt. t/m 31 dec. 1853 zeevaart (uitgaand), J. Stoorvogel, Adriana, Bergen, hoepels, 115 Tonnen f 6,00
25-02-1854 zeevaart (inkomend), z.i. no. 00 6 J. Stoorvogel, Adriana, 6 cent per ton, 115 Tonnen f 6,90
19-05-1854 zeevaart (inkomend), z.i. no. 067 J. Stoorvogel, Adriana, 6 cent per ton, 115 Tonnen f 6,90
19-05-1854 zeevaart (uitgaand), z.i. no. 036 J. Stoorvogel, Adriana, 6 cent per ton, 115 Tonnen f 6,90
31-08-1854 zeevaart (inkomend), z.i. no. 181 J. Stoorvogel, Adriana, 6 cent per ton, 115 Tonnen f 6,90
26-06-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 102 J. Stoorvogel, Adriana, 6 cent per ton, 115 Tonnen f 6,90
31-07-1855 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 036 J. Stoorvogel, Adriana, 6 cent per ton, 115 Tonnen f 6,90
29-09-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 237 J. Stoorvogel, Adriana, 6 cent per ton, 115 Tonnen f 6,90
29-09-1855 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 048 J. Stoorvogel, Adriana, 6 cent per ton, 115 Tonnen f 6,90
30-11-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 286 J. Stoorvogel, Adriana, 6 cent per ton, 115 Tonnen f 6,90

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Anna'
1 sept. t/m 30 okt. 1848 zeevaart, W.H. Kramer, Anna, Batavia, Koffij Suijker Etc., 306 Tonnen f 50,00
1 jan. t/m 30 apr. 1850 zeevaart (inkomend), W.H. Kramer, Anna, Batavia, Koffij & Suijker, 306 Tonnen f 50,00
1 jan. t/m 30 apr. 1851 zeevaart (inkomend), W.H. Kramer, Anna, Batavia, Koffij & Suijker, 306 Tonnen f 50,00
1 jan. t/m 30 apr. 1851 zeevaart (uitgaand), W.A. Kramer, Anna, Valparaise, stukgoed, 306 Tonnen f 25,00

- De ondergeteekende Adolf Adriaan Hordijk Jacobzn voor de firma van Hordijk & Gips Branders van de Zesde klasse alhier, verzoeken Certificaat van Oorsprong voor 175 kisten inhoudende 2625 flesschen Genever of 3675 Kannen Gemerkt (ooievaar) H%G door hen te verzenden per het Nederlandsch Schip ANNA, gevoerdt door Kapitein W.H. Cramer gedestineerd naar Java, verklarende alverder deze Genever uit hunne branderij is herkomstig, aldaar in orde gebracht en in flesschen van Nederlandsche Oorsprong gebotteld.
   Dordrecht 14 Mei 1850
   A.A. Hordijk Jz
(Sterk 94%)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- Verzoeken bewijs van oorsprong voor Honderd vijf&zeventig roode kelders waarin elk 22 Man Jenever van 94%, getapt op inlandsche flesschen de kelders gemerkt
HDI&Co (zwaan)(..) met witte schilder gebrandt,
om naar Batavia te verladen met het barkschip Anna kapitein W.H. Cramer
   Dordrecht 15 mei 1850
   H. de Jongh &Co
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- De ondergeteekende verzoek Certificaat van Oorsprong ter verzending van 100 bemande flesschen inhoudende 5500 kannen wijnazijn gemt. B 1 a 100 per kapitein W.H. Cramer voerende het Barkschip Anna
   Dordrecht 13 Mei 1850
   G.M. van Someren Brand
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Euterpe'
31-03-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 008 A. Kuipers, Euterpe, 15 cent per ton, 504 Tonnen f 75,60
28-02-1859 zeevaart (inkomend), z.i. no. 007 A. Kuipers, Euterpe, 15 cent per ton, 505 Tonnen f 75,75
30-09-1864 zeevaart (inkomend), z.i. no. 173 A. Kuipers, Euterpe, 15 cent per ton, 505 Tonnen f 75,75
30-04-1862 zeevaart (inkomend), z.i. no. 041 A. Kuipers, Uterpe, 15 cent per ton, 505 Tonnen f 75,75

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Jonkh. Mr. v.d. Wall van Puttershoek'
31-12-1857 zeevaart (inkomend), z.i. no. 318 K.F. Lammerts, Jonkh. Mr. v.d. Wall van Puttershoek, 15 cent per ton, 621 Tonnen f 93,15
28-02-1861 zeevaart (inkomend), z.i. no. 008 K.F. Lammers, Jonkh. Mr. v.d. Wall van Puttershoek, 15 cent per ton, 621 Tonnen f 93,15
31-03-1863 zeevaart (inkomend), z.i. no. 028 L. Lammerts, Jong.h Mr v.d Wal van Puttershoek, 15 cent per ton, 621 Tonnen f 93,15
- De Ondergeteekenden onlangs als Passagiers uit oost-Indie aangekomen met het Nederlandsch Barkschip Jonkheer Meester van de Wall van Puttershoek betuigen langs dezen weg opentlijk hunnen dank aan den Gezagvoerder K. Lammerts, voor de goede en hartelijke behandeling aan hun betoond, en recommanderen ZEd voor reizende personen zeer aan.
   Amsterdam 10-4-1863
   C.C.L. Neyts, F.l.W. Neyts geb Broekman, J.P.W. Broekman geb. Loust

[http://files.archieven.nl/46/f/569.69/Dordrechtse_Courant_1863-04-14_002.pdf]

(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2008 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl)