WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser

Deel 1: 21 Rederijen en 3 Scheepswerven te Dordrecht in de 19e eeuw
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
 
REDERIJ JACOB BUYS'T HOOFT EN FREDERIK CORNELIS DEKING DURA ANNO 1838 TE DORDRECHT
(Van deze rederij is geen archief in het Stadsarchief Dordrecht bewaard gebleven)
(Een groot deel van de rederij werd na het overlijden van Jacob Buys 't Hooft in 1858 verkocht aan de firma v Hoogstraten)

De rederij wordt opgericht in ca.1838, voor die tijd had ieder een eigen rederij, de familie 't Hooft waren in de 18e eeuw al reders te Dordrecht.

JACOB BUYS'T HOOFT
(1797 /1858 Dordrecht) z.v. Pieter Buys't Hooft (z.v. Jacob't Hooft en Johanna Buys) en Susanna Richard. Hij trouwt in 1835 te Dordrecht met Johanna Antonetta Vriesendorp. (weduwe van Francois BLUSSÉ) (1801 Dordrecht ) d.v. Cornelis Vriesendorp en Adriana van der Kaa.
In 1823 koopt hij het fregat ,,Cornelia,, en dit schip is het 1e schip wat vanuit Dordrecht weer naar Oost Indie vaart. De 32 bemanningsleden monsteren op 25-11-1823 aan monsterrol nr 82 voor een reis naar Batavia. De kapitein is Pieter Sipkes vlag D 1.
In 1825 is hij mede oprichter van de Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsrederij.
Op 3-12- 1825 wordt hij lid van de vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
In 1830 woont hij aan de Wolwevershaven te Dordrecht en is hij reder/scheepsmakelaar/ houthandelaar en heeft hij een touwslagerij.
In 1835 is hij honorair lid van het zeemanscollege te Dordrecht.
In 1850 woont hij aan de Wolwevershaven B 317 te Dordrecht en is hij scheepsmakelaar commisionair, beheerder, directeur v/d Verz. Mij. Zeegevaar en /vertaler /reder.

FREDERIK CORNELIS ( DE KONING) DEKING DURA
(1800/1888 Dordrecht) z.v. Cornelia de Koning (vader onbekend). Hij trouwt in 1822 te Dordrecht met Johanna Christina Kouwen d.v. Willem Kouwen en Theodora van Gennep.
Archieven geven diverse plaatsen en data van geboorte: 5-1-1800 te Dordrecht / 5-6-1800 te Aalsmeer / gedoopt 18-12-1800 te Aalsmeer z.v. Cornelia de Koning (geb. te Dordrecht d.v. Jan de Koning en Adriana Vos ). Zij kreeg ook nog een dochter Jacoba Cornelia geb: 1792 te Dordrecht. Van de beide kinderen is de vader onbekend, maar deze kwam waarschijnlijk uit hoge kringen rond het hof van Koning Willem 1.
Met 18 jaar werd zijn achternaam op 30-12-1818 per K.B. door Koning Willem 1 te Brussel veranderd van Fredrik Cornelis de Koning in Frederik Cornelis Deking Dura.
In 1830 is hij koopman / reder en heeft hij een zoutziederij.
In 1833 koop hij zijn 1e schip kofschip,,De Opheffing,, 75 last / voor f 5.325, -
In 1836 is hij directeur van de Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsrederij.
In 1839 laten Jacob Buys 't Hooft en Frederik Cornelis Deking Dura samen hun eerste zeeschip bouwen een bark,,DE ZWIJGER,, op de werf van Jan Schouten. Op 1-5-1839 wordt met de bijlbrief het schip ingeschreven in het register van bijl en koopbrieven nr 96.
1850 woont hij in het Steegoversloot 41 te Dordrecht.

Kinderen te Dordrecht:
1823 JACOB CORNELIS tr 1847 te Dordrecht Cornelia Vos.
1824 THEODORE
1827 CORNELIA tr 1849 te Dordrecht Adriaan Stoop.
1841 ADRIANA WILHELMINA tr 1866 te Dordrecht Nicolaas L.A. Vriesendorp.

Hij werd opgevolgd door zijn zoon
JACOB DEKING DURA (1823 Dordrecht). Hij trouwt in 1847 te Dordrecht met Cornelia Vos (1823 Dordrecht) d.v. Adrianus Vos van Hagestein / graanhandelaar en Heiltje van Buul.
In 1850 woont hij aan de Wolwevershaven 331 te Dordrecht en is hij makelaar / reder en gemeente raadslid.
In 1867 is hij mede firmant van Gerrit van Hoogstraten en Co te Dordrecht.
In 1879 vertrekt hij naar Utrecht.

Kinderen te Dordrecht:
1849 ADRIANUS vertrekt in 1875 naar Zwolle.
1850 FREDERIK CORNELIS vertrekt in 1875 naar Zwijndrecht.
1853 JOHANNES vertrekt in 1872 naar Leiden.
1855 JOHANNA CHRISTINA vertrekt in 1877 naar Maarsen.
1856 CORNELIA tr 1877 te Dordrecht Mr Pieter H.A. Tijdeman en vertrekt naar Tiel.

SCHEPEN VAN DE REDERIJ J.B.'t HOOFT EN DEKING DURA
(in 1858 na het overlijden van Jacob Buys 't Hooft een daal van de vloot verkocht aan rederij G. van Hoogstraten te Dordrecht)

(17 schepen waarvan 10 nieuw gebouwd /1 schip verongelukt)

Fregat ,,CORNELIA,, 560 ton /gebouwd in 1809 in Archangel in (1823) gekocht door reder Jacob.Buys 't Hooft van reder J.C. Spengler te Amsterdam.
( 1e schip wat na 1795 van uit Dordrecht naar Batavia ging).
Kapitein Pieter Sipkes /vlag D 1(1793 Amsterdam-1848 Dordrecht).
1e reis MRD nr 82 / 25-11-1823 /met 32 man naar Batavia.

Kofschip ,,TREKVOGEL,, koopbrief nr 49/ 6-2-1828. Reder J.B.'t Hooft.
Kapitein Harm Tiedens de Jong /vlag D 26 (1794 Emden).
1e reis MRD nr 311/ 25-6-1828 /met 7 man naar Liverpool.

Schoener/brik ,,DANKBAARHEID,, 112 last / 108 voet lang / bijlbrief nr 63/ 1829 / werf Jan Schouten / mede reder Jan Schouten.
Kiel: 24-8-1825 / te water: 6-12-1828.
1e Kapitein Jacob Hendriks Hazewinkel/ vlag D 24 (1792 /1845 Veendam).
1e reis MRD nr 393/ 29-10-1829/vertrekt op 14-11-1829 uit Hellevoetsluis met 19 man naar Batavia/terug in Holland op 21 -9-1830 /Dordrecht / uit Soerabaya met koffie en suiker.
dankbaarheid.jpg (62518 bytes)

Kofschip ,,DE OPHEFFING,, 75 last /koopbrief nr 72 / 4-6-1833. Reder Deking Dura.
Kapitein Cornelis van Limmen / vlag D 18 ( 1813 Dordrecht- 1844 op zee).
1e reis MRD nr 596/28-5-1833 /met 7 man naar Belfast.

Schoener/ kof ,,TRITON,,159 ton /koopbrief nr 78/9-3-1836/ voor f 7.100, - Reder Deking Dura.
Kapitein Berend Hendriks Schuring / vlag D 5 (1778-Zuidbroek-1839 op zee).
1e reis MRD nr 774 / 9-3-1836 / met 8 man naar Belfast.

Kofschip ,,ZEEMEEUW,, (ex ,,ANTHONIE,,) 148 ton / koopbrief nr 87/13-6-1837 / voor f 10.600, -
Kapitein Eldert Harms Mugge / vlag D 10 (1803 Pekela -1853 op zee).
1e reis MRD nr 832 / 14-6-1837 / in 1857 verongelukt.

Bark ,,DE ZWIJGER,, 329 last/ bijlbrief nr 96/24-4-1839 / werf Jan Schouten.
Reders J.B. 't Hooft, Deking Dura. Kiel: 21-11-1836 / te water: 12-4-1839.
1e Kapitein Pieter Marinus Vogelsang / vlag D 24 (1810 Dirksland/1854 Dordrecht).
1e reis MRD nr 929 /22-4-1839 /vertrekt op 31-5-1839 uit Hellevoetsluis met 29 man naar Batavia / terug in Holland op 5 april 1840. 
Het schip werd in 1858 verkocht aan G. van Hoogstraten te Dordrecht.

Fregat ,,BIESBOSCH,, 504 last /bijlbrief nr 107/ 16-2-1841 / werf Jan Schouten. Te water: 13-7-1840.
1e Kapitein Pieter Marinus Vogelsang / vlag D 24 (1810 Dirksland/1854 Dordrecht).
1e reis MRD nr 1034 /23-2-1841 /vertrekt op 11-4-1841 uit Hellevoetsluis met 41 man naar Batavia/in Batavia op 27-8-1841/terug in Holland op 13 februari 1842.
Het schip werd in 1860 op Java afgekeurd.

Fregat ,,CERAM,, 602 last /bijlbrief nr 114/6-7-1842 / werf Cornelis Gips. Kiel: 20-8-1840. Te water: 15-10-1841.
1e Kapitein Thomas Klaasens Veld(t)man/ vlag D 46 (1803 Oldeborn-1859 a/b schip te Sindjai Oost Indie).
1e reis MRD nr 1127/28-6-1842 / vertrekt op 14-9-1842 met 40 man naar Batavia /in Batavia op 24-12-1842 / terug in Holland op 6 oktober 1843 / Rotterdam.
In 1847 gestrand bij het Prinseneiland /Indonesie.

Bark ,,ABEL TASMAN,,162 last koopbrief nr 117/ 23-3-1843 /voor f 24.000, -. In 1824 gebouwd te Amsterdam.
Kapitein Lourens van Haften/ vlag D 63 (1815 Brielle).
1e reis MRD nr 1163 / 4-4-1843 / vertrekt 10-5-1843 uit Hellevoetsluis met 17 man naar Batavia / in Batavia 28-8-1843 / terug in Holland op 28 januari 1844.
In 1848 verkocht.

Bark ,,JEANETTE CORNELIA,, 260 last /bijlbrief nr 157 / 8-8-1848 / werf Cornelis Gips.
1e Kapitein Thomas Klaasens Veld(t)man / vlag D 46 (1803 Oldeborn).
1e reis MRD nr 1391/ 21-8-1848 /vertrekt op 5-9-1848 met 18 man naar Batavia. In Batavia op 13-12-1848 / terug in Holland op 23 februari 1849.
In 1858 verkocht aan G. van Hoogstraten te Dordrecht.

Bark ,,GRAAF DIRK 3,, 316 last /bijlbrief nr 173/ 3-3-1850 / werf Cornelis Gips.
1e Kapitein Adriaan Johannes v Nouhuys / vlag D 37 (1819 Ossendrecht).
1e reis MRD nr 1473 /25-2-1851 /vertrekt op 7-3-1851 naar Batavia / in Batavia op 13-7-1851/terug in Holland op 9 december 1851.
In 1872 verkocht te Amsterdam.

Bark ,,HELLEVOETSLUIS,, 333 last / bijlbrief nr 188 / 17-8-1853 / werf Cornelis Gips.
1e Kapitein Wilhelmus Johan Vos vlag D 20 (1823 Gouda).
In 1858 verkocht aan G v Hoogstraten te Dordrecht.

Bark ,,CORNELIS GIPS,, 343 last /bijlbrief nr 193/19-4-1854 / werf Cornelis Gips.
1e Kapitein Marinus van Rijn van Alkemade/ vlag D 54 (1823 Gouda-1862 Gorkum).
1e reis MRD nr 1635/18-4-1854 / met 22 man naar Londen/Australie.

Bark ,,BOMMELERWAARD,, 371 last/ bijlbrief nr 199/30 -10-1854 / werf Cornelis Gips.
1e Kapitein F.H.A.Loos/ vlag D 90 (1822 Amsterdam).
1e reis MRD nr 1663 /9-11-1854 /met 24 man naar Akyab. In 1858 verkocht aan G. van Hoogstraten te Dordrecht. Het schip verongelukt in 1859 bij Swatow.

Bark ,,AEGIDIA PAULINA,, 395 last /bijlbrief nr 217/16-6-1856 / werf Cornelis Gips. Kiel: 20-9-1854. Te water: 5-5-1856.
1e Kapitein Thomas Klaasens Veld(t)man / vlag D 46 (1803 Oldeborn).
1e reis MRD nr 1750/18-7-1856 /met 22 man naar Batavia. In 1858 verkocht aan G. van Hoogstraten te Dordrecht.

aegidia pauline.jpg (54232 bytes)

Bark,,BONI,, 303 last /koopbrief nr 235 /8-10-1860 /voor f 24.700, -
Kapitein Jens Wilhelm Moller / vlag D 99 (1824 Rotterdam).
1e reis MRD nr 1929 / 29-11-1860 / naar Hongkong.

TOEGEVOEGDE GEGEVENS:

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-41]
07-06-1838 die biene D.H. Hazewinkel 64 f 6,00
04-09-1838 die Biene D.H. Hazewinkel 88 f 6,00
02-11-1838 die biene D.H. Hazewinkel 88 f 6,00
27-02-1839 die Biene D.H. Hazewinkel 88 f 6,00
23-04-1839 die Biene D.H. Hazewinkel 88 f 6,00
07-06-1839 die Bine D.H. Hazewinkel 88 f 6,00

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Trekvogel'
1 jan. t/m 21 apr. 1845 zeevaart (inkomend), K. Spanjenberg, Trekvogel, Lissabon, zout & stikgoed, 159 Tonnen f 6,67

- Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht Certificeren bij deze dat aan ons zeer wel bekend is Harm Tiessen de Jong van beroep zee kapitein, wonende binnen deze stad, En dat den zelven is van een zeer goed, braaf en onbesproken gedrag. Ten blijke waar van wij aan hem hebben uitgereikt een te dienen alwaar deze mogt worden geeischt. Op heden den 28 Febr 1833.
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1977 verklaringen 1815-1837]

*

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-40 (1814-1830)]
26-06-1826 J.H. Hazewinkel 177 last f 6,00
28-09-1829 F.H. Hazewinkel (Bergen) 65 last f 6,00
21-10-1829 (doorgestreept) J.H. Hazewinkel 112 last <-- Dankbaarheid f 6,00
18-05-1830 P.H. Hazewinkel (Liverpool) 65 last f 6,00
02-12-1830 Jacob H. Hazewinkel (..?) 112 last <-- Dankbaarheid f 6,00
25-11-1836 de Dankbaarheid P.M. Vogelzang 113 f 6,00

+

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Dankbaarheid'
11 apr. t/m 1 juni 1841 zeevaart (inkomend), F.A. Veltman, Dankbaarheid, Batavia, stukg., 209 Tonnen f 36,00

- De B en WW etc Certificeren bij deze dat het aan osn bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat in het Jaar 1825 alhier op de werf van den Scheepsbouwmeester Jan Schouten op Stapel is gezet en zederd volbouwd, het in ommestaande acte vermelde BrikSchip genaamd de Dankbaarheid.
     Dordrecht 22 Julij 1829
- Wij B en WW der Stad Dordrecht Certificeren bij deze, dat het aan ons bekend is en wij osn ten vollen overtuigd houden, dat het omme staand acte vermelde Brikschip genaamd de Dankbaarheid, alhier bij den Scheepsbouwmeester Jan Schouten in den Jare 1825 op stapel gezet en den 6 Dec. 1828 te water gelaten en in 1829 geheel afgebouwd is.
      Dordt. 25 Sept 1829
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1932 verklaringen over 1829]

- [per Dankbaarheid?] Konginkrijk der Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van goederen ter verzending bestemd naar Batavia.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, verklaren bij deze dat op heden den 27-10-1829 voor hun verschenen is de Heer J. van Wageningen, gepatenteerd olieslager, wonende binnen deze Stad, dewelke met solemnele Eede heeft verklaard, dat hij voornemens is, van hier te verzenden, om naar Batavia te worden uitgevoerd, de hier onder omschreven LijnOlij welke in deszelfs alhier gelegen molen het KLAVERBLAD genaamd geslagen, bewerkt en bereid is.
N-M P.v.W 110 Stuks bemande pullen Lijn olie
Des ten Oirkonde hebben wij deze met het zegel dezer Stad, en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
     (get) J. v.d. Elst
     Ter ordonnantie van dezelve (get) J.H. Lotsij
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1932 verklaringen over 1829]

- Konginkrijk der Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van goederen ter verzending bestemd naar Oost Indie.
B en WW der Stad Dordrecht, verklaren bij deze dat op heden den 27 Oct. 1829 voor hen verschenen is de Heer Jan Hordijk voor zijne firma Pieter & Jan Hordijk kaaskopers, wonende binnen deze Stad, dewelke met solemnele Eede heeft verklaard dat zij voornemens zijn, van hier te verzenden om naar de Oost Indie te te worden uitgevoerd de hier onder omschreven Boter en Kaas, welke is Nederlansch product.
      Fiat Insertie
Des ter oirkonde hebben wij deze met het zegel deze Stad en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
  +
Geladen voor reekening der Nederlandsche Handel Maatschappij in het brikschip de Dankbaarheid gedestineerd na Batavia door Pieter & Jan Hordijk
150 Vaatjes Delfsche Boter wegende netto 1532 Ned P.
40 Leidsche Kazen in kisten wegende netto 344 Ned P.
50 Stolkse Kazen in kistjes wegende netto 618 Ned P.
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1932 verklaringen over 1829]

- Koninkrijk der Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze, dat op heden den 2 Junij 1834 voor hen is verschenen de Heer Frederik Cornelis Déking Dura voor zijne firma van Gerrit van Hoogstraten & Zn, Touw en Olijslagers alhier, dewelke met slomnele Eede heeft verklaard dat
het Touwwerk gemerkt etc en de
50 krukken Lijn Olij varende met het schip De Dankbaarheid kapitein J.H. Hazewinkel gedestineerd naar Java, in hun lieden Touwslagerij alhier is vervaardigd en op hun lieden Molen geslagen.
Des ten oirkonde hebben wij deze met het Zegel deze Stad en de handtekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
Ten Ordonnantie van dezelve.
+
den 6 Junij 1834 voor hen is verschenen de Heer Jacob de Koningh voor zijne firma Jan de Koningh & Zoon, wijnkopers alhier
150 kisten gemt. J Zn inlandsch 7500 fl rooden wijn
12 kisten gemt. IBUV No. 1a12 inlandsch 600 fl rooden wijn
     = samen 8100
+
den 3 Junij 1834 voor hen is verschenen de Heer Johan Lambertus Delhez, Suikerbakker en Confutirier alhier, de welke mel solemnele Eede heeft verklaard dat hij voornemens is van hier te verzenden met het schip De Dankbaarheid de het hier onder omschreven Suikergoed gepakt in 12 blikken tot welk door hem is gefabriceerd, doozen die vervolgens in een kist weder zijn overgepakt, die gemerkt is met de letter ILD.
Een kist met Confituren gemekrt met de Letter ILD
+
den 6 Junij 1834 voor hen is verschenen de Heer Jules Jean André voor zijne firma van den Bank & Co, wijnkopers alhier.
dewelke met solemnele Eede heeft verklaard, dat zij voornemens zijn van hier te verzenden met het schip De Dankbaarheid kapitein J.H. Hazewinkel, om naar het Eiland Jave te worden uitgevoerd, de hieronder omschreven partij Roode Wijn in denzelven alhier gevestigde wijnkoperij bewerkt en bereid als
150 kisten Roodewijn gemerkt VB No. 1-150 inhoudende 7500 flessen
+
den 6 Junij 1834 voor hen zijn verschenen de Heer Jules Jean André voor zijne firma van den Bank & Co, wijnkopers alhier.
dewelke met solemnele Eede heeft verklaard, dat zij voornemens zijn met het schip de Dankbaarheid, kapitein J,.H. Hazewinkel om naar het Eiland Java te worden uitgevoerd, de hier onder omschreven partij Rijnwijn, door hun bewerkt, bereid en afgebotteld.
220 kisten Rijnwijn gemerkt [..]
+
Den 4 Junij 1834 voor hen verschenen de Heer Jan Hordijk voor zijne firma van Pieter Jan Hordijk, kooplieden alhier
dewelke met solemnele Eede heeft verklaard, dat zij voornemens zijn van hier te verzenden met het schip De Dankbaarheid kapitein J.H. Hazewinkel om naar het Eiland Java te worden utigevoerd, de hier onder omschreven partij Boter en kaas, welke is Inlandsch product en bestaande in:
100 vaatjes Delflandsche Boter inhoudende netto 962 ton Ned
50 Goudsche kazen wegende 293 Lb Nederlandsch
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1977 verklaringen 1815-1837]

- (juni 1834) Met het Nederlandsch Brikschip De Dankbaarheid, kapt. Hazewinkel naar het eiland Java
150 kisten gem. Izn inhoudende 7500 fl. rooden wijn
12 kisten gem. IBvdV No. 1-12 inhoudende 600 fl. rooden wijn
Zamen 8100
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1977 verklaringen 1815-1837]

- [ca juni 1834] P&J Hordijk Boer & Kaas
 G. van Hoogstraten & Zoon, wandtrossen & Lijnolie
 H. de Jongh, Genever
 van der Bank & Co ) Roode wijn
 J. de Koningh & Zn ) Roode wijn
 van der Mijle, Eau de la Vande
 J.L. Delhez, Suikergoed
 van der Bank & Co, Rijnwijn
doen dezelve bewerkt, bereid en afgebotteld

- [ca juni 1834] De ondergeteekenden verzoeken certificaat d'origine van
100 vaatjes Delfl. Boter inhoudende netto 962 lb Nedl.
50 Goudsche Kazen w. 293 lb Nedl.
per Pieter & Jan Hordijk
- [ca juni 1834] de Heer Hendrik de Jongh, Brander alhier
200 Kelders Genever, waar van 150 ongemerkt en 50 gemerkt HDI
In zijnne Branderij zijn gefabriceerd.
+ de Heer Anthonij van den Mijlen voor zijne firma Blankenbijl & van der Mijle, chemisten
200 halve flesjes eau de la vande
door hem zijn gefabriceerd.
- [ca juni 1834] per 't schip De Dankbaarheid Kapt J.H. Hazewinkel van Gerrit van Hogstraten & Zoon
No. 01 1 Stuk Wand 100 Vm 7 dm
No. 02 1 Stuk Wand 100 Vm 6 1/2 dm
No. 03 1 Stuk Wand 100 Vm 6 1/4 dm
No. 04 1 Stuk Wand 100 Vm 6 dm
No. 05 1 Stuk Wand 100 Vm 5 3/4 dm
No. 06 1 Stuk Wand 100 Vm 5 1/2 dm
No. 07 1 Stuk Wand 100 Vm 5 1/4 dm
No. 08 1 Stuk Wand 100 Vm 5 dm
No. 09 1 Stuk Wand 100 Vm 4 1/2 dm
No. 10 1 Stuk Wand 100 Vm 4 dm
No. 11 1 Tros 100 Vm 48 dm
No. 12 1 Tros 100 Vm 48 dm
No. 13 1 Tros 100 Vm 39 dm
No. 14 1 Tros 100 Vm 39 dm
No. 15 1 Tros 100 Vm 33 dm
No. 16 1 Tros 100 Vm 33 dm
No. 17 1 Tros 100 Vm 27 dm
No. 18 1 Tros 100 Vm 27 dm
No. 19 1 Tros 100 Vm 21 dm
No. 20 1 Tros 100 Vm 21 dm
No. 21 1 Tros 100 Vm 18 dm
No. 22 1 Tros 100 Vm 18 dm
No. 23 1 Tros 100 Vm 15 dm
No. 24 1 Tros 100 Vm 15 dm
Touwsl. Java
in hun lieder Molen is ge...
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1977 verklaringen 1815-1837]

- De ondergeteekenden verzoeken een Certificaat van Oorsprong,
zonder merk voor 20 Potten Boter inhoudende 200 Ned d
                      voor 10 Potten Boter inhoudende 75 Ned d
                      voor 1000 kleine Edammer kaasjes wegende 1657 d
Gemerkt RDS 1 Pot inhoudende 10 Ned d Boter
Gemerkt RDS 1 Goudsche Kaas 6,5 d
Gemerkt RDS 1 Leidse Komijne Kaas 11,5 d
te verzenden naar Batavia per het schip De Dankbaarheid gevoerd bij Kapitein T.K. Veldman.
       P. & J. Hordijk
NB. Jan Hordijk zal de Eed doen
Dordrecht 4 Sept 1838
Is Nederlandsch Product
.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- PUBLIEKE VERKOOPING,
Ten overstaan van den Notaris MARITZ, residerende te Dordrecht, op Zaturdag den 25 mei 1839, des middags ten 12 ure, in het Logement het Hof van Holland, van:
* 1/24 gedeelte in het te Dordrecht gebouwd, gekoperd brikschip De Dankbaarheid, groot volgens 's rijks meting 214 tonnen, gevoerd wordende door Kapitein T.K. Veltman, met deszelfs inventaris en toebehooren, thans op de reis naar Batavia.
* 1/8 gedeelte in het te Pekel-A gebouwd kofschip Concordia, groot volgens 's rijks meting 132 tonnen, gevoerd wordende door Kapitein F.H. Eddes, met deszelfs inventaris en toebehooren, thans liggende te Rotterdam.
* 1/16 gedeelte in het te Dordrecht gebouwde kofschip de Hoop, met Zink beslagen, groot volgens 's rijks meting 17 tonnen, gevoerd wordende door Kapitein J.H. Mugge, met deszelfs inventaris en toebehooren, thans op de reis naar Havanna.
* 1/8 gedeelte in het te Pekel-A gebouwde kofschip Johanna, groot volgens 's rijsk meting 146 tonnen, gevoerd wordende door Kapitein H.T. de Jong, met deszelfs inventaris en toebehooren, thans op de reis naar Liverpool.
* 4 aandelen in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij, elk groot f 400, allen van dato 24 April 1832 No. 116, 117, 118 en 119. Met het daarop eventueel te goed zijnde Dividend.
* eene obligatie per resto froot f 450,00 loopende op Intrest tegen 4 % in het jaar, ten lasten van wijlen den Heer Johannes Petrus Salacroup en zijne Huisvrouw Elisabeth Helena van Dorp, te Dordrecht, als Eerste hypotheek gevestigd op een Huis en Erve, staande en gelegen te Dordrecht in het Steegoversloot C 1174, behoorlijk geregistreerd en ingeschreven.
* eene obligatie groot f 250,00 loopende op Intrest tegen 4 % in het jaar, ten lasten van mejuffrouw Elisabeth Helena van Dorp, Weduwe van wijlen Johannes Petrus Salacroup, wonende te Dordrecht, en hun Kinderen, als Tweede Hyptheek gevestigd op voornoemd Huis en Erve, mede behoorlijk geregistreerd en ingeschreven.
Alles breeder bij de geaffigeerde Biljetten, en zijnde nadere onderrigting te bekomen bij voornoemden Notaris MARITZ.
[BRON: SAD 569-45 Dordrechtsche Courant 11 mei 1839]

- (april 1840)
200 platte kaasjes in kistjes ongemerkt
200 vaatjes Boter lb dubbele fust inhoudende 200 ned. lb ongemerkt
25 vaatjes Loodwit inhoudende 1250 ned lb gem. H
   (Jan Hordijk voor zijne firma van Pieter & Jan Hordijk)
   (Comp. Jan Hordijk)
door Pieter & Jan Hordijk, naar Batavia.
In zijne loodwit fabriek is gefabriceerd.
Per 't Barkschip Dankbaarheid, Cap. F.K. Veldman.
Is Nederl. Product.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- De Ondergetekende Hordijk & Gips, Branders te Dordrecht, verklaaren dat de 100 Kelders gem.t H(ooievaar)H&G daar in 1500 flessen inhoud: 2125 Kannen Genever St. 94% te verzneden per het Schip de Dankbaarheid, Cap. F.K. Veldman naar Batavia, in hunne Branderij zijn vervaardigd.
   Dord 6 April 1840.
   Hordijk & Gips (Jacob Hordijk voor zijne firma van Hordijk & Gips)
(in hunne branderij zijn vervaardigd en afgebotteld op Inl. flessen)
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Verzoeken Certificaat van Oorsprong van 150 Vaatjes Boter in dubbelde fust inhoudende 900 Nederl. ponden en 200 kleine Edammer kaasjes wegende 350 Ned Lb Gemerkt H om naar Batavia te verzenden met het Schip de Dankbaarheid, gevoerd door kapitein J.J. Duintjer.
   Dordrecht 23 Junij 1841.
   Pieter & Jan Hordijk
PS. Jan Hordijk zal de Eed doen.
      Is Nederlandsch Product.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Er wordt een Bewijs van oorsprong op te maken voor Zeshonderd uit marmeren vloertegels metende zevenenveertig en een halve [] Nederlandsche duimen, alhier bewerkt en in gereedheid gebragt door de Steenhouwer A. Singels Az., om naar Java te verzenden per het Nederlandsch Brikschip de Dankbaarheid, gevoerd door Kapitein J.J. Duintjer, aan het adres van den WelEd. Heer Cornelis Vos te Passarouang.
      Den 25 Junij 1841.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- [certificaat van oorsprong]
Per de Dankbaarheid, Cap. J.J. Duintjer na Batavia 150 Kelders gem. H(ooievaar) H&G inh. 2250 flessen daarin 3146 Kan Binnelands gedistileerd Sterk 94%
Verklaren gemelde dranken is onse Branderij zijn vervaardigd.
    Hordijk & Gips
Jacob Hordijk voor zijne firma van Hordijk & Gips.
In hunne Branderij zijn vervaardigd en afgebotteld op Inl. flessen.
   28 Junij 1841.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- [certificaat van oorsprong]
H no. 1 1 Tros Wand 227 El lang 17 duim dik
H no. 2 1 Tros Wand 227 El lang 15,8 duim dik
H no. 3 1 Tros Wand 227 El lang 14,4 duim dik
H no. 4 1 Tros Wand 227 El lang 13,8 duim dik
H no. 5 1 Tros Wand 227 El lang 13 duim dik
H no. 6 1 Tros Wand 227 El lang 11,8 duim dik
H no. 7 1 Tros Wand 227 El lang 10,5 duim dik
H no. 8 1 Tros Wand 227 El lang 9 duim dik
naar Batavia te verzenden p(er) het schip de Dankbaarheid kapitein J.J. Duintjer.
te beëdigen door F.C. Déking Dura voor zijne firma van Gerrit van Hoogstraten & Zoon Touwslagers.
In hunne Touwslagerij zijn vervaardigd en in gereedheid gebragt.
    Den 28 Junij 1841.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- (juni 1841) Bewijs van Oorsprong voor 150 Kelders (roode) in elk 15 flesschen inhoudende te samen 5308 Ned. kan Jenever naar Batavia, met het Ned. brikschip de Dankbaarheid, kaptein J.J. Duintjen, uit mijne branderij de Zwaan, op de Voorstraat lett. C. No. 535.
   H. de Jongh
   (H HDI(zwaan))
In zijne Branderij zijn vervaardigd en afgebotteld op Inl. flessen.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Zwijger'
5 apr. t/m 18 mei 1840 zeevaart (inkomend), P.M. Vogelenzang, Zwijger, Batavia, koffij suiker, 622 Tonnen f 50,00
11 apr. t/m 1 juni 1841 zeevaart (inkomend), J.H. Mugge, Zwijger, Batavia, koffij suiker, 622 Tonnen f 50,00
1 jan. t/m 21 april 1843 zeevaart (inkomend), J.H. Mugge, De Zwijger, van Batavia, koffij suiker, 622(662) Tonnen f 50,00
3 nov. t/m 31 dec. 1844 zeevaart (inkomend), J.H. Mugge, De Zwijger, van Batavia, koffij suiker, 665 Tonnen f 50,00
10 mei t/m 6 juni 1846 zeevaart (inkomend), J.H. Mugge, Zwijger, Passaroeang, koffij & suijker, 622 Tonnen f 50,00
1 juni t/m 31 juli 1847 zeevaart, J.H. Mugge, Zwijger, Texel, Ballast, 622 Tonnen f 10,00
1 juni t/m 30 aug. 1848 zeevaart, J.H. Mugge, Zwijger, Batavia, koffij & Suijker, 622 Tonnen f 50,00
1 juni t/m 16 aug. 1849 zeevaart (inkomend), J.H. Mugge, Zwijger, batavia, Suijker, 622 Tonnen f 50,00
1 nov. t/m 31 dec. 1850 zeevaart (inkomend), J.H. Mugge, De Zwijger, Tagal, Koffij, 622 Tonnen f 50,00
1 mei t/m 30 juni 1852 zeevaart (inkomend), J.H. Mugge, Zwijger, Batavia, koffij & Suijker, 625 Tonnen f 50,00

- Heden werd hier van de werf van den scheepmaker Jan Schouten, te water gelaten het barkschip de Zwijger, zullende varen onder directie van de heeren J.B. 't Hooft en F.C. Déking Dura, en gevoerd worden door kap. P.M. Vogelsang. En is weder dadelijk op gemelde werf de kiel gelegd voor een koopvaardij-fregat, genaamd Biesbosch, voor dezelfde directie; alsmede de kiel voor een koopvaardij-fregat, genaamd Philips van Marnix.
[bron: SAD 569-45, Dordrechtsche Courant 13 april 1839]

- Het Barkschip de Zwijger, gevoerd door Kapt P.M. Vogelsang, gebouwd op de werf van den Scheepsbouwmeester Jan Schouten is op den 12 April van Stapel gelaten, zal varen onder directie van de Heeren J.B. 't Hooft & F.C. DeKing
Dura & is gemeten als volgt:
  36 Ellen 6 Duimen lengte
  7 Ellen 7 Duimen wijdte
  & 5 Ellen 49 Duimen Holte
en overzulks gemeten op 622 belastbare tonnen.
+
[832] Wij B enb WW etc certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden, dat het Barkschip genaamd de Zwijger lang 36 Ellen 6 duimen, wijd 7 Ellen 7 duimen en Hol 5 Ellen 49 duimen, makende 622 belastbare tonnen; alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeester Jan Schouten geheel nieuw is gebouwd en op den 12 April 1839 van dezelve is van Stapel gelaten.
  Dordrecht den 25 April 1839
  B & W voornoemd
  Ter ordonnantie van dezelve.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Te DORDRECHT ligt in lading
Naar BATAVIA, voor Passagiers en Goederen, om op den 30 dezer maand te Hellevoetsluis tot vertrekt gereed te liggen, het Nieuw gebouwd, Gekoperd en Kopervast BARKSCHIP DE ZWIJGER, KAPITEIN P.M. VOGELSANG, voorzien van een bekwaam Scheepsdoctor. - Adres bij de Scheepsmakelaars J.B. Hooft en Gerard Mauritz.
[bron: SAD 569-45 Dordrechtsche Courant 09-05-1839]

- Koningrijk der Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, verklaren bij deze, dat op heden den 7-5-1839 voor hen is verschenen
De Heer Hendrik Brunner, koopman te dezer Stede, als procuratie houder van de Heeren Vos, Koker & Wiegel, (glasblazers) te Amsterdam.
Dewelke met solemnele Eede heeft verklaard dat de 2900 wijnflesschen van J.J. André alhier, door hem verzonden met het Nederlandsche Schip genaamd de Zwijger, gevoerd door kapitein Vogelsang, gedestineerd naar Batavia, In den Lande zijn bewerkt en gefabriceerd en .. zijn van Nederlandsche Oorsprong.
Des ter oirkonde hebben wij deze met het Zegel deser Stad en de handtekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
Ten ordonnantie van dezelve.
+
2900 wijnflesschen voor J.J. André
uit de fabriek van Vos, Koker & Wiegel te Amsterdam wordne verzonden per schip de Zwijger, kapt Vogelsang naar Batavia.
    H. Brunner
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- (Certificaat van Oorsprong) 10 Kisten wijn gemerkt CA VRIESENDORP DORDRECHT No. 1-18
inhoudende 900 bottels om te verzenden naar de O. Indien met het schip de Zwijger, Kapiteijn Vogelezang.
  Corneille Adrien V(riesendorp)
  In zijne wijnkoperij zijn gebotteld en in orde gebragt
  den 15 Mei 1839
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- (Certificaat van Oorsprong) per het Nederlands Barkschip de Zwijger na Batavia Kapt. P.M. Vogelsang
1852 Kammen roden wijn gemerkt I:I:A; 1-50 in Kisten
  Andree (Jules Jean)
  den 16 Mei 1839.
(op papier met het watermerk :  De Erven Dk. Blaauw)
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- (certificaat van oorsprong) 
300 fleschjes maagbitter gemerkt P.1 28 kan
50 dozijn fl. Haars olie gemerkt P.2 9 kan
te verzenden door G.A. Prins (Gisbertus Adrianus) apotheker Dordrecht met het schip de Zwijger, Capt. Vogelenzang bestemd naar Batavia.
     Den 18 Mei 1839.
(door hem zijn gefabriceerd en in gereedheid gebragt)
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- (certificaat van oorsprong) 12 Mandens Inhoudende drie Honderd halve flessen Bitter per t schip de Zwijger Capt. P.M. Vogelsang gedestineerd naar Batavia - in Holland gefabriceerd wordt uitgeslagen door N. Loos - Brander.
     den 22 Mei 1839
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- De ondergeteekende verzoeken een Certificaat van Oorsprong van
26 Potten Boter inhoudende 260 N lb Gemerkt H
om met het Schip de Zwijger gevoerd door Kaptijn P.M. Vogelsang naar Batavia te worden vervoerd.
   Dordrecht 22 Mei 1839.
   Pieter & Jan Hordijk
Jan Hordijk zal de Eed doen.
(Is Nederl. Product)
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- (mei 1840) Cornelis Giltay, Mr Goud-en Zilversmid alhier, verzendt per het BarkSchip de Zwijger, kapitein J.M. Mugge gedestineerd naar Batavia
   2 Zilveren presenteer doosjes en
   1 Zilveren presenteer blad,
gepakt in een kistje gemerkt C.V.
het welk alhier te lande is vervaardigd en door hem afgeleverd
(doosjes 8 ons 4 wigtjes 1e gehalte factuur f 150)
(blad 8 ons 1 lood 7 w. 1e gehalte factuur f 140)
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- De ondergeteekende verzoekt een Certificaat van Oorsprong van I.I.A.#1-60 Zestig kisten roden wijn, inhoudende twintig vaten en vier en dertig Kannen, getapt in drie duizend inlandsche flesschen in 't particulier Entrepot C959, bestemd na Batavia of elders per 't Barkschip de Zwijger, Kapt.n J.H. Mugge.
   Dordt 7 Meij 1850
   J.J. André
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Certificaat van Oorsprong van 16 Trossen Touwwerk door Gerrit van Hoogstraten en Zoon, Touwslagers te Dordrecht naar Java te verzenden per het Barkschip De Zwijger, Kapit. J.H. Mugge.
H no. 01 1 Tros 120 Vm 60 gr 127 d
H no. 02 1 Tros 120 Vm 60 gr 129 d
H no. 03 1 Tros 120 Vm 57 gr 121 d
H no. 04 1 Tros 120 Vm 57 gr 122 d
H no. 05 1 Tros 120 Vm 54 gr 115 d
H no. 06 1 Tros 120 Vm 54 gr 115 d
H no. 07 1 Tros 120 Vm 51 gr 110 d
H no. 08 1 Tros 120 Vm 51 gr 109 d
H no. 09 1 Tros 120 Vm 48 gr 101 d
H no. 10 1 Tros 120 Vm 48 gr 101 d
H no. 11 1 Tros 120 Vm 45 gr 99 d
H no. 12 1 Tros 120 Vm 45 gr 99 d
H no. 13 1 Tros 120 Vm 42 gr 88 d
H no. 14 1 Tros 120 Vm 42 gr 90 d
H no. 15 1 Tros 120 Vm 39 gr 67 d
H no. 16 1 Tros 120 Vm 39 gr 82 d
Frederik Cornelis Deking Dura voor Firma Gerrit van Hoogstraten en Zoon
In hunnen Touwslagerij [=Wijk C Vest No. 1080] zijn vervaardigd en in gereedheid gebragt.
    Den 15 Maart 1842.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- De ondergeteekende verzoeken een Certificaat van Oorsprong voor Zes kisten gemerkt FXR 't H inhoudende te zamen (233) twee honderd drie en dertig Ned. kannen roode wijn getapt in hun pakhuis in (270) twee honderd zeventig flesschen bestemd naar batavia met het Nederlandsch Barkschip de Zwijger, Kapitein J.H. Mugge.
   Dordrecht den 17 Junij 1845
   André & Obreen
(aldaar in orde gebragt en in flesschen van Nederl. Oorsprong is gebotteld)
NB Alexander Adriaan Obreen zal den gevorderden Eed afleggen.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (juni 1845) Pieter & Jan Hordijk Kooplieden te Dordrecht verzoeken Certificaat van Oorsprong van 100 Vaatjes delfsche Boter in dubbelde fust inhoudende 600 lb gemerkt H te verzenden naar Batavia per het schip de Zwijger Kapitijn J.H. Mugge.
     Jan Hordijk zel de Eed doen.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Gerrit van Hoogstraten Zoon, Touwslagers alhier verzoeken Certificaat van Oorsprong van het onderstaande patent Touwwerk bestemd om naar Batavia verzonden te worden met het Barkschip de Zwijger Kapitein J.H. Mugge.
te BeEdigen door den Heer F.C. Déking Dura.
H01 1 Stuk patent staande want 120 v 7 dm 730 d
H02 1 Stuk patent staande want 120 v 6 1/2 dm 648 d
H03 1 Stuk patent staande want 120 v 6 dm 556 d
H04 1 Stuk patent staande want 120 v 5 1/2 dm 472 d
H05 1 Stuk patent staande want 120 v 5 dm 723 d
H06 1 Stuk patent staande Lijk 120 v 4 dm 240 d
H07 1 Stuk patent staande Lijk 120 v 3 3/4 dm 211 d
H08 1 Stuk patent staande Lijk 120 v 3 1/2 dm 181 d
H09 1 Stuk patent staande Lijk 120 v 3 1/4 dm 152 d
H10 1 Stuk patent staande Lijk 120 v 3 dm 122 d
H11 1 Stuk patent staande Lijk 120 v 2 3/4 dm 98 d
H12 1 Stuk patent staande Lijk 120 v 2 1/2 dm 81 d
    Den 10 Julij 1846.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Gerrit van Hoogstraten en Zoon, verzoeken Certificaat van Oorsprong van het onderstaande Patent Touwwerk, vervaardigd in hunne alhier gevestigde touwslagerij en bestemd om naar Java verzonden te worden met het Nederlandsch Bark Schip de ZWIJGER, Kapitein J.H. Mugge. Te beëdigen door den Heer Frederik Cornelis Deking Dura.
H01 1 Stuk patent want 120 V 4 1/2 d 352 u
H02 1 Stuk patent want 120 V 4 1/4 d 292 u 
H03 1 Stuk patent want 120 V 4 d 292 u
H04 1 Stuk patent want 120 V 4 d 281 u
H05 1 Stuk patent want 120 V 3 3/4 d 254 u
H06 1 Stuk patent want 120 V 3 1/2 d 227 u
H07 1 Tist patent Lijk 120 V 4 1/4 d 230 u
H08 1 Tist patent Lijk 120 V 4 d 198 u
H09 1 Tist patent Lijk 120 V 3 3/4 d 174 u
H10 1 Tist patent Lijk 120 V 3 1/2 d 147 u
H11 1 Tist patent Lijk 120 V 3 1/4 d 122 u
H12 1 Tist patent Lijk 120 V 3 d 104 u
H13 1 Tist patent Lijk 120 V 2 3/4 d 89 u
H14 1 Tist patent Lijk 120 V 2 1/2 d 75 u
H15 1 Tist patent Lijk 120 V 2 1/4 d 62 u
H16 1 Tist patent Lijk 120 V 2 d 48 u
    den 11e Sept. 1847.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Gerrit van Hoogstraten & Zoon verzoeken Certificaat van Oorsprong van het onderstaand patent Touwwerk in hunne alhier gevestigde Touwslagerij, vevraardigd en bestemd om met het Nederlandsche Barkschip de ZWIJGER, Kapitein J.H. Mugge naar Java vervoerd te worden.
H01 1 Stuk Patent want 120 V 5 1/4 dm 490 d
H02 1 Stuk Patent want 120 V 5 dm 388 d
H03 1 Stuk Patent want 120 V 4 3/4 dm 362 d
H04 1 Tros Patent Lijk 120 V 4 1/4 dm 209 d
H05 1 Tros Patent Lijk 120 V 4 dm 189 d
H06 1 Tros Patent Lijk 120 V 3 3/4 dm 178 d
H07 1 Tros Patent Lijk 120 V 3 1/2 dm 159 d
H08 1 Tros Patent Lijk 120 V 3 1/4 dm 139 d
H09 1 Tros Patent Lijk 120 V 3 dm 122 d
H10 1 Tros Patent Lijk 120 V 2 3/4 dm 102 d
H11 1 Tros Patent Lijk 120 V 2 1/2 dm 87 d
H12 1 Tros Patent Lijk 120 V 2 1/4 dm 76 d
H13 1 Tros Patent Lijk 120 V 2 dm 62 d
H14 1 Tros Patent Lijk 120 V 1 3/4 dm 51 d
H15 1 Tros Patent Lijk 120 V 1 1/2 dm 44 d
H16 1 Tros Patent Lijk 80 V 2 1/2 dm 52 d
te beEdigen door den Heer Fredrik Cornelis Déking Dura
    den 13e Sept 1848
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- Een Certificaat van Oorsprong voor drie kistjes vruchten in brandewijn inh: 36 flesschen per het Barkschip de Zwijger, Kapt. J.H. Mugge naar Batavia. Gem. B No. 103.
   Johannes van Goudoever de Jongh, banketbakker
   Voor hem in gereedheid gebragt en in flesschen van Nederlandschen Oorsprong ingelegen.
   den 9 Sept. 1848.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- Gerrit van Hoogstraten & Zoon verzoeken Certificaat van Oorsprong van het onderstaande Touwwerk in hunne alhier gevestigde Touwslagerij vervaardigd en naar Java te verzenden met het Nederlandsch Barkschip de Zwijger kapitein J.H. Mugge.
H01 1 Stuk Patent want 120 v 5 1/2 d 462 d
H02 1 Stuk Patent want 120 v 5 1/4 d 436 d
H03 1 Tros Patent Lijk 120 v 3 1/2 d 155 d
H04 1 Tros Patent Lijk 120 v 3 1/4 d 131 d
H05 1 Tros Patent Lijk 120 v 3 d 112 d
H06 1 Tros Patent Lijk 120 v 2 3/4 d 93 d
H07 1 Tros Patent Lijk 120 v 2 1/2 d 80 d
H08 1 Tros Patent Lijk 120 v 2 1/4 d 66 d
H09 1 Tros Patent Lijk 120 v 2 d 53 d
H10 1 Tros Patent Lijk 120 v 1 3/4 d 38 d
te beEedigen door de Heer Frederik Cornelis Déking Dura.
    den 12 Sept. 1849.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Biesbosch'
1 jan. t/m 11 apr. 1842 zeevaart (inkomend), P.M. Vogelsang, Biesbosch, Samarang, koffij suiker, 955 Tonnen f 50,00
1 jan. t/m 21 april 1844 zeevaart (inkomend), P.M. Vogelsang, Biesbosch, Batavia, koffij & suiker, 955 Tonnen f 50,00
21 mei t/m 30 juni 1845 zeevaart (inkomend), P.M. Vogelsang, Biesbosch, Batavia, koffij & suiker, 955 Tonnen f 50,00
1 jan. t/m 31 maart 1847 zeevaart, M. Vogelzang, Biesbosch, Batavia, Koffij & Suij., 853 Tonnen f 50,00
1 juni t/m 31 juli 1847 zeevaart, P.M. Vogelsang, Biesbosch, Batavia, kolen, 955 Tonnen f 25,00
1 juni t/m 30 aug. 1848 zeevaart, P.M. Vogelsang, Biesbosch, Batavia, Suijker Etc., 955 Tonnen f 50,00
1 jan. t/m 30 april 1852 zeevaart (inkomend), P.M. Vogelsang, Biesbosch, Java, koffij & suijker, 853 Tonnen f [..]
31-07-1857 zeevaart (inkomend), z.i. no. 133 J.H. Mugge, Biesbosch, ŕ 15 cent per ton, 949 Tonnen f 142,35

- Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Fregat Schip genaamd Biesbosch, lang 43 Ellen en 36 duimen, wijd 8 Ellen en 41 duimen en hol 5 Ellen en 89 duimen en daar over gemeten op 955 Tonnen of 504 Lasten; alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeester Jan Schouten is gebouwd voor rekening der Heeren Jacob Buijs 't Hooft en Fredrik Cornelis Deking Dura als Directeur alhier en op de 13 Julij 1840 van dezelve is te water gelaten.
   Dordrecht den 3 Maart 1841.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Pieter & Jan Hordijk kooplieden te Dordrecht verzoeken een Certificaat van Oorsprong voor
100 Stolksche kazen wegende 493 lb Gemt. H
25 Vaatjes loodwit inhoudende 1250 lb Gem. H 1 a 25
Jan Hordijk zal de Eed doen.
   Dordrecht 8 Maart 1841.
   Pieter & Jan Hordijk
(Biesbosch kap. P.M. Vogelenzang)
(Is Nederlandsch Product en hunne Loodwit Fabriek alhier [=Wijk D Voorstraat No. 265] gefabriceerd en in orde gebragt)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Gerrit van Hoogstraten & Zoon verzoeken Certificaat van Oorsprong voor 4 Stukken patent Touwwerk vervaardigd in hunne alhier gevestigde Touwslagerij en bestemd om naar Batavia vervoerd te worden met het Nederlandsch fregatschip Biesbosch kapt. P.M. Vogelsang te weten:
H1 1 Stuk patent wand 120 vm 7 1/2 dm .. Tw
H2 1 Stuk patent wand 120 vm 7 dm .. Tw
H3 1 Stuk patent wand 120 vm 6 1/4 dm .. Tw
H4 1 Stuk patent wand 120 vm 6 dm .. Tw
      26 Aug 1844.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- De ondergeteekenden verzoeken certificaat van oorsprong van de volgende goederen na Batavia
F.X.R. 't HOOFT AREND twee honder vier en dertig Kannen rode wijn van de moer, in twee honderdzeventig fleschen, aangebragt van Frankrijk met Nederlands schip, en de fleschen van Nederlands fabricaat.
Jules Jean André zal voor de firma de benodigde eed af leggen.
   Dordt 19 Aug 1844
   André & Obreen
Te verzenden per 't fregatschip de Biesbosch kapt.n P.M. Vogelsang.
In hunne wijnkoperij op flessen van Nederl. oorsprong afgebotteld.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Gerrit van Hoogstraten & Zoon, verzoeken Certificaat van Oorsprong van het onderstaande patent Touwwerk, in hunne alhier gevestigde Touwslagerij vervaardigd, ter verzending bestemd naar Java, met het Nederl. Fregatschip Biesbosch kapitein P.M. Vogelsang, te beEedigen door den heer Frederik Cornelis Déking Dura.
H1 1 Stuk patent staande want 120 vm 6 dm wde 556 t
H2 1 Stuk patent staande want 120 vm 5 3/4 wde 530 t
H3 1 Stuk patent staande want 120 vm 5 1/2 wde 503 t
H4 1 Stuk patent staande want 120 vm 5 wde 428 t
H5 1 Stuk patent staande want 120 vm 4 wde 277 t
H6 1 Stuk patent staande want 120 vm 4 1/4 wde 266 t
          den 20 Mei 1846.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Verzoeke Certificaat d'origine van 120 halve flesjes Likeuren inhoudende 50 Kannen Binnenlands Gedisteleerd sterk 94% gepakt in Een mande gemerkt S, te verzenden met het Schip genaamd BIESBOS kapitein Vogelsang naar Java.
   Dordrecht 13 Meij 1846.
   Wd. D. Struijs Junior geb. J.M. Wijers
Compareerd Paulus Struijs voor de Firma van D. Struijs & Zoon,. Likeur Stoker
(op halve flesjes)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

-(juli/aug 1847) 120 halve fless: likeuren inh. 50 kan Binnel. Ged. sterk 94% gepakt in 2 mand gem. WED D.S. met Biesbos kap. Vogelsang naar Batavia door de wed. D. Struijs Junior te verzenden.
Eed doen Paulus Struijs voor de firma van D. Struijs en Zoon likeurstokers.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- De ondergeteekende verzoekt een Certificaat van Oorsprong voor 1 Kist inhoudende 54 Kistjes met zes zeskante flacons reukwater zonder etiquetten om medetegaan naar Java gezagvoerder Vogelsang per het Schip den BIESBOSCH
    Dordt 26 Julij 1847
    K.G.W. de Bosson
    gem. I.M.E. (.)
(Karel Georg Willem de Bosson voor zijne firma van de Bosson & Zoon, Apothekers)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Gerrit van Hoogstraten en Zoon, verzoeken Certificaat van Oorsprong van onderstaand patent Touwwerk vervaardigd in hunne Touwslagerij alhier en bestemd om naar Oost Indien verzonden te worden, met het Nederl. Fregatschip BIESBOSCH, Kapitein P.M. Vogelzang.
H1 1 Stuk patent want 120 vm. 5 1/4 d
H2 1 Stuk patent want 120 vm. 5 d
H3 1 Stuk patent want 120 vm. 4 3/4 d
te beedigen door den Heer Frederik Cornelis Déking Dura.
    24 Julij 1847.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (mei 1849) J. van Goudoever de Jongh
25 Vaatjes boter gem. PMV wegende 150 N lb netto met het schip Biesbosch, P.M. Vogelsang
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (mei 1849) 120 halve fl. 55 kan Likeur in twee manden gem. S. te verzenden naar Java met het schip de Biesbos, P.M. Vogelsang
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (mei 1849) Pieter & Jan Hordijk, Kooplieden te Dordrecht verzoeken Certificaat van Oorsprong van vijftien Goudsche kazen wegende 75 Ned lb gemerkt V te verzenden naar Neerlands Indiën per het Schip Biesbosch, Kaptijn P.M. Vogelsang.
Jan Hordijk zal de Eed doen.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Ceram'
12 juli t/m 31 aug. 1846 zeevaart (inkomend), F.K. Veltman, Ceram, Nieuwendiep, ballast, 1140 Tonnen f 16,67

- Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat den ons bekend is en wij ons in vollen overtuigd houden dat het Fregatschip genaamd Ceram Lang vijf en veertig Ellen vier duimen, wijd Negen Ellen en hol Zes Ellen drie en dertig duimen; en daarover gemeten op Een Duizend Een Honderd Veertig Tonnen (1140) of Zes Honderd Twee Lasten (602), alhier op de Werf van de Scheeps Bouwmeester C. Gips en Zoon is gebouwd op den Vijftiende October 1800 Een en Veertig van Stapel gelaten is
Dordrecht den 16 Junij 1842.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- (juli 1842) Pieter & Jan Hordijk, kooplieden te Dordrecht verzoeken Certificaat van Oorsprong
van Gem(erkt) H 120 vaatjes Boter wegende Brute 924 &
                              100 Stolksche kazen wegende 500 & 
om te verzenden na Batavia met het Schip Ceram gevoerd door Kapitein F.K. Veldman
is Nederlands product
Compareerd Jan Hordijk voor zijne firma van Pieter en Jan Hordijk
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Verzoeke een Certificaat van Oorsprong van de hier ondervermelde inlandsche hammen voor Negotie naar de Oost Indien.
Ik ondergeteekende verklaart voor Negotie naar de Oost-Indie uittevoeren met het Fregatschip Ceram kaptein F.K. Veltman vijfendertig stuks inlandsche gerookte hammen wegende Netto Een honderd zevenentwintig Nederlandsche ponden vijf oncen als zijnde deze hammen Nederlandsch Product, geemballeerd en gemerkt met de Letter .O.
Dordt 23 Aug 1842
      A. Faasen
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- 31 Mandjes Aalbessen Sap van 12 fl. Elk zijnde te zamen 372 fl. gem(erkt) A met kaartjes gem(erkt) V 1-31
22 kisjes Amerikaansch Elixer Elk van12 halve fleschjes te zamen 264 halv. fl. gem(erkt) V 1-22
Gaande met het fregatschip Ceram Capitein Veltman.
Anthonij van den Mijle voor zijne firma van [doorgestreept: P. van der Mijle & Zn] Blankenbijl & van der Mijle, apothecars & chemisten te Dordrecht
Verklaring dat de be...(?) Is Nederlandsch Product.
en de Amerikaansche Elixer bij hun is gestookt en beide in hunne fabrijck [apotheek] is gem(erk)d gemaakt en in flessen van Nederlandsche oorsprong gevuld.
    11 Aug 1841
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Verzoeken Certificaat van Oorsprong van 40 Stukken Patent Touwwerk vervaardigd in de Touwslagerij van Gerrit van Hoogstraten & Zoon alhier naar Batavia te verzenden per het Fregatschip Ceram, kapitein F.K. Veldman
te beEdigen door de Heer F.C. Deking Dura
H1 1 Stuk Patent Wand 120 r 7 d
H2 1 Stuk Patent Wand 120 r 6 1/2 d
H3 1 Stuk Patent Wand 120 r 6 d
H4 1 Stuk Patent Wand 120 r 5 3/4 d
H5 1 Stuk Patent Wand 120 r 5 1/2 d
H06-09 4 Stuk Lopende Patent Trossen 60 p )
H10-13 4 Stuk Lopende Patent Trossen 57 p )
H14-17 4 Stuk Lopende Patent Trossen 54 p )
H18-23 6 Stuk Lopende Patent Trossen 51 p )
H24-27 4 Stuk Lopende Patent Trossen 48 p ) ieder lang 120 r
H28-31 4 Stuk Lopende Patent Trossen 45 p )
H32-35 4 Stuk Lopende Patent Trossen 42 p )
H36-37 4 Stuk Lopende Patent Trossen 42 p )
H38 1 Stuk Lopende Patent Trossen 39 p )
H39 1 Stuk Lopende Patent Trossen 60 p lang 100
H40 1 Stuk Lopende Patent Trossen 51 p lang 80

H no. 1 ... 675 
H no. 2 ... 635
H no. 3 ... 555
H no. 4 ... 525
H no. 5 ... 485
H no. 6-9 ... 468
H no. 10-13 ... 445
H no. 14-17 ... 426
H no. 18-23 ... 593
H no. 24-27 ... 372
H no. 28-31 ... 358
H no. 32-35 ... 329
H no. 36-37 ... 154
H no. 38 ... 71
H no. 39 ... 95
H no. 40 ... 70
6256
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- A:O: vier kisten wijn (rode) in 200 flesschen of 243 Kan
  R.Z. vijftien Kisten Rhijn-wijn in 130 fless: of 155 Kan
per kaptn. C:K: Veltman 't Nederlands schip de Ceram naar Oost-Indien
Certificaat van Oorsprong voor André & Obreen
   Dordt 19 Julij 1842
   Alexander Adriaan Obreen
In haare wijnkoperij zijn in Orde gebragt en in flesschen van Nederl. Oorsprong gevuld geworden.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van 
twaalf kisten inhoudende zeshonderd flesschen of vier honderd en tachtig Kannen Roode wijn van de moes en twee kisten inhoudende een honderd flesschen of tachtig Kannen Rijnwijn
te verzenden naar Batavia per het Nederlandsch Fregatschip Ceram Kapitein F.K. Veldman
    Dordrecht 16 Julij 1842
    Adrianus Schotman
Roode wijn gemerkt A.S. / WYN / N 1 a 12
Rijnwijn gemerkt A.S. / WYN / R
In zijn wijnkoperij zijn in Orde gebragt en in flesschen van Nederl. Oorsprong gevuld geworden
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- schip Ceram Kaptijn T.K. Veltman te verzenden naar O. Indie
160 vaatjes Boter inhoudende 960 Nld
75 kaasjes in kisjes wegende 375 Nld
Jan Hordijk voor de firma van Pieter & Jan Hordijk gemerkt H
   Is Nederl. Product.
   8 Aug. 1844
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (aug. 1844) Verzoeke Een Certificaat van Oorsprong op te willen maken voor
53 mandjes Roode & Zwarte Aalbessensap inhoudende te zamen 636 flesschen gemerkt met nevensgaand briefje.
15 kisjes Americaansch Elixer inhoudende 180 halve flesjes gemerkt met nevensgaand briefje;
67 Potten vruchten Geleij
alles vervaardigd in de fabriek van Blankenbijl & van der Mijle
(per het Fregatschip Ceram, kapitein F.K. Veltman)
(Anthonij vd Mijle voor de firma van Blankenbijl & van der Mijle, chemisten)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- 50 Stuks hammen (Geemballeerd) wgd. 257 Nb merk B
4 Stuks gerookt vleesch (Geemballeerd) wgd. 22 Nb merk B
1 pak Boulogne wgd. 8 Nb merk B
5 Vatjes saucijsen wgd. 25 Nb gemerk SAUCIJSEN
5 Vatjes Worst wgd. 25 Nb gemerk WORST
10 Vatjes Rolpens wgd. 50 Nb gemerk ROLPENS
naar Batavia per Schip CERAM kapt F.K. Veltman
Hugo van Sluisdam varkensslagter
Is Nederl. product
    20 Nov. 1844
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (juli 1846) Pieter & Jan Hordijk verzoeken Certificaat van Oorsprong van 200 Stolksche kazen 900 md gemerkt H te verzenden per Fregat CERAM kaptijn F.K. Veltman
Jan Hordijk zal Compareeren.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (juli 1846) Een certificaat van 50 Stuks Hammen geemballeerd egende 203 N lb gemerk V, Schip Ceram Capt. F.K. Veltman naar Batavia.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Abel Tasman'
21 apr. t/m 12 juni 1843 zeevaart (uitgaand), J.B. van Haeften, Abel Tasman, na Batavia, steen, 307 Tonnen f 25,00
1 jan. t/m 21 april 1844 zeevaart (inkomend), L. van Haeften, Abel Tasman, Batavia, koffij suiker, 307 Tonnen f 50,00
1 jan. t/m 21 apr. 1845 zeevaart (inkomend), P. van Haeften, Abel Tasman, Batavia, koffij thee, 307 Tonnen f 50,00
15 nov. t/m 31 dec. 1845 zeevaart (inkomend), L. van Haeften, Abel Tasman, Batavia, koffij & suiker, 850 Tonnen f 50,00
1 april t/m 31 mei 1848 zeevaart, L. van Hoften, Abel Tasman, Batavia, 322 Tonnen f 50,00

- De ondergeteekenden uitoefenende het bedrijf van wijnkoopers verlangen certificaat van oorsprong voor de navolgende goederen als:
FXR 't HOOFT AREND in zes kisten twee honderd drie en dertig Kannen roden wijn van Frankrijk aangebragt met Nederlands schip, getapt in twee honderd en zeventig flesschen van Hollandsche oorsprong, als ook dat de wijn in hun particulier entrepot is behandeldt en in onder gebragt.
   Dordt 13 maart 1844. Andre & Obreen.
   (J.J. Andre, Jules Jean André)
Abel Tasman, kapt. L. van Haften
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Gerrit van Hoogstraten & Zoon, verzoeken Certificaat van Oorsprong van het onderstaand Patent Touwwerk vervaardigd in hunne alhier gevestigde Touwslagerij en bestemd om naar Java vervoerd te worden, met het Nederlandsch Barkschip 'Abel Tasman', Kapitein L. van Haften.
te beEedigen door de Heer Frederik Cornelis Deking Dura.
H1 1 Stuk Patent Wand 120 vm 8 dm
H2 1 Stuk Patent Wand 120 vm 7 3/4 dm
H3 1 Stuk Patent Wand 120 vm 7 1/2 dm
H4 1 Stuk Patent Wand 120 vm 7 1/4 dm
H5 1 Stuk Patent Wand 120 vm 6 1/2 dm
H6 1 Stuk Patent Wand 120 vm 6 dm
H7 1 Stuk Patent Wand 120 vm 5 1/2 dm
den 9 maart 1844.
[BRON: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD) archief 5, inv.nr. 1979 verklaringen van goed gedrag etc (1844-1851)]

- [april 1845] Een Certificaat van Oorsprong voor zes kistjes inhoudende 72 flesschen vruchten in brandewijn door de ondergetekende bereid en ter verzending gepakt, om na Batavia te worden vervoerd per het Barkschip Abel Tasman, Kapitein L. van Haeften.
      J. van Goudoever de Jongh
(Gem. VH, Confituren door hem zijn bereid en ter verzending gepakt);
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- [april 1845] verzoeke voor Kapt. L. van Haften Schip Abel Tasman, een Certivicaat van Oorsprong, om te vervoeren naar Batavia 220 N.ld vruchten gepakt in 110 blikken alle gemerk N 1, bestaande in vijgen rozijnen pruimedant krenten, amandelen.
     M. van Olst;
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- [april 1845] Gijsbert Elisa Weste(r)ouen van Meeteren verzend voor zijn firma M. van Meeteren en Zoon met het Nederl. bark schip Abel Tasman, gedestineerd naar Batavia per kapitein L. van Haften.
655 kannen roode wijn
136 kannen rijnwijn
en 19 kisten gemerkt No. 1-19 M. van M & Zn
in hunne wijnkooperij zijn afgetapt op flesschen van Nederlandsche Oorsprong.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Certificaat van Oorsprong van het onderstaande Patent Touwwerk door Gerrit van Hoogstraten & Zoon, vervaardigd in hunne alhier gevestigde Towuslagerij en bestemd om naar Batavia verzenden te worden met het Nederlandsch Barkschip Abel Tasman Kapitein L. van Haften.
te beEedigen door den Heer Frederik Cornelis Deking Dura.
H01 1 Stuk Patent Want 120 V 7 3/4 878
H02 1 Stuk Patent Want 120 V 7 1/4 796
H03 1 Stuk Patent Want 120 V 7 741
H04 1 Stuk Patent Want 120 V 6 3/4 661
H05 1 Stuk Patent Want 120 V 6 1/2 641
H06 1 Stuk Patent Want 120 V 6 1/4 588
H07 1 Stuk Patent Lijk 120 V 4 1/4 267
H08 1 Stuk Patent Lijk 120 V 4 235
H09 1 Stuk Patent Lijk 120 V 3 1/2 210
H10 1 Stuk Patent Lijk 120 V 3 1/2 191
H11 1 Stuk Patent Lijk 120 V 3 1/4 165
H12 1 Stuk Patent Lijk 120 V 3 146
H13 1 Stuk Patent Lijk 120 V 2 1/2 106
7-13 in matten geemballeerd
      26 maart 1845.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (juli 1847) 50 kruiken vernis & olie gem[erkt] S 1 tot 50
met Abel Tasman kap. L. van Haften
verzonden door L(odewijk) van Son.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Jeannette Cornelia'
1 mei t/m 30 juni 1852 zeevaart (inkomend), Veltman, Jannette Cornelia, Nieuwediep, ballast, 492 Tonnen f 16,67
24-06-1856 zeevaart (inkomend), z.i. no. 96 T.K. Veldman, Jeannette Cornelia, ŕ 15 cent per ton, 492 Tonnen f 73,80

- (aug 1848) Verzoeke een Certificaat van Oorsprong over
400 Goudsche kaasenw egende circa 5 Ned ld per Stuk 1800 Nld gem. H.
200 vaatjes Boter in dubbele fust weg. 1200 Ned ld als Nederl. product.
20 vaatjes Loodwit inhoudende 50 Ned. ld elk als Nederl. fabrikaat gem. LOODWIT N 1-10.
te verzenden naar Nederlandsch Indien per het Schip Jeannette & Cornelia, kapt. T.H. Veltman door
   Pieter & Jan Hordijk
   Jan Hordijk eed doen.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (aug 1848) Certificaat van Oorsprong voor Eenhonderd kisten gemerkt K inhoudende vijfduizend flesschen of 36 vaten in 36 kannen rooden wijn met het Schip Jeanette en Cornelia, Gezagvoerder F.K. Veltman naar Batavia.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- Gerrit van Hoogstraten & Zoon, verzoeken Certificaat van Oorsprong voor de onderstaande goederen, bestemd ter verzending naar Java, per het Nederlandsch Barkschip Jeannette & Cornelia, kapitein F.K. Veldman als:
een Certificaat van 4 Stukken patent Touwwerk in hunne Touwslagerij vervaardigd.
H01 1 Stuk patent want 120 cm 5 d w 403 ld
H02 1 Stuk patent want 120 cm 4 3/4 d w 362 ld
H03 1 Stuk patent want 120 cm 4 1/2 d w 326 ld
H04 1 Stuk patent want 120 cm 4 1/4 d w 287 ld
Een certificaat van
(oliemolen vervaardigd) HLO 100 Putten gekookte LijnOlie ieder inhoudende 10 Kannen te Zamen 10 Vaten.
   te beedigen door den Heer Frederik Cornelis Déking Dura.
   den 24 Augustus 1848.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (aug 1848) Certificaat van Oorsprong, kapt. F.K. Veldman Schip Jeannette & Cornelia
100 Stuks geemballeerde hammen wgd. 460 Nld gemerk V
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- Gerrit van Hoogstraten & Zoon, verzoeken Certificaat van Oorsprong van het onderstaande patent Touwwerk, vervaardigd in hunne Touwslagerij alhier, en bestemd om naar Java gezonden te worden met het Nederlandsch Schip Jeannette Cornelia, Kapitein F.K. Veldman.
H02 1 Stuk patent want 120 vm 5 1/4 d 420 d
H03 1 Stuk patent want 120 vm 4 3/4 d 350 d
H04 1 Stuk patent lijktros 120 vm 4 d 178 d
H05 1 Stuk patent lijktros 120 vm 3 3/4 d 162 d
H06 1 Stuk patent lijktros 120 vm 3 1/2 d 153 d
H07 1 Stuk patent lijktros 120 vm 3 1/4 d 138 d
H08 1 Stuk patent lijktros 120 vm 3 d 120 d
H09 1 Stuk patent lijktros 120 vm 2 3/4 d 103 d
H10 1 Stuk patent lijktros 120 vm 2 1/2 d 81 d
H11 1 Stuk patent lijktros 120 vm 2 1/4 d 72 d
H12 1 Stuk patent lijktros 120 vm 2 d 59 d
H13 1 Stuk patent lijktros 120 vm 1 3/4 d 49 d
H14 1 Stuk patent lijktros 120 vm 1 1/2 d 37 d
    16 Mei 1850.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- De ondergeteekende verzoekt voor zijne firma van Pieter & Jan Hordijk Certificaat van Oorsprong van Honderd Godusche kazen weegende 500 Ned ld gemerkt H te verzenden naar Neerl. Indien per het Schip Jeannette Cornelia, Kapt. F.K. Veltman
  Dordt 14 Mei 1850
  Pieter & Jan Hordijk
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- Gerrit van Hoogstraten & Zoon, verzoeken Certificaat van Oorsprong van
Een Stuk patent Touwwerk vervaardigd in hunne alhier gevestigde Touwslagerij, om naar Java vervoerd te worden met het Nederl. Barkschip Jeannette Cornelia, kapt. T.K. Veldman zijnde
H1 1 Stuk patent want 120 v 6 d w 540 d
    13 mei 1850.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong om te verzenden met het schip Jeannette & Cornelia Gezagvoerder F.K. Veltman naar Java
voor 300 fl. Roode wijn in 6 kisten & 600/2 fl. Roode wijn in 12 kisten inhoudende 4 vaten.
voor 120/2 fl. Madera in 5 kisten & 120/2 fl. Madera Drij in 5 kisten inhoudende Een vat & vier kannen
voor 200/1 fl. Rhijnwijn in 4 kisten & 200/3 fl. Rhijnwijn in 6 kisten inhoudende 3 vaten eene kan
alles gemerkt K.
Jan de Koningh Jz voor zijne firma van Jan de Koningh en Zoon
    den 13 mei 1850.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (mei 1850) Certificaat van Oorsprong van 100 Stuks geemballeerde hammen wgd. 498 Nld gemerkt H VAN SLUISDAM DORDRECHT te verzenden naar Batavia per Nederl. schip Jeannette & Cornelia, Kapitein F.K. Veltman.
+
Nog Een van 50 Stuks geemballeerde hammen wgd. 238 Nld gemerkt H VAN SLUISDAM DORDRECHT
25 vatjes Rolpens wgd 100 Nld gem. ROLPENS
5 watjes saucijs Bologne wgd. 35 Nld. gem. B.B.
te verzenden naar Batavia met het Nederl. Schip Jacob Cats, kapt. J.A. Keeman.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Graaf Dirk III'
26-06-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 084 C.J. Rotgans, Graaf Dirk III, ŕ 15 cent per ton, 601 Tonnen f 90,15
31-03-1858 zeevaart (inkomend), z.i. no. 007 C.J. Rotgans, Graaf Dirk III, ŕ 15 cent per ton, 598 Tonnen f 89,70
28-02-1862 zeevaart (inkomend), z.i. no. 009 C.J. Rotgans, Graaf Dirk III, ŕ 15 cent per ton, 598 Tonnen f 89,70
28-04-1862 zeevaart (inkomend), z.i. no. 029 J.C. Rotgans, Graaf Dirk III, ŕ 6 cent per ton, 598 Tonnen f 35,88

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Hellevoetsluis'
30-04-1856 zeevaart (inkomend), z.i. no. 031 W.J. Vos, Hellevoe(t)sluis, ŕ 6 cent per ton, 630 Tonnen f 94,50
06-08-1867 zeevaart (inkomend), z.i. no. 197 J. Rens, Hellevoetsluis, ŕ 12 cent per ton, 631 Tonnen f 75,72
07-01-1869 zeevaart (inkomend), z.i. no. 001 J. Rens, Hellevoetsluis, ŕ 12 cent per ton, 631 Tonnen f 75,72

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Cornelis Gips'
31-12-1856 zeevaart (inkomend), z.i. no. 305 P.D.H.B. de Haan, Cornelis Gips, ŕ 15 cent per ton, 649 Tonnen f 97,35
31-12-1859 zeevaart (inkomend), z.i. no. 171 M. van Rijn van Alkemade, Cornelis Gips, ŕ 15 cent per ton, 649 Tonnen f 97,35
13-02-1867 zeevaart (inkomend), z.i. no. 008 J. Seijffert, Cornelis Gips, ŕ 12 cent per ton, 649 Tonnen f 77,88

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Bommelerwaard'
31-01-1857 zeevaart (inkomend), z.i. no. 003 F.H.A. Loos, Bommelerwaard, ŕ 15 cent per ton, 703 Tonnen f 105,45
30-04-1860 zeevaart (inkomend), z.i. no. 029 F.H.A. Loos, Bommelerwaard, ŕ 15 cent per ton, 703 Tonnen f 105,45

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'AEgidia Paulina'
30-04-1858 zeevaart (inkomend), z.i. no. 017 F.K. Veldman, Aegidia en Paulina, ŕ 15 cent per ton, 747 Tonnen f 112,05
18-10-1867 zeevaart (inkomend), z.i. no. 312 P.P. Hoogland, Agidia & Paulina, ŕ 12 cent per ton, 747 Tonnen f 89,64
17-03-1870 zeevaart (inkomend), z.i. no. 012 P.P. Hoogland, AEgidia Paulina, ŕ 12 cent per ton, 747 Tonnen f 89,64
11-09-1871 zeevaart (inkomend), z.i. no. 247 P.P. Hoogland, AEgideus & Paulina, ŕ 12 cent per ton, 774 Tonnen f 89,64
- Met het schip Aegidia & Pauline, kap. Hoogland, Woensdag avond van Batavia aan deze stad gearriveerd,
zijn als passagiers aangekomen de HH
Gramberg, echtgenoot en 2 kinderen
Herstein, echtgenoot en 1 kind
Schröder, echtgenoot en 6 kinderen
van Eersen
en Hinden,
benevens 20  gepasporteerde militairen;

[http://files.archieven.nl/46/f/569.73/Dordrechtse_Courant_1867-10-19_003.pdf]

(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2008-mei 2009 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl)