WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser

Deel 1: 21 Rederijen en 3 Scheepswerven te Dordrecht in de 19e eeuw
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
 
REDERIJ VAN LEDEN VRIJMETSELAARSLOGE ,,LA FLAMBOYANTE,, ANNO 1835 TE DORDRECHT
(Van deze rederij is geen archief in het Stadsarchief Dordrecht bewaard gebleven)

De rederij werd opgericht op 11-4-1835 en heeft bestaan tot 1870. Zij had 5 schepen laten bouwen voor de vaart naar Oost Indie.
Het was een rederij die enig was in zijn soort in Nederland. Van deze rederij waren de aandeelhouders en de bestuurders, de bouwer van de schepen en zelfs de kapiteins vrijmetselaar.
Alle 5 schepen werden gebouwd op de werf van Jan Schouten te Dordrecht.
Op zondag 5 april 1835 kwamen de volgende initiatiefnemers voor de op te richten rederij bijeen in het huis van Herman v/der Sande Hendrikz (1797) aan het Maartensgat te Dordrecht: Jillis Hendrik v /der Sande (1807), Johannes Nicolaas Vriesendorp Cz (1804), Henri Vriesendorp Hz (1804), Florent van Wageningen Jacobz (1806), Jacob van Wageningen Dirkz (1805), Jacob Buys't Hooft (1797), Gerard Mauritz (1768), Anthony Kist Ewaldz (1789).
Op 7 april vertrekt Anthony Kist Ez als afgevaardigde van de leden van Loge ,,La Flamboyante,, naar Den Haag voor een gesprek met de Groot Meester Nationaal van de Nederlandse vrijmetselarij, Z.K.H. Prins Frederik Willem Karel Prins der Nederlanden om zijn toestemming te vragen voor het oprichten van een rederij. De Prins keurde het plan goed en gaf te kennen dat hij ook in wilde inschrijven voor aandelen van het te bouwen schip.
De opdracht tot de bouw van het 1e schip een fregat van 436 last werd gegeven tijdens een vergadering van de leden van Loge ,,La Flamboyante,, op 11 april 1835 aan scheepsbouwer Jan Schouten, die tevens Voorzittend Meester was van Loge ,,La Flamboyante,,.
Jan Schouten die onkundig was gehouden van de oprichting van de rederij was diep geroerd en beloofde:
,,Naar vermogen en goede trouw een werkstuk tot stand te brengen die aan alle verwachtingen zou beantwoorden,,

Op de vergadering van 25 mei 1835 werd besloten het nieuwe schip de naam ,,BROEDERTROUW,, te geven.
De eerste directie van de rederij was: Anthony Kist Ewaldz (1789), Herman van der Sande Hendrikz (1797), Florent van Wageningen Jacobz (1806), en Henri Vriesendorp Hz (1804).
Commissarissen: Gerard Mauritz (1768), Jacob Buys 't Hooft (1797), Jacob van Wageningen Dz (1805) allen leden van Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Op 24 juni 1835, tijdens de viering van zomer St. Jan werd de steven gericht van de te bouwen fregat de ,,Broedertrouw,,

ENKELE AANDEELHOUDERS VAN DE REDERIJ FREGAT ,,BROEDERTROUW,, TE DORDRECHT IN 1835
allen lid van de vrijmetselarij Loge La Flamboyante te Dordrecht

* Z.K.H PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN (1797-1881) Grootmeester Nationaal van de Nederlandse Vrijmetselarij.
* JACOB ARMSTRONG HOOGWERFF lid loge 1812. (1788-1864) koopman te Dordrecht.
* ARIE BLOKLAND lid loge 5-3-1832. (1787-1838) aannemer te Hardinxveld.
* PIETER BLUSSÉ VAN ZUIDLAND lid loge 1817. (1786-1869) boekhandelaar te Dordrecht.
* ELIAS BOONEN lid loge 1814. (1793-1854) koopman te Dordrecht.
* MR JACOB CRANS lid loge 1812. (1789-1873) advocaat te Dordrecht/lid Hoge Raad te Den Haag.
* CORNELIS HARTOG lid loge 11-11-1833. (1794 ) aannemer te Sliedrecht.
* MR JAN HERMAN HOLLE lid loge 1812. (1786-1862) officier van justitie te Dordrecht.
* HENDRIK HOLLE lid loge 1814. (1793-1864) militair te Dordrecht.
* JACOB BUYS 'T HOOFT lid loge 3-12-1825. (1797-1858) koopman /reder te Dordrecht.
* GIEL HOOGENDOORN lid loge 13-12-1831. (1799) aannemer /wethouder te Sliedrecht.
*  CORNELIS JACOB DE JONCHEERE lid loge 2-1-1833. (1805-1876) koopman /zeepziederij te Dordrecht.
* ANTHONY KIST Ewaldz lid loge 1812. (1789-1841) koopman te Dordrecht.
* PAULUS LANGEVELD lid loge 5-3-1825. (1794 ) aannemer te Giessendam.
* GERARD MAURITZ lid loge 1812. (1768-1838) reder/koopman te Dordrecht.
* JACOB MAURITZ lid loge 2-1-1833. (1805-1887) koopman /reder te Dordrecht.
*  ARIE PRINS lid loge 30-1-1835. (1790-1860) aannemer te Sliedrecht.
*  HERMAN V/D SANDE lid loge 3-12-1825. (1797-) koopman/reder te Dordrecht.
*  JILLIS HENDRIK V/D SANDE lid loge 23-8-1830. (1807-1868) reder/koopman te Dordrecht.
* JAN SCHOUTEN lid loge 1812. (1786-1852) scheepsbouwer/reder /koopman te Dordrecht.
*  MR CORNELIS GILLIS OCKER STOOP lid loge 1812. (1785) griffier te Dordrecht.
* JAN SWETS lid loge 1-1-1834. (1793-1879) aannemer te Hardinxveld.
* PIETER ARIEZ VISSER lid loge 5-3-1832. (1798-1868) aannemer te Sliedrecht.
*  HENRI VRIESENDORP lid loge 22-11-1830. (1804-1864) koopman /reder te Dordredcht.
*  JOHANNES NICOLAAS VRIESENDORP lid loge 23-8-1830. (1804-1855) kassier te Dordrecht.
*  PAULUS VAN WAGENINGEN lid loge 1812. (1778) koopman te Dordrecht.
*  JACOB VAN WAGENINGEN lid loge 23-8-1830. (1805-1841) koopman te Dordrecht.
* FLORENT VAN WAGENINGEN lid loge 22-11-1830 .(1806-1864) koopman te Dordrecht.

De toekomstige kapitein van het schip is kapitein Jacob Hendriks Hazewinkel met kapiteinsvlag D 24 geboren in 1797 te Veendam. Deze was al in dienst van Jan Schouten en voer als kapitein op diens schip de brik ,,Dankbaarheid ,,en had al enkel reizen naar Batavia gemaakt.
Jacob Hazewinkel komt aan wal om toezicht op de werf te houden op het in aanbouw zijnde schip tegen een loon van f 50, - per maand.
Volgens in een ledenvergadering genomen besluit van de Loge ,,La Flamboyante,, moesten de kapiteins op de schepen van hun rederij, lid zijn van de vrijmetselarij.
Op de vergadering van 3 augustus 1835 van de leden van het zeemanscollege te Dordrecht, onder het voorzitterschap van Jan Schouten, werd besloten kapiteinsvlag D 3 te reserveren voor de kapiteins van het nieuwe fregat ,,BROEDERTROUW,,
Op 21 november 1836 wordt de ,,BROEDERTROUW,, te water gelaten. Dit werd gevierd met een banket in het ,,Hof van Holland,, te Dordrecht.
In 1856 werd het 5e en laatste schip van deze rederij gebouwd, maar dan voor de leden van de gehele Nederlandse vrijmetselarij.

Op 19 mei 1856 staat in de Dordrechtsche Courant:
Heden is alhier op de scheepstimmerwerf van de heren Schouten ter gelegenheid van de plechtige viering van het honderd jarig bestaan van het Groot Oosten der Vrijmetselaren in Nederland en het 40 jarig Grootmeesterschap van Z.K.H. Prins Frederik, de kiel gelegd van een nieuw fregat schip, genaamd ,,GROOTMEESTER NATIONAAL,, 399 last.
De toekomstige kapitein was Adolf Frederik Giesse met kapiteinsvlag D 73 en geboren in 1819 te Dordrecht. Hij voer al als kapitein op het fregat ,,Isis,, een schip van dezelfde rederij.
Vrijmetselaarsloge ,,La Flamboyante,, werd in 1812 te Dordrecht opgericht en houdt haar bijeenkomsten vanaf 1837 tot op heden in het Munt gebouw te Dordrecht.

Het was in het begin een loge van de scheepvaart en handel reders, kooplieden, aannemers, baggeraars, scheepsbouwers en zeilmakers waren er lid. Maar het bijzondere van deze loge was dat er ook 72 kapiteins en stuurlieden der koopvaardij lid van waren in de periode van 1823 tot 1880.
Veel kapiteins en stuurlieden werden aangenomen en ingewijd als vrijmetselaar. (de vrijmetselarij heeft 3 inwijdingen voor de graden: leerling, gezel en meester en werden vast lid of passantlid.)
Op hun reizen hadden de kapiteins en stuurlieden een internationaal bewijs van hun lidmaatschap van de vrijmetselarij bij zich. Een maconniek (vrijmetselaar) paspoort in het Nederlands, Engels en Frans, waarmee zij overal in de wereld op hun reizen in de havens als er een loge was naar toe konden gaan.
Het broederschap van de vrijmetselarij is een internationaal broederschap met overal ter wereld haar loge,s er waren ook Nederlandssprekende loges o.a. in : Kaapstad, Batavia, Willemstad/Curacao.

05_01zakboek.jpg (76376 bytes) 05_02zakboek.jpg (240661 bytes) 05_03zakboek.jpg (109532 bytes) 05_04zakboek.jpg (90543 bytes)
Onmisbaar zakboekje voor vrijmetselaars, bevattende een overzigt der verschillende stelsels, in welken gearbeid wordt, benevens eener Lijst Der loges in Nederland, Engeland, Frankrijk, Belgie en Duitschland. Met aanwijzing der plaatsen en stelsels waarin, en de tijden waarop gearbeid wordt. Met eene plaat. (Amsterdam, W. de Grebber, 1848)SCHEPEN VAN REDERIJ LEDEN LOGE LA FLAMBOYANTE TE DORDRECHT
(5 schepen allen nieuw gebouwd /2 schepen vergaan)

Fregat/bark ,,BROEDERTROUW,, 436 last /bijlbrief nr 84/ 3-2-1837/ werf Jan Schouten.
41.38 ellen lang/ 7.82 ellen breed / 5.65 ellen hol /voor c.a. f 144.000, -
Kiel: 24-6-1835 / te water: 21-11-1836.
1e Kapitein Jacob Hendriks Hazewinkel /vlag D 3 (1792 /1845 Veendam ).
1e reis / MRD nr 796 / 19-1-1837 /vertrekt op 31-3-1837 uit Hellevoetsluis met 40 man naar Batavia /terug in Holland op 16 december 1837 / het schip werd verkocht op 7 maart 1857 aan reders Klerk en Voogd te Dordrecht. 1n 1857 als bark getuigd.
broedertrouw.jpg (53613 bytes)

Fregat ,,DELTA,, 498 last/900 ton /bijlbrief nr 100/8-11-1839 / werf Jan Schouten.
Kiel: in 1838 / te water: 22-10-1939.
1e Kapitein Govert Crans/ vlag D 9 (1810 /1872 Dordrecht).
1e reis MRD nr 955/5-12-1839 / vertrekt op 7-1-1840 uit Hellevoetsluis met 40 man naar Batavia /in Batavia op 24-4-1840 /terug in Holland op 2 januari 1841 / het schip is verongelukt op 30 mei 1854 bij Kenn's rif.
delta.jpg (43790 bytes)

Fregat ,,OSIRIS,, 530 last /969 ton /bijlbrief nr 108/30-4-1841/ werf Jan Schouten.
Kiel: 22-20-1839 / te water: 28-2-1841.
1e Kapitein Jacob Hendriks Hazewinkel /vlag D 9 ( 1792 /1845 Veendam)
1e reis MRD nr 1060/ 21-6-1841 /vertrekt op 20-8-1841 uit Hellevoetsluis met 42 man naar Batavia/ in Batavia op 30-11-1841 /terug in Holland op 26 mei 1842/Amsterdam.
Het schip is gestrand op 5 oktober 1859 bij Madoera /Indie.

Bark ,,JAN SCHOUTEN,, 381 last/740 ton / bijlbrief nr 189/9-11-1853 / werf Jan Schouten.
Kiel: in 1852 / te water: 29-8-1853 / lang 143 voet.
1e Kapitein Joseph Coening Meyer/ vlag D 7 (1824 Batavia ).
1e reis MRD nr 1599/27-10-1853 /met 25 man naar Batavia.
Het schip werd verkocht op 24 mei 1861 aan reder J.A. Veder en zn. te Rotterdam.

Bark ,,GROOTMEESTER NATIONAAL,, 399 last/ 775 ton /bijlbrief nr 227/1-10-1857/ werf Jan Schouten. Kiel: 19 mei 1856 / te water: 11-1-1857.
1e Kapitein Adoph Frederik Giesse /vlag D 73 (1819 /1876 Dordrecht)
1e reis MRD nr 1812 / 23-9-1857 / met 26 man naar Java.
Het schip werd verkocht op 4-6-1870 naar Duitsland. (Gebouwd voor het 100 jarig bestaan van de Nederlands Vrijmetselarij. De aandeelhouders waren leden van de Nederlandse Vrijmetselarij).

Dordrecht, den 19 Mei (1856).
Heden is alhier werkelijk op de scheepstimmerwerf van de heeren Schouten, ter gelegenheid van de plegtige viering van het honderdjarig bestaan van het Groot-Oosten der vrijmetselaren in Nederland en het veertigjarig grootmeesterschap van Z.K.H. prins Frederik, de kiel gelegd van een nieuw fregatschipo genaamd Grootmeester-Nationaal

TOEGEVOEGDE GEGEVENS:

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-41]
29-12-1837 Broedertrouw J.H. Hazewinkel 436 last f 6,00
13-03-1839 Broedertrouw J.H. Hazewinkel  450 f 6,00
04-03-1840 Broedertrouw J.H. Hazewinkel  450 f 6,00

+

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Broedertrouw'
1 jan. t/m 5 apr. 1840 zeevaart (inkomend), S. Hazewinkel, Broedertrouw, Batavia, koffij suiker, 823 Tonnen f 50,00
1 jan. t/m 11 apr. 1841 zeevaart (inkomend), R.W. Menkman, Broedertrouw, Pasarang, koffij, 823 Tonnen f 50,00
21 apr. t/m 12 juni 1843 zeevaart (inkomend), G.J. Stam de Jonge, Broedertrouw, Batavia, koffij suiker, 823 Tonnen f 50,00
1 mei t/m 31 juli 1850 zeevaart (uitgaand), Kunst, Broedertrouw, Batavia, Kolen, 810 Tonnen f 25,00
1 juni t/m 30 sept. 1853 zeevaart (inkomend), A.J.B. Hordijk, Broedertrouw, Passarorang, koffij etc., 810 Tonnen f 50,00
31-12-1856 zeevaart (inkomend), z.i. no. 306 A.J.B. Hordijk, Broedertrouw, à 15 cent per ton, 810 Tonnen f 121,50

- .. Het schip Broedertrouw, kapitein Hazewinkel, van Batavia naar Dordrecht, is den 16 dezer tot voor het Pampus in de Goedereede binnen gekomen; met gemelden bodem zijn gerepatrieerd kolonel van der Straaten en de officieren van Z.M. Korvet van Speyk...
[bron: Leeuwarder Courant 22 december 1837]

- Na Batavia per de Broedertrouw Kaptijn J.H. Hazewinkel
50 vaatjes Boter inhoudende 500 d Ned
12 potten Boter inhoudende 120 d Ned
60 Goudsche kaasjes wegende 230 d
10 Leidze Komijne kaasjes wegende 80 d
   van P. & J. Hordijk
verzoeken hiervan Certificaat d'origine
   10 April 1838 
- Op het Certificaat van Oorsprong voor de Broedertrouw door Pieter & Jan Hordijk behoort behalve de opgegeven Kaas & Boter nog 10 vaatjes loodwit inhoudende 500 Ned. id
   10 April 1838
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- (april 1838) De ondergeteekende verzoekt Certificaat van Origine voor 18 kisten wijn gemerkt CA VRIESENDORP DORDRECHT No. 1-18 inhoudende 900 bottels roode wijn om te verzenden naar Batavia met het Schip de Broedertrouw gevoerd wordende door Kapiteijn Hazewinkel
     Corneille Adrien Vriesendorp
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- De ondergeteekende J.J. André verklaard van in zijn particulier Entrepot C959 te hebben afgetapt in dertig Kisten Een duizend Een en Zeventig kannen rode wijn van Frankrijk, welke gemerkt zijn I.I.A.#1-30 om te verzenden na Batavia met het Nederlands Fregatschip de Broedertrouw, Kaptn. J.H. Hazewinkel.
   Dordt 4 April 1838
   J.J. André

[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- (april 1838) De Heer Gerard Mauritz Makelaar en Scheepsmakelaar wonende alhier als last en procuratie hebbende van de Heeren Michiel Virulij & Zoon GlasBlazers te Vuren.
Dewelke met solemneele Eede heeft verklaard dat de Twee duizend vijf honderd ledige Flesschen, geladen met het Nederland schip Broedertrouw, kapitein J.H. Hazewinkel gedestineerd naar Batavia in deze Lande zijn bewerkt en vervaardigd, en alzoo zijn van Nederlandsche Oorsprong.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- De ondergeteekende J.J. André wijnkoper, verlangdt de na de Oost-Indien uitteslaan per kapt. J.H. Hazewinkel 't fregatschip de Broedertrouw vijftig kisten rode wijn in flesschen gemerkt I.I.A.#1-50 inhoudende zeventien vaten zes en tachtig kannen wijn.
   Dordt 29 Maart 1838
   J.J. André

[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Koningrijk der Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, verklaren bij deze, dat op heden den 29 Maart 1838 voor hen verschenen
De Heer Jean Jules André wijnkooper te dezer Stede
Dewelke met solemneele Eede heeft verklaard
Dat de vijftig kisten roode wijn in flesschen gemerkt I.I.A.#1-50 inhoudende zeventien vaten zes en tachtig kannen wijn door hem te verzenden met het Nederlandsch fregatschip genaamd de Broedertrouw, gevoerd door kapitein J.H. Hazewinkel gedestineerd naar Batavia; in zijne wijnkooperij zijn in orde gebragt en afgebotteld.
Des ten oirkonde hebben wij den met het zegel dezer Stad en de handteekening van onze Secretaris doen bevestigen.
    +
de Heer Gerard Mauritz makelaar en Scheepsmakelaar wonende alhier als last en procuratie van den Heren Michiel Viruly & Zn GlasBlazers te Vuren.
Twee duizend vijf Honderd ledige Flesschen, geladen in het Nederlandsch schip Broedertrouw kapitein J.H. Hazewinkel gedestineerd naar Batavia in den Lande zijn bewerkt en vervaardigd en alzoo zijn van Nederl. Oorsprong.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Te DORDRECHT ligt in lading
Naar BATAVIA, voor Passagiers en Goederen, om den 20 dezer maand te Hellevoetsluis tot vertrek gereed te zijn: Het buitengewoon snelzeilend gekoperd Fregatschip BROEDERTROUW, gevoerd door Kapitein J.H. HAZEWINDES, en voorzien van een bekwaam Scheepsdoctor. Adres bij de Scheepsmakelaars SANDBERG en Co, G. MAURITZ en J.B. 't HOOFT.
[bron: SAD 569-45, Dordrechtsche Courant 7 maart 1839]

- (certificaat van oorsprong) 20 Slijpsteenen alhier behakt en behandeld & afgeleverd door Herman v.d. S(ande) Hz gepatent koopman te Dordrecht
per t Nederl. Schip Broedertrouw, Cap. J.H. Hazewinkel
   16 Maart 1839
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Wanneer het den Edel Achtbaren Heer Burgemeester gelegen zoude komen ons het Certificaat van oorsprong te doen beëdigen over
30 vaatjes Boter 300 lb
10 vaatjes loodwit 500 lb
50 Goudse kaasen 200 lb
per het schip de Broedertrouw kaptein J.H. Hazewinkel naar Batavia te verzenden door Pieter & Jan Hordijk.
De eed te doen door Jan Hordijk
(is Nederl. Product)
15 maart 1839.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- (mrt 1839) Verzoeke Certificaat van oorsprong van bewerking van 2500 Kruiken Selters Mineraalwater gepak in 100 manden per stuk inhoudende 25 kruiken Selters water, ongemerk, om te vervoeren per het fregatschip (Nederlandsch) [Broedertrouw] Capt. J.H. Hazewinkel naar Batavia
   Van Rossen & Co (Johannes Baptist Peterus)
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Arend van Heck, koopman en Commissionair verzendt
200 kruiken inh. 1000 Nederl. kannen Lijn Oli met de Broedertrouw kapitein J.H. Hazewinkel naar Batavia.
gefabriceerd op den olij Molen DE KAT, staande op den Mijl even buiten deze stad.
den 12 Maart 1839.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Het fregatschip Broedertrouw, kap. Hazewinkel, is den 7 Julij, op de reis van deze stad naar Batavia, bij Anjer gepraaid.
[bron: SAD 569-45, Dordrechtsche Courant 3 oktober 1839]

- [Certificaat van Oorsprong]
50 Kan Zoete likeuren in 125 fless. in 5 mand. gem. N.G. 25/2 flessen)
480 Kan Azijn in 12 fust gem. (Rozijn wijn Azijn N.G.)
per fregat schip Broedertrouw, Capt. W.R. Menkman Jr
   18 maart 1840.
Achterkant:
  Likeur door hem gefabr.
  de azijn gefabr. door de heer J. Eland & Co te Koudekerke.
  Johannes Baptista Petrus van Rossen voor zijne firma van Van Rossen & Co.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong van de navolgende wijnen welke per 't 't schip de Broedertrouw, Kapt. Minkman na Batavia ter verzenden als:
1-3 M. twintig Kisten wijn
21-23 M.A. drie Kisten wijn
27-30 M.B. acht Kisten wijn
inhoudende te zamen acht honderd drie en zestig Kannen wijn.
    Dordt 14 Maart 1840
    J.J. André
In zijne wijnkoperij zijn in orde gebragt en afgebotteld op Inl. flesschen.
(Beedigt 16 Maart 1840)
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- [Certificaat van Oorsprong]
200/2 Flesschen Maag Elixter Bitter voor 't FregatSchip de Jacob Cats, capitein Derks
200/2 Flesschen Maag Elixter Bitter voor 't FregatSchip de Broedertrouw, de heer Minkman Jun.
uit de Fabriek van J. Hoppe likeurstokers te Amsterdam waar van verzoeken voor ieder Schip een Certificaat d'origine.
  Adrianus Selis voor de firma van Baks en Selis.
  (In orde gebragt en afgebotteld op Inl. flesschen)
  3 Maart 1840
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- [maart 1840; Certificaat van Oorsprong]
300 pullen inhoudende 15 Ned. Vat lijnolij te verzenden naar Oost Indien per het Neerlands Schip Jacob Cats, kaptein W.B. Derks.
300 pullen inhoudende 15 Ned. Vat lijnolij te verzenden naar Oost Indien per het Neerlands Schip Broedertrouw, kapitein W.R. Minkman Jr.
    Arend van Heck, koopman en Commissionair
[achterkant: gefabriceerd op den Olijmolen de Kat, staande op den Mijl even buiten deze stad]
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- (maart 1840) De ondergeteekende verzoekt een Certificaat van Oorsprong van
12 Vaatjes loodwit inhoudende 600 Nd Gemerkt L.N.
om verzonden te worden naar Batavia per het schip Jacob Cats, kapitijn W.B. Derks.

Een Certificaat van Oorsprong voor
12 Vaatjes loodwit inhoudende 600 Nd Gemerkt L.N.
om te verzenden per het schip Broedertrouw, kaptijn W.R. Minkman Jun.
In zijne Loodwit gefabriceerd.
Jan Hordijk
+
Een Certificaat van Oorsprong voor
200 Stolkse kazen w. 1017 Nd Gemerkt N.
om te verzenden per het Schip Broedertrouw, kaptijn W.R. Minkman Jun naar Batavia.
P. & J. Hordijk
voor de firma van P. & J. Hordijk zal ook Jan Hordijk de Eed doen.
Is Nederl. Product.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- [certificaat van oorsprong)
Den onder getekende verzoeke bij deze een bewijs van Oorsprong voor een Biljard geladen in vier pakken gemerkt T in het Fregat Schip Broedertrouw, Capitein Stam de Jonge
     (Leendert) L. van Tetterode
ACHTERKANT:
een Biljard Tafel, door hem alhier in Zijn werkplaats gemaakt van Eiken en opgelegen met mahonij hout, gedekt met Inlandsch Groen laken, uit elkanderen genomen en in vier Moscovische Matten ingepakt en ieder gemerkt met Letter T.
      den 22 December 1841.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Verzoeke bewijs van oorsprong voor 200 roode kelders inh. 3762 kan Jenever 94% gemerkt HDI & Co F.v.W. bewerkt in de branderij van H. de Jongh & Co, Voorstraat wijk C 535 om naar Batavia te vervoeren met het Ned. fregat schip Broedertrouw Kapitein Stam de Jonge.
   Dordrecht 12 Maart 1844
   H. de Jongh & Co.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Verzoeke certificaat van oorsprong van Eenhonderd Stuks gerookte Hammen wegende vijfhonderd negentig Nl.lb uitte voeren met het schip Broedertrouw Kapt. Stam de Jonge naar Batavia (zijnde Nederlandsch Product)
      Dordrecht 22 Maart 1844
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (maart 1844) 70/4 Blikken gerookte Zalm
20 potten Ansovisch
elk in een kist gepakt om te worden vervoerd per het schip Broedertrouw kapt. G.J. Stam de Jonge, gem. (1) (2)
   te verzenden door Johannes van Goudoever de Jongh
   Door hem bereid en ingepakt.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- De ondergeteekende verzoeken certificaat van oorsprong van
190 Stolksche kazen wegende 950 d ) gemt. F.v.W.
10 Leidse kazen wegende 80 d          )
om te verzenden naar Batavia per het schip Broedertrouw kaptijn Stam de Jong
    Dordt 20 maart 1844
    P. & J. Hordijk
Jan Hordijk zal de Eed doen.
Is Nederlandsch Product.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (mrt. 1844) H. van Sluisdam Verzoek een Certificaat van oorsprong
van 50 Stuks geemballeerd hammen wegende 316 Ned lb gemerk B
van 10 Stuks geemballeerd Rook vleesch wegende 74 Ned lb gemerk B
van 1 pak saucijs de Boulogne inhoudende 14 Ned lb gemerk B
van 20 Vatjes gerookte worst wegende te zamen 100 Ned lb gemerk ROLPENS
om te verzenden naar Batavia met het Nederl. fregatschip Broedertrouw, de Heer kapt. G.J. Stam de Jonge.
Is Nederl. product.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (juli 1850) 171 flesschen
10 Kisten inhoudende 210 kannen wijn azijn gemerkt VINAIGRE QUALITÉ SUPERIEURE om te verzenden met het Fregat Schip Broedertrouw, Kapitein J.G. Kunst naar Java.
   G.M. van Someren Brand
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (juni 1850) Kist No. 1 inhoudende de onderstaande artikelen vervaardigd door den ondergetekende en te verzenden per schip Broedertrouw, kapt. G. Kunst.
Een laken Jas
2 Velten
2 Petten
(2 Hoeden)
6 paar Kousen
(1 ha..bandje)
9 Velten
8 broeken
2 Jasjes
(1 p. laarzen)
(4 p. Schoenen)
+ Kist No 3 bevatten de de onderstaande Artikelen ter verzending naar O Indien per Schip Broedertrouw, kapt Kunst
van A. Metz
+ Zes breukbanden
4 d. Schotbanden
24 tafelmessen
1 vleesmes en vork
Een toestel voor de Amputatíe
twee hoorn grijn schaaltjes
Een doosje met een Kopsnepper
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (juni 1850) H. van Wageningen Confituren te verzenden met het N. Schip Broedertrouw, kapt J.G. Kunst, gepakt in een kist gem. CVB N1. 
1 Chocolaad
1 Gebrande amande
2 pepermint
2 juffers amandele
2 Corinthe
2 Rosijne
2 Bitterkoekje
2 Banket
1 Pistache
2 Minsje
2 Brandzuiker
6 pakken Chocoladje
6 flesschen mosterd
1 doos Kleinard
C.v.B.  (N. 1)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (juni 1850) Kist No. 2 te verzenden per Schip Broedertrouw, cap. Kunst inhoudende
(01) 1 Een blikke doos Chinine
(02) 24 doosjes Cirtroendrop
(03) 1 Blikke doos Bataafise
(04) drop in Jujaba
(05) 4 fleschjes Medicijnen
(06) 2 potten Extract
(07) 1 Fruit Aliohal
[(08) 40 Boekjes Gibben Zilve]
[(09) 6 pakjes poederdoosjes]
[(10) 2 .. medic..]
[(11) Bind..]
[(12) 12 kop glazen]
[(13) 4 tinne maten]
[(14) 3 witte m..]
(15) Een kistje Vermiscille
(16) Een Tro.el ge..
(17) de Appelen
C. Brunner (Casparus)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Delta'
1 jan. t/m 11 apr. 1841 zeevaart (inkomend), G. Crans, Delta, Batavia, koffij suiker, 942 Tonnen f 50,00
1 april t/m 9 mei 1846 zeevaart (inkomend), G. Crans, Delta, Pekolongan, koffij & suijker, 942 Tonnen f 50,00
1 apr. t/m 31 mei 1849 zeevaart (inkomend), G. Crans, Delta, Samarang, koff. & Suijker, 939 Tonnen f 50,00
1 aug. t/m 31 okt. 1851 zeevaart (inkomend), G. Crans, Delta, Passaroerang, koffij & suijker, 939 Tonnen f 50,00

- Van de werf van den scheepsbouwmeester Jan Schouten, werd den 22 dezer met het beste gevolg, te water gelaten, het fregatschip genaamd DELTA, gebouwd onder directie van de heeren A. Kist Ez, Herman van der Sande Hz, Florent van Wageningen, Henri Vriesendorp en J. van Wageningen Dz, gevoerd zullende worden door kap. Govert Crans.
Op die zelfde helling is daarna, onder dezelfde directie, de kiel gelegd voor een schip van gelijke grootte, genaamd Osiris, mede bestemd voor de vaart op de Oost-Indien.
[bron: SAD 569-45, Dordrechtsche Courant 24 oktober 1839]

- Wij B en WW etc Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Fregatschip genaamd Delta, lang 43 Ellen 70 duimen, wijd 8 ellen 40 duimen, hol 5 ellen 72 duimen en alzoo groot 942 tonnen of 498 Laste; alhier op de Werf van de scheepsbouwmeester Jan Schouten geheel is nieuw gebouwd en op den 22 Oct. 1839, van dezelve is van Stapel gelaten.
    Dordrecht den 4 Novb. 1839.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Anthonij Jacob Brieschoff Beusekamp Apotheker
te verzenden met het fregatschip Delta, gevoerd door Kapt. Govert Crans gedestineerd naar Batavia.
8 kistjes gemerkt A.B.C.D.E.F.G.H. inhoudende gezamentlijk 192 stuks kwartflesjes Pomme d'orange Bitter en
7 kistjes gemerkt 1.2.3.4.5.6.7 inhoudende gezamentlijk 1008 stuks 2 onc..(?) flesjes Pomme d'orange Bitter.
Dit bitter is bereid door zij zelve.
    Den 20 November 1839.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Te Dordrecht ligt in lading
Naar Batavia, het Nieuw Gebouwd en Kopervast FREGATSCHIP DELTA, Kapitein Govert Crans, om Medio December te Helelvoetsluis tot vertrek gereed te zijn, hebbende uitmuntende inrigting voor Passagiers. Adres bij de Kargadoors G. Mauritz, J.B. 't Hooft en Sandberg en Co, zoo mede bij den Kapitein aan boord.
[bron: SAD 569-45, Dordrechtsche Courant 7 december 1839]

- 12 kisten inhoudende 600 bottels of ceven 468 kannen CA VRIESENDORP DORDRECHT No. 1-12
Corneille Adrien Vriesendorp
In orde gebragt en afgebotteld op Nl flesschen
Delta, Capitein Govert Crans
    den 10 Decb. 1839
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Gister morgen, omstreeks 7 ure, is van voor deze stad naar Hellevoetsluis vertrokken, het naar Batavia bestemde fregatschip Delta, kap. G. Crans, gesleept wordende door de aan de Nederl. stoomboot-maatschappij behoorende stoomboot de Frederik.
[bron: SAD 569-45, Dordrechtsche Courant 14 december 1839]

- (aug. 1841) Verzoeke Certificaat van Oorsprong voor twaalf Kisten Rijnsche wijn inhoudende ieder 50 fustjes, alzoo te zamen 600 bottels gelijk staande met 468 Kannen gemerkt CA VRIESENDORP DORDRECHT No. 1=12 om te verzenden naar O.I. met het Schip de Delta, Kapitein Crans.
(Bordeaux wijn als boven gemerkt CA VRIESENDORP DORDRECHT No. 1=12)
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- (aug. 1841) Pieter & Jan Hordijk verzoeken een Certificaat van Oorsprong voor 35 Vaatjes Boter in dubbelde fust inhoudende 210 Ned lb Gemerkt ACC en 160 Goudsche kazen wegende circa 500 Ned lb Gem. [..] te verzenden naar Batavia per het Schip Delta, kapitein G. Crans.
Jan Hordijk zal de Eed doen.
  (het merk is C.C.)
  Is Nederl. product.
   +
KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia
.
Burgemeester en Wethouders der stad Dordrecht verklaren bij deze, dat op heden den 6-8-1841 voor hen is verschenen:
de Heer Jan Hordijk, voor zijne firma van Pieter en Jan Hordijk, Kooplieden alhier
Dewelke met solemneele Eede heeft verklaard
Dat de 35 Vaatjes Boter in dubbelde fust, inhoudende 210 Nederlandsche ponden gemerkt C.C., door hen te verzendne met het Nederlandsch Schip genaamd DELTA, gevoerd door kapitein G. Crans, gedestineerd naar Batavia, is Nederlandsch product.
Des ten Oirkonde hebben wij deze, met het zegel dezer stad en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
Ter ordonnantie van dezelve.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- [Certificaat van Oorsprong]
120 Vaatjes, inhoudende 1800 Nld Spijkers gem.t S#1 à 120 per het Schip Delta, kapitein G. Crans, door P. Hofman & Co gepresenteerd door H. v.d. Sande Hzn.
    6 Aug. 1841
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Certificaat van Oorsprong van twee Hondert stuks geemballeerde Hammen gemerkt F.v.W. wegende Een duizend Een en twintig Ned. ponden uitgevoerd wordende met het Nederlandschip DELTA, kapt. G. Krans, naar Nederlandsch Indie en zijnde Nederlandsch Product.
    Dordrecht 16 mei 1845
    P.A. Faasen, O.O. Faasen Az
(Is Nederl. Product)
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD) archief 5, inv.nr. 1979 verklaringen van goed gedrag etc (1844-1851)]

- Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze, dat op heden den Zestiende Mei 1845 voor hen is verschenen De Heer Johan Abraham Steiner, meubelmaker en wonende te Dordrecht
Dewelke met solemnide Eede heeft verklaard dat de navolgende Meubelen bestaande in
 2 canapéen tete a tete
 1 chasse longue
 24 fauteuils
 4 voet tabernetten
 4 consoles
 2 canapé tafels
Welke alle in kisten geamballeerd zijn en gemerkt IVH, door hem te verzenden per het Nederlandsch Fregatschip DELTA, gevoerd door Capitein G. Crans, gedestineerd naar Batavia, in deszelfs werkplaats van mahonij hout zijn vervaardigd en in gereedheid gebragt.
Dit ten oirkonde hebben wij deze met het zegel dezer stad en de handtekening van Onzen secretaris doen bevestigen.
Ter ordonnantie van dezelve.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD) archief 5, inv.nr. 1979 verklaringen van goed gedrag etc (1844-1851)]

- Certificaat van Oorsprong van 10 kistjes Pomme d'orange gemerkt I II III IV V VI VII VIII IX X bereid en geleverd door A.J.B.B. aan het fregat schip Delta gezagvoerder de Heer G. Crans, Mei 1845, gepakt in 10 kisten bevattende iedere kist 44 fl. van 6 medicinale aule.
   Anthonij Jacob Brinkhoff Beusekom
   Hendrik Pieter van Diest
, apothecar
   den 20 mei 1845
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Willem Frederik Husen Meubelmaker, vezendt per het fregatschip Delta, capitein G. Crans, naar Batavia
Een Mahonij Linne en kleerkast
door het gemaakt en vervaardigd
    Den 17 Mei 1845
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (mei 1845) 200 roode kelders gemerkt HDI&Co (vogel) F.v.W. inhoudende 41 vaten en tien kannen binnenl. ged. van 94% met het fregatschip 'Delta' kapitein G. Crans van granen gestookt in hune branderij wijk C No. 535 is bewerkt.
    H. de Jongh en Co.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Certificaat van Oorsprong van twee Honderd stuks geemballeerde Hammen gemerkt F.v.W. wegende Een duizend Een en twintig Ned. ponden uitgevoerd wordende met het Nederlandschip 'Delta' Kapt. G. Krans naar Nederlandsch Indie
en zijnde Nederlandsch Product.
   Dordrecht 16 mei 1845
   P. A. Faasen (O.O. Faasen Az)
   Is Nederl. Product.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- KONINGRIJK DER NEDERLANDEN
Certificaat van Oorsprong van Geoderen ter verzending bestemd naar Batavia

Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den zestiende Meij 1845 voor hen is verschenen
De Heer Johan Abraham Steiner, Meubelmaker en wonende te Dordrecht De welke met solemnele Eede heeft verklaard dat de navolgende Meubelen bestaande in
1 Canapéen tete a tete
1 chaise longue
24 fauteuils
4 voet tabernetten
2 consoles
2 canape tafels
welke alle in kisten geamballeerd zijn en gemerkt IWH, door hem te verzenden per het Nederlandsch Fregatschip DELTA. gevoerd door Captein G. Crans, gedestineerd naar Batavia, in deszelfs werkplaats van Mahonij hout zijn vervaardigd en in gereedheid gebragt.
Dit ten Oirkonde hebben zig deze met het Zegel dezer Stad en de handteekening van onzer secretaris doen bevestigen
Ter Ordonnantie van dezelve
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- P. & J. Hordijk wenschen teverzenden naar Batavia per het Fregatschip Delta kaptein G. Crans Twee honderd Goudsche Kazen weegende 1000 lb gemerkt F.v.W. 
Jan Hordijk voor zijne firma P. & J. Hordijk 
    den 16 mei 1845
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (apr 1847) Pieter & Jan Hordijk, kooplieden te Dordrecht, verzoeken Certificaat van Oorsprong voor
150 vaatjes delfse Boter in dubb. fust inhoudende 900 Nd
100 Stolksche kaasjes wegende 500 Nd
om te vervoeren naar Batavia per het schip Delta, kapitein G. Crans.
Jan Hordijk zal de Eed doen.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (apr 1847) Willem Fredrik Husen, Meubelmaker, verzendt naar Batavia per het fregat schip Delta, Capitein G. Crans.
1 linnen en 1 kleer kast gemaakt van Mahonij hout
gepakt elk afzonderlijk en een kist met het merk V.W.
Door hem op deszelfs winkel gemaakt.
   +
KONINGRIJK DE NEDERLANDEN.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze, dat op heden den 7 April 1847 voor hen is verschenen:
Willem Fredrik Husen, van beroep Meubelmaker te deser Stede.
Dewelke met solemnele Eede heeft verklaard dat Een linnenkast gemaakt van mahonijhout en Een kleerkast mede gemaakt van mahonijhout en elk afzonderlijk gepakt in een kist gemerkt V.W. door hem te verzenden per het Nederlandsch Fregatschip Delta, gevoerd door kapitein G. Crans gedestineerd naar Batavia, door hem in deszelfs werkplaats vervaardigd.
Des ten oirkonde hebben wij deze met het zegel dezer Stad, en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
Ter ordonn. van dezelve.
+ Francois Xavier Gascar, Varkensslager alhier als gevolmagtigde van A. Snijders wed. H. van Sluijsdam, Varkensslagerij uitoefende alhier, ingevolge volmagt gepasseerd voor de Notaris Jan de Koning en getuigen te Dordrecht den 4 maart 1846 en aldaar behoorlijk geregistreerd tenzelven dage.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Osiris'
1 juni t/m 16 aug. 1849 zeevaart (inkomend), G.J. Stam, Osiris, Passaroerang, Koffij & Suijker, 975 Tonnen f 50,00
1 jan. t/m 31 mei 1853 zeevaart (uitgaand), G. Crans, Osiris, Sourabaya, machienerie, 969 Tonnen f 25,00
30-11-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 283 G. Krans, Osiris, à 15 cent per ton, 969 Tonnen f 145,35
25-02-1854 zeevaart (inkomend), z.i. no. 1 G. Crans, Osirus, à 15 cent per ton, 969 Tonnen f 145,35

- [1610] Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Fregatschip Osiris, lang 44 Ellen 42 duimen, wijd 8 Ellen en 50 duimen en hol 5 Ellen 97 duimen en alzoo groot 1003 tonnen of 530 lasten; alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeester Jan Schouten is gebouwd voor Rekening van de Heeren Herman van de Sande Hzn, Florus van Wageningen, Henri Vriesendorp, Jacob van Wageningen Dzn te Dordrecht en verder mede reeders en op de 27 Febr 1841 frisch van de Bijl is te water gelaten.
    Dordrecht den 20 April 1841.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Jan Hordijk verzoekt voor zijne firma van Pieter & Jan Hordijk Certificaat van Oorsprong van 100 Vaatjes Boter in dubbelde fusten inhoudende 600 N lb Gemerkt DB N 1 a 100
om te worden verzonden naar Batavia met het Schip Osiris kapitein J.H. Hazewinkel.
   Dord. 28 Junij 1841.
   Pieter & Jan Hordijk
Is Nederlandsch Product.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- N. Loos, Distelateur, te Dordrecht verzend met 't Fregatschip Osiris, gevoerd wordende door Cap. J.H. Hazewinkel gedestineerd naar Batavia.
Twee hondert halve bott(el)s Bitter in Vier Manden gem.t L
(Is Hollandsch Fabricaat)
door hem [zelve vervaardigd] in orde gebragt en afgebotteld op Inl(andsche) Bottels.
     Den 29 Junij 1841.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- N. Loos, Distelateur, verzend met 't Schip Osiris Capt. J.H. Hazewinkel naar Batavia
Vier Mandens Likeur gem. L inh. 200 halve bott(el)s Likeur
Is Hollandsch Fabricaat, door hem in orde gebragt in zijne branderij vervaardigd. en afgebotteld op Inl. Bottels.
    den 8 Julij 1841.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- (juli 1841) Verzoeke een Certificaat d'Origine voor 6 Kisten Rijnsche wijn inhoudende ieder 50 bottels zamen 300 bottels gelijk aan 240 Kannen om te verzenden naar Oost Indien met het Schip de Osiris Kapitijn Hazewinkel, de kisten Gemerkt CA VRIESENDORP DORDRECHT No. 1=6 #
    Corneille Adrien Vriesendorp
    (get) C.A. Vriesendorp
(In zijn wijnkoperij alhier zijn in orde gebragt en in flesschen van Nederl. oorsprong afgebotteld)
     +
Verzoeke Certificaat van Oorsprong voor 20 Kisten wa..(?)wijn inhoudende ieder 50 bottels te zamen 1000 lb wegende omrent 780 Kannen, Gemerkt CA VRIESENDORP DORDRECHT No. 1=20 om te verzenden naar Oost Indien met het Schip de Osiris Kapitijn Hazewinkel.
    Dordrecht 6 Julij 1841
    (get) C.A. Vriesendorp
(In zijn wijnkoperij alhier zijn in ord egebragt en in flesschen van Nederl. oorsprong afgebotteld; den 7 Julij 1841)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Herman van der Sande HZoon voor zijne firma van P. Hofman & Comp, grofsmits & Spijkerfabriekeurs alh(ier)
100 Vaatjes inhoudende 1500 Nlb Spijkers gem.t S#1-100 naar Java, met het Schip Osiris, kapitein J.H. Hazewinkel.
      29 Junij 1841.
(In hunne Spijker fabriek alhier zijn vervaardigd en in gereedheid gebragt)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- (febr 1847 (?voor wed. H. van Sluisdam?)) Verzoeke Een Certificaat van Oorsprong van
50 Stuks geemballeerd hammen wgd. N(ett)o 236 Nld gemerk B
30 vatjes Rolpens wgd 150 Nld gemerk ROLPENS
15 vatjes Saucijsen wgd 75 Nld gemerk SAUCIJSEN
10 vatjes Gerookt spek wgd 100 Nld gemerk R SPEK
5 vatjes gezouten spek wgd 50 Nld gemerk P SPEK
10 vatjes gezouten vleesch wgd 100 Nld gemerk V
Naar Batavia per Schip OSIRIS de heer capt. J.J. Stam de Jonge.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (aug 1848) Verzoeke bewijs van Oorsprong voor honderd roode kelders gemerkt
HDI&Co(zwaan)DK
inhoudende elk twintig kan of 15 flesschen tezamen 2000 kan of 1500 flesschen Jenever van 94% en naar Batavia te vervoeren met het fregatschip OSIRIS kaptein G.J. Stam de Jonge in onze branderij DE ZWAAN op de Voorstraat zijn vervaardigd en bewerkt
     Jan de Haan voor zijn firma van H. de Jongh & Co.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (aug 1848) Een Certificaat van Oorsprong
Kapt. G.J. Stam de Jonge het Schip Osiris naar Batavia.
50 Stuks geemballeerd hammen wgd. 252 Nld gemerk N. 1
30 Vatjes Rolpens wgd. 130 Nld gemerk ROLPENS R
15 vatjes saucijsen wgd. 40 Nld gemerk SAUCIJSEN R
20 Stukken gerookt vleesch wgd. 113 Nld gemerk N. 1
+
25 Stuks geemballeerd hammen wgd. 118 Nld gemerk N. 2
15 Vatjes Rolpens wgd. 65 Nld gemerk ROLPENS T
15 vatjes saucijsen wgd. 23 Nld gemerk SAUCIJSEN T
10 Stukken gerookt vleesch wgd. 56 Nld gemerk N. 2
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (aug 1848) Verzoeke Certificaat van Oorsprong over 
   Zes kisten ieder a 50 flesschen roode Wijn
   132 Kistjes ieder a 12 flesschen Rijnwijn
Zamen inhoudende 684 flesschen of 549 Kan gemerkt CA VRIESENDORP DORDRECHT No. 1-38 te verzenden met het Schip Osiris Kap G.J. Stam de Jonge naar Oost-Indien.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (juli 1850) 50 Stuks geemballeerde hammen wgd 275 Nlb gemerk A
12 Stuks geemballeerde gerookt Vleesch wgd 50 Nlb gemerk A
20 vatjes Rolpens wgd 80 Nlb gem. ROLPENS
20 vatjes Saucijsen 80 Nlb gemerk SAUCIJSEN
Naar Batavia per Schip Osiris, Kapt. G.J. Stam de Jonge, liggende te Rotterdam.
   F.X. Gascar.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong voor 500 flesschen Rijnwijn in tien kisten gemerkt CA VRIESENDORP DORDRECHT No. 1-10 (Zamen inhoudende 390 Kan) om te verzenden naar Oost-Indie met het schip Osiris, kap. G.J. Stam de Jonge
   Dordrecht 4 Julij 1850.
   C.A. Vriesendorp
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- Den ondergetekende verklare bij deze
Dat bij hem en door hem vervaardigt is van Zweeds ijzere bakke of kinderwage Groen geschildert en met blauw lake bekleed en wasdoekke kap en is gekocht door Stam de Jong, Gezagvoerder van het Fregatschip Osssiris van Dordrecht om te vervoere naar de Oost Indie.
   Dordrecht Julij 1850.
   P. Horst
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- KONINGRIJK DE NEDERLANDEN.
Burgemeester en Wethouders van Dordrecht verklaren bij deze, dat op heden den 11 Nov 1858(!) voor hen is verschenen de Heer C.A. Vriesendorp, Wijnkooper alhier, welke onder aanbod van eed heeft verkalard dat de 25 kisten fijne Bordeaux Wijn inhoudende 1250 flessen gemerkt CV N 1-25 door hem te verzenden met het nederlandsch schip OSIRIS Kapitein W.H. Cramer bestemd via Cardiff naar Singapore.
in zijn Entrepot alhier in flesschen van Nederlandschen oosprong gebotteld.
Des ten oirkonde hebben wij deze met het zegel dezer gemeente en de handtekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
Gegeven te Dordrecht den 11 November 1858.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Jan Schouten'
1 okt. t/m 31 dec. 1853 zeevaart (uitgaand), Meijer, Jan Schouten, Batavia, kolen etc, 721 Tonnen f 25,00
29-02-1856 zeevaart (inkomend), z.i. no. 7 J. Colning Meijer, Jan Schouten, à 15 cent per ton, 721 Tonnen f 108,18
31-05-1860 zeevaart (inkomend), z.i. no. 56 J. Coening Meijer, Jan Schouten, à 15 cent per ton, 711 Tonnen f 106,65

- [www.maritiemdigitaal.nl]
Inventarisnummer T2407
Museum Maritiem Museum Rotterdam
Collectie technische tekeningen
Titel Technische tekening van barkschip 'Jan Schouten'
Beschrijving 'Jan Schouten', barkschip, 1853. Gemerkt: "Dordrecht, 28 April 1853, A.J. Schouten." 
Lijnentekeningen waarin de ligging van de dekken, de poorten, de plaats van masten en boegspriet en de vorm van het galjoen is aangegeven. De tekening bevat een aantekening betreffende de 'Eva', (zie no. 2398). De 'Jan Schouten' was 143 voeten lang en mat 381 1/721 t. Reder was de heer G. Mauritz te Dordrecht. Het schip ging later over aan J. R. Veder en Zonen te Rotterdam die het de naam 'Zeemanshoop' gaven en vervolgens aan van Overzee & Co aldaar, die het schip herdoopten in 'Ada'. Het werd in 1877 naar het buitenland, Wolgast, Duitsland, verkocht. Schaal in Amsterdamsche voeten: 1 voet = 0.65 cm

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Grootmeester Nationaal'
28-12-1864 zeevaart (inkomend), z.i. no. 259 A.F. Giessen, Grootmeester Nationaal, à 12 cent per ton, 755 Tonnen f 90,60
30-06-1862 zeevaart (inkomend), z.i. no. 118 A.F. Giesse, Grootmeester Nationaal, à 15 cent per ton, 755 Tonnen (half) f 56,125
31-05-1867 zeevaart (inkomend), z.i. no. 108 A.F. Giesse, Grootmeester Nationaal, à 12 cent per ton, 755 Tonnen f 90,60
31-01-1870 zeevaart (inkomend), z.i. no. 003 A.F. Giesse, Grootmeester Nationaal, à 12 cent per ton, 755 Tonnen f 90,60

(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2008 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl)