WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser
Deel 1: 21 Rederijen en 3 Scheepswerven te Dordrecht in de 19e eeuw
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
 
REDERIJ VISSER/ MULLER/ANNO 1836/ VISSER/ VAN DER SANDE /VERBEEK ANNO 1843
Deze rederij is opgericht in 1836 eerst onder de naam Visser/ Muller geeindigd op 12-6-1842 , vanaf 19-12-1842 Visser en van der Sande /Verbeek


HENDRIK PIETER VISSER
(1806 Twello/Deventer/1852 Dordrecht) z.v. Juriaan Hendrik Visser (wijnhandelaar te Deventer) en Swanide Helena Budde (d.v.kapitein Budde uit Edam)
Oud kapitein der koopvaardij in 1832 lid zeemanscollege te Dordrecht /vlag D 37
Van 1832 t/m 1835 is hij kapitein op het fregat ,,De Dordtenaar,, van reder A BLUSSÉ van Oud Alblas / in 1836 is hij cargadoor en hij trouwt in 1837 te Dordrecht met Hendrika Petronella BLUSSÉ (1814 Dordrecht) d.v. Adolph BLUSSÉ van Oud Alblas en Jacoba Holle
In1850 woont hij aan de Wolwevershaven B 310 te Dordrecht en is hij kargadoor /Commissionair /reder/expediteur

MICHIEL MULLER STEFENS
(1786 Emden ) z.v. Stephen Michiels Muller en Dina Abrams de Roth ( weduwnaar van Mary Henly)
Oud kapitein der koopvaardij /vlag D 6 te Dordrecht/ hij trouwt in 1822 te Dordrecht met Leonora Loos (1792 Dordrecht)d.v. Johan Gotlop Loos (uit Emden) en Anna de Voogd
In 1823 is hij kapitein en mede eigenaar van het 3 mast Galjoot ,,De Dortdsche Welvaart,,
1836 is hij cargadoor en mede eigenaar van de rederij Visser/Muller

VAN DER SANDE
Op 19-12-1842 was de oprichting van de vennootschap Firma Visser en van/der Sande te Dordrecht /cargadoors expediteus en assuradeurs en reders.

JILLIS VAN DER SANDE
(1726/1805 Dordrecht) beurtschipper te Dordrecht /getrouwd in 1751 met Maria v Pelt.

HENDRIK VAN DER SANDE JILLISZ
(1764 Dordrecht) z.v Jillis v/d Sande en Maria v Pelt /koopman te Dordrecht in 1794 getrouwd met Clara Maria Hering.

HERMAN VAN DER SANDE HENDRIKZ
(1797 Dordrecht) z.v. Hendrik v/der Sande Jillisz en Clara Maria Hering /hij trouwt 1818 te Den Haag met Johanna Maria Verbeek (1796 /1867 Dordrecht )d.v. Albert Jan Verbeek (raadslid te Dordrecht) en Henrika Telders.
Op 3-12- 1825 wordt hij lid van de vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
In 1830 woont hij aan het Maartensgat A 105 te Dordrecht en is hij reder en koopman en is hij aandeelhouder van het fregat ,,De Dordtenaar,, en directeur mede oprichter rederij A. BLUSSÉ v Oud Alblas.
1835 is hij mede oprichter rederij fregat ,,Broedertrouw,, van leden vrijmetselaars loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Hij wordt opgevolgd in de rederij door zijn zoons.

HENDRIK V/D SANDE (1820 Dordrecht) trouwt met Catharina Schelsberg.
In 1860 woont hij aan de Kuipershaven 126 te Dordrecht en is hij reder/koopman.
ALBERT JAN VERBEEK V/D SANDE (1822 Dordrecht) deze heeft als enige zoon in het gezin ook de naam van zijn moeder Verbeek als tweede naam. Hij trouwt in 1849 te Dordrecht met Elisabeth Cornelia Roodenburg.

In 1850 woont hij aan de Wolwevershaven B 313 te Dordrecht en is hij reder/koopman.


SCHEPEN REDERIJ VISSER& MULLER/VISSER & V/D SANDE, VERBEEK
(17 schepen waarvan 6 nieuw gebouwd)

Galjoot /3 mast ,,DORDTSE WELVAART,,/ koopbrief nr 42 /1-3-1828 (Michiel Muller).
Kapitein Michiel Muller Stefens / vlag D 6 (1786 Emden).

Kofschip , DE MAAS,,/ 61 last /koopbrief nr 81 /15-9-1836 / voor f 4.000, - (Visser /Muller).
Kapitein: Pieter Josephus Bakema /vlag D 62 (1806 Harlingen)
1e reis: MRD nr 897 /18-9-1838/6 man

Kofschip ,,ONRUST,, / bijlbrief nr 85 /3-3-1837 /werf Harm Derks Hesseling/ Oude Pekela (Visser/ Muller).
Kapitein: Pieter Rentus Huisman /vlag D 65

Kofschip ,,NOORDSTAR,, / geen bijlbrief te Dordrecht (1838) werf Jan Schouten. Ontwerp van scheepstekenaar Cornelis Hoogerwerff /te water: 31-3-1838 (Visser/Muller).
Kapitein F.J. Brouwer/ 1e reis MRD nr 868/14-4-1838/ met 5 man naar Bergen/Noorwegen.

noordstar.jpg (77946 bytes)

Kofschip ,,EENSGEZINDHEID,, / koopbrief nr 93 /4-8-1838 (Visser/ Muller).
Kapitein Pieter Bosselaer /1e reis MRD nr 891/29-8-1838/ met 4 man naar Duinkerken.

Kofschip ,,HELENA,, 99 last /bijlbrief nr 102 /8-2-1840 /werf H.J. Limburg te Groningen. (Visser /Muller).
Kapitein Jan Jans Bakker.

Schoener ,,NINA,, (geen gegevens).

Bark ,,SARA ALIDA MARIA,, geen bijlbrief te Dordrecht (1840)werf Jan Schouten. (Visser /Muller).
1e Kapitein Cornelis Pieters Kuiper (1806 Texel).
1e reis MRD nr 1014/15-9-1840 / met 29 man naar Batavia.
sara alida maria.jpg (39310 bytes)

Bark ,,CLARA ANNA MARIA,, 136 last / bijlbrief nr 115 /2-2-1843 /werf Cornelis Gips. (Visser/ v/d Sande).
1e Kapitein Pieter Josephus Bakema /vlag D 62 (1806 Harlingen). 
1e reis MRD nr 1147 / 13-2-1843 op zee 26-3-1843 met 16 man naar Oost Indie /China/terug in Holland op 28 juli 1844.

Kofschip ,,ZEEPAARD,,/ koopbrief nr 119/5-7-1843 / voor f 2500,- (Visser/ v/d Sande)
Kapitein Pieter Rentes Huisman/ vlag D 65 (1817 Pekela).
1e reis MRD nr 1190/19-2-1844, met 7 man naar Gribaltar.

Kofschip ,,PAULINA,, 83 last / onderhands tranport nr 128 / 2-10-1845 (Visser/ v/d Sande).

Kofschip ,,HARMONIE,, 102 last / koopbrief nr 158 / 9-3-1849 (Visser /v/d Sande).
Kapitein Siebe F. de Boer / vlag A 261 (1801 Lemmer).
1e reis MRD nr 1262 / 1-10-1845 /met 7 man naar Liverpool.

Schoener ,,MENTOR,, 87 last / bijlbrief nr 206 /11-6-1855/ werf Viktor de Wijk te Groningen.
1e Kapitein Fekke Fekkes Cremer / vlag D 89 (1818 Groningen).
1e reis MRD nr 1690 / 14-5-1855 naar Toulon.

Schoener ,,DE LEVANT,, 133 ton / onderhands transport nr 215 /16-5-1856 /voor f 17.500, -
Kapitein G van der Velde uit Sappemeer.

Bark ,,BETSY,, 163 last (eerst Anna gebouwd in 1847 werf Jan Schouten) koopbrief nr 216 / 5-6-1856 / voor f 29.000, -
Kapitein Johannes Stoorvogel /vlag D 43 (1819 Maasluis).

Stoomschip ,,STAD DORDRECHT,, 244 ton / koopbrief nr 230 /25-2-1858. (zie bijlbrief nr 168). In 1850 gebouwd op de werf van Fop Smit Kinderdijk) / voor f 24.750, - Reder: Albert Verbeek v/d Sande / aan reder Willem Balthazar Derks te Dordrecht
stad dordrecht.jpg (31422 bytes)

TOEGEVOEGDE GEGEVENS:

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-41]
13-12-1837 de Maas P.J. Bakema 59 last f 6,00
06-09-1838 de Maas C.J. Bakema 60 f 6,00
28-11-1838 de Maas P.J. Bakema 60 f 6,00
25-05-1840 de Maas C.F. Bakma 61 f 6,00

+

Havengeld Dordrecht voor het schip 'de Maas'
5 apr. t/m 18 mei 1840 zeevaart (inkomend), P.F. Bakema, De Maas, St. Ubes, zout, 111 Tonnen f ?,??
1 jan. t/m 11 apr. 1841 zeevaart (inkomend), P.J. Bakema, De Maas, Liverpool, zout stukg., 115 Tonnen f 4,00
1 nov. t/m 31 dec. 1841 zeevaart (inkomend), P.J. Bakema, De Maas, Cadix, zout, 115 Tonnen f 4,00

- BUITENLANDSCHE SCHEEPVAART TE HARLINGEN.
Binnengekomen:
Den 5 December 1836 het schoonerschip HOPE, kapt. W. Cousins van Londen;
Den 7 dito het schonerschip LIVELIJ, kapt. S.H. Finch, van Londen;
Den 8 dito het smakschip JANTINA, kapt. J.D. Blouw, van Elbing naar Amsterdam, alhier binnen wegens contraire wind;
Den 10 dito het kofschip DE MAAS, kapt. P.J. Bakeman, van St. Martin naar Dordrecht, komt binnen wegens lekkagie.
Uitgezeild:
Den 10 December de schonerschepen Northam, kapt. D. Charrosin, Orwell, kapt. J. Hall, beide naar Londen en Sarah & Hellen, kapt. J. Atkins naar Leith.
[bron: Leeuwarder Courant 13 december 1836]

*

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-41]
03-09-1838 Onrust  P.R. Huisman 77 f 6,00
20-11-1838 Onrust P.R. Huisman 77 f 6,00
27-02-1839 Onrust P.R. Huisman 73  f 6,00
04-10-1839 Onrust F. Guit 73  f 6,00
19-11-1840 Onrust P.R. Huisman 73  f 6,00

+

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Onrust'
18 nov. t/m 31 dec. 1840 zeevaart (inkomend), P.R. Huisman, Onrust, Liverpool, klipzout, 139 Tonnen f 6,67
18 juli t/m 31 aug. 1841 zeevaart (inkomend), P.R. Huijsman, Onrust, Nerva, hout, 139 Tonnen f 10,00
12 sept. t/m 7 nov. 1842 zeevaart (inkomend), R.R. Huisman, Onrust, Liverpool, zout, 139 Tonnen f 6,67
15 nov. t/m 31 dec. 1845 zeevaart (inkomend), P.R. Huisman, Onrust, Liverpool, zout & katoen, 139 Tonnen f 10,00
1 jan. t/m 31 mrt. 1848 zeevaart, A. Huijsman Onrust, Belfast, Lijn Zaadt, 137 Tonnen f 10,00
1 sept. t/m 30 okt. 1848 zeevaart, P.A. Huijsman, Onrust, Nerva, Hout, 139 Tonnen f 10,00
1 nov. t/m 31 dec. 1848 zeevaart, P.R. Huijsman, Onrust, Liverpool, 139 Tonnen f 6,67
1 jan. t/m 31 mrt. 1849 zeevaart (uitgaand), P.R. Huijsman, Onrust, Liverpool, Graan, 139 Tonnen f 10,00
1 nov. t/m 31 dec. 1852 zeevaart (inkomend), P.H. Huijsman, Onrust, Liverpool, zout, 139 Tonnen f 10,00
1 jan. t/m 31 mei 1853 zeevaart (uitgaand), R.H. Huijsman, Onrust, Belfast, lijnzaadt, 139 Tonnen f 10,00
30-09-1854 zeevaart (inkomend), z.i. no. 206 P. Huisman, Onrust, à 6 cent per ton, 139 Tonnen f 8,34
31-01-1855 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 1 Brouwer, Onrust, à 6 cent per ton, 139 Tonnen f 8,34
22-09-1858 zeevaart (inkomend), z.i. no. 183 F.K. Brouwer, Onrust, à 6 cent per ton, 139 Tonnen f 8,34
31-10-1858 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 31 F.K. Brouwer, Onrust, à 6 cent per ton, 139 Tonnen f 8,34
08-04-1859 zeevaart (inkomend), z.. no. 22 F.K. Brouwer, Onrust, à 6 cent per ton, 139 Tonnen f 8,34
18-04-1860 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 12 P.R. Huisman, Onrust, à 6 cent per ton, 138 Tonnen f 8,28

*

- Wij B en WW etc Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ten vollen overtuigd houden, dat het kotterschip genaamd de Noordstar lang 20 Ellen 55 duimen, wijd 2 Ellen 65 duimen, Hol Een El 98 duimen en daar over gemeten op 48 Tonnen of 25 Lasten alhier op de Werf van den Scheepsbouwmeester Jan Schouten is gebouwd en op den 29 Maart 1838 van dezelve is van Stapel gelaten.
     Dordrecht den 4 April 1838.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Nina'
31-08-1865 zeevaart (inkomend), z.i. no. 210 R.P. Huisman, Nina, à 8 cent per ton, 165 Tonnen f 13,20

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Clara Anna Maria'
29 juni t/m 30 aug. 1844 zeevaart (inkomend), P.J. Bakema, Clara Anna Maria, Batavia, thee, 295 Tonnen f 72,00
3 nov. t/m 31 dec. 1844 zeevaart (uitgaand), J.F. Bakema, Clara Anna Maria, na de Kaap, stukgoed, 295 Tonnen f 18,00
1 jan. t/m 31 mrt. 1849 zeevaart (uitgaand), Bakema, Clara Anna Maria, Volparesa, Stukgoederen, 306 Tonnen f 25,00
1 nov. t/m 31 dec. 1852 zeevaart (inkomend), B.J. Stapert, Clara Anna Maria, Java, koffij & suijker, 310 Tonnen f 50,00

- D.F. Carlebur (Dirk Francois) spiegel fabrikant te Dordrecht verzoekt Certificaat van Oorsprong om afteleveren 25 Stuks Spiegels welke aan zijn fabriek geheel zijn gefabriceerd, in 4 kisten zijn gemerkt D.F.C. en worden geladen in t' Barkschip Klara Anna Maria gevoerd door kappitijn Bakema bestemd naar China.
(In zijne spiegelfabriek geheel zijn bewerkt en in gereedheid gebragt)
    de 2 October 1844.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (okt 1844) Certificaat van Oorsprong van 200 Stuks hammen wegende No. 1300 N.lb Gemerk 
H:V:D: SANDE HZn DORDT HOLLAND

Naar Batavia per Schip Clara Maria Anna kapt. Bakema.
Is Nederl. product.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Jan Hordijk Loodwitfabrikant alhier verzoekt een Certificaat van Oorsprong voor
120 blikke busjes gemerkt van No. 1 tot 120 inhoudende 11 1/4 Ned. ld per busje loodwit met olij gemalen en dus te zamen 1350 Ned. ld allen gepakt in 8 mandens,
om met het Schip Clara Maria Maria kapt. Pieter Josephus Bakema te worden verzonden naar Batavia.
   Dordrecht 19 September 1844
    In zijn fabriek is verwerkt en in gereedheid gebragt.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Jan Hordijk voor zijne firma Pieter & Jan Hordijk verzoekt certificaat van Oorsprong voor
200 Vatjes inhoudende 1200 Ned. ld Boter in dubbeld fust gemerkt H.V.D. SANDE HOLLAND DORDT
400 Goudsche kaazen wegende 2000 Nederl. gem.kt S
om met het Schip Clara Anna Maria kapt. Pieter Josephus Bakema te worden verzonden naar Batavia
     Dordrecht 19 September 1844
     Is Nederlandsch product. 
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (Johs. Baptist Petrus voor zijne firma)
het Barkschip Clara Anna Maria, Capitein P.J. Bakema, bestemd naar de Oost Indien gemerkt No. 1-20
253 kannen Inlandsch Gedisteleerd 94% Zoete Likeure of 484/2 kruikjes in 20 kistjes gemerkt H VD SANDE Hzn DORDT HOLLAND
van de distilateuren Van Rossen & Co, Dordt C26
uit graanen gestookt in hunne distileerderij in gereedheid gebragt en afgetapt in Inl. kruikjes
    12 Sept. 1844
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (J. van der Kaa Willemszen voor zijne firma J.H. Willemszen)
Verzoeke vriendelijke de afgiste van een Certificaat van Oorsprong voor
1/50 Vijftig op Blaauwsel gemt. BLAAUWSEL geladen int Hollandse schip Clara Anna Maria gevoerd door G.P.J. Bakema gedestineerd n. Java voor rekening der heeren Herm. v.d. Sande Hzn
   Dordrecht 9 Sept 1844.
   Joh. H. Willemszen
(In zijne fabr verwerkt en in gereedheid gebragt)
(Johan Herman Lakmoes en Blaauwsel fabrikant 10 Sept 1844)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Mentor'
31-07-1854 zeevaart (inkomend), z.i. no. 134 H.D. Wiersma, Mentor, à 6 cent per ton, 194 Tonnen f 11,64
31-03-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 10 F.F. Cremer, Mentor, à 6 cent per ton, 194 Tonnen f 11,64
30-09-1858 zeevaart (inkomend), z.i. no. 192 F.D. Rijf, Mentor, à 6 cent per ton, 191 Tonnen f 11,46

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Levant'
31-10-1857 zeevaart (inkomend), z.i. no. 291 G. van der Velden, Levant, à 6 cent per ton, 133 Tonnen f 7,98
30-01-1858 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 1 G. van der Velde, Levant, à 6 cent per ton, 133 Tonnen f 7,98

*

Adviesgeld zeeschepen voor de stoomboot 'de Stad Dordrecht' [SAD  68a- 42 (1841-1851)]
Datum Namen der Schepen Namen der Schippers Plaatsen van Herkomst Tonnen Adviesgeld
20-06-1850 Stad Dordrecht J.H. Stuit Helvoet 251 f 6,00
28-06-1850 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
05-07-1850 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
12-07-1850 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
19-07-1850 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
25-07-1850 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
02-08-1850 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
08-08-1850 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
16-08-1850 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
23-08-1850 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
30-08-1850 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
05-09-1850 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
13-09-1850 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
19-09-1850 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
27-09-1850 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
04-10-1850 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
11-10-1850 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
18-10-1850 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
25-10-1850 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
01-11-1850 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
08-11-1850 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
15-11-1850 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
22-11-1850 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
06-12-1850 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
13-12-1850 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
20-12-1850 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
27-12-1850 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
03-01-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
06-02-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
14-02-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
21-02-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 6,00
28-02-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
febr. 1851 Af voor het op 21 dezer te veel betaalde door het Schip De Stad Dordrecht,
kapitein J.H. Stuit, Besluit van den Raad dezer Stad dd 15 febr 1851
f 5,00
07-03-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
14-03-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
21-03-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
04-04-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
11-04-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
18-04-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
25-04-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
02-05-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
09-05-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
16-05-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
23-05-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
30-05-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
06-06-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
12-06-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
26-06-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
04-07-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
11-07-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
18-07-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
25-07-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
01-08-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
05-08-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
15-08-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
22-08-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
29-08-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
05-09-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
12-09-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
19-09-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
25-09-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
02-10-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
09-10-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
17-10-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
24-10-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
01-11-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
06-11-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
14-11-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
21-11-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
28-11-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00
10-12-1851 Stad Dordrecht J.H. Stuit Londen 251 f 1,00

+

Havengeld Dordrecht voor de stoomboot 'de Stad Dordrecht'
21-04-1854 binnenvaart, no. 221 De Heeren Visser & van der Sande, Cargadoors van het schroefstoomschip De Stad Dordrecht [per jaar] f 25,00
28-02-1855 binnenvaart, no. 3 De Heeren Visser & van der Sande, cargadoors van het schroefstoomschip De Stad Dordrecht [per jaar] f 25,00
31-03-1856 binnenvaart, no. 201 Van de Heeren Visser Co Cargadoors van het schroefstoomschip De Stad Dordrecht [per jaar] f 25,00
16-05-1857 binnenvaart, no. 217 De Heeren Visser en v.d. Sande, Cargadoors van het schroefstoomschip Stad Dordrecht [per jaar] f 25,00
11-10-1858 binnenvaart, no. 300 den Heer W.B. Derks, Directeur van het schroefstoomschip Stad Dordrecht voor het jaar 1858 [per jaar] f 25,00
19-08-1859 binnenvaart, no. 231 den Heer W.B. Dirks, Directeur van het Stoomschip Stad Dordrecht voor 1859 [per jaar] f 25,00
25-05-1860 binnenvaart, no. 76 den Heer W.B. Derks, Directeur van het Schroefstoomjacht Stad Dordrecht voor 1860 [per jaar] f 25,00
30-04-1861 binnenvaart, no. 50 van den Heer W.B. Derks, Directeur van het Schroefstoomjacht De Stad Dordrecht over 1861 [per jaar] f 25,00
28-05-1862 binnenvaart, no. 41 Van W.B. Derks, Directeur van het Schroefstoomjacht De Stad Dordrecht over 1862 [per jaar] f 25,00
28-02-1863 binnenvaart, no. 18 van den Heer A.B. Derks, Directeur van het Schroefstoomschip de Stad Dordrecht over 1863 [per jaar] f 25,00
22-04-1864 binnenvaart, no. 18 van W.B. Derks, directeur van de Schroefstoomboot Stad Dordrecht over 1864, 251 Tonnen [per jaar] f 25,00

- LEEUWARDEN den 2 December
... De berigten welke omtrent het stormachtige weder tot dus verre ontvangen zijn, deelen ....Ook de op Engeland varende stoombooten hebben groote verliezen geleden. Zoo verneemt men, dat de Zaturdag den 23 November ll van Dordrecht naar Londen vertrokken, doch uit zee teruggekomen stoomboot DE STAD DORDRECHT van het ingeladen vee 61 ossen en koeijen, 15 kalveren en 80 schapen over boord heeft moeten werpen, en moeten de mede dien dag van Harlingen naar londen vertronnen stoombooten Roscommon en Diana, hoewel na een langdurige overtogt gelukkig de plaats hunner bestemming bereikt hebbende, de eerste 2 koeijen, 90 schapen en 2 varkens en de laatste 42 koeijen ongeveer 500 schapen en 26 varkens verloren hebben....
[bron: Leeuwarder Courant 3 december 1850]

- OPENBARE VERKOOPING.
Op Zaturdag den 17 April 1858 des middags ten 12 ure, in het Koffiehuis van JILLES ZAHN, te Dordrecht, ten overstaan van den heer Griffier der Arrondissements-Rechtbank van het in 1850 nieuw gebouwd stoom-schroef-schip "Stad Dordrecht" met al zijn toebehooren, zoo als bij den Inventaris nader omschreven is; volgens meetbrief groot 244 ton en hebbende een Stoomvermogen van 60 Paardenkracht. Voornoemd Stoomschip ligt te Dordrecht in de Kalkhaven. Nadere informatien zijn te bekomen bij de Kargadoors VISSER & VAN DER SANDE, te Dordrecht.
[bron: Dordrechtsche Courant 27 maart 1858 (SAD 569-64)]

(NB. andere stoomboot?) - De aan de directie van den Belgischen Grand-Central-Spoorweg toebehoorende stoomboot STAD DORDRECHT is op de reis van Rotterdam naar den Moerdijk, in het Hollandsch-Diep op het drooge geraakt en heeft, volgens sommige berigtgevers, in groot gevaar van vergaan verkeerd. Nadat passagiers en bemanning een bang uur hadden doorgebragt is het den kapitein gelukt der Dordsche-Kil weder binnen te loopen, en heeft hij later den Moerdijk bereikt, waar een door de directie uit Antwerpen afgezonden hoofdagent de komst der boot reeds veertien uren verbeid had,
[bron: Dordrechtsche Courant 19 september 1869]

- Bij 25 Mei 1876 te Dordrecht onder de hand geteekende akte, behoorlijk geregistreerd, is de vennootschap te Dordrecht, onder de firma VISSER en VAN DER SANDE als Cargadoor, Convooilooper, Commissionnair, Espediteur, Assurantiebezorger en voor de Scheepsreederij tusschen de heeren Albert Jan Verbeek van der Sande en Gerrardus van der Sande, beiden wonende te Dordrecht, ontbonden, met bepaling dat de zaken der ontbonden vennootschap zullen worden vereffend door den heer GERRARDUS VAN DER SANDE, onder de handteekening der Firma en dat de ontbonding der vennootschap tusschen de gewezen vennooten zal worden geacht te hebben plaats gehad op den eersten Mei 1876.
Geschiedende deze aankondiging ter voldoening aan het voorschrift van art. 28 van het Wetboek van Koophandel.
+
- Bij op den 25 Mei 1876 te Dordrecht onder de hand geteekende akte, behoorlijk geregistreerd, is tusschen de heeren Gerrardus van der Sande, Herman van der Sande Albertszoon en Abraham Cornelis van der Sande, allen wonende te Dordrecht, als hoofdelijk voor het geheel aansprakelijke vennooten Albert Jan Verbeek van der Sande, mede wonende te Dordrecht, als vennoot bij wijze van geldschieting, overeengekomen om de zaken tot op den eersten Mei laatstleden gedreven door de ontbonden vennootschap, onder de Firma VISSER en VAN DER SANDE als Cargadoor, Convooilooper, Commissionnair, Espediteur en Assurantiebezorger, van dat tijdstip af aan, onder dir Firma voort te zetten en zulks o.a. onder de navolgende bedingen en bepalingen:
* Dat de vennootschap zal gevestigd blijven te Dordrecht.
* Dat de vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van zes jaren, reeds ingegaan op den eersten Mei 1876 en mitsden eindigende op den dertigsten April 1882, terwijl indien geen der vennooten zes maanden voor het einde van dat tijdvak, de overeenkomst van vennootschap schriftelijk zal hebben opgezegd, de vennootschap, na het einde van dat tijdvak, zal gerekend worden weder gedurende zes jaren te zijn voortgezet, en die voortzetting, op gelijke wijze, telkens weder voor zes jaren zal plaats hebben, indien door geen der vennooten, zes maanden voor het einde van een zesjarig tijdvak, de schriftelijke ozpegging van de overeenkomst van vennootschap zal zijn gedaan.
* Dat de vennoot Gerrardus van der Sande voorlopig alleen de handteekening der Firma zal hebben en de beide andere hoofdelijk voor het geheel aansprakelijke vennooten voorloopig van de teekening der Firma zijn uitgesloten.
* En dat het koopen en verkoopen van onroerende goederen, het aangaan van borgtogt en het opneemen van gelden niet zal kunnen geschieden dan onder de bijzondere handteekening van de drie hoofdelijk voor het geheel aansprakelijke vennooten te zamen.
Geschiedende deze aankondiging ter voldoening aan het voorschrift van art. 28 van het Wetboek van Koophandel.
[bron: Dordrechtsche courant 2-6-1876]

(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2008-2011 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl)