WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser

Deel 1: 21 Rederijen en 3 Scheepswerven te Dordrecht in de 19e eeuw
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
 
REDERIJ ANTHONIE NICOLAAS BOUVY ANNO 1825 TE DORDRECHT
(Van deze rederij is geen archief in het Stadsarchief Dordrecht bewaard gebleven).
 
De rederij wordt in ca 1825 opgericht door Anthonie Nicolaas Bouvy in vennootschap met de firma Dirk Vos en co met Huybert Vos van Uyterlimmen /opgeheven op 31-2-1842 te Dordrecht.
 
ANTHONIE NICOLAAS BOUVY
(1791 Amsterdam / 1868 Dordrecht) z.v. Pablo Antonie Bouvy en Catharina Janson. Hij trouwt 7-4-1817 (Mariakirche) te Bergen (Noorwegen) met Antje Blaauw (1798 Rotterdam/1888 Dordrecht) d.v. Jacob Blaauw en Jacoba v/de Putte.
Van ca.1820 tot 1825 woont hij in Bergen, Noorwegen. In 1825 komt hij met zijn gezin met 3 kinderen wonen in Dordrecht.
In 1825 koopt hij zijn eerste kofschip ,,Vos van Dordrecht,, 90 ton, voor f 3.000, - en wordt op 12-10-1825 onder nr 34 ingeschreven in het register van Bijl en koopbrieven te Dordrecht.
In 1850 is hij reder / commissionair / glasfabrikant te Zwijndrecht en woont aan de Wolwevershaven nr. 305 te Dordrecht.
Kinderen te Dordrecht:
1828 JACOBUS JOHANNES BERNARD JOSEPH tr. 1850 te Dordrecht met Johanna M. Gudden.
1829 CATHARINA MARIA ANTHONETTE tr 1860 te Dordrecht met Jacobus de Voogd /reder /koopman.

jeugdportret A.N. Bouvy

A.N. Bouvy

Bidprentje A.N. Bouvy:
Gedenk in uwe Gebeden de Ziel van Zaliger
den Heer ANTHONIUS NICOLAAS BOUVY,
Geboren te Amsterdam, overleden te Dordrecht, in den ouderdom van bijna 77 jaren, den 23 en begraven den 27 Februarij 1868

NB. begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht op veld D rij C nr. 9 [bron: SA Dordrecht 180-20tm28]
(afbeeldingen afkomstig van een achter-achterkleinzoon van Anthonius Nicolaas Bouvy )

huwelijk Bouvy - Blaauw (Bergen 1817)
[bron : National Archives of Norway: digitalarkivet.uib.no/index-eng.htm]
[-> database selector -> county=Hordaland -> municipality=1201 Bergen -> Church registers, married=Marriages in Bergen 1816-1911 ]
[MK --> Maria: 1815-1845, Parish register (official) (http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_id=8711)]
 
Hij wordt opgevolgd door zijn zoon:
 
JACOBUS JOHANNES BERNARD JOSEPH BOUVY
(1828 /1888 Dordrecht) hij trouwt in 1850 te Dordrecht met Johanna M. Gudden (1829 Dordrecht).
In 1850 is hij reder/ koopman in steenkolen /agent assurantie mij /directeur van een glas- fabriek te Zwijndrecht en woont hij aan de Taankade C 119 te Dordrecht.
In 1856 wordt hij lid van de vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.

SCHEPEN VAN DE REDERIJ ANTHONIE NICOLAAS BOUVY
De rederij samen met Huybert de Vos v Uyterlimminge /firma dirk Vos en co / opgeheven in 1842

(10 schepen waarvan 5 nieuw gebouwd /1 schip vermist).

Kofschip ,,VOS VAN DORDRECHT,, 90 ton /koopbrief nr 34 / 12-10-1825 voor f 3.000, -
Kapitein R.R. Kuipers 1e reis MRD nr 153/ 16-10-1825 met 5 man naar Ferol.

Kofschip ,,DE ZWAAN,, 170 last / bijlbrief nr 41 /10-9-1827/ werf Cornelis Gips Dordrecht / kiel: 10-9-1826 / te water: 1-10-1827.
1e Kapitein Cornelis Jans Driesten/ vlag D 30 (1797 PekelA).
1e reis MRD nr 386/ 1-10-1829/met 10 man op avontuur.
De Zwaan (geschilderd door Martinus Schouman op de rede van Dordrecht)

Kofschip ,,ZEEMEEUW,, 76 last / 148 ton /lang 25.86 ellen/wijd 4.72 ellen/ hol 2.73 ellen /bijlbrief nr 57 / 18-8-1828 / werf Cornelis Gips Dordrecht
1e Kapitein Eime Eimes de Vries jr /vlag D 29 (Workum). 
1e reis MRD nr 391/ 12-10-1829. 
In 1837 verkocht.
zeemeeuw_bouvy.jpg (83779 bytes) [bron: beeldbank Stadsarchief Dordrecht/DiEP, Dordracum Illustratum 551_36383 (http://sa-dordrecht.cust.iaf.nl/beeldbank)]

Kofschip ,,ZEELUST,, 105 ton/ bijlbrief nr 59 / 22-12-1828 /werf Gerrit van Striemen te Dordrecht.
1e Kapitein N.L. Baas/ vlag D 33 (Oude Pekela).
1e reis MRD nr 335/ 24-12-1828/ met 5 man naar Plymouth.

Kofschip ,,DOLFIJN,, 152 ton/ bijlbrief nr 65 / 2-4-1830 /werf Pieter Hoebee te Dordrecht.
1e Kapitein B.J. Bakker/ vlag D 31 (1800 Veendam). 1e reis MRD nr 435 / 15-4-1830.

Kofschip ,,HERSTELLING,, koopbrief nr 79 /19-4-1836 / voor f 2.450, -
Kapitein J.H. Drent. 1e reis MRD nr 851/ 12-3-1838 / met 5 man naar Cardiff.

Kofschip ,,EENSGEZINDHEID,, 67 ton/ koopbrief nr 93 / 4-8-1838 .
Kapitein Pieter Bosselaer. 1e reis MRD nr 891/ 29-8-1838 / met 4 man naar Duinkerken.

Kofschip ,,ZEEPAARD,, koopbrief nr 119 / 5-7-1843 / voor f 2.500, -
Kapitein Pieter Rentes Huisman/ vlag D 65 (1817 Pekela).
1e reis MRD nr 1190 / 19-2-1844 met 7 man naar Gibraltar.

Brik ,,ZWAAN,, (ex ,,MERCURIUS,,) 126 last/ koopbrief nr 125 /21-4-1845 / voor f 12.300, -

Brik ,,ADELINE,, 102 last / bijlbrief nr 246 /28-11-1864 /werf Cornelis Gips Schiedam Reder Jacob Johan Bernard Joseph Bouvy. 
1e Kapitein Tjalke Idtzes Wijbrands vlag D 34 (1831) Hindelopen/1866 op zee 
1e reis MRD nr 2118/ 13-12-1864, met 9 man naar Shanghai/ het schip en bemanning sinds oktober 1866 vermist.

TOEGEVOEGDE GEGEVENS:

blaauw_antje.jpg (48405 bytes) (Antje Blaauw (foto: dr. L.A. Bouvy))

Kinderen Bouvy – Blaauw
Antonius Nicolaas BOUVY Amsterdam 3 juli 1791 / Dordrecht 23 febr. 1868 en Antje BLAAUW Rotterdam 24 febr. 1797 / Dordrecht 27 dec. 1888 , gehuwd 7 April 1817 te Bergen. Zij kregen 8 kinderen:
In een bewaard gebleven Noors document 28 Mei 1824 wordt de doop van deze kinderen vermeld en worden later ook de in Dordrecht geboren kinderen bijgeschreven:
1, 2, 3 en 7 blijken Luthers en 5, 6 en 8 Roomsch Katholiek gedoopt !!! Bij 4 geen vermelding .
Ook Antje Blaauw staat in Dordrecht bij de gemeente als Evangelisch Luthers te boek.
1. Petronella Catharina, geb. en ged. te Bergen 18 en 21 dec. 1817, ovl. en begr. te Bergen 19 en 23 febr. 1818. Niet vermeld in het Nederland’s Patriciaat !
2 Jacoba Petronella Dorothea, geb. te Bergen 23 jan. 1820, overleed kinderloos te 's Gravenhage 20 nov. 1877, tr. te Dordrecht 1 juli 1846 met Jan Anthony SMITS van NIEUWERKERK (ambachtsheer van Nieuwerkerk), geb. te Dordrecht 1 okt. 1820, ged. rooms katholiek, secretaris-rentmeester Geneeskundig gesticht van krankzinnigen 1841- kandidaat -notaris 1844-, administrateur algemene begraafplaats 1846-, lid schutterij te Dordrecht 1845-, laatst. majoor commandant met de pers.rang van lt. kolonel, voorzitter militieraad te Dordrecht 1871-, militiecommissaris te Dordrecht 1879-, lid Prov.Staten Zuid Holland 1865-, ovl. te Dordrecht 17 okt. 1893, zn. van Jan Smits Janszoon SMITS van NIEUWERKERK en Krijntje Maria ROEST.
Hij heeft zeer veel werk verricht voor de opsporing van de familiegegevens en daarover in 1863 een geslachtsregister uitgegeven: Geslachtsregister der familie Bouvy en aanverwante geslachten. Opgemaakt door J.A. Smits van Nieuwerkerk , Dordrecht 1863
Alle daarvoor verzamelde gegevens kwamen na zijn dood in het familie Archief (apothekerstak) . Bij zijn zilveren bruiloft in 1871 liet hij in brons en zilver een penning slaan ­­­met hun beider familiewapens, ontwerper W.Elion , Ø 42 mm. De keerzijde vermeldt alle bovenstaande functies . De zilveren penning zat gevat in een fraai gedraaid palmhouten doosje.
Deze penning staat onder nr 3000 vermeld in Brettauer’s Medicina in Nummis , in hoofdstuk VII Irrenanstalten, uitgegeven in 1937 ter catalogisering van de door de Weense oogarts Dr Joseph Brettauer bijeengebrachte op de geneeskunde betrekking hebbende penningverzameling (5557 stuks), welke nog steeds in Wenen bewaard is gebleven.
3. Nicolaus Marius, geb. te Bergen 28 juli 1822, ovl. te Amsterdam 4 mei 1908, tr. (1) 12 mei 1857 met Johanna Brigitta Josephina Huibertina GUDDEN (1831-1877), tr. (2) 6 okt. 1887 Amsterdam met Isabella Agnes Cornelia Maria SCHAAP (1849-1898).
HIJ IS DE  STAMVADER VAN DE APOTHEKERSTAK
, volgt onder VIII
4 Johanna Jacoba, geb. te Bergen 24 febr. 1824, overleden te Dordrecht 18 maart 1904, 28 okt. 1846 te Dordrecht getrouwd met apotheker en chemist Karel George Willem de BOSSON, geboren te Dordrecht 12 sept. 1819, overleden te Dordrecht 19 sept. 1866, zn. van Paulus Josephus de BOSSON (PAULUS JOSEPHUS DE BOSSON, De heldendood van Reinier Claaszoon. Dordrecht, J. van Houtrijve Jr. 1831) en Maria NICOLA.
Hij werd in 1861 eervol vermeld wegens ingezonden ijzerpreparaten op een tentoonstelling. Zij kregen 10 kinderen, waarvan er bij zijn vroege overlijden op 47 jarige leeftijd nog 7 in leven waren. De enige gehuwde zoon, die hem later als apotheker in zijn zaak opvolgde kreeg alleen dochters . Ook van deze familie zijn vele brieven en andere documentatie bewaard gebleven.
In 1831 verschenen in Nederland talloze dichtstukken gewijd aan of geïnspireerd door de heldendaad van luitenant-ter-zee Van Speyk, die op 5 februari 1831 zijn kannonneerboot in de haven van Antwerpen in de lucht had laten vliegen. Het schip dreigde door opstandige Belgen te worden overmeesterd.
Voor zijn vader P.J. de Bosson (Wouw 1793 - Dordrecht 1866) was het de aanleiding om een enkele jaren tevoren gemaakt lofdicht op een andere held, vice-admiraal Reinier Claeszen te publiceren: De heldendood van Reinier Claaszoon. Dordrecht, J. van Houtrijve Jr. 1831. Ook Claeszen had zijn schip opgeblazen, in 1606, na het twee dagen lang tegen zes Spaanse schepen te hebben verdedigd. De Bosson was apotheker in Dordrecht en lid van het plaatselijk letterkundig genootschap 'Diversa sed una'.
5. Maria Anna Suzanna Henriette, geboren te Dordrecht 13 maart 1826, overleden te Dordrecht 11 november 1826.
6. Jacobus Johannes Bernardus Josephus, geb. te Dordrecht 17 april 1828, Glasfabrikant Kon. Ned. Fabriek van Gebogen Glas, Stoom-glasslijperij, Glasverzilvering; Eigenaar der Binnenlandsche Schroefboot Reederij, industrieel gemeenteraadslid(1883-1888), ovl. te Dordrecht 16 juli 1888. In een boek over Rederijen in Dordt in deze tijd wordt een “Clipper Adeline” vermeld van J.J.B.J.Bouvy tr. (1) te Dordrecht 28 aug. 1850 met Johanna Maria Christina Gudden, geb. te Dordrecht 4 juni 1828, ovl. te Dordrecht 11 nov. 1874, dr. van Theodorus Gabriël Gudden en Maria Lauer, tr. (2) te Dordrecht 29 mrt 1876 met Johanna de Iong, geb. te Dordrecht 17 nov. 1844, ovl. te Nijmegen 8 maart 1929, dr. van Hendrik de Iong en Soetje de Haan. HIJ WERD DE STAMVADER VAN DE GLASTAK In 1850 is hij reder/ koopman in steenkolen /agent assurantie mij /directeur van een glas- fabriek te Zwijndrecht en woont hij aan de Taankade C 119 te Dordrecht. In 1856 wordt hij lid van de vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
7. Catharina Maria Anthoinette, geb. te Dordrecht 8 juni 1829, gehuwd met J. de Voogd, ovl. te Dordrecht 12 dec. 1890, tr. te Dordrecht 9 mei 1860 met Jacobus de VOOGD, geb. te Dordrecht 27 april 1834, ovl. te Dordrecht 16 nov. 1880, zn. van Jacobus de Voogd en Ida Willemina Hordijk. Dit huwelijk bleef kinderloos. De Voogd was scheeps en assurantiemakelaar. In een boek over rederijen in Dordrecht uit die tijd vinden we het kofschip Vrouwe Clara vermeld van Voogd & Bouvy. 
8. Theodor Joännes Antonius, * / + te Dordrecht 1 mei 1831 /16 aug. 1831.
[bron: familieboek van dr. L.A. Bouvy]

  Groom given name Groom last name Groom position Groom birth place Groom age Bride given name Bride last name Bride position Bride birth place Bride age Married Year Local parish
11418 Hugo de Goede Enkemand skibsfører Holland 100721 Lovise Marie Johnsen Jfr Stavanger 51145 Jun 14 1867 NK
13564 Antonius Bouvij kjøbmand hos Jacob Blauv hollænder af fødsel 26 Antje Blaauw jomfru 20 Apr 07 1817 MK
[bron : National Archives of Norway: digitalarkivet.uib.no/index-eng.htm]
[->
database selector -> county=Hordaland -> municipality=1201 Bergen -> Church registers, married=Marriages in Bergen 1816-1911 ]
[MK -->
Maria: 1815-1845, Parish register (official) (http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_id=8711)]

*

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-40 (1813-1830)]
08-11-1827 J.C. van Driesten    126 f 6,00
29-09-1829 C.J. van Driesten (Liverpool) 126 f 6,00
- [29 Oct 1827 CERTIFICAAT] Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, verklaren ten beh. v.d. scheepsbouwmeester Cornelis Gips alhier dat het kofschip genaamd de Zwaan, bij hem is geboud en van stapel geloopen.
- Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze dat het aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het, in bovengemelde acte vermelde kofschip genaamd de Zwaan, alhier bij den Scheepbouwmeester Cornelis Gips is gebouwd en in dezen Jare van stapel gelopen.
     Dordrecht den 3 November 1827
- Besluit 29 Oct 1823 No. 81 van Z.M.
op de oorspronkelijke bijlbrief te stellen de verklaring van het besluit der gemeente alwaar dezelve afgegeven handelende dat het zelve besluit kennis draagt of zich overtuigd houde, dat het in den bijlbrief vermeld schip waarlijk daar ter plaatse is gebouwd of van stapel gelopen, bij den Scheepstimmerman en ten jare daarbij opgegeven of op te geven.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5 inv.nr. 1931 verklaringen 1827]

- Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht Certificeeren bij deze dat het aan ons bekend is, en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Schip De Zwaan in 1827 alhier op de Werf van den Scheepstimmerbaas Cornelis Gips gebouwd is als ook dat den hieraan geannexeerde Bijlbrief door de scheepstimmerbaas Cornelis Gips eigenhandig is ondertekend.
     Dordrecht 5 April 1833.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5 inv.nr. 1977 verklaringen 1815-1837]

- Den ondergeteekenden Hendrik de Jongh, brander alhier verklaart onder eeden te willen getuigen dat de volgende goederen als
HDI R 1-24 vier&twintig kelders waarin 15 flesschen te samen inhoudende vier Honderd Een&zestig kannen inl. gedestileerd van 72%
HDI R Zes&twintig kelders waarin 15 flesschen te samen inhoudende vijf Honderd en Tien kan inl. gedestileerd van 67%
welke per schipper J. Edes naar Amsterdam gevoerd en aldaar moeten worden geladen in het Ned. Kofschip De Zwaan gevoerd door C.J. van Driesten en bestemd zijn naar Batavia.
in Zijne branderij zijn vervaardigd
   Dordrecht 20 April 1838
   H. de Iongh

[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- (april 1838) 2 Certificaten van Oorsprong
Voor het Schip de Zwaan, kapitein C.J. van Diesten bestemd naar Batavia als
van 175 kelders met 2625 groote Flesschen
en 50 kelders met 750 grote Flesschen
Gerard Mauritz makelaar en Schepenmakelaar te Dordrecht als last en procuratie hebbende van Michiel Viruly en Zoon Glasblazers te Vuren
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- (april 1838) Pieter Smits Fzn, Scheeps Tangerijn, verzendt met het schip de Zwaan, kapt. C.J. van Driesten naar Batavia
2000 Nederl. Ponden geplukt kabelwerk, gepakt in kloinen van 1 ld
bij hem gefabriceerd van Inlandsche hennip
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- De Ondergetekende Hordijk & Gips, Branders te Dordrecht, Verklaren onder Eede dat het onderstaande Gedistileerd, te verzenden na Batavia per t Schip de Zwaan Capt. C.J. van Driesten, in hunne Branderij is vervaardigd.
(vogel) H.C. 150 Kelders inhoudende 2250 Flessen waarin 2765 Kannen Genever Sterk 94 per cent;
(vogel) H.C. R 25 Kelders inhoudend 375 Flessen daarin 450 Kannen Genever Sterk 65 per cent;
   Dordrecht April 1838
   Hordijk & Gips

[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- De Ondergetekende verzoekt Certificaat van Oorsprong voor wijn, welke in zijn particulier Entrepot C959 is afgetapt in flesschen, zijnde I.I.A. #1-20 20 kisten wijn inhoudende zeven vaten en veertien Kannen, te verzenden na Batavia per het Nederlands schip de Zwaan, kaptn. C.J. van Driesten.
   Dordt 14 April 1838
   J.J. André

[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- [april 1838] Certificaten van Oorsprong
voor 1000 ledige Bottels en 300 ledige Bottels
geladen in het schip de Zwaan kapt. C.J. van Driesten naar [...]
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Verzoeke Certificaat d'origine voor
P&B 25 Vaatjes a 40 Nederl. kannen of te zamen duizend Nederl. kannen Geoctroijeerden Wijngeestazijn welke in onze alhier gevestigde fabriek vervaardigd is & met het schip de Zwaan gevoerd wordende door Kapiten C.J. van Driesten naar Batavia zullen worden vervoerd.
   Dordrecht 12 April 1838.
   Fa. Penn & Bauduin
   J.J. Bauduin
   (Johs. Jacs. Bauduin Fzn)

[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- (april 1838) Door Jan de Koningh & Zoon te Dordrecht zullen geladen worden in het Nederl. Schip de Zwaan, kapt. C.J. van Driesten naar het Eiland Java gedestineerd
  Vierentwintig kisten inhoud Twaalf honderd Flesschen rooden Wijn;
  Twee kisten inhoud Een honderd Flesschen Madera Wijn;
in hunne Wijnkooperij in orde gebragt en afgebotteld.
   Jacob de Koningh
   compareerd

[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- De Boekhandelaren Pieren & van Os te Dordrecht verklaren bij deze dat de navolgende boekwerken alle in N.Nederland zijn uitgegeven als:
1 Chomel&Chalmos, 7 deelen Algemeen Huish. woordenb. te Leijden en Leeuwarden bij Cellair en de Chalmot;
1 de Chalmos, vervolg op bovenst. 9 dl of 8 stukken;
2 Meikes, Bekroonde verhandeling te s Gravenhage bij Geb. van Cleef;
2 De Bialieu, Bekroonde verhandeling te s Gravenhage bij Geb. van Cleef;
2 Delprat, Verhandeling over de gewelven te s Gravenhage bij Geb. van Cleef;
2 Baud, Cursus voor de waterbowukunde 1e deel met een Atlas van 22 platen te s Gravenhage bij Geb. van Cleef;
2 Weiland, Handwoordenboek te Dordrecht bij Blussé van Braam;
2 Fischer en Biot, natuurkundige Lessen 1e en 2e Cursus te s Gravenhage bij Geb. van Cleef;
2 de Wilde, Hollandsche Hoogduitsche & Duitsche Nederlandsche Hadnwoordenboek te Dordrecht bij Blussé van Braam;
1 naamlijst van Boeken te s Gravenhage bij Geb. van Cleef;
Welke boekwerken zullen vervoerd worden per het schip de Zwaan, Kapn. C.J. van Driesten naar Batavia thans gereed liggende te Amsterdam.
   Dordrecht den 10 April 1838.
   Pieren & van Os
   gepakt in Kist gem. P.v.O.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Door kap. H.H. UIL, voerende het schip de VLASHANDEL, van Batavia, in Hellevoetsluis binnen, is gepraaid den 13 November op 16 gr 54 min NB en 32 gr 22 min WL, het schip de ZWAAN, kap. van Driesten, van Dordrecht naar Suriname;
[BRON: SAD 569-45, Dordrechtsche Courant 17 december 1839]

*

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-40 (1813-1830)]
18-05-1825 E.E. de Vries 67 [=de Vlijt] f 6,00
31-10-1825 E.E. de Vries 67 [=de Vlijt] f 6,00
05-06-1826 E.E. de Vries 67 [=de Vlijt] f 6,00
27-07-1826 E.E. de Vries 67 [=de Vlijt] f 6,00
25-11-1826 E.E. de Vries 67 [=de Vlijt] f 6,00
13-06-1827 E.E. de Vries 67 [=de Vlijt] f 6,00
28-09-1827 E.E. de Vries 67 [=de Vlijt] f 6,00
29-05-1828 E.E. de Vries 70 f 6,00
10-08-1828 E.E. de Vries 70 f 6,00
06-09-1828 Enne E. de Vries 70 f 6,00
24-12-1828 E.E. de Vries 70 f 6,00
19-06-1829 E.E. de Vries (Liverpool) 67 f 6,00
03-10-1829 Enne E. de Vries (St. Petersburg) 76 [=Zeemeeuw] f 6,00
10-03-1830 E.E. de Vries (Liverpool) 67 f 6,00
27-03-1830 E.E. de Vries (Liverpool) 76 [=Zeemeeuw] f 6,00
07-07-1830 E.E. de Vries (do) 76 [=Zeemeeuw] f 6,00
14-10-1830 E.E. de Vries (Liverpool) 73 [=Zeemeeuw] f 6,00
06-07-1831 E.E. de Vries (Cadix) 76 [=Zeemeeuw] f 6,00
13-10-1831 E.E. de Vries Jr (Bergen) 76 [=Zeemeeuw] f 6,00
02-02-1832 E.E. de Vries (Liverpool) 76 [=Zeemeeuw] f 6,00
13-11-1833 E.E. de Vries 117 f 6,00

- Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat het aan ons belend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het, in ommestaande acte vermelde kofschip genaamd de ZEEMEEUW alhier bij den scheepsbouwmeester Cornelis Gips is gebouwd en op den 8 Augustus dezes Jaars van Stapel geloopen.
Dordrecht den 12 Augustus 1828.
[bron: SAD archief 5 inv.nr. 1977 verklaringen 1815-1837]

*

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-40 (1813-1830)]
29-03-1829 Lammert N. Baas (Liverpool) 55 [=Zeelust] f 6,00
22-06-1829 L.N. Baas (Marennes) 55 [=Zeelust] f 6,00
21-09-1829 L. Baas (Liverpool) 55 [=Zeelust] f 6,00
31-03-1830 L.N. Baas (Liverpool) 55 [=Zeelust] f 6,00
10-08-1833 L.N. Baas  76 [=Vrouw Petronella] f 6,00
13-11-1833 L.N. Baas 76 [=Vrouw Petronella] f 6,00
06-04-1840 Wilmina Lammert L. Baas 89  f 6,00
05-06-1840 Wilmina L. Baas 89  f 6,00

- Wij B(urgemeester) en W(ethouders) etc Certificeren bij deze, dat het aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het is omme staande het vermelde kofschip genaamd ZEELUST, alhier bij den Scheepsbouwmeester Gerrit van Striemen is gebouwd en in de Maand November dezes Jaars van Stapel geloopen.
Dordrecht 22 December 1828
[bron: SAD archief 5 inv.nr. 1977 verklaringen 1815-1837]

*

- Wij B en WW der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze dat het aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden, dat het in ommestaande acte vermelde kofschip genaamd de Dolfijn, alhier bij den Scheepsbouwmeester Pieter Hobee 1826 op Stapel is gezet en den 20ste maart 1830 te water gelopen.
    Dordrecht den 29 maart 1830
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1933 verklaringen over 1830]

*

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-40 (1813-1830)]
05-09-1837 Herstelling A.H. Karsijns 50  f 6,00
16-11-1837 de Herstelling A.H. Karsijns 50  f 6,00
12-05-1838 de Herstelling E.H. Drent 49  f 3,00

+

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Herstelling'
18 juli t/m 31 aug. 1841 zeevaart (inkomend), O.H. Drent, Herstelling, Lissabon, zout, 95 Tonnen f 4,00
1 nov. t/m 31 dec. 1841 zeevaart (inkomend), C.H. Drent, Herstelling, Liverpool, zout, 95 Tonnen f 6,00

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Zeepaard'
26 nov. t/m 31 dec. 1843 zeevaart (inkomend), R.R. Huisman, Zeepaard, Grangemouth, ijzer, 110 Tonnen f 6,00
21 april t/m 29 juni 1844 zeevaart (inkomend), R.R. Huisman, Zeepaard, Gibraltar, stukgoed, 113 Tonnen f 6,00

(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2008 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl)