WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser

Deel 1: 21 Rederijen en 3 Scheepswerven te Dordrecht in de 19e eeuw
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

REDERIJ MATTHEUS WILLEM REES TE DORDRECHT.
(Van deze rederij is geen archief in het Stadsarchief Dordrecht bewaard gebleven).

De rederij van de familie (van) Rees bestond al in 17e eeuw in Dordrecht. De oudst bekende is Matheus Rees geb. 1653 te Dordrecht z.v. Rochus Rees en Elisabeth Oem, deze zat in de walvisvaart. In de 18e eeuw was het Matheus Gillesz Rees, die een rederij had van schepen in de walvisvaart. Zijn rederij werd voortgezet door Gilles Rees, in 1724 te Dordrecht getrouwd met Antonia v Wesel.

Gehaalde zeebrieven Dordrecht 1757-1779 en 1780-1802 (bron: SAD 3-3417 en SAD 4-205) :

díEendragt
* [ZEEBRIEF 03-09-1760] 3 do. Tielling Janse Bonk van Ameland ít Schip díEendragt voor díhr. M. Rees Gillisz.; Eed gedaen.
* [ZEEBRIEF 18-05-1761] 18 do. Tielling Janse Bonk van Ameland ít Schip díEendragt voor díhr. Rees; Eedt gedaen in B(urgemr) Kamer;
* [ZEEBRIEF 01-07-1763] 1 Julij Tonis Louise van Stavanger ít Schip de Eendragt voor díhr. Rees. Eed als voren.
* [ZEEBRIEF 10-04-1764] do. Jan Pieters Janze van Amsterdam ít Schip de Eendragt voor díhr. Rees. Eed alsvoren;
* [ZEEBRIEF 09-04-1765] 9 April Jitse Pieters van Dordt. ít Schip den Eendragt, gt. 120 last voor díhr. M. Rees Gz. Eed gedaen.
* [ZEEBRIEF 24-03-1767] 24 do. Sitse Pieters van Dordt. ít Schip de Eendragt, gt. 120 lasten voor díhr. Rees. Eed gedaen.
* [ZEEBRIEF 01-12-1769] 1 decb. Sitse Pieters van Dordrecht ít Schip de Eendragt, gt. 120 lasten voor díhr. Rees. Eed gedaen.

díJuff. Clara Petronella
* [ZEEBRIEF 09-04-1760] do. Jan Jacobsz Ooms van Ameland ít Schip díJuff. Clara Petronella voor den voors. hr. Rees; Eed gedaan als voren;

de 2 Gebroeders
* [ZEEBRIEF 09-09-1757] 9 do. Wijbrand Hessels van Hindeloopen voor ít Schip de twee Gebroeders voor de Heer Gillis Rees;
* [ZEEBRIEF 29-03-1758] 29 do. Wijbrand Hessels van Hinneloopen voor ít Schip de twee gebroeders voor de Heer Rees;
* [ZEEBRIEF 15-03-1759] 15 do. Wijbrand Hessels van Hinloopen ít Schip de 2 gebroeders voor díhr. Rees; Eed gedaan als voren.
* [ZEEBRIEF 09-04-1760] do. Wijbrand Hessels van Hinloopen ít Schip de twee gebroeders voor díhr. Rees; Eed gedaan in handen van den voors. hr. Rees als regerend Scheepen;
* [ZEEBRIEF 02-08-1760] 2 Augs. Wijbrand Hessels van Hinloopen ít Schip de 2 Gebroeders voor díhr. M. Rees Gilz.; Eed gedaen in handen van den voorsz. Heer Rees.

de Anna Galeij
* [ZEEBRIEF 08-07-1761] 8 Julij Jan Jacobs Ooms van Ameland ít Schip de Anna Galeij van díhr. Gillis Rees & Comp. Eed gedaen in handen van díhr. P. Gevaerts P(res) Burgermr.
* [ZEEBRIEF 19-11-1761] 19 do. Jan Jacobse Ooms van Ameland ít Schip de Anna Galeij voor de Heer Rees;

de Drie Gezusters
* [ZEEBRIEF 09-06-1773] 9 do. Sitse Pieters van Dordrecht, ít Schip de Drie Gezusters, groot 52 lasten, voor díhr. Mattheus Rees Gillisz. Eed gedaen.
* [ZEEBRIEF 04-05-1776] 4 Meij Sitse Pieters van Dordrecht, ít Schip de Drie Gezusters, groot 52 lasten, voor díhr. M. Rees Gils. Eed gedaen.

de Vreede & Vrijheid
* [ZEEBRIEF 23-12-1758] 23 do. Hendrik Pietersz. ít Schip de Vreede en Vrijheijd voor díhr. Rees. Eed gedaan in handen van díhr. Praesident van den Brandeler.
* [ZEEBRIEF 15-05-1759] 15 do. Hendrik Pieters van Ameland ít Schip de Vreede & Vrijheijd voor díhr. Rees Gillesz. Eed gedaan in handen van ít geregt.
* [ZEEBRIEF 27-07-1759] 27 d(it)o Hendrik Pietersz: van Ameland ít Schip Vreede en Vrijheijd voor díhr. Mattheus Rees Gillisz. Eed gedaan in handen van díheer [-]
* [ZEEBRIEF 09-04-1760] do. Hendrik Pietersz: van Ameland 't Schip de Vreede en Vreiheid voor Heer Rees; Eed als voren;
* [ZEEBRIEF 16-07-1761] 16 do. Jan Ruijter van Venhuijsen bij Enkhuijsen ít Schip de Vreede & Vrijheid voor díhr. Rees. Eed in ít geregt.
* [ZEEBRIEF 13-11-1761] 13 do. Jan Ruijter van Venhuisen bij Enkhuisen ít Schip de Vreede en Vreiheid voor díheer Rees. Eed als voren.
* [ZEEBRIEF 05-11-1762] 5 do. Jan Ruijter van Venhuisen bij Enkhuisen ít Schip de Vreede & Vrijheid voor díhr. Rees; Eed als voren;

de vrouw Debora,
* [ZEEBRIEF 06-10-1764] 6 do. Johannes Beerents van Balk ít Schip de vrouw Debora, g. 54 L. voor díhr. M. Rees Gz. Eed gedaan;

de Vrouw Ida Cornelia,
* [ZEEBRIEF 24-09-1766] 24 do. Jan Pieter Jansen van Amsterdam ít Schip de Vrouw Ida Cornelia, gt. 141 lasten voor díhr. Rees. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 03-03-1768] 3 Maart Jan Pieter Janzen van Amsterdam ít Schip de Vrouw Ida Cornelia, 141 lasten voor díhr. Rees. Eed gedaen.
* [ZEEBRIEF 21-06-1770 ]21 Junij Jan Pieter Jansen van Amsterdam ít Schip de Vrouwe Ida Cornelia, gt. 141 lasten voor díhr. Rees. Eed gedaen.


MATHEUS REES
(1724 Dordrecht ) z.v. Gilles Rees en Antonia v Wesel .Hij trouwt met Anna Sophia v/d Brandeler en heeft een rederij in de walvisvaart.

MATTHEUS WILLEM REES
(1789 / 1851 Dordrecht) z.v. Mattheus Gilles Rees en Anna Sophia van den Brandeler. Hij trouwt met Jacoba van den Does.
In 1830 is hij koopman / reder en lid van de stadsraad en woont hij aan de Wolwevershaven 332 te Dordrecht.
Kinderen te Dordrecht:
1814 MATTHEUS ANNE tr. 1844 te Dordrecht met Johanna Apolonia Mauritz.
1815 JOHANNA PETRONELLA ADRIANA tr 1842 te Dordrecht met Hendrik Mauritz.
Hij wordt opgevolgd door zijn zoon:

MATTHEUS ANNE REES
(1814 Dordrecht) hij trouwt met Johanna Apolonia Mauritz (1811 Dordrecht) d.v. Gerard Mauritz en Christina Anthonia t' Hooft.
In 1841 wordt hij lid van de vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
In 1850 is hij reder en koopman en woont aan de Wolwevershaven nr 332.
Kinderen te Dordrecht:
1845 MATTHEUS WILLEM
1847 GERARD 1849 ADRIAAN JOHAN

SCHEPEN VAN DE REDERIJ MATTHEUS WILLEM REES
(7 schepen)

Schoener ,,CONSTANCE,, 72 last / koopbrief nr 6/ 30-7-1819 / voor 1/3 e deel.
Kapitein J.B. Fuchs/Fichs / vlag A 6.
1e reis MRD nr 30/ 1-11-1819 met 17 man naar Port au Prince.

Kofschip ,,VRIENDSCHAP,, 66 last / koopbrief nr 30 / 19-1-1824 / voor f 3.650, -
Kapitein Eime Eimes de Vries vlag D 9 (Workum).

Kofschip ,,NEPTUNIS,, 69 last/ koopbrief nr 45 / 22-3-1828 /voor 2/16e deel.
Kapitein Obbe L. Roelfsema (Veendam).
1e reis MRD nr 323 /9-8-1828 met 7 man naar Liverpool.

Kofschip ,,CERES,, 72 last / koopbrief nr 76 /16-1-1835 / voor f 8.200, -. In 1828 gebouwd te Pekela.
Kapitein Jan Noord vlag D 22 (1798 Slagtwedde).
1e reis MRD nr 766 /17-2-1836 /met 6 man naar Belfast.

Kofschip ,,ZEELUST,, 105 last / koopbrief nr 77 / 20-2-1836 / voor f 6.500, -

Kofschip ,,FORTUNA,, 95 last / koopbrief nr 92 / 7-4-1838 /voor f 9.500, -
Kapitein J. Engelenburg. 
1e reis MRD nr 873/2-5-1838.

Schoener ,,CLASINA GEERTRUIDA,, (ex,,HARMONIE,,) 62 last / koopbrief nr 113 /3-11-1841 Voor f 5.000, -
Kapitein: Reinder Johannes Kranenburg  vlag D 2(1800 Sappemeer).

TOEGEVOEGDE GEGEVENS:

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-40 (1813-1830)]
24-05-1828 Obbe L. Roelofsma 69 last f 6,00
09-08-1828 Obbe L. Roelofsma 69 f 6,00
22-10-1828 L. Roelofsen 69 f 6,00

*

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-41]
20-03-1837 Ceres Jan Noord 77 f 6,00
15-08-1838 Ceres Jan Noord 77 f 6,00
05-04-1839 Ceres Jan Noord 77 f 6,00
07-10-1839 Ceres Jan Noord 77 f 6,00
21-12-1839 Ceres Jan Noord 77 f 6,00
08-05-1840 Ceres Jan Noord 79 f 6,00
05-08-1840 Ceres Jan Noord 79 f 6,00
10-11-1840 Ceres Jan Noord 79 f 6,00

+

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Ceres'
1 jan. t/m 5 apr. 1840 zeevaart (uitgaand), J. Noord, Ceres, na Liverpool, schors, 146 Tonnen f 10,00
5 apr. t/m 18 mei 1840 zeevaart (inkomend), J. Noord, Ceres, Liverpool, zout katoen, 146 Tonnen f 6,67
3 juli t/m 16 aug. 1840 zeevaart (inkomend), J. Noord, Ceres, Memel, hout, 149 Tonnen f 7,67
3 juli t/m 16 aug. 1840 zeevaart (uitgaand), J. Noord, Ceres, na Liverpool, zout, 149 Tonnen f 10,00
30 sept. t/m 18 nov. 1840 zeevaart (inkomend), J. Noord, Ceres, Liverpool, zout, 148 Tonnen f 6,67
18 nov. t/m 31 dec. 1840 zeevaart (uitgaand), Jan Noord, Ceres, na Belfast, zaad vlas, 146 Tonnen f 18,00
1 jan. t/m 11 apr. 1841 zeevaart (inkomend), P. Vernes, Ceres, Liverpool, zout katoen, 149 Tonnen f 6,67
1 jan. t/m 11 apr. 1841 zeevaart (uitgaand),  P. Vernes, Ceres, na Belfast, zaad & vlas, 149 Tonnen f 10,00
11 apr. t/m 1 juni 1841 zeevaart (inkomend), P. Vernes, Ceres, Liverpool, zout, 149 Tonnen f 4,67
18 juli t/m 31 aug. 1841 zeevaart (uitgaand), P. Vernes, Ceres, na Belfast, schors, 149 Tonnen f 10,00
1 sept. t/m 1 nov. 1841 zeevaart (inkomend), P. Vernes, Ceres, Liverpool, zout & katoen, 149 Tonnen f 6,67
1 nov. t/m 31 dec. 1841 zeevaart (inkomend), P. Vernes, Ceres, Liverpool, zout stukg., 149 Tonnen f 6,67
1 jan. t/m 11 apr. 1842 zeevaart (uitgaand), P. Vernes, Ceres, na Hull, beenderen, 149 Tonnen f 10,00
29 mei t/m 18 juli 1842 zeevaart (inkomend), P. Vernes, Ceres, van Liverpool, zout katoen, 149 Tonnen f 10,00
18 juli t/m 12 sept. 1842 zeevaart (uitgaand), P. Vernes, Ceres, na Liverpool, schors, 149 Tonnen f 10,00
12 sept. t/m 7 nov. 1842 zeevaart (inkomend), P. Vernis, Ceres, Liverpool, met zout, 149 Tonnen f 6,67
7 nov. t/m 31 dec. 1842 zeevaart (uitgaand), P. Vernes, Ceres, na Belfast, schors vlas, 149 Tonnen f 10,00
21 apr. t/m 12 juni 1843 zeevaart (inkomend), P. Vernes, Ceres,van Belfast, met rogge, 149 Tonnen f 20,00
21 apr. t/m 12 juni 1843 zeevaart (inkomend), P. Vernes, Ceres, van Belfast, met rogge, 149 Tonnen f 20,00
10 mei t/m 6 juni 1846 zeevaart (inkomend), P. Vernes, Ceres, Liverpool, zout & cattoen, 166 Tonnen f 15,00
1 tot 30 sept. 1846 zeevaart, P. Vernes, Ceres, Liverpool, Schors & Vlas, 66 Tonnen f 15,00
1 okt. t/m 30 nov. 1846 zeevaart, P. Vernes, Ceres, Liverpool, 166 Tonnen f 8,00
1 t/m 31 dec. 1846 zeevaart, P. Vernes, Ceres, naar Belfast, 166 Tonnen f 15,00
1 aug. t/m 30 sept. 1847 zeevaart, P. Vernes, Ceres, Liverpool, Schors, 166 Tonnen f 15,00
1 okt. t/m 30 nov. 1847 zeevaart, P. Vernes, Ceres, Liverpool, Zout, 166 Tonnen f 15,00
1 okt. t/m 30 nov. 1847 zeevaart, P. Vernes, Ceres, Rochef.t, Hout, 166 Tonnen f 15,00
1 juni t/m 30 aug. 1848 zeevaart, van Es, Ceres, Liverpool, Boomschors, 166 Tonnen f 15,00
1 sept. t/m 30 okt. 1848 zeevaart, P. Vernes, Ceres, Liverpool, Zout, 166 Tonnen f 15,00
1 jan. t/m 31 mrt. 1849 zeevaart (ingaand), P. Vernes, Ceres, Liverpool, Zout, 167 Tonnen f 15,00
1 jan. t/m 31 mrt. 1849 zeevaart (uitgaand), P. Vernes, Ceres, Belfast, Lijnzaadt & Vlas, 167 Tonnen f 15,00
1 apr. t/m 31 mei 1849 zeevaart (inkomend), P. Vernes, Ceres, Liverpool, Zout & Cattoen, 166 Tonnen f 15,00
1 juni t/m 16 aug. 1849 zeevaart (inkomend), P. Vernes, Ceres, Liverpool, Zout & Kattoen, 166 Tonnen f 15,00

- Uit Zierikzee wordt den 10 dezer gemeld:
Gisteren ontwaarde men van uit deze stad, dat, er 3 schepen, op slechts geringen afstand van elkander, gestrand waren op de Zeehondenplaat, een der vele en gevraarlijke zandbanken van Schouwen. Het vliegende Z.W. en W.Z.W. stormweder belette, van hier uit, eenige hulp toe te brengen. De reddingschokker No. 1 is echter in zee waargenomen, koers zettende naar de plaats des onheils.
In den afgeloopen nacht omstreeks 12 uur zijn alhier aangebragt 20 schipbreukelingen, zijnde de equpagien der drie op de Zeehondenplaat gestrande schepen, welke gebleken te zijn:
* het Nederlandsche kofschip "Catharina", kapt. J.J. de BOER, van Marseille naar Rotterdam, beladen met stukgoederen;
* het Nederlands kofschip "Ceres", kapt. Vernis [Vernes], van Liverpool naar Dord(rech)t, beladen met zout, en
* het Engelsche schoenerschip "John and James", in ballast naar Rotterdam;
schepen en ladingen zij totaal verloren.
Toen kapitein VERNIS met de ekwipaadje zich in zijn sloep begaf, gelukte het hem tevens de manschappen der beide andere schepen in dezelve op te nemen en hen zoo doende van een wissen dood te redden, zijnde zij allen naderhand door den schokker opgenomen. Heden morgen zijn onderscheidene vaartuigen vertrokken, om zoo mogelijk nog iets der schepen en lading te redden, waartoe echter weinig kans bestaat.
[bron: Leeuwarder Courant 15 febr 1850]

*

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-41]
16-05-1834 Jan Noord 55 f 6,00
04-09-1835 Jan Noord 55 f 6,00
05-10-1835 Jan Noord 55 f 6,00
26-11-1835 Jan Noord 55 f 6,00
18-02-1836 Zeelust Jan Noord 55 f 6,00
17-08-1836 Zeelust D.J. Mik 55 f 6,00
20-10-1836 Zeelust D.J. Mik 55 f 6,00
20-12-1836 Zeelust D.J. Mik 55 f 6,00
03-04-1837 Zeelust D.J. Mik 55 f 6,00
03-04-1838 Zeelust D.J. Mik 55 f 6,00
06-11-1838 Zeelust D.J. Mik 55 f 6,00
13-03-1839 Zeelust D.J. Mik 55 f 6,00
18-09-1839 Zeelust D.J. Mik 55 f 6,00
09-12-1839 Zeelust D.J. Mik 55 f 6,00
02-12-1840 Zeelust D.J. Mik 55 f 6,00

+

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Zeelust'
5 apr. t/m 18 mei 1840 zeevaart (uitgaand), D.J. Mek, Zeelust, na Portowglas, schors, 104 Tonnen f ?,??
16 aug. t/m 30 sept. 1840 zeevaart (uitgaand), D.J. Hek, Zeelust, na Liverpool, schors, 104 Tonnen f 6,00
18 nov. t/m 31 dec. 1840 zeevaart (inkomend), D.J. Slik, Zeelust, van Liverpool, zout, 104 Tonnen f 2,00
18 nov. t/m 31 dec. 1840 zeevaart (uitgaand), D.J. Slik, Zeelust, na Belfast, zaad vlas, 104 Tonnen f 6,00
1 jan. t/m 11 apr. 1841 zeevaart (inkomend), D.J. Mik, Zeelust, Liverpool, zout, 104 Tonnen f 2,00
1 juni t/m 18 juli 1841 zeevaart (uitgaand), D.J. Mik, Zeelust, na Belfast, vlas, 104 Tonnen f 6,00
11 apr. t/m 29 mei 1842 zeevaart (inkomend), D.J. Mik, Zeelust, van Bourdeaux, met wijn, 103 Tonnen f 12,00
29 mei t/m 18 juli 1842 zeevaart (uitgaand), D.J. Mik, Zeelust, na Liverpool, schors, 103 Tonnen f 6,00
7 nov. t/m 31 dec. 1842 zeevaart (uitgaand), D.J. Mik, Zeelust, na Liverpool, schors, 103 Tonnen f 6,00

- [1148] Wij B en WW etc Certificeren bij deze dat op heden den 14-3-1840 voor ons gecompareerd is de Heer Jacob Staets Johannes Vriesendorp voor zijn Firma Dekker & Vriesendorp, Kooplieden te dezer Stede.
Dewelke met solemnele Eede heeft verklaard.
dat in de maand December laatstleden, het Schip ZEELUST naar Belfast is beladen geworden door genoemde Dekker & Vriesendorp, met
  200 oxhoofden Lijnzaad voor Cha.s Duffe & Co (te Belfast)
  150 oxhoofden Lijnzaad voor Wm. Mulholland (te Belfast)
  100 oxhoofden Lijnzaad voor Wm. Simmis & Son (te Belfast)
  15 oxhoofden Lijnzaad voor Joseph Gilles (te Belfast)
te Zamen 465 oxhoofden Lijnzaad
Dat al den 465 oxhoofden zouden onderscheid van een in dezelfde hoop zijn gevuld geworden, zouden dus daarbij eenig(?) verschil of voorrang in kwaliteit aan iemand der bovengenoemde partijen is gegaan; van aan dat dezelve oxhoofde bevatte een gelijke soort in Zaad het een niet beter dan het ander.
Dat verder de volgende Monsters welke aan Wm. Mulholland zullen worden toegestaan der waarlijk zijn de echte monsters van de ladingen daarbij vermeld te weten
  No. 1 Monster lijnzaad per Torbecke
  No. 2 Monster lijnzaad per Concordia
  No. 3 Monster lijnzaad per Vriendschap
  No. 4 Monster lijnzaad per Jantina
Des ter Oirkonde hebben wij den met het Zegel dezer Stad en de handteekening van onzen secretaris doen bevestigen.
  No. 5 Monster lijnzaad per Vrouw Margaretha
  No. 6 Monster lijnzaad per Catharina
Ter ordonnantie van dezelve.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

*

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-41]
09-06-1836 Geziena R.F. Taaij  60 f 6,00
17-08-1836 Geziena R.F. Taaij 60 f 6,00
20-10-1836 Geziena R.F. Taaij 60 f 6,00
17-08-1838 Fortuna Fokke Taaij  103  f 6,00
06-12-1838 Fortuna Fokke Taaij  103  f 6,00
26-04-1839 Fortuna Fokke Taaij 103  f 6,00
09-08-1839 Fortuna Fokke Taaij 103  f 6,00
22-10-1839 Fortuna Fokke Taaij 103  f 6,00
02-02-1840 Fortuna Fokke Taaij 103  f 6,00
05-10-1840 Fortuna Fokke Taaij 103  f 6,00

+

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Fortuna'
1 jan. t/m 5 apr. 1840 zeevaart (inkomend), F. Taaij, Fortuna, Liverpool, zout stukgoed, 195 Tonnen f 15,00
1 jan. t/m 5 apr. 1840 zeevaart (uitgaand), F. Taaij, Fortuna, na Liverpool, schors, 195 Tonnen f 15,00
3 juli t/m 16 aug. 1840 zeevaart (inkomend), F.F. Taai, Fortuna, Nerva, hout, 195 Tonnen f 15,00
1 jan. t/m 11 apr. 1841 zeevaart (inkomend), F. Taaij, Fortuna, Liverpool, zout, 195 Tonnen f 10,00
1 jan. t/m 11 apr. 1841 zeevaart (uitgaand), F. Taaij, Fortuna, na Liverpool, schors, 195 Tonnen f 15,00
1 sept. t/m 1 nov. 1841 zeevaart (inkomend), T. Taaij, Fortuna, Nerva, hout, 195 Tonne f 15,00
1 nov. t/m 31 dec. 1841 zeevaart (uitgaand), T. Taaij, Fortuna, na Liverpool, schors, 190 Tonnen f 15,00
1 jan. t/m 11 apr. 1842 zeevaart (inkomend), F. Taaij, Fortuna, Liverpool, zout katoen, 195 Tonnen f 15,00
1 jan. t/m 11 apr. 1842 zeevaart (uitgaand), F. Taaij, Fortuna, na Liverpool, schors, 195 Tonnen f 15,00
21 april t/m 29 juni 1844 zeevaart (uitgaand), T. Faaij, Fortuna, na Liverpool, schors, 195 Tonnen f 15,00
3 nov. t/m 31 dec. 1844 zeevaart (inkomend), F. Taaij, Fortuna, Nerva, met hout, 195 Tonnen f 15,00
1 jan. t/m 21 apr. 1845 zeevaart (inkomend), J.F. Taaij, Fortuna, Bourdeaux, wijn, 195 Tonnen f 30,00
15 nov. t/m 31 dec. 1845 zeevaart (inkomend), F.J. Taaij, Fortuna, Nerva, hout, 195 Tonnen f 10,00
1 jan. t/m 31 mrt. 1846 zeevaart (uitgaand), F. Taaij, Fortuna, Londen, ballast, 200 Tonnen f 10,00
1 jan. t/m 31 mrt. 1846 zeevaart (uitgaand), F. Taaij, Fortuna, londen, hout, 200 Tonnen f 15,00
1 jan. t/m 31 mrt. 1846 zeevaart (uitgaand), F.S. Taaij, Fortuna, Liverpool, boomschors, 200 Tonnen f 15,00
7 juni t/m 11 juli 1846 zeevaart (inkomend), F.J. Taaij, Fortuna, Liverpool, zout & kattoen, 200 Tonnen f 15,00
1 okt. t/m 30 nov. 1846 zeevaart, F.S. Faaij, Fortuna, Rochefort, 200 Tonnen f 15,00
1 aug. t/m 30 sept. 1847 zeevaart, F.S. Taaij, Archangel, Rogge, 200 Tonnen f 30,00
1 aug. t/m 30 sept. 1847 zeevaart, F.S. Taaij, Fortuna, Rochefort, Hout, 200 Tonnen f 18,00

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Clasina Geertruida'
1 jan. t/m 21 april 1843 zeevaart (inkomend), K.J. Kranenburg, Clas.a Geertr.a, Liverpool, zout, 120 Tonnen f 4,00
1 jan. t/m 21 april 1843 zeevaart (uitgaand), K.J. Kranenburg, Clas.a Geertr.a, na Belfast, zaad, 120 Tonnen f 6,00
12 juni t/m 6 aug. 1843 zeevaart (inkomend), K.J. Kranenburg, Clas.a Geert.a, Liverpool, zout, 120 Tonnen f 6,00
12 juni t/m 6 aug. 1843 zeevaart (uitgaand), K.J. Kranenburg, Clas.a Geert.a, na Liverpool, schors, 120 Tonnen f 6,00
26 nov. t/m 31 dec. 1843 zeevaart (inkomend), J.L. Kranenburg, Clas.a Geertr.a, Liverpool, zout, 120 Tonnen f 6,00
26 nov. t/m 31 dec. 1843 zeevaart (uitgaand), R.J. Kranenburg, Clas.a Geertr.a, na Belfast, zaad, 120 Tonnen f 6,00
3 nov. t/m 31 dec. 1844 zeevaart (inkomend), K.J. Kranenburg, Clas.a Geertr.a, Liverpool, zout, 120 Tonnen f 6,00

(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2008-2012 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl)