WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser

Deel 1: 21 Rederijen en 3 Scheepswerven te Dordrecht in de 19e eeuw
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
REDERIJ GERARD MAURITZ ANNO 1-9-1803 TE DORDRECHT
(Van deze rederij is een klein archief in het stadsarchief Dordrecht bewaard gebleven).

De oudst bekende voorvader is Willem Mauritz (van Bree) schipper geb: 1612 te Wezel. hij trouwt in 1644 te Dordrecht met Mechteld Francken uit Tiel.

HENDRIK MAURITZ
(1647 Wezel) z.v. Willem Mauritz en Mechteld Francken. Hij trouwt in 1667 te Overschie met Rieke Hesseling (1649-1747 Wezel) d.v. Hendrik Wesseling. Hij is rentmeester te Wezel.

HENDRIK MAURITZ

(1678-1741 Wezel) z.v. Hendrik Mauritz en Rieke Hesseling. Hij trouwt in 1706 te Wezel met Geertrui Maria Beernink

ELIAS MAURITZ
(1726 Wezel-1792 Dordrecht ) z.v. Hendrik Mauritz en Geertrui Beernink. Hij trouwt in 1761 te Dordrecht met Johanna van Poulien (1732-1809 Dordrecht) d.v. Arnoldus v Poulien en Geertrui v Groenendaal .Hij is koopman te Dordrecht.
Kinderen te Dordrecht: 
1762 GEERTRUI tr. 1780 te Dordrecht met Leendert v/d Schoor Frankz
1766 ARNOLDINA tr. 1787 te Dordrecht met Hendrik Boonen
1768 GERARD tr. 1802 te Dordrecht met Christina't Hooft
1771 MARIA tr. 1800 te Dordrecht met Johan Pieter de Joncheere

GERARD MAURITZ (1768 /1838 Dordrecht) z.v. Elias Mauritz houthandelaar / koopman uit Wezel en Johanna van Poulien. Hij trouwt in 1802 te Dordrecht met Christina Anthonia t' Hooft (1782 Dordrecht) d.v. Jacob t' Hooft en Johanna Aplonia Buys.
Hij was reder / boekhouder/ makelaar in goederen en effecten, cargadoor en houthandelaar.
In 1826/28 is hij lid van de gemeente raad te Dordrecht.
In 1825 is hij mede oprichter Maatschappij Dordrechtsche Scheepsrederij.
In 1835 is hij honorair lid van het zeemanscollege te Dordrecht.
In 1812 is hij lid van de vrijmetselarij en mede oprichter van Loge ,,La Flamboyante,, In 1835 mede aandeelhouder van de rederij voor het fregat ,,Broedertrouw,, van de leden Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Eerste melding uit het register voor bijl en koopbrieven is op 22-3-1828. Hij is dan mede eigenaar van het kofschip,,Neptunis,, 69 last ingeschreven onder nr 45.
Kinderen te Dordrecht gedoopt in de Schotse kerk
1805 JACOB tr 1835 te Dordrecht met Anna Cornelia van Wageningen.
1809 ELIAS tr 18.. te Dordrecht met Christina Anthonia t'Hooft.
1811 JOHANNA APOLONIA tr 18.. te Dordrecht met Mattheus Anne Rees.
1816 HENDRIK tr 1e 1842 te Dordrecht met Johanna Petronella Rees.

Hij wordt op gevolgd door zijn zoons:

JACOB MAURITZ
(1805 / 1887 Dordrecht). Hij trouwt in 1835 te Dordrecht met Anna Cornelia van Wageningen (1804 Dordrecht) d.v. Anne Cornelis van Wageningen en Geertrui Vermande.
Op 2-1- 1833 wordt hij lid van de vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht .
In 1842 is hij directeur van de Naamloze Verzekerings Maatschappij ,,Merwede,, en is hij vice consul voor Engeland en Ierland.
In 1847/50 is hij raadslid van de gemeente Dordrecht.
In 1850 woont hij aan het Maartensgat 3 bij de Blauwpoort te Dordrecht en is scheepsmakelaar/reder/koopman.

HENDRIK MAURITZ
(1816/1884 Dordrecht). Hij trouwt in 1842 te Dordrecht met Johanna Petronella Adriana Rees (1815 Dordrecht) d.v. Mattheus Willem Rees en Jacoba van den Does.
In 1840 is hij lid van de vrijmetselarij Loge,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
In 1850 is hij koopman /reder/makelaar en mede directeur N.V. Zeeverzekerings Mij ,,Merwede,, en woont hij met zijn gezin in het huis van Mattheus W.Rees aan de Wolwevershaven 332 te Dordrecht.
In 1861 verhuist het gezin naar Dubbeldam

Kinderen te Dordrecht:
1843 JACOBA
1850 GERARDINA CHRISTINA tr met Allard Unico.
1854 GERARD tr met S. Canter Cremer.

SCHEPEN VAN DE REDERIJ GERARD MAURITZ
(13 schepen waarvan 9 nieuw gebouwd / 2 schepen zijn vergaan).

Kofschip ,,NEPTUNIS,, 69 last / koopbrief nr 45 /22-3-1828 /voor f 16.000, -
Kapitein Obbe L. Roelfsema (Veendam) / mede aandeelhouder 1/16 part.
1e reis MRD nr 323/ 9-8-1828 / met 7 man naar Liverpool.
Op 5 december 1828 gestrand voor de kust van Schouwen.

Kofschip ,,CONCORDIA,, 70 last/ bijlbrief nr 58 /9-9-1828 /werf Kuyper te Oude Pekela.
Kapitein Folkert Hendriks Eddes /vlag D 7 (1783 Bellingwoude). 
1e reis MRD nr 412 / 16-3-1830 met 6 man op avontuur.

Kofschip ,,VENILIA,, 78 last/ bijlbrief nr 62 / 24-9-1829/ werf Cornelis Gips te Dordrecht. 
1e Kapitein Jan Jacobs Kortrijk/ vlag D 2 (1796 Groningen/1839 op zee).
1e reis MRD nr 394/ 31-10-1829 met 7 man naar Cette. In 1853 verkocht.

Brik ,,AURORA,, (ex ,,HOOP,,) 70 last/ koopbrief nr 88 /7-9-1837 / voor f 6.093, - 
Kapitein Cornelis Dingemans. In 1826 gebouwd te Rotterdam.
1e reis MRD nr 832 / 16-9-1837 met 9 man.

Kofschip ,,DIANA VAN DORDT,, 56 last koopbrief nr 89/ 1-4-1838 /voor f 3.200, -
Kapitein Jan Jans de Jong/ vlag D 20 (Veendam). 
1e reis MRD nr 856/ 15-3-1838 met 4 man.

Barkentijn ,,URANIA,, (ex ,,Kinderdijk,,) koopbrief nr 103 /28-2-1840 /voor f 9.625, -
Kapitein Jan Jans de Jong /vlag D20 (Veendam). 
1e reis MRD nr 1009/11-8-1840.

Kofschip ,,VESTA,, 65 last/ bijlbrief nr 118 /17-6-1843 / werf van Hooites te Hoogezand.

Schoener ,,APOLLO,, 65 last/ bijlbrief nr 121 /21-10-1843 / werf Jan Schouten
1e Kapitein Douwe Jans Mik/ vlag D 44 (1797 Wildervank)
1e reis MRD nr 1187 / 14-11-1843 met 7 man naar Suriname. In 1845 verongelukt.

Brik ,,THETIS,, 100 last /bijlbrief nr 165/2-7-1849 /werf Willem Carel van Arnhem te Groningen.
Kapitein Folkert Meppeler /vlag D 4 (1804 Groningen/1857 op zee).
Het schip ging verloren op 28-3-1857 in de Ierse zee. Het werd overvaren door een stoomschip de kapitein is verdronken.

Bark,, EVA JOHANNA,, 343 last / bijlbrief nr 179 / 27-9-1852 / werf Jan Schouten.
1e Kapitein Harm Harms de Boer/ vlag D 77 (1817 Veendam/1861 op zee ).
1e reis MRD nr 1556/22-10-1852 / op zee 12-11-1852 uit Hellevoetsluis met 22 man naar Calcutta/terug op 28-11-1853/Londen / het schip werd na vertrek uit Batavia in 1861 vermist.

Bark ,,KROONPRINSES VAN ZWEDEN,, 298 last/ bijlbrief nr 197 / 24-9-1854.
Werf Jan Schouten te Dordrecht.
1e Kapitein Jacob v/de Linden/ vlag D 6 (1806 Krimpen a/d Lek).
1e reis MRD nr 1655/ 5-10-1854 / met 21 man naar Akyab.

Fregat ,, ARY SCHEFFER,, 398 last/ bijlbrief nr 212 /3-4-1856/ werf Jan Schouten / kiel: 28-10-1854 /te water: 28-2-1856.
1e Kapitein Jan Gerrits Kunst/ vlag D 5 (1807 Akersloot).
1e reis MRD nr 1738 / 23-4-1856 met 26 man naar Java.

Schoener/brik ,,CONCORDIA,, 128 last/ bijlbrief nr 229 /9-4-1858 /werf Jan Schouten. Te water: 27-3-1858
1e Kapitein Arie van Zanten/ vlag D 100 (1830 Maassluis).

Galjoot ,,PRESTO,, 205 ton/ bijlbrief nr 228 / 16-3-1858 /werf E.M. Meursing te Hoogezand.
In 1864 verongelukt.

TOEGEVOEGDE GEGEVENS:

algemene gegevens Mauritz:

- Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht Certificeren bij deze ten verzoeke van den Heer Gerard Mauritz Makelaar en Cargadoor en wonende alhier, dat het aan osn ten volle bekend is, dat in het belang van zijn Ed werkzaamheden en kantoor betrekkingen thans bijzonder benodigd, en voor hem verEischt werd zijn Zoon de Heer Jacob Mauritz, Luitenant van de 2 comp. Bataillon 4de Afdeeling Zuid Hollandsche Schutterij ten welken einde wij gaarne zien zouden dat aangemelden zijnen zoon op nieuw een verlof van twee maanden mogen worden toegestaan.
       Dordrecht 25 Julij 1833.
[bron: SAD archief 5 inv.nr. 1977 verklaringen 1815-1837]

- Bij acte op den 2 Juli 1897 verleden voor den Notaris O.W.P. VAN TUSSENBROEK, te Dordrecht, is de Heer GERARD MAURITZ Hendrikszoon, cargadoor, wonende te Dordrecht, te rekekenen van dne 1 Juli 1897, getreden uit de Vennootschap tussen hem en de Heeren Anne Cornelis van Nievervaart en Herman Spits, cargadoors, beiden wonende te Dordrecht, ebstaan hebben onder de firma GERARD MAURITZ gevestigd te Dordrecht.
De zaken zullen op denzelfden voet zonder eenige aansprakelijkheid van den eerstondergeteekende door de beide laatst ondergeteekenden, en onder dezelfde firma worden voortgezet, van welke firma zij beiden de teekening zullen hebben in alle zaken de Vennootschap onmiddellijk betreffende.
G. Mauritz Hzn
A.C. van Nievervaart
H. Spits

[bron: Dordrechtsche Courant 7 juli 1897 (SAD569-136)]

*

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-40]
24-05-1828 Obbe L. Roelofsma 69 f 6,00
09-08-1828 Obbe L. Roelofsma 69 f 6,00
22-10-1828 L. Roelofsen 69 f 6,00

- Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze dat aan hun groot Achtbare Zodanige bewijzen zijn overlegd waar uit hun is gebleken
Dat Eigenaars zijn van het Nederlandsch Kof Schip Neptunus gevoerd geweest door Kapitein Obbe Lucas Roelfsema
   de WelEd Heer D. van Poelien van Nuland 1/4
   de WelEd Heer A. Blusse van Oud Alblas 1/4
   de WelEd Heer J.P. de Joncheere Senior 1/8
   de WelEd Heer C.J. Rens 1/8
   de WelEd Heer G. van Hoogstraten 1/16
   de WelEd Heer L.O. Roelfsema 1/16
   de WelEd Heer Gerard Mauritz 1/8
Onder welke laatstgemelde Heer Directeur als Boekhouder, het voornoemde Schip heeft gevaren, en op den 5 December [1828] laatst leden de Kust van Schouwen is Komen te Stranden, en daar nu ..l(?) verbrijzeld.
Wordende deze afgegeven, om te dienen daar en waar zal bekooren.
        Dordrecht 22 April 1829
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1932 verklaringen over 1829]

*

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-40 en 41]
24-09-1829 Volkert H. Eddes (Liverpool) 70 lasten f 6,00
22-03-1830 Volkert H. Eddes (Liverpool) 70 f 6,00
29-05-1830 F.H. Eddes (Liverpool) 70 f 6,00
10-09-1830 Folkert H. Eddes (Archangel) 70 f 6,00
29-12-1830 Folkerts H. Eddes (Liverpool) 70 f 6,00
07-06-1831 Folkerts N. Eddes (Liverpool) 70 f 6,00
14-09-1831 F.H. Eddes (Liverpool) 70 f 6,00
31-12-1831 Folkerts H. Eddes (Liverpool) 70 f 6,00
15-12-1832 Folkert H. Eddes (Bergen) 70 f 6,00
22-08-1833 F.H. Eddes 70 f 6,00
24-10-1833 F.H. Eddes 70 f 6,00
10-12-1833 F.H. Eddes 70 f 6,00
15-08-1834 F.H. Eddes 70 f 6,00
17-11-1834 F.H. Eddes 70 f 6,00
19-09-1835 J.H. Eddes 70 f 6,00
26-08-1836 Concordia F.H. Eddes 70 f 6,00
23-11-1836 Concordia F.H. Eddes 70 f 6,00
28-04-1837 Concordia F.H. Eddes 70 f 6,00
09-09-1837 Concordia F.H. Eddes 70 f 6,00
07-11-1837 Concordia F.H. Eddes 70 f 6,00
21-05-1838 Concordia F.H. Eddes 60 f 6,00
23-08-1838 Concordia F.H. Eddes 69 f 6,00
06-11-1839 Concordia F.H. Eddes 69 f 6,00
05-08-1840 Concordia F.H. Eddes 72 f 3,00
06-10-1840 Concordia F.H. Eddes 72 f 6,00

+

Havengeld Dordrecht voor een schip 'Concordia' (gebouwd 1828): 
3 juli t/m 16 aug. 1840 zeevaart (inkomend), F.H. Eddes, Concordia, Frederikshaven, hout, 136 Tonnen f 6,67
30 sept. t/m 18 nov. 1840 zeevaart (inkomend), F.H. Eddes, Concordia, Liverpool, zout, 183 Tonnen f 10,00
1 jan. t/m 11 apr. 1841 zeevaart (inkomend), H.F. Eddes, Concordia, zout, 133 Tonnen f 6,67
11 apr. t/m 1 juni 1841 zeevaart (inkomend), F.H. Eddes, Concordia, Liverpool, zout, 133 Tonnen f 4,67
1 nov. t/m 31 dec. 1841 zeevaart (inkomend), F.H. Eddes, Concordia, Liverpool, zout katoen, 133 Tonnen f 10,00
7 nov. t/m 31 dec. 1842 zeevaart (inkomend), F.H. Eddes, Concordia, Archangel, lijnzaad, 133 Tonnen f 20,00
21 apr. t/m 12 juni 1843 zeevaart (uitgaand), H.F. Eddes, Concordia, na Liverpool, schors, 133 Tonnen f 10,00
26 nov. t/m 31 dec. 1843 zeevaart (inkomend), H.F. Eddes, Concordia, Grangemouth, ijzer, 133 Tonnen f 10,00
3 nov. t/m 31 dec. 1844 zeevaart (uitgaand), F.H. Eddes, Concordia, na Belfast, zaad & vlas, 133 Tonnen f 10,00
1 jan. t/m 21 apr. 1845 zeevaart (uitgaand), F.H. Eddes, Concordia, na Belfast, zaad & vlas, 133 Tonnen f 10,00
21 mei t/m 30 juni 1845 zeevaart (inkomend), F.H. Eddes, Concordia, Liverpool, zout, 133 Tonnen f 10,00
17 sept. t/m 14 nov. 1845 zeevaart (inkomend), F.H. Eddes, Concordia, Archangel, lijwaad, 133 Tonnen f 10,00
17 sept. t/m 14 nov. 1845 zeevaart (uitgaand), F.H. Eddes, Concordia, na Liverpool, schors, 103 Tonnen f 10,00
15 nov. t/m 31 dec. 1845 zeevaart (inkomend), F.H. Eddes, Concordia, zout & katoen, 133 Tonnen f 10,00
1 jan. t/m 31 mrt. 1846 zeevaart (inkomend), P.H. Eddes, Concordia, Newcastle, kolen & slijpst., 136 Tonnen f 8,00
1 jan. t/m 31 mrt. 1846 zeevaart (uitgaand), F.H. Eddes, Concordia, naar Londen, hout, 136 Tonnen f 10,00
12 juli t/m 31 aug. 1846 zeevaart (inkomend), F.H. Eddes, Concordia, Archangel, rogge, 136 Tonnen f 20,00
12 juli t/m 31 aug. 1846 zeevaart (uitgaand), H.F. Eddes, Concordia, Liverpool, biezen, 136 Tonnen f 10,00
1 okt. t/m 30 nov. 1846 zeevaart, F.H. Eddes, Concordia, Liverpool, 136 Tonnen f 20,00
1 jan. t/m 31 maart 1847 zeevaart, F.H. Eddes, Concordia, Liverpool, Boomschors, 136 Tonnen f 10,00
1 aug. t/m 30 sept. 1847 zeevaart, F.H. Eddes, Concordia, Abordour, kolen, 136 Tonnen f 4,00
1 aug. t/m 30 sept. 1847 zeevaart, F.H. Eddes, Concordia, Liverp[ool], Boomschors, 136 Tonnen f 10,00
1 okt. t/m 30 nov. 1847 zeevaart, F.H. Eddes, Concordia, Liverpool, Zout, 136 Tonnen f 10,00
1 jan. t/m 31 mrt. 1848 zeevaart, F.H. Eddes, Concordia, Liverpool, Biezen, 136 Tonnen f 10,00
1 juni t/m 30 aug. 1848 zeevaart, F.H. Eddes, Concordia, Nerva, Hout, 136 Tonnen f 10,00
1 juni t/m 30 aug. 1848 zeevaart, F.H. Eddes, Concordia, Luchina, Hout, 136 Tonnen f 10,00
1 nov. t/m 31 dec. 1848 zeevaart, F.H. Eddes, Concordia, St. Ubens, Zout, 136 Tonnen f 4,67
1 apr. t/m 31 mei 1849 zeevaart (inkomend), F.H. Eddes, Concordia, Liverpool, Zout & Cattoen, 133 Tonnen f 4,67
1 aug. t/m 31 okt. 1850 zeevaart (inkomend), C. de Goede, Concordia, Newcastle, kolen, 136 Tonnen f 10,00
1 aug. t/m 31 okt. 1850 zeevaart (uitgaand), Meppelder, Concordia, Rochefort, hout, 136 Tonnen f 10,00
1 jan. t/m 30 apr. 1851 zeevaart (inkomend), F. Meppelder, Concordia, St. Ubes, zout, 137 Tonnen f 4,67
1 aug. t/m 31 okt. 1851 zeevaart (inkomend), F. Meppelder, Concordia, Archangel, lijnzaadt, 139 Tonnen f 20,00
1 jan. t/m 30 april 1852 zeevaart (uitgaand), G. Meppelder, Concordia, Dantzig, spoorijzer, 139 Tonnen f 10,00
1 nov. t/m 31 dec. 1852 zeevaart (inkomend), F. Meppelder, Concordia, Nerva, hout, 136 Tonnen f 10,00
1 okt. t/m 31 dec. 1853 zeevaart (inkomend), A. van Zanten, Concordia, Memel, hout, 137 Tonnen f 10,00
31-03-1854 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 018 A. van Zanten, Concordia, 6 cent per ton, 137 Tonnen f 8,22
30-09-1854 zeevaart (inkomend), z.i. no. 223 A. van Zanten, Concordia, 6 cent per ton, 136 Tonnen f 8,16
31-03-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 012 A. van Zanten, Concordia, 6 cent per ton, 137 Tonnen [af f 2 Keet(shaven)] f 6,22
30-04-1855 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 019 J. van Zanten, Concordia, 6 cent per ton, 136 Tonnen f 8,16
31-10-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 274 A. van Zanten, Concordia, 6 cent per ton, 136 Tonnen f 8,16
30-11-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 284 A. van Zanten, Concordia, 6 cent per ton, 136 Tonnen f 8,16

- Kap. F.H. Eddes, voerende het kofschip Concordia, den 13 dezer voor deze stad gearriveerd, rapporteert op Vrijdag den 4 October, op de hoogte van het eiland Wight gepraaid te hebben, het barkschip Catrina, kap. F. Rietmeijer, zijnde 1o 8" West van Greenwich, en op 50o 32 " NB.
Nog passeerde dezelve op Maandag den 7 dito, in het kanaal op 51o 9" NB en 0,23 Oost van Greenwoch, de fregatschepen Isis, kap. Abbema, en Hendrika, kap. Admiraal alsmede het barkschip Jaccatra, kap. Velthoven, toonende de Rotterdamsche nommervlag no. 118.
[BRON: SAD 569-45, Dordrechtsche Courant 15 oktober 1839]

- (okt 1850) te verzenden naar Rochefort door P. & J. Hordijk
M gemerkt 200 Goudsche kazen wegende 1050 lb per het Schip Concordia, kaptijn F. Eddes.
Jan Hordijk eed doen
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

*

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-40 en 41]
02-10-1832 Jan J. Kortrijk (Archangel) 78 f 6,00
14-12-1832 Jan J. Kortrijk (Engeland) 78 f 6,00
14-10-1834 J.J. Kortrijk 78 f 6,00
24-08-1835 K.J. Kranenburg 78 f 6,00
23-09-1836 Vinilia K.J. Kranenburg 79 f 6,00
28-12-1836 Vunilia K.J. Kranenburg 79 f 6,00
25-09-1837 Vinilia K.J. Kranenburg 79 f 6,00
12-12-1837 Venilia R.J. Kranenburg 79 f 6,00
13-03-1839 Venilia R.J. Kranenburg 78 f 6,00
08-10-1839 Venelia R.J. Kranenburg 79 f 6,00
10-12-1839 Venilia R.J. Kranenburg 78 f 6,00

- handtekening van C. Gips legaliseren
Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze dat het aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden, dat het Ommestaande acte vermeld KofSchip genaamd Vinilia alhier bij den Scheepsbouwmeester Cornelis Gips is gebouwd en als daarin gezegd van stapel geloopen.
      Dordrecht den 17 September 1829
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1932 verklaringen over 1829]

+

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Vanilla': 
1 jan. t/m 21 april 1843 zeevaart (uitgaand), H. Meppelder, Venelia, na Belfast, zaad & vlas, 147 Tonnen f 10,00
30 aug. t/m 3 nov. 1844 zeevaart (inkomend), H. Meppelder, Venelia, Archangel, rogge, 148 Tonnen f 20,00
30 aug. t/m 3 nov. 1844 zeevaart (uitgaand), H. Meppelder, Venilia, na Belfast, zaad vlas, 143 Tonnen f 10,00
21 april t/m 21 mei 1845 zeevaart (uitgaand), H. Meppelder, Venelia, na Liverpool, schors, 148 Tonnen f 10,00
17 sept. t/m 14 nov. 1845 zeevaart (inkomend), H. Meppelder, Venelia, Liverpool, zout, 145 Tonnen f 6,67
15 nov. t/m 31 dec. 1845 zeevaart (uitgaand), H. Meppelder, Venilia, na Belfast, zaad & vlas, 148 Tonnen f 10,00
1 jan. t/m 31 mrt. 1846 zeevaart (inkomend), H. Meppelder, Venilia, Liverpool, zout & kateon, 148 Tonnen f 6,67
1 jan. t/m 31 maart 1847 zeevaart, H. Meppelder, Venielia, Newyork, Rogge, 148 Tonnen f 33,34
1 jan. t/m 31 maart 1847 zeevaart, H. Meppelder, Venielia, Belfast, Zaadt & Vlas, 148 Tonnen f 10,00
1 aug. t/m 30 sept. 1847 zeevaart, H. Meppelder, Venilia, Memet, Hout, 148 Tonnen f 10,00
1 aug. t/m 30 sept. 1847 zeevaart, H. Meppelder, Venilia, Liverp[ool], Boomschors, 148 Tonnen f 10,00
1 okt. t/m 30 nov. 1847 zeevaart, H. Meppelder, Venitia, Liverpool, Zout, 148 Tonnen f 10,00
1 t/m 31 dec. 1847 zeevaart, H. Meppelder, Venilia, Belfast, Lijnzaadt, 148 Tonnen f 10,00
1 juni t/m 30 aug. 1848 zeevaart, H. Meppelder, Venielia, Nerva, Hout, 148 Tonnen f 10,00
1 juni t/m 30 aug. 1848 zeevaart, H. Meppelder, Venilua, Liverpool, Zout, 148 Tonnen f 10,00
1 nov. t/m 31 dec. 1848 zeevaart, H. Meppelder, Venillia, St. Ubens, Zout, 148 Tonnen f 4,67
17 aug. t/m 31 dec. 1849 zeevaart (inkomend), H. Eddes, Venilia, Liverpool, stukgoed & Zout, 148 Tonnen f 16,00
1 aug. t/m 31 okt. 1850 zeevaart (inkomend), H. Eddes, Vannillia, Archangel, Lijnzaadt, 148 Tonnen f 20,00
1 aug. t/m 31 okt. 1850 zeevaart (uitgaand), Eddes, Vanillia, Rochefort, hout, 148 Tonnen f 10,00

*

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a- 41]
12-12-1837 Aurora C. Dingemans 69 f 6,00
14-05-1838 Aurora H. Meppelaar 69 f 6,00
11-09-1838 Aurora H. Meppelder 69 f 6,00
05-10-1839 Aurora H. Meppelder 69 f 6,00
28-12-1839  Aurora H. Meppelder 68 f 6,00
27-05-1840 Aurora H. Meppelder 68 f 6,00
05-08-1840 Aurora H. Meppelder 68 f 6,00
12-10-1840 Aurora H. Meppelder 68 f 6,00

*

Havengeld Dordrecht voor een schip 'Aurora':
5 apr. t/m 18 mei 1840 zeevaart (inkomend), H. Meppelder, Aurora, Lissabon, zout, 131 Tonnen f ?,??
18 mei t/m 3 juli 1840 zeevaart (uitgaand), H. Meppelder, Aurora, na Belfast, vlas, 131 Tonnen f 10,00
3 juli t/m 16 aug. 1840 zeevaart (inkomend), H. Meppelder, Aurora, Liverpool, zout katoen, 131 Tonnen f 4,67
30 sept. t/m 18 nov. 1840 zeevaart (inkomend), H. Meppelder, Aurora, Liverpool, zout horens, 131 Tonnen f 8,00
1 jan. t/m 11 apr. 1841 zeevaart (inkomend), H. Meppelder, Aurora, St. Ubes, zout, 131 Tonnen f 6,67
11 apr. t/m 1 juni 1841 zeevaart (uitgaand), H. Meppelder, Aurora, na Hull, beenen, 101 Tonnen f 10,00
1 sept. t/m 1 nov. 1841 zeevaart (inkomend), H. Meppelder, Aurora, Archangel, zout, 131 Tonnen f 20,00
1 sept. t/m 1 nov. 1841 zeevaart (uitgaand), H. Meppelder, Aurora, na Liverpool, schors, 131 Tonnen f 10,00
7 nov. t/m 31 dec. 1842 zeevaart (inkomend), W. van Alewijn, Aurora, Archangel, lijnzaad, 132 Tonnen f 20,00
1 jan. t/m 21 april 1843 zeevaart (uitgaand), W. van Alewijn, Aurora, na Hull, beenen, 131 Tonnen f 10,00
1 jan. t/m 21 april 1843 zeevaart (uitgaand), W. van Hewelijn, Aurora, na Hull, met beenen, 128 Tonnen f 6,00

*

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-41]
03-08-1838 Diana J.J. de Jongh  35  f 3,00
22-09-1838 Diana J.J. de Jongh 35  f 3,00
15-11-1838 Diana Jan J. de Jongh 35  f 3,00
04-07-1839 Diana Jan J. de Jong 35  f 3,00
26-10-1839 Diana J.J. de Jong 35  f 3,00
05-05-1840 Diana Wouter van Alwijn 35  f 3,00
14-10-1840 Diana W. van Alewijn 35 f 3,00
23-12-1840 Diana W. van Alewijn 35 f 3,00

+

Havengeld Dordrecht voor een schip 'Diana':
1 jan. t/m 5 apr. 1840 zeevaart (uitgaand), W. Alewijn, Diana, na Liverpool, schors, 65 Tonnen f 3,00
5 apr. t/m 18 mei 1840 zeevaart (inkomend), W. van Alewijn, Diana, Cardiff, ijzer, 65 Tonnen f 6,??
3 juli t/m 16 aug. 1840 zeevaart (inkomend), W. Alewijn, Diana, Liverpool, katoen ijzer, 65 Tonnen f 3,00
3 juli t/m 16 aug. 1840 zeevaart (uitgaand), W. Alewijn, Diana, na Newcastle, hout, 65 Tonnen f 3,00
16 aug. t/m 30 sept. 1840 zeevaart (inkomend), W. Alewijn, Diana, Newcastle, kolen, 65 Tonnen f 3,00
18 nov. t/m 31 dec. 1840 zeevaart (inkomend), W. van Alewijn, Diana, Newcastle, kolen, 65 Tonnen f 2,00
1 jan. t/m 11 apr. 1841 zeevaart (uitgaand), W. van Alewijn, Diana, na Hull, beenen, 65 Tonnen f 3,00
18 juli t/m 31 aug. 1841 zeevaart (inkomend), W. van Alewijn, Diana, Newcastle, kolen, 65 Tonnen f 3,00
29 mei t/m 18 juli 1842 zeevaart (uitgaand), G. Lowman, Diana, na Hull, met beenen, 65 Tonnen f 3,00
12 sept. t/m 7 nov. 1842 zeevaart (uitgaand), W.H. Lowman, Diana, na Hull, met beenen, 65 Tonnen f 3,00
12 sept. t/m 7 nov. 1842 zeevaart (inkomend), G.W. Lowman, Diana, Newcastle, kolen slijst., 65 Tonnen f 3,00
7 nov. t/m 31 dec. 1842 zeevaart (uitgaand), G.W. Lowman, Diana, na Hull, beenen, 65 Tonnen f 3,00
7 nov. t/m 31 dec. 1842 zeevaart (inkomend), G.W. Lowman, Diana, Aberdeen, kolen, 65 Tonnen f 3,00
21 apr. t/m 12 juni 1843 zeevaart (uitgaand), W.J. Louwman, Diana, na Hull, met beenen, 65 Tonnen f 3,00

*

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a- 41]
30-09-1836 de Kinderdijk J.A. Bangma 117 f 6,00
21-12-1837 Kinderdijk H.J. Bangma 117 f 6,00
21-08-1838 de Kinderdijk B.H. Meijerhof  117 f 6,00
06-12-1838 Kinderdijk B.H. Meijerhof 117 f 6,00
13-05-1839 de Kinderdijk B.H. Meijenhoff 117 f 6,00
17-09-1839 de Kinderdijk B.H. Nijenhof  117 f 6,00
23-12-1839 de Kinderdijk B.H. Meijenhof  117 f 6,00
07-08-1840 Urania J.J. de Jongh 117 f 6,00
02-12-1840 Urania Jan J. de Jongh 117 f 6,00

+

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Urania': 
11 apr. t/m 1 juni 1841 zeevaart (inkomend), J. de Jongh, Urania, Liverpool, zout, 222 Tonnen f 12,00
1 sept. t/m 1 nov. 1841 zeevaart (inkomend), J.J. de Jongh, Urania, Archangel, pik & teer, 221 Tonnen f 18,00
17 sept. t/m 14 nov. 1845 zeevaart (inkomend), J.H. Kamminga, Urania, Nerva, hout, 219 Tonnen f 12,00
17 sept. t/m 14 nov. 1845 zeevaart (uitgaand), J.H. Kamminga, Urania, (naar) Liverpool, schors, 219 Tonnen f 15,00
15 nov. t/m 31 dec. 1845 zeevaart (inkomend), J.H. Kamminga, Urania, Liverpool, zout, 219 Tonnen f 18,00
10 mei t/m 6 juni 1846 zeevaart (inkomend), J.H. Kamminga, Urania, Liverpool, zout & kattoen, 217 Tonnen f 10,00
1 okt. t/m 30 nov. 1846 zeevaart, J.H. Kammenga, Urania, Rochefort, 207 Tonnen f 18,00
1 aug. t/m 30 sept. 1847 zeevaart, H.J. Kamminga, Urania, Liverp[ool], Zout, 219 Tonnen f 10,00
1 jan. t/m 31 mrt. 1848 zeevaart, J.H. Kamminga, Urania, Belfast, vlas & zaadt, 219 Tonnen f 18,00
1 sept. t/m 30 okt. 1848 zeevaart, J.H. Kamminga, Urania, Nerva, Hout, 219 Tonnen f 18,00
1 apr. t/m 31 mei 1849 zeevaart (inkomend), J.H. Kamminga, Urania, Allicata, Zwavel, 219 Tonnen f 36,00
17 aug. t/m 31 dec. 1849 zeevaart (inkomend), J. Dubbelaar, Urania, Nantes, Ballast, 219 Tonnen f 12,00
1 jan. t/m 30 apr. 1850 zeevaart (uitgaand), S. Dubbelaar, Urania, Rochefort, Hout, 210 Tonnen f 18,00
1 aug. t/m 31 okt. 1851 zeevaart (inkomend), S. Dobbelaar, Urania, Nerva, hout, 219 Tonnen f 12,00
31-05-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 0 68 P. Klein, Urania, 6 cent per ton, 219 Tonnen f 13,14
30-06-1858 zeevaart (inkomend), z.i. no. 124 F. Hoppe, Urania, 6 cent per ton, 213 Tonnen f 12,78

*

Havengeld Dordrecht voor een schip 'Vesta':
1 sept. t/m 1 nov. 1841 zeevaart (uitgaand), G.W. Lohman, Vesta, na Hull, beenderen, 136 Tonnen f 10,00
1 nov. t/m 31 dec. 1841 zeevaart (inkomend), G.W. Lohman, Vesta, Hartepool, kolen, 136 Tonnen f 6,67
1 nov. t/m 31 dec. 1841 zeevaart (uitgaand), G.W. Lohman, Vesta, na Hull, beenen, 136 Tonnen f 10,00
1 jan. t/m 11 apr. 1842 zeevaart (uitgaand), J.W. Lohman, Vest, na Hull, beenderen, 136 Tonnen f 10,00
11 apr. t/m 29 mei 1842 zeevaart (inkomend), G. Lowman, Vesta, van Seahan, met kolen, 136 Tonnen f 6,67
7 aug. t/m 9 okt. 1843 zeevaart (inkomend), G.W. Lowman, Vesta, St. Davids, kolen, 123 Tonnen f 6,67
7 aug. t/m 9 okt. 1843 zeevaart (uitgaand), G.W. Lowman, Vesta, na Liverpool, schors, 123 Tonnen f 10,00
17 sept. t/m 14 nov. 1845 zeevaart (inkomend), G.W. Lowmann, Catharina Vesta, Liverpool, zout & katoen, 123 Tonnen f 4,67
17 sept. t/m 14 nov. 1845 zeevaart (uitgaand), G.W. Lowman, Vesta, na Belfast, met zaad & vlas, 123 Tonnen f 10,00
1 jan. t/m 31 mrt. 1846 zeevaart (inkomend), G.W. Lohman, Vesta, Liverpool, zout & katoen, 123 Tonnen f 6,67
1 april t/m 9 mei 1846 zeevaart (uitgaand), G.W. Lohman, Vesta, Engeland, beenderen, 123 Tonnen f 10,00
1 okt. t/m 30 nov. 1846 zeevaart, G.W. Lhoman, Vesta, St. Petersburg, 123 Tonnen f 20,00
1 jan. t/m 31 maart 1847 zeevaart, G.B. Lohman, Vesta, Londonderrie, Zaadt, 123 Tonnen f 10,00

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Apollo': 
10 okt. t/m 26 nov. 1843 zeevaart (uitgaand), D.J. Mik, Apollo, na Suriname, stukgoed, 100 Tonnen f 6,00

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Thetis': 
17 aug. t/m 31 dec. 1849 zeevaart (inkomend), H. Meppelder, Thetis, St. Ubens, Zout, 189 Tonnen f 8,00
1 mei t/m 31 juli 1850 zeevaart (inkomend), H. Meppelder, Thetes, New York, verfhout & duigen, 189 Tonnen f 30,00
31-10-1856 zeevaart (inkomend), z.i. no. 272 H. Meppelder, Thetes, 6 cent per ton, 186 Tonnen f 11,16
28-02-1857 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 2 H. Meppelder, Thetes, 6 cent per ton, 186 Tonnen f 11,16

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Eva Johanna': 
31-07-1856 zeevaart (inkomend), z.i. no. 168 H. de Boer, Eva Johanna, 15 cent per ton, 667 Tonnen f 100,05

NB. Lees ook : http://jjlange.ehrhardt.nl
(Scheepskapitein Johan Jrgen Lange; Johan Jrgen Lange stuurman op de Dordtse bark "Eva Johanna").

*

Havengeld Dordrecht voor het schip '(Louise) Kroonprinses van Zweden': 
30-04-1859 zeevaart (inkomend), z.i. no. 047 J. van der Linden, Kroonprinses van Zweden, 15 cent per ton, 564 Tonnen f 84,60
28-02-1867 zeevaart (inkomend), z.i. no. 010 C. Kunst, Louise kroonprinses van Zweden, 12 cent per ton, 564 Tonnen f 67,68

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Ary Scheffer': 
29-02-1860 zeevaart (inkomend), z.i. no. 005 J.G. Kunst, Arij Scheffer, 15 cent per ton, 754 Tonnen f 113,10
31-03-1865 zeevaart (inkomend), z.i. no. 035 J.G. Kunst, Arij Scheffer, 12 cent per ton, 754 Tonnen f 90,48
31-12-1867 zeevaart (inkomend), z.i. no. 407 J.G. Kunst, Arij Scheffer, 12 cent per ton, 754 Tonnen f 90,48

 

Mariners and ships in Australian Waters
ARY SCHEFFER
OF DORDRECHT, JAN G. KUNST, MASTER, BURTHEN 638 TONS
FROM THE PORT OF MELBOURNE TO SYDNEY NEW SOUTH WALES 16 OCT 1868

<>
Source: State Records Authority of New South Wales: Shipping Master's Office; Passengers Arriving 1855 - 1922; NRS13278, [X118-120] reel 420 - 421.   Transcribed by Maureen Turley.
[bron: http://mariners.records.nsw.gov.au/1868/10/051ary.htm]
[scan: http://mariners.records.nsw.gov.au/1868/10/media/051ary.gif]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Concordia' (gebouwd ca 1858): 
30-11-1865 zeevaart (inkomend), z.i. no. 356 A. van Zanten, Concordia, 8 cent per ton, 242 Tonnen f 19,36
31-10-1867 zeevaart (inkomend), z.i. no. 353 A. van Zante, Concordia, 8 cent per ton, 242 Tonnen f 19,36
31-08-1871 zeevaart (inkomend), z.i. no. 240 A. van Zanten, Concordia, 8 cent per ton, 242 Tonnen f 9,68
30-11-1871 zeevaart (inkomend), z.i. no. 372 A. van Zanten, Concordia, 8 cent per ton, 242 Tonnen f 9,68

*

Havengeld Dordrecht voor een schip 'Presto' :
31-05-1856 zeevaart (inkomend), z.i. no. 084 L. Morek, Presto, 6 cent per ton, 254 Tonnen f 15,24
30-06-1857 zeevaart (inkomend), z.i. no. 109 L.A. Mrch, Presto, 6 cent per ton, 254 Tonnen f 15,24
29-06-1861 zeevaart (inkomend), z.i. no. 073 L.A. Merck, Presto, 6 cent per ton, 244 Tonnen f 14,64
30-11-1862 zeevaart (inkomend), z.i. no. 294 J.H. van Wijngaarden, Presto, 6 cent per ton, 250 Tonnen f 15,00
31-07-1867 zeevaart (inkomend), z.i. no. 184 C. Christophersen, Presto, 8 cent per ton, 276 Tonnen f 22,08

*

Havengeld Dordrecht voor een schip 'J.P.A.' :
13-10-1892 zeevaart, zeev. no. 157ZS Bakker, J.P.A., 3322 M3 f 182,71

 

- Bark JPA (bijnaam: Jan Pak An)
(1885-1892) [PHCL]
Eigenaar: Gerard Mauritz, Dordrecht
1867 Gebouwd bij Scheepswerf F.H. von Lindern, Alblasserdam, 1.173 Ton, Last
Levensloop:
1867 Pladda - Reder uit Canada ?? In lijst 1820-1900 staat gebouwd in Quebec.
1867 Maasnymph - Hendrik Veder, Rotterdam. Kapitein werd E. Tofield.
1870 - T. Vogelesang wordt kapitein op dit schip.
1875 - C. Schaap wordt kapitein op dit schip.
03-1875 - Rotterdam 19 maart 1875. Volgens telegrafisch bericht is het fregatschip "Maasnymph", kapitein Schaap, te Angelsch van Cardiff aangekomen, 95 dagen reis. [Handelsblad 21 maart 1874]
13-08-1878 - Batavia 13 augustus 1878. Door de factorij van de Nederlandsche Handels Maatschappij zijn van de 37 aangeboden schepen de volgende 12 aangenomen: . "Maasnymph" - voor f 49,-- (idem naar Rotterdam) [Handelsblad 20 september 1878]
1879 - E.J. Tumclair wordt kapitein op dit schip.
1880 - J. Janzen wordt kapitein op dit schip.
01-02-1881 - Rotterdam 1 februari 1881. Volgens telegrafisch bericht uit Batavia, van 1 februari, passeerde het Nederlandsche fregatschip "Maasnymph", kapitein Jansen, van Shields naar Ternate, Banjoewangi, 110 dagen reis alles wel."
1882 - L. Klinkhammer wordt kapitein op dit schip.
1885 - Wegens het einde van de activiteiten van deze reder werd het schip verkocht tijdens een veiling voor FL 15.000,-.
1885 - In hetzelfde jaar werd het schip uit de hand doorverkocht aan G. Mauritz.
1885 J.P.A. - Rederij Gerard Mauritz Hzn., Dordrecht. 1e Kapitein was T.W. Kuiper.
1887 - C.D. Swart wordt kapitein op dit schip.
1891 - J.J. van Heuvelen wordt kapitein op dit schip.
1892 - C.D. Bakker wordt kapitein op dit schip.
- ... The Nueces, from Galveston, and the NIAGARA from Havana, also had exciting experiences. Both met the gale and kept it company for several hours. The Captain of the Nueces says that on Tuesday his barometer stood at 30.20. Six hours later the mercury had dropped tot 28.93. On the same day the Nueces sighted what was apparently an iceberg. The object was subsequently made out to be the schooner E.L. Davenport, from Satilla Tiver for New-York.
The Niagara brought as passengers Capt. Bakker of the Dutch bark J.P.A., wrecked at Cape Antonio Jan(uary) 6 and four shipwrecked sailors of the Norwegian bark Wilkomen, which was standed on the Mexican coast. She reported passing on Diamond Shoals. The vessel had her sails set, and was apparently going to pieces.
[bron: New York Times 23 febr 1893]

- (akte 27) 30-3-1893
Gerard Mauritz, koopman en cargadoor wonende te Dordrecht verklaarde dat hij eigenaar is van het barkschip genaamd J.P.A. varende onder Nederlandsche vlag, groot volgens meetbrief netto 1173 scheepstonnen, gezagvoerder Douwe Bakker, dat hij den eigendom daarvan heeft verkregen bij koop blijkens acte in onderhandsche vorm opgemaakt en geteekend te Rotterdam den 12-5-1885 waarop staat:
Geregistreerd te Dordrecht den 20-5-1885 deel 101 folio verso vak 7 twee bladen geen renvooi ontvangen voor recht f 240 De ontvanger (geteekend) J. van Kuffeler, overgeschreven te kantore van hypotheken en der Scheepsbewijzen te Rotterdam op den 22-5 daaraanvolgende in de 14 nummer 2287.
dat gemeld barkschip den 31-10-1892 van Dordrecht in ballast is vertrokken naar Pascagoula en op den eerste januari dezes jaar [=1893] op een rif bij kaap San Antonio op het eiland Cuba is gestrand.
en dat hij bij deze uitdrukkelijk afstand doet van zijne eigendomsrechten opgezegd barkschip met staande en loopende want en verdere inventaris.
Nog verklaart de Heer comparant dat voorschreven schip niet verzekerd is.
Waarvan acte verleden te Dordrech op dato als boven in tegenwoordigheid van Herbert Schoolenberg, meester smid en Anthonie van Camp, sigarenmaker, beide wonende te Dordrecht als getuigen.
En hebben de Heer comparant de getuigen die allen aan mij notaris bekend zijn deze minute onmiddellijk na voorlezing met mij notaris geteekend.
(get.) H. Schoolenberg
(get.) Gerard Mauritz
(get.) A. van Camp
(get.) O.W.P. van Tussenbroek

[bron: stadsarchief Dordrecht 20 inv. 2225 notaris O.W.P. van Tussenbroek]

(C) Papendrecht 2007 H.W.G. van Blokland-Visser 2007/januari 2008.
(C) Dordrecht 2007-2008 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl)