WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser

Deel 1: 21 Rederijen en 3 Scheepswerven te Dordrecht in de 19e eeuw
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
 
Rederij MAATSCHAPPIJ DORDRECHTSCHE SCHEEPSREDERIJ anno 1825.
(Van deze rederij is geen archief in het Stadsarchief Dordrecht bewaard gebleven)

In begin1825 komen enkele reders, houthandelaren, kooplieden en handelshuizen bijeen in Dordrecht om in navolging van de grote steden Amsterdam en Rotterdam een maatschappij op te richten om schepen te bouwen voor de vaart naar Oost Indie. Om deze bouw te activeren, had het rijk subsidie toegezegd voor de bouw deze schepen.
Dat waren o.a. Jan Schouten(1786) scheepsbouwer /reder en de reders en kooplieden Jacob Buys 't Hooft (1797), Jacob Staets Vriesendorp (1800), Gerrit van Hoogstraten (1763), Johannes Christiaan Klerk (1770), Jacobus de Voogd (1775), Nicolaas Roodenburg (1765) Ruben Vogelsang (1754), Gerard Mauritz(1768) en Elias Boonen(1793).
Het bijeen brengen van voldoende kapitaal was geen probleem en men gaf opdracht voor het bouwen van een fregat de ,,LOUISA (AUGUSTA) PRINSES DER NEDERLANDEN,, aan scheepsbouwer Jan Schouten, de enige scheepsbouwer in Dordrecht die ervaring had in het bouwen grotere zeeschepen.

Verslagen uit de Dordrechtsche Courant
Op 4-4-1825 wordt de kiel gelegd voor een koopvaardijschip van 250 lasten, wat met gunstige toestemming van Z.K.H. Frederik de Nederlanden naar zijn a.s.vrouw Louisa Augusta Prinses der Nederlanden genoemd zal worden.
Onmiddellijk na dat de kiel gelegd was, werd op de plaats waar het achtersteven zal komen te staan, onder driewerf hoera, door de aanwezigen een Nederlandse vlag geheven.
Daarna werd door de jongste van de scheepstimmerlieden met al zijn kameraden een Dordtse vlag aan de voorsteven geplaatst waarop met grote letters de woorden stonden: ,,DORDRECHTS SCHEEPSBOUW HERLEVE,,
Wij kunnen reeds voorlopig melden dat enige voorname ingezetene van deze stad zich bereid hebben getoond ruim in te tekenen voor een maatschappij van een scheepsrederij binnen deze stad in navolging van de steden Amsterdam en Rotterdam.

Op 9 april 1825: staat er een advertentie in de Dordrechtsche Courant voor een plan van een maatschappij van een scheepsrederij , inschrijving voor aandelen f 500,- per stuk, voor het herstel van de scheepsbouw alhier, ondertekend door Gerard Mauritz, Ruben Vogelsang en Co. en Jan Schouten.

Op 7 mei 1825: Het reglement en de directie is aangesteld voor Maatschappij van scheepsrederij binnen de stad Dordrecht:
Dhr Nicolaas Roodenburg voor het Huis van Gerrit van Hoogstraten en zn.
Dhr Johannes Cristiaan de Klerk voor het Huis van de Klerk en de Voogd.
Dhr Jacob Staats Vriesendorp voor de Firma Vriesendorp.
Commissie: Jacob van der Elst, Adriaan van de Linden en E. Willemsen .
De inschrijving voor aandelen is open gesteld tot 15 juni 1825.

Op 2 augustus 1825: De directie van Dordrechtsch scheepsredrij laat weten dat op 19 juli 1825, Koning Willem 1 der Nederlanden 20 aandelen heeft gekocht van de rederij.
Directie: Nicolaas Roodenburg, Jacob Staats Vriesendorp en Johannes Christiaan de Klerk.

Op 24 augustus 1825 (de verjaardag van Koning Willem 1), Dat Jan Schouten scheepsbouwmeester binnen deze stad heeft uitgenodigd, de Heren directeuren en commissie der Dordrechtsche scheepsredrij in zijn huis (Achterhakkers bij zijn werf) om tegenwoordig te zijn bij het richten van de steven van het door de maatschappij bestelde schip van
Om 2 uur werd op de werf van Schouten na het oprichten van de steven de 1e spijker geslagen door de jonge Jaques Vriesendorp, zoon van Jacob Staats Vriesendorp, directeur van de Maatschappij.
De muziek speelde ,,WIEN NEERLANDS BLOED,, en werd er 3 maal hoezee geroepen.

Op 19 oktober 1826: Te water gelaten op 16 oktober voor rekening van Dordrechtsche Scheepsrederij op de werf van scheepsbouwmeester Jan Schouten het schip fregat ,,LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN,, omstreeks half 5.
Tot groot genoegen van vele duizenden toeschouwers zonder enig ongeluk of geringe aarzeling ging het schip statig te water.

De bijlbrief werd afgegeven op 30-6-1827 register nr 40, het schip vertrekt op 21-8-1827 uit Hellevoetsluis voor zijn eerste reis naar Batavia.

IEDER ZORGE ALLEEN VOOR ZICHZELF. LAAT SLAPEN DIE SLAPEN WIL EN LAAT GOD VOOR HET OVERIGE ZORGEN!
Dit kan de uitspraak van kapitein Pieter Sipkes zijn geweest tegen Mr. D. van der Sande aan boord van het fregat ,,Louisa Augusta Prinses der Nederlanden,, 250 last gebouwd op de werf van Jan Schouten te Dordrecht. 1e schip van de in 1825 opgerichtte Maatschappij der Dordrechtsche Scheeprederij dat vertrekt voor een reis met 37 bemanningsleden naar Batavia.
Het schip vertrekt op 21-8-1827 uit Hellevoetsluis met aan boord 150 manschappen en 1 officier, en kwam op 20-1- 1828 aan te Batavia.
Eerste kapitein Pieter Sipkes is dan 35 jaar geboren in Amsterdam, met kapiteinsvlag D 1 van het zeemanscollege te Dordrecht (hij was ook lid van het zeemanscollege van Amsterdam met vlag A 46) Pieter Sipkes was in tussen goed bekend met de route naar Batavia. Hij was in november 1823 kapitein van het fregat ,,CORNELIA,, 560 ton die voor reder Jacob Buys t'Hooft, het eerste schip dat vanuit Dordrecht weer naar Batavia voer.
Hij woonde met zijn vrouw Catharina Wessel (1796 Zierikzee) en 5 kinderen bij de Roobrug te Dordrecht, waar hij in januari 1848 overleed 54 jaar oud. Vlak voordat hij als kapitein op het fregat ,BATO,, zou vertrekken naar Batavia, met zijn zoon Tobias Sipkes als 2e stuurman, ging Mr. D. van der Sande mee op reis naar Batavia als passagier. Hij heeft na zijn reis een reisverslag geschreven over een schip als het fregat ,, Louisa Augusta Prinses der Nederlanden,,

Een citaat uit het verhaal:
Achterin bevindt zich een ruime kajuit, welke met twee ramen uitzicht op de zee geeft, bij de deur bevindt zich een wapenrek met geweren, sabels en pistolen, welke bij een oproer onder de bemanning of bij een aanval van roofschepen door de passagiers gebruikt kunnen worden.
Aan stuurboord zijde is de hut van de kapitein, aan bakboord een ruime hut voor de passagiers.
De kajuit ligt achter de bezaansmast, daarvoor is het grootste vertrekvan het schip, mede voor de passagiers bestemd, de kerk, die als eetzaal dienst doet en aan beide zijden een viertal hutten voor de passagiers. In de hutten van de passagiers zijn twee kooien aan de buitenkant gelegen.
De afmetingen waren niet groot, lang 6 voet en breed 3 voet, een klaptafeltje en 2 stoelen vormden het enige ameublement, geen kastjes tot berging, alleen een beddeplank in elke kooi. De dokter moest zijn hut met de 3e stuurman delen.
Tussen de kerk en de grote mast bevond zich de bottelarij, voor de mast was het ruim waarin de militairen vertoeven, eten en slapen.
Voor de fokkemast in het vooronder, huisde de bemanning 37 koppen sterk. De kombuis was op het dek bij de fokkemast, de grote boot was daaraan vast gemaakt, daar elke beschikbare ruimte benut moest worden waren de schapen in deze boot geborgen en de varkens hokken waren eronder aangebracht, de kippen zaten in hokken onder de zitbanken voor de passagiers. Bij terugkeer naar Holland kwamen zij bij het invaren van straat Dover in een hevige storm en de toestand was zeer zorgelijk ,de kapitein die Dhr v/d Sande goed kende gaf hem de raad om met zijn geldgordel en een fles jenever aan dek te blijven om in geval van nood het eerst bij de reddingsboten te zijn, ,in de barkas en de kleine boot was lang niet voldoende plaats voor de passagiers, deze hadden de raad gekregen in de kooi te gaan en proberen te slapen, opdat ,,ZIJ WANNEER HET SCHIP TOCH VERGAAN MOEST, ZIJ SLAPEND IN DE ANDERE WERELD ZOUDEN ARRIVEREN,, .
Dhr v/d Sande mocht zelfs zijn hutgenoot niet waarschuwen, ieder zorge voor zichzelf, laat slapen die slapen wil, en laat God voor de anderen zorgen.

SCHEPEN VAN DE MAATSCHAPPIJ DER DORDRECHTSCHESCHEEPSREDERIJ
(5 schepen allen nieuw gebouwd)

Fregat,,LOUISA (AUGUSTA) PRINSES DER NEDERLANDEN,,/ 250 last
Bijl brief nr 40 / 30-6-1827 / werf Jan Schouten te Dordrecht. Kiel: 4-4-1825 /steven gericht: 25-8-1825/ te water: 19-10-1826. 
1e Kapitein Pieter Sipkes/ vlag D 1( 1793 Amsterdam/1848 Dordrecht) vertrekt op 21-8-1827 uit Hellevoetsluis met 37 man naar Batavia /in Batavia op 20-1-1828.
Het schip maakte 15 reizen naar Oost Indie / in 1852 verkocht / in 1858 afgekeurd..

Fregat,,KONINGIN DER NEDERLANDEN,, / 392 last /bijlbrief nr 67 /18-9-1830 / werf Jan Schouten te Dordrecht / te water: 22-5-1830
1e Kapitein Pieter Sipkes/ vlag D 1 (1793 Amsterdam) 1e reis MRD nr 457 / 30-8-1830 / vertrekt op 25-11-1830 uit Hellevoetsluis met 41 man naar Batavia / terug in Holland op 13 oktober 1831 / in 1854 verkocht voor f 25.000,- / in 1857 gestrand bij Milford

Fregat,,STAD DORDRECHT,, / 448 last / bijlbrief nr 68/ 25-11-1830 / werf Jan Schouten te Dordrecht. Te water: 28-8-1830.
1e Kapitein Klaas van Schinkel / vlag D 35 (1790 Winschoten) 1e reis MRD nr 468/ 26-11-1830 / vertrekt op 26-12-1830 uit Hellevoetsluis met 41 man naar Batavia/ terug in Holland op 7 oktober 1831 / in 1854 verkocht te Penang.
stad dordrecht.jpg (31422 bytes)

Fregat ,,BATO,,/ 471 last / bijlbrief nr 86 / 7-3-1837 / werf Jan Schouten te Dordrecht. te water: 12-9-1836.
1e Kapitein Jan Keyzer/ vlag D 17 (1791 Dordrecht) 1e reis MRD nr 803/ 21-1-1837/ vertrekt op 12-4-1837 uit Hellevoetsluis met 43 man naar Batavia / terug in Holland op 23 maart 1838 / in 1863 verkocht.
bato.jpg (110192 bytes)

Bark,,TAGAL,, / 391 last / bijlbrief nr 181 /20-1-1853 / werf Cornelis Gips te Dordrecht.
1e Kapitein Jan Frederik Hendrik Gobel / vlag D 1 (1814 Amsterdam) 1e reis MRD nr 1569 /1-3-1853 / vertrekt op 20-3-1853 uit Hellevoetsluis met 26 man naar Batavia / in Batavia op 21-6-1853 /terug in Holland op 31-12-1853 / in 1867 verkocht naar Noorwegen.

TOEGEVOEGDE GEGEVENS:

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-40 (1813-1830)]
07-10-1828 Pieter Sipkes 338 last f 6,00
27-11-1829 Pieter Sipkes (Batavia) 338 last f 6,00
08-12-1831 Pieter Sipkes (Batavia) 399 f 6,00
15-04-1833 Pieter Sipkes 399 f 6,00
20-09-1834 Pieter Sipkes 400 f 6,00
23-03-1837 Louisa Princes der Ned. E.M. Chevalier 339 f 6,00
24-07-1838 Louisa Princes der Ned. E.M. Chevalier 322 f 6,00
04-11-1839 Louiza Princes der Ned. E. Groeneveld Cadee 322 f 6,00

+

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Louisa Prinses der Nederlanden'
7 aug. t/m 17 sept. 1845 zeevaart (inkomend), E. Groeneveld Cadee, Louisa P. der N., Batavia, koffij & suiker, 607 Tonnen f 50,00
1 okt. t/m 30 nov. 1847 zeevaart, A.A. Hordijk, Louisa Prinses D.N., Bat[avi]a, koffij & Suijker, 607 Tonnen f 50,00
1 aug. t/m 31 okt. 1851 zeevaart (inkomend), J.F.H. Göbel, Louisa P.C. d. Nederlande, Texel, ballast, 594 Tonnen f 16,67

- Wij B & W der Stad D. Certificeren wijders dat het aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigs houden, dat het in ommestaande acte vermelde Fregat Schip genaamd Louisa Princes der Nederlanden, alhier bij den Scheepbouwmeester Jan Schouten is gebouwd en nu is volbouwd geworden
      Dordt 18 Junij 1827
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1931 verklaringen 1827]

- KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
Certificaat van oorsprong van goederen ter verzending bestemd naar Oost Indien

Burgem. en Weth. der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 28-7-1827 voor hen verschenen is Leendert Roodenburg Nz voor zijne firma van Gerrit van Hoogstraten & Zoon touwslagers, wonende binnen deze Stad, dewelke met solemnele Eede heeft verklaard, dat zij voornemens zijn, van hier te verzenden om naar de OostIndie te worden uitgevoerd, de hier onder omschreven goederen, alle in hunne alhier gevestigde touwslagerij vervaardigd.
       fiat Insertio
Des ten Oirkonde hebben wij deze met het zegel deze Stad en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
   (get.) Repelaer van Spijkenisse, Weth.
   Ter ordonantie van dezelve
   En bij absentie van den Secretaris get. J. v.d. Elst, lid van den Raad
   Geregistreerd den 28 Julij 1827

N-M
No. 001a007 7 Trossen van 26 gs (1/2 Streng)
No. 008a014 7 Trossen van 24 gs
No. 015a021 7 Trossen van 22 gs
No. 021a028 7 Trossen van 20 gs
No. 029a035 7 Trossen van 18 gs
No. 036a042 7 Trossen van 16 gs
No. 043a049 7 Trossen van 15 gs
No. 050a056 7 Trossen van 14 gs
No. 057a063 7 Trossen van 13 gs
No. 064a070 7 Trossen van 12 gs
No. 071a077 7 Trossen van 11 gs
No. 078a084 7 Trossen van 10 gs
No. 085a091 7 Trossen van 9 gs
No. 092a098 7 Trossen van 8 gs
No. 099a105 7 Trossen van 7 gs
No. 106a112 7 Trossen van 6 gs
No. 113a119 7 Trossen van 5 gs
= 119 Trossen
No. 120a123 24 Lijnen van 15 c (geteerd)
No. 124a127 24 Lijnen van 12 c (geteerd)
No. 128a131 24 Lijnen van 9 c (geteerd)
No. 132a135 24 Lijnen van 6 c (geteerd)
No. 136a137 12 Lijnen van 15 c (wit)
No. 138a139 12 Lijnen van 12 c (wit)
No. 140a141 12 Lijnen van 9 c (wit)
No. 142a143 12 Lijnen van 6 c (wit)
= 144 lijnen
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1931 verklaringen 1827]

- KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
Certificaat van oorsprong van goederen ter verzending bestemd naar Oost Indien

Burgem. en Weth. der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 31-7-1827 voor hen verschenen is:
de Heer Johan Pieter de Joncheere voor Zijne firma van Mauritz & Co, kooplieden alhier dewelke met slemnele Eede heeft verklaard, dat zij voornemens, voor hun te verzenden om naar de Oost-Indien te worden uitgevoerd, het hier onder omschreven platlood, in hunne platloodgieterij gefabriceerd.
        Fiat Insertio.
Des ten Oirkonde hebben wij deze met het zegel deze Stad en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
Ter ordonantie van dezelve
     +
N-M M&Co No 1-12 twaalf Rollen platlood w. 4160 N.p.
Een Certificaat van Oorsprong, voor dit lood - afgeleverd uit de platloodgieterij van Mauritz & Co te Dordrecht en aldaar gefabriceerd.
     de Heer Johan Pieter de Joncheere.
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1931 verklaringen 1827]

- Willem Hordijk
75 kruiken inhoudende 5 aam Lijn olij gem N-M WH
Certificaat van Oorsprong, dato 31 Julij (1827)
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1931 verklaringen 1827]

- KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
Certificaat van oorsprong van goederen ter verzending bestemd naar Oost Indien

Burgem. en Weth. der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 31-7-1827 voor hen verschenen is
de Heer Jan Hordijk voor zijne firma van Pieter en Jan Hordijk, kaaskopers, wonende binnen deze Stad, dewelke met solemnele Eede heeft verklaard, dat zij voornemens zijn, van hier te verzenden om naar de Oost Indie te worden uitgevoerd, de hier onder omschreven Boter, welke is Nederlandsch product
   Fiat Insertio
Des ten Oirkonde hebben wij deze met het zegel deze Stad en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
Ter ordonantie van dezelve
     +
112 Stuks 10 N.ponden vaatjes Delflandsche was? boter in dubbelde fust inhoudende te samen netto 1117 N.ponden
gemerkt N-M PIH boter No. 1-112
8 vaten inhoudende 160 STUKS & N. ponden vaatjes Delflandsche was boter wegende netoot 1131 N.ponden gemerkt N-M PIH Br No. 1-8

dat wij verklaren te hebben ingeladen in het Schip "Louisa Princes der Nederlanden" voor de Nederlandsche Handelmaatschappij
de bovenstaande Boter, welk is Nederlandsch product.
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1931 verklaringen 1827]

- KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
Certificaat van oorsprong van goederen ter verzending bestemd naar Oost Indien

Burgem. en Weth. der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 31-7-1827 voor hen is verschenen:
de Heer Cornelis Kuijk voor zijne firma van Van Brakel & Kuijk, kooplieden, wonende binnen in deze Stad, dewelke met solemnele Eede heeft verklaard, dat Zij voornemens zijn, van hier te cverzenden om naar de Oost Indie te worden uitgevoerd, de hier onder omschreven Boter, welke is Nederlandsch product
   Fiat Insertio
Des ten Oirkonde hebben wij deze met het zegel deze Stad en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
Ter ordonantie van dezelve
    +
N-M VB K Br
N. 1-100 zijn honderd vatjes 1340 + 340 No 1000 Nd
N. 101-107 zijn 7 vaten inhoudende ieder 20 vatjes
N. 108 Een vat daarin 15
N. 109 Ee vat daarin 15
  =170 Vatjes Wbo 1551 + 349 No. 1202
= 2202 Nd
     C. Kuijk voor zijne Firma Van Brakel en Kuijk
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1931 verklaringen 1827]

- [18-11-1828] 60 Rollen Lood gemerkt NM M&Co No. 1a30 van Mauritz&Co
     + 
KONINGRIJK DER NEDERLANDEN
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Oost-Indie
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, verklaren bij deze dat op heden den 18-11-1828 voor hen is verschenen de Heer Johan Pieter de Joncheere voor zijne Firma van MAURITZ & Co kooplieden alhier, Willem Kouwens olijslager alhier.
Dewelke met solemnede Eede heeft verklaard, dat zij voornemens zijn, van hem te verzenden om naar de Oost Indien te worden uitgevoerd, het hier onder omschreven PLATLOOD in hunne platloodgieterij gefabriceerd.
Fiat inserto.
100 kruiken inhoudende 1033 1/3 Nederlandsche kannen lijn olij gemerkt NM WH alhier ingeladen per 't schip Louisa, Prinses der Nederlanden, gevoerd door Capitein Pieter Sipkes, gedestineerd naar de Oost-Indie, zijn inlandsch Product.
Dus ten Oirkonde hebben wij deze met het Zegel deze Stad en de handteekening van Onzen Secretaris doen bevestigen.
Ten ordonnantie van dezelve. 
[bron: SAD archief 5 inv.nr. 1977 verklaringen 1815-1837]

- [met de Louise??] KONINGRIJK DER NEDERLANDEN
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Oost-Indie
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 4-9-1828 voor hen verschenen
is Leendert Roodenburg Nl Zn voor zijne firma van Gerrit van Hoogstraten & Zoon, Touwslagers wonende binnen deze Stad, dewelke met Solemnede Eede heeft verklaard, dat zij voornemens zijn, van hier te verzenden om anar de Oost Indien te worden uitgevoerd, de hier onder omschrevene goederen, alle in hunne alhier gevestigde touwslagerij vervaardigd:
G NM No. 38-47 10 Europ. Trossen 120 Vm 3 1/2 dm
G NM No. 48-62 15 Europ. Trossen 120 Vm 3 dm
G NM No. 63-69 7 Wiel Trossen 120 Vm 2 dm
G NM No. 70-82 13 Europ. Trossen 120 Vm 1 1/2 dm
G NM No. 83-282 200 Lijnen 30 Vm 15 Gas
G NM No. 283-382 100 Lijnen 12 Gas
G NM No. 383-482 100 Lijnen 9 Gas
G NM No. 483-682 200 Lijnen 6 Gas
G NM No. 683-782 100 Stiklijnen
G NM No. 783-882 100 Lijnen 15 Gs
G NM No. 883-932 50 Lijnen 12 Gs
G NM No. 933-982 50 Lijnen 9 Gs
G NM No. 983-995 13 Lijnen 6 Gs
G NM No. 996-1065 70 Stiklijnen
                        (NIET GETEERD)
Des ten Oirkonde hebben wij deze met het Zegel deser Stad en de handteekening van onzen Sekretareis doen bevestigen.
[bron: SAD archief 5 inv.nr. 1977 verklaringen 1815-1837]

- Door Hordijk & Gips, Branders te Dordrecht.
te verzenden na Batavia per 't Schip "Louijsa Princes der Nederlanden" Capt. J. Keijzer.
(vogel) H.G. Vijfentwintig Kelders inh(oudende) 490 Kan Genever 94 %
   Dord. 28 Aug. 1834.
   Hordijk & Gips
- Koninkrijk der Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 29 Aug. 1834 voor hen is verschenen de Heer Jacob Hordijk voor zijne firma van Hordijk & Gips, Branders te Dordrecht de welke met solemnele Eede heeft verklaard dat de
Vijfentwintig kelders inhoudende 490 kannen Genever 94% gemerkt H(vogel)&G
en verzonden per het schip Louisa Princes der Nederlanden kapt J. Keijser in hun Branderij zijn gefabriceerd.
Des ten oirkonde hebben wij deze met het Zegel deze Stad en de handtekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
[bron: SAD archief 5 inv.nr. 1977 verklaringen 1815-1837]

- Koninkrijk der Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar het Eiland Java/Batavia
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 26 Aug 1834 voor hen is veschenen de Heer Jacob de Koningh, Adrianus Schotman wijnkoper alhier, voor zijne firma van Jan de Koningh & Zoon wijnkopers alhier de welke met solemnele Eede heeft verklaard dat de
4 kisten inhoudende 210 flesschen roode wijn (gemerkt AS WIJN N 1)
1 kist inhoudende 45 flessen (gemerkt AS WIJN N 2)
10 kisten inhoudende 500 flessen rooden wijn (gemerkt K)
6 manden inhoudende 270 flessen rooden wijn (gemerkt K)
1 kist inhoudende 45 flessen rhijn wijn (gemerkt K)

en verzonden met het schip [de Stad Dordrecht, kapitein Jan van Nassau] Louisa Prinses der Nederlanden, kaptein J. Keijser, in hun beiden wijnkoperij zijn in gereedheid gebragt en bewerkt.
Des ten oirkonde hebben wij deze met het Zegel deze Stad en de handtekening van onzen Secretaris doen bevestigen. 
Ten Ordonnantie van dezelve.
[bron: SAD archief 5 inv.nr. 1977 verklaringen 1815-1837]
    +
- 6 mand inh. 270 roode wijn
1 kist inh. 45 fl. rhijn wijn
in het pakhuis van Jan de Koningh & Zoon Wijnkoopers te Dordrechtin gereedheid gebragt en bewerkt gemerkt K met het Schip De Stad Dordrecht kapt Jan van Nassou naar het Eiland Java
     Jacob de Koningh voor zijne firma van Jan de Koningh & Zoon.
- 4 kisten inhoudende 200 flesschen gemerkt AS WIJN N. 1
1 kiste inhoudende 45 flesschen gemerkt AS WIJN N. 2
schip Louise Princes der Nederl. kapt. Keijser naar Batavia
     Adrianus Schotman
[bron: SAD archief 5 inv.nr. 1977 verklaringen 1815-1837]

- [Certificaat van Oorsprong] 100 halven flesschjes (gecachetteerd met nevenstaand cachet) Eau de Lavan de Double gecachetteerd met het merk Blankenbijl & van der Mijle, Chemisten te Dordrecht
ACHTERKANT:
Dirk Blankenbijl voor zijne firma van Blankenbijl & van der Mijle, Chemisten, door haar zijn gefabriceerd
verzonden per het schip Louisa Prinses der Nederlanden, kapitein Keijzer.
    Den 27 Aug 1834
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1977 verklaringen 1815-1837]

- Koninkrijk der Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 14 Mei 1834 voor hen is verschenen [Joseph Zender winkelier en Boekverkooper] de Heeren Paulus Stuijs voor zijne firma van Dirk Struijs & Zoonen gepatenteerd Liqueurstoker wonende binnen deze Stad, dewelke met solemnele Eede heeft verklaard dat
de
[de kist gemerkt met No. 105 verzeld met eene gedrukte lijst waarop nominatien vermeld staan zestig verschillende kinderwerkjes waar van in 53 bij hem en 7 bij onderscheiden inlandsche Boekhandelaar zijn uitgegeven en die door hem verzonden zijn met het schip genaamd De Hoop van Alblasserdam naar ...]
de 4 mandjes gemerkt J.K. van No. 1 tot 4 met busjes waarop staat Maag Bitter van D. Struijs & Zn te Dordrecht
kist gemerkt IB en waarin gepakt zijn Een Honders twintig halve Vlesjes Maag bitter verzegeld met het Cachet hunner stokerij hier nevens staat en beplakt met een briefje; onder de Naam van Maag-Bitter van D. Struijs en Zonen te Dordrecht,
verzonden per het schip De Vrouw Maria [Capitein A.M. Noordhoek][Louisa Prinses der Nederlanden], naar Batavia, in hunne liquer Stokerij zijn gefabriceerd.
Des ten oirkonde hebben wij deze met het Zegel deze Stad en de handtekening van onzen Secretaris doen bevestigen. Ten Ordonnantie van dezelve.
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1977 verklaringen 1815-1837]
-> de boeken verzonden door J. Zender per De Vrouw Maria ?

- [mei 1834] Kapitein Keijser, 't Schip Louisa Prinses der Nederlanden
4 manden gemerkt J.K. van N. 1 tot 4
met briefjes waarop staat Maag Bitter
    D. Struijs en Zoonen te Dordrecht
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1977 verklaringen 1815-1837]

- Adrianus Schotman wijnkoper alhier, op den 27 Junij 1833 van hier verzonden met het Nederl. schip Prinses Louisa kapitein J. Keijzer naar Batavia gedestineerd
30 kisten inhoudend 1500 flesschen Roode wijn
    Den 18 Junij 1834.
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1977 verklaringen 1815-1837]

- den 27 Junij 1833 in het Nederlandsch schip Princes Louisa kapt J. Keijzer naar Batavia gedestineerd, geladen door Jan de Koningh & Zoon te Dordrecht
30 kisten inhoudende 1500 flesschen rooden wijn
     Den 16 Junij 1834.
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1977 verklaringen 1815-1837]

- [per Stad Dordrecht?] Verzoeken een Certificaat van Oorsprong ter verzending naar Java van
  No. 1 Tien kisten inhoudende Vijf honderd flesschen roode wijn
  No. 2 Een kist inhoudende vijftig flesschen rhijn Wijn
  IK Een manden inhoudende vijfenviertig flesschen witte Wijn
alle in onze Wijnkooperij bewerkt en bereid.
   Dordrecht 10 December 1835
   Jan de Koningh & Zn

- De ondergeteekende M. Bottemann, gepatenteerd Steenhouwer alhier verklaard te hebben bewerkt zeven stuk marmer platen van Inlandsch marmer te zamen inhoudende 201 Cab palm Nederl. waardig Een honderd en tagtig gulden Nederl. lb welke naar Batavia, in drie kisten gemerkt C.V. No. 1 tot met 3, verzonden zulle worden per het Nederlandsch fregat Schip De Stad Dordrecht, gevoerd bij kapt. J. van Nassau.
    Dordrecht 9 Decemb. 1835
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1977 verklaringen 1815-1837]

- akte 024 (1-3-1836) Jacob Buis 't Hooft, Catharina Schmalzorüber te Herrenstrunden in Bensberg, 60 jaar, dochter van Theodor Schmalzorüber en Maria Christina Busch; broer Theodor (overleden) naar Batavia met de "Louise Prinses der Nederlanden" 1832;
[bron: Erfgoedcentrum DiEP 20-1725 notarisakten]

- [okt. 1838] Verzoeke een Certificaat van Oorsprong van bewerking van acht Kisten Roode wijn gemerkt AS/WYN N 1/8 inhoudende vier honderd flesschen of drie honderd en twintig Kannen te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsch Fregatschip Louisa princes der Nederlanden, Kapitein E. Groeneveld Cadee.
    Adrianus Schotman
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Corneille Adrien Vriesendorp
per de Louisa, Kapitijn E. Groeneveld Cadee naar de O.I(ndie)n.
13 Kisten gemerkt CV 1-13 inhoudende 680 bottels of 507 Kannen wijn
  en
14 Kisten gemerkt CAVRIESENDORP/DORDRECHT No. 1-14 inhoudende 700 bottels of 546 Kannen wijn
In zijne Wijnkoperij zijn gebotteld en in orde gebragt.
   Den 18 Octb. 1838.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- De ondergeteekende zullen laden in het Nederl. Schip de Louisa Princes der Nederlanden, kapt. E. Groeneveld Cadee naar Java gedestineerd
gem.t K Acht kisten inhoudende Vier honderd flesschen rooden Wijn, in hunne alhier gevestigde Wijnkooperij in orde gebragt en in flesschen van nederl. oorsprong afgebotteld; waarvoor zij een Certificaat van Oorsprong verzoeken.
   Dordrecht 2 mei 1840
   Jan de Koningh & Zoon
(Jacob de Koningh)
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Certificaat voor CA V(riesendorp) voor 
25 kisten gem. als andere(?) acte(?) inh. 1250 bott(els) gem. k omtrent 950 kannen
benevens 4 kisjes gemerkt CV No. 1=4 inh. circa 48 bott(els) gelijk 42 kannen en
2 oxhoofden gemerkt CA VRIESENDORP DORDRECHT inhoudende ruime 440 kannen
In zijne wijnkoperij zijn in orde gebragt en afgebotteld op inl. flesschen
   Den 22 April 1840.
    +
Certificaat voor Corneille Adrien Vriesendorp voor CA VRIESENDORP DORDRECHT No. 1-25
te verzenden met het schip de Louiza n(aar) O.I., kapiteijn Groeneveld Cadee.
In zijne wijnkoperij zijn in orde gebragt en afgebotteld op inl. flesschen
   Den 22 April 1840.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- [Certificaat van Oorsprong; Louisa Princes der Nederlanden?]
100 Kelders, 1500 flesschen, 2066 kan Jenever van 94% gemerkt H HDI
   Hend.k de Jongh
In zijne Branderij zijn vervaardigd en afgeb(ottel)d als op inl. flessen.
   6 April 1840
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Certificaat van Oorsprong van 8 Stukken Patent Touwwerk naar Java te verzenden per het schip Louisa Prinses der Nederland, Kapitein E. Groeneveld Cadee, van Gerrit van Hoogstraten & Zoon Touwslagers alhier.
H 1 een Stuk Wand 120 V 6 1/2 d 617 f
H 2 een Stuk Wand 120 V 6 d 510 f
H 3 een Stuk Wand 120 V 5 1/2 d 422 f
H 4 een Stuk Wand 120 V 5 1/4 d 402 f
H 5 een Stuk Wand 120 V 4 d 218 f
H 6 een lopende Tros 120 V 20 d 115 f
H 7 een lopende Tros 120 V 20 d 121 f
H 8 een lopende Tros 120 V 19 d 113 f
te beEdigen door de Heer F.C. Déking Dura
   1 Mei 1842
Fredrik Cornelis Deking Dura van de Firma van Gerrit van Hoogstraten & Zoon.
In hunnen Touwslagerij zijn vervaardigd en in gereedheid gebragt.
  Den 6 Mei 1842
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- (juni 1848) Certificaat van Oorsprong voor 12 kisten inh. 600 fl. of 435 kannen rooden wijn gemerkt K
met het Ned. schip Louisa Prinses der Nederlanden, kapitein J.F.H. Göbel naar Java voor Jan de Koningh & Zoon
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong om te verzenden met het schip Louisa, Gezagvoerder J.F.P. Göbel voor:
20 kisten inh. 400/1 & 600/2 fl. of zes vaten & vier kannen rhijnwijn alles gemerkt K
  
   Dordrecht 13 Junij 1850
      Jan de Koningh & Zoon
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

*

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-41]
17-07-1839 de Koningin der Ned. P. Sipkes 410 f 6,00

+

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Koningin der Nederlanden'
11 apr. t/m 1 juni 1841 zeevaart (inkomend), F.A.B. Sijdses, Koningin, Samarang, koffij, 777 Tonnen f 50,00
1 juni t/m 30 aug. 1848 zeevaart, E. Groenevelt Cadee, Koningin d. Nederlande, Bat[avia], koffij, 764 Tonnen f 50,00
1 mei t/m 30 juni 1852 zeevaart (inkomend), E. Groenevelt Cadee, Koningin der Nederlanden, Cheribon, suijker, 764 Tonnen f 50,00
30-06-1854 zeevaart (inkomend), z.i. no. 95 F.H. Loos, Koningin der Nederlanden, ŕ 15 cent per ton, 742 Tonnen f 111,30

- Wij B en WW deze Stad Dordrecht, Certificeren bij deze dat het aan ons bekend is en wij ten vollen overtuigd houden, dat het Fregatschip genaamd de Koningin der Nederlanden alhier bij den Scheepsbouwmeester Jan Schouten op zijne werf is gebouwd en op den 22 mei 1830 t water geloopen.
       Dordt 16 Sept 1830
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1933 verklaringen over 1830]

- [ca jan 1835] Met het Nederlandsch Fregat Schip De Koningin der Nederlanden kapt. P. Sipkes naar het Eiland Java gedestineerd.
Een oxhoofd inhoudende 220 kannen roode Wijn
12 manden inhoudende 540 flesschen roode Wijn
K no. 106 6 kisten inhoudende 300 flesschen roode Wijn
K no. 2-6 6 kisten inhoudende 300 flesschen Rhijnsche wijn
In het pakhuis van Jan de Koningh & Zoon wijnkoopers te Dordrecht bewerkt en in orde gebragt.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD) 5-1977 verklaringen]

- Koninkrijk der Nederlanden
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter evrzending bestemd naar Batavia.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 27 Jan 1835 voor hen is verschenen de Heer Anthonij van der Mijle voor zijn firma van Blankenbijl & van der Mijle, Chemisten te Dordrecht
Dewelke met solemnele Eede heeft verklaard dat de 50 halve flessen Eau de Lavande double gecachetteerd met nevenstaand mark van Blankenbijl en van der Mijle Chemisten te Dordt, door hen zij gefabriceerd en verzonden per het Fregatschip De Koningin der Nederlanden, Capitein P. Sipkes gedestineerd naar Batavia.
Des ten oirkonde hebben wij deze met het Zegel deze Stad en de handtekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
+
de heer Jacob Hordijk voor zijn firma van Hordijk & Gips Branders en wonende te Dordt
dat de 12 kelders gemerkt (ooievaar)H-G uit 180 Flessen waarvan 246 kannen Genever 94 % in hun leiden Branderij zijn gefabriceerd.
Den uts.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD) 5-1977 verklaringen]

- De ondergetekende branders te Dordrecht, verklaren dat de 12 Kelders gem. (vogel)H-G inh. 180 flessen daarin 246 Kannen Genever 94% te verzenden na Batavia per 't Fregatschip de Koningin der Nederlanden, Capt. P. Sipkes bij hun zijn vervaardigd.
   Dord den 25 Jan 1835.
   Hordijk & Gips
- 50 halve flessen Eau de lavande voor Blankenbijl & van der Mijle compareerende voor gemelde firma
    A. van der Mijle
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD) 5-1977 verklaringen]

- (juli 1838) Certificaat van Oorsprong van Goederen, ter verzending naar Batavia.
Voor Gerard Mauritz, makelaar te Dordrecht als procuratie hebbende van de Heeren Michiels, Kruly & Zn, Glas Blazers te Vuren
Verklaard dat de 10.000 fluks Flesschen verzonden met het Nederlandsch Fregat Schip De Koningin der Nederlanden, Kapitein Pieter Sipkes gedestineerd naar Batavia, in deze lande zijn bewerkt en gefabriceert en alzoo zijn van Nederlandsche Oorsprong.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- (juli 1838) 27 kisten gewone Rooden wijn, inhoudende 1350 flesschen te vervoeren naar Java, per kapn. P. Sipkes, voerende het schip de Koningin der Nederlanden.
De kisten zijn gemerkt VNL, elk kist houd in 1 Anker wijn 39 N kan 50 flesschen
De eed zal doen Poulus Jan Lotsij voor de firma van Nievervaart & Lotsij.
[achterkant: bevindende zich in elke kist, een anker a negendertig kannen in 50 flesschen]
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- (juli 1838 met ?de Koningin der Nederlanden?) 
Een kist inhoudende 4 potten boter te zamen wegende 67 Nedl. 5 ons gemerkt C VOS N. 13
    Pieter en Jan Hordijk
    De Eed wordt gedaan door Jan Hordijk dat de boter is Nederlandsch Product.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- (juli 1838) 
12 mandens Rodoe wijn inhoudende 540 bottels
2 mandens Rhijn wijn inhoudende 90 bottels
1 mandens witte wijn inhoudende 45 bottels
1 mandens Madera wijn inhoudende 45 bottels
Gemerkt K N. 1 tot K N. 6
Jacob de Koningh voor zijne firma van Jan de Koningh en Zonen naar Batavia per Nedl. Fregat Schip de Koningin der Nederlanden, kapitein P. Sipkes.
(notitie: 45-39 Kannen)
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- (juli 1838) 
6 Kisten ordinaire roode Wijn inhoudende ieder 50 bottels gemerk CA VRIESENDORP inhoudende 234 kannen
en 6 kisten ider gemerk C VOS inhoudende 234 kannen
met het Nederlandsch Schip de Koningin der Nederlanden, kapitein P. Sipkes bestemd naar Batavia.
    de Heer Corneille Adrien Vriesendorp
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- De ondergeteekende verzoekt Certificaat van Oorsprong voor de volgende goederen als zijnde in zijn particulier Entrepot C959 behandeld en afgetapt
C VOS / I.I.A. #1-4 vier kisten roode wijn inhoudende Een vat vijf en twintig Kannen in twee honderd flesschen
C VOS / I.I.A. #5-6 Twee kisten Kruiderwijn inhoudende zeventig Kannen in negentig flesschen
Bedragen de bij elkander de hoeveelheid van twee honderd vijftien Kannen,. in twee honderd en negentig flesschen; Te vervoeren na Batavia per het Nederlands Fregatschip de Koningin der Nederlanden Kapitein P. Sipkes
  Dordt 20 Julij 1838
  J.J. André
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Volgens berigt van Batavia, van den 25 December ll, waren aldaar ter reede gearriveerd, te weten: de stad Dordrecht, kap.Jan van Nassau, des namiddags van den 20, en de Koningin der Nederlanden, kap. P. Sipkes, in den nacht van 24 op den 25, beiden van deze stad. Op beiden schepen was alles wel aan boord.
[bron: SAD 569-45 Dordrechtsche Courant 25 april 1839]

- Te Dordrecht liggen in lading naar Batavia, voor Passagiers en Goederen:
De Stad Dordrecht, Kapitein J. van Nassau, om den 28 dezer maand te Hellevoetsluis tot vertrekt gereed te liggen. Adres bij de Cargadoors J.B. 't Hooft, G. Maurtiz en Sandberg en Co, te Dordrecht, en
Het snelzeilend gekoperd Nederlandsch fragatschip De Koningin der Nederlanden, Kapitein P. Sipkes, om den 31 dezer maand te Heeelvoetsluis tot vertrekt gereed te liggen. Adres bij de gezamenlijke kargadoors, te Dordrecht.
Beide Schepen hebben uitmuntende Inrigtingen voor Passsagiers, en zijn voorzien van een bekwaam Scheepsdoctor.
[bron: SAD 569-45 Dordrechtsche Courant 22-08-1839]

- Zaturdag morgen, omstreeks half 9 ure, is van de stad vertrokken, gesleept wordende door eene sleepboot der Nederl. stoomboot-maatschappij, het fregatschip de Koningin der Nederlanden, kap. Frederik Adolf Begeman Sietzes, bestemd naar Batavia, en is het zelve even na twee ure ter reede van Hellevoetsluis aangekomen.
[bron: SAD 569-45 Dordrechtsche Courant 03-09-1839]

- (mei 1842) Naar Batavia met het Nederlandsch fregatschip Koningin der Nederlanden, kaptein P. Sipkes
30 hilders gemerkt HD I waarin 450 flesschen inhoudende 604 kan Jenever van 94 % uit de branderij van H. de Jongh
In zijne Branderij zijn vervaardigd en afgebotteld.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Jan Hordijk verzoekt van zijne firma Pieter & Jan Hordijk een Certificaat van Oorsprong, van
12 Vaatjes Boter wegende netto 120 d
15 Stolksche kazen wegende netto 85 d
2 Leidsche kazen wegende netto 24 d
Gemerkt P.S. om naar Batavia te verzenden, per het schip Koningin der Nederlanden, Kapitein P. Sipkes
   Dordrecht 12 Mei 1842
   Pieter & Jan Hordijk
   Item Compareerd
   Is Nederl. Product
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Gerrit van Hoogstraten & Zoon verzoeke Certificaat van oorsprong van onderstaand Petent Touwwerk in hunne Touwslagerij alhier vervaardigd en bestemd om naar Batavia vevroerd te worden met het Nederlandsch Fregatschip de Koningin der Nederlanden, kapitein Pieter Sipkes.
Te beëedigen door de Heer F.C. Deking Dura
H no. 1 1 stuk wand 120 vm 8 dm
H no. 2 1 stuk wand 120 vm 7 3/4 dm
H no. 3 1 stuk wand 120 vm 7 1/2 dm
H no. 4 1 stuk wand 120 vm 7 1/4 dm
H no. 5 1 stuk wand 120 vm 7 dm
H no. 6 1 stuk wand 120 vm 6 dm
     18 april 1844
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Verzoeken Certificaat van Oorsprong voor
10/16 delfsche Boter inhoudende 100 ld
12 Goudsche Mei Kazen inhoudende 74 ld
4 Leidsche Kazen inhoudende 43 ld
alles gemerkt PS om te worden verzonden naar Batavia per het Schip de Koningin der Nederlanden kapt P. Sipke.
Jan Hordijk zal de Eed doen.
   Dord 17 April 1844.
   Pieter & Jan Hordijk
   Is Nederlandsch Product.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Verzoeke certificaat van oorsprong van bewerking van twaalf Kisten inhoudende zeshonderd flesschen of vierhonderd tachtig Kannen Roodewijn van de moer te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsche Fregatschip Koningin der Nederlanden thans liggende te Dordrecht.
(Capitein E. Groeneveld Cade)
   Dordrecht 24 November 1845
   A. Schotman en Zoon (Mijndert)
In hunne wijnkoperij zijn in orde gebragt en in flesschen van Nederl. oorspring afgebotteld.
M. Schotman compareerde voor de firma.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- 48 mandjes Met Aalbessensap inhoudende 12 flesschen met rood bek zonder merk en en briefhe (aalbessensap) en op 12 Mandjes vruchten Goleij gem. V G.
per Capitein E. Groeneveld Caddé Barkschip de Koningin der Nederlanden naar Batavia.
In hunne apotheek zijn in orde en in gereedheid gebragt en in flesschen van Nederl. oorsprong gevuld.
8 December 1845.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Gerrit van Hoogstraten en Zoon, verzoeken Certificaat van Oorsprong van het onderstaande Touwwerk vervaardigd in hunne Touwslagerij alhier en bestemd om naar Java gevoerd te worden door het Nederlandsch Fregatschip de Koningin der Nederlanden, Kapitein E. Groeneveld Cadee te weten.
H01 1 Stuk patent Want 120 vm 5 1/2 dm 464 lb
H02 1 Stuk patent Want 120 vm 5 dm 398 lb
H03 1 Stuk patent Want 120 vm 4 3/4 dm 357 lb
H04 1 Stuk patent Want 120 vm 4 1/2 dm 313 lb
H05 1 Stuk patent Want 120 vm 4 1/4 dm 291 lb
H06 1 Stuk patent Want 120 vm 4 dm 255 lb
H07 1 Patent Stag 24 vm 8 dm 190 lb
H08 1 Patent Lijktros 120 vm 4 dm 260 lb
H09 1 Patent Lijktros 120 vm 3 3/4 dm 224 lb
H10 1 Patent Lijktros 120 vm 3 1/2 dm 191 lb
H11 1 Patent Lijktros 120 vm 3 1/4 dm 163 lb
H12 1 Patent Lijktros 120 vm 3 dm 139 lb
H13 1 Patent Lijktros 120 vm 2 3/4 dm 122 lb
te beEdigen door den Heer F.C. Déking Dura
      10 Decb. 1845
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Verzoeken bewijs van Oorsprong voor drie hondert kelders in iedere kelder 15 flessen Jenever van 94 % gemerkt HDI&Co(zwaan)DK bewerkt in onze branderij de Swaan op de Voorstraat wijk C No. 535 en ingelanden in het fregatschip Koningin der Nederlanden, kaptein Groeneveld Kadee, inhoudende 57 Ned vaten te zamen
   Dordrecht 18 Mei 1849.
  H. de Jongh & Co
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

*

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-41]
20-12-1836 de Stad Dordrecht Jan van Nassau 426 f 6,00
17-07-1839 de Stad Dordrecht Jan van Nassau 397 f 6,00

+

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Stad Dordrecht'
3 juli t/m 16 aug. 1840 zeevaart (inkomend), J. Nassou, Stad Dordrecht, Batavia, koffij suiker, 751 Tonnen f 50,00
18 juli t/m 12 sept. 1842 zeevaart (inkomend), J. van Nassau, Dordrecht, Samarang, koffij suiker, 751 Tonnen f 50,00
1 april t/m 9 mei 1846 zeevaart (inkomend), J. van Nassau, Stadt Dordrecht, Java, koffij & suijker, 751 Tonnen f 50,00

-  Wij B en WW deze Stad Dordrecht, Certificeren bij deze dat het aan ons bekend is en wij ten vollen overtuigd houden, dat het Fregatschip genaamd de Stad Dordrecht, alhier bij den Scheepsbouwmeester Jan Schouten op zijn Werf is gebouwd en op den 28 Augutus 1830 te water gelaten.
    Dordrecht 23 November 1830
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1933 verklaringen over 1830]

- 1000 flessen van A. Schotman
    670 van J. de Koningh & Zn
=1670
Certificaat van Oorsprong voor Gerard Mauritz
   Den 25 Augustus 1838.
verzonden met het Fregatschip De Stad Dordrecht, kapitein Jan van Nassau.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Verzoeken een Certificaat van Oorsprong, om te verzenden met het Nederl. Schip De Stad Dordrecht, kapt. Jan van Nassau.
   acht kisten rooden Wijn inh. Vier honderd flesschen
   zes mandens rooden Wijn inh. Tweehonderds en zeventig flesschen
in de alhier gevestigde Wijnkoperij voor Jan de Koningh & Zoon gebotteld en in orde gebragt. De eed zal door Jacob de Koningh worden gedaan.
    Den 25 Augs. 1838.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Per 't Fregat Schip de Stad Dordrecht, kapitein J. van Nassau leggende alhier uittevoeren naar Batavia
Twaalf halve Pijpen Bier gemerkt 'T LAM / DORDRECHT
Jacob Staets Vriesendorp voor zijne firma van Gebroeders Vriesendorp, welke in hunne Brouwerij 't Lam alhier zijn vervaardigd.
   Den 24 Augs. 1838.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- 6 kisten gemerkt VRIESENDORP DORDRECHT N. 1-6 Rhijnwijn inh. ider 50 bottels wegende 39 kannen gemerkt DORDRECHT dus te samen 234 kannen en 300 bottels.
kap J. van Nassau, schip de Stad Dordrecht
   Corneille Adrien Vriesendorp
In Zijne wijnkooperij in orde gebragt en afgebotteld.
   Den 22 Augs. 1838.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- (aug 1838) Verzoeke Certificaat van Oorsprong van Bewerking van twintig Kisten Roode wijn inhoudende 1000 flesschen of 800 kannen gemerkt AS/WYN N 1-20 om te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsch Schip Stad Dordrecht, Kapitein J. van Nassau.
     A(drianus) Schotman
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Volgens berigt van Batavia, van den 25 December ll, waren aldaar ter reede gearriveerd, te weten: de stad Dordrecht, kap. Jan van Nassau, des namiddags van den 20, en de Koningin der Nederlanden, kap. P. Sipkes, in den nacht van 24 op den 25, beiden van deze stad. Op beiden schepen was alles wel aan boord.
[bron: SAD 569-45 Dordrechtsche Courant 25 april 1839]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van Elf kisten Inhoudende 550 flesschen of 440 Kannen Roode wijn van de moes gemerkt AS WYN N 1/11 te verzenden naar Batavia per het Nederlandsch Fregatschip Stad Dordrecht kapitein J. van Nassau.
  Dordrecht den 10 Augustus 1839.
  Adrianus Schotman

door hem zelfs in zijne wijnkooperij zijn in orde gebragt 12 Augs. 1839
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Met het Nederl. Fregatschip de Stad Dordrecht kapt. J. van Nassau naar Java gedestineerd te laden
Acht kisten inh. Vier honderd Flesschen                     )
Zes manden inh. twee honderd&zeventig Flesschen ) rooden wijn
in de Wijnkooperij van Jan de Koningh & Zn in orde gebragt en afgebotteld.
   22 Aug. 1839
   (Jacob)

[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Te Dordrecht liggen in lading naar Batavia, voor Passagiers en Goederen:
De Stad Dordrecht, Kapitein J. van Nassau, om den 28 dezer maand te Hellevoetsluis tot vertrekt gereed te liggen. Adres bij de Cargadoors J.B. 't Hooft, G. Mauritz en Sandberg en Co, te Dordrecht, en
Het snelzeilend gekoperd Nederlandsch fragatschip De Koningin der Nederlanden, Kapitein P. Sipkes, om den 31 dezer maand te Hellevoetsluis tot vertrekt gereed te liggen. Adres bij de gezamenlijke kargadoors, te Dordrecht.
Beide Schepen hebben uitmuntende Inrigtingen voor Passsagiers, en zijn voorzien van een bekwaam Scheepsdoctor.
[bron: SAD 569-45 Dordrechtsche Courant 22-08-1839]

- Daniel van Buren, schrijnwerker & stoelemaker te Dordrecht
is bereid onder eede te verklaren, dat door hem in Zijne werkplaats alhier zijn vervaardigd:
Zes fauteuils gevuld met Inlandsch bewerkt haar en bekleed met Inlandsch gefabriceerd haardoek;
Een Ziekestoel gevuld als voren en bekleedt met groen leder.
op de achter regel van deze fauteuils & Ziekestoel is ingeslagen het merk D.V.B.
Voorts zijn door hem vervaardigd een tabouret, een voetbankje en het lijstwerk van een bloemstuk, welke drie Stukken gepakt zijn en eene kist gemerkt C.V. No. 1.
Deze goederen zijn gedestineerd ter verzending naar Java, met het Nederlandsch Fregatschip de Stad Dordrecht, gevoerd door kapitein J. van Nassau.
    Dordrecht 20 Augustus 1839
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Koningrijk der Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Java
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze, dat op heden 23 Augustus 1839 voor hen is verschenen
De Heer Daniel van Buren, schrijnwerker en stoelemaker te Dordrecht
Dewelk met solemnele Eede heeft verklaard
Dat [...]
door hem ter verzenden met het Nederlandsch Fregatschip de Stad Dordrecht, gevoerd door kapitein J. van Nassau, gedestineerd naar Java; In zijne werkplaats alhier zijn vervaardigd.
Des ter oirkonde hebben wij deze met het Zegel dezer Stad en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- [aug. 1839] 6 kisten Rijn wijn gemerkt CA VRIESENDORP No. 1-6 inhoudende 300 bott. Rijnwijn omtrent 240 kannen om te verzenden naar Oost-Indien met Kapitein J. van Nassau, het schip de Stad Dordrecht.
    Corneille Adrien [Vriesendorp]
In orde gebracht en afgebotteld op Inl. flesschen
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Heden morgen ten 6 ure is van deze stad vertrokken, gesleept wordende door eene sleepboot der Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, het fregatschip de Stad Dordrecht, kap. Jan van Nassau, bestemd naar Batavia.
[bron: SAD 569-45 Dordrechtsche Courant 29-08-1839]

- De ondergeteekenden verzoeken eene acte van Orregine tot uitslag uit hun particulier Entrepot B128 [=Wijnstraat] van 25 Kisten wijn inhoudende 1250 flesschen, gemerkt
IVO&z K&V IVO&z
om per Kap. Nassau met den Bodem de Stad Dordrecht, uittevoeren naar Java.
   Dordrecht den 15 April 1841.
   J. van Oldenborgh & Zonen
(Johannes van Oldenborgh voor zijne firma van J. van Oldenborgh & Zonen)
(In hunne particulier Entrepot alhier in Orde gebragt en in flesschen van Nederl. Oorsprong afgebotteld)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- 24 kisten Rijnwijn gemerkt CA VRIESENDORP DORDRECHT No. 1-20, No. 1-4
inhoudende ieder 50 bottels zamen 1200 bottels gelijk aan 960 Kannen om te verzenden naar Oost Indien pr. kapitein J. van Nassau het schip de Stad Dordrecht.
Morgen Vrijdag midddag 2 ure eed doen.
(In zijne wijnkoperij in orde gebragt en in flesschen van Inlandsche Oorsprong afgebotteld)
(den 16 April 1841)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Door Jan de Koningh & Zoon, Wijnkoopers te Dordrecht, zullen geladen wordne in het Nederlandsch Fregat Schip De Stad Dordrecht, kapt. J. van Nassau na het Eiland Java gedestineerd
   Zes kisten gem. I.D.K. inh. drie honderd flesschen rooden
   Vier kisten gem. K. inh. twee honderd flesschen rooden
Wijn; in hunne alhier gevestigde Wijnkooperij in orde gebragt en op flesschen van Nederl. oorsprong afgebotteld.
    Dordrecht 17 April 1841.
    Jan de Koningh & Zoon
(De eed zal gedaan worden door Jacob de K.)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- [Aan: de Heer Koekelis, zij deze]
Mijn Heer!
Zoude U.Ed. de vriendelijkheid willen hebben om hede morgen een Certificaat gereed te maken juist gelijk aan dat onlangs door U geschied is en moeten 1200 wit marmer tegels met Kaptein Nassau naar Java dan kon Singels hede middag dezelve beedige op den tijd da(t) U bepaald als de Ed: Achtb Heer Burgemeester op het Raadhuis dan kan het stuk hede avond met de post naar s'Gravenhage. Ik koom tusschen 9 en 12 ure bove en spreek U dan nader.
Na morge groet U Vriend
  H. Boet
  17 April (18)41.
+
Adriaan Singels, Steenhouwer verzendt per 't Schip de Stad Dordrecht, Captein Nassau naar Batavia.
1200 Witte marmer tegels ider groot 47.5 dm
dat die Tegels, door hem zijn bewerkt en in gereedheid gebragt.
    Den 17 April 1841.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- [april 1845] 24 kisten Roode wijn inhoudende 1140 flessche of  936 Kannen, gemerkt CV No. 1-12 en CA VRIESENDORP/DORDRECHT No. 1-12 om te verzenden naar O.I. per Kapitijn J. van Nassau schip De Stad Dordrecht;
Corneille Adrien Vriesendorp;
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (apr/mei 1847) Verzoek Certificaat van Oorsprong voor 8 kisten wijn Zamen inhoudend 400 Flesschen op 345 Kan gemerkt (C)VOS(No) Een tot acht
En een voor 17 Kisten & 2 manden wijn Zamen inhoudend 935 Stuks flesschen of 721 Kan gemerkt CV No. 1-19
Beide te verzenden met het schip De Stad Dordrecht kapitein J. van Nassau naar Oost Indien.
     Mr. Corneille Adrien Vriesendorp
+
1-8
zijnde 180 bott. Bordeaux
zijnde 45 bott. Bergerue
zijnde 45 bott. Madera
zijnde 100 bott. Rijnwijn
1-19
zijnde 800 Bordeaux
zijnde 45 Rijnwijn
zijnde 45 witte wijn
zijnde 23/2 Madera
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

*

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-41]
07-05-1838 Bato J. Keijser 471 f 6,00
11-06-1839 Bato J. Keijser 491 f 6,00

+

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Bato'
18 mei t/m 3 juli 1840 zeevaart (inkomend), J. Keijzer, Bato, Batavia, koffij suiker, 929 Tonnen f 50,00
12 juni t/m 6 aug. 1843 zeevaart (inkomend), J. Keijzer, Bato, van Surabaya, koffij suiker, 890 Tonnen f 50,00
1 aug. t/m 30 sept. 1847 zeevaart, P. Sipkes, Bato, Passaroiang, koffij & suijker, 890 Tonnen f 50,00
1 apr. t/m 31 mei 1849 zeevaart (inkomend), W.F. Broeksmit, Bato, Pannaroekan, koff. & Suijker, 902 Tonnen f 50,00
1 mei t/m 31 juli 1850 zeevaart (uitgaand), W.F. Broeksmit, Bato, Batavia, Kolen, 902 Tonnen f 25,00
1 mei t/m 31 juli 1851 zeevaart (inkomend), W.F. Broeksmit, Bato, Passaroeang, koffij etc., 902 Tonnen f 50,00
1 juni t/m 30 sept. 1853 zeevaart (inkomend), W.F. Broeksmit, Bato, Passaroerang, koffij & suijker, 898 Tonnen f 50,00
31-01-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 002 W.F. Broeksmit, Bato, ŕ 15 cent per ton, 898 Tonnen f 134,70
31-05-1858 zeevaart (inkomend), z.i. no. 057 W.F. Broeksmit, Bato, ŕ 15 cent per ton, 898 Tonnen f 134,70

- W. de Klerk, Kunstschilder, verzend met de Bato
2 Schilderijtjes gepakt in eene Kist gemerkt WX
zijnde een landschap in het Ahrdal
en een landschap in Gelderland.
de ondergeteekende verklaard dat bovenstaande landschappen door hem zelven zijn vervaardigd.
   Dordrecht 30 Mei 1838
   W. de Klerk
[=wijk C Voorstraat No. 966]
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- [per ?BATO?] Certificaat van Oorsprong
Voor 10 kisten 150 ledige flesschen
Voor de Heer Gerard Mauritz te Dordrecht als procuraite hebbende, van de Heeren Michiel Viruly & Zn te Vuren.
   Dordrecht 26 Mei 1838
   proc. Gerard Mauritz

[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- De Ondergeteekende Hordijk & Gips, Branders te Dordrecht verklaare onde Eede dat de 10 Kelders daarin 150 flessen inhoudende 200 Kan Genever 94 per cent gem K (vogel) H&L te verzenden naar Batavia met het Fregat schip Bato, Capt. J. Keijzer in hunne Branderij zijn vervaardigd.
    Dord 26 Mei 1838
    Hordijk & Gips
    Willem

[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- [per ?Bato?] 12 halve Pijpen Bier gemerkt 'T LAM DORDRECHT
Jacob Staets Vriesendorp
voor zijne firma van Gebr. Vriesendorp
   den 26 Mei 1838
In hunne Bierbrouwerij 't Lam, zijn vervaardigd.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Verzoeke Certificaat d'Origine voor per kaptn. J. Keijser voerende het fregatschip de Bato naar Java te verzenden.
RB 4 fusten inhoudende 160 ak         ) Azijn
18 kistjes inhoudende 216 flesschen )
welke in onze alhier gevestigde fabriek vervaardigd is
  Dordrecht 22 mei 1838
  Penn & Bauduin
  J.J. Bauduin Fz
  (Johs. Jacs. Bauduin FZn)

[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong en Bewerking van de navolgende wijnen als
42 Kisten Madera wijn inhoudende 1008 flesschen of 437 kannen gemerkt AS WYN NJH N 1 ŕ 42 M;
4 kisten Madera wijn inhoudende 48 flesschen of 21 kannen gemerkt AS WYN S N 1 ŕ 4 M;
30 kisten Bergerac wijn inhoudende 360 flesschen of 312 kannen gemerkt AS WYN NJH N 1 ŕ 30 B;
74 kisten Roode wijn inhoudende 3700 flesschen of 2846 kannen gemerkt AS WYN N 1 ŕ 74;
3 kiste Rijnwijn inhoudende 150 flesschen of 120 kannen gemerkt AS WYN N 1 ŕ 3 R;
Welke wijne verzonden moeten worden anar Batavia Per het Nederlandsch Fregatschip Bato Kapitein J. Keijzer.
  Dordrecht den 21 Meij 1838
  A(drianus) Schotman 

in Zijne wijnkooperij zijn en orde gebragt en afgebotteld.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- (certificaat van oorsprong)
Een Rond-blad groot in diameter Een El twee palm en drie duim, dik 2 duim vijf streep;
een vierkant blad lang lang Een El twee palm drie duim, breed vier palm Acht duim, dik twee duim vijf streep;
beijde van St. Anna marmer
de Grolle of bonsolle enz alles als het vorige
Een spiegelconsoole lang 1 el 2 palm, breet 4 palm 5 duim, hoog 8 palm;
taafel hoog 7 palm 7 duim, diameter 7 palm 7duim;
taafel hoog 1 el 1 palm, breet 3 palm 7 duim, lang 7 palm 5 duim;
(achterkant: 4 kiste inhoudende een spiegel consoole gemonteerd met Plataary marmel Crolle)
- [mei 1838] per het Nederlandsch schip Bato kapitein J. Keijser naar Batavia.
2 Canapés ) 
20 Stoelen ) los
4 Fauteuils )
4 kisten inhoudende:
 1 Spiegel Console met marmerblad
 1 spiegel Toilet
 1 Theetafel met marmerblad
alles gemerkt ISYA
de Marmeren bladen vervaardigd door M. Bottemanne.
    Christiaan van Attenhoven
- Koninkrijk de Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Java
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, verklaren bij deze dat op heden de achttiende Mei 1838 voor hen zijn verschenen: de Heeren Martinus Bottemanne, steenhouwer en Christiaan van Attenhoven, schrijnwerker, beide wonende te Dordrecht
Dewelke met solemnele Eede hebbe verklaard en wel (1) Eerstelijk De Heer Martinus Bottemanne
Dat de Spiegel console met marmer gemonteerd stat..(?) 3 gedekt met een blad oft ..(?) ...(?)
(2e) De Heer Christiaan van Attenhoven
Dat de Twee Mahonijhouten Canapés gevuld met inlandsch bewerkt haar en bekleed met inlandsch gefabriceerd haardoeken en
de Twintig Mahonij houten Stoelen is van dito Fauteuils gevuld enbekleed als boven gemerkt ISY&A in zijne werkplaats zijn vervaardigd; alle welke goederen de beide Comparanten verklaarden, door hen te zijn geladen in het Nederlandsche Fregatschip Bato, gevoerd door kapitein Johannes Keijzer bestemd naar Java.
Des ter Oirkonde hebben wij deze met het Zegel deser Stad en de handteekening van onze Secretaris doen bevestigen.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Daniel van Buren, Schrijnwerker en Stoelemaker te Dordrecht, is bereid onder eede te verklaren, dat door hem in Zine werkplaats alhier zijn vervaardigd Zes fauteuils gevuld met Inlandsch bewerkt haar en bekleed met inlandsch gefabriceerd haardoek, deze feuteuils op den achter-regel ingeslagen met het merk D.V.B. Zijn gedestineerd ter verzending naar Java met het Nederlandsch Fregatschip Bato, gevoerd door Kapitein Johannes keijzer.
    Dordrecht 16 mei 1838.
- Koninkrijk de Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Java
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, verklaren bij deze dat op heden de achttiende Mei 1838 voor hen is verschenen: de Heer Daniel van Bueren, schrijnwerker en stoelemaker te Dordrecht.
Dewelke met solemnele Eede hebbe verklaard.
Dat de Zes Fauteuils gevuld met Inlandsch bewerkt haar en bekleed met Inlandsch gefabriceerd haardoek op den achter regel ingeslagen met het merk D.V.B.; verzonden met het Nederlandsche Fregatschip Bato, gevoerd door kapitein Johannes Keijzer gedestineerd naar Java; door hem in zijne werkplaats alhier zijn vervaardigd.
Des ter Oirkonde hebben wij deze met het Zegel deser Stad en de handteekening van onze Secretaris doen bevestigen.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Eergisteren is in het Brouwerhavensche gat binnen, en aldaar des namiddags ten half 4 ure ten anker gekomen het fregatschip Bato, kap. J. Keijser, van Batavia naar deze stad. Alles wel aan boord.
[bron: SAD 569-45 Dordrechtsche Courant 20 april 1839]

- 22 kisten gemerkt C VOS No. 1-22 om te verzenden naar Oost Indien met kapiteijn Keijzer Schip Bato inhoudende iedere kist 58 bott., zijnde Een duizend en vijftig bottels wijn en vijftig bottels Fransche Brandewijn.
   Corneille Adrien [Vriesendorp]
   In zijne wijnkoperij zijn gebotteld en in orde gebragt.
   Den 21 Junij 1839

[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Per 't schip de Bato, kapitein Johannes Keijser uittevoeren naar Batavia
14 halve Pijpen Bier
gemerkt 't LAM DORDRECHT
Jacob Staets Vriesendorp voor zijne firma van Gebroeders Vriesendorp welke in hunne brouwerij 't Lam zijn vervaardigd.
    Den 21 Junij 1839.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]


- Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van vijfendertig Kisten inhoudende 1750 flesschen of 1400 Kannen Roode wijn van de moer te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsch Fregatschip Bato Kapitein J. Keijser welke Kisten gemerkt zijn als volgt:
AS WYN N. 1 a 30 en AS WYN N. 1 a 5 X
  Dordrecht 29 Julij 1840
  Adrianus Schotman
(In zijne alhier gevestigde wijnkooperij is in orde gebragt en op flesschen van Nederl. Oorsprong afgebotteld)
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van
dertig Kisten Rode wijn inhoudende 1500 flesschen of 1200 Kannen gemerkt AS WYN N. 1 a 30;
vijf kisten Cherrij wijn inhoudende 250 flesschen of 200 Kannen gemerkt AS WYN N. 1 a 5 X;
2 Kisten Madera Draij inhoudende 48 flesschen of 20 Kannen gemerkt AS WYN N. 1 a 2 M;
2 Kisten Stockheimer Rijnwijn inhoudende 24 flesschen of 20 Kannen gemerkt AS WYN N. 1 a 2 H;
alle deze wijnen te verzenden per het Nederlandsch Fregatschip Bato, kapitein J. Keijser naar Batavia thans liggende te Dordrecht.
   Dordrecht 8 Augustus 1840.
   Adrianus Schotman
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- [certificaat van oorsprong]
10 Oxhoofden )
2 Halve Pijpen )
Bier naar Batavia per Bato, Kapitein Johs. Keijser, gemerkt [..]
Jacob Staets Vriesendorp voor zijne firma Gebr. Vriesendorp
welke in hunne brouwerij 't LAM zijn vervaardigd.
   13 Augs. 1840
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- [certificaat van oorsprong]
2 kistjes vrugte en brandewijn gemerkt C.I. inh. 24 flesschen aan het adres van de hoog Ed.Gr.A. Heer Colonel Hennekes te Batavia.
Bato, Cap. Keijser
door hem bereid zijn en in flesschen gepakt
  Johs. van Goudoever de Jongh
  16 Augs. 1840
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Certificaat van Oorsprong van 8 Stukken Patent Touwerk vervaardigd in de touwslagerij van Gerrit van Hoogstraten & Zoon alhier, en door hun naar Batavia te verzenden per het fregatschip Bato Kapitein J. Keijser, de
H1 Stuk Patent Wand 120 r 7 d 672
H2 Stuk Patent Wand 120 r 6 1/2 d 595
H3 Stuk Patent Wand 120 r 6 d 545
H4 Stuk Patent Wand 120 r 5 3/4 d 465
H5 Stuk Patent Wand 120 r 5 1/2 d 418
H6 Stuk Patent Wand 120 r 5 1/4 d 392
H7 Stuk Patent Wand 120 r 5 d 340
H8 Stuk Patent Wand 120 r 4 3/4 d 315
te beeedigen door de Heer F.C. Deking Dura
     22 Junij 1842
Fredrik Cornelis Deking Dura van de Firma van Gerrit van Hoogstraten & Zoon 
In hunne Touwslagerj zijn vervaardigd en in gereedheid gebragt
      den 22 Junij 1842 
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Jacob Staets Vriesendorp, voor zijne firma van Gebroeders Vriesendorp,
6 Oxhoofde Bier, gemerkt 't LAM / DORDRECHT
door hun te verzenden met het Nederlandsch Fregatschip de Bato, Kapitein Johs. Keijser, gedestineerd naar Batavia.
Welke in hunne brouwerij 't Lam zijn vervaardigd.
     den 8 Junij 1842
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong van
Tien Vaatjes boter weegende p./m 70 Ned. te verzenden naar O:I: met het Fregat Schip Bato Kaptijn Jan Keijser gemerkt K
   Jan Hordijk komt voor de firma van Pieter en Jan Hordijk
   den 18 Junij 1842

   Is Nederl. Product
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong van
bewerking van vijfentwintig Kisten inhoudende twaalf honderd en vijftig flesschen of een duizend kannen Roode wijn te vervoeren naar Batavia met het Nederl. Fregatschip Bato Kapt. J. Keijser
merken der kisten zijn
A.S. / WYN / Na1 f 25
   Dordt den 13 Junij 1842
   A. Schotman
In zijne wijnkoperij zijn in orde gebragt en in flesschen van Nederl. Oorsprong gevuld geworden.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Gerrit van Hoogstraten & Zoon, verzoeken Certificaat van Oorsprong van 5 Stukken patent Touwwerk als
H no. 1 1 stuk patent wand 120 vm. 8 dm
H no. 2 1 stuk patent wand 120 vm. 7 3/4 dm
H no. 3 1 stuk patent wand 120 vm. 7 1/4 dm
H no. 4 1 stuk patent wand 120 vm. 6 1/2 dm
H no. 5 1 stuk patent wand 120 vm. 6 1/4 dm
naar Batavia te verzenden per het Nederlandsch Fregat schip Bato Kapt. J. Keijser.
    25 Junij 1844.
(Fredrik Cornelis Deking Dura)(In hunne Touwslagerij alhier vervaardigd)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- De ondergeteekenden verlangen een Certificaat van Oorsprong voor vier Kisten gemerkt F.X.R. 't Hooft Arend nhoudende tezamen Een honderd vijf en vijftig Ned. kannen Roode wijn in 180 flesschen getapt en ebstemd naar Batavia met het Nederlandsch fregatschip BATO, kapitein J. Keijzer.
   Dordrecht den 17 Junij 1844
   André & Obreen
NB Alexander Adriaan Obreen zal de gevorderde eed afleggen.
In zijne wijnkoper zijn in Orde gebragt en in flessen van Nederl. Oorsprong afgebotteld.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- per het Nederl. Fregat Schip Bato gevoerd door kapitein J. Keijser gedestineerd naar Batavia.
Verzoek Certificaat van Oorsprong voor 16 kisten Bordeaux wijn
1 Kist Fransche brandewijn en 1 kist Bordeaux azijn gemerkt C. VOS N. Een tot zestien
De brandewijn No. 17 zeventien en de Bordeaux wijn achttien
   Corneille Adrien Vriesendorp
In Zijne wijnkoperij zijn in orde gebragt en in fleschen van Nederl. oorsprong afgebotteld
   den 15 Junij 1844
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Verzoeke Certificaat van oorsprong van bewerking van 25 Kisten inhoudende 1250 flesschen of 1000 Kannen Roode wijn van de moer en 6 Kisten inhoudende 72 flesschen of 60 kannen Rijnwijn te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsch Fregatschip Bato Kapitein J. Keijser uit het particulier Entrepot van den ondergeteekende.
   Dordt 11 Junij 1844
   Adrianus Schotman
In zijn wijnkoperij in orde gebragt en in flessen van Nederl. oorsprong afgebotteld.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (maart 1846) Verzonde met het fregat Schip BATO Kaptijn P. Sipkes
Een kist met twee Glase (van Nederlandschen Oorsprong) Gemerkt C:V. N. 2
   Cs. Ouburg (Cornelis, winkelier)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van 25 Kisten inhoudende 1250 flesschen of 1000 Kannen Roode wijn van de moer gemerkt AS WYN N 1 a 25 te verzenden naar Batavia per het Nederlandsch Fregatschip Bato, Kapt. W.F. broeksmit.
   Dordt 5 junij 1848.
   A. Schotman
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- Gerrit van Hoogstraten & Zoon verzoeken Certificaat van Oorsprong van het onderstaande patent Touwwerk in hunne alhier gevestigde Touwslagerij vervaardigd en bestemd om naar Java verzonden te worden met het Nederl. Fregat Schip Bato, kapitein W.F. Broeksmit.
H01 1 Stuk Patent want 120 vm 5 1/2 d 462 d
H02 1 Stuk Patent want 120 vm 5 1/4 d 437 d
H03 1 Stuk Tros Patent Lijk 120 vm 3 1/2 d 155 d
H04 1 Stuk Tros Patent Lijk 120 vm 3 1/4 d 131 d
H05 1 Stuk Tros Patent Lijk 120 vm 3 d 112 d
H06 1 Stuk Tros Patent Lijk 120 vm 2 3/4 d 93 d
H07 1 Stuk Tros Patent Lijk 120 vm 2 1/2 d 80 d
H08 1 Stuk Tros Patent Lijk 120 vm 2 1/4 d 66 d
H09 1 Stuk Tros Patent Lijk 120 vm 2 d 53 d
H10 1 Stuk Tros Patent Lijk 120 vm 1 1324d 38 d
te beEdigen door de Heer Frederik Cornelis Déking Dura.
       den 21 Junij 1848
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (juni 1848) H. de Jongh & Co, branders te Dordrecht, Voorstraat wijk C No. 535 in de branderij de ZWAAN
100 kelders inh. 20 varen Jenever gemerkt HDI & Co (zwaan) DK
met het Nederl. fregatschip Bato, gevoerd door kapitein Broeksmit naar Batavia.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- De ondergeteekenden Pieter & Jan Hordijk, kooplieden alhier, verzoeken een Certificaat van Oorsprong, van 20 Vaatjes Delfsche Boter inhoudende 120 ponden in dubbelde fust gemerkt B om te worden verzonden naar Nederlandsch Indien per het Schip Bato gevoerd door Kaptijn W.F. Broeksmit.
   Dordrecht 20 Junij 1848
   Pieter & Jan Hordijk
(is de gezamenlijke wigt der 20 vaatjes 120 lb)
Jan Hordijk zal compareeren.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (juli 1850) 50 roode Kelders elk inhoudende 22 3/4 kan Jenever van 94% gemerkt K geladen naar Batavia in het Nederlandsch fregatschip Bato, kapitein J.F. Broeksmit, bewerkt in hunne branderij de Zwaan van H. de Jongh & Co. 
(in orde gebragt en in flesschen)
(in elke kist 15 flesschen van Ned. Oorsprong)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (juli 1850) Verzoeke Certificaat van Oorsprong van 50 Stuks gemballeerde hammen wgd Netto 291 Nlb te verzenden naar Batavia per schip Bato, kapt. Broeksmidt. Gemerk IK
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (juli 1850) 10 Kelders inhoudende Gem: K No. 1-10
150 flesschen gedroogde vruchten
5 kisten inhoud. Gem: K No. 11-15
elk 2 fl Banket
2 fl. Bitterkoekjes
1 fl. chocolaadjes
1 fl. kozakken
1 Kelder inh. Gem. K No. 16
15 Secretaris Koeke in Blik
te verzenden met het schip Bato, Kap Broeksmit naar Java.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong om te verzenden met het schip Bato, Gezagvoerder W.F. Broeksmit voor:
22 kisten inh. 3001/ & 800/2 flesschen of 5 vaten negen kannen roode wijn
10 kisten inh. 200/1 & 300/2 flesschen of 3 vaten twee kannen rhijnwijn
10 kisten inh. 240/2 flesschen of 1 vat drie kannen maderawijn
alles gemerkt K
  Dordrecht 13 Junij 1850
  Jan de Koningh & Zoon
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- inventarisnummer 94 Financiële bescheiden betreffende de driemastschoener Bato II van rederij Voogd en Hordijk, 1901-1902.
*inventarisnummer 1673 Logboek van het Dordtse fregatschip Bato, onder de koopvaardijkapitein Cornelis van der Burgh, varende van Portsmouth via Hongkong naar Indië, 1860 april 9-1861 juli 10.
*inventarisnummer 1674 Verslag van de reis van het Dordtse fregatschip Bato van Brouwershaven naar Portsmouth en het ongeval van de kapitein aldaar, 1860 maart 8-22.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD) Toegangsnummer: 150 Archieftitel: Collectie van handschriften]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Tagal'
25-02-1854 zeevaart (inkomend), z.i. no. 018 J.F.H. Bongers, Tagal, ŕ 15 cent per ton, 741 Tonnen f 111,15
31-03-1864 zeevaart (inkomend), z.i. no. 032 J.F.H. Göbel, Tagal, ŕ 15 cent per ton, 746 Tonnen f 111,90
30-09-1867 zeevaart (inkomend), z.i. no. 297 P.C. Hangebije, Tagal, ŕ 12 cent per ton, 746 Tonnen f 89,52

(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2008 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl)