WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser
Deel 1: 21 Rederijen en 3 Scheepswerven te Dordrecht in de 19e eeuw
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
 
ZEEMANSCOLLEGE ,,TOT NUT VAN HANDEL EN ZEEVAART,,

Op 17 oktober 1818 kreeg Dordrecht ook zijn eigen zeemanscollege met de spreuk ,,Tot Nut van Handel en Zeevaart,, opgericht door Jan Schouten scheepsbouwer /reder en houthandelaar te Dordrecht.
Het was het 3e zeemanscollege in Nederland dat werd opgericht.
De 1e was de in 1795 te Amsterdam opgerichtte zeemanscollege ,,Blauwe wimpel,, in 1822 kwam daar voor in de plaats het zeemanscollege ,,Zeemanshoop,,
Het 2e zeemanscollege werd in 1817 opgericht in Veendam door Abraham Cornelis Hazewinkel.
Deze zeemanscolleges waren nodig om de belangen te behartigen van de kapitein en de andere bemanning om deze enige sociale zekerheid te bieden.
Er werd jaarlijks contributie betaald en er was een fonds voor noodleidende bemanning. Bij ziekte en overlijden werd een bedrag uitgekeerd.
In het begin van de 19e eeuw was het zeemansbestaan nog erg riskant, door ziekte en ongevallen. Zeelieden werden daarom uitgesloten van ondersteuning door de weldadigheids verenigingen. Ook opneming in het weduwefonds was voor hun vrouwen niet mogelijk.

DE KAPITEINSVLAG
De kapitein die zich aan melde bij het zeemanscollege werd voorgedragen bij het bestuur door de reder die hem als kapitein had aangenomen, of door een van de lid zijnde kapiteins, om toe gelaten te worden. Na goedkeuring kreeg hij een nummer toe gewezen en een kapiteinsvlag van het zeemanscollege met daarin de letter D en zijn nummer.
De naam van de kapitein en zijn nummer, schip en rederij werd bekend gemaakt in de boekjes van alle zeemanscolleges in Nederland. Iedere kapitein had dit boekje aan boord bij zich. Hierdoor wist men, welke kapitein met welk schip men onderweg gezien had.
Bij het uitvaren van en inkomen van een haven werd er met de kapiteinsvlag gegroet. Ook bij het op zicht passeren van schepen op zee werd de vlag gehesen onder de Nederlandse driekleur en daarna weer binnen gehaald.
Het voorschrift was om bij vertrek en aankomst bij de haven 21 saluut schoten af te vuren en te groeten met de kapiteinsvlag.
Bij overlijden van een van de bemanningsleden in een haven hing de Nederlandse vlag halfstok en werden er 7 treurschoten af gevuurd.
Dat het groeten met de kapiteinsvlag belangrijk was vertelt de notulen van het zeemanscollege van Dordrecht. Op 12 februari 1835 was door enkele kapiteins geklaagd over het niet groeten met de kapiteinsvlag bij vertrek uit Dordrecht door kapitein Pieter Sipkes vlag D 1, die met zijn fregat ,,De Koningin der Nederlanden,, vertrok uit de haven van Dordrecht naar Batavia.
Deze was vergeten te groeten met de kapiteinsvlag bij het opzeilen van kapitein Jan Noord D 22 met kofschip ,,Ceres,, en kapitein Cornelis van Limmen D 18 kofschip ,,Eendracht,,
De boete voor het niet groeten met de vlag wordt op f 2, - gesteld in te vorderen bij terugkeer van kapitein Sipkes. Het bestuur van het zeemanscollege laat weten dat: Schepen in de haven liggende en tot het college behorend moeten worden gegroet met saluut schoten en het hijsen van de kapiteinsvlag. Dit groeten strekt zich uit tot in de haven en de rivier liggende schepen.
De vlag van het zeemanscollege te Dordrecht was ź rood boven ˝ wit midden en ź onder rood in het witte vlak het nummer van de kapitein.

HONORAIRE LEDEN

Het zeemanscollege kende buiten de gewonen leden ook honoraire leden: kooplieden, bestuurders der stad Dordrecht en reders zoals reder Adolph BLUSSÉ van Oud Alblas, scheepsbouwer Cornelis Gips en leden van de families van der Sande, Vriesendorp, van Wageningen, Stoop, 't Hooft, Mauritz.
In 1851 werden lid: scheepsbouwer en zeereder Cornelis Smit Janz uit Alblasserdam, Simon Zadoks bankier te Dordrecht, Dirk Schotman zeilmaker te Dordrecht, Johannes van Oldenborgh wijnhandelaar te Dordrecht, Christiaan Gips, Dirk Boestz scheepsbouwkundig ingenieur (ontwerper van de 1e clipper Kosmopoliet in Nederland in 1853).

BUITENGEWONE LEDEN
: was in 1837 o.a. Koning Willem 2 der Nederlanden.

Om de week kwamen de leden in vergadering bijeen in het logement van Jan Schotman ,,De Gouden Leeuw,, in de Prinsenstraat te Dordrecht. 1e voorzitter van het bestuur was Jan Schouten van 1818 tot 1837.
Op deze vergaderingen kregen de kapiteins ook de kans hun zegje te doen en voorstellen te doen over b.v. de noodzaak van stoomslepers om de schepen naar het Voorns kanaal te brengen vanuit Dordrecht en betere kaarten en navigatie middelen, problemen met het geen geschikte scheepsartsen kunnen vinden en de vele desertaties onderweg in den vreemde havens.
In 1851 wordt de nieuwste wereldkaart op gehangen en het zeetijdschrift ,,Zeewezen,, aan geschaft. Dit was een uitgave van Jacob Swart te Amsterdam.
In 1855 is er een plechtige uitreiking in de Societeit ,,Harmonie,, in het het lokaal van het zeemanscollege te Dordrecht. Er zal een gouden medaille worden uigereikt aan kapitein Willem Frederik Broeksmit vlag D 44 van het fregat ,,Bato,, reder: Maatschappij Dordrechtsche Scheepsrederij en aan 1e stuurman van der Eijk een zilveren medaille door de Zuid Hollandsche maatschappij tot redding van equipage van gestrande schepen.
In de Straat Torres bij noord Australie waren bij storm 3 schepen in nood geraakt en gered op de eilanden Raine / Bord en Booby en in de sloepen aan boord van het schip ,,BATO,, op genomen en verpleegd, en in Batavia veilig aan wal gebracht.
De volgende schepen hadden schipbreuk geleden en waren de mensen gered.
1e Engels fregat ,,Fatyna,, met kapitein W. Hardie en 23 personen.
2e Engelse bark ,,Thomassen,, met kapitein Holmes en 12 personen.
3e Engelse bark ,,Elizabeth,, met kapitein H. Churchill en 13 personen.
In 1860 waren er 108 kapiteins lid van het zeemanscollege te Dordrecht.

 
1837
03_leden_01a.jpg (73226 bytes) 03_leden_01b.jpg (164508 bytes) 03_leden_02a.jpg (51796 bytes) 03_leden_02b.jpg (83665 bytes)
NAAMLIJST der effectieve, honoraire en buitengewone honoraire leden, van het ZEEMANS COLLEGE Onder de Zinspreuk: tot nut van handel en zeevaart te Dordrecht, Alsmede van andere Zeemans Collegien in Noord-Nederland.
Directeuren
J. Schouten, President; J. de Voogd, Vice-President; H. Romijn, Secretaris; P. van Geluk, Penningmeester;
Honoraire Leden:
J. de Voogd, G. Mauritz, J.B. 't Hooft, A.N. Bouvy, H. Kuyl, C.G.O. Stoop, H. Romijn, C.G. 't Hooft, O.B. 't Hooft, M.G. van der Bank, A. Brons, H. Vos Uiterlimmige, C. Muller P. van Geluk, Seaburne May te Leverpool (SIC); F.C. Deking Dura; C. Gips; J. van Wageningen ACzn; H. van der Sanden Gzn; J. de Voogd Jr; J.N. Vriesendorp; J. de Koning Jzn; F. van Wageningen; J. van Wageningen Dzn; H. Vriesendorp; P. van Wageningen; G.E. Westerouwen van Meteren; F.M. Sandberg; J. Mauritz; G.R.J. Haantjens Dekker; L. van Eisden; A.M. Grim; H. Schouten; A.H. de Hart; J.J. André; J.W. van Herwaarden; Ads. de Groot; A. Kist Ezn: J.H. Armstrong; mr J.H. Hoeufft te Breda; J. Smits Jz te Papendrecht; E. de Joncheere; J.P. de Joncheere; O.J. van Wageningen ACzn; H.P. Visser; P. Gips; J. van Houtrijve;
Buitengewone Honoraire Leden:
Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Frederik George Lodewijk, Prins van Oranje Kroonprins der Nederlanden; 
Jacob Blaauw te Bergen in Noorwegen; 
Dirk Vos Blaauw te Bergen in Noorwegen; 
Dirk Vos Uiterlimmige te Liverpool; 
John van Zeller te Liverpool; 
T.J. Travers, Consul-Generaal der Nederlanden in Griekenland; 
C. Bunge, Nederlands Consul te Buenos Airos; 
G.J. Goekoop, Opper Strandvonder van den Eilande Goedereede en Over-Flakké;
03_leden_03a.jpg (94683 bytes) 03_leden_03b.jpg (90530 bytes)
ZEEMANS-COLLEGE te Veendam
Opgerigt in 1817. De vlag is wit met eene zwarte Romeinsche hoofdletter, die ter herkenning achter iedere naam gevonden wordt.
1. A.C. Hazewinkel (A); 2. H.J. Puisters (B); 3 -; 4. J.D. Flik (D); 5. M.L. de Boer (E); 6. J.H. Deddes (F); 7. -; 8. G.G. Boon (H); 9. Eppo P. Dik (I); 10. J.H. Jonker (K); 11. H.G. Sap (L); 12. J.B. Mulder (M); 13. H.R. Bouden (N); 14. Jan J. de Jonge (O); 15. Jan H. Mulder (P); 16. -; 17. H.P. Hazewinkel (R); 18. H.S. Hoveling (S); 19. E.P. Dik (T); 20. S.L. Pinksterboer (U); 21. R.P. Dik (V); 22. P.C. Koops W); 23. R.C. Hazewinkel (X); 24. P.H. Hazewinkel (Y); 25. G.H. Boerhave (Z); 26. -; 27. B.R. van Wijk (B2); 28. W.A. Smit (C2); 29. H.R. Duit (D2); 30. -; 31. -; 32. J.P. Boer (G2); 33. L.P. de Vrede (H2); 34. D.P. Douwes (I2); 35. B.E. Bol (K2); 36. H.J. Nagel (L2); 37. D.H. Puuster (M2); 37. H.R. Stutvoet (N2); 39. H.A. Douwes (O2); 40. Ph.K. de Boer (P2); 41. J.K. Bolhuis (Q2); 42. -; 43. G.G. Bakker (S2); 44. -; 45. H.A. Hazewinkel (U2); 46. -; 47. H.E. Kistenkast (W2); 48. W.A. de Jonge (X2); 49. M.P. de Jonge (Y2); 50. P.H. Puuster (Z2); 51. J.J. Wever (A3); 52. J. de J. Brouwer (B3); 53.-;54. -; 55. T.W. Stuit (E3); 56. R.H. Duit (F3); 57. -; 58. H.F. Deddes (H3); 59. J.R. Bossinga (I3); 60. H.R. Legger (K3); 61. R.R. Legger (L3); 62. J.N. Schipper (M3); 63. G.J. Postema (N3); 64. -; 65. -; 66. L.T. Sok (Q3); 67. Reinder R. de Jonge (R3); 68. J.H. Ugen (S3); 69. M.N. Huizing (T3); 70. D.H. Hazewinkel (U3); 71. D.D. Flik (V3); 72. E.A. Douwes (W3); 73. F.B. Nepperus (X3); 74. G.R. Oostra (Y3); 75. -; 76. H.K. Renten (A4); 77. C.A. Hazewinkel (B4); 78. -; 79. -; 80. W.J. Pronk (E4); 81. S.B. Kuiper (F4); 82. -; 83 -; 84. -; 85. K.J. Masker (K4); 86. R.H. Nagel (L4); 87. J.G. Boon (M4); 88. J. Jans de Jonge (N4);
ZEEMANS-COLLEGIE te Pekel-a
Opgerigt in 1823. De Collegievlag is een witte Standaard met een zwart nommer; welke Nommers 4 voet groot moeten zijn.
1. R.C. de Groot; 2.- ; 3. J.O. Kuiper; 4. H.J. Polter; 5. A.A. Borgman; 6. E.A. Bok; 7. -; 8. H.K. de Groot; 9. J.H. van Wijk; 10. R.H. Bok; 11. A.H. Schuring; 12. A.H. Tap; 13. K.F. Bot; 14. R.J. Dood; 15. -; 16. H.W. de Groot; 17. H.J. Korter; 18. K.H. Tap; 19. J.J. Scherpbier; 20. G.C. Smit; 21. A.K. de Groot; 22. B.J. Goossens; 23. H.H. van Wijk; 24. G.K. Wijkmeijer; 25. G. Pybes; 26. G.J. Korter; 27. J.A. Schuring; 28. K.E. Tiktak; 29. B.J. de Boer; 30. H.J. Veen; 31. R.R. Tunteler; 32. H.J. Hubert; 33. -; 34. E.M. de Jonge; 35. S.J. Brouwer; 36. W.K. de Groot; 37. J.J. Schuring; 38. K.H. de Weerd; 39. J.E. Bart; 40. A.J. Hubert; 41. B.J. Potjewijd; 42. O.P. Smit; 43. A.H. Breeland; 44. J.R. Kuiper; 45. H.J. Schuring; 46. -; 47. -; 48. J.H. Fyn; 49. H. Jansen; 50. J.J. Prang; 51. S.E. Scherpbier; 52. -; 53. T.F. Harding; 54. B.H. Plukker; 55. P. Pybes; 56. M.M. Pot Jr; 57. -; 58. H.H. Korter; 59. -; 60. J.R. Brons; 61. H.L. Kok; 62. -; 63. L.E. Tiktak; 64. H.b. de Jong; 65. H.K. Wykmeyer; 66. J.H. Steernborg; 67. M.J. de Jong; 68. J.H. Buining; 69. B.J. Wychers; 70. H. de Weerd Jr; 71. H.W. Kiers; 72. -; 73. H.R. Grimminga; 74. H.H. de Weerd; 75. -; 76. -; 77. H.K. Potjewijd; 78. K.D. de Groot; 79. L.K. de Jonge; 80. H.H. Bosker; 81. D.K. de Groot; 82. J. Klaassens; 83. H.K. de Weerd; 84. B.P. Kolk; 85. J.K. Potjewijd; 86. -; 87. J.K. Wijkmeijer; 88. K.K. Wijkmeijer; 89. A.H. Dijkhuis; 90. P. Huisman;
03_leden_04.jpg (90873 bytes) 03_leden_05.jpg (150296 bytes)
NAAMLIJST van het Zeemans-Collegie te Delfzijl.
Opgerigt 6 januari 1831.
De nommervlag is blaauw met een Hollandsch hoekje, waaronder D met het Nommer.
1. N.A. Smaal; 2. J.C. Visser; 3. -; 4. R.F. Taay; 5. E.C. Eilts; 6. -; 7. T.D.. Leeuw; 8. -; 9. H.H. Brakke; 10. S.O. Visser; 11. -; 12. -; 13. H.A. Post; 14. -; 15. G.H. Peperboom; 16. -; 17. -; 18. Jan Middel; 19. W.P. Wessels; 20. H.A. Wolkammer; 21. -; 22. J.K. Bolhuys; 23. K.L. Spijkman; 24. -; 25. G. Verkade; 26. A.H. Post; 27. S. Siccama;
NAAMLIJST van het Zeemans-Collegie te Sappemeer.
De vlag is rood met boven en onder een blaauwe band, ieder ter breedte van 2/3 der vlag, met een wit nummer in het rood.
1. -; 2. H.W. Bontekoe; 3. W.A. Bakker; 4. L.K. Domeni; 5. Paulus Meints; 6. K.Z. Schut; 7. J.H. de Boer; 8. W.D. Kleinenga; 9. T. Swiers; 10. M.R. Klein; 11. A.K. Mulder; 12. -; 13. -; 14. -; 15. H.H. Potjer; 16. G.E. Jonker; 17. A.D. Pot; 18. G. te Velde; 19. -; 20. -; 21. -; 22. Jan H. Potjer; 23. E.T. ten Cate; 24. G.J. Postema; 25. -; 26. J.H. Kuiper; 27. C. van Timmeren; 28. -; 29. H.G. Botje; 30. -; 31. -; 32. -; 33. -; 34. -; 35. -; 36. J.M. Mandema; 37. P. Kramer; 38. H.C. Schut; 39. -; 40. -; 41. G. Veenema; 42. S. Kramer; 43. A. Bakker; 44. J.G. Postema; 45. R.J. Klunder; 46. M.J. Louwerens; 47. P.J. de Vries; 48. B.H. Nijman; 49. W. Patje; 50. -;
De MAATSCHAPPIJ tot nut der zeevaart te Rotterdam.
Opgerigt in 1819.
De vlag is groen, wit en groen, met de letter R voor het Nommer in het wit.
1. -; 2. C. Schoewert; 3. J.C. Duur; 4. H.M. Heijens; 5. H. Hagers; 6. J. Admiraal; 7. L. Hus; 8. P. Vis; 9. M.D. Meyer; 10. H. Bos; 11. J.P. Smit; 12. D. Dunlop; 13. -; 14. L. de Koning; 15. H.J. Netscher; 16. C. Poort; 17. J.C. Lorentsen; 18. P.D. Nap; 19. J.A. Zijl; 20. J. de Jong; 21. D. Varkenvisser; 22. F. Matthijsen; 23. W. van der Plas; 24. A. Brons; 25. J. de Gorter; 26. D. Rooderkerk; 27. C. Klok; 28. T. Azon Jacometti; 29. Pieter Rijnbende; 30. J.M. Jetter; 31. M. Harkema; 32. F. Rietmeijer; 33. S.C. Holm; 34. -; 35. A.l. van der Valk; 36. A.M. Noordhoek; 37. B. van der Tak; 38; D.H. de Boer; 39. M. Bartholomeus; 40; J. Frederiks; 41. J. Rooderkerk; 42. A. Seeuwes; 43. F. Fokkema; 44. H. Poppen; 45. A. Schot; 46. J.V. Geistman; 47. D.J. Bulsing; 48. J. Lourens; 49. H.G. Hinrichs; 50. J.E. Gust; 51. J. van der Niet; 52. A. Schilperoort; 53. -; 54. C. van Gelderen; 55. F. Popken; 56. P.S. Schuil; 57. J. Verdoes; 58. D. Steur; 59. C. van der Wind; 60. P. de Boer; 61. J. Altena; 62. T.J.J. Bosman; 63. H.F. Klie; 64. W. van der Kolff; 65. A. Riedijk; 66. G.R. Klein; 67. M. Brahn; 68. C.F.F. Kempel; 69. M. Schaap; 70. H.J. Boun; 71. H.B.C.H. Ruijsch; 72. G. van der Borden; 73. J.F. Klomp; 74. H. Rubinga; 75. S. van Delden Az; 76. A. Plug; 77. Theod. Versluijs; 78. A. van der Linden; 79. E. Bergman; 80. W. Verloop; 81. J.H. Peter; 82. J. Keller; 83. B.J. Martens; 84. M.M. Versluijs; 85. O.P. Smith; 86. R. Hakker; 87. -; 88. J.H. Deuling; 89. A. Hazekamp; 90. F. van Rijn; 91. K.G. Pekelder; 92. H. Bedger; 93. P. van Vliet; 94. H.K. Hendriks; 95. H. Schutt; 96. L. Heijkoop; 97. J. de Best; 98. J.F. Joffroy; 99. W. Smith; 100. J.C. Hahn; 101. F.H. van Lindern; 102. F. van den Bergh; 103. G.A. Boomgaard; 104. J. Glassener; 105. J. Nobel; 106. R.D. Lovius; 107. C. van der Hoeven; 108. H. Das; 109. P. Landberg; 110. J. Parlevliet Fz; 111. A. van der Meijde; 112. H.P. de Jong; 113. A. Schaap; 114. B.H. Meijerhoff; 115. J.R. de Boer; 116. D. Charlan; 117. B.C. Tenham; 118. M. van Veldhoven; 119. -; 120. J.J. Bonn; 121. J. Parlevliet Fz; 122. B.J. Muller; 123. -; 124. H. den Breems; 125. A. Glasener; 126. J. Joosna(?); 127. B.J. Bakker; 128. J.A. Pronk; 129. P.G. Lestuiver; 130. D. Guit; 131. F.A. Bunemeijer; 132. F.W.E. Schuchard; 133. J. Tammes; 134. G.J. Meeuw; 135. A. van der Weijde; 136. J. van Duin; 137. A.H. Breeland; 138. J. Lupcke; 139. P. Jansen; 140. H.J. Benes; 141. J. Möleer; 142. H.H. Scholtens; 143. M. Jeltens; 144. M.A. Smits; 145. M. Rooderkerk; 146. D. Miercke; 147. P. van Duijvenboden; 148. D. van der Valk;
1832/1833
03_leden_06.jpg (137245 bytes) 03_leden_07.jpg (160016 bytes)
Dordrecht. 
De kas van het Zeemans Collegie, de Conterbusie van het jaar 1832 tot 1833 den laasten October.

No. 01 Pieter Sipkes aan Conterbussie & boetens f 4,75
No. 02 J.J. Kortrijk .. f 4,50
No. 03 B. Stoffels ... f 3,75
No. 04 D.J. Wiersma ... vrij
No. 05 B.H. Schuring ... vrij
No. 06 Jan van Dussen ... f 3,50
No. 07 J.H. Eddes ... f 4,25
No. 08 J. Stroobuur ... f 3,00
No. 09 A.J. Bakker ... vrij
No. 10 C.J. de Groot ... vrijgesteld
No. 11 G.E. Boer ... f 3,00
No. 12 C. van der Wind ... f 3,-
No. 13 K. Parrel ... f 3,-
No. 14 H.K. de Groot ... f 3,-
No. 15 -
No. 16 Besseling ... -
No. 17 J. Keijser .. f 4,75
No. 18 C. van Lemme ... vrij
No. 19 -
No. 20 J.K. de Wijk ... bedankt f 3,??
No. 21 -
No. 22 J. Noord ... vrijgesteld
No. 23 Jan Sikkes .. f 3,??
No. 24 J.H. Hazewinkel ... 2 jaar f 6,??
No. 25 G. Sandberg ... f 7,??
No. 26 H.T. de Jong ... f 4,??
No. 27 C.J. de Ruel, geweigerd te betalen
No. 28 J.H. Mugge ... f 3,??
No. 29 E.E. de Vries ... f 3,??
No. 30 C. van Dussen ... f 3,??
No. 31 B.J. Bakker ... f 3,??
No. 32 J. Schouten ... f 3,??
No. 33 P.P. Akkerman ... f 3,??
No. 34 B.G. Harkema jaar ... niet betaald 
No. 35 Jan van Nassou ... f 3,??
No. 36 D.H. Haasewinkel ... f 3,??
No. 37 H.P. Visser ... vrij
No. 38 M. Harkema ... f 3,??

Honneraire Leeden van '32-'33


No. 01 J. de Voogd f 3,00
No. 02 G. Mourits f 3,00
No. 03 P.B. 't Hoofd f 3,00
No. 04 A.N. Bouvij f 3,00
No. 05 H. Kuil f 3,00
No. 06 C.G.O. Stoop f 3,00
No. 07 H. Romijn f 3,00
No. 08 C.G. 't Hoofd f 3,00
No. 09 O.B. 't Hoofd f 3,00
No. 10 M.G. van der Bank f 3,00
No. 11 A. Brons f 3,00
No. 12 H. Vos Uterlimming f 3,00
No. 13 C. Müller f 3,00
No. 14 P. van Geluk -
No. 15 J.C. Deking Dura f 3,00
No. 16 C. Gips f 3,00
No. 17 Meij, in Liverpool f 3,00
No. 18 J. van Wageningen Az f 3,00
No. 19 H. van der Zande Gz f 3,00
No. 20 J. de Voogd Jr f 3,00
No. 21 J.N. Vriezendorp f 3,00
No. 22 J. de Kooning Z f 3,00
No. 23 F. van Wageninge f 3,00
No. 24 J. van Wageningen Dz f 3,00
No. 25 H. Vriesendorp f 3,00
No. 26 P. van Waageningen f 3,00
No. 27 G.E. van Meetering f 3,00
No. 28 J. Mouritz -
No. 29 T.M. Sandberg -
No. 30 G.R. Haantjes Dekker, intree f 3,00
No. 31 L. van Eijsden, intree 14 maart f 3,00
No. 32 M.P.S. Schull intree 6 junij f 3,00

19/10 aan de dochter van E.E. de Vries Jr f 75,-
2/10 aan De Vos & Co 200 kwitantie f 2,20
1842
03_leden_08.jpg (140143 bytes) 03_leden_09.jpg (117753 bytes)
EFFECTIEVE LEDEN
benevens de nummers der vlaggen, zoo als die op den 1sten januarij 1842 gevoerd worden
.
De vlag is 1/4 rood boven 1/2 wit in het midden en 1/4 rood onder.

Nummers, Kapiteins, Soort der schepen, Namen der schepen, Boekhouders
01 P. Sipkes, fregat Koning der Nederlanden, Maatschappij van Dordr.Sch.Reederij
02 R.J. Kranenburg, Kof Venilla, G. Mauritz
03 G.J. Stam de Jonge, Fregat Broedertrouw, Herm v.d. Sande Hzn c.s.
04 H. Meppelder, Brik Aurora, G. Mauritz
05 G. Crans, Fregat Delta, Herm v.d. Sande Hzn c.s.
06 J. van der Linden, Fregat Orion, Blussé van Oud-Alblas, c.s.
07 F.H. Eddes, Kof Concordia, G. Mauritz
08 B.P. van Wijland, Fregat gener. Baron van Geen, Klerk & Voogd
09 J.H. Hazeewinkel, Fregat Osiris, Herm v.d. Sande Hzn c.s.
10 E.H. Mugge, Kof Anthony, G. van Hoogstraten & Zn
11 J. Parrel
12 W.R. Minkman Jr, Bark de Amstel, Boissevain & Kooij te Amsterdam
13 K. Parrel, Kof De Vrouw Neeltje, Klerk & Voogd
14 D. Varkevisser, Fregat Jacatra, J. Ketelaar te Rotterdam
15 P. Romijn, Fregat Ida Willemina, Klerk & Voogd
16 B.S. Stoffels
17 J. Keyzer, Fregat Bato, Maatsch. der Dordr. Scheepsreederij
18 C. van Limmen, Kof Eendracht, B. van Limmen & Co
19 B.J. Zoetekerk, Kof Harmonie, Klerk & Voogd
20 J.J. de Jong, Galjoot Urania, G. Mauritz
21 A.J. Bakker, Kof 't Zeepaard, A.N. Bouvy
22 J. Noord, Fregat Zeeland, W. Kaars Sypestein te Crommenie
23 F. Taay, Kof Fortuna, M.W. Rees & Co
24 P.M. Vogelsang, Fregat Biesbosch, J.B. 't Hooft & F.C. Déking Dura
25 G. Sandberg
26 H.T. de Jongh
27 P.H. Schaberling, Kof Harmonie, Geb. Hordijk
28 J.H. Mugge, Bark De Zwijger, J.B. 't Hooft & F.C. Déking Dura
29 C. Spiegelberg, Fregat Geertruida Maria, Voogd & Co te Amsterdam
30 C.J. van Driesten, Kof De Zwaan, A.N. Bouvy
31 B.J. Bakker, Kof Dolphijn, A.N. Bouvy
32 J. Schouten
33. E. Groeneveld Cadee, Louisa Prinses der Nederlanden, Maatsch. der Dordr. Scheepsreederij
34 F.A. Begeman Siedses
35 J. van Nassau, Fregat De Stad Dordrecht, J.S. Vriesendorp c.s.36 D.H. Hazewinkel, Kof Merwestroom, Klekr & Voogd
37 J.E. Strumphler, Fregat Admiraal van Heemskerk, L.Z. Veeckens te Amsterdam
38 M. Harkema, Fregat
39 A.J. Oldmans, Kof Johanna, J.B. 't Hooft
40 W.B. Derks, Fregat Jacob Cats, Blusse van Oud-Alblas c.s.
41 J.F.P.A. Abbema, fregat Isis, Blusse van Oud-Alblas c.s.
42 E.M. Chevalier, Fregat Stad Tiel, P.A. Reuchlin te Tiel & H. Brunner
43 P. Kley, Fregat Oud-Alblas, Blusse van Oud-Alblas c.s.
44 D.J. Mik, Kof Zeelust, G. Mauritz
45 M. Lovius, Kof Nooit Gedacht, J. de Bondt te Zwijndrecht
46 F.K. Veltman, fregat Ceram, J.B. 't Hooft & F.C. Deking Dura
47 J.J. Westerouen van Meteren, Fregat 's-Hertogenbosch, De 's Boss.Scheepsreederij
48 P.J. Gust, Kof De Hoop, G. van Hoogstraten & Zn
49 J.A. Böning, Bark Timor, Blusse van Oud-Alblas c.s.
50 P.H. Hazeewinkel, Fregat Bernhard Hert. van Saxe Weimar, H. Brunner c.s.
51 P. van Wageningen, Bark Atalante, F. van Wageningen & J. van Wageningen Dzn
52 P. Vernes, Kof Ceres, M.W. Rees & Co
53 J. Keeman, Bark Jan van Hoorn, Blusse van Oud-Alblas c.s.
54 J.J. Duintjer, Brik Dankbaarheid, J.B. 't Hooft
55 N.H. Brouwer
56 G. Herderschee, Bark Pictura, H. Brunner c.s.
57 G.W. Lohman, kof Vesta, G. Mauritz
58 G. van Alewijn, Kof Diana, G. Mauritz
59. J. de Groot, Hoeker Klasina en Geertruida, M.W. Rees & Co

BUITENGEWONE HONORAIRE LEDEN

Zijne Majesteit Willem II Koning der Nederlanden, Groot Hertog van Luxemburg enz enz enz
Dirk Vos Blaauw, te Bergen in Noorwegen
Dirk Vos Uiterlimmige, te Liverpool
John van Zeller, te Liverpool
T.J. Travers, Consul-Generaal der Nederlanden, in Griekenland
C. Bunge, Nederladns consul te Buenis-Airos
G.J. Goekoop, Opper-Strandvonder van den Eilande Geodereede en Over-Flakké
Mr. J.H. Hoeufft, te Breda
J. Smits Jzn, te Dordrecht 
1850
03_leden_10.jpg (141447 bytes) 03_leden_11.jpg (148900 bytes)    
EFFECTIVE LEDEN
benevens de Nummers der Vlaggen, zoo als die op den 1sten Februaij 1850 gevoerd worden
.
De vlag is 1/4 rood boven 1/2 wit in het midden en 1/4 rood onder.

Nummers; Kapiteins; Soort der Schepen; Namen der Schepen; Boekhouders

01 J.F.H. Göbel, Bark Louisa Princes der Nederlanden, Maats. van Dordr. Scheepsrederij
02 R.J. Kranenburg, -
03 J.G. Kunst, Fregat Broedertrouw, F. van Wageningen c.s.
04 H. Meppelder, Brit Tetis, G. Mauritz
05 G. Crans, Fregat Delta, F. van Wageningen c.s.
06 J. v.d. Linden, Bark Adm. Piet Hein, Van Baggen en Co te Amsterdam
07 F.H. Eddes, -
08 B.P. van Wijland, Fregat Ida Willemina, Klerk en Voogd
09 G.K. Stam de Jonge, Fregat Osiris, F. van Wageningen c.s.
10 E.H. Mugge, Sch. Kof Anthony, G. van Hoogstraten en Zn
11 J.H. Stuit, Sch. kof Merwestroom, Klerk en Voogd
12 -
13 K. Parrel, -
14 J. Koning, Bark Timor, Blussé van Oud-Alblas
15 G.G. Geerling, -
16 H. Diepenbroek, Kof, H. Diepenbroek te Pekel A [Pekela]
17 J. Keizer, -
18 J. Bouten, Bark Jan van Hoorn, Blussé van Oud-Alblas
19 B.J. Zoetekerk, Kof Margrita, B.J. Zoetekerk (Pekel A)
20 S. Dubbelaar, Bark Urania, G. Mauritz
21 A.J. Bakker, -
22 -
23 J. Stoorvogel, Kof Adriana, A. Du Bois en Zn
24 P.M. Vogelsang, Fregat Biesbosch, J.B. 't Hooft en F.C. Deking Dura
25 N.J. Nannen, Bark Machtilda Cornelia, H. Brunner
26 W.H. Cramer, Bark Anna, J. en F. van Wageningen
27 P.H. Schabeling,. Kof Hamronie, P. en J. Hordijk
28 J.H. Mugge, Bark De Zwijger, J.B. 't Hooft en F.C. Deking Dura
29 C. Spiegelberg, Fregat Geertruida Maria, Klerk en Voogd
30 C.J. van Driesten, Bark De Merwede, G. van Hoogstraten en Zn
31 B.J. Bakker, -
32 G. Wigman, Bark Sphynx, J. en F. van Wageningen
33 E. Groeneveld Cadée, Fregat Koningin der Nederlanden, Maats. van Dordr. Scheepsrederij
34 A. den Breems, Hoeker Kleinkinderen, J. en F. van Wageningen
35 J. van Nassau, Fregat De Stad Dordrecht, J.S. Vriesendorp c.s.
36 D.H. Hazewinkel, Schoener Kof Delta, D.H. Hazewinkel te Veendam
37 A.J. van Nouhuijs, Bark Graaf Dirk III, J.B. 't Hooft en F.C. Deking Dura
38 P.J. Gust, -
39 A.J. Oldmans, Sch. Kof Monnikendam, J.G. Boerlage te Monnikendam
40 W.B. Derks, Fregat Isis, Blussé van Oud-Alblas
41 J.F.P.A. Abbema, -
42 E.M. Schevalier, Fregat Stad Tiel, P.A. Reuchlin te Tiel en H. Brunner te Dordrecht
43 P. Kley, Fregat Admiraal van Heemskerk, L.Z. Veeckens te Amsterdam c.s.
44 W.F. Broeksmit, Fregat Bato, Maats. van Dordr. Scheepsrederij
45 -
46 T.K. Veltman, Bark Jeannette Cornelia, J.B. 't Hooft en F.C. Déking Dura
47 H. Eddes, Sch. Kof Venelia, G. Mauritz
48 C.J. Koning, Kof De Hoop, G. van Hoogstraten en Zn
49 C.M. Borghorst, Fregat Orion, Blussé van Oud-Alblas
50 P.H. Hazewinkel, Fregat Bernhard Hertog van Saxen Weimar, H. Brunner c.s.
51 W. Kleindijk, -
52 P. Vernes, -
53 J.A. Keeman, Bark Jacob Cats, Blussé van Oud-Alblas
54 J.J. Duintjes, -
55 M.F. Tijdeman, Bark Pictura, H. Brunner c.s.
56 J. de Ridder, Bark J.C. Schotel, Gebrs. Blussé
57 G.W. Lohman
58 W. van Alewijn, Kof Helena, Visser en van der Sande
59 A.A. Kruisinga, Kof V. Neeltje, Klerk en Voogd
60 D.J. Zijlstra, Kof De Fortuin, Telting te Alkmaar
61 W.J. Chevalier, Bark Juno, Sandberg en Co
62 P.J. Bakema, Bark Clara Anna Maria, H. van der Sande Hzn
63 L. van Haften, Bark Japara, W. Ruis JDzn te Rotterdam
64 -
65 P.R. Huisman, Kof Onrust, Visser en van der Sande
66 F.J. Mattijse, Fregat 's Hertogenbosch, Sandberg en Co
67 B.H. Kuijper, Kof Catharina Johanna, Sandberg en Co
68 F.P.J. Jaski, Fregat Stad Utrecht, Trakranen en Comp te Amsterdam
HONORAIRE LEDEN


J. de Voogd
J.B. 't Hooft
A.N. Bouvy
H. Kuijl
mr. C.G.O. Stoop
H. Romijn
O.B. 't Hooft
A. Brons
F.C. Déking Dura
J. de Voogd Jr
J. de Koning Jzn
F. van Wageningen
J. van Wageningen Dzn
H. Vriesendorp
T.M. Sandberg
J. Mauritz
H. Schouten
J.W. van Herwaarden
E. de Joncheere
H.P. Visser
P. Gips
J. van Houtrijve Jr
D.B. Gips
J. Pot
H. Brunner
R. Gips Cz
A. Singels Azn
N. Faassen
mr. C.A. Vriesendorp
Mr. P. Blusse van Oud-Alblas
J.S. Vriesendorp
D. de Kater van Gijn
J.M. de Winter
D. van Lange Fzn
S.H. van der Noordaa
H.K. Knottenbelt
H. van Gijn
H.N. Bax
D.W. Hordijk
J.P. Bredius
H.H. van der Sande
J. van Goudoever de Jongh
H. van der Koogh
A. Kuipers
P. Struijs
N. Bax
J. Weijers
L. van Son
G.M. Slijp
D. de Jongh Wzn
A.J. Verbeek van der Sande
F. Bertrand
J. van Limmen
H.J. de Vries te Amsterdam
H. 't Hooft
A.C. van Wageningen
G. van der  Sande
P. Selis
E. Vriesendorp
J.J. Bauduin
H.S. van Hoogezand te Batavia
F. van den Hoogen
W. van der Koogh Hzn
J.A. Smits Jzn
B. Vergroezen
Jonkh. mr. P.H. van der Wall
A. Schotman
mr. A.N. van Pellecom
H.J. Penn
J.B. Bonke te Rotterdam
H.W. Roelands te Schiedam
D. Gips te Schiedam
1861
03_leden_12.jpg (158880 bytes) 03_leden_13.jpg (147209 bytes) 03_leden_14.jpg (167940 bytes)
EFFECTIVE LEDEN,
benevens de nummers der vlaggen, zoo als die op den 1sten februarij 1861 gevoerd worden
.
De VLAG is 1/4 ROOD, 1/2 WIT in het midden, en 1/4 ROOD onder.

Nummers; Kapiteins; Soort der Schepen; Namen der Schepen; Boekhouders
001 J.F.H. Göbel, Bark Tagal, Maats. van Dordr. Scheepsreederij
002 -
003. A.J.B. Hordijk, Fregat Nova Zembla, C. Vlierboom & Zonen te Rotterdam
004 H.B. de Groot, Brik Vasco da Gama, G. van Hoogstraten & Zoon
005 J.G. Kunst, Fregat Arij Scheffer, G. Mauritz
006 J. v.d. Linden, Bark Louisa Kroonprinses van Zweden, G. Mauritz
007 J.C. Meijer, Bark Jan Schouten, G. Mauritz
008 B.P. van Wijland, Bark Ida Willemina, Klekr en Voogd
009 G. Crans, -
010 -
011 J.H. Stuit, Stoomboot Stad Dordrecht, W.B. Derks
012 N. Kruimel, Bark Baron Forstner van Dambenoy, E.H. Roggenkamp te Delfzijl
013 K. Parrel, -
014 J. Koning, Fregat Admiraal van Heemskerk, P. Blussé van Oud-Alblas
015 C. de Zeeuw Bagchus Wzn, Bark Eersteling, A. du Bois & Zoon
016 -
017 J. Keyser, -
018 J. Bouten, Medium Clipperschip Kosmopoliet, Gebrs. Blussé
019 K.F. Lammerts, Bark Jhr Mr van der Wall van Puttershoek, J. van Wageningen Dz
020 W.J. Vos, Bark Hellevoetsluis, G. van Hoogstraten en Zoon
021 A.J. Bakker
022 F. de Winter, Bark Staatsraad Comm. van Ewijck, W. Kaars Sijpestein te Krommenie
023 J. Stoorvogel
024 A. Meijer, Schoener Piet Hein, B.W. Kaars Sijpestein te Krommenie
025 -
026 E.R. Sandberg, Schoener Triton, A. Sandberg
027 P.H. Schabeling, Kof De Maas, Pieter & Jan Hordijk
028 J.H. Mugge
029 C. Spiegelberg, Kof Geertruida Maria, Klerk en Voogd
030 A. Don, Kof Vrouw Clara, Voogd & Bouvij
031 G. Geerling
032 -
033 J.J. van Loon, Bark Jacobus, E. Serruijs te Rotterdam
034 A. den Breems, Hoeker Kleinkinderen, A. du Bois en zn
035 J. van Nassau
036 D.H. Hazewinkel, Schoener Esperance, D.H. Hazewinkel te Veendam
037 C.J. Rotgans, Bark Graaf Dirk III, G. van Hoogstraten & Zoon
038 J. de Jong, Bark Vereeniging, G. mauritz
039 H.O. Piccardt, Bark Johanna, F. van Holst te Delfshaven
040 W.B. Derks
041 H.J. Tweehuijs
042 -
043 J.P. Hessels
044 W.F. Broeksmit
045 G. Rotgans, Fregat Broedertrouw, Klerk en Voogd
046 P.J. Litzau, Kof Volharding, Penn & Bauduin
047 H. Eddes
048 P.L. Schep, Kof Cornelia, D.A. Schuurmans te Rotterdam
049 C.M. Borghorst, Bark Jan van Hoorn, P. Blusse van Oud-Alblas
050 P.H. Hazewinkel, Fregat Bernhard Hertog van Saxen Weimar, H. Brunner
051 D.L. Immink, Bark Prins Veldmaarschalk, P. Smits Fzn
052 P. Vernes
053 H. Grivel, Bark Sumatra, Gebrs. Blussé
054 M. van Rijn van Alkemade, Bark Cornelis Gips, G. van Hoogstraten & Zoon
055 H. de Goede, Schoener Merwestroom, Klerk en Voogd
056 J.P. van Beest Holle, Bark J.C. Schotel, Gebrs. Blussé
057 -
058 P. Don, Bark Anna en Helena, P. Smits Fzn
059 A. Meijboom, Bark Henriette Elizabeth Suzanne, De Groot Roelands en Co te Schiedam
060 -
061 W.J. Chevalier
062 J. Annokkee, Bark Adriana Petronella, P. Varkevisser en Zonen te 's-Gravenhage
063 L. van Haften
064 W. de Haan, Schoener Ceres, H. en L. Schouten en Co
065 P.R. Huisman, Schoener Nina, Visser en van der Sande
066 P.P. Hoogland, Bark De Zwijger, G. van Hoogstraten & Zoon
067 B.H. Kuijper, Kof Catharina Johanna, Sandberg en Co
068 F.P.J. Jaski
069 F. Meppelder, Bark Jacobus Martinus, M. Kerdel te Schiedam
070 P.A. Kleijnenberg, Bark Landbouw, Vaesen & Steinhaus te Rotterdam
071 D. Lovius, Stoomboot Balmoral, G. Schuurmans en Zoon te Rotterdam
072 H. de Groot
073 A.F. Giese, Bark Grootmeester Nationaal, J. Mauritz, F. van Wageningen en J. van Oldenborgh
074 H. Teerlink, Bark Ridderkerk, Fop Smit aan de Kinderdijk
075 A. Kuipers, Bark Euterpe, J. van Wageningen Dzn
076 F. Kievit, Bark Minister Pahud, W. Ruijs JDzn te Rotterdam
077 H. de Boer, Bark Eva Johanna, G. Mauritz
078 H.H. Kuiper, Kof Engelina Petronella, Sandberg en Co
079 J. Verhoeven, Bark Jeannette en Cornelia, G. van Hoogstraten & Zoon
080 -
081 F.H. Eddes
082 -
083 S.F. Lammerts
084 -
085 W.B. van Zijp, Bark Agatha Maria, van Zijp & di Gazar te Amsterdam
086 H.J. Zegelken
087 B. Möls
088 C. v.d. Burg, Fregat Bato, Maats. van Dordr. Scheepsreederij
089 F.F. Cremer, Galjoot Presto, Jacob Vriesendorp en Zonen
090 F.H.A. Loos, Bark Bommelerwaard, G. van Hoogstraten & Zoon
091 A. v.d. Windt
092 K.G. Sap, Schoener Johanna Jacoba, Ned. Kofschip Reederij te Amsterdam
093 R. Harms Lutje, Schoener Jacoba Christina, Van den Beij & Co te Amsterdam
094 Edo H. Zuidema
095 J.R. Staal, Kof Maria Janna Jacoba, B. van Limmen & Comp
096 M. de Lignij, Bark Barendina Firtuna, Klerk & Voogd
097 -
098 C.M. de Boer, Bark Macasser, Harmens en Zonen te Harlingen
099 J.W. Möller, Bark Boni, G. van Hoogstraten & Zoon
100 A. van Zanten, Schoener Concordia, G. Mauritz
101 J. Stasse, Schoener Wilhelmina Maria, K. Wibant te Vlissingen
102 H.L. Stasse, Smakschip Cornelia, Penn & Bauduin
103 -
104 J. van Wijngaarden
105 J.M. de Waal, Bark Eensgezindheid, J. Meijes & Zonen te Amsterdam
106 W. van Wijngaarden van Rees, Sch. Brik Sliedrecht, Gebrs. Goedkoop te Amsterdam
107 -
HONORAIRE LEDEN

J. de Voogd
A.N. Bouvy
H. Kuijl
O.B. 't Hooft
F.C. Déking Dura
F. van Wageningen
J. van Wageningen
H. Vriesendorp
T.M. Sandberg
J. Mauritz
H. Schouten
E. de Joncheere
P. Gips
D.B. Gips
J. Pot
H. Brunner
R. Gips Cz
A. Singels Azn
mr. C.A. Vriesendorp
Mr. P. Blusse van Oud-Alblas
J.S. Vriesendorp
D. de Kater van Gijn
H.K. Knottenbelt
H. van Gijn
H.N. Bax
D.W. Hordijk
J.P. Bredius
J. van Goudoever de Jongh
A.H. Kuipers
J.L. Weijers
L. van Son
D. de Jongh Wzn
A.J. Verbeek van der Sande
J. van Limmen
H.J. de Vries te Amsterdam
H. 't Hooft
A.C. van Wageningen
J.F.P.A. Abbema te Amsterdam
J.J. Marlof te Amsterdam
G. van der  Sande
J.J. Bauduin
F. van den Hoogen
W. van der Koogh Hzn
J.A. Smits van Nieuwerkerk
B. Vergroezen
H.J. Penn
J.B. Bonke te Rotterdam
H.W. Roelands te Schiedam
A. Storm te Brouwershaven
mr. Adolph Blussé
C.P. de Kat
P.A. Kuijk
P. van der Slik
H.R. van Elk
D.W. Stoop
A. Knappert te Schiedam
G. Sandberg
D. Schotman Azn
J.C. Déking Dura
B. v.d. Elst van Bleskensgraaf
O.B. de Kat
J.A. den Bandt van Heekelingen
Jonkh. W.B. v.d. Santheuvel
mr. P. van den Brandeler
Jac. de Koning
dr. M.G. Timmers Verhoeven
G.H. Veth
J. Loopuyt, te Schiedam
James Smith, te Rotterdam
S. Zadoks
J. van Oldenborgh
L.C. van Oldenborgh
C. Visscher Moulin
C. Bertrand
C. Gips Czn
J.C. van den Hoogen
J. Schotman Azn
Th. Nieveler
P.G. Vos te Gouda
P.G. van der Veer
F. van der Linden Fzn
J.O.W.F. Rens
A. de Groot Lzn
A. Sandberg
M. Gips Pzn
F.K. Batenburg te Rotterdam
C. Gips Szn
Ph. Zadoks Szn
Gilles Stoop
A.C. Zoethout
J.G. Hordijk
P. Kolkman
J. Frits Kolkman
W.P. Gips DBzn
J.A. Sels
P. Hofman
C.E. Kuijk
J. Hageman
G. van Kooten
J. Krim Jr
C. Gips DBzn
B. de Witt
A. Stoop
H. Kroes
K. Lehmann te Rotterdam
J.P. Hessels
J. de Voogd Junior
C. van den Broek
D.J. van Goudoever de Jongh
J.J.B.J. Bouvy
C. Kuipers
J. Vriesendorp
G. van Brakel
P.C. de Groot
J.A. Knook
K.G.W. de Bosson
J. van Herwaarden
A. Kools

(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2008 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl)