WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser

Deel 1: 21 Rederijen en 3 Scheepswerven te Dordrecht in de 19e eeuw
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
 
Rederijen en scheepswerven te Dordrecht die ook worden genoemd in het
Register van bijl en koopbrieven vanaf 1819 te Dordrecht

Bij het voorbereiden van een lezing over de maritieme geschiedenis van de vrijmetselaarsloge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht, was mijn eerste aanknopingspunt een verslag door Dhr. E.W.Petrejus geschreven voor de tentoonstelling ,,Schepen en Werven te Dordrecht in de 19e Eeuw,, gehouden in 1963 in het Maritiem Museum te Rotterdam over de scheepvaart in Dordrecht.
Daarin maakt hij melding van de rederijen en hun schepen in Dordrecht. EÚn rederij was enig in zijn soort in Nederland. 
Een rederij waarvan de aandeelhouders en de bestuurders, de bouwer van de schepen en zelfs de kapiteins vrijmetselaren waren. Deze rederij bestond in Dordrecht, een rederij van leden van de vrijmetselaarsloge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht. Zij hadden van 1835 tot 1870 voor de vaart naar Oost Indie 5 schepen varen (3 fregatten en 2 barken). Deze waren allen gebouwd op de werf van Jan Schouten te Dordrecht. 
In het archief van loge ,,La Flamboyante,, (Stadsarchief Dordrecht) vond ik wat verhalen in de jubileum uitgaves van loge ,,La Flamboyante,, uit 1962 en 1987 over de schepen en scheepsbouwer Jan Schouten.
Uit het leden boek van Loge ,,La Flamboyante,, vanaf 1812 tot 1910 kon ik veel namen noteren met geboorte data en beroep van o.a. kooplieden, zeilmakers, kapiteins der koopvaardij, wijnhandelaren, scheepsbouwers en reders, enz. en kon ik daarover een goede lezing houden.
Bij mijn onderzoek kwam ik er achter dat er weinig familiepapieren en archieven bewaard zijn gebleven van de reders, kooplieden en scheepsbouwers in Dordrecht. En dat er niets op schrift stond over de grote rederijen en de 3 grote scheepswerven die Dordrecht had in de 19e eeuw.
Alleen het archief van de rederij van Adolph BlussÚ van Oud Alblas vanaf 1829 is bewaard gebleven. In 1942 werd er een boek geschreven over de werf van Gips te Dordrecht.
Met het verslag van Dhr E.W. Petrejus als aanknopingspunt ben ik verder gaan zoeken naar het verhaal achter de andere rederijen en scheepswerven in Dordrecht in de 19e eeuw.
Ik ben mij bewust dat dit verslag over de maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 19e eeuw lang niet compleet is. Er valt nog veel onderzoek te doen, ook naar de maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en 18e eeuw. Ik hoop dat dit een aanzet kan zijn voor verder onderzoek.

H.W.G. Van Blokland-Visser, Papendrecht.


Externe link naar een andere pagina met schepen/kapiteins/rederijen/scheepswerven/zeemanscolleges in Nederland:
    Piet's Scheeps Index


(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2008 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl)